close

Enter

Log in using OpenID

CV Kluba BH

embedDownload
CV KLUBA
Naziv:
Omladinski košarkaški klub „SPARS 05“
Godina osnivanja:
2005.
Adresa kluba:
Spars internat:
Provare 38,
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Spars prostorije:
Terezije b.b. KSC Skenderija,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
E-mail:
[email protected]
Web:
www.kkspars.com
Kontakt telefoni:
tel/fax: +387 33 97 26 99; mob: +387 60 313 8888
Žiro račun:
Sparkasse banka d.d. BiH: 1990490051789414
IBAN: BA39 1990490051789414
SWIFT CODE: ABSBBA22
Predsjednik:
dr. Nihad Selimović
Ciljevi kluba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Popularzira košarkaški sport kroz školu košarke i u
kon nuitetu teži povećanju broja dječaka i djevojčica kroz
projekat „Spars revolucija“.
Sistematskim radom podiza nivo takmičarskih selekcija i
osnaži povezanost i mobilnost igrača kroz programe
individualnog i mskog pristupa.
Teži osvajanjem državnih prvenstava na globalnom planu
kluba u svim takmičarskim selekcijama i plasman u veći rang
takmičenja prema selekcijama.
Pra
projekat „Spars generacija“ i kon nuirano inovira
sadržaje shodno promjenama u klubu i okruženju.
Stvara bazu igrača za reprezenta vne selekcije i napravi
konekciju praćenja igrača na relacijama klub – stručni štabovi
reprezenta vnih selekcija.
Plasman kluba u EUROLIGU.
U kon nuitetu nastavi učešće na pres žnim kampovima u
Europi.
Dinamizira učešće na međunarodnim turnirima za sve
selekcije.
Edukacija trenera, igrača, roditelja iz škole košarke.
Napravi BREND SPARS na globalnom nivou.
Misija
Misija kluba ogleda se u doprinosu razvoja, sporta, posebno košarke kako u
Bosni i Hercegovini tako i u užem i širem regionu, kroz ak vnos koje se u klubu
provode, uvažavajući zakonitos sistema i organizacije koji su u klubu visoko
standardizovani. U tom pogledu klub je otvoren prema javnos i okruženju, po če
i afirmiše uključivanje mladih ljudi bavljenje sportom od najmlađih selekcija u školi
košarke preko takmičarskih selekcija u kojima mladi talen imaju mogućnost
afirmisanja, pokazivanja i dokazivanja što razvija sve komponente ličnos , kako
karakternih osobina tako i psiho fizičkih statusa svakog pojedinca.
U svojoj misiji klub je razvio koncept zdravog razvoja, brige i zdravstvene
zaš te svakog pojedinca koji se nadopunjuje sa odgojno-obrazovnim radom koji
usmjerava po če i pomaže u obrazovanju, daljem školovanju i usavršavanju
mladih koji su dio porodice kluba.
Vizija
Vizija kluba je posta respektabilan sportski kolek v koji će ima zapaženu
ulogu u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, posebno košarci, koji će kroz svoje
programske ak vnos , stručnim radom i usmjerenjima stvori realne uslove za
prerastanje u košarkaški centar koji će bi otvoren prema okruženju i ima
društveno-korisnu vrjednost koja će bi prepoznata I upotrebljiva.
Kao takav košarkaški centar sa bazom u kojoj će škola košarke bi masovno
popularisana, selekcije mlađih kategorija sa sportskim odgojem kao preferensom i
takmičarske slekcije u državnim prvenstvima koja su prilike za mlade, talen rane
igrače, stvorit će uslove za kvalitetan rad koji će bi dostupan našem okruženju,
bez potrebe odlaska mladih talen ranih igrača i spor sta u druge sredine radi
boljih uslova i napredovanja u sportskoj karijeri.
Vizija kluba je napravi novi pristup u organizaciji sportskog okruženja,
nova promišljanja koja će naše okruženje stavi u centar dešavanja i podići
cjelokupni razvoj sporta u BiH na veći nivo što će se pozi vno odrazi na status
našeg sporta i košarke u Evropi i cijelom svijetu. U tom smislu je i zadaća kluba
kon nuirano praćenje promjena koje se dešavaju u svijetu sporta, posebno
košarke i usklađivanje sa trendovima u svim poljima stručnog rada i prateće
organizacijske strukture.
