close

Enter

Log in using OpenID

Eşeysiz üreme çeşitleri Anlamı Örnek canlılar Şekil 1-İkiye

embedDownload
Eşeysiz üreme Anlamı
çeşitleri
1-İkiye
Bölünme
Örnek canlılar
Belirli bir büyüklüğe Bir hücrelilerde görülür.
ulaşan hücrenin,
 Prokaryotlardan
kısmen eşit olarak
-Bakteride
ikiye ayrılması
-Arkelerde
şeklinde olan üreme
 Ökaryotlardan
biçimidir.
-Bazı tür mayalarda
-Protistlerden
.Amipde
Her yöne
.Öglenada
Boyuna
.Paramesyum
Enine
bölünür.
2Ana bireyin
-Bir hücreli canlılardan
Tomurcuklan- vücudundan
maya mantarı gibi
dışarıya doğru bir
-Bazı omurgasızlardan
ma
çıkıntı oluşur.
hidra, mercan gibi
Oluşan bu çıkıntıya
tomurcuk adı verilir.
Şekil
3.
Bazı canlılarda
Rejenerasyon kopan kısımların
kendini
(Yenilenme)
tamamlayarak yeni
bireye
dönüşmesidir.
( üreme biçimidir.)
4. Sporla
Üreme
-Bazı omurgasızlarda
.Planarya ,deniz yıldızı gibi -üremeyi
-Kertenkelelerde -yenileme olur.
-Memeli hayvanlarda, kuşlarda doku
düzeyinde onarmayı sağlar
Sporların uygun
-Bazı bir hücreli canlılarda
koşullarda gelişerek -Plazmodyumda
yeni canlıyı
-Mantarlarda
-Bazı omurgasız hayvanlarda
oluşturmasıdır.
-Tohumsuz bitkilerde
Eğrelti otu, Kara yosunu, at Kuyruğuda
görülür.
5. Vejetatif
Üreme
Yüksel yapılı
bitkilerin yaprak,
dal, gövde gibi
çeşitli yapılarının
uygun koşullarda
kök oluşturup yeni
bireyler oluşturması
şeklidir.
-Çilekte -sürünücü gövde (stolonlar) (toprak üstündedir-
gözlerden(nodyum) -yeni bitki gelişir.
-Ayrık otu, zencefil- rizom gövde(toprak altındadır) gözlerden -yeni bitkiler gelişir.
-Patates, yer elması - Yumru gövde -gözlerden
Yeni bitkiler gelişir.
-Soğan, sümbül, lale, sarımsak -yassı gövde -gözlerdenyeni bitkiler gelişir.
-Cam güzeli, begonya gibi saksı bitkileri ve bazı meyve
ağaçları -çelik - Yeni bitkiler gelişir.
Afrika menekşesi gibi - tek yapraktan -yeni bitki gelişir.
-Erik ağaçı-kiraz ağaçı aşı-bir bitkiymiş gibi kaynaşmabitki gelişir.
-Mandalina,fındık, asma, ahududu gibi toprağa yakın
yerlerden çıkan bir dal bükülür.- toprağa daldırılır -ucu
toprağın dışında bırakılır-yeni bitki gelişir.
-Havuç kökünden alınan soymuk hücreleri yapılan
kültürle- havuç bitkisi oluşur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
592 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content