close

Enter

Log in using OpenID

1.133,75kn - Lip Bled hr

embedDownload
P u n o glat ko v ratn o kri l o
VIVA CEline F1 h ras t (HS LAK)
FUR NI R AN A P OVR Š IN A
• zaobljeni rub
• ispuna perforirana iverna ploča RS
• širina 650, 750, 850, 950 mm
• visina 2000 mm
1.133,75kn
VIVACEline F1 Hrast (HS LAK)
p o n u d a K R I L a I d o v r a t n ik a
D o v rat nik z a vra tno
VIVACEline F1 i n GRE E Nl i ne P 1
FURNIRANA POVRŠINA
• bukva tonirana (BU TON) i 100x850x2000 mm - 730,00 kn
hrast svijetli
150x850x2000 mm - 742,50 kn
• model SMO
230x850x2000 mm - 860,00 kn
• dimenzija:
742,50kn
FURNIRANO puno gladko vratno krilo
• oštri rub
• ispuna kartonsko saće
• širina 650, 750, 850, 950 mm i visine 2000 mm
GREENline Bukva tonirana (BU TON)
GREENline Hrast svijetli
*cijena za kom u HRK, bez kvake i sa 25% PDV, **od 1.2. do 28.2. 2015
***osnovna cijena krila uključuje običnu bravu, doplata za WC i CK bravu
V I VA C E line F 1 hr as t
www.lip-bled.hr
posebna
*cijena za kom u HRK, bez kvake i sa 25% PDV
ponuda
TOPline
**od 1.2. do 28.2. 2015
***osnovna cijena krila uključuje običnu bravu, doplata za WC i CK bravu
krilo i
dovratnik več od
krilo i
dovratnik več od
1.458,75
krilo i
dovratnik več od
1.458,75
kn
1.458,75
kn
kn
BASICline
krilo i
dovratnik več od
krilo i
dovratnik več od
kn
kn
832,50
832,50
M o d e l i k rila sa 3 D reljefno m s trukturo m
Puno glatko vratno krilo
Puno glatko vratno krilo
755,00 kn
• CPL površina
• zaobljeni rub, ispuna kartonsko saće
• širina 650, 750, 850, 950 mm
• i visine 2000 mm
Dovratnik, CPL površina
100x850x2000 mm - 703,75 kn
• model SMO
150x850x2000 mm - 768,75 kn
• dimenzija:
230x850x2000 mm - 886,25 kn
VISIOline
Puno glatko vratno krilo
saće
• širina 650, 750, 850, 950 mm
• i visine 2000 mm
Dovratnik, CPL površina
100x850x2000 mm - 677,50 kn
• model SMO
150x850x2000 mm - 742,50 kn
• dimenzija:
230x850x2000 mm - 846,25 kn
COLORline
B i j e l o lak irana k rila
• oštri rub
• ispuna kartonsko saće
• širina 650, 750, 850, 950 mm i visine 2000 mm
saće
• širina 650, 750, 850, 950 mm
• i visine 2000 mm
TOPline - L1
Alpski bor
Krilo - od 755,00 kn*
Dovratnik - od 703,75 kn*
TOPline - L1
Palisander bijeli
Krilo - od 755,00 kn*
Dovratnik - od 703,75 kn*
TOPline
Palisander bijeli
Krilo - od 755,00 kn*
Dovratnik - od 703,75 kn*
Dovratnik, DEKOR površina
100x850x2000 mm - 416,25 kn
• model SMO
150x850x2000 mm - 495,00 kn
• dimenzija:
230x850x2000 mm - 638,75 kn
krilo i
dovratnik več od
krilo i
dovratnik več od
krilo i
dovratnik več od
krilo i
dovratnik več od
1.316,25
1.316,25
1.316,25
1.316,25
kn
kn
kn
416,25 kn
BASICline
Hrast svijetli
Krilo - 416,25 kn*
Dovratnik - 416,25 kn*
462,50 kn
VISIOline
Jasen bijeli
Krilo - od 638,75 kn*
Dovratnik - od 677,50 kn*
VISIOline - L1
Trešnja
Krilo - od 638,75 kn*
Dovratnik - od 677,50 kn*
krilo i
dovratnik več od
900,00
VISIOline - L3
Hrast bjeljeni
Krilo - od 638,75 kn*
Dovratnik - od 677,50 kn*
VISIOline
Akacija
Krilo - od 638,75 kn*
Dovratnik - od 677,50 kn*
MINI-R
z aobl j eni rub
krilo i
dovratnik več od
1.800,00
kn
kn
COLORline
bijelo lakirano (BE LAK)
Krilo - od 462,50 kn*
Dovratnik - od 437,50 kn*
COLORline
bijelo lakirano (BE LAK)
s reljefom R27L
Krilo - od 1.362,50 kn*
Dovratnik - od 437,50 kn*
S M O d o v rat ni k
rel j ef R 2 7 L
Puno glatko vratno krilo s
reljefom R27L
• BIJELO LAKIRANO (BE LAK)
• MINI-R zaobljeni rub
• ispuna iverokal RS
• širina 650, 750, 850, 950 mm Dovratnik, BIJELO LAKIRANA
100x850x2000 mm - 437,50 kn
FOLIJA (BE DEK2)
150x850x2000 mm - 500,00 kn
• dimenzija:
Dovratnik, BIJELO LAKIRANA
100x850x2000 mm - 437,50 kn
FOLIJA (BE DEK2)
150x850x2000 mm - 500,00 kn
• dimenzija:
230x850x2000 mm - 637,50 kn
1.362,50 kn
i visine 2000 mm
• model SMO
• model SMO
BASICline
Bukva “Bordeaux”
poprečna struktura
Krilo - 416,25 kn*
Dovratnik - 416,25 kn*
kn
skica prikaza modela R27L
• zaobljeni rub, ispuna kartonsko • BIJELO LAKIRANO (BE LAK)
• oštri rub, ispuna kartonsko 638,75kn
• CPL površina
Puno glatko vratno krilo
•DEKOR površina
230x850x2000 mm - 637,50 kn
KOD NAS MOŽETE DOBITI I:
unutarnja vrata, drvena i aluminijska ulazna vrata, drvene prozore i balkonska vrata, namještaj od masivnog drva, oplatne ploče, kvake, okove
/ savjetovanje
/ izmjera
/ dostava
/ stručna montaža
/ povoljni uvjeti plaćanja
/ dodatni gotovinski popusti
www.lip-bled.hr
p r o da jn i salo n LIP B LED
lipbled ZAGREB d.o.o.
Slavonska avenija 24/6 - pored GORENJA Zagreb
Murska Sobota
T. +385 (0) 1 2479 470
Klagenfurt
Maribor
F. +385 (0) 1 2479 471
E. [email protected]
Bled
Kranj
Celje
Nova Gorica
Ljubljana
Brežice
Novo mesto
Koper
Cijene za izabrane modele i dimenzije vrijede od 1.2. do 28.2. 2015 u prodajnom salonu lipbled Zagreb d.o.o. Navedene cijene uključuju 25% PDV i na ove
cijene ne se ne odabravaju popusti iz drugih akcija LIP BLED. Fotografije su simbolične pa može doći do razlike u boji površine pri tisku ili prikaza slike
na ekranu. Svi dodaci, promjene i cijene za ostale dimenzije koje nisu navedene obračunavaju se po važećem cjeniku LIP BLED. Detaljnije informacije o
ponudi i akciji dobit ćete na prodajnom mjestu poduzeća lipbled Zagreb d.o.o.. Greške u tisku su moguće.
Zagreb
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
640 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content