close

Enter

Log in using OpenID

2 - Olympus

embedDownload
DIGITALNI
DIKTAFON
DETALJNE
UPUTE
Hvala što ste kupili Olympusov digitalni diktafon.
Pročitajte ove upute s informacijama
o ispravnom i sigurnom korištenju proizvoda.
Upute imajte pri ruci za buduću uporabu.
Kako biste osigurali uspješno snimanje,
preporučujemo da isprobate funkciju snimanja
i jačine zvuka prije prvog korištenja.
Registrirajte svoj proizvod na www.olympus-consumer.com/register
da ostvarite dodatne pogodnosti!
HR
Uvod
• Sadržaj ovog dokumenta može se ubuduće promijeniti bez prethodne obavijesti.
Za najnovije informacije o nazivima proizvoda i brojevima modela obratite se našem
centru za podršku korisnicima.
• Ilustracija zaslona i diktafona prikazana u ovom priručniku može se razlikovati od stvarnog
proizvoda. Posvećena je velika pozornost kako bi se osigurala cjelovitost ovog dokumenta,
ali ako pronađete upitnu stavku, pogrešku ili propust, obratite se našem centru za podršku
korisnicima.
• Olympus odriče svaku odgovornost za pasivnu štetu ili štetu bilo koje vrste nastalu
gubitkom podataka uslijed neispravnosti proizvoda, popravka koji su obavile strane koje
nisu Olympus ili ovlašteni servisni centar Olympusa te zbog bilo kojeg drugog razloga.
Zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci
• IBM i PC/AT zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke International Business
Machines Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows Media registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Microsoft Corporation.
• Macintosh i iTunes zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc.
• microSD i microSDHC zaštitni su znaci udruge SD Card Association.
• MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka koristi se prema licenci Fraunhofer IIS
i Thomson.
• EUPHONY MOBILE TM zaštitni je znak tvrtke DiMAGIC Corporation.
• DVMTM zaštitni je znak tvrtke DiMAGIC Corporation.
• Proizvod je razvijen na temelju tehnologije smanjenja buke prema licenci tvrtke
NEC Corporation.
Drugi nazivi proizvoda i marki navedeni u ovom dokumentu mogu biti zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.
HR
2
Sadržaj
Uvod
Sigurna i ispravna uporaba ................................ 4
1 Početak
Glavne značajke ................................................ 6
Pregled dijelova ................................................ 7
Zaslon (LCD ploča) .....................................................8
Napajanje ........................................................10
Umetanje baterija ...................................................10
Postavke baterije .....................................................12
Punjenje povezivanjem s računalom
putem USB-a .....................................................12
Punjenje pomoću USB AC adaptera (opcija)............13
Uključivanje/isključivanje napajanja ......................15
HOLD ................................................................16
Postavljanje datuma i vremena [Time & Date]...17
Promjena datuma i vremena...................................18
Umetanje i vađenje microSD kartice .................19
Umetanje microSD kartice ......................................19
Vađenje microSD kartice .........................................20
Operacije zaslon [Home] ...................................21
Napomene o mapama.......................................22
Osnovni podaci o mapama za glasovne snimke......22
Osnovni podaci o mapi za reprodukciju glazbe.......23
Odabir mapa i datoteka ....................................24
2 Osnovni podaci o snimanju
Snimanje ..........................................................25
Promjena scene snimanja[Rec Scene].....................27
Preporučene postavke prema uvjetima snimanja ....28
Snimanje pomoću vanjskog mikrofona
ili drugih uređaja ...............................................29
3 Osnovni podaci o reprodukciji
Reprodukcija ....................................................31
Postavljanje indeksne oznake
ili privremene oznake........................................35
Promjena brzine reprodukcije.................................36
Kako pokrenuti ponovnu reprodukciju
određenog segmenta........................................37
Promjena scene reprodukcije[Play Scene] ..............38
Brisanje............................................................39
Brisanje datoteka ....................................................39
Brisanje mape..........................................................39
4 O FM radiju (Samo za WS-760M)
Upotreba FM radija ...........................................41
Operacije načina rada FM radija ........................42
Automatsko podešavanje radiopostaja
[Auto-preset] ....................................................43
Promjena načina prijema ........................................44
Dodavanje radiopostaje ..........................................45
Snimanje s FM radija ........................................ 46
5 Postavljanje izbornika
Način postavljanja izbornika ............................47
+ Izbornik datoteka ...............................................49
, Rec Menu ............................................................49
- Play Menu...........................................................53
. Izbornik za LCD/zvuk ..........................................56
/ Izbornik uređaja .................................................57
FM izbornik.........................................................59
Preuređenje datoteka [Replace] .............................59
Razdjeljivanje datoteka [File Divide] ......................60
Promjena USB razreda [USB Settings] ....................61
Formatiranje diktafona [Format]............................63
6 Korištenje diktafona
s računalom
Radno okruženje ..............................................65
Priključivanje na računalo ................................67
Iskopčavanje s računala...........................................68
Prijenos glasovnih datoteka na računalo ..........69
Korištenje programa Windows Media Player .....70
Nazivi prozora..........................................................70
Kopiranje glazbe s CD-a...........................................71
Prijenos glazbene datoteke u diktafon ...................72
Kopiranje glasovne datoteke na CD.........................75
Korištenje programa iTunes..............................77
Nazivi prozora..........................................................77
Kopiranje glazbe s CD-a...........................................78
Prijenos glazbene datoteke u diktafon ...................79
Kopiranje glasovne datoteke na CD.........................80
Korištenje uređaja kao vanjske memorije
računala......................................................81
1
2
3
4
5
6
7
7 Ostale informacije
Popis poruka upozorenja ..................................82
Rješavanje problema........................................83
Dodatna oprema (izborno)................................86
Specifikacije.....................................................87
Tehnička pomoć i podrška .................................91
HR
3
Sigurna i ispravna uporaba
Prije korištenja novog diktafona
pažljivo pročitajte ovaj priručnik
kako biste se upoznali s uputama
za siguran i ispravan rad. Čuvajte
priručnik na lako dostupnom mjestu
za buduće potrebe.
• Simboli upozorenja označavaju
važne obavijesti vezane uz sigurnost.
Radi osobne zaštite i zaštite drugih
od ozljeda i oštećenja imovine, od
ključne je važnosti da pročitate
priložena upozorenja i obavijesti.
Opće mjere opreza
HR
4
• Ne ostavljajte diktafon na vrućim,
vlažnim mjestima, primjerice
unutar zatvorenog automobila
na izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili na plaži po ljeti.
• Ne držite diktafon na mjestima
koja su izložena prekomjernoj
vlazi ili prašini.
• Ne koristite organska otapala
poput alkohola i razrjeđivača
za čišćenje uređaja.
• Ne stavljajte diktafon na ili
u blizinu električnih uređaja kao
što su televizori ili hladnjaci.
• Izbjegavajte snimanje
i reprodukciju u blizini mobilnih
telefona i drugih bežičnih uređaja
jer oni mogu prouzrokovati
smetnje i šum. Dođe li do šuma,
promijenite položaj ili udaljite
diktafon od takvih uređaja.
• Izbjegavajte pijesak i prljavštinu.
Oni mogu prouzrokovati
nepopravljiva oštećenja.
• Izbjegavajte snažne vibracije
i udarce.
• Ne rastavljajte, ne popravljajte
i ne vršite izmjene na uređaju.
• Ne koristite uređaj dok upravljate
vozilom (primjerice biciklom,
motociklom ili kartingom).
• Uređaj držite izvan dosega djece.
Mjere opreza vezane uz prijem:
• Prijem radiostanica razlikovat će se
ovisno o tome gdje koristite radio. Ako
je prijem slab, pomaknite diktafon bliže
prozoru i dalje od električnih aparata
poput mobilnih telefona, televizora,
fluorescentnih svjetala i slično.
Upozorenje o gubitku podataka:
• Snimljeni sadržaj može se uništiti ili
izbrisati zbog pogreške pri korištenju,
neispravnosti uređaja ili za vrijeme
popravka. Preporučujemo da sav važan
sadržaj kopirate i spremite na druge
medije, primjerice na tvrdi disk računala.
• Olympus se odriče svake odgovornosti za
pasivna oštećenja ili oštećenja bilo koje
vrste nastala gubitkom podataka zbog
neispravnosti proizvoda, popravka koji
je obavila treća strana, a ne Olympus ili
ovlašteni servisni centar tvrtke Olympus,
te zbog bilo kojeg drugog razloga.
Mjere opreza vezane uz snimanje:
• Olympus neće biti odgovoran za bilo
kakvo brisanje ili oštećenje snimljenih
datoteka izazvanih nepravilnim radom
diktafona ili vašeg računala.
• Sadržaj koji ste snimili ne može se,
u skladu sa zakonom o autorskim
pravima, koristiti ni za što drugo osim
za privatnu upotrebu bez izričitog
odobrenja vlasnika autorskog prava.
Sigurna i ispravna uporaba
Baterije
f Opasnost:
• Baterije nikada ne izlažite plamenu,
ne zagrijavajte ih, ne uzrokujte
kratki spoj i ne rastavljajte ih.
• Baterije nikada ne pohranjujte na
mjestima gdje mogu biti izložene
izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
visokim temperaturama, na
primjer u vrućem automobilu,
blizu izvora topline itd.
f Upozorenje:
• Ne spajajte vodiče ili polove izravno
na bateriju niti je ikako prepravljajte.
• Ne povezujte = u - polove
zajedno. To može izazvati požar,
pregrijavanje ili električni udar.
• Kada prenosite ili pohranjujete
baterije, obavezno ih stavite
u predviđenu kutiju kako bi se
zaštitili polovi. Ne prenosite i ne
držite bateriju s drugim metalnim
predmetima (kao što su privjesci
za ključeve).
Nepoštivanje ovog upozorenja
može izazvati požar, pregrijavanje
ili električni udar.
• Ne priključujte baterije izravno
na utičnicu ili upaljač za cigarete
u automobilu.
• Ne stavljajte baterije s = i polovima u obratnom položaju.
• Ako vam tekućina iz baterije dospije
u oči, brzo ih isperite čistom vodom
i odmah se obratite liječniku.
• Ne pokušavajte puniti alkalne,
litijske ili druge baterije koje
nisu punjive.
• Nikada ne koristite baterije
s napuklim ili oštećenim kućištem.
• Baterije čuvajte izvan dosega djece.
• Ako pri korištenju ovog proizvoda
uočite nešto neobično, primjerice
neuobičajene šumove, toplinu,
dim ili miris paljevine:
1 odmah izvadite baterije i pritom
pazite da se ne opečete te
2 za servis kontaktirajte prodavača
ili ovlaštenog predstavnika tvrtke
Olympus.
• Ne dopustite da punjive baterije
dođu u dodir s vodom. Ne dopustite
da polovi baterije dođu u dodir
s vodom.
• Nemojte uklanjati ili oštetiti
izolacijski sloj baterije.
• Ne koristite baterije primijetite
li nepravilnosti kod njih, poput
curenja, promjene boje ili
izobličenja.
• Ne završi li punjenje nakon isteka
predviđenog vremena, iskopčajte
punjač iz struje.
• Dospije li tekućina iz baterija
na vašu kožu ili odjeću, odmah
je isperite čistom vodom.
• Baterije držite dalje od vatre.
f Oprez:
• Baterije ne izlažite jakim udarcima.
• Prije korištenja punjivih baterija
koje niste koristili dulje vrijeme,
obavezno ih napunite.
• Punjive baterije imaju ograničeni
vijek trajnosti. Kada u određenim
uvjetima vrijeme rada postane kraće
čak i ako je punjiva baterija potpuno
napunjena, zamijenite je novom.
HR
5
Početak
Glavne značajke
1
Glavne značajke
s Ugrađeni stereo FM tuner. Diktafon
možete koristiti kao radio (samo za
WS-760M) (☞ str. 41).
s Diktafon s dvije funkcije: digitalni
diktafon i digitalni uređaj za
reprodukciju glazbe (samo za
WS-760M, WS-750M)
(☞ str. 25, str. 31).
s Podržava medije za snimanje
velikog kapaciteta. Osim na
ugrađenu memoriju, možete
snimati i na microSD* karticu
(☞ str. 19).
* Samo za WS-760M, WS-750M.
s Podržava linearni PCM format,
što omogućuje da kvaliteta
snimljenog zvuka bude jednaka
onoj s CD-a (samo za WS-760M,
WS-750M) (☞ str. 47, str. 49).
s Podržava više formata snimanja,
poput MP3 formata (MPEG-1 Audio
Layer 3) i Windows Media Audio
(WMA) formata (☞ str. 47, str. 49).
s Mogućnost reprodukcije datoteka
u WAV*, WMA i MP3 formatu
poslanih iz računala, kao i datoteka
koje je snimio sam uređaj.
Možete ga koristiti i kao uređaj za
reprodukciju glazbe.
* Samo za WS-760M, WS-750M.
HR
6
s Diktafon ima ugrađenu VCVA
(Variable Control Voice Actuator)
funkciju. (☞ str. 47, str. 50).
s Low Cut filtar tijekom snimanja
smanjuje buku klimatizacije i druge
slične zvukove (☞ str. 47, str. 50).
s Stavljena je i funkcija usmjerenog
mikrofona koja omogućava
prebacivanje između širokog
stereo snimanja i snimanja s jako
usmjerenom kvalitetom (samo
za WS-760M) (☞ str. 47, str. 50).
s Raspolaže funkcijama namještanja
scene snimanja i namještanja scene
reproduciranja za registriranje
najbolje postavke, ovisno o načinu
uporabe (☞ str. 27, str. 38, str. 47,
str. 52, str. 55).
s Sadrži razne funkcije ponavljanja
(☞ str. 37, str. 47, str. 54).
s Funkcija EUPHONY MOBILE je
dodana za stvaranje prirodnog,
realističnog iskustva bez
smanjivanja kvalitete zvuka
(samo za WS-760M, WS-750M)
(☞ str. 47, str. 53).
s Možete promijeniti postavke
ekvalizatora reprodukcije
(samo za WS-760M, WS-750M)
(☞ str. 47, str. 55).
s Možete podijeliti datoteke
snimljene diktafonom u MP3
ili PCM* formatu (☞ str. 60).
* Samo za WS-760M, WS-750M.
s Indeksne i privremene oznake
omogućuju brzi pronalazak
željenih lokacija (☞ str. 35).
s Brzina reprodukcije može se
kontrolirati po želji (☞ str. 36).
s Spajanje ovog diktafona izravno
s USB priključkom omogućuje
povezivanje s računalom. Podaci
se mogu prenijeti ili spremiti
bez USB kabela ili upravljačkog
programa (☞ str. 69, str. 81).
Diktafon je kompatibilan s vezom USB 2.0
koja omogućuje brzi prijenos podataka
na računalo.
s Sadrži funkciju punjenja putem
USB-a (samo za WS-760M,
WS-750M) (☞ str. 12).
s Sadrži full-dot zaslon
s pozadinskim osvjetljenjem
(LCD ploča) (☞ str. 8).
Pregled dijelova
1
2
4
5
6
)
(
3
*
1
8
9
0
%
-
!
@
$
#
=
7
1 Ugrađeni stereo mikrofon (L)
2 Ugrađeni stereo mikrofon (D)
3 Svjetlo za označavanje snimanja
4 Priključak EAR (slušalice)
5 Priključak MIC (mikrofon)
6 Zaslon (LCD ploča)
7 Ugrađeni zvučnik
8 Gumb +
9 Gumb REC (s) (snimanje)
0 Gumb 9
! Gumb –
@ Gumb LIST
Pregled dijelova
&
^
q
# Gumb ERASE
$ Gumb SCENE/INDEX
% Gumb OK `/MENU
^ Gumb 0
& Gumb STOP (4)
* Poklopac baterije
( Poklopac kartice
) Rupica za vrpcu
- Prekidač POWER/HOLD
= Poluga za USB priključak
q USB priključak
HR
7
Pregled dijelova
Zaslon (LCD ploča)
Prikaz popisa mapa
Za WS-760M:
1
Za WS-650S:
1
Kada je odabran način rada [Recorder]:
2
Pregled dijelova
1
2
Za WS-750M:
Kada je odabran način rada [Recorder]:
1
1 Oznaka medija za snimanje*1,
[Oznaka načina Recorder]
Oznaka napunjenosti baterije
2 Naziv mape
3 Oznaka medija za snimanje*1,
[Oznaka načina Music]
Oznaka napunjenosti baterije
4 Naziv mape
*1 Samo za WS-760M, WS-750M.
2
Prikaz popisa datoteka
Za WS-760M/WS-750M:
Kada je odabran način rada [Recorder]:
Za WS-760M/WS-750M:
1
Kada je odabran način rada [Music]:
2
3
4
HR
8
Pregled dijelova
Kada je odabran način rada [Music]:
Kada je odabran način rada [Music]:
3
^
!
@
#
4
$
%
Za WS-650S:
1
1
2
2
3
4
5
6
1 Oznaka medija za snimanje*1,
Naziv mape, oznaka baterije
2 Naziv datoteke
3 Oznaka medija za snimanje*1,
naziv mape, oznaka baterije
4 Naziv datoteke
*1 Samo za WS-760M, WS-750M.
Za WS-760M/WS-750M:
Kada je odabran način rada [Recorder]:
1
5
6
8
9
0
1 Oznaka medija za snimanje*1,
naziv datoteke, oznaka baterije
2 Oznaka mape,
Oznaka načina snimanja
3 Tijekom načina snimanja:
Oznaka trake preostale memorije
Tijekom načina reprodukcije:
Oznaka trake trenutnog mjesta
reprodukcije
Prikaz datoteka
2
3
4
7
1
Pregled dijelova
Za WS-650S:
&
*
7
8
9
0
4 Oznaka stanja snimanja/
reprodukcije
5 Datum i vrijeme snimanja
6 [?] Oznaka osjetljivosti
mikrofona,
[û] oznaka VCVA,
[Æ] oznaka sinkronizacije glasa,
[%] oznaka uklanjanja šuma*1,
[$] oznaka filtra glasa,
[0] oznaka Low Cut filtra,
[≤] oznaka Zoom Mic*2
HR
9
Pregled dijelova
1
7 [í] oznaka brisanja
zaključavanja,
[Ø] oznaka isključivanja
zvuka zvučnika,
Broj trenutne datoteke/ukupni
broj snimljenih datoteka u mapi
8 Tijekom načina snimanja:
Proteklo vrijeme snimanja
Prepoznavanje dijelova/napajanje
Tijekom načina reprodukcije:
Proteklo vrijeme reprodukcije
9 Tijekom načina snimanja:
Preostalo vrijeme snimanja
Tijekom načina za reprodukciju
ili zaustavljanje:
10
Umetanje baterija
Diktafon se može koristiti s Ni-MH punjivim
baterijama ili AAA alkalnim baterijama.
Za WS-760M/WS-750M:
• Kada punite diktafon, obavezno
koristite isporučene Ni-MH punjive
(BR401) baterije.
• Isporučene punjive baterije nisu do
kraja napunjene. Preporučujemo
da ih prije korištenja jedinice ili
nakon dugog razdoblja nekorištenja
neprekidno punite do kraja (☞ str. 12).
Duljina datoteke
0 Oznaka načina reprodukcije
! Naslov
@ Ime izvođača
# Naziv albuma
$ Proteklo vrijeme reprodukcije
% [∞] Oznaka EUPHONY*1
[ù] Oznaka ekvalizatora*1
^ Broj trenutne datoteke/ukupni
broj snimljenih datoteka u mapi
[í] Oznaka brisanja zaključavanja,
[Ø] oznaka isključivanja zvuka
zvučnika
& Duljina datoteke
* Oznaka načina reprodukcije
*1 Samo za WS-760M, WS-750M.
*2 Samo za WS-760M
HR
Napajanje
Za WS-650S:
• Ovim diktafonom ne mogu se puniti
punjive baterije.
1 Lagano pritisnite strelicu
i gurnite poklopac baterije
dok se ne otvori.
Napajanje
2 Umetnite AAA baterije s ispravno
okrenutim polaritetima = i -.
1
Napajanje
3 Potpuno zatvorite poklopac
odjeljka za bateriju pritiskom
u smjeru A, a zatim ga gurnite
u smjeru B.
Napomene
• S ovim diktafonom nemojte
upotrebljavati manganske baterije.
• Ako mijenjate baterije, preporučujemo
alkalne baterije AAA ili Olympus Ni-MH
punjive baterije.
• Prije zamjene baterija obavezno
zaustavite diktafon. Izvadite li bateriju
dok se diktafon koristi, snimka bi se
mogla oštetiti, ili bi moglo doći do
sličnog kvara. Ako se baterija isprazni
tijekom snimanja, izgubit ćete trenutačno
snimljenu datoteku jer se zaglavlje
datoteke neće moći zatvoriti. Nužno je
zamijeniti baterije čim oznaka stanja
baterije pokazuje samo jednu crticu.
• Ako zamjena ispražnjene baterije traje
dulje od 1 minute ili ako učestalo stavljate
i vadite bateriju u kratkim vremenskim
razmacima, možda ćete morati ponovno
podesiti postavke baterije i vremena.
U tom se slučaju pojavljuje zaslon
[Battery]. Za više pojedinosti pogledajte
»Postavke baterije« (☞ str. 12).
• Izvadite baterije ako diktafon nećete
koristiti dulje vrijeme.
• Kada mijenjate punjive baterije,
obavezno koristite Ni-MH punjive baterije
(dodatno). Korištenje proizvoda drugih
proizvođača može oštetiti diktafon te
se treba izbjegavati.
HR
11
Napajanje
Postavke baterije
Odaberite bateriju koju koristite.
1 Vratite bateriju i uključite
diktafon.
1
2 Pritisnite gumb + ili – kako biste
promijenili postavku.
Napajanje
Vrsta baterije
3 Pritisnite gumb OK `/MENU
i potvrdite postavku.
• Ako oznaka »Hour« (sat) treperi na
zaslonu, pogledajte »Postavljanje
datuma i vremena [Time & Date]«
(☞ str. 17).
