close

Enter

Log in using OpenID

- Franjevci

embedDownload
ŽUPNI
LIST
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
župe i samostana “Presvetog Trojstva”, Karlovac godina III, broj 17 - ožujak 2011. cijena 2 Kn
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
“Počeli smo hod intime ”
P
Iako sam planirao
u ovom korizmenom
vremenu progovoriti
o Križu. Riječi svetog
teksta na Pepelnicu
su mi toliko zavrtjele
glavu da sam ih jednostavno morao slijediti. Dok čitate ovo
moje razmišljanje ili
se prisjetite čitanja
na Pepelnicu ili pred
sobom imajte te tekstove: Joel 2,12-18;
Ps 51; 2Kor 5,206,2; Mt 6,1-6,16-18.
rvo recimo da Zborna molitva na Pepelnicu daje Program za sveto
korizmeno vrijeme. Ta Zborna molitva je u sebi ujedinila sva čitanja toga dana. A koji je taj Program? To je: post, molitva i bratska
ljubav. I sada dotičem samo neke misli koje su me obuzele u riječima tih
čitanja. Prorok Joel kaže: „Sada, govori Gospodin…“ Dakle, govorenje Gospodinovo je i uvijek i trajno. On „sada“ govori meni, tebi, našoj zajednici,
čitavoj Crkvi. I zato shvatiti „ovaj čas“, „ovaj sada“ je jako važan. Možda za
mene, za tebe, ako ga ispustimo, neće se više vratiti. I zato poziv: „Razderite
srca, a ne halje!“ dopustiti da Gospodin uđe u moje srce, u moj život.
Psalam ističe vapaj, čežnju: „Smiluj mi se Bože…“, ali i žarku molitvu:
„Čisto srce stvori mi, Bože!“
Apostol naroda sv. Pavao podsjeća sebe i Korinćane, a danas nas: „Kristovi smo poslanici!“ Danas se puno govori i ima „poslanika“. Svaka zemlja
ima u drugoj zemlji svog „poslanika“. I mi smo „poslanici“. I to ne bilo čiji.
Mi smo Božji poslanici u ovom gradu, u ovom svijetu. No, uvijek je pitanje
:Da li smo toga dovoljno svjesni? Da li to dovoljno svjedočimo? I da li to
dovoljno živimo? Tu se iščitava još jedna istina mi smo „poslanici-radnici“
na njivi Božjoj. Na to moramo biti i ponosni.
I u to nas izvrsno uvodi odlomak Matejeva Evanđelja. Taj odlomak snažno ističe „intimu“, koju Isus želi postići sa svakim od nas. Isus sam upozorava, onda učenike, danas nas: „Pazite…“ A onda sedam (7) puta spominje
se „ti“. Tebe, mene traži da:


dajemo milostinju (što je to drugo nego iskaz bratske ljubavi?)
molimo (što je to drugo nego naći vremena, naći mjesto za susret
s Bogom?)

postimo (što je to drugo nego odreći se svoga u korist drugoga?)
župa i samostan Presvetog Trojstva
I onda prevažno zapaziti čak četiri (4) puta se govori: „Otac tvoj“. Evo to
je ta „intima“ koja se postiže prihvaćajući put Isusa Krista. P. Tomislav Šagi-Bunić bi rekao: „Ali drugog puta nema“, ako želimo zajedništvo i radost sadašnjeg trenutka i vječnost u
Bogu.
I još nešto važno za uočiti. Tek nakon pročitane Riječi Božje slijedi pepeljenje. Zašto? Da se čovjek
prisjeti svog početka, ali i tragedije kada je taj čovjek, koji je postao od praha-pepela zaboravio da svoje dostojanstvo i svoje biće duguje Bogu. Najveći je čovjekov grijeh kada je poželio uz nagovor đavla postati kao
Bog. Posegnuo je za nečim što se ne da zaslužiti ni zaraditi. Htio je oteti ono što se može samo darovati. Zanijekao je istinu o svojoj stvorenosti i ovisnosti o Bogu. Tada je shvatio koliko je gol, bez dostojanstva i stabilnosti. I zato je potrebno da se ponovo vratimo u dostojanstvo osobe i istinu da smo stvorenje Božje. Istina
prah-pepeo jest simbol običnosti, bezimenosti, anonimnosti, utopljenosti u masu, bezličnosti, ništavosti…
Ali taj „prah-pepeo“ snagom i ljubavlju Stvoriteljevom postaje osobom-čovjekom. Postaje dragocjenost i
vrijednost radi koje Boga u Isusu dolazi na zemlju.
