close

Enter

Log in using OpenID

Česta pitanja

embedDownload
Najčešća pitanja
1. Koji fasadni sistem bi trebalo izabrati i koja je preporučena debljina izolacije?
U Bosni i Hercegovini propisana regulativa nalaže za one regije koje imaju prosječnu
srednju minimalnu temperaturu najhladnijeg mjeseca manju od 3°C - u= 0,45 W/m2K, a
za one regije sa prosječnom srednjom minimalnom temperaturom većom od 3°C - u=
0,60 W/ m2K.
Ovaj koeficijent zahtjeva debljinu toplotne izolacije od 8-12 cm, zavisno od kojeg
je materijala izgrađen zid i koje je debljine.
Takva toplotna izolaciju se postiže ako izaberete fasadni sistem sa pločama.
Najčešće se koriste:
-
fasadni sistem sa stiroporom – EPS
fasadni sistem open plus
fasadni sistem od lamelirane kamene vune
Klasični sistem sa fasadnim bijelim stiroporom jest Baumit EPS. Koristi se u novogradnji, kao
i za topotne sanacije starih objekata. Koeficijent toplotne provodljivosti λ=0,04 W/mK, a
paropropusnost fasadnih stiropornih ploča je μ=50.
Sve češće korišteni sistem je Baumit open plus. U ovom sistemu koriste se ploče od stiropora
koje imaju perforaciju po cijeloj ploči i time bitno bolju paropropusnost, diše kao i cigla a
koeficijent paraopropusnoti je μ=10.
Pored toga, ovaj stiropor sive boje ima 20% bolju izolaciju u odnosu na klasični bijeli
fasadni stiropor, dakle λ=0,032 W/mK.
Baumit open plus fasadni sistem je paropropusan, čime je ugodna stambena klima
zagarantovana.
Primjenjuje se u novogradnji, kao i na izolaciji starih objekata.
Fasadni sistem od lamelirane kamene vune je prirodan i nezapaljiv, sa dobrom zvučnom
izolacijom. Koeficijent toplotne provodnost ove ploče je λ=0,04 W/mK, a
paropropusnost μ=1-2. Upotrebljava se za novogradnju, kao i toplotne sanacije starih
objekata.
Koji fasadni sistm ćete izabrati, ovisi o vašim mogućnostima i zahtjevima.
Uz spoznaju da fasadu radimo za narednih 30 godina, ne treba štedjeti na debljini toplotne
izolacije. Jedan do dva centimetra više toplotne izolacije, neće bitno uticati na cijenu
kvadratnog metra, ali će se poznati na uštedi energije za grijanje i naravno na troškovima.
2. Koja je razlika između običnog i open stiropora?
Najveća razlika između običnog i open stiropora je u paropropusnosti koja se opisuje
bezdimenzijskim koeficijentom μ (koeficijent otpora difuziji vodene pare).
Koeficijent μ pokazuje koliko puta je veći otpor difuzijskom prolazu vodene pare kroz
promatrani materijal u odnosu na mirni sloj zraka jednake debljine i jednake temperature (μ
zraka =1). Dakle, što je broj niži paropropusnost je bolja.
Slično je i sa koeficijentom toplotne provodljivosti (λ). Što je niža vrijednost, materijal je
bolji izolator.
EPS-F ploča:
EPS-F ploča:
open ploča :
open plus ploča:
μ > 40
μ > 40
μ ≤ 10
μ ≤ 10
λ = 0,04 W/mK
λ = 0,032 W/mK
λ = 0,04 W/mK
λ = 0,032 W/mK
U Baumitovom proizvodnom programu pored gore navedenih ploča postoje i slijedeće:
XS 022 ploča:
open reflect fasadna ploča
ploča iz drvenih vlakana:
μ = 35
μ ≤ 10
λ = 0,031 W/mK
λ = 0,022 W/mK
μ =5
λ = 0,045 W/mK
3. Kakav fasadni sistem se preporučuje za podlogu od porobetona (siporeks)?
Za zidove zidane elementima od porobetona preporučamo fasadni sistem sa lakim
podložnim malterom (Baumit GrundPutz Leicht).
