close

Enter

Log in using OpenID

CD PROMOTIVNI PRIMJERAK-NIJE ZA PRODAJU

embedDownload
Direkt neu
NI IJE
V
I
T -N
O
OM RAK AJU
R
P JE OD
IM R
PR ZA P
Direkt neu
Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika
za 1. razred gimnazije i strukovne škole
Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 1. razred gimnazije i strukovne škole
1
1
Direkt neu
Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika
za 1. razred gimnazije i strukovne škole
ISBN 978-953-295-079-3
Klett Verlag d. o. o.
Domagojeva 15, Zagreb
http://www.klett.hr
[email protected]
Direkt Neu - naslovnica_ALL_watermark.indd 1-3
CD
9/11/13 10:40 AM
Poštovane kolegice, poštovani kolege,
drage učenice, dragi učenici,
drago nam je da vam možemo ponuditi izmijenjeno i vašim željama i potrebama prilagođeno novo
izdanje udžbeničkog kompleta Direkt.
Direkt neu 1
udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 1. razred gimnazije i strukovne škole
Autori: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý
Glavna urednica: Ljubica Maljković, prof.
Urednica: Tomislava Maljković, prof.
Suradnica u preradi: Blaženka Abramović, prof.
Recenzentice: Mirjam Blažević, prof., Mia Vrbanac, prof.
Stručna redakcija prijevoda: Dalibor Joler, prof.
Lektor za njemački jezik: Dalibor Joler, prof.
Lektorica za hrvatski jezik: Antonija Sikavica Joler, prof.
Korektorica: Ljubica Maljković, prof., Blaženka Abramović, prof
Hrvatski prijelom: Izdavačka kuća Rokus Klett, d. o. o., Ljubljana
Ilustracije i fotografije: Profimedia, Dreamstime, Eduard Karkan, Archiv LektorKlett a Rafał Pozorski, allphoto images,
In Images, Ullstein, fotex, GAMMA, TSUNI/STILLS/GAMMA, TSUNI/GAMMA, Občanské sdružení Dobrý skutek, Tourismus
Region Celle GmbH, KaDeWe Presseabteilung Berlin, ProLindau
© izvorno izdanje: Giorgio Motta, „Direkt“, Loescher Editore, Torino 2004.
© međunarodno izdanje: Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2006.
© češko izdanje: Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2007.
© hrvatsko izdanje: Klett Verlag, izdavačka kuća d. o. o., Zagreb 2013.
Direkt neu proizlazi iz već poznate koncepcije i naglaska na komunikativnim vještinama u skladu s
Europskim referentnim okvirom za jezike te pripremom za državnu maturu već od prve lekcije. Uz to
nudi novu sistematizaciju gramatike, dvije bonus stranice – gramatičke vježbe i projekt Jetzt bist du dran!
koji se nalaze na kraju svake lekcije te mogu, ali ne moraju biti obrađene i korištene u nastavi što ovisi o
potrebama i željama učenika.
Direkt neu također je bogatiji za vježbe slušanja i fonetske vježbe, moderne fotografije i tekstove s
aktualiziranom tematikom te tipovima zadataka prilagođenima državnoj maturi. Rječnik je koncipiran
tako da su riječi navedene po lekcijama, a sastoji se od glosara i od dijela rječnika u kojem su te iste riječi
navedene u kontekstu u kojem se javlja u udžbeniku.
Direkt neu sastoji se od 10 lekcija, a novost je i radna bilježnica koja se nalazi na kraju udžbenika i zajedno
s njime čini cjelinu kao i CD koji sadrži slušne testove i fonetske vježbe. Nakon pete lekcije slijedi cjelina
Fertigkeitstraining u kojem učenici mogu ponoviti i provjeriti svoje znanje svih četiriju jezičnih vještina
koje vježbaju u tipovima zadataka koji odgovaraju onima na državnoj maturi. Svoje znanje mogu provjeriti
i u testovima Wie weit bist du jetzt koji se nalaze na kraju radne bilježnice.
Želimo vam ugodan rad i dobru zabavu s našim prerađenim izdanjem udžbenika Direkt neu 1.
Sva prava pridržana.
Autorski tim i Izdavačka kuća Klett
Tisak:
1. izdanje:
Zagreb, 2013.
Ni jedan dio ove knjige ne smije biti pretiskan ili prenesen u ma kojem obliku ili na ikakav način, elektronički ili
mehanički, uključujući fotokopiranje i snimanje, bez pismene suglasnosti autora i izdavača.
Uz ovaj udžbenik objavljen je CD za slušanje.
978-80-7397-036-9
Direkt
neu
LEKTION
1
Piktogram
HÖREN
CD1•7
TEAMARBEIT
Übungen 7–14
Erste Kontakte
Blitz-Grammatik
7
1A Hi! Hallo! Grüß dich!
1B Die vier Freunde
1C Tschüs! Auf Wiedersehen!
8
11
13
Arbeitsbuch
130
Leute
17
2A (Un)bekannte Leute
2B Leute und ihre Sprachen
2C Leute und ihre Länder
18
20
22
Arbeitsbuch
136
Die Familie von Julia
27
3A Familienfotos
3B Geschwister - eine Klassenstatistik
3C Unsere Wünsche: Haustiere und...
