close

Enter

Log in using OpenID

(preuzmi dokument) (desni klik i opcija Save Target As...)

embedDownload
Informator 2010
BUDUĆE ZANIMANJE
MOJ IZBOR
www.cips.co.me
Podgorica 2010
Izdavač:
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje
Za izdavača:
Zoran Jelić
Koordinator projekta:
Predrag Novaković
Urednici:
Predrag Novaković
Jasmina Đukić
Vesna Radulović
Mr. Goran Bubanja
Katarina Komatina
Grafička obrada i štampa:
a.d. Pobjeda
Tiraž:
5000
2
...Ideš u završni razred osnovne škole. Uskoro se približava trenutak
odluke «kuda dalje»?
Pred tobom je važna odluka, korak koji naglašava samostalnost i koji
će uticati na tvoju budućnost, jer sada odabrano zanimanje postaje
sastavni dio našeg života, oblikuje našu ličnost, određuje naše prijatelje
i stil življenja...
Sam ili sa roditeljima, bez straha, kreni u izučavanje informatora
polako...
Odvoji dovoljno vremena da o svemu dobo razmisliš...
i ... SREĆNO!
3
VAŽNOST IZBORA ZANIMANJA
Izbor prvog zanimanja jedna je od vrlo značajnih odluka svakog
pojedinca. To je odluka koju nije lako i jednostavno donijeti. Mnoga
istraživanja pokazuju da odrasli ljudi kao najvažnije događaje u svojim
životima označavaju događaje vezane za izbor zanimanja,
zapošljavanje i porodicu. Izabrano zanimanje u odraslom dobu
sastavni je dio življenja, dio životnog prostora i zato je važno, da već
sada pri upisu u srednju školu razmisliš o tome šta želiš raditi nakon
srednje škole?
Da li možda želiš da se nakon završene srednje škole zaposliš?
Da li želiš da nakon završene srednje škole nastaviš školovanje?
Ili, možda da prvo završiš srednju stručnu školu i stekneš neko
zanimanje, pa kasnije nastaviš školovanje?
Većina mladih ljudi, nažalost odluku o izboru zanimanja donosi na
brzinu, u poslednjem trenutku i ishitreno što kasnije rezultira
savladavanju određenih programa sa teškoćama, dugotrajnom
traganju za zaposlenjem, ponekad promjenom zanimanja, a katkad
ovakav način donošenja odluka česti je razlog da pojedinci i ne završe
školovanje.
Osnovni uslov za uspješno savladavanje programa, postizanje dobrih
rezultata, uspješan rad u zanimanju i zapošljavanje jeste usklađenost
između naših mogućnosti, želja i mogućnosti zapošljavanja.
Da bi se u što većoj mjeri ostvario ovaj sklad potrebno je raspolagati
sa što većim brojem informacija. Za donošenje odluke o izboru
srednje škole potrebne su prave informacije, potpune i istinite:
-Spoznaja sopstvenih osobina, sposobnosti, interesovanja, vrijednosti,
pravih motiva vezanih za izbor zanimanja dio je potrebnih informacija.
-Obavještenost o zanimanjima i školama je drugi dio potrebnih
informacija
-Treći dio potrebnih informacija čine informacije o mogućnostima
zapošljavanja
4
UPOZNAVANJE SEBE
Upoznavanje sebe, odnosno samoprocjena treba da bude prvi korak u
procesu donosenja odluke o izboru zanimanja!
Zašto je važno usklađivanje osobina sa zahtjevima zanimanja?
Zamislite, recimo menađžera prodaje koji je po svojoj prirodi tih,
povučen i stidljiv?
Razmislite da li takav menađžer prodaje može biti uspješan!?
U nastavku informatora date su
sve potrebne informacije koje vam
mogu koristiti u cilju donošenja što
pravilnije
odluke
o
izboru
zanimanja i zato pažljivo čitajte
informacije koje slijede...
Koje osobine treba da ima uspješan menađžer prodaje?
Šta mislite da li je za jednog građevinskog tehničara važno da ima
razvijene komunikacijske sposobnosti u onoj mijeri u kojoj je to
potrebno menađžeru prodaje? Naravno da nije.
Međutim, treba znati i da nisu sve osobine dobrodosle za pojedina
zanimanja. Razvijene komunikacijske vještine jednom građevinskom
tehničaru ne mogu niti pomoći, niti odmoći u radu, ali zamislite da ste
na odmoru sa roditeljima i da vas na terasi hotela uslužuje kelner koji
ne prestaje da priča?
Za neka ugostiteljska zanimanja je poželjno da imamo razvijene
komunikacijske sposobnosti, ali ne u onoj mijeri u kojoj je to potrebno
za menađera prodaje. Svi ovi primjeri zapravo nastoje da vam ukažu
na značaj usklađivanja osobina sa zahtjevima zanimanja!!!
Samoprocjena je važna jer tako dobijamo jasniju sliku o tome koje
oblasti rada nam najviše odgovaraju, te u kojim se oblastima rada
najbolje možemo uklopiti i imati najviše šansi da budemo uspješni.
5
Tako neko prvenstveno želi raditi sa ljudima, dok poneko teško
uspostavlja kontakte sa drugim osobama.
Takođe, ima i razlika u tome kako želimo raditi sa drugima, naši
odnosi prema drugima u radu isto tako mogu biti različiti. Neki vole
biti »vođe«, dok su neki drugi sigurniji kad neko treći vodi grupu. U
odnosu prema poslu neki su neuredniji i površniji, dok su neki
temeljitiji.
Razmislite o svom ponašanju...
....o tome šta najviše volite da radite?
....šta umijete dobro da radite?
....izdvojite neke osobine?
....pitajte roditelje i drugare šta oni misle o vama?
Upoznavanje
sebe
uključuje
prepoznavanje
interesovanja, sposobnosti, vrijednosti i stavova........
vlastitih
SPOSOBNOSTI
Kod svakog od nas neke sposobnosti su bolje, a neke slabije
razvijene te s tim u vezi neke poslove možemo obavljati uspješnije i
sa manje napora, a druge manje uspješno, dok neke treće poslove
uopšte nećemo moći obavljati.
Da li bi neko od vas mogao uspješno da obavlja svaki od poslova npr.:
kelnera, menađžera prodaje, građevinskog tehničara, slikara, pjevača
i prevodioca? Sigurno da ne!
Za neka zanimanja veoma je važna sposobnost brzog i spretnog
obavljanja pojedinih radnji, dok za neka druga zanimanja ova
sposobnost može biti sasvim sporedna.
Ove sposobnosti, koje se drugačije nazivaju psihomotorne
sposobnosti podrazumjevaju preciznost, koordinaciju pokreta,
vrijeme reakcije, brzinu pokreta ruku, spretnost prstiju i šake,
stabilnost pokreta ruke i šake... Često se može govoriti i o nekim
posebnim psihomotornim sposobnostima, jer npr. posao preciznog
zubara zahtjeva drugačije sposobnosti od posla preciznog
mehaničara, dok posao vozača autobusa zahtjeva sasvim druge
psihomotorne sposobnosti.
6
Takođe za neka zanimanja su važne psihosenzorne sposobnosti.
Od razvijenosti ovih sposobnosti zavisi kvalitet naše percepcije,
odnosno kvalitet brzine i tačnosti uočavanja predmeta i pojava.
Razvijenost ovih sposobnosti podrazumjeva dobro razvijene
sposobnosti pojedinih čulnih organa vida, sluha, a ponekad i drugih
čula.
Tako su npr. u oblasti vida za radni proces, npr. pilota, važni su
oštrina vida na daljinu i blizinu, razlikovanje boja, oštrina vidnog polja i
sl. U oblasti sluha za radnu uspješnost je važna apsolutna osjetljivost
uha i razlikovanje zvučnog signala.
Dok su za neka zanimanja kao što su npr.: kuvar ili farmaceut važne
sposobnosti koje se odnose na osjetljivost čula ukusa ili mirisa.
Što su poslovi složeniji, što više znanja i snalažljivosti treba za njihovo
obavljanje, to više zahtjevaju tzv. intelektualne (mentalne, misaone)
sposobnosti.
Kada je riječ o intelektualnim sposobnostima ono što treba da znaš je
da se ne može govoriti o jednoj jedinstvenoj sposobnosti, nego o
nekoliko različitih!
Tako recimo intelektualne sposobnosti obuhvataju sposobnost
pamćenja, ovu sposobnost obično imaju naučnići, ekonomisti,
kompjuterski programeri, matematičari, dok je sposobnost pismenog i
usmenog izražavanja najčešće razvijena kod pisaca, političara i
pjesnika. Razvijenu vizuelno prostornu inteligenciju koja se odnosi na
likovno izražavanje, crtanje mapa i modeliranje obično imaju arhitekte,
likovni umjetnici i vajari.
Muzičko ritmičku inteligenciju koja se odnosi na na sposobnost
prepoznavanja muzičkih izraza, glasova i tonova obično imaju
profesori muzike, kompozitori i profesionalni muzičari.
9
9
9
9
Razmislite o svojim sposobnostima...
Da li se lako snalazite sa brojevima...
Da li lako ostavarujete kontakte sa drugima....
Kakvo je vaše pismeno i usmeno izražavanje....
7
INTERESOVANJA
Šta reći o interesovanjima?
Postoje učenici koji tvrde da su zainteresovani za neko zanimanje, a
istovremeno o njemu gotovo ništa ne znaju, barem ne više od ostalih
učenika, koji ne planiraju školovanje u pravcu tog zanimanja.
Kod takvih učenika vrlo je vjerovatno da ne postoji nikakav pravi
interes za zanimanje za koje su »zainteresovani«, već da su neke
sporedne karakteristike tog zanimanja doživjeli kao vrlo privlačne.
Učenik koji navodi istraživanje kao jedini razlog zbog kojeg ga npr.
interesuje fizika, zapravo nema stvarna interesovanja prema tom
zanimanju. Potrebno je poznavati samo zanimanje, potom dobro
preispitati svoja interesovanja u kontekstu zanimanja kako bi se moglo
govoriti o stvarnim interesovanjima.
Interesovanja usmjeravaju naš profesionalni razvoj. Svaki pojedinac
ima mnogo interesovanja, koja mogu biti različita i kompleksna.
Profesionalno interesovanje za neko zanimanje praktično znači da se
daje prednost tom zanimanju u
odnosu na neka druga, ali treba
biti oprezan, jer ukoliko neko ima
vrlo pozitivan, ili vrlo negativan
stav prema nečemu što sasvim
slabo i nedovoljno poznaje, te
sudi
samo
po
jednoj
karakteristici stvarajući samo
crno-bijele slike može napraviti
grešku
prilikom
odabira
zanimanja.
Interesovanja su dinamička kategorija, formiraju se, razvijaju i
mjenjaju, zavisno od uzrasta, uticaja iz okoline i stepena upoznatosti
sa zanimanjem. Nekoga više interesuje rad sa tehnikom, dok nekog
drugog interesuje stalni kontakt sa ljudima...itd.
U otkrivanju Vaših interesovanja mogu vam pomoći i slijedeća
pitanja:
9 Koje ste predmete najradije pohađali u školi, koje predmete najviše
volite?
9 Koje ste aktivnosti najradije obavljali u školi, koje aktivnosti najviše
volite?
8
9 Koje predmete i aktivnosti ne bi nikad ponovo učili-radili?
9 Da li imate neki hobi?
9 Razmislite o vannastavnim aktivnostima koje najradije obavljate?
9 Da li postoji nešto što satima možete raditi, a da vam ne dosadi?
VRIJEDNOSTI
Naše potrebe, sa čijim je zadovoljavanjem posao koji obavljamo blisko
povezan, proizilaze velikim dijelom iz našeg sistema vrijednosti. Neke
od vrijednosti su tokom života podložne mijenjanju, dok su neke
konstantne. Proces našeg sazrijevanja i razvoja utiče na odnos prema
stvarima i ljudima koji nas okružuju, mijenja se i njihov značaj za nas,
tako recimo ono što nam je nekada bilo jako važno danas možda više
nema veliki značaj.
Pokušajte da se prisjetite šta je to što vam je u drugom razredu jako
značilo, a danas to više nije?
Sada ste stariji nekoliko godina i nekim drugim stvarima i događajima
dajete važnost? Sta se desilo?
Pa jednostavno odrasli ste, prepoznajete i neke druge vrijednosti koje
ranije niste, zreliji ste!
Svi mi imamo svoj sistem vrijednosti, vjerovanje o tome šta je
poželjno, korisno i šta bi trebalo da bude cilj života i ljudskih napora.
Vrijednosne orijentacije prožimaju se kroz naš cijeli životni vijek, pa
tako utiču i na izbor zanimanja i kasniji profesionalni razvoj.
Razmislite o vašim životnim ciljevima!
Uz pomoć spiska koji vam nudimo napravite rang-listu vrijednosti koje
su vama značajne i koje očekujete da budu realizovane kroz profesiju
kojom ćete se baviti.
“U poslu je za mene važno...”
9
ekonomska sigurnost
9
autoritet
9
kreativno izražavanje
9
osjećaj nezavisnosti i slobode
9
saradnja i podrška grupe
9
odsustvo napetosti i konflita
9
osjećaj da ste korisni drugim ljudima
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
inovativnost
stvaranje estetskog ugođaja
osjećaj sigurnosti i izvjesnosti
uključenost u društvene procese
prijateljsko okruženje
kontakt sa prirodom
fleksibilno radno vrijeme
mogućnost napredovanja
priznanje i uvažavanje drugih
mogućnost putovanja
mogućnost stručnog i ličnog usavršavanja
razmjena mišljenja i ideja sa drugima
aktivnosti koje zahtijevaju visoku preciznost
mogućnosti za donošenje odluka o važnim pitanjima
osjećaj moći
fizička aktivnost
mogućnost kontrole rada drugih
izbjegavanje velike odgovornosti
Pogledajte pažljivo svoju listu! Možete da dopunite listu još nečim što
je vama važno.
KUTAK ZA RODITELJE
...Dragi roditelji kao što pomažete vašem djetetu da napravi prvi
korak, pružite mu podršku i budite njegov prvi oslonac u procesu
donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja....
Vi i Vaš adoloscent
Adolescencija može biti teško vrijeme i za roditelje i za mlade.
Adolescencija je vrijeme promjena, vrijeme kad su mladi sve manje
poslušna dijeca, i kad se sve manje podvrgavaju zahtjevima
autoriteta, te period u kojem roditelji trebaju sve više praviti prostora
za razvijanje i podsticanje njihove samostalnosti. To je vrijeme
10
prilagođavanja, vrijeme kada mladi i roditelji iskušavaju nove načine
ponašanja i stvaraju novu sredinu pogodnu za novonastale promjene.
Izbor zanimanja je proces, predstavlja prvu veliku odluku
adolescenta, te je jako važno da mladima pomognemo da što lakše
donesu tu odluku.
Prihvatanje mišljenja da je izbor zanimanja proizvod slučajnosti je
pogrešno, jer se o slučajnosti može govoriti samo onda kada se
nedovoljno poznaju činioci koji utiču na izbor.
Postoje tri vida izbora zanimanja:
Željeni izbor: bira se zanimanje koje je u skladu sa našim željama i
interesovanjima,
Prinudni izbor: biramo zanimanje ne zato što volimo i želimo već zato
što smo na to primorani (zbog nemogućnosti upisa u željenu školu),
Realni izbor: pored toga što nam se zanimanje dopada vodimo računa
i o tome koliko smo stvarno sposobni za to zanimanje i o
mogućnostima kasnijeg zaposlenja.
Uticaj porodice na izbor zanimanja proizilazi iz osnovnih funkcija koje
porodica ima u socijalizaciji i formiranju ličnosti dijeteta. U porodici se
formiraju prvi profesionalni uzori, jer u prvim godinama dječijeg života
roditelji predstavljaju ''primarne modele rada'', i drugo ekonomske
mogućnosti porodice opredjeljuju izbor škole koju će dijeca pohađati i
utiču na njihove obrazovne i profesionalne aspiracije.
Putem ovog informatora namjera nam je da Vašoj dijeci pomognemo
prilikom procesa izbora zanimanja, ali da i Vama ukažemo na
značajne činioce izbora zanimanja, kako bi i Vi bili spremniji da
pomognete Vašem dijetetu da donese što pravilniju odluku.
Uloga porodice
Dragi roditelji, zajedno sa vama kao roditeljima mladi preuzimaju
glavnu odgovornost kod izbora zanimanja.
Da bi Vaše dijete napravilo realan izbor, izbor koji je usklađen sa
njegovim željama i objektivnim mogućnostima treba prije svega da
stekne što bolji uvid u svoje sposobnosti, interesovanja, želje,
stavove, ciljeve i vrijednosti, potom da prikupi detaljne informacije o
11
obrazovnim profilima, zanimanjima i perspektivama zapošljavanja uže
i šire sredine.
Pravilno odabrano zanimanje će vašem dijetetu kasnije omogućiti da
živi na način na koji voli, da bude okruženo sa ljudima koji mu
odgovaraju, te da se u slobodno vrijeme posvjeti sebi. Drugim
riječima, dobro odabrano zanimanje će vašem djetetu omogućiti da i
na drugim poljima života bude sretno.
Nemojte zaboraviti da izbor srednje škole Vašeg dijeteta pored toga
što predstavlja izbor daljeg obrazovanja, treba da predstavlja i izbor
zanimanja.
Najvažnija uloga porodice je pružanje podrške. Zato je važno da
podržite i ohrabrite svoje dijete da samostalno i odgovorno odluči o
svom budućem zanimanju.
Jedna od uloga porodice je i pružanje iskustvenih savjeta. Budite
otvoreni i iskreni prema svojoj dijeci, slušajte ih, razgovarajte sa njima,
tako da im vaša iskustva posluže kao primjer i pouka.
Pomažite vašem djetetu u formiranju stavova i navika koje će mu
olakšati izbor zanimanja. Razvijajte njegov smisao za realističnost,
fleksibilnost i upornost, spremnost za prihvatanje alternativnih i
privremenih rješenja (kako ne bi pasivno čekalo pomoć, ukoliko bude
u situaciji da ne može upisati školu koju želi ili pronaći posao odmah
nakon završenog školovanja).
Nemojte zaboraviti da ste upravo vi vašoj djeci:
9
Glavni izvor informacija
9
Slušalac
9
Stvaralac ravnoteže
9
Motivator
Nemojte forsirati dijete
ukoliko je očigledno da
njegove
sposobnosti,
osobine i interesovanja ne
idu u smjeru u kojem bi vi
to željeli.
12
Kada uočite određene potrebe i interesovanja kod vašeg djeteta kao
što su potreba da crtaju, slikaju, pišu, igraju, pjevaju, uče strane jezike
nemojte ih sprječavati, podstičite ih, potpomažite i usmjeravajte.
Podsjetićemo vas nekih primjera....
Bleza Paskala, čuvenog matematičara, otac je odvraćao od
matematike, dok je otac Nikole Tesle želio je da njegov sin nastavi
njegovim putem, da postane paroh. Bilo je i roditelja koji su rano
primjetili rijetko razvijene sposobnosti svoje djece i podržavali ih, npr.
roditelji Monike Seleš.
Dijete treba podstaći da razmišlja o svojoj budućnosti, možete mu
pomoći ukoliko ga navedete da razmišlja o sledećim pitanjima:
Šta ću biti po zanimanju?
Šta me zanima?
Šta mi dobro ide?
U čemu sam uspješan?
Šta me raduje?
Kako da nađem informacije o školama, zanimanjima, mogućnostima
zapošljavanja?
Kao će izgledati moj radni dan?
Šta planiram nakon srednje škole? Da nastavim školovanje ili da se
prijavim na evidenciju Zavoda za zapošljavanje?
Roditelji znaju ponekad vršiti uticaj koji može rezultirati nepravlnim
profesionalnim opredjeljenjem. Naime, prisustvo predrasuda prema
nekim zanimanjima, odvraćanjem od nekih drugih i insistiranje na
nekim trećim zanimanjima može dovesti do negativnih ishoda onesposobljenosti djece za donošenje samostalne odluke. Konačan
izbor zanimanja se prilikom ovakvog stanja donosi ishitreno i
bezvoljno.
Šta učiniti ukoliko je vaše dijete neodlučno i nema definisane
ciljeve?
Razmislite o tome koji je njegov/njen hobi, koliko samostalnosti i
odlučnosti pokazuje u radu, kako planira svoje dnevne aktivnosti, da li
ostvaruje svoje planove, da li lako odustaje od planova kada naiđe na
poteškoće, da li lako ostvaruje komunikaciju sa nepoznatim osobama.
Prisjetite se šta je to što Vaše dijete može da radi satima, a da mu ne
dosadi. Ono što većina roditelja nezna je to da dječija igra nije samo
13
osnov svekolikih intelektualnih aktivnosti i kreativnog procesa, već da
su elementi dječije igre i njene razigranosti prisutni i u stvaralaštvu
odraslih.
Ajnštajn je npr. radujući se svojim istraživanjima jednom rekao da
nikada ne bi stigao do svojih otkrića da se odnosio prema njima kao
prema poslu.
Sve ove stvari mogu vam dosta reći o ličnosti vašeg djeteta, njegovim
navikama, sklonostima i mogućnostima....
Ili se jednostavno obratite stručnom licu (pedagogu ili psihologu škole,
savjetniku za profesionalnu orjentaciju u CIPS-u ili područnom Birou
rada).
...I naravno, zajedno sa Vašim djetetom pratite potrebe tržišta rada.
NAJČEŠĆE GREŠKE PRI IZBORU ZANIMANJA
Nedovoljno poznavanje zanimanja ili nepoznavanje zanimanja
uopšte
Poznavanje manjeg broja zanimanja otvara veće mogućnosti
pogrešnog izbora. Što više zanimanja poznajemo, lakše ćemo
odabrati ono koje odgovara našim sposobnostima, sklonostima i
interesovanjima. Ponekad se dešava da nam najviše odgovara upravo
ono zanimanje koje i ne poznajemo. Takođe, poznavanje samo
pozitivnih strana zanimanja može navesti na pogrešnu odluku o izboru
zanimanja. Isto tako ne smiju nas zaplašiti neke loše strane zanimnja,
jer nema ni jednog zanimanja bez dobrih i loših strana.
Nedovoljno poznavanje puta do zanimanja ili nepoznavanje
uopšte
U školi ne učimo samo ono što nas u zanimanju najviše interesuje,
već predmete koji su nužna osnova stručnog znanja i opšteg
obrazovanja. Kao što je potrebno poznavati zahtjeve zanimanja isto
tako je potrebno poznavati i zahtjeve školskog programa.
14
Loša samoprocjena
Za pravilan izbor zanimanja važno je objektivno ocjeniti vlastite
sposobnosti, mogućnosti i sklonosti. Potcjenjivanje i precenjivanje
samog sebe može biti velika smetnja pri pravilnom izboru zanimanja.
Izbor zanimanja prema prijateljstvu
Velika prijateljstva i privrženost mogu biti štetna pri izboru zanimanja.
Ne moramo biti sposobni za zanimnja za koja su se i naši prijatelji
opredjelili.
Vršnjaci su ponekad presudan faktor pri opredjeljivanju za srednju
školu, a kasnije i odabir studija. Iako potreba za sigurnošću često
iziskuje prisustvo druge-poznate osobe ili više njih, treba razmotriti
uzroke povodljivosti i spremnosti žrtvovanja sopstvenih želja i
sposobnosti u cilju održavanja drugarstva. Izbor zanimanja prema
prijateljstvu može imati negativne posledice, jer ne moramo biti (u
velikom broju slučajeva i nismo) sposobni za zanimanja za koja su se
opredjelili i naši prijatelji.
Želje i zahtjevi roditelja
Roditelji mogu biti izvrsni savjetnici, a isto tako mogu namjerno ili
nenamjerno prisiliti dijete na pogrešan put pri izboru zanimanja.
Izbor najpopularnijeg- modernog zanimanja
Ukoliko pri izboru zanimanja pažnju usmjerimo na ugled zanimanja, a
manje na samu prirodu posla i uslove rada rizikujemo mogućnost
zapošljavanja nakon školovanja.
Zanimanje koje je danas u trendu ili dobro plaćeno za nekoliko godina
to ne mora biti. Biranje najpopularnijeg zanimanja je jedan od
značajnih razloga zbog kojih dolazi do neusaglašenosti između
potreba tržišta rada i profesionalnog izbora mladih.
Ne vođenje računa o mogućnostima zapošljavanja
Ne treba odabrati prezasićena zanimanja ukoliko postoje i druge
mogućnosti
SVIJET RADA, ŠTA SA NJIM?
Stavovi o radu i radne navike se stiču rano. Svuda oko nas ljudi nešto
rade. Roditelji odnosom prema svom i drugim poslovima formiraju
našu sliku o svijetu rada;
15
Nastavnici u školi utiču na naše predstave o pojedinim oblastima
ljudskog djelovanja; Preko medija nas zasipaju informacijama o
ličnostima iz različitih profesija...
Često se kroz stavove provlače i predrasude o “višim” i “nižim”,
“muškim” i “ženskim” poslovima, i sve gore navedeno može uticati na
naše profesionalne odluke, a da najčešće nismo ni svjesni svih ovih
uticaja.
Zanimanja se međusobno razlikuju prema sadržajima rada
(poslovima), sredstvima za rad (alati, instrumenti, uređaji), uslovima
rada (rad u zatvorenom prostoru, rad na otvorenom prostoru, u buci,
prašini..) itd..
Poznavanje većeg broja zanimanja i njihovih zahtjeva omogućit će
vam da svoje sposobnosti, interesovanja, vrijednosti uporedite s tim i
zahtjevima i tako budete pripremljeniji za donošenje pravilnije odluke.
Profesionalni identitet je veoma važan dio ličnog identiteta. Svijet rada
je gotovo nepregledan. Razlikujemo na desetine hiljada zanimanja i
nije lako među njima otkriti ono (ili ona) u kojem mi možemo biti
uspješni.
Za donošenje valjane profesionalne odluke potrebno je prvo dobro
proučiti koje nam sve mogućnosti stoje na raspolaganju.
Svijet rada se ne može svesti samo na poznavanje zanimanja i
njihovih karakteristika. Veoma je važno poznavanje tokova na tržištu
rada, što znači da je prilikom donošenja odluke o izboru zanimanja
potrebno znati i da li se sa zanimanjem za koje smo se odlučili
možemo brzo i lako zaposliti.
Prije nego što konačno odlučite kojim poslom želite da se bavite dobro
razmislite i o tome traže li se u sredini u kojoj planirate da radite ljudi
sa zanimanjem koje vas interesuje?
Kolike su zarade na tipičnim poslovima vašeg zanimanja?
Hoćete li imati mogućnosti za dodatnu zaradu?
Šta je još važno znati o zanimanjima?
Razgovarajući sa drugima, tragajući i razmišljajući o budućem
zanimanju prikupljajte informacije i odgovore na slijedeća pitanja:
16
*Šta se radi? (koji se radni zadaci najčešće obavljaju u datom
zanimanju)
*Gdje se radi? (u kojem okruženju se najčešće radi, da li u zatvorenim
objektima, radionicama, kancelarijama, fabrikama...., ili na otvorenom
prostoru, na farmama, na visini, ili u prevoznim sredstvima.....)
*U kojim se uslovima radi? (recimo, kakvo je osvjetljenje, temperatura,
ima li buke, vibracija, ima li prašine, vlage, mirisa...).
*Kako se radi? (na koji način se najčešće radi, recimo preciznim
manuelnim-ručnim radom, fizičkom snagom, mašinama, u
automatizovanom procesu proizvodnje, govorom, intelektualnimumnim naporom... Naravno česte su i neke kombinacije).
*Čime se radi? (kojim sredstvima, oruđima se najčešce radi, recimo,
ručnim alatima, mašinama, mjernim, laboratoriskim instrumentima, na
kompjuteru...).
*U kom položaju se radi? (sjedeći, stojeći, u pokretu...).
*Sa kim se radi? (da li se radi sa strankama, mušterijama,
pacijentima, sa kolegama, samostalno...).
*Kakva je perspektiva? (kakva je mogućnost zapošljavanja, kave su
mogućnosti stručnog usavršavanja i napredovanja, kakva je
perspektiva razvoja i osavremenjavanja
zanimanja...itd.)?
Tržište rada je izuzetno dinamično. Vaše
bake vjerovatno ne znaju o čemu pričate
kada pominjete pojedine profesije kao što
su: DJ, menadžer, HR, sistem inžinjer i sl...,
a vama je vjerovatno teško razumjeti čime
su se bavili sarač ili abadžija?
Upoznati sva moguća zanimanja danas nije
ni moguće, ali je potrebno odvojiti nekoliko
njih i detaljnije ih proučiti.
Kako bi se bolje upoznali sa vrstama
zanimanja u nastavku informatora predstavljamo vam područja rada i
zanimanja u okviru datih područja rada...
17
PODRUČJA RADA
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE, VETERINA
Poljoprivreda je najstarija proizvodna djelatnost čovjeka, a sama po sebi je
u funkciji razvoja, očuvanja i zaštite ukupnog, a naročito ruralnog prostora.
Savremena poljoprivreda zahtijeva veća stručna znanja. Prehrambena
industrija se razvija tehnološki veoma brzo i standardi kvaliteta, koje danas
moraju ispuniti prehrambeni proizvodi da bi našli svoje mjesto na razvijenim
tržištima su sve oštriji.
Zanimanja u ovom području su prikladna za sve učenike koji imaju izražen
interes za prirodu, biljke i žlvotinje. Posmatranje, razumijevanje i podržavanje
promjena koje nastaju u njihovom razvoju može pružiti istinsko profesionalno
zadovoljstvo. Ova zanimanja omogućavaju bavljenje samostalnom
djelatnošču, pokretanjem malih preduzeća, rad u poljoprivrednim
preduzećima,
prehrambenoj
industriji,
mljekarskoj
industriji,
laboratorijama,veterinarskim ambulantama, kao i nastavak školovanja na
srodnim fakultetima, Poljoprivrednom fakultetu, Veterinarskom fakultetu i dr..
Prerađivač mlijeka- ovo zanimanje osposobljava učenike za rad u
neposrednoj proizvodnji i preradi mlijeka. Prerađivač mlijeka proizvodi sve
mljekarske proizvode od mlijeka do jogurta, pavlake, sladoleda i svih vrsta
sireva. Učestvuje u kontroli kvaliteta proizvoda. Pakuje i distribuira proizvode
na tržište. Zapošljava se u mljekarama sa velikim asortimanom proizvoda,
mini mljekarama i dr..Trajanje školovanja je tri godine.
Pekar- ovo zanimanje osposobljava učenike za izvođenje tehnoloških faza
procesa proizvodnje u pekarskoj industriji, tj. osposobljava učenike da
primjenjuju propise kojima se reguliše proizvodnja, promet i kvalitet
pekarskih, poslastičarskih proizvoda i tjestenina. Zanimanje pekar
omogućava samozapošljavanje. Trajanje školovanja je tri godine.
Ratar-Povrtar- priprema zemljište za ratarsko-povrtarsku proizvodnju,
obavlja proizvodnju rasada, obavlja sjetvu i sadnju primjenjuje najznačajnije
agrotehničke mjere, obavlja berbu i žetvu, obavlja čuvanje i skladištenje,
poznaje, odabira i koristi alat, matrijal i mehanizaciju. Trajanje školovanja je
tri godine.
Voćar-Vinogradar-Podrumar- učestvuje u uzgoju svih vrsta voća i vinove
loze. Obavlja poslove proizvodnje voćnog i loznog sadnog materijala,
poslove podizanja voćnjaka i vinograda, održavanja voćnjaka i vinograda u
rodu, rezidbi, zaštiti od bolesti i štetočina. Planira, priprema, izvodi i
kontroliše proizvodnju i njegu vina i jakih alkoholnih pića. Zapošljavaju se u
18
vinogradskim, voćarskim i vinarskim preduzećima i loznim i voćarskim
rasadnicima (privatnim i državnim). Trajanje školovanja je tri godine
Prehrambeni tehničar- može raditi u cjelokupnoj prehrambenoj industriji
kao samostalni tehničar u laboratorijama, može organizovati i rukovoditi poslovima prijema, rukovanja i skladištenja sirovina, poluproizvoda, ambalaže i
gotovih proizvoda, ali i planirati i rukovati radom na proizvodnim trakama.
Tokom školovanja stiče znanja o tehničkom procesu proizvodnje svih
prehrambenih proizvoda. Trajanje školovanja je četiri godine.
Veterinarski tehničar- pomaže veterinaru u liječenju oboljelih i
povrijeđenih životinja i prevenciji širenja zaraznih bolesti životinja. Može
sprovoditi jednostavne preglede životinja i laboratorijske pretrage. Priprema i
održava veterinarske instrumente i vodi dio administrativnih poslova u
veterinarskoj ambulanti. Može raditi u veterinarskim ambulantama, klinikama
i laboratorijama. Trajanje školovanja je četiri godine.
Poljoprivredni tehničar- organizuje, nadgleda i usklađuje biljnu i
stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim preduzećima i na privatnim
poljoprivrednim gazdinstvima. Bavi se biljnim kulturama na oranicama,
voćnjacima i u vinogradima. Uzgaja i njeguje sve vrste životinja. Priprema
životinje za tržište, dresira ih, održava na farmi mašine i opremu; proizvodi,
skladišti i šalje na tržište stočarske proizvode. Ljubav prema životinjama
doprinosi zadovoljstvu u radu i obavljanju posla. Rade na farmama, u
fabrikama prehrambene industrije, mogu osnovati sopstvenu farmu,
zoološkim vrtovima, nacionalnim parkovima, konjičkim klubovima i dr..
Trajanje školovanja je četiri godine.
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Prehrambeni tehničar
Poljoprivredni tehničar
Veterinarski tehničar
Prerađivač mlijeka
Tehničar stočarstva
Voćarsko vinogradarski
tehničar
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
99
208
161
37
70
96
Broj
zapošljavanja u
toku 2009.
godine
22
76
37
7
14
17
19
ŠUMARSTVO I DRVOPRERADA
Značaj šumarstva i drvoprerade je veliki za ukupan privredni razvoj Crne
Gore, posebno za razvoj sjevernog regiona.
U okviru područja rada Šumarstvo i drvoprerada učenicima se nudi
nekoliko zanimanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Tokom
školovanja stiču se znanja o uzgoju, zaštiti i pravilnom iskorišćavanju šuma,
osposobljavaju se za rad u rasadniku, poslove organizacije u lovištima,
razvijaju sposobnosti i vještine za idejno rješavanje enterijera, namještaja i
ostalih predmeta od drveta - ekonomična i kvalitetna izrada stolarskih
proizvoda (stolovi, ormari, ležajevi, vrata, prozori i dr.), industrijskog
namještaja, izradu i ugradnju građevinske stolarije i enterijera. Pripremaju
jednostavne programe i rukuju mašinama za obradu drveta, posjeduju
informatičku pismenost u izradi crteža i dokumentacije i upoznaju pojmove iz
oblasti tržišnog poslovanja i preduzetništva.
Po završetku školovanja učenici mogu da se zaposle u fabrikama
primarne prerade drveta - proizvodnja rezane građe, furnira, medijapan
ploča i dr; fabrikama finalne prerade drveta - namještaj, građevinska
stolarija, montažne drvene kuće, muzički instrumenti i dr; fabrikama
hemijske prerade drveta -proizvodnja celuloze i papira; fabrikama mašina i
alata za preradu i obradu drveta.
U oblasti šumarstva su osposobljeni za rad u šumskim gazdinstvima,
nacionalnim parkovima, ustanovama koje se bave gradskim zelenilom i
rasadnicima. Obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ima za cilj i pripremu
učenika za nastavak školovanja na fakultetima šumarstva i drvoprerade.
Stolar- U okviru ovog zanimanja učenik stiče znanja i vještine u okviru tri
cjeline, i to stolar za namještaj, građevinski stolar i tapetar. Obavlja poslove
konstruisanja, izrade i popravke proizvoda od drveta. Upravlja jednostavnim
tehnološkim procesima i samostalno vodi zanatsku radionicu. Trajanje
školovanja je tri godine.
Tehničar drvoprerade- obuhvata dvije cjeline - tehničar za primarnu
preradu drveta i tehničar za finalnu preradu drveta. Kroz jezgro stručno
teorijskih predmeta učenik stiče znanja iz primarne i finalne prerade drveta,
a kroz izborne predmete specijalizuje se za jedno od zanimanja. Radi u
drvnoj industriji i trgovini na poslovima vođenja tehnoloških procesa u drvnoj
industriji, upravljanja mašinama i njihovom programiranju, konstrukciji
proizvoda od drveta i vođenju komercijalnih poslova, nabavka i prodaja.
Trajanje školovanja je četiri godine.
Rasadničar-cvijećar- radi u rasadničkoj proizvodnji, formira rasadnike,
priprema zemljišta i sjemena, proizvodnju sadnica i cvijeća generativnim i
20
vegetativnim putem. Bavi se sakupljanjem sjemena i vizuelnim utvrđivanjem
njegovog kvaliteta. Bavi se njegom i zaštitom sadnica i cvjetnih kultura,
zaštitom sadnog materijala, cvjetnih kultura i aranžiranjem cvijeća. Trajanje
školovanja je tri godine.
Šumarski tehničar- izučava vrste šuma, bavi se zaštitom životne sredine
kroz očuvanje šumskog bogatstva, problematikom uzgoja i iskorišćavanja
šuma. Ti poslovi obuhvataju poznavanje tla, prikupljanje sjemena,
proizvodnju sadnog materijala, poznavanje zaštitnih sredstava i njihove
primjene i dr.. Trajanje školovanja je četiri godine.
Zanimanja iz
područja rada koja
su zastupljena na
evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Tehničar
drvoprerade
Stolar
Šumarski tehničar
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
Broj
zapošljavanja u
toku 2009. godine
220
28
142
159
20
21
ELEKTROTEHNIKA
Elektrotehnika je po značaju i mogućnostima razvoja, jedno od
najperspektivnijih područja rada ljudske djelatnosti. Bavi se proizvodnjom i
prenosom električne energije, gradnjom i projektovanjem dalekovoda, mreža i
instalacija, osvjetljavanjem gradova, stanova i fabričkih hala, generatorima i
motorima za vuču električnih mašina, projektovanjem, konstrukcijom i
proizvodnjom električnih aparata i uređaja (generatora, transformatora,
elektromotora, kućnih aparata i dr.) i autoelektrikom; računarom kao
uređajem, dakle materijalnim, opipljivim, elektroničkim i mehaničkim
dijelovima od kojih je sastavljen računar i njegovi priključci - sastavljaju,
servisiraju i održavaju sklopovsku opremu ili hardver računara.
