close

Enter

Log in using OpenID

Analogni telefoni Upute za korištenje

embedDownload
Analogni telefoni
Upute za korištenje
ANALOGNI TELEFONI
Metronet
Sadržaj
Korištenje telefonskih mogućnosti
2
Prikaz i skrivanje telefonskog broja
2
Ponovno biranje
2
Povratni poziv
3
Usluga izgovora poruka
3
Preusmjeravanje poziva
4
Upravljanje pozivima s tri sugovornika – zadržavanje/ vraćanje/prebacivanje
poziva
6
Upravljanje pozivima s tri sugovornika – konferencija
6
Prijenos poziva
7
Ne smetaj
8
Usmjereno preuzimanje poziva
8
Zvjezdica kodovi – podsjetnik
9
1
ANALOGNI TELEFONI
Metronet
Korištenje telefonskih
mogućnosti
L
Prikaz i skrivanje telefonskog broja
skrivanje vlastitog telefonskog broja po pozivu:
otvorite slobodnu liniju
Kod opisa pojedinih radnji za postizanje telefonskih mogućnosti
koriste se tri ikone. Slijedi značenje tih ikona:
podizanje slušalice za otvaranje slobodne linije
pritisnite *33#997, zatim unesite željeni telefonski broj
(ukoliko zovete vanjski telefonski broj, potrebno je prije
broja unijeti 0). Na kraju biranja se ne smije pritisnuti #.
prikaz vlastitog telefonskog broja po pozivu:
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *33#*998, zatim unesite željeni telefonski
broj (ukoliko zovete vanjski telefonski broj, potrebno je
prije broja unijeti 0). Na kraju biranja se ne smije
pritisnuti #.
biranje telefonskog broja
spuštanje slušalice za prekidanje poziva
Ponovno biranje
Ponovno biranje (Last Number Redial) zadnje biranog telefonskog broja.
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *3#
2
ANALOGNI TELEFONI
Metronet
Povratni poziv
Usluga izgovora poruka
Povratni poziv (Call Return) – ukoliko je dostupan, poziva se telefonski
broj zadnjeg pozivatelja.
Biranjem odgovarajućih kodova možete pokrenuti glasovnu obavijest
za slijedeće informacije:
izgovor telefonskog broja zadnjeg pozivatelja:
otvorite slobodnu liniju
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *4#
pritisnite *11#
izgovor zadnje pozivanog telefonskog broja:
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *12#
izgovor broja propuštenih poziva:
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *13#
izgovor vlastitog telefonskog broja:
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *14#
3
ANALOGNI TELEFONI
Metronet
U slučaju nejavljanja
Preusmjeravanje poziva
Preusmjeravanje poziva (Call Forward) – omogućuje Vam
preusmjeravanje svih poziva na željeni telefonski broj (broj iz osobnog
popisa kontakata, vanjski broj ili izravno na glasovnu sekretaricu) za
različite uvjete. Moguća su slijedeća preusmjeravanja:
Bezuvjetno
uključivanje preusmjeravanja:
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *23 , zatim unesite željeni telefonski broj
(ukoliko preusmjeravate na vanjski telefonski broj,
potrebno je prije broja unijeti 0). Na kraju pritisnute *
isključivanje preusmjeravanja:
uključivanje preusmjeravanja:
otvorite slobodnu liniju
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *21 , zatim unesite željeni telefonski broj
(ukoliko preusmjeravate na vanjski telefonski broj,
potrebno je prije broja unijeti 0). Na kraju pritisnute *
pritisnite *231*
glasovna obavijest o preusmjeravanju:
isključivanje preusmjeravanja:
otvorite slobodnu liniju
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *232*
pritisnite *211*
glasovna obavijest o preusmjeravanju:
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *212*
4
ANALOGNI TELEFONI
Metronet
U slučaju zauzeća
U slučaju zauzeća ili nejavljanja
uključivanje preusmjeravanja:
uključivanje preusmjeravanja:
otvorite slobodnu liniju
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *22 , zatim unesite željeni telefonski broj
(ukoliko preusmjeravate na vanjski telefonski broj,
potrebno je prije broja unijeti 0). Na kraju pritisnute *
pritisnite *24 , zatim unesite željeni telefonski broj
(ukoliko preusmjeravate na vanjski telefonski broj,
potrebno je prije broja unijeti 0). Na kraju pritisnute *
isključivanje preusmjeravanja:
isključivanje preusmjeravanja:
otvorite slobodnu liniju
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *221*
pritisnite *241*
glasovna obavijest o preusmjeravanju:
glasovna obavijest o preusmjeravanju:
otvorite slobodnu liniju
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *222*
pritisnite *242*
Isključivanje svih preusmjeravanja poziva
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *25*
5
ANALOGNI TELEFONI
Metronet
Upravljanje pozivima s tri sugovornika – zadržavanje/
vraćanje/prebacivanje poziva
Poziv za dogovor (Consultation Call) – za vrijeme razgovora, možete
aktivni poziv zadržati, te započeti novi poziv (poziv za dogovor). Sada
se možete prebacivati između ta dva poziva ili započeti konferenciju.
