close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI SANTRİFÜJ TULUMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2014 YILI
SANTRİFÜJ TULUMBA
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak 2 adet santrifüj pompa, elektrik
motoru ile birlikte satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1-Pompanın debisi
: Q= ~ 100 m 3/h
2.2-Manometrik yükseklik : Hm= ~ 220 mSS
2.3-Devri
: n= 1450 d/d
2.4- Elektrik motor gücü
: N= ~ 100 kW
2.5- Mevcut güç kaynağı
: 380 V, 50 Hz., 3 Faz
2.6- Santrifüj pompa 300mm boru çaplı su şebekesine su basacaktır.
2.7- Yataklama, her iki uçta ağır hizmet tipi 1. Kalite (SKF, FAG) rulmanla yapılacaktır.
2.8- Pompa fanlarının statik ve dinamik olarak balansları alınacaktır.
2.9- Pompa gövdesi, fan ve difüzörler %0,25 karbonlu çelik (Gs-C25) döküm veya GGG 40
kalite sfero dökümden olacaktır. Firmalar tekliflerinde malzeme kalitesini belirteceklerdir.
2.10- Pompa mili paslanmaz çelik AISI 420 (x20Cr13) kalite olacaktır.
2.11- Cıvata ve somunlar paslanmaz çelik olacaktır.
2.12- Pompalarda etkili bir sızdırmazlık sağlanacaktır.
2.13- Pompalar TS EN ISO 9905’e uygun olarak imal edilecektir.
2.14- Pompa ve motor grubu temelinde bozulma olduğunda bile rijit kalabilecek mukavemette
monoblok çelik bir şase üzerine monte edilmiş olarak teslim edilecektir. Elektrik motoru
pompa miline azami döndürme momentinin iki katını iletebilecek şekilde seçilmiş RexnordOmega elastomer bir kaplinle bağlı ve üzerinde kaplin koruması olacaktır.
2.15- Döküm malzemelerde ince taneli ve homojen bir yapı elde etmek için normalize
tavlaması yapılacaktır.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1- Pompalar firma tarafından deney standlarında bu şartnamede belirtilen hususlar ve
basıncın 1,5 katı statik basınç testi ve performans testine tabi tutulacak, test sonuçları
teslimatla birlikte İdareye verilecektir.
3.3- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
3.3- Kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü ile ilgili Müessesese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
4-GENEL HÜKÜMLER
4.1- Firmalar pompaya ait performans eğrilerini (Q-Hm, verim,güç) teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
4.2- Firmalar TSE Uygunluk ve/veya ISO Kalite Sistem Belgelerini teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
4.3- Sistemin bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır
durumda teslim edilecektir.
4.4- Sistemin bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.
4.5- Firmalar her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sistemi kabul tarihinden
itibaren 2 yıl süre için garanti edecektir.
4.6- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs katalog gibi standart
dökümanlarla teyit edilecektir.
4.7- Sistemin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
4.8- İşaretleme TS EN ISO 9905’e uygun olacaktır.
4.9- Ekli soru formu eksiksiz ve detaylı olarak doldurulacaktır. Soru formunda bulunmayan
diğer hususlar ayrıca belirtilecektir.
4.10- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha
iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu
veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı
karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.
4.11- Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
VERGİ
VERGİ
FATURA ADRESİ
DAİRESİ
NUMARASI
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
BARTIN
815 003 4595
74300 Amasra BARTIN
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Pompa 120 takvim günü içinde teslim edilecektir.
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Malzemenin Cinsi :
Sipariş Miktarı
Etinorm
:
Santrifüj pompa - elektrik motoru ile birlikte
2 adet
(Q= ~ 100 m3/h, Hm= ~ 220 mSS, n=1450 d/d)
SORU FORMU
1Marka+Model
2Tip
3Emme ağzı ölçüsü ve bağlantı flanşları özelliği
4Basma ağzı ölçüsü ve bağlantı flanşları özelliği
5Kademe sayısı
6Devir sayısı
7Dönüş yönü
8Yataklama ve yağlama şekli
9Eksenel kuvveti dengeleme şekli
10- Kademeli pompa teklif edildiğinde ; Emme ve basma tarafı, kademe gövdeleri
arasındaki
sızdırmazlığın sağlanma şekli
11- Malzeme Özellikleri ;
Pompa gövdesi
Fan ve difüzör
Mil
Cıvata ve somunlar
Mil burçları
Salmastra
12- Pompanın enine kesiti
13- Pompanın ağırlığı ve genel boyutları
ELEKTRİK MOTORU
1- Marka+Model
2- Tip
3- Nominal Gerilim
4- Nominal güç
5- Nominal frekans
6- Devir sayısı
7- Nominal akım
8- İşletme şekli
9- İzolasyon sınıfı
10- Koruma sınıfı
11- Yolverme şekli
12- Verim
13- Yolverme akımı
14- Bobin teli karakteristik değerleri
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content