close

Enter

Log in using OpenID

BICIKLISTIČKE CESTE

embedDownload
Infrastruktura
Give Cycling a Push
Info-list o provedbi
INFRASTRUKTURA / POVEZIVANJE BICIKLISTIČKE MREŽE
BICIKLISTIČKE CESTE
Ukratko
Biciklistička cesta oblikovana je tako da biciklisti vizualno prevladavaju, a motorni promet mora
se ponašati kao gost. Izgledaju kao široke biciklističke staze na kojima je dozvoljen promet i
motornim vozilima. Zakonski gledano, radi se o cesti za mješoviti promet. Kao rješenje dolazi u
obzir na glavnim biciklističkim tokovima na mirnim lokalnim ulicama.
Osnovne informacije
Namjena
Biciklistička cesta kvalitetno je rješenje za bicikliste, a mogu je koristiti i motorna vozila . Dolazi u
obzir za glavne biciklističke tokove na mirnim lokalnim ulicama u stambenim zonama, gdje je
automobila malo i voze sporo.
Područje primjene
Unutar naselja, biciklističke ceste dolaze u obzir samo na glavnim biciklističkim tokovima (više od
2000 biciklista dnevno), i na sporim cestama (s ograničenjem brzine do 30 km/h). Izvan naselja,
dolaze u obzir na cestama s dozvoljenom brzinom do 60 km/h, ali s vrlo rijetkim prometom
(manje od 500 joa1/dan).
Na biciklističkoj cesti treba i vizuelno biti naglašena prevlast biciklista. Okvirno pravilo je da
biciklista treba biti barem dvostruko više nego automobila.
Primjena
Definicija
Biciklistička cesta u pravnom je smislu javna cesta s mješovitim prometom. MeĎutim,
oblikovanjem je prilagoĎena biciklistima i privlačna je kao glavni biciklistički tok. Motornom
prometu je dozvoljen pristup, no izgled ceste jasno daje do znanja da biciklisti imaju povlašten
položaj. Kako bi se biciklistička cesta učinila biciklistima još privlačnijom, na njoj bi biciklisti trebali
imati prednost (to u pravilu nije slučaj na lokalnim cestama).
U Njemačkom prometnom zakonu, biciklističke ceste su uvedene 1997. (Fahrradstrasse): gustoća
motornog prometa mora biti manja od 3000 joa/dan, treba im dati prednost prolaza, a prostor za
motorni promet na ulazu i izlazu s ceste mora biti što uži 2.
Prometni znak za biciklističku cestu u Nizozemskoj (foto izvor: P. Kroeze)
1
Jedinica osobnog automobila
Forschungsgesellschaft für strassen- und verkehrswesen – 1995: Emphehlungen für Radverkehrsanlagen ERA
95
2
Biciklističke ceste
stranica 1 od 3
Give Cycling a Push
Info-list o provedbi
Preporuke za oblikovanje biciklističke ceste
Biciklističke bi ceste po definiciji vizuelno trebale pokazivati da su namijenjene prvenstveno
biciklistima,. Izgledom one ponekad nalikuju na biciklističku stazu, ili preporučene trake za
bicikliste zauzimaju najveći dio njezine površine e. Slijedi nekoliko pravila za oblikovanje:
□
Ograničite brzinu na 30 km/h – to je glavni preduvjet za biciklističku cestu;
□
Dajte biciklističkoj cesti prednost prolaza na križanjima;
□
Radi udobnosti vožnje, koristite materijal čvrste površine, najbolje asfalt;
□
Poželjno je obojiti površinu ceste u boju koja se inače koristi za biciklističke staze;
□
Prijelaz izmeĎu biciklističkih traka i ostalih dijelova kolnika treba biti što blaži;
□
Primijenite neku vrstu fizičkog usmjeravanja koje će vozačima pojednostavniti kretanje a
prometnu situaciju učiniti jasnijom.
□
Prostor za parkiranje vozila postavite tako da što manje smeta biciklistima, radi sigurnosti i
udobnosti;
□
Zabranite parkiranje na kolniku.
Mogućnosti prostornog rasporeda
Tri su osnovne mogućnosti prostornog rasporeda na biciklističkoj cesti3. Uglavnom ih se može
primijeniti na postojećim uskim dvosmjernim cestama, tako da se dvije motorne trake zamijene
jednim od navedenih rješenja. Prostor za bicikliste treba biti što širi, kako bi se omogućio protok
