close

Enter

Log in using OpenID

IRAK ÜRÜNLERİN DENETİMİ İLE İLGİLİ SİSTEM ÜZERİNE

embedDownload
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/329-2210
Bursa, 31/03/2015
IRAK ÜRÜNLERİN DENETİMİ İLE İLGİLİ SİSTEM ÜZERİNE ÇALIŞM HK:
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 154
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.03.2015 taeih
64965888-724.01.01-42396 sayılı yazıda, Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci tarafından 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde Bağdat
ve Erbil’e bir ziyarette bulunulduğu, anılan ziyaret kapsamında Sayın Bakanımız tarafından
gerçekleştirilen görüşmelerde Irak’a ihraç edilen ürünlerin kalitesi ve güvenliği ile olumlu
Türk malı imajının korunması hususları da gündeme geldiği, bu çerçevede, Bakanlıkları ve
TSE yetkililerinden müteşekkil bir heyetin 3-5 Aralık 2014 tarihlerinde Bağdat ve Erbil’de
temas ve incelemelerde bulunduğu, bu temaslar neticesinde, Merkezi Irak Standardizasyon ve
Kalite Kontrol İdaresi (COSQC) Başkanının da yer aldığı bir heyetin 6 Ocak 2015 tarihinde
Bakanlıklarını ziyaret ettiği, anılan heyet ile yapılan toplantıda; sevk öncesi inceleme
uygulamasının ülkemizden Irak’a ihraç edilecek ürünler için kaldırılması nihai hedefi esas
alınarak çalışmalar yapılması hususunun da görüşüldüğü, bunun akabinde, Bağdat Ticaret
Müşavirliğinden alınan bilgi çerçevesinde, Iraklı yetkililerin bahsi geçen konuları detaylı
olarak görüşmek amacıyla yakın zamanda ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmek
istediklerinin öğrenildiği ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, olumlu Türk malı imajının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
halihazırda Merkezi Irak tarafından uygulanmakta olan sevk öncesi inceleme uygulamasından
kaynaklanan sorunların bertaraf edilmesi ve Irak’ın kalite yapısının geliştirilmesine ülke
olarak sağlayabileceğimiz desteğin görüşülmesi amacıyla önümüzdeki ay içerisinde COSQC
ile ülkemizde bir görüşme yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.
Bu itibarla, ülkemizden Irak’a yapılacak ihracatta sevk öncesi incelemeye gerek
bırakmayacak ve ülkemizden Irak’a güvenli ve kaliteli ürün ihracatını temin edecek bir
sistemin esaslarının belirlenerek, Irak tarafıyla müzakere edilmesine ihtiyaç duyulacağı, bu
çerçevede, oluşturulması öngörülen denetim sistemini detaylı olarak ele almak üzere 2 Nisan
2015 Perşembe günü saat 10.30’da Bakanlıkları (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel
Müdürlüğü) 21. Kat Toplantı Salonu’nda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.
Bilgileri ve söz konusu toplantıya ilişkin olabilecek görüşlerinizin ve varsa ilgili
toplantıya katılım talebinizin Ekonomi Bakanlığı’na iletilebilmesini teminen 01 Nisan 2015
Salı gününe kadar Genel Sekreterliğimizin e-posta [email protected] adresine iletilmesi
hususunda,
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content