close

Enter

Log in using OpenID

CEMEX ČINE LJUDI,

embedDownload
CEMEX ČINE LJUDI,
GRADI GA ODGOVORNOST,
A IZDVAJA INOVATIVNOST.
01
TRAJNE
VRIJEDNOSTI
O TVRTKI
GRADNJA ZA BUDUĆNOST
Osnovan 1906. godine u Meksiku, CEMEX je vodeći globalni
proizvođač građevinskog materijala koji nudi visokokvalitetne
proizvode i usluge klijentima i zajednicama širom Europe,
Amerike, Bliskog istoka i Azije. Kroz svoju poslovnu mrežu
proizvodi, distribuira i prodaje cement, beton, agregat i vezane
građevinske materijale u više od 50 zemalja svijeta te njeguje
trgovinske odnose s preko 100 zemalja. Tvrtka broji gotovo
44.000 zaposlenika širom svijeta.
S bogatom tradicijom proizvodnje i uspješnog sudjelovanja u
gotovo svim značajnim građevinskim projektima u regiji,
CEMEX je sudjelovao u stvaranju trajne vrijednosti koja će služiti
sadašnjim i budućim generacijama. Svaki je CEMEX-ov proizvod
rezultat iskustva i stručnosti koje mu donose reputaciju kvalitete i
pouzdanosti kojima graditelji daju svoje puno povjerenje.
Na hrvatsko tržište CEMEX je stigao 2005. godine
preuzimanjem britanske RMC Grupe, a time i
Dalmacijacementa. CEMEX Hrvatska d.d. je od 2008. godine u
stopostotnom vlasništvu tvrtke CEMEX Investments Limited.
Tom akvizicijom CEMEX postaje vodeći proizvođač cementa u
regiji koja obuhvaća Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu
Goru, kao i na brojnim europskim tržištima.
CEMEX ČINE LJUDI,
GRADI GA ODGOVORNOST,
A IZDVAJA INOVATIVNOST.
CEMEX ispunjava globalne potrebe graditeljstva radeći na
dobrobit svojih kupaca i lokalnih zajednica širom svijeta,
stavljajući naglasak na neprestani napredak i doprinos održivoj
budućnosti. Vodeći je svjetski proizvođač betona te među
globalnim liderima u proizvodnji cementa i agregata.
CEMEX Hrvatska vodeći je regionalni proizvođač cementa s
godišnjim kapacitetom proizvodnje većim od 2,5 milijuna tona te
s bogatom paletom proizvoda koji svojom kvalitetom
zadovoljavaju i potrebe najzahtjevnijih projekata.
Svoju punu kreativnost i inovativnost CEMEX pokazuje u
ponudi betona, u kojoj je vodeći u regiji i u svijetu, nudeći
različite vrste betona za posebne namjene, kao i dekorativne
betone, a proizvodi i vlastiti agregat te je i u tom segmentu
proizvodnje jedan od vodećih globalnih dobavljača.
CEMEX-ov prioritet jest postati vodeća tvrtka u održivoj gradnji
koja će kroz razvoj građevinskih proizvoda, usluga i rješenja
potaknuti razvitak energetski učinkovitog i ekološki svjesnog
gospodarstva.
NAŠI PROIZVODI
Prepoznatljivost i kvaliteta osnovne su značajke stoljetne
tradicije proizvodnje cementa na području Kaštelanskog
zaljeva pa su tako CEMEX-ovi uvrećani cementi pod dobro
poznatim nazivima Strukto, Optimo te Bijeli cement i
Sulfacem S prvi izbor kupaca u regiji. Kako bismo klijentima
osigurali cjelovita građevinska rješenja, od 2006. nudimo i
najkvalitetniji beton na tržištu.
02
ZAPOSLENICI KAO
KLJUČ USPJEHA
ORGANIZACIJA KOJA UČI
Korporativna politika CEMEX-a primarno je okrenuta ljudima.
Ključ uspjeha tvrtke je usmjerenost na stalni napredak
zaposlenika. Uz razvijenu svijest kako je bez motiviranih
zaposlenika nemoguće ostvariti poslovne uspjehe, kontinuirano
se ulaže u njihovu edukaciju i profesionalni razvoj.
Posebna pažnja posvećuje se sigurnosti zaposlenika, s
naglaskom na ostvarenje nulte stope ozljeda na radu.
Zahvaljujući kvalitetnim programima i širokim mogućnostima
edukacije zaposlenika, za CEMEX se s pravom može reći kako je
organizacija koja uči.
