close

Enter

Log in using OpenID

CD PROMOTIVNI PRIMJERAK-NIJE ZA PRODAJU

embedDownload
Direkt neu
NI IJE
V
I
T -N
O
OM RAK AJU
R
P JE OD
IM R
PR ZA P
Direkt neu
Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika
za 3. razred gimnazije i strukovne škole
Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 3. razred gimnazije i strukovne škole
3
3
Direkt neu
Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika
za 3. razred gimnazije i strukovne škole
ISBN 978-953-295-081-6
Klett Verlag d. o. o.
Domagojeva 15, Zagreb
http://www.klett.hr
[email protected]
Direkt Neu - naslovnica_ALL_watermark.indd 7-9
CD
9/11/13 10:40 AM
Poštovane kolegice, poštovani kolege,
drage učenice, dragi učenici,
Direkt neu 3
Udžbenik i radna bilježnica njemačkoga jezika za 3. razred gimnazije i strukovne škole
Autori: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý
Urednica: Ljubica Maljković, prof.
Suradnice u preradi: Ljiljana Vidaković, prof., Ksenija Čubrilović, prof.
Stručna redaktura prijevoda: Dalibor Joler, prof.
Recenzent: Tea Sivec, prof.
Lektor za njemački jezik: Dalibor Joler, prof.
Lektorica za hrvatski jezik: Angelina Jurjević, prof.
Korektorica: Ljiljana Vidaković, prof.
Hrvatski prijelom: Založba Rokus Klett, Slovenija
Ilustracije i fotografije: Pawel Miedziński, Aleš Čuma, Profimedia, Dreamstime, Eduard Karkan, Archiv LektorKlett a
Klett nakladatelství, Tomáš Černý
© izvorno izdanje: Giorgio Motta, „Direkt“, Loescher Editore, Torino 2004.
© međunarodno izdanje: Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2008.
© češko izdanje, prijevod: Olga Vomáčková, Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2008.
© novo prerađeno izdanje: Tomáš Černý, Klett nakladatelství s.r.o. 2013.
© hrvatsko izdanje: Klett Verlag, izdavačka kuća d. o. o., Zagreb 2013.
Sva prava pridržana.
Tisak:
1. izdanje:
Zagreb, 2013.
drago nam je da vam možemo ponuditi izmijenjeno te vašim željama i potrebama prilagođeno novo
izdanje udžbeničkoga kompleta Direkt neu.
Direkt neu nastavlja sa započetom koncepcijom, ali u prerađenome izdanju s novom sistematizacijom
gramatike, rječnikom podijeljenim po lekcijama, suvremenom tematikom i modernijim fotografijama. Uz
to novi Direkt neu stavlja naglasak na razvoj govornih vještina i pripremu za državnu maturu prije svega u
dijelu udžbenika označenim okvirom Training. Nova koncepcija udžbenika nudi još dva dodatka: dodatnu
stranicu gramatičkih vježbi - odmah nakon pregleda Blitz-Grammatik - na kojoj učenici mogu provjeriti
jesu li i u kojoj mjeri savladali obrađeni gramatički sadržaj te projekte ponuđene na kraju svake lekcije koji
sažimaju izabrane i obrađene sadržaje. Izradom projekta učenici mogu praktično provjeriti (na primjer
pregledavanjem informacija na internetu) koliko su doista naučili.
Udžbenik započinje 21. lekcijom, koja predstavlja ponavljanje gradiva udžbenika Direkt neu 2. Direkt neu 3
sadrži CD, koji je uložen i zalijepljen na stražnje korice udžbenika, a sadrži sve tekstove za slušanje i tekstove
za vježbanje fonetike iz udžbenika i radne bilježnice. Kako bismo učenicima omogućili samostalan rad sa
slušnim tekstovima i kod kuće, oni su u mp3 formatu.
Direkt neu 3 zadržao je istu strukturu na koju ste naviknuli – udžbenik s osam lekcija i radnu bilježnicu
koja se nalazi na kraju udžbenika te uloženi CD. Nakon 24. lekcije slijedi cjelina Fertigkeitstraining u
kojoj učenici mogu ponoviti i provjeriti svoje znanje svih četiriju jezičnih vještina koje vježbaju u tipovima
zadataka prilagođenima državnoj maturi. Svoje znanje mogu provjeriti i u testovima Wie weit bist du
jetzt, koji se nalaze na kraju radne bilježnice. Želimo vam ugodan rad i dobru zabavu s našim prerađenim
izdanjem udžbenika Direkt neu 3.
Autorski tim i Izdavačka kuća Klett
Ni jedan dio ove knjige ne smije biti pretiskan ili prenesen u ma kojem obliku ili na ikakav način, elektronički ili
mehanički, uključujući fotokopiranje i snimanje, bez pismene suglasnosti autora i izdavača.
Uz ovaj udžbenik objavljen je CD za slušanje.
D0248
ISBN 978-80-7397-102-1
Direkt
neu
3
LEKTION
macht fit, Sport macht frei,
21Sport
Sport macht froh …
Piktogram
HÖREN
CD1•7
TEAMARBEIT
21A Patrick und sein Sport
21B Wie viel Sport?
21C Adrenalinsport
slušanje s razumijevanjem
8
10
12
rad u skupinama
Arbeitsbuch
Übungen 7–14
Ponavljanje
7
132
uputa na vježbe u radnoj bilježnici
uputa za objašnjenje / radni list u metodičkom priručniku
Blitz-Grammatik
LEKTION
2222A Lernen Sie uns kennen
Events
17
22B Beim Konzertbesuch
22C Denglisch
18
23
26
Arbeitsbuch
LEKTION
140
Medien machen Sinn
2323A Breite Auswahl
31
23B Sinnvoll oder gefährlich?