28
30
31
Arbeitsbuch
142
Kannst du mir bitte helfen?
37
4A Ich kann das (nicht)!
4B Wollen wir etwas am Wochenende machen?
4C Probleme in der Schule
38
41
43
Arbeitsbuch
150
Guten Appetit!
47
5A Was isst du gern?
5B Essgewohnheiten
5C Essen... (inter)national
48
50
51
Arbeitsbuch
158
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
slušanje s razumijevanjem
rad u skupinama
14
1
Osobne zamjenice
Prezent pravilnih glagola
Prezent glagola sein
Red riječi u izjavnoj rečenici
Red riječi u izjavnoj rečenici
Red riječi u upitnoj rečenici
Potvrdni i niječni odgovor
Upitna zamjenica Wo? i prijedlog in
Upitne zamjenica Wie? i Wer?
Glavni brojevi 1–20
uputa na vježbe u radnoj bilježnici
LEKTION
uputa na objašnjenje / radni list u metodičkom priručniku
2
LEKTION
3
LEKTION
4
LEKTION
5
Fertigkeitstraining
z
z
z
z
Hörverstehen
Leseverstehen
Schreiben
Sprechen
Blitz-Grammatik
z
z
z
z
z
z
z
z
Blitz-Grammatik
z
z
z
z
z
z
z
z
44
Modalni glagoli
Značenje modalnih glagola
Modalni glagoli u rečenici
Pitanje wie geht´s?
Blitz-Grammatik
z
z
z
z
z
z
z
z
34
Prezent glagola haben
Određeni i neodređeni član
Nominativ i akuzativ određenog i neodređenog člana
Posvojne zamjenice
Nominativ i akuzativ posvojnih zamjenica
Negacija nicht i kein
Množina imenica
Oblik möchte
Blitz-Grammatik
z
z
z
z
24
Prezent pravilnih glagola – ponavljanje
Prezent nepravilnih glagola (1)
Obrnuti red riječi u izjavnoj rečenici
Upitna zamjenica Was?
Upitna zamjenica Woher? i prijedlog aus
Nazivi jezika
Imena naroda i pripadnika država i kontinenata
Glavni brojevi 21–2000
54
Prezent nepravilnih glagola (2)
Modalni glagol mögen
Imperativ
Tvorba imperativa
Negacija nicht, kein, nichts
Složenice
Neodređena zamjenica man
Posvojni pridjevi izvedeni od zemljopisnih imena
Wie weit bist du jetzt? (Test zur Selbstbewertung) 178
58
59
61
63
5
LEKTION
6
LEKTION
7
LEKTION
8
LEKTION
9
Typische und untypische
Tagesabläufe
65
6A Aus dem Leben von Denisa
6B Unsere Freunde und ihre Freizeitaktivitäten
6C Verabredung
66
70
71
Arbeitsbuch
170
Freunde & Freundinnen
75
7A Meine Clique
7B Beziehungen unter Freunden
7C Im Privatbesitz
76
79
81
Arbeitsbuch
178
Geschäfte, Lokale, Treffpunkte
8A Abgemacht
8B Wo kauft man was?
8C Ausgehen
85
86
88
90
Arbeitsbuch
184
Unsere Stadt..., unser Haus...
9A Herzlich willkommen in Lindau!
9B Im Stadtzentrum
9C Mein Zuhause
1
Blitz-Grammatik
z
z
z
z
z
z
z
Glagoli s odvojivim i neodvojivim prefiksom
Glagoli s odvojivim prefiksom u rečenici
Priložna oznaka vremena (1)
Prijedlozi s akuzativom
Osobne zamjenice u akuzativu
Upitna zamjenica Wer?
Zu Hause ili nach Hause
Blitz-Grammatik
z
z
z
z
z
z
97
98
100
103
82
94
Prijedlozi s genitivom
Prijedlozi in i auf s dativom i akuzativom
Priložna oznaka vremena (2)
Redni brojevi
Blitz-Grammatik
z
z
z
z
Erste Kontakte
Prezent nepravilnih glagola
Dativ
Posvojne zamjenice u dativu
Osobne zamjenice u dativu
Upitna zamjenica Wer?
Genitiv osobnih imena
Blitz-Grammatik
z
z
z
z
L E K T I O N
72
106
Prezent glagola liegen i stehen
Glagol wissen
Prijedlozi s dativom i akuzativom (2)
Prijedlozi kojima se opisuje kretanje
3
U ovoj ćeš lekciji naučiti:
zpozdraviti na dolasku i odlasku
Arbeitsbuch
LEKTION
10
190
Schule und danach
109
10A Unser Schultag
10B Unsere Erlebnisse aus Passau
10C Unser Abreisetag
110
112
114
Arbeitsbuch
Hörverstehen
Leseverstehen
Schreiben
Sprechen
Grammatik-Übersicht
Blitz-Grammatik
z
z
z
z
z
118
Prošlo vrijeme – preterit
Prošlo vrijeme – perfekt
Pomoćni glagoli haben i sein
Prošlo vrijeme pomoćnih glagola
Priložne oznake vremena
zzatražiti informacije od drugih
zpredstaviti sebe i druge osobe
zbrojiti od 1 do 20
198
Fertigkeitstraining
z
z
z
z
zdati važne informacije o sebi
Wie weit bist du jetzt? (Test zur Selbstbewertung) 206
122
123
125
127
Wie weit bist du jetzt? (Lösungen)
210
Wortlisten zu den Lektionen
211
3
129
sieven
7
Pripremaš li se za maturu?
zObradit ćeš pitanja iz područja privatnoga
i društvenoga života – osobni podaci.
zUpoznat ćeš se s metodom vođenoga
razgovora i uvježbat ćeš traženje
i davanje informacija.