O nama
Košarkaški klub „SPARS“ osnovan je u ljeto 2005. godine u Sarajevu sa primarnim
ciljem popularizacije svih onih moralnih vrijednos koje se mogu steći kroz sport uopće, a
posebno košarku.
Naša vizija je jasna, vrši višestran kon nuiran u caj na mladog čovjeka kroz
razvijanje ličnih, a za m i društvenih vrijednos . Jedan od bitnih uslova, a samim m i
zadataka koji je postavljen pred nas, na samom početku funkcionisanja kluba jeste izbor
trenera, odnosno ljudi koji će moći sproves u djelo zacrtani cilj. Prvenstveni cilj u radu sa
djecom jeste s canje povjerenja djeteta, a za m i roditelja, posebno danas u vremenu u
kojem živimo, na šta ne treba posebno troši riječi.
Kvalitet kao standard je bio primaran od samog početka, te ne čudi činjenica da su već
u početku okupljeni najbolji treneri za rad sa mladima, na području regije. Kombinacija
iskusnih i mladih trenera, punih entuzijazma i želje za prenošenjem znanja, bila je ključ
uspjeha.
U klubu je angažovano 13 trenera, koji svoje iskustvo i znanje prenose u radu sa
mladim igračima, kako bi zadovoljili kriterije u pogledu kvalitete trenažnog procesa.
Naravno, kao i svaki klub, pa tako i naš ima određene ambicije na polju kvalitetnog
rada sa najtalentovanijim pojedincima, tako da je jedan od razloga pokretanja što većeg broja
punktova škole košarke upravo i stvaranje što veće baze koja će iznjedri nove vrhunske
košarkaše. Može se konstatova da smo najorganizovanija i najmasovnija škola košarke na
području grada Sarajeva I BiH.
Sve ove ak vnos imaju za cilj da se kroz košarku kod polaznika naše škole razvije
upornost, disciplina, odgovornost, mski duh, osobnost, krea vnost i pozi vno razmišljanje.
Svako dijete ima priliku da učestvuje u SPARS INTERNOJ LIGI, na nivou grada Sarajeva, kao
dio ma svoje škole. Tako direktno u čemo na ranu socijalizaciju djece, uklanjajući
mogućnos društvenog neprihvaćanja.
Naš m pra ne samo fizički razvoj kod polaznika naše škole košarke, već i različite
aspekte društvenog djelovanja, uključujući i obrazovanje. Razvojom osobnos i odgovornos
se direktno u če na odbijanje devijantnog ponašanja u savremenom društvu (droge,
alkohola...).
Uspjeli smo selekcionisa devet takmičarski selekcija: seniori, juniori, malđi juniori,
kade , mlađi kade , pioniri, mlađi pioniri, minibasket i juniorke-kadetkinje. Seniori se
takmiče u seniorskoj A-1 ligi prvenstva BiH, a naše mlade selekcije sa ponosom nose grb našeg
kluba na svim takmičarskim susre ma u okviru lige Kantona Sarajevo, završnicama Federalnih
i Državnih takmičenja. Naše takmičarske selekcije redovni su učesnici košarkaških turnira koji
se održavaju u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Kao redovni osvajači prvih mjesta na svim
takmičenjima i turnirima, košarkaški klub „SPARS“ s ponosom predstavlja grad Sarajevo i
Bosnu i Hercegovinu, te je naširoko poznat u svijetu košarke.
SPARS je u sezoni 2006/07 i 2007/08, pos gao zapažene rezultate i u ženskoj
konkurenciji. Naime u pomenu m sezonama, SPARS je nastupao u Premijer ligi BiH te
ostvario zapažene rezultate. Već u prvoj sezoni nastupa osvojeno je drugo mjesto u Kupu BiH.
Standard je postavljen, a u narednom periodu će se pokaza da samo kvalitetan rad
može da kvalitetne igrače i buduće šampione.
O nama
Ovo je još jedan dokaz da je SPARS postao respektabilan kolek v i primjer sportske
organizacije koja ima svoju misiju, viziju i strategiju sa jasnim ciljevima i zadacima. Sve ovo
govori da je ime SPARSA već prepoznatljivo u Evropi, što nama u isto vrijeme predstavlja čast i
jednu veliku obavezu u budućnos sa kojom ćemo se sasvim sigurno zna nosi .