23C Ich kann nicht anders
32
36
39
Arbeitsbuch
152
Bildung und Zukunft
45
24B Jugend denkt an Zukunft
24C Wie wird die Welt im Jahr 2025 aussehen?
46
49
51
LEKTION
2424A Schule und danach
Arbeitsbuch
Hörverstehen
Leseverstehen
Schreiben
Sprachbausteine
Sprechen
Blitz-Grammatik
42
Glagolsko upravljanje (rekcija glagola)
Upitne zamjenice
Neodređene zamjenice (2)
Blitz-Grammatik
56
Zavisno složene rečenice s veznikom obwohl
Prijedlozi s genitivom
Futur
Odnosna rečenica (2)
162
Fertigkeitstraining
28
Deklinacija imenica - genitiv
Pasiv (2)
Neodređene zamjenice
Wie weit bist du jetzt? (Test zur Selbstbewertung) 172
61
62
64
66
67
21
L E K T I O N
LEKTION
baut Brücken
25Umwelt
25A Die Erde braucht uns, wir brauchen die Erde
25B Umweltschutz: ja oder nein?
25C Das Umweltbewusstsein der Deutschen
Arbeitsbuch
LEKTION
26C Kroatische Persönlichkeiten
84
87
90
Arbeitsbuch
186
Schweiz
95
27C Wo die Schweiz am schönsten ist
96
99
101
Arbeitsbuch
196
107
28B Zu Hause in Deutschland
28C Sprichst du Politik?
108
111
114
Arbeitsbuch
Hörverstehen
Leseverstehen
Schreiben
Sprachbausteine
Sprechen
Blitz-Grammatik
Blitz-Grammatik
92
Komparacija pridjeva (2)
Izražavanje oblika jedan / jedna / jedno od najPoredak više priložnih oznaka
Korištenje negacije nicht u rečenici
104
Pluskvamperfekt
Zavisna rečenica s veznikom nachdem
Recipročne zamjenice
Prilozi smjera
U ovoj ćeš lekciji naučiti
118
Particip prezenta
Particip perfekta
Deklinacija pridjeva bez člana
Zavisna rečenica: während
Pridjevske imenice
123
124
126
128
129
3
pričati o slobodnome vremenu
pričati o sportu
raspravljati o sportskim aktivnostima i događajima
davati savjete
Pripremaš li se za maturu?
207
Fertigkeitstraining
Sport macht fit, Sport
macht frei, Sport macht
froh …
Složene imenice
Složeni pridjevi
Deklinacija pridjeva s genitivom
Slaba deklinacija imenica (n-deklinacija)
Glagoli s infinitivom
Blitz-Grammatik
Deutschland. Mitten drin.
2828A Deutschlandbilder
80
176
83
Als Tourist in der Schweiz
2727A
27B Lucija und Leon in Zürich
LEKTION
69
70
74
77
Kroatien lohnt sich …
Unser Land stellt sich vor
2626A
26B Evas Brief an Alice
LEKTION
Blitz-Grammatik
Wie weit bist du jetzt? (Test zur Selbstbewertung)
218
Wie weit bist du jetzt? (Lösungen)
222
Wortlisten zu den Lektionen
223
3
sieben
Obradit ćeš pitanja vezana uz osobni i
društveni život (ja i sportske aktivnosti).
Vježbat ćeš metodu vođenoga dijaloga.
Napisat ćeš duži i kraći sastavak: osobni
e-mail.
7
21 L E K T I O N
L E K T I O N
SCHREIBEN
2 Sommersportart oder Wintersportart? Mannschaftssport oder Individualsport? Benutze das Wörterbuch und
21A Patrick und sein Sport
LESEN
A
Sommersportart
C
1 Wie heißen diese Sportarten? Ordne zu.
erstelle ein Assoziogramm.
A
beide
Wintersportart
Windsurfen
Rudern
Schwimmen
Segeln
A
B
C
D
E
F
G
Wasserspringen
Wasserball
B
Abfahrtslauf
Individualsport
Eishockey
Handball
Schlittenfahren
Leichtathletik
Snowboarden
Skilanglauf
Skispringen
Golf
Mannschaftssport
Wandern
Tauchen
Eiskunstlauf
Surfen
Skateboardfahren
Klettern
A
2 Was braucht man für die Sportarten aus 2A? Ordne die Wörter den Sportarten zu.
B
der Ball
F
1 Angeln
A
2 Darts
3 Judo
4 Rudern
D
das Segelboot
5 Bowling
das Netz
7 Floorball
6 Tauchen
die Ski
E
das Seil
G
der Schlitten
die Snowboardjacke
die Schwimmbrille
HÖREN
CD1•2
1 Hör zu. Welche Sportarten aus 1A macht Patrick?
B
das Trikot
das Skateboard
Schwimmen
Übungen 1–8
SCHREIBEN
1 Beantworte die Fragen.
C
TRAINING
SPRECHEN
SPRECHEN
Welche anderen Sportarten wurden genannt?
___________________________________________________________________________
2
Beschreibe eine Sportart, die für dich wichtig ist.
Welchen Sport hatte Patrick als Schulsport?
___________________________________________________________________________
Die Sportart heißt …
Was braucht man?
Was fasziniert Patrick am Darts?
___________________________________________________________________________
Wie oft muss man trainieren?
Wo treibt man den Sport?
Wie viel kostet der Sport monatlich?
Dein Freund aus der Partnerschule in Regensburg
kommt dir zu Besuch. Er treibt aktiv Sport. Sprich mit
ihm und versuch einen gemeinsamen Besuch
einer Sportveranstaltung zu vereinbaren.
Welche Veranstaltung?
Wann und mit wem?
Eintrittskarten und sonstiges?