Vaša linija može upravljati dvama pozivima: aktivnim pozivom i
zadržanim pozivom, ili dvama pozivima u konferenciji. Upravljanje
pozivima s tri sugovornika vam daje punu kontrolu nad tim pozivima.
nakon zadržavanja prvog poziva, počnite birati telefonski
broj drugog sugovornika
Poziv na čekanju (Call Waiting) – ukoliko Vam za vrijeme razgovora
bude upućen drugi poziv, tada ćete u slušalici čuti zvučni signal za
oznaku drugog poziva koji je na čekanju. Tada možete zadržati aktivni
poziv i javiti se na drugi dolazni poziv. Pozivatelj kojega ste zadržali za
to vrijeme čuje muziku. U svako vrijeme se možete prebacivati između
ta dva poziva, prenositi pozive, pokrenuti konferencijski poziv ili
prekinuti jedan od ta dva poziva.
Zadržavanje poziva (Call Hold) – za vrijeme razgovora, možete zadržati
aktivni poziv, čime dobivate slobodnu liniju, te možete započeti novi
poziv. Sugovornik kojega ste zadržali za to vrijeme čuje muziku. U
svako vrijeme se možete prebacivati između ta dva poziva ili prekinuti
drugi poziv i automatski se vratiti na početni poziv.
zadržavanje poziva:
za vrijeme razgovora, pritisnite **
Prebacivanje između poziva (Call Toggle) – ako za vrijeme razgovora
imate zadržani drugi poziv, možete se prebacivati između ta dva
poziva: aktivni poziv postaje zadržani, zadržani poziv postaje aktivni.
Ukoliko je aktivni poziv pokrenut kao poziv za dogovor koji još nije
odgovoren, tada se prebacivanjem poziva prekida poziv za dogovor, te
zadržani poziv postaje aktivan.
nakon zadržavanja prvog poziva i uspostavljanja drugog
poziva za zamjenu sugovornika pritisnite **
Vraćanje poziva (Call Retrieval) – moguće je prekinuti aktivni poziv, te
vratiti zadržani poziv jednim postupkom, bez potrebe za spuštanjem
slušalice.
nakon zadržavanja prvog poziva i uspostavljanja drugog
poziva za zamjenu sugovornika pritisnite *#
vraćanje zadržanog poziva:
nakon zadržavanja poziva, pritisnite **
Upravljanje pozivima s tri sugovornika – konferencija
Konferencijski poziv (Three-way Conferencing) – za vrijeme dok imate
dva poziva na Vašem IP telefonu: aktivni poziv i zadržani poziv;
možete te pozive spojiti u konferenciju. Pozivi mogu biti i lokalni i
vanjski pozivi.
6
ANALOGNI TELEFONI
Metronet
nakon zadržavanja prvog poziva i uspostavljanja drugog
poziva, za spajanje tih poziva u konferencijski poziv
pritisnite *1#
Razdvajanje konferencije (Split Conference) – svakom trenutku,
korisnik koji je pokrenuo konferencijski poziv, ga može i razdvojiti, te
se time vratiti na stanje jednog aktivnog poziva i jednog zadržanog
poziva.
nakon uspostavljanja konferencijskog poziva, za
razdvajanje konferencijskog poziva pritisnite *1#
Napuštanje konferencije (Leave Conference) – korisnik koji je pokrenuo
konferencijski poziv može napustiti konferenciju, čime ostala dva
sugovornika nastavljaju razgovor. Korisnik koji je pozvan u
konferenciju može prekinuti svoju vezu, čime se konferencija pretvara
u uobičajeni razgovor dviju strana.
nakon uspostavljanja konferencijskog poziva, za
napuštanje konferencijskog poziva pritisnite *2#
prekinite poziv
Prekidanje konferencije (Clear Conference) – ukoliko korisnik koji je
pokrenuo konferencijski poziv sklopi slušalicu, prekida se
konferencija, te se svi učesnici konferencije isključuju iz poziva.
prekinite poziv
Prijenos poziva
za vrijeme dok imate dva poziva na Vašem IP telefonu: aktivni poziv i
zadržani poziv; zadržani poziv možete prebaciti na sugovornika s
kojim ste u aktivnom pozivu.
