close

Enter

Log in using OpenID

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ 1. Bilgi Güvenliği Ekibi

embedDownload
BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
YÖN.YD.06
YAYIN TARİH:KASIM 2011
REVİZYON TARİHİ: MART 2015
REVİZYON NO:03
Sayfa 1 / 1
1. Bilgi Güvenliği Ekibi:
Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde; Hastane Bilgi Yönetim Sistemindeki bilgilerin güvenliğinin
sağlanması amacıyla Bilgi Güvenliği Sorumlu Ekibi oluşturulur.
Ekip; Hastane üst yöneticilerinden birer temsilci, Kalite Yönetim Direktörü ve Bilgi-İşlem firması
çalışanından oluşur.
2 .Bilgi Güvenliği Ekininin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,

Bilgi güvenliği için olası riskleri belirlemek,

Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izlemek,

Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara eğitim verilmesini sağlamak,

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.


Toplantı aralıklarını belirleyerek toplantılarını belirli aralıklarla yapmak ve kayıt altına
almakla sorumludurlar.
3. Çalışma Usul ve Esasları:
Ekip üyeleri SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Yılda en
az 2 defa toplanarak Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite
Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.
REFERANS ve YASAL DAYANAK:

Hastane Hizmet Kalite Standartları ( 00.01.06.05.020)
HAZIRLAYAN
Feyza KESKİN
Hemşire
Kalite Yönetim Birimİ
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content