Wie oft geht Patrick zum Bowling?
___________________________________________________________________________
8
acht
1
C
neun
9
21
21 L E K T I O N
L E K T I O N
HÖREN
CD1•3
4 Beruf und Sport. Hör das Gespräch zweimal. Beantworte die Fragen.
21B Wie viel Sport?
1. Wann begann Carolin mit der Ausbildung bei
der Polizei?
2. Was waren ihre Gründe für diese Berufswahl?
3. Welche Sportarten hat sie als Kind gemacht?
4. Welche Aufgaben hat sie werktags?
5. Welche Hobbys hat Carolin?
LESEN
3 Wie oft macht ihr Sport? Lies die Texte und kreuze an, wer was gesagt hat: Max, Luisa oder Nadine.
A
A
21
Luisa
Ich habe vier Jahre lang Tennis gespielt, aber ich habe vergangenen Sommer aufgehört, weil
mein neuer Trainer nicht intensiv genug mit uns trainiert hat. Nach dem Training war ich
nicht genug erschöpft. Eigentlich wollte ich nur den Verein wechseln, doch dann habe ich
beschlossen, stattdessen etwas Flexibles ohne feste Trainingstage zu machen. Seitdem gehe
ich regelmäßig, das heißt ein bis zweimal in der Woche, schwimmen.
SPRECHEN
5
Was sollte man tun, um diese Berufe richtig auszuüben? Diskutiert in Gruppen. Begründet eure Meinung.
B
Max
Seit drei Jahren spiele ich jetzt wieder Tennis, das ich im Winter einmal pro Woche habe.
Im Sommer dagegen spiele ich eher 1- bis 3-mal pro Woche. Zusätzlich habe ich natürlich
auch einmal in der Woche Sport in der Schule. Um noch ein bisschen die Muskeln zu
trainieren, mache ich fast jeden Abend Liegestützen und Sit-Ups. Nicht so viele aber ich
arbeite dran und schaffe auch immer mehr. Bis vor drei Jahren habe ich Fußball gespielt,
acht Jahre lang. Dann musste ich den Verein wechseln. Es hat langsam aufgehört, Spaß
zu machen. Unser Training war ziemlich hart (dreimal pro Woche 90 Minuten laufen, mit
Bleiweste Tore schießen und Linien-Dribbling).
C
Nadine
Ich jogge jeden zweiten Tag und laufe dann ungefähr 30 Minuten. Am liebsten draußen an der
frischen Luft. Wenn es jedoch regnet oder zu warm ist, dann laufe ich auf meinem Laufband. Beim
Joggen muss man aber wirklich aufpassen, dass man seine Füße nicht überlastet. Das ist mir vor
zwei Wochen passiert. Ich bin im Wald gejoggt, was heißt, dass ich auch immer wieder bergauf
laufen musste. Dabei habe ich eine Sehne am linken Fuß überreizt und musste bis heute mit dem
Laufen pausieren. Zum Glück ist es jetzt besser. Ansonsten mache ich gelegentlich Yoga-Übungen,
was wirklich gut tut.
Luisa
1.
Ich spiele nicht mehr Tennis.
2.
Auch bei schlechtem Wetter mache ich Sport.
3.
Unsere Trainings waren sehr anstrengend.
4.
Ich bevorzuge es, kein regelmäßiges Training zu haben.
5.
Ich habe mich verletzt.
6.
Ich treibe auch zu Hause Sport.
SPRECHEN
3 Welchen Sport machst du und wie oft? Diskutiert zu zweit.
B
Ich spiele einmal pro Woche Floorball. Ich spiele
Floorball in unserem Sportverein. …
10
zehn
Max
Sportlehrer
Fahrradkurier
Feuerwehrmann
Sportkommentator
Der Sportlehrer sollte die
Regeln vieler Sportarten
kennen. Er hat die Aufgabe,
den Schülern Sport näher zu
bringen. An seiner Stelle würde
ich die Übungen vorzeigen. Es
wäre toll, wenn er nicht nur an
die Leistung denken würde.
Nadine
Sport:
Was?
Wie oft?
Mit wem?
Wo?
Warum?
Kosten?
Übungen 9–15
2
Dachdecker
Physio-Fitnesstrainer
Der/Die _______________ sollte _______________. Er/Sie hat
die Aufgabe _______________ zu _________________.
Er/Sie ist verpflichtet ______________ zu _______________.
An seiner/ihrer Stelle ________________________________.
Es wäre toll, wenn ______________________________.
Dein Freund schreibt dir, dass er gerne Sport treiben möchte. Er
fragt dich um Rat, weil du ein erfahrener Sportler bist. Schreib ihm
eine E-Mail (60 - 80 Wörter), in der du ihm:
mitteilst, wie du seine Idee findest
beschreibst, in welchem Sport du erfolgreich bist
einen Rat gibst, welchen Sport er treiben könnte und warum
elf
11
TRAINING
SCHREIBEN
21 L E K T I O N
L E K T I O N
21
SPRECHEN
6 Warum macht man Adrenalinsport? Wie sieht die Situation in Kroatien aus? Diskutiert in der Klasse.
21C Adrenalinsport
B
SCHREIBEN/LESEN
6 Adrenalinsportarten. Was passt zusammen? Lies die Texte und ordne zu.
Jeder soll einmal ein Risiko eingehen. Es ist eine wichtige Erfahrung.
A
A – Bei dieser Wassersportart fährt man mit einem Schlauchboot
auf einem Fluss. Gewöhnlich befährt man Wildwasser höherer
Schwierigkeitsgrade. Ein reißender Fluss, ein Boot, ein Team
(bestehend aus 4-12 Leuten) im Kampf mit dem Wasser und der
Natur. Wer hier trocken raus kommt, hat was falsch gemacht.