Struktura sistema:
Baumit Vorspritzer sa 100 % prekrivanja (cementni špric)
 Baumit GrundPutz Leicht (krečno/cementni malter sa laganim dodacima za mašinsko
nanošenje)
 Baumit ProContact (mineralno ljepilo u kojem se izvrši armiranje)
 Baumit StarTex (staklena mrežica)
 Baumit UniPrimer (predpremaz za ujednačavanje upojnosti)
 završni sloj:
o Baumit NanoporTop
o Baumit SilikatTop
o Baumit SilikonTop
o Baumit GranoporTop
o Baumit StellaporTop
o Baumit EdelPutz Extra





Na porobetonu je moguće izvesti i sistem sa termoizolacionim
malterom.
Primjer fasadnog sistema sa termoizolacionim malterom:
Baumit VorSpritzer (cementni špric)
Baumit ThermoExtra 4 cm (termoizolacioni malter)
Baumit ProContact sa tekstilno staklenom mrežicom
Baumit UniPrimer
Baumit SilikatTop (ili Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit StellaporTop i Baumit
EdelPutz Extra)
Ako je neophodno postići još bolju toplotnu izolaciju, koristi se fasadni sistem sa izolacionim
pločama, a preporučljivo je izabrati one sa što boljom paropropusnošću. Stoga je najbolje
izabrati ploče open ili open plus. Na podlozi od porobetona je obavezno dodatno
pričvršćivanje pričvrsnicama specijalnim za porobeton!
4. Koji je od fasadnih sistema sa pločama najpovoljniji?
Najjeftiniji je sistem sa fasadnim stiroporom Baumit Duo. Jednostavan za ugradnju i zato
najpopularniji. Koristi se u novogradnji, kao i u toplotnim sanacijama objekata.


Koeficijent toplinske provodljivost λ = 0,04 W/mK
paropropusnost μ > 40







Struktura sistema:
fasadna ploča od stiropora
Baumit DuoContact (ljepilo za lijepljenje i za armiranje)
Baumit StarTex (staklena mrežica)
Baumit UniPrimer (predpremaz za ujednačavanje upojnosti)
završni sloj:
Baumit DuoTop
Baumit EdelPutz Spezial
5. Da li je potrebno pričvršćivanje pričvrsnicama termoizolacionih ploča?
U Bosni i Hercegovini ne postoji definisana granična visina objekta, nakon koje je
pričvršćivanje obavezno. Kod podloga od betona, porobetona i postojećih starih maltera
pričvršćivanje je obavezno. Proizvođač kamene vune zahtjeva pričvršćivanje nakon 20 m
visine.
Idealno je primijeniti inovaciju uz Baumita KlebeAnker. Lijepljenje umjesto bušenja! Izolacija
je homogena po cijeloj površini isključuje mogućnost preslikavanja pričvrsnica preko
završnog sloja, ne umanjuje toplotnu izolaciju, jer ne nastaje toplinski most.
Važno je znati da pričvrsnica štiti ploču od sile vjetra, a kod postavljanja mora uvijek prolaziti
kroz ljepilo, da bi imala učinkovitost. Zato je važno poštivati obaveznu šemu za lijepljenje
ploča i potom postavljanja pričvrsnica.
Izbor pričvrsnice treba izvršiti prema podlozi i vrsti ploče, pa njenu dužinu potom izračunati
prema obaveznoj dubini sidrenja (koja nije ista za svaku pričvrsnicu, a kreće se od 2,5 do 5
cm, i duže za specijalne podloge).
Naša preporuka je da se pričvrsnice uvijek postavljaju, a osobito da se koriste u sistemu sa
rondelom, kada se postiže homogena izolacija po cijeloj površini.
6. Koja je razlika između silikatnog i akrilatnog završnog sloja (SilikatTop-a i GranoporTop-a)?
Razlika između silikatnog i akrilatnog završnog sloja je u vezivu koje je osnovna komponenta
svakog materijala.
Ova razlika se reflektira kao razlika u fizičkim svojstvima: paropropusnosti i
vodoodbojnosti.
Silikatni završni sloj (Baumit SilikatTop) je više paropropustan, dok je akrilatni završni sloj
(Baumit GranoporTop) vodoodbojniji.