Osim ovih oblasti, u okviru elektrotehnike izučavaju se telekomunikacijeproizvodnja, održavanje i upotreba telekomunikacijskih vodova i opreme. U
okviru ovog područja rada stiču se znanja, vještine i umijeća koja
predstavljaju konkretnu radnu sposobnost za primjenu određenih tehnika,
aparata i alata. Ta se znanja mogu iskoristiti u praktičnom radu u državnim,
21
javnim i privatnim preduzećima i radionicama. Svaki svršeni učenik može da
se bavi privatnim preduzetništvom ili konkretnim zanatom. Mogu raditi i u
komercijalnim poslovima-maloprodaja i veleprodaja električnih proizvoda,
elektroopreme i elektromaterijala i dr..
Poslovi zahtijevaju dobar vid (oštrinu vida i razlikovanje boja - zbog
upotrebe boja u označavanju vodova). Sposobnost orijentacije u prostoru i
tehničkog i analitičkog rješavanja problema pogoduje uspješnosti u radu.
Poželjne su osobine savjesnost u radu, odgovornost, poslovna
komunikativnost (s obzirom na timski rad), preciznost i urednost.
Napredovanje u radu omogućuje specijalizacija za određenu vrstu posla.
Napredovanje je moguće obrazovanjem na višoj školi, elektrotehnikom
fakultetu ili na fakultetima srodnih struka.
Elektrotehničar računara- se bavi računarom kao uređajem –
elektronskim i mehaničkim dijelovima od kojih se računar i njegovi priključci
sastoje. Sastavlja, servisira i održava hardver računara. Instalira programe
prema željama i potrebama, sastavljanje i servisiranje računara, obavlja
komercijalne poslove nabavke i prodaje računara i računarske opreme.
Trajanje školovanje je četiri godine.
Elektrotehničar telekomunikacija- Nadgleda montažu i ugradnju
telekomunikacijskih kablova i mreža, montira telefonske i telegrafske
centrale, antene i antenske sisteme. Učestvuje u tehnološkoj i operativnoj
pripremi proizvodnje telekomunikacije i signalno-sigurnosne opreme.
Trajanje školovanja je četiri godine.
Elektrotehničar elektronike- Zanimanje širokog dijapazona znanja iz
mnogih oblasti elektrotehnike. Omogućava lako uključivanje u sve oblasti
rada u domenu elektronike. Zaposljenje je moguće u svim oblastima gdje
elektronika ima primjenu u medicini, u svim domenima telekomunikacija, u
trgovini. Trajanje školovanja je četiri godine.
Monter telekomunikacionih sistema- Obavlja poslove vezane za
proizvodnju, održavanje i upotrebu telekomunikacijskih vodova i opreme.
Montira i održava električne komunikaciske sastave i kućnu tehniku.
Postavlja vazdušne i kablovske vodove i montira telekomunikacijsku opremu u
mrežama, montira i održava antenske, interfonske, signalno-sigurnosne
uređaje i dr.. Trajanje školovanja je tri godine.
Elektroinstalater- bavi se izradom, montažom i popravkom svih vrsta
električnih instalacija na većim građevinskim objektima. Trajanje školovanja
je tri godine.
Elektrotehničar energetike- bavi se poslovima proizvodnje, prenosa i
distribucije električne energije. Zapošljava se u elektranama, trafostanicama,
22
u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža. Trajanje
školovanja je četiri godine.
Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje- obavlja poslove sa
alatima, mjernim instrumentima, uređajima i opremom koja se upotrebljava u
rashladnim i termičkim uređajima. Posjeduje opšta znanja za razumjevanje
zakonitosti pojava u prirodi i društvu. U radu se koristi računarskim
sistemima, koristi opšte i specijalizovane softvere za pojedine oblasti nauke i
tehnike. Osposobljen je za pravilno rukovanje i održavanje rashladnih i
termičkih uređaja. Trajanje školovanja je četiri godine.
Elektrotehničar multimedija- Ima razvijen smisao za organizovan
praktičan rad, tačnost, sistematičnost i urednost. Rukuje alatima, mjernim
instrumentima, uređajima i opremom. Bavi se montažom i održavanjem
audio i video uređaja. Koristi se odabranim softverskim multimedijalnim
alatima u elektronskim i grafičim medijima, audio i video produkcijiom,
oglašavanjem, grafičkim i web dizajnom, kao i izradom multimedijalnih
prezentacija.
Autoelektričar - izrađuje i opravlja električne instalacije za motorna vozila,
vrši popravke i podešavanja rada električnih uređaja motornih vozila.
Trajanje školovanja je tri godine.
Zanimanja iz
područja rada koja su
zastupljena na
evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Elektrotehničar
energetike
Elektrotehničar
elektromehanike
Elektrotehničar
elektronike
Elektrotehničar
telekomunikacije
Elektrotehničar
računara
Elektroinstalater
Elektromehaničar
mašina i opreme
Autoelektričar
Monter TT mreža
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
Broj
zapošljavanja u
toku 2009. godine
445
156
89
27
375
158
352
72
375
93
365
140
129
68
550
58
152
46
23
GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA
Područje rada Geologija, rudarstvo i metalurgija ima tri segmenta. Za neka
od zanimanja školovanje traje tri, a za neka četiri godine.
Da bi poslove mogli uspješno obavljati, učenici moraju poznavati
specifična svojstva pojedinih metala, uređaje za preradu rude, postupke za
izdvajanje metala i njegovu preradu. U to je uključeno poznavanje rada
visokih peći u kojima se ruda pretvara u metal, poznavanje rada kupolnih
peći u kojima se tali sirovo gvožđe i uz dodatke dobijaju različiti predmeti.
Osim toga, moraju poznavati alate, mašine i mjerne uređaje koji se
upotrebljavaju u metalurgiji i njihovu primjenu u proizvodnom procesu. Za to
su im potrebna teorijska i praktična znanja na kojima se temelje proizvodnja
i prerada metala. Tu im posebno pomaže poznavanje određenih područja
hemije i fizike. Potrebna je razvijena spretnost i koordinacija pokreta ruku,
snažna i otporna konstitucija (tjelesna građa), dobro shvatanje mehaničkih
odnosa i slično.
Mogućnosti zapošljavanja su u željezarama, aluminijskim kombinatima,
zanatskim radionicama, rudnicima, istraživačkim institucijama, geološkim
službama, laboratorijama, institutima za ispitivanje mehanike tla, livnicama,
metalskoj industriji, valjaonicama čelika i obojenih metala (aluminijum, bakar
i dr), fabrikama: kablova, cijevi, profila i u svim preduzećima koja se bave
istraživanjem, iskopom i preradom mineralnih sirovina.
Obrazovanje mogu nastaviti na Tehnološko - metalurškom fakultetu,
Rudarsko-geološkom fakultetu i drugim srodnim fakultetima i višim školama.
Obradivač plemenitih metala- izrađuje, popravlja i održava predmete od
plemenitih metala. U izradi nakita koristi se raznim postupcima ručne,
mašinske, hemijske i galvanske obrade. Kada je predmet dizajniran, slijedi
mjerenje, obilježavanje i ocrtavanje mjernim alatima; izrada jednostavnih
oblika ručnim postupcima. Obrađivači plemenitih metala mogu da prodaju
svoje proizvode. U manjim zlatarskim radnjama ista osoba može raditi
različite poslove, dok je u većim radnjama i industrijskim pogonima posao
podijeljen. Trajanje školovanja je tri godine.
Tehničar industrije aluminijuma- posjeduje znanja iz informatike i
računske obrade podataka. Pregleda i analizira tehnološku dokumentaciju
(operacionu listu), vrši analizu propisanih šema i na osnovu toga planira
proizvodnju u svojoj smjeni. Provjerava ispravnost uređaja (na komandnoj
tabli kontrolišu svu svjetlosnu i zvučnu signalizaciju). Prati rad postrojenja i
tehnološki proces. Poznaje proces dobijanja, proizvodnje i prerade
aluminijuma, svojstva i ponašanje pri dobijanju, termičkoj i termo-mehaničkoj
obradi. Trajanje školovanja je četiri godine.
24
Livac- postupkom taljenja metala proizvodi razne predmete. Zavisno od
vrste materijala koji se prerađjuje, razlikujemo livenje sivoga liva, od koga se
uglavnom proizvode dijelovi mašina i predmeti za široku potrošnju, livenje
čelika, od koga se proizvode turbine, brodska sidra i slično i livenje obojenih
metala (aluminijuma, bronze i dr). Najpoznatiji su odlivci od bronze. Od
bronze se izrađuju dijelovi mašina koji moraju biti otporni na agresivne
hemikalije, zvona, razni ukrasni i sitni korisni predmeti. Nastavni plan je
ukinut iz obrazovnog programa.
Zanimanja iz područja
rada koja su
zastupljena na
evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Metalurški tehničar
Obradivač plemenitih
metala
Termoobrađivač
metala
Livac
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
Broj
zapošljavanja u
toku 2009. godine
82
24
4
1
37
9
22
2
GRAĐEVINARSTVO, ARHITEKTURA I GEODEZIJA
Područje rada Građevinarstvo, arhitektura i geodezija objedinjuje
zanimanja potrebna na gradilištu. Godinama unazad, Crna Gora predstavlja
prostor na kome se dosta gradi. Većina radne snage angažovane na
gradilištima dolazi sa prostora bivših Republika SFR Jugoslavije. To govori u
prilog činjenici da su sva zanimanja iz područja rada Građevinarstvo,
arhitektura i geodezija deficitarna - na domaćem tržištu nema dovoljno
kadrova iz ovog područja rada. Samim tim, mogućnost zapošljavanja je
velika. Zarade u ovoj oblasti su visoke, posebno kod zanatskih zanimanja.
Zapošljavaju se u projektantskim biroima i građevinsko zanatskim
preduzećima, kod privatnih preduzetnika, a mogu i samostalno obavljati
djelatnost.
25
Za sva zanimanja u ovom području rada važno je da učenik ima dobru
orijentaciju u prostoru, oštrinu vida i sluha i dobar lokomotomi sastav (ruke i
noge).
Posle završenog školovanja učenici građevinske škole postaju kvalitetan
kadar u građevinskim preduzećima, potpuno teorijski i stručno kompetentan
za preuzimanje radnih zadataka i njihovu organizaciju. Učenici se tokom
školovanja ne osposobljavaju samo za struku i zanat, već se uče osnovnim
vrijednostima života kao što su humanost, solidarnost i želja da se drugima
pruži uživanje u Ijepoti njihovog stvaralaštva. Obrazovanje mogu nastaviti na
Građevinskom fakultetu, Arhitektonskom fakultetu, Geodetskom i ostalim
srodnim fakuItetima i višim školama.
Tesar- Tesari su krojači i realizatori svih oblika i vrsta arhitektonskih
drvenih konstrukcija. Izrađuju i montiraju sve oblike drvenih krovova,
opšivaju krovove, oblažu enterijere lamperijama. Za projektovane
konstruktivne elemente izrađuju i montiraju sve vrste i oblike oplata,
montiraju i demontiraju građevinske skele. Veoma traženo i dobro plaćeno
zanimanje. Trajanje školovanja je tri godine.
Arhitektonski tehničar- dio je tima koji radi projektnu dokumentaciju na
osnovu koje će se raditi i uređivati stambene, društvene, industrijske i
poljoprivredne zgrade. U okviru projekta razrađuje konstrukciju, zanatske
detalje, vrši predmjer i predračun radova i dr.. Trajanje školovanja je četiri
godine.
Monter suve gradnje- ovaj program osposobljava učenike za izvodenje
spuštenih plafona, montažu izolacionih slojeva, oblaganje zidova i plafona
gips-kartonskim pločama, montažu pregradnih zidova i dr. Ovo zanimanje
obuhvata zanatske poslove koji se izvode u unutrašnjosti objekata, koji
nijesu fizički teški i koji su čisti. Trajanje školovanja je tri godine.
Geodetski tehničar- zajedno sa inženjerom izrađuje planove i karte
zemljine površine. Posao obavlja dijelom na terenu, a dijelom u kancelariji.
Posao zahtijeva veliku preciznost i tačnost. Prednost je sklonost ka
prirodnim i egzaktnim naukama - prije svega matematici i tehničkom crtanju.
Trajanje školovanja je četiri godine.
Armirač- betoniracispravlja, obilježava, siječe, savija i montira
armaturu. Betonira elemente u oplatama i njeguje beton. Radi u pogonima
za obradu armature, u proizvodnji armiranobetonskih elemenata i na
gradilištima, neposredna priprema i ugradnja armature i betona. Veoma
traženo i dobro plaćeno zanimanje. Trajanje školovanja je tri godine.
26
Dekorater zidnih površina- (moler - farbar)- pripada grupi završnih
radova. Ovo je perspektivan i raznovrstan zanat, a mogućnost kreiranja
posla je jednim dijelom i u polju umjetnosti. Dekorater mora da prouči sve
materijale za izvođenje dekoraterskih radova, njihove fizičke i hemijske
karakteristike. Ovaj obrazovni program osposobljava učenike za rad sa
savremenim materijalima - boje za enterijere, Španski zid, imitacije drvenih
površina i dr. Trajanje školovanja je tri godine.
Instalater u građevinarstvu- Izvođenje, održavanje i popravka svih vrsta
spoljnih i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije. Montaža sanitarnih
uređaja.Trajanje školovanja je tri godine.
Zidar- zida zidove od opeke, blokova, kamena i fasadne opeke. Malteriše
zidove ručno i mašinski, izrađuje sve vrste fasada savremene tehnologije
građenja. Veoma traženo i dobro plaćeno zanimanje. Trajanje školovanja je
tri godine.
Građevinski tehničar- saradnik je inženjeru kako kod projektovanja, tako
i kod izvođenja građevinskih radova. U načelu razlikujemo poslove
građevinskog tehničara visokogradnje i građevinskog tehničara niskogradnje.
Prvi se bave visokogradnjom - od porodičnih kuća do višespratnih stambenih
i poslovnih objekata, drugi se bave niskogradnjom - putevi, željezničke
pruge, mostovi, aerodromi i dr. Trajanje školovanja je četiri godine.
Dizajner enterijera- Učestvovanje u poslovima organizacije i izvođenja
radova u enterijeru. Obavlja poslove razrade idejnog projekta enterijera,
razrade glavnog i izvođačkog projekta enterijera, poslove crtanja dispozicije
opreme i namještaja, za izbor građevinskog materijala za unutrašnje radove.
Razrađuje planove kućne mreže i vodovoda i kanalizacije, osvjetljenja u
enterijeru i rasporeda elektro opreme i crtanja spuštenih plafona. Trajanje
školovanja je četiri godine.
Keramičar– Obrazovni program putem kojeg se stiče zanimanje
keramičara osposobljava učenike za veliki broj vještina koje se primjenjuju na
svim gradnjama primjenjujući skupocene materijale: oblaganje zidova,
plafona, stubova, sanitarnih uređaja, popločavanje podova keramičkim
pločicama; izrada podova od teraca, mozaika, kamena; izrada kaljevih peći i
kamina. Trajanje školovanja je tri godine.
27
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Tesar
Armirač- betonirac
Zidar - fasader
Moler - farbar
Građevinski keramičar i
teracer
Arhitektonski tehničar
Građevinski tehničar
Građevinski tehničar za
hidrogradnju
Građevinski laborant
Geodetski tehničar
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
86
28
91
70
Broj
zapošljavanja u
toku 2009.
godine
15
8
13
4
83
14
74
283
37
60
49
3
5
84
1
33
TRGOVINA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
U okviru područja rada Trgovina, turizam i ugostiteljstvo učenicima se nudi
širok spektar zanimanja koji će ih, po završetku školovanja i sticanja
potrebnih znanja i vještina, činiti konkurentnim na tržištu rada, što
omogućava brže zapošljavanje i rad u hotelima, turističkim agencijama,
restoranima, barovima, prodajnim objektima, trgovinskim preduzećima i
slično.
Obrazovanjem za neko od zanimanja iz ovog područja, učenici bivaju
osposobljeni za vođenje malog biznisa. Za uspjeh u poslu potrebna je opšta
tjelesna spretnost, a poželjna je i komunikativnost, ljubaznost, urednost i
prijatna spoljašnost. Kod svih zanimanja u ovom području rada važno je
poznavanje barem jednog stranog jezika - bilo da rade u kuhinji gdje mogu
pripremati neko od stranih jela ili da rade u turističkoj agenciji, hotelu, tržnom
centru i slično. U okviru ovog područja učenici će, više nego u bilo kom
drugom, imati prilike da se srijeću, osim sa domaćim gostima i kupcima i sa
gostima i kupcima iz inostranstva.
Turizam je jedan od glavnih potencijala razvoja Crne Gore. Kvalitetni
turistički i ugostiteljski radnici su preduslov dobre turistićke usluge. Tokom
Ijetnje, a u poslednje vrijeme, zahvaljujući brzom razvoju zimskog turizma, i
zimske turisticke sezone, raste potražnja za turističkim i ugostiteljskim
28
radnicima svih profila, a samim tim i mogućnost egzistencijalne sigurnosti uz
punu ličnu i profesionalnu afirmaciju.
Konobar- je veoma značajno zanimanje za ukupan kvalitet turističko ugostiteljske ponude. U zavisnosti od potrebe i vrste objekta uslužuje gosta
na ugostiteljski način, čineći ugodnim boravak u restoranima i drugim
objektima za pripremu i posluživanje hrane i pića. Trajanje školovanja je tri
godine.
Kuvar- Biti kuvar znači biti odgovoran i kvalitetan. Kuvar je specifično
zanimanje koje zauzima značajno mjesto u kvalifikacionoj listi ugostiteljskih
zanimanja. U okviru ovog zanimanja učenik se osposobljava za pripremu i
obradu namirnica, izradu jela po porudžbi i meniju, servira, aranžira i izdaje
jela. Upravo kuvari na najbolji način mogu promovisati specifičnosti jedne
zemlje koja će je učiniti prepoznatljivom turističkom destinacijom uz prirodne
i kulturne vrijednosti. Trajanje školovanja je tri godine.
Poslastičar- Poslastičari izrađuju kolače, kremove, sladoled i ostale
poslastice. Mogu raditi u industrijskoj proizvodnji sladoleda i konditorskih
proizvoda (čokolade, bombona i keksa), u zanatskim radnjama
(poslastičarnicama) i u kuhinjama ugostiteljskih preduzeća. Trajanje
školovanja je tri godine.
Turistički tehničar- radi na planiranju, organizovanju i ostvarivanju
turističkih i izletničkih aranžmana, aranžmana poslovnih putovanja. Istražuje
i analizira turističko tržište, komunicira sa domaćim i inostranim poslovnim
partnerima i slično. Može se zaposliti u turističkim agencijama, hotelima,
hotelskim preduzećima i dr. Zavisno od radnog mjesta, može raditi kao
agencijski službenik, obavljati recepcijske poslove i td. Trajanje školovanja je
četiri godine.
Tehničar kulinarstva- organizuje, planira i kontroliše poslove u kuhinjama
ugostiteljskih objekata. Na osnovu normativa sastavlja i planira dnevne i
nedjeljne jelovnike. Može raditi u svim ugostiteljskim objektima u kojima se
priprema i poslužuje hrana. Trajanje školovanja je četiri godine.
Tehničar usluživanja- brine o kvalitetu i brzini usluge koju dobijaju gosti
ugostiteljskih objekata. Planira i organizuje redovne poslove i brine o
stalnom poboljšanju usluga ugostiteljskog objekta u kojem radi. Trajanje
školovanja je četiri godine.
Tehničar prodaje- organizuje, vodi i kontroliše prodaju u svim prodajnim
objektima. Može raditi u svim trgovinskim preduzećima na malo i trgovinskim
preduzečima na veliko. Trajanje školovanja je četiri godine.
29
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Turistički tehničar
Tehničar usluživanja
Tehničar kulinarstva
Tehničar prodaje
Konobar
Kuvar
Poslastičar
Prodavac
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
1320
297
399
899
1505
1091
64
3546
Broj zapošljavanja
u toku 2009.
godine
378
158
123
358
532
300
22
870
EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
Ekonomisti istražuju način kako s ograničenim resursima zadovoljiti
neograničene ljudske potrebe, odnosno, proučavaju troškove i učinke
proizvodnje, raspodjelu i potrošnju roba i usluga, bave se prikupljanjem i
analiziranjem podataka, praćenjem ekonomskih trendova i praktičnom
primjenom ekonomskih spoznaja. Neke od karakteristika koje treba da
odlikuju ekonomistu jesu: kreativnost, objektivna analiza, intelektualna
radoznalost i precizan rad s brojkama.
Znanje stečeno pohađanjem područja rada Ekonomija, pravo i
administracija može se primijeniti, u zavisnosti od oblasti interesovanja, u
raznim proizvodnim preduzećima, bankama, osiguravajućim društvima,
preduzećima iz oblasti trgovine, energetike i dr..
Pravnici istražuju i kreiraju pravila ponašanja u jednoj zemlji, odnosno,
imaju zadatak da konkretne životne situacije svedu na pravne norme.
Karakteristike koje treba da odlikuju pravnika jesu: fleksibilnost u mišljenju,
umiješnost u prilagodavanju i primjeni teorijskih znanja na specifične životne
situacije, staloženost i strpljivost. Takođe je potrebno da imaju razvijen
osjećaj odgovornosti, savjesnost u radu i ponašanju (u skladu sa moralnim
načelima), sposobnost logičkog zaključivanja, kao i lakoću usmenog i
pismenog izražavanja (komunikativnost).
Tehničar marketinga i trgovine- razvija poslovni odnos sa kupcima tako
da na najbolji način odgovara potrebama i zahtjevima. Mogu se zaposliti u
svim trgovinskim preduzećima, kao i u agencijama koje pružaju usluge
30
marketinga i raditi poslove kao što su: osmišljavanje reklama, reklamnog
materijala i slično. Pored toga, tehničar marketinga i trgovine učestvuje u
realizaci strategije marketinga, istraživanju tržišta, razvoju proizvoda i usluga,
promociji, odnosima sa javnošću. Trajanje školovanja je četiri godine.
Ekonomski tehničar- može obavljati poslove za koje je obučen u svim
preduzećima, bankama, poštama kao knjigovođa, statističar i slično, a
stečeno znanje predstavlja dobru osnovu i za nastavak školovanja na
Ekonomskom ili nekom drugom fakultetu. Trajanje školovanja je četiri godine.
Komercijalni tehničar- obavlja poslove nabavke i prodaje proizvoda i
usluga. U proizvodnim preduzećima za nabavku sirovina; reproduktivnog
materijala i proizvodne opreme direktno od proizvodača ili od drugog
preduzeća – dobavljača. Plan nabavke realizuju vodeći računa o cijenama,
rokovima isporuke i troškovima prevoza, a plan prodaje proizvoda ili usluga
realizuju u skladu sa definisanim cijenama koje su primjerene tržinim
uslovima. Trajanje školovanja je četiri godine.
Pravno administrativni tehničar- Pravni tehničari rade na pripremi,
izdavanju i evidentiranju izdatih i pripremljenih dokumenata (odluke, potvrde,
dozvole, rješenja i dr.). Poslove za koje su obučeni mogu obavljati u opštim i
stručnim službama organa uprave, pisarnicama, advokatskim kancelarijama,
sudovima, javnim službama, preduzećima. Trajanje školovanja je četiri
godine.
Administrator- obavlja poslove poslovnog sekretara, poslove vođenja
evidencija o posjetama i sastancima, registara o poslovnim saradnicima,
telefonskih imenika i adresara. Uređuje i oblikuje tekstove i priprema
materija. Organizuje smještaj i prevoz. Oblikuje jednostave dopise, zahtjeve i
molbe. Trajanje školovanja je tri godine.
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Ekonomski tehničar
Pravni tehničar
Komercijalni tehničar
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
2450
293
654
Broj
zapošljavanja u
toku 2009.
godine
546
85
204
31
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Područje rada tekstilstvo i kožarstvo obuhvata zanimanja iz oblasti
proizvodnje i prerade kože, krzna i tekstila, kao i proizvodnje odjevnih
predmeta od kože i tekstila, kožne galanterije i obuće.
Za uspješno obavljanje poslova u ovoj dijelatnosti potrebne su razvijene
sposobnosti čula vida i dodira, sposobnobnost razlikovanja boja i njihovih
nijansi, dobra opšta fizička kondiciija, kičmeni stub bez deformiteta, izrazita
spretnost i brzina ruku i prstiju, sposobnost shvatanja mehaničkih principa i
prostornih odnosa, sposobnost oblikovanja i sl.
Konfekcionar tehničar - stiče znanja koja mu omogućavaju da obavlja
poslove operatera predenja, tkanja, pletenja i oplemenjivanja. Zadaci koji
stoje pred tehničarem su organizacija proizvodnje - izrada tkanine, izbor
sirovine i mašina, obezbjeđivanje neometane proizvodnje, unapređenje
proizvodnje i dr.. Tekstilni tehničar organizuje pojedine faze tehnološkog
procesa izrade pamučnih, vunenih, sintetičkih, miješanih i drugih prediva.
Učestvuje u proizvodnji konca, izradi netkanog tekstila, pripremi za tkanje i
pletenje i u proizvodnji svih vrsta tkanina i pletiva. Priprema uzorke pletiva za
izradu paleta boja, analizira sastave prediva po vrstama, obavlja pripremne
faze proizvodnje odjeće, priprema uzorke tkanina za kataloge i estetski ih
uređuje. Radi u tekstilnoj industriji, hemijskim čistionama, zanatskim
radionicama i slično. Trajanje školovahji je četiri godine.
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Tekstilni tehničar
Krojač i konfekcionar
32
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
94
742
Broj
zapošljavanja u
toku 2009.
godine
24
157
SAOBRAĆAJ
Saobraćaj je uslužna djelatnost i svakog dana se sve više razvija. Danas
je nemoguće zamisliti makar jednu aktivnost koja ne podrazumijeva neku od
usluga saobraćaja. Saobraćaj može biti drumski, vazdušni, željeznički i
vodeni. Ovo važi kad govorimo o prevozu ljudi, robe i slično. Međutim,
veoma važan je i poštanski i telekomunikacioni saobraćaj čije usluge
svakodnevno koristimo. Školovanjem za neko od zanimanja iz ovog područja
učenici stiču znanja i vještine potrebne za rad, ali i dobru osnovu za nastavak
školovanja na visokim školama, Saobraćajnom ili nekom drugom, srodnom
fakultetu.
Zanimanja iz ovog područja su primjerena zdravim pojedincima koji imaju
dobre psihomotorne sposobnosti, dobru procjenu udaljenosti, dobru procjenu
brzine i smjera kretanja, koji su emocionalno stabilni i otporni na stres, te onim
učenicima koji su odgovorni u poslu zbog mogućih ljudskih žrtava. Veoma su
zanimljiva posebno za one koji vole putovanja i samostalnost u radu.
Po završenom školovanju učenici mogu raditi u organizacijama i
preduzećima iz oblasti PTT saobraćaja, vodenog saobraćaja, drumskog i
unutrašnjeg transporta, željeznice, skladišne organizacije i slično.
Tehničar drumskog saobraćaja- vrši organizaciju robnog drumskog
transporta sa optimizacijom strukture kapaciteta voznih parkova,
organizaciju tehničkih baza za održavanje i opravku motornih vozila, razradu
projektovanih objekata infrastrukture drumskog transporta, autobaza,
garaža, autobuskih stanica i sl.. Tehničar drumskog saobraćaja može da
radi kao: putno-saobračajni operater, operater službe Rent-a-car i sl..
Trajanje školovanja je četiri godine.
Nautički tehničar (kadet nautičke struke)- ovaj obrazovni program
osposobljava učenike za rad na palubi broda - komandni most (navigacija,
signalizacija, manevrisanje i slično). Po završetku školovanja učenik je
obavezan da obavi "kadeturu" -jednogodišnju praksu u lučkoj kapetaniji
nakon čega stiče pravo kandidovanja za čin trečeg oficira palube. Trajanje
školovanja je četiri godine.
Brodomašinski tehničar Po završetku školovanja učenik je obavezan da
obavi "kadeturu", jednogodišnju praksu u lučkoj kapetaniji nakon čega stiče
pravo kandidovanja za čin trečeg oficira. Trajanje školovanja je četiri godine.
Špeditersko-agencijski i carinski tehničar- distribuira robu i učestvuje u
organizovanju distribucije robe, odnosno tereta; posjeduje znanja o
pomorsko-transportnim uslugama i osposobljavanju za učešće u nihovom
organizovanju.
Učestvuje u organizovanju i realizaciji aktivnosti brodarskog poslovanja i
upoznat je sa mogućnostima za istraživanje tržišta brodskog prostora i tržišta
33
tereta; učestvuje u carinskom postupku. Posjeduje znanja o robi i teretu,
obavlja poslove iz domena uvoza, izvoza i tranzita različitih roba i tereta.
Osposobljen je za praćenje dokumentacionih tokova u sistemu realizacije
pomorsko-transportnih usluga. Trajanje školovanja je četiri godine.
Poštansko-logistički tehničar- Ovaj obrazovni program koji priprema
učenike za ovo zanimanje osposobljava učenike za rad u savremenom
poštanskom saobraćaju i poštanskom servisu. Takođe, osposobljava učenike
za poslovne komunikacije, rad sa strankama, rad na računarima i slično.
Trajanje školovanja je četiri godine.
Vozač motornog vozila- Školovanjem za ovo zanimanje učenik stiče
znanja i vještine za kvalitetno i odgovorno obavljanje poslova vozača,
primjenu teorijskog znanja u rješavanju praktičnih zadataka u drumskom
saobraćaju, upoznaje se sa osnovama organizacije prevoza putnika i robetereta, osnovnim karakteristikama vozila, tereta, puteva, odnosno ulica u
naselju, parkiranja i garažiranja vozila i slično. Trajanje školovanja je tri
godine.
Saobraćajno transportni tehničarposjeduje znanja o propisima,
normativima i standardima u željeznici. Poznaje sve dopune, izmjene,
ispravke, tumačenja i obavještenja u propisima. Analizira kompletne
saobraćajne situacije u stanici i na pruzi, kontroliše pravilan sastav vozova,
uvodi i otkazuje vozove u saobraćaju, priprema dokumentaciju za saobraćaj
voza, prati hod vozova kao i njihov prijem i otpremu iz stanice. Formira put
vožnje vozova i poznaje propusnu moć pruge. Obezbjeđuje najavljene radnje
na otvorenoj pruzi i nadzire rad pregledača kola i manevarskog sastava.
Naručuje i otkazuje vučna i manevarska vozila prema planiranju otpreme
vozova, objavljuje promjene u saobraćaju vozova za korisnike usluga,
pregleda skretnice, vodi brigu o bezbjednosti saobraćaja i primjeni propisa
kod prijema i otpreme putnika i stvari. Trajanje školovanja je četiri godine.
Tehničar tehničko kolske djelatnosti- posjeduje osnovna znanja o
propisima, normativima i standardima u željeznici. Vrši tehničke preglede
sposobnosti za saobraćaj i upotrebu kola pojedinačno i u vozovima. Utvrđuje
neispravnosti, nedostatke i oštećenja na kolima i određuje pravilnan
postupak za opravku kola, kontroliše sastava vozova, vrši probe kočnica,
provjerava ispravnost uređaja za klimatizaciju, grijanje i osvjetljenje kola.
Kontroliše čistoću i snadbjevenost kola vodom i sanitarnim materijalom,
kontroliše ispravnost tovarenja i osiguranja tovara u kolima. Trajanje
školovanja je četiri godine.
34
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Tehničar drumskog
saobraćaja
PTT tehničar
Vozač drumskog vozila
Tehničar tehničko kolske djelatnosti
Nautički tehničar
Brodomašinski tehničar
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
657
167
197
450
46
155
51
38
141
180
22
32
MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Područje rada Mašinstvo i obrada metala obuhvata specifična zanimanja.
U mašinskim školama se, pored ostalog, izučava i njeguje tehnička
pismenost kroz sadržaje svih stručnih predmeta. Baviti se mašinstvom i
obradom metala u razvijenim zemljama znači biti uspješan i bogat čovjek.
Rad je cijenjen i dobro plaćen. U manje razvijenim zemljama baviti se
mašinstvom i obradom metala znači biti u mogučnosti da se ličnim
angažovanjem u raznovrsnim poslovima obezbijedi egzistencija. Savremena
industrija zahtijeva nova stručna znanja. Mašinska industrija se razvija
tehnološki veoma brzo i standardi kvaliteta koje moraju ispuniti mašinski
proizvodi su sve oštriji. Nove tehnologije se temelje na upotrebi kompjuterski
upravljanih mašina kao što su CAD i CAM sistemi. Uvažavajuči ove
činjenice, obrazovanje kadrova za rad u mašinstvu se svakodnevno
osavremenjuje i obogaćuje novim sadržajima.
Mašinske škole su teritorijalno najzastupljenije škole u Cmoj Gori. Učenici
koji završe mašinsku školu imaju široku mogućnost da se zaposle u
metaloprerađivačkoj industriji, elektrogradnji, brodogradnji, građevinarstvu,
vazduhoplovstvu, proizvodnji i preradi nafte, saobraćaju, prehrambrenoj,
tekstilnoj i grafičkoj industriji, rudarstvu, metalurgiji, automobilskoj industriji,
servisima, zanatskim radionicama itd.. Za sva zanimanja u području rada
Mašinstvo i obrada metala potrebno je da učenik ima dobru koordinaciju
pokreta, spretnost prstiju i cijele ruke, dobar sluh i vid.
Učenici koji završe neko od zanimanja u četvorogodišnjem trajanju imaju
mogućnost nastavka školovanja na velikom broju tehničkih fakulteta.
35
Automehaničar- obavlja poslove održavanja, rastavljanja i sastavljanja
sklopova i sistema motornih vozila. Obavlja preglede, postavlja dijagnozu
kvarova i uz korišćenje alata i uređaja, efikasno i racionalno otklanja
kvarove. Vrši podešavanje i ispitivanje rada motora i motornih vozila svih
tipova. Trajanje školovanja je četiri godine.
Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije- zanimanje
obuhvata dvije cjeline Vodoinstalater i Instalater uređaja grijanja i hlađenja.
Ovaj program osposobljava učenike za obavljanje poslova montaže,
opravke i održavanja instalacija vodovoda, kanalizacije, uređaja za centralno
grijanje, klimatizacije, rashladnih uređaja, razmjenjivača toplote i drugih
pomoćnih uređaja. Trajanje školovanja je tri godine.
Limar-autolimar- Limar vrši obilježavanje, krojenje (sječenje), prebijanje,
oblikovanje i izradu djelova od lima i njihovu zaštitu od korozije. Autolimar
vrši zamjenu i montažu djelova školjke i šasije vozila, tehnološke operacije
oblikovanja spojeva, ispravljanja i popravki. U radu koristi ručne alate,
mašine i uređaje. Trajanje školovanja je tri godine.
Alatničar- posjeduje informatičku pismenost, znanja za čitanje tehničkih
crteža i tehnološke dokumentacije. Kod alatničara dominantne su
preduzetničke sposobnosti, sposobnosti izrađivanja šablona, sposobnosti
izrađivanja steznih alata, sposobnosti izrađivanja alata za savijanje,
probijanje, prosijecanje, izvlačenje i kombinovanih alata. Sposobnosti
izrađivanja alata za kovanje, krzanje, presovanje i livenje. Sposobnost
izrađivanja modela za kopiranje, izrađivanja alata za graviranje, rukovanje
alatima za stezanje, obradu, mjerenje i kontrolu. Alatničar rukuje mašinama
za izradu alata, popravlja alate koje izrađuje i ispunjava potrebnu radnu
dokumentaciju i dokumenta o evidenciji stanja mašina, uređaja i opreme.
Trajanje školovanja je tri godine.
Bravar- obavlja poslove ručne i odgovarajuće mašinske obrade, koji su
neophodni za izradu i montažu bravarskih, zanatskih i industrijskih
proizvoda. Radi po tehnološkim postupcima uz korišćenje alata, mašina,
mjernih pribora i instrumenata. Za bravarske poslove je potrebna
kreativnost, preciznost, spretnost i racionalnost u radu. Trajanje školovanja
je tri godine.
Zavarivač- spaja metalne djelove postupkom zavarivanja. Zavarivanje se
primjenjuje u brodogradnji, mostogradnji, automobilskoj industriji u izgradnji
rafinerija i nuklearnih pogona. Osim toga, zavarivanjem se izrađuju i
popravljaju sitniji predmeti za široku potrošnju. Zbog široke primjene
postupaka zavarivanja, postoji velika potreba za zavarivačima. Mogu se
zaposliti u različitim djelatnostima. Trajanje školovanja je tri godine.
Automehatroničar- se bavi čitanjem tehničkih crteža i tehnološke
dokumentacije, postavljanjem standardnih dijagnoza o stanju vozila uz
upotrebu odgovarajućih alata, uređaja i instrumenata. Ugrađuje, održava i
36
popravlja mehaničke sisteme, uređaje i njihove sklopove. Savjetuje stranke u
vezi sa popravkama i održavanjem dijelova na vozilu. Ispunjava potrebne
radne dokumentacije i dokumenata o evidenciji stanja alata, instrumenata i
uređaja uz upotrebu računara. Trajanje školovanja je četiri godine.
Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje- bavi se
poslovima projektovanja, izrade, upotrebe i održavanja mašina i alata. Radi
u zatvorenom prostoru normalne temperature i vlažnosti. Obavlja poslove
samostalno ili sarađujući sa mašinskim inženjerom. Može se zaposliti u svim
granama privrede koje imaju dodirnih tačaka sa ovim zanimanjem. Trajanje
školovanja je četiri godine.
Mašinski tehničar za energetiku- posjeduje znanja o propisima,
normativima i standardima u energetici. Analizira tehničku dokumentaciju
energetskih sistema, planira i terminira montažu energetskih postrojenja,
učestvuje
u
montaži
termoenergetskih
postrojenja,
montaži
gasoenergetskih, pneumoenergetskih postrojenja, hidroenergetskih i
nekonvencionalnih energetskih postrojenja. Planira optimalno vođenje
postrojenja sa stanovišta ekonomičnosti i sigurnosti i izrađuje plan
regulacije, održavanja i remontovanja postrojenja i uređaja. Trajanje
školovanja je četiri godine.
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Mašinbravar
Bravar
Automehaničar
Limar-autolimar
Instalater sanitarnih
uređaja, grijanja i
klimatizacije
Mašinski tehničar
Metalostrugar
Metaloglodač
Zavarivač
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
624
717
1595
199
Broj
zapošljavanja u
toku 2009. godine
157
126
357
47
65
27
2031
631
103
137
408
125
17
35
37
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
Područje
rada Hemija, nemetali i grafičarstvo obuhvata nekoliko
segmenata, a samim tim su i zanimanja raznovrsna. Poslije završenog
obrazovanja učenici su osposobljeni za samostalno i bezbijedno obavljanje
raznovrsnih poslova u hemijskoj industriji nemetala, proizvodnji eksploziva,
industriji građevinskog materijala, farmaceutskoj i grafičkoj industriji,
proizvodnji papira, prehrambenoj industriji.
