close

Enter

Log in using OpenID

Bolesti pluća

embedDownload
DEUTSCH
Bolesti pluća
Bez disanja nema života
2 BOLESTI PLUĆA
BOLESTI PLUĆA 3
Upala pluća
Karcinom pluća
štitnjača
desno
plućno krilo
tumor
dušnik
bronh
KOPB
zdrava izmjena
kisika
Astma
bronhijalna
sluz
tog su razloga dišni putovi s unutar­
nje strane presvučeni visoko specija­
liziranom sluznicom koja treba štititi
naše dišne organe od štetnih tvari.
Ako je ta sluznica previše opterećena,
ne može više ispuniti svoju zadaću pa
posljedica toga mogu biti razne bo­
lesti.
Akutni bronhitis
plućni mjehurići
rebra
nedostatna izmjena
kisika
Bolesti pluća
Bez disanja nema života
Prehlade ponekad prati akutni bron­
hitis. Pri tome dolazi do privremene
upale sluznice bronhija.
Tipične tegobe su podražaj na kašalj,
sluzni ispljuvak, možebitno povećanje
temperature, umor i općenita slabost.
U normalnom slučaju akutni bronhitis
prolazi nakon otprilike tjedan dana.
Ako bronhitis traje duže, onda se
možda pridružila i bakterijska infek­
cija koja se mora liječiti antibiotici­
ma.
Svaki udisaj i izdisaj drže nas na životu. Najčešći uzroci smrti i invalidnosti u
svijetu su bolesti pluća. I u Austriji se bilježi stalni porast oboljelih.
Kronični bronhitis
Ova brošura za pacijente treba Vam
na lagani i razumljivi način objasniti
simptome, uzroke i liječenje različitih
bolesti pluća.
Svakog dana udahnemo i izdahne­
mo oko 20.000 puta. Zadatak disa­
nja je opskrba kisikom i odvođenje
Dugogodišnje udisanje dima cigare­
ta i drugih štetnih tvari (fine prašine,
štetnih plinova) oštećuje sluznicu
bronhija. Sluznica natiče i stvara
gustu i žitku bjelkastu sluz koju se
mora iskašljati. Na početku dotične
osobe kašlju prije svega ujutro i u
zimskim mjesecima često pate od
prehlada.
ugljičnog dioksida. Ova izmjena pli­
nova vrši se u plućima. Razlikujemo
gornje (usta, nos, ždrijelo, grkljan) i
donje (dušnik, bronhiji) dišne putove.
Sa svakim udisajem dospijevaju mno­
gobrojne čestice prašine, štetne tvari,
bakterije i virusi u dušni putove. Iz
Jeste li znali da …
• odrasla osoba treba dnevno 9.000
litara zraka za disanje?
• ukupna dužina svih cjevčica kroz
koje prolazi zrak iznosi oko 700
metara?
• su oba plućna krila nejednake
veličine? Lijevo plućno krilo je
manje i teži oko 100 grama
manje.
• su pluća zapravo blijedo ružičaste
boje, ali da zbog čestica nečistoće
postaju siva do crna?
• u plućima ostaje uvijek oko 1,5
litara zraka? Tako uvijek postoji
rezerva za slučaj nužde, ako kraće
vrijeme ne možete disati.
Morate obvezatno otići do
liječnika u slučaju:
• krvavog kašlja
• tegoba s disanjem i bolova u
prsima
• zelenkastog ili žućkastog
­ispljuvka
U tom se stadiju dišni putovi još mogu
oporaviti prestankom opterećivanja
sluznice štetnim tvarima. Ako se
štetni podražaj nastavi i dalje, onda
4 BOLESTI PLUĆA
će jutarnji napadaji kašlja postati traj­
no stanje i mi govorimo o kroničnom
bronhitisu.
Nakon dugogodišnjeg opterećenja
pušenjem i drugim štetnim tvarima u
zraku upala se pojačava, dišni putovi
se sužavaju sve više i više i razvija se
KOPB (kronična opstruktivna plućna
bolest) koja se više ne može izliječiti!