Baumit SilikatTop je zahvaljujući svojoj velikoj paroporopustnosti pogodan za sve sisteme
(izvana i iznutra), kao i za sve podložne maltere (osim gipsane, na koje je uvjetno pogodan).
Baumit GranoporTop je mehanički otporan, a kako ima polimernu bazu, preporučuje se na
stiroporu kao prvi završni sloj, jer je stiropor također polimer.
Silikonski završni sloj najbolje pomiruje karakteristike paropropusnosti i vodoodbojnosti,
zbog svog specifičnog hemizma koji je posljedica korištenog veziva – silikonske
mikroemulzije. Baumit SilikonTop i StellaporTop su odlične vodoodbojnosti i
paropropusnosti. Odgovaraju kao završni sloj u svim sistemima i na svim podložnim
malterima.
Baumit NanoporTop je zahvaljujući nano česticama izuzetno otporan na uticaj prljavštine iz
okoline. Čisti se snagama prirode! Zbog toga ova završni sloj ima naziv „AntiAging“ za fasade.
Odlične je paropropusnosti i pogodan za sve toplotnoizolacione sisteme i podložne maltere.
Svi završni slojevi raspoloživi su bijeloj i nijansama “Life”, ton karte, pri čemu treba poštivati
ograničenja koja vrijede kod izbora završnog sloja, kao i ograničenja vezana za vrijednost
refleksije za nijanse na toplotnoizolacionim sistemima sa pločama.
7. Koja je razlika između lameliranih ploča i klasičnih ploča od mineralne vune?
Osnovna razlika između lamela i običnih ploča od mineralne vune je orijentacija vlakana u
ploči. Vlakna su kod lameliranih ploča orijentisana pod pravim uglom u odnosu na zid, što
poboljšava mehaničke karakteristike izolacije (veća otpornost na raslojavanje), što
omogućava ugradnju bez mehaničkog pričvršćivanja. Preporučujemo ih, prije svega, kod
novogradnje.
Ploče od mineralne vune se na zid pričvršćuju lijepljenjem i pričvršćivanjem pričvrsnicama.
Preporučuju se za sve vrste objekata.
8. Kakv je završni sloj NanoporTop?
NanoporTop je završno dekorativni sloj izrađen sa specijalnom kombinacijom silikatnog
veziva i nano čestica. Upravo ovo vezivo prenijelo je svoje odlične karakteristike na sam
završni sloj, one onemogućavaju hvatanje čestica prljavštine za površinu. Zbog ovog svojstva
fasada dugo godina ostaje čista i nepromijenjena. Može se primijeniti u svim Baumit ETICS
sistemima.
9. Kakav je završni sloj StellaporTop?
StellaporTop je završno dekorativni sloj izrađen na bazi polisiloksana. Ovaj završni sloj je
odlične paropropusnosti i vodoodbojnosti. Pored toga ima vrlo veliku izdašnost te zbog
svojih svojstava može se primijeniti u svim Baumit ETICS sistemima.
10. Što znači HBW?
HBW je numerička oznaka koja označava refleksiju, odnosno apsorpciju svijetlosti pojedine
nijanse. Nijansa može imati 100%-tnu apsorpciju (crna) UV zračenja pri čemu je refleksija
0%. Kod bijele boje je refleksija 100%-tna, a apsorpcija je 0%. Sve ostale nijanse nalaze se
između ove dvije vrijednosti (0 i 100). Što je HBW vrijednost manja nijansa je tamnija,
odnosno apsorpcija svijetlosti je veća i obrnuto. Kod odabira boje završnog sloja za primjenu
u ETICS sistemima obvezno je izabrati nijansu vrijednosti HBW ˃25.
11. Da li se UniPrimer i završni slojevi smiju rezrjeđivati?
UniPrimer moguće je malo razrijediti čistom vodom (max. do 5%). Nakon nanošenja
UniPrimera na podlogu ista treba izgledati jednolično bjelkasta, bez vidljivih tragova curenja.
Ukoliko su tragovi curenja vidljivi UniPrimer je bio previše razrijeđen. Ne treba zaboraviti da
je osnovni zadatak UniPrimera ujednačavanje upojnosti podloge, što ukoliko je previše
razrijeđen nije ispunjeno.