Nastavak školovanja je moguć na višim školama koje imaju odsjeke i
grupe iz ove oblasti ili na nekom od srodnih fakulteta, TehnološkoMetalurškom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu.
Izrađivač hemijskih proizvoda- pravi sve što proizvodi hemijska
industrija (kućna hemija, keramika i dr), odnosno, učestvuje u procesu
proizvodnje. Obavlja skladištenje i pripremu sirovina za dobijanje hemijskih
proizvoda, prati tehnološke parametre procesa proizvodnje u hemijskoj
industriji. Trajanje školovanja je tri godine.
Hemijski laborant- obučava se za rad u laboratorijama ili u pogonima.
Laboranti se bave instrumentalnom kontrolom i laboratorijskom analizom proizvoda - vrše uzorkovanje i pripremu uzorka za analizu, mjere fizičke
veličine, pripremaju rastvore, ispituju proizvode hemijske industrije i dr..
Trajanje školovanja je četiri godine.
Hemijsko-tehnološki tehničar- vrši analizu i kontrolu hemijskih
proizvoda. Kontroliše sve vrste hemikalija i proizvoda hemijske industrije, od
kućne hemije do cementa. Kontroliše proizvodne sirovine i gotove proizvode
pri samom procesu proizvodnje, prije njihovog izlaska na tržište. Zapošljava
se u naučno - istraživačkoj djelatnosti, laboratorijima pri hemijskoj
proizvodnji, proizvodnji i preradi papira, proizvodnji nemetalnih materijala i
slično.Trajanje školovanja je četiri godine.
Grafički tehničar- Sve veći broj informacija i njihovih korisnika bitno
podstiče razvoj grafičke industrije. Osposobljen je za izradu kompjuterskog
sloga, za pravilno korišćenje aparata i uređaja za izradu štamparskih formi,
korišćenje aparata, uređaja, mašina, alata i pribora u knjigovezačkoj doradi.
Poznaje materijal za štampu, te tehnike knjigovezačke dorade. Grafički
tehničar štampe štampa knjige, časopise i slično, u jednoj od sljedećih
tehnika: offset, sitoštampa, tampon i drugima. Prema potrebi i zahtjevima
posla, radi na različitim mašinama, zavisno od tehnike koja se primjenjuje -
38
ofsetnim mašinama, mašinama za sitoštampu i dr. Radi u grafičkoj industriji
ili u grafičkim radionicama. Nakon završenog školovanja ima i mogućnost
otvaranja vlastite grafičke radionice. Trajanje školovanja je četiri godine.
Zanimanja iz područja
rada koja su
zastupljena na
evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Hemijsko-tehnološki
tehničar
Hemijski laborant
Izrađivač hemijskih
proizvoda
Pogonski tehničar
štampe
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
Broj
zapošljavanja u
toku 2009.
godine
506
126
221
40
36
8
14
3
MUZIČKA UMJETNOST
Srednja muzička škola obrazuje učenike za zanimanja iz područja rada
Muzička umjetnost. Za upis u ovu vrstu škole opredjeljuju se učenici koji su
već završili osnovnu muzičku školu. Takođe, ima i onih učenika koji se
opredjeljuju za ovu školu, a koji su stekli osnovno muzičko obrazovanje u
osnovnoj školi, ali pokazuju talenat za muzičku umjetnost.
U muzičkoj školi učenici stiču muzičku pismenost, razvijaju vještine
sviranja na instrumentu, upoznaju se sa istorijom muzike, muzičkom
literaturam, muzičkim oblicima, muzičkim instrumentima, muzičkim stilovima.
Učenici razvijaju kreativnost, sposobnost zapažanja i upoređivanja
umjetničkih dijela različitih stilova i njihovih izražajnih sredstava. Kroz sve to
razvijaju ljubav prema muzici, odnosno želju za samostalnim muziciranjem ili
bavljenjem muzikom kao životnim opredjeljenjem.
Uspješnost učenika zavisi prije svega od angažovanja - muzičke škole su
veoma zahtjevne, instrument mora da se vježba po nekoliko sati svakog
dana, a učenici imaju i obavezu savladavanja gradiva opšte obrazovnih
predmeta.
39
Obrazovanje u ovom području rada ima za cilj da osposobi učenike za
poslove saradničke prirode kao i za rad u ansamblima. Takođe, cilj
obrazovanja je da omogući učenicima prolaznost ka muzičkim akademijama
i fakultetima muzičke umjetnosti na svim odsjecima - instrumentalni,
muzikologija, etnomuzikologija, opšta muzička pedagogija, kompozicija,
dirigovanje. Muzička škola svestrano vaspitava učenika. Ona ne samo da
uči učenika dobro svirati, nego učeći ga teoriji muzičkih nauka, vaspitava ga
da muziku kao nauku razumije i da u njoj uživa.
Muzički izvođač- Muzički izvođači sviraju neki od istrumenata, pišu
kompozicije ili diriguju. Mogu nastupati samostalno ili kao dio grupe, svirati
direktno pred publikom ili na radiju, mogu raditi u studijama za potrebe
snimanja, na televiziji, filmu. Trajanje školovanja je četiri godine.
Baletski igrač- Vlada tehnikama klasičnog baleta, osnovama koreografije,
kao i vještinom umjetničkog izvođenja zadatog djela. Poznaje karakteristike
baletskih stilova kroz njihov istorijski razvoj. Takođe, poznaje strukturu i oblik
baletskog repertoara. Osposobljen je za javne nastupe kao solista i kao član
ansambla. Trajanje školovanja je četiri godine.
Muzički saradnik- Obavlja poslove saradničke prirode - poput onih u
muzičkim programima radija, televizije i institucije kulture. Trajanje
školovanja je četiri godine.
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Muzički izvođač
Muzički saradnik
Ponuda
radne snage u
2009. godini
(tražioci
zaposlenja)
11
36
Broj
zapošljavanja u
toku 2009.
godine
11
17
LIKOVNA UMJETNOST
Za bavljenje likovnom umjetnošću najpotrebnija je ljubav prema likovnom
djelu i unutrašnji poriv da se likovnim jezikom iskažu misli i osjećanja. Od
tjelesnih sposobnosti potrebna je dobra ručna spretnost i spretnost prstiju te
dobar vid i razlikovanje boja. Likovni umjetnik treba da bude strpljiva i
uporna osoba, jer stvaranje pojedinih djela može trajati nekoliko mjeseci pa i
godina.
40
Za bavljenje likovnom umjetnošću nužna je sposobnost likovnog
izražavanja i likovni senzibilitet: osjećaj za dobru formu, za sklad boja i
perspektivu.
Nastavak školovanja moguć je na četvorogodišnjim studijama na
Akademiji likovnih umjetnosti.
Likovni saradnik- Ima razvijene sposobnosti zapažanja i sposobnosti
kritičkog prosuđivanja vrijednosti umjetničkog djela. Kod njega dominiraju
interesovanja prema umjetnosti i kulturi. Kreativni su i imaju razvijen osjećaj
za treću dimenziju, te razvijene osnove likovne pismenosti. Poznaju
slikarske terminologije. Imaju razvijene opažajne sposobnosti i osećaj za
sticanje estetskih vrijednosti. U obrazovnom programu za ovo zanimanje
dominantni su praktični predmeti: crtanje, slikanje, grafika, vajanje i dr.. Iza
toga je snažna teorijska podrška, neophodna svakom kreatoru i stvaraocu,
izražena kroz stručno-teorijske predmete: istorija umjetnosti, teorija forme,
slikarska tehnologija, restauracija i slikanje kopija i dr. Trajanje školovanja je
četiri godine.
Grafički dizajner - saradnik- bavi se izučavanjem područja grafičkog
dizajna, kao što su grafičke komunikacije, pismo, tipografija, plakat, obrada
knjige. Uz izučavanje likovnih tehnika, učenik ovladava i vještinom rada na
računaru u različitim softverima. Trajanje školovanja je četiri godine.
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Likovni saradnik slikar
Tehničar dizajna grafike
Ponuda
radne snage u
2009. godini
(tražioci
zaposlenja)
45
7
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
11
3
ZDRAVSTVO, FARMACIJA I SOCIJALNA ZAŠTITA
Školovanje je postavljeno tako da svršenim učenicima omogućava
direktno uključivanje u proces rada (bolnice, domovi zdravlja, klinike,
privatne zdravstvene ordinacije, apoteke, specijalizovane ustanove za
odmor i rehabilitaciju i dr.), ali i prohodnost na više škole i fakultete.
Prehodnost je veoma široka, gotovo neograničena, što znači da učenici
mogu da biraju ne samo fakultete zdravstvene struke već i sve ostale
fakultete i visoke škole, zavisno od ličnog interesovanja i sklonosti.
41
Rad na poslovima svih zanimanja zahtijeva visok stepen stručnosti,
humanosti, odgovornosti, tačnosti i preciznosti, kao i nesebičnu brigu za
druge, naročito bolesne i nemoćne. Ovi poslovi zahtijevaju i fizičku
izdržljivost i spretnost.
Da bi učenik upisao jedno od zanimanja u okviru ovog područja rada
potrebno je da je tokom osnovne škole ostavrivao dobre rezultate iz biologije
i hemije i pokazao sklonost ka izučavanju prirodnih naukka upošte.
Medicinski laboratorijski tehničar- Ovaj program osposobljava učenike
za rad u higijensko-epidemiološkoj službi u medicinskim centrima,
komunalnim službama, gradskim i regionalnim zavodima za zdravstvenu
zaštitu, službama zaštite na radu i sanitarnoj inspekciji za obavljanje
laboratorijskih analiza, testova i tehnika. Trajanje školovanja je četiri godine.
Medicinski kozmetičar- Vrši planiranje, koordinaciju i programiranje
kozmetičkih postupaka. Rukovodi radom kozmetičkog salona i saradnika.
Sprovodi kozmetičke procedure na zdravoj koži i daje uputstava za
svakodnevnu higijensko-estetsku njegu u zavisnosti od svojstava i statusa
kože, uz sprečavanje nastanka i širenja infekcija vršenjem svih metoda
sterilizacije. Bavi se pružanjem adekvatne njege zavisno od potreba klijenta,
sprovodi
fizikalno-kozmetoterapijske
procedure
(mehanoterapija,
elektroterapija, hidroterapija, peloidoterapija). Rukuje savremenim aparatima
i kozmetičkim priborom. Trajanje školovanja je četiri godine.
Farmaceutski tehničar- radi sa farmaceutskim sirovinama u pripremi i
proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda u apotekama, labaratorijama ili
farmaceutskoj industriji. Obavlja poslove koji zahtijevaju tačnost u radu,
spretnost u rukovanju sitnim predmetima i dobru oštrinu vida. Vrlo je važna
urednost i održavanje lične higijene. Trajanje školovanja je četiri godine.
Zdravstveni tehničar- osposobljava učenike za širok dijapazon radnih
mjesta u oblasti preventive i liječenja. Priprema učenike za najkompleksnije i
najodgovomije poslove u domenu svoje djelatnosti. Trajanje školovanja je
četiri godine.
Ginekološko – akušerski tehničar- radi u domovima zdravija i
stacionarnim ginekološko-akušerskim klinikama i bolnicama na poslovima
zdravstvene zaštite, njezi i liječenju ginekoloških bolesnica i u porodilištima
(vođenje porođaja, sprovođenje prve njege novorodenčeta, njega porodilje i
sl.). Trajanje školovanja je četiri godine.
Fizioterapeutski tehničar- radi u domovima zdravija i stacionarnim
zdravstvenim ustanovama (bolnicama) na njezi i rehabilitaciji obolijelih,
42
povrijđenih i invalidnih lica (djece i odraslih). U svom radu primjenjuje
opštemedicinske i fizikalno-terapijske procedure (masaža, primjena aparata
u vežbanju i dr.). Trajanje školovanja je četiri godine.
Zubno-stomatološki tehničar- obavlja medicinsko tehničke radnje u svim
fazama stomatološke službe. Za obavljanje radnih zadataka neophodni su:
stručnost, spretnost, inventivnost, smisao za komunikaciju sa pacijentom.
Zajedno sa stomatologom učestvuje u stomatološkim intervencijama.
Program obrazuje učenike iz oblasti zubne protetike, radi ovladavanja
tehnikama i vještinama u oblikovanju protetskih pomagala, prema funkcionalnim i estetskim potrebama i zahtjevima. Obavlja poslove u zdravstvenim
ustanovama u stomatološkoj službi, u privatnim ordinacijama i institucijama
koje se bave razvojem savremene tehnike i tehnologije u oblasti
stomatologije. Trajanje školovanja je četiri godine.
Zanimanja iz područja
rada koja su zastupljena
na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Farmaceutski tehničar
Pedijatrijska sestra
tehničar
Ginekološko- akušerska
sestra
Medicinska sestra –
tehničar
Laboratorijski tehničar
Stomatološki - zubni
tehničar
Fizioterapeutski tehničar
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
280
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
109
171
52
146
33
626
174
109
29
295
75
62
27
USLUŽNA DJELATNOST
U okviru područja rada Uslužne dijelatnosti učenici se osposobljavaju za
vođenje malog biznisa. Za uspjeh ovom području rada potrebna je opšta
tjelesna spretnost, komunikativnost, ljubaznost, urednost i prijatna
spoljašnost. Poželjno da učenici vole raditi sa ljudima i važno da imaju
razvijen smisao za estetiku.
43
Frizer- zanimanje frizera je djelatnost u području usluga usmjerenih na
njegu kose i brade, te estetskom uljepšavanju čovjeka. Posao frizera
je pranje, sušenje, šišanje, njega, estetsko oblikovanje kose žena i
muškaraca, privremeno i trajno oblikovanje kose, farbanje kose, nijansiranje
kose, brijanje i izbrijavanje brade, rad na filmu, TV-u i u pozorištu (izrada
frizura te priprema glumaca za nastup).
Frizeri rade u zatvorenom prostoru ali uglavnom u dobrim uslovima jer su
saloni u kojima rade najčešće veoma prijatnog izgleda. Na radnom mjestu
mogu im predstavljati problem snažni mirisi prilikom rada sa kozmetičkim
preparatima. Rad frizera srednje je naporan i zahtijeva aktivnost gotovo svih
mišića, pa je bolje ukoliko je frizer u dobroj fizičkoj kondiciji. Moraju biti brzi,
spretni i nadasve kreativni.
Frizeri nužno moraju imati razvijenu spretnost ruku i prstiju, a moraju biti
pokretljivi i spretni, te imati dobar vid i sposobnost razlikovanja boja. Trajanje
školovanja je tri godine.
Zanimanja iz
područja rada koja su
zastupljena na
evidenciji Zavoda za
zapošljavanje
Frizer za žene
Frizer za muškarce
44
Ponuda
radne snage u
2009. godini
(tražioci
zaposlenja)
620
181
Broj
zapošljavanja u
toku 2009. godine
112
38
TI I PREDUZETNIŠTVO
Prilikom izbora srednje škole treba da imate u vidu da privatni biznis
može biti jedna od mogućnosti vašeg budućeg zaposlenja. Dakle,
treba da razmišljate o tome da u budućnosti možete da budete
uspješni poslovni ljudi ili kako se često kaže biznismeni, preduzetnici
ili privatnici, i da to može u mnogome zavisiti od srednje škole koju
ćete izabrati. Pred vama je vrijeme, a vrijeme daje šansu i ono će
vam dati rezultat kako je ta šansa iskorišćena. Privatnim poslom se
uspješno, potpuno ravnopravno, bave i žene i muškarci tako da
otpočinjanje biznisa treba da bude realna opcija i za učenike i za
učenice.
Vi iz sadašnje perspektive, preko preduslova koje posjedujete i
predvidljivih aktivnosti, odlučujete, u mjeri u kojoj to zavisi od vas,
kako će izgledati vaša budućnost. Prilikom donošenja odluke - koju
srednju školu upisati, treba da vodite računa da li posjedujete neke od
preduslova koji su značajni za uspješno bavljenje biznisom:
- Porodična tradicija - Istraživanja su pokazala da u preko 52%
slučajeva roditelji preduzetnika imaju privatno preduzeće. Dakle uticaj
porodice na bavljenje privatnim biznisom je izuzetno veliki. Djeca
preduzetnika su najčešće preduzetnici. Razlog tome je što na osnovu
porodičnog iskustva djeca već imaju formirane sklonosti, poznaju
prednosti i mane privatnog biznisa i poznaju do najsitnijih detalja
posao kojim se bave njihovi roditelji. Veoma često biznisi prerastaju u
porodične biznise u koje se uključuje čitava ili dio porodice. Porodična
preduzeća se po pravilu veoma uspješno prilagođavaju promjenama
na tržištu i često prerastaju u velike kompanije.
- Osobine preduzetnika - ne postoji opšti kalup u koji bi se mogli
smjestiti svi preduzetnici. To su osobe najrazličitijih karakternih crta,
temperamenata, obrazovanja. Međutim, ipak postoje osobine koje se
najčešće vezuju za uspješne preduzetnike:
- Inovativnost - preduzetnici uvode nove ideje, već poznate stvari
rade na nove načine. Promjene su veoma bitna odlika uspješnih
preduzetnika;
- Upornost u u radu – njihovo radno vrijeme traje duže od ostalih.
Preduzetnici ne odustaju od svoje ideje dok god postoji ikakva
mogućnost za njenu realizaciju;
- Samopouzdanje – preduzetnici vjeruju u sebe. Oni uzimaju svoju
sudbinu u svoje ruke, nikad se ne predaju.
45
- Sposobnost postavljanja ciljeva - ciljevi su ti koji im daju snagu i
onda kada jedni ciljevi postanu dostižni zamjenjuju ih drugim;
- Imaju sposobnost da prepoznaju i iskoriste poslovne prilike;
- Razumno preuzimanje rizika - rizik je sastavni dio svakog posla a
posebno privatnog biznisa. Preduzetnik ulazi u one poslove u kojima
ima značajne šanse za uspjeh, u kojima je rizik sveden na minimum.
Biznis ideja najčešće definiše djelatnost i cilj biznisa. U njenu
realizaciju preduzetnik ulaže sebe sa svim svojim osobinama i
karakteristikama. Ukoliko posjedujete većinu osobina koje su odlika
preduzetnika razmišljajte o tome da u budućnosti otpočnete sopstveni
posao.
Raspoloživi resursi:
- Poslovni prostor - samo posjedovanje nekog prostora koji se može
upotrijebiti u poslovne svrhe otvara mogućnost razmišljanja u pravcu
osnivanja sopstvenog preduzeća čiju će djelatnost određivati njegova
lokacija, veličina i kvalitet.
- Posjedovanje zemlje - vlasništvo nad zemljom pruža pretpostavke
za:
• bavljenje raznim oblicima poljoprivrede, a u zavisnosti od
površine i lokacije omogućava izgradnju objekata za razne
namjene
• za bavljenje proizvodnjom, turizmom, ugostiteljstvom i sl.
- Ostala pokretna i nepokretna imovina – uspješni biznisi veoma
često nastaju na komparativnim prednostima, odnosno na
prednostima koje imamo u odnosu na konkurenciju. Vlasništvo nad
pokretnom i nepokretnom imovinom i njihova upotreba u cilju biznisa
može biti vaša prednost i pretpostavka za uspješan biznis.
Zašto neko pokreće sopstveni biznis? Motiv je bitan pokretač svakog
čovjeka pa i preduzetnika. Svako ko se opredijeli za otpočinjanje
biznisa ima svoje motive. Najčešći motivi zašto neko otpočinje biznis
su prije svega:
- Nezavisnost – otvaranje preduzeća omogućava preduzetniku da se
bavi onim što zaista želi, da ne radi za drugoga, da bude svoj gazda;
- Zarada ili profit - obezbjeđivanje finansijskih sredstava koje će mu
omogućiti zadovoljavanje ekonomskih, socijalnih i razvojnih potreba
predstavlja veoma značajan motiv. Jednom ostvaren finansijski
uspjeh u biznisu stvara širu sopstvenu osnovu i podstiče dodatno
angažovanje u cilju postizanja novih uspjeha;
46
- Samopotvrđivanje – predstavlja želju preduzetnika da kroz
realizaciju svoje biznis ideje, sebi i okolini, potvrdi svoju vrijednost.
Da li će neko izabrati konvencionalnu karijeru ili preduzetništvo, zavisi
od ličnosti – koji je put koji joj, po sopstvenom shvatanju, nudi više
mogućnosti. Privatni posao zahtjeva uporan i posvećen rad sa dugim
radnim vremenom. Praksa potvrđuje da se mnogo više i napornije
radi za sebe nego za drugoga ali i da taj rad donosi mnogo više
zadovoljstva. Odluka o bavljenju preduzetništvom je složena i rizična.
Šanse za uspjeh u privatnom biznisu su velike ukoliko se bavite
poslom koji volite i koji dobro poznajete.
47
MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA
Iako vam se to možda čini dalekim, već sada pri upisu u srednju školu
treba razmišljati i o mogućnostima zapošljavanja. Učenici koji ne
planiraju nastavak školovanja na nekom od obrazovih programa
visokih škola ili fakulteta naročito treba da obrate pažnju na
mogućnosti zapošljavanja u okviru zanimanja za koje se odluče.
U nastavku informatora pogledajte pregled po opštinama za
zanimanja III i IV SSS koja su zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Ponuda radne
snage u 2009.
godini
(tražioci
zaposlenja)
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
BERANE i ANDRIJEVICA
Prodavac
225
20
Maturant gimnazije
203
26
Automehaničar
157
10
Ekonomski tehničar
114
14
Konobar
97
3
Medicinski tehničar
94
5
Frizer muški / ženski
77
2
Šumarski tehničar
74
1
Kuvar
72
3
Bravar-Mašinbravar
65
5
Hemijsko - tehnološki tehničar
56
1
Farmaceutski tehničar
52
10
48
Ponuda radne
snage u 2009.
godini
(tražioci
zaposlenja)
50
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
2
Turistički tehničar
49
0
Tehničar drvoprerade
47
1
Elektrotehničar računara
47
5
Elektrotehničar telekomunikacija
46
3
Autoelektričar
43
7
Stomatološka sestra - tehničar
41
4
Elektrotehničar elektronike
38
8
Elektrotehničar energetike
37
3
Prodavac
339
99
Maturant gimnazije
209
75
Poljoprivredni tehničar
170
53
Turistički tehničar
106
32
Automehaničar
99
29
Ekonomski tehničar
98
40
Kuvar
83
30
Konobar
66
54
Prehrambeni tehničar
50
13
Tehničar kulinarstva
43
14
Veterinarski tehničar
41
5
Tehničar usluživanja
39
9
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Komercijalni tehničar
BAR
49
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Brodomašinski tehničar
Trgovački tehničar
Ponuda radne
snage u 2009.
godini
(tražioci
zaposlenja)
39
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
4
38
38
BIJELO POLJE, MOJKOVAC I KOLAŠIN
Prodavac
574
112
Maturant gimnazije
409
80
Mašinski tehničar
299
48
Tehničar prodaje
295
63
Automehaničar
263
45
Konobar
238
29
Kuvar
220
40
Ekonomski tehničar
219
36
Turistički tehničar
151
19
El. meh. maš i opreme
116
17
Mehaničar, mašinista, mašinbravar
115
61
Autoelektričar
107
15
Elektrotehničar telekomunikacija
101
9
Frizer
76
8
Vozač drumskog vozila
70
11
Elektroinstalater
66
17
Elektrotehničar računara
57
8
Elektrotehničar energetike
43
5
Instalater sanitarnih uređ. grij. i klimat.
43
6
50
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
Broj
zapošljavanja u
toku 2009.
godine
BUDVA
Turistički tehničar
123
44
Maturant gimnazije
93
35
Konobar
93
34
Prodavac
60
52
Ekonomski tehničar
40
11
Tehničar prodaje
37
50
Tehničar usluživanja
34
66
Kuvar
32
17
Tehničar kulinarstva
31
12
Prodavac
200
114
Maturant gimnazije
145
79
Automehaničar
112
43
Turistički tehničar
106
62
Brodomašinski tehničar
105
18
Nautički tehničar
93
14
Konobar
82
96
Kuvar
72
52
Ekonomski tehničar
62
57
KOTOR I TIVAT
51
Ponuda radne
snage u 2009.
godini
(tražioci
zaposlenja)
51
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
19
Elektromehaničar
46
16
Vozač drumskog vozila
42
45
Hemijski tehničar
36
10
Tehničar kulinarstva
32
14
Elektroinstalater
32
22
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Brodomehaničar
NIKŠIĆ, PLUŽINE I ŠAVNIK
Prodavac
393
37
Maturant gimnazije
347
80
Ekonomski tehničar
286
72
Mašinski tehničar
257
49
Komercijalni tehničar
198
38
Mehaničar, mašinista, mašinbravar
178
71
Tehničar prodaje
176
37
Konobar
168
30
Kuvar
168
19
Frizer
168
26
Automehaničar
164
50
Autoelektričar
147
33
Elektrotehničar energetike
129
33
Elektrotehničar elektronike
115
44
52
Ponuda radne
snage u 2009.
godini
(tražioci
zaposlenja)
85
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
27
Vozač drumskog vozila
73
14
Medicinski tehničar
45
19
Maturant gimnazije
34
1
Prodavac
30
1
Ekonomski tehničar
25
3
Ekonomski tehničar
326
66
Prodavac
222
47
Mašinski tehničar
167
37
Tehničar drumskog saobraćaja
153
35
Elektromehaničar
152
50
Automehaničar
137
32
Maturant gimnazije
124
32
Tehničar PTT saobraćaja
91
16
Konobar
86
13
Metalostrugar
73
16
Vozač drumskog vozila
54
24
Rudarski tehničar
51
14
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Metalostrugar
PLAV
PLJEVLJA
53
Ponuda radne
snage u 2009.
godini
(tražioci
zaposlenja)
50
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
10
Elektrotehničar računara
39
9
Elektroenergetski tehničar
39
19
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Kuvar
PODGORICA I DANILOVGRAD
Maturant gimnazije
774
326
Ekonomski tehničar
685
186
Prodavac
672
168
Automehaničar
313
95
Komercijalni tehničar
303
110
Konobar
252
83
Turistički tehničar
250
72
Frizer muški / ženski
232
30
Tehničar drumskog saobraćaja
231
73
Bravar
220
42
Elektrotehničar energetike
208
64
Mašinski tehničar / konstruktor
207
52
Pravni tehničar
199
68
Tehničar prodaje
198
181
Kuvar
196
50
Građevinski tehničar za niskogradnju
194
44
Hemijsko tehnološki tehničar
180
54
54
Ponuda radne
snage u 2009.
godini
(tražioci
zaposlenja)
151
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
34
Elektrotehničar elektronike
142
62
Elektrotehničar telekomunikacija
127
35
Medicinski tehničar
123
50
Tehničar usluživanja
121
38
Tehničar kulinarstva
118
56
Autoelektričar
115
54
Elektromehaničar
102
48
Poljoprivredni tehničar
101
18
Geodetski tehničar
97
21
Farmaceutski tehničar
90
44
Tehničar PTT saobraćaja
82
16
Pedijatrijska sestra
82
31
Hemijski laborant
78
13
Elektrotehničar računara
77
37
Građevinski tehničar za visokogradnju
75
20
Ginekološko-akušerska sestra
74
14
Laboratorijski tehničar
74
20
Limar / autolimar
70
13
Zubni tehničar
70
22
Elektroinstalater
60
53
Hidrograđevinar
56
24
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Vozač putničkog automobila
55
Ponuda radne
snage u 2009.
godini
(tražioci
zaposlenja)
49
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
8
48
23
37
16
Tehničar metalurg
33
10
Muzički saradnik
31
13
Prodavac
224
22
Automehaničar
170
13
Maturant gimnazije
163
17
Krojač i konfekcionar
103
8
Ekonomski tehničar
100
7
Elektrotehničar za računare
79
4
Konobar
64
2
Medicinski tehničar
45
6
Prodavac
260
76
Turistički tehničar
158
75
Ekonomski tehničar
80
18
Konobar
70
58
Maturant gimnazije
Kuvar
64
22
42
13
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Arhitektonski tehničar
Instalater sanit. uređ. grijanja i
klimatizacije
Stomatološka sestra - tehničar
ROŽAJE
ULCINJ
56
ZANIMANJA III i IV SSS koja su
zastupljena sa 30 i više nezaposlenih
lica
Ponuda radne
snage u 2009.
godini (tražioci
zaposlenja)
Broj
zapošljavanja
u toku 2009.
godine
HERCEG NOVI
Prodavac
159
114
Konobar
126
113
Kuvar jednostavnih jela
106
63
Trgovački tehničar
93
56
Ekonomski tehničar
80
30
Maturant gimnazije
78
49
Turistički tehničar
76
47
Automehaničar
54
16
Fizioterapeutski tehničar
40
19
Tehničar kulinarstva
31
16
Mašinski tehničar
272
29
Maturant gimnazije
213
23
Prodavac
158
18
Medicinski tehničar
57
8
Elektrotehničar energetike
53
6
Trgovački tehničar
39
8
Tehničar kulinarstva
43
2
Tehničar usluživanja
32
14
Maturant gimnazije
22
3
CETINJE
ŽABLJAK
57
CIPS - Centar za informisanje
I profesionalno savjetovanje
U sklopu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore postoji Centar za
informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS) čija svrha je
stvaranje kvalitetnog servisa za pružanje informacija i savjetodavnih
usluga iz oblasti profesionalne orijentacije u Crnoj Gori.
U prostorijama CIPS-a se po sistemu biblioteke, mogu naći
informacije o:
• obrazovnim programima u srednjim, višim i visokim školama,
• zahtjevima za uključenje u pojedine programe,
• uslovima za upis u škole i na fakultete, učeničkom i studentskom
standardu u domovima,
• finansijskoj pomoći prilikom školovanja,
• mogućnostima zapošljavanja,
• zanimanjima i njihovim zahtjevima,
• savjeti za buduće srednjoškolce,
• savjeti za buduće studente,
• savjeti za roditelje,
• informacije o mogućnostima obrazovanja u Crnoj Gori i zemljama u
okruženju,
58
• informacije o izvođačima obuka u Crnoj Gori (strani jezici, računari,
razna zanimanja...),
• informacije o tržištu rada,
… i sve što treba da znate pri izboru budućeg zanimanja i
razvoju karijere !
Sve navedene informacije koje možete naći u prostorijama CIPS-a,
možete naći i na web sajtu: www.cips.co.me
USLUGE KOJE SE U CIPS-U U OKVIRU PROFESIONALNE
ORIJENTACIJE MOGU DOBITI:
•Individualno informisanje učenika,
studenata, zaposlenih, nezaposlenih,
roditelja;
•Grupno
informisanje
učenika,
studenata, zaposlenih, nezaposlenih,
roditelja;
•Individualno savjetovanje učenika,
studenata, zaposlenih, nezaposlenih,
roditelja;
•Grupno
savjetovanje
učenika,
studenata, zaposlenih, nezaposlenih,
roditelja.
•Radioničarske aktivnosti.
Ko može koristiti usluge CIPS-a?
Budući srednjoškolci pred izborom
zanimanja...
Budući studenti pred izborom
zanimanja...
Nezaposleni koji se pripremaju za
zapošljavanje...
Nezaposleni s faktorom otežane
zapošljivosti...
Zaposleni koji traže promjenu
zapošljenja...
59
Kome preporučujemo da koriste usluge CIPS-a?
Svima koji još ne znaju koju srednju školu da upišu...
Svima koji još ne znaju koji fakultet da upišu...
Svima koji ne znaju koje su im sposobnosti najrazvijenije...
Svima koji žele da saznaju u kojim zanimanjima imaju najviše šansi
da budu uspješni...
• Svima koji žele da potvrde svoj izbor...
• Svima koji žele da izaberu alternativno zanimanje...
•
•
•
•
. . . svima koji nijesu sigurni u svoj izbor!!
Planirano je da osnivanje i razvoj CIPS centara bude sprovedeno na
cijeloj teritoriji Crne Gore i u svim opštinama, kao i da se u školama
osnuju CIPS punktovi preko kojih bi se mladi ljudi mogli informisati o
svim aktivnostima koje se sprovode. Za sada je osnovan CIPS centar
u Podgorici, koji je ujedno i Nacionalno koordinaciono tijelo za sve
CIPS centre i punktove u Crnoj Gori, i takođe je otvoren CIPS centar
u Baru.
60
CIPS - Podgorica
Novaka Miloševa 6/1,
81000 Podgorica,
Tel: +382 (20) 406 891,
Tel/Fax:+382 (20) 406 838,
Web adresa: www.cips.co.me
E-mail: [email protected]
CIPS - Bar
Jovana Tomaševića 33,
85000 Bar,
Tel. +382 (30) 311 463
Tel/Fax:+382 (20) 311 367
Web adresa: www.cips.co.me
E-mail: [email protected]
61
VRSTE I TIPOVI SREDNJIH ŠKOLA
Srednja škola vrši obrazovno vaspitnu djelatnost usmjerenu na sticanje i
razvijanje sposobnosti za rad, odnosno dalje obrazovanje učenika.
Njen cilj je da mladi steknu potrebna opšta, posebna i stručna znanja
vještine i navike zasnovane na dostignućima nauke, tehnike, kulture i
umjetnosti, da kod učenika razvije intelektualne, moralne i druge pozitivne
osobine ličnosti.
Srednje škole su:
GIMNAZIJE
U gimnaziji se stiče opšte obrazovanje iz društvenih i prirodno
matematičkih nauka radi nastavljanja školovanja na visokim školama i
fakultetima. Školovanje u gimnazijama traje četiri godine.
STRUČNE ŠKOLE
Stručna škola daje opšte, stručno i praktično obrazovanje. U našoj
Republici postoje:
ƒ Četvorogodišnje stručne škole u kojima se stiče stručno obrazovanje
četvrtog stepena stručne spreme.
ƒ Trogodišnje stručne škole u kojima se stiče stručno obrazovanje
trećeg stepena stručne spreme.
ƒ Dvogodišnje stručne škole u kojima učenik stiče niže stručno
obrazovanje u trajanju od dvije godine
UMJETNIČKE ŠKOLE
U umjetničkoj školi se pored odgovarajućeg obrazovnog programa
ostvaruje i program iz oblasti likovne, muzičke i baletske umjetnosti. Stiče se
četvrti stepen stručne spreme, a školovanje traje četiri godine.
62
KONKURS
ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U
CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU
OPŠTI USLOVI
Na konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili
osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina
života. Izuzetno u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18
godina života, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.
Kandidati za upis u I razred podnose sljedeća dokumenta:
1. Prijavu na konkurs. Na osnovu člana 13 Zakona o
administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br. 55/03)
kandidati za upis su oslobodjeni od plaćanja administrativne
takse.;
2. Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole;
3. Izvod iz matične knjige rođenih.
godine.
Prijava na konkurs podnosi se školi 14, 15, 16, 17 i 18. juna 2010.
Rang- lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli
škole najkasnije do 22. juna 2010. godine.
Prijava za upis učenika za sticanje III i IV stepena stručne spreme će
se podnositi školi 23, 24. i 25. juna 2010. godine.
KRITERIJUMI ZA UPIS
I Kriterijumi za upis učenika u I razred gimnazije
Upis učenika u I razred gimnazije, u slučaju kad je broj prijavljenih
kandidata za upis veći od broja traženog konkursom, vrši se na osnovu
Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u
gimnaziju (»Službeni list RCG«, br. 21/05, od 5. IV 2005. godine).
Kriterijumi za upis učenika u I razred gimnazije, na osnovu kojih se
utvrdjuje redosljed za upis, su:
63
1. opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole;
2. uspjeh iz maternjeg jezika, matematike i dva predmeta od
značaja za dalje školovanje u posljednja tri razreda osnovne
škole;
3. rezultati sa takmičenja, odnosno osvojene nagrade i priznanja.
Vrednovanje opšteg uspjeha
Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se
brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u
posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri (3).
Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.
Vrednovanje uspjeha iz predmeta
Uspjeh iz maternjeg jezika, matematike i dva predmeta od značaja
za dalje školovanje u posljednja tri razreda osnovne škole vrednuje se tako
što se pojedinačne ocjene iz tih predmeta saberu i njihov zbir podijeli sa
brojem dva (2).
Predmeti od značaja za dalje školovanje pri upisu učenika u I razred
gimnazije su sljedeći:
1. opšta gimnazija:
- strani jezik i fizika;
Napomena: Za opštu gimnaziju vrednuje se uspjeh iz onog stranog jezika iz
kojeg je učenik postigao bolji uspjeh.
Vrednovanje rezultata na takmičenju i priznanja
Vrednuju se rezultati učenika osnovne škole postignuti na
pojedinačnom takmičenju iz nastavnih predmeta tako što se kandidatu, koji u
posljednjem razredu osnovne škole osvoji jedno od prva tri mjesta, dodjeljuju
sljedeći bodovi:
1. Međunarodno takmičenje: I mjesto – 18 bodova; II mjesto – 16
bodova; III mjesto – 13 bodova;
2. Državno takmičenje: I mjesto – 12 bodova; II mjesto – 10
bodova; III mjesto – 7 bodova.
U slučaju, kada kandidat iz jednog predmeta osvoji pojedinačna
mjesta na više nivoa takmičenja uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat,
odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.
64
U slučaju, kada kandidat iz dva ili više predmeta osvoji po jedno ili
više pojedinačnih mjesta, bodovi iz svih predmeta sabiraju se po nivoima
takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno
najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.
Državno priznanje Diploma »Luča« vrednuje se sa 12 bodova.
Rangiranje kandidata za upis
Kandidati za upis u gimnaziju rangiraju se prema ukupnom broju
bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za upis na
jedinstvenoj rang-listi.
Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju
imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova:
1. po osnovu opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne
škole;
2. po osnovu ocjena iz predmeta koji se vrednuju za upis.
Komisija za upis, utvrđuje rang-listu kandidata u roku od sedam
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis u gimnaziju.
Utvrđena rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli u prostorijama
gimnazije.
Upis učenika u prvi razred srednje mješovite škole, u odjeljenja
gimnazije vrši se na isti način kao što se obavlja upis učenika u gimnaziji.
Pravna pouka:
Na utvrdjenu rang-listu, kandidat za upis ili njegov roditelj mogu
podnijeti prigovor nastavničkom vijeću gimnazije u roku od tri dana od dana
objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli. Odluka nastavničkog vijeća je
konačna.
II Kriterijumi za upis učenika u I razred srednjih stručnih škola
Redosljed za upis učenika u I razred srednjih stručnih škola se vrši
na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis
učenika u stručnu školu (»Službeni list RCG«, br. 21/05, od 5. IV 2005.
godine).
Način, postupak i vrednovanje kriterijuma za upis učenika u srednju
stručnu školu, u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, u slučaju kad je
broj prijavljenih kandidata za upis veći od broja traženog konkursom, vrši se
na način propisan ovim Pravilnikom.