Man bringt seinen Körper an die Grenzen!
Die Paddel fest im Griff, man beginnt erst im niedrigen
Gewässer, bevor man sich in die Stromschnellen traut. Ab hier
ist Teamwork gefragt, denn nur gemeinsam kann man das
Wildwasser und den tosenden Gebirgsfluss bezwingen. Bevor
das Boot bestiegen wird, bekommt man von einem erfahrenen
Bootsführer eine ausführliche Einweisung. Hier lernt man die
wesentlichen Verhaltensweisen an Bord und man erfährt, was
man tun kann, wenn ein Kamerad über Bord geht.
1. Drachenfliegen (Paragliding)
B – Es ist ein Sport aus Neuseeland, bei dem die sogenannten
Zorbonauten in einen 3,20m hohen Plastikball geschnallt und
einen Hügel heruntergerollt werden. Der Ball erreicht bei dieser Extremerfahrung eine Geschwindigkeit von bis zu 50km/h.
Der Actionball besteht aus einem inneren und einem äußeren
Ball. Dazwischen ist ein Luftpolster. Man fühlt sich wie bei einem
Astronautentraining. In jedem Fall ist es ein Riesenspaß für die
ganze Familie.
2. Paintball
C – Ein paar Schritte und dann gleiten, soweit die Flügel tragen.
Der Traum, sich wie ein Vogel in die Lüfte zu schwingen, ist uralt.
Habt ihr schon einmal diesen Leuten zugeschaut und euch gewünscht, an deren Stelle zu sein, in die Höhe aufzubrechen und
so die natürlichen und anderen Sehenswürdigkeiten von oben zu
besichtigen? Um diesen Wunsch zu verwirklichen, benötigt man
entsprechendes Terrain, einen verlässlichen Drachen, Wissen und
Fertigkeiten, günstige Wetterverhältnisse und eine Landschaft,
die man genießen kann.
3. Rafting
1
2
3
4
4. Zorbing
D – Dieses Spiel, auch Gotcha genannt, ist ein Spiel, bei dem die Teilnehmer auf einem festgelegten Gelände versuchen,
sich gegenseitig mit Farbkugeln zu markieren. Dazu verwenden sie sogenannte Markierer, das sind Waffen, mit denen
geschossen wird.
Der Name kommt von der verwendeten Farbmunition, die aus mit Lebensmittelfarbe gefüllten Gelatinekugeln besteht.
Diese werden durch Gasdruck mit dem Markierer verschossen. Vor allem in Nordamerika ist diese Sportart sehr
verbreitet. In Deutschland sind Markierer mit dem F-Zeichen ab 18 Jahren frei verkäuflich. Die teuersten, elektronisch
gesteuerten Markierer kosten etwa 2.000 Euro. Die benötigte Ausrüstung besteht quasi nur aus dem Markierer und
einer speziellen Gesichtsmaske, die vor Verletzungen durch die Kugeln schützt.
12
zwölf
Ich denke, dass ich dabei meine
Probleme vergesse. Ich kann mich
richtig entspannen.
Mich reizt der unendliche
Nervenkitzel.
risikoreich
strategisch
entspannt
aufregend
beruhigend
gefährlich
reizvoll
spannend
Ich mag strategische Spiele und
will immer gewinnen.
Meiner Meinung nach …
Ich denke, dass …
Im Vergleich zu
traditionellen Sportarten …
HÖREN
CD1•4
gabe.
7 Interview mit einem Paintballer. Hört zu und löst die Aufgabe.
1. Wie viele Spieler haben im Verein begonnen?
a) 6
b) 10
c) 14
2. Was ist das Ziel von Markus’ Verein?
a) Sein Verein will am besten sein.
b) Sein Verein will Spaß haben.
c) Sein Verein will zu den Profis gehören.
3. Wann beginnt das Spiel?
a) Um 9:30 Uhr.
b) Gegen 12:00 Uhr.
c) Gegen 13:00 Uhr.
6. Wie oft zahlt man den Mitgliedsbeitrag
von 25 Euro?
a) wöchentlich
b) monatlich
c) jährlich
4. Ist das Spiel gefährlich?
a) Es gibt leichte Verletzungen.
b) Es gibt schwere Verletzungen.
c) Verletzungen sind nicht möglich.
5. Wie ist es mit der Ausrüstung beim Paintball?
a) Man muss sie immer kaufen.
b) Man kann sie manchmal leihen.
c) Man braucht keine.
dreizehn
13
7. Wie entwickelt sich dieser Sport in Deutschland?
a) Die Zahl der Paintballer wächst.
b) Die Zahl der Paintballer sinkt.
c) Die Zahl der Paintballer bleibt immer gleich.
Übungen 16–20
21 L E K T I O N
L E K T I O N
Blitz-Grammatik
SPRECHEN
8 Sportereignisse. Habt Ihr einen tollen Sporturlaub erlebt, eine tolle Sportreise gemacht? Habt Ihr an einem
außergewöhnlichen Sportturnier teilgenommen? Oder habt Ihr eine besondere Leistung vollbracht?
Diskutiert zu zweit.
I. Wähle die richtige Antwort a), b) oder c).
Hallo, ich heiße Martin.
1. In meinem Leben spielt Sport eine sehr _________ Rolle.
a) große
Ausrüstung?
Kosten?
b) großen
c) großer
2. Ich treibe zweimal ________ der Woche Sport. Ich spiele Tennis.
a) seit
Sportturnier
b) pro
c) in
3. Dieser Sport hat einen Vorteil. Man ________ auch im Winter Tennis spielen.
a) soll
Erlebnis?
Sonstiges?
b) kann
c) will
4. Besonders interessant finde ich die Wettkämpfe, _________ in unserer Schule stattfinden.
a) der
Ort?
