close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu

embedDownload
1918/82
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No
: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su: (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 21
Tarih
: 06.03.2014
Konu
: 2013 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu
Kararı Hk.
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
Açıklanacak Özel Durum
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 06 Mart 2014 tarihli toplantısında,
Bankamız 2013 yılında oluşan vergi sonrası 3.005.560.309,66 Türk Lirası karın Banka
Sözleşme’nin “Karın Taksimi” başlıklı 45inci maddesine uygun olarak;
Esas
Ortaklarımıza, Bankamız ödenmiş sermayesi olan 4.200.000.000,00 TL’nin %5’ine tekabül eden
210.000.000,00 TL birinci nakit brüt temettü, 215.000.000,00 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere
toplamda ödenmiş sermayenin % 10,11’i olan 425.000.000,00 TL nakit brüt temettü dağıtılması,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi’nden
istisna tutularak 2008 yılı karından özel fon hesabına ayrılan 1.103.571,88 Türk Lirası tutarın, ilgili
mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması,
Lüksemburg mevzuatı uyarınca, Lüksemburg şubemizin 2007 yılı karından ayrılmış 3.341.211,30 Türk
Lirası karşılığı 2.083.732,41 EUR ve 2008 yılı karından ayrılmış 3.303.398,64 Türk Lirası karşılığı
1.787.225,00 EUR tutarın ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek
Akçeler Hesabına aktarılması,
Hususlarının 03 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
Ortaklarımızın onayına sunulması, Kar dağıtımına 21 Nisan 2014 tarihinde başlanılması ve Kar
dağıtımına ilişkin yasal başvuru ve prosedürlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili
kılınmasına karar verilmiştir.
2013 yılına ait kar dağıtım tablosu ektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
06.03.2014 Saat :
Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
06.03.2014 Saat :
T.GARANTİ BANKASI A.Ş 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
1.Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye
4.200.000.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda var ise söz
konusu imtiyaza ilişkin bilgi
1.110.148.516,14
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.
Dönem Karı
3.951.115.296,63
4.
Vergiler ( - )
945.554.986,97
5.
NET DÖNEM KARI ( = )
3.005.560.309,66
6.
Geçmiş Yıl Zararları ( - )
7.
Genel Kanuni Yedek Akçe( - )
8.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )
9.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
10.
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0,00
3.005.560.309,66
210.000.000,00
Ortaklara Birinci Kar Payı
11.
-Nakit
210.000.000,00
-Bedelsiz
0,00
210.000.000,00
-Toplam
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kap Payı
0,00
Dağıtılan Diğer Kar Payı
13.
0,00
-Yönetim Kurulu Üyelerine
0,00
-Çalışanlarına
0,00
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0,00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
0,00
15. Ortaklara İkinci Kar Payı
215.000.000,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe( - )
21.500.000,00
17. Statü Yedekleri
0,00
18. Özel Yedekler
19.
34.046.415,76
2.525.013.893,90
-
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU
BRÜT(*)
NET
-
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI
TOPLAM
DAĞITILAN
KÂR PAYI /
NET
DAĞITILABİL
İR DÖNEM
KÂRI
NAKİT (TL)
BEDELSİZ (TL)
ORANI (%)
425.000.000,00
-
14,14%
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KÂR PAYI
TUTARI (TL)
0,10119
ORANI (%)
10,11905
361.250.000,00
12,02%
0,08601
8,60119
(*)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden % 15 oranında
vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content