1LEKTION
L E K T I O N
HÖREN/SPRECHEN
3 x Hör zu und formuliere dann Sätze.
1A Hi! Hallo! Grüß dich!
HÖREN/SPRECHEN
1
Ich wohne in Freising,
in der Nähe von
München. Und du?
Poslušaj, a zatim sroči pitanja.
CD1•2
1 x Hör zu und formuliere dann Sätze.
Poslušaj, a zatim oblikuj rečenice.
Tag!
Ich bin Florian.
Wer bist du?
CD1•3
Wir heißen
Lukas und Julia.
Hi!
Ich heiße
Sarah!
Ich wohne hier in
München.
Wo wohnst du?
Hallo!
Wir heißen
Sarah und Lena!
Wie heißt ihr?
Wir wohnen in
Bayern.
Rostock
Hamburg
Berlin
Fulda
Dresden
Fran
nkfurt
x Kako Lukas kaže da živi u Münchenu?
x Kako Julia kaže da živi nedaleko od Münchena?
x Reci gdje živiš.
x Pitaj drugoga učenika / učenicu gdje živi.
x Pitajte se uzajamno gdje živite.
Grüß dich!
Ich bin
Julia.
TEAMARBEIT
4
x Što kažu Julia, Sarah, Lukas i Florian prilikom
upoznavanja?
x Na koji se način predstavljaju Lukas i Sarah?
x Pozdravi i predstavi se kao učenici na fotografijama.
x Pitaj drugoga učenika / učenicu kako se zove.
x Pitajte ostale učenike kako se zovu.
Hallo!
Ich heiße Lukas.
Wie heißt du?
x Benutze eine Landkarte.
Koristi se zemljopisnom kartom.
Ich wohne in Karlovac. Wo wohnst du? 쎲 Ich wohne auch in Karlovac. Wo wohnst du?
쎲 Ich wohne in..., in der Nähe von... Wo wohnst du? 쎲 ...
Übungen 1-4
HÖREN/SPRECHEN
CD1•4
5 x Hör zu und sprich nach.
Zahlen 1–20
Poslušaj i ponovi.
TEAMARBEIT
2 x Kettenfragen. Fragt und antwortet.
Lančana pitanja – pitajte i odgovorite.
a. Ich heiße Marko. Wie heißt du? 쎲 Ich heiße Karolina. Wie heißt du? 쎲 ...
b. Ich bin Ana. Wer bist du? 쎲 Ich bin Jakov. Wer bist du? 쎲 ...
c. Ich bin Luka. Wer seid ihr? 쎲 Ich bin Jakov und das ist Martin. Wer seid ihr? 쎲 ...
Ja, ich heiße Anna.
d. Heißt du Anna?
Nein, ich heiße Tereza.
Ich heiße
Marko. Wie
heißt du?
Freising
München
Ich heiße
Karolina…
Wir heißen
Tomislav, Matej
und Josip.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
null
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
HÖREN
Ich heiße
Ana und wie
heißt ihr?
CD1•5
6 x Welche Zahlen hörst du? Kreuz an.
Koje brojeve čuješ? Označi križićem.
1
2
3
5
6
7
4
1
2
8
5
6
9 10 11 12
8
acht
Spiel 4
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
4
3
8
7
9 10 11 12
1
2
3
4
1
2
3
4
7
8
5
6
7
8
5
6
9
10 11 12
9 10 11 12
13 14 15 16
13 14 15 16
13 14 15 16
13 14 15 16
17 18 19 20
17 18 19 20
17 18 19 20
17 18 19 20
neun
9
1LEKTION
L E K T I O N
TEAMARBEIT
7
1B Die vier Freunde
x Noch mal ein Kind sein! Spielt wie in den Beispielen.
Igrajte se prema zadanome predlošku.
LESEN
Fünf
und drei ist
acht.
HÖREN/SPRECHEN
Gewonnen!
Eins, zwei, drei,
vier, fünf…
10
A
x Lies bitte die Aussagen und füll die Tabelle aus.
Pročitaj izjave pojedinih osoba i popuni tablicu.
Simone Sick wohnt in Freising.
Das liegt in der Nähe von München.
Sie ist 15 und geht gern zur Schule.
Sie hat Englisch und Französisch
gern. Sie reist gern nach Frankreich.
CD1•6
8 x Hör zu und formuliere dann Sätze.
Poslušaj, a zatim oblikuj rečenice.
Wie alt
seid ihr?
Ich bin 16.
Wie alt
bist du?
Anneli Krause ist die beste
Freundin von Simone. Sie wohnt
auch in Freising und ist auch 15.
Sie spielt Flöte in einer Kapelle.
Sie hört gern Musik. Sie tanzt und
reist auch gern.