Termin?
b) die
c) das
5. Meine Mitschüler kehren oft _________ vielen Medaillen nach Hause zurück.
a) mit
b) ohne
c) bei
6. Und ich? Ich fahre oft mit. Einmal _____ ich sogar auch gewonnen.
a) bin
b) wurde
c) habe
7. Was ich für meine Gesundheit tue? Ich wasche _________ mit kaltem Wasser.
Sporturlaub
a) mich
b) mir
c) sich
8. __________ fühle ich mich den ganzen Tag frisch und munter.
a) Aber
3
Sportreise
TRAINING
SCHREIBEN
Du nimmst in den österreichischen Alpen an
einem Wettbewerb teil. Dort möchtest du dich mit
einer Freundin aus Wien treffen. Schreib
ihr eine E-Mail (60 - 80 Wörter), in der du:
den Termin und Ort deines Wettbewerbs angibst
ihr vorschlägst, dich dort zu besuchen
ihr schreibst, was ihr nach dem Wettbewerb
unternehmen könnt
Bitte korrekt!
beliebt x LieblingsOvo je moj omiljeni sportaš.
Omiljeni određenoj osobi.
Das ist mein Lieblingssportler.
Ovaj je sportaš jako omiljen.
Omiljen općenito kod ljudi.
Der Sportler ist sehr beliebt.
b) Dann
c) Weil
9. Sport ist so universal, __________ jeder für sich etwas Interessantes finden kann.
a) dass
b) damit
c) als
II. Unterstreiche die richtige Form.
Sportfest
Am 28. und 29. Juli wird es sportlich im/in Nordseeheilbad Bensersiel. Jeweils von 13 bis 21 Uhr wird/werden FunTurniere und Trainings angeboten. Los geht es am/im Sonnabend, dem 28. Juli, um 13 Uhr mit einem Beachvolleyball
-Pokalturnier. Die/Das Anmeldung und Einteilung der Mannschaften erfolgt am Sonnabend vor Ort. Am Sonntag geht
das Turnier dann für die angemeldeten/angemeldete Teilnehmer in die zweite Runde.
An/Auf dem Tennisplatz wird an beiden Tagen jeweils von 13 bis 14 Uhr sowie von 20 bis 21 Uhr ein offenes/
offener Übungstraining veranstaltet. Auf dem Basketballplatz werden Freiwürfe und Dunkings geübt/üben. Die
Trainingseinheiten finden/findet an beiden Tagen jeweils von 15 bis 17 sowie 18 bis 20 Uhr statt.
Beide Tage/Tagen über sorgen Musik und Moderationen für Unterhaltung. Nach dem Fest werden an beiden Abenden
außerdem ab/von 21 Uhr Sportlerpartys veranstaltet.
Der Eintritt auf das/zum Jugend-Sportfest und zu den Sportlerpartys ist frei.
III. Ergänze durch das fehlende Wort.
SCHREIBEN
9 Markiere die richtige Variante:
Welche Sportarten sind in Österreich beliebt?/Welche Lieblingssportarten sind in Österreich?
Schwimmen ist mein Lieblingssport./Schwimmen ist mein beliebter Sport.
Sport und Wellness sind im Urlaub beliebte Aktivitäten./Sport und Wellness sind im Urlaub Lieblingsaktivitäten.
Was verrät der Lieblingssport über den Charakter einer Person?/Was verrät der beliebte Sport über den
Charakter einer Person?
14
vNiUe M
r zEeRh nS T R O N Y
Welchen Sport ________ du ?
Leichtathletik.
Welche ________ braucht man zum Skifahren?
Ski, Skischuhe, Skistöcke, Skihelm etc.
Ist Langlauf bei Kroaten __________?
Nicht besonders. In Kroatien gibt es wenige Langlauf-
Wann beginnt das nächste Floorball_________?
Am 1. 12. in Zürich.
Ich bin Anfänger im Fitness-Sport. Bekomme ich
Nicht nur das, auch einen allgemeinen
strecken.
eine ____________ in die Bedienung der Geräte?
fünfzehn
15
Anfänger-Trainingsplan.
21
22
21 L E K T I O N
L E K T I O N
Jetzt bist du dran!
Events
Du sollst in der Deutschstunde über die neuen Trendsportarten sprechen. Du hast einige aufgelistet
bekommen. Recherchiere bei www.funsporting.de und versuche sie kurz zu beschreiben.
Freeski
Motocross
Rockboarding
Kitesurfing
U ovoj ćeš lekciji naučiti
Mountainbike
Beschreibung
Ausrüstung
Wakeboarding
Orte
Beliebtheit in Kroatien
Kosten
16
sechzehn
3
razumjeti tekstove o raznim događajima i tradiciji
tražiti u tekstovima informacije o aktivnostima
koristiti genitiv
govoriti o događajima i radnjama koristeći pasiv
raspravljati o organizaciji proslava, koncerata, kulturnih i sportskih manifestacija
razumjeti anglizme i raspravljati o njihovoj uporabi
3
siebzehn
Pripremaš li se za maturu?
Obradit ćeš pitanja na temu: svijet oko nas - putovanja i
turizam, informacije o zemljama njemačkoga govornog
područja.
Uvježbavat ćeš metodu vođenoga dijaloga:
pripovijedanje i rasprava.
17
FERTIGKEITSTRAINING
S P R E C H E N
Steine Gemüse Meinung Gebirge
schnell Pause Jugendlichen Füßen
lachen Scheiben herrscht scheint
Wenn dir die Aufgabe zu
!""""""""""""#
$%&#!""""""""""""
'
!
!("""""""""""")
&
!
""""""""""""*
$""""""""""""&
(!+&
""""""""""""()!