Oznaka napunjenosti baterije
Oznaka napunjenosti baterije na zaslonu
mijenja se kako se baterija prazni.
• Kada se na zaslonu prikaže [æ],
zamijenite baterije što je prije
moguće. Kada baterija postane
preslaba, na zaslonu će se
prikazati [s] i [Battery Low]
i diktafon će se isključiti.
12
Punjenje povezivanjem s računalom
putem USB-a
Za WS-760M/WS-750M:
[Ni-MH] (õ):
Odaberite kad koristite Olympus
Ni-MH punjivu bateriju (BR401).
[Alkaline] (ú):
Odaberite kad koristite komercijalno
dostupnu alkalnu bateriju.
HR
Napomena
• Pri reprodukciji glasovne/glazbene
datoteke diktafon će se možda, ovisno
o glasnoći, vratiti na izvorne postavke
zbog pada napona baterija, čak i ako se
na oznaci baterije prikazuje [º]. U tom
slučaju, smanjite glasnoću na diktafonu.
Baterije možete puniti spajanjem na USB
priključak računala. Pri punjenju obavezno
ispravno smjestite punjive baterije
(isporučene) u diktafon (☞ str. 10).
Ne punite primarne baterije, kao što
su alkalne ili litijske baterije. Može
doći do curenja ili pregrijavanja
baterije i neispravnosti diktafona.
1 Pokrenite računalo.
2 Povucite polugu za USB
priključak u smjeru strelice
kako biste izbacili USB priključak
iz diktafona.
Napajanje
3 Uvjerite se da je diktafon
zaustavljen i spojite se na
USB priključak računala.
Punjenje pomoću USB
AC adaptera (opcija)
Za WS-760M/WS-750M:
Može se napuniti povezivanjem s USB AC
prilagodnikom (A514) (dodatno).
Napajanje
1 Spojite diktafon s USB priključkom
AC prilagodnika.
1
S USB
priključkom AC
prilagodnika
(A514)
4 Pritisnite gumb OK `/MENU
za početak punjenja.
5 Punjenje je gotovo kada je oznaka
baterije [¿].
2 Spojite AC prilagodnik sa
strujnom utičnicom.
Vrijeme punjenja: približno 3 sata *
* Pokazuje približno vrijeme potpunog
punjenja prazne punjive baterije pri
sobnoj temperaturi. Vrijeme punjenja
mijenja se ovisno o preostaloj količini
za punjenje i stanju baterija.
U strujnu
utičnicu
HR
13
Napajanje
3 Pritisnite gumb OK `/MENU
za početak punjenja.
• Ne koristite druge USB kabele osim onog
isporučenog.
Korištenje kabela drugih proizvođača može
rezultirati oštećenjem diktafona. Ne koristite
isporučeni USB kabel s uređajima koje nije
proizveo proizvođač kabela.
Mjere opreza vezane uz punjive baterije
1
Napajanje
• Ako opcija [USB Connect] nije
postavljena na [AC Adapter], i dalje će
se prikazivati [Please wait] (☞ str. 61).
4 Punjenje je gotovo kada je oznaka
baterije [¿].
Napomene
• Diktafon se ne može puniti ako računalo
nije uključeno. Također se ne može puniti
dok je računalo isključeno, u stanju
pripravnosti, hibernacije ili mirovanja.
• Nemojte puniti diktafon ako je na njega
spojen USB hub.
• Umetnite priloženu punjivu bateriju
i postavite [Battery] na [Ni-MH].
Ako je opcija [Battery] postavljena
na [Alkaline], ne možete obaviti
punjenje (☞ str. 12).
• Ne možete puniti kada treperi [ø]*1
ili [√]*2. Punite baterije pri temperaturi
od 5 do 35°C.
*1 [ø]: Kada je temperatura
u okruženju niska.
*2 [√]: Kada je temperatura
u okruženju visoka.
• Kada vrijeme korištenja postane
primjetno kraće nakon što se baterije
potpuno napune, zamijenite ih novima.
• USB priključak obavezno gurnite do
kraja. U suprotnom, diktafon možda
neće ispravno raditi.
• Koristite isporučeni USB kabel, ovisno
o situaciji.
HR
14
Pažljivo pročitajte sljedeće opise kada
koristite Ni-MH punjive baterije.
Pražnjenje:
Kad se uređaj ne upotrebljava, dolazi do
samopražnjenja baterija. Obavezno ih
redovito punite prije korištenja.
Radna temperatura:
Punjive baterije su kemijski proizvodi.
Djelotvornost punjivih baterija može biti
nepostojana, čak i kad se uređaj koristi
unutar preporučenog temperaturnog
raspona. To je sastavno obilježje ovih
proizvoda.
Preporučeni raspon temperatura:
Kod rukovanja uređajem:
0°C – 42°C
Punjenje:
5°C – 35°C
Pohrana na dulje vremensko razdoblje:
-20°C – 30°C
Korištenje punjivih baterija izvan navedenog
raspona temperatura može imati za
posljedicu smanjenje djelotvornosti i kraći
vijek trajanja baterija. Ako proizvod nećete
koristiti dulje vrijeme, izvadite iz njega
punjive baterije i pohranite ih zasebno kako
biste spriječili curenje baterija i koroziju.
Napajanje
Za korisnike u Njemačkoj:
Olympus je u Njemačkoj sklopio ugovor
s udruženjem GRS (Udruženje za zajedničko
odlaganje baterija) kako bi se osiguralo
odlaganje povoljno po okoliš.
Uključivanje/isključivanje napajanja
Kad se diktafon ne koristi, isključite ga kako
bi se potrošnja baterije svela na najmanju
mjeru. Čak i kad se diktafon isključi,
postojeći podaci, kao i postavke načina
rada i postavke sata, ostat će sačuvani.
• Uključit će se napajanje i zaslon će
se upaliti.
• Funkcija nastavka vratit će diktafon na
položaj u memoriji u kojem je zaustavljen
prije posljednjeg isključivanja.
Isključivanje napajanja
Pomičite prekidač POWER/HOLD
u smjeru označenom strelicom
tijekom 0,5 sekunde ili dulje.
• Zaslon će se ugasiti i napajanje će se
isključiti.
• Funkcija nastavka memorira položaj
zaustavljanja prije isključivanja napajanja.
1
Napajanje
Napomene
• Ovaj je diktafon oblikovan za potpuno
punjenje baterija neovisno o njihovoj
energetskoj razini. No, kod novokupljenih
punjivih baterija ili punjivih baterija koje
nisu bile korištene dulje vrijeme (više od
jednog mjeseca), preporučuje se potpuno
punjenje i pražnjenje baterija u dva do
tri ponovljena ciklusa kako biste postigli
najbolje rezultate.
• Pri odlaganju punjivih baterija uvijek
vodite računa o lokalnim zakonima
i propisima. Obratite se lokalnom centru
za recikliranje radi informacija o pravilnim
postupcima odlaganja.
• Ako Ni-MH punjive baterije nisu sasvim
ispražnjene, prije odlaganja zaštitite ih od
kratkog spoja (npr. tako što ćete kontakte
izolirati samoljepljivom vrpcom).
Način uštede baterija
Ukoliko je diktafon uključen te je
zaustavljen na 10 minuta ili dulje
(tvornička postavka), zaslon će se
isključiti te će diktafon prijeći u stanje
mirovanja (☞ str. 57).
• Za izlazak iz načina uštede baterija
pritisnite bilo koji gumb.
Uključivanje napajanja
Dok je diktafon isključen,
pomaknite prekidač POWER/HOLD
u smjeru označenom strelicom.
HR
15
HOLD
Ako je diktafon postavljen na način rada HOLD, trenutni uvjeti će se sačuvati i svi gumbi bit će
onemogućeni. Ova je značajka korisna kad diktafon nosite u torbi ili džepu. Isto tako, možete
ga zaustaviti da biste spriječili slučajno snimanje.
Postavljanje diktafona na način rada HOLD
1
Postavite prekidač POWER/HOLD
na položaj [HOLD].
Izlazak iz načina rada HOLD
Postavite prekidač POWER/HOLD
na položaj A.
HOLD
• Kad se na zaslonu pojavi [Hold], diktafon
je postavljen na način rada HOLD.
HR
16
Napomene
• Ako pritisnete bilo koji gumb u načinu rada HOLD, zaslon sata će zatreperiti tijekom
2 sekunde, no diktafon neće biti aktiviran.
• Ako se način rada HOLD primijeni tijekom reprodukcije (snimanja), radnja se
onemogućava, a stanje reprodukcije (snimanja) ostaje nepromijenjeno (kad se
reprodukcija završi ili kad se završi snimanje zbog toga što je preostala memorija
iskorištena, diktafon će se zaustaviti).
Postavljanje datuma i vremena [Time & Date]
Ako datum i vrijeme postavite prije,
podaci o tome kad je datoteka snimljena
automatski se pohranjuju za svaku datoteku.
Prethodno postavljanje datuma i vremena
omogućava lakše upravljanje datotekama.
• Slijedite isti postupak i pritisnite
gumb 9 ili 0 za odabir sljedeće
stavke te pritisnite gumb + ili − za
postavljanje.
• Dok postavljate sate i minute, možete
odabrati 12-satni ili 24-satni prikaz
vremena pritiskom na gumb LIST.
Primjer: 10:38 PM
10:38 PM
(početna postavka)
22:38
• Kod postavljanja možete odabrati
redoslijed za »Month« (mjesec),
»Day« (dan) i »Year« (godina)
pritiskom na gumb LIST (Popis).
Primjer: 15. srpnja 2010.
7M 15D 2010Y
(početna postavka)
15D 7M 2010Y
1
Postavljanje datuma i vremena
Kada diktafon koristite prvi put
nakon kupnje ili kad umetnete
baterije nakon duljeg razdoblja
nekorištenja uređaja, prikazat će se
[Set Time & Date]. Kada treperi »Hour«
(sat), izvedite postavljanje iz koraka 1.
2 Za postavljanje pritisnite
gumb + ili −.
2010Y 7M 15D
Gumb +−
Gumb 9 0
Gumb OK `/MENU
Gumb LIST
3 Pritisnite gumb OK `/MENU
i potvrdite postavku.
1 Pritisnite gumb 9 ili 0
za odabir stavke koju želite
postaviti.
• Odaberite stavku u »Hour«(sat),
»Minute« (minuta), »Year« (godina),
»Month« (mjesec) i »Day« (dan)
pomoću točke koja treperi.
• Sat će krenuti od postavljenog
datuma i vremena. Pritisnite
gumb OK `/MENU prema
vremenskom signalu.
Napomena
• Pritisnete li gumb OK `/MENU tijekom
namještanja, diktafon će spremiti stavke
koje ste dotad namjestili.
HR
17
Postavljanje datuma i vremena [Time & Date]
Promjena datuma i vremena
1
Dok je diktafon u načinu za
zaustavljanje, pritisnite i držite
gumb STOP (4) kako biste prikazali
[Time & Date] i [Remain]. Ako trenutni
datum i vrijeme nisu točni, postavite ih
koristeći sljedeći postupak.
3 Pritisnite OK `/MENU ili 9 kako
biste se pomaknuli do stavke
koju želite postaviti.
• [Device Menu] će se prikazati na
zaslonu
4 Pritisnite gumb + ili – kako biste
odabrali [Time & Date].
Postavljanje datuma i vremena
5 Pritisnite gumb OK `/MENU ili 9.
Gumb STOP (4 )
• [Time & Date] prikazat će se na
zaslonu.
• Na zaslonu će treperiti »Hour« (sat)
što označava početak postavljanja
vremena i datuma.
Gumb +−
Gumb 9 0
Gumb OK `/MENU
1 Dok je diktafon u načinu STOP,
pritisnite i držite gumb OK `/MENU.
• Na zaslonu će se prikazati izbornik
(☞ str. 47).
2 Pritisnite gumb + ili − kako biste
odabrali karticu [Device Menu].
• Možete promijeniti prikaz izbornika
tako da pomaknete kursor kartice
postavki.
HR
18
Sljedeći koraci su isti kao koraci od 1
do 3 u odjeljku »Postavljanje datuma
i vremena [Time & Date]« (☞ str. 17).
6 Pritisnite gumb STOP (4)
i zatvorite izbornik.
Umetanje i vađenje microSD kartice
Za WS-760M/WS-750M:
Izraz »microSD« u priručniku odnosi se
podjednako na microSD i microSDHC.
Ovaj se diktafon može koristiti s microSD
karticama koje su dostupne u prodaji, kao
i s ugrađenom flash memorijom.
3 Zatvorite poklopac kartice
na ispravan način.
1 Dok je diktafon u načinu STOP,
otvorite poklopac kartice.
2 Okrenite microSD karticu na
odgovarajuću stranu i umetnite
je u ležište za karticu, kao što je
prikazano na slici.
• Pri umetanju držite microSD
karticu ravno.
1
Umetanje i vađenje microSD kartice
Umetanje microSD kartice
• Umetanje microSD kartice u pogrešnom
smjeru ili pod pogrešnim kutom moglo
bi oštetiti područje kontakata ili izazvati
zaglavljenje microSD kartice.
• Ako se microSD kartica ne umetne do
kraja, podaci se možda neće zapisati
na microSD karticu.
• Kad umetnete microSD karticu,
prikazat će se zaslon za promjenu
medija za snimanje.
4 Kad snimate na microSD karticu,
pritisnite gumb + ili −
i odaberite [Yes].
5 Pritisnite gumb OK `/MENU
i potvrdite postavku.
HR
19
Umetanje i vađenje microSD kartice
1
Napomene
• Moguće je prebaciti medij za snimanje na
ugrađenu flash memoriju (☞ str. 47, str. 57 ).
• U određenim se slučajevima ne mogu
prepoznati microSD kartice formatirane
(inicijalizirane) na nekom drugom
uređaju, primjerice računalu. Prije
uporabe svakako ih formatirajte pomoću
ovog diktafona (☞ str. 63).
Umetanje i vađenje microSD kartice
Vađenje microSD kartice
1 Dok je diktafon u načinu STOP,
otvorite poklopac kartice.
2 Gurnite microSD karticu
unutra kako biste je oslobodili,
a zatim je otpustite kako bi
djelomično izašla.
• Kad microSD kartica izađe iz ležišta,
možete je slobodno izvaditi.
• Ukoliko izbacite microSD karticu kada
je memorija postavljena na [microSD
Card], memorija će automatski preći
na [Built-in Memory].
HR
20
3 Zatvorite poklopac kartice na
ispravan način.
Napomene
• Ako brzo otpustite prst nakon što
ste microSD karticu gurnuli unutra,
to može izazvati prisilno izbacivanje
kartice iz utora.
• Prije umetanja microSD kartice,
isključite funkciju zaštite od pisanja.
Pogledajte Olympusovo web-mjesto
kako biste saznali za koje microSD
kartice je potvrđeno da su radile
s ovim diktafonom.
• Diktafon možda neće pravilno prepoznati
neke microSD kartice koje nisu
kompatibilne s ovim diktafonom.
• U slučaju da nije moguće pravilno
prepoznati microSD karticu, izvadite
karticu i stavite je ponovno kako biste
provjerili prepoznaje li diktafon microSD
karticu.
• Mogućnosti obrade smanjuju se kod
microSD kartice učestalim pisanjem
i brisanjem. Ako je to slučaj, formatirajte
microSD karticu (☞ str. 63).
Operacije zaslon [Home]
Za WS-760M/WS-750M:
Osim kao snimač glasa ili uređaj za
reprodukciju glazbe, diktafon se može
koristiti i kao radio*.
* Samo za WS-760M.
Kada je odabran način [Recorder]:
Diktafon prelazi u način rada
[Recorder]. Moći ćete snimati
i reproducirati datoteke koje su
snimljene diktafonom (☞ str. 25, str. 31).
1
Gumb LIST
Kada je odabran način [Music]:
Diktafon prelazi u način rada [Music]
i moći ćete reproducirati glazbene
datoteke prenesene na diktafon
(☞ str. 31).
1 Pritišćite gumb LIST da biste
postavili zaslon [Home].
Operacije zaslon [Home]
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
• Na zaslonu se prikazuje [Home].
Kad je odabran način [FM Radio]*:
Diktafon prelazi u način rada
[FM Radio] i moći ćete slušati
FM radio (☞ str. 41, str. 42).
2 Pritisnite gumb + ili — za
postavljanje načina rada.
* Samo za WS-760M
3 Pritisnite gumb OK `/MENU.
Napomena
• Tijekom snimanja ne možete prebacivati
način rada bez zaustavljanja diktafona.
HR
21
Napomene o mapama
Ugrađena memorija ili microSD kartica mogu se koristiti kao medij za snimanje (samo za
WS-760M, WS-750M). Glasovne i glazbene datoteke dijele se u mape za glasovne snimke
i mape za reprodukciju glazbe koje su organizirane i spremljene u odgovarajuće organizacijske
strukture u obliku stabla s granama.
Osnovni podaci o mapama za glasovne snimke
1
[Folder A] – [Folder E] unutar mape [Recorder] su mape za glasovne snimke. Pri snimanju
pomoću diktafona odaberite jednu od ovih pet mapa, a zatim snimajte.
Napomene o mapama
Početna
Možete promijeniti način
rada na zaslonu [Home]
(Samo za WS-760M,
WS-750M).
Diktafon
Mapa
Datoteka
Mapa A
001
Mapa B
002
Mapa C
003
004
Mapa D
Mapa E
200
Postaje odredište za snimanje
mikrofonom.
Mapa
Radio
U svaku mapu može se
spremiti do 200 datoteka.
Kad snimate s radiopostaje, snimka se
automatski sprema u mapu [Radio Folder]
(samo za WS-760M).
HR
22
Napomena
• Datoteke ili mape koje se nalaze u mapi [Recorder] neće biti označene u diktafonu.
Napomene o mapama
Osnovni podaci o mapi za reprodukciju glazbe
Za WS-760M/WS-750M:
Pri prijenosu glazbenih datoteka na uređaj pomoću programa Windows Media Player, automatski
se stvara mapa unutar mape za reprodukciju glazbe, čija je slojevita struktura prikazana na donjoj
slici. Glazbene datoteke koje se nalaze u istoj mapi mogu se preurediti prema željenom rasporedu
i ponovno reproducirati (☞ str. 59).
Prvi sloj
Glazba
Drugi sloj
Izvođač 01
Album 01
Izvođač 02
Album 02
001
Napomene o mapama
Početna
1
002
003
Izvođač 03
Album 03
004
200
U svaku mapu može
se spremiti do
200 datoteka.
U mapi [Music] može se stvoriti do 300 mapa,
uključujući i mapu [Music].
Mapa
HR
Datoteka
23
Odabir mapa i datoteka
Promijenite mape dok je radnja zaustavljena ili se reproducira. Za informacije o slojevitoj
strukturi mapa možete pogledajte odjeljak pod naslovom »Napomene o mapama«
(☞ str. 22, str. 23).
[Home] zaslon*
Radnje s mapama za glasovne snimke
1
Odabir mapa i datoteka
Primjer:
WS-760M
Prikaz
popisa mapa
Prikaz
popisa mapa
(Prvi sloj)
Pomicanje po razinama
} Povratak: gumb LIST
Svaki put kada pritisnete ovaj gumb,
bit ćete vraćeni za jednu razinu više.
Zaslonom prikaza popisa može se
upravljati pomoću gumba 0.
• Kada pritisnete i držite gumb LIST
dok premještate hijerarhiju mapa,
vratit ćete se na prikaz datoteka.
{ Nastavak: gumb OK `/MENU
24
Prikaz datoteka
Radnje s mapama za reprodukciju glazbe*
Prikaz
popisa mapa
HR
Prikaz popisa
datoteka
Svaki put kada pritisnete ovaj gumb,
otvara se mapa ili datoteka koja je
odabrana u prikazu popisa i prelazi
se jednu razinu niže.
• Zaslonom prikaza popisa može se
upravljati pomoću gumba 9.
+ ili – gumb
Odaberite mapu ili datoteku.
Prikaz
popisa mapa
(Drugi sloj)
Prikaz popisa
datoteka
Prikaz datoteka
[Home] zaslon*:
Omogućuje promjenu načina rada
diktafona (☞ str. 21).
Prikaz datoteka:
Prikazuju se podaci o odabranoj datoteci.
Ulazi u način mirovanja reprodukcije.
Prikaz popisa:
Prikazuju se mape i datoteke snimljene
ovim diktafonom.
* Samo za WS-760M, WS-750M.
Osnovni podaci o snimanju
Snimanje
Prije početka snimanja odaberite jednu od
mapa od [&] do [*]. Tih pet mapa možete
selektivno koristiti kako biste razlikovali
vrste snimki; na primjer, mapa [&] može se
koristiti za pohranjivanje osobnih podataka,
dok mapa ['] može biti namijenjena
poslovnim podacima.
Gumb STOP (4)
3 Pritisnite gumb STOP (4)
za prestanak snimanja.
2
Snimanje
Gumb REC (s)
a Način snimanja
b Oznaka trake preostale memorije
c Proteklo vrijeme snimanja
d Preostalo vrijeme snimanja
e Mjerač razine glasnoće (mijenja se
ovisno o razini snimanja i postavkama
funkcije snimanja)
• [Rec Mode] ne može se promijeniti
u stanju pripravnosti za snimanje ili
za vrijeme snimanja. Namjestite tu
postavku dok je diktafon zaustavljen
(☞ str. 47, str. 49).
• [¶] prikazat će se na zaslonu.
Za WS-760M/WS-750M:
• U načinima rada koji nisu [Recorder],
pojavit će se [Cannot record in this
folder] ako pritisnete gumb REC (s).
Snimajte tek nakon što ste postavili
način rada u [Recorder] na zaslonu
[Home] (☞ str. 21).
• S modelom WS-760M možete snimati
s FM radiopostaja u načinu [FM Radio]
(☞ str. 46).
1 Odaberite mapu za snimanje
(☞ str. 22 to str. 24).
2 Pritisnite gumb REC (s)
i započnite snimanje.
