Global İlişkiler Forumu Young Scholars & Young Scholars Abroad

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU YOUNG SCHOLARS & YOUNG SCHOLARS ABROAD SEMİNERLERİ
Üyeleri arasında Türkiye’yi çeşitli alanlarda ulusal ve global düzeyde temsil etmiş isimlerin bulunduğu,
Global İlişkiler Forumu (GİF)(www.gif.org.tr); uluslararası ve global ilişkilere dayalı konular üzerine
çalışmalar yapan, 2009 yılında kurulmuş bir dernektir.
GİF aynı zamanda, ileride bu konularda sorumluluk üstlenecek genç liderlerin yetişmesine de
bugünden katkıda bulunmayı hedef almıştır.
Bu hedef doğrultusunda, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine
yönelik GİF Young Scholars ve ülkemizden yurt dışına giderek seçkin üniversitelerde öğrenim gören
lisans öğrencilerine yönelik GİF Young Scholars Abroad seminer programlarını 2010 yılında hayata
geçirmiştir.
Geçtiğimiz yıllarda programlara; Galatasaray, İTÜ, Sabancı, Koç, Boğaziçi; Harvard, MIT, Yale,
Princeton, Georgetown, Chicago, Brown, Johns Hopkins, Columbia gibi üniversitelerden 124
öğrenci katılmıştır.
Bu yıla kadar ayrı ayrı gerçekleştirilen bu iki seminer programı, 2015 yılında birleştirilerek tek bir
program haline getirilmiştir.
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• ‘Young Scholar’ unvanı alarak GİF ailesine katılacaklardır.
• Program sonrasında dünya liderleri ve uluslararası düzeyde başarı kazanmış uzmanların katıldığı
çeşitli GİF etkinliklerine davet edileceklerdir.
• GİF'te staj için yapılan başvurularda öncelikli olarak değerlendirileceklerdir.
Programın içeriği ile ilgili bilgilere, başvuru formuna ve diğer detaylara linkten ulaşılabilmektedir:
http://www.gif.org.tr/SliderDetails.aspx?sliderId=159
Son başvuru tarihi 10 Nisan 2015’tir.
Başvuru ve sorular için: [email protected]
GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU (GİF)