Provjera posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti za upis vrši
se u skladu sa Pravilnikom.
65
Sadržaj provjere posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti,
utvrdjen je obrazovnim programom, a postignuti uspjeh se vrednuje na način
propisan ovim Pravilnikom.
Kriterijumi za upis učenika u I razred srednje stručne škole, na
osnovu kojih se utvrdjuje redosljed za upis, su:
1. opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole;
2. posebna nadarenost, odnosno umješnost od značaja za sticanje
obrazovanja.
Vrednovanje opšteg uspjeha
Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole, iskazuje se
brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u
posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri (3). Ukupan broj bodova
zaokružuje se na dvije decimale.
Vrednovanje posebne nadarenosti, odnosno umješnosti
Posebna nadarenost, odnosno umješnost pri upisu u srednju
stručnu školu vrednuje se kroz uspjeh iz dva predmeta od značaja za
sticanje obrazovanja u zadnja dva razreda osnovne škole na način što
ocjena odličan (5) nosi 11 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 8 bodova,
ocjena dobar (3) nosi 5 bodova i ocjena dovoljan (2) nosi dva boda.
Predmeti od značaja za sticanje stepena stručnog obrazovanja u
srednjim stručnim školama su sljedeći:
1. Područje rada: IV stepen / III stepen
- Mašinstvo i obrada metala - matematika i fizika / matematika i
tehničko obrazovanje.
- Saobraćaj - matematika i fizika / matematika i tehničko obraz.
- Elektrotehnika - matematika i fizika / matematika i tehničko
obrazovanje.
- Geodezija i gradjevinarstvo - matematika i fizika / matematika i
tehničko obrazovanje.
2. Područje rada: IV stepen / III stepen
- Geologija, rudarstvo i metalurgija - hemija i fizika / hemija i
tehničko obrazovanje.
- Hemija, nemetali i grafičarstvo - hemija i fizika / hemija i tehničko
obrazovanje.
66
- Tekstilstvo i kožarstvo - hemija i fizika / hemija i tehničko
obrazovanje.
3. Područje rada: IV stepen / III stepen
- Poljoprivreda, veterina, proizvodnja i prerada hrane - biologija i
hemija / biologija i hemija
- Šumarstvo - biologija i hemija / biologija i hemija
- Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita - biologija i hemija
4. Područje rada: IV stepen / III stepen
- Ekonomija, pravo, administracija
prvi strani jezik
-
maternji
jezik
i
5. Područje rada: IV stepen / III stepen
- Turizam, ugostiteljstvo i trgovina - maternji jezik i prvi strani jezik
6. Područje rada: IV stepen / III stepen
- Lične usluge - hemija i likovno vaspitanje
III Umjetničke škole
Za upis u stručne umjetničke škole (srednja muzička i srednja
likovna škola), umjesto vrednovanja iz dva predmeta od značaja za sticanje
obrazovanja u zadnja dva razreda osnovne škole, vrednuje se posebna
nadarenost i psihofizičke sposobnosti.
Posebna nadarenost i psihofizičke sposobnosti, vrednuju se na
način što se pokazana posebna nadarenost i psihofizičke sposobnosti
ocjenjuju opštim uspjehom: nedovoljan (1) koji nosi 0 bodova, dovoljan (2)
koji nosi 10 bodova, dobar (3) koji nosi 22 boda, vrlo dobar (4) koji nosi 34
boda i odličan (5) koji nosi 46 bodova.
Kandidat koji osvoji najmanje 10 bodova na provjeri posebne
nadarenosti i psihofizičke sposobnosti stiče pravo na upis, odnosno
rangiranje saglasno pravilniku.
Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole se vrednuje na
isti način kao u drugim stručnim školama.
Rangiranje kandidata za upis
Kandidati za upis u srednju stručnu školu rangiraju se prema
ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za
upis na jedinstvenoj rang-listi.
67
Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju
imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova po osnovu:
1. opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne škole;
2. posebne nadarenosti odnosno umješnost.
Pod jednakim uslovima dobitnici Diplome »Luča« imaju pravo
prvenstva upisa u I razred srednje stručne škole.
Komisija koju obrazuje direktor škole utvrđuje rang-listu kandidata u
roku koji je predviđen ovim konkursom.
Utvrđena rang-lista objavljuje sa na oglasnoj tabli u prostorijama
škole.
Pravo na prigovor
Na utvrđenu rang-listu, kandidat za upis ili njegov roditelj mogu
podnijeti prigovor nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana od dana
objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli.
Po prigovoru, nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri
dana od dana podnošenja prigovora.
Odluka nastavničkog vijeća je konačna.
Napomena:
1) Učenici koji se upišu u Srednju stručnu školu u Šavniku, ako žive
van Šavnika, imaće besplatan smještaj u Đačkom domu u Šavniku.
2) Škole ne mogu formirati odjeljenja ako ne postoji minimum broja
učenika koji je predvidjen zakonom i Pravilnikom o normativima i
standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje izvode
javno važeće obrazovne programe (»Službeni list RCG«, br. 73/03).
3) U školskoj 2010/2011. godini u svim školama u Crnoj Gori
primjenjuju se novi obrazovni programi.
68
Andrijevica
Srednja MJEŠOVITA ŠKOLA - Andrijevica
Adresa: Branka Deletića b.b.
Ime direktora: Branko Vukić
Broj telefona: +382 (51) 230 770;
+382 (51) 230 772
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.skole.cg.yu
O školi
Škola je formirana kao samostalna 17. maja 1996. godine. Nalazi se u ulici
Branka Deletića bb u Andrijevici. U školi ima 12 učionica, zbornica, 2
kancelarije, kompjuterska učionica, fiskulturna sala, kabinet za strane jezike i
2 školska poligona. U školi je upisano za školksu 2009/2010 godinu 204
učenika raspoređenih u 9 odjeljenja. Nastavu izvodi 25 nastavnika, a ostalo
osoblje čine direktor, administrativni radnik, računovođa, domar i 3 radnice
na održavanju higijene u školi.
Područje rada
- Gimnazija-opšti smjer
- Poljoprivreda, prizvodnja i prerada hrane
- Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni programi
- Gimnazija-opšti smjer
- Veterinarski tehničar
- Prehrambeni tehničar
Škola je za školsku 2010-2011 predložila Ministarstvu prosvjete na
odobravanje novih obrazovnih programa:
Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni program: Tehničar za kompjutersko konstruisanje i
upravljanje
Područje rada:Hemija i nemetali
Obrazovni program:Hemijsko tehnološki tehničar
Izvođenje nastave
Škola nema kabineta, osim jedne specijalizovane učionice za strane
jezike i računarske učionice.
69
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Jedna smjena (prije podne)
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirani broj učenika: 120 - Gimnazija-opšti smjer 30 učenika,
Veterinarski tehničar 30 učenika, Tehničar za kompjutersko
konstruisanje I upravljanje30 učenika i Hemijsko tehnološki tehničar 30
učenika.
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
4 gimnazijske učionice opremljene novim namještajem, komjuterska
učionica adekvatno opremljena, biblioteka sa 6500 knjiga, fiskulturna
sala (850m2).
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski jezik
Ruski jezik
Njemački jezik (prvi i drugi razred gimnazije)
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U veterinarskim stanicama Berane i Andrijevica, mljekarama,
pekarama, mesarama i školskim radionicama za bravare i
mašinbaravare koje su adekvatno opremljene za izvođenje praktične
nastave
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Klub mladih pisaca, Ekološka sekcija, Recitatorsko-dramska sekcija,
Šahovska sekcija, Debatni klub, Rukometna sekcija i Izviđači.
70
Bar
Gimnazija „NIKO ROLOVIĆ” - Bar
Opština: Bar
Ime škole: Gimnazija “Niko Rolović”
Adresa: Mila Boškovića 1
Ime direktora: Marko Milošević
Broj telefona: +382 (30) 313 438;
+382 (30) 312 244
E-mail: [email protected]
Web: www.niko-rolovic.edu.co.yu
O školi
Gimnazija u Baru je osnovana 1920. godine kao četvororazredna gimnazija,
a u višu realnu gimnaziju je prerasla 1953. godine. Ove školske godine
Gimnaziju pohađa oko 680 učenika, raspoređenih u 24 odjeljenja (po 6
odjeljenja svakog reazreda). Treći i četvrti razred učenici pohađaju po starim
nastavnim planovima i programima (opšti, prirodnomatematički i jezički
smjer), dok učenici prvog i drugog razreda pohađaju opštu gimnaziju po
novim nastavnim programima. Od septembra ove školske godine uslovi za
rad su značajno poboljšani, jer je školska zgrada u potpunosti sanirana.
Škola će nastojati da uslove za rad poboljšava i u narednom periodu.
Područje rada:
Opšta gimnazija
Obrazovni programi:
Opšta gimnazija
Izvođenje nastave:
Nastava se izvodi kabinetski
Smjene i termini smjena u kojima škola radi:
Škola radi u jednoj smjeni
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
7 odjeljenja opšte gimnazije, 210 učenika
71
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
24 učionice, ukupne površine 1500 m2, kompjuterska učionica je u
potpunosti opremljena (16 računara), škola posjeduje biblioteku sa
čitaonicom, kao i sportsku salu.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Prvi strani jezik je engleski, a drugi strani jezik: francuski, italijanski,
njemački i španski.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Dramski studio na francuskom jeziku, gitarska sekcija, novinarska
sekcija, recitatorska sekcija, poetski teatar, sportske sekcije i
planinarska sekcija.
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola - Bar
Opština: Bar
Ime škole: JU Srednja
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Adresa: Mila Boškovića 1
Ime direktora: Ramiza Kalamperović
Broj telefona: +382 (30) 312 977;
E- mail: [email protected]
O školi
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola je osnovana 10. marta 2003.god.
Smještena je u zgradi Gimnazije. Nastava se realizuje u poslije - podnevnoj
smjeni. Od samog osnivanja izraženo je veliko interesovanje za područje
rada, one koje smo verifikovali, tačnije za svaki upisni konkurs prijavi se
mnogo više učenika nego što nam dozvoljavaju prostorni kapaciteti. Tako da
svake godine ostane neupisano 50 - 60 učenika. 2003/4. godine upisali smo
318 učenika podijeljena u 11 odjeljenja. Danas škola broji 764 učenika,
odnosno 23 odjeljenja. Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola je moderna
vaspitno - obrazovna ustanova koja na pravi način odgovara zahtjevima
okruženja i tako opravdava svoje osnivanje pružajući obrazovne profile koje
nameće grad svojim intenzivnim narastanjem uslužnog, komer- cijalnog i
turističkog sektora.
72
Područje rada
- Ekonomija, pravo, administracija
- Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni programi
- Ekonomski tehničar
- Komercijalni tehničar
- Turistički tehničar
- Pravno-administrativni tehničar
- Tehničar usluživanja i kulinarstva
- Konobar, kuvar
Izvođenje nastave
Nastava se kabinetski izvodi dijelimično za pojedine predmete.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Radi u drugoj smjeni sa početkom u 14 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirani broj učenika je 210 u 7 odjeljenja I razreda i to:
ekonomski tehničar 2 odjeljenja
pravno-administrativni tehničar 1 odjeljenje
turistički tehničar 2 odjeljenja
tehničar usluživanja i kulinarstva 1 odjeljenje
konobar – kuvar 1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka,
sportska sala, itd.
Opremljenost škole je skromna:
24 učionice površine 1400 m2,
1 kompjuterska učionica,
1 biblioteka,1 sportska sala.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski jezik, Italijanski jezik, Francuski jezik, Njemački jezik, Španski
jezik
i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava za tehničare usluživanja i kulinarstva, kuvare i
konobare izvodi se u dobro opremljenoj kabinetu kuvarstva i
usluživanja u školi kao i u ugostiteljskim objektima u gradu. Praktična
73
nastava za turistički smjer uglavnom u školi i turističkim objektima u
gradu. Praktična nastava za smjerove ekonomski tehničar, turistički
trhničar i pravno-administrativni tehničar izvodi se u opremljenim
kabinetima u školi i povremenim obilascima i posjetama u gradu i
okruženju – sajmovi, ustanove, preduzeća.
Vannastavne aktivnosti
U školi radi više sekcija: novinarska, recitatorska, dramska, likovna,
ples i folklor, sportske sekcije, budući lideri, zavičajna, ekološka,
barmeni i flamberi, informatička, agencija za vođenje poslovnih knjiga,
turistička klub prijatelja engleskog jezika. Organizovan je rad klubova:
debatni, volonterski i omladinski forum.
Srednja Poljoprivredna škola - Bar
Opština: Bar
Ime škole: JU Srednja poljoprivredna škola
Adresa: Bijelisi b.b.
Ime direktora: Miloje Knežević
Broj telefona: +382 (30) 302 785;
+382 (30) 302 784
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.sps-bar.edu.cg.yu
O školi
Srednja poljoprivredna škola u Baru formirana je rješenjem Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva SRCG broj 7946 od 29. maja 1946. godine u toku
svog razvoja ova ustanova je imala sljedeće nazive: Srednja poljoprivredna
škola, Poljoprivredni školski centar «Dušan Vlahović», od 1976. godine
Biotehnički obrazovni centar «Dušan Vlahović», i od 28.12.1993. godine
ponovo JU Srednja poljoprivredna škola. Redovnu nastavu pohađa 552
učenik raspoređenih u 24 odjeljenja, četiri područja rada i 9 obrazovnih
profila, od čega šest na 4 stepenu i tri na trećem stepenu stručnosti.
Područje rada
- Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
- Mašinstvo i obrada metala
- Saobraćaj
- Lične usluge
Obrazovni programi
- Poljoprivredni tehničar
- Veterinarski tehničar
- Prehrambeni tehničar
74
- Instalater sanitarija, centralnog grijanja i klimatizacije
- Automehaničar
- Frizer/ka
- Kadet nautičke struke
- Kadet brodomašinske struke
- Agencijski, špeditersko carinski tehničar
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u prvoj smjeni, i to od 7:00 do 15:00 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
- Prehrambeini tehničar
1 odjeljenje
30 učenika,
- Veterinarski tehničar
1 odjeljenje
30 učenika,
- Poljoprivredni tehničar
1 odjeljenje
30 učenika
- Tehničar holtikulture (novi obrazovni program)
1 odjeljenje
30 učenika
- Nautički tehničar
1 odjeljenje
30 učenika
- Brodomašinski tehničar
1 odjeljenje
30 učenika
- Agenc.-špedit.-carinski tehn
1 odjeljenje
30 učenika
- Automehatroničar (novi obrazovni program)
1 odjeljenje
30 učenika
- Voćar, vinograd-ratar, povrtlar
1 odjeljenje
15+15 učenika
- Pekar-poslastičar
1 odjeljenje
15+15 učenika
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Specijalizovanih učionica 10 - 543.67m2
Kabineta 11 – 756.78m2
Fiskulturna sala 1159.85m2
Dvije kompjuterske učionice površine 114m2
Biblioteka sa čitaonicom 76 m2
Ukupna površina škole 5436 m2
Dvorište škole 45 000 m2
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski jezik
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Školska ekonomija za područje rada poljoprivreda, proizvodnja i
prerada hrane.
75
Saobraćaj – Luka Bar, Nimont Bar, Marina Bar.
Mašinstvo – Autoservisi, Jadran Bar i Javna preduzeća.
Lične usluge – Radionica u školi i privatni frizerski saloni.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Dramski studio, Eko škola, Literarna sekcija, Informatički klub, Debatni
klub, Crveni krst, Rasadničari - cvećari, Nautički klub.
76
Berane
Gimnazija „PANTO MALIŠIĆ“ - Berane
Opština: Berane
Ime škole: Gimnazija „Panto Mališić“
Adresa: Svetog Save 25
Ime direktora: Sreten Lutovac
Broj telefona: +382 (51) 230 104;
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.beranskagimnazija.com
O školi
JU Gimnazija „Panto Mališić“ je srednja škola sa najdužom i najplodnijom
tradicijom u Beranama. Od osnivanja 1913. godine do danas kroz ovu
ustanovu su prošle brojne uspješne generacije koje su i u nastavku svoga
školovanja dokazale kvalitet znanja koji je bio osnova u osvajanju budućih
zvanja i zanimanja. Brojni akademici, doktori nauka, umjetnici i drugi
stručnjaci pronijeli su slavu ove vaspitno-obrazovne ustanove. Nastavljajući
tradiciju koja obavezuje i podstiče na dalje uspjehe, Gimnazija i danas
školuje nove generacije koje se uklapaju u moderne tokove znanja, u okviru
redovne nastave ali i brojnih vannastavnih aktivnosti. Osvajajući brojna
priznanja i nagrade na opštinskom, republičkom i međunarodnom nivou,
učenici i njihovi mentori Beranskoj gimnaziji obezbjeđuju značajno mjesto u
sistemu obrazovnih institucija Crne Gore.
Područje rada
Gimnazija
Obrazovni programi
Opšti smjer
Izvođenje nastave
Nastava se kabinetski izvodi iz biologije, hemije, fizike, informatike,
vizuelnih umjetnosti, debate i njemačkog jezika.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u prvoj smjeni od 7:00 do 14:00
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
150 učenika – 5 odjeljenja opšteg smjera
77
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Školski prostor se sastoji od 25 učionica, 6 kabineta, fiskulturne sale,
biblioteke sa čitaonicom, zbornice i 3 kancelarije, a smješten je u
zgradi koja se sastoji iz dva dijela: starog, izgrađenog 1934. godine, i
novog koji je arhitektonski vješto uklopljen sa postojećom zgradom a
izgrađen krajem 70-tih godina prošlog vijeka.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleki, njemački, ruski, francuski, latinski
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Debatni klub, Dramski studio, izložbe, informatička radionica, književne
večeri, itd. Zajednica učenika realizuje brojne projekte (izdavanje
časopisa ITD i realizacija edukativnih projekata).
Srednja stručna škola - Berane
Opština: Berane
Ime škole: JU Srednja stručna škola
Adresa: Svetog Save 25
Ime direktora: Vujović Vaso
( E- mail:[email protected] )
Broj telefona: +382 (51) 230 014; 230 015
Fax:
+382 (51) 230 017
E- mail: s[email protected]
O školi
Škola je formirana odlukom Skupštine opštine Ivangrad 28.02.1991. godine
o transformaciji „Školskog centra usmjerenog obrazovanja“ – Ivangrad
sadašnje Berane). Taj datum je uzet kao dan škole. Novoj Elektrohemijsko tehničkoj školi (kako se tada zvala) pripale su elektro, hemijsko –
tehnološka, kožarska i tekstilna struka. 1. septembra 2003. godine škola je
promijenila naziv u JU Srednja stručna škola.
Područja rada
- Elektrotehnika
- Hemija, nemetali i grafičarstvo
- Lične usluge
78
- Arhitektura, geodezija i građevinarstvo
Obrazovni programi
Elektrotehnika
III stepen
- Elektroinstalater
- Autoelektičar
IV stepen
- Elektrotehničar energetike
- Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje
- Elektrotehničar telekomunikacija
- Elektrotehničar računara
- Elektrotehničar multimedija – NOVO ZANIMANJE!
Lične usluge
III stepen
- Frizer/ka
Arhitektura, geodezija i građevinarstvo
-Građevinski tehničar – NOVO ZANIMANJE!
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi samo u prijepodnevnoj smjeni.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
- Elektrotehničar energetike / elektrotehničar za rashladne i termičke
uređaje
(15+15 učenika) 1 odjeljenje
- Elektrotehničar telekomunikacija / Elektrotehničar računara
(15+15 učenika) 1 odjeljenje
- Elektrotehničar multimedija (30 učenika) 1 odjeljenje
- Građevinski tehničar
(30 učenika) 1 odjeljenje
- Elektroinstalater / autoelektričar
(15+15 učenika) 1 odjeljenje
- Frizer/ka
(25 učenika) 1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
26 učionica, 9 kabineta: 2 kompjuterske učionice, 1 telekomunikacija, 1
energetike, 1 za praktičnu nastavu (elektro), 1 hemijska laboratorija,1
kabinet za praktičnu nastavu (građevina), 2 školska frizerska salona, 1
školska biblioteka i 1 fiskulturna sala.
79
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U kabinetima (radionicama) i školskom frizerskom salonu, a
profesionalna praksa se izvodi u odgovarajućim preduzećima tj.
firmama sa kojima škola sklapa ugovor o saradnji.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Slobodne aktivnosti i sekcije: dramska i literarna, šahovska, sportska
sekcija i sekcija elektrotehnike.
Srednja Medicinska škola „DR BRANKO ZOGOVIĆ’’ - Berane
Opština: Berane
Ime škole Srednja medicinska škola
‘’Dr Branko Zogović’’
Adresa: ul Svetog Save 25
Ime direktora: Raičević Žarko
Broj telefona: +382 (51) 230 124;
+382 (51) 230 125
E-mail: [email protected]
Web adresa:www.mojaskola.me/medicinskaberane
O školi
Srednja medicinska škola počela je sa radom školske 1995/96. godine u
Beranama, kao područno odjeljenje Medicinske škole iz Podgorice. Akt o
njenom osnivanju kao samostalne škole donesen je 5. avgusta 1996.
godine. Školske 1995/96. godine upisana su 122 učenika, raspoređena u tri
odjeljenja (ginekološko akušerska sestra, medicinska sestra - tehničar i
pedijatrijska sestra - tehničar). Školske 1996/97. godine počela je sa radom
kao samostalna škola JU Srednja medicinska škola ‘’Dr Branko Zogović’’.
Od tada pa sve do danas Srednju medicinsku školu ‘’Dr Branko Zogović’’ u
Beranama pohađa veliki broj učenika iz Berana i gradova iz okruženja. Oni
su se tokom predhodnog perioda obrazovali u okviru 8 obrazovnih profila.
Ove godine školu pohađa 786 učenika rasporedjenih u 26 odjeljenja.
Područje rada
Zdravstvo, Farmacija i Socijalna zaštita
Obrazovni programi
U školi postoje sljedeći obrazovni profili:
80
- farmaceutski tehničar,
- ginekološko - akušerska sestra,
- medicinska sestra - tehničar,
- pedijatrijska sestra - tehničar,
- laboratorijski tehničar,
- sanitarno ekološki tehničar,
- zubni tehničar.
Novi obrazovni programi:
- zdravstveni tehničar,
- ginekološko akušerski tehničar,
- farmaceutski tehničar,
- fizioterapeutski tehničar,
- medicinsko laboratorijski tehničar,
- medicinski kozmetičar.
Izvođenje nastave
Časovi biologije, anatomije i fiziologije i hemije se izvode kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u poslijepodnevnoj smjeni u periodu od 14:00 h do 19:10 h, s
tim što se praktična nastava izvodi u periodu od 7 do 14 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
U ovoj školskoj godini planiran je upis 180 učenika:
- zdravstveni tehničar
2 odjeljenja
- farmaceutski tehničar
1 odjeljenje
- fizioterapeutski tehničar
1 odjeljenje
- medicinski laboratorijski tehničar
1 odjeljenje
- medicinski kozmetičar
1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
- 27 učionica, opremljena biblioteka, kompjuterska učionica, opremljeni
kabineti za izvođenje nastave iz farmaceutske i laboratorijske grupe
predmeta (3 laboratorije i apoteka), zdravstvene njege i zdravstvene
njege djece, računarstva i informatike, dva kabineta za obrazovni profil
zubni tehničar.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Ruski jezik
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava se izvodi u Opštoj bolnici Berane, Domu zdravlja ‘’Dr
81
Nika Labović’’–Berane, kao i u kabinetima koje škola posjeduje.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
U školi postoje sljedeci klubovi i sekcije:
klub mladih istraživača, mladi fizičari, mladi biolozi, mladi geografi,
mladi matematičari i programeri, klub ljubitelja stranih jezika, klub prve
pomoći i anatomije, debatni klub, klub ljubitelja knjige, dramski studio,
dramska sekcija, recitatorska sekcija i sportska sekcija i klub
dobrovoljnih davaoca krvi.
SSŠ „VUKADIN VUKADINOVIĆ“ - Berane
Opština: Berane
Ime škole: Javna Ustanova
Srednja stručna škola
„Vukadin Vukadinović”
Adresa: Novo naselje b.b.
Ime direktora: Dragutin Pajković
Broj telefona: +382 (51) 230 390;
E - mail: [email protected]
Web adresa: www.vvukadinovic.edu.cg.yu
O školi
JU Srednja stručna škola «Vukadin Vukadinović» je obrazovno vaspitna
ustanova koja funkcioniše po savremenim standardima. raspolaže sa 3.056
m2 korisne površine. Osim u Matičnoj školi nastava se izvodi i u Područnom
odjeljenju Petnjica na 950 m2 korisne površine.
Područje rada
- Šumarstvo i obrada drveta
- Trgovina turizam i ugostiteljstvo
- Saobraćaj
- Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
- Veterina
- Ekonomija pravo i administracija
- Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni programi
- Tehničar drvoprerade
- Šumarski tehničar
- Turistički tehničar
- Konobar
- Kuvar
82
- Tehničar drumskog saobraćaja
- Poljoprivredni tehničar
- Veterinarski tehničar
- Ekonomski tehničar
- Pravno-administrativni tehničar
- Tehničar marketinga i trgovine
- Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
- Automehaničar
Moguća novina: - Špeditersko - agencijski i carinski tehničar
Izvođenje nastave
Kabinetska nastava izvodi se za pojedine nastavne predmete pa tako
škola posjeduje sljedeće kabinete: šumarski kabinet, kabinet za
računare, kabinet za ugostiteljsku struku, kabinet drvoprerade, kabinet
stranih jezika, kabinet mašinstva i kabinet za preduzeće za vježbu (eco
net) i kabinet za poljoprivredu i veterinu.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
Prva smjena od 7:30 do 13:15 h
Druga smjena od 13:15 19:00 h
U PO Petnjica od 08:00 do 13:30
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima (11
odjeljenja planirano)
• Planirani broj upisanih učenika 330 a odjeljenja:
• Tehničar drvoprerade
0,5
• Šumarski tehničar
0,5
• Turistički tehničar
1
• Konobar
0,5
• Kuvar
0,5
• Tehničar drumskog saobraćaja
1
• Špeditersko - agencijski i carinski tehničar
1
• Poljoprivredni tehničar
0,5
• Veterinarski tehničar
0,5
• Ekonomski tehničar
1
• Pravno- administrativni tehničar
1
• Tehničar marketinga i trgovine
1
• Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
1
1
• Automehaničar
83
Od ovog ukupnog broja odjeljenja 3 se planiraju u PO Petnjica i to :
• Tehničar marketinga i trgovine
1
• Poljoprivredni tehničar
0,5
• Veterinarski tehničar
0,5
• Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
0,5
• Automehaničar
0,5
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Ukupno učionica - 25 od toga 14 (1.120 m2 ) matična škola + 11 - PO
Petnica (650 m2).
Kabineti:
informatike
i
birotehnike,
saobraćaja,
šumarstva,
drvoprerade, ugostiteljstva, poljoprivrede i veterine (328 m2)
kompjuterskih učionica (90m2) biblioteka (34 m2) sportska sala (740
m2) radionički prostor (414 m2) kabinet za preduzeće za vježbu (eco
net) (95 m2).
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Ruski, Francuski, Njemački i Latinski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Centar za obuku kadrova u drvopreradi – stolarska radionica za
izvođenje praktične nastave za obrazovne programe Tehničar
drvoprerade i Stolar. Restoran – za izvođenje praktične nastave za
obrazovne programe – Turistički tehničar, Tehničar usluživanja,
Tehničar kulinarstva, Konobar, Kuvar. Arboretrum, staklenici i
plastenici za izvođenje praktične nastave za obrazovne programe
Šumarski tehnićar, Poljoprivredni tehničar. Radionica bravara,
instaletera i automehaničara za za izvođenje praktične nastave za
obrazovne programe automehaničar, instalater i bravar.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Klub mladih pisaca, sportsko društvo, pokret gorana, izviđačko
društvo, šahovska sekcija, sekcija biologa, sekcija stranih jezika,
likovna i muzička sekcija planinarsko društvo.
84
Bijelo Polje
Gimnazija „MILOJE DOBRAŠINOVIĆ“ - Bijelo Polje
Opština: Bijelo Polje
Ime škole: Gimnazija „Miloje Dobrašinović“
Adresa: Volođina b.b.
Ime direktora: Danilo Cmiljanić
Broj telefona: +382 (50) 486 622
E-mail: [email protected]
Web adresa:
O školi
Nema značajnijeg događaja poslije dobijanja slobode 1912.g. i 1945.g. od
otvaranja Gimnazije u Bijelom Polju 1926.g. i Više Realne Gimnazije 1953.g.
Prvi direktor gimnazije bio je Miloje Dobrašinović, profesor matematike, čije
ime škola danas nosi. Već tri godine škola radi po reformisanom programu.
U školskoj 2008/2009.g. upisano je 635 učenika. Škola se može pohvaliti
izuzetno zavidnim rezultatima na svim smotrama znanja, tako da su i ove
godine učenici naše škole osvojili I mjesto na Državnom takmičenju iz
biologije, hemije i ruskog jezika, što pokazuje da je nivo znanja na izuzetno
visokom nivou. Takođe na smotrama recitatora i besjedništva osvojili smo
prva tri mjesta. Svake godine u školi se organizuje šahovski turnir, sportska
takmičenja, humanitarne žurke, akcije prikupljanja knjiga za bibilioteku, kao i
organizovanje učeničkih predstava, debatni klub, itd.
Područje rada:
Gimnazija
Obrazovni programi:
Opšti smjer
Izvođenje nastave:
Nastava se ne izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
I smjena 07:30 – 13:20
II smjena 13:30 – 19:20
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
I razred - 210 učenika 7odjeljenja opšte gimnazije
85
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
12 učionica 700 m2 Kabineti – 4 Kompjuterska učionica – 1 Biblioteka
sa preko 20 hiljada knjiga Sportska sala 800 m2
Strani jezici koji se izučavaju u školi
I strani jezik – engleski; II strani jezik – ruski; II strani jezik - francuski
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Dramska sekcija, Literarna sekcija, Sekcija
Recitatorska sekcija i Debatni klub Besjedništvo.
modernog
plesa
SREDNJA STRUČNA ŠKOLA - Bijelo Polje
Opština: Bijelo Polje
Ime škole: JU Srednja stručna škola
Adresa: Voja Lješnjaka 27
Ime direktora: Božidar Ljujić
Broj telefona: +382 (50) 433 224;
+382 (50) 433 231
E-mail: [email protected]
O školi
JU Srednja stručna škola je počela sa radom 23. Aprila 1922 . god. kao
Ženska zanatska škola na inicijativu Kola srpskih sestara, uz odobrenje
Ministarstva industrije i trgovine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Škola
ima dugu tradiciju i tokom svog razvoja i postojana više puta je mijenjala
svoje ime, a uporedo sa tim mijenjala se njena organizacina struktura i
programska orijentacija. Od januara 2005. god. škola nosi sadašnji naziv.
Škola je verifikovana za područja rada III , IV i V stepena. Škola ima
direktora, pomoćnika direktora, pedagoga, psihologa i bibliotekara.
Transformacija Škole u skladu sa reformom školstva započela je 2001.
godine. Realizovano je i u toku je relizacija nekoliko infrastrukturnih i
razvojnih projekata.
Područje rada
- Mašinstvo i obrada metala
- Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
- Poljoprivreda, proizvodnja i prehrana
- Saobraćaj
86
Obrazovni programi
- Tehničar za kompjutersko konstruisanje
- Automehaničar
- Instalater sanitarnih uređaja, grijana i klimatizacije
- Turistički tehničar
- Tehničar prodaje
- Kuvar
- Konobar
- Prehrambeni tehničar
- Tehničar drumskog saobraćaja
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski u potpunosti.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Termini smjena:
I smjena od 7:30 do 13:30 h
II smjena od 13:30 do 19:30 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirani broj učenika koji će biti upisani je 270:
Mašinstvo i obrada metala
3 odjeljenja;
Trgovina, turizam i ugostiteljstvo
4 odjeljenja;
Poljoprivreda, proizvodnja i prehrana
1 odjeljenje;
Saobraćaj
1 odjeljenje.
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Škola raspolaže sa 11 učionica, ukupne površine 550 m2 i one su
solidno opremljene. Dobro su opremljeni kabineti za turizam,
ugostiteljstvo, automehaničare, instalatere, opštu mašinsku praksu ,
kabinet za informatiku i kabinet za tehničare prodaje. Biblioteka je
snabdjevena sa potrebnim knjigama koje su predviđene programom.
Sportska sala je u dobrom stanju i može da odgovori potrebama
učenika. Škola posjeduje kabinete za fiziku, hemiju i biologiju gdje će
uskoro stara oprema biti zamijenjena sa novom.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Ruski i Engleski jezik.
87
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava se izvodi u školskim radionicama, kabinetima i kod
poslodavaca.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Novinarsko-literarna sekcija, kulturno-zabavna, sportske sekcije,
preduzeća za vježbe i debatni klub. Organizuje se dopunska i dodatna
nastava.
88
Srednja ELEKTRO-EKONOMSKA škola - Bijelo Polje
Opština: Bijelo Polje
Ime škole: Srednja Elektro-Ekonomska Škola
Adresa: Voloðina bb
Ime direktora: Božidar Ljujić
Broj telefona: +382 (50) 433 224; +382 (50) 433 231
E-mail: [email protected]
Web adresa:
O školi
Mješovita srednja škola, danas Elektro-ekonomska u Bijelom Polju nastala je
1991. godine transformacijom Obrazovnog centra “ Miloje Dobrašinović “,
formiranog spajanjem dotadašnjeg Školskog centra za stručno obrazovanje
kadrova u privredi “Veljko Vlahović” i bjelopoljske Gimnazije, 9 februara
1980. godine, nakon izjašnjavanja kolektiva obje škole na referendumu.
Kolektiv škole broji 68 radnika, od kojih 46 izvodi nastavu i 22
administrativno-tehnička radnika. Škola u saradnji sa Narodnim
Univerzitetom “ Milun Božović “ i Zavodom za zapošljavanje već 7 godina
organizuje školu računara. Školske 2002/03. godine Škola je dobila
verifikaciju od Ministarstva prosvjete i nauke za organizovanje nastave i
ispita petog stepena stručnosti za područje elektrotehnike.
Područje rada
Elektrotehnika
Ekonomija, Pravo i administracija
Obrazovni programi
Elektrotehničar/ka računara
Elektrotehničar/ka telekomunikacija
Elektrotehničar/ka energetike
Elektrotehničar/ka termickih i rashladnih uređaja
Ekonomski tehničar/ka
Komercijalni tehničar/ka
Tehničar/ka marketinga i trgovine
Pravni tehničar/ka
Izvođenje nastave
Nastava se ne izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Nastava se izvodi u dvije smjene u sledecim terminima: od 7:30 do
13:15 h od 13:30 do 19:15 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Područje rada:
Elektrotehnika
Obrazovni profili IV stepena stručnosti
- Elektrotehničar/ka računara 1 30
- Tehničar/ka montaže telekomunikacionih mreža 1 30
- Elektrotehničar energetike/elektrotehničar za termičke i rashladne
uređaje 1 15+15
-Autoelektričar 1 30
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sporska sala, itd.
Škola danas raspolaže sa 14 učionica, ukupne površine 687 kvadratnih
metara, sa 4 specijalizovane učionice ( za računarstvo i informatiku,
elektrotehniku i strane jezike). Škola raspolaže sa fiskulturnom salom
površine 312 kvadratnih metara, koja je funkcionalna za izvođenje
nastave. Pored navedenih prostorija škola raspolaže sa zbornicom, sa
dvije kancelarije, sa sopstvenom bibliotekom koja raspolaže sa 6.723
knjige. Učenicima naše škole je omogućeno korišćenje moderno
opremljenih komjuterkih ucionica i cjelodnevni pristup internetu,Škola
zajedno sa Gimnazijom raspolaže sa dva sportska poligona.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski jezik Ruski jezik
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Školska radionica
Preduzeće (učionica moderno opremljena)
Poslovni partneri
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Klub informatičara Debatni klub Sportske sekcije
Budva
Srednja mješovita škola „DANILO KIŠ” - Budva
Opština: Budva
Ime škole: JU Srednja Mješovita Škola „Danilo Kiš”
Adresa: Trg sunca b.b.
Ime direktora: Popović Srđa
Broj telefona: +382 (33) 451 260;
E-mail: [email protected]
Web adresa:
O školi
Škola je osnovana 1987.g. kao Školski centar za Srednje obrazovanje i
vaspitanje. Tada je škola imala 9 odjeljenja (270 učenika) i 24 zaposlena
radnika. Danas škola nosi ime „Danilo Kiš”. Školu pohada 990 učenika
raspoređenih u 37 odjeljenja. Nastavu izvode 67 profesora u dvije smjene. U
školi su zaposlena 84 radnika. Školom rukovodi direktor mr Srđa Popović i
pomoćnici prof. Budimir Novićević i prof. Tašana Lazović.
Područje rada
- Gimnazija
- Trgovina, ugostiteljstvo, turizam
- Ekonomija, pravo i administracija
Obrazovni programi
- Gimnazija-opšti smjer
- Turistički tehničar
- Tehničar usluživanja
- Tehničar marketinga i tgovine
- Tehničar kulinarstva
- Tehničar prodaje
- Ekonomski tehničar
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski za određenu grupu predmeta.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Nastava se izvodi u dvije smjene u sledećim terminima:
I smjena od 7:30 do 13:15 h
II smjena od 13:30 do 19:15 h
89
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Gimnazija-opšti smjer
90 ušenika (3 odjeljenja)
Turistički tehničar
60 učenika (2 odjeljenja)
Tehničar usluživanja
30 učenika (1 odjeljenje)
Tehničar marketinga i tgovine
30 učenika (1 odjeljenje)
Tehničar kulinarstva
30 učenika (1 odjeljenje)
Tehničar prodaje
30 učenika (1 odjeljenje)
Ekonomski tehničar
30 učenika (1 odjeljenje)
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
U školi ima 26 učionica x 56 m2 = 1456 m2 . Opremljenost škole sa
učilima je standardna. Kompjuterska učionica od 65m2 je opremljena
sa 20 najsavremenijih računara, mrežom, projektorom i kompletnom
pratećom opremom. Birotehnički kabinet od 40m2 sa 16 računara,
biblioteka sa čitaonicom od 60 m2. Škola nema sportsku salu.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Francuski, Italijanski i Njemački.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U školskoj kuhinji i restoranu.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Debatni klub, Dramska sekcija, Sportske sekcije, Literarna sekcija,
Šahovska sekcija i Informatička sekcija.