• Lampica snimanja svijetli narančasto
i na zaslonu se prikazuje [´].
• Usmjerite mikrofon prema izvoru
koji želite snimiti.
a
b
c
d
e
f
f Duljina datoteke
Napomene
• Da biste bili sigurni da nećete propustiti
početak snimanja, snimajte nakon što
vidite da je svjetlo oznake uključeno
i nakon što provjerite oznaku načina
rada na zaslonu.
• Kad preostane manje od 60 sekundi
vremena za snimanje, lampica snimanja
treperit će narančasto. Kad se vrijeme
smanji na 30, odnosno 10 sekundi,
lampica će treperiti brže.
• [Folder Full] prikazat će se kada dalje
snimanje nije moguće. Odaberite drugu
mapu ili izbrišite nepotrebne datoteke
prije snimanja (☞ str. 39).
• [Memory Full] prikazat će se kada je
memorija popunjena. Prije nastavka
snimanja izbrišite nepotrebne datoteke
(☞ str. 39).
HR
25
Snimanje
2
Snimanje
Samo za WS-760M, WS-750M:
• Preporučuje se formatiranje medija za
snimanje u diktafonu prije snimanja
(☞ str. 47, str. 63).
• Kad je u diktafon umetnuta microSD
kartica, provjerite jeste li potvrdili medij
snimanja kao [Built-in Memory] ili
[microSD Card] kako ne bi došlo do
pogreške (☞ str. 47, str. 57).
• Ako pritisnete gumb REC (s) dok je
navedena funkcija koja nije funkcija
snimanja, prikazuje se [Cannot record
in this folder]. Odaberite jednu od mapa
od [Folder A] do [Folder E] i ponovno
počnite snimati.
Postavke vezane uz snimanje
Pauziranje
Dok je diktafon u načinu snimanja,
pritisnite gumb REC (s).
• [≠] prikazat će se na zaslonu.
• Diktafon će se isključiti nakon 60 minuta
ako ostane u načinu [Rec Pause].
Nastavak snimanja:
[Mic Sense]
(☞ str. 47,
str. 49)
Postavlja osjetljivost snimanja.
[Rec Mode] *1
(☞ str. 47,
str. 49)
Postavlja brzinu snimanja
za svaki format snimanja.
[Zoom Mic] *2
Postavlja usmjerenje ugrađenog
(☞ str. 47,
stereo mikrofona
str. 50)
HR
26
[Low Cut
Filter]
(☞ str. 47,
str. 50)
Ovom se funkcijom može
smanjiti šum izazvan radom
klimatizacijskih uređaja,
projektora i drugih sličnih uređaja.
[VCVA]
(☞ str. 47,
str. 50)
Postavlja razinu jačine za
funkciju Variable Control
Voice Actuator (VCVA).
[V-Sync. Rec]
(☞ str. 47,
str. 51)
Postavlja početnu razinu
sinkronizacije glasa za snimanje.
[Rec Scene]
(☞ str. 47,
str. 52)
Postavlja postavke snimanja
koje odgovaraju uvjetima ili
okruženju u kojem se snima.
*1 Za WS-760M (u načinu [FM Radio]
jedina postavka za [Rec Mode] koju
možete postaviti jest format datoteke
za snimanje).
*2 Samo za WS-760M.
Ponovno pritisnite gumb REC (s).
• Snimanje će se nastaviti od mjesta
prekida.
Brza provjera snimljenog sadržaja
Dok je diktafon u načinu snimanja,
pritisnite gumb OK `/MENU.
• [•] prikazat će se na zaslonu.
• Kad radite u načinu [Recorder],
reproducirat će se zadnja datoteka
snimljena putem mikrofona.
• Kad radite u načinu [FM Radio], diktafon
automatski ulazi u način rada [Recorder]
i reproducira se zadnja datoteka
snimljena s FM radiopostaje.
Snimanje
Slušanje tijekom snimanja zvuka
Ako započnete snimanje nakon što
priključite slušalice u utičnicu EAR na
diktafonu, možete čuti zvuk koji se snima.
Glasnoća kontrole snimanja može se
podesiti pritiskom na gumb + ili −.
Priključite slušalice u utičnicu EAR
na diktafonu.
• Nakon početka snimanja kroz slušalice
možete čuti zvuk koji se snima.
Promjena scene snimanja
[Rec Scene]
Postavke snimanja možete lako promijeniti
tako da odaberete scenu koja najbolje
odgovara vašem korištenju diktafona
(☞ str. 47, str. 52).
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
Gumb SCENE/INDEX
Snimanje
Priključak EAR
2
1 Dok je diktafon u načinu STOP,
pritisnite i držite gumb
SCENE/INDEX.
2 Pritisnite gumb + ili − da biste
odabrali [Rec Scene].
Napomene
• Razina snimanja ne može se regulirati
gumbom za glasnoću.
• Kada upotrebljavate slušalice, NEMOJTE
previše pojačati razinu glasnoće. Slušanje
pri velikoj glasnoći može oštetiti sluh.
• Ne stavljajte slušalice pokraj mikrofona
jer to može izazvati povrat zvuka.
• Kad je tijekom snimanja povezan vanjski
zvučnik, postoji rizik od povrata zvuka.
3 Pritisnite gumb OK `/MENU.
4 Pritisnite gumb + ili − da biste
odabrali scenu snimanja.
5 Pritisnite gumb OK `/MENU.
HR
27
Snimanje
Preporučene postavke prema uvjetima snimanja
Diktafon je početno postavljen na način rada [ST XQ] (WMA format) pa odmah nakon
kupnje možete snimati snimke visoke kvalitete. Različite funkcije vezane uz snimanje mogu
se detaljno konfigurirati kako bi odgovarale uvjetima snimanja. Sljedeća tablica pokazuje
preporučene postavke za neke uvjete snimanja.
Preporučene postavke
Uvjeti
snimanja
2
Snimanje
Predavanja
u velikim
prostorijama.
[Rec Mode]
(☞ str. 47, str. 49)
[Mic Sense]
(☞ str. 47, str. 49)
[Low Cut Filter]
(☞ str. 47, str. 50)
[PCM]: [44,1kHz/16bit]*2
[MP3]: [128kbps] ili više
[WMA]: [ST XQ]
[Zoom Mic]*1
(☞ str. 47,
str. 50)
[+6]
[High]
Konferencija
s velikim brojem
osoba.
[MP3]: [128kbps] ili više
[WMA]: [ST XQ]
[On]
Sastanci i poslovni
[MP3]: [128kbps]
pregovori
[WMA]: [ST XQ]
s manjim
brojem ljudi.
[Middle]
Diktiranje uz jaku
pozadinsku buku.
[WMA]: [HQ]
[Low]
Glazba, pjevanje
ptica i zvuci
željeznice.
[PCM]: [44,1kHz/16bit]*2
Osjetljivost
mikrofona
postavite obzirom [Off]
na glasnoću koja
se snima.
*1 Samo za WS-760M.
[Off]
*2 Samo za WS-760M, WS-750M.
*3 Samo za WS-650S.
Nazivi datoteka automatski će se stvoriti za datoteke koje snimi diktafon.
WS76 0001 .WMA
1
HR
28
2
3
1 Korisničko ime:
ID oznaka korisnika koja je postavljena
na diktafonu.
2 Broj datoteke:
Broj datoteke uzastopno se dodjeljuje
bez obzira na izmjene u mediju za
snimanje.
3 Nastavak:
Ovo su nastavci naziva datoteka za
format snimanja pri snimanju ovim
uređajem.
• Linearni PCM format * .WAV
• MP3 format .MP3
• WMA format .WMA
* Samo za WS-760M, WS-750M.
Snimanje
Snimanje pomoću vanjskog
mikrofona ili drugih uređaja
Postoji mogućnost povezivanja vanjskog
mikrofona i drugih uređaja kako bi se snimao
zvuk. Spajanje provedite na sljedeći način
sukladno uređaju koji će se upotrebljavati.
• Tijekom snimanja nemojte priključivati
ili isključivati uređaje iz priključka na
diktafonu.
Priključak MIC
Primjenjivi vanjski mikrofoni
(dodatno) (☞ str. 86)
Stereo mikrofon: ME51S
Ugrađeni mikrofon velikog dometa
omogućuje osjetljivo stereo snimanje.
Dvokanalni mikrofon (višesmjerni):
ME30W
Ovo su iznimno osjetljivi višesmjerni
mikrofoni koji koriste napajanje i pogodni
su za snimanje glazbenih izvedbi.
Kompaktni usmjereni mikrofon
(jednosmjerni): ME31
Usmjereni mikrofon koristan je za
snimanja kao što su vanjska snimanja
ili pjevanje ptica.
Jednotonski mikrofon visoke
osjetljivosti za uklanjanje šuma
(jednosmjerni): ME52W
Mikrofon se upotrebljava za snimanje
zvuka na udaljenosti uz umanjivanje
razine okolne buke.
Kravatni mikrofon (višesmjerni): ME15
Maleni mikrofon koji se može prikvačiti
na odjeću i sakriti.
2
Snimanje
Snimanje pomoću vanjskog
mikrofona:
Priključite vanjski mikrofon
na priključak MIC.
Kompaktni zoom mikrofon
(jednosmjerni):ME32
Mikrofon je integriran s stalkom, zbog
čega ga je zgodno postaviti na stol i s
udaljenosti snimati konferencije
ili predavanja.
Mikrofon za snimanje telefonskih
razgovora: TP7
Mikrofon u obliku slušalice koji možete
staviti u uho dok telefonirate. Glas
ili telefonski razgovor može se jasno
snimiti.
Napomene
• Kad se na priključak MIC diktafona spoji
vanjski mikrofon, funkcija ugrađenog
mikrofona bit će onemogućena.
• Mogu se koristiti i mikrofoni s podržanim
napajanjem priključaka.
• Kada se koristi vanjski stereo mikrofon
dok je [Rec Mode] postavljen na mono,
zvuk će se snimati samo na L kanal
(☞ str. 47, str. 49).
• Kada se koristi vanjski mono mikrofon
dok je [Rec Mode] postavljen na stereo
način snimanja, omogućeno je snimanje
samo pomoću mikrofona na L kanalu
(☞ str. 47, str. 49).
HR
29
Snimanje
2
Snimanje zvuka drugih uređaja
pomoću ovog diktafona:
Snimanje zvuka drugih uređaja
pomoću ovog diktafona:
Snimanje zvuka moguće je kad se poveže
priključak audio izlaza (utičnica za slušalice)
drugog uređaja s priključkom MIC diktafona
pomoću kabela za povezivanje KA333
(dodatno) radi snimanja dodatnog zvuka.
Zvuk ovog diktafona može se snimati na
druge uređaje kada se na priključak s audio
ulazom (priključak za mikrofon) (drugog
uređaja) pomoću kabela za spajanje KA333
(dodatno) spoji priključak EAR na ovom
diktafonu radi snimanja dodatnog zvuka.
Snimanje
Priključak MIC
za slušalice
Na priključak
audio izlaza
drugih uređaja
Priključak
EAR
za slušalice
Audio ulaz
priključka
drugih uređaja
Napomena
• Detaljne razine ulaza na ovom se
diktafonu ne mogu podesiti. Kada
povežete vanjske uređaje, obavite
probno snimanje i potom prilagodite
razinu izlaza za vanjske uređaje.
HR
30
Napomena
• Kad namjestite različite postavke
za kvalitetu zvuka koja se odnosi na
reprodukciju diktafona, promijenit će
se i izlazni audio signal u utičnici EAR
(slušalice) (☞ str. 47, str. 53, str. 54, str. 55).
Osnovni podaci o reprodukciji
Reprodukcija
Diktafon može reproducirati datoteke
u formatima WAV*, MP3 i WMA. Želite li
reproducirati datoteku snimljenu pomoću
nekog drugog uređaja, bit će potrebno da
je prenesete (kopirate) iz računala.
* Samo za WS-760M, WS-750M.
Gumb STOP (4)
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
1 Odaberite mapu koja sadrži
datoteke koje želite reproducirati
(☞ str. 22 do str. 24).
• [•] prikazat će se na zaslonu.
a
b
c
d
e
a Oznaka medija za snimanje*, naziv
datoteke
b Oznaka mape
c Oznaka trake trenutnog mjesta
reprodukcije
d Proteklo vrijeme reprodukcije
e Duljina datoteke
* Samo za WS-760M, WS-750M.
3
Reprodukcija
Za WS-760M/WS-750M:
• Kad želite reproducirati datoteku
prenesenu s računala, postavite
diktafon u način rada [Recorder]
ili [Music], na osnovi toga gdje ste
prenijeli datoteku.
• Ako želite reproducirati snimljenu
datoteku, postavite diktafon u način
rada [Recorder] (☞ str. 21).
2 Pritisnite gumb OK `/MENU
za početak reprodukcije.
3 Pritisnite gumb + ili – kako biste
podesili ugodnu razinu glasnoće
za slušanje.
• Glasnoća se može prilagoditi
u rasponu od [00] do [30].
4 Pritisnite gumb STOP (4) na mjestu
gdje želite zaustaviti reprodukciju.
• [¶] prikazat će se na zaslonu.
• Ovim ćete zaustaviti datoteku usred
reprodukcije. Kad je aktivirana
funkcija nastavka, mjesto na kojem
je datoteka zaustavljena registrira
se, čak i ako se uređaj isključi.
Kad se uređaj sljedeći put uključi,
reprodukcija može nastaviti od
registriranog mjesta zaustavljanja.
HR
31
Reprodukcija
Postavke vezane uz reprodukciju
Za WS-650S:
Za WS-760M/WS-750M:
3
Reprodukcija
[Noise
Cancel]*1
(☞ str. 47,
str. 53)
Ako je snimljeni zapis teško
razumljiv zbog bučnog
okruženja, prilagodite razinu
funkcije uklanjanja šuma.
[EUPHONY]*2
(☞ str. 47,
str. 53)
Postavka EUPHONY može se
podesiti na jednu od 4 razine
u skladu s vašim željama.
[Play Mode]
(☞ str. 47,
str. 54)
Možete odabrati način
reprodukcije koji odgovara
vašim postavkama.
Diktafon ima funkciju
glasovnog filtra za
[Voice Filter]*1 izrezivanje niskofrekventnih
i visokofrekventnih tonova
(☞ str. 47,
tijekom normalne, brze ili spore
str. 54)
reprodukcije i omogućavanje
jasne reprodukcije audio snimaka.
[Equalizer]*2
(☞ str. 47,
str. 55)
Ako promijenite postavku
ekvalizatora, možete uživati
u glazbi uz omiljenu kvalitetu
zvuka.
[Skip Space]
(☞ str. 47,
str. 55)
Može se postaviti duljina
intervala za preskakanje.
[Play Scene]
(☞ str. 47,
str. 55)
Željene postavke
reproduciranja mogu se
spremiti kako bi odgovarale
različitim kvalitetama zvuka
i načinima reproduciranja.
[Play Mode]
(☞ str. 47,
str. 54)
Možete odabrati način
reprodukcije koji odgovara
vašim postavkama.
[Voice Filter]
(☞ str. 47,
str. 54)
Diktafon ima funkciju
glasovnog filtra za
izrezivanje niskofrekventnih
i visokofrekventnih tonova
tijekom normalne, brze ili spore
reprodukcije i omogućavanje
jasne reprodukcije audio snimaka.
[Skip Space]
(☞ str. 47,
str. 55)
Može se postaviti duljina
intervala za preskakanje.
[Play Scene]
(☞ str. 47,
str. 55)
Željene postavke reproduciranja
mogu se spremiti kako bi
odgovarale različitim kvalitetama
zvuka i načinima reproduciranja.
Reprodukcija preko slušalica
Na utičnicu EAR diktafona mogu
se priključiti slušalice radi slušanja
reprodukcije.
• Kad su priključene slušalice, zvučnik
diktafona je isključen.
Priključak EAR
*1 Može raditi samo u načinu rada [Recorder].
*2 Može raditi samo u načinu rada [Music].
HR
32
Napomene
• Kako biste izbjegli iritaciju uha, slušalice stavite
tek nakon smanjivanja razine glasnoće.
• Kad slušate reprodukciju preko slušalica, ne
povećavajte previše razinu glasnoće. Visoka
razina glasnoće može oštetiti sluh i smanjiti
sposobnost slušanja.
Reprodukcija
Premotavanje naprijed
Dok se diktafon za vrijeme načina
za zaustavljanje nalazi u prikazu
datoteka, pritisnite i držite
gumb 9.
Premotavanje unatrag
Dok se diktafon za vrijeme načina
za zaustavljanje nalazi u prikazu
datoteka, pritisnite i držite
gumb 0.
3
• [™] prikazat će se na zaslonu.
• Otpustite li gumb 0, zaustavit će se.
Pritisnite gumb OK `/MENU kako biste
započeli reprodukciju tamo gdje ste stali.
Dok je diktafon u načinu reprodukcije,
pritisnite i držite gumb 9.
Dok je diktafon u načinu reprodukcije,
pritisnite i držite gumb 0.
• Kad otpustite gumb 9, diktafon će
nastaviti uobičajenu reprodukciju.
• Ako u sredini datoteke postoji indeksna
oznaka ili privremena oznaka, diktafon
će se zaustaviti na tom mjestu (☞ str. 35).
• Diktafon se zaustavlja kad dođe do kraja
datoteke. Pritišćite gumb 9 kako
biste nastavili reprodukciju od početka
sljedeće datoteke.
• Kad otpustite gumb 0, diktafon će
nastaviti uobičajenu reprodukciju.
• Ako u sredini datoteke postoji indeksna
oznaka ili privremena oznaka, diktafon
će se zaustaviti na tom mjestu (☞ str. 35).
• Diktafon se zaustavlja kad dođe do
početka datoteke. Pritišćite gumb 0
kako biste nastavili reprodukciju od kraja
prethodne datoteke.
Reprodukcija
• [ß] će se prikazati na zaslonu.
• Otpustite li gumb 9, zaustavit će se.
Pritisnite gumb OK `/MENU kako biste
započeli reprodukciju tamo gdje ste stali.
HR
33
Reprodukcija
Pronalaženje početka datoteke
Osnovni podaci o glazbenim datotekama
U slučajevima kada diktafon ne može
reproducirati glazbene datoteke koje
su prenesene na njega, provjerite jesu
li brzina uzorkovanja i brzina protoka
u rasponu u kojem je reprodukcija moguća.
Kombinacije brzina uzorkovanja i brzina
protoka za glazbene datoteke koje diktafon
može reproducirati navedene su u nastavku.
3
Dok je diktafon u načinu za
zaustavljanje ili za reprodukciju,
pritisnite i držite gumb 9.
Reprodukcija
• Diktafon će preskočiti na početak
sljedeće datoteke.
Dok je diktafon u načinu
reprodukcije, pritisnite gumb 0.
• Diktafon će preskočiti na početak
trenutne datoteke.
Dok je diktafon u načinu za
zaustavljanje, pritisnite gumb 0.
• Diktafon će preskočiti na početak
prethodne datoteke. Ako se diktafon
zaustavi na sredini datoteke, vratite se
na početak datoteke.
Dok je diktafon u načinu reprodukcije,
dva puta pritisnite gumb 0.
• Diktafon će preskočiti na početak
prethodne datoteke.
HR
34
Napomene
• Kada preskočite na početak datoteke
tijekom reprodukcije, diktafon će se
zaustaviti na položaju indeksne oznake
i privremene oznake. Indeksna oznaka
i privremena oznaka bit će preskočena
kada izvedete radnju u načinu za
zaustavljanje (☞ str. 35).
• Kada je [Skip Space] postavljeno na
postavku koja nije [File Skip], diktafon će
preskočiti unaprijed/unatrag određeno
vrijeme, a zatim će početi reprodukciju
(☞ str. 47, str. 55).
Format
Frekvencija
datoteke uzorkovanja
Brzina protoka
WAV*
format
44,1 kHz
16 bita
MP3
format
MPEG1 Layer3:
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
MPEG2 Layer3:
16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz
Od 8 kbps do
320 kbps
WMA
format
8 kHz, 11 kHz,
16 kHz, 22 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Od 5 kbps do
320 kbps
* Samo za WS-760M, WS-750M.
• MP3 datoteke s promjenjivom brzinom
protoka (kod kojih brzine protoka
konverzije mogu varirati) možda
se neće pravilno reproducirati.
• Od WAV datoteka ovaj diktafon
može reproducirati samo one koje su
u linearnom PCM formatu. Druge WAV
datoteke nije moguće reproducirati.
• Ovaj diktafon kompatibilan je s Microsoft
Corporation DRM9, no ne i s DRM10.
• Čak i ako diktafon može reproducirati
određeni format datoteke, možda neće
biti kompatibilan sa svim šifriranjima
tog formata.
Reprodukcija
Postavljanje indeksne oznake ili
privremene oznake
Ako su postavljene indeksne i privremene
oznake, dio koji želite preslušati možete brzo
pronaći prilikom premotavanja unaprijed
ili unatrag ili kod datoteka koje čekaju
reprodukciju. Indeksne oznake mogu se
stavljati samo na datoteke stvorene na
Olympus uređajima, ali se na njih mogu
staviti privremene oznake kako bi se
privremeno zapamtile željene lokacije.
Brisanje indeksne oznake ili privremene oznake
1 Pronađite indeksnu ili privremenu
oznaku koju želite izbrisati.
2 Pritisnite gumb 9 ili 0
kako biste odabrali indeksnu ili
privremenu oznaku koju želite
izbrisati.
3
3 Kada se na zaslonu prikaže
indeksni broj u trajanju od 2
sekunde, pritisnite gumb ERASE.
Gumb SCENE/INDEX
• Indeksna ili vremenska oznaka je
izbrisana.
Reprodukcija
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
1 Dok je diktafon u načinu za
zaustavljanje ili reprodukciju,
pritisnite gumb SCENE/INDEX.
• Na zaslonu se pojavljuje broj
i privremena odnosno indeksna
oznaka je umetnuta.
