close

Enter

Log in using OpenID

azra hadžić - Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

embedDownload
studenti
BROJ 1/ 963 • 1. JanuaR 2012.
35
Profesori o svojim studentima – Kako im pomoći?
AZRA HADŽIĆ – STUDENT GENERACIJE NA
FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
Svako je lice posebna priča, zasebna kockica u mozaiku učiteljskog iskustva
K
Azra
Hadžić
Najbolji
studenti
sa svojim
profesorima
ada radite u nastavi, kada
se družite sa učeničkom populacijom različitog uzrasta
od osnovne škole do fakulteta nakon izvjesnog vremena shvatite kako vas ta mlada lica mijenjaju,
kako i oni na vama ostavljaju svoje tragove, vjerovatno
kao i vi na njih. Pored nas učitelja, nastavnika i profesora
promiču plejade mladih ljudi. Svako je lice
posebna priča, zasebna kockica u mozaiku
učiteljskog iskustva.
Neke primjećujemo
više, neki odu tiho. U
većini tražimo nužne minimume iz svoga predmeta a onda
otkrijemo njihove talente na nekom drugom polju, u učenju Kur’ana, pisanju poezije, izuzetnom snalaženju u imamskom poslu i sl. O utjecaju učitelja, nastavnika i profesora na učeničku i studentsku populaciju ponešto se i napiše. Učitelj, nastavnik i profesor bi trebali biti uzor
svojim učenicima i studentima. O
tome svjedoči islamska pedagogija,
a o tome svjedoči i savremena pedagoška znanost.
Učenici i učenice koji upisuju naše medrese a potom Fakultet islamskih nauka u Sarajevu ili neke druge islamske fakultete i akademije,
vjerovatno, imaju posebne motive, želje, nadanja ali su spremni i na
posebnu žrtvu. Oni nisu obični studenti i studentice. Oni su studenti u misiji. Među njima ima i odličnih, pravih rariteta. Uvijek mislim,
i o tome otvoreno govorim, o tome
sam govorila i na posljednjoj sjednici Sabora IZ-e, da naša Zajednica
za takve svršenike i svršenice mora
pokazati više pažnje i interesa. To
nam je dužnost. Bilo bi nužno pronaći adekvatne moduse i takve svršenike, barem one najbolje u generaciji, ostaviti na nekim važnim pozicijama i uvesti ih u proces. U protivnom oni dođu, ostvare izvanredne rezultate, odu, ne snađu se na terenu i mi tako iz generacije u generaciju gubimo jedan veliki potencijal.
Mlade ljude treba podržati
Radeći u Gazi Husrev-begovoj
medresi i sada na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu dočekujem i
ispraćam ta lica. U svakoj generaciji svršenika postoje oni ili one koji
su raritetni, koji zaslužuju našu pažnju. Mlade ljude treba podržati u
startu, primijetiti ih i dati im šansu.
I današnja velika imena koja čine
bogatu akademsku lepezu naše Zajednice, primjećivali su njihovi učitelji. Nedavno nas je dr. Hilmo Neimarlija tako lijepo podsjetio da je
Poslanik islama Muhammed s.a.v.s.
bio veliki zato što je oko sebe odgajao velike ljude. U granicama mojih mogućnosti i kompetencija ali i
iskrene namjere jeste da skrenem
pažnju na njih. Neka to bude od ove
godine kada smo mi na Fakultetu
islamskih nauka ispratili još jednu
generaciju diplomanata.
Azra, Ismeta i Atije, Hadžić rođena je Sarajka. Dijete ratnog Sarajeva, djetinjstva obojenog granatama, podrumima, strahom, oskudicom... Kćerka slavnog komandanta
Dobrinje, generala Ismeta Hadžića.
Azra je mogla pohađati svaku školu
i u svakoj bi bila najbolja ali je nakon O.Š. Skender Kulenović i Silvije Strahimir Kranjčević njezin izbor
bio Gazi Husrev-begova medresa u
Sarajevu. I u osnovnoj školi i u me-
dresi Azra Hadžić je bila učenica generacije. Nije bilo ni dileme kada je
trebalo odabrati fakultet, jer Fakultet islamskih nauka za Azru Hadžić
nije imao alternativu.
Azrina nesvakidašnja
skromnost i odmjerenost
Ove godine kada smo na Fakultetu islamskih nauka promovirali novu generaciju diplomanata, među
sedamdeset i dva diplomanta Azra
Hadžić je bila najuspješniji student
generacije i najuspješnija na Teološkom smjeru sa prosjekom ocjena tokom četverogodišnjeg studija, 9,87. Kao profesor arapskog jezika imala sam zadovoljstvo među učeničkom i studentskom populacijom imati Azru Hadžić. Ona nije bila samo učenica i studentica sa