Završno dekorativna slojevi smiju se razrijediti čistom vodom do 2% u svrhu podešavanja
konzistencije. Kod ovog postupka je vrlo važno svaku kantu završno dekorativnog sloja
razrijediti sa istom količinom vode. U protivnom se različita količina vode u pojedinim
kantama može reflektirati na nijansu, odnosno rezultat će biti neujednačena nijansa na
fasadi.
12. Na koji način se ispunjavaju spojevi nastali ljepljenjem izolacionih ploča?
Spojevi do 4 mm se zapunjavaju slaboekspandirajućom PUR pjenom, a spojevi od 4 mm sa
istovrsnim materijalom (stiroporom, kamenom vunom).
13. Kako izvesti podnožje (cokl) kod postavljanja fasadnog sistema?
Za pravilnu izvedbu izolacije u podnožju ( na coklu) upotrebljavaju se ploče od stirodura
hrapave površine (XPS ploče).





o
o
Struktura sistema:
fasadne ploče XPS
Baumit StarContact (za lijepljenje i armiranje)
Baumit StarTex (staklena mrežica)
Baumit UniPrimer (predpremaz za ujednačavanje upojnosti)
završni sloj:
Baumit MosaikTop
Baumit GranoporTop
14. Koja Baumit ljepila se koriste u Baumit sistemima?
OpenContact – sistem Open
StarContact W – sistem Star
ProContact – sistem Pro
DuoContact – sistem Duo
Ova ljepila su ispitana i certificirana te za njih Baumit može izdati garanciju u slučaju da je
izvođač radova uspješno završio Baumit akademiju. Ljepilo DuoFix je ispitano samo za
lijepljenje izolacionih ploča.
StarContact W je vrhunsko ljepilo izrađeno sa bijelim cementom, velike čvrstoće i
fleksibilnosti, namijenjeno je za lijepljenje termoizolacionih ploča od stiropora i mineralne
vune i izvođenje armaturnog sloja na navedenim pločama.
ProContact je također ljepilo odlične kvalitete, nešto manje fleksibilnosti i nešto krupnijeg
zrna nego Star. Namijenjeno je za lijepljenje termoizolacionih ploča od stiropora i mineralne
vune i izvođenje armaturnog sloja na navedenim pločama.
OpenContact je mineralno ljepilo izrađeno sa bijelim cementom, kreirano specijalno za
primjenu na svim Open pločama od stiropora ( open i open plus). Zbog specifične
formulacije zadovoljava visoke kriterije kvalitete u smislu čvrstoće i fleksibilnosti, a opet ne
narušava odličnu paropropusnost samih ploča. Primjenom ovog ljepila u sistemu Open cijeli
sistem je izrazito paropropusan.
DuoContact je ljepila kreirano za Baumit Duo sistem. Za ljepljenje i armiranje
termoizolacionih ploča, kao i masa za zaglađivanje i utapanje mrežice StarTex, pogodno na
mineralnim podlogama.
15. Sa kojim materijalom se može obnoviti fasada (bez upotrebe termoizolacionih ploča)?
Stari, postojeći podložni i dekorativni malter mora biti čvrst. Sve labave dijelove treba
odstraniti, pa potom popraviti neim pogodnim podložnim malterom.
Potom cijelu fasadnu površinu zagladiti mineralnim ljepilom (npr.ProContact,
RenovierSpachtel W 0,6mm) u kojem se prema potrebi izvrši armiranje staklenom mrežicom.
Nakon sušenja nanese se UniPrimer i 24 h potom, završni dekorativni sloj po izboru.
16. Kakvu fasadu upotrijebiti za sanaciju stare i vlažne kuće?
Za sanaciju vlažnih zidova je neophodna upotreba sanacionih maltera koje je moguće
aplicirati na vlažnu podlogu. Za tu svrhu se upotrebljavaju proizvodi pod nazivom Sanova.
Ako želimo pri tom na objektu uraditi i termoizolaciju, upotrebljava se fasadni sistem za
sanacije Baumit open S, koji istovremeno toplotno izolira i omogućava ventiliranje vlage iz
zidova. Svaka sanacija je poseban slučaj, stoga obavezno potražite savjet stručnjaka.
