close

Enter

Log in using OpenID

brıef ınformatıon about the theses/projects

embedDownload
BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Ayşe Dicle Gençer
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2011
Graduation Year
2014
Master’s Thesis or Project
Master Thesis
Title of the Thesis/Project
Coping Mechanisms and Emotions Through the Narratives of the Exprisoners in Diyarbakır Prison (1980-1984)
Advisors’ Names
Asst. Prof. Dr. Murat Paker
Asst. Prof. Dr. Ayten Zara
Bülent Somay, M.A.
Total Number of Pages
175
Total Number of References
187
Abstract
In the process after the Military Coup, torture took place much more in the
prisons in Turkey. Diyarbakır Military Prison is thought to be the prison as one of
the cruelest places which used unimaginable torture techniques on the exprisoners. In this study, our purpose is to explore coping mechanisms and
emotions of those ex-prisoners in Diyarbakır Military Prison in between 1980 and
1984. Content analysis is done through the fifty interviews of the ex-prisoners.
The results showed that the ex-prisoners used 26 varieties of coping
mechanisms. We found that they mostly used political awareness and sense
making, resistance, social comparison, need regulation and obeying as coping
mechanisms. 27 emotions were found to be disclosed in the narratives of the exprisoners. Fear, sadness, embarrassment, horror and feeling pleased are the
emotions which are mostly shown by the ex-prisoners.
Tezin/Projenin Başlığı
Diyarbakır Cezaevi’ndeki Eski Tutsakların Tanıklıkları Üzerinden Baş
Etme Mekanizmaları ve Duyguları (1980-1984)
Türkçe Özet
1980 Askeri Darbesi’nden sonra işkence teknikleri Türkiye’deki hapishanelerde
çok daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Diyarbakır Askeri Cezaevi bu
hapishaneler arasında en yoğun ve hayal edilemeyecek şekilde vahşi işkence
tekniklerinin kullanıldığı hapishanelerden birisi oldu. Çalışmamızdaki amaç, bu
işkencelere maruz kalmış insanların, özellikle 1980 ve 1984 yılları arasında,
işkence ile baş etme yöntemleri ve gösterdikleri duyguları araştırmaktır. 50 eski
tutsakla yapılan görüşmeler içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Sonuçlara göre,
eski tutsakların 26 çeşit baş etme yöntemi kullandığı görülmüştür. Bulgularımıza
göre; politik bilinç ve anlamlandırma, direniş, kıyaslama, ihtiyaçların
düzenlenmesi ve itaat etme en çok kullanılan baş etme mekanizmaları olmuştur.
Bunun yanında; eski tutsakların, hikâyelerini anlatırken 27 adet duygu gösterdiği
görülmüştür. Bunlar arasında en çok korku, üzüntü, utanç, dehşet ve iyi
hissetmeye dair ifadelerle ilgili duygular yer almıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content