U tom i takvom osluškivanju poruke Božje u Riječi Božjoj želim da proteče - i moje i tvoje - sveto korizstr.2.
meno vrijeme. Tako da je ovo sveto korizmeno vrijeme, vrijeme intime – Boga i tebe. Vrijeme sazrijevanja
za sebe i u sebi, a za Boga. Da u Njemu steknemo stabilnost u intimi. Tu intimu da živimo. I pomoći da
drugi to dožive i žive. I tada ćemo se moći sve više razumijevati i približavati jedni drugima. I zato nam je
ovo vrijeme također darovano da to ponovo spoznamo i živimo zajedništvo međusobno i u Bogu.
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
Kad se sve križamo u crkvi i
zašto se uopće križamo?
P
itanje naoko lako. Kad počeh razmišljati uvidjeh da niti je
lako, niti je moguće kratko odgovoriti. I zato obećavam duži i
dublji odgovor za drugi put.
Kršćanin dolazeći u crkveni prostor prvo uzima blagoslovljenu vodu i
odmah se križa. Voda ga podsjeća na primljeno krštenje, a križanje na
Presveto Trojstvo i Krista koji je za naše spasenje prolio kriv na križu.
To je, dakle, osobno prizivljanje u svijest krštenja i pripadnosti Bogu.
Zatim nas svećenik poziva na križanje, a to znači u zajedničku
svijest pripadnosti Bogu kroz krštenje. Zato je nekada svećenik nakon
poziva, da se prekrižimo, prošao crkvom i škropio blagoslovljenom
vodom. Na kraju mise svećenik nas blagoslivlja u znaku križa, a mi se
križamo sa sviješću da jedni drugima trebamo „pomoći nositi životni
križ“.
I izlazimo ponovo uzimamo vodu i stavljamo križ. A sada u svijesti
da u svakodnevicu života „idemo s Bogom i zajednicom“.
I zato ne treba se svaki čas križati, nego svjesno živjeti s Bogm, kroz svijest krštenja (blagoslovljena
voda). I zato je nezamislivo da se te geste stavljaju na sebe, bez ikakvog razmišljanja. A nažalost često se tako
vidi, a treba to činiti „mirno, polako i dostojanstveno“ – kako je BD Marija naučila sv. Bernardicu.
U idućem broju: Što je to „mali križ“?
“Molitveni ophod sa slikom
Majke Božje od Kamenitih vrata u našoj župi”
U
župa i samostan Presvetog Trojstva
sklopu pripreme za proslavu Nacionalnog dana hrvatskih
katoličkih obitelji i pohod Svetoga Oca Benedikta XVI.
Hrvatskoj, 4. i 5. lipnja 2011. godine, s prvim ožujkom
dekanati i župe Zagrebačke nadbiskupije dobit će repliku slike Majke
Božje od Kamenitih vrata. Oko slike okupljat će se vjernici na molitvu, a
prema mogućnostima organizirat će se i zajednički dekanatski susreti i
molitve.
Izrađeno je ukupno sedam replika slike. Prema rasporedu ophod slike
majke Božje od Kamenitih Vrata u karlovačkom dekanatu je od 26. 04. do
13. 05. 2011., a samo molitveno slavlje u našoj župi je 28. i 29. travnja.
Molitveni pohod po župama završit će 28. svibnja, kada započinje
ovogodišnja proslava blagdana Majke Božje od Kamenitih vrata, a koja
će se odvijati do 3. lipnja sa svečanim Misama pred njezinim likom
u zagrebačkoj prvostolnici, što će ujedno biti i neposredna duhovna
priprema i uvod u središnje događaje: bdijenje mladih sa Svetim Ocem str.3.
uvečer 4. lipnja i zajedničku Euharistiju na hipodromu, 5. lipnja.
Prvu Misu u subotu 28. svibnja, predvodit će nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić. U subotu 4.
lipnja slika će biti svečano prenesena na Trg bana Josipa Jelačića u sklopu bdijenja Svetog Oca s mladima,
a nakon toga u procesiji vraćena na svoje mjesto na Kamenitim vratima.
