close

Enter

Log in using OpenID

- Franjevci

embedDownload
ŽUPNI
LIST
,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
župe i samostana “Presvetog Trojstva”, Karlovac godina III, broj 16 - siječanj 2011.
ŽUPNI LIST - siječanj 2011
T
„Mir kući ovoj…“
str.2.
oliko puta smo to čuli, u Bibliji pročitali. Svećenik to nebrojeno puta ponovi u blagoslovima kuća i obitelji. A kod evanđeliste Luke zapisano: „U
koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. (Lk 10,5-6)“ Iako je „štimung“ blagoslova iza nas, posjet trenutka - blagoslova kuće i obitelji - treba trajati.
I zato vas pitam: Jeste li ste se zapitali o značenju, o poruci, o sadržaju tih
riječi? Evanđelist Luka donosi uobičajeni starozavjetni pozdrav – „mir“, kojim se želi
uspjeh, zdravlje i sreća, blagoslov… Kako lijepo stoji u Samuelovoj knjizi: „I reci ovako mome bratu: Mir tebi, mir
tvome domu, mir svemu što imaš. “ (1Sam 25,6) Nadalje u Bibliji „mir“ znači puninu života. „Mir“ je vrhunski
Mesijanski-Isusov dar. I taj dar žele svećenici pronijeti gradom i unijeti u svaku kuću i svako biće. Taj „mir“ je
učinkovit onomu tko ga prima. I zato svećenik s ostalima prosljeđuje isticanje istine: „…i svima koji prebivaju
(stanuju) u njoj“.
I tko onda da ne poželi da se „mir“ u njegovoj kući i u njemu ne nastani?! Taj „mir“ od Boga ide preko
njegova službenika, svećenika.
Nešto važno treba zapaziti: pastiri, kraljevi traže i dolaze do „novorođenčeta“, a odlaze „slaveći i hvaleći Boga“.
Odlaze puni mira. Tu se pomalo stvarao lik „hodočasnika“. To treba biti poticaj i za nas. Važno je zapaziti glagole
koji nas pokreću: dolaziti… odlaziti. Osoba je „hodanjem“ dolazila do svetišta „punila se mirom“ i vraćala svojoj
sredini donoseći mir. Hodom častiti: i Boga, i svetinje, i čovjeka. Hodati od svoje kuće do svoje crkve i natrag znači
staviti u svoju svijest „poziv hodočasnika“ – dati se ispuniti mirom i donositi mir.
Ovih dana, hvale vrijedno, čujem od jedne osobe da ujutro prije posla ostavlja vrijeme za razmatranje i upravo
počinje razmišljati sadržaj i poruku „Očenaša“ i zapisuje svoja razmišljanja i kani ih dati i meni, za moje obogaćenje.
Doista bi bilo poželjno čuti „tvoje razmišljanje“ i stav: o blagoslovu kuća, o određenim molitvama, o...
Članovi župnog Pastoralnog vijeća izabrani 30. siječnja 2011. godine sa
mandatom od pet godina:
Riječ dvije o Statistici
na ispomoći u blagoslova kuća u Austriji. Sasvim druga
slika. Ide se popodne kada je cijela obitelj na okupu,
djeca kako samo mole i to i ona koja ne idu u školu.
lušali smo na Novu Godinu Statistiku. Statistika Na mnogim sam mjestima rekao: Kad bi to mogli vidjeti
je takva, kakva jest. Ponovimo: u 2010. g. moji župljani.
krštenih 29; vjenčanih 20; umrlih 78; krizmanih 87;
Ipak moram reći da i u nas ima tih lijepih primjera.
prvopričesnika 69. Netko će reći poražavajuće, netko
ubitačna, netko neshvatljiva…Sve to stoji, ali mene ne I čekanja svećenika, i pripremljenost kuće i lijepo
zabrinjava „statistika“, nego neke činjenice. Mene i obučenih ukućana i s glasnim moljenjem… Volio bih da
svećenike zabrinjava da se sve manje misli na vječnost. se ovo proširi na sve naše župljane. Doista, nije važan ni
Od 78 umrlih 60 osoba nije primilo sakramente. Mnogi broj, nego koliko smo angažirani i voljni pomaknuti se
od njih nisu željeli ni „mir kući svojoj“ – blagoslov kuće. s mjesta i „učiniti nešto lijepo za Boga“ – kako je znala
Zabrinjava da mnogi olako shvate „mir koji mu se donosi Majka Terezija ponavljati.
