close

Enter

Log in using OpenID

700,00 kn - Kolarić trgovina

embedDownload
P u n o glat ko v ratn o kri l o
V IVA CEline F1 hras t (HS LAK)
F UR N IR AN A P OVR Š IN A
• zaobljeni rub
• ispuna perforirana iverna
pločaRS
• širina 650, 750, 850, 950 mm
• visina 2000 mm
1.133
,75 kn
1.055,70
kn
vIvaCEline F1 Hrast (HS LaK)
ponuda KRILa I dovRatnIKa
D o vrat nik z a vra tno
V IVA CEline F1 i n GRE E Nl i ne P 1
FuRnIRana povRŠIna
• bukva tonirana (Bu ton) i
kn
100x850x2000 mm - 672,00
730,00 kn
hrast svijetli
kn
150x850x2000 mm - 681,00
742,50 kn
• model SMo
230x850x2000 mm - 774,00
860,00 kn
kn
• dimenzija:
682
742,20,50knkn
FuRnIRano puno gladko vratno krilo
• oštri rub
• ispunakartonskosaće
• širina 650, 750, 850, 950 mm i visine 2000 mm
GREEnline Bukva tonirana (Bu ton)
GREEnline Hrast svijetli
*cijena za kom u HRK, bez kvake i sa 25% pdv, **od 1.5. do 31.5. 2014
***osnovnacijenakrilauključujeobičnubravu,doplatazaWCiCKbravu
v Iv a C E line F 1 hr as t
www.kolaric-trgovina.hr
www.lip-bled.hr
posebna
*cijena za kom u HRK, bez kvake i sa 25% pdv
ponuda
topline
**od 1.5. do 31.5. 2014
***osnovnacijenakrilauključujeobičnubravu,doplatazaWCiCKbravu
krilo i
dovratnikvečod
krilo i
dovratnikvečod
1.458,75
1.353
,40
kn
krilo i
dovratnikvečod
1.458,75
1.353
,40
1.458,75
1.353
,40
kn
kn
kn
kn
kn
BaSICline
krilo i
dovratnikvečod
krilo i
dovratnikvečod
kn
kn
832,50
775
,50
kn
832,50
775
,50
kn
M o d el i k rila sa 3 D reljefno m s trukturo m
Puno glatko vratno krilo
Puno glatko vratno krilo
700
755,00,00knkn
• CpL površina
• zaobljeni rub, ispuna kartonsko
saće
• širina 650, 750, 850, 950 mm
• i visine 2000 mm
Dovratnik, CPL površina
653,40kn
kn
100x850x2000 mm - 703,75
• model SMo
150x850x2000 mm - 768,75
710,00kn
kn
• dimenzija:
230x850x2000 mm - 886,25
822,00kn
kn
vISIoline
Puno glatko vratno krilo
saće
• širina 650, 750, 850, 950 mm
• i visine 2000 mm
• model SMo
628,00kn
kn
100x850x2000 mm - 677,50
682,20kn
kn
150x850x2000 mm - 742,50
• dimenzija:
785,00kn
kn
230x850x2000 mm - 846,25
CoLoRline
B i j el o lak irana k rila
• BIJELo LaKIRano (BE LaK)
• oštri rub
• ispunakartonskosaće
• širina 650, 750, 850, 950 mm
i visine 2000 mm
saće
• širina 650, 750, 850, 950 mm
• i visine 2000 mm
topline - L1
alpski bor
700,00kn*
kn*
Krilo - od 755,00
653,40kn*
kn*
dovratnik - od 703,75
topline - L1
palisander bijeli
kn*
Krilo - od 700,00
755,00 kn*
kn*
dovratnik - od 653,40
703,75 kn*
topline
palisander bijeli
700,00kn*
kn*
Krilo - od 755,00
653,40kn*
kn*
dovratnik - od 703,75
Dovratnik, DEKOR površina
100x850x2000 mm - 393,00
416,25 kn
kn
• model SMo
150x850x2000 mm - 457,00
495,00 kn
kn
• dimenzija:
230x850x2000 mm - 589,00
638,75 kn
kn
krilo i
dovratnikvečod
krilo i
dovratnikvečod
krilo i
dovratnikvečod
krilo i
dovratnikvečod
1.316,25
1.216
,60
kn
1.316,25
1.216
,60
kn
1.316,60
,25
1.216
kn
1.316,25
1.216
,60
kn
kn
kn
kn
BaSICline
Hrast svijetli
Krilo - 382,50
416,25 kn*
kn*
dovratnik - 393,00
