close

Enter

Log in using OpenID

Bilten za veljaču 2014. - ofs kaptol

embedDownload
OBAVIJESTI
NAŠE BRATSTVO KROZ MJESEC DANA
2. veljače:
10. veljače:
19. veljače:
2. ožujka:
Početak devetnice Gospi Lurdskoj
Blagdan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika Područnog bratstva
Franjevačka tribina: “Opomene sv. Franje“
Prodajna izložba za potrebe bratstva
Mjesečna skupština u 17.00 i sv. misa u 18.30
GODIŠNJICE ZAVJETA
2. veljače: grupa “Misije” (28. god.)
3. veljače: Petar Ploj (50. god.) i grupa “Ljubav” (29. god.)
4. veljače: grupe “Brat Sunce” (18. god.) i “Brat Magarac” (7. god.)
5. veljače: grupe “Rivotorto” (30. god.) i “Manji brat” (25. god.)
18. veljače: grupa “Effata” (13. god.)
1. ožujka: grupa “Radost” (16. god.)
SUSRETI INTERESNIH GRUPA
BIBLIJSKA GRUPA - srijedom poslije večernje sv. mise.
LITERARNA GRUPA - druga srijeda u mjesecu od 17.30 do 18.30 sati.
KARITATIVNA GRUPA
Zahvaljujemo svima na doprinosima i darovima a posebno na molitvi za one
kojima je to najpotrebnije. I dalje pozivamo pojedince i obitelji našega bratstva
koji su u potrebi da se jave u sobicu radi organiziranja moguće pomoći.
U utorak 4. veljače u 16.30 radni je sastanak grupe i onih koji se žele aktivnije
uključiti u pomoć potrebitima našega Bratstva.
U utorak 18. veljače u 17.30 grupa će na grobu o. Vendelina predvoditi serafsku
krunicu za nakane OFS-a (posebno za one koji su nam se preporučili u molitve)
kao i pročitati nekrologij članova bratstva umrlih u mjesecu veljači.
GRUPA ZA SOCIJALNU INICIJATIVU
Grupa za palijativnu skrb imat će svoje redovne susrete prvu i treću srijedu
u mjesecu, 5. i 19. veljače, u 17 sati u Sigetu.
Grupa za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti „Ruže sv.
Elizabete“ svoj susret imat će 11. veljače u 11 sati u Sigetu. Grupa prima nove
članove koji se trebaju najaviti na tel: 01/5588-917.
Savjeti socijalne radnice (Marina Cividini, dipl. socijalni radnik) će biti u
srijedu 5. veljače od 17.00 do 18.30 sati u sobici.
GRUPA “RUŽE SV. ELIZABETE“
Mi članovi grupe za uzajamnu potporu oboljelih od malignih bolesti “Ruže sv.
Elizabete” prepoznali smo da zajedništvo protkano ljubavlju i molitvom čini
dobro našem tijelu i duhu opterećenom velikim i teškim bolestima. Stoga, iz
našeg iskustva, pozivamo i vas, koji se možete prepoznati u ovim bolestima,
da nam se pridružite jer “dobro je kao braća živjeti zajedno“. Druženje, veselje,
razumijevanje, razmjena iskustava će oplemeniti naše sumorne svakodnevne
dane. Prijave na tel: 01/5588-917.
Do skorog viđenja,
Zdravka, Zdenko, Gordana, Božidar
Molimo za svu našu braću i sestre u bolesti, a posebno one koji su se preporučili.
FRANJEVAČKA TRIBINA
Sljedeća u nizu tribina s temom “Opomena sv. Franje” će biti u srijedu 19. veljače
poslije večernje sv. mise u dvorani uz crkvu, a temu će predstaviti s. Snježana
Beri i b. Dario Brigić.
PRODAJNA IZLOŽBA ZA POTREBE BRATSTVA
Pozivaju se sva braća i sestre koji mogu doprinijeti prodajnoj izložbi, a posebno
oni koji to mogu učiniti pripremom kolača za prodaju, da se jave u sobicu.
50 GODINA ZAVJETA
Naš brat Petar Ploj, b. Josip, primljen je u naše bratstvo 6. siječnja 1963., a zavjetovan je 3. veljače 1964. u vrijeme duhovne asistencije o. Leona Lovrenčića.