90
Cetinje
Gimnazija CETINJE - Cetinje
Opština: Cetinje
Ime škole: Gimnazija Cetinje
Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 95
Ime direktora: Đurišić Miomir
Broj telefona:+382 (41) 230 055
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.cetinjskagimnazija.co.me
O školi
Cetinjska gimnazija osnovana je 1880. godine. i školovala je preko 100
generacija učenika od kojih su mnogi postali poznati naučnici, umjetnici,
književnici, političari, kulturni i javni radnici i sl. Ima veoma bogatu i
zanimljivu istoriju, kao i veliki značaj za razvoj crnogorske inteligencije.
Danas je Cetinjska gimnazija smještena u prelijepoj zgradi koja je renovirana
prije tri godine, tako da ima sve potrebne prostorne, materijalne, ali
kadrovske uslove za kvalitetno obavljanje obrazovno-vaspitne djelatnosti.
Školu pohađa 313 učenika raspoređenih u 12 odjeljenja, a nastavu izvodi 28
profesora. Škola ima sportsku salu, bogatu biblioteku, računarsku učionicu,
kabinete... Pored redovne nastave, u školi su zastupljene i mnoge
vannastavne aktivnosti.
Područje rada
Gimnazija
Obrazovni programi
Opšti smjer
Izvođenje nastave
Nastava se ne izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Prva smjena od 7:30 do 13:30 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
90 učenika (3 odjeljenja po 30 učenika)
91
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
12 učionica-ukupna površina 674 m2, 1 kompjuterska učionica,
površine 66 m2, biblioteka površine 72 m2, sportska sala površine 288
m2.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Italijanski, Francuski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Dramska sekcija, debatni klub, ekološka sekcija, sportska sekcija
(fudbal), muzička sekcija, likovna sekcija.
SREDNJA STRUČNA ŠKOLA - Cetinje
Opština: Cetinje
Ime škole: JU Srednja Stručna Škola
Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 95
Ime direktora: Ljubomir Ražnatović
Broj telefona: +382 (41) 233 508;
+382 (41) 233 508
E-mail: [email protected]
O školi
Osnovana je i počela sa radom školske 1932/33 a radila sa kraćim prekidom
do 1941.god. Godine 1946 ponovo počinje sa radom kao Državna škola
učenika u privredi. Tokom svog postojanja škola je mijenjala nazive: od
1964/65.g. nosi naziv Školski centar za stručno obrazovanje „Bogdan
Laković“ Cetinje. Od 1.9.1976.g. škola radi u sastavu Obrazovnog centra
Cetinje. Od školske 1993/94.g. njen naziv mijenja se u JU Srednja škola
Cetinje. Kao JU Mješovita stručna škola registrovana je kod Privrednog suda
u Podgorici. Od 2004.g. škola nosi naziv JU Srednja stručna škola Cetinje.
Područje rada
- Mašinstvo i obrada metala
- Saobraćaj
- Ugostiteljstvo, Trgovina i Turizam
- Zdravstvo, Farmacija i Socijalna zaštita
92
Obrazovni programi
- mašinski tehničar
- tehničar prodaje
- turistički tehničar
- tehničar drumskog saobraćaja
- medicinska sestra – tehničar
- prodavač - III stepen
Izvođenje nastave
Nastava se ne izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
I smjena od 7:30 do 13:25 h
II smjena od 14:00 do 19:55 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirano je 150 učenika u 5 odjeljenja:
- mašinski tehničar
30 učenika
- turistički tehničar
30 učenika
- medicinska sestra – tehničar
30 učenika
- ekonomski tehničar
30 učenika
- kuvar – konobar
15 + 15 učenika
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Učionice – opšte namjene. Kompjuterska učionica posjeduje 15 + 1
računara, projektor i prateću opremu. Površina 65 m2. Biblioteka se
nalazi u kompjuterskoj učionici i ima 3000 knjiga. Sportska sala je
površine 288 m2.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Francuski, Italijanski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam izvodi se u
privatnim objektima, za medicinske sestre u bolnici Danilo I na Cetinju,
za mašinske tehničare i saobraćajne tehničare u školskoj radionici.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
- Štampanje zbornika radova učenika i nastavnika,
- Učestvovanje na danima frankofonije,
- Učestvovanje na Festivalu učeničkog dramskog stvaralaštva,
- U školi djeluju dramske grupe modernog i orijentalnog plesa.
93
Srednja likovna škola „PETAR LUBARDA“ - Cetinje
Opština: Cetinje
Ime škole: JU Srednja likovna škola
„Petar Lubarda“
Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 95
Ime direktora: Srđan Ilinčić
Broj telefona: +382 (41) 233 600;
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.slslubarda.cg.yu
O školi
Prvu Umjetničku školu u Crnoj Gori, osnovali su crnogorski umjetnici Petar
Lubarda i Milo Milunović, na Cetinju 1946 godine. Lubarda je bio njen prvi
direktor, a Milunović profesor crtanja i slikanja. Škola se 1948.godine seli u
Herceg Novi i pedesetih godina se ukida kao kadrovska škola. Radoslav
Milošević-Atos, uz pomoć poštovalaca umjetnosti, i nadležnih institucija Crne
Gore uspijeva da obnovi školu kroz obrazovni profil „Likovni tehničar“ 1991 u
okviru Srednje škole koju će nakon sedam godina, školske 1998/99.
osamostaliti u posebnu instituciju pod sadašnjim nazivom uz podršku
Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore. Iste godine se uvodi još jedan
obrazovni program „Tehničar dizajna grafike“ da bi 2004. godine krenuo
reformisani program „Likovni saradnik slikar“ zamijenivši „Likovnog
tehničara“. Time je škola značajno obogatila svoju obrazovnu ponudu. Škola
ima web stranu još od 1998. godine. Od ne malog značaja je i Studentski,
odnosno đački dom u gradu pod Lovćenom koji svake godine udomi 15-tak
naših učenika što, osim interesantnih programa i postignutog rejtinga,
takođe utiče na atraktivnost ove škole na širem crnogorskom prostoru. Bivši
učenici škole Mrdak Branko i Ilinčić Srđan, sada su profesori škole. Ogromna
većina nastavnog kadra završila je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju.
Škola ima, osim direktora, još tri magistra slikarstva: Sekulić Gorana, Mrdak
Branka i Ilinčić Srđana. Studenti FLU Cetinje obavljaju praksu iz metodike u
ovoj školi. Približno polovina studenata FLU su bivši đaci škole. Školske
2000/2001. godine zabilježen je rekordni upis učenika ove škole na tri
likovne akademije na Cetinju, u Trebinju i Beogradu od ukupno 18 upisanih
učenika naše škole. Saradnja sa muzičkim školama, stručnim školama,
gimnazijama, vrtićima i domovima za djecu sa posebnim potrebama je
intenzivna i traje tokom cijele nastavne godine. Saradnja sa visokoškolskim
institucijama Fakultetom likovnih umjetnosti sa Cetinja i Fakultetom vizuelnih
umjetnosti u Podgorici je značajna i u stalnom je usponu!
Područje rada
Kultura, Umjetnost i Javno informisanje.
94
Obrazovni programi
- Likovni saradnik slikar
- Tehničar dizajna grafike
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u jednoj smjeni 7:30 do 14:00 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirani broj upisanih učenika za upis je 10 Likovnih saradnika i 10
Tehničara dizajna grafike.
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Škola ima kompjutersku učionicu sa 14 računara, projektorom, internet
vezom (ADSL), 6 ateljea (3 ateljea sa po jednim računarom) zajedničku
biblioteku i sportsku salu i igralište sa Gimnazijom. Ukupna površina
škole je oko 1100 m2.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski jezik
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava se izvodi u 6 ateljea koji su opremljeni za kvalitetno
izvođenje nastave. To su ateljei za crtanje, slikanje, konzervaciju,
vajanje, grafiku slikanje.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Škola organizuje brojne stručne izlete i ekskurzije u toku nastavne
godine u zemlji i inostranstvu. Značajna je saradnja škole sa NVO
sektorom kroz razne projekte usmjerene ka unapređivanju obrazovanja
kao što je „ARTE SANO“ iz Podgorice. Sa školama u inostranstvu SLŠ
„Petar Lubarda“ Cetinje ostvaruje značajnu saradnju. Primjer uspješne
saradnje je saradnja sa Školom za primijenjene umjetnosti iz Skoplja
DSUPU „Lazar Ličenoski“.
95
96
Danilovgrad
Gimnazija “PETAR I PETROVIĆ NJEGOŠ” - Danilovgrad
Opština: Danilovgrad
Ime škole: Gimnazija
“Petar I Petrović Njegoš”
Adresa: Lazara Đurovića b.b.
Ime direktora: Pavićević Slavica
Broj telefona: +382 (20) 813 043;
+382 (20) 812 330
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.gimnazijadg.edu.cg.yu
O školi
Danilovgradska gimnazija je otpočela rad 1919/20. godine, kao Državna
četvororazredna gimnazija, koja je radila u kontinuitetu, sa 14 odjeljenja (650
učenika) do 1941. godine. 1970. godine u Danilovgradu je otvoreno
područno odjeljenje Gimnazije »Slobodan Škerović«, a već 1973. godine na
osnovu Odluke Skupštine Opštine Danilovgrad broj 01-2807 od 19.juna
1973. godine osniva se samostalna vaspitno-obrazovna ustanova,
Gimnazija u Danilovgradu sa nazivom »Petar I Petrović Njegoš«. Dan škole
je 31. oktobar. Od 1970-2008. godine diplomu četvrtog stepena stručnosti
dobilo je oko 2400 učenika, a o završenom trećem stepenu 532 učenika.
Od 2001/02. godine do danas u Gimnaziji »Petar I Petrović Njegoš« se
obrazuju samo gimnazijalci, a broj učenika se kreće oko 450. Tokom svog
postojanja Škola je postigla visok nivo u sistemu srednjeg obrazovanja u
Crnoj Gori; na ovakav podatak upućuju ocjene mjerodavnih institucija,
prosvetno-pedagoških službi, bivših i sadašnjh učenica, roditelja,
visokoškolskih institucija i građana. Za uspješan rad škola je dobila brojna
priznanja, izdvajamo nagradu »Deveti decembar« SO Danilovgrad 1994.
godine.
Zašto je naša škola dobar izbor? Jedna smo od najboljih pripremnih škola u
Crnoj Gori. Naši učenici postaju uspješni studenti. Nastava je kabinetska i
100% je stručno zastupljena. Talentovanim učenicima pruža se svaki vid
podsticaja i pomoći. Maksimalno se izlazi u susret potrebama učenikasportista. Nastava fizičkog vaspitanja održava se u sportskoj hali i na
poligonima škole. Škola posjeduje najmoderniju kompjutersku učionicu i
stalnu vezu sa Internetom. Bezbjednost učenika u objektu i na terenima
škole je potpuna, čimu doprinosi i video nadzor. Za učenike iz Podgorice
obezbijeđen je besplatan prevoz autobusima. Svi naši učenici se osiguravaju
po više nego povoljnim uslovima. U saradnji sa Domom zdravlja kontinuirano
se obavljaju sistematski pregledi učenika. U školi postoji biblioteka sa
97
solidnim fondom knjiga koji se stalno uvećava. Izuzetno je dobar i
plodotvoran rad Zajednice učenika. Pravila ponašanja jednaka su za sve i
maksimalno se poštuju.Na godišnje izmjene i dopune Pravilnika o kućnom
redu utiču i učenici. Nemamo zabilježen slučaj uzimanja opojnih droga. Kod
nas se nerijetko održavaju stručna predavanja o bolestima zavisnosti.
Saradnja odjeljenskih starješina i roditelja je na izuzetno visokom nivou.
Savjet roditelja učestvuje u rješavanju svih važnijih pitanja vezanih za školu.
Svakom učeniku omogućiće se da ispolji svoje kreativne sposobnosti kroz
rad u nekim od sekcija i društava naše škole. Organizujemo i nastavu koja je
izmještena iz škole, kao izlete i stručne ekskurzije. Važimo za jednu od
najuređenijih i najčistijih škola. Imamo široku saradnju sa NVO koje se bave
obrazovanjem, problemima i životom mladih ljudi.
Područje rada
Gimnazija
Obrazovni programi
Opšta gimnazija
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Prva smjena od 8 do 14 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
I razred 150 učenika - 5 odjeljenja
Opremljenost učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
17 učionica – kabineta površine 1013 m2, kompjuterska učionica
površine 73 m2, biblioteka sa čitaonicom površine 60 m2, sportska sala
površine 1800 m2.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Ruski, Francuski i Njemački jezik (fakultativno).
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Literarna sekcija, Stonoteniska sekcija, Računarska sekcija,
Novinarska sekcija, Recitatorska sekcija, Likovna sekcija, Biblotetska
sekcija, Ekološka sekcija, Mladi fizičari, Astronomsko društvo, Debatni
klub, Sportsko društvo i Hor.
98
Herceg Novi
MSŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ - Herceg Novi
Opština: Herceg Novi
Ime škole: JU MSŠ „Ivan Goran Kovačić“
Adresa: Branka Ćopića 4
Ime direktora: Momir Dragićević
Broj telefona: +382 (31) 344 004;
+382 (31) 345 002
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.smsigkovacic.com
O školi
Škola ima dugu tradiciju još od Niže gimnazije osnovane 1919. godine.
Gimnazija je počela da radi 1953. godine, a od 1962. godine radi i
ekonomska škola. Objedinjavanjem Gimnazije, Ekonomske i Škole učenika
u privredi 1971. godine formiran je Školski centar “Ivan Goran Kovačić”.
Školska zgrada je sagradjena 1971. Nastava je kabinetska. Škola realizuje
programe gimnazije. Trogodišnji programi: konobar, kuvar, prodavac i frizer.
Četvorogodišnji programi: fizioterapeutski tehničar, građevinski tehničar,
ekonomski tehničar, tehničar usluživanja, tehničar kulinarstva, turistički
tehničar, tehničar prodaje i tehničar marketinga i trgovine.
Područje rada
- Gimnazija
- Turizam, Ugostiteljstvo i Trgovina
- Zdravstvo i Farmacija
- Ekonomija, Pravo i administracija
- Građevinarstvo i Geodezija
- Lične usluge
Obrazovni programi
- Opšta gimnazija,
- Turistički tehničar,
- Tehničar kulinarstva,
- Tehničar usluživanja,
- Tehničar prodaje,
- Ekonomski tehničar,
- Tehničar marketinga u trgovini,
- Fizioterapeutski tehničar,
- Građevinski tehničar visokogradnje,
99
- Kuvar,
- Konobar,
- Prodavač
- Frizer.
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Nastava se izvodi u dvije smjene u sledecim terminima: I smjena od
7:30 do 13:00 h II smjena od 13:00 do 18:50 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Četvrti stepen:
Gimnazija
120 učenika – 4 odjeljenja
Turistička
30 učenika -1 odjeljenje
Ugostiteljska
30 učenika – 1 odjeljenja
Fizioterapeutska
30 učenika – 1 odjeljenje
Ekonomska
30 učenika -1 odjeljenje
Marketing
30 učenika -1 odjeljenje
Tgovina
30 učenika – 1 odjeljenje
Treći stepen:
Konobar i kuvar
Frizer (muški i ženski)
30 učenika – 1 odjeljenje
30 učenika -1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
26 kabineta, 2 kompjuterske učionice, biblioteka sa 18000 knjiga
Sportska sala.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Italijanski, Francuski i Njemački jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Radionice u školi i praksa u preduzećima.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Dramska, Literarna, Foto, Novinarska, Ekološka, Bibliotetska,
Prevodilačka, Sportska i Astronomska sekcija, Debatni klub, Đački
parlament, Ples, Hor, Klub mladih barmena, Kulinarski klub, ...
100
Kolašin
Srednja mješovita škola „BRAĆA SELIĆ“ - Kolašin
Opština: Kolašin
Ime škole: JU Srednja Mješovita Škola „Braća Selić“
Adresa: 13. jul br. 9
Ime direktora: Perović Zvonko
Broj telefona: +382 (20) 865 224;
+382 (20) 865 126
E-mail: [email protected]
O školi
Početak rada srednje škole (gimnazije) u Kolašinu, po raspoloživim
podacima, vezuje se za školsku 1910/1911 godinu, kada je prvi put otvorena
privatna gimnazija. Do 1956. godine srednja škola u Kolašinu je nekoliko
puta, kraće, prekidala svoj rad. U drugoj polovini 1956. godine ukinuta je
srednja škola u Kolašinu. Školske 1965-66 godine, uz angažovanja SO
Kolašin i uz podršku gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Titograda, otvoreno je
u Kolašinu područno odjeljenje gimnazije „Slobodan Škerović“. Nakon
šestogodišnjeg rada kao područno odjeljenje, kao samostalna radna
organizacija srednjeg obrazovanja, formirana je kolašinska gimnazija „Braća
Selić“. U svojoj novoj zgradi, koja je završena i otvorena 13.jula 1979.
godine, gimnazija danas radi u sklopu srednje mješovite škole. Iz godine u
godinu škola konstantno unapređuje uslove i organizaciju svog rada. Na
raznim takmičenjima državnog i međunarodnog ranga učenici škole postižu
veoma dobre rezultate i osvajaju prva mjesta, dobijaju brojne medalje i razna
druga priznanja. Kvalitetan rad škole i visoki standardi po raznim
segmentima nastavnog i vannastavnog rada potvrđuju visok renome koji
škola ima na lokalnom i državnom nivou i sasvim opravdano, realno i
objektivno svrstavaju školu u red najuspješnijih srednjih škola u Crnoj Gori.
Područje rada
- Gimnazija
- Trgovina, Turizam i Ugostiteljstvo
- Ekonomija, pravo i administracija
Obrazovni programi
- Opšta gimnazija
- Ekonomski tehničar
- Tehničar usluživanja
101
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski za stručne grupe predmeta i određen broj
opšteobrazovnih predmeta.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Nastava se izvodi u jednoj smjeni i to od 7:10 do 13:10 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
- Ukupno 150 učenika ( 5 odjeljenja IV stepena ) i to:
- Opšta gimnazija
2 odjeljenja, 60 učenika
- Ekonomski tehničar
1 odjeljenje, 30 učenika
- Tehničar kulinarsva
1 odjeljenje, 30 učenika
- Tehničar usluživanja
1 odjeljenje, 30 učenika
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
12 učionica, 6 kabineta, 2 radionice, 1 računarska sala (17 kompjutera,
lap top, projektor, laserski štampač), biblioteka sa čitaonicom (12.500
knjiga).
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Francuski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava se izvodi u Centru za obuku ‘’Planinar’’, koji
predstavlja organizacionu jedinicu škole ( za obrazovne profile: kuvar,
konobar, tehničar kulinarstva, tehničar usluživanja). Uslovi za
izvođenje nastave su izvanredni, a naš Centar za obuku ima odlične
pretpostavke da postane regionalni obučni centar za ugostiteljske
obrazovne profile. Za obrazovni profil prodavač, praktična nastava se
izvodi u objektima privatnih preduzetnika sa kojima škola ima
sklopljene ugovore, a za obrazovni profil ekonomski tehničar praktična
nastava se izvodi u školskoj računarskoj sali i računarskom kabinetu.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
BIOS-biološka sekcija, Sekcija za francuski jezik, Računarska,
Dramska, Omladinski klub, Debatni klub, Ekološka, Maskenbal,
Istorijsko-ekološka sekcija, Geografska, Recitatorska, Sekcija za
flambiranje, Kuvarska, Sekcija za barmene, Restoraterstvo,
Prevodilačka – engleski jezik, Hemijska, Borilački sportovi –
samoodbrana, Ruski klub, Karaoke, Aerobik, Sport- mali fudbal,
košarka, Ruski jezik na internetu, Stvaralačko-istraživačka sekcija,
Izleti i ekskurzije, dodatna nastava iz matematike, iz hemije, ruskog
jezika, informatike, matematike- priprema za maturski ispit, dopunska
nastava iz matematike – za sve razrede i dopunska iz hemije.
102
Kotor
Gimnazija KOTOR - Kotor
Opština: Kotor
Ime škole: Ju Gimnazija Kotor
Adresa: Dobrota b.b.
Ime direktora: Maslovar Mirko
Broj telefona: +382 (32) 330 271;
+382 (32) 330 272
E-mail: [email protected]
O školi
Kotorska gimnazija je sa dubrovačkom i zadarskom, najstarija gimnazija na
prostorima bivše Jugoslavije. Njeni korijeni potiču još od davne 1326.
godine, kada je u Kotoru postojala gramtikalna škola, nivo sadašnje srednje
škole. Od tada, u Kotoru postoji srednja škola u obliku gramatikalne, liceje,
akademije, da bi se 1811. otvorila evropska gimnazija, kao što je postojala u
svim drugim evropskim metropolama. O postojanju i radu kotorske
gimnazije, od gramatikalne škole do danas, sačuvana je kompletna arhivska
dokumentacija. To što je Kotor od davnina imao svoju školu bitno je uticalo
na sjajne kulturne tekovine starih Kotorana koji su se svojim umnim,
razboritim i neumornim radom kulturno toliko uzdigli, da su gradu Kotoru
dodijelili vodeće mjesto među naprednim i kulturnim gradovima na
Mediteranu. Kotor je bio na dobrom glasu i nadaleko se slavio kao grad
učenjaka, književnika, učenih pisaca, pjesnika, pravnika, ljekara, umjetnika,
slikara, inženjera, graditelja, majstora zlatara, profesora i rektora svjetskih
univerziteta, ministara, državnika i odvažnih pomoraca. Danas, gimnazija u
Kotoru radi u zgradi sagrađenoj poslije zemljotresa 1979. godine, na
prostoru od 4800 m2, ima 590 učenika raspoređenih u 20 odjeljenja i 37
profesora.
Područje rada
- Opšta gimnazija
- Zdravstvo i Socijalna zaštita
- Ekonomija, Pravo i Administracija
Obrazovni programi
- Opšti smjer gimnazije
- Ekonomski tehničar-novi nastavni program
- Medicinski tehničar
103
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Prva smjena od 7:45 do 13:45 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Gimnazija
4 odjeljenja
Medicinski tehničar
1 odjeljenje-opšti smjer
Ekonomski tehničar
1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
18 učionica, 3 kabineta, 2 kompjuterske učionice, 1 biblioteka, sportska
sala i amfiteatar.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Italijanski, Francuski i Njemački jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za učenike medicinske struke u Opštoj bolnici u Kotoru, Domu zdravlja
u Kotoru, bolnici Risan, Psihijatrijskoj bolnici-Kotor, Domu zdravljaRisan i bolnici u Herceg Novom. Za učenike ekonomske struke
organizuje se praktična nastava u školi, bankama na području Kotora,
privatnim firmama i ustanovama u Kotoru.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
U školi postoji prvoligaški ženski odbojkaški klub „Gimnazijalac“, radi
ekološka sekcija, dramska, literalna sekcija, hor i četiri firme učeničkog
preduzetništva.
SREDNJA POMORSKA ŠKOLA - Kotor
Opština: Kotor
Ime škole: Srednja Pomorska Škola
Adresa: Dobrota b.b.
Ime direktora: v.d. Veljko Botica
Broj telefona: +382 (32) 305 212;
+382 (32) 302 420
E - mail: [email protected]
Web: www.pomorskakotor.com
104
O školi
Nalazi se u Dobroti, Kotor, osnovana 1849. godine, 2001.godine
sertifikovana po standardu ISO 9001, 2006.godine prošla resertifikaciju.
Planovi i programi usklađeni sa:
- Propisima IMO- a
- STCW konvencijom o sticanju ovlašćenja
Diploma priznata svuda u svijetu, mogućnost zaposlenja nakon završene
škole, mogućnost daljeg školovanja. Vijek i po uspjeha je za nama, a još
uvijek plovimo punom snagom!
Područje rada
Pomorski saobraćaj
Obrazovni programi
- Nautički tehničar
- Brodomašinski tehničar
- Špeditersko-agencijski i carinski tehničar (program u izradi)
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u jednoj prijepodnevnoj smjeni, od 7:45 do 13:40 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirano je da se upiše ukupno 150 učenika i to:
Nautički tehničar
60 učenika u 2 odjeljenja
Brodomašinski tehničar
60 učenika u 2 odjeljenja
Špeditersko-agencijski i carinski tehničar (program u izradi)
30 učenika u 1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Površina škole 3.400m2, 13 učionica od čega 1 kompjuterska,
Radionica za praktičnu nastavu, Biblioteka i Sportska sala.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U prostorijama koje su opremljene simulatorima, radionici sa
mašinama za obradu metala i na školskom brodu Jadran.
105
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Veslanje, Ekološke akcije, Radionice iz oblasti društva i kulture i
Sportski turniri.
Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje
„ VIDA MATJAN “ - Kotor
Opština Kotor
Ime škole: Škola za osnovno i srednje
muzičko obrazovanje “ Vida Matjan“
Adresa: Stari grad 456
Ime direktora: Dulović Marina
Broj telefona: +382 (32) 302 676;
+382 (32) 323 681
E-mail:[email protected]
Web adresa: www.muzickaskolakotor.cg.yu
O školi
Niža muzička škola je osnovana 11.03 1947. god. U 63 god svog postojanja
kroz obrazovni rad Škola je dala društvu veliki broj istaknutih muzičkih
stvaralaca. Među njima su brojni pedagozi, profesori i eminentni umjetnici.
Vjekovna muzička tradicija grada kojeg simbolizuju kultura i umjetnost su
glavni zadaci i prioriteti naše ustanove. Prosvjetni kadar je oduvijek ulagao
maksimalne napore da mlade i talentovane generacije što bolje i kvalitetno
muzički opismeni. Najbolji pokazatelj uloženog rada su visoki plasmani i
brojne nagrade koje naši učenici postižu na raznim domaćim i
međunarodnim takmičenjima.
Područje rada
Kultura, Umjetnost i Javno informisanje.
Obrazovni programi
- Klavir
- Gitara
- Violina
- Viola
- Violončelo
- Kontrabas
- Solo pjevanje
- Horna
- Flauta
- Klarinet
106
- Saksofon,
- Truba,
- Trombon,
- Harmonika,
- Muzički saradnik
- Oboa,
- Muzička produkcija ( dizajner zvuka u pripremi )
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski induvidualno i grupno.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u jutarnjoj smjeni od 7:45 do 13:45 h i u poslijepodnevnoj od
14h do 20.30h za grupnu I induvidualnu nastavu.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Broj planiranih učenika za upis je 29 učenika u dva odjeljenja.
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka.
Od 1985 godine Škola je locirana u središtu Starog grada, na trgu koji
se zove “ Grecco” gdje na pravi način simbolizuje ulogu i mjesto
muzičkog života drevnog grada. Zgrada je sagrađena u XIX vijeku i
učionički prostor predstavljaju :
Grupne učionice (8), induvidualne učionice (20), biblioteka (1),
kompjuterska učionica (1), studio, koncertna dvorana Crkva Sv Duha.
Koncertna dvorana Crkva Sv. Duha je barokno zdanje iz XVII vijeka koji
predstavlja jedinstven primjer akustički vrijednog spomenika kulture.
Sva javna predstavljanja učenika se odvijaju u pomenutoj Sali kao što
su interni časovi, koncerti , izložbe, promocije, festivali…
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Italijanski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava se izvodi u induvidualnim učionicama koje su
opremljene kvalitetnim muzičkim instrumentima kao i u horskoj sali i
Koncertnoj dvorani Crkvi Sv Duha.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
107
Škola je stalno prisutna u kulturnoj ponudi grada tako da se u toku
jedne školske godine održi do 20 koncerata učenika i profesora 10 – 15
gostovanja kao i brojne manifestacije i Festivali.
U poslednje tri godine sa uspjehom je organizovan Festival mladih
muzičara Crne Gore, brojni seminari, a takođe sa uspjehom se realizuje
međunarodna saradnja i razmjena učenika.
U poslednje dvije godine naši učenici su gostovali u Beogradu, Beču,
Ljubljani, Makarskoj, Milanu, Šibeniku i Ohridu.
108
Mojkovac
SMŠ „VUKSAN ĐUKIĆ” - Mojkovac
Opština: Mojkovac
Ime škole: JU Srednja Mješovita Škola
„Vuksan Đukić”
Adresa: Vuka Karadžića b.b.
Ime direktora: Kosović Rajko
Broj telefona: +382 (50) 470 068 ;
+382 (50) 472 380
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.mojaskola.me/mjesovita-mk
O školi
Budući da je škola mješovita, obrazujemo gimnazijska, kao i odjeljenja
stručne škole III i IV stepena. Dan Škole je 9.maj –Dan Evropske Unije.
Vizija škole je veoma jasna – biti najbolji, prvo u regionu, a kasnije i šire. U
tom cilju, ulažemo značajna sredstva u modernizaciju nastavnih prostora i,
naravno, u ljudski resurs. Trenutno, školu pohađa 440 učenika razvrstanih u
8 odjeljenja Gimnazije i 11 odjeljenja Stručne škole. Našoj školi gravitira
izvjestan broj učenika iz Kolašina, naročito za za zanimanja trećeg stepena.
Namjera nam je da zadržimo sve svršene mojkovačke osnovce i privučemo
učenike iz susjednih gradova. Nastava teorijskih predmeta se izvodi u jednoj
10
00
produženoj smjeni, od 07 do 15 , a praktična nastava se izvodi u dvije
smjene.
Područje rada
- Gimnazija
- Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
- Mašinstvo i obrada metala
- Ekonomija, Pravo i Administracija
- Elektrotehnika
- Lične usluge
Obrazovni programi
- Opšta gimnazija
- Turistički tehničar
- Ekonomski tehničar
- Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
- Monter telekomunikacionih sistema
- Prodavač
- Tehničar marketinga i trgovine
109
- Mašinski tehničar
- Frizer
Izvođenje nastave
Škola raspolaže sa 14 kabineta i to:
Društvena grupa predmeta, Ruski jezik, Istorija / geografija, Fizika,
Hemija, Računarski, Ekonomska grupa predmeta, Engleski jezik,
Matematika, Mašinska grupa predmeta, Maternji jezik, Maternji jezik,
Univerzalna učionica, Biologija.
Škola je ušla u projekat Jačanje stručnog obrazovanja na sjeveroistoku
Crne Gore u oblastima turizma i poljoprivrede, pa će kao dio projekta
kandidovati opremanje đačkog restorana. Škola raspolaže sa 2
radionice – jednom za praktičnu nastavu za mašinstvo i jednom za
elektrotehniku, kao i frizerskim salonom.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
10
00
Nastava teorijskih predmeta se izvodi u jednoj smjeni, od 07 do 15 , a
praktična nastava se izvodi u dvije smjene.
Prva smjena od 7:10 do 13:10 h
Druga smjena od 13:30 do 19.30 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Opšta gimnazija
2 odjeljenja (60 učenika)
Ekonomski tehničar/ka
1 odjeljenje (30 učenika)
Poljoprivredni tehničar
1 odjeljenje (30 učenika)*
Tehničar kulinarstva/Tehničar usluživanja
1 odjeljenje ( 15+15 učenika)*
Frizer/ka
1 odjeljenje (30 učenika)
* Još nije dobijena zvanična saglasnost resornog Ministarstva.
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
5 kabineta je opremljeno TV i DVD setom, a 3 kabineta su opremljena
PC i LCD-projektor setom. Škola posjeduje 1 savremenu računarsku
učionicu (16 računara), umreženu i priključenu na Internet. Biblioteka
broji 17000 knjiga. Sportska sala je nekih 2000m2 i u njoj se igraju
utakmice Druge lige za rukometaše. Osim sale tu su i 2 otvorena terena
za fudbal, rukomet i košarku. Škola ima i 2 radionice za izvođenje
praktične nastave, kao i frizerski salon.
110
Strani jezici koji se izučavaju u školi
U školi se izučavaju dva strana jezika – Engleski i Ruski.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za sve reformisane obrazovne profile, praktična nastava se izvodi u
kabinetima i školskim radionicama. Za nereformisane obrazovne
profile, praktična nastava je obezbijeđena kod socijalnih partnera (
preduzeća, hoteli, prodavnice itd.).
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Od bogatog izbora vannastavnih aktivnosti izdvajaju se novinarska
sekcija, koja izrađuje školski časopis Feniks i zidne novine, debatni
klub, likovna sekcija, mlade ekologe i brojne sportske sekcije ( atletika,
rukomet, odbojka, fudbal, itd.).
111
112
NIKŠIĆ
Gimnazija „STOJAN CEROVIĆ“ - Nikšić
Opština: Nikšić
Ime škole: Gimnazija „Stojan Cerović“
Adresa: Partizanski put b.b.
Ime direktora: Raičević Žarko
Broj telefona: +382 (40) 231 847;
+382 (40) 231 847
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.gimnazijank.cg.yu
O školi
Gimnazija u Nikšiću već decenijama nosi ime Stojana Cerovića, istaknutog
profesora, kulturnog radnika, učesnika U NOR-u, vijećnika AVNOJ-a. 18.
februara 1957. godine gimnazija je počela sa radom u novoj zgradi (ulica
Narodnih heroja). Tek će podizanjem nove školske zgrade gimnazije (ulica
Partizanski put) i preseljavanjem škole u nove prostorije, 2. septembra 1996.
godine, nastati uslovi za kvalitetan rad i nastavljanje tradicije Nikšićke
gimnazije. Te godine je škola ponovo dobila ime JU Gimnazija ‘Stojan
Cerović’. Nova zgrada omogućila je najpovoljnije uslove za rad škole.
Formirani su brojni kabineti, kompjuterske učionice, moderne učionice za
izučavanje stranih jezika, kao i mnogi drugi povoljni uslovi. Nijesu izostali ni
rezultati.. Povećavan je i broj odličnih učenika i dobitnika diplome Luča.
Gimnazija „Stojan Cerović“ – Nikšić je reformisana , kao gimnazija opšteg
smjera. Sigurno je da će Gimnazija ‘Stojan Cerović’ u Nikšiću, nastavljajući
slavnu tradiciju, koja obavezuje i profesore i učenike, i u novoj reformi biti
ugledna škola i trajni ponos Nikšića i Crne Gore.
Područje rada
Opšta gimnazija.
Obrazovni program
Opšti smjer gimnazije
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi u kabinetima.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Prva smjena od 08.00h do 13.45h;
Druga smjena od 14.00h do 19.45h
113
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
U narednoj školskoj godini upisaće se 280 učenika opšteg smjera u 10
odjeljenja.
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Škola raspolaže sa 28 kabineta, kompjuterskom učionicom sa 19
računarskih jedinica i stalnom internet vezom, amfiteatrom sa 150
mjesta kao i fiskulturnom salom.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
U školi se izučavaju engleski, ruski, francuski i italijanski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
U školi rade sportska, literarna, likovna i dramska sekcija, a
organizovana je dodatna nastava iz skoro svih predmeta na kojima se
učenici pripremaju za državna i međunarodna takmičenja.
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Opština: Nikšić
Ime škole: Srednja Ekonomsko-Ugostiteljska Škola
Adresa: Vuka Karadžića 83
Ime direktora: Lučić Duško
Broj telefona: +382 (40) 235 640;
+382 (40) 235 640
E - mail: [email protected]
O školi
Škola je osnovana 1961. godine, ima 1150 učenika, 36 odjeljenja, 85
zaposlenih od čega 65 nastavnika.
Područje rada
- Ekonomija, Pravo i Administracija
- Trgovina, Ugostiteljstvo, Turizam
Obrazovni programi
- Tehničar marketinga i trgovine
114
- Ekonomski tehničar
- Turistički tehničar
- Tehničar prodaje
- Komercijalni tehničar
- Konobar
- Kuvar
Izvođenje nastave
Nastava se ne izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
I smjena od 8:00 do 13:40 h
II smjena od 14:00 do 19:40 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
270 učenika - 9 odjeljenja
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka,
sportska sala, itd.
18 klasičnih učionica – novi namještaj, Savremena računarska
učionica, Sportska dvorana i Biblioteka sa 20000 knjiga.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Ruski, Francuski i Italijanski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za trgovca u kompaniji Plus Komerc.
Za ugostitelje u ugostiteljskim preduzećima.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Sportsko društvo „Ekonomist“ i Debatni klub.
PRVA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA - Nikšić
Opština: Nikšić
Ime škole: JU Prva Srednja Stručna Škola
Adresa: Vuka Karadžića 83
Ime direktora: Davidović Goran
Broj telefona: +382 (40) 212 801;
+382 (40) 212 801
E - mail: [email protected]
115
O školi
2006. Škola mijenja naziv u PRVA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA. Škola je
realizovala mnoge projekte kako sa domaćim socijalnim partnerima tako i
međunarodnim asocijacijama, od kojih je najznačajniji projekat opremanja
školskih radionica realizovan sa CHF-om vrijedan 180.00 €, projekat obuke
zavarivača sa međunarodnom korporacijom ALSTROM, projekat sa
Ministarstvom turizma – održavanje kompletne turističke signalizacije, izrada
saobraćajne signalizacije za Opštinu Nikšić, prekvalifikacija i doobuka
nezaposlenih licai lica romske nacionalnosti, kao i podrška invalidnim licima
u više projekata u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje itd.
Područje rada
- Mašinstvo i obrada metala
- Saobraćaj
- Geodezija i građevinarstvo
- Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita
- Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
- Tekstilstvo i kožarstvo
Obrazovni programi
- Mašinski tehničar za energetiku
- Automehatroničar
- Limar – autolimar
- Automehaničar
- Bravar
- Zavarivač
- Tehničar drumskog saobraćaja
- Građevinski tehničar za visokogradnju
- Rukovalac građevinskom mehanizacijom
- Medicinska sestra – tehničar
- Pedijatrijska sestra – tehničar
- Prehrambeni tehničar
- Pekar
- Prerađivač mlijeka
- Tehničar konfekcije
- Konfekcionar
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to: prva smjena od 8:00 do 13:50 h, druga
smjena od 14:00 do 19:50 h
116
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Ukupno 10 odjeljenja 300:
Mašinski tehničar energetike
30 učenika
Automehatronika
30 učenika
Mašinski obrazovni profil
30 učenika
Tehničar drumskog saobraćaja
30 učenika
Građevinski tehničar za visokogradnju
30 učenika
Rukovalac građ. mehanizacijom
30 učenika
Medicinska sestra – tehničar
30 učenika
Pedijatrijska sestra – tehničar
30 učenika
Prehrambeni tehničar
30 učenika
Pekar; Prerađivač mlijeka
30 učenika
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
23 kabineta opremljena novim namještajem i osnovnim nastavnim
sredstvima,
projektorima,
grafoskomima
i
multimedijalnim
projektorima, 2 računarske učionice opremljene sa po 15 računara,
biblioteka opremljena sa oko 10.000 bibliotečkih jedinica i sportska
sala skromno opremljena.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Najvećim dijelom u školskim radionicama. Zavarivačka i bravarska
radionica su opremljene savremenom opremom za zavarivanje svih
vrsta čelika i obojenih metala. Opremom za ručno i mašinsko rezanje i
siječenje i oblikovanje limova i profila. Oprema za zaštitu metala
plastifikacijom. Metalostrugarska radionica je opremljena strugovima,
glodalicama, rendisaljkama. Kabinet za konfekciju industrijskim
mašinama za šivenje.pogon za grafičku djelatnost: kater, ploter,
oprema za sito štampu. Postoje automehaničarska, autolimarska,
mašinbravarska radionica.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Formirane su i veoma aktivne sledeće sekcije: dramskoliterarna,
novinarska, ritmička i debatni klub, likovna, ekološka i sportske
sekcije. U školi već skoro deceniju uspješno radi učenička zadruga „
MAŠINAC“ – današnji P.O.J. „ MAŠINAC“. Takmičenja i sekcije iz
automehatronike.