U protekloj takmičarskoj sezoni, Vaši i naši SPARSI su u svim kategorijama pos gli i
ostvarili značajne rezultate na državnim prvenstvima, što je dalo po caj za dalji rad i koračanje
po stepenicama koje vode ka vrhu gdje se nalaze samo najbolji. I ostvarilo se! Svaki korak naših
mlađih selekcija u predhodnoj sezoni bio je uspješan! Pioniri i juniori SPARSA su prvaci BiH za
sezonu 2011/2012. Kadetska selekcija je viceprvak BiH a naši najmlađa selekcija Minibasketa je
prvak Kantona Sarajevo. Moramo istaći uspjehe naših selekcija na turnirima u Francuskoj i
Italiji za m učešće na pres žnom kvalifikacionom turniru Eurolige za juniore, održanom u
Barseloni. Po prvi put jednom klubu iz Bosne i Hercegovine je pripala čast da bude sudionik
jednog ovakvog događaja, te da se nađe u društvu europskih velikana Barcelone, Reala, Ritasa.
Kahasola.
U prisutnoj konkurenciji između 96 najtalentonavijih igrača Europe, Nedim Buza je
proglašen najtalentovanijim igračem turnira a centar Sparsa, Đoko Šalić je izabran u najbolju
petorku turnira.
Posebne moramo istaći naše mlade igrače Buzu Nedima, Vrabca Adina, Glogovac
Stefana i Salčin Nedima koji su kao nositelji igre na predhodno održanom prvenstvu Evrope „B
divizije“ u Sarajevu osvojili prvo mjesto i tako se plasirali u „elitni razred“ evropske košarke,
prvi put od kada postoji KS BIH. Igre našega Buze, Vrabca i Glogovca su bile preporuka da
zauzmu svoje mjesto i u seniorskoj reprezentaciji BiH, čime su postali najmlađi igrači u istoriji
košarkaškog sporta u BiH i šire. Takođe obaveza nam je da kažemo da smo jedini klub u Evropi
koji je imao svoja tri igrača na pres žnom NBA kampu koji se održan u Moskvi od 13. Do
16.Septembra ove godine, (Buza, Šalić i Nikolić). MVP –ijem turnira u konkurenciji 45 igrača iz
25 zemalja,proglašen je upravo naš Nedim Buza. Svi ovi uspjesi jasno pokazuju zrelost kluba
koji je sigurnim korakom gradio svoju putanju uspjeha u proteklih sedam godina.
Kao i prošle sezone tako i ove naša juniorska selekcija je dobila poziv da učestvuje na
kvalifikacionom turniru juniorske Eurolige. Ove godine naš klub učestvuje na turniru u Rimu
koji se održava od 27. do 29. Decembra 2012 godine. Pored naše ekipe na turniru učestvuju,
velikani evropske košarke i to: ACEA ROMA, FENERBAHCE ULKER, MANDOULIDIS
THESSALIONIKI, STELA AZZURA ROMA, UNICAJA MALAGA, VIRTUS BOLOGNA i VIRTUS
SIENA
Pobjednik turnira će obezbjedi nastup na finalnom turniru osam najboljih mova u Evropi
koji se igra u Maju 2013 u Londonu,kada je na rasporedu i final four Eurolige za sezonu 2012/13.
UPRAVA KLUBA
Dr. Nihad Selimović
Predsjednik
Nermin Selimović
Potpredsjednik
Mr. sci. Amra Tuzović
Član UO
Dr. Maja Selimović
Predsjednik skupštine
Mr. Maid Omerović
Član UO
Emir Hadžović
Član UO
Džemil Šoše
Sportski direktor
Admir Sakoč
Generalni sekretar
Marko Trbić
Šef struke
Sabit Hadžić
Stručni savjetnik
ADMINISTRACIJA
Sakir Čakar
Tehnički sekretar
Aljo Delić
IT administrator
Takmičarske selekcije - sezona 2012/2013.:
SENIORI - 2012/2013.
JUNIORI - 2012/2013.
MLAĐI JUNIORI - 2012/2013.
KADETI - 2012/2013.
MLAĐI KADETI - 2012/2013.
PIONIRI - 2012/2013.
MINI BASKET - 2012/2013.
MLAĐI PIONIRI - 2012/2013.
JUNIORKE – KADETKINJE 2012/2013.
SENIORI - 2012/2013.