Čestitamo na ovoj velikoj obljetnici.
25 GODINA ZAVJETA
Čestitamo grupi “Manji brat” ovaj jubilej. U grupi su zavjetovani: Anastazija
Mintas, Ljuba Perković, Vjekoslava Somun, Jana Dodić, Zorka Kiš, Jaka Krajina,
Violeta Butući, Mijo Bubnić, Evica Vulić, Goran - Ante Blažeković, Dragutin
Frkanec, Slađana Kordić (+1989), Slava Mandić, Petar Bubnić, Katica Vučić,
Milica Bartol, Josip Srdanović (+1997), Mato Markuz, Zdravko Jurić, Marica
Anđić, Mladenka Prskalo, Mila Škegro, Damir Čučić, Veseljka Jelaš (+1995), Nela
Mavar, Tanja Grahovac, Sanja Grahovac, Ana Ćalogović, Darko Leštek, Šte$ica
Šimunić, Pavao Šimović, Stjepan Markuz i Ljuba Duvnjak.
ROĐENI
Naša sestra Tomislava Jengić iz grupe “Brat Magarac“ dana 8. siječnja rodila
je kći Petru, svoje treće dijete. Čestitamo!
DOPRINOSI ZA VIŠE RAZINE
Započela je nova kalendarska godina pa pozivamo braću i sestre na uplatu
doprinosa za više razine OFS-a. Svota od 30 kn se može podmiriti uplatom na
račun našeg bratstva s pozivom na broj “100” uz opis plaćanja “Doprinos za više
razine - ime i prezime”. Posebno zahvala ide svima koji su se prošlogodišnjim
uplatama solidarizirali s braćom i sestrama u oskudici.
DONACIJE I UPLATE
Sve prilozi se uplaćuju na žiro račun s pozivom na broj prema namjenama: “89”
za bratstvo, “99” za potrebe karitativne grupe, “7001” za pomoć pakistanskoj
djeci, “2001” za potrebe grupe za palijativnu skrb, “3001” za potrebe grupe za
očuvanje stvorenog i “4001” za potrebe kuhinjice za siromašne.
DEŽURSTVA I KNJIŽNICA
U našoj sobici se dežura ponedjeljkom (17.30-18.30) i četvrtkom (17.30-19.30).
Knjižnica je otvorena srijedom poslije večernje svete mise.
Ured palijativne skrbi u Sigetu radi svaki radni dan od 8 do 16 sati kada mogu
doći ili nazvati svi koji trebaju pomoć grupe ili bi se htjeli uključiti u njen rad
kao volonteri. Broj telefona je 01/5588-917. Savjeti socijalne radnice se mogu
dobiti svake prve srijede u mjesecu u sobici od 17.00 do 18.30 sati.
RAST U ZAJEDNIŠTVU
30 GODINA ZAVJETA
Čestitamo našoj prvoj zavjetovanoj generacijskoj grupi “Rivotorto”. To su: Ana
Magaš s. Marija (+2004), Boris Cividini b. Pavao (+1990), Ana Kralj s. Marija
(+2003), Marija Kamenarović s. Ivana (+2004), Željka Vodopija s. Magdalena,
Ana Doležal s. Elizabeta (+1993), Ana Kancijanić s. Franciska (+2006), Darinka
Drenški s. Janja (+2006), Ivan Vanđija b. Karlo (+1989), Đuro Mikez b. Franjo
(+1990), Nada Bence s. Klara, Pejo Karlović b. Zvjezdan, Anđelko Vrbanec b. Gabrijel, Marija Lekić s. Ana, Stjepan Lice b. Anđeo, Dragica Martinčić s. Veronika,
Rita Jurić s. Elena, Ružica Lice s. Tarzicija, Jovanka Nestorović s. Ivanka, Klara
Pavlović s. Alojzija, Zora Galić s. Lidija i Verdijana Pavlović s. Marija Goretti.
MOLITVA ŽIVE KRUNICE
Pozivaju se svi koji se žele priključiti u ovu molitvu da se jave sestri Đurđi
Arbutina (tel.: 091/5520-597) radi dogovora za molitveni raspored.
GENERACIJSKE GRUPE
Generacijske grupe se sastaju u vlastitim terminima ili prema dogovoru.