u kuću“, pa se ukućane ne sabire na tu molitvu. Bio sam
Vaš p. Franjo
S
IMPRESSUM
Odgovorni urednik – pater Franjo Tomašević, organizacija: Stipe Granić,Ante Slavić
Suradnici: Zvonimir Gerber, Damir Poljančić, Željko Šalković, Mara Marković, Nevenka Magličić, Mirjana Slavić, Jadranka Bencun
Izdavač – Župa i samostan Presvetog Trojstva: žr 2400008-1101424067;tel. 615-950
http//www.franjevci-karlovac.hr / e-mail:[email protected]
Naslovnica - Krašić, bl. A Stepinac
Tisak – tiskara JUSTAMENT, Karlovac
str.3.
ŽUPNI LIST - siječanj 2011
N
Obnova bračnih zavjeta
a
blagdan
Blagdan Svete obitelji 26. prosinca 2010. u našoj
crkvi sad već tradicionalno održana je obnova bračnih zavjeta.
Uz večernju Svetu Misu osam parova obnovilo je svoja
bračna obećanja. Uz
nadahnutu propovijed, euharistiju je u
prepunoj crkvi predvodio gvardijan p.
Franjo. Poslije Svete
Mise, vjernici su se
okupili u prostoru samostana na druženju i
kolačima, koje su pripremili slavljenici. Ovaj čin postaje tradicionalan u župi svake godine na nedjelju
kad slavimo Svetu obitelj, a većina ovogodišnjih parova slavila je „okrugle“ godišnjice svojih brakova.
Posebnu dimenziju cijelom slavlju dala su djeca
slavljenika, koja su stojeći uz roditelje davala posebnu potporu ali i nadu u očuvanje obitelji, a koliko nam
znače prave obitelji svjedočile su riječi p. Franje, koji
je iznio podatak da je skoro tri puta više umrlih nego
rođenih u župi. Kao jedan od velikih razloga naveo je
život bez braka, bježanje od obaveza koje nosi brak, a
u isto vrijeme nas podsjetio na sve ono što je morala
podnositi Sveta obitelj k u svom vremenu bježeći i mučeći se. I danas kršćanska obitelj mora se probijati do
ljudske i kršćanske istine. Sva istina o obitelji je naslonjena na ono što je proživljavala „nazaretska“ obitelj.
„Velika devetnica sv. Josipu“
P
glasio Sv. Josipa zaštitnikom naše
domovine. Tako su naši biskupi prije 20-ak godina donijeli odluku da
se izgradi nova crkva, u Karlovcu
na Dubovcu, te da ista postane nacionalno svetište. Tako je Sv. Josip
osim već velikog povijesnog značenja dobio još jednu važnu ulogu
u našem životu. Jesmo li svjesni
kakva nam se milost pružila da na
pet minuta od našeg doma imamo
Nacionalno svetište svetog Josipa?
A tko je Sv. Josip? Josip je
ukratko bio ponizan, skroman i siromašan radnik, ali svetac. Kao takvom Bog mu povjerava da bude
glava Svete Obitelji. Povjerava mu
Djevicu Mariju, onu koja će svijetu donijeti Sina Božjeg, kako
bi zajedno uveli Isusa u svijet.
rošlo je više od tri stoljeća od
Sveti Josip čašćen je i slavljen u
kada je Hrvatski sabor pro- cijelom svijetu, tisuće crkava izra-
101
đene su njemu u čast. Za zaštitnika su ga uzeli tolike redovničke
zajednice, redovi, kao i pojedinci.
Prvu devetnicu predvodio je naš
pater Tomo koji je u svojoj propovijedi progovorio baš o svetosti, kako
svetog Josipa, tako i Marije. Govorio je o posebnoj svetosti - poslušnoj
svetosti. Od bujice nadahnutih riječi
ostale su mi u glavi „bubnjati“ dvije
riječi: „poslušna svetost“. Gdje smo
mi u tom svijetu svetosti? Gdje smo
mi u tom svijetu poslušnosti? Zar ne
bi bio krajnji čas da sebe kušamo u
poslušnosti idući na veliku devetnicu
baš svecu koji svoju svetost zasluži
bezrezervnom poslušnošću Bogu.
