close

Enter

Log in using OpenID

(Microsoft PowerPoint - 1. Uvod u program WORD [Na\350in

embedDownload
Programi za obradu teksta
Programi za obradu teksta služe za:
Word
pisanje,
oblikovanje,
ispis teksta.
Uvod u program
Omogućavaju brzo i lako pisanje, ispravljanje,
oblikovanje, pretraživanje, ispis, unos raznih
objekata, organiziranje podataka u tablice, te
još mnogo toga.
2
Microsoft Word
Pokretanje programa
Program Word pokreće se kao i svi drugi programi
koji rade s operacijskim sustavom Windows.
Korisnik će odabrati onaj način koji je njemu
najprihvatljiviji. Birat će:
Start/All Programs/Microsoft Office/Word
ili
Uz mnoge programe za obradu teksta koji su
trenutno na tržištu, najpopularniji je program
Word, tvrtke Microsoft.
dvokliknuti na ikonu Word.
3
4
Dokument
Nekoliko temeljnih pojmova
U programu Word se nova datoteka uobičajeno
naziva dokument (engl. document).
Kazalo (kursor, engl. cursor) je trepćuća crtica koja
pokazuje mjesto upisa teksta.
Zadani datotečni format za Word dokument je Office
Word 2007 XML format
Kada se u redak teksta unese riječ zbog koje redak
postaje dulji od širine radnog područja, program
posljednju riječ prebacuje u sljedeći redak.
(temeljen na XML-u; engl. extensible markup language).
Ovaj format, u odnosu na formate prethodnih inačica
Worda stvara manje datoteke i omogućuje lakši
oporavak oštećenih datoteka.
Tekst se dijeli na odlomke, a odlomak možemo
definirati kao dio teksta između dva pritiska na tipku
Enter.
5
6
1
Spremanje datoteke
Spremanje datoteke
Vježba 1.
Novootvorena
1
se datoteka
sprema na
izabrano mjesto
2
odabirom gumba
MS Office, a
potom naredbe
Spremi kao.
Novootvorenu datoteku spremiti u mapu Za
dokumente koja je stvorena na radnoj površini.
Naziv datoteke neka je jednak vlastitom prezimenu.
3
7
Spremanje datoteka
8
Spremanje datoteka
U okviru Spremi u bira se
mjesto spremanja.
Program Word nudi mogućnost spremanja datoteke u
nekoliko raznih formata.
1
2
3
U okvir
Naziv datoteke
treba upisati
naziv datoteke.
9
10
Ikona Word datoteke
Prozor programa Word
Ako se odabere oblik: Dokument programa Word,
nova datoteka dobiva nastavak *.docx
Vježba 2.
Pomoću upravo stvorene datoteke upoznati glavne
dijelove prozora programa Word i njihove funkcije.
Pohranjeni dokument je predočen ovakvom ikonom:
Napomena: datoteke starijih inačica Worda imaju nastavak *.doc.
11
12
2
Prozor programa Word
Vrpca – glavne kartice
Alatna traka za brzi pristup
Vrpca se sastoji od kartica koje su organizirane
prema zadacima kojima su namijenjene.
Gumb MS
Office
Glavne kartice su: Polazno, Umetni, Izgled stranice,
Reference, Skupna pisma, Pregled, Prikaz.
Vrpca
radno
područje
Traka
stanja
13
Kartice - grupe
14
Naredbeni gumbi
U svakoj se grupi nalaze naredbeni gumbi koji
pokreću naredbe ili prikazuju izbornike naredbi.
Svaka se kartica sastoji od nekoliko grupa koje glavni
zadatak rasčlanjuju na podzadatke.
15
16
Naredbeni gumbi
Naredbeni gumbi - pomoć
Za grupu se može otvoriti pripadajući dijaloški okvir.
Ako korisnik ne zna čemu služi neki od naredbenih
gumba, dovoljno je na njemu zadržati kazalo miša.
Oznaka za pokretanje
dijaloškog okvira.