""""""""""""*,-
$&
(
)
*(
&(
&
)&
&
)
.
',""""""""""""/((
""""""""""""'
)&/""""""""""""&
0""""""""""""
(
'
""""""""""""
2 Übersetze die Wörter in Klammern und so entsteht der Vergleich der beiden Bilder.
""""""""""""""""1&&
&#2!*
'&
""""""""""""""""1&&2
!
""""""""""""""""
1&(2&)
#
30
"""""""""""12)
3!&'&5
!
""""""""""1'672
&30
""""""""""""""""1&72'
!
8
9""""""""""1$&
'2
!
&9
$,"""""""""""""172)
5
3 Erzähl über deine Beziehung zum Reisen.
• Zielort? Warum?
• Welche Verkehrsmittel?
• Kosten?
• Aktivitäten?
• Erlebnisse?
Ich persönlich bevorzuge …
130
einhundertdreißig
3
direkt
neu
Arbeitsbuch
21 L E K T I O N
LEKTION
Sport macht fit, Sport macht frei,
Sport macht froh …
1
Sportarten. Ordne zu.
Karsten
Ich gehe gern in die Berge. Ich möchte mal das Matterhorn besteigen. ..............................................
Julia
Ich mag das schnelle und dynamische Gleiten auf Pisten und im Neuschnee oder akrobatische Sprünge.
Am besten ist es im Freestyle-Park. ..............................................
C
D
B
A
3
Welche Sportart passt zu welcher Person?
Peter
Ich möchte Fliegen erleben. Mein Wunsch ist es, schwerelos mit Skiern an den Füßen ins Tal zu gleiten.
..............................................
Jasmin
Ich schwimme gern und spiele Handball. Teamgeist ist mir nicht fremd. ..............................................
G
H
E
F
4
Wohin gehe ich? Ergänze die richtige Präposition und den Artikel.
Ich will Tennis spielen.
K
L
I
J
1. Leichtathletik
6. Wasserball
11. Skispringen
12. Klettern
2
9. Abfahrtslauf
8. Segeln
7. Rudern
A
2
4. Wasserspringen
3. Windsurfen
2. Schwimmen
5. Floorball
5
in den
Also gehe ich ..............................................
Tennisclub.
Ich will Golf spielen.
Also gehe ich .............................................. Golfplatz.
Ich will reiten.
Also gehe ich .............................................. Reitschule.
Ich will joggen.
Also gehe ich .............................................. Park.
Ich will Floorball spielen.
Also gehe ich .............................................. Turnhalle.
Ich will Darts spielen.
Also gehe ich .............................................. Kneipe.
Ich will angeln.
Also gehe ich .............................................. Teich.
Ich will tauchen.
Also gehe ich .............................................. Meer.
Darts. Ergänze die fehlenden Wörter.
10. Skilanglauf
Spitze Jahren Multimillionär Fernsehen Pfeile Welt Sport Kneipensportart
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Darts
Jahren
Darts hat sich in den vergangenen drei ..............................................
(1) zu einer absoluten Trendsportart ent-
Was braucht man zu welchem Sport? Ordne zu und ergänze den richtigen Artikel.
wickelt, seit 2008 zum ersten Mal die Weltmeisterschaft im .............................................. (2) übertragen wurde.
Wanderschuhe
Softshelljacke
Rucksack
Golfschläger
Golftasche
Golfbälle
Netz
Schnorchel
Tennisschläger
Flossen
Tennisschuhe
Taucheranzug
Tennisshirt
Taucherbrille
Der Name Phil “The Power” Taylor ist mittlerweile jedem, der sich gut mit .............................................. (3)
auskennt, ein Begriff. Der mittlerweile 50-jährige Taylor aus der Arbeiterstadt Stoke-on-Trent dominiert die Dartwelt seit beinahe 20 Jahren, seit 10 Jahren steht er an der .............................................. (4) der
Wandern
Golf
Weltrangliste, er ist 15-facher Weltmeister und .............................................. (5) und trotz seines Alters ist er
immer noch das Nonplusultra.
Kein Sportler auf der .............................................. (6) dominiert seinen Sport so sehr wie Phil Taylor Darts.
Die Grundlagen des Darts kennt jeder, da es eine beliebte .............................................. (7) ist. Jeder weiß, dass
man drei .............................................. (8) auf ein Dartboard wirft und von 501 Punkten runter spielt.
Tauchen
Tennis
132
einhundertzweiun ddreißig
einhundertdreiunddreißig
133
21
21 L E K T I O N
6
LEKTION
Was plant Konrad? Was braucht er dafür? Ergänze das fehlende Wort. Arbeite mit dem Wörterbuch.
9
Wie viel Sport macht Nadine? Ergänze die richtige Präposition.
vor an (2x) beim mit auf im zum bis
Ich jogge jeden zweiten Tag und laufe dann ungefähr 30 Minuten. Am liebsten draußen .................(1) der frischen Luft. Wenn es jedoch regnet oder zu warm ist, dann laufe ich .................(2) meinem Laufband. .................
(3) Joggen muss man aber wirklich aufpassen, dass man seine Füße nicht überlastet. Das ist mir .................
(4) zwei Wochen passiert. Ich bin .................(5) Wald gejoggt, was heißt, dass ich auch immer wieder bergauf
laufen musste. Dabei habe ich eine Sehne .................(6) dem linken Fuß überreizt und musste .................(7) heute
.................(8) dem Laufen pausieren. .................(9) Glück ist es jetzt besser. Ansonsten mache ich gelegentlich
Yoga-Übungen, was wirklich gut tut.
10
Warum machst du Sport? Lies den Forumsbeitrag und die Reaktion darauf. Unterstreiche die richtige
Alternative.