• Čak i nakon postavljanja indeksa
ili privremene oznake, snimanje
ili reprodukcija se nastavlja, tako
da poslije možete umetnuti još
indeksnih ili privremenih oznaka
na ostala mjesta na sličan način.
• Indeksni ili privremeni brojevi koji se
nalaze iza indeksnog ili privremenog
broja automatski će se pomaknuti
prema gore.
Napomene
• Temp oznake su privremene oznake
i one će biti zbrisane ukoliko prenesete
datoteku s računala ili pomoću njega.
• U datoteci se može postaviti najviše
16 indeksnih i privremenih oznaka. Ako
pokušate postaviti više od 16 indeksnih ili
vremenskih oznaka, pojavit će se poruka
[Index Full] za indeksne oznake i [Temp
Mark Full] za privremene oznake.
• Indeksne ili privremene oznake ne mogu
se postaviti ili izbrisati u zaključanoj
datoteci (☞ str. 47, str. 49).
HR
35
Reprodukcija
Promjena brzine reprodukcije
Promijenite brzinu prema potrebi, na
primjer, ako slušate sadržaj sastanka
pri velikoj brzini ili pregledavate dijelove
koje niste uhvatili sa sata stranog jezika pri
niskoj brzini. Ton će se automatski digitalno
postaviti bez promjene glasa tako da zvuči
prirodno.
3
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
3 Pritisnite gumb OK `/MENU.
a Oznaka brzine reprodukcije
a
• Čak i ako se reprodukcija zaustavi,
promijenjena brzina reprodukcije bit će
zadržana. Sljedeća reprodukcija odvijat
će se po toj brzini.
Reprodukcija
O ograničenjima brze reprodukcije
1 Dok je diktafon u načinu za
zaustavljanje, pritisnite gumb
OK `/MENU.
2 Za odabir brzine reprodukcije
pritisnite gumb + ili −.
Kad je frekvencija uzorkovanja
reproducirane datoteke 48 kHz ili
32 kHz, ne možete je reproducirati
u 3 puta većoj brzini. Za te frekvencije
maksimalna brzina reprodukcije jest
2 puta*.
* Na modelu WS-650S maksimalna
brzina reprodukcije jest 2 puta.
Napomene
• Kao u normalnom načinu reprodukcije,
možete zaustaviti reprodukciju, staviti
datoteku na čekanje ili umetnuti
indeksnu oznaku u načine rada
spore i brze reprodukcije (☞ str. 35).
• Spora reprodukcija ili brza reprodukcija
dostupna je čak i kada su postavljeni
[Voice Filter] ili [Equalizer] (☞ str. 47,
str. 54, str. 55).
Samo za WS-760M, WS-750M:
• Spora ili brza reprodukcija nisu dostupne
ako je postavljen efekt [Noise Cancel] ili
[EUPHONY] (☞ str. 47, str. 53).
HR
36
Reprodukcija
Kako pokrenuti ponovnu
reprodukciju određenog segmenta
Ova funkcija omogućuje ponovljenu
reprodukciju dijela datoteke koja se
reproducira.
3 Ponovno pritisnite gumb REC (s)
na mjestu na kojem želite završiti
s ponovljenom reprodukcijom
segmenta.
• Diktafon će uzastopno reproducirati
taj segment sve dok se ne poništi
funkcija ponovljene reprodukcije
segmenta.
Gumb REC (s)
3
2 Pritisnite gumb REC (s) na
mjestu od kojeg želite da počne
ponovna reprodukcija segmenta.
Reprodukcija
1 Odaberite datoteku u kojoj
se nalazi segment koji želite
ponovo reproducirati i pokrenite
reprodukciju.
Napomena
• Kao i kod uobičajene reprodukcije, brzina
reprodukcije se može promijeniti i kod
ponovljene reprodukcije segmenta
(☞ str. 36). Ako se tijekom reprodukcije
segmenta umetnu ili izbrišu indeksne
oznake ili privremene oznake, ponavljana
reprodukcija segmenta bit će poništena
i diktafon će se vratiti u normalnu
reprodukciju (☞ str. 35).
• [w] treperit će na zaslonu.
• Možete brzo premotati unaprijed,
unatrag ili promijeniti brzinu
reprodukcije dok radite u normalnom
načinu rada, kad oznaka [w] bljeska
da biste pronašli krajnji položaj
(☞ str. 33, str. 36).
• Kada stigne do kraja datoteke
dok [w] treperi, ta točka postat će
krajnji položaj i počet će ponovna
reprodukcija.
HR
37
Reprodukcija
Poništavanje funkcije ponovljene
reprodukcije segmenta
Pritiskom na bilo koji od ovih
gumba prekinut će se ponovljena
reprodukcija segmenta.
Promjena scene reprodukcije
[Play Scene]
Kad registrirate postavke reprodukcije
za željene scene reprodukcije, možete
lako mijenjati funkcije reprodukcije
(☞ str. 47, str. 55).
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
3
Reprodukcija
Gumb SCENE/INDEX
a Pritisnite gumb STOP (4).
Ako pritisnete gumb STOP (4), prekinut
ćete ponovljenu reprodukciju segmenta
i zaustaviti reprodukciju.
b Pritisnite gumb REC (s).
Ako pritisnete gumb REC (s), prekinut
ćete ponovljenu reprodukciju segmenta
i reprodukcija će se nastaviti bez
ponavljanja.
1 Dok je diktafon u načinu za
zaustavljanje ili za reprodukciju,
pritisnite i držite gumb SCENE/
INDEX.
2 Pritisnite gumb + ili − kako biste
odabrali karticu [Play Scene].
c Pritisnite gumb 9
Pritisnete li gumb 9, prekinut ćete
ponovljenu reprodukciju segmenta
i brzo premotati na početak sljedeće
datoteke.
d Pritisnite gumb 0
Ako pritisnete gumb 0, prekinut
ćete ponovljenu reprodukciju segmenta
i vratiti se na početak trenutne datoteke.
HR
38
3 Pritisnite gumb OK `/MENU.
4 Pritisnite gumb + ili − da biste
odabrali scenu reprodukcije.
Primjer:
WS-760M, WS-750M
• Za model WS-650S možete odabrati
od [Voice 1] do [Voice 5].
5 Pritisnite gumb OK `/MENU.
Brisanje
6 Pritisnite gumb OK `/MENU.
Brisanje datoteka
Odabranu datoteku možete izbrisati
iz mape. Isto tako, istodobno možete
izbrisati sve datoteke u mapi.
• Zaslon se mijenja na [Erase!]
te započinje brisanje.
• [Erase Done] prikazuje se kada
se zapis izbriše. Brojevi datoteka
automatski će se ponovno dodijeliti.
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
Gumb ERASE
3
Brisanje
1 Odaberite datoteku koju želite
izbrisati (☞ str. 22 do str. 24).
2 Kad je diktafon u zaustavljenom
načinu u prikazu datoteke,
pritisnite gumb ERASE.
3 Pritisnite gumb + ili − kako
biste odabrali [Erase in Folder]
ili [File Erase].
Brisanje mape
Za WS-760M/WS-750M:
Datoteke možete izbrisati brisanjem mapa.
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
4 Pritisnite gumb OK `/MENU.
5 Pritisnite gumb +
i odaberite [Start].
Gumb ERASE
1 Odaberite mapu koju želite
izbrisati (☞ str. 22 do str. 24).
2 Kad je diktafon u zaustavljenom
načinu u prikazu popisa mapa,
pritisnite gumb ERASE.
HR
39
Brisanje
3 Pritisnite gumb +
i odaberite [Start].
4 Pritisnite gumb OK `/MENU.
3
Brisanje
HR
40
• Zaslon se mijenja na [Erase!]
te započinje brisanje.
• [Erase Done] prikazuje se kada
se zapis izbriše. Brojevi datoteka
automatski će se ponovno dodijeliti.
Napomene
• Izbrisanu datoteku ne možete ponovo
vratiti. Pažljivo provjerite prije brisanja.
• Zaključane datoteke i datoteke samo za
čitanje nije moguće izbrisati (☞ str. 47,
str. 49).
• Ako se unutar 8 sekundi ne odabere
radnja, diktafon će se vratiti u način
za zaustavljanje.
• Ako diktafon ne prepoznaje datoteku,
datoteka i mapa u kojoj se ona nalazi
neće se izbrisati. Za brisanje spojite
diktafon s računalom.
Samo za WS-760M, WS-750M:
• Kad je u diktafon umetnuta microSD
kartica, provjerite jeste li potvrdili medij
snimanja kao [Built-in Memory] ili
[microSD Card] kako ne bi došlo do
pogreške (☞ str. 47, str. 57).
• Brisanje može potrajati i više od
10 sekundi. Tijekom obrade nikada
nemojte izvršavati radnje poput
sljedećih, jer bi to moglo oštetiti podatke.
Osim toga, zamijenite bateriju novum
kako biste se uvjerili da se baterije neće
isprazniti tijekom obrade.
1 Isključivanje ispravljača tijekom obrade.
2 Vađenje baterija tijekom obrade.
3 Uklonite microSD karticu tijekom
obrade kad se [microSD Card] koristi
kao medij za snimanje.
• Nije moguće izbrisati zadane mape na
diktofonu, tj. [Recorder], uključujući
[Folder A] do [Folder E] i [Radio Folder])
i [Music].
• U mapi [Music] moguće je izbrisati sve
mape osim [Music].
Samo za WS-650S:
• Brisanje može potrajati i više od
10 sekundi. Tijekom obrade nikada
nemojte izvršavati radnje poput
sljedećih, jer bi to moglo oštetiti podatke.
Osim toga, zamijenite bateriju novom
kako biste se uvjerili da se baterije neće
isprazniti tijekom obrade.
1 Isključivanje ispravljača tijekom obrade.
2 Vađenje baterija tijekom obrade.
• Ne možete brisati mape pomoću
diktafona.
O FM radiju
(Samo za WS-760M)
Upotreba FM radija
Za WS-760M:
Prijem radiostanica razlikovat će se ovisno o tome gdje koristite radio. Ako je prijem
slab, prilagodite položaj ili usmjerenje antene ili postavite diktafon na mjesto gdje
lako možete primiti radiosignal, na primjer pored prozora.
Diktafon možda neće moći primiti FM signal
unutar zgrada ili blizu njih.
Povezivanje slušalica
Priložene slušalice funkcioniraju
kao FM antena. Nećete moći primati
FM radiosignale ako slušalice nisu
priključene.
Pomaknite se na mjesto gdje lako
možete primiti signal. Unutar zgrade
signal ćete lakše primiti u blizini
prozora.
Uporeba FM radija
Priključak EAR
za slušalice
4
• Također imajte na umu da nećete moći
primati radiosignale na mjestima na
kojima nema radiovalova, poput područja
izvan regije emitiranja i područja
okrućenih planinama.
Napomene
• Čak i u regijama emitiranja radiosignali se mogu teško primiti u tunelima ili podzemnim
putovima, unutar zgrada ili u njihovim sjenama te blokovima apartmana s betonskim
strukturama i sličnim lokacijama. Na takvim mjestima možda nećete moći primiti
radiosignal.
• Za najbolji prijem izbjegavajte koristiti radio istodobno kad i mobilni telefon, računalo,
televizor ili drugi električni proizvod. Neki proizvodi mogu izazvati šumove.
• Ako koristite radio dok ste povezani s AC prilagodnikom (A514 itd.), može se stvoriti šum.
Kad koristite FM radio obavezno koristite bateriju.
HR
41
Operacije načina rada FM radija
Dodavanje radiopostaje na popis:
Promijenite način primanja na
ručni i prilagodite frekvenciju.
Tada možete dodati odabranu
postaju (☞ str. 44, str. 45).
Za WS-760M:
3 Pritisnite gumb 9 ili 0
i odaberite postaju.
• Možete odabrati postavljenu postaju.
Plug in the
Ukopčajte
slušalice
earphones
4
Gumb +−
Gumb 9 0
Operacije načina rada FM radija
1 Postavljeno na način rada
[FM Radio] (☞ str. 21).
• Promijenite način rada u [FM Radio].
• Da biste zaustavili prijem FM radija,
pritisnite gumb LIST da biste otvorili
zaslon [Home]. Na zaslonu [Home]
možete promijeniti drugi način rada.
• Možete odabrati i postaju koju
niste postavili. Pojedinosti potražite
u dijelu »Promjena načina prijema«
(☞ str. 44).
4 Pritisnite gumb + ili – kako biste
podesili ugodnu razinu glasnoće
za slušanje.
• Glasnoća se može prilagoditi
u rasponu od [00] do [30].
Postavke vezane uz FM radio
2 Podešavanje radiopostaja.
HR
42
Automatsko podešavanje
radiopostaja:
Automatsko podešavanje radiopostaja
radi lakšeg ugađanja. Za pojedinosti
pogledajte »Automatsko podešavanje
radiopostaja [Auto-preset]«
(☞ str. 43).
[Auto-preset]
(☞ str. 43)
Automatski dodaje
radiopostaje na popis
postaja.
[Scan sense]
(☞ str. 47,
str. 59)
Omogućuje postavljanje
osjetljivosti skeniranja za
automatsko postavljanje.
[Output]
(☞ str. 47,
str. 59)
Omogućuje postavljanje
audioizlaza za FM radio.
Operacije načina rada FM radija
Automatsko podešavanje
radiopostaja [Auto-preset]
4 Pritisnite gumb + ili – kako
biste odabrali [Auto-preset].
Podešavanje postaja olakšava pronalaženje
željene postaje.
5 Pritisnite gumb OK `/MENU.
• [Auto-preset] prikazat će se
na zaslonu.
Plug in the
Ukopčajte
slušalice
earphones
4
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
1 Postavljeno na način rada
[FM Radio] (☞ str. 21).
2 Pritisnite gumb OK `/MENU.
• Na zaslonu će se prikazati izbornik
(☞ str. 47).
6 Ponovo pritisnite
gumb OK `/MENU.
• [Scanning] prikazat će se na zaslonu
i skeniranje počinje. Kad se pojavi
[Preset complete], skeniranje je
gotovo.
Operacije načina rada FM radija
• Odaberite [Cancel] i pritisnite
gumb OK `/MENU za povratak
na prethodni zaslon.
3 Pritisnite OK `/MENU ili 9 kako
biste se pomaknuli do stavke koju
želite postaviti.
Napomena
• Brojevi postavljenih postaja dodjeljuju
se automatski u skladu s frekvencijom.
HR
43
Operacije načina rada FM radija
Promjena načina prijema
Odaberite način prijema u skladu s uvjetima
primanja. Ako je signal željene postaje
slab i ne može se otkriti pomoću funkcije
Auto Preset, prebacite se u ručni prijem
i pronađite frekvenciju.
1 Obavlja korake od 1 do 3
iz dijela »Operacije načina
rada FM radija« (☞ str. 42).
2 Pritisnite gumb OK `/MENU kako
biste odabrali način prijema.
• Način primanja mijenja se svaki put
kad pritisnete gumb OK `/MENU
Način poziva podešene postaje:
• Pritisnite gumb 9 ili 0
i odaberite postavljenu postaju.
a Broj postavljene postaje
Ukopčajte
Plug in the
slušalice
earphones
4
Operacije načina rada FM radija
Gumb 9 0
Gumb OK
`/MENU
a
b
Način rada Auto/Manual:
• Pritisnite gumb 9 ili 0
kako biste podesili frekvenciju
i primili signal (ručni prijem).
• Pritišćite gumbe 9 ili 0 da
biste skenirali dostupne postaje
(automatski prijem).
b Frekvencija podešavanja
HR
44
Operacije načina rada FM radija
Dodavanje radiopostaje
Na popis postaja možete dodati postaje
iz načina prijema Auto/Manual.
3 Pritisnite gumb OK `/MENU.
• Možete dodati najviše 30 postavljenih
postaja.
Ukopčajte
Plug in the
slušalice
earphones
Brisanje radiopostaje
Gumb +−
Gumb OK `/MENU
1 Odaberite postavljenu postaju
koju želite izbrisati.
2 Pritisnite gumb ERASE.
1 Dodajte radiopostaju na popis
postaja.
• Odaberite [Cancel] i pritisnite
gumb OK `/MENU za povratak
na prethodni zaslon.
3 Pritisnite gumb OK `/MENU.
Operacije načina rada FM radija
Gumb SCENE/INDEX
4
2 Pritisnite gumb SCENE/INDEX.
Napomena
• Brojevi postavljenih postaja dodjeljuju
se automatski u skladu s frekvencijom.
• Odaberite [Cancel] i pritisnite
gumb OK `/MENU za povratak
na prethodni zaslon.
HR
45
Snimanje s FM radija
Prilikom snimanja s FM radija:
Za WS-760M:
Čak i ako FM radio zvuči dobro,
određeni uvjeti prijema mogu izazvati
šum nakon početka snimanja. Da biste
bili sigurni da neće biti pogrešaka sa
snimkom, napravite probno snimanje.
Osim toga, snimajte na lokaciji
s najboljim prijemom.
Ukopčajte
Plug in the
slušalice
earphones
4 Pritisnite gumb STOP (4) kako
biste zaustavili snimanje.
Gumb REC (s)
• [´] će nestati i vraća se zaslon
prijema.
Gumb STOP (4)
4
Snimanje s FM radija
1 Odaberite emitirani program koji
želite snimiti (☞ str. 21, str. 42).
2 Na postavkama izbornika za
FM radio postavite [Output] na
[Earphones] (☞ str. 47, str. 59).
• Ako je [Output] postavljen na
[Speaker], nećete moći snimati.
3 Pritisnite gumb REC (s)
i započnite snimanje.
• Kad snimate s FM radija, snimka
se automatski sprema u mapu
[FM Radio] u mapi [Recorder].
Napomene
• Kad snimate s FM radija obavezno
spojite slušalice na utičnicu EAR.
• Kad snimate s FM radija, na naziv
datoteke dodijeljen prilikom snimanja
(☞ str. 32) dodaje se datum i vrijeme.
WS760001_100715_0915.WMA
a
b
c
d
e
HR
46
• Lampica snimanja svijetli narančasto
i na zaslonu se prikazuje [´].
a Format snimanja
b Broj postavljene postaje
c Frekvencija podešavanja
d Proteklo vrijeme snimanja
e Preostalo vrijeme snimanja
Datum: [100715] (2010, srpanj 15)
Vrijeme: [0915] (09:15)
Postavljanje izbornika
Način postavljanja izbornika
Stavke u izbornicima kategorizirane su po
karticama te stoga prvo odaberite karticu
i pomaknite se do željene stavke kako biste
je brzo postavili. Svaku stavku izbornika
možete postaviti na sljedeći način.
Gumb +−
Gumb 9 0
Gumb OK `/MENU
3 Pritisnite OK `/MENU ili 9 kako
biste se pomaknuli do stavke
koju želite postaviti.
4 Pritisnite gumb + ili – kako biste
se pomaknuli do stavke koju
želite postaviti.
5
1 Dok je diktafon u načinu STOP,
pritisnite i držite gumb OK `/MENU.
5 Pritisnite gumb OK `/MENU ili 9.
• Pomiče se do postavke odabrane
stavke.
• Stavke izbornika mogu se postaviti
tijekom snimanja ili reprodukcije
(☞ str. 48).
6 Pritisnite gumb + ili – kako biste
promijenili postavku (☞ str. 49
do str. 64).
Način postavljanja izbornika
• Na zaslonu će se prikazati izbornik.
2 Pritisnite gumb + ili – kako
biste se pomaknuli do kartice na
kojoj se nalazi stavka koju želite
postaviti (☞ str. 49 do str. 64).
• Možete promijeniti prikaz izbornika
tako da pomaknete kursor kartice
postavki.
7 Pritisnite gumb OK `/MENU
i potvrdite postavku.
• Putem zaslona dobit ćete izvješće
da su postavke uspostavljene.
HR
47
Način postavljanja izbornika
4 Postavljanje izbornika tijekom
reprodukcije:
Funkcija
Postavka
[Property]
[Noise Cancel]*2
• Ako pritisnete gumb 0, a pritom
ne pritisnete gumb OK `/MENU,
postavke će biti otkazane i vratit
ćete se na prethodni zaslon.
8 Pritisnite gumb STOP (4)
i zatvorite izbornik.
• Kad ste na zaslonu izbornika tijekom
snimanja ili reprodukcije, pritisak na
gumb 0 ili STOP (4) omogućuje
povratak na zaslon reprodukcije bez
prekida snimanja ili reprodukcije.
5
Način postavljanja izbornika
Napomene
• Diktafon će se zaustaviti nakon 3 minute
neaktivnosti tijekom postavljanja
izbornika, kad odabrana stavka nije
primijenjena.
• Prilikom unošenja postavki izbornika
tijekom snimanja ili reprodukcije,
postavke izbornika otkazat će se nakon
8 sekundi ako ne pritisnete nijedan gumb.
4 Postavljanje izbornika tijekom
snimanja:
Funkcija
Postavka
[Zoom Mic]*1
[VCVA]
[Backlight]
[LED]
HR
48
[Voice Filter]*4
[Play Mode]
K mogućnostima za
stavke izbornika
[Equalizer]*3
[Skip Space]
[Backlight]
[LED]
4 Izbornik postavki tijekom
prijema FM radiopostaja
(samo za WS-760M):
• Tijekom snimanja u načinu rada
[FM Radio] moguće su samo
postavke [Backlight] i [LED].
Funkcija
Postavka
[Rec Mode]
[Auto-preset]
[Scan sense]
[Backlight]
K mogućnostima za
stavke izbornika
[LED]
[Output]
[Mic Sense]
[Low Cut Filter]
[EUPHONY]*3
K mogućnostima za
stavke izbornika
*1 Samo za WS-760M.
*2 Samo za WS-760M, WS-750M (Radi samo
u načinu [Recorder]).
*3 Samo za WS-760M, WS-750M (Radi samo
u načinu [Music]).
*4 Radi samo u načinu [Recorder].
Način postavljanja izbornika
+ Izbornik datoteka
Zaštita od brisanja
Zaključavanje datoteke sprečava slučajno
brisanje važnih podataka. Zaključane
datoteke ne brišu se kad odaberete
brisanje svih datoteka u mapi (☞ str. 39).
