close

Enter

Log in using OpenID

AUZEF-GT-132 Ar-Ge Bürosu Sorumlusu Görev Tanımı

embedDownload
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ar-Ge Bürosu Sorumlusu Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-132 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 1
Unvanı: Ar-Ge Büro Sorumlusu
Bağlı Olduğu Pozisyon: Kalite Geliştirme Sorumlusu
Vekili: Kalite Geliştirme Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bir alt sorumlu/asistan
Nitelikler:
 TSE Temel Kalite Sistem Eğitimi ve TSE Proses Yönetimi Eğitimi almış olmak,
 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak,
 MS Word, Excel, PowerPoint programlarını iyi derecede kullanabilir olmak.
 En az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,
 Lisans mezunu olmak.
Görev ve Sorumluluklar:
1.Ar-Ge Büro Sorumlusu Kapsamında Görev ve Sorumluluklar



Ar-Ge Bürosu tarafından yapılan tüm işlerin koordinasyonunu sağlamakla sorumludur.
Ar-Ge bürosuna bağlı şube ve şubelerce üretilen rapor ve hizmetlerin son kontrol noktası ArGe Büro Sorumlusudur.
Veri Analiz Uzmanı ile ilgili işleri koordine eder. Tüm çalışmaları yönetime sunulmadan
önce kontrol eder.
2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
 AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve
Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
 AUZEF ve KGS nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
 KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
 Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
 Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini bir üst makamıyla paylaşmak.
 KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite Yönetim Temsilcisi
tarafından talep edilen bilgileri zamanında vermek.
 KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere Süreci adına katkı sağlamak
Yetkiler:



İmza (iç yazışmalar için)
İzin
Temsil
HAZIRLAYAN: SÜREÇ SORUMLUSU
ONAYLAYAN: FAKÜLTE SEKRETERİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content