Ich bin 16.
Ich bin 15.
Jens Körbers ist 15 Jahre alt
und wohnt in München. Er
spielt gern Fußball. Ja, er ist ein
Fußballfanatiker. Er ist ein Fan
vom FC Bayern. Er spielt auch gern
Computerspiele.
TR AI N IN G
x Kako se kaže: “Koliko imaš godina?”
x Kako se kaže: “Koliko imate godina?”
x Kako učenici na fotografijama odgovaraju na pitanje?
x Reci koliko imaš godina.
x Pitaj druge učenike koliko imaju godina.
1
SPRECHEN
Na praznicima u Njemačkoj
čk j na bazenu
b
si se upoznao / la s prijateljem.
U razgovoru s njim:
z predstavi se
z pitaj ga gdje živi
z pitaj ga koliko ima
godina
TEAMARBEIT
9
Marco Berger ist 16 und wohnt in
München, nicht weit weg von
Lukas. Er surft gern im Internet und
schickt viele E-Mails. Er hat auch
ein Handy und schickt
viele SMS.
x Kettenfragen. Fragt und antwortet.
Lančana pitanja. Pitajte i odgovorite.
Vorname:
Name:
Wohnort:
Alter:
Hobbys:
Ich bin 15. Wie alt bist du? 쎲 Ich bin 15 und zwei Monate! Wie alt bist du? 쎲 Ich bin ...
Übungen 5–7
10
zehn
elf
11
1
1LEKTION
L E K T I O N
SPRECHEN
10
B
x Wähl eine Person und stell sie vor.
Izaberi jednu osobu i predstavi ju.
1C Tschüs! Auf Wiedersehen!
Und das sind
Simone und Anneli.
Sie sind 15 und...
HÖREN/SPRECHEN
CD1•8
13 x Hör zu und antworte.
Also... Das ist
Jens. Er wohnt in...
Mach’s gut!
Poslušaj i odgovori.
Tschüs!
SPRECHEN
10 x Ich frage, du antwortest...
C
x Što kažu Julia, Sarah, Lukas i
Florian na odlasku?
x Na odlasku pozdravi se s drugim
učenikom / učenicom.
Ja pitam, a ti odgovaraš...
a.
x Wo
wohnt Anneli?
Sie wohnt in Freising.
b.
x Wie
c.
x Wer
alt sind Anneli und Jens?
Sie sind 15 Jahre alt.
reist gern?
Anneli und Simone
reisen gern.
d.
x Was
macht Marco gern?
Er surft gern im Internet.
Auf Wiedersehen!
Bis zum
nächsten Mal!
SPRECHEN
11 x Wer ist das? Bildet Dialoge.
Tko je to? Oblikujte dijalog.
Sie/Er
spielt Flöte.
Wer ist
das?
Das ist
Marco!
Sie reisen
gern.
TR AI N IN G
SPRECHEN
Das ist
Anneli!
14
Nein,
falsch.
x Und das sind wir! Stellt euch vor.
A to smo mi! Predstavite se!
2
Wir heißen…
Wir sind … Jahre alt.
Wir wohnen in…
Wir … gern …
Wir sind Freunde!
Ja, richtig!
Das sind
Simone
und Anneli!
HÖREN/SPRECHEN
Otišao si na razmjenu učenika
u Njemačku i trebaš se predstaviti
svojim domaćinima.
SPRECHEN
Predstavi se i reci:
x kako se zoveš
x koliko imaš godina
x gdje živiš
x čime se rado baviš
Übungen 14–18
CD1•9
15 x Hör zu und sprich nach.
A
Übungen 8–13
Aussprache
CD1•7
12 x Interview mit der Deutschlehlerin. Hör zu und finde die richtige Reihenfolge für die Fragen und Antworten.
Intervju s nastavnicom njemačkoga jezika. Poslušaj i utvrdi točan redoslijed pitanja i odgovora.
Und wer
sind Sie?
a) Ich reise gern nach Österreich
und mache gern Aerobic.
2. Wo wohnen Sie?
c) Ich wohne, wie ihr alle, in Varaždin.
3. Was machen Sie
gern?
1. Entschuldigung, wie heißen
Sie?
b) Ich heiße Marija Horvat.
d) Ja, sehr gern.
e) Ich spiele gern Squash.
Frage
1.
2.
4. Was spielen Sie gern?
4.
5.
Antwort
x Kako oslovljavamo odraslu osobu?
x Pitajte svoju nastavnicu / svojega nastavnika njemačkoga jezika gdje stanuje i čime se rado bavi.
12
zwölf
h:
ei:
ie:
ü:
ä:
hallo, heiße
eins, zwei, drei
wie, liegt
München, fünf
Nähe, Mädchen
Intonation
ö:
v:
ß:
ch:
z:
HÖREN/SCHREIBEN
15
B
möchte, Flöte
von, vier, viele
heiße, Fußball
ich, nicht
zwei, zehn, Zahlen
x Wie heißt du?
x Ich heiße Lukas.
x Wo wohnst du?
x Ich wohne in München.
x Wo liegt Freising?
x In der Nähe von München.
x Wie alt ist Sarah?
x Sie ist 15 Jahre alt.
x Was macht Florian?
x Er surft im Internet.
x Ist Zora zwei oder zehn
Jahre alt?
x Sie ist zwölf Jahre alt.