416,25 kn*
kn*
462,20,50knkn
430
vISIoline
Jasen bijeli
588,60kn*
kn*
Krilo - od 638,75
628,00kn*
kn*
dovratnik - od 677,50
vISIoline - L1
trešnja
kn*
Krilo - od 588,60
638,75 kn*
kn*
dovratnik - od 628,00
677,50 kn*
krilo i
dovratnikvečod
900
831,00
,60
vISIoline - L3
Hrast bjeljeni
kn*
Krilo - od 588,60
638,75 kn*
kn*
dovratnik - od 628,00
677,50 kn*
MINI-R
z aobl j eni rub
kn
kn
vISIoline
akacija
kn*
Krilo - od 588,60
638,75 kn*
kn*
dovratnik - od 628,00
677,50 kn*
krilo i
dovratnikvečod
1.800,00
1.661
,40
kn
kn
CoLoRline
bijelo lakirano (BE LaK)
430,20kn*
kn*
Krilo - od 462,50
401,40kn*
kn*
dovratnik - od 437,50
CoLoRline
bijelo lakirano (BE LaK)
s reljefom R27L
1.260,00kn*
kn*
Krilo - od 1.362,50
401,40kn*
kn*
dovratnik - od 437,50
S M O d o v rat ni k
rel j ef R 2 7 L
Puno glatko vratno krilo s
reljefom R27L
• BIJELo LaKIRano (BE LaK)
• MInI-R zaobljeni rub
• ispuna iverokal RS
• širina 650, 750, 850, 950 mm
i visine 2000 mm
401,40kn
kn
100x850x2000 mm - 437,50
FOLIJA (BE DEK2)
150x850x2000 mm - 500,00
467,00kn
kn
• dimenzija:
FOLIJA (BE DEK2)
• model SMo
• dimenzija:
401,40kn
kn
100x850x2000 mm - 437,50
467,00kn
kn
150x850x2000 mm - 500,00
588,00kn
kn
230x850x2000 mm - 637,50
1.362,00,50knkn
1.260
Dovratnik, BIJELO LAKIRANA
• model SMo
Dovratnik, BIJELO LAKIRANA
BaSICline
Bukva “Bordeaux”
poprečnastruktura
382,50kn*
kn*
Krilo - 416,25
kn*
dovratnik - 393,00
416,25 kn*
kn
skica prikaza modela R27L
• zaobljeni rub, ispuna kartonsko
Puno glatko vratno krilo
• oštri rub, ispuna kartonsko
588
kn
638,60,75kn
• CpL površina
Dovratnik, CPL površina
416,50,25knkn
382
• dEKoR površina
230x850x2000 mm - 637,50
588,60kn
kn
KOD NAS MOŽETE DOBITI I:
unutarnjavrata,drvenaialuminijskaulaznavrata,drveneprozoreibalkonskavrata,namještajodmasivnogdrva,oplatneploče,kvake,okove
/ savjetovanje
/ izmjera
/ dostava
/ stručnamontaža
/ povoljni uvjeti plaćanja
/ dodatni gotovinski popusti
www.lip-bled.hr
p r o d ajni salon lip b led
Graz
lipbled ZaGREB d.o.o.
Slavonska avenija 24/6 - pored GoREnJa Zagreb
Murska Sobota
t. +385 (0) 1 2479 470
Celovec
F. +385 (0) 1 2479 471
Maribor
www.kolaric-trgovina.hr
E. [email protected]
Slovenj Gradec
Bled
Kranj
Celje
nova Gorica
Ljubljana
Brežice
Kolarić-trgovina d.o.o.
novo mesto
Koper
Jurketinec 7
42243 Maruševec
Telefon: 042 / 729-455
Fax: 042 / 729-152
Cijenezaizabranemodeleidimenzijevrijedeod1.5.2014do31.5.2014uprodajnomsalonulipbledZagrebd.o.o.Navedenecijeneuključuju25%PDV
inaovecijeneneseneodabravajupopustiizdrugihakcijalipbled.Fotografijesusimboličnepamožedoćidorazlikeubojipovršinepritiskuiliprikaza
slikenaekranu.Svidodaci,promjeneicijenezaostaledimenzijekojenisunavedeneobračunavajusepovažećemcjenikulipbled.Detaljnijeinformacije
oponudiiakcijidobitćetenaprodajnommjestupoduzećalipbledZagrebd.o.o..Greškeutiskusumoguće.
Zagreb
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
876 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content