close

Enter

Log in using OpenID

42. poetski susret djece zaprešića izborradova

embedDownload
42.
POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
I Z B O R
R A D O V A
Zaprešić, svibanj 2012.
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
Izdavač:
KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
GRADSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA
10290 ZAPREŠIĆ, Trg žrtava fašizma 6
Za izdavača: Davorka Bastić, prof.
Ilustracija na naslovnoj stranici:
Dominik Dukić
Ilustracije u knjizi:
Učenici OŠ Pavla Belasa, Brdovec
Oblikovanje i priprema:
Gradska knjižnica Ante Kovačića
Zaprešić
Print:
BARIS, Zaprešić
2012.
2
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
Pisati pjesme znači baviti se vrhunskom ljudskom djelatnošću – poezijom, umjetnošću.
Biti pjesnik znači razmišljati o sebi u interakciji sa svijetom koji nas okružuje, oblikovati taj
smisao riječima koje će ga najbolje izraziti. Pokušaj je to još jednog odgovora na pitanje:
„Tko sam?“
Voditeljica Gradske knjižnice
Ante Kovačića:
Jadranka Gregorec, prof.
Raduje nas Izbor radova 42. poetskog susreta, jer je usprkos poteškoćama, ugledao
svjetlo dana.
Od pristiglih radova iz osam škola, prosudbeni odbor u sastavu: Sanja Pilić i Sanja
Polak, odabrali su dvadeset radova za interpretaciju na završnoj svečanosti. Svi odabrani
autori dobit će priznanja, a najbolja četiri nagrañena su. Prvu nagradu tradicionalno
dodjeljujemo za poetski izričaj na književnom jeziku i posebno za poetski izričaj na dijalektu.
Čestitamo svim ovogodišnjim odabranim autorima, posebno nagrañenima, ali i svim
sudionicima Poetskog susreta.
Zahvaljujemo svim školama na suradnji, a posebno priznanje nastavnicima i voditeljima
literarnih grupa.
Na ovogodišnjem Susretu sa zadovoljstvom smo predstavili Osnovnu školu Pavla Belasa
u Brdovcu, jednu od najstarijih na ovom području.
Vedrana Soldić, prof.
3
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
4
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
SVATOVSKA
Mlada se zove Silvija.
Mladoženja se zove Božidar.
Mjesto radnje je u crkvi.
Sve je okićeno ljubičastim i bijelim ružama.
Na vjenčanje su pozvani:
ujak Šejker ( ima neobično ime jer je Amerikanac),
teta Gordana,
njihov sin Matej,
teta Davorka,
kum Božo,
moja mama Ivana,
tata Zoran
i ja.
Na mekanom crvenom jastučiću
nosim prstena dva.
PRVA NAGRADA
za književni izričaj
Ela Jurić, 2.r.
OŠ Ivane Brlić Mažuranić
Prigorje Brdovečko
Voditeljica: Zvjezdana Žlebački Cukor
5
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
TEŠKI DAN
Ljudi dragi, danas mi je teški dan!
Cilo jutro sam se vučiu,
pisau zadače,
iskau si obliku,
se po hiži rashito
(mama bu ponorila kat dojde s posla, znam bum fasovau!)
h školu sam se paščiu,
klačiu kaj sto vragof,
pesi su za menum lajali,
(jen me skorum vgrizniu)
na lanc sam si nogavice zašmero
i h školu komaj dospiu.
A h školi prvu vuru pita engleski,
drugu pišem hrvacki,
unda z matematike pregledava teke,
četrtu vuru čitam referat,
petu vuru, ljudi dragi, povijest ciloga svita je na mojoj duši,
a šestu vuru si bum komaj odahniu,
imam vjeronauk.
Baš je velika šteta kaj vjeronauk ni mam prvu vuru
kaj bi se dragomu Bogecu pomoliu
kaj bi mi pomogo
na of teški, teški dan...
PRVA NAGRADA
za dijalektalni izričaj
Juraj Šantorić, 8.r.
OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec
Voditeljica: Jasna Horvat
6
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
MOJ STARI ZELENI TRAKTOR
Jen dan moj je tata
h naše dvorišče dopeljal
stari zeleni traktor.
Prvo su doma
si osim mene
bili srditi kaj je to dopeljal.
Tu ragu staru kak Biblija!
Cilu smo zimu, moj tata Mladen i ja
šerafili ta zeleni traktor
da bi di prolječa
zišo van kak novi.