Er plant, Ski zu fahren. Er braucht seine ................................................................................................................................. .
Er plant, Fußball zu spielen. Er braucht sein ......................................................................................................................... .
Er plant, zu angeln. Er braucht seine ........................................................................................................................................ .
Retrogradation am
Fr Dez 04, 20__ 10:51
Er plant, zu tauchen. Er braucht seinen .................................................................................................................................. .
Er plant, zu segeln. Er braucht sein ........................................................................................................................................... .
Er plant, Tennis zu spielen. Er braucht seinen ...................................................................................................................... .
Er plant, zu klettern. Er braucht sein ........................................................................................................................................ .
7
Formuliere Fragen.
..................................................................................... ?
8
Natürlich kann ich tauchen.
..................................................................................... ?
Ich muss dreimal in der Woche trainieren.
..................................................................................... ?
Ja, ich will Langlauf lernen.
..................................................................................... ?
Tut mir leid, ich muss zum Training.
...................................................................................... ?
Nein, aber ich will es lernen.
Reaktion:
Meine Motivation stammt aus meinem/meiner eigentlichen sportlichen Betätigungsfeld - dem Kampfsport. Wie/
Als 67kg-Mensch kann man mit Technik schon einiges kompensieren, aber wenn alle anderen Trainierenden
deutlich viel/mehr wiegen und stärker sind, wird/werde es irgendwann frustrierend. Daher habe/bin ich mit
Kraftsport angefangen. Nun liegt der Schwerpunkt beim Eisen. Ästhetik spielt bei mir/mich natürlich auch eine
gewisse Rolle.
Markus
Ergänze das richtige Possessivpronomen und das Personalpronomen.
1. Suchst du deine Bergschuhe? Hier sind sie!
2. Sucht er ............................. Trikot? Hier ist ............................. !
3. Sucht sie ............................. Schlittschuhe? Hier sind ............................. !
Hallo Leute,
ich würde gern mal von euch wissen, wieso ihr überhaupt trainiert, was eure
Motivation für das Training ist. Ich könnte freilich eine Umfrage erstellen, aber ich
denke, die Ziele sind da sehr individuell. Die einen wollen auf die Bühne, wollen
perfekt trainierte Körper bei hohem Gewicht haben, die anderen wollen möglichst
stark sein und Gewichte heben, von denen ein normaler Mensch nicht mal weiß,
dass man sie überhaupt bewegen kann, wieder andere möchten schnell sein,
ausdauernd oder einfach nur gesund und fit ... Die einen machen es aus beruflichen
Gründen (Türsteher), aus ästhetischen Gründen (um die Frauen reihenweise zu erobern /), einfach, um sich selbst wohl zu fühlen, zur Krankheitsprävention, für das
Selbstwertgefühl, für Medaillen, Geld, aus Langeweile, usw. Wie ist es bei Dir?
Was sind eure Vorbilder, wie möchtet ihr gern aussehen?
Viele Grüße
Peter
11
Schreib deine Reaktion auf den Forumsbeitrag.
Hallo Peter,
4. Sucht er ............................. Skateboard? Hier ist ............................. !
.......................................................................................................................................................................................................................
5. Sucht ihr ............................. Segelboot? Hier ist ............................. !
.......................................................................................................................................................................................................................
6. Suchen sie ............................. Schlitten? Hier ist ............................. !
.......................................................................................................................................................................................................................
7. Suchst du ............................. Ball? Hier ist ............................. .
.......................................................................................................................................................................................................................
8. Sucht ihr ............................. Tennisschläger? Hier sind ............................. !
.......................................................................................................................................................................................................................
9. Suchst du ............................. Taucherbrille? Hier ist ............................. !
.......................................................................................................................................................................................................................
Viele Grüße,
.......................................................................................................................................................................................................................
134
einhundertvierun ddreißig
einhundertfünfunddreißig
135
21
21 L E K T I O N
H Ö R E N
12
LEKTION
14
C D 1 • 5
Leistungssport in der Jugend. Hör zu und entscheide, wer was gesagt hat.
Andreas Franziska
Welche sportlichen Abnehmübungen möchte Luisa machen? Kreuze an.
B
Rebecca
1. Ich spiele Fußball, seit ich acht bin.
2. Im Judo wurde ich Neunte bei der deutschen Einzelmeisterschaft.
3. Ich mache seit acht Jahren Judo.
4. Mein Volleyballtraining dauert zwei Stunden.
5. Ich trainiere fünfmal wöchentlich.
6. Ich spiele Volleyball.
7. Ich mache Langlauf.
8. Mein Bruder fährt Mountainbikerennen.
9. Ich spiele schon im Verein.
13
Ergänze das richtige Verb.
fahren
Skateboard ...........................................................................
.
Snowboard .......................................................................
Rad ....................................... ....................................................
Tennis . ....................................................................................
Schach ......................................................................................
Judo .........................................................................................
Karate ....................................................................................
Langlauf ................................................................................
Golf ............................................................................................
Ski ........................................................................................
Basketball . .............................................................................
14
A
Fitter werden! Welche Sportart eignet sich am besten?
Lies den Forumsbeitrag und beantworte die Fragen.
1. Was würde Luisa gern ändern?
2. Wie ist Luisa mit ihrem Gewicht zufrieden?
3. Was hat Luisa noch vor?
4. Was möchte Luisa wissen?
Hallo liebe Med1-Community, ich habe eine kleine Frage! Also, ich kann von mir persönlich nicht behaupten, dass ich die Fitteste bin. Sport habe ich nie wirklich regelmäßig
(viel) gemacht und das würde ich nun gerne ändern.