[On]:
Zaključava datoteku i sprječava njezino
brisanje.
[Off]:
Otključava datoteku i omogućuje njezino
brisanje.
Zamjena
Pogledajte »Preuređenje datoteka
[Replace]« (☞ str. 59).
Razdjeljivanje datoteka
Svojstvo
Informacije o datoteci i mapi mogu se
potvrditi sa zaslona izbornika.
Kada se odabere datoteka:
[Name] (Naziv datoteke), [Date] (Vremenska
oznaka), [Size] (Veličina datoteke),
[Bit Rate]*1 (Format datoteke), [Artist]*2
(Ime izvođača) i [Album]*2 (Naziv albuma)
pojavljuju se na zaslonu.
*1 Kada se odabere linearna datoteka PCM
formata, područje za [Bit Rate] prikazuje
frekvenciju uzorkovanja i brzinu prijenosa.
*2 Kada datoteka ne sadrži informacije
o oznaci, zaslon će u ovom području biti
prazan. Ako je odabrano [Recorder],
[Artist] i [Album] neće se pojaviti na
zaslonu.
Kada se odabere mapa:
[Name] (Naziv datoteke), [Folder]*1
(Broj mape) i [File]*2 (Broj datoteke)
pojavit će se na zaslonu.
*1 Kada je odabran [Recorder], [Folder]
se neće pojaviti na zaslonu.
*2 Datoteke koje diktafon ne može
prepoznati nisu uključene u broj datoteka.
, Rec Menu
Mic Sense (Osjetljivost mikrofona)
Osjetljivost mikrofona može se prilagoditi
kako bi zadovoljila potrebe snimanja.
[High]: Najviša osjetljivost snimanja
pogodna za snimanje na udaljenosti
ili kad je izvor zvuka slab, na primjer na
konferencijama s velikim brojem ljudi.
[Middle]: Pogodno za snimanje manjih
sastanaka i seminara s manjim
brojem ljudi.
[Low]: Najmanja osjetljivost mikrofona
pogodna za diktate.
• Ako želite jasno snimiti glas osobe
koja govori, postavite [Mic Sense]
na [Low] i postavite ugrađeni stereo
mikrofon blizu njezinih usta (5–10 cm)
na početku snimanja.
Način snimanja
Diktafon može snimati u linearnom PCM
formatu (za WS-760M, WS-750M). Moguće
je snimanje pri visokoj razlučivosti s velikom
brzinom uzorkovanja i visokom brzinom
prijenosa koja je jednaka ili bolja od one
na glazbenom CD-u. Osim toga, podržava
i MP3 i WMA formate.
5
Način postavljanja izbornika
Pogledajte »Razdjeljivanje datoteka
[File Divide]« (☞ str. 60).
• Unaprijed odaberite datoteke koje želite
potvrditi prije rada u izborniku.
1 Odabir formata snimanja.
[PCM]*: To je nekomprimirani audio
format koji se koristi za glazbene
CD-ove i sl.
[MP3]: MPEG je međunarodni standard
koji je ustanovila ISO radna grupa
(Međunarodna organizacija za
standardizaciju).
[WMA]: To je način kodiranja audio
komprimiranja koji je razvila tvrtka
Microsoft Corporation u SAD-u.
* Samo za WS-760M, WS-750M.
HR
49
Način postavljanja izbornika
2 Odabir brzine snimanja.
Kada je odabran način [PCM]:
[44,1 kHz/16 bit]*1
Kada je odabran način [MP3]:
[256 kbps]*1, [192 kbps]*2,
[128 kbps]
Kada je odabran način [WMA]:
[ST XQ], [ST HQ], [ST SP], [HQ], [SP], [LP]
*1 Samo za WS-760M, WS-750M.
*2 Samo za WS-650S.
• Za jasno snimanje sastanka ili predavanja
postavite postavku osim [LP] u [Rec Mode].
• Kada se koristi vanjski mono mikrofon
dok je [Rec Mode] postavljen na stereo
način snimanja, omogućeno je snimanje
samo pomoću mikrofona na L kanalu.
Zoom Mic
5
Za WS-760M:
Način postavljanja izbornika
Funkcija usmjerenog mikrofona koristi
DiMAGIC (DiMAGIC Co., Ltd.) DiMAGIC
tehnologiju virtualnog mikrofona (DVM).
DVM je sustav prikupljanja zvuka koji
vam omogućuje snimanje fokusirajući se
na zvuk iz bilo kog smjera. Od raširenog
stereo snimanja do snimanja visoke
usmjerenosti, DVM predstavlja najnovije
u načinu usmjerenog kontroliranja koje vam
omogućuje prijelaz na pojedinačni mikrofon.
Low Cut Filter (Low Cut filtar)
Diktafon ima funkciju Low Cut filtra za
smanjenje niskofrekventnih zvukova i jasnije
snimanje glasova. Ovom se funkcijom može
smanjiti šum izazvan radom klimatizacijskih
uređaja, projektora i drugih sličnih uređaja.
[On]:
Omogućuje funkciju Low Cut filtra.
[Off]:
Onemogućuje ovu funkciju.
VCVA
Kada mikrofon prepozna da je zvuk dosegnuo
prethodno postavljenu jačinu, ugrađeni
Variable Control Voice Actuator (VCVA)
automatski započinje snimanje i zaustavlja se
kada jačina zvuka padne ispod postavljene
jačine. VCVA funkcija produljuje vrijeme
snimanja i štedi memorije s obzirom da se
snimanje zaustavlja tijekom razdoblja tišine,
što pridonosi efikasnijoj reprodukciji.
[On]:
Omogućuje VCVA funkciju. Snimanje
s VCVA funkcijom je uključeno.
[Off]:
Onemogućuje ovu funkciju. Nastavlja
se snimanje u normalnom načinu.
• Kad je [V-Sync. Rec] postavljen na [On],
[VCVA] je onemogućen. Da biste koristili
ovu funkciju, postavite [V-Sync. Rec] na
[Off] (☞ str. 51).
Podesite razinu pokretanja za
pokretanje/zaustavljanje:
1 Pritisnite gumb REC (s)
i započnite snimanje.
HR
50
• Kad povećate vrijednost, usmjerenost
se sužava.
• Smanjenje vrijednosti proširuje
usmjerenost i omogućuje snimanje
u širokom stereozvuku.
• Ako smanjite usmjerenost i proširite raspon
snimanja, možete snimati sa zvukom sa
širokim stereougođajem.
• Kada je ulazna razina zvuka niža od
namještene, snimanje automatski
prestaje nakon otprilike 1 sekunde
i na zaslonu se prikazuje poruka
[Standby]. Lampica snimanja svijetli
kada snimanje započne i treperi kada
se snimanje pauzira.
Način postavljanja izbornika
2 Pritisnite gumb 9 ili 0 kako
biste podesili razinu pokretanja
za pokretanje/zaustavljanje.
• VCVA razina može se postaviti na bilo
koju od 15 različitih vrijednosti.
• Što je viša vrijednost, diktafon
je osjetljiviji na zvuk. Na najvišoj
vrijednosti, čak i najtiši zvuk aktivirat
će snimanje.
V-Sync. Rec
Snimanje sa sinkronizacijom glasa započinje
snimati kada se otkrije glas koji je glasniji
od razine sinkronizacije glasa (razina
otkrivanja). Kada glas postane tih, snimanje
se automatski zaustavlja. Kada je snimanje sa
sinkronizacijom glasa uključeno, razina unosa
je ispod razine sinkronizacije glasa (razina
otkrivanja) dulje od navedenog vremena
otkrivanja, diktafon se zaustavlja.
1 Odaberite [On] ili [Off].
a
b
•
•
•
2 Postavlja vrijeme otkrivanja.
[1 second] [2 seconds] [3 seconds]
[5 seconds] [10 seconds]:
Ako je ulazni signal (razina snimanja)
jednaka ili niža od određene razine
dulje od određenog vremena
otkrivanja, diktafon se zaustavlja.
Podešavanje razine
sinkronizacije glasa:
1 Pritisnite gumb REC (s)
i započnite snimanje.
• Za upotrebu snimanja sa
sinkronizacijom glasa uključite
[V-Sync. Rec] na [On] i navedite
vrijeme otkrivanja.
5
Način postavljanja izbornika
•
a Mjerač razine zvuka (razlikuje se
ovisno o tome koju jačinu zvuka
snimate)
b Početna razina (pomiče se desno/
lijevo, ovisno u postavljenoj razini)
Razina pokretanja za start/stop također
se razlikuje ovisno o odabranom načinu
osjetljivosti mikrofona (☞ str. 49).
Ako se početna razina ne postavi
unutar 2 sekunde, zaslon će se vratiti
na prethodni.
Ako je pozadinska buka prevelika,
početna se osjetljivost VCVA može
podesiti sukladno situaciji.
Kako biste osigurali uspješno snimanje,
napravite testno snimanje i provjerite
ulaznu razinu zvuka koja će aktivirati
snimanje.
[On]: Omogućuje funkciju snimanja
sa sinkronizacijom glasa.
[Off]: Onemogućuje ovu funkciju.
• Ako odaberete [On], nastavite
s korakom 2.
2 Pritisnite gumb 9 ili 0
da biste podesili razinu
sinkronizacije glasa.
• Razina snimanja sa sinkronizacijom
glasa može se postaviti na bilo koju
od 15 različitih vrijednosti.
• Što je viša vrijednost, diktafon
je osjetljiviji na zvuk. Na najvišoj
vrijednosti, čak i najtiši zvuk
aktivirat će snimanje.
HR
51
Način postavljanja izbornika
Rec Scene
a
a Razina sinkronizacije glasa
(pomiče se desno/lijevo,
ovisno o postavljenoj razini)
Postavku snimanja možete odabrati
iz predložaka [Lecture], [Conference],
[Meeting], [Dictation] kako bi odgovarala
sceni snimanja ili situaciji. Ujedno možete
spremiti željenu postavku snimanja.
1 Odaberite [Scene Select] ili
[Scene Save].
3 Pritisnite gumb REC (s).
• Diktafon prelazi u način mirovanja.
[Standby] treperi na zaslonu
i lampica snimanja treperi.
• Kad je ulaz na razini sinkronizacije
glasa ili viši, snimanje započinje
automatski.
5
4 Snimanje sa sinkronizacijom
glasa automatski se zaustavlja.
Način postavljanja izbornika
• Ako se nastavi zvuk ispod glasnoće
razine sinkronizacije glasa, snimanje
se završava automatski i diktafon se
vraća u način mirovanja iz koraka 3.
Svaki put kad diktafon uđe u način
mirovanja, datoteka se zatvara
i snimanje se nastavlja u drugoj
datoteci.
• Da biste zaustavili diktafon tijekom
snimanja sinkronizacije glasa,
pritisnite gumb STOP (4).
• Kad je [VCVA] postavljen na [On],
[V-Sync. Rec] je onemogućen. Za
korištenje ovih funkcija postavite
[Voice] na [Off] (☞ str. 50).
[Scene Select]:
Odaberite scenu snimanja iz
predložaka koja odgovara sceni
snimanja i uvjetima. Pojedinosti
potražite u dijelu »Postavke
predloška« (☞ str. 53). Ili odaberite
scenu snimanja prilagođenu za
određenu svrhu.
[Scene Save]:
Možete spremiti do 3 skupa postavki
izbornika povezanih uz trenutnu
snimku.
• Ako odaberete [Scene Select],
nastavite s korakom 4.
Kada je odabran način rada
[Scene Save]:
2 Postavite postavke snimanja
u skladu sa svojim željama.
3 Navedite odredište spremanja.
HR
52
• Možete odabrati odredište spremanja
iz [User Setting 1], [User Setting 2]
i [User Setting 3].
Način postavljanja izbornika
Kada je odabran način rada
[Scene Select]:
4 Odaberite scenu snimanja.
Postavke predloška:
[Lecture]:
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[Zoom Mic]*
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
[High]
[MP3]: [128 kbps]
[+6]
[On]
[Off]
[Off]
[Conference]:
[Middle]
[MP3]: [128 kbps]
[Off]
[On]
[Off]
[Off]
[Meeting]:
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[Zoom Mic]*
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
[Middle]
[MP3]: [128 kbps]
[Off]
[On]
[Off]
[Off]
Noise Cancel
Za WS-760M/WS-750M:
Ako je snimljeni zapis teško razumljiv zbog
bučnog okruženja, prilagodite razinu
funkcije uklanjanja šuma.
[High] [Low]: Omogućuje funkciju Noise
Cancel (Uklanjanje šuma). Šum će biti
smanjen kako bi reprodukcija bila što bolja.
[Off]: Onemogućuje ovu funkciju.
• Kada je [Noise Cancel] postavljeno na [Low]
ili [High], funkcije spore/brze reprodukcije
i [Voice Filter] neće funkcionirati. Za
korištenje ovih funkcija postavite [Noise
Cancel] na [Off] (☞ str. 36, str. 54).
• [Noise Cancel] radi samo u načinu
[Recorder].
5
EUPHONY
Za WS-760M/WS-750M:
[Dictation]:
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[Zoom Mic]*
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
- Play Menu
Način postavljanja izbornika
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[Zoom Mic]*
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
* Samo za WS-760M
• Ako odaberete scenu snimanja, nećete
moći promijeniti gore opisane postavke
izbornika u vezi snimke. Za korištenje ovih
funkcija postavite [Rec Scene] na [Off].
Za provjeru postavki:
Na zaslonu [Scene Select] odaberite
scenu snimanja scenu snimanja
pomoću gumba + i – i pritisnite
gumb 9. Pritisnite gumb 0
za povratak na zaslon [Scene Select].
[Low]
[WMA]: [HQ]
[Off]
[On]
[Off]
[Off]
[DNS]:
Za Dragon Naturally Speaking
(Nuance Communications Inc.)
Diktafon je opremljen sustavom »EUPHONY
MOBILE«, najnovije u sustavima za okružujuću
reprodukciju zvuka, koji kombinira ispravak
propusnosti, tehnologiju proširenja
i tehnologiju obrade virtualnog akustičkog
izvora. Kao dodatak prirodnom i obuhvatnom
osjećaju, diktafon je opremljen posebnim
funkcijama zbog kojih slušatelji nemaju osjećaj
sabijenosti i zatvorenosti niti se umaraju nakon
HR
53
Način postavljanja izbornika
5
Način postavljanja izbornika
HR
54
duljeg slušanja. Osim toga, slušatelji nemaju
osjećaj sabijenosti i zatvorenosti niti se umaraju
nakon duljeg slušanja. Razine prilagođavanja
za postavku EUPHONY mogu se postaviti na
četiri faze u skladu s željenim postavkama.
[Power]:
Ovaj način fokusira se više na niže
registre zvuka.
[Wide]:
Ovaj način ima još širi osjećaj.
[Natural]:
Ovaj način postiže ispravak prirodne
propusnosti i proširenje akustičkog polja.
[Off]:
Onemogućuje ovu funkciju.
• Kada je [EUPHONY] postavljeno na
[Power], [Wide] ili [Natural], funkcije
spore/brze neće funkcionirati. Za korištenje
ovih funkcija postavite [EUPHONY] na [Off]
(☞ str. 36).
• [EUPHONY] radi samo u načinu [Music].
• Kad reproducirate koristeći ugrađeni
zvučnik, funkcija EUPHONY je
onemogućena.
Voice Filter (Filtar glasa)
Diktafon ima funkciju glasovnog
filtra za izrezivanje niskofrekventnih
i visokofrekventnih tonova tijekom normalne,
brze ili spore reprodukcije i omogućavanje
jasne reprodukcije audio snimaka.
[On]:
Omogućuje funkciju Voice Filter
(Filtar glasa).
[Off]:
Onemogućuje ovu funkciju.
Samo za WS-760M, WS-750M:
• Kada je [Voice Filter] postavljen na [On],
[Noise Cancel] neće funkcionirati. Za
korištenje ovih funkcija postavite [Voice
Filter] na [Off] (☞ str. 53).
• [Voice Filter] radi samo u načinu
[Recorder].
Play Mode (Način reprodukcije)
Možete odabrati način reprodukcije koji
odgovara vašim postavkama.
Za WS-760M/WS-750M:
• Postavljeno na način rada [Music].
Odaberite željeni raspon
reprodukcije:
1 Odaberite [Play Area].
2 Odaberite [File], [Folder] ili [All].
[File]: Odabire se trenutna datoteka.
[Folder]: Odabire se trenutna mapa.
[All]: Odabiru se sve datoteke
u internoj memoriji.
Odaberite željeni način reprodukcije:
1 Odaberite [Repeat] ili [Random].
[Repeat]: Postavlja ponavljanje načina
reprodukcije.
[Random]: Postavlja nasumični način
reprodukcije.
2 Odaberite [On] ili [Off].
[On]: Postavlja se raspon reprodukcije
koji će se ponavljati ili reproducirati
nasumično.
[Off]: Onemogućuje ovu funkciju.
Za WS-760M/WS-750M:
• Postavljeno na način rada [Recorder].
Za WS-650S:
[File]: Zaustavlja se nakon reprodukcije
trenutne datoteke.
[Folder]: Neprekidna reprodukcija svih
datoteka u trenutnoj mapi sve do zadnje
datoteke i zaustavljanje.
• U načinu [File], kad diktafon dođe do kraja
zadnje datoteke u mapi, [End] treperi dvije
sekunde na zaslonu i diktafon se zaustavlja
na početku zadnje datoteke.
Način postavljanja izbornika
• U načinu [Folder] kad diktafon dođe do
kraja zadnje datoteke u mapi, [End] treperi
dvije sekunde na zaslonu i diktafon se
zaustavlja na početku prve datoteke u mapi.
• U načinu [All], nakon reprodukcije
posljednje datoteke u mapi, diktafon će
početi reprodukciju od prve datoteke
u sljedećoj mapi. Kada dođe do kraja
posljednje datoteke u diktafonu,
[End] treperi dvije sekunde na zaslonu
i diktafon se zaustavlja na početku prve
datoteke u diktafonu.
Ekvalizator
Ako promijenite postavku ekvalizatora, možete
uživati u glazbi uz omiljenu kvalitetu zvuka.
Za WS-760M/WS-750M:
[Off]:
Onemogućuje funkciju ekvalizatora.
[Rock] [Pop] [Jazz]:
Omogućuje funkciju ekvalizatora.
[User]:
Odaberite [User] kako biste spremili
vlastite prilagođene postavke
ekvalizatora. Ako je odabrano [User],
idite na korak 2.
2 Odaberite raspon frekvencije.
[60 Hz] [250 Hz] [1 kHz] [4 kHz] [12 k
Hz]:
Odaberite postavku propusnosti
frekvencije.
3 Odaberite razinu ekvalizatora.
• Razinu ekvilizatora možete odabrati od
[–6] do [+6] u povećanjima od 1dB.
• Što je viša vrijednost decibela, zvuk je glasniji.
• Kako biste ponovno promijenili postavke,
pritisnite gumb 9 ili 0 i ponovite
postupak od koraka 2.
• [Equalizer] radi samo u načinu [Music].
1 Odaberite [Forward Skip]
ili [Reverse Skip].
2 Postavite prostor za preskakanje.
Kada je odabran način rada
[Forward Skip]:
[File Skip] [10sec. Skip] [30sec. Skip]
[1min. Skip] [5min. Skip] [10min. Skip]
Kada je odabran način rada
[Reverse Skip]:
[File Skip] [1sec. Skip] – [5sec. Skip]
[10sec. Skip] [30sec. Skip]
[1min. Skip] [5min. Skip] [10min. Skip]
Premotavanje preskakanja
unaprijed/unatrag:
1 Pritisnite gumb OK `/MENU za
početak reprodukcije.
2 Pritisnite gumb 9 ili 0.
• Diktafon će preskočiti unaprijed ili
unatrag određeni prostor i nastaviti
s reprodukcijom.
• Ako postoji indeksna/privremena oznaka ili
oznaka za čekanje koje su bliže od prostora
za preskakanje, diktafon će preskočiti
unaprijed/unatrag na taj položaj.
5
Način postavljanja izbornika
1 Odaberite željene karakteristike
ekvalizatora.
Prostor za preskakanje
Ova funkcija vam omogućuje preskakanje
(unaprijed) ili vraćanje (unatrag) datoteke
koja se reproducira određeno vrijeme. Ova
funkcija praktična je za brzo preskakanje
na drugo mjesto reprodukcije ili uzastopno
reproduciranje kratkih fraza.
Play Scene
Glasovne datoteke snimljene na diktafonu
i glazbene datoteke preuzete s računala
možete spremiti u željenim postavkama
reprodukcije kako bi odgovarale različitim
kvalitetama zvuka i metodama reprodukcije.
1 Odaberite [Scene Select]
ili [Scene Save].
[Scene Select]:
Odaberite scenu reprodukcije
prilagođenu svojim željama.
HR
55
Način postavljanja izbornika
[Scene Save]:
Možete spremiti do 5 skupova
postavki izbornika povezanih
uz trenutnu reprodukciju.
• Ako odaberete [Scene Select],
nastavite s korakom 4.
Kada je odabran način rada
[Scene Save]:
2 Postavite postavke reprodukcije
u skladu sa svojim željama.
Primjer:
WS-760M, WS-750M
. Izbornik za LCD/zvuk
Pozadinsko osvjetljenje
Zaslon će ostati osvijetljen 10 sekundi
(početna postavka) kad se na diktafonu
pritisne neki gumb.
[Off]:
Onemogućuje ovu funkciju.
[5seconds] [10seconds] [30seconds]
[1minutes]:
Omogućuje funkciju pozadinskog
osvjetljenja.
Kontrast
3 Navedite odredište spremanja
postavki.
5
Način postavljanja izbornika
LED
Samo za WS-760M, WS-750M:
• Možete odabrati odredište spremanja
od [Voice 1] do [Music 3].
Samo za WS-650S:
• Možete odabrati odredište spremanja
od [Voice 1] do [Voice 5].