Sad ja z njim vozim bale,
premičem prikolice, kuruzu…
Sad ta stari zeleni traktor
dila kak novi.
Samo ga tu i tam
trebamo malo porinit.
DRUGA NAGRADA
Marijan Zorko, 4.r.
OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica
Voditeljica: Renata Šikač
7
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
MIĆI BRATIĆ
Ćapa me za lasi.
Zafrkaje me.
Zna me i najidit.
Moran mu reći grube riči.
Al kad ga vidin da je tužan,
ja ga vazemen na kolina
i rečem mu da ga puno volin.
TREĆA NAGRADA
Morena Cindrić, 2.r.
OŠ Ivane Brlić Mažuranić,
Prigorje Brdovečko
Voditeljica: Zvjezdana Žlebački Cukor
8
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
9
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
STARA RIFLAČA
Na najži stoji f kutu
Stara riflača i spomina se
Kak je negdar saki dan
Rubje i mandure zmazane
Riflala, riflala…
Piniu se lug
I ona se h vodi kupala.
Negdar je prala f kopanji z pumpum
Negdar na potoku.
Denes ju babica koji put doli dene z najži
Da ju malko namoči,
Da se ne rasuši.
A riflača je pak vesela
Kak da bu nazaj riflala,
Kak je negdar to rada dilala.
Lucija Čujko, 4.r.
OŠ Pavla Belasa, Brdovec
Voditeljica: Dragica Školić
10
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
SITO I KORITO
Korito staro, drveno
Dugo več počiva i seja
Babičine ruke i melu
Kukuruznu i bilu.
Seja kak se korito ziba
Dok babica kruh misi,
Pa ga pokriva nek se počiva.
A korito bu ga grijalo i čuvalo
Da bu veliko zraslo.
Ne zna jel seja,
Jel puno se je kruha v jem zamisilo,
I puno gladnih nahranilo.
A staro sito i korito spi
I više niš ne dilaju,
Jer tak je bilo pri.
Lucija Čujko, 4.r.
OŠ Pavla Belasa, Brdovec
Voditeljica: Dragica Školić
11
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
12
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
JESENJA PJESMA
Jesen je stigla,
Jabuke zriju,
Baka i mama
Slatki mošt piju.
Lišće se žuti,
Magla se vuče,
Za kolač
Dida orahe tuče.
Djeca čekaju
Jesenji dar
Kestene zrele
Da padnu na žar.
Denis Kalamir, 5.r.
OŠ Pavla Belasa, Brdovec
Voditeljica: Ivanka Tomić
13
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
JESEN
U šume, u polja
Jesen nam stiže.
Kraj jezera malog
Magla se diže.
Oblaci tmurni
Čak i kiša rosi.
Đak u školu ide
I kišobran nosi.
Stari mačak
Pokraj vatre žmiri.
Pečenog kestena
Miris se širi.
Vjeverica vrijedna
Lješnjake skuplja,
Zima će biti duga
Nek' je puna duplja.
Lastavice se spremaju
Na put dug.
Ne treba im kompas
Znaju gdje je jug.
U voćnjacima voće
Već je sada zrelo,
Skoro svako dijete
Rado bi ga jelo.
U jato se skupljaju,
Sve su dobre volje.
Put će biti dalek
U društvu je bolje.
Šuma boju mijenja
U smeñu i žutu.
Sve je više blata
Na šumskom putu.
Žana Perković, 5.r.
OŠ Pavla Belasa, Brdovec
Voditeljica: Ivanka Tomić
14
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
BITI SUNCE…
Biti sunce je velika stvar,
Treba se buditi u rano jutro
I sjati cijeli dan.
Treba pozdravljati oblačiće,
I pozvati vjetar da ih njiše,
Treba se pobrinuti
Da cijeli dan ne bude kiše.
Treba se pobrinuti da trava
Naraste,
Treba se pobrinuti da bude toplo
I da se s juga vrate laste.
A Sunce jedri kao brod
Kroz svoj modri svod.
Sunce je potreba života,
Sunce je velika divota.
Lucija Miloš, 4.r.
OŠ Pavla Belasa, Brdovec
Voditeljica: Dragica Školić
15
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
NESTAŠNA VJEŠTICA
Ja sam učiteljičina vještica
jer ponekad zaboravim knjige ili zadaću.
Ja sam mamina vještica
jer se svañamo oko jela.