Nevođeni prijenos poziva (Call Transfer On Ringing, Blind Transfer) –
također možete zadržati poziv i pokrenuti novi poziv, te poziv koji je
bio zadržan prenijeti na novog sugovornika za vrijeme kada njegov
telefon zvoni. Nakon prijenosa, zadržana linija u slušalici čuje zvuk
spajanja, dok odredišni telefon zvoni. Nevođeni prijenos poziva ne
može biti izvršen u slučaju da je odredišni telefon zauzet.
za vrijeme razgovora s prvim sugovornikom pritisnite **
– time ste zadržali prvog sugovornika, te dobili slobodnu
liniju
birajte telefonski broj sugovornika na koji želite prenijeti
zadržani poziv, te pritisnite #
za vrijeme dok telefon sugovornika zvoni, pritisnite *2#
prekinite poziv
Dogovoreni prijenos poziva (Consultation Call Transfer) – za dogovoreni
prijenos poziva potrebno je da odredišna strana podigne slušalicu i
javi se. Tada se zadržani poziv prebacuje na trenutno aktivni poziv.
Prije prijenosa poziva, te za vrijeme dok je poziv za dogovor aktivan,
možete se prebacivati između ta dva poziva i prebaciti zadržanog
sugovornika na aktivnog sugovornika. Nakon prijenosa Vaša
telefonska linija je slobodna, a dva ostala sugovornika su spojena.
7
ANALOGNI TELEFONI
Metronet
za vrijeme razgovora s prvim sugovornikom pritisnite **
– time ste zadržali prvog sugovornika, te dobili slobodnu
liniju
birajte telefonski broj sugovornika na koji želite prenijeti
zadržani poziv, te pritisnite #
Usmjereno preuzimanje poziva
Usmjereno preuzimanje poziva (Directed Pickup) – omogućuje Vam
dohvaćanje poziva koji zvoni na drugom priključku sa svog IP telefona.
nakon javljanja drugog sugovornika, pritisnite *2#
otvorite slobodnu liniju
Ne smetaj
pritisnite *8, zatim unesite telefonski broj priključka čiji
poziv želite preuzeti, te na kraju pritisnite #
Funkcija Ne smetaj (DND – Do Not Disturb) – omogućuje Vam da se
pritiskom na tipku Vašeg telefona za sve dolazne pozive Vaša linija
čini nedostupna. Pozivatelj će dobiti glasovnu obavijest da Vaša linija
nije dostupna, ili će poziv biti preusmjeren na odredište u slučaju
nedostupnosti. Ukoliko je postavljeno, primjenjuje se bezuvjetno
preusmjeravanje.
uključivanje:
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *31#
isključivanje:
otvorite slobodnu liniju
pritisnite *32#
8
ANALOGNI TELEFONI
Metronet
Zvjezdica kodovi – podsjetnik
Mogućnost
Kôd
Opis
Zadržavanje
poziva/prebacivanje
između poziva
**
Zadržava aktivni poziv. Vraća zadržani poziv ako
postoji ili daje ton slobodne linije. (1)
Vraćanje zadržanog
poziva
*#
Završava trenutno spojeni poziv i ako postoji, vraća
se na prethodno zadržani poziv. (1)
Stavlja dva poziva (aktivni i zadržani poziv) u
konferenciju tri sugovornika. Razdvaja
konferencijski poziv. (1)
Konferencijski poziv
*1#
Prijenos zadržanog
poziva
*2#
Pokreće prijenos zadržanog poziva na aktivni poziv.
Povratni poziv
*4#
Pozivanje telefonskog broja zadnjeg pozivatelja.
Ponovno biranje
*3#
Ponovno biranje zadnje biranog telefonskog broja.
Vlastiti telefonski
broj
*14#
Glasovna obavijest o vlastitom telefonskom broju.
Zadnji pozivatelj
*11#
Glasovna obavijest o telefonskom broju zadnjeg
pozivatelja.
Zadnji pozvani broj
*12#
Glasovna obavijest o zadnje pozivanom
telefonskom broju.
Broj propuštenih
poziva
*13#
Glasovna obavijest o broju propuštenih poziva.
(1)
Usmjereno
preuzimanje poziva
*8xxxx#
Nakon unesenog koda *8, unesite telefonski broj
priključka sa kojeg želite preuzeti poziv, te pritisnite
#.
Preuzimanje poziva
skupine
*8#
Unošenjem koda *8# možete preuzeti poziv koji
zvoni na nekom telefonu iz skupine za preuzimanje
poziva.
Transparentni način
(1)
*33#
Mogućnost
Kôd
Opis
Ne smetaj (DND)
– uključivanje
*31#
Uključivanje funkcije Ne smetaj.
Ne smetaj (DND)
– isključivanje
*32#
Isključivanje funkcije Ne smetaj.
Skupina za
javljanje (Hunt
Group) – prijava
*71xxxx#
Unosom koda *71, te nakon toga unosom
skraćenog telefonskog broja željene skupine za
javljanje i pritiskom na #, uključujete se u
skupinu.