Kada je odabran način rada
[Scene Select]:
4 Odaberite scenu reprodukcije.
Za provjeru postavki:
Na zaslonu [Scene Select] odaberite
scenu reprodukcije pomoću gumba +
i - i pritisnite gumb 9. Pritisnite
gumb 0 za povratak na zaslon
[Scene Select].
HR
56
Kontrast zaslona može se prilagoditi na
12 razina.
• Razinu kontrasta LCD zaslona možete
prilagoditi od [01] do [12].
Možete postaviti tako da se LED lampica
ne uključuje.
[On]:
LED lampica bit će postavljena.
[Off]:
LED lampica bit će otkazana.
Zvučni signal
Diktafon oglašava zvučni signal koji vas
upozorava na radnje s gumbima ili na
pogreške. Sistemski zvukovi mogu se isključiti.
[On]:
Omogućuje funkciju zvučnog signala.
[Off]:
Onemogućuje ovu funkciju.
Jezik (Lang)
Možete odabrati jezik prikaza za diktafon.
[English] [Deutsch] [Français] [Español]
[Italiano] [Polski] [Русский] [中⽂]:
• Izbor jezika ovisi o regiji.
Način postavljanja izbornika
Zvučnik
Kad su slušalice iskopčane, možete koristiti
ugrađeni zvučnik.
[On]: Izlazni zvuk iz ugrađenih zvučnika. Ako
su slušalice priključene, zvuk se neće čuti
iz ugrađenog zvučnika.
[Off]: Zvuk ne izlazi iz ugrađenih zvučnika.
a Oznaka isključenog zvučnika
(pojavljuje se kad je [Speaker]
postavljen na [Off].)
a
Power Save
Zaboravljanje isključivanja diktafona može
se izbjeći. Ako diktafon ostane u načinu
STOP dulje od 10 minuta (početna postavka)
dok je napajanje uključeno, napajanje će se
isključiti.
[5minutes] [10minutes] [30minutes]
[1hour]:
Postavite vrijeme prije isključivanja
napajanja.
[Off]: Onemogućuje ovu funkciju.
• Ako se pritisne bilo koji gumb, mjerenje
proteklog vremena ponovno će započeti
dok ova funkcija ne stupi na snagu.
Baterija
/ Izbornik uređaja
Odabir memorije
Za WS-760M/WS-750M:
USB postavke
Pogledajte »Promjena vrste USB
priključka [USB Settings]« (☞ str. 61).
Vrijeme i datum
Pogledajte »Podešavanje vremena
i datuma [Time & Date]« (☞ str. 17).
5
Način postavljanja izbornika
Samo za WS-760M:
• Ovo je drugačija funkcija u odnosu na
[Output] opcije [FM Menu]. Bez obzira
na postavku [Speaker], ako ste postavili
[Output] na [Speaker] kad slušate
FM radio, zvuk iz radija i dalje će se
čuti iz zvučnika (☞ str. 59).
Odaberite bateriju koju koristite.
[Ni-MH]:
Odaberite kad koristite Olympus Ni-MH
punjivu bateriju (BR401).
[Alkaline]:
Odaberite kad koristite komercijalno
dostupnu alkalnu suhu bateriju.
Povrat postavki
Kad je umetnuta SD kartica, možete odabrati
snimanje u ugrađenu memoriju ili u SD
karticu (☞ str. 19).
[Built-in Memory]: Ugrađena memorija.
[microSD Card]: microSD kartica.
To vraća funkcije na početne vrijednosti
njihovih postavki (tvornički zadane).
[Start]:
Vraća postavke na njihove početne
vrijednosti.
[Cancel]:
Vraća vas na [Device Menu].
• Nakon ponovnog vraćanja postavki,
postavke za vrijeme i brojevi datoteka
koji su prethodno pohranjeni neće se
vratiti na početne vrijednosti.
HR
57
Način postavljanja izbornika
Postavke izbornika nakon vraćanja
postavki (početne vrijednosti):
, Rec Menu:
[Mic Sense]
[Rec Mode]
[WMA]
[Zoom Mic]*1
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Rec]
[Middle]
[ST XQ]
[Off]
[Off]
[Off]
[Off]
- Play Menu:
[Noise Cancel]*2
[EUPHONY]*3
[Voice Filter]
[Play Mode]*3
[Play Area]
[Repeat]
[Random]
[Play Mode]*4
[Equalizer]*3
[Skip Space]
5
[Off]
[Off]
[Off]
[Folder]
[Off]
[Off]
[File]
[Off]
[File Skip]
. Izbornik za LCD/zvuk:
Način postavljanja izbornika
[Backlight]
[Contrast]
[LED]
[Beep]
[Language(Lang)]
[Speaker]
[10seconds]
[Level 06]
[On]
[On]
[English]
[On]
/ Izbornik uređaja:
[Memory Select]*5
[Power Save]
[Battery]
[USB Setting]
[USB Connect]
[USB Class]
[Built-in Memory]
[10minutes]
[Ni-MH]*5
[Alkaline]*6
[PC]
[Storage Class]
FM izbornik (samo za WS-760M):
[Rec Mode]
[Scan sense]
[Output]
HR
58
[WMA]
[Off]
[Earphone]
*1 Samo za WS-760M.
*2 Samo za WS-760M, WS-750M (Radi samo u
načinu [Recorder]).
*3 Samo za WS-760M, WS-750M (Radi samo u
načinu [Music]).
*4 Za WS-650S.
Za WS-760M, WS-750M (Radi samo u
načinu [Recorder]).
*5 Samo za WS-760M, WS-750M.
*6 Samo za WS-650S.
Format
Posgledajte »Formatiranje diktafona
[Format]« (☞ str. 63).
Memory Info. (Podaci o memoriji)
Preostali kapacitet za snimanje i ukupni
kapacitet medija za snimanje može se vidjeti
na izborniku.
• Diktafon koristi dio kapaciteta memorije
za čuvanje datoteke za upravljanje.
Za microSD karticu preostali kapacitet
prikazat će se manje od ukupnog
kapaciteta kartice zbog karakteristika
microSD kartice, ali to nije pogreška.
Sistemske informacije
Informacije o diktafonu možete provjeriti
na zaslonu izbornika. [Model] (naziv
modela), [Capacity] (veličina ugrađene
flash memorije) i [Version] (verzija sustava)
[Serial No.] (serijski broj) pojavljuju se na
zaslonu.
Način postavljanja izbornika
FM izbornik
Za WS-760M:
• Ovo je drugačija funkcija u odnosu na
[LCD/Sound Menu] opcije [Speaker].
Bez obzira na postavku [Speaker], ako
ste postavili [Output] na [Speaker] kad
slušate FM radio, zvuk iz radija i dalje će
se čuti iz zvučnika (☞ str. 57).
Način snimanja
Tijekom snimanja s FM radija možete
promijeniti način snimanja. Odaberite način
snimanja koji odgovara vašim potrebama.
[PCM]: Brzina snimanja automatski se
postavlja na [44,1 kHz/16 bit].
[MP3]: Brzina snimanja automatski se
postavlja na [128 kbps].
[WMA]: Brzina snimanja automatski
se postavlja na [ST HQ].
Auto-preset
Preuređenje datoteka [Replace]
Možete premjestiti datoteku u mapu kako
biste promijenili redoslijed reprodukcije.
Najprije odaberite mapu (datoteku) za koju
želite promijeniti redoslijed reprodukcije.
Gumb +−
Gumb 9 0
Gumb OK `/MENU
Scan sense
Možete promijeniti osjetljivost skeniranja
prilikom skeniranja radiopostaja pomoću
automatskog podešavanja. Odaberite
osjetljivost u skladu s uvjetima primanja.
[High]: Prima radiosignale pomoću visoke
osjetljivosti. Trebate uglavnom odabrati
ovu postavku.
[Low]: Prima radiosignale pomoću smanjene
osjetljivosti. Isprobajte ovu postavku
kad postoje smetnje signala s neželjenih
postaja.
Output
Možete promijeniti audioizlaz za FM radio.
[Earphone]: Izlazni zvuk iz slušalica. Zvuk
ne izlazi iz ugrađenog zvučnika čak i ako
odspojite slušalice.
[Speaker]: Izlazni zvuk uvijek je iz
ugrađenog zvučnika. Zvuk ne izlazi
iz slušalica čak i ako ih priključite.
1 Odaberite mapu za koju želite
promijeniti redoslijed pjesama
(☞ str. 22 do str. 24).
2 Dok je diktafon u načinu za
zaustavljanje, odaberite [Replace]
na izborniku [File Menu].
• Za detalje o unosu postavki izbornika
pogledajte »Način postavljanja
izbornika« (☞ str. 47).
5
Način postavljanja izbornika
Pogledajte »Automatsko podešavanje
radiopostaja [Auto-preset]« (☞ str. 43).
3 Pritisnite gumb + ili – kako biste
odabrali datoteku koju želite
premjestiti.
HR
59
Način postavljanja izbornika
4 Ponovo pritisnite gumb
OK `/MENU ili 9.
• Pokazivač će zasvijetliti kao potvrda
da se datoteka može premjestiti.
Razdjeljivanje datoteka [File Divide]
Datoteke s velikim kapacitetom i dugim
vremenom snimanja moguće je razdijeliti
za lakše upravljanje i uređivanje.
Gumb +−
Gumb 9 0
Gumb OK `/MENU
5 Pritisnite gumb + ili − kako biste
odabrali odredište gdje je želite
premjestiti.
Samo MP3 datoteke i PCM*
datoteke snimljene na ovom
diktafonu mogu se razdijeliti.
* Samo za WS-760M, WS-750M.
5
Način postavljanja izbornika
6 Pritisnite gumb OK `/MENU
i potvrdite postavku.
• Ako ima još datoteka koje želite
premjestiti, ponovite korake od 3 do 4.
• Ako pritisnete gumb 0, a pritom
ne pritisnete gumb OK `/MENU,
postavke će biti otkazane i vratit
ćete se na prethodni zaslon.
7 Pritisnite gumb STOP (4)
i zatvorite izbornik.
1 Zaustavite reprodukciju
na položaju za dijeljenje.
• Na zaslonu datoteke položaji
zaustavljanja postaju položaji
za dijeljenje.
• Dok je diktafon u načinu reprodukcije,
pritisnite i držite gumb 9 ili 0
za brzo premotavanje unaprijed ili
unatrag (☞ str. 33).
• Korisno je postaviti indeksne oznake
unaprijed na položaju za dijeljenje
(☞ str. 35).
2 Odaberite [File Divide] na
izborniku [File Menu].
• Za detalje o unosu postavki izbornika
pogledajte »Način postavljanja
izbornika« (☞ str. 47).
HR
60
Način postavljanja izbornika
3 Pritisnite gumb + i odaberite
[Start].
Promjena USB razreda [USB Settings]
Osim postavljanja na [PC] (povezivanje
s računalom radi prijenosa datoteka)
ili [AC Adapter] (povezivanje s AC
prilagodnikom radi punjenja baterije),
možete promijeniti USB klasu u skladu
sa svojim potrebama korištenja.
4 Pritisnite gumb OK `/MENU.
• Prikazat će se [Dividing!] i započet
će razdjeljivanje datoteke.
• Razdjeljivanje datoteke gotovo je kad
se prikaže [File divide completed].
Gumb +−
Gumb 9 0
Gumb OK `/MENU
• Za detalje o unosu postavki izbornika
pogledajte »Način postavljanja
izbornika« (☞ str. 47).
2 Pritisnite gumb + ili – za odabir
između [USB Connect] i [USB Class].
Napomene
• Razdjeljivanje datoteke ne može se
obaviti kad je prikazan popis datoteka.
• Diktafon ne može podijeliti datoteke kad
je broj datoteka u mapi veći od 199.
• Zaključane datoteke nije moguće
razdijeliti (☞ str. 49).
• Nakon razdjeljivanja datoteke, izvorna
će datoteka biti preimenovana u [File
name_1.wav], a nova će datoteka biti
preimenovana u [File name_2.wav].
• Ako datoteka ima izuzetno kratko vrijeme
snimanja, nije je moguće razdijeliti čak
i ako je MP3 ili PCM datoteka.
• Ne vadite bateriju tijekom razdjeljivanja
datoteke. To bi moglo oštetiti podatke.
5
Način postavljanja izbornika
1 Dok je diktafon u načinu
za zaustavljanje, odaberite
[USB Settings] na izborniku
[Device Menu].
[USB Connect]:
Postavka za povezivanje s računalom.
[USB Class]:
Postavka za USB klasu.
3 Pritisnite gumb OK `/MENU ili 9.
• Ako odaberete [USB Class], nastavite
s korakom 6.
HR
61
Način postavljanja izbornika
Kada je odabran način rada [USB Connect]:
4 Pritisnite gumb + ili – kako biste
promijenili postavku.
5
Način postavljanja izbornika
HR
62
[PC]: Postavka kad je diktafon
povezan s računalom i koristi se kao
uređaj za pohranu ili kompozitni
uređaj. Povezano kao pohrana ili
kompozitno.
[AC Adapter]: Postavka kad je diktafon
spojen s računalom radi punjenja ili
s AC prilagodnikom (A514) (dodatno).
[Optional]: Postavka za potvrdu metode
povezivanja prilikom svake uspostave
USB veze.
5 Pritisnite gumb OK `/MENU
i potvrdite postavku.
• Ako odaberete [USB Connect],
nastavite s korakom 8.
Kad je odabrana mogućnost [USB Class]:
6 Pritisnite gumb + ili – kako
biste promijenili postavku.
[Storage Class]: Prepoznaje se kao
vanjski memorijski uređaj s računala.
[Composite]: Postavka prilikom
povezivanja računala i koristi se
kao vanjski memorijski uređaj,
USB zvučnik ili mikrofon.
7 Pritisnite gumb OK `/MENU
i potvrdite postavku.
8 Pritisnite gumb STOP (4)
i zatvorite zaslon izbornika.
Napomene
• Kada po prvi put spojite diktafon
s računalom u obliku vanjskog uređaja za
pohranu, upravljački program diktafona
automatski će se instalirati na računalo.
• Računalo ne može prepoznati kad je
diktafon povezan s računalom kad je
postavka za [USB Connect] postavljena
na [AC Adapter].
• Kad računalo ne prepoznaje diktafon kao
vanjski uređaj za pohranu, promijenite
postavku [USB Class] u [Storage Class].
• Ako spojite diktafon s USB AC
prilagodnikom s postavkom
[USB Connect] na [PC], na zaslonu
diktafona pojavljuje se [Please wait].
Način postavljanja izbornika
Formatiranje diktafona [Format]
4 Pritisnite gumb + i odaberite
[Start].
Gumb +−
Gumb 9 0
Gumb OK `/MENU
5 Pritisnite gumb OK `/MENU.
Ako formatirate diktafon,
sve datoteke bit će izbrisane
i sve postavke funkcija bit će
vraćene na njihove početne
vrijednosti osim postavke za
datum i vrijeme. Prenesite sve
važne datoteke na računalo prije
formatiranja diktafona.
• Nakon što se dvije sekunde prikaže
poruka [Data will be cleared],
uključit će se [Start] and [Cancel].
5
• Za detalje o unosu postavki izbornika
pogledajte »Način postavljanja
izbornika«(☞ str. 47).
• Ako koristite WS-650S, nastavite
s korakom 5.
2 Pritisnite gumb + ili – da biste
odabrali medij za snimanje
koji želite formatirati.
6 Pritisnite gumb + i odaberite
[Start].
Način postavljanja izbornika
1 Dok je diktafon u načinu za
zaustavljanje, odaberite [Format]
na izborniku [Device Menu].
Primjer:
WS-760M, WS-750M
3 Pritisnite gumb OK `/MENU ili 9.
HR
63
Način postavljanja izbornika
7 Pritisnite gumb OK `/MENU.
• Formatiranje će početi i [Format !]
treperi na zaslonu.
5
• [Format Done] pojavit će se kada
formatiranje završi.
Način postavljanja izbornika
HR
64
Napomene
• Nikada nemojte formatirati diktafon
pomoću računala.
• Kad se diktafon formatira, glazbene
datoteke s DRM zaštitom više se neće
moći prenijeti u diktafon.
• Kad se diktafon formatira, brišu se svi
spremljeni podaci, uključujući zaključane
datoteke i datoteke samo za čitanje.
• Nakon formatiranja, nazivi snimljenih
glasovnih datoteka mogu početi od [0001].
• Kada postavke za funkcije vraćate na
njihove početne postavke, koristite
[Reset Settings] (☞ str. 47, str. 57).
Samo za WS-760M, WS-750M:
• Kad je u diktafon umetnuta microSD
kartica, provjerite jeste li potvrdili
medij snimanja kao [Built-in Memory]
ili [microSD Card] kako ne bi došlo
do pogreške (☞ str. 47, str. 57).
• Brisanje može potrajati i više od 10 sekundi.
Tijekom obrade nikada nemojte izvršavati
radnje poput sljedećih, jer bi to moglo
oštetiti podatke. Osim toga, zamijenite
bateriju novum kako biste se uvjerili da
se baterije neće isprazniti tijekom obrade.
1 Isključivanje ispravljača tijekom obrade.
2 Vađenje baterija tijekom obrade.
3 Uklonite microSD karticu tijekom
obrade kad se [microSD Card]
koristi kao medij za snimanje.
• Izvršit će se brzo formatiranje diktafona.
Ako formatirate microSD karticu,
informacije o upravljanju datotekom će
biti osvježene i podaci na microSD kartici
neće biti potpuno izbrisani. Kod prenosa
kartice i bacanje kartice u otpad budite
oprezni, jer podaci na kartici mogu biti
ukradeni. Preporučujemo da microSD
karticu uništite kod bacanja u otpad
(☞ str. 19).
Samo za WS-650S:
• Brisanje može potrajati i više od 10 sekundi.
Tijekom obrade nikada nemojte izvršavati
radnje poput sljedećih, jer bi to moglo
oštetiti podatke. Osim toga, zamijenite
bateriju novom kako biste se uvjerili da
se baterije neće isprazniti tijekom obrade.
1 Isključivanje ispravljača tijekom obrade.
2 Vađenje baterija tijekom obrade.
Korištenje diktafona s računalom
Kad ste povezani na računalo, pomoću diktafona možete obavljati sljedeće:
• Datoteke snimljene ovim diktafonom
možete prenositi na računalo, reproducirati
ih i upravljati njima koristeći programe
Windows Media Player ili iTunes
(☞ str. 70, str. 77).
• Diktafon je kompatibilan s WMA,
MP3 i WAV* jezičnim sadržajima.
* Samo za WS-760M, WS-750M.
• Osim što se koristi kao glasovni diktafon
i kao uređaj za reprodukciju glazbe, ovaj
uređaj može se koristiti i kao vanjska
memorija za računalo jer se na njemu
mogu pohranjivati podaci iz računala,
a računalo ih kasnije ponovno može
učitati (☞ str. 69, str. 81).
Radno okruženje
Windows
Macintosh
Operacijski sustav:
Mac OS X 10.4.11 ~ 10.6
(standardna instalacija)
Kompatibilna računala:
Serije Apple Macintosh računala koja
raspolažu s najmanje dva slobodna
USB priključka
Napomene
• To je operativno okruženje za pohranjivanje datoteka snimljenih pomoću diktafona na
vaše računalo putem USB veze.
• Čak i ako je radno okruženje zadovoljavajuće, ne podržavamo nadograđene operativne
sustave, multi-boot okruženja i računala koja ste sami prepravljali.
6
Radno okruženje
Operacijski sustav:
Microsoft Windows XP/Vista/7
(standardna instalacija)
Kompatibilna računala:
Windows računala koja imaju najmanje
dva slobodna USB priključka.
HR
65
Radno okruženje
Mjere opreza pri uporabi diktafona
priključenog na računalo
6
Radno okruženje
HR
66
• Tijekom preuzimanja datoteka iz
diktafona i učitavanja datoteka
u diktafon, ne iskopčavajte USB kabel čak
i ako na zaslonu piše da možete. Podaci se
i dalje prenose sve dok lampica snimanja
treperi. Kada isključujete USB kabel,
slijedite upute na ☞ str. 68. Ako se USB
kabel iskopča prije zaustavljanja pogona,
podaci se možda neće uspješno prenijeti.
• Na računalu ne formatirajte pogon
diktafona. Inicijalizacija se ne može
uspješno obaviti na računalu.
Za inicijalizaciju slijedite upute na
zaslonu [Format] diktafona (☞ str. 63).
• Nazivi mapa (direktorija) koji se
pojavljuju u alatima za upravljanje kao
što je Explorer u operacijskom sustavu
Microsoft Windows i Finder u sustavu
Macintosh razlikuju se od naziva mapa
koji se mogu postaviti u diktafonu.
• Ako se mape ili datoteke koje se nalaze
na diktafonu premještaju ili ukoliko im se
mijenja ime pomoću alata za upravljanje
kao što je Windows ili Macintosh, može
se promijeniti redoslijed datoteka ili
datoteke mogu postati neprepoznatljive.
• Podaci se mogu upisivati i prenijeti
u diktafon čak i ako operativni sustav
računala prikaže da je atribut pogona
diktafona samo za čitanje.
• S obzirom da šum može uzrokovati
neželjene efekte na elektroničkim
uređajima u blizini diktafona, iskopčajte
vanjski mikrofon i slušalice kada
priključujete diktafon na računalo.
Autorska prava i značajka zaštite autorskih
prava (DRM)
U skladu sa zakonom o autorskim pravima,
sve glasovne/glazbene datoteke i glazbeni
CD-ovi preuzeti s Interneta bez dopuštenja
nosioca autorskih prava ne smiju se
reproducirati, distribuirati, objavljivati/
ponovno objavljivati na Internetu ili
pretvarati u WMA, WMA ili MP3 datoteke
u svrhe komercijalnog poslovanja ili prodaje.