117
SREDNJA STRUČNA ŠKOLA - Nikšić
Opština: Nikšić
Ime škole: JU Srednja Stručna Škola
Adresa: Vuka Karadžića 83
Ime direktora: Perović Dragan
Broj telefona: +382 (40) 212 100;
+382 (40) 212 100
E - mail: [email protected]
Web adresa: www.emsnk.cg.yu
O školi
Sagrađena 1968. godine. Radila je kao tehnička škola u Nikšiću. Od 1991.
godine registrovana kao javna ustanova elektro-metalurška škola, a od
2005. godine pod sadašnjim nazivom. U školi je zaposleno 74 radnika i to:
- sa VSS - 63
- sa VS - 3
- sa SSS - 2
- NK radnika - 6
Nastava je u potpunosti stručno zastupljena. Škola obrazuje kandidate za
sticanje V stepena stručne spreme elektrotehničkog područja rada.
Područje rada
- Elektotehnika
- Geologija, Rudarstvo i Metalurgija
- Lične usluge
Obrazovni programi
- Elektrotehničar
- Elektrotehničar za geodezije rashladne i termičke uređaje
- Elektrotehničar elktonike
- Elektrotehničar telekomunikacija
- Elektrotehničar računara
- Elektroinstalater
- Elektromehanilčar mašina i opreme
- Elektromehaničar mašina i postrojenja
- Autoelektričar
- Rudarski tehničar
- Tehničar metalurg
- Rukovodilac mehanizacije u površinskoj eksploataciji
- Rudar u pozemnoj eksploataciji
- Livac
- Topioničar gvožđa i čelika
118
- Valjač
- Frizer
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
I smjena od 8:00 do 13:15 h
II smjena od 14:00 do 20:00 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
360 učenika - 12 odjeljenja:
Elektrotehnika:
IV stepen
7 odjeljenja (210 učenika)
III stepen
3 odjeljenja (90 učenika)
Geologija, rudarstvo i metalurgija:
IV stepen
1 odjeljenje (30 učenika)
Lične usluge:
III stepen
1 odjeljenje (30 učenika)
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
15 učionica - 900m2, 5 kompjuterskih učionica - 100m2, biblioteka 250m2 i fiskulturna sala - 450m2.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Ruski, Engleski i Engleski jezik struke.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U školskim radionicama i kod privatnih poslodavaca.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Sportske sekcije i dodatna nastava iz programiranja.
119
120
PLAV
Srednja mješovita škola „BEĆO BAŠIĆ“ - Plav
Opština: Plav
Ime škole: JU Srednja Mješovita Škola
„Bećo Bašić“
Adresa: Racina b.b.
Ime direktora: Ramo Kolašinac
Broj telefona: +382 (51) 251 046;
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.becobasic.edu.me
O školi
Škola dobija svoju zgradu školske 1978/79 godine i od tada radi u
postojećim prostorijama.U ovoj školi sa radom počinje i nastava na
albanskom jeziku školske 1979/80g. Na sjednici Zbora radnih ljudi,održanoj
12 marta 1980 godine zamijenjen je naziv Gimnazija u Školski centar
srednjeg usmjerenog vaspitanja i obrazovanja. Do nove izmjene naziva
škole dolazi 23 juna 1992 godine i škola dobija naziv JU srednja škola “Bećo
Bašić’’. Sadašnji naziv JU srednja mješovita škola dobija septembra mjeseca
2003 godine. Škola se nalazi u naselju ''Racina'', do glavne saobraćajnice
Plav-Berane. Ukupna površina korisnog prostora je 4290 m2. Objekat škole
se sastoji od osnovnog dijela i aneksa škole, objekta auto-servisa (u dvorištu
škole) i objekta mašinske radionice. U osnovnom objektu se nalaze:
učionice, kabineti, sekretarijat ustanove, zbornica i portirnica. Aneks škole
sadrži: uprava škole (direktor,pomoćnik direktora, pedagoško-psihološka
služba), djački restoran sa kuhinjom, kabinet za saradničko učenje, djačka
prodavnica, prostorije ‘’Savjeta mladih’’, centar za učenje i biblioteke sa
čitaonicom.
Područje rada
I Gimnazija
II Stručna škola:
- Zdravstvo
- Trgovina - Ugostiteljstvo – Turizam
- Saobraćaj
- Ekonomija, Pravo, Administracija
- Građevinarstvo
- Geodezija
- Mašinstvo i obrada metala
- Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
121
Obrazovni programi
I Gimnazija
- Opšti tip
II Stručna škola
A) Zdravstvo
- medicinski tehničar IV stepen
B) Trgovina - Ugostiteljstvo – Turizam
- turistički tehničar IV stepen
- tehničar prodaje IV stepen
- tehničar kulinarstva IV stepen
- prodavač III stepen
- kuvar III stepen
- konobar III stepen
C) Saobraćaj
- instruktor V stepen
- tehničar drumskog saobraćaja IV stepen
- vozač putničkog automobila III stepen
D) Ekonomija, Pravo, Administracija
- ekonomski tehničar IV stepen
- birotehničar IV stepen
E) Građevinarstvo i Geodezija
- arhitektonski tehničar
G) Mašinstvo i obrada metala
-automehatroničar
-automehaničar
H) Poljoprivreda, proizvodnja I prerada hrane
-poljoprivredni tehničar
Izvođenje nastave
Škola posjeduje kabinet informatike, kabinet za saobraćaj, kabinet za
zdravstvenu njegu, kabinet za medicinu i biologiju, kabinet za
usluživanje, kabinet hemije, kabinet za turizam, kabinet za
birotehniku....
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Nastava se izvodi u dvije smjene u sledećim terminima:
I smjena od 7:30 do 13:30 h
II smjena od 13:30 do 19:25 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Oko 700
I razred
122
Gimnazija
3 odjeljenja
(2 na maternjem jeziku i 1 na albanskom jeziku)
zdravstveni tehničar:
1 odjeljenje
automehatroničar:
1 odjeljenje
tehničar usluživanja-tehničar kulinarstva:
1 odjeljenje
poljoprivredni tehničar:
1 odjeljenje
turistički tehničar:
1 odjeljenje
frizer:
1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Škola posjeduje:
2
- 23 učionice površine 1846,34 m
- radionički prostor površine 139,00 m2
- autoservis površine 87,78 m2;
- đački restoran sa kuhinjom površine 70,20 m2
- djačka prodavnica površine 46,80 m2
- kompjutersku učionicu površine 56,24 m2
- biblioteku sa čitaonicom površine 71,90 m2
- sportska sala površine 1950 m2
- centar za učenje
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Francuski, Ruski i Njemački jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Školske radionice, đački restoran, đačka prodavnica i privatni
poslodavci.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
U školi postoje sljedeće sekcije:
Recitatorska, likovna, sekcija fizičara, sekcija istoričara, sekcija
ljubitelja jezika, sekcija biologa i ekologa, filozofska, sekcija geografa,
sekcija hemičara, sekcija košarkaša, sekcija rukometaša, sekcija
računara i informatike, sekcija matematičara, literarna, sekcija
projektanata gerontološka sekcija.
Na području rada turizam u školi postoji PZV (preduzeće za vježbu)
„Prokletije“ i Preduzeće za vježbu „Brijest“ , u okviru projekta Eco-net.
U školi se organizuje dodatna nastava za strane jezike, informatiku,
matematiku, hemiju, ekologiju, biologiju mašinsku grupu predmeta.
123
124
PLJEVLJA
Gimnazija “TANASIJE PEJATOVIĆ” – Pljevlja
Opština: Pljevlja
Ime škole: Gimnazija “Tanasije Pejatović”
Adresa: Tršova 27
Ime direktora: Dragan Zuković
Tel/Fax:
+382 (52) 301 308
Sekretarijat:
+382 (52) 356 028
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.gimnazijapv.info
O školi
Gimnazija u Pljevljima počela je sa radom 1901. g. Kao srpska gimnazija. U
gimnaziji 1901. g., nakon obavljenog prijemnog ispita upisano je 70 učenika.
Za prvog direktora postavljen je Tanasije Pejatović, istaknuti profesor i
naučnik čije ima nosi ova ustanova. Od 1913. g. Gimnazija radi kao
Kraljevska crnogorska gimnazija. Gimnazija je dobitnik najveće nagrade iz
oblasti obrazovanja u Crnoj Gori « Oktoih », dvostruki dobitnik nagrade « 20
Novembar », koji dodjeljuje opština Pljevlja, Orden zasluga za narod sa
zlatnom zvijezdom, a 1975 Gimnazija je proglašena za najbolju školu u Crnoj
Gori. Gimnazija je dobitnik i raznih drugih nagrada i priznanja. Učenici
pljevaljske gimnazije ne samo da su osnovni cilj njenog postignuća već su i
njena najveća dragocjenost, a uspjesi koje oni postižu u ovoj školi, potom na
studijama, te kasnije kao stručnjaci i stvaraoci, predstavljaju njene najbolje
stvaralačke domene i najtrajnije rezultate.
Područje rada
Opšta gimnazija
Obrazovni programi
Opšti smjer gimnazije
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjene u kojima škola radi
Nastava se izvodi u jednoj smjeni od 7:30 do 14:15 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja
Planirano je da se u prvi razred upiše 150 učenika ili 5 odjeljenja.
125
Opremljenost – učionice (broj i ukupa površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Kabineti su solidno opremljeni, postoji kompjuterska učionica sa
umreženim računarima i stalnom internet vezom, biblioteka sa
čitaonicom broji oko 22 hiljade knjiga i 40 čitaoničkih mjesta, sportska
sala i sportski teren sa tribinama koji ima osvetljenje, postoji i restoran
u školi, škola posjeduje i svečanu salu sa pozorištom koja može da
primi 150 posjetilaca. Ukupna površina škole je oko 3500 m2.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Francuski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Sportske sekcije (fudbal, košarka, odbojka, stoni tenis)
Sekcije prirodnih nauka i matematička sekcija.
Planinarska sekcija, novinarska, recitatorska, dramska, literalna,
likovna, razne muzičke grupe, debatni klub, školski časopis „Glas
Gimnazije“, klub volontera, ekološka sekcija, sekcije fotografije,
informatičari, sekcije stranih jezika, istoričari kao i dodatna nastava iz
svih predmeta.
SREDNJA STRUČNA ŠKOLA - Pljevlja
Opština: Pljevlja
Ime škole: Srednja Stručna Škola Pljevlja
Adresa: Vuka Karadzica 15
Ime direktora: Mervan Avdović
Broj telefona: +382 (52) 356 255;
+382 (52) 356 254
E - mail: [email protected]
Web adresa: www.sstrucnapv.com
O školi
Srednja stručna škola u Pljevljima ima dugu i bogatu tradiciju i jedna je od
najstarijih i najvećih srednjih škola u Crnoj Gori. U ovu školu se svake godine
upisuje više od 2/3 svih učenika koji završe osnovnu školu na području
Pljevalja, a izvjestan broj učenika dolazi i iz drugih, susjednih opština. U školi
je zaposleno 83 radnika, od čega su 72 nastavno osoblje. U sastavu škole
posluje Učenička zadruga, kao posebna organizaciona jedinica.
126
Područje rada
- Ekonomija, Pravo i Administracija
- Mašinstvo i obrada metala
- Elektrotehnika
- Saobraćaj
- Trgovina, Ugostiteljstvo i Turizam
Obrazovni programi
- Ekonomski tehničar
- Tehničar marketinga i trgovine
- Tehničar prodaje
- Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje
- Automehatroničar
- Elektronstalater
- Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
- Zavarivač
- Poštansko-logistički tehničar
- Elektrotehničar računara
- Elektrotehničar energetike
- Tehničar drumskog saobraćaja
- Vozač motornog vozila
- Konobar - Kuvar
Izvođenje nastave
Nastava se polovično izvodi u kabinetima. Postoje kabineti za
kompjutersko konstruisanje i upravljanje, računarstvo i informatiku,
engleski jezik, ruski jezik, birotehniku, električna mjerenja, tehničko
crtanje, teleprintersku manipulaciju, praktični radovi u PTT-u i hemiju.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
I smjena od 7:45 do 13:35 h
II smjena od 13:45 do 19:35 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirano je za upis 270 učenika, i to:
Ekonomski tehničar (IV stepen)
1 odjeljenje
Tehničar marketinga i trgovine (IV stepen)
1 odjeljenje
Tehničar prodaje (IV stepen)
1 odjeljenje
Tehničar za kompjut. konstruisanje i upravljanje
1 odjeljenje
Automehatroničar (IV stepen)
1 odjeljenje
1 odjeljenje
Elektrotehničar energetike (IV stepen)
Elektronstalater (III stepen)
1 odjeljenje
127
Vozač motornog vozila (III stepen)
Konobar - Kuvar (III stepen)
1 odjeljenje
1 odjeljenje (15 + 15 učenika)
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Škola posjeduje tri potpuno opremljene kompjuterske učionice, koje su
umrežene i povezane sa Internetom, površine 201,44 m2 i 23 učionice
opšte namjene – ukupne površine 1145 m2. Škola posjeduje i
biblioteku – ukupne površine 82,68 m2. Škola koristi salu za fizičko
vaspitanje u Sportskoj dvorani „Ada“.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Ruski, Engleski i Francuski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava se izvodi u dobro opremljenim radionicama, i to:
radionica opšte mašinske prakse, za metalostrugare, automehaničare,
bravare, elektromehaničare, elektroinstalatere i zavarivače, ukupne
površine 530 m2. Praktična nastava se izvodi i u kabinetima, kao i u
Saobraćajnom centru Učeničke zadruge koji je u sastavu Škole.
Praktična nastava se izvodi kod privatnih poslodavaca, a profesionalna
praksa i u Rudniku uglja, Termoelektrani i Elektrodistribuciji.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
U školi radi više sekcija, i to: literarna, recitatorska, računarska,
sportske sekcije, novinarska, istorijska, geografska i sekcija prve
pomoći. U školi se za bolje učenike organizuje dodatna nastava.
128
PLUŽINE
Srednja mješovita škola - Plužine
Opština: Plužine
Ime škole: Srednja mješovita škola
Adresa: Plužine b.b.
Ime direktora: Mlađen Ćalasan
Broj telefona: +382 (40) 270 028;
+382 (40) 270 029
E-mail: [email protected]
Web: www.mojaskola.me
O školi
Školske 1976/77 godine u Plužinama je pocela sa radom Škola usmjerenog
srednjeg obrazovanja i u njoj je realizovana nastava za prva dva razreda
zajedničkih osnova srednjeg obrazovanja.Poslije završetka drugog razreda
učenici su odlazili na dalje školovanje i stručno usavršavanje van Plužina.
Školske 1988/89.godine upisuje se prvo odjeljenje prirodno-matematičke
struke i odjeljenje elektrotehnika-energetika III stepen.Od 1989.godine
realizuje se puno srednje obrazovanje u Plužinama i to iz područja
ekonomije – radnik na knjigovostvenim poslovima IV stepen i zanimanje III
stepena elektro i kasnije mašinske struke.Odjeljenja su otvorena kao
područna Ekonomske, odnosno Elektro metalurške škole iz Nikšića.Od
školske 1991-92. godine sa radom počinje gimnazija, a od 1998.godine
realizacija programa iz oblasti Trgovine, turizma i ugostiteljstva. Od
1999.godine Škola je registrovana kao Mješovita srednja škola u Plužinama,
a od 01.septembra 2009. godine ulazi u sastav Javne ustanove obrazovni
centar Plužine.
Područje rada
- Gimnazija
- Trgovina, ugostiteljstvo,turizam
Obrazovni programi
- Gimnazija opsteg smjera
- Turistički tehničar IV stepen
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi djelimično kabinetski.
129
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Nastava se izvodi u popodnevnoj smjeni i to od 14 do 19 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Ukupno 60 učenika ( 2 odjeljenja ) i to :
Gimnazija
1 odjeljenje, 30 učenika
Turistički tehničar
1 odjeljenje, 30 učenika
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka sportska sala, itd.
8 učionica,
2 kabineta,
1 kompjuterska učionica (15 kompjutera, projektor, laserski štampač),
Biblioteka ( 2200 knjiga ).
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i ruski jezik
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za obrazovni program turistički tehničar praktična nastava se izvodi u
školskoj računarskoj učionici.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Informatička sekcija, Sekcija za engleski jezik, Sekcija za ruski jezik i
Košarkaška sekcija.
130
PODGORICA
Gimnazija „SLOBODAN ŠKEROVIĆ“ - Podgorica
Opština: Podgorica
Ime škole: Gimnazija „Slobodan Škerović“
Adresa: Vaka Đurovića 26
Ime direktora: Radiša Šćekić
Broj telefona: +382 (20) 667 546;
+382 (20) 667 545
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.gimnazijapg.com
O školi
Sjedište Gimnazije je u Podgorici u ulici Vaka Đurovića br.26.
Područje rada
Opšta gimnazija
Obrazovni programi
Opšta gimnazija
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Nastava se izvodi u dvije smjene:
I od 7:30 do 13:30 h
II od 14:00 do 20:00 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirano je da se u prvi razred upiše 360 učenika ili 12 odjeljenja po 30
učenika.
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
2 računarske učionice, 26 učionica u funkciji kabineta, biblioteka i
Sportska sala.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Ruski, Francuski, Njemački i Italijanski jezik.
131
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Školski list "Koraci", Časopis "Znak", Časopis "Gama", Debatni klub,
Volonterski klub, Zidne novine "Prolazniče!", Šahovska sekcija, Klub
ljubitelja filma, Tribina kulturne tradicije podgoričke Gimnazije, Likovna
radionica, Sportsko društvo Gimnazijalac, Književni klub.
Gimnazija „25 maj” - Podgorica (Tuzi)
Opština: Podgorica - Tuzi
Ime škole: JU Gimnazija ”25. maj”-Tuzi
Adresa: Tuzi b.b.
Ime direktora: Semir Ljaljević
Broj telefona: +382 (20) 875 095;
Fax: +382 (20) 875 095
E-mail: [email protected]
Web adresa: http://www.mojaskola.me/mjesovita-tuzi
O školi
J.U. Gimnazija ``25. maj`` u Tuzima počela je sa vaspitno-obrazovnim radom
školske 1971/72. god. kao područno odjeljenje J.U. Gimnazije “Slobodan
Škerović”. Odlukom Skupštine Opštine Titograd (sada Podgorica) broj 0111727 od 12. decembra 1975. god. Ova škola je proglašena samostalnom, a
od 01. februara 1976. god. radi i posluje samostalno. Školske 1974/75. god.
izašla je prva generacija maturanata i nastavljen je uspješan vaspitnoobrazovni rad ove škole. U ovoj školi, u toku ovih 38 školskih godina,
obrazovali su se razni profili i smjerovi, i to: gimnazijski, pedagoški,
kultorološki, prirodno-matematički (pomoćni istraživač u fizici i hemiji),
poljoprivredni tehničari i poljoprivredni radnici trećeg stepena (poljoprivredni
proizvođači i proizvođači duvana). Danas, u ovoj školi, obrazuju se
gimnazijalci opšteg smjera po novim i reformisanim programima. Od samog
početka postojanja ove škole iz nje je izašlo 34 generacije svršenih
maturanata raznih profila od kojih je veliki broj sa uspjehom završio više i
visoke škole.
Područje rada
Opšta gimnazija
132
Obrazovni programi
Opšti-reformisani
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Jedna smjena
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Opšti smjer - I razred 6 odjeljenja - 180 učenika
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Opremljeno je 18 učionica (56x18), jedna kompjuterska učionica,
bibilioteka sa 10 000 knjiga i sportska sala.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Italijanski, Ruski, Njemački i Francuski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Iz informatike u kabinetu - praktičan rad na računaru.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Organizovane su sekcije likovnih umjetnika, mladih istoričara,
recitatora, folklora i sportskih aktivnosti. Redovno se organizuje
dodatna, dopunska i mentorska nastava.
Srednja Ekonomska škola „MIRKO VEŠOVIĆ“ - Podgorica
Opština: Podgorica
Ime škole: JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“
Adresa: Kralja Nikole 95
Ime direktora: Branislav Đukić
Broj telefona: +382 (20) 634 824;
+382 (20) 622 202
Web adresa: www.mojaskola.me
133
O školi
Ekonomska škola je najstarija stručna škola ove vrste u Crnoj Gori.
Osnovana je 1923. godine i nekoliko godina radila je kao dvogodišnja
trgovačka škola,a od 1927. kao državna trgovačka akademija u kojoj je
školovanje trajalo četiri godine. 1. septembra 2006. godine škola je uselila u
novi objekat koji je savremeno projektovan i opremljen i pruža optimalne
uslove za rad. Kabineti za informatiku i praktičnu nastavu opremljeni su
kompjuterima i drugom pratećom opremom. Moderna sportska sala i vanjski
tereni pružaju odlične uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i rad
sportskih sekcija.
Područje rada
- Ekonomija, Pravo i Administracija
Obrazovni programi
- Tehničar marketinga i trgovine,
- Ekonomski tehničar (u trećem i četvrtom razredu opšti, bankarski i
finansijski smjer),
- Pravno - administrativni tehničar
Izvođenje nastave
Nastava se ne izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene, i to:
Prva smjena: 7:00 do 13:00 h
Druga smjena: 13:00 do 19:00 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima:
Planirano je da se upiše 300 učenika (10 odjeljenja):
Tehničar marketinga i trgovine
3 odjeljenja
Eekonomski tehničar
4 odjeljenja
Pravno - administrativni tehničar
3 odjeljenja
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina) kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
2
23 učionice (oko 1200 m )
2
6 kabineta (420 m )
Biblioteka (52m2)
Sportska sala (870 m2)
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Italijanski i Ruski jezik.
134
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U kabinetima i učionicama.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Matematička, literarna, ekološka sekcija i sportske sekcije (fudbal,
odbojka, rukomet, košarka).
Srednja stručna škola „SERGIJE STANIĆ“ - Podgorica
Opština: Podgorica
Ime škole: JU Srednja stručna škola „Sergije Stanić“
Adresa: Kralja Nikole 114
Ime direktora: Stojanović Slobodan
Broj telefona: +382 (20) 623 658;
+382 (20) 624 289
E - mail: [email protected]
Web adresa: www.sergije-stanic.edu.cg.yu
O školi
Dvospratna zgrada ukupne površine 2730 m2, izgrađena 1966. godine, sa
školskim dvorištem površine 6118 m2 i salom za fizičko obrazovanje,
površine 490 m2. Raspolaže sa 18 učionica i kabinetima. U sastavu škole je
RU „Milun Božović“ – 992 m2 i dvorištem 423 m2. U sklopu škole su i
kabineti: 1 za informatiku, 1 za strane jezike, 2 za usluživanje, 1 za
kuvarstvo i 1 za turističke tehničare.
Područje rada
- Trgovina, Ugostiteljstvo i Turizam
Obrazovni programi
- Turistički tehničar
- Tehničar usluživanja
- Tehničar kulinarstva
- Tehničar prodaje
- Konobar
- Kuvar
- Prodavač
Izvođenje nastave
Nastava se djelimično izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
135
I smjena: 7:00 do 13:00 h
II smjena: 13:00 do 19:00 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Ukupno 270 učenika u 9 odjeljenja:
turistički tehničar
3 odjeljenja
tehničar usluživanja
1 odjeljenje
tehničar kulinar
1 odjeljenje
tehničar prodaje
1 odjeljenje
konobar
1 odjeljenje
kuvar
1 odjeljenje
prodavač
1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
18 učionica, kompjuterska učionica, biblioteka i sportska sala.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Italijanski, Francuski i Njemački jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava u školskoj radionici „Radovče“, u kabinetima u školi,
a dijelom u najboljim trgovinskim i ugostiteljskim objektima u gradu.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Sportske sekcije i literarna sekcija.
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA Podgorica
Opština: Podgorica
Ime škole: JU Srednja Medicinska Škola
Adresa: Kruševac b.b.
Ime direktora: Kostić Branimir
Broj telefona: +382 (20) 224 680;
+382 (20) 224 706
E - mail: [email protected]
136
O školi
Škola je osnovana 1972. g. upisom jednog odjeljenja koje je radilo u
amfiteatru dječje bolnice. Već naredne godine preseljava se u objekat na
trgu Božane Vučinić. Iz godine u godinu povećavao se broj učenika zbog
velikog interesovanja za ovu školu. Nova školska zgrada napravljena je
2007.g. koju trenutno pohađa 1220 učenika. Škola je jedna od najmodernijih
i najsavremenije opremljenih u Crnoj Gori i regionu.
Područje rada
- Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita.
Obrazovni programi
- Zdravstveni tehničar
- Ginekološki tehničar
- Medicinski tehničar
- Farmaceutski tehničar
- Fizioterapeutski tehničar
- Medicinski kozmetičar
- Zubno-stomatološki tehničar
Izvođenje nastave
Nastava se ne izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
I smjena od 7:00 do 13:00 h
II smjena od 13:30 do 19:30 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Ukupno 10 odjeljenja 7 smjerova:
Zdravstveni tehničar
3 odjeljenja
Farmaceutski tehničar
2 odjeljenja
Ostalih 5 smjerova po 1 odjeljenje.
Ukupno 300 učenika.
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
21 učionica, 5 kabineta (biologija, hemija, fizika, anatomija i računarska
učionica), biblioteka sa čitaonicom, Sportska sala sa tribinama od 300
mjesta, Amfiteatar i prostorija za prijem roditelja.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Englesi i Ruski jezik.
137
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Djelom u školi, Kliničkom centru Crne Gore, Dječjoj bolnici,
Stomatološkoj poliklinici, Institutu za javno zdravlje, apotekama itd.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Literarna sekcija, dramska sekcija, novinarska sekcija, debatni klub,
sekcija prve pomoći i sportske sekcije.
Srednja Građevinsko-geodetska škola „Ing. MARKO
RADEVIĆ“ - Podgorica
Opština: Podgorica
Ime škole: JU Srednja Građevinsko Geodetska Škola
„Ing. Marko Radević“
Adresa: Vasa Raičkovića 26
Ime direktora: Miranović Dragan
Broj telefona: +382 (20) 237 119;
+382 (20) 237 363
E - mail: [email protected]
O školi
Osnovana je i počela sa radom 1945. godine sa dva zanatska odjeljenja.
Sledeće godine formiran je građevinski odsjek u sastavu Srednje tehničke
škole. Od 1968. škola dobija naziv Građevinski školski centar „Ing. Marko
Radević“, a od 1992. godine škola nosi današnji naziv. Sve do 2002. godine
je bila jedina škola u Crnoj Gori za područje građevinarstva i geodezije. Od
2004. godine škola obrazuje i kadrove iz područja arhitekture. Škola se
nalazi u zgradi koja je izgrađena 1961. godine, a adaptacija objekta je
izvršena 2005. godine.
Područje rada
Arhitektura, Građevinarstvo i Geodezija
Obrazovni programi
- Dizajner enterijera
- Arhitektonski teničar
- Građevinski tehničar za visokogradnju
- Građevinski tehničar
- Geodetski tehničar geometar
- Keramičar
- Instalater u građevinarstvu
- Monter suve gradnje
138
- Moler - farbar
- Zidar
- Tesar
- Armirač - betonirac
Izvođenje nastave
Nastava se djelimično izvodi kabinetski
Smjene i termini smjena u kojima škola radi:
Škola radi u dvije smjene i to:
Prva smjena od 7:00 do 13:00 h
Druga smjena od 13:10 do 19:10 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Dizajner enterijera
30 učenika
Građevinski tehničar za visokogradnju
30 učenika
Građevinski tehničar
60 učenika
Geodetski tehničar - geometar
30 učenika
Arhitektonski tehničar
30 učenika
Keramičar
30 učenika
Monter suve gradnje
20 učenika
Instalater u građevinarstvu+moler - farbar
15+15 učenika
Zidar
30 učenika
Tesar i armirač - betonirac
15+15 učenika
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
14 učionica; 3 kompjuterske učionice, 4 kabineta, biblioteka; sportska
sala (koristi se i za dvije susjedne škole - „Spasoje Raspopović“ i
„Vaso Aligrudić“).
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Škola posjeduje 4 savremeno opremljene radionice za izvođenje
praktične nastave.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Dramska,
recitatorska,
ritmička,
arhitektonska,
geodetska, zanatska, sportska i likovna sekcija.
građevinska,
139
Srednja stručna škola „IVAN USKOKOVIĆ“ - Podgorica
Opština: Podgorica
Ime škole: JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“
Adresa: Vasa Raičkovića 1
Ime direktora: Pavle Stojović
Broj telefona: +382 (20) 246 767;
+382 (20) 248 445
E - mail: [email protected]
O školi
Škola je osnovana i počela sa radom 1946.godine sa 2 odjeljenja. Tokom
postojanja mijenjala je imena: Škola učenika u privredi i Industrijska škola
„Ivan Uskoković“, Tehničko školski centar. 1988.g. se izdvojila iz Tehničkog
centra i do danas egzistira samostalno. Škola se nalazi u ulici Vasa
Raičkovića br.1 i sastoji se iz 2 objekta : zgrada u kojoj se ozvodi teorijska
nastava i zgrada gdje se izvodi praktična nastava. Trenutno u školi postoji 45
odjeljenja.
Područje rada
- Mašinstvo i obrada metala
- Saobraćaj
Obrazovni programi
Mašinstvo i obrada metala:
- Automehatroničar
- Automehaničar
- Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje
- Instalater-ka sanitarnih uređaja grijanja i klimatizacije
- Limar - Autolimar
- Zavarivač
- Bravar
- Alatničar
Saobraćaj:
- Tehničar drumskog saobraćaja
- Tehničar ptt saobraćaja
- Špeditersko-agencijski i carinski tehničar
- Vozač putničkog automobila
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
140
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
I smjena od 7:00 do 13:00 h
II smjena od 13:05 do 19:00 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Mašinstvo i obrada metala
8 odjeljenja
Saobraćaj
5 odjeljenja
Ukupan broj učenika: 390
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
28 kabineta, 2 kompjuterske učionice, savremena radionica za
zavarivanje, moderno opremljena automehatroničarska radionica i
učionica, kabinet za kompjutersko konstruisanje i Sportska sala.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U školskim radionicama i kod privatnih poslodavaca.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Dopunska nastava i dodatna nastava.
Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog
obrazovanja „ANDRE NAVARA“ - Podgorica
Opština: Podgorica
Ime škole: JU Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog
obrazovanja za talente „Andre Navara“
Adresa: Prve proleterske 40
Ime direktora: Aleksa Asanović
Broj telefona: +382 (20) 611 552;
+382 (20) 611 552
E - mail: [email protected]
Web adresa: www.skole.cg.yu
O školi
Škola za muzičke talente „Andre Navara“ je osnovana 1992. godine, a 1999.
godine je prerasla u srednju muzičku školu. Osnivači škole su Vlada RCG,
Ministarstvo prosvjete i nauke i prof. Aleksa Asanović. Ideja o osnivanju je
141
nastala iz potrebe Republike za kadromgudačima (violine, viole, violončela,
kontrabasi). Veliki broj bivših i sadašnjih učenika ove škole angažovan je u
Sinfonijskom orkestru RTV CG. Zbog izuzetnih rezultata Škola je na predlog
Francuske uvrštena u Asocijaciju škola UNESKO - a. Škola ima dva
gudačka orkestra: Niže i Srednje muzičke škole. Nastava se izvodi u
porodičnoj kućui g-dina Alekse Asanovića, koju je dao na besplatno
korištenje kao i svoju opremu, muzičke instrumente, nototeku i biblioteku.
Škola posjeduje 3 računara. Srednje muzičko obrazovanje na
instrumentalnim odsjecima 2009/10 šk.god.pohađa 18 učenika. Nastavni
kadar čini 9 stalno zaposlenih nastavnika. Osim toga za stručne predmeta
škola angažuje saradnike. U školi se obrazuju Obrazovni profili: muzički
izvođač - za sve instrumente potrebne kamernim i simfonijskim orkestrima
kao i filharmoniji. Program traje 4 godine.
Područje rada
- Kultura, Umjetnost i Javno informisanje
Obrazovni programi
- Muzički izvođač
- Violinista
- Violista
- Violončelista
- Kontrabasista
- Klavirista
- Harmonikaš
- Solo pjevač
- Flautista
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Jedna smjena – jutarnja.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirano za upis 1 odjeljenje:
Muzički izvođač violonista
4 učenika
Violista
2 učenika
Violončelista
2 učenika
Kontrabasista
2 učenika
Klavirista
4 učenika
Solo pjevač
4 učenika
Flautista
2 učenika
Harmonikaš
2 učenika
142
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Kabinet za interne časove i koncerte, 40 m2. Sve ućionice opremljene
su klavinovama i pianinima. Škola posjeduje nototeku i biblioteku.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Italijanski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava izvodi se u kabinetu škole.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Koncerti, takmičenja, javni nastupi.
Srednja Stručna Škola „SPASOJE RASPOPOVIĆ“
Opština: Podgorica
Ime škole: JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“
Adresa: Vasa Raičkovića 26
Ime direktora: Ljeposava Vuksanović
Broj telefona: +382 (20) 237 361;
+382 (20) 238 998
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.sraspopovic.com
O školi
Hemijsko-tehnološki odsjek u sastavu Srednje elektrotehničke škole „Vaso
Aligrudić“ u Podgorici osnovan je 1946. godine. Od dana osnivanja do 1960.
godine škola je radila pod nazivom Srednja tehnička škola. Od 13.novembra
1987. godine škola je organizovana i konstituisana u radnu organizaciju sa
zvaničnim nazivom RO Hemijsko tehnološka škola „Spasoje Raspopović“.
Od školske 2004/05 škola radi pod nazivom JU Srednja stručna škola
„Spasoje Raspopović“. Prva smo srednja stručna škola u Crnoj Gori i prvi
smo počeli da realizujemo nastavu po novim obrazovnim programima.
Praktikujemo stalna usavršavanja svih zaposlenih i intenzivno učestvujemo u
reformskim procesima, njegujući duh zajedništva. Naši učenici zajedno sa
svojim nastavnicima učestvuju u brojnim takmičenjima i osvajaju nagrade.
Broj učenika je 650, upisanih u 25 odjeljenja. Broj zaposlenih u školi je 61.
143
Područje rada
- Hemija, nemetali i grafičarstvo
- Geologija, rudarstvo i metalurgija
- Tekstilstvo i kožarstvo
- Lične usluge
- Poljoprivredna, proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni programi
IV stepen:
- Hemijsko-tehnološki tehničar
- Hemijski laborant
- Grafički tehničar
- Tehničar industrije almunijuma
- Prehrambeni tehničar
- Poljoprivredni tehničar
- Tehničar hortikulture
- Konfekcijski tehničar
III stepen:
- Frizer
- Konfekcionar
- Prerađivač mlijeka
- Pekar
- Rasadničar / Cvjećar
- Voćar / Vinogradar / Podrumar
- Obrađivač plemenitih metala (zlatar)
- Izrađivač hemijskih proizvoda
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
I smjena: 7:00 do 13:00 h
II smjena: 13:10 do 19:10 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Hemijsko-tehnološki tehničar/Hemijski laborant
1 odjeljenje (15+15 učenika)
Grafički tehničar
1 odjeljenje (30 učenika)
Konfekcijski tehničar
1 odjeljenje (30 učenika)
Tehničar industrije almunijuma
1 odjeljenje (30 učenika)
Prehrambeni tehničar
1 odjeljenje (30 učenika)
144
Poljoprivredni tehničar/Tehničar hortikulture
1 odjeljenje (15+15 učenika)
Frizer/Frizerka
1 odjeljenje (24 učenika)
Pekar
1 odjeljenje (24 učenika)
Obrađivač plemenitih metala (zlatar)/Izrađivač hemijskih proizvoda
1 odjeljenje (15+15 učenika)
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Ukupna površina škole je 2000 m2. U glavnoj zgradi: 7 učionica, kabinet
fizike, kompjuterska učionica, konfekcijska radionica, frizerski salon,
biblioteka, kabinet za fizičko, atrijum za sportske aktivnosti.
Paviljon/laboratorija: 3 hemijske laboratorije, 5 kabineta, 1 radionica za
obradu plemenitih metala, mljekara, mini - pekara, pripremna
laboratorija.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U školi i privrednim organizacijama.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Ekološka, foto sekcija, literarno - recitatorska, sportska sekcija,
kreativna radionica-izrada nakita, izleti, posjete sajmovima, raznim
institucijama, organizacijama...
145
Umjetniška škola za muziku i balet „VASA PAVIĆ”
Opština: Podgorica
Ime škole: Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“
Adresa: Novaka Miloševa 47
Ime direktora: Ilija Dapčević
Broj telefona: +382 (20) 231 854;
+382 (20) 231 853
E-mail: [email protected]
[email protected]
O školi
Srednja muzička škola osnovana je na Cetinju 1947. godine pod imenom
‘Njegoš’. Školu je osnovao Anton Pogačar, vojni muzičar, porijeklom iz
Slovenije. Nakon četiri godine rada na Cetinju, škola je preseljena u Kotor,
gdje je radila sve do 1958. godine. Od 1958. godine škola nastavlja svoj rad
u Titogradu. Preseljenjem škole u tadašnji Titograd (današnja Podgorica)
povećao se broj učenika. Djelatnost škole je obrazovanje učenika iz oblasti
muzike i baleta. Učenici stiču obrazovanje iz muzike i baleta na nivou
osnovnog i srednjeg obrazovanja. Učenici stiču obrazovanje po
verifikovanim obrazovnim programima od strane Ministarstva prosvjete i
nauke. Djelatnost škole se manifestuje kroz teorijsku nastavu (stručno
teorijski predmeti, opšteobrazovni predmeti) i praktičnu nastavu (solo
instrument, odnosno glas, vokalni i instrumentalni sastavi, balet),
vannastavne aktivnosti, kulturnu i javnu djelatnost...
Područje rada
Kultura, Umjetnost i Javno informisanje
Obrazovni programi
- Muzički izvođač (klavirista, harmonikaš, gitarista,violinista, violista,
violončelista, kontrabasista, flautista, klarinetista, trubač, solo pjevač),.