Trener:
Trbić Marko
Pomoćni trener:
Trnka Mirza
Pomoćni trener:
Haseljić Eldar
Kondicioni trener:
Džakmić Adnan
Fizioterapeut:
Vrabac Nedžad
Vrabac Adin 1994
(kapiten)
202 / bek
Petković Dejan,
1995,
194 / bek
Halilbegović Zlatan
1987,
189 / bek
Nikolić Aleksej,
1995,
192 / bek
Pilavdžić Mirsad,
1996,
196 / bek
Zahiragić Adi,
1995,
186 / bek
Prusina Filip.
1995,
195 / bek
Buza Nedim,
1995,
202 / bek/krilo
Glogovac Stefan,
1994,
204 / krilo
Bulić Mirza,
1992,
204 / krilo
Jahić Adnan,
1996,
198 / krilo
Ferhatbegović Mahir,
1995,
198 / krilo
Smajlović Faris,
1996,
201 / krilo
Ahmedović Emir,
1994,
210 / centar
Karić Muamer,
1992,
212 / centar
Bašić Refik,
1995,
210 / centar
Šalić Đoko,
1995,
210 / centar
JUNIORI - 2012/2013.
Trener:
Trbić Marko
Pomoćni trener:
Trnka Mirza
Pomoćni trener:
Haseljić Eldar
Kondicioni trener:
Džakmić Adnan
Fizioterapeut:
Vrabac Nedžad
Buza Nedim
(kapiten), 1995,
202 / bek/krilo
Prusina Filip,
1995,
195 / bek
Tahtović Namik,
1996,
186 / bek
Smajlović Faris,
1996,
201 / krilo
Nikolić Aleksej,
1995,
192 / bek
Petković Dejan,
1995,
194 / bek
Pilavdžić Mirsad,
1996,
196 / bek
Zahiragić Adi,
1995,
186 / bek
Jahić Adnan
1996,
198 / krilo
Bašić Refik,
1995,
210 / centar
Ferhatbegović Mahir,
1995,
198 / krilo
Šalić Đoko,
1995,
210 / centar
MLAĐI JUNIORI - 2012/2013.
Trener:
Balić Sead
Mašić Damir
(kapiten), 1996
192 / bek
Ovčina Armin
1996,
179 / bek
Ilić Arijan
1996
185 / bek
Trnka Kenan
1996,
183 / bek
Paloš Adi
1996,
196 / krilo
Preljević Mensur
1995,
200 / centar
Džakmić Isa
1996,
177 / bek
Bučan Anes
1996,
181 / bek
Šušić Miloš
1999,
185 / bek
Aladžuz Damir
1996,
185 / krilo
Čomaga Nedim
1996,
194 / krilo
Hajradinović Amar
1996,
178 / bek
Kalajdžić Nikola
1996,
178 / bek
Ilić Adi
1996,
180 / bek
Skrobanović Haris
1995
186 / krilo
Kurtović Nermin
1999,
201 / krilo
KADETI - 2012/2013.
Trener:
Redžić Senad
Memić Enis
(kapiten) 1997,
200 / krilo/centar
Gegić Amar,
1998,
192 / bek
Buljubašić Harun,
1997,
193 / bek
Holjan Elvir,
1997,
170 / bek
Arslangić Adnan,
1997,
175 / bek
Čampara Sani,
1999,
186 / bek
Durak Atif,
1997,
188 / bek
Penava Ajdin,
1997,
195 / bek
Balić Irfan,
1997,
192 / bek
Kalaba Mile,
1997,
192 / bek
Verlašević Faris
1998,
194 / krilo
Bešović Admir,
1997,
208 / centar
Pirić Alija,
1997,
208 / centar
Pilav Dženan,
1997,
197 / krilo
MLAĐI KADETI - 2012/2013.
Trener:
Mehić Alen
Ćehović Harun
(kapiten)
1998 / krilo
Čolo Dinno
1998 / bek
Nikitović Ariel
1998 / bek
Hadžić Tarik
1998 / bek
Bibić Emir
1998 / bek
Ušanović Tarik
1997 / bek
Velić Emir
1997 / bek
Reko Irfan
1998 / bek
Delić Edin
1998 / centar
Rondić Dženis
1998 / centar
Rovčanin Emir
1997 / centar
Kurtanović Semir
1996 / centar
Šabeta Faruk
1997 / bek
Guhdija Haris
1997 / centa
PIONIRI - 2012/2013.