Ja sam tatina vještica
jer želim svoj džeparac.
Ja sam bratićeva vještica
jer ga ponekad tučem.
Ja sam bakina vještica
jer se glasno smijem dok ona gleda Inspektora Rexa.
Ja sam Elina vještica
jer joj dosañujem dok želi spavati.
Ja sam samoj sebi vještica
jer me Mihael nagovorio da beremo visibabe u mom vrtu.
Dora Tomerlin, 2.r.
OŠ Ivane Brlić Mažuranić,
Prigorje Brdovečko
Voditeljica: Zvjezdana Žlebački Cukor
16
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
PROLEĆE
Z hiže sam zišel van,
pa si mislim dobar
bu mi dan.
Moram kokošami dati
šrota da me kokot
ne špota.
Moram zeti kokošja
jajca.
Joooj, pokle
moram nahraniti
zajca!
V trnacu zelena trava,
po njoj se pak
šeće krava.
Sunčeko jako sveti,
dobra ptičica poleti.
Cveće je sve veće i
veće,
smetlar mora zeti
smeće.
Kristijan Božić, 4.r.
OŠ Pušća
Voditeljica: Svjetlana Tucman
17
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
18
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
KAJ BUM?!
Probudim se, zakasnim v školu
i zapišu me.
Kaj bum?!
Prozovu me da odgovaram
dobim jedan.
Kaj bum?!
Dojdem doma,
završim u kazni.
Kaj bum?!
Odem v sobu,
isplačem se,
Pa kaj bum?!
Tamara Glogović, 7.r.
OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica
Voditeljica: Ana Mlinar
19
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
ZAGOREC U ZAGORJU
Kak o Zagorju nekaj reći,
i da Zagorec piše o toj sreći.
Da počneš od sakog sela ili ljudi,
nemreš nabrojit sve te ćudi.
Na sakem bregu bude po neka hiža,
i kad bi susede pital saka nosi svojega križa.
Zagorcu kad bi došel, bi ti nekaj i dal,
a da se nisi lepo obnesel, bi ti spogajal.
Ne daj ti Bože da bi Zagorcu naudil,
taj se bu s tobom sto let sudil.
I kak da drugi o Zagorju govori,
kad Zagorec za sebe najbol zbori.
Josip Franjo Kuharić, 6.r.
OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica
Voditeljica: Ana Mlinar
20
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
NAJDI ME
Najdi me
met pahulami
h bilini tera mi se smije.
Gruda tera te pogodila
doletila je z mojega srca.
Morti sam mrzlina
tera te ščiple za lice
i baš ova pahulica
tera ti je sat zletila
na črlene čubice.
Polukni zajt sniguliča,
lučem te se do kraja vulice...
Moje oči fort su ti zajt pleči
i unda kat se vrata na
hiži za tobum zapreju.
Najdi me...
Dora Lukić, 6.r.
OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec
Voditeljica: Jasna Horvat
21
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
22
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
GODINA
Godina lije,
se nam hmije.
Sat je h trnacu,
črleni se i hrjavi,
tica z kljunum črva lovi.
Godina dale
curi
hladi
sipi...
Čekam da prestane.
Sat je toga dost!
Za of kedan je več niš ni triba.
Loptu nis vidiu kja tri dana.
Nit se na biciklin nis seu,
nit sam se na cisti mutiu...
I kmicu je dočekala
i dale se, kaj seuski pes, se po suda vlikla.
Prešo sam spat.
H jutro je po žlibu, kaj je mogla tukla.
Dugocajtna godina
pak me bu f hižu zaklenila.
Mihael Šoštarić, 6.r.
OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec
Voditeljica: Jasna Horvat
23
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
MOJI PRIJATELJI IZ RAZREDA
Moj prijatelj Matija jako dobro igra nogomet i na svakoj utakmici zabija golove.
Patrik je jako dobar, ali zaboravlja pisati domaće zadaće i ne nosi školski pribor u školu.
Danijel je naš novi učenik i stalno piše zadaće.
Leo mi je dobar prijatelj i upravo popravlja sve ocjene.
Luka nosi u školu playstaition portal ( učiteljica to ne zna).
Lukas je plavokos i jako brz.
Jan mi je jako dobar prijatelj i s njim igram nogomet.
Dorian D. ne piše zadaće i krivi Lea jer mu nije rekao što treba napisati.
Dorian Č. P. za vrijeme nogometne utakmice sam sebi zabija golove.