WMA datoteka može biti opremljena DRM
(Digital Right Management) tehnologijom
radi zaštite autorskih prava. DRM ograničava
kopiranje ili distribuciju glazbenih datoteka
koje su pretvorene (»kopirane«) s glazbenog
CD-a ili preuzete s usluga za distribuciju
glazbe. Da biste prebacili WMA datoteku
koja koristi DRM na diktafon, morate koristiti
odgovarajuće programe kao što je Windows
Media Player. Kopiranje glazbenih datoteka
koje koriste DRM i koje se kupuju putem
davatelja usluga online distribucije glazbe
na prijenosne uređaje poput diktafona može
biti zabranjeno.
Napomena
• Ovaj diktafon kompatibilan je s Microsoft
Corporation DRM9, no ne i s DRM10.
Priključivanje na računalo
1 Pokrenite računalo.
2 Povucite polugu za USB
priključak u smjeru strelice kako
biste izbacili USB priključak iz
diktafona.
Windows:
Kada otvorite [My Computer], uređaj
će biti prepoznat prema nazivu
pogona i nazivu proizvoda.
Macintosh:
Kada spojite diktafon s operacijskim
sustavom Mac, bit će prepoznat
prema nazivu pogona i nazivu
proizvoda na radnoj površini.
• [Remote (Storage)] prikazuje se na
diktafonu ako je priključen USB kabel.
Za WS-760M,
WS-750M.
Samo za WS-650S
6
Napomene
• U korisničkom priručniku za računalo
potražite informacije o USB priključku
na vašem računalu.
• Vodite računa da priključak kabela
gurnete do kraja. U suprotnom,
diktafon neće ispravno funkcionirati.
• Koristite isporučeni USB kabel, ovisno
o situaciji.
• Ako diktafon povezujete preko USB huba,
rad može postati nestabilan. U takvim
slučajevima, izbjegavajte korištenje
USB huba.
• Ne koristite druge USB kabele osim
onog isporučenog.
Korištenje kabela drugih proizvođača
može rezultirati oštećenjem diktafona. Ne
koristite isporučeni USB kabel s uređajima
koje nije proizveo proizvođač kabela.
Priključivanje na računalo
3 Uvjerite se da je diktafon
zaustavljen i spojite se na
USB priključak računala.
HR
67
Priključivanje na računalo
Iskopčavanje s računala
Windows
1 Kliknite [
] na traci sa zadacima
smještenoj u donjem desnom
kutu zaslona. Kliknite [Safely
remove USB Mass Storage Device].
Macintosh
1 Premjestite ikonu pogona za ovaj
diktafon koja se pojavljuje na
radnoj površini u koš za smeće
tako što ćete je povući i ispustiti.
• Oznaka pogona ovisi o računalu koje
se upotrebljava.
• Kad se pojavi prozor s oznakom da je
sigurno ukloniti hardver, zatvorite ga.
2 Uvjerite se da je lampica oznake
snimanja isključena i odspojite
diktafon s računala.
6
Priključivanje na računalo
HR
68
• Kada spojite diktafon s operacijskim
sustavom Mac, bit će prepoznat
prema nazivu pogona i nazivu
proizvoda na radnoj površini.
2 Uvjerite se da je lampica oznake
snimanja isključena i odspojite
diktafon s računala.
Napomena
• NIKADA ne isključujte USB dok lampica snimanja treperi. U suprotnom podaci će
se uništiti.
Prijenos glasovnih datoteka na računalo
Pet mapa za glasovne bilješke na ovom diktafonu prikazuje se kao [Folder A], [Folder B],
[Folder C], [Folder D] i [Folder E], a snimljene glasovne datoteke spremaju se u ove mape
(kad koristite WS-760M, FM radiosnimke spremaju se u mapu [FLD_FM]).
Windows
1 Spajanje diktafona s računalom
(☞ str. 67).
2 Otvorite prozor programa
Explorer.
4 Naziv pogona i naziv mape kad je
računalo povezano:
Ugrađena flash memorija
Naziv pogona
Naziv mape
WS_76 *1
Folder A
Mapa A
Folder B
Mapa B
Folder C
Mapa C
Folder D
Mapa D
Folder E
Mapa E
FLD_FM
FM folder*2
Music *3
Glazba
• Kad otvorite [My Computer], on
će prepoznati naziv pogona naziva
proizvoda (kad umetnete microSD
karticu, prepoznat će je po nazivu
pogona [Removable Disk] *1).
3 Otvorite mapu s nazivom
proizvoda.
4 Kopirajte podatke.
5 Odspojite diktafon s računala
(☞ str. 68).
1 Spajanje diktafona s računalom
(☞ str. 67).
• Kad diktafon spojite na MAC OS, on
će prepoznati naziv pogona naziva
proizvoda na radnoj površini (kad
umetnete microSD karticu, prepoznat
će je po nazivu pogona [Untitled] *1).
2 Dva puta kliknite ikonu
s nazivom proizvoda na
radnoj površini.
3 Kopirajte podatke.
4 Odspojite diktafon s računala
(☞ str. 68).
Naziv pogona
Naziv mape
Izmjenjivi
disk
Folder A
Mapa A
Folder B
Mapa B
Folder C
Mapa C
Folder D
Mapa D
Bez naslova
Folder E
Mapa E
Macintosh
FLD_FM
FM folder*2
Windows
Music
Glazba
*1 Prepoznaje se po nazivu pogona naziva
proizvoda.
*2 Samo za WS-760M
*3 Samo za WS-760M, WS-750M.
Napomene
• Tijekom prijenosa podataka prikazuje se
poruka [Busy] i lampica snimanja treperi.
NIKADA ne isključujte USB dok lampica
snimanja treperi. U suprotnom podaci
će se uništiti.
• U Mac OS radnom okruženju ne mogu se
reproducirati datoteke WMA formata.
6
Prijenos glasovnih datoteka na računalo
Macintosh
microSD kartica *3
HR
69
Korištenje programa Windows Media Player
Glazbene datoteke koje su uvezene na računalo s glazbenih CD-a i preuzete s Interneta
mogu se prenijeti i reproducirati na ovom diktafonu. Podržani su WAV, MP3 i WMA formati
glazbenih datoteka.
Korištenjem programa Windows Media Player, glazbene datoteke s glazbenih CD-a mogu
se pretvoriti (kopirati) (☞ str. 71) i glazbene datoteke koje ste kupili na web-stranicama za
distribuciju glazbe mogu se lako prenijeti na diktafon (☞ str. 72, str. 75).
Nazivi prozora
Windows Media Player 12
Windows Media Player 11
1
1
6
Korištenje programa Windows Media Player
HR
70
2
3
4 6 8
5 7 90
1 Alatna traka sa značajkama
2 Klizač traženja
3 Gumb Shuffle
(Uključivanje miješanja)
4 Gumb Repeat
(Uključivanje ponavljanja)
2
3
0
4 6 8
5 7 9
5 Gumb Stop (Prekini)
6 Gumb Previous (Prethodno)
7 Gumb Playback (Reprodukcija)
8 Gumb Next (Dalje)
9 Gumb Mute (Isključi zvuk)
0 Klizač glasnoće
Korištenje programa Windows Media Player
Kopiranje glazbe s CD-a
1 Umetnite CD u CD-ROM pogon
i pokrenite program Windows
Media Player.
2 Na alatnoj traci sa značajkama
kliknite izbornik [Rip CD].
Windows Media Player 12
2 3
• Za Windows Media Player 11
kliknite [Rip].
• Ako je dostupna veza s Internetom,
informacije o CD-u bit će potražene.
3 Označite glazbenu datoteku
koju želite kopirati.
4 Kliknite[Start Rip]
(Započni kopiranje).
• Datoteke kopirane na računalo
pohranjene su u WMA formatu.
Kopirane glazbene datoteke
kategorizirane su po izvođaču,
albumu, žanru itd. i dodaju se
popisu za reproduciranje.
6
4
Korištenje programa Windows Media Player
Windows Media Player 11
2 3
4
HR
71
Korištenje programa Windows Media Player
Prijenos glazbene datoteke u diktafon
Glazbene datoteke spremljene u vašem računalu možete prenijeti na diktafon. Informacije
o tome kako kopirati glazbene datoteke s CD-a na računalo potražite u odjeljku »Kopiranje
glazbe s CD-a« (☞ str. 71).
Windows Media Player 12
1 Priključite diktafon na računalo
i pokrenite program Windows
Media Player.
2
2 Na izborniku [Organize] kliknite
[Options]. U dijaloškom okviru
Options kliknite karticu [Devices].
2
3 Odaberite naziv proizvoda
diktafona na popisu uređaja
i kliknite [Properties].
6
Korištenje programa Windows Media Player
HR
72
• Kliknite [Create folder hierarchy
on device] kako biste potvrdili izbor.
Ako isključite okvir i sinkronizirate
datoteku, ona se prenosi u mapu
[Home] i datoteka neće biti
označena. *1 *2
• Automatski se stvara mapa s nazivom
izvođača ili nazivom albuma. To će
vam omogućiti lakše pronalaženje
datoteke koju želite slušati.
*1 Ako je postavka [Create folder
hierarchy on device] zadano
označena, kliknite kako biste poništili
potvrdni okvir, a potom kliknite još
jednom kako biste ga potvrdili.
*2 Nakon sinkroniziranog prijenosa
na diktafon, stvara se datoteka pod
imenom »WMPInfo.xml«. Ako izbrišete
ovu datoteku, *1 će se možda morati
ponovno podesiti.
3
3
Korištenje programa Windows Media Player
4 Odaberite željenu kategoriju
u izborniku [Library] (Biblioteka)
s lijeve strane, a potom odaberite
glazbene datoteke ili albume
koje želite prenijeti na diktafon
i povucite i ispustite ih u [Sync
list] (Popis za sinkronizaciju)
s desne strane.
5 Kliknite [Start sync].
• Datoteka je prenesena na diktafon.
5
4
Napomena
• Za detalje pogledajte online pomoć za Windows Media Player.
6
1 Priključite diktafon na računalo
i pokrenite program Windows
Media Player.
2 Na alatnoj traci sa značajkama
kliknite izbornik [Sync].
3 Kliknite ponovno izbornik [Sync]
kako biste odabrali [DVR] {
[Advanced Options] { [Set Up
Sync] i podesite na sljedeći način.
• Kliknite [Create folder hierarchy on
device] kako biste potvrdili izbor. *1 *2
2 3
Korištenje programa Windows Media Player
Windows Media Player 11
HR
73
Korištenje programa Windows Media Player
• Automatski se stvara mapa s nazivom
izvođača ili nazivom albuma. To će
vam omogućiti lakše pronalaženje
datoteke koju želite slušati.
*1 Ako je postavka [Create folder
hierarchy on device] zadano
označena, kliknite kako biste poništili
potvrdni okvir, a potom kliknite još
jednom kako biste ga potvrdili.
*2 Nakon sinkroniziranog prijenosa
na diktafon, stvara se datoteka
pod imenom »WMPInfo.xml«.
Ako izbrišete ovu datoteku, *1 će
se možda morati ponovno podesiti.
6
Korištenje programa Windows Media Player
HR
74
3
4 Odaberite željenu kategoriju
u izborniku [Library] (Biblioteka)
s lijeve strane, a potom odaberite
glazbene datoteke ili albume
koje želite prenijeti na diktafon
i povucite i ispustite ih u [Sync
list] (Popis za sinkronizaciju)
s desne strane.
5 Kliknite [Start Sync].
• Datoteka je prenesena na diktafon.
4
5
Napomene
• Kopiranje glazbenih datoteka koje koriste DRM i koje se kupuju putem davatelja usluga
online distribucije glazbe na prijenosne uređaje poput diktafona može biti zabranjeno.
• Za prijenos datoteka pomoću programa Windows Media Player 9 ili Windows Media
Player 10 pogledajte Olympusovo web-mjesto.
• Ako se glazbene datoteke prenose na diktafon sve dok se ne popuni memorija, na
zaslonu diktafona može se pojaviti poruka [Can’t make the system file. Connect to
PC and delete unnecessary file]. U tom slučaju izbrišite datoteke kao bi se oslobodio
prostor (stotine KB do deseci MB u ovisnosti o veličine glazbene datoteke) za datoteku za
upravljanje (Što je veći broj glazbenih datoteka to je potreban veći kapacitet za datoteku
za upravljanje).
Korištenje programa Windows Media Player
Kopiranje glasovne datoteke na CD
Glasovne datoteke možete prenijeti s diktafona na računalo, a zatim ih kopirati na CD.
Informacije o kopiranju glasovnih datoteka s diktafona na računalo potražite u odjeljku
»Prijenos glasovnih datoteka na računalo« (☞ str. 69).
Windows Media Player 12
1 Umetnite prazan CD-R/RW medij
u CD-R/RW pogon i pokrenite
program Windows Media Player.
2
2 Na alatnoj traci sa značajkama
kliknite izbornik [Burn].
3 Odaberite željenu kategoriju
u izborniku [Library] s lijeve
strane, a potom odaberite
glasovne datoteke ili albume
koje želite kopirati na CD-R/RW
i povucite i ispustite ih u [Burn
list] s desne strane.
6
5
4 Kliknite karticu [Burn], a zatim
odaberite [Audio CD] ili [Data CD].
Kad je odabran način rada [Audio CD]:
Datoteka se pretvara i kopira na
CD kako bi se mogla reproducirati
pomoću audio opreme koja može
reproducirati CD-R/RW.
Kada je odabran način rada
[Data CD or DVD]:
Kopiranje datoteka u formatu u kojem
će se snimati.
5 Kliknite [Start burn].
4
Korištenje programa Windows Media Player
3
HR
75
Korištenje programa Windows Media Player
Windows Media Player 11
1 Umetnite prazan CD-R/RW medij
u CD-R/RW pogon i pokrenite
program Windows Media Player.
2 4
2 Na alatnoj traci sa značajkama
kliknite izbornik [Burn].
3 Odaberite željenu kategoriju
u izborniku [Library] s lijeve
strane, a potom odaberite
glasovne datoteke ili albume
koje želite kopirati na CD-R/RW
i povucite i ispustite ih u [Burn
List] s desne strane.
4 Ponovno kliknite izbornik [Burn],
a zatim odaberite [Audio CD] ili
[Data CD].
6
Korištenje programa Windows Media Player
HR
76
3
5
Kad je odabran način rada [Audio CD]:
Datoteka se pretvara i kopira na
glazbeni CD kako bi se mogla
reproducirati pomoću audio opreme
koja može reproducirati CD-R/RW.
Kada je odabran način rada [Data CD]:
Kopiranje datoteka u formatu u kojem
će se snimati.
5 Kliknite [Start Burn].
Napomene
• Kopiranje glazbenih datoteka koje koriste DRM i koje se kupuju putem davatelja usluga
online distribucije glazbe na prijenosne uređaje poput diktafona može biti zabranjeno.
• Za detalje pogledajte online pomoć za Windows Media Player.
Korištenje programa iTunes
Glazbene datoteke koje su uvezene na računalo s glazbenih CD-a i preuzete s Interneta mogu
se prenijeti i reproducirati na ovom diktafonu. Podržane su glazbene datoteke MP3 formata.
Korištenjem programa iTunes, glazbene datoteke s glazbenih CD-a mogu se pretvoriti
(kopirati) (☞ str. 78) i glazbene datoteke koje ste kupili na web-stranicama za distribuciju
glazbe mogu se lako prenijeti na diktafon (☞ str. 79, str. 80).
Nazivi prozora
1
2
3
6
1 Alatna traka sa značajkama
2 Gumb Rewind (Premotavanje)/
Gumb Playback (Reprodukcija),
Pause (Pauza)/
Gumb Fast Forward
(Premotavanje unaprijed)
3 Klizač za podešavanje glasnoće
4 Gumb za dodavanje na popis za
reproduciranje
8
9 0
5 Gumb Shuffle
(Uključivanje miješanja)
6 Gumb Repeat
(Uključivanje ponavljanja)
7 Gumb za promjenu zaslona
8 Gumb za stvaranje diska
9 Gumb za pregledavanje
0 Gumb za izbacivanje diska
Korištenje programa iTunes
4567
HR
77
Korištenje programa iTunes
Kopiranje glazbe s CD-a
1 Umetnite CD u CD-ROM pogon
i pokrenite program iTunes.
2
3
4
2 Kliknite [iTunes] { [Preferences].
3 Kliknite oznaku [Advanced].
4 Kliknite[Importing].
5 Postavite format datoteke
i brzinu prijenosa za kopiranje
glazbenih datoteka na računalo
i kliknite [OK].
6
Korištenje programa iTunes
HR
78
• Ovaj diktafon podržava MP3
i WAV* formate glazbenih datoteka
(☞ str. 34).
* Samo za WS-760M, WS-750M.
[Import Using]:
Postavite format datoteke za
kopiranje glazbene datoteke
s CD-a. Odaberite [MP3 Encoder]
ili [WAV Encoder].
[Setting]:
Postavite brzinu kopiranja glazbene
datoteke s CD-a.
5
6
6 Označite glazbene datoteke
koje želite kopirati.
7 Kliknite [Import CD].
7
Korištenje programa iTunes
Prijenos glazbene datoteke u diktafon
Glazbene datoteke spremljene u vašem računalu možete prenijeti na diktafon. Informacije
o tome kako kopirati glazbene datoteke s CD-a na računalo potražite u odjeljku »Kopiranje
glazbe s CD-a« (☞ str. 78).
1 Priključite diktafon na računalo
i pokrenite program iTunes.
2 Odaberite popis za reproduciranje
koji treba prenijeti na diktafon
i potvrdite odabir glazbenih
datoteka koje želite prenijeti.
• Redoslijed glazbenih brojeva
može se promijeniti povlačenjem
i ispuštanjem glazbene datoteke
u prikazani popis za reproduciranje.
2
6
• Kada spojite diktafon s operacijskim
sustavom Mac, bit će prepoznat
prema nazivu pogona i nazivu
proizvoda na radnoj površini.
• Kopirajte u mapu [Music] na
diktafonu kod prijenosa glazbene
datoteke.
• U mapi [Music] možete stvoriti
do 2 hijerarhije. Možete stvoriti do
128 mapa, uključujući mapu [Music].
• U svaku mapu može se spremiti do
200 datoteka.
Povucite i ispustite
datoteke ovdje
Korištenje programa iTunes
3 Dvaput kliknite pogon koji
odgovara diktafonu i otvorite
mapu [Music].
4 Odaberite željene datoteke,
a zatim ih povucite i ispustite
u mapu [Music].
HR
79
Korištenje programa iTunes
Kopiranje glasovne datoteke na CD
Glasovne datoteke možete prenijeti s diktafona na računalo, a zatim ih kopirati na CD.
Informacije o kopiranju glasovnih datoteka s diktafona na računalo potražite u odjeljku
»Prijenos glasovnih datoteka na računalo« (☞ str. 69).
1 Umetnite CD-R/RW u CD-R/RW
pogon i pokrenite program
iTunes.
2 Odaberite željeni popis za
reproduciranje i potvrdite
odabir glasovnih datoteka
koje želite kopirati na CD-R/RW.
2
6
3
Korištenje programa iTunes
3 Kliknite [Burn Disc].
4 Da biste postavili format CD-a za
kopiranje glasovnih datoteka na
CD-R/RW, kliknite [OK].
Kad je odabran način rada [Audio CD]:
Datoteka se pretvara i kopira na
glazbeni CD kako bi se mogla
reproducirati pomoću audio opreme
koja može reproducirati CD-R/RW.
Kada je odabran način rada [MP3 CD]:
Kopiranje u MP3 format.
Kada je odabran način rada [Data CD]:
Kopiranje datoteka u formatu u kojem
će se snimati.
4
HR
80
Korištenje uređaja kao vanjske memorije
računala
Osim što se koristi kao diktafon i kao glazbeni player, ovaj uređaj može se koristiti i kao
vanjska memorija za računalo, jer se na njemu mogu pohranjivati podaci iz računala,
a računalo ih kasnije ponovno može učitati.
Kad je diktafon priključen na računalo, možete preuzeti podatke s memorije na računalo kao
i prenijeti podatke s računala na memoriju.
Windows
1 Spajanje diktafona s računalom
(☞ str. 67).
2 Otvorite prozor programa
Explorer.
• Kada otvorite [My Computer], uređaj
će biti prepoznat prema nazivu
pogona i nazivu proizvoda.
3 Otvorite mapu s nazivom
proizvoda.
4 Kopirajte podatke.
1 Spajanje diktafona s računalom
(☞ str. 67).
• Kada spojite diktafon s operacijskim
sustavom Mac, bit će prepoznat
prema nazivu pogona i nazivu
proizvoda na radnoj površini.
2 Dva puta kliknite ikonu
s nazivom proizvoda na
radnoj površini.
3 Kopirajte podatke.
4 Odspojite diktafon s računala
(☞ str. 68).
Napomena
• Tijekom prijenosa podataka prikazuje se poruka [Busy] i lampica snimanja treperi. NIKADA
ne isključujte USB dok lampica snimanja treperi. U suprotnom podaci će se uništiti.
6
Korištenje uređaja kao vanjske memorije
računala
5 Odspojite diktafon s računala
(☞ str. 68).
Macintosh
HR
81
Ostale informacije
Popis poruka upozorenja
Poruka
Značenje
Objašnjenje
Radnja
[Battery Low]
Baterija je istrošena.
Energija baterije je pri
kraju.
Napunite bateriju (samo
za WS-760M, WS-750M)
ili stavite novu bateriju
(☞ str. 10, str. 12).
[File Protected]
Zaštićeno od brisanja.
Pokušali ste izbrisati
zaključanu datoteku.
Otključajte datoteku
(☞ str. 47, str. 49).
Samo za WS-760M, WS-750M:
Nije mapa za snimanje
zvuka.
Pokušajte snimati
u [Radio Folder] (samo
za WS-760M) ili u načinu
rada koji nije [Recorder].
Postavite način [Recorder],
ponovo odaberite nešto
od [Folder A] do [Folder E]
i snimajte (☞ str. 21, str. 24).
[Index Full]
Indeks je pun.
Datoteka ima previše
indeksnih oznaka
(najviše 16 oznaka).
Izbrišite indeksne oznake
koje više nisu potrebne
(☞ str. 35).
