close

Enter

Log in using OpenID

"Statistical Package for the Social Sciences" 3. dio

embedDownload
SPSS
"Statistical Package for the Social Sciences"
3. dio
Sortiranje podataka
2
Sortiranje podataka
3
Sortiranje podataka
4
Sortiranje prema vrijednosti više
varijabli
5
Sortiranje prema vrijednosti više
varijabli
6
Spajanje dvije SPSS datoteke po
ispitanicima (Cases)
• Imamo dvije datoteke: grupa1.sav i grupa2.sav
7
Spajanje dvije SPSS datoteke po
ispitanicima (Cases)
• Obje datoteke imaju identičnu strukturu s
obzirom na varijable
• Želimo spojiti ispitanike iz prve i druge
datoteke i dobiti jednu zajedničku datoteku
• Da bismo to postigli možemo postupiti na
način kako slijedi →...
8
Otvorimo prvu datoteku grupa1.sav
9
Data → Merge Files → Add Cases...
10
Browse...
11
Open → Continue
12
Što ako datoteke nemaju identičnu
strukturu?
13
Unpaired Variables
• Varijable koje će biti isključene iz konačne spojene
datoteke
• Varijable iz aktivne datoteke su označene zvjezdicom (*)
• Varijable iz druge datoteke su označene znakom plus (+)
• Lista nesparenih varijabli sadrži:
– Varijable koje se razlikuju po nazivu od svih varijabli iz druge
datoteke
– Varijable koje su u jednoj datoteci jednog, a u drugoj datoteci
drugog tipa
– String varijable različite definirane duljine
14
Spajanje više SPSS datoteka po
ispitanicima (Cases)
• Pretpostavimo da imamo (barem) tri SPSS
datoteke: grupa1.sav, grupa2.sav i grupa3.sav
• … i da sve gornje datoteke imaju identičnu
strukturu s obzirom na varijable
• Možemo spojiti ispitanike iz svih gornjih datoteka
i dobiti jednu zajedničku datoteku:
– Uzastopnom uporabom naredbe Merge
ili
– Uporabom sintakse →
15
Rad sa sintaksom
• Otvorimo jednu od datoteka
16
File → New → Syntax
17
IBM SPSS Statistics Syntax Editor
18
Unos sintakse naredbi
19
Run → All
20
Naredbe u izborniku Run izvode:
• All - Sve naredbe u sintaksnom prozoru
• Selection - Trenutno selektirane naredbe
• Current - Naredbu na kojoj se trenutno nalazi
kursor
• To End - Sve naredbe od mjesta gdje se nalazi
kursor do kraja sintaksnog prozora
21
Spajanje SPSS datoteka po
varijablama
• Imamo dvije datoteke: Varijable1.sav i Varijable2.sav
22
Spajanje SPSS datoteka po
varijablama
• Obje datoteke se odnose na iste ispitanike
• Sadrže različite varijable
• Sadrže jednu zajedničku varijablu (ključ - key
variable)
• Obje datoteke moraju prije spajanja biti sortirane
po ključu
• Datoteke moraju biti sortirane rastuće
(Ascending)
23
Otvorimo prvu datoteku
24
Data → Merge Files → Add
Variables...
25
An external SPSS Statistics data file
26
Browse... i odaberemo datoteku
koju želimo spojiti s otvorenom
27
Nakon Open i Continue
28
Match Cases on key variables in
sorted files
29
Odabrati ključ za spojenu datoteku
30
Prebaciti odabrani ključ strelicom u prozor
Key Variables
31
Nakon OK
32
Spojena datoteka
33
U slučaju da obje datoteke nisu
sortirane po ključu rastuće
• SPSS Output samo daje obavijest da
spajanje ne može biti izvršeno
• Spajanje datoteka se ne obavlja
• Datoteke ostanu kakve su bile
34
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content