17
18
3
Kontekstne kartice
Kontekstne kartice
Osim standardnih kartica, postoje i kontekstne kartice
koje se pojavljuju samo kada su potrebne za zadatak
koji se trenutno izvodi ili objekt s kojim se trenutno
radi.
Odgovarajuće kontekstne kartice se pojave ovisno o
kontekstu (odnosno, o objektu s kojim se radi i onome
što se radi).
Može se pojaviti jedna ili više kontekstnih kartica.
Kartica – Oblik (Alati slike)
Kartica – Oblik (Alati za crtanje)
19
Gumb MS Office
20
Alatna traka za brzi pristup
Alatna traka za brzi pristup nalazi se na vrhu prozora
programa i omogućuje brzi pristup alatima koji se
često koriste.
Gumb MS Office
otvara izbornik s
naredbama za
rukovanje
datotekama.
21
Alatna traka za brzi pristup
22
Minimiziranje prikaza vrpce
Ovaj izbornik nudi i
mogućnost
minimiziranja prikaza
vrpce.
Alatnu traku za brzi
pristup može se
prilagoditi
dodavanjem naredbi
ili uklanjanjem
suvišnih naredbi.
Iz izbornika alatne trake
za brzi pristup valja
birati:
Minimiziraj vrpcu.
23
24
4
Minimiziranje prikaza vrpce
Alatna traka za brzi pristup
Posljedica:
U alatnu je traku za brzi pristup moguće dodati nove
naredbene gumbe.
Potrebno je pokrenuti izbornik alatne trake za brzi
pristup pa birati:
Prikaz vrpce se vraća istim postupkom!
Više naredbi...
Prikaz vrpce je moguće minimizirati i dvoklikom na
naziv trenutno aktivne kartice.
a potom naredbu Prilagodba.
25
Dodavanje naredbenog gumba
26
Uklanjanje naredbenog gumba
Naredbeni se gumb uklanja pozivom kontekstualnog
izbornika (desni klik mišem) na taj gumb, a potom
biranjem naredbe Ukloni s alatne trake za brzi pristup.
Treba birati naredbu
čiji se naredbeni
gumb želi dodati, a
potom pritisnuti
Dodaj.
27
Traka stanja
28
Traka stanja
Traka stanja prikazuje:
U traku stanja se mogu
dodati ili iz nje ukloniti
stavke.
informacije o aktivnom dokumentu,
gumbe za promjenu prikaza,
Potrebno je pozvati
kontekstualni izbornik
na traku stanja (desni
klik) pa birati željeno.
klizač za promjenu uvećanja.
29
30
5
Unos teksta
Priča za roditelje
Vježba 3.
Najljepše je imati djecu, jer djeca su budućnost, ona su nada
u bolje sutra, vjera da će ono što slijedi zaštititi starost. Kad
čovjek ima djecu, onda je sve bolje, jer kad vas svi napuste,
opet vam ostaju vaša djeca.
U dokument naziva vlastitog prezimena iz mape Za
dokumente prepisati tekst sa sljedećeg slajda, a
potom ga spremiti pod istim nazivom. Tekst je dio
priče:
Sve to pak povećava vašu odgovornost jer, ako želite bolju
budućnost onda morate svim silama nastojati da tome i sami
pridonesete. Naučiti djecu da se smiju, da misle lijepo, da ih
upozorite da njihova htijenja ne budu veća od nebeskog
svoda, da njihove ruke ne prljaju ničija djetinjstva, i ničije
želje, morate ih jednostavno naučiti da ljube….
“Priča za roditelje”, Siniše Glavaševića.
Napomena: tipku Enter rabiti samo kada se želi napraviti kraj
odlomka.
31
Otvaranje postojeće datoteke
Otvaranje postojeće datoteke
Postojeća se datoteka najjednostavnije otvara
dvoklikom na njenu ikonu.
U okviru Pogledaj u bira se mjesto na
kome je željena datoteka spremljena.
1
2
ili
gumb MS Office,
3
iz izbornika birati:
Birati Otvori.
U velikom okviru označiti datoteku.
Otvori.