17. Koji malter se preporučuje za malterisanje u novogradnji?
Za mokre čvorove i dijelove opterećene vlagom preporučujemo krečno cementni malter
MPI 25 koji ne zahtijeva nikakvu predobradu prije lijepljenja pločica, npr. mokri čvorovi,
kuhinje u stanovima, uredima itd.
Za stambeni dio, preporučujemo gipsano krečni malter GlättPutz gletane povšine ili također
gipsano krečni malter MPI 20 zaribane površine, iako nebi bilo pogrešno niti cijeli
novoizgrađeni objekat malterisati sa MPI 25.
Međutim, postoji i opcija korištenja čistih krečnih maltera iz Baumit Natur linije. To su
vrhunski materijali, prirodni regulatori vlage, koji će osigurat ugodnu stambenu klimu i
prostor u kojem ćete rado boraviti. Bojenje Divina bojama, koje su proizvedene u E.L.F.
tehnologiji dopunit će ove prirodne maltere, kao potpuno neškodljivi završni sloj, bez
otapala, omekšivača i praktički bez emisije štetnih tvari u prostor, jer ih ni ne sadrže.
18. Što znače znakovi kojima se označava kvaliteta ljepila za keramiku?
Ljepila za keramiku označavaju se slijedećim znakovima:
Klasifikacija i označavanje prema ÖNORM EN 12004:
Ljepilo za pločice sa udjelom cementa
C - ljepilo s udjelom cementa
1 - ljepilo za normalne zahtjeve
2 - ljepilo za povećane zahtjeve
F - brzo stvrdnjavajuće ljepilo
T - ljepilo sa smanjenim klizanjem
E - ljepilo sa produženim otvorenim radnim vremenom
S1 - elastični mort za lijepljenje, ˃2,5 mm – 5 mm
S2 – elastični mort za lijepljenje, > 5 mm
Klasifikacija i označavanje prema ÖNORM EN13888:
Ljepilo za fugiranje sa udjelom cementa:
CG 1 normalno ljepilo za fugiranje s udjelom cementa
CG 2 poboljšano ljepilo za fugiranje s udjelom cementa i s dodatnim vrijednostima (visoka
otpornost na trošenje uslijed trenja i smanjena apsorpcija vode)
19. Ako nam je ostalo nekoliko kanti završno dekorativnog sloja ili boje, kako možemo
provjeriti je li možda još upotrebljiva iako je službeni rok trajanja istekao?
Ako je došlo do razgradnje to će se očitovati kroz promjenu viskoziteta, mirisa i boje. U
materijalu se također mogu pojaviti tvrde nakupine, ako materijal nije smrznuo i ne
pokazuje bitne promjene koje su gore navedene, za očekivati je da je još uvijek ispravan.
Uputno je izvršiti izradu ili bojenje probne površine.
20. Zašto su obavezne tiple i profili u Baumit sistemima za garanciju kad kod drugih nisu?
Primjena kvalitetnih pričvrsnica i profila osigurava trajnost sistema u eksplataciji i u praksi
omogućava korektnu izvedbu detalja, a to je moguće samo sa priborom provjerenog i
dokazanog kvaliteta.
21. Kakav je završni sloj StyleTop?
StyleTop je završni sloj izrađen sa akrilatnim vezivom.
22. Koja je razlika između XS 022 i XPS-a?
XS 022 je ploča od pjene fenolne smole, obostrano kaširana staklenim voalom, koja ima ʎ =
0,022 W/mK. Dimenzije ploče su 120x40 cm, a debljine od 2 do 12 cm.
XPS je ekstrudirani polistiren koji ima ʎ = 0,032 W/mK, dakle razlika je u hemijskom sastavu i
toplotnoj izolaciji.
23.Što preporučiti za zahtjevnije sanacije poput betonskih konstrukcija(nosive grede,
stupovi, lukovi)?
Beton se renovira reperaturnim mortovima. Principijelno sanacija podrazumijeva
pripremanje podloge, nanošanje vezivnog mosta i izabranog reperaturnog morta i potom
zaglađivanje posebnom masom za betone i bojenje bojom za betone.
24.Koji završni sloj (akril silikat silikon)se preporučuje za EPS, a koji za mineralnu vunu?