Trener:
Srna Bakir
Čampara Sani,
(kapiten) - 1999,
186 / bek
Kosovac Dino,
1999,
165 / bek
Kulaglić Ervin,
1999,
160 / bek
Jevrić Rusmir,
1999,
171 / bek
Zubović Kaid,
1999,
180 / bek
Arslanagić Tarik,
1999,
155 / bek
Bajo Darko,
1999,
192 / bek
Nikšić Mirza,
1999,
185 / bek
Mešić Mirza
2000,
173 / bek
Trnka Tarik,
2000,
166 / bek
Aladin Alen,
1999,
173 / bek
Hanjalić Amar,
1999,
180 / krilo
Čampara Kerim,
1999,
185 / krilo
Terzo Muamer,
1999,
178 / krilo
Gutić Erwin,
2000,
192 / centar
Tiganj Amar,
2000,
177 / bek
MLAĐI PIONIRI - 2012/2013.
Trener:
Dino Delić
Novo Hamza (kapiten)
1999
175 / centar
Belko Mirza
1999,
174 / bek
Prusina Jan
1999,
168 / bek
Čagalj Fejsal
1999
165 / bek
Maslar Alen
2000,
164 / bek
Saračević Haris
1999,
170 / bek
Jažić Hajdar
2000,
163 / bek
Arnautović Arijan
1999,
170 / bek
Rag Alessandro
1999,
160 / bek
Arifagić Faris
2000,
165 / bek
Šehović Sadin
2000,
167 / bek
Đuliman Ervin
2000,
160 / bek
Ćurevac Hamza,
1999,
145 / bek
Durut Harun
2000,
160 / bek
Velić Tarik
1999,
178 / bek
Trifković Benjamin
1999,
178 / krilo
Briški Danijel
1999,
177 / krilo
Džaferagić Edin
1999,
188 / krilo
Bektaš Kenan
1999,
180 / krilo
Bektaš Faris
1999,
180 / krilo
Palo Galib
2000,
195 / centar
MINI BASKET - 2012/2013.
Trener:
Delić Dino
Radak Deni
(kapiten)
2001
Burazerović Amir
2001
Čoloman Faruk
2002
Demir Alem
2001
Sakoč Mak
2002
Kurtović Irnes
2001
Islamović Haris
2002
Dževlan Timur
2002
Kalajdžisalihović Irfan
2002
Muratbegović Kerim
2001
Malešević Zerin
2002
Kurtović Semir
2001
Drašković Tibor
2001
Krupalija Timur
2001
Zubetljak Faris
2001
JUNIORKE KADETKINJE - 2012/2013.
Trener:
Golubović Majo
Alispahić Azra
(kapiten),
1995 / bek
Alispahić Nejra,
2000 / bek
Salkoka Emela,
1995 / bek
Steers Sara,
1995 / bek
Šuvalija Edna
1999 / bek
Zlatić Anisa
1995 / bek
Kadić Amra,
1996 / krilo
Šuvalija Adna,
1996 / krilo
Zukić Lamija,
1995 / krilo
Omerbašić Alisa,
1996 / centar
Tutun Adna,
1996 / centar
Alispahić Zerina
1997 / bek
Torneo Citta di Roma ima novog prvaka! To je nitko drugi nego KK Spars Sarajevo!
Pobjeđen je veliki Fenerbahce Ulker Istanbul 73-55 u finalnoj utakmici. SPARSI su
turnir završili sa savršenim 4-0. I tako su postali prva momčad koja je zaradila
„ulaznicu“ za završni krug Nike International Junior Tournament, koji će se igrati od 9.12. maja, 2013 u Londonu i koji se poklapa finalnim turnirom Turkish Airlines Eurolige!
Prvaci u Rimu! Osvajači prvog kvalifikacionog turnira juniorske Eurolige!
Spars je vodio od početka do kraja u finalu, otvarajući utakmicu sa 18-3 te držeći
prednost tokom cijele utakmice .Đoko Šalić predvodio je pobjednike sa 29 poena i 11
skokova. Proglašen je MVP-ijem turnira. U najbolju petorku turnira izabrani su i
Aleksej Nikolić i Nedim Buza!
Ostaje još da se vidi, mi vjerujemo u naše igrače, vjerujemo da će nakon iskustva iz
Barselone pa preko Rima ostvariti svoj sportski san i u Londonu se popeti na “krov „
Evrope!