- Muzički saradnik
- Baletski igrač
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi individualno i grupno.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene, i to:
I smjena od 7.30 do 14 h
II smjena od 14 do 21 h
146
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Muzički saradnik
18 učenika
muzički izvođač-klavirista
4 učenika
muzički izvođač-gitarista
2 učenika
muzički izvođač-harmonikaš
3 učenika
muzički izvođač-violinista
4 učenika
muzički izvođač-violista
2 učenika
muzički izvođač-violončelista
2 učenika
muzički izvođač-kontrabasista
1 učenik
muzički izvođač-trubač
2 učenika
muzički izvođač-flautista
2 učenika
2 učenika
muzički izvođač-klarinetista
muzički izvođač-solo pjevač
2 učenika
muzički izvođač-hornista
2 učenika
muzički izvođač-trombonista
2 učenika
muzički izvođač-oboista
2 učenika
muzički izvođač-fagotista
2 učenika
baletski igrač
4 učenika
dizajner zvuka
2 učenika
(ovaj program je u izradi i biće do kraja aprila razmatran na Sjednici
savjeta za stručno obrazovanje)
Muzički izvođač i Baletski igrač
1 odjeljenje
Muzički saradnik i dizajner zvuka
1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina) kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
2000m2, 46 kabineta odnosno učionica, kompjuterska učionica,
biblioteka, sala za fizičko, dvije sale za balet.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Italijanski jezik.
Praktična nastava
Izvodi se u školi. To je individualna nastava instrumenta, kamerna
muzika, hor, orkestar, balet.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Koncertna aktivnost, takmičenja državno i međunarodna.
147
Srednja Elektrotehnička škola „VASO ALIGRUDIĆ”
Opština: Podgorica
Ime škole: JU Srednja Elektrotehnička
Škola “Vaso Aligrudić”
Adresa: Vasa Raičkovića 26
Ime direktora: Pićurić Veselin
Broj telefona: +382 (20) 237 319;
E - mail: [email protected]
Web adresa: www.ets.cg.yu
O školi
Srednja Elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić” u Podgorici sa 32 učenika
osnovana je 1964. godine. Od dana osnivanja do 1960. godine škola je
radila kao Srednja tehnička škola. Školske 1960/ 61. godine, odnosno u
septembru 1960. godine, škola je organizovana pod nazivom Industrijska
tehnička škola “Vaso Aligrudić” a školske 1975/76. godine Industrijska škola
“Vaso Aligrudić” prerasta u tehnički školski centar – Škola za obrazovanje
kadrova elektro struke “Vaso Aligrudić”. Od septembra 1980. god. Novembra
1987 godine škola nosi naziv Obrazovni centar za tehnicka zanimanja
OOUR TŠC Elektro škola “Vaso Aligrudić”. Godine 1987. na osnovu rješenja
Okružnog privrednog suda mijenja naziv u RO Elekrotehnička škola “Vaso
Aligrudić” sa 23 odjeljenja rasporedjena u dvije smjene. Kao RO škola radi
do 1992 kada je proglašena Javnom ustanovom sa tačnim nazivom JU
Srednja Elekrotehnička škoLa “Vaso Aligrudić” pod kojim imenom i danas
radi. Danas škola radi sa 35 odjeljenja.
Područje rada
Elektrotehnika
Obrazovni programi
IV Stepen
- elektrotehničar računara
- elektrotehničar elektronike
- elektrotehničar telekomunikacija
- elektrotehničar energetike
- elektrotehničar multimedija
- elektroteničar za rashladne i termičke uređaje
- autoelektričar
- elektroinstalater
- monter telekomunikacionoh sistema
148
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
I smjena od 7:00 do 13:00 h
II smjena od 13:10 do 19:00 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Planirani broj učenika koji bi trebao biti upisan je 330 i to:
elektrotehničar računara
3 odjeljenja
elektrotehničar multimedija
2 odjeljenja
elektrotehničar telekominikacija
1 odjeljenje
elektrotehničar elektronike
1 odjeljenje
elektrotehničar energetike
2 odjeljenja
elektrotehničar termičkih i rashladnih uređaja
1 odjeljenje
elektroinstalater
1 odjeljenje
Opremljenost – kabineta (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Broj kabineta je 22 ukupne površine 900 m2 7 kabineta sa Interaktivnim
tablama, 3 kabineta sa multimedijalnom opremom, 2 kabineta sa
laptopovima i 52 inča LCD ekranima.
Posjeduje 4 kompjuterske učionice opremljene sa najsavremenijom
računarskom opremom (PC, štampači, skeneri , projektori, …),
biblioteka sa preko 8000 naslova i Sportska sala površine 264 m2 sa
pratećom sportskom opremom.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U školskim radionicama od kojih škola posjeduje 5.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Vannastavne aktivnosti:
- smjer elektrotehničar računara (posjeta preduzećima sa razvijenom
računarskom mrežom i resursima)
- smjer elektrotehničar elektronike i telekomunikacija (posjeta
razvojnim sektorima telekomunikacionih centara)
- smjer elektrotehničar energetike (posjeta elektroenergetskih
postrojenja širom Crne Gore)
149
Dodatna nastava:
Formiraju se grupe zainteresovanih učenika prema njihovim
interesovanjima (izrada praktičnih radova na polju elektrotehnike,
računara , telekomunikacija, …)
Dopunska nastava:
Ovaj vid nastave je preraspodijeljen na sve nastavne predmete za koje
postoji potreba. Nastava se odvija u sklopu radne nedjelje.
150
ROŽAJE
Gimnazija „30. SEPTEMBAR“ - Rožaje
Opština: Rožaje
Ime škole: Gimnazija „30. Septembar“
Adresa: Omladinska b.b.
Ime direktora: Fejzo Murić
Broj telefona: +382 (51) 270 080;
+382 (51) 270 081
E-mail: [email protected]
O školi
Početak Gimnazije “30. septembar“ u Rožajama nalazimo u radu područnog
odjeljenja Gimnazije “Panto Mališić“ iz Berana koje je formirano školske
1965/66. godine. Nakon četiri godine školske 1970/71. godine ovo područno
odjeljenje prelazi u smostalnu vaspitno obrazovnu ustanovu. U to vrijeme u
Rožajama egzistiraju dvije nezavisne srednje škole, Gimnazija i Škola
učenika u privredi. Te dvije škole se školske 1973/74. godine integrišu u
Školski centar “30. septembar”, jednu moćnu vaspitnoobrazovnu instituciju
koja je svojim radom dala svojevrstan doprinos ukupnom društveno –
ekonomskom razvoju naše opštine. U toku školske 1991/92. godine dolazi
do transformacije Školskog centra i dijeljenja u dvije srednje škole i to u
Gimnaziju i MŠS. Školske 2007/08. godine Gimnazija ima 16 odjeljenja
opšteg smjera sa upisanih 572 učenika na početku školske godine. Nastavu
izvodi 36 profesora u kabinetskoj nastavi.
Područje rada
Opšta gimnazija
Obrazovni programi
Opšti smjer gimnazije
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u jednoj smjeni od 7:30 h do 15:35 h
151
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
I razred - 5 odjeljenja - 140 učenika
Ukupno 499 učenika sa 17 odjeljenja
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
17 kabineta površine 958 m2 kompjuterski kabinet površine 56 m2
biblioteka površine 108 m2 sportsku salu površine 255 m2, sa
svlačionicama.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Ruski, Francuski i Turski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Dramska sekcija, Ekološka sekcija, Hemijska sekcija, Muzička sekcija,
Istorijska sekcija, Školska novinska sekcija lista „Gimnazijalac“, Mladi
botaničari, Debatni klub Mladi geografi.
SREDNJA STRUČNA ŠKOLA - Rožaje
Opština: Rožaje
Ime škole: JU Srednja Stručna Škola
Adresa: Omladinska b.b.
Ime direktora: Dr Safet Muković
Broj telefona: +382 (51) 272 660;
+382 (51) 271 709
E-mail: [email protected]
O školi
Škola je svoju obrazovnu djelatnost vršila kao sastavni dio Školskog centra
„30. septembar“ u Rožajama do 1991.g. Školske 1991/1992.g., škola počinje
da radi kao samostalna srednjoškolska ustanova JU Mješovita stručna škola.
Škola sada radi kao JU Srednja stručna škola – Rožaje. Nastavu izvodi
ukupno 62 profesora.
Područje rada
- Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
- Šumarstvo i obada drveta
152
- Ekonomija, pravo i administracija
- Mašinstvo i obrada metala
- Elektrotehnika
Obrazovni programi
- Ekonomski tehničar
- Turistički tehničar
- Elektrotehničar računara
- Elektrotehničar energetike
- Elektrotehničar za telekomunikacije
- Mašinski tehničar
- Tehničar drvoprerade
- Prodavač
- Automehaničar
- Mašinobravar
- Stolar
- Konobar – kuvar
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u dvije smjene i to:
I smjena 7:30 – 12:45 h
II smjena 13:00 – 18:10 h
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Najviše 210.
IV stepen:
Turistički tehničar
1 odjeljenje (30 učenika)
Mašinski tehničar energetike
1 odjeljenje (30 učenika)
Tehničar drvoprerade ili Poljoprivredni tehničar
1 odjeljenje (30 učenika)
Tehničar marketinga i trgovine
1 odjeljenje (30 učenika)
Tehničar prodaje
1 odjeljenje (30 učenika)
Elektrotehničar elektronike ili računara (multimedija)
1 odjeljenje (30 učenika)
III stepen:
Konobar /kuvar
1 kombinovano odjeljenje (30 učenika)
Automehaničar /instalater sanitarnih uređaja grijanja i klimatizacije
1 kombinovano odjeljenje (30 učenika)
153
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Kompjuterska učionica, biblioteka, sportska sala, itd., 13 učionica za
teorijsku nastavu, 3 kabineta, 4 radionice za praktičnu nastavu.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Francuski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U školskim radionicama, trgovinskim
preduzećima.
i
zanatskim
radnjama
i
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Sportske sekcije, likovna sekcija, dramska sekcija i literalna sekcija. JU
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i
omladine.
154
ŠAVNIK
Obrazovni centar „Šavnik” - Šavnik
Opština: Šavnik
Ime škole: Obrazovni Centar Šavnik
Adresa: Šavnik b.b.
Ime direktora: Lazarević Branko
Broj telefona: +382 (40) 266 129;
O školi
J.U. Obrazovni centar „Šavnik“ formiran je 24..08.2006. godine odlukom
Vlade Crne Gore. Centar je organizovan kao jedinstvena ustanova i
obuhvata: predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i
vaspitanje, srednje stručno obrazovanje, smještaj, ishrana i vaspitanje
učenika.
Područje rada
Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni programi
- Poljoprivredni tehničar
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kombinovano.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Prva smjena
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
30 učenika
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Kompjuterska učionica i biblioteka.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Ruski i Engleski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
155
Školska radionica i jednodnevne stručne prakse – obilazak
poljoprivrednih gazdinstava, mljekara, farmi, fabrika stočne hrane, itd.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Sportska sekcija, literarna sekcija, likovna sekcija, itd.
156
TIVAT
Srednja mješovita škola „MLADOST“ - Tivat
Opština: Tivat
Ime škole: JU Srednja Mješovita Škola „Mladost“
Adresa: Park b.b.
Ime direktora: Jovanka Vujačić
Broj telefona: +382 (32) 674 613;
+382 (32) 674 614
E-mail: [email protected]
O školi
17. 09. 1921-otvaranje šegrtske škole
1951. godine-mijenja naziv u Mornaričko-industrijska škola
1968. postaje samostalna i dobija ime Industrijska škola „S. Kovačević“
1971. formiran Školski centar (industrijska, trgovačka i turističko-ugostiteljska
škola)
1978/79. Školski centar dobija republičko priznanje, diplomu „Oktoih“
1986. počela nastava u novom školskom objektu
1993. sadašnji naziv JU Srednja mješovita škola „Mladost“, Tivat
Površina objekta: 3816 m2, dvorište sa sportskim terenima 1500m2
Područje rada
- Mašinstvo i obrada metala
- Elektrotehnika
- Gimnazija
- Ekonomija, Pravo i Administracija
Obrazovni programi
Mašinstvo i obrada metala:
- Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
- Automehatroničar
- Limar - NOVO
- Bravar - NOVO
Elektrotehnika:
- Elektrotehničar elektronike
- Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje
- Elektroinstaler
157
Gimnazija:
- Opšti smjer
Ekonomija, pravo i administracija:
- Tehničar marketinga i trgovine
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Nastava se izvodi u jednoj smjeni
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
240 učenika (8 odjeljenja):
- Gimnazija
2 odjeljenja
- Tehničar marketinga i trgovine
1 odjeljenje
- Elektrotehničar elektronike
1 odjeljenje
- Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje
1 odjeljenje
- Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije/Elektroinstalater
1 odjeljenje
- Bravar – Limar
1 odjeljenje
- Automehatroničar
1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
5 učionica
13 kabineta
4 radionice
2 kompjuterska učionica (40 kompjutera)
Biblioteka sa oko 10 000 knjiga
2
Sportska sala sa svlačionicama (450 m )
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Italijanski, Njemački , Francuski i Ruski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U četiri školske učionice, preduzećima i samostalnim radnjama.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Novinarska, dramska, sportska i istorijska sekcija, zidne novine,
ekološka radionica, istraživanje vasione, tehnika i internet klub, veliki
školski maskenbal i školske karaoke.
158
ULCINJ
Gimnazija „DRITA“ - Ulcinj
Opština: Ulcinj
Ime škole: Gimnazija „Drita“
Adresa: Kodre b.b.
Ime direktora: Alaj Vilal
Broj telefona: +382 (30) 401 812;
+382 (30) 401 809
E-mail: [email protected]
O školi
Gimnazija „DRITA“ počela je sa radom 04.09.2006 godine. Škola je
smještena u naselju Kodre bb. Na osnovu odobrenja Vlade i Ministarstva
prosvjete i nauke Crne Gore, Gimnazija „Drita“ je prva privatna gimnazija na
albanskom jeziku, tipa koledža u Crnoj Gori sa ambicijama da ostvari
standarde i znanje učenika, dobre rezultate na eksternoj maturi i prohodnost
za sve fakultete. U školskoj 2006/2007. godini upisano je 22 učenika u prvi
razred jednog odjeljenja, dok je u školskoj 2007/2008. godini upisano 43
učenika u prvi razred. Privatna Gimnazija „Drita“ realizuje nastavu na osnovu
plana i programa opšte gimnazije, koji je propisan od strane Ministarstvo
prosvjete i nauke Crne Gore.
Područje rada
Opšta gimnazija
Obrazovni programi
Opšti smjer gimnazije
Izvođenje nastave
Kabinetska nastava se izvodi iz sledećih predmeta: fizike, hemije,
biologije i informatike.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u jednoj smjeni, i to od 9:00 do 15:25 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Za školsku 2008/2009. godinu planiran je upis od 40 učenika u dva
odjeljenja od po 20 učenika.
159
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
Površina školske zgrade je 368 m2, škola nema sportsku salu, a
nastava fizičkog vaspitanja se održava u iznajmljenoj sali OŠ „Maršal
Tito“ Ulcinj. Škola posjeduje kabinet hemije, biologije i fizike (55 m2),
kabinet informatike (42 m2), kabinet jezika i kabineti društvenih nauka i
umjetnost (168 m2).
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Njemački i Italijanski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Za opštu gimnaziju nije predviđeno izvođenje praktične nastave.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Dramska sekcija, literarna sekcija, sportske aktivnosti – fudbal i
košarka, dodatna nastava iz predmeta za republičko takmičenje.
SMŠ „BRATSTVO – JEDINSTVO“ - Ulcinj
Opština: Ulcinj
Ime škole: JU Srednja Mješovita Škola „Bratstvo – Jedinstvo“
Adresa: Totoši b.b.
Ime direktora: Husein Katana
Broj telefona: +382 (30) 401 628;
+382 (30) 401 630
O školi
Školska zgrada je građena 1969.g.sredstvima solidarnosti naroda Bosne i
Hercegovine da podmiri potrebe za 350 do 400 učenika. Danas u ovoj školi
ima 1010 učenika. U zadnjih 7 godina znatno su poboljšani materijalno
tehnički uslovi za rad u školi. Nastava u školi se organizuje na crnogorskom i
albanskom jeziku.
Područje rada
- Gimnazija
- Trgovina, Ugostiteljstvo i Turizam
- Ekonomija, Pravo i Administracija
- Elektrotehnika
- Mašinstvo i obrada metala
- Lične usluge
160
Obrazovni programi
- Gimnazija – opšti
- Turistički tehničar
- Tehničar marketinga i trgovine
- Prodavač
- Konobar
- Kuvar
- Elektromehaničar mašina i opreme
- Automehaničar
- Frizer
Izvođenje nastave
U ovoj školskoj godini nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u 2 smjene: I smjena od 7:30 do 13:30 h, II smjena od 14:00
do 20:00 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
U školskoj 2010/11. godini planirano je upisati 360 učenika
raspodjeljenih u 12 odjeljenja, od čega sa nastavom na crnogorskom
jeziku 120 učenika – 4 odjeljenja, a na albanskom 240 učenika – 8
odjeljenja.
Po smjerovima:
Gimnazija
4 odjeljenja
Turistički tehničar
2 odjeljenja
Ekonomski tehničar (novi obrazovni program)
2 odjeljenja
Konobar – kuvar
1 odjeljenje
Bravar
1 odjeljenje
Elektroinstalater
1 odjeljenje
Monter telekomunikacionih sistema
1 odjeljenje
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
U školi ima 28 kabineta od toga 2 kompjuterska sa po 17 računara,
2
biblioteka sa 12000 knjiga, nova fiskulturna sala od 1300 m . Ukupna
2
površina škole sa pratećim prostorijama je oko 42000 m .
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski, Njemački, Francuski i Ruski jezik
161
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava se djelimično izvod u školi a djelimično u privatnim
salonima, trgovinskim radnjama, servisima, turističkim agencijama,
pod nadzorom koordinatora za praktičnu nastavu.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Vannastavne aktivnosti, sekcije i dodatna nastavu organizuju se
radnim subotama, 1. i 2. subote u mjesecu po unaprijed utvrđenom
programu rada.
162
ŽABLJAK
SMŠ “17. SEPTEMBAR” - Žabljak
Opština: Žabljak
Ime škole: JU Srednja mješovita škola
“17. septembar”
Adresa: Božidara Žugića b.b.
Ime direktora: Bojović Živorad
Broj telefona: +382 (52) 361 336;
+382 (52) 360 091
E - mail: [email protected]
O školi
Škola je počela sa radom 1976. godine i po tome je jedna od mlađih srednjih
škola. Teorijska nastava opšteobrazovnih i stručnih predmeta izvodi se u 8
odjeljenja i to: 4 odjeljenja gimnazije i 4 kombinovana odjeljenja tehničara
usluživanja i tehničara kulinarstva. Škola radi u petodnevnoj radnoj nedjelji u
okviru koje realizuje cio obrazovnovaspitni rad. U toku četvorogodišnjeg
školovanja, budući tehničari usluživanja i tehničari kulinarstva pored
opšteobrazovnih i stručno teorijskih predmeta imaju praktičnu nastavu,
izbornu natavu, slobodne aktivnosti i profesionalnu praksu koju pohađaju u
toku ljetnjeg raspusta. U školi je uveden video nadzor, školski razglas i
ozvučenje sa mikrofonima i pojačalima. Kabinet računarstva i informatike
opremljen je po najvišim standardima. Rad na računarima obezbijeđen je za
sve učenike i profesore. Polazeći od materijalnotehničkih uslova i uloženog
truda na njihovoj realizaciji, nastavnih sredstava i opremljenosti kabineta,
kadrovskih uslova, cjelokupne organizacije rada u školi, može se reći da je
danas srednja škola u Žabljaku jedna od bolje opremljenih škola u Republici.
Škola ima odličnu saradnju sa više škola u Crnoj Gori ( Gimnazija
„Tanasije Pejatović“ u Pljevljima, Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ u
Budvi,...) i u regionu (Gimnazija u Kraljevu, Srednja ugostiteljska škola u
Vrnjačkoj Banji, Ekonomska škola u Somboru, Školski Centar u Foči,...). Sa
ovim školama, pored uobičajene školske saradnje, vrši se međusobna
razmjena učenika sa višednevnim posjetama u svrhu obuke učenika kroz
različite projekte.
Svi ovi uspjesi naših učenika pokazuju da je naša škola veoma
uspješna u kontinuitetu, a što potvrđuje i izvještaj o utvrđivanju kvaliteta
obrazovno-vaspitnog rada u ovoj školi. Ovakva postignuća nijesu promakla
ni široj lokalnoj zajednici i školskim organima, pa je škola od strane svih
školskih organa (nastavničkog vijeća, Školskog odbora, Savjeta roditelja i
163
Zajednice učenika), Opštinskog sindikata prosvjete, bivših učenika, socijalnih
partnera, predsjednika opštine i više univerzitetskih profesora, predlagana
2007. i 2008. godine za najviše državno priznanje „Oktoih“ u oblasti
prosvjete.
Na osnovu svega rečenog može se reći da su težnje reforme školstva
u ovoj školi ostvarene onako snažno i živo kao što su i zamišljene.
Područje rada
- Opšta gimnazija
- Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil
- Tehničar usluživanja (četvorogodišnji program)
- Tehničar kulinarstva (četvorogodišnji program)
Izvođenje nastave
Škola je moderno opremljena sa kabinetskom nastavom iz fizike,
hemije, biologije, informatike, stranih jezika i matematike.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Škola radi u popodnevnim satima od 13:00 do 20:00 h. Praktična
nastava se izvodi u dvije smjene od 7:00 do 21:00 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Opšta gimnazija
1 odeljenje (30 učenika)
Obrazovni profil IV stepena:
tehničar usluživanja i tehničar kulinarstva 1 odjeljenje (15+15 učenika)
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sportska sala, itd.
2
5 kabineta površine 264.8 m , 8 specijalizovanih učionica površine 442
2
m , 1 školska radionica (školski bife) površine 25 m2, 1 kompjuterska
učionica površine 50 m2, 1 fiskulturna sala sa pratećim prostorijama
površine 219 m2 1 školska biblioteka površine 9 m2 sa oko 8000 knjiga,
školsko dvorište površine 7354 m2, sportski poligon površine 2746 m2.
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Ruski jezik i Engleski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
Praktična nastava se izvodi u školskoj radionici u školi i u školskom
restoranu “Duga” koji se nalazi u centru grada. Dio praktične nastave
se izvodi u hotelima “Žabljak” i “Jezera” firme HM “Durmitor” u
164
Žabljaku, a koji su ujedno i glavni nosioci turističkog razvoja opštine.
Praktična nastava se izvodi svakim radnim danom, a u toku ljetnjeg
raspusta i ferijalna praksa u trajanju od 15 do 25 dana odnosno 30 dana
za učenike po novim obrazovnim programima.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Aktivno rade sekcije: dramska, novinarska, internet klub, ekološka,
recitatorska, muzička, likovna, sportske (skijanje, odbojka, košarka,
fudbal, rukomet), barmenska, fotografska,…
U toku školske godine redovno se organizuju izleti u okolini Žabljaka,
posjete značajnim sajmovima, posjete raznim kulturno - istorijskim i
turističkim mjestima, organizuju se ekskurzije (kao npr. u Španiju,
Grčku, Tursku, Mađarsku,…). Kroz rad sekcija organizuju se školske
karaoke, školske igranke, folklor, ples, a izdaje se i školski časopis “20.
septembar”.
165
SREDNJE ŠKOLE ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA
Kotor
Srednja škola u Zavodu za školovanje i rehabilitaciju lica sa
poremećajima sluha i govora
Opština: Kotor
Ime škole: Srednja škola u Zavodu za školovanje i rehabilitaciju lica sa pore
mećajima sluha i govora,
Adresa: Put prvoboraca 184
Ime direktora: Borislav Kašćelan
Broj telefona: +382 (32) 304 288
E–mail : [email protected]
O školi
Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora
Kotor osnovan je 1946. godine kao jedina Ustanova za školovanje i
rehabilitaciju gluhe djece u Crnoj Gori. Prvo je formirana osnovna škola, a
zatim u Ustanovi se osniva početkom pedesetih godina i Škola za ulenike u
privredi, u kojoj se ovi učenici osposobljavaju za više vrsta zanata, a u samoj
Ustanovi se formiraju dvije školske radionice, krojačka i obućarska.
Polovinom sedamdestih godina škola dobija naziv Sredenja škola za
usmjereno obrazovanje gluvih učenika, a početkom devedesetih postoji kao
Srednja stručna škola za gluve učenike. Tokom vremena u okviru škole
formirano je više školskih dobro opremljenih radionica, tako da danas
imamo: štamparsku radionicu, frizersku,
krojačku i obućarsku radionicu. Pored osposobljavanja u našim školskim
radionicama učenici se osposobljavaju i u raznim pogonima preduzeća i
uslužnih radionica u Kotoru. Teorijska nastava u školi se izvodi u sedam
kabineta i četiri učionice. U ovoj školskoj godini radi šest odjeljenja za
učenike koji se osposoljavaju za treći stepen stručnosti i jedno odjeljenje za
učenike za kombinovanim smetnjama (gluvoća, laka mentalna retardacija)
koji se osposobljavaju za II stepen stručne spreme. U odjeljenjima koji rade
po obrazovnim programima za III stepen stručne spreme u svom sastavu
pored gluvih i nagluvih učenika nalaze se i učenici sa poteškoćama u učenju
u skladu sa Zakonom o školovanju djece sa posebnim potrebama (član 4).
166
Područje rada
- Ugostiteljstvo
- Lične usluge
- Grafičko
- Trgovina
- Mašinstvo
- Tekstilstvo
- Hemijsko
Obrazovni programi
- Kuvar
- Frizer
- Štamparski mašinista
- Prodavac
- Automehaničar
- Krojač
- Fotograf
- Knjigovezac
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi
Tehnologija zanimanja sa praktičnom nastavom od 07:30 do 11:30 h.
Teorijska nastava u školi od 14:00 do 18:20 h.
Planiran broj ucenika koji ce biti upisan i broj odjeljenja po smjenama
Odjeljenje učenika oštećenog sluha (1 odjeljenje):
Frizer
2 učenika
Autolakirer
1 učenik
Kuvar
1 učenik
Pekar
1 učenik
Odjeljenje učenika sa poteškoćama u učenju (1 odjeljenje):
Frizer
8 učenika
Kuvar
6 učenika
Prodavaac
4 učenika
Automehaničar
2 učenika
167
Opremljenost učionica
- 7 kabineta za predmetnu nastavu 7 x 36 m2
- 4 klasične učionice 4 x 36 m2
- 1 komjuterska učionica 36 m2
- 1 biblioteka 24 m2
- 1 sportska sala 360 m2
Strani jezici koji se izučavaju u školi
Engleski jezik samo za učenike sa poteškoćama u učenju.
Praktična nastava
U školskim radionicama i kod privatnih poslodavaca.
Vannastavne aktivnosti
U školi se odvijaju slobodne aktivnosti u vidu:
- Dramske sekcije
- Sportske sekcije
- Sekcije ručnog rada
- Ekološke sekcije
Dopunska nastava se izvodi po potrebi. Dodatna nastava se ne izvodi.
Podgorica
JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. Jun“
Opština:
Ime škole:
Adresa:
Ime direktora:
Broj telefona:
E-mail:
Podgorica
JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1.Jun“
Princeze Ksenije broj 8
Darmanović Željko diplomirani defektolog
+381 (20) 640-136
+381 (20) 643-326
[email protected]
O školi
Rješenjem broj 01-2019-23 od 24.marta 1970 Skupština opštine Titograd je
odobrila formiranje Specijalne osnovne škole. Ubrzo je Skupština SR Crne
Gore odobrila formiranje Centra za profesionalno osposobljavanje djece i
omladine lakše ometene u psihičkom razvitku. Pod sadašnjim nazivom Usta
nova funkcioniše od oktobra 1978 godine. Dan škole je 1 jun. U svom
sastavu škola ima: Osnovnu školu, Stručnu školu, autizam, odje- ljenje za
djecu sa umjerenim smetnjama , predškolsko odjeljenje i produženi boravak.
168
Školske 2009/2010 godine školu pohađa 155 učenika. U Specijalnu srednju
školu upisano je 42 učenika razvrstanih u 7 odjeljenja, gdje se školuju
učenici sa posebnim obrazovnim potrebama.
Područja rada
- lične usluge
- prehrambena
- ugostiteljska
- kožarsko-tehnološka
- metalska
zanimanje pomoćnik frizera
zanimanje pomoćnik pekara
zanimanje pomoćnik kuvara
zanimanje pomoćnik obućara
zanimanje pomoćnik mašinbravara
zanimanje pomoćnik vodoinstalatera
zanimanje pomoćnik automehaničara
Obrazovni programi
Učenici se školuju tri godine i stiču II stepen stručne spreme.
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi kabinetski. Škola radi u smjenama koje se mijenjaju
mjesečno:
I smjena počinje u 7:30 h
II smjena počinje u 13 h
Planiran broj ucenika koji ce biti upisan i broj odjeljenja po smjenama
Imamo kapacitete za po tri odjeljenja prvog, drugog i trećeg razreda.
Broj učenika u razredu je od 8 do 12 učenika.
U sklopu škole postoji Internat, kapaciteta 100 kreveta.
Opremljenost učionica
2
315 m učioničkog prostora 13 učionica
2
90 m kabinetskog prostora 4 kabineta
200 m2 radioničkog prostora
250 m2 sportskog prostora
795 m2 ostalog prostora
3500 m2 zelenih površina
Biblioteka sa 1500 naslova
fiskulturna sala 100 m2
Strani jezici koji se izučavaju u školi
U Centru se ne izučavaju strani jezici.
169
Praktična nastava:
U Ustanovi postoje: obućarska radionica u kojoj se obučavaju
pomoćnici obućara i metalska radionica za obučavanje zanimanja iz
metalske struke.
Učenici koji se školuju za ostala zanimanja praktičnu nastavu obavljaju
u državnim i privatnim ustanovama.
Vannastavne aktivnosti
U Centru su zastupljene: literarna, sportska, računarska, likovna,
recitatorska dramska, ritmička i ekološka sekcija.
JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine - Podgorica
Opština:
Podgorica
Ime škole:
JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine
Adresa:
Princeze Ksenije 6, p.f.60 - Podgorica
Ime direktora: Zoran Bošković
Broj telefona: +382 (20) 640-408;
+382 (20) 643-075
E - mail:
[email protected]
O Zavodu
JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i
omladine je savremena prosvjetno – pedagoška ustanova koja ima stručne i
druge potencijale. Ove godine ustanova je obilježila 61. godinu postojanja i
rada. U Zavodu postoji: predškolsko odjeljenje za uzrast do 6 godina;
osnovna škola od I do VIII razreda i od I do IX razreda po reformisanom
programu i srednja škola. Zavod se sastoji se iz dva objekta: škole gdje se
održava nastava i internata gdje borave učenici. Za učenike su obezbijeđeni
logopedski, fizioterapeutski i defektološki tretmani. Učenici su sa područja
Crne Gore, Srbije i BiH. Trenutno u školi postoji 23 kabineta.
Područje rada
- Tekstilstvo
- Kožarstvo
- Trgovina
- Pravo
170
Obrazovni programi:
- Konfekcionar
- Obućar
- Tehničar prodaje
- Pravno-administrativni tehničar
Izvođenje nastave
Nastava se izvodi u kabinetima. Nastava za srednju školu se izvodi u 14
kabineta, 2 radionice ( za kožarski i tekstilni smjer ), 1 kompjuterska
učionica ( sa podrškom za slijepe učenike), 1 komjuterska učionica ( sa
podrškom učenicima sa motoričkim smetnjama), 1 sala za fizičko
vaspitanje, 1 biblioteka.
Smjene i termini smjena u kojima škola radi:
Škola radi u jednoj smjeni i to od 8:00 do 14:00 h.
Planirani broj učenika koji će biti upisani i broj odjeljenja po smjerovima
Za narednu školsku godinu za I razred nemamo podatak, jer kod nas se
upisuju učenici prema rješenju o usmjeravanju.
II razred – po jedno odjeljenje na pravnom i trgovinskom smjeru.
III razred – po jedno odjeljenje na pravnom, trgovinskom I tekstilnom
smjeru.
IV razred – po jedno odjeljenje na pravnom i trgovinskom smjeru.
Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica,
biblioteka, sporska sala, itd.
Nastava za srednju školu se izvodi u 14 kabineta, 2 radionice ( za
kožarski i tekstilni smjer ), 1 kompjuterskoj učionici ( sa podrškom za
slijepe učenike), 1 komjuterskoj učionici ( sa podrškom učenicima sa
motoričkim smetnjama), 1 sali za fizičko vaspitanje, 1 biblioteci.
Strani jezici koji se izučavaju u srednoj školi
Engleski jezik i Italijanski jezik.
Praktična nastava – gdje i kako se izvodi
U školskim radionicama i kod privatnih poslodavaca.
Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.
Sekcije i to: Literarna, Recitatorska, Dramska, Sportsko-rekreativna,
Šahovska, Ekološka i Muzičko - horska.
171
172
MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE
Vaka Đurovica bb, 81000 Podgorica
Tel: +382 (20) 410 100 Fax: +382 (20) 410 101
Web site: www.mpin.gov.me
E-mail: [email protected]
CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE
Centar za stručno obrazovanje je centralna institucija za razvoj
stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Osnovan je kao
samostalna javna ustanova zbog specifičnosti u organizovanju i
realizaciji stručnog obrazovanja, a radi učešća socijalnih partnera u
njegovom kreiranju i finansiranju. Centar su osnovali socijalni
partneri: Vlada Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Savez
sindikata Crne Gore i Zavod za zapošljavanje Crne Gore.
Centar obavlja poslove i radne zadatke koji se odnose na srednje
stručno obrazovanje mladih i odraslih, i to:
• pripremanje stručnih zadataka o pitanjima iz nadležnosti Savjeta za
stručno obrazovanje, odnosno Savjeta za obrazovanje odraslih;
• praćenje, analizu i razvijanje stručnog obrazovanja;
• pripremanje jedinstvenih standarda zanimanja uporedivih sa
standardima evropskih zemalja;
• pripremanje standarda znanja;
• pripremanje obrazovnih programa;
• istraživanja u oblasti stručnog obrazovanja;
• pripremanje obrazovno-vaspitnih i pedagoško-metodskih standarda
udžbenika i priručnika;
• organizovanje stručnog usavršavanja nastavnika i obuka direktora;
• razvoj i uvođenje novih nastavnih tehnologija i njihovo
primjenjivanje;
• koordinaciju rada sa socijalnim partnerima.
Cilj formiranja Centra je prvenstveno obezbjeđivanje istraživačke,
razvojne i savjetodavne podrške stručnom obrazovanju mladih i
odraslih.
173
CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE
Vaka Đurovića bb
81000 Podgorica
Tel: +382 (20) 664 714
+382 (20) 664 117
Fax: +382 (20) 664 713
Web site: www.cso.gov.me
E-mail: [email protected]
174
ISPITNI CENTAR
Ispitni centar je Institucija zadužena za eksternu provjeru znanja.
Osnovan je kao javna ustanova od strane Vlade Crne Gore. Ova
institucija će obezbijediti stručnost i profesionalnost u pripremi i
sprovođenju eksternih provjera znanja i garantovati objektivnost i
zaštitu svih postupaka i podataka. Eksterna evaluacija se sprovodi
prema strogo definisanim procedurama i standardizovanim testovima.
Ispitni centar provjerava znanja, vještine i kompetencije učenika u
Crnoj Gori kroz:
• nacionalna testiranja na kraju I i II ciklusa osnovne škole,
• nacionalni ispit na kraju osnovne škole – mala matura,
• maturski ispit,
• stručni ispit,
• nacionalna istraživanja,
• državna takmičenja,
• međunarodna istraživanja (2006-2009. godine PISA, 2009-2010
godine , III cikus PISA).
Na kraju I ciklusa provjerava se znanje učenika iz:
• maternjeg jezika
• matematike
Na kraju II ciklusa provjerava se znanje učenika iz:
• maternjeg jezika
• matematike
• stranog jezika
Na kraju III ciklusa provjerava se znanje učenika iz:
• maternjeg jezika
• matematike
• jednog predmeta koji učenik izabere
Nakon završenog IV razreda gimnazije, polaže se maturski ispit iz:
• maternjeg jezika i književnosti
• matematike ili prvog stranog jezika
175
• dva predmeta po izboru učenika
Nakon završenog IV razreda srednje stručne škole polaže se stručni
ispit iz:
• maternjeg jezika i književnosti
• matematike ili stranog jezika
• stručno-teorijskog predmeta od značaja za obrazovni profil
• stručnog rada
Prije realizacije svake aktivnosti Ispitni centar organizuje probna
(pilot) testiranja sa ciljem sistematske i adekvatne pripreme učenika i
svih učesnika u ovim, organizaciono i informatički izuzetno zahtjevnim
testiranjima.Detaljne informacije o svim aktivnostima Ispitnog centra,
kao i sve brošure i ispitni katalozi nalaze se na web sajtu Ispitnog
centra.
ISPITNI CENTAR
Ul. Vaka Đurović bb, 81000 Podgorica
Tel: +382 (20) 665 590
Web site: www.iccg.co.me
E-mail: [email protected]
176
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO
Zavod za školstvo je jedna od obrazovnih institucija koje su formirane
u skladu sa planom implementacije promjena u obrazovanju, a čije se
osnovne funkcije odnose na praćenje, unapređenje i evaluaciju
reformskih procesa u do univerzitetskom obrazovanju.
Imajući u vidu ciljeve reforme obrazovanja u Crnoj Gori, savremena
znanja u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i stanje i potrebe
pedagoške prakse, temeljne funkcije Zavoda su:
ƒ učešće u izradi novih nastavnih planova i programa,
ƒ osposobljavanje nastavnika, direktora, pomoćnika direktora i
stručnih saradnika za primjenu novih nastavnih planova i
programa,
ƒ praćenje i vrednovanje nastavnih programa i njihove
realizacije,
ƒ istraživanje pedagoške prakse i konteksta u kojem se ona
odvija i
ƒ utvrđivanje kvaliteta nastave i organizacije škola.
Organizacione jedinice Zavoda su: Sektor za unapređivanje
obrazovanja, Sektor za nastavu, Služba za opšte poslove i finansije.
U okviru Sektora za unapređivanje obrazovanja su:
1. Odsjek za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema
2. Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću
U okviru Sektora za nastavu su:
1. Odsjek za utvrđivanje kvaliteta
2. Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj
Najvažnije promjene u osnovnom obrazovanju:
Osmogodišnja osnovna škola “prerasta” u devetogodišnju, koja se
dijeli u tri ciklusa (I-III razred; IV-VI razred; VIII-IX razred). U I razred
se upisuju djeca koja u kalendarskoj godini pune 6 godina. U prvom
razredu predviđen je zajednički rad vaspitača/čice i učitelja/ice. Od
VII-IX razreda predviđen je fond od 5 časova za izborne predmete.