Isaac je dobar prijatelj, sporo čita , ali on je Španjolac.
Marko je odličan učenik i uvijek dobiva petice.
Antonio ima crvenu kosu i zovemo ga „mrkvica“.
Mali Filip ( ja sam veliki ) je pjegav i jako miran dječak.
Stjepan voli brisati ploču.
Zanima me što bi drugi napisali o meni?
Sigurno da sam najbolji matematičar.
O djevojčicama ću pisati drugi puta.
Filip Jakovina, 4.r.
OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec
Voditeljica: Jasna Horvat
24
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
ZIMSKE DROPTINKE
H trdoj kmici
Snigulič h dvorišču
Čuku kaže put.
Curki visiju.
Deca ih dosižeju.
Mama fejst kriči.
Drobna hižica
Na brigu zorju čeka,
Škrlak ju grije.
Snik je zametau
Se kaj na zemlici spi.
Zvizde glediju.
Bili Bohof brik
Nakinčila su deca.
Sriž ščiple lice.
Matul zgubleni
Pri lampi je prhniu.
Zima mu več ni.
Tičeka zebe.
Kluje suhu koščicu.
Saja slatki sok.
Mrzlina stišče.
Za kvaku se prst keli.
Stari zvon zvoni.
Drobna pahula,
Kušne me h ličeko.
Sat se črlenim.
Patrik Škrbec, 6.r.
OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec
Voditeljica : Jasna Horvat
25
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
MOJE SRCE RADOSNO KUCA
Ima jedna livada
skrivena od mnogih pogleda.
Kao najveća tajna
umirila se iza šume nestvarno sjajna.
Na proplanak kad stignem,
udahnem duboko
te se k rosnoj travi prignem.
I tako dugo u daljinu gledam
taj trenutak ni za što ne dam.
Osjećam ljepotu kojom zeleno prostranstvo
s plavim svodom postaje novo carstvo.
Fran Košpić, 4.r.
OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić
Voditeljica: Mira Sefner
26
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
MOJA LJUBAV ČOKOLADA
Ujutro na kruh mažem Nutellu,
uvijek pojedem šnitu cijelu.
Kupujem čokoladu kod škole,
jedu je svi oni koji je vole.
Čokolada crna ili bijela,
važno je da je velika i cijela.
I tamnu čokoladu volim ja,
čokolada vruća je prefina.
Dorina ili Milka - meni je svejedno,
reći ću vam samo jedno:
„Ako čokoladu ne pojedem sad,
iz povijesti dobit ću dva!“
Ana Žagmeštar, 6.r.
OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić
Voditeljica: Marjanka Rešetar
27
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
ZIMSKA NOĆ
Hodam okićenim ulicama,
Gledam u ljude, kako prolaze.
Noć se ušuljala u grad.
Snijeg lagano pada i dodiruje mi lice.
Dok mi se led lomi pod nogama,
Sanjam kako zima u mome srcu postaje proljeće.
Lucija Hrgović, 8.r.
OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić
Voditeljica: Slavica Martinko
28
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
29
42. POETSKI SUSRET DJECE ZAPREŠIĆA
SADRŽAJ
3. Predgovor: Jadranka Gregorec, Vedrana Soldić
5. SVATOVSKA, Ela Jurić
6. TEŠKI DAN, Juraj Šantorić
7. MOJ STARI ZELENI TRAKTOR, Marijan Zorko
8. MIĆI BRATIĆ, Morena Cindrić
10. STARA RIFLAČA, Lucija Čujko
11. SITO I KORITO, Lucija Čujko
13. JESENJA PJESMA, Denis Kalamir
14. JESEN, Žana Perković
15. BITI SUNCE, Lucija Miloš
16. NESTAŠNA VJEŠTICA, Dora Tomerlin
17. PROLEĆE, Kristijan Božić
19. KAJ BUM?!, Tamara Glogović
20. ZAGOREC U ZAGORJU, Josip Franjo Kuharić
21. NAJDI ME, Dora Lukić
23. GODINA, Mihael Šoštarić
24. MOJI PRIJATELJI IZ RAZREDA, Filip Jakovina
25. ZIMSKE DROPTINKE, Patrik Škrbec
26. MOJE SRCE RADOSNO KUCA, Fran Košpić
27. MOJA LJUBAV ČOKOLADA, Ana Žagmeštar
28. ZIMSKA NOĆ, Lucija Hrgović
30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 212 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content