Idemo u London po naslov "Juniorskog prvaka Evrope"!
www.kkspars.com
Pređeni put do Londona:
Stella Azzurra VS OKK Spars 68:74
KK Spars vs. Unicaja Malaga 77:70
Mas Mandoulides VS KK Spars 55 : 68
KK Spars vs. Fenerbahce Ulker 73:55
TRENERI - 2012/2013.
Trbić Marko
Šef stručnog štaba
juniora i seniora
Trnka Mirza
Pomoćni trner
juniora i seniora
Trener škole košarke
Džakmić Adnan
Kondicioni trener
Haseljić Eldar
Pomoćni trner
juniora i seniora
Trener škole košarke
Delić Dino
Trener Minibasketa
Trener mlađih
pionira
Srna Bakir
Trener pionira
Golubović Majo
Trener juniorkikadetkinja
Turbo Emir
Koordinator interne
lige
Redžić Senad
Trener kadeta
Opardija Seldin
Trener škole
košarke
Balić Sead
Trener mlađih
juniora
Trener škole
košarke
Mehić Alen
Trener mlađih
kadeta
Sakoč Admir
Šef škole košarke
Sezona: 2011/2012 - Takmičarske selekcije:
Seniori - viceprvaci A1 lige BiH
Kade viceprvaci BiH
Juniori prvaci BiH
Pioniri prvaci BiH
Minibasket prvaci KS
Stručni štab:
Na čelu stručnog štaba nalazi se Marko Trbić, trener seniorske i juniorske selekcije.
Voditelj škole košarke je Admir Sakoč. Ukupno je angažovano 13 trenera, koji svoje
iskustvo i znanje prenose u radu sa mladim igračima, kako bi zadovoljili kriterije u
pogledu kvalitete trenažnog procesa.
Edukacija trenerskog kadra je stalna i u uskoj vezi sa novim naučnim dos gnućima.
Pored redovnih košarkaških trenerskih seminara, u saradnji sa Edukacijskim fakultetom
iz Travnika treneri su učesnici raznih sportskih simpozija na ovoj visokoškolskoj ustanovi.
Uslovi rada:
Realizacija trenažnog procesa
Kompletan trenažni proces svih takmičarskih selekcija odvija se u SRC Skenderija.
Otvaranjem fitnesa, kabineta za teoriju i video analize, stvoreni su vrhunski radni uslovi
za stvaranje vanserijskih igrača.
KSC Skenderija
Klupske prostorije
Kancelarije
Fitnes sala
Spars internat:
Deset najtalentovanijih igrača sa prostora BiH i Europe smješteni su u klupskom
internatu koji je prilagođen potrebama vrhunskih sportaša. U internatu našim
spor s ma je obezbjeđena sportska ishrana, smještaj i nadzor sportskih
pedagoga.
Prateća organizacija
Kompjuterski organizovan ured sa dva sekretara, sportskim direktorom i IT
administratorom dobra su pretpostavka organizovanog rada.
Zdravstvena zaš ta
Otvaranjem zdravstvene ordinacije za prevenciju, rehabilitaciju i tretman
sportskih povreda dat je ogroman doprinos u očuvanju zdravlja naših košarkaša.
Klupska ordinacija
Projek kluba:
Spars revolucija
PROJEKAT SPARS REVOLUCIJA obuhvata mlađe selekcije i školu košarske sa
svim ak vnos ma i trenažnim procesima takmičenja sa završnicom državnih
prvenstava i ciljem da sve selekcije osvoje zapažene rezultate i potvrde kvalitet
rada i opravdaju ulaganja, što bi napravilo kvalita van zaokret na košarkaškoj
pozornici i pokazalo da vrijeme SPARSA dolazi i da projekat SPARS REVOLUCIJA
igra važnu ulogu na BH košarkaškoj sceni.
Škola košarke ima 22 ekipe i broji preko 400 dječaka i djevojčica koji su prema
uzrasnim kategorijama selek rani u mini, midi i maxi skupinu i imaju svoju
SPARS INTERNU LIGU – SIL.
Pioniri, kade i juniori takmiče se u kantonalnoj i državnoj ligi za mlade, gdje
svaka selekcija ima svoj sistem takmičenja i svoj trenažni program rada. Pored
toga, klub je razvio i sistem takmičenja u kategoriji Minibasket, koji predstavlja
prvu klupsku selekciju iz koje se izdvajaju potencijalni kandida za pionirsku
selekciju.