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE
CEMEX ČINE LJUDI,
GRADI GA ODGOVORNOST,
A IZDVAJA INOVATIVNOST.
CEMEX-ova strategija educiranja i razvoja počiva na promicanju
i provođenju kulture učenja i razvoja zaposlenika. Nizom
internih programa i međunarodnih edukacija zaposlenicima se
omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za praćenje i
implementaciju novih trendova i tehnologija u poslovanje.
Profesionalni razvoj potiče se kroz kvalitetno osmišljen program
cjeloživotnog obrazovanja na svim razinama te, osim
menadžerskih edukacija, uključuje i mogućnost doškolovanja i
prekvalifikacije za sve zaposlenike.
Zahvaljujući CEMEX-ovoj širokoj globalnoj mreži, zaposlenici
tvrtke imaju mogućnost razmjene iskustava sa zaposlenicima iz
raznih krajeva svijeta kroz edukacijske programe na kojima
zajednički sudjeluju. CEMEX također omogućava svojim
zaposlenicima pohađanje vodećih svjetskih poslovnih škola, kao
što je primjerice Harvard, kako kroz specijalizirane edukacijske
programe, tako i kroz redovni MBA program.
ULAGANJE U NOVE GENERACIJE STRUČNJAKA
CEMEX aktivno surađuje s akademskom zajednicom kroz niz
programa kojima se studentima kroz praktičan rad osigurava
bolja priprema za poslovnu karijeru koja ih očekuje nakon
diplome. Suradnja se ostvaruje kroz programe razmjene
studenata, obavljanje stručne prakse te aktivnim podržavanjem
studentskih manifestacija. Kroz suradnju na seminarskim,
diplomskim i postdiplomskim radovima studenti imaju priliku
upoznati se s pojedinim aspektima poslovanja, čime se izravno
uključuju u gospodarske tokove.
SIGURNOST NA RADU
Nulta stopa ozljeda na radu jedan je od prioriteta poslovanja
CEMEX-a, koji se ostvaruje trajnim ulaganjem u radno okruženje, a zahvaljujući kojem u protekle tri godine CEMEX u svojim
pogonima nije zabilježio nijednu ozljedu na radu. Uz brojne
mjere zaštite na radu koje tvrtka provodi, redovito se organiziraju
brojne aktivnosti s ciljem jačanja svijesti o važnosti sigurne radne
okoline kako interno, tako i kod dobavljača.
INFORMIRANOST I ANGAŽIRANOST ZAPOSLENIKA
CEMEX potiče zaposlenike na kreativnost i inovativnost, pri
čemu se posebna pažnja pridaje pozitivnoj korporativnoj klimi.
Kompaniji je od iznimne važnosti mišljenje zaposlenika pa se s
tim ciljem na globalnoj razini redovito provode istraživanja o
angažiranosti zaposlenika. Istraživanje rezultira akcijskim
planovima za poboljšanja na svim razinama organizacije, a
iznimno visoki indeksi angažiranosti pokazatelj su zadovoljstva
zaposlenika radnim okruženjem i uvjetima rada.
03
ULAGANJE U
ODRŽIVI RAZVOJ
CEMEX-OV MODEL ODRŽIVOG RAZVOJA
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U PRAKSI
CEMEX razumije ključnu ulogu koju može odigrati u rješavanju
izazova vezanih uz rast svjetskog stanovništva, povećanu
urbanizaciju i potrebu zaštite dragocjenih prirodnih resursa te
osiguranja kvalitete života. Iz tog je razloga tvrtka uključila
održive prakse u svoje svakodnevne aktivnosti i procese
donošenja odluka.
CEMEX u svom radu teži ravnoteži financijske uspješnosti,
zaštite okoliša i pozitivnog utjecaja na društvo.
TRI SU GLAVNA CILJA ODRŽIVOSTI:
Poboljšanje stvaranja vrijednosti: CEMEX osigurava inovativne
proizvode, usluge i rješenja koja su potrebna društvu koje želi
stvoriti rastuće i profitabilno gospodarstvo s niskom razinom
ugljika. Ispunjavajući potrebe građevinskog sektora u njegovim
naporima da usvoji održivije operativne prakse, CEMEX želi
stvoriti dugotrajne konkurentne prednosti.
Upravljanje našim otiskom: CEMEX teži smanjenju svojih
ekoloških utjecaja na zajednice u kojima posluje. Njegova
strategija ugljika pomaže smanjiti utjecaj proizvodnje na okoliš,
stvara ekonomsku vrijednost i pokreće razvoj ekonomije niske
razine ugljika.
