close

Enter

Log in using OpenID

2015 YILI KÖMÜR KAZMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2015 YILI
KÖMÜR KAZMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak kömür kazması satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Kömür kazması Ç 1050 malzemeden MİD-4 no.lu resimdeki şekil, ölçü ve işleme işaretlerine
uygun olarak dövme yolu ile imal edilecektir.
2.2-Sap delikleri iyi şekillendirilmiş ve kazma ekseni doğrultusuna simetrik olacaktır.
2.3-Kazma boyutlarının toleransları TS 4/5 (Mart 1978’e) göre, toleransı belirtilmeyen boyutlar için
toleranslar ise ilgili boyutun en çok ± %5’i kadar olacaktır.
2.4-Kazmaların yüzeyleri temiz ve düzgün olacak ve üzerlerinde çatlak, çapak, karıncalanma, yara,
bere, ezik, katmer, çukurluk vb. kusurlar bulunmayacaktır. Yüzey hataları kaynakla
doldurulmayacaktır.
2.5-Kazmalar sertleştirilmeden önce dövme yolu ile oluşmuş gerilimleri gidermek için gerilim giderme
tavına tabi tutulacaktır.
2.6-Kazmaların çalışan ucunun sertliği uç noktasından itibaren en az 70 mm.ve en çok 100 mm. Boyda
40-48 RSD-C olacaktır. Göz çevresinde sertlik 30 RSD-C den çok olmayacaktır.
3-KONTROL, MUAYENE ve KABUL:
Kontrol , muayene ve kabul TS-4’e ve bu şartname hükümlerine göre TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
4-GENEL HÜKÜMLER:
4.1- Kazmaların 5’er adedi bir araya getirilip telle bağlanarak ambalajlanacaktır.
4.2- Her kazmanın üzerinde firmanın markası veya kısa adı bulunacaktır.
4.3- TSE belgeli firma teklifleri değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir.
4.4- Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.5- Kazmalar, imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.
4.6- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.7-Kazmaların dövme ile imalatları esnasında Kurumumuzun yetkilendirdiği görevli hazır
bulunacaktır.
4.8- Firma kazmaların dövme işlemine başlamadan 1 hafta öncesinden Kurumumuza bildirecektir.
4.9-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına
müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu
TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1- Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir.
5.2- Malzemenin teslim süresi 60 takvim günü olacaktır.
5.3- Faturalar aşağıda belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.
Malzemenin
Resim no
cinsi
Kömür
MİD - 4
Kazması
Armutçuk
TİM
Kozlu
TİM
Üzülmez
TİM
Karadon
TİM
Amasra
TİM
Toplam sipariş
miktarı (ad.)
600
150
150
1500
400
2800
6- FATURA BİLGİLERİ
FATURA ADRESİ
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
KARAELMAS
815 003 4586
KARAELMAS
859 006 4265
KARAELMAS
815 007 8618
BARTIN
815 003 4595
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content