33
34
Otvaranje postojeće datoteke
Prikazi
Vježba 4.
Word dokument može se prikazati u više prikaza:
Kopirati mapu Za Word koja se nalazi na Internetu u
mapu Za dokumente (nalazi se na radnoj površini).
1. Izgled ispisa,
Otvoriti datoteku Rode.docx iz mape Za Word.
3. Web-izgled,
Na datoteci Rode.docx isprobati razne prikaze
dokumenta koji će biti objašnjeni na sljedećim
slajdovima.
4. Struktura,
2. Čitanje preko cijelog zaslona,
5. Nacrt.
35
1
3
2
5
4
36
6
Promjena prikaza
Izgled ispisa
Prikazi se mogu mijenjati:
kartica Prikaz, grupa Prikazi dokumenta, željeni
naredbeni gumb.
Prikaz dokumenta
s izgledom
otisnute stranice.
1
3
2
ili gumbima iz trake stanja:
37
38
Čitanje preko cijelog zaslona
Čitanje preko cijelog zaslona
Prikazuje dokument preko cijelog zaslona monitora.
Za premještanje sa stranice na stranicu dokumenta
mogu se koristiti:
navigacijske strelice na gornjem srednjem dijelu
zaslona,
tipke sa tipkovnice: Page Down i Page Up.
39
Čitanje preko cijelog zaslona
40
Čitanje preko cijelog zaslona
Podešavanje prikaza
dokumenta omogućava
naredba:
Prikaži mogućnosti.
U ovom se prikazu uz pomoć naredbe Alati može:
istaknuti sadržaj,
dodati komentare,
pregledati promjene.
41
42
7
Čitanje preko cijelog zaslona
Web-izgled
Za traženje stranice na koju se želi skočiti može se
koristiti Okno minijatura.
Prikaz
dokumenta
kao web
stranice.
Za skok na
određenu
stranicu
dovoljno je
odabrati
njenu
minijaturu.
1
3
2
43
44
Nacrt
Struktura
Prikaz
dokumenta u
obliku dugog
papira
podijeljenog
oznakama
perforacija.
Prikaz strukture
dokumenta s
naslovima i
podnaslovima.
45
46
Struktura
Zumiranje
Pokraj svakog
naslova nalazi
se znak na kojeg
se može kliknuti
da bi se sakrio ili
prikazao sadržaj
ispod naslova.
Osim raznih prikaza dokumenta, moguće je odabrati i
stupanj povećanja i smanjenja prikaza. Potrebno je:
kartica Prikaz, grupa Zumiranje, naredbeni
gumb zumiranja.
1
3
2
47
48
8
Zumiranje
Zumiranje
Moguće je postaviti
i prikaz prilagođen
širini prozora, prikaz
cijele stranice
unutar prozora,
prikaz više stranica
odjednom.
Stupanj povećanja i smanjenja prikaza moguće je
zadati povlaćenjem klizača na za to predviđenom
dijelu trake stanja.
49
50
Tipke posebnih namjena
Rad s više dokumenata
Tipke Alt i Ctrl koriste se za proširenje funkcija
ostalih tipki (potrebno ih je držati pritisnute istodobno
s još jednom tipkom).
Istodobno može biti otvoreno više dokumenta.
Ctrl + Home
Pomiče kazalo na početak dokumenta.
Ctrl + End
Pomiče kazalo na kraj dokumenta.
AltGr + V
Ispisat će znak @
(npr. za upis E-mail adrese).
51
52
Rad s više dokumenata
Zatvaranje datoteke
S jednog na drugi otvoreni dokument prelazi se:
Datoteka se zatvara
odabirom gumba MS
Office, a potom
naredbe Zatvori.
pomoću gumba iz programske trake ili
kartica Prikaz, grupa Prozor, gumb Prebaci
prozore.
1
2
3
53
54
9
Prikaz znakova oblikovanja
Prikaz znakova oblikovanja
1
Prilikom unosa teksta unose se i neki znakovi koji u
uobičajenom prikazu nisu vidljivi, pomoću njih se
razdvajaju riječi, oblikuju odlomci i sl. Nazivaju se
znakovi oblikovanja.