Ich hatte bis vor einigen Monaten ein paar Kilo Übergewicht (85-90 Kilo bei einer Größe von 182 cm) und habe
dann mein Essverhalten ein bisschen umgestellt. (Weniger Süßes, mehr Salat, weniger abends, usw.) Nun wiege
ich 73 oder 74 Kilo. Mit dem Gewicht an sich bin ich zufrieden und der BMI stimmt auch. Ich habe jedoch noch
einen „kleinen Speckbauch“, den ich gerne loswerden will. Evtl. möchte ich mir auch einige Muskeln antrainieren.
Man kann also im Allgemeinen sagen, dass ich fitter werden möchte – wie man oben schon ein bisschen rauslesen kann. - Meine Frage ist nun die, ob es reicht, alle 2 Tage eine halbe Stunde zu joggen. Oder ob es evtl. besser
ist, Fahrrad zu fahren. Ich denke, ich kann mit beidem mein Ziel erreichen, aber mir geht’s darum, was von den
beiden Genannten effektiver ist.
Oder ist Seilspringen gut? Oder auf einen Stepper gehen? Ich habe auch bereits dran gedacht, evtl. täglich Sit-Ups
oder Liegestütze zu machen.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. - Ich bin übrigens 18 Jahre alt – falls das jemanden interessiert.
Luisa
14
Schreib deine Reaktion auf den Forumsbeitrag 14A. Gib ein paar Ratschläge.
C
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
der BMI=Body Mass Index
(Quelle: http://www.med1.de)
...............................................................................................................................................................................................................
136
einhundertsech sun ddreißig
ein h undertsiebenunddreißig
137
21
21 L E K T I O N
15
LEKTION
Ergänze das richtige Relativpronomen.
18
Beim Sport. Beantworte die Fragen mit Infinitivkonstruktionen.
1. Mein Freund hatte eine gute Idee, ............................... wir toll fanden.
Was ist beim Sport wichtig? (die Regeln einhalten)
2. Die Ferien, ............................... wir zusammen planten, sollten voller Adrenalin sein.
Es ist wichtig, ............................................................................................................................................................................ .
3. Wir sind mit einem Schlauchboot gefahren, ............................... uns mein Onkel geliehen hat.
4. Der Fluss, ............................... wir befahren wollten, war nicht so gefährlich.
Was ist beim Sport gefährlich? (Alkohol trinken)
5. Wir haben von einem erfahrenen Bootsführer eine Einweisung bekommen, ............................... ziemlich
Es ist gefährlich, ....................................................................................................................................................................... .
ausführlich war.
6. An Bord gab es bestimmte Regeln, ............................... wir einhalten mussten.
Was wird empfohlen? (täglich trainieren)
7. Jeder hat eine Aufgabe bekommen, ............................... er erfüllen musste.
Es wird empfohlen, ................................................................................................................................................................. .
8. Meine Aufgabe war, auf alle Rucksäcke, ............................... wir mithatten, aufzupassen.
Was ist beim Sport nicht erlaubt? (Fehler machen)
16
Zorbing. Formuliere Fragen.
Es ist nicht erlaubt, ................................................................................................................................................................. .
............................................................................................. ? Das Mindestalter beträgt 14 Jahre.
Welchen Wunsch hat jeder Sportler? (beim Turnier gewinnen)
............................................................................................. ? Die Körpergröße beträgt 1,40m bis 2,00m.
Jeder Sportler hat den Wunsch, ........................................................................................................................................ .
............................................................................................. ? Man muss körperlich fit sein.
............................................................................................. ? Man darf kein extremes Übergewicht haben.
............................................................................................. ? Im Ball sind spitze Gegenstände (z.B. Gürtel) verboten.
............................................................................................. ? Schuhe muss man ausziehen.
H Ö R E N
............................................................................................. ? Bei feuchtem Wetter sind Ersatzsocken nötig.
H Ö R E N
17
19
C D 1 • 6
Paintballspielen auf einem der besten Felder Europas. Hör zu und entscheide, ob die Aussage richtig
oder falsch ist.
richtig
falsch
1. Das Angebot gilt nur für Paintball in der Halle.
..............
............
2. Die Paintball-Fans kommen auch aus Bayern.
..............
............
3. Der Paintball-Jungle ist 84.000 m² groß.
..............
............
4. Es gibt insgesamt 10 Spielfelder.
..............
............
5. Ein Teil des Paintball-Jungles ist überdacht.
..............
............
6. Man kann auch ohne Vorkenntnisse Paintball spielen.
..............
............
7. Man bucht das Spiel vor Ort.
..............
............
8. Jeder Spieler bekommt auch einen Gutschein.
..............
............
20
C D 1 • 7
Rafting. Hör zu und ergänze fehlende Informationen.
1. Wie groß sind die Raftingboote?
Für .................................. Personen.
2. Wo kann man gut Rafting machen?
In den .................................. .
3. Wie viel zahlt man für eine Fahrt?
Um die .................................. Euro pro Person.
4. Welche Ausrüstung ist im Preis enthalten?
................ ................................................ ......................................
5. Wie hoch ist die Wassertemperatur?
Zwischen .................................. Grad.
6. Was empfiehlt sich für Anfänger?
Ein ................................... ................................. .
7. Welche Zeit ist für Rafting ideal?
........................................... - ............................................. .
8. Welchen Nachteil hat Rafting?
Das .................................. ist .................................. .
Sag es auf Deutsch.
Pikado je moj omiljeni sport.
Želimo li igrati tenis, trebamo mrežu.
Nakon treninga bio sam vrlo iscrpljen.
Moj brat gotovo svaku večer radi sklekove.
Tko samo povremeno trči?
Bilo bi sjajno kada bih idući put imao bolji rezultat.
138
einhundertach tun ddreißig
ein hundertneununddreißig
139
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
4 304 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content