CEMEX ČINE LJUDI,
GRADI GA ODGOVORNOST,
A IZDVAJA INOVATIVNOST.
Uključivanje interesno-utjecajnih skupina: CEMEX njeguje
otvorenu i dugotrajnu suradnju sa svim ključnim interesnim
skupinama kako bi osvijestio potrebe i doprinio razvoju kvalitete
života u društvima i lokalnim zajednicama u kojima posluje te
osigurao najbolje uvjete za rad svojih zaposlenika.
U proteklih nekoliko godina tvrtka je u različite projekte očuvanja
okoliša i poboljšanja kvalitete zraka uložila više od 300 milijuna
kuna. S obzirom na globalne zahtjeve štednje resursa i smanjenja klimatskih promjena, CEMEX kontinuirano radi i na
učinkovitosti svoje proizvodnje kroz korištenje zamjenskih
goriva, primjenjujući najbolje svjetske prakse koje omogućuju
manji utjecaj na okoliš. Kako bi svoje tvornice učinio ugodnijim
mjestom za rad, CEMEX je uredio više od 80.000 m2 zelenih
površina u krugu tvornica, dok je na gotovo 200.000 m2 proveo
biološku rekultivaciju eksploatiranih polja.
CEMEX je svjestan da samo motivirani i kvalitetni ljudi mogu
stvarati nove vrijednosti te godišnje ulaže oko milijun kuna u
edukaciju zaposlenika. Tvrtka neprestano radi na postavljanju
najviših standarda kako bi očuvala sigurnost i zdravlje svojih
zaposlenika te osigurala najvišu razinu zaštite na radu.
Uz transparentan odnos prema zaposlenicima, CEMEX njeguje i
otvoreni dijalog s lokalnom zajednicom. Redovito komunicira
sve novosti vezane uz svoje poslovanje, a svojim susjedima i svim
zainteresiranim građanima omogućava da putem mjernih
stanica i ažurnih informacija na web stranicama tvrtke javno
prate razine emisija iz tvornica. Također, kao aktivan partner
lokalnoj zajednici, CEMEX pomaže brojne edukativne, kulturne,
sportske i ostale projekte koji doprinose razvoju kvalitete života.
03
KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA EFIKASNOST
CEMEX neprestano radi na smanjivanju ugljičnog otiska čitavog
svog lanca vrijednosti, što osim dobavljanja sirovine i proizvodnje
uključuje i lanac distribucije proizvoda. Stoga je u svoje operacije
uveo alat za mjerenje ugljičnog otiska koji pomaže kvantificirati
količine CO2 koje nastaju u proizvodnji, dok u distribuciji
primjenjuje strategije transporta koje pomažu povećati učinkovitost kroz dobro osmišljene rute prijevoza, s najvećim mogućim
opterećenjima teretom i kroz inovativna rješenja za smanjenje
potrošnje goriva.
Osim utjecaja proizvoda i lanca vrijednosti na okoliš, CEMEX
nastoji pratiti i smanjivati i svoj najznačajniji utjecaj – emisije iz
proizvodnog procesa. Međunarodni zahtjevi za smanjenje
industrijskih ugljičnih emisija potaknuli su CEMEX da dio
fosilnih goriva zamijeni gorivima dobivenim od otpadnih tvari.
CEMEX ČINE LJUDI,
GRADI GA ODGOVORNOST,
A IZDVAJA INOVATIVNOST.
Zamjenska goriva koja se već dugi niz godina sigurno koriste u
brojnim industrijskim postrojenjima širom svijeta su raznolika,
od raznih vrsta biomase (komine, drvne sječke, rižine ljuske,
koštanog brašna, mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda, itd.), do drugih vrsta otpada, poput otpadnih ulja, guma,
drva, te prerađenog komunalnog i industrijskog otpada.
Korištenje ovakvih goriva donosi brojne koristi kao što su
smanjenje iskorištavanja neobnovljivih izvora energije, smanjenje količine otpada na odlagalištima, pad emisija stakleničkih
plinova, a njihova proizvodnja otvara i nove mogućnosti za razvoj
lokalnog gospodarstva.
Implementacijom tehnologije proizvodnje klinkera na nižim
temperaturama sinteriranja CEMEX također nastoji smanjiti i
razinu potrošnje energije u svom proizvodnom procesu, a
modernizacijom postrojenja postići i uštede u utrošku električne
energije. Štoviše, tvrtka postavljanjem sunčane elektrane u svom
rudniku, s godišnjom proizvodnjom od 460 MWh električne
energije, ulaže i u proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora.
