close

Enter

Log in using OpenID

AĞUSTOS 2014 MERKEZ İDARİ UZMAN DOKTOR NÖBET LİSTESİ

embedDownload
AĞUSTOS 2014 MERKEZ İDARİ UZMAN DOKTOR
NÖBET LİSTESİ
01/08/2014
02/08/2014
03/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
06/08/2014
07/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
10/08/2014
11/08/2014
12/08/2014
13/08/2014
14/08/2014
15/08/2014
16/08/2014
17/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
22/08/2014
23/08/2014
24/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
27/08/2014
28/08/2014
29/08/2014
30/08/2014
31/08/2014
CUMA
CUMARTESĠ
PAZAR
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
CUMARTESĠ
PAZAR
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
CUMARTESĠ
PAZAR
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
CUMARTESĠ
PAZAR
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
CUMARTESĠ
PAZAR
HAYAT ÖNCEL
FEYZA YAĞMUR TEKELĠ
FATMA GÜLSÜM KOÇLAR
PETEK DENĠZ UÇKAN
MURAT ġEDELE
ALĠ ERASLAN
GÜZĠN AYKAL
MESUT PARLAK
ALĠ BACANLI
HĠDAYET ġEKER
AYTEN AYKOL
EBRU KANDIRALI DUYGUN
ÇAĞLAYAN KARAMAN
MÜJGAN YAZ
DÜNDAR KAÇAR
NEVZAT AKYAR
FĠLĠZ KERKÜKLÜ
SĠBEL KULAKSIZOĞLU
CENGĠZ ÇATAL
TANER YEĞĠNALTAY
MEHMET ÖZEN
GÜLTEN D. ÇÜREK
AHMET ÇEVĠKASLAN
NĠLGÜN GÜR
HALĠL MANSUROĞLU
SEMA KOÇ YÜCEL
SEÇKĠN ÖZGÜR TEKELĠ
ĠLKAY SÖĞÜNCÜ
AYġE TEKELĠ
DĠNÇ SÜREN
ÖZGÜR ERKAL
Yedek
1
2
3
4
5
Not:
TANGÜL PINARCI
SEMA ÇEKĠÇ
ÖZGÜR DOĞAN
SANĠYE SEVĠM TUNCER
RAMAZAN VURAL
Nöbet değiĢimleri kesinlikle baĢhekimliğin bilgisi dahilinde yapılacaktır.
Nöbetle ilgili istek ve mazeretler her ayın 15'ine kadar BaĢhekim Yardımcısı
Uz.Dr.Galip NeĢet CERĠT'e bildirilecektir.
DOÇ.DR.NURULLAH BÜLBÜLLER
BAġHEKĠM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
124 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content