close

Enter

Log in using OpenID

ASARCIK ĠLÇESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ NÖBET LĠSTESĠ

embedDownload
ASARCIK ĠLÇESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ NÖBET LĠSTESĠ
SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ WEP ADRESĠ:
BAĞLI OLDUĞU ĠLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ:
ASARCIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ
BAĞLI OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN ADRESĠ:
Biçincik Mah. Esen Sok. No: 15-A Asarcık/SAMSUN
BAĞLI OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN TEL. NO:
0531 775 39 11
ÇALIġMA SAATĠ:
09:00:17:00
AĠLE HEKĠMĠ ASIL
ZAMAN DĠLĠMĠ
TARĠH
GÜN
AH ASM ADI
MEYDAN ASM
04.04.2015
CUMARTESĠ
MEYDAN ASM
MERKEZ ASM
MEYDAN ASM
11.04.2015
BĠLGĠNER BAYKAL
ÜLKÜ BAġKAYA
CENK BAYSAL
ASIL NÖBET TUTULACAK BĠRĠM
ADI-SOYADI
ADI-SOYADI
ĠSMAĠL CEM MUMCU SEVCAN ÇARKUġ
DÖNE BĠLGĠÇ HANCI
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
ġENER ÇOBAN
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
CENK BAYSAL
ÖZLEM ġAHĠN
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
EMĠNE TÜTÜNCÜ
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
AHMET URFALI
SEVCAN ÇARKUġ
ULAġIM VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ(ASIL)
YEDEK NÖBET TUTULACAK BĠRĠM
ASM ADRESĠ
ASM TEL.NO
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
Biçincik Mah. Esen Sok. 15/A
790 22 55
EMĠNE TÜTÜNCÜ
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
Biçincik Mah. Esen Sok. 15/A
791 22 55
MURAT ESEN
AHMET URFALI
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
Biçincik Mah. Dr.Yağcıoğlu Cad. No:12
791 28 88
BĠLGĠNER BAYKAL
ġENER ÇOBAN
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
Biçincik Mah. Esen Sok. 15/A
791 22 55
MURAT ESEN
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
SILA PAZARLI
DÖNE BĠLGĠÇ HANCI
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
Biçincik Mah. Dr.Yağcıoğlu Cad. No:12
791 28 88
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
ÜLKÜ BAġKAYA
ÖZLEM ġAHĠN
ASARCIK ĠLÇE DEV. HAST. AĠLE HEK. POLĠ.
Biçincik Mah. Dr.Yağcıoğlu Cad. No:12
791 28 88
CUMARTESĠ
MERKEZ ASM
25.04.2015
SILA PAZARLI
ADI-SOYADI
AĠLE HEKĠMĠ YEDEK AĠLE SAĞLIĞI
ELEMANI YEDEK
CUMARTESĠ
MERKEZ ASM
18.04.2015
ADI-SOYADI
AĠLE SAĞLIĞI
ELEMANI ASIL
CUMARTESĠ
NOT: AH VE ASE 'LER KENDĠ ASM' LERĠNDE NÖBET TUTACAKLARDIR.
ĠSMAĠL CEM MUMCU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content