“LINTAR - ULJE IZ REKULTIVIRANOG DIJELA
RUDNIKA”
Maslinovo ulje Lintar plod je dugogodišnjeg CEMEX-ovog ulaganja
u održivi razvoj i pomne brige njegovih zaposlenika. Nekoć
eksploatirano područje južnih padina Kozjaka CEMEX je
oplemenio sadnjom autohtonih vrsta maslina o kojima se brinu
marljive ruke članova Poljoprivredno-braniteljske zadruge „Lintar“,
nazvane prema nagrađivanom ekstra djevičanskom maslinovom
ulju koje proizvode. Ime „Lintar“ potječe od grčke riječi koja znači
“lijevak” i koja je stari naziv za Kaštelanski zaljev.
04
IZVRSNOST
POSLOVANJA
KUPCI I DOBAVLJAČI KAO PARTNERI RAZVOJA
USPJEH KOJI SE NAGRAĐUJE
Ono po čemu se CEMEX izdvaja na tržištu jest nastojanje da
svojim kupcima ponudi što potpunija rješenja za sve njihove
građevinske potrebe. Takav pristup podrazumijeva i usku
suradnju s kupcima kako bi se identificirale njihove potrebe,
CEMEX je prepoznao važnost ulaganja u buduće stručnjake te
stoga svake godine organizira program CEMEX STUDENT,
natjecanje namijenjeno profesionalnom razvoju studenata
građevinskih i arhitektonskih fakulteta.
ali i tržišni trendovi. Stoljetna tradicija i kvaliteta proizvoda tako
se upotpunjuje novim cementnim i betonskim proizvodima za
čiju primjenu CEMEX-ovi savjetnici kupcima uvijek stoje na
raspolaganju.
Cilj programa jest pružiti priliku budućim inženjerima da dožive
profesionalno iskustvo uz upoznavanje sa suvremenim
mogućnostima primjene cementa i betona. Studenti s najboljim
rezultatima kao nagradu dobivaju stručno usavršavanje u jednoj
od zemalja u kojima CEMEX posluje, čime im je omogućen
boravak u tehnološki najnaprednijim pogonima za proizvodnju i
primjenu građevinskih materijala.
Dio poslovne strategije tvrtke je i razvoj tržišta izgradnjom
dugoročnih odnosa povjerenja temeljenih na transparentnosti,
marljivosti i fleksibilnosti, zahvaljujući čemu je uspostavljena
mreža dobavljača kao partnera razvoja. S tim ciljem, CEMEX je
s lokalnim dobavljačima potpisao Memorandum o razumijevanju,
čime se izravno utječe na povećanje broja radnih mjesta te
općeniti razvoj lokalnog tržišta.
U stalnom nastojanju da prepozna i nagradi predan rad i
kreativnost, CEMEX je 1991. godine utemeljio Graditeljsku
nagradu CEMEX kojom se promiče kultura inovacije u građevini
te potiče prepoznavanje talenata u arhitekturi. Danas taj natječaj
okuplja radove iz većine zemalja u kojima CEMEX posluje, a
projekti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore već niz
godina postižu zavidne rezultate na međunarodnoj razini.
ODRŽIVA GRADNJA U SREDIŠTU CEMEX-OVOG RADA
CEMEX ČINE LJUDI,
GRADI GA ODGOVORNOST,
A IZDVAJA INOVATIVNOST.
Betonski proizvodi u svijetu su prepoznati kao održiva
građevinska rješenja, kako u zgradarstvu, tako i u gradnji
infrastrukture. Istražujući sve mogućnosti betonskih
proizvoda, CEMEX je pokrenuo projekt CEMGRA, usmjeren
na gradnju niskoenergetskih kuća betonskim ICF oplatama
koje omogućavaju brzu gradnju i dugotrajnu kvalitetu
stanovanja uz smanjene troškove energije.
Infrastruktura pak može dugoročno rješenje tražiti u
betonskim kolnicima koji će omogućiti gradnju čvršćih i
trajnijih cesta. Vožnja betonskim kolnicima donosi značajnu
uštedu goriva i smanjenje emisije ugljičnog dioksida.