CD1•10
x Was hörst du?
Što čuješ?
V oder W? Ergänze. V ili W? Dopuni.
_____er, _____ier, _____ie, _____iel, _____as, _____o, z_____ei
5. Tanzen Sie gern?
3.
Phonetik
HÖREN
Poslušaj i ponovi.
Ü oder U? Ergänze. Ü ili U? Dopuni.
M_____nchen, f_____nf, a_____ch, A_____f Wiedersehen!, F_____ßball, nat_____rlich
EI oder IE? Ergänze. EI ili IE? Dopuni.
_____ns, w_____, zw_____, dr_____, l_____gen, h_____ßen, v_____l
dreizehn
13
1
1L E K T I O NBlitz-Grammatik
I. Osobne zamjenice
L E K T I O N
VI. Red riječi u upitnoj rečenici
jednina
množina
ich
ja
wir
mi
du
ti
ihr
vi
on, ona,
ono
sie
er, sie, es
oni
Sie
Vi (oblik iz poštovanja)
II
SUBJEKT
I
PREDIKAT
određeni oblik glagola
II. Prezent pravilnih glagola
du
Wohnt
Lukas
in München?
Bist
du
16 Jahre alt?
Julia?
b. W-pitanja
spielen
igrati (se)
heißen
(zvati se)
ich
wohn-e
spiel-e
heiß-e
du
wohn-st
spiel-st
heiß-t
er, sie, es
wohn-t
spiel-t
heiß-t
wir
wohn-en
spiel-en
heiß-en
Wer
bist
du?
ihr
wohn-t
spiel-t
heiß-t
Wie
heißt
du?
sie, Sie
wohn-en
spiel-en
heiß-en
Wo
wohnt
Lukas?
Obratite pozornost!
Kod glagola heißen nastavak -s, otpada u u 2. licu
jednine. Oblici za 2. i 3. lice jednine isti su.
Ich wohne in München.
Živim u Münchenu.
Wie heißt du?
Kako se zoveš?
Er spielt Flöte.
On svira flautu.
III. Prezent glagola sein (biti)
bin (sam)
wir
du
bist (si)
ihr
seid (ste)
er, sie, es
ist (je)
sie
sind (su)
Sie
sind (ste)
IV. Oblik iz poštovanja (oslovljavanje s Vi)
Wie heißen Sie?
Kako se zovete?
Sind Sie verheiratet? Jeste li udani (oženjeni)?
Wo wohnen Sie?
Gdje živite?
V. Red riječi u rečenici: izjavne rečenice
Ich
heiße
IV
OSTALO
Ja, ich heiße David.
Nein, ich heiße Daniel.
Odgovaramo li na pitanje potvrdno, koristimo riječ ja
(da), dok u niječnome odgovoru koristimo riječ nein
(ne).
Heißt du David?
Wo wohnst du?
Ich wohne in Zagreb.
Wo wohnt Julia?
Sie wohnt in Freising.
Wo liegt Freising?
In Süddeutschland, in der Nähe von
München.
Upitnom zamjenicom Wo? (gdje) započinjemo pitanje o
mjestu na kojemu se netko ili nešto nalazi.
Zemljopisno mjesto obično se veže s prijedlogom in (u).
IX. Upitne zamjenice Wie? i Wer?
Upamtite!
Za oblik iz poštovanja (Vi) u njemačkome jeziku koristi
se 3. lice množine. Osobna zamjenica Sie uvijek se piše
velikim početnim slovom.
II
PREDIKAT
određeni oblik glagola
III
SUBJEKT
VII. Potvrdni i niječni odgovor
Glagol sein (biti) je nepravilan i zato njegovu
konjugaciju treba naučiti napamet.
I
SUBJEKT
II
PREDIKAT
(određeni
oblik
gagola)
I
UPITNA
ZAMJENICA
VIII. Upitna zamjenica Wo? i prijedlog in
sind (smo)
a)
1.
2.
3.
4.
b)
1.
2.
3.
4.
c)
1.
2.
3.
4.
III
OSTALO
Heißt
wohnen
(stanovati)
ich
I. + II. + III. Dopuni odgovarajućim oblikom glagola.
a. DA-NE-pitanja
Wie ________ Sie? (heißen)
Wo ________ Sie? (wohnen)
Wie alt ________ Sie? (sein)
____________ Sie gern Squash? (spielen)
•
•
•
•
Ich _________ Paula Peroš. (heißen)
Ich ________ in Slunj. (wohnen)
Ich ________ 20 Jahre alt. (sein)
Ja, ich ___________ gern Squash. (spielen)
Wie ________ ihr? (heißen)
Wo ________ ihr? (wohnen)
Wie alt ________ ihr? (sein)
____________ ihr gern Fußball? (spielen)
•
•
•
•
Ich _________ Jana und er __________ Dan. (heißen)
Wir ________ in Varaždin. (wohnen)
Wir ________ 17 Jahre alt. (sein)
Nein, wir ___________ gern Squash. (spielen)