Spars generacija
PROJEKAT SPARS GENERACIJA je projekat koji pruža mladim, talen ranim
igračima juniorske selekcije da u pres žnim uslovima rada, uz vrhunske trenažne
tretmane i vrhunske stručnjake, dokažu svoj talenat, ispitaju svoje mogućnos i svoj
kvalitet pozicioniraju u društvu seniorskih ekipa. Menadžment kluba je uspio
vlas m radom i ljudskim potencijalima da obezbijedi uslove za stvaranje SPARS
GENERACIJE koja će bi budućnost BH košarke sa novim energetskim potencijalima
koji se stvaraju, selek raju i prate u okruženju SPARS kluba. U sastavu seniorske
ekipe nalaze se talen rani, mladi igrači iz SPARS GENERACIJE čime se opravdava
projekat i ulaganje u rad i razvoj talen ranih igrača što je dugoročni plan
menadžmenta kluba u kojem je kvalitet i osiguranje kvalitenih uslova primarni
zadatak.
Prvi klub iz Bosne i Hercegovine učesnik juniorske eurolige!
Juniorska Euroliga Barselona 2011/2012.
Međunarodni košarkaški kamp
„SPARS-ZAOSTROG BASKETBALL CAMP“
Klub je organizator Međunarodnog košarkaškog kampa „SPARS-ZAOSTROG
BASKETBALL CAMPA“. Ove godine je organiziran po sedmi put. Sasvim sigurno,
jedan je od vodećih košarkaških kampova u regionu. Priznanje za organizaciju i kvalitet
rada u kampu dali su i stručnjaci iz regiona koji su redovni učesnici. Rado viđeni gos
kampa su i aktuelni i bivši A reprezenta vci Bosne i Hercegovine.
Gos i promoteri kampa: Mladen Jojić, Vesna Bajkuša, Sabit Hadžić, Gordan Firić, Kenan Bajramović, Edin Bavčić,
Mujo Tuljković sa SPARS trenerima i menadžmentom kluba.
Spars ljeto
Projekat čija realizacija pravilno utječe na sportski odgoj naših članova, a sastoji se od
petodnevnih programa za sve članove kluba koji uključuju varijante košarkaških
treninga i treninga plivanja na bazenu Termalna revijera na Ilidži. „SPARS LJETO
2012“ obuhvatio je preko 200 članova škole košarke i mlađih takmičarskih selekcija.
Spars navijački m
Projekat u koji su uključeni članovi kluba, roditelji i prijatelji kluba, koji kroz
praćenje nastupa i rezultata svih takmičarskih selekcija u klubu doprinose dobroj
atmosferi, druženju i sportskoj energiji koja je pokretačka snaga kluba. Moto
projekta:
„SPARS NAVIJAČKI TIM VOLI, BODRI I NAVIJA ZA NAJDRAŽI SPARS TIM“
Rezulta i ak vnos kluba u 2011/2012.godini
Međunarodni nivo takmičenja
Juniorski m je učestvovao na pres žnom kvalifikacionom turniru Eurolige
održanom u Barceloni. Po prvi put jednom klubu iz BiH pripala je čast da bude
sudionik ovakvog jednog događaja te da se nađe u društvu europskih velikana
Barcelone, Reala, Ritasa i Kahasola. U takvoj konkurenciji između 96
najtalentovanijih igrača Europe Nedim Buza proglašen je natalentovanijim
igračem turnira, a Đoki Šaliću pripala je čast da bude izabran u najbolju petorku
turnira.
NEDIM BUZA
najperspek vniji igrač – Barcelona 2012
ADIN VRABAC
Barcelona 2012
ALEKSEJ NIKOLIĆ
Slovenski reprezenta vac u dresu
SPARS – Barcelona 2012
ĐOKO ŠALIĆ
Prva petorka turnira – Barcelona 2012
Međunarodni kampovi
Međunarodni košarkaški kamp u Istanbulu
JORDAN BRAND CLASSIC
Adin Vrabac pozvan je kao jedini predstavnik naše države na prestižni
kamp, gdje je proglašen jednim od najtalentovanijih igrača u Europi.
Međunarodni NBA košarkaški kamp u Moskvi
BASKETBALL WITHOUT BORDERS
Nedim Buza, Đoko Šalić i Aleksej Nikolić bili su učesnici kampa koji
organizira NBA liga u saradnji sa proizvođačem sportske opreme "NIKE".