velikog broja biciklista.
Svaki se od tih načina može prilagoditi jednosmjernom ili dvosmjernom motornom prometu.
Ako biciklisti voze po rubovima ceste, oko središnje motorne trake, povećava se protočnost
motornog prometa. Dvosmjerni promet moguć je do 500 joa/dan, jednosmjerni sve do 2000
joa/dan.
Biciklističke ceste mogu se kombinirati s trakama za parkiranje i parkirnim mjestima.
Biciklistička cesta s
mješovitim
prometom
Biciklistička cesta s
biciklistima na rubovima
Biciklistička cesta s biciklistima
u sredini
Načelo
Čitav kolnik je obojen
istom bojom koja se
koristi za biciklističke
staze
Biciklisti se kreću dvjema
preporučenim trakama, pri
čemu je prostor za motorna
vozila u sredini
Biciklisti se kreću središnjom,
obojenom preporučenom trakom, a
dvije dodatne rubne trake
olakšavaju automobilima da ih
zaobiĎu
Preporučena
širina
4.5 m za cijelu cestu
(dovoljno prostora da
se mimoiĎu 2x2
biciklista)
2 m za svaku biciklističku
traku
4.5 m za cijelu cestu
Bojenje cijelom širinom
kolnika
Bojenje preporučenih
biciklističkih traka
Bojenje
površine
Najviše 3.5 m za središnju
traku
3 m za središnju traku
0.75 za svaku rubnu traku
Bojenje preporučene biciklističke
trake
Rubne trake su sive
3
CROW – 2006: Design manual for bicycle traffic in The Netherlands. CROW-record 25
Biciklističke ceste
stranica 2 od 3
Give Cycling a Push
Info-list o provedbi
Primjeri različitih biciklističkih cesta (foto izvor: P. Kroeze)
Trebalo bi uzeti u obzir…
Nepodijeljenu odgovornost za sadržaj ovog info-lista snose autori.Stavovi izneseni u tekstu nisu nužno stavovi Europske Unije.
Europska Komisija ne preuzima odgovornost za korištenje u njima sadržanih informacija.
Prednosti
□
Za bicikliste su biciklističke ceste gotovo jednako sigurne, privlačne, udobne i izravne
kao i biciklističke staze. Jedina je razlika u tome što biciklističku cestu koriste i povremeni
automobili, a sama cesta je oblikovana prvenstveno za bicikliste. Budući da prolazi mirnim
stambenim četvrtima, pruža i visoku razinu osobne sigurnosti.
□
Biciklističke ceste vizualno su istaknuti glavni biciklistički tokovi, što upućuje jasnu
poruku vozačima automobila i povećava sigurnost u prometu. Osim toga, povećava
vidljivost biciklizma u oblikovanju urbanog prostora.
□
Za biciklističku je cestu potrebno manje mjesta nego za biciklističku stazu (odvojenu od
kolnika), te se može šire primjenjivati na većem broju prometnica i uz manje troškove.
□
Prednost biciklističke ceste je u tome što ne zabranjuje pristup lokalnom motornom
prometu, uključujući i parkirni prostor. Na biciklističkim stazama je pristup automobilima
zabranjen, i često se postavljaju na račun postojećeg prostora za parkiranje.
Slabe strane
Ako su postavljene na duljim dionicama i imaju prednost prolaza, biciklističke ceste privući će i
motorna vozila. Potrebno je poduzeti dodatne mjere poput sustava jednosmjernih ulica/
preusmjeravanja prometa, ograničenja brzine isl.
Alternativna rješenja
□
Pri manjim gustoćama biciklističkog prometa, moguć je i mješoviti promet, po potrebi uz mjere
SMIRIVANJA PROMETA.
□
Ako se glavni biciklistički tok nalazi na cesti s brzim i gustim prometom, bicikliste treba odvojiti
na posebnoj BICIKLISTIČKOJ STAZI.
Zahvala
Ovaj je info-list pripremljen uz novčanu potporu programa „Intelligent Energy Europe“.
Zahvaljujemo i Accell grupi koja je omogućila prijevod teksta s engleskog na hrvatski jezik.
Biciklističke ceste
stranica 3 od 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
403 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content