izvanrednim uspjehom u dnevniku i indeksu. Uz moralne i odgojne
kvalitete koje su krasile Azru Hadžić, uz želju da pomogne kolegama i kolegicama kojima je pomoć
bila potrebna, Azru je tokom cijelog srednjoškolskog i fakultetskog
obrazovanja krasila nesvakidašnja
skromnost i odmjerenost. Profesori i asistenti nisu mogli ne primjetiti njezinu preciznost, pedantnost, urednost i
istraživački dar u svemu što je radila. Od
Azre smo uvijek dobivali više nego što smo
očekivali i tražili. Ona
je svoje obaveze izvršavala na najbolji mogući način.
Visok prosjek ocjena ne znači nužno i
visok kvalitet stručnosti, niti je adekvatan odrazu talenta studenta, naročito u njegovom kasnijem bavljenju znanošću. Iz toga razloga,
poseban kvalitet studentice Azre ogleda
se upravo u kvalitetu
njenoga pristupa izučavanom znanstvenom problemu (predviđenom nastavnim
planom i programom Fakulteta) iz
onih disciplina (poput akaida) koje u prvome planu insistiraju na tzv.
dubokom čitanju teksta, potom razumijevanju obrađivanog problema te, konačno, valjanom interpretiranju. Upravo je u tome segmentu
i najvidljivija Azrina predispozicija za daljnji ozbiljan znanstveni rad.
Vrijedna, skromna i tiha, Azra je
još kao učenica i studentica pomagala i nama profesorima i asistentima. Sa izuzetnim znanjem engleskog i arapskog jezika, još u studentskim danima Azra Hadžić je
objavljivala zanimljive prijevode,
reportaže i autorske radove u Preporodu, Muallimu i Znakovima vremena koji su već ispunili prve stranice CV ove vrijedne studentice.
Azra Hadžić je tokom svog studija bila i učesnica brojnih seminara i kurseva među kojima izdvajamo učešće u Evropskom projektu
za intereligijsko učenje (European
Project for Interreligious Learning,
EPIL) 2011-2013: I Modul od 30.4.
do 7.5.2011. u Protestantskoj akademiji Boldern, Männedorf (Švicarska); II Modul od 18-25. septembra
2011. u Beču (Austrija); učešće na
Drugom internacionalnom bečkom
kršćansko-islamskom ljetnom univerzitetu – Second Vienna International Christian-Islamic Summer
University (VICISU) od 4.7. do
24.7.2010. u Stift Altenburg (Austria); učešće na međureligijskom
druženju studenata FIN-a i franjevaca: Dijalog među religijama kroz
primjer Dželaludina Rumija i Franje Asiškog, na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, 14.4.2010; Tromjesečni kurs: Mediji i komuniciranje
u savremenom svijetu, ŽEC Nahla,
5. decembar 2009. - 6. mart 2010.
i dr.
Brojni medijski nastupi
U studentskim danima Azra Hadžić je na različite načine učestvovala u pripremi i organizaciji brojnih
skupova i konferencija na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i bila
domaćin studentima iz Evrope tokom njihovog boravka u Sarajevu
i Bosni i Hercegovini u organizaciji Centra za napredne studije u Sarajevu, često volonterski. Ostao je
zapažen i njezin boravak u SAD-u
(Bošnjački islamski centar Bowling
Green, država Kentucky) na ramazanskoj praksi 2010. godine. Tokom studija Azra Hadžić je imala
brojne medijske nastupe a od 2009.
do 2010. godine uspješno je uređivala veoma popularan i slušan vjerski program Radija Federacije BiH.
Azra Hadžić je diplomirala na Fakultetu islamskih nauka prije dvije godine. Još uvijek nema nikakvog
posla ali je uvijek na raspolaganju
i kolegama i svojim profesorima za
izradu bibliografija, prevođenje, pomaganje na ispitima...
Ovo je moje slovo o Azri Hadžić,
ali i svim drugim našim briljantnim
studentima i studenticama poput
hfz. Abdulaziza Drkića, Emine Ćeman, Orhana Jašića, Fadilja Maljokija, Muhammeda Fazlovića, Mensura Kerle, hfz. Sumeje Ljevaković,
Fatime Velić, Amele Žunić, Amira
Durića, hfz. Amine Begić, hfz. Zahide i Zubejde Vračo i mnogih drugih
o kojima bismo se trebali, konačno,
početi brinuti. I poticaj onima koji
na ovom planu mogu i treba da urade više.
Zehra Alispahić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 456 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content