I. + II. + IV. Dopuni odgovarajućom osobnom zamjenicom.
1. Jana wohnt in Varaždin. _______ spielt gern Squash.
2. Tomislav wohnt in Vinkovci. _________ ist 16 Jahre alt.
3. Wo wohnst _______, Matko? – _______ wohne in Zagreb.
4. Jana und Tomislav spielen gern Squash. _________ sind Freunde.
5. Surfen _______ gern im Internet? – Ja, _______ surfen gern im Internet.
6. Wie heißen _____? – ________heißen Tomislav und Matko.
V. + VI. Oblikuj pitanja i odgovore
1. heißen/wie/Sie – heiße/ich/Paula Peroš
2. Sie/wohnen/wo – in/Slunj/wohne/ich
_______________________________________________
_______________________________________________
3. alt/wie/Sie/sind – 20/bin/ich/alt/Jahre
_______________________________________________
4. gern/machen/was/Sie – Musik/höre/gern/ich _______________________________________________
VII. Odgovori potvrdno i niječno.
1. Heißt du Jakov?
2. Wohnst du in Zadar?
3. Spielst du Tennis?
4. Bist du 18?
VI. + VIII. + IX. Dopuni s: Wer, Wie, Wo.
1. ____________ spielt gern Fußball?
Tomislav.
2. ____________ wohnt in Vinkovci?
3. ____________ heißt sie?
Tomislav.
Jana.
Wer reist gern?
Wer? znači tko.
Tko rado putuje?
4. ____________ wohnt sie?
5. ____________ spielt Matko Squash?
In Varaždin.
In der Sporthalle.
6.
7.
8.
9.
In Zagreb.
In Berlin.
Ich heiße Tomislav und sie heißt Jana.
Ich heiße Julia Block.
Određeni oblik glagola u izjavnoj rečenici zauzima
drugo mjesto.
14
Ich _________ Matko. (heißen)
Ich ________ in der Bergstraße. (wohnen)
Ich ________ 16 Jahre alt. (sein)
Ja, ich ___________ gern Tennis. (spielen)
Kako se zoveš?
Koliko imaš godina?
Brojevi od 13 do 19 tvore se dodavanjem nastavka
-zehn na „glavni“ (osnovni) broj od 3 do 9.
fünf + zehn = fünfzehn
Upamtite!
16 – sechzehn
17 – siebzehn
Florian.
•
•
•
•
Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Wie? znači kako.
X. Glavni brojevi
III
OSTALO
Wie ________ du? (heißen)
Wo ________ du? (wohnen)
Wie alt ________ du? (sein)
____________ du gern Tennis? (spielen)
vierzehn
____________ ist er?
____________ wohnen sie?
____________ heißt ihr?
____________ sind Sie?
X. Pročitaj i napiši riječima
2+6
15 – 8
4x4
_________________
_________________
_________________
20 / 5 _________________
19 – 10 _________________
17 – 16 _________________
fünfzehn
15
1
2
1LEKTION
L E K T I O N
Jetzt bist du dran!
Leute
x Diese Personen suchen eine Telefonnummer.
Such diese Telefonnummer im Internet. Dann präsentiere das Ergebnis.
Ove osobe traže neki telefonski broj. Potraži taj broj na internetu i prikaži što si pronašao.
Person
Institution
Stadt
Telefonnummer
Herr Neumann
DDR - Museum Zeitreise
Radebeul
0351 8 35 17 80
Frau König
Europäisches Informationszentrum
Nürnberg
Herr und Frau Kugel
Beethoven-Haus
Bonn
Frau Casparius
Akademie der Künste
Berlin
Herr Hofmann
Orangerieschloss im Park Sanssouci
Potsdam
U ovoj ćeš lekciji naučiti:
zpriopćiti podatke o drugim ljudima
zimenovati zanimanja
3
zpriopćiti informacije o narodnosti – svojoj i ostalima
z reći kojim jezikom govoriš
z imenovati države i narode te pojedine pripadnike
naroda i država
z brojiti od 21 do 2000
Die Webseite: www.dastelefonbuch.de
Die Zahl 0351 ist die Nummer
für Dresden. Die Nummer
heißt „Vorwahl“.
Beispiel:
Herr Neumann ist in Radebeul.
Er telefoniert mit DDR - Museum Zeitreise.
Er wählt die komplette Nummer (0351) 8 35 17 80.
16
sechzehn
3
siebzehn
17
Pripremaš li se za maturu?
zObradit ćeš pitanja iz područja privatnoga
i društvenoga života - osobni podaci.
zUvježbat ćeš metodu vođenoga razgovora:
traženje i davanje informacija.
y Lies den Wortschatz zum Thema „Tagesablauf“ und ergänze ihn.
A
Schule
Dein Wortschatz:
Mit dem Bus? Zu Fuß? …
Wie viele Stunden
Unterricht?
Von … bis … Uhr.
Wie viele Pausen?
Klassenarbeiten?
Hausaufgaben?
Dein Wortschatz:
Dein Wortschatz:
Wie oft? Wie lange?
W
Ã
Wann?