Sprječavanje i liječenje
Najvažnija terapija kod kroničnog
bronhitisa su prestanak pušenja i
i­zbjegavanje štetnih tvari. Oprez s li­
jekovima koji potiskuju podražaj na
kašalj! Oni sprječavaju iskašljavanje
sluzi pa mogu još samo pogoršati bo­
Što sami trebate učiniti:
• Prestanite pušiti!
• Svaki dan radite dišnu gimnastiku.
• Krećite se svakodnevno.
• Izbjegavajte zadimljene prostorije
i izloženost finoj prašini.
• Pravovremeno otiđite do liječnika,
ako svako malo kašljete.
BOLESTI PLUĆA 5
lest. Kod kroničnog bronhitisa izričito
Vam preporučamo da se svake godine
cijepite protiv gripe.
KOPB - kronična opstruktiv­
na plućna bolest
U Austriji ovu bolest ima oko 400.000
pacijenata - neslužbene brojke govore
o tri puta većoj populaciji s tenden­
cijom rasta! KOPB se razvija nepri­
mjetno i podmuklo i uglavnom se
uopće ne primjećuje tijekom godina.
Kod KOPB-a se radi o kroničnom
upalnom suženju dišnih putova i
bronhija koje se više ne može vratiti u prvobitno stanje! Funkcija pluća
se smanjuje i u poodmaklom stadiju
bolesti može doći do nedostatka kisi­
ka. KOPB se nagoviješta kroničnim
kašljem i ispljuvkom. U kasnijem sta­
diju bolesti dolazi i do gubitka zraka.
Što se bolest ranije dijagnosticira, to
će bolesne osobe duže moći uživati u
visokoj kvaliteti života.
KOPB: rano dijagnosticira­
nje - učinkovito liječenje
Rana dijagnoza i ciljano liječenje od
odlučujućeg su značenja, s obzirom da
za KOPB u poodmaklom stadiju skoro
da ne postoje mogućnosti terapije.
Čimbenici rizika za KOPB su u prvom
redu pušenje i pasivno pušenje te štetne
tvari u zraku (prašina, plinovi, pare).
S obzirom da ova bolest u početku
često napreduje bez ikakvih simpto­
ma, uputno je prije svega kod pušača
i bivših pušača provjeriti funkciju
pluća (pomoću spirometrije) prilikom
godišnjeg sistematskog pregleda.
Život s KOPB-om - što možete
učiniti
Kako ne bi došlo do daljnjeg oštećenja
pluća, morate odmah početi izbjega­
vati opterećenje štetnim tvarima. Prvi
korak je trenutačni i dosljedni presta­
nak pušenja! Dakle, više nema niko­
tina - niti aktivno, niti pasivno! Tko
puši, unosi neposredno u pluća velike
količine štetnih tvari. Tko na radnom
mjestu ima posla s mnogo prašine i/
ili opasnim plinovima, morao bi stal­
no nositi zaštitnu masku za disanje
i koristiti sve postojeće mogućnosti
zaštite.
Jačajte svoje mišiće, to će Vam
olakšati i disanje i vaše će tijelo biti
bolje opskrbljeno kisikom. 30 minu­
ta dnevno ciljanog tjelesnog kreta­
nja (pješačenja u prirodi, džogiranja,
plivanja, gimnastike, hodanja) pomoći
će Vam da sačuvate kvalitetu života!
Za poboljšanje, odnosno ponovno
uspostavljanje tjelesnih sposobnosti
preporuča se kao terapija „pulmonal­
na rehabilitacija“. Ona ovisno o težini
oboljenja može biti stacionarna ili
ambulantna u bolnicama ili terapij­
skim centrima.
6 BOLESTI PLUĆA
Lijekovi
Ovisno o stupnju težine KOPB-a
prepisuju su dodatni lijekovi koji
dugoročno proširuju bronhije i
sprječavaju upalu. U poodmaklom
stadiju s kroničnim nedostatkom ki­
sika pacijenti dobivaju trajnu terapiju
kisikom.
Zaštita od infekcija
Pacijenti koji boluju od KOPB-a po­
sebno su osjetljivi na virusne i ba­
kterijske infekcije dišnih putova. Stoga
se pacijenti svake godine moraju cijepiti od gripe, a isto se tako toplo
preporuča i cijepljenje protiv pneumokoka.