Za mineralnu vunu se preporučuje uvijek jako paropropusni završni sloj - NanoporTop,
SilikonTop, SilikatTop, a EPS podržava sve vrste pastoznih žbuka.
25.Od čega se sastoji StellaporTop i kada i gdje ga preporučiti?
StellaporTop je izrađen na bazi polisiloksana, ima odlična fizička svojstva i vrlo je velike
izdašnosti, a moguća je aplikacija na sve vrste podložnih maltera kao i u ETICS sistemima.
26. Da li je obvezatan UniPrimer prije nanošenja SlikatColora na EdelPutz?
Ne, no međutim na staru mineralni malter tipa EdelPutza i sl. treba nanijeti TiefenGrund
impregnaciju.
27. Da li se daje garancija samo na završne slojeve?
Garancija u pisanoj formi se daje samo za fasadne sisteme, a ne za pojedinačne proizvode.
28. Koja minimalna debljina zrna je preporučljiva?.Zašto?
Uvijek je preporučljiva što veća granulacija završnog sloja, jer se sa većom debljinom sloja
postiže bolja zaštita fasadne površine. No, najmanja preporučena granulacija je 1,5 mm.
29. Da li u slučaju pojave bilo kakvih promjena na fasadama uzrokovanih ponajprije
vremenskim utjecajima , stručnjaci iz BAUMITA izlaze na gradilište na uvid?
Zavisi od slučaja no ukoliko se pokaže da je to potrebno, da.
30. Da li baumit ima majstore za izradu fasada koji su kao izvođači ovlašteni od njih?
Baumit u sklopu Baumit akademije provodi edukaciju izvođača radova koji ukoliko uspješno
polože ispit dobiju o tome potvrdu. Baumit nema vlastite izvođače radova.
31. Kolika je postojanost nijansi na UV zračenje?
Pigmenti koji se koriste u bilo kojim završnim slojevima za građevinarstvo moraju biti
otporni na alkalije i na UV zračenje. Otpornost pigmenta na UV zračenje ocjenjuje se
numerički od 1 do 5, a ocjena 5 znači najbolju otpornost. U svim Baumit završnim slojevima
isključivo se primjenjuju najkvalitetniji svjetlostalni pigmenti.
32. Na što se točno dobija garancija?
Ukoliko je radove izvođenja jednog od Baumit toplotnoizolacionih sistema (Open, Star, Pro,
ili Duo) izvodio certificirani izvođač radova, Baumit izdaje garanciju na funkcionalnost
ugrađenog sistema.
33. Mogu li dobiti garanciju za sistem od Baumita ako koristim samo vaš završni sloj,
ljepilo stiropor i mrežica bi bili od drugih proizvođača?
Garancija se izdaje samo na kompletno ugrađen Baumit sistem uključujući i pribor, tako da
ne možete dobiti garanciju ukoliko je završni sloj jedini Baumit proizvod koji ste ugradili.
34. Što je izjava o usklađenosti?
Izjava o usklađenosti je dokument koji proizvođač materijala izdaje na temelju
provedenih radnji ocjenjivanja usklađenosti (zavisno od materijala i sistema ocjenjivanja,
ovu radnju provodi sam proizvođač ili ovlaštena insitucija) kao dokaz kvalitete.
35. Zašto je važno kupiti ispitan / atestiran sistem?
Ispitiani / atestirani sistem znači primjenu svih međusobno kompatibilnih komponenti, što
garantuje trajnost i sigurnost u ekspolataciji. Investitor je samim tim siguran, da ukoliko se
na primjenjenom sistemu pojave bilo kakvi problemi, može zatražiti stručno mišljenje i
pomoć uposlenika Baumita.
36. Koja je razlika između EPS-F i EPS 50?
Razlika je u tehničkim karakteristikama.
EPS-F – oznaka za fasadni stiropor koji podrazumijeva tačno određene karakteristike.
EPS 50 je stiropor koji ima gustoću cca 12 kg/m3 i nije primjenjiv za fasade.
37. Zašto mi uopšte trebaju atesti?
Postupak dokazivanja usklađenosti provodi se u svrhu očuvanja kvalitete, a izjava o
usklađenosti (atesti) su dokaz istoga.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
343 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content