close

Enter

Log in using OpenID

brıef ınformatıon about the theses/projects

embedDownload
BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Börte Özdemir
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2010
Graduation Year
2014
Master’s Thesis or Project
Thesis
Title of the Thesis/Project
The Mediating Role of Optimism Between Attachment Dimensions and
Coping Strategies
Advisors’ Names
Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çatay Çalışkan, Yrd. Doç.
Dr. Ayşe Altan Atalay
Total Number of Pages
120
Total Number of References
196
Abstract
The purpose of the present study was to investigate the relationship between
attachment dimensions (anxiety and avoidance), optimism, and coping strategies
(effective and ineffective). Optimism was examined as a mediator between
attachment dimensions and coping strategies. In the study, 376 university
students (244 females and 132 males) between the ages of 18 and 29 completed
the Experiences in Close Relationship Revised (ECR-R), the Optimism Scale (OS),
the Coping Strategies with Stress Scale (CSS), and the Beck Depression
Inventory (BDI).
The results of the study indicated that attachment dimensions (anxiety and
avoidance) and optimism together explained 40% variance found in the effective
strategies score. Attachment dimensions and optimism together explained 28%
of the variance in the ineffective coping strategies. Moreover, mediation analyses
showed that optimism served as a mediator of the association between
attachment dimensions and effective coping strategies.
The findings of this study highlight the importance of optimism for understanding
the university students’ coping strategies. In counseling, mental health workers
may need to focus on optimism for designing effective interventions with
university students.
Tezin/Projenin Başlığı
Bağlanma Boyutları ve Baş Etme Becerileri Arasındaki İlişkide
İyimserliğin Aracı Rolü
Türkçe Özet
Bu araştırmanın amacı, bağlanma boyutları (kaygılı ve kaçınmacı), iyimserlik ve
baş etme becerileri (etkili ve etkisiz) arasındaki ilişliyi incelemektir. Bağlanma
boyutları ile baş etme becerileri arasındaki ilişkide iyimseliğin aracı rolü
araştırılmıştır. Bu doğrultuda, yaşları 18 ile 29 arasında değişen, toplam 376
üniversite öğrencisi (244 kadın ve 132 erkek) Yakın İlişkilerde Yaşantılar
Envanteri-II (YİYE-II), İyimserlik Ölçeği (İÖ), Stres ile Başa Çıkma Tarzları Ölçeği
(SBTÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği’ni (BDÖ) tamamlamışlardır.
Araştırmanın sonuçlarına göre bağlanma boyutları ile iyimserlik bir arada, etkili
baş etme yöntemlerinin %40’ını yordamaktadır. Buna ek olarak bağlanma
boyutları ile iyimserlik bir arada, etkisiz baş etme yöntemlerini %28 oranında
yordamaktadır. Aracı etki modeli ise, iyimserliğin bağlanma boyutları ile etkili baş
etme yöntemleri arasında aracı değişken olduğunu göstermiştir.
Araştırmanın bulguları üniversite öğrencilerinin baş etme becerilerini anlamak için
iyimserliğin önemini aydınlatmaktadır. Terapide, ruh sağlığı çalışanları üniversite
öğrencileri için etkili müdahaleler geliştimek üzere iyimserliğe odaklanmaya
ihtiyaç duyabilirler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content