177
Opširnije o tome u publikacijama Zavoda za školstvo (Informator o
devetogodišnjoj
osnovnoj
školi,
2007.
godina,
Strategija
profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori 2005-2009. godina)
O gimnaziji
Od školske 2006/07. u prvom razredu po novom nastavnom planu
počinje primjena koncepta opšte gimnazije. Od pomenute školske
godine ukidaju se dosadašnja usmjerenja (opšte, društveno-jezičko i
prirodno-matematičko) i odjeljenja filološke, odnosno matematičke
gimnazije. Gimnazijsko obrazovanje traje četiri godine i radi se po
novim obrazovnim programima i udžbenicima.
U prvi razred gimnazije učenici/ce se upisuju u skladu sa važećim
Pravilnikom o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis
učenika u gimnaziju.
Pravilnikom se vrednuje:
• opšti uspjeh učenika/ca u zadnja tri razreda osnovne škole,
• uspjeh uz maternjeg jezika i književnosti, matematike, fizike i
stranog jezika,
• rezultati sa takmičenja,
• osvojene nagrade i priznanja.
Vrednuju se rezultati na pojedinačnom takmičenju (za jedno od prva
tri mjesta) iz nastavnih predmeta koje učenik/ca osvoji na:
• međunarodnom takmičenju,
• nacionalnom takmičenju i
• nacionalnom priznanju – diploma “Luča”.
Novim Nastavnim planom opšte gimnazije predviđeno je 17
obaveznih predmeta. Tokom sve četiri godine se izučavaju sljedeći
obavezni predmeti: Maternji jezik i književnost, Službeni jezik kao
nematernji (u školama u kojima se nastava uzvodi na albanskom
jeziku), Prvi strani jezik, Drugi strani jezik, Istorija i Fizičko vaspitanje.
Nastavnici/ce i direktori/ce, stručni saradnici/ce se obučavaju za
primjenu novih programa. Obukom rukovodi Zavod za školstvo.
Programi su rađeni po metodologiji ciljnog planiranja, a 15% do 20%
sadržaja ostalo je otvoreno i kreiraju se na nivou svake škole (isto
važi i za osnovne škole).
U svim programima su predviđeni tzv. minimalni standardi znanja
koje učenici/ce treba da postignu iz svakog predmeta (isto važi i za
osnovne škole).
178
Novim Nastavnim planom opšte gimnazije predviđen je i fond časova
za tzv. obavezne izborne predmete koji postupno raste od 1. do 4.
razreda (3+3+6+8).
Kako je Drugi strani jezik obavezan predmet, preporuka je da
učenici/ce koji/e žele da pohađaju gimnaziju odaberu u 7. razredu
osnovne škole drugi strani jezik kao izborni predmet koji se onda
obavezno izučava i u 8. i 9. razredu osnovne škole.
Učenici/ce na maturskom ispitu mogu polagati samo one predmete
koji fondom časova ispunjavaju tzv. maturski standard. Prvo
polaganje maturskog ispita organizovaće se u maju 2010. godine za
generaciju učenika/ca koja se upisala školske 2006/07. godine.
Na maturskom ispitu učenik/ca obavezno polaže 4 predmeta:
- obavezni dio*:
a) maternji jezik i književnost (polaže se putem pismenog zadatka)
b) matematika ili prvi strani jezik (polažu se pismenim i usmenim
putem)
- izborni dio:
a) dva predmeta po izboru, za koje je definisan maturski standard u
nastavnom planu opšte gimnazije (polažu se usmenim putem).
*U slučaju da učenik izabere i matematiku i prvi strani jezik, bira samo
još jedan predmet po izboru.
Maturski standard za neki predmet čine potrebna znanja, vještine,
stavovi koje učenik/ca treba da stekne na kraju srednjoškolskog
obrazovanja. Maturski standard je izražen brojem časova koje
učenik/ca treba da pohađa da bi taj predmet polagao/la na
maturskom ispitu.
Za svih 11 obaveznih predmeta, kojima nedostaje maturski standard,
učenicima je omogućeno da dopune maturski standard kroz odabir
jednog obaveznog izbornog predmeta u 3. i/ili 4. razredu. (O tome
opširnije u brošurama Zavoda za školstvo: Koncept maturskog i
179
stručnog ispita i Obavezni izborni predmeti u funkciji dopune
maturskog standarda)
Polaganje maturskog ispita će se sprovesti internim putem u
organizaciji gimnazija.
Maturski ispiti će se održati u skladu sa Pravilnikom o polaganju
završnog, odnosno maturskog ispita u srednjoj školi (“Sl.list RCG, br.
28/91, 7/99 i Sl. list CG, br. 19/10).
Zavod za školstvo
Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica
Tel/fax: +382 20 408 901, 408 927
E-mail:[email protected]
Web site: www.zavodzaskolstvo.gov.me
180
“…Svi nam uvijek govore trebaš biti ovakav. Ne trebaš biti onakav.
Kada ne govore glasno čuješ njihove glasove u glavi. Ne znam da li
sam različit od većine, ali sve što čujem jesu naredbe, sugestije i
ideje…A ja samo želim da donesem što pravilniju odluku. I iskreno,
uplašen sam da ne pogriješim…”
Tinejđžer
TRENUTNO STANJE U MOM ODLUČIVANJU O ZANIMANJU?
Razmisli dokle si došao/la u procesu odlučivanja!
¾ Da li već imaš neko konkretno željeno zanimanje?
da
ne
Ako da, koje?___________________________________________
¾ Još uvijek nemaš konkretno željeno zanimanje,ali imaš već više ideja
o tome šta bi mogao/la da radiš.
Koje su to ideje?
______________
¾ Da li neko utiče na tebe kod odlučivanja?
da
ne
Ako da, ko?_____________________________________________
¾ Kako si došao/la baš do tog
zanimanja?______________________________________________
181
¾
Da li si već imao/la priliku da upoznaš to zanimanje / ta zanimanja)?
da
ne
Ako jesi, gdje?__________________________________________
¾ Da li bi se školovao/la za to zanimanje / ta zanimanja, čak i ako moraš
dosta da putuješ do radnog mjesta?__________________________
¾ Zašto trenutno prednost daješ upravo tom zanimanju / tim
zanimanjima?____________________________________________
¾ Imaš li već tačnu predstavu o tom zanimanju / tim zanimanjima?
da
ne
¾ Šta te posebno zanima kod tog zanimanja / tih zanimanja?
______________________________________________________
¾ Šta ti se kod njega dopada?
______________________________________________________
¾ Koje nedostatke bi moglo da ima to zanimanje / ta zanimanja?
______________________________________________________
¾ U čemu si još nesiguran/na kod odlučivanja?
______________________________________________________
182
KORISNA PITANJA KOJA TREBAŠ PRIJE KONAČNE ODLUKE
SEBI DA POSTAVIŠ,
a odnose se na...
NAMJERE
«...Šta ću posle osnovne/srednje škole? Gdje ću nastaviti
obrazovanje?
Šta znam o sadržaju rada zanimanja koje biram, o školovanju,
zapošljavanju...?
Kako treba da «izgleda» idealna osoba koja je uspješna u tom
zanimanju?
Koliko ja «ličim» na takvu osobu?
Šta mi savjetuju roditelji i drugi koji me poznaju?
Da li se slažem sa predlozima?...»
OSOBINE
«...Koje su osobine (pozitivne i negativne) kod mene najizražajnije?
Koje osobine treba da ima «idealna» osoba koja se bavi zanimanjem
koje me interesuje?
Koje osobine treba još da razvijem?
Da li znam kako mogu razvijati svoje osobine?
Kako mi sredina može pomoći u razvijanju adekvatnih osobina?...»
I N T E R E S O V A NJ A
«...Koji su mi omiljeni predmeti?
Na koje sekcije idem ili bih volio da idem?
Šta radim u slobodnom vremenu?
Da li sam bio na radnom mjestu zanimanja koje biram?
Da li sam pričao sa stručnjacima koji se bave zanimanjem za koje
sam zainteresovan?
Od kada sam zainteresovan za taj izbor? Šta sam želio ranije?
Koliko me roditelji podržavaju?
Kakvu mi pomoć pružaju u vezi izbora?...»
SPOSOBNOSTI
«....Koje sposobnosti zapažam kod sebe?
Koliko moje sposobnosti dolaze do izražaja u zanimanju koje biram?
Da li i kako razvijam sposobnosti i vještine koje su potrebne za
zanimanje?
183
Koliko se podudaraju moja interesovanja sa sposobnostima?
Kako moji nastavnici i roditelji gledaju na moje sposobnosti?
Slažem li se sa njima u procjeni?
Mogu li mi roditelji i nastavnici pomoći u razvijanju mojih sposobnosti
i vještina?...»
P R I P R E M LJ E N O S T
«...Kako procjenjujem svoj opšti uspjeh?
Koji predmeti su mi najvažniji za uspjeh u zanimanju koje biram?
Koje ocjene imam iz tih predmeta?
Mogu li ostvariti svoje namjere (mogućnost upisa, uspjeh u
zanimanju)?
Od čega (koga) zavisi ostvarenje mojih namjera?
Šta mogu još da uradim da budem sigurniji u uspjeh?
Imam li rezervni plan upisa?...»
184
ZA ŠTA SAM ZAINTERSOVAN/A?
Razmisli koja od tvojih interesovanja bi mogla da te upute odnosno
usmjere ka izboru zanimanja!
jako me
zanima
dijelom
me
zanima
uopšte
me ne
zanima
da budem među ljudima
da se bavim djecom
da pomažem bolesnim i starim
ljudima
da se angažujem oko drugih
da se bavim sam sobom
rad sa životinjama, njega ...
da budem napolju
da budem u pokretu
moda
da se fizički naprežem
tehnika
muzika, da sviram neki instrument
hemija
jezici
daleke zemlje
kuvanje
da sam sebi raspodjeljujem posao
organizacija
elektronika
slikanje, crtanje, dizajniranje
185
rad u bašti, gajenje biljaka
da se bavim mišljenjima drugih ljudi
pravednost
sve u zdravstvu
da nešto planiram, konstruišem
reklame
Koja od interesovanja želiš da u svom pozivu na neki način jednog
dana primjeniš ili ostvariš?
186
MOJE PREDSTAVE O ZANIMANJU
Kad pomislim na svoj
izbor zanimanja,
zamišljam ...
Želim da radim sa ljudima.
Zamišljam posao koji ima veze sa savjetovanjem i usluživanjem.
Želim da se nađem ljudima, da im pomažem, da se staram o
njima i njegujem ih.
Želim da radim sa djecom.
Želim da radim u kancelariji.
Želim da radim sa životinjama...
Želim da radim sa biljkama.
Želim da radim u prirodi / sa prirodom.
Želim da se bavim nekim zanatom.
Želim da zanatski obrađujem i prerađujem materijale.
Želim da radim sa grubim alatom (čekić, testera ...).
Želim da sklapam, monitram ili instaliram dijelove.
Želim i sam nešto da koncipiram, isplaniram.
Želim da radim na kompjuteru.
Želim da radim na mašinama kojima se kompjuterski upravlja.
Zanima me obrada podataka.
Želim da organizujem
Zanima me hemija, volio/voljela bih da istražujem i ispitujem.
Volio/voljela bih da radim na građevini.
Želim da dizajniram, da budem kreativan/kreativna, da budem u
stanju da implementiram svoje ideje.
187
ZNAĆAJ RODITELJA KOD ODLUKE O IZBORU ZANIMANJA
Razmisli koji iskazi se odnose na tebe, a koji ne!
Stavi krstić kod onog što je tačno!
Moji roditelji ...
... isuviše se miješaju u moju odluku.
... uopšte ih ne interesuje koju stručnu oblast želim
da izaberem.
... podržavaju me u tome da donesem odluku o
odgovarajućoj oblasti rada, ali ne donose odluke
umesto mene.
... pokušavaju da me ubjede da odlučim nešto što me
uopšte ne zanima.
... meni prepuštaju konačnu odluku .
... daju mi mnoge dobre savjete, kako da nađem
odgovarajuće zanimanje zbog čega sam
sretan/sretna.
... bilo bi bolje da gledaju svoja posla nego što mi
stalno daju savjete.
Kako da se roditelji „ispravno ponašaju“ kod izbora zanimanja njihove
dijece? _________________________________________________
Šta konkretno želiš od svojih roditelja kad je u pitanju izbor zanimanja?
_______________________________________________________
U čemu najviše trebaš podršku roditelja?
_______________________________________________________
188
Moji načini ponašanja
Slijedeći načini ponašanja važni su za sva zanimanja – za
neka više, za neka manje.
Razmisli zato koliko su ovi vidovi ponašanja izraženi kod tebe!
(Imaj pritom na umu situacije kod kuće, u školi i u slobodno
vrijeme!)
Roditelj
Ja
procjenjuje
(A = najviša vrednosti)
procjenjujem
A
B
Moja
preciznost C
(brižljivost, D
egzaktnost) E
izdržljivost
(strpljenje)
moja
pouzdanost
moja
vrijednoća
(angažova
nost)
moj
smisao za
red
... je moja dobra strana
... dobro mi ide
... uglavnom je dovoljna
... nije baš najoptimalnija
... ne ide mi baš od ruke
A ... je moja dobra strana
B ... uglavnom mi lako pada da
ustrajno radim
C ... kod mene je uglavnom
zadovoljavajuća
D ... ponekad mi teško pada (kod
određenih zadataka)
E ... jako mi teško pada
A ... je moja dobra strana
B ... uglavnom sam pouzdan
C ... uglavnom je dovoljna
D ... mogla bi da bude i bolja
E ... nedovoljna je
A ... je moja dobra strana
B ... u redu je
C ... uglavnom je dovoljna
D ... u suštini je minimalna
E ... nedovoljna je
A ... je moja dobra strana
B ... u redu je
C ... uglavom je dovoljan
D ... u suštini je minimalan
E ... nedovoljan je
189
Rodite
procjen
A ... jako su mi važni
međuljudski B ... važni su mi
kontakti
C ... nisu mi uvjek važni
D ... za mene su više sporedna stvar
E ... ne trebaju mi u stvari
A ... uvijek je drugarsko i spreman/na
moje
ponašanje sam da pomognem
B ... prilično je drugarsko
prema
ljudima u C ... uglavnom je podnošljivo
okruženju D ... prilično je mirno i suzdržano
E ... odbojno je i zatvoreno
Koja ponašanja su kod tebe najizraženija?
Koji su još vidovi
ponašanja
izraženi kod mene:
190
Koji su još vidovi
ponašanja
izraženi kod mog
dijeteta:
Ustanovi svoje sposobosti!
U svakom zanimanju potrebne su određene
sposobnosti. Kritički procijeni sebe!
Ja se
procjenjujem
posao
spretnost:
kod pravljenja manjih
predmeta i kod popravljanja
predmeta ...
građa tijela, zdravlje:
u sportu
koncentracija:
kod stvari koje me malo
zanimaju, ja sam ...
pamćenje (riječi, brojke):
pamtim naučene tekstove,
riječi i brojke ...
mašta:
kod pisanja sastava, izrade
crteža i riješavanja praktičnih
problema imam ...
jezički talenat:
tekstove, riječi, rečenice
...shvatam
matematički talenat:
riješavam računske zadatke,
zadatke iz matematike i
fizike i sve što ima veze sa
brojkama ...
crtanje i dizajniranje:
za slobodno crtanje i
dizajniranje
...
geometrijsko crtanje:
kod geometrijskog crtanja
radim ...
0
1
2
nespretan
osrednji
spretan
brzo se
umaram
rastrojen,
bez
pažnje
uglavnom
žilav,
izdržljiv
veoma
koncetrisan
otporan
prilično
pažljiv
skoro i da realtivno
ne pamtim
dugo
nikakve ili
malo ideja
sa dosta
muke
sa mukom
i
neprecizno
Roditelj
procenju
odlično
ponekad uglavnom
dobre
dobre
ideje
ideje
dobro
veoma
brzo i
odlično
često
prilično
lako
veoma
brzo i
sigurno
manje
sam
nadaren
osrednje
neuredno
veoma
osrednje precizno
i uredno
uglavnom
veoma
nadaren
191
Roditelj
procenjuje
talenat za tehničke
probleme:
kontekst i funkcionisanje
aparata i tehničkih uređaja,
korišćenje alata, shvatam ...
smisao za forme:
kod crtanja, oblikovanja,
pravljenja manjih predmeta i
kod ručnih radova stvari mi
uspjevaju ....
sposobnost prostornih
predstava:
mogu da zamislim kako
planovi, skice i crteži u
stvarnosti izgledaju ...
podjela, planiranje:
kod aktivnosti u slobodno
vrijeme, zadataka i ostalih
radova svoje vrijeme umijem
da podielim ...
pojmovno razmišljanje:
teoretska pitanja i logičke
kontekste razumijem ... .
192
samo uz
puno
muke
osrednje
veoma
brzo i
precizno
su
dobro i
lijepo
uglavnom
teško
osrednje
lako i
bez
teško
prilično
dobro
rijetko
prilično
mučno
upotrebljive
osrednje
problema
smisleno
i odlično
veoma
lako
SKICA ZANIMANJA
Šta treba da znaš o zanimanjima koja te interesuju
SADRŽAJ RADA
1. priroda rada – opis osnovnih poslova koji se
obavljaju,
učestalost i trajanje radnih operacija
2. predmeti rada – nabrajanje predmeta izrade, odnosno vrste
usluga koje se obavljaju
3. sredstva za rad – alati, mašine i uređaji koji se koriste u radu
4. materijali za rad – vrsta i kvalitet materijala (drvena građa,
brašno, mleko, papir za kucanje ...)
5. specifičnosti rada – samostalan i/ili timski rad; vrijeme rada,
smjenski rad; beneficirani rad;
6. dužnosti i odgovornosti na radu – da li je važan ozbiljan odnos
prema radnim zadacima i rezultatima rada, prema povjerenim
sredstvima rada, prema bezbjednosti na radu...
USLOVI RADA
7. Fizički i sredinski uslovi pod kojima se rad obavlja: rad na
otvorenom ili u prostoriji; temperatura, vlažnost, buka, prašina,
gasovi, osvjetljenje, ventilacija; postoji li stalna mogućnost
povređivanja; mogućnost oboljevanja od akutnih i profesionalnih
bolesti kao rezultat rada
2. Tjelesni uslovi rada – položaj tijela pri radu (stajanje, sjedenje,
saginjanje...); tjelesne aktivnosti koje rad uključuje (dizanje,
nošenje, pisanje...)
ZAHTJEVI ZANIMANJA
8. opšti zahtjevi – pol, godine, visina, težina, opšta i posebna
tjelesna snaga, izdržljivost...
9. zdravstveni zahtjevi – anatomske i funkcionalne karakteristike
tjela i pojedinih organa (stanje kičmenog stuba, kapacitet pluća,
stanje krvnih sudova...)
10. senzorni zahtjevi – da li zanimanje zahtjeva dobro razlikovanje
boja, oštrinu vida, slušnu osjetljivost, mogućnost lokalizacje izvora
zvuka, suptilno razlikovanje mirisa i ukusa, taktilnu osjetljivost (
izraženost čula dodira)...
11. psihomotorni zahtjevi – odnose se na brzinu, preciznost,
usklađenost pokreta tijela i sposobnost istovremenog vršenja
193
različitih pokreta (brzina reagovanja, opšta tjelesna spretnost,
spretnost prstiju, ruku, usklađenost pokreta ruku i nogu, čula vida
i rada ruku ... )
12. mentalni zahtjevi – opšta inteligencija, lakoća usmenog i
pismenog izražavanja misli, bogatstvo rečnika, smisao za
tehničke i mehaničke probleme, razumjevanje principa rada
mašina i uređaja, brzo izvođenje računskih operacija,
matematičko razumijevanje, shvatanje perspektive, zamišljanje
predmeta u tri dimenzije, orijentacija u prostoru, tačno i brzo
prepoznavanje predmeta i oblika, lako razumijevanje ponašanja
ljudi, kreativno mišljenje koje je usmjereno na stvaranje novih
sadržaja, pamćenje sadržaja iskazanog riječima ili slikovnog
materijala, pokreta..., koncentracija, pokretljivost pažnje...
13. izražene sklonosti i interesovanja - posebna zainteresovanost
za određene sadržaje
14. osobine ličnosti – izraženost osobina koje su važne za
zanimanje i postojanje posebnog sklopa osobina (društvenost,
urednost, tačnost, preduzimljivost, savjesnost, ...)
15. emocionalna stabilnost – mirnoća, sabranost, samokontrola u
svim prilikama
16. stavovi, ubjeđenja, vrijednosni sistem – da li zanimanje
zahtjeva određene stavove i mišljenja po nekim pitanjima (stav da
svim ljudima treba pružiti pomoć, npr. za zanimanja u zdravstvu)
17. motivacija – izraženost ambicija, stalnost ciljeva, potreba za
učenjem i postignućem
KONTRAINDIKACIJE
Kontraindikacija je termin koji označava nemogućnost odgovora
na zahtjeve zanimanja kada je radna sposobnost smanjena, a osoba
ne može postići očekivani uspjeh u zanimanju. Najčešće se
kontraindikacije navode u odnosu na funkcionisanje čula i organa. U
populaciji su najčešće prisutni sledeći zdravstveni problemi: oštećenja
čula vida, ravna stopala, problemi sa disajnim putevima i astma,
problemi sa kičmom...i za određeni broj zanimanja ovi problemi
predstavljaju kontraindikaciju uspjehu. Nedovoljno razvijene važne
mentalne sposobnosti, kao što je verbalna, numerička, prostorna
sposobnost, pamćenje... takođe često onemogućavaju uspjeh u
zanimanju. Česta smetnja može da bude i nedovoljna izraženost
neke osobine (npr. nedostatak društvenosti je problem za uspjeh u
194
svim zanimanjima u kojima se radi sa ljudima) ili čak prevelika
izraženost (npr. aktivitet, potreba za stalnim kretanjem, dinamikom, je
smetnja za kancelarijski rad koji iziskuje statičnost). Potrebno je zato
utvrditi koliko u zanimanju postoji tolerantnosti za neka funkcionalna
ostećenja tijela i organa, kao i koje sve karakteristike mogu biti
smetnja uspjehu.
SRODNA ZANIMANJA
Za svako zanimanje je potrebno utvrditi zanimanja koja su mu
slična. Sličnost se najčešće određuje u odnosu na sadržaje rada,
mada bi trebalo i u odnosu na zahtjeve zanimanja. Poznavanje sličnih
zanimanja je veoma važno u slučaju da se iz bilo kog razloga ne
može upisati škola koja direktno obrazuje za zanimanje za koje
postoji najveće interesovanje.
RADNA MJESTA
Na kojim to poslovima je moguće raditi u okviru određenog zanimanja
(npr. daktiligraf u sudu, daktilo biro, na sekretarskim poslovima...).
Poznavanjem poslova gdje se može primijeniti stečeno znanje sa
jedne strane omogućava procjenu naše zainteresovanosti za sva
radna mjesta na kojima se može zaposliti, a sa druge strane olakšava
mogućnost zapošljavanja.
OBRAZOVANJE ZA ZANIMANJE
Pored obrazovanja, govorimo i o načinu osposobljavanja za
zanimanje (nekada to nije kroz klasični formalni sistem školovanja).
Važno je imati informaciju o najbržem dolasku do diplome određenog
zanimanja, ali i o drugim, posrednim načinima da se do obrazovanja
dođe. Bitna informacija je dužina školovanja, opšta zainteresovanost
za upis, mreža upisnih mjesta, kapacitet i slično.
UKLJUČIVANJE U ZANIMANJE
Uključivanje u zanimanje je kompozitna kategorija u okviru koje
se razmatra o više različitih informacija: postojanje probnog ili
pripravničkog rada, polaganje državnog / stručnog ispita, mogućnost
napredovanja, okvirna visina ličnih primanja...
195
PERSPEKTIVE ZAPOŠLJAVANJA
Nezaobilna karika o kojoj se mora voditi računa prilikom izbora
škole i zanimanja. Potrebno je prikupiti informacije o situaciji na
tržištu radne snage, koliko je zanimanje deficitno (ima veće potrebe
za zanimanjem nego što ima lica koja ga poseduju) ili je suficitno
(potreba na tržištu za zanimanjem je slaba). Pored aktuelne potrebe
šta se predviđa u narednom periodu, kakve su potrebe u gradu u
kojem živite, ali i u užem ili širem regionu, čitavoj zemlji, ili čak u
Evropi i svijetu...
PODSJETNIK ZA IZBOR ZANIMANJA
«... podsjetnik sa 10 pitanja i odgovora...»
1. Da li je izbor zanimanja jedna od najvažnijih odluka u životu?
«...DA, jer da bismo bili srećni u životu, važno je zadovoljstvo i uspjeh
u poslu. Još jednako važna odluka je izbor bračnog partnera, ali je to
još daleko (a izbor zanimanja nije i pravo je vrijeme da ozbiljno
razmislite o budućem pozivu)...»
2. Koliko su važni školski predmeti ?
«...Veoma, i zato podijeli predmete na one koje voliš i na one koje ne
voliš (ali ne zbog profesora, već zbog sadržaja). Treba da izbjegneš
zanimanja u kojima je bitno znanje iz predmeta koje ne voliš, a da se
odlučiš za zanimanja zasnovana na tvojim omiljenim predmetima...»
3. Koliko treba da se bavim svojim interesovanjima?
«...Pri donošenju odluke treba da pođeš od interesovanja i što
preciznije da odrediš šta je to što ti se dopada u zanimanju. Volim sve
ili ne volim ništa nije dobar odgovor. Moraš dobro da razmisliš o
svojim sklonostima i interesovanjima. Svako ima neki hobi, ili se bar
više interesuje za «nešto», nego za «nešto drugo»....»
4. Koliko je važno da upoznam svoje osobine, sposobnosti,
očekivanja ?
«...Sve ovo je jako važno da bi se pronašlo zanimanje koje najviše
odgovara tvojim ličnim karakteristikama. Postavi sebi pitanje da li
možeš sve ono što se traži u zanimanju (potraži materijal koji govori o
zahtjevima zanimanja). Zamisli fudbalera sa dvije «lijeve» noge ili
ljekara koji pada u nesvijest kada vidi krv? Zapamti da niko nije
196
sposoban za sve, ali su svi sposobni za nešto (a to nešto je uvek veći
broj zanimanja)...»
5. Da li pri donošenju odluke «šta ću biti kad porastem» treba da
upoznam više zanimanja?
«...Naravno DA, jer da bismo znali šta biramo, moramo znati šta se
sve «nudi»...»
6. Koliko informacija je dovoljno da prikupim o zanimanjima ?
«...Kako se to zove i šta se tu radi je malo. Što više to bolje je bliže
istini. Treba da znaš sve ono što ti je važno. U kojoj školi/fakultetu se
može školovati za to zanimanje, koji se predmeti izučavaju, koliko
dugo traje školovanje ... Sigurno ti je važna informacija o
mogućnostima zapošljavanja, zaradi... Bitno je da znaš i koje
sposobnosti, vještine i osobine su važne za uspjeh. Postoji skica
sadržaja informacija o zanimanjima na osnovu koje ćeš se tačno
informisati šta sve treba da znaš o profesijama koje su ti
interesantne....»
7. Kako se mogu informisati o zanimanjima ?
«...Poželjno je da koristiš više izvora iz kojih možeš saznati bitne
informacije i zato su važni ljudi oko tebe koji rade različite poslove,
štampa, radio, TV, Internet... Postoje i specijalizovani štampani i
video materijali i naravno, ne propusti da posjetiš različite firme i
preduzeća i vidiš radna mjesta zanimanja koja te interesuju. Da,
zaboravili smo mame, tate, teče i ostale rođake, iskoristite i njihova
znanja. Možda i ti da otkriješ neki izvor, a možeš se obratiti i
stručnom saradniku u školi ili psihologu u Zavodu za
zapošljavanje....»
8. Šta sa mamama i tatama? Da li da poslušam savjet roditelja ?
«...Kod većine osmaka, roditelji imaju najveći uticaj na izbor
zanimanja. Sigurno je da te oni najviše vole i da su najviše
zainteresovani (pored tebe naravno) za izbor tvog zanimanja. Pitanje
je jedino da li oni zaista znaju šta je najbolje za tebe. To ih moraš
pitati i sam utvrditi, a možeš im nabaviti i materijal sa savjetima za
roditelje kako da podrže svoje dijete , a da pri tome ne utiču na
njegov izbor....»
9. Mnoštvo zanimanja - koje je za mene? Da li ću pogriješiti ?
«...Sigurno ćeš pogriješiti (ili bar skoro sigurno) ako odabereš
zanimanje i upišeš se u školu na osnovu ovakvih razmišljanja: to mi je
najbliže (a ti ne voliš da se guraš kroz autobus) ili isto će upisati moj
najbolji drug ( i nećete se do kraja života razdvajati); ili ovo je životni
197
san mojih roditelja (može i samo tate, a ti se ne pitaš da li i ti to
sanjaš); ili osvetnički put odluke tipa: baš ću iz inata ili pokazaću ja
njima šta i koliko mogu; ili lelujanje kao listić na vjetru: potpuno mi je
svejedno; gdje me prime jer sam baš «sjajno» zabrljao sa uspjehom
ili varijanta ja sam «Lučonoša», mogu sve... Nećeš pogriješiti ako
vodiš računa o svemu na šta te podsjećamo, a ako i dalje ne budeš
siguran, obrati se psihologu u školi ili u najbližem Zavodu za
zapošljavanje...»
10. Da li je dobro ako tačno znam šta želim, hoću samo to
zanimanje ?
«...Moraš imati i alternative. Pored izabranog zanimanja treba da
utvrdiš šta je još slično tvom izboru ili šta ti se još dopada. Uvijek, ako
se dovoljno potrudimo, možemo da pronađemo više zanimanja koja
bi bila za nas!!!
198
SADRŽAJ
BUDUĆE ZANIMANJE-MOJ IZBOR................................................... 3
VAŽNOST IZBORA ZANIMANJA ................................................................. 4
Upoznaj sebe – samoprocjena....................................................................... 5
SPOSOBNOSTI ............................................................................................. 6
INTERESOVANJA.......................................................................................... 8
VRIJEDNOSTI................................................................................................ 9
KUTAK ZA RODITELJE ............................................................................... 10
NAJČEŠĆE GREŠKE PRI IZBORU ZANIMANJA ..................................... 11
SVIJET RADA, ŠTA SA NJIM?................................................................... 15
PODRUČJE RADA ............................................................................ 18
POLJORIVRADA, PROIZVODNJA,
PRERADA HRANE I VETERINA................................................................. 18
ŠUMARSTVO I DRVOPRERADA ............................................................... 20
ELEKTROTEHNIKA .................................................................................... 21
GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA........................................... 24
GRAĐEVINARSTVO, ARHITEKTURA I GEODEZIJA ............................... 25
TRGOVINA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO............................................. 28
EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ............................................... 30
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ................................................................... 32
SAOBRAĆAJ............................................................................................... 33
MAŠINSTVO I OBRADA METALA ............................................................. 35
HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO.................................................... 38
MUZIČKA UMJETNOST.............................................................................. 39
LIKOVNA UMJETNOST .............................................................................. 40
ZDRAVSTVO, FARMACIJA I SOCIJALNA ZAŠTITA................................ 41
USLUŽNA DJELATNOST ........................................................................... 43
TI I PREDUZETNIŠTVO.............................................................................. 45
MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA ................................................... 48
BERANE I ANDRRIJEVICA ......................................................................... 48
BAR .............................................................................................................. 49
Bijelo Polje, Mojkovac i Tivat ........................................................................ 50
Nikšić, Plužine i Šavnik................................................................................. 52
Plav i Pljevlja ................................................................................................ 53
Podgorica i Danilovgrad ............................................................................... 54
Rožaje i Ulcinj............................................................................................... 56
Herceg Novi, cetinje i Žabljak....................................................................... 57
199
CIPS ................................................................................................... 58
Vrste i tipovi srednjih škola ........................................................................... 62
KONKURS UPISA ............................................................................. 63
SREDNJE SKOLE U CRNOJ GORI.................................................. 69
Andrijevica .................................................................................................. 69
Srednja mješovita škola – Andrijevica..............................................................
Bar................................................................................................................ 71
Gimnazija ¨NIKO ROLOVIƨ - BAR ............................................................. 71
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola – Bar ............................................. 72
Srednja Poljoprivredna škola – Bar .............................................................. 74
Berane.......................................................................................................... 77
Gimnazija ¨PANTO MALIŠIƨ - Berane ....................................................... 77
Srednja stručna škola – Berane ................................................................... 78
Srednja Medicinska čkola ¨DR BRANKO ZOGOVIƨ - Berane ................... 80
SSŠ ¨VUKADIN VUKADINOVIƨ - Berane .................................................. 82
Bijelo Polje .................................................................................................. 85
Gimnazija ¨MILOJE DOBRAŠINOVIƨ - Bijelo Polje ................................... 85
Srednja Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje ..............................................
Srednja stručna škola – Bijelo Polje ............................................................. 86
Budva........................................................................................................... 89
Srednja mješovita škola ¨DANILO KIŠ¨ - Budva .......................................... 89
Cetinje.......................................................................................................... 91
Gimnazija ¨CETINJE¨ - Cetinje..................................................................... 91
Srednja stručna škola – Cetinje.................................................................... 92
Srednja Likovna škola ¨PETAR LUBARDA¨ - Cetinje .................................. 94
Danilovgrad ................................................................................................. 97
Gimnazija ¨PETAR I PETROVIĆ NJEGOŠ¨ - Danilovgrad .......................... 97
Herceg Novi................................................................................................. 99
MSŠ ¨IVAN GORAN KOVAČIƨ - Herceg Novi ........................................... 99
Kolašin....................................................................................................... 101
Srednja mješovita škola ¨BRAĆA SELIƨ - Kolašin ................................... 101
Kotor .......................................................................................................... 103
Gimnazija ¨KOTOR¨ - Kotor........................................................................ 103
Srednje pomorska škola – Kotor ................................................................ 104
Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje
¨VIDA MATJAN¨ - Kotor.............................................................................. 106
Mojkovac ................................................................................................... 109
SMŠ ¨VUKSAN ĐUKIƨ - Mojkovac........................................................... 109
Nikšić ......................................................................................................... 113
Gimnazija ¨STOJAN CEROVIƨ - Nikšić.................................................... 113
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – Nikšić........................................ 114
Prva srednja stručna škola – Nikšić ........................................................... 115
Srednja stručna škola – Nikšić ................................................................... 118
200
Plav ............................................................................................................ 121
Srednja mješovita škola ¨BEĆO BAŠIƨ - Plav.......................................... 121
Pljevlja ....................................................................................................... 125
Gimnazija ¨TANASIJE PEJATOVIƨ - Pljevlja ........................................... 125
Srednja stručna škola – Pljevlja ................................................................. 126
Plužine ....................................................................................................... 129
Srednja mješovita škola – Plužine.............................................................. 129
Podgorica .................................................................................................. 131
Gimnazija ¨SLOBODAN ŠKEROVIƨ - Podgorica ..................................... 131
Gimnazija ¨25 maj¨ - Podgorica Tuzi ..................................................... 132
Srednja ekonomska škola ¨MIRKO VEŠOVIƨ - Podgorica ...................... 133
Srednja stručna škola¨SERGIJE STANIƨ - Podgorica ............................. 135
JU Srednja medicinska škola - Podgorica................................................. 136
Srednja Građevinsko-geodetska škola
¨Ing.MARKO RADEVIƨ - Podgorica ......................................................... 138
Srednja stručna škola ¨IVAN USKOKOVIƨ - Podgorica ........................... 140
Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja
¨ANDRE NAVARA¨ - Podgorica ................................................................. 141
Srednja Stručna Hemijsko – tehnološka škola
¨Spasoje Raspopović¨ - Podgorica............................................................. 143
Umjetnička škola za muziku i balet ¨VASA PAVIƨ - Podgorica ............... 146
Srednja Elektrotehnička škola ¨VASO ALIGRUDƨ- Podgorica .............. 148
Rožaje ....................................................................................................... 151
Gimnazija ¨30. SEPTEMBAR¨- Rožaje ..................................................... 151
Srednja stručna škola - Rožaje ................................................................. 152
Šavnik ....................................................................................................... 155
Obrazovni centar ¨Šavnik¨ - Šavnik............................................................ 155
Tivat ........................................................................................................... 157
Srednja mješovita škola ¨MLADOST¨ - Tivat.............................................. 157
Ulcinj .......................................................................................................... 159
Gimnazija ¨DRITA¨ - Ulcinj ......................................................................... 159
SMŠ ¨BRATSTVO-JEDINSTVO¨ - Ulcinj ................................................... 160
Žabljak ....................................................................................................... 163
SMŠ ¨17.SEPTEMBAR¨ - Žabljak .............................................................. 163
Srednje škole za djecu sa posebnim potrebama ....................................... 166
Kotor .......................................................................................................... 166
Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa
Poremečajima sluha i govora – Kotor ........................................................ 166
Podgorica .................................................................................................. 168
Centar za obrazobanje i osposobljavanje 1. jun – Podgorica .................... 168
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine – Podgorica ...................................................... 170
Institucije u srednješkolskom obrazovanju ................................................. 173
Centar za stručno obrazovanje .................................................................. 173
201
Ispitni centar ............................................................................................... 175
Zavod za školstvo....................................................................................... 177
Srednje škole za djecu sa posebnim potrebama ....................................... 134
.................................................................................................................... 134
.................................................................................................................... 136
.................................................................................................................... 137
KORISNI SAVJETI I PITANJA ........................................................ 181
TRENUTNO STANJE U MOM ODLUČIVANJU O ZANIMANJU? ............. 181
KORISNA PITANJA KOJA TREBAŠ PRIJE
KONAČNE ODLUKE SEBI DA POSTAVIŠ................................................ 183
ZA ŠTA SAM ZAINTERESOVANJA? ........................................................ 185
MOJE PREDSTAVE O ZANIMANJU ......................................................... 187
ZNAČAJ RODITELJA KOD ODLUKE O IZBORU ZANIMANJA ................ 188
Moji načini ponašanja ................................................................................. 189
Ustanovi svoje sposobnosti ........................................................................ 191
SKICA ZANIMANJA ................................................................................... 193
SADRŽAJ RADA ........................................................................................ 193
USLOVI RADA ........................................................................................... 193
ZAHTJEVI ZANIMANJA ............................................................................. 193
KONTRAINDIKACIJE................................................................................. 194
SRODNA ZANIMANJA............................................................................... 195
RADNA MJESTA........................................................................................ 195
OBRAZOVANJE ZA ZANIMANJE.............................................................. 195
UKLJUČIVANJE U ZANIMANJE................................................................ 195
PERSPEKTIVE ZAPOŠLJAVANJA ........................................................... 196
PODSJETNIK ZA IZBOR ZANIMANJA...................................................... 196
202
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
1 134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content