Još uvijek se možemo uključiti
u ove pobožnosti i moliti za sebe,
svoju obitelj, domovinu, ili za bilo
koju drugu poštenu i dobru nakanu… SRIJEDA U 17:30.
M.S
ŽUPNI LIST - siječanj 2011
Iz Života FSR-a
str.4.
Slavljenički kalendar: rođendan u VELJAČI I OŽUJKU slave: Barac Barbara, Beg Vesna, Bosio mihelić Anamarija, Brajak Marija, Čokrlić Ana, Ivančić Štefica, Paulić Dragica, Stopić Gordana, Špišić Aleksandra, Vlašić Branka,
Bošković Ivanka, Klapec Bedić Sanda, Grčić Dragica, Vesely Vinko, Župec Vladimir - neka ih dragi Bog čuva i
blagoslovi, a mi ih pratimo svojim molitvama
Aktivnosti koje će se događati u narednom periodu
Drugi četvrtak u veljači prije mise uz klanjanje je i časoslov (10.02.)
Skupština je u subotu 26. veljače poslije svete mise
Aspiranti i novaci poslije časoslova imaju sastanak.
Molitva za dar života počinje poslije svete mise 05. veljače klanjanjem pred presvetim i završava jutarnjom
svetom misom 06. veljače (klanjajne je cijelu noć), svi zainterssirani za bilo koju vrstu pomoći javiti se članovima
vijeća ili ministru
Proslava dana života 06. veljače počinje s molitvom na groblju Jamadol u 16:00 sati, u 17:00 predviđeno je
klanjanje u crkvi Presvetog Trojstva i završava svečanom večernjom misom u 18;00 sati
Povodom dana bolesnika organizirano za sve bolesnike bit će sveta misa 13. veljače u 15.00 sati, poslije svete
mise kratko druženje, ovim putem sve članove FSR-a koji žele pomoći i koji su se zapisali neka se jave vijeću
ili ministru oko daljnjih aktivnosti
Susret bratstava naše regije koji je bio otkazan predviđen je za 26. veljače u 15.00 sati
Bratski pohod iz Zagreba je 26. ožujka, svi detalji oko toga bit će naknadno javljeni
Izbori u našem mjesnom bratstvu su 07. svibnja, sve informacije dobit ćete na vrijema
N
aši aspiranti Ana
Šalković i Marijan
Milošić
pristupili
su
vremenu oblikovanja i
sticanju iskustava – vrijeme
formacije koje traje godinu
dana za pristup FSR, kao
braća i sestre pratimo ih
u molitvama i pomozimo
im na tom putu da ustraju
, a i mi sami trebamo više
čitati ‘’Pravilo i generalne
konstitucije
FSR-a’’
kako bi mogli lakše jedni
drugima pomoći
Pozdravi od naše sestre Snježane, misionarke ljubavi iz Rima!
ISUS TE VOLI BAŠ ONAKVOG KAKAV SI
O
n te pita: Voliš li me? Isus te gleda sa ljubavlju jer si ti ljubljeno dijete
Božje! Traži ga i prepoznaj u svojoj stvarnosti i svome svakodnevnom
životu. Važan je osobni odnos s Njim. Neka te ništa ne odvuče od Njegove
ljubavi. Ti imaš dostojanstvo u Božjim očima, jer si ljubljeno dijete Božje,
ljubljena Božja kći, sin Očev. Mi pripadamo njemu, njegova ljubav je
razlivena u nama. Prihvati ovaj trenutak koji ti je darovan. Čini najbolje što
možeš i sve povjeri njemu. Nije važno ako sve oko tebe izgleda tamno, uvijek
gledaj u svjetlo i izaberi svjetlo. Jedina stvar koju Isus traži od tebe je da se
osloniš na njega, da samo u njemu bude tvoje biće, da u njega staviš svoje
potpuno povjerenje i da hodaš u povjerenju i pouzdanju u njega. Bog je kao
more koje se spušta prema tebi da te usreći, oslobodi, usavrši, ispuni i da ti
se daruje!
str.5.