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
„Imajmo povjerenja u Svetog Josipa“
M
nogi narodi, vjernici i redovničke zajednice kao da se natječu u pobožnosti svetom Josipu.
Zovu ga „skrbnim pomoćnikom u svakoj potrebi“.
župa i samostan Presvetog Trojstva
Za Josipa je sveta Terezija Avilska rekla: „Čini mi se da je drugim svecima Gospodin dao
milost da priteknu u jednoj nevolji, a ovom slavnom svecu, da pritekne u svima. Ovaj me je otac izvukao s više
dobra nego što sam ja od njega znala tražiti“.
Pogledom na prošlost, naši predci nisu ga slučajno izabrali kao zaštitnika Domovine.
Imali su povjerenja u Josipa, molili su mu se i nadali…vjerovali su, ako je Bog imao povjerenja u Josipa, pa
mu je povjerio Svoga Sina i Svetu Obitelj da se za njih skrbi i brine, možemo mu i mi tako povjeriti našu
domovinu Hrvatsku.
Stoga, kao da Sveti Josip, stoljetni zaštitnik Hrvatskog naroda, strpljivo čeka da kao nacija u ovim
danima, izmolimo duhovnu obnovu Naroda, pravedan mir i sigurnost.
Danas kao da smo „mlaki“. Zar se ne bi trebali u Nacionalnom svetištu svetog Josipa naći predstavnici
vlasti, branitelji, vjernici i svećenici sa svojim hodočasnicima?
Zašto Nacionalno svetište u Karlovcu nije kao Marija Bistrica, Krasno, Trsat, Sinj…
str.4.
A dok do toga ne dođe, Sveti Josipe, molimo te, prosvijetli naš narod, našu domovinu... Ako idemo u
Egipat ili se vraćamo iz njega, povedi nas ti Sveče sa Marijom i Isusom, kao što si i njih vodio i usmjeri nas
prema sigurnijoj budućnosti.
Mira Slavić
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
Zagrebačka Nadbiskupija na pet godina potvrđuje
predložene i izabrane članove ŽPV-a
8. LIŠNJIĆ MARIO
I.Kršnjavog 8/II
9. MARKOVIĆ MARA
I. Kršnavog 10 B/II
10. MIHELIĆ IGOR
Domobranska 22 a
11. MITREČIĆ ZVONKO
Križanićeva 24/I
12. PERKOVIĆ TOMO
Šetialište dr. Franje
Tuđmana 11/I
13. PINTAR INES
Bencetićeva 9
14. PRESEČAN IGOR
Strossmayerov trg 8A/I
”Odrecimo se”…
K
orizma, vrijeme poniznosti, kajanja,
odricanja. Nemojmo upasti u zamku
svjetovnog i pričama o odricanju od
kave, čokolade i sličnih stvari. Kako voli reći jedan
naš svećenik, ako se odrekneš kave, odrekla si se ili
odrekao si se druženja sa braćom i sestrama uz tu
kavu, ali odreci se tračanja uz tu kavu. Vama dragi
župljani skrećemo pažnju da odreći se ne znači da
smo odmah i riješili našu obavezu. Odrecimo se ali
onim čega smo se odrekli pomozimo druge, tek tada
smo na putu ka Uskrsu.
15. RAIĆ KATICA
I.Kršnjavog 13 C
16. ROGIĆ BRANKO
Kurelčeva 7/I
17. ŠEGINA TOMISLAV
Smičiklasova 11C/IV
18. ŠIPEK MIROSLAV
Lisinskog 3
19. TURKALJ RENATA
Kukuljevićeva 16
20. Č.S. ANA TADIĆ
Trg J.bana Jelačića 7
Dragi župljani, neka nam u ovo milosno,
korizmeno vrijeme duh bude voljan sjetiti se svih
onih odbačenih, neshvaćenih ....
Pomozimo našem Caritasu, u kojem vrijedni
volonteri ..Ružica, Dragica, Renata, Aida, Lana,
Mironija i Miroslav služe naše najpotrebitije.
Velika je potreba u hrani, obući, higijenskom
priboru, ali i hrabrim volonterima.
Učinimo nešto lijepo za našu braću. Budimo
najbolji. Radimo za Boga. Nadmašimo sebe.