2
3
razmak
između riječi
kraj
odlomka
55
56
Prikaz znakova oblikovanja
Zatvaranje datoteke
Za prikaz znakova oblikovanja potrebno je:
Vježba 5.
kartica Polazno, grupa Odlomak, naredbeni
gumb Prikaži sve.
Isprobati prebacivanje s jednog dokumenta na drugi.
Zatvoriti dakument Rode.docx.
1
3
2
58
57
Vježba 6
Vježba 6
e) Upisati svoju adresu iza teksta Adresa.
a) Otvoriti datoteku WRD_1_tekst.docx iz mape
Za Word.
f) Upisati broj telefona iza teksta Telefon.
b) Ispraviti pogreške koje su načinjene prilikom pisanja
teksta.
g) Izbrisati sve riječi u tekstu napisane narančastom
bojom.
c) Prebrojiti odlomke teksta Tipkovnica.
h) Posljednju rečenicu dokumenta ispraviti tako da
postane samo jedan odlomak.
d) Upisati velikim tiskanim slovima svoje ime i prezime
iza teksta Ime i prezime.
i) Tako promijenjen dokument spremiti pa zatvoriti.
59
60
10
Stvaranje nove datoteke
Prazan dokument
Nova se datoteka stvara odabirom gumba MS
Office, a potom naredbe Novo.
1
2
1
2
Nakon toga odabrati željeni predložak.
3
61
62
Stvaranje novog dokumenta
Instalirani predlošci
Word 2007 uključuje niz predložaka koji su oblikovani
za različite potrebe.
Vježba 7.
Stvoriti novi prazan dokument. Spremiti ga pod
nazivom Prvi.docx u mapu Za Word.
1
Stvoriti novi dokument po predlošku: Oriel pismo.
Spremiti ga pod nazivom Drugi.docx u mapu Za
Word.
2
Zatvoriti obje datoteke.
3
64
63
Izreži i Kopiraj
Zalijepi
U programu Word se stavke kopiraju i premještaju
korištenjem Međuspremnika.
Da bi se zalijepila stavka iz međuspremnika
potrebno je označiti odredište, a potom odabrati
naredbu Zalijepi.
1
Izreži
1
2
Kopiraj
3
2
Stavke se u međuspremnik prebacuju uporabom
naredbi Izreži i Kopiraj.
65
66
11
Zalijepi
Međuspremnik
Naredbe Izreži, Kopiraj, Zalijepi nudi i kontekstualni
izbornik (desni klik).
U međuspremnik stanu do
24 stavke.
Popis stavki odabranih
naredbama Izreži i Kopiraj
moguće je vidjeti u okviru
Međuspremnik.
1
2
67
68
Kopiranje i premještanje
Kopiranje i premještanje
Vježba 8.
Vježba 9.
Otvoriti datoteku Prvi.docx iz mape Za Word.
Otvoriti datoteku Drugi.docx iz mape Za Word.
U datoteku Prvi.docx premjestiti tekst Dva primjera
iz datoteke Tekstovi.docx koja se nalazi u mapi
Za Word.
Unijeti svoje osobne podatke u područja koja su
naslovljena na tvrtku pošiljatelja.
U područja koja su naslovljena na tvrtku primatelja
upisati podatke svog prijatelja.
Tako promijenjen dokument spremiti pa zatvoriti.
Podesiti datum korištenjem ponuđenog kalendara.
69
70
Kopiranje i premještanje
Vježba 9
U područje za unos pozdrava upisati:
Pogledaj ovaj tekst iz zbirke “Čarobni prozor” Ratka
Zvrka:
Nakon promjene
dokument izgleda
ovako:
U područje za unos završnog dijela upisati:
Lijepo te pozdravljam!
Tako promijenjen
dokument spremiti
pa zatvoriti.
U područje tijela pisma kopirati tekst Mrlja na nosu iz
datoteke Tekstovi.docx (mapa Za Word).
71
72
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content