BOLESTI PLUĆA 7
• nedostatak zraka
• eventualno bolovi u prsima
Ostale pneumonije uočavaju se
na o­snovu temperature, bolova u
mišićima i glavobolje te suhog kašlja.
U slučaju pojave znakova upale pluća
hitno Vam je potrebna individualna
terapija koju će Vam prepisati liječnik.
Kod bakterijske se upale pluća između
ostalog koriste najrazličitiji antibioti­
ci kao što su Amoxicillin, Azithromy­
cin, Clarithromycin, Clindamycin.
Cijepite se protiv pneumokoka! Ci­
jepljenje štiti od glavnih uzročnika
bakterijske upale pluća i savjetuje se
svim osobama starijim od 65 godina.
Upala pluća
(pneumonija)
Asthma bronchiale (bronhi­
jalna astma)
Upala pluća je upala plućnog tki­
va koju uzrokuju bakterije, virusi ili
gljivice. Opasnost da će oboljeti od
upale pluća, posebno je izražena kod
starijih ljudi ili ljudi s oslabljenim
obrambenim sustavom, bolesnika s
lošom prokrvljenošću pluća i jakih
pušača.
Simptomi bakterijske pneumonije su:
• iznenadna visoka temperatura
• loše opće stanje
• snažan osjećaj bolesti
• kašalj sa žućkastim ispljuvkom
Disanje iznenada postaje naporno i
ostajete bez daha - napadaj astme! Za
bolesne osobe uvijek iznova enormno
stresna situacija.
Napadaj astme izaziva tri reakcije u
dišnim putovima (bronhijima): sluz
bronhija je upaljena i natiče. Isto­
vremeno ona izlučuje žitku sluz koja
dišne putove dodatno začepljuje.
Međutim, to još nije sve: i mišićni
prstenovi koji se pružaju oko bronhi­
ja, grče se i još više sužavaju bron­
hije.
Svi pacijenti koji pate
od astme, bilo da imaju
alergijsku astmu (npr.
zbog životinjske dlake,
gljivice plijesni, kućne
prašine ili peludi) ili ne,
mogu u slučaju sljedećih
podražaja doživjeti napa­
daj astme:
• hladan i suhi zrak
• fizički napor
• pušenje cigareta (također
i pasivno pušenje!)
• onečišćenje zraka (otpa­
dni plinovi, visoke vrijed­
nosti ozona)
• emocionalni stres (strah,
žalost)
• infekcije dišnih putova
(prehlada, gripa)
• lijekovi protiv bolova
(prije svega Aspirin)
Mogućnosti terapije
Sredstva protiv astme dijele se u dvije
grupe.
1. L
ijekovi za proširenje bronhija
Ta se sredstva inhaliraju u slučaju
napadaja astme i odmah proširuju
muskulaturu bronhija. Postoje
sredstva kratkotrajnog djelova­
nja za brzu terapiju napadaja i za
sprječavanje nedostatka zraka, npr.
prilikom bavljenja sportom, kao
i lijekovi s dugotrajnim djelova­
njem (Formoterol, Salmeterol) za
sprječavanje napadaja. Lijekovi
koji imaju dugotrajno djelovanje,
prikladni su za pacijente koji pate
8 BOLESTI PLUĆA
od srednje teške i teške astme.
Lijekovi za proširenje bronhija u
pravilu se koriste u kombinaciji s
drugom grupom lijekova, inhibito­
rima upale.
2. Lijekovi za sprječavanje upale u
bronhijima
I ovi lijekovi uglavnom se inhali­
raju, kako bi dospjeli točno tamo,
gdje su potrebni. Dovoljne su već
samo male količine aktivne sup­
stancije (kortikosteroidi), kako bi
se postigao dobar učinak i nuspoja­
ve svele na minimum.
Lijekovi
protiv
bolova
koji
sprječavaju upalu (npr. protiv glavo­
bolje ili reumatskih bolesti) nisu prikladni za liječenje napadaja astme!
Sindrom apneje u snu (SAS)
„Apneja“ znači nedisanje. Kod apne­
je u snu dolazi tijekom spavanja do
čestih prekida disanja. Točni uzroci
još nisu poznati. Bolest treba shvati­
ti vrlo ozbiljno, a ne je podcjenjivati
kao „dosadnu i ometajuću naviku“.