MM
župa i samostan Presvetog Trojstva
1. BEGOVIĆ JOSIP
Rakovac 10
2. BELJAN DUBRAVKA
V. Nazora 20/II
3. BELJAN ERVIN, mlađi
Haulikova 12/I
4. BUTKOVIĆ JUSTINA
Kurelčeva 8/pz
5. GALOVIĆ ALEMKA
Gornja Gaza 6
6. GRANIĆ STIPE
Radićeva 28
7. KLASAN NENAD
Tuškanova 14 A/III
str.5.
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
Iz života FSR-a
•
Slavljenički kalendar: rođendan u TRAVNJU slave: Barić Milan, Barišić Marija, Pajić Mirjana,
Pleš Marija, Protulipac Gordana, Trbuščić Goranka i Tucibat Nikola - neka ih dragi Bog čuva i
blagoslovi, a mi ih pratimo svojim molitvama
Aktivnosti koje će se događati u narednom periodu
Drugi četvrtak u veljači poslije mise uz klanjanje je i časoslov
(10.03.)
Skupština je u subotu 26. ožujka poslije svete mise
Aspiranti i novaci poslije časoslova imaju sastanak.
Bratski pohod iz Zagreba je 26. ožujka, svi detalji oko toga bit će naknadno javljeni
Izbori u našem mjesnom bratstvu su 07. svibnja, sve informacije dobit ćete na vrijema
Dan bolesnika - susret
Kristove ljubavi
S
župa i samostan Presvetog Trojstva
vjetski dan bolesnika je utemeljio papa Ivan
Pavao II. a slavi se 11.veljače na blagdan
Gospe Lurdske. U Franjevačkom svjetovnom
redu javila se ideja za obilježavanjem dana
bolesnika, u našem bratstvu i to prvu nedjelju iza
Blagdana GospeLurdske, 13. veljače.. Predviđeni
program druženja počeo je sa svetom misom..
Misno slavlje je predvodio p. Franjo Tomašević, gvardijan samostana i naš duhovni asistent. Nakon sv. mise
druženje je nastavljeno u dvorani uz domjenak za koji su se pobrinuli članovi FSR-a. Uz dobro raspoloženje
razgovor i pjesmu, protekli su ugodni trenuci druženja. Naše sestre,zdravstveni djelatnici, angažirale su se
u mjerenju krvnog tlaka i šećera u krvi, i na taj način naglasile potrebu i obvezu svakog čovjeka da se brine
za vlastito zdravlje. Poruka dana bolesnika prigoda je svima nama da shvatimo da smo Božja djeca i da
ljubav prema Gospodinu svjedočimo kroz pomoć braći i sestrama koji su bolesni, siromašni i koji trpe. U
vlastitoj ili tuđoj bolesti doživljavamo što znači trpjeti i biti ispunjen strahom i tjeskobom pred neizvjesnom
budučnošću. Kroz molitvu i suobličenje s Kristovom žrtvom čovjek pronalazi prave vrijednosti i smisao
vlastitog trpljenja.
Sakrament bolesničkog pomazanja na poseban je način susret Uskrslog Krista i njegove Crkve sa bolesnikom.
To se dogodilo i na ovoj nedjeljnoj misi kada se na licima onih koji su primili bolesničko pomazanje vidjelo
da su se susreli sa Kristom i njegovom ljubavi koja daje smisao patnji i istini i uvijek govori:” Ne boj se, jer
ja sam stobom, ja sam te otkupio”. Treba li onda tražiti veću sreću od one kada možemo iz ljubavi prema
Kristu ljubiti bližnjega svoga i pomoći
mu nositi križ života.”Ne moramo tražiti sreću, ako imamo ljubavi
za druge, dobit ćemo sreću. To je dar od Boga”(Bl. Majka Tereza).
Zahvalni smo našim franjevcima i časnim sestrama, što su kao
i uvijek bili spremni pomoći u molitvenom dijelu susreta jer uz
str.6.
njih, koji su Kristovi posrednici, mnogi nalaze utjehu i pomoć u
nošenju vlastitog i tuđeg životnog križa. Uzdajući se u Gospodina
želimo i dogodine ponoviti ovakav susret.