[Temp Mark Full]
Privremene oznake
pune.
Datoteka ima previše
privremenih oznaka
(najviše 16 oznaka).
Izbrišite privremene
oznake koje više nisu
potrebne (☞ str. 35).
[Folder Full]
Mapa je puna.
Mapa ima previše
datoteka (najviše
200 datoteka).
Izbrišite nepotrebne
datoteke (☞ str. 39).
Pogreška u memoriji.
Postoji pogreška
pa odnesite diktafon
u trgovinu gdje ste ga
kupili ili na popravak
u najbliži servisni centar
tvrtke Olympus (☞ str. 91).
[Cannot record in
this Folder]
7
Popis poruka upozorenja
HR
82
[Memory Error]
Pogreška u memoriji.
Samo za WS-760M, WS-750M:
Pogreška u memoriji.
microSD kartica ne može
se ispravno prepoznati.
Izvadite microSD karticu
i zatim je ponovno stavite
(☞ str. 19 do str. 20).
[Licence Mismatch]
Protuzakonito kopirana
datoteka.
Glazbena datoteka je
protuzakonito kopirana.
Izbrišite datoteku
(☞ str. 39).
[Memory Full]
Nema više memorije.
Nema preostale
memorije.
Izbrišite nepotrebne
datoteke (☞ str. 39).
[No File]
Nema datoteke.
U mapi nisu pronađene
datoteke.
Odaberite drugu mapu
(☞ str. 22 do str. 24).
[Format Error]
Pogreška formatiranja.
Nastala je pogreška pri
formatiranju memorije
diktafona.
Ponovno formatirajte
memoriju (☞ str. 63).
[Card Error]
Popis poruka upozorenja/Rješavanje problema
Poruka
Značenje
Objašnjenje
Radnja
[Can’t make
the system file.
Connect to PC
and delete
unnecessary file]
Ne može se napraviti
datoteka za upravljanje.
Datoteka za upravljanje
ne može se napraviti jer
nema dovoljno preostale
memorije.
Priključite diktafon
na računalo i izbrišite
nepotrebne datoteke.
[Cannot play
this file]
Datoteka koju nije
moguće reproducirati.
Nekompatibilan format.
Provjerite može li se
datoteka reproducirati na
ovom diktafonu (☞ str. 34).
[This file can't be
divided]
Datoteka koju nije
moguće razdijeliti.
Pokušaj dijeljenja
datoteke koja nije MP3 ili
PCM datoteka snimljena
ovim diktafonom.
Odaberite drugu datoteku.
Rješavanje problema
Simptom
Na zaslonu nema
prikaza
Snimanje nije
moguće
Ne čuje se zvuk
reprodukcije
Radnja
Baterije nisu ispravno stavljene.
Provjerite jesu li polovi baterija = i ispravni (☞ str. 10).
Energija baterije je pri kraju.
Napunite bateriju (samo za WS-760M,
WS-750M) ili stavite novu bateriju
(☞ str. 10, str. 12).
Napajanje je isključeno.
Uključite napajanje (☞ str. 15).
Energija baterije je pri kraju.
Napunite bateriju (samo za WS-760M,
WS-750M) ili stavite novu bateriju
(☞ str. 10, str. 12).
Napajanje je isključeno.
Uključite napajanje (☞ str. 15).
Diktafon je u načinu HOLD.
Pomaknite HOLD prekidač (☞ str. 16).
Malo preostale memorije.
Izbrišite nepotrebne datoteke (☞ str. 39).
Dostignut je najveći broj datoteka.
Prijeđite na drugu mapu
(☞ str. 22 do str. 24).
Slušalica je spojena.
Iskopčajte slušalice i koristite unutrašnji
zvučnik.
[Speaker] je namješten na [Off].
Za reprodukciju pomoću ugrađenog
zvučnika postavite [Speaker] na [On]
(☞ str. 47, str. 57).
Glasnoća je postavljena na [00].
Podesite razinu glasnoće (☞ str. 31).
7
Popis poruka upozorenja/Rješavanje
problema
Ne može se
pokrenuti
Mogući uzrok
HR
83
Rješavanje problema
Simptom
Glasnoća snimanja
preniska
Glasovne datoteke
nisu snimljene
u načinu stereo
Nije moguće
pronaći snimljenu
glasovnu datoteku
Buka za vrijeme
reprodukcije
7
Rješavanje problema
HR
84
Nije moguće
brisanje datoteke
Nije moguće
brisanje mapa
Preko kontrole
snimanja čuje se
šum
Mogući uzrok
Radnja
Osjetljivost mikrofona je preniska.
Postavite [Mic Sense] na [High] ili
[Middle] (☞ str. 47, str. 49).
Ovo se možda događa jer je izlazna
razina spojenih vanjskih uređaja
preniska.
Podesite izlaznu razinu
spojenih uređaja.
Priključeni vanjski mikrofon je
jednotonski.
Prilikom snimanja pomoću povezanog
jednokanalnog vanjskog mikrofona,
zvuk će se snimati samo na lijevom
kanalu.
[Rec Mode] podešen je na mono
snimanje.
Postavite [Rec Mode] na stereo
način snimanja (☞ str. 47, str. 49).
[Zoom Mic] je namješten na [+].
Postavite [Zoom Mic] na [Off]
(☞ str. 47, str. 50).
Pogrešna mapa.
Prebacite se na ispravnu mapu
(☞ str. 22 do str. 24).
Diktafon je pomican za vrijeme
snimanja.
———
Diktafon je bio u blizini mobilnog
telefona ili fluorescentne lampe
tijekom snimanja ili reprodukcije.
Premjestite diktafon.
Datoteka je zaključana.
Otključajte datoteku (☞ str. 47, str. 49).
Datoteka je samo za čitanje.
Otključajte datoteku ili poništite
postavku samo za čitanje na računalu.
Postoji datoteka koju
diktafon ne prepoznaje u mapi.
Spojite diktafon s računalom i izbrišite
mapu (☞ str. 67, str. 69).
Ako su priključena pojačala ugrađenih
zvučnika, postoji rizik od pojavljivanja
jeke tijekom snimanja. Preporučuje se da
koristite slušalice za kontrolu snimanja.
Javlja se jeka.
Dostignut je najveći broj oznaka.
Nije moguće
stavljanje
Datoteka je zaključana.
indeksnih oznaka,
privremenih oznaka
Datoteka je samo za čitanje.
Učinite određene prilagodbe, poput
udaljenja slušalica od mikrofona,
neusmjeravanja mikrofona ka
slušalicama, smanjenja jačine
zvuka na kontroli snimanja i slično.
Izbrišite nepotrebne oznake (☞ str. 35).
Otključajte datoteku (☞ str. 47, str. 49).
Otključajte datoteku ili poništite
postavku samo za čitanje na računalu.
Rješavanje problema
Simptom
Mogući uzrok
Radnja
Samo za WS-760M:
Ne mogu primiti
FM radiosignal
Slušalice nisu priključene
u priključak EAR.
Priložene slušalice funkcioniraju i kao
antena. Kad koristite diktafon kao radio,
obavezno priključite slušalice.
Za reprodukciju pomoću ugrađenog
[Output] je namješten na [Earphones]. zvučnika postavite [Output] na
[Speaker] [☞ str. 47, str. 59].
Samo za WS-760M, WS-750M:
Ne mogu ponovo
napuniti bateriju
Računalo ne
prepoznaje
diktafon
[Battery] je namješten na [Alkaline].
Umetnite priloženu punjivu bateriju
i postavite postavku baterije na
[Ni-MH]. Isto tako izbjegavajte koristiti
bateriju na temperaturama koje su
izvan preporučenog raspona (☞ str. 12).
Niste pritisnuli OK `/MENU.
Kad koristite USB vezu, slijedite potvrdni
zaslon i pritisnite gumb OK `/MENU.
[USB Connect] postavljen je na
[AC Adapter].
Postavite [USB Connect] na [PC]
(☞ str. 61).
7
Rješavanje problema
HR
85
Dodatna oprema (izborno)
Dodatna oprema posebno prilagođena za Olympus glasovni diktafon može se naručiti
izravno iz Online trgovine na web-mjestu naše tvrtke. Prodaja dodatne opreme razlikuje
se ovisno o zemlji kupnje.
s Stereo mikrofon: ME51S
Ugrađeni mikrofon velikog dometa
omogućuje osjetljivo stereo snimanje.
s Dvokanalni mikrofon (višestruko
usmjereni): ME30W
Dva ME30 jednotonska mikrofona
isporučuju se u kompletu s malim
stativom i adapterom za povezivanje. Ovo
su iznimno osjetljivi višesmjerni mikrofoni
koji koriste napajanje i pogodni su za
snimanje glazbenih izvedbi.
s Kompaktni usmjereni mikrofon
(jednosmjerni): ME31
Usmjereni mikrofon koristan je za
snimanja kao što su vanjska snimanja ili
pjevanje ptica. Metalno kućište pruža
izdržljivost do visokog stupnja.
s Kompaktni zoom mikrofon
(jednosmjerni): ME32
7
Mikrofon je integriran s stalkom zbog
čega je prikladan za snimanje iz daljine,
na primjer sa stola na sastanku ili
konferenciji.
Dodatna oprema (izborno)
s Monoauralni mikrofon visoke
osjetljivosti za uklanjanje šuma
(jednosmjerni): ME52W
Mikrofon se upotrebljava za snimanje
zvuka na udaljenosti uz umanjivanje
razine okolne buke.
s Kravatni mikrofon (višestruko
usmjereni): ME15
Maleni mikrofon koji se može prikvačiti
na odjeću i sakriti.
s Mikrofon za snimanje telefonskih
razgovora: TP7
Mikrofon u obliku slušalice koji možete
staviti u uho dok telefonirate. Glas ili
telefonski razgovor može se jasno snimiti.
HR
86
s Ni-MH punjiva baterija i komplet
punjača: BC400 (za Europu)
BC400 isporučuje se s punjačom Ni-MH
punjivih baterija (BU-400) i 4 Ni-MH
punjive baterije (BR401) u kompletu.
Ovaj punjač brzo puni Olympus AA
ili AAA Ni-MH punjive baterije.
s Ni-MH punjiva baterija: BR401
Dugotrajne punjive baterije visoke
učinkovitosti.
s AC ispravljač s USB povezivanjem:
A514
DC 5 V AC ispravljač za USB povezivanje
s Kabel za spajanje: KA333
Kabel za spajanje sa stereo minipriključcima (ø3,5) i otporom na oba
kraja. Koristi se za povezivanje izlaznog
utora slušalice na diktafonu s ulaznim
utorom za mikrofon prilikom snimanja.
Adapteri za promjenu priključka (PA331/
PA231) kojima se dobiva monoauralni
mini priključak (ø3,5) ili monoauralni mini
priključak (ø2,5) također su priloženi.
Specifikacije
4 Zvučnik:
Opće odredbe
Ugrađeni ø 18-milimetarski okrugli
dinamički zvučnik
4 Format snimanja:
Linearni PCM* (Pulse Code Modulation)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)
WMA (Windows Media Audio)
* Samo za WS-760M, WS-750M.
4 Ulazna razina:
Mini utor ø 3,5 mm, impedancija 2 kΩ
4 Priključak EAR:
Mini utor ø 3,5 mm, impedancija 8 Ω ili više
4 Zahtjevi za ulazno napajanje:
-70 dBv
4 Frekvencija uzorkovanja:
Linearni PCM format
[44,1 kHz/16 bit] *1
4 Priključak MIC:
44,1 kHz
MP3 format
[256 kbps] *1
44,1 kHz
[192 kbps] *2
44,1 kHz
[128 kbps]
44,1 kHz
Baterije:
AAA (LR03) baterija ili Olympus Ni-MH
punjiva baterija
Vanjsko napajanje:
AC ispravljač (A514) 5 V s USB
povezivanjem
4 Vanjske dimenzije:
98,5 mm × 40 mm × 11 mm
(bez izbočenja)
4 Težina:
51 g (s baterijom)
WMA format
4 Radna temperatura:
[ST XQ]
44,1 kHz
[ST HQ]
44,1 kHz
22 kHz
[HQ]
44,1 kHz
[SP]
22 kHz
[LP]
8 kHz
FM radio: 87,50 MHz do 108,00 MHz
4 Tijekom načina snimanja
(utičnica za mikrofon):
*1 Samo za WS-760M, WS-750M
*2 Samo za WS-650S
Linearni PCM format
80 mW (zvučnik od 8 Ω)
MP3 format
4 Maksimalni radni izlaz:
4 Maksimalni audio izlaz slušalice:
â 150 mV (sukladno EN 50332-2)
4 Karakteristični široki izlaz
za slušalice:
7
Frekvencijski odziv:
[44,1 kHz/16 bit] *1
40 Hz do 21 kHz
[256 kbps] *1
40 Hz do 20 kHz
[192 kbps] *2
40 Hz do 19 kHz
[128 kbps]
40 Hz do 17 kHz
Specifikacije
[ST SP]
0 °C – 42 °C
4 Raspon frekvencije podešavanja:
75 mV â (sukladno EN 50332-2)
4 Medij snimanja:
Ugrađena NAND FLASH memorija:
WS-760M: 8 GB/WS-750M: 4 GB/
WS-650S: 2 GB
microSD kartica (samo za WS-760M,
WS-750M):
512 MB do 16 GB
HR
87
Specifikacije
WMA format
[ST XQ]
40 Hz do 19 kHz
[ST HQ]
40 Hz do 16 kHz
[ST SP]
40 Hz do 9 kHz
[HQ]
40 Hz do 13 kHz
[SP]
40 Hz do 8 kHz
[LP]
40 Hz do 3 kHz
*1 Samo za WS-760M, WS-750M
*2 Samo za WS-650S
4 Tijekom načina snimanja
(ugrađeni stereo mikrofon):
70 Hz do 20 kHz (Međutim, prilikom
snimanja u formate MP3 ili WMA, gornja
granica frekvencijskog odaziva zavisi
od pojedinačnog načina snimanja).
4 Tijekom načina reprodukcije:
od 20 Hz do 20 kHz
Vodič za vijek trajanja baterije
7
Sljedeće vrijednosti mogu poslužiti samo
kao približne vrijednosti.
Specifikacije
4 Tijekom načina snimanja
(ugrađena memorija):
Način
snimanja
[44,1 kHz/
16 bit] *3
[128 kbps]
4 Tijekom reprodukcije glasovne
datoteke (način rada za
reprodukciju):
Način
snimanja
*1
*2
12 h.
12 h.
15 h.
15 h.
[ST XQ]
15 h.
15 h.
[LP]
15 h.
15 h.
Način
snimanja
Reprodukcija preko slušalica
[44,1 kHz/
16 bit] *3
[128 kbps]
*1
*2
22 h.
21 h.
29 h.
27 h.
[ST XQ]
30 h.
28 h.
[LP]
30 h.
28 h.
[44,1 kHz/
16 bit] *3
[128 kbps]
*1 Alkalna baterija
*2 Ni-MH punjiva baterija
*3 Samo za WS-760M, WS-750M.
4 Tijekom načina FM radija
(ugrađena memorija)
(samo za WS-760M):
Ugrađeni stereomikrofon
*1
*2
18 h.
18 h.
18 h. 30 min.
18 h. 30 min.
[ST XQ]
19 h.
19 h.
[LP]
25 h.
24 h.
Ugrađeni mikrofon
Status
diktafona
Reprodukcija preko
slušalica
*1
*2
Tijekom
prijema
FM radija
13 h. 30 min.
13 h. 30 min.
Tijekom
snimanja
s FM radija
9 h.
9 h.
*1 Alkalna baterija
*2 Ni-MH punjiva baterija
HR
88
Napomena
• Olympus mjeri vijek trajanja baterija.
Vijek trajanja baterija uvelike ovisi
o tipu baterija i načinu uporabe.
Specifikacije
Vodič za vremena snimanja
Sljedeće vrijednosti mogu poslužiti samo kao približne vrijednosti.
4 Linearni PCM format:
Način snimanja
[44,1 kHz/16 bit]
12 h. 30 min.
6 h. 10 min.
12 h. 15 min.
6 h.
2 h. 50 min.
Medij snimanja
Ugrađena
memorija
microSD kartica*
WS-760M (8 GB)
WS-750M (4 GB)
8 GB
4 GB
2 GB
4 MP3 format:
[256 kbps]
69 h.
34 h.
----
Način snimanja
[192 kbps]
------22 h.
[128 kbps]
138 h.
69 h.
34 h.
8 GB
68 h.
----
137 h.
4 GB
2 GB
33 h. 30 min.
16 h. 30 min.
-------
67 h.
33 h.
Medij snimanja
WS-760M (8 GB)
WS-750M (4 GB)
WS-650S (2 GB)
Ugrađena
memorija
microSD kartica*
4 WMA format:
7
Način snimanja
Ugrađena
memorija
microSD
kartica*
[ST XQ]
[ST HQ]
[ST SP]
[HQ]
[SP]
[LP]
WS-760M (8 GB)
135 h.
270 h.
542 h.
542 h.
1.067 h.
2.122 h.
WS-750M (4 GB)
67 h.
134 h.
270 h.
270 h.
532 h.
1.058 h.
WS-650S (2 GB)
33 h.
67 h.
135 h.
135 h.
266 h.
529 h.
8 GB
134 h.
268 h.
537 h.
537 h.
1.058 h.
2.105 h.
4 GB
66 h.
133 h.
267 h.
267 h.
526 h.
1.046 h.
2 GB
32 h.
66 h.
132 h.
132 h.
261 h.
520 h.
Specifikacije
Medij snimanja
* Samo za WS-760M, WS-750M.
Napomene
• Raspoloživo vrijeme snimanja može biti kraće ako se snima više kratkih zapisa. (Prikazana
dostupna vremena snimanja i trajanja snimki mogu poslužiti samo kao približne vrijednosti.)
• Raspoloživo vrijeme snimanja razlikovat će se ovisno o raspoloživoj memoriji kod
različitih kartica.
HR
89
Specifikacije
Maksimalno vrijeme snimanja po datoteci
• Maksimalni kapacitet za jednu datoteku
ograničen je na približno 4 GB za WMA
i MP3, a približno 2 GB za linearan PCM
format (WAV).
• Bez obzira na preostalu količinu memorije,
najdulje vrijeme snimanja po datoteci
ograničeno je na sljedeću vrijednost.
Vodič za broj pjesama koje se mogu snimiti
WS-760M: 2.000 pjesama
WS-750M: 1.000 pjesama
(pri brzini od 128 kbps, 4 minute po pjesmi)
Linearni PCM format
[44,1 kHz/16 bit]*1
približno 3 h. 20 min.
MP3 format
[256 kbps] *1
približno 37 h. 10 min.
[192 kbps] *2
približno 49 h. 30 min.
[128 kbps]
približno 74 h. 30 min.
WMA format
7
Specifikacije
HR
90
[ST XQ]
približno 26 h. 40 min.
[ST HQ]
približno 26 h. 40 min.
[ST SP]
približno 53 h. 40 min.
[HQ]
približno 26 h. 40 min.
[SP]
približno 53 h. 40 min.
[LP]
približno 148 h. 40 min.
*1 Samo za WS-760M, WS-750M.
*2 Samo za WS-650S
Moguće je snimiti više od 2 GB:
Snimanje će se nastaviti čak i ako je
opseg jedne datoteke veći od 2 GB
u linearnom PCM formatu snimanja.
• Datoteka se sprema u odvojene
datoteke veličine 2 GB. Tijekom
reproduciranja tretirat će se kao
višestruke datoteke.
• Kad je snimanje veće od 2 GB, broj
datoteka u mapi može biti veći od
200 datoteka. Dvije stotine i prva
datoteka i datoteke koje se potom
snimaju neće biti prepoznate od
strane diktafona pa ih provjerite
povezivanjem s računalom.
Specifikacije i izgled podložni su
promjenama bez prethodne najave.
Tehnička pomoć i podrška
U nastavku su navedeni kontaktni podaci za tehničku podršku samo za Olympusove
diktafone i softver.
s Broj tehničke službe u SAD i Kanadi
1-888-553-4448
s E-adresa za podršku korisnicima u SAD i Kanadi
[email protected]
s Broj tehničke službe u Europi
Besplatan broj: 00800 67 10 83 00
dostupan u Austriji, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu,
Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Španjolskoj, Švedskoj, Švicarskoj, Velikoj Britaniji
Brojevi uz naplatu za ostale države Europe
+ 49 180 567 1083
+ 49 40 23773 4899
s E-adresa za podršku korisnicima u Europi
[email protected]
7
Oznaka »CE« znači da je ovaj proizvod sukladan s europskim zahtjevima za
sigurnost, zdravlje, okoliš i zaštitu kupaca.
Ovaj simbol [prekrižena kanta za smeće WEEE dodatak IV] označava
zasebno prikupljanje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
u zemljama EU. Ne bacajte ovaj uređaj s kućanskim otpadom. Koristite
postojeće sustave povrata i prikupljanja u svojoj zemlji radi recikliranja
ovog proizvoda.
Primjenjivi proizvod: WS-760M/WS-750M/WS-650S
Ovaj simbol [prekrižena kanta Direktiva 2006/66/EC Aneks II] označava
odvojeno prikupljanje potrošenih baterija u državama Europske unije.
Ne bacajte baterije s kućanskim otpadom. Koristite postojeće sustave
povrata i prikupljanja u svojoj zemlji za recikliranje potrošenih baterija.
Tehnička pomoć i podrška
Za korisnike u Europi:
HR
91
OLYMPUS IMAGING CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. +81 (0)3-3340-2111
http://www.olympus.com
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
(Uredi/isporuka proizvoda) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Njemačka, Tel. +49 (0)40-237730
(Pisma) Postfach 10 49 08 20034 Hamburg, Njemačka.
http://www.olympus-europa.com
OLYMPUS D.O.O. ZA TRGOVINU
Avenija Većeslava Holjevca 40, HR-10020 Zagreb, Tel: +385 1 4899 000
HR-BD2872-01
AP1006
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
4 122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content