close

Enter

Log in using OpenID

2015 YILI HAVA KAPISI YEDEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2015 YILI
HAVA KAPISI YEDEKLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ
TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak hava kapıları için muhtelif
yedekler satın alınacaktır.
2- MALZEME ÖZELLİKLERİ
2.1-Malzeme ekli katalog sayfalarında ve aşağıda belirtilen modelde veya birebir aynı
özellikte muadili olacaktır.
Marka
NORGREN
NORGREN
Model
S/666/8
S/666/14
2.2- Silindir(1 tonluk için) teknik şartname ekindeki teknik resimde belirtilen malzeme,şekil,
ölçü, tolerans ve işleme işaretlerine uygun olarak imal edilecektir.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1- Malzemelerin teslim yeri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
3.2- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.3- Faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri ve faturaları TTK’ya teslim etmeleri
gerekmektedir.
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- Firmalar teklif ettikleri malzeme için her türlü malzeme ve imalat hatalarına karşı asgari
1 yıl garanti vereceklerdir.
4.2-Yüklenici tarafından kesilecek fatura 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak aşağıdaki bilgilere
göre düzenlenecektir.
FATURA ADRESİ
VERGİ DAİRESİ VERGİ NUMARASI
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No:
BARTIN
815 003 4595
815
74300 Amasra BARTIN
5- TESLİM SÜRESİ VE SİPARİŞ MİKTARI
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 45 (kırk beş)
takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
No
1
2
3
Malzemenin Cinsi
Valf- NORGREN - S/666/8
Valf- NORGREN - S/666/14
Silindir (1 tonluk için komple) (MİD-177)
Sipariş Miktarı
10
5
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
26 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content