close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 GAZİ ORTAOKULU yıllık çalışma planı için tıklayın

embedDownload
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
E Y L Ü L - 2014
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
1
2
PERġEMBE
CUMARTESĠ
CUMA
3
PAZAR
4
5
6
7
11
12
13
14
19
20
21
26
27
28
SEMİNER ÇALIŞMALARI
8
9
10
SEMİNER ÇALIŞMALARI - OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİME HAZIRLANMASI
15
2014-2015 EĞTM ÖĞ
YILI 1. DNM. BAġI
Ġlköğretim Haftası ilçe
Kutlaması
22
16
18
GAZĠLER GÜNÜ
23
6. SINIF VELĠ
TOPLANTISI
29
17
30
7. SINIF VELĠ
TOPLANTISI
24
25
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
E K Ġ M - 2014
29
30
PERġEMBE
1
5. SINIF VELĠ
TOPLANTISI
6
7
PAZAR
2
3
4
5
9
10
11
12
8. SINIF VELĠ
TOPLANTISI
8
COMENİUS
GELENEKSEL OYUN
GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI
ÇANAKKALE GEZĠSĠ
6.SINIF
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ
8/A,8/B ġÖK
8/C,8/D ġÖK
27
6/A,6/B ġÖK
CUMARTESĠ
CUMA
8/E, ġÖK
OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMLERİ
7/A,7/B ġÖK
28
29
MÜZİK 1.SINAV TÜM SINIFLAR
CUMHURĠYET
BAYRAMI
7/C,7/D ġÖK
30
6/C,6/D ġÖK
**GEZİ
31
OKUL TEMSĠLCĠSĠ
MECLĠS SEÇĠMĠ
20-25 Ekim Comenius Projesi Portekiz Ziyareti
** COMENİUS projesi kapsamında MENEMEN Otistik Çocuklar Okulunu ziyaret
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
K A S I M - 2014
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
3
4
5/B ġÖK
10
5
PAZAR
1
2
8
9
14
15
16
21
22
23
29
30
6
7
ĠNGĠLĠZCE 1. SINAV
5/C ġÖK
11
CUMARTESĠ
CUMA
MATEMATĠK 1.
SINAV
TÜRKÇE 1. SINAV
5/A ġÖK
PERġEMBE
5/D ġÖK
12
5/E ġÖK
13
ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI
ATATÜRK'Ü
ANMA GÜNÜ
FEN VE TEKNOLOJĠ
1. SINAV
17
SOSYAL 1. SINAV
19
DĠN KÜLTÜRÜ
1.SINAV(5,6,7)
BĠLĠġĠM TEKN VE
YAZ. 1. SINAV
24
25
26
TEOG SINAVI
ÖĞRETMENLER
GÜNÜ
VATANDAġLIK 1.
SINAV
27
28
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
A R A L I K - 2014
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
1
2
PERġEMBE
CUMARTESĠ
CUMA
3
4
PAZAR
5
6
7
12
13
14
Comenius Projesi Ortak Ülke Ziyaretleri
TÜRKÇE 2. SINAV
8
9
11
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI
MATEMATĠK 2.
SINAV
FEN VE TEKNOLOJĠ 2.