04
IZVRSNOST KOJA SE PREPOZNAJE
PREPOZNATA POSLOVNA IZVRSNOST
Jedna od osobina koja CEMEX izdvaja od drugih je neprestano
ulaganje u unapređenje poslovanja. Brojne su nagrade koje je
CEMEX tijekom godina dobio za različite aspekte svog rada,
potvrđujući time izvrsnost u svim područjima svog djelovanja.
CEMEX se izdvaja i kao primjer poslovne izvrsnosti na
domaćem tržištu. Nagrađen je Zlatnim ključem Hrvatskih
izvoznika za najboljeg izvoznika u Egipat, a Hrvatska
gospodarska komora dodijelila mu je više puta priznanje Zlatna
kuna za najuspješniju veliku tvrtku u Splitsko - dalmatinskoj
županiji.
CEMEX-ovi proizvodni procesi cementa nosioci su certifikata
OHSAS 18001, koji potvrđuje odgovoran odnos tvrtke prema
zaštiti na radu i zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenika, ISO
14001, kao potvrdu za održavanje visokog standarda zaštite
okoliša u poslovanju te ISO 9001, što potvrđuje najvišu razinu
upravljanja kvalitetom proizvoda. Tvrtka posjeduje i certifikat
Poslodavac - Partner, priznanje za kvalitetno postavljene procese
i izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima.
PREDVODNIK U DRUŠTVENO ODGOVORNOM
POSLOVANJU
CEMEX ČINE LJUDI,
GRADI GA ODGOVORNOST,
A IZDVAJA INOVATIVNOST.
CEMEX je prepoznat kao pokretač pozitivnih promjena na
području društvene odgovornosti što pokazuju brojna priznanja.
Tri uzastopne godišnje nagrade Indeks DOP - a kao i nagrade za
doprinos korporativnoj filantropiji u Hrvatskoj Dodir dobrote i
Donacije.info potvrda su dodane vrijednosti koje CEMEX svojim
projektima stvara za zajednicu u kojoj posluje. Da brine za svoje
ljude pokazuje nagrada za najbolju praksu iz područja ljudskih
potencijala za projekt „CEMEX brine“, a posebno mu je
priznanje za stalna ulaganja u ekološke projekte dodijelilo 2003.
tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva. Ni na međunarodnoj sceni CEMEX nije zanemaren
pa je tako osvajač prestižne međunarodne nagrade Stevie Award,
za projekt Lintar kao najbolji europski program okolišne
odgovornosti.
INOVATIVAN DIZAJN
Čak je i u segmentu predstavljanja svojih proizvoda tržištu
CEMEX višestruko nagrađivan i prepoznatljiv. Dobitnik je
brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za najbolje
dizajnersko rješenje ambalaže svojih vreća za cementne
proizvode Optimo i Strukto, kao i za dizajnersko rješenje
ambalaže maslinova ulja Lintar. Među prestižnim
organizacijama koje su nagradile dizajn spomenutih ambalaža
su I.D. Magazin, ED Awards, Cropack, Print Magazine, Graphis
“G”, Victor Margolin, Feđa Vukić, Red Dot, Pentawards,
Hrvatsko dizajnersko društvo, Art Direction Club Croatia i ostali.
04
Varazdin
Zagreb
Rijeka
Solin
HR
Bakar
Blatna
Prijedor
BIH
SRB
Banja Luka
Zadar
Solin
Solin
Kupres
Dugopolje
Solin
Kastela Split
Solin
Solin
Bumbarevo brdo
Kiseljak
Kraljevo
Tomislavgrad
Oblicevac
Solin
CEMEX ČINE LJUDI,
GRADI GA ODGOVORNOST,
A IZDVAJA INOVATIVNOST.
Metkovic
REGIONALNA PRISUTNOST
Ljubuski
Solin
CG
Podgorica
Solin
3 tvornice cementa
Bar
Solin
6 betonara
2 kamenoloma agregata
15 terminala za cement
Nis
CEMEX Hrvatska
F. Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska • tel.: +385 21 201 111, faks: +385 21 211 255
Predstavništvo BiH • CEMEX BH d.o.o.
Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar, BiH • tel.: +387 36 333 876, faks: +387 36 333 842
Predstavništvo Crna Gora • CEMEX Montenegro a.d.
TC Palada, Ul. Serdara Jola Piletića b.b., 81000 Podgorica, Crna Gora • tel.: +382 20 238 410, 238 419, faks: +382 20 238 805
Predstavništvo Srbija • CEMEX SRB d.o.o.
Cara Dušana 52, 18000 Niš, Srbija, tel./faks: +381 18 415 0750
[email protected] • www.cemex.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
220
File Size
1 777 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content