ŽUPNI LIST - siječanj 2011
U SUSRET „STEPINČEVU“
K
ad kažemo Alojzije Stepinac rekli smo sve. Znamo
tko je, znamo što je, znamo, barem tako mislimo,
sve. Je li baš tako?
Rođen 8. Svibnja 1898 godine u selu Brezarić, župa
Krašić, umro 10. veljače 1960. godine u Krašiću.
Jedan je od velikana Katoličke Crkve u Hrvata. Osnivač
Caritasa Zagrebačke Nadbiskupije. Utemeljio je brojne
nove Župe i organizirao proslavu 1300 godina od evangelizacije Hrvatskog naroda. U govoru 31. Listopada
1943 godine ispred zagrebačke katedrale osudio svaki
oblik diskriminacije. Odbio je odvajanje Katoličke Crkve u Hrvatskoj od Vatikana. Umro na glasu svetosti,
pokopan u kripti Zagrebačke katedrale. Papa Ivan Pavao
II proglasio je Stepinca blaženim u Mariji Bistrici, 3. Listopada 1998 godine.
Njegov spomendan je „Stepinčevo“ 10. veljače. Hrvatski Sabor 14. veljače 1992. godine donio je deklara
ciju o osudi političkog procesa i presude
protiv kardinala Alojzija Stepinca. Stepinac je istaknut kao moralni velikan bez
ijedne mane. Krepostan život koji je živio
i mučenička smrt blagopokojnog Alojzija
Stepinca, božji narod je prepoznao te ga
častio već za života, a osobito nakon smrti. Unatoč svim zabranama i progonima
Hrvatski puk je bio svjestan njegovih vrlina, svestranosti pri promicanju duhovnih obnova, širenja euharijstiske i marijanske pobožnosti.
Blaženik je beskompromisno osuđivao
rasističku ideologiju i politiku. Hrabro je
iznosio i dokumentirao sve nepravde i nasilja što ih je
ondašnja vlast počinila. Dosljedno je branio svoje svetinje, vjeroispovijest, a vjernike tješio i poticao na osobitu
ustrajnost u vjeri i crkvenom jedinstvu. To mu je donijelo nepravednu optužnicu i montirani politički sudski
proces, na kojem je osuđen na 16 godina strogog zatvora i prisilnog rada.
Komunistička vlast mu je nudila da napusti Hrvatsku,
no Stepinac je to odbio. Zatočen u Krašiću bio je svjestan Božje milosti, koja mu je pomogla da podnese teške kušnje koje su ga zadesile. Živio je svoje biskupsko
geslo: „U tebe se Gospodine uzdam!“ Posljednje riječi
koje je izgovorio prije smrti bile su: “Budi volja tvoja!“
Ljubav i pobožnost koju je širio oko sebe, krepostan život, ustrajnost u vjeri neka i nama bude poticaj i smjernica za naš život kroz koji kročimo, da hodamo odvažno,
vjerno, radosno onako kako nam je to blaženik pokazao!
M.M.
Z
a one malo mlađe ili pak malo odvažnije iz župe
Banija krenut će hodočasnici 10. Veljače u ranim
jutarnjim satima, pješačeći do Krašića. U krašićkoj crkvi
u 11 sati za njih će misu služiti pomoćni zagrebački
biskup Ivan Šaško.
Karlovački dekanat na
hodočašću u Krašiću
K
ao i svake godine pred Stepinčevo, vjernici Karlovačkog dekanata,
skupa sa svojim svećenicima hodočaste u Krašić. Ove godine
hodočastilo se u petak 04. veljače.
Hodočasnici su krenuli sa autobusnog kolodvora u 15 sati, da bi u
16 sati počeo molitveni dio, koji je završio svetom Misom. Misno
slavlje predvodio monsinjor Ferdinand Vražić, dekan karlovački uz
suslavljenje svećenika dekanata.