POMOĆ PAKISTANSKOJ DJECI
Naš brat Inderyas Sardar iz bratstva OFS-a u Karačiju u Pakistanu moli pomoć za
uzdržavanje i školovanje posvojene djece. Svoje priloge možete ostaviti u našoj
sobici ili uplatiti na kunski žiro-račun našeg bratstva (uz poziv na broj “7001”).
MOLITVENA NAKANA ZA VELJAČU
Za OFS i Framu u Americi. Da po svom posvećenju u svijetu budu sposobni
obnoviti Crkvu, svjedočeći franjevačku karizmu, prelazeći iz evanđelja u život
i iz života u evanđelje. Oče naš.
NAKANE ČASOSLOVA:
» Da poput sv. Franje budemo iznutra otvoreni i znatiželjni
za Božju riječ.
» Da po primjeru sv. Ljudevita i naš život bude privlačan za
ljude.
» Da zagovorom sv. Klare ustrajemo u novosti života do kraja
i tako se posvetimo.
Vjerski tisak: posebno preporučamo novi broj lista “Brat Franjo” i glasilo
Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a “Bratstvo”
Kunski žiro-račun našeg Bratstva:
Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo Kaptol, Kaptol 9, Zagreb,
Raiffeisenbank Austria, d.d., br. 2484008-1104162874
Sve komentare, prijedloge i primjedbe za Bilten šaljite na: [email protected]
Odgovara: Stjepan Lice, Kaptol 9, Zagreb, tel. 01/4814 260,
e-mail: [email protected], web: kaptol.ofs.hr
FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
MJESNO BRATSTVO KAPTOL
MJESEČNI OGLASI
God. XXXIII, br. 2 (372) - 2. veljače 2014.
RIJEČ DUHOVNOG ASISTENTA
Sveti Franjo bio je čovjek koji je tražio, kretao
se, putovao, susretao se, pokušavao. Bio je
otvoren, pa i znatiželjan. Da bismo Božjoj riječi
pristupili tako da nam prosvijetli srce, važno je
biti iznutra znatiželjan, iznutra otvoren.
Zar ima neki Božji put kojega nije smislio
čovjek, na kojem se može ostvariti neka
istina o nama, ne samo da živimo, nego da
ostvarimo puninu života? To je pitanje koje
vam postavljam. Ili ne postoji Božji put, nego
samo onaj ljudski, kojega mi ljudi znamo
skrojiti i po njemu onda nešto ostvarivati. I
biti ono i onoliko koliko mi znamo i možemo.
Uvijek je bilo onih na ovome svijetu koji su
bili uvjereni da postoji Božji put, koji se može
spoznati po nutarnjem svjetlu u srcu, onih
koji su krenuli tim Božjim putem za punom
istinom, za punim životom. Vjerujem da je to
odluka koju ste učinili i vi, draga braćo i sestre,
kad ste u otvorenosti, pa i u znatiželji, krenuli živjeti franjevačku duhovnost.
Kad čovjek to krene, događa se nešto u čovjeku što je Bog pokrenuo, i što on
može i hoće privesti svome dovršenju. To je silno zamašan čin koji utječe na
sve ljude. To je novost koju čini Bog u životu čovjeka. Bog sve čini novo u životu
onoga ljudskog bića koje mu povjeruje i koje mu se preda, koje se otvori njemu.
Sveto pismo je puno novosti koje čini Bog. Ono govori prije svega o novome
stvorenju. Govori o novom nebu i novoj zemlji. Govori o novome odijelu na koje
ne treba stavljati staru zakrpu. Govori o novome vinu i o starome vinu koje je
na svadbi u Kani nestalo. Govori o novim i starim mješinama. Govori o novome
imenu koje će pobjednik na kraju dobiti. Govori o starome i novome savezu.
Govori o novome srcu i o novome duhu. Zato kršćanin ne moli prije svega da
bude bolji čovjek, nego da bude novi čovjek. To je sv. Franjo postao.
To i vama želim da doživite, tu novost života, do koje se može doći ako budemo
tražili, ako budemo iznutra otvoreni, pa i znatiželjni. Kao sv. Franjo.
fra Petar Cvekan, duhovni asistent
HVALITE I BLAGOSLIVLJAJTE GOSPODINA MOGA,
ZAHVALJUJTE I SLUŽITE MU U PONIZNOSTI VELIKOJ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content