close

Enter

Log in using OpenID

1. OTVARANJE NOVE GODINE I PRELAZAK U NJU

embedDownload
Upute za prijelaz u Novu godinu – VIPOS
Datum: 08.12.2011
1. OTVARANJE NOVE GODINE I PRELAZAK U NJU
Kada je godina kalendarski pri kraju moramo se pripremiti za rad u novoj godini. U VIPOSU je svaki korisnik i
svaka godina nova baza. Znači mi moramo otvoriti novu godinu u programu i tako kreirati novu bazu.
1) Idemo na: „Osnovno / Izbor korisnika“, odaberemo mišem korisnika u listi (postane odabran) za kojega
želimo otvoriti novu godinu i kopirati njegove podatke.
2)
3)
4)
5)
Zatim pritisnemo gumb: „Nova godina/korisnik“.
Na pitanje: „Upišite šifru…“ u polje upišete šifru. Šifra je: „nova“
Klik na "OK" ili samo ENTER na tipkovnici.
Na pitanje: „Jeste li sigurni da želite dodati novog korisnika ili godinu?“ odgovorite sa „YES“ .
6) Podaci sa desne strane su se automatski prekopirali iz korisnika kojega ste odabrali a godina se
povećala za 1. Npr. ako ste u 2011. godini u polju „GODINA“ mora pisati „2012“.
6.b) Provjerite i ostale podatke i eventualno promijenite ako što treba.
7) Sada pritisnite na gumb „POTVRDI“. Procedura za dodavanje godine će započeti i dobivati ćete poruke
kako postupak napreduje.
Copyright by Vitkosoft 2011. Umnožavanje i dijeljenje ovog dokumenta je zabranjeno.
Str.1 / 4
Upute za prijelaz u Novu godinu – VIPOS
Datum: 08.12.2011
Na sljedeća pitanja odgovarajte ovako:
8) "Želite li obrisati SASTAVNICE proizvoda?“ – odgovor: „No“
9) „Želite li obrisati ADRESAR poslovnih PARTNERA?“
– odgovor: „No“
10) „Želite li obrisati SVE ARTIKLE I GRUPE?“ – odgovor: „No“
11) „Želite li obrisati NAPOMENE, NAČINE PLAĆANJA I NAČINE
ISPORUKE?“ – odgovor: „No“
12) „Želite li obrisati PODATKE O OPERATERIMA?“ – odgovor: „No“
Nakon toga ćete dobiti ove poruke:
13) " BAZA JE PRIPREMLJENA ZA RAD U NOVOJ GODINI! "
14) " C:\BAZAVIPOS\n\VIPOSBAZA.SDF je uspješno popravljena! " - kliknite na "OK"
Sada ćete vidjeti ćete da je u listi sa lijeve strane dodan još jedan korisnik sa šifrom nove
godine (npr. „2- 2012- PEKARA SUNCE“)
15) Kliknite na taj redak, pa
kliknite na gumb
„ODABERI“.
16) I nakon toga „IZLAZ“ za
zatvaranje prozora.
.... I GOTOVO !!!
Vi ste sada uspješno otvorili novu godinu za
tekućeg operatera i odabrali ste je za rad u
njoj. Možete otići na razne dokumente i
vidjeti ćete da je sve prazno i da možete
krenuti od početka, tj. od 01.01. datuma
NOVE GODINE.
2. PRIJENOS POČETNIH STANJA
Da bi sve bilo kako treba nakon otvaranja nove godine potrebno je
prenijeti stanja skladišta iz prethodne godine u novu godinu.
Da bi mogli pristupiti ovoj opciji morate biti ulogirani u program kao administrator. (na slici: Operater:
ADMINISTRATOR)
Ako niste ulogirani kao administrator, idite na: „Osnovno/Promjena operatera“, odaberite „Administrator“ a za
šifru upišite: „admin“ (malim slovima).
Podatke NE MORATE prenositi prije početka rada u novoj godini. To se može napraviti i kasnije.
BITNO je da PRIJE prijenosa u novu godinu, SVE završite u prethodnoj godini!!!
Naknade promjene u staroj godini se NEĆE vidjeti u novoj godini!
Copyright by Vitkosoft 2011. Umnožavanje i dijeljenje ovog dokumenta je zabranjeno.
Str.2 / 4
Upute za prijelaz u Novu godinu – VIPOS
Datum: 08.12.2011
2.2. PRIJENOS POČETNIH STANJA – KOLIČINE SIROVINA
1) U izborniku kliknite na: OSNOVNO / PRIJENOS POČETNOG STANJA i pojaviti će se prozor kao na slici:
2) U jedino prazno polje „Šifra korisnika sa kojeg se prenose podaci“ upišite šifru korisnika SA KOJEGA
ŽELITE PRENJETI PODATKE. (šifre možete pogledati u: Osnovno/izbor korisnika).
3) Nakon toga pritisnite gumb 'POTVRDI'.
4) Sada će se upisati podaci (godina, naziv korisnika i putanja do baze) za korisnika SA KOJEGA prenosimo
podatke. Pokazati će se poruka koja potvrđuje podatke za prijenos. Ako je sve uredu (dobro provjerite),
kliknite na gumb: „ZAPOČNI PRIJENOS POČETNOG STANJA“.