Skupina za
javljanje (Hunt
Group) – odjava
*70xxxx#
Unosom koda *70, te nakon toga unosom
skraćenog telefonskog broja željene skupine za
javljanje i pritiskom na #, izlazite iz skupine.
Skrivanje
telefonskog
broja po pozivu
Omogućuje skrivanje Vašeg telefonskog broja za
trenutni poziv.
Nakon utipkavanja pristupnog koda *33#997,
unesite željeni telefonski broj.
*33#997<broj> Ukoliko zovete vanjski telefonski broj, potrebno
je prije broja unijeti 0.
Npr. za zvanje kontakta na broj mobitela
095xxxxxx uz skrivanje vlastitog telefonskog
broja, potrebno je unijeti: *33#997 0 095xxxxxx
Prikaz
telefonskog
broja po pozivu
Omogućuje prikaz Vašeg telefonskog broja za
trenutni poziv.
Nakon utipkavanja pristupnog koda *33#998,
unesite željeni telefonski broj. Ukoliko zovete
*33#998<broj> vanjski telefonski broj, potrebno je prije broja
unijeti 0.
Npr. za zvanje kontakta na broj mobitela
095xxxxxx uz prikaz vlastitog telefonskog broja,
potrebno je unijeti: *33#998 0 095xxxxxx.
Prekida tumačenje DTMF naredbi. Koristi se kod
poziva na određene usluge gdje bi moglo doći do
preklapanja značenja DTMF naredbi operatorske
centrale i naredbi usluga.
Prije unosa koda, potrebno je kratko pritisnuti tipku za prekid poziva.
9
ANALOGNI TELEFONI
Kôd
Metronet
Opis
bezuvjetno preusmjeravanje poziva
*21<broj>
*
Omogućuje preusmjeravanje svih poziva upućenih Vašem priključku na željeni
telefonski broj. Nakon utipkavanja pristupnog koda *21, unesite željeni telefonski
broj, te pritisnite *. Ukoliko preusmjeravate na vanjski telefonski broj, potrebno je
prije broja unijeti 0. Npr. za preusmjeravanje na broj mobitela 095xxxxxx, potrebno
je unijeti: *21 0 095xxxxxx*
*211*
Isključivanje bezuvjetnog preusmjeravanja.
*212*
Glasovna obavijest o bezuvjetnom preusmjeravanju.
preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća
*22<broj>
*
Omogućuje preusmjeravanje poziva upućenih Vašem priključku u slučaju zauzeća
na željeni telefonski broj. Nakon utipkavanja pristupnog koda *23, unesite željeni
telefonski broj, te pritisnite *. Ukoliko preusmjeravate na vanjski telefonski broj,
potrebno je prije broja unijeti 0. Npr. za preusmjeravanje na broj mobitela
095xxxxxx, potrebno je unijeti: *21 0 095xxxxxx*
*221*
Isključivanje preusmjeravanja poziva u slučaju zauzeća.
*222*
Glasovna obavijest o preusmjeravanju poziva u slučaju zauzeća.
preusmjeravanje poziva u slučaju nejavljanja
*23<broj>
*
Omogućuje preusmjeravanje poziva upućenih Vašem priključku u slučaju
nejavljanja na željeni telefonski broj. Nakon utipkavanja pristupnog koda *23,
unesite željeni telefonski broj, te pritisnite *. Ukoliko preusmjeravate na vanjski
telefonski broj, potrebno je prije broja unijeti 0. Npr. za preusmjeravanje na broj
mobitela 095xxxxxx, potrebno je unijeti: *21 0 095xxxxxx*
*231*
Isključivanje preusmjeravanja poziva u slučaju nejavljanja.
*232*
Glasovna obavijest o preusmjeravanju poziva u slučaju nejavljanja.
preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća ili nejavljanja
*24<broj>
*
Omogućuje preusmjeravanje poziva upućenih Vašem priključku u slučaju zauzeća ili
nejavljanja na željeni telefonski broj. Nakon utipkavanja pristupnog koda *23,
unesite željeni telefonski broj, te pritisnite *.
Ukoliko preusmjeravate na vanjski telefonski broj, potrebno je prije broja unijeti 0.
Npr. za preusmjeravanje na broj mobitela 095xxxxxx, potrebno je unijeti: *21 0
095xxxxxx*
*241*
Isključivanje preusmjeravanja poziva u slučaju zauzeća ili nejavljanja.
*242*
Glasovna obavijest o preusmjeravanju poziva u slučaju zauzeća ili nejavljanja.
sva preusmjeravanja
*25*
Isključivanje svih preusmjeravanja poziva.
Za više informacija nazovite Službu za korisnike
na 0800 82 28 ili posjetite www.metronet.hr
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content