SINAV
ĠNGĠLĠZCE
2.SINAV
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SOSYAL 2. SINAV
VATANDAġLIK
2.SINAV
MÜZİK 2.SIINAV TÜM SINIFLAR
29
DĠN KÜLTÜRÜ
2.SINAV
30
31
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
PERġEMBE
CUMARTESĠ
CUMA
O C A K - 2015
1
PAZAR
2
3
4
YILBAġI TATĠLĠ
5
6
8
9
10
11
14
15
16
17
18
23
24
25
MATEMATĠK
3.SINAV
TÜRKÇE 3.SINAV
12
7
13
FEN VE
TEKNOLJĠ
3.SINAV
ĠNGĠLĠZCE
3.SINAV
SOSYAL 3.SINAV
19
20
21
22
1. DÖNEMĠN
SONA ERMESĠ
26
27
28
29
30
31
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
ġ U B A T - 2014
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
PERġEMBE
CUMARTESĠ
CUMA
PAZAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
27
28
2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTILARI
2. DÖNEMĠN
BAġLAMASI
Öğretmenler Kurul
Toplantısı
17
18
16
8/A,8/B ġÖK
ZÜMRE
TUTANAKLARININ
TESLİMİ
6/A,6/B ġÖK
8/C,8/D ġÖK
23
8/E,7/A ġÖK
24
6/C,6/D ġÖK
7/B,7/C ġÖK
25
5/A ġÖK
7/D ġÖK
26
5/B ġÖK
SĠVĠL SAVUNMA
GÜNÜ
5/C ġÖK
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
PERġEMBE
CUMARTESĠ
CUMA
PAZAR
M A R T - 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
21
22
28
29
7. SINIF BĠLĠM
MÜZESĠ GEZĠ
5/D ġÖK
VATANDAġLIK 1.
SINAV
5/E ġÖK
9
10
11
ĠSTĠKLAL MARġININ
KABULU VE MEHMET
AKĠF ERSOY'U ANMA
HAFTASI ETKĠNLĠĞĠ
MÜZİK 1. SINAV TÜM SINIFLAR
16
17
ĠNGĠLĠZCE 1. SINAV
23
ġEHĠTLERĠ ANMA VE
ÇANAKKALE HAFTASI
ETKĠNLĠĞĠ
25
MATEMATĠK
1.SINAV
TÜRKÇE 1. SINAV
30
18
24
12
19
FEN VE TEKNOLOJĠ 1.
SINAV
20
SOSYAL 1. SINAV
27
26
BĠLĠġĠM TEKN.
VE YAZILIM
1.SINAV
31
8. SINIF TĠYATRO
16-21 Mart Comenius Projesi İngiltere Ziyareti
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
N Ġ S A N - 2015
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
6
7
PERġEMBE
CUMARTESĠ
CUMA
PAZAR
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26
5. SINIF KÜTÜPHANE GEZİSİ
13
14
15
KİTAP FUARI GEZİSİ
DĠN KÜLTÜRÜ 1.
SINAV
20
SOSYAL 2. SINAV
27
21
ĠNGĠLĠZCE 2. SINAV
22
ULUSAL
TÜRKÇE 2. SINAV EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
28
TEOG SINAVI
29
30
FEN VE TEKN 2.
SINAV
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
M A Y I S - 2015
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
PERġEMBE
CUMARTESĠ
CUMA
PAZAR
1
2
3
7
8
9
10
14
15
16
17
ĠġÇĠ BAYRAMI
TATĠLĠ
4
5
MATEMATĠK
2.SINAV
6
MÜZİK 2. SINAV TÜM SINIFLAR
11
12
13
6,7. SINIF UZAY
KAMPI, KAZAK
KÖY
VATANDAġLIK
2.SINAV
18
19
5.SINIFLAR ĠTK
GEZEGEN EVĠ
GEZĠSĠ
7. SINIF GEZĠSĠ
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLĠK VE SPOR
BAYRAMI
25
26
TÜRKÇE 3. SINAV
FEN VE TEKNOLOJĠ
3. SINAV
18-22 Mayıs Comenius Projesi Polonya Ziyareti Proje Finali
H A Z Ġ R A N - 2015
GAZİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA
TAKVİMİ
PAZARTESĠ
ÇARġAMBA
SALI
1
2
MATEMATĠK 3.
SINAV
ĠNGĠLĠZCE 3.
SINAV
8
PERġEMBE
3
4
10
PAZAR
5
6
7
12
13
14
20
21
8. SINIF GEZĠ
SOSYAL 3. SINAV
9
CUMARTESĠ
CUMA
11
2. DÖNEMĠN
SONA ERMESĠ
15
16
17
18
19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
595 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content