ŽUPNI LIST - siječanj 2011
O
GRKOKATOLIČKA CRKVA
SV. ĆIRILA I METODA
va je crkva posve zaboravljena i rijetko spominjana.Grkokatolička crkva Sv. Ćirila i Metoda bila je
smještena u vojnom dijelu zvijezde između nekadašnje
Herbersteinove „Generalije“, kasnije kadetske škole
(današnjeg veleučilišta u Karlovcu) i nekadašnjega Bastiona Sv. Karla, kasnije vojarne br. 2 (Infanterie-Kaserne No.2.), koja je sada potpuno devastirana i prepuštena
propadanju. Točnije rečeno, ta crkva nalazila se na mjestu starog doma JNA, a vjerojatno je i bila izgrađena
kao vojna kapela ondašnje kadetske škole.
str.6.
vokutna i jednobrodna, pročelja rasčlanjena lezenama,
gdje je u srednjem polju bio ulazni portal, a sa strane, u
bočnim poljima po jedan prozor polukružnog nadvoja.
Prozori su kasnije zazidani. Na glavnom oltaru stajala je
slika Sv. Ćirila i Metoda.
Na pobočnom oltaru stajao je kip Sv. Ivana Nepomuka. Taj kip nekada je stajao na sredini prvog nepomičnog drvenog mosta preko Kupe koji je povezivao Baniju s Karlovcem (taj prvi pravi most preko Kupe dala
je izgraditi kraljica Marija Terezija 1754.godine, umjeZalaganjem Aladara Lukšića 1925.godine tu crkvu sto dotadašnjeg pontonskog mosta, a u sklopu razvoja
tadašnja Karlovačka divizijska oblast daje na uporabu tadašnjih prometnica). Kada je umjesto tog mosta 130
grkokatolicima, koji su od 1923.godine do tada svoje godina kasnije firma Gehring & Seitz iz Andritza kraj
Graza izgradila željezni most s dva rešetkasta luka, kip
bogoslužje obavljali u „Maloj dvorani“ Zorina doma.
Sv. Ivana Nepomuka maknut je, a otkupljuje ga i daruje
Crkva je posvećena Sv. Ćirilu i Metodu, a posvetu i
crkvi građanin Aladar Lukšić.
blagoslov obavio je grkokatolički biskup Ivan K. CerovNažalost i ta crkva, o kojoj nemamo mnogo podataka,
ski. Prvih godina ta crkva nije imala stalnog župnika pa
su bogoslužne obrede u nju dolazili obavljati dr. Vidušić, posve je bezrazložno srušena nakon Drugog svjetskog
dr. Zagorac, Luketić i još neki, dok za stalnu službu nije rata, uspostavom FNR Jugoslavije kada je taj prostor
određen Ljubomir Karlo Satler. Zadnji župnik te crkve karlovačke „zvijezde“ za svoje potrebe zauzela JNA.
bio je Ivan Horvat.
Izvor: Dubravko Vinković- sjećanje na nestale crkve Karlovačke
Građena je od opeka, crkva je po običaju bila pra-
Božja ljekarna
Proteklih dana svi smo uočili kako
nam je pater Franjo na izmaku
snaga. Viroza je učinila svoje. To me je podsjetilo kako
su se franjevci među prvima
počeli baviti ljekarništvom,
a to svoje umijeće su donijeli
i u Karlovac. Dok ne nagovorimo patera da skine prašinu sa starih
spisa i dozvoli nam uvid u koji tajni recept ja vam donosim jedan poznati samostanski isprobani recept jako prikladan za današnje stresno vrijeme.
Nastavljamo
sa
za djecu naših župljana
kontaktirati predavače :
• matematike osnovna škola,
091/57 76 452
• fizika 098/60 59 51
• engleski 098/59 47 42
Lijek za zdravo i mlado srce i protiv stresa:
10 svježih stabljika peršina sa lišćem stavimo u litru bijelog ili crnog pravog vina.
Dodamo 1-2 žlice vinskog
octa.
Na laganoj vatri kuhati oko
10 minuta. Dosta se pjeni pa
treba paziti.
Kad skinemo s vatre dodati 300
grama pčelinjeg meda.
Još vruće procijediti i uliti u tople flaše koje
smo isprali sa malo rakije.
Možete piti kao aperitiv, više puta na dan.
N.M.
besplatnim instrukcijama
pa svi zainteresirani mogu
kemije srednja i osnovna škola -
str.7.
K
renulo je iznenada, ideja se rodila ljetos nakon izložbe. Ljudi su govorili kako nam je Radićeva prazna,
kako u njoj nema života…Nema ga…? I zaiskrilo je.