A. PETRAK
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
Gospodin mi je darovao braću
surađivati. Franjo je pozvao fratre u Grecco da
zajedno slave svetu misu, no prije pretvorbe, pošto
je vidio da nema brata Masea, rekao je predvoditelju
slavlja da prekine slavlje svete mise dok se on ne
vrati i ne nađe brata Masea. Za njega slavlje svete
mise nije bilo potpuno ako svabraća nisu bila na
okupu. Koliko ja mogu zvati bratom i darom od
Gospodina i onog brata i sestrukoje teško možda
prihvaćam u njihovoj različitosti? Isus nas poziva
da ljubimo jedni druge kao što je On ljubio nas,
no i da ljubimo i svoje neprijatelje, poziva nas na
savršenu ljubav. Kristova ljubav je ona koja služi,
pozvani smo i mi da služimo u takvoj ljubavi i svojoj
braći i sestrama. Sv. Franjo u svom pismu nekom
provincijalu piše: “Sve one koji ti prave poteškoće,
bilo braća bilo ostali, pa sve kad bi te šibali, treba da
smatraš milošću... ljubi one koji ti budu tako činili...
i nemoj tražiti da zbog tebe budu bolji kršćani”. No
svi oni s kojima teško nađem zajednički jezik ili
mi je teško s njima se susresti, razgovarati, daju mi
priliku da napredujem u kršćanskoj savršenosti, da
vježbam svoju strpljivost, uljudnost i blagost. Tako
onda zajedno možemo ispravljati sliku Kristovu da
bude što vjernija u našem životu i ponašanju. Naša
ljubav prema Bogu je samo onda prava i živa ako se
razvija ubratsku ljubav. Pozvani smo da otkrivamo
ono dobro u svakome od nas, imati razumjevanja
za našu međusobnu različitost i zahvaljivati Bogu
za milost da ga prepoznamo i u svome bližnjemu.
Također da rastemo u svjesnosti i odgovornosti svoga
franjevačkog poziva i da svoje talente darujemo
Bogu da bi što više raslo bratsko zajedništvo u
mome mjesnom bratstvu. U Pravilu i Generalnim
konstitucijama se kaže: “ Pozvani su zajedno sa svim
ljudima dobre volje na izgrađivanje što bratskijega i str.7.
evanđeoskijega svijeta da bi se ostvarilo Kraljevstvo
Božje, svjesni da svaki onaj koji ide za Kristom,
savršenim čovjekom, i sam postaje više čovjek.”
G.Trbuščić
župa i samostan Presvetog Trojstva
S
v. Franjo je vjerovao da ga Bog ljubi kao što
ljubi svakog čovjeka i prema svima je gajio
savršenu ljubav, poštivao je dostojanstvo
svakog čovjeka, kao i svih stvorenja. Ljubio je ljude
Božjim srcem i prema nikome nije osjećao ni trun
neprijateljstva. U svemu je prepoznavao veličinu
Božjeg stvaranja. Bio je svjestan da ljubav predstavlja
jezgru Evanđelja. U potvrđenom pravilu naglašava
da međusobna ljubavmale braće treba da bude veća
i od ljubavi kojom majka ljubi svoga sina.” I gdje
god da se braća nađu ili sretnu, neka se međusobno
nađu domaćima. Neka s punim povjerenjem jedan
drugome otkrije svoje potrebe, jer ako majka ljubi
i njeguje svoga tjelesnoga sina, koliko brižnije
mora svatko ljubiti i njegovati svoga duhovnoga
brata.”Braća su nam darovana, ona su nam dar od
Gospodina. Stvoreni smo da živimo i razvijamo
se kroz zajedništvo. “ Vi ste svi braća... jer je jedan
Otac vaš koji je na nebesima” (Mt 23,8-9). Zovemo
se braćom i sestrama jer svi imamo zajedničkog
Nebeskog Oca, čija smo djeca, sinovi i kćeri. Isus
Krist je postao naš brat i učinio nas sinovima Oca.
Kao što Otac u svakome čovjeku gleda lik svoga
sina, Prvorođenoga među mnogom braćom, neka
tako i svjetovni franjevci prihvaćaju sve ljude
poniznom i prijaznom dušom kao dar Gospodnji
i sliku Kristovu”. - Pravilo i Generalne konstitucije.
Sam Svevišnji je objavio Franji evanđeosku bitost
života u bratskom zajedništvu. Poziv franjevaca je
živjeti evanđelje upravo u zajedništvu s braćom.