5) Program Vas traži “Šifru za prijenos početnog stanja?“ – upišite: „prijenos“
6) pa ENTER ili klik na "OK".
Program započinje obradu i kada završi dobiti ćete poruku:
„Prijenos početnog stanja je uspješno završio!“
7) Pritisnite OK
8) pa ZATVORI za izlaz iz ove opcije.
Provjera podataka:
Otiđite u primke (CTRL+P) i tamo ćete vidjeti primku sa brojem „0“ , datum: 01.01.2012, opis: POČETNO STANJE.
Ispišite si je zbog knjigovodstva.
VIPOS je napravio primku sa stavkama koje je pronašao u staroj godini na zalihi (što je jednako završnom stanju
skladišta na 31.12.2011.). Ta primka označava početno stanje u novoj godini, dakle, automatski smo prenjeli
količine koje su ostale na kraju stare godine u novu godinu i postavili ih kao početno stanje skladišta.
Napomena: Ukoliko ne želite raditi prijenos količina iz stare godine u novu – ne trebate. Možete ručno napraviti
primku kao da ste sami sebi dobavljač sa količinama koje odgovaraju Vašem početnom stanju skladišta.
Osim toga početna stanja se mogu unijeti i pomoću Inventure (objašnjeno u uputstvima).
Copyright by Vitkosoft 2011. Umnožavanje i dijeljenje ovog dokumenta je zabranjeno.
Str.3 / 4
Upute za prijelaz u Novu godinu – VIPOS
2.3.
Datum: 08.12.2011
PRIJENOS SALDA OTVORENIH STAVAKA
(samo za korisnike modula “FINANCIJE”)
1) U izborniku kliknite na: OSNOVNO / PRIJENOS POČETNOG STANJA i pojaviti će se prozor kao na slici:
2) U jedino prazno polje „Šifra korisnika sa kojeg se prenose podaci“ upišite šifru korisnika SA KOJEGA
ŽELITE PRENJETI PODATKE. (šifre možete pogledati u: Osnovno/izbor korisnika).
3) Nakon toga pritisnite gumb 'POTVRDI'.
4) Sada će se upisati podaci (godina, naziv korisnika i putanja do baze) za korisnika SA KOJEGA prenosimo
podatke. Pokazati će se poruka koja potvrđuje podatke za prijenos. Ako je sve uredu (dobro provjerite),
kliknite na gumb: „PRIJENOS SALDA OTVORENIH STAVAKA“.
5) Program Vas traži “Šifru za prijenos početnog stanja?“ –
upišite: „prijenos“, pa ENTER ili klik na "OK".
6) Program započinje obradu i ako je sve prošlo dobro dobiti
ćete poruke:
„Prijenos početnih salda KUPACA je uspješno završio!“
„Prijenos početnih salda DOBAVLJAČA je uspješno završio!“
7) Pritisnite OK, pa ZATVORI za izlaz iz ove opcije.
2.3.1.
Pregled Početnih stanja za dobavljače
Kliknite na izbornik: „Financije“, pa „Evidencija uplata“ i tamo ćete na kartici "Ulazni računi – Primke"
vidjeti Primku sa brojem „90001“ za prvog Dobavljača koji je imao saldo, oznaka računa: POČETNO STANJE.
Na dnu piše "Ukupno sa PDV-om:" i to je saldo prema tom dobavljaču.
Sljedeća i redom dalje su Primke za sve dobavljače koji su imali otvoreni saldo sa 31.12. godine SA koje ste
prenjeli podatke.
*Napomena: ovo nisu prave Primke i ne vide se u Primkama, to je samo knjiženje salda otvorenih stavaka i služi
kako bi mogli voditi evidenciju o dugovanju.
Uplate za Početna stanja se rade isto kao i za normalne Primke i vide se u izvještajima.
2.3.2
Pregled Početnih stanja za kupce
Kliknite na izbornik: „Financije“, pa „Evidencija uplata“ i tamo ćete na kartici "Izlazni računi –
Fakture" vidjeti Fakturu sa brojem „999001“ za prvog Kupca koji je imao saldo, oznaka računa: POČETNO
STANJE. Na dnu piše "Ukupno sa PDV-om:" i to je saldo koji Vam duguje kupac.
Sljedeća i redom dalje su Fakture za sve kupca koji su imali otvoreni saldo sa 31.12. godine SA koje ste prenjeli
podatke.
*Napomena: ovo nisu prave Fakture i ne vide se u Fakturiranju, to je samo knjiženje salda otvorenih stavaka i
služi kako bi mogli voditi evidenciju o dugovanju.
Uplate za Početna stanja se rade isto kao i za normalne Fakture i vide se u izvještajima.
Copyright by Vitkosoft 2011. Umnožavanje i dijeljenje ovog dokumenta je zabranjeno.
Str.4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
811 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content