Na kampu "Basketball Without Borders" učestvovalo je 45 najtalentovanijih
košarkaša iz 25 zemalja Europe, a SPARS je bio jedini klub u Europi koji je
imao 3 predstavnika. Nedim Buza je proglašen MVP-om kampa.
MVP kampa BWB - Moskva, Nedim Buza
prima nagradu od Andrei Kirilenko-a
Međunarodni košarkaški kamp RIMINI
(Italija , u organizaciji Carlton Myers-a)
Međunarodni turniri
Francuska - Marsej
KK SPARS je dobio jedinstvenu priliku za učešće na Međunarodnom
košarkaškom turniru u Marseju - Venelles (Francuska). Domaćin turnira BC
VENELLES pozvao je oko 100 ekipa iz cijele Europe. Turnir se održao od
26. do 28. maja. SPARS je učestvovao sa tri ekipe: generacija 1995/1996,
generacija 1997/1998, generacija 1999/2000.
Minibasket selekcija KK Spars pobjednik na turniru u Marseju
Italija – Matera
U periodu od 17. juna do 23. juna 201.2 u Materi (Italija) održao se jubilarni 20.
minibasket turnir za generaciju košarkaša rođenih 2001/2002. Turnir ima
međunarodni karakter na kojem svake godine učestvuje oko 60 mova iz cijeloga
svijeta. Kao takav, turnir je uvršten u kalendar FIBE.
Matera - Italija
Najmlađi sparsovci na turniru u Materi - Italija!
Reprezenta vni nivo
Kadetska reprezentacija BiH
Faris Smajlović i Mirsad Pilavdžić kadetski su reprezenta vci BiH, koji su ove godine
u Rumuniji igrali kvalifikacije „B divizije“ i osvojili peto mjesto.
Juniorska reprezantacija BiH
Nedim Buza, Adin Vrabac, Stefan Glogovac i Nedim Salčin su, kao nosioci igre na
predhodno održanom prvenstu Europe „B divizije“ u Sarajevu, osvojili prvo mjesto i
tako se plasirali u „elitni razred“ europske košarke, po prvi put od kad postoji KS BiH.
Seniorska reprezentacija BiH
Nedim Buza, Adin Vrabac i Stefan Glogovac bili su u sastavu seniorske ekipe koja je
uspješno okončala kvalifikacije za Europsko prventvo 2013. godine. Time su postali
najmlađi igrači u historiji košarkaškog sporta u BiH i šire, koji su u ak vnom statusu
bili u sastavu seniorske reprezentacije.
Stefan Glogovac, Nedim Buza i Adin Vrabac
Reprezentacije drugih država
Za reprezentaciju Srbije igrao je Đoko Šalić, a za reprezentaciju Slovenije Aleksej
Nikolić, igrači OKK SPARS.
Državni nivo takmičenja
Pionirska selekcija
PRVACI BiH
Kadetska selekcija
VICEPRVAK BiH
Juniorska selekcija
PRVACI BiH
Seniorska selekcija
VICEPRVAK A1 LIGE
Kantonalni nivo takmičenja
Minibasket selekcija
PRVAK KANTONA SARAJEVO
Klupski nivo takmičenja
Održana SIL interna liga kluba u kojoj se takmičilo 22 ekipe. Nakon okončanja
prvenstva proglašene su najbolje ekipe i uručene medalje i diplome
Medijsko partnerstvo
Wasserman Media Group
Ostvarena je saradnji sa vodećom svjetskom kompanijom iz oblas sportskih
medija – u cilju stvaranja novih mogućnos za međunarodna i domaća
sponzorstva, marke ng te ostale mogućnos koje bi dovele do daljnjeg razvoja
košarke. Klijente Wasserman Media Group kompanije čine neka od najvećih
imena sportskih kolek va i individualnih sportaša, a partnerstvo sa ovom
kompanijom Sparsu daje šansu da poveća svoju međunarodnu eksponiranost i da
nastavi svoj rad na razvoju najvećih mladih košarkaških nada.
Prijatelji kluba:
MIRZA TELETOVIĆ I PREDSJEDNIK OKK SPARS DR.NIHAD SELIMOVIĆ
Postani dio „SPARS REVOLUCIJE” za novu SPARS GENERACIJU! (Mirza Teletović)
Carlton Myers i voditelj škole košarke Admir Sakoč
Reprezenta vici BiH: Kenan Bajramović, Edin Bavčić i Mujo Tuljković
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
16 723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content