Koliko je Franjo bio istinski zaljubljenik u čovjeka i
koliko mu je svaki brat bio važan govori i pobožna
legenda o zgodi s bratom Maseom. Samo tri godine
nakon Franjina obraćenja skupio se broj od oko
5000 ljudi koji su ga odlučili slijediti. Spominje
se primjer iz 1224. Kada se Franjo malo povukao
iz vodstva i prepustio drugome da vodi red. Brat
Maseo je to teško primio i rekao da neće više s njim
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
Klanjanje pred presvetim povodom
Dana života
P
oslije večernja svete mise
05. veljače započelo je
cjelovečernje
klanjanje
povodom Dana života. Prvi sat
predvodio je FSR, molitve je napisala
s. Goranka Trbuščić, poslije prvog
sata presveto je preneseno u kapelicu
gospe Lauretanske gdje je izloženo
sve do jutarnje sv. Mise u 07.30 sati.
Zadnji sat prije jutarnje mise vodio je
pastoral za brak i obitelj koji je ujedno
bio i inicijator klanjanja. Svatko tko
je želio mogao je moliti i klanjati se
pred „živim“ da moli za život, da se
zahvali umjesto onih koji to ne čine i
da moli za oprost onih koji se igraju
gospodara života i smrti. Molili smo
i za naše obitelji da ostanu rasadnici
života i za blagoslov dolaska svetog
oca u Hrvatsku. Sigurno je svatko od
klanjatelja imao i svoju molitvu koju
je mogao izreći u tišini i sabranosti
pred presvetim.
župa i samostan Presvetog Trojstva
O SVETOJ PRIČESTI I KLANJANJU
PRED PRESVETIM SVECI SU REKLI ..
str.8.
S
veta je pričest najkraći i najpouzdaniji
put u nebo, (Sv. PIO X)
Duša ne može učiniti ništa što bi Bogu bilo ugodnije od
pričešćivanja u stanju milosti
(Sv. Alfonz Liguori)
Sa svakim danom bez pričesti duša slabi, a onaj tko ustraje u tom,
postaje opasno ravnodušan (Sv.Ivan Bosco)
O Isuse, skriveni Bože, moje te srce osjeća premda te zavjesa skriva,
Ti znaš da ljubim te ja (Sv. Faustina Kowalska)
Naš Gospodin ne silazi s nebesa svakoga dana kako bi boravio u
zlatnom ciboriju. On dolazi kako bi pronašao drugo nebo koje je
njemu beskrajno draže – nebo naših duša, stvoreno na njegovu
sliku, žive hramove Presvetog Trojstva. (Sv.Terezija od Djeteta
Isusa) .
Sve, što je u meni dobra, učinila je Sveta pričest. Njoj
sve zahvaljujem. Osjećam da me je ta sveta vatra
potpuno promijenila. O, kako se radujem što sam
tvojim boravištem, o Gospodine .moje je srce hram u
komu si ti trajno nazočan (Sv.Faustina Kowalska)
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
Veliko DA životu – ljudsko dostojanstvo i
bioetički izazovi”, izložba u Karlovcu1
(Kongregacija za nauk vjere,
Dignitas personae – Dostojanstvo osobe)
Prvotno i najvažnije poprište kulturalne borbe
između apsolutizma tehnologije i čovjekove moralne odgovornosti danas je bioetika, u kojoj je i
sama mogućnost cjelovita ljudskog razvoja dovedena u pitanje.
(Benedikt XVI.,
Caritas in veritate – Ljubav u istini)
velikO da ŽivOtu
Organizator
l j u d s k O d O s tO j a n s t v O i b i O e t i č k i i z a zO v i
www.danikrscanskekulture.info
HA ZU - pAl Ač A Milesi - split, 22. – 30. ožUjk A 2010.
VER­BUM
[email protected] • tel.: 021/340-267 • fax: 021/340-270
U
želji da proslava svetog Josipa zaštitnika
grada Karlovca i zaštitnika naše domovine,
zauzme zasluženo mjesto u kalendaru
cijeloga grada i šire, u župi Presvetog Trojstva ove
godine odlučili su dati svoj doprinos.