Kod osoba koje pate od apneje u snu,
dolazi u jednoj noći oko 100 puta do
pauze u disanju, odnosno do nedostat­
ne opskrbljenosti kisikom, a nakon
BOLESTI PLUĆA 9
mnogo godina posljedično i do bolesti
srca i krvnih žila.
azbest, fina prašina i radioakti­
vno zračenje.
Sindrom apneje u snu može se pre­
poznati po glasnom i nepravilnom hr­
kanju, izrazitom umoru tijekom dana
i smetnjama koncentracije. Dijagnoza
se postavlja nakon pregleda spavanja
u laboratoriju za spavanje ili ambu­
lantno prilikom kojeg se točno pre­
gledavaju različite tjelesne funkcije.
Rak
pluća
ćete
najučinkovitije
s p r i j e č i t i
NEPUŠENJEM!
Rak
pluća
osta­je
dugo
neprimijećen, s
obzirom da su
prvi
simptomi
atipični i ne pašu
niti uz jednu bo­
lest. Tumor se često
dijagnosticira
tek
onda, kada su se ra­
zvile nakupine zloćudnih
stanica (metastaze) . Moguće
tegobe su:
• uporan, suhi kašalj kroz duže razdo­
blje („pušački kašalj“)
• krvavi ispljuvak
• bolovi u prsima
• ponestajanje daha, promuklost
• česte prehlade, upale pluća
• temperatura bez jasnog uzroka
• pomanjkanje apetita, nenamjeran gu­
bitak težine
Često se koristi terapija koja suzbija
tumor, bilo da se radi o kemoterapiji ili
zračenju. Ona može dobro zaustaviti
tumor, ali ga ne može zaustaviti trajno.
Liječenje
• Normalizacija tjelesne težine.
• Odricanje od alkohola, prije svega
navečer
• Najmanje 3 sata prije spavanja više
ništa ne jesti.
• Navečer konzumirati samo lako
probavljivu hranu.
• Prije spavanja ne uzimati pića koja
sadrže kofein.
• Često se koristi potpora disanju po­
zitivnim tlakom pomoću maske za
nos; masku se mora uvijek koristiti,
kako ne bi došlo do tegoba.
Rak pluća (karcinom pluća)
Rizik oboljenja od raka pluća u ne­
posrednoj je svezi s nikotinom. Što
više cigareta dnevno i što duže pušite,
to je veći Vaš rizik od raka. Drugi
u­zroci raka pluća su pasivno pušenje,
Važni su istovremeno učinkovito suzbi­
janje bolova i ublažavanje gubitka daha.
Zajednički cilj
Kod svih plućnih bolesti cilj je
poboljšati kako opće stanje pacijenta,
tako i usporiti napredovanje bolesti
i time povećati kvalitetu života. Ova
brošura za pacijente treba Vam po­
kazati različite mogućnosti i putove
olakšanja i poboljšanja Vaše svakodnevice.
10 BOLESTI PLUĆA
ZA DALJNJE INFORMACIJE I SAVJETE KONTAKTIRAJTE:
Österreichische Gesellschaft
für Pneumologie (ÖGP)
www.ogp.at
In Kontakt treten können Sie über:
Wiener Medizinische Akademie
für Ärztliche Fortbildung und Forschung
A-1090 Wien, Alser Straße 4
Tel.: 01/405 13 83 DW 14
E-Mail: [email protected]
Atemschule
www.atemschule.at
Österreichische Selbsthilfegruppe
Langzeit-Sauerstoff-Therapie und COPD
www.selbsthilfe-lot.at
IMPRESUM
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: MedMedia Verlag und Mediaservice GmbH, Seidengasse 9/Top 1.1,
1070 Wien. Tel.: 01/407 31 11-0, Redaktion: Mag. Birgit Schmidle-Loss. Layout und DTP: creative­director.cc
lachmair gmbh, 2120 Wolkersdorf. Illustration (Seite 2): Henning Riediger, Hamburg. Lektorat: Mag. Andrea
Crevato, 2823 Pitten. Fotos: iStockphoto.com, fotolia.com, shutterstock.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 647 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content