Am Morgen/morgens
Am Mittag /Nachmittag
Am Abend
Um … Uhr
Nach der Schule
Nach den Hausaufgaben
Alltägliches
aufstehen, duschen, frühstücken,
zur Schule fahren, von der Schule
zurückkommen,
zu Mittag/Abend essen,
für die Schule lernen,
Freunde anrufen, sich treffen, …
ausgehen: ins Kino, in die Disko …
schlafen gehen
Freizeit
Viel/wenig/keine Freizeit,
Sport treiben: Fußball,
Tennis, …
Kurse: Musikkurs,
S
Sprachkurs, Tanzkurs …
fe
fernsehen
Ã
Tagesablauf
Ã
Dein Wortschatz:
Ã
Ã
Haushaltt
Hilfst du im Haushalt??
Deckst du den Tisch (ab)?
Räumst du dein Zimmer auf?
Gehst du einkaufen ?
1 Stunde, 2 Stunden …
o
oft, manchmal, immer, nie …
jeden Tag,
einmal/zweimal die Woche/
im Monat
Ã
FERTIGKEITSTRAINING
S P R E C H E N
Dein
D
i Wortschatz:
Dein Wortschatz:
h
Sasatvi plan
pripovijedanja. Razmisli
i zapiši riječi koje su
ti potrebne.
3 y Wähl ein Thema: Haushalt, Alltägliches, Schule oder Freizeit und erzähl..
B
Welchen Wortschatz brauche ich?
Was will ich sagen?
1. …
2. …
3. …
128
einhundertachtundzwanzig
Direkt
neu
Arbeitsbuch
1 LEKTION
LEKTION
Erste Kontakte
1
y Was passt zusammen? Ordne zu.
Spoji.
1.
2.
3.
4.
5.
2
4
…
…
…
…
…
Wie heißt du?
Bist du Stefan?
Heißt du Tina?
Hallo! Wer bist du?
Tag! Bist du Markus?
a.
b.
c.
d.
e.
Nein, ich bin Daniel.
Ich bin Monika.
Nein, ich heiße Karin.
Ja, ich bin Markus.
Ich heiße Jakob.
5
y Bilde Minidialoge.
Napiši minidijaloge.
y Bilde Sätze.
Sastavi rečenice.
1. Lukas y heiße y ich
...........................................................................................
2. ihr y wie y heißt y ?
...........................................................................................
3. wohnst y wo y ? y du
...........................................................................................
4. sind y in y sie y Prag
...........................................................................................
5. bist y wer y du y ?
...........................................................................................
6. Tobias y ich y bin
7. wohnen y in y Berlin y wir
...........................................................................................
8. ihr y ? y wo y seid
...........................................................................................
9. wohne y München y ich y von y in der Nähe
...........................................................................................
...........................................................................................
y Welche Zahl ist das? Ordne zu.
Koji je to broj? Spoji.
18
3
elf
15
fünfzehn
achtzehn
vierzeh
n
zwölf
Tvořte minidialogy.
Jakob, Innsbruck
Martin, Münche
n
Monika, München
drei
Lara, Hamburg
3
z Hallo! Wie heißt ihr?
z Ich heiße Jakob.
{ Wir heißen Martin und Monika.
{ Jakob, wo wohnst du?
z Wo wohnt ihr?
z Ich wohne in Innsbruck.
{ Wir wohnen in München.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................
...................................... ....................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................
...................................... ....................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................
...................................... ....................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................
...................................... ....................................................
y Ergänze heißen, sein, wohnen in der richtigen Form.
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: heißen, sein ili wohnen u ispravnome obliku.
a. { ..................................... du Michael?
z Ja, ich ..................................... Michael. Und wie ..................................... du?
{ Ich ..................................... Markus.
siebzehn
12
H Ö R E N
C D 1 • 11
6
y Zahlendiktat. Hör zu und schreib die Zahlen.
Diktat. Poslušaj i zapiši brojeve.
7
y Hör zu und finde die richtige Reihenfolge für die Fragen und Antworten.
Poslušaj i odredi ispravan redoslijed pitanja i odgovora.
H Ö R E N
C D 1 • 1 2
… Ich bin Matea.
… In Stuttgart.
… Matea, wo wohnst du?
… Und du?
b. { Wer ..................................... du? ..................................... du Julia?
… Ich wohne in Dubrovnik.
z Nein, ich ..................................... Sarah.
c. { Ich ..................................... in Dresden. ..................................... du auch in Dresden?
… Tag, ich bin Julia.
… Wie bitte?
… Hallo, ich heiße Matea.
z Ja, ich ..................................... auch in Dresden.
d. { Ich ..................................... in Berlin. ..................................... ihr auch in Berlin?
z Nein, wir ..................................... in Frankfurt.
130
130
e i n h u nde rtdre i ßi g
8
17
acht
null
{ Hallo! Wie heißt du?
20
0
zwanzig
e i nhund e r t e inund d re iß ig
131
14
11
1
1 LEKTION
8
LEKTION
y Bilde Fragen.
Sroči pitanja.
11
{
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
Ich heiße Markus Assmann.
{
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
Wir wohnen in Berlin.
{
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
Sie spielen Fußball.
{
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
Ja, wir reisen gern.
{
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
Ich höre gern Musik.
{
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
Sie surft gern im Internet.
y Ergänze deine Personalien. Dann stell dich vor.
Popuni svoje osobne podatke i predstavi se.
Ich heiße
....................................................................................
....................................................................................
Vorname:
Name:
.......
....................................................................................
..........
....................................................................................