Kako se centralna proslava održava u nacionalnom
svetištu Svetog Josipa na Dubovcu u Karlovcu,
pokušati ćemo svojom akcijom pomoći da
ovaj pomalo zanemaren blagdan, koji umjesto
nacionalnog ima lokalni karakter zauzme zasluženo
mjesto. Cijeli dekanat učestvuje na velikoj devetnici
svake srijede na večernjim misama. Svake srijede
svećenik iz druge župe drži Misu. Sama proslava
proći će svečano kao i svake godine. Ove godine
u prostoru u sklopu franjevačkog samostana u
Radićevoj ulici 21. ožujka 2011. g. otvorit ćemo
izložbu “Veliko DA životu – ljudsko dostojanstvo i
bioetički izazovi”,
Baš kao što je Ivan Pavao II. pozivao na “kulturu
života”, a to nastavlja i njegov nasljednik papa
Benedikt XVI., tako i ova manifestacija nastavlja
“kulturu života”, rekao je dr. Petar Krešimir Hodžić
predstojnik Ureda HBK za obitelj. Zaslugom Ureda
HBK za obitelj naši sugrađani i gosti imat će priliku
u petnaest dana obići izložbu
Izložbu čini 29 panoa koji sadrže skladan mozaik
edukativnih i sadržajnih tekstova, izvadaka
iz novinskih napisa, fotografija i umjetničkih
reprodukcija, citata poznatih osoba i navoda
učiteljstva Crkve, a sve to obogaćenih iskrenim
svjedočanstvima odnosno životnim pričama
konkretnih osoba koje daju životnu dimenziju ovoj
izložbi.
Stipe Granić
KAPELICA SV. JELENE
SJEĆANJE NA NESTALE CRKVE KARLOVAČKE
T
župa i samostan Presvetog Trojstva
Dostojanstvo osobe valja priznati svakomu ljudskom biću, od začeća pa do naravne smrti. To temeljno načelo, koje izriče veliko “da” ljudskome životu, treba biti stavljeno u središte etičkoga promišljanja nad biomedicinskim istraživanjima, koja u
današnjemu svijetu poprimaju sve veću važnost.
a kapelica spominje se 1683.godine kao područna kapelica dubovačke župne crkve Sv. Mihovila,
a nalazila se ispred staroga grada Dubovca.
Ne zna se, nažalost, kad je izgrađena, a ne zna se ništa o njezinu izgledu. Nije nam poznato gdje
se točno nalazila. Pretpostavlja se da je stajala negdje u Zagradu, u zaleđu staroga grada Dubovca.
str.9.
Izvor – Dubravko Vinković
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
Božja ljekarna!
M
ožda se pitate zašto Božja ljekarna? Zato što ju je
Bog stvorio za nas i mi se samo trebamo poslužiti.
Za svaku boljku postoji travka, na to se moramo
podsjetiti . Trebali bi ponoviti gradivo ; koje trave smijemo
jesti ,a kojima se liječiti. Ako se složite ja ću vas voditi kroz
livade i šume,ali prvo ćemo zaviriti u smoćnicu.
Danas je na redu češnjak, limun, kim. Znači red je na visokom
krvnom tlaku, kolesterolu i zakrečenju krvnih žila. Idealne
namirnice.
Kim: Svaku veče žličicu kima stavite u čašu vode 2 dl, neka
stoji preko noći. Ujutro procijedite i popijte tu vodu. Tri
mjeseca redovnog uzimanja garantira normalan kolesterol.
Prvopričesnici u 2011.
Prva ispovijed:
05.05. 2011. u 19 sati
Prva pričest:
08.05. 2011. u 10 sati
(nema misa u 9 i 10,30 sati)
U
Češnjak i limun: Pripremite lonac u koji ste stavili litru vode.
Uzmite pet cijelih limuna i dobro ih operite, zatim narežite
zajedno sa korom na kockice i stavite u vodu. Očistite trideset
češnjeva , sitno izrežite ( ako protiskujete češnjak neka bude
četrdeset češnjeva) stavite u vodu na skroz laganu vatru.
Mora baciti samo jedan ključ, ne kuhati. Tekućina će biti od
bijele do zelene boje zavisno je li češnjak domaći ili uvozni.
Kroz sito procijediti i još toplo staviti u flaše. Pije se prije
obroka kao aperativ. Mjesec dana pijte redovito, nakon toga
napravite pauzu od osam dana pa opet. Nevjerojatno čisti
krvne žile, praktično vas preporodi.