Hajdemo učiniti nešto na veselje ljudima u našem gradu. Ali što i kako?…Pa neka budu jaslice, čudo novog
života, dar svima nama. Jedna sasvim mala izložbica.
I krenulo je prebiranje po sjećanjima, po dragim uspomenama iz djetinjstva, po nekim mirnijim večerima kad
nas je baka smirivala i pozivala na molitvu…
To smo htjeli postići izložbom, vratiti se na neko
vrijeme u toplu bakinu sobu, osjetiti miris jabuke koja
je morala biti crvene i mirisna, osjetiti miris narančine
kore koju je djed stavljao na peć da zamiriše zrak. A tek
stol! Na njemu najljepši stolnjak, pšenica,
O
ve godine se i našem
gradu
dogodilo
uprizorenje
događanja u Svetoj
zemlji. Božićni
ugođaji
su
p o s e b n i
u
našem
narodu,
a
ovogodišnji
u
našem
gradu,
u
njegovom
s t a r o m
centru imaju
onaj dio koji
svima
tjera
istinski
sjaj
u oči, onaj sjaj
koji izvire iz naših
srca. Trudom građana
iz svih dijelova grada,
pod pokroviteljstvom grada,
a u organizaciji naše župe, naši
sugrađani su imali šansu doživjeti predivan
prikaz događanja u Nazaretu, a potom i događanjima u
Betlehemu.
Presretni da svojim sugrađanima mogu približiti svetost
adventskih dana, učesnici su svoje odradili na način da
su se svi okupljeni u nevjerici pitali je li moguće da su to
njihovi susjedi. Prikaz događanja u Nazaretu, javljanje
anđela Mariji i Josipu, Marijin posjet Elizabeti. Sve
je izgledalo tako vjerno i nadahnuto da je sjaj u očima
ŽUPNI LIST - siječanj 2011
Božićne jaslice
donose radost
raspelo i pokoja čestitka pristigla iz Australije, Amerike…
I svatko je od nas na toj izložbi osmislio svoj mali kutak
koji ga je prisjetio dragih ljudi koji više nisu s nama, ali
su itekako s nama u svemu što su nas naučili.
Zaista smo mislili da ćemo teško napraviti izložbu… ali
kad je krenulo!!!
Navraćali su prolaznici, pitali što radimo! Van su izlazili
ozareni potičući nas i hrabreći…konačno nešto lijepo u
Radićevoj, Bog vas čuvao!
Naša teta Gordana promatrala je izloge, činilo joj
se da nema dovoljno svjetla u njima. Mi smo se malo
pribojavali starih instalacija pa smo svaku večer gasili
svjetla. Ma ostavite svjetlo malo duže, ja ću čuvati i voditi brigu, tu sam preko puta! Slušala je ona jednu večer
kako je skupina mladih, promatrajući jaslice u izlozima,
zapjevala božićnu pjesmu. Nisu baš dobro znali tekst,
pa su se međusobno pokušali prisjetiti kako ih je baka
učila…
Eto to smo željeli podsjetiti vas da dio svog srca date
drugima, a oni će vama vratiti svatko na svoj način, netko
riječju, netko pjesmom, pohvalom, kritikom,savjetom,
smiješkom. A vjerujte vidjeli smo tih dana puno veselih
lica i rekli sebi i čvrsto obećali, učinit ćemo to
promatrača bio jednak kod
djece i odraslih. I dok su
gledatelji sve promatrali
otvorenih očiju i usta,
kao da ne vjeruju da
se sve to odigrava
pred njima, nitko
nije ni primjećivao
da je temperatura
dobrano
ispod
ništice.
Pravi
razlog za sreću
grijao je i srca i
tijela. Glas među
karlovčanima,
o
prekrasnom
prikazu događanja
u Nazaretu, izmamio
je u prostor dvorišta
Ugostiteljske škole toliki
broj gledatelja da su glumci
morali odstupiti od dijela
scenarija. Ovo je sigurno i znak
svima da za iduću godinu događanja
moraju biti u prostoru koji će moći primiti puno
više gledatelja.
Moram napomenuti da živih jaslica ima diljem svijeta
i Lijepe naše ali događanja koja se prikazuju obično
su samo ona iz Betlehema zato ovim putem molba
organizatorima i akterima, ustrajte do prepoznatljivosti
i tradicije.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 942 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content