.........
....................................................................................
Alter:
9
y Wo liegt...? Lokalisiere die Städte.
Spoji gradove s odgovarajućom regijom.
Hamburg
Frankfurt
München
Düsseldorf
Dresden
Rostock
Wohnort:
Rostock
• Hamburg•
Norddeutschland
Süddeutschland
Westdeutschland
Berlin
Fulda
Ostdeutschland
.......
....................................................................................
..........
....................................................................................
Hobbys:
........
....................................................................................
•Berlin
Mitteldeutschland
Freiburg
Bonn
Land:
• Düsseldorf
Fulda
•
Bonn
•
Frankfurt
•
Freiburg
•
•
12
Dresden
•
München
Dresden liegt in Ostdeutschland.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
y Verben: ergänze die Endungen.
Dodaj odgovarajući nastavak.
1. Ich spiel...... Klarinette. Und du? Spiel...... du
auch ein Instrument?
2. Hör...... du gern Musik? Ja, ich hör...... gern Rock.
7. Wer spiel...... Fußball? Stefan und Julian spiel......
Fußball.
3. Wo lieg...... Hanau? Es lieg...... bei Frankfurt.
8. Wohin reis...... ihr? Wir reis...... nach Bonn.
4. 4. Wo wohn...... ihr? Wir wohn...... in Bonn.
9. Wo wohn...... Sie? Ich wohn...... in Varaždin.
5. Surf...... du gern im Internet? Ja, ich surf...... sehr
gern im Internet.
10. Wie alt s...... ihr? Wir s...... 17.
6. Wie heiß...... dein Deutschlehrer? Er heiß...... Müller.
12. Wie heiß...... sie? Sie heiß...... Fabian und Jan.
11. Spiel...... sie Squash? Ja, sie spiel...... Squash.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
10
13
y Stell die Leute vor. Beschreib sie kurz.
Predstavi osobe. Ukratko ih opiši.
y Was machen deine Freunde gern? Arbeite mit dem Wörterbuch. Bilde Sätze.
Čime se vole baviti tvoji prijatelji? Sastavi rečenice uz pomoć rječnika.
Emily
Name
Alter
Wohnort
Hobby(s)
Christiane
14
Hanau/Frankfurt
Gitarre spielen
Anna
20
Köln
Aerobic machen
Martin +Tina
16
Stuttgart
gern reisen
Stefan
..........................................................
Lukas und Lena kochen gern.
....................................................................
Das ist Christiane. Sie ist vierzehn und...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
Lisa und Thomas
.....................................................................
132
132
e i n h u nde rtzw e i un ddre i ßi g
e i nhund e r t d re iund d re iß ig
Karin
............................................
133
133
Elke
...........................................................................
1
1 LEKTION
14
LEKTION
y Grüße. Ordne zu.
Spoji pozdrav s odgovarajućom situacijom.
16
Hallo! y Tag! y Bis morgen! y Tschüs! y Auf Wiedersehen! y Guten Tag!
Der Lehrer kommt...
Der Lehrer geht...
17
15
y Rekonstruiere den Dialog.
Rekonstruiraj razgovor.
Max pozdravlja drugoga učenika, predstavlja se
i pita ga kako se zove.
....................................................................................................
Učenik kaže da se zove Marko i pita
Maxa koliko ima godina.
y Verbinde die Wörter.
Spoji riječi.
Land
ime
Alter
prezime
Familienname
mjesto stanovanja
Hobbys
hobi
Wohnort
dob
Vorname
država
y Stell eine Frage.
Postavi pitanje.
1. ................................................................................................ ?
2. ................................................................................................ ?
3. ................................................................................................ ?
In Samobor.
In der Nähe von Zagreb.
Das ist Markus.
4. ................................................................................................ ?
5. ...................................................................................................... ?
6. ................................................................................................ ?
Er ist 13.
Nein, nicht in Frankfurt, in München.
Ich höre gern Musik.
7.
8.
9.
10.
....................................................................................................
Max odgovara da ima 15 godina.
..................................................................................................?
................................................................................................ ?
..................................................................................................?
..................................................................................................?
Nein, das ist Tina.
Ja, ich spiele gern Fußball.
Wir tanzen gern.
Nein, sie sind aus München.
....................................................................................................
Marko kaže da i on ima 15 godina i pozdravlja
se s Maxom.
18
....................................................................................................
y Sag es auf Deutsch.
Reci na njemačkome:
Max ga pozdravi i ode.
1. Pozdravi i predstavi se.
....................................................................................................
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
Pitaj drugoga učenika kako se zove.
Pitaj prijateljicu iz razreda zove li se ona Jana. Odgovorit će da se zove Andrea.
Pitaj drugoga učenika / učenicu koliko ima godina.
Pitaj drugoga učenika / učenicu gdje živi. Odgovorit će da živi u blizini Kaštela.
Reci da Marion ima 14 godina i živi u Augsburgu u južnoj Njemačkoj.
Reci da Lisa i Thomas rado planinare.
Nabroji svoje hobije (nogomet, slušanje glazbe, surfanje internetom).
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................ .....................................................................................
134
e i n h u nde rtv i e run ddre i ßi g
e i n hund e r t fünfund d re iß ig
135
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
4 053 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content