Slijedeći puta ćemo krenuti u šetnju jer dolazi proljeće. U
međuvremenu vi polako pripremajte rakiju, maslinovo
ulje, vino, šećer jer sve će vam to trebati kad se vratimo iz
proljetne šetnje.
MN
Pripreme za 47. PKP
župa i samostan Presvetog Trojstva
večernjim satima petka, 11. veljače, okupili
su se mladi Dugoreško – mrežničkog dekanata u župi bl. Alojzija Stepinca u Dugoj
Resi s svojim svećenicima te mladi Karlovačkog
dekanata u župi Sveta Tri Kralja – Banija s svojim
pastirima nastavljajući jednomjesečne susrete u
cilju povezivanja zajednica i planiranju zajedničkih
programa.
Te večeri, u jednoj i drugoj skupini naša Udruga
predstavila je 47.Planinarski križni put kroz katehezu u kojoj su promišljali o geslu pohoda koji u
korizmi ove godine dolazi na njihovo područje.
str.10. Nakon uvodnog, kratkog filma koji je bio motivacija susretu, četrdesetak mladih župljana svake župe
zajednički je promišljalo nad pregrštom tekstova
uzetih od poznatih katoličkih pisaca.
Razmišljalo se o tome kako svatko od nas treba
djelovati - izići. Izići na ulice, u diskoteke, kafiće,
te tamo djelovati u Kristu, a ne sve očekivati od
svećenika. Izići na nadolazeći popis stanovništva i
izjasniti se kao katolik, izići na zajedničko klanjanje
povodom susreta sa svetim ocem Benediktom XVI.
na glavnom Zagrebačkom trgu…izići na mjesta
svog života kao katolik i vjernik noseći Krista u
svoj svakodnevni život.
Zatim je predstavljeno geslo križnog puta, koje će
imati samo jednu riječ: „Iziđi“
uzeto iz misnog čitanja pete korizmene nedjelje (Iv
11, 33-45) – „Lazare Izlazi!“
Na to geslo će se i održati 47. Planinarski križni put
8.9. i 10. travnja. 2011.a očekuje se više od 600 mladih iz 40 – tak zajednica i župa naše Zagrebačke
nadbiskupije.
BROJ 17, Ožujak 2011. - CIJENA 2 KN
va događanja u župi, dekanatu, nadbiskupiji, pa i ona u cijeloj crkvi, odnedavno su dostupna svim
vjernicima župe Presvetog Trojstva iz Karlovca, ali i svima koji posjete ovu zanimljivu stranicu.
www.franjevci-karlovac.hr Novi izgled stranice te pogodnosti koje nudi rezultat su pokušaja da
se na praktičan način sve novosti iz crkve približe vjernicima, ali i otvorena mogućnost da vjernici kažu
što misle.
Sva promišljanja o dnevnim događanjima i osobnim pogledima na njih rado ćemo objaviti u kutku među
nama, meditativna razmišljanja u kutku meditacija.
Uz srodne linkove koje ćete pronaći na sličnim stranicama, na stranici www.franjevci-karlovac.hr,
pronaći ćete kutak „Dajem tražim“. Posebnu pažnju roditelja u ovim kriznim vremenima privući će
ponuda instrukcija, naravno besplatnih, koje drže naši župljani.
Ukoliko ovih par navoda nije razlog da posjetite stranicu www.franjevci-karlovac.hr, ipak to napravite
ima još puno zanimljivog sadržaja.
Stipe Granić
Nastavljamo sa besplatnim instrukcijama za djecu naših župljana
pa svi zainteresirani mogu kontaktirati predavače :
• matematike osnovna škola, kemije srednja i osnovna škola
- 091/57 76 452
• fizika 098/60 59 51
• engleski 098/59 47 42
župa i samostan Presvetog Trojstva
S
Redizajnirana stranica župe
str.11.
Križni put „ISUS MEĐU NAMA“
i
ove godine na „Gluhu nedjelju“, 10 travnja.
• Kao i prošle godine kreće se iz crkve Presvetog Trojstva u 15 sati.
• Postaje križnog puta su na mjestima srušenih i nestalih karlovačkih crkava,
kapelica i krajputaša, te na mjestima stradanja nevinih.
• Povorka križnog puta vratit će se u crkvu oko 18 sati, gdje će se molitveni
program nastaviti svetom misom.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 854 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content