close

Enter

Log in using OpenID

CENTAR ZA OBRAZOVANJE

embedDownload
Obrazovanje odraslih - cjeloživotno učenje
Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg u
okviru svoje matične djelatnosti, na temelju ovlaštenja za rad resornog Ministarstva
obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH izvodi programe za stjecanje srednje stručne
spreme, programe prekvali kacije, programe usavršavanja i programe osposobljavanja.
Programi prekvali kacije se
Programi za stjecanje srednje
stručne spreme su namijenjeni
provode na temelju programa propisanih
za redovito obrazovanje, za polaznike sa
stečenom srednjom stručnom spremom
za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne
spreme za neku drugu vrstu stručne
spreme trećeg (III/1) ili četvrtog (IV/1)
stupnja.
osobama sa završenom najmanje
osnovnom školom i navršenih 15 godina
života, a po završenom školovanju
polaznici stječu srednju stručnu spremu
trećeg ili četvrtog stupnja, ovisno koje
zanimanje odaberu.
Potrebni dokumenti za upis:
- razredne svjedodžbe srednje škole, (I. do III.,
ili od I do IV. razreda srednje škole,ovisno da li
je prethodno završena trogodišnja ili
četverogodišnja škola)
- završna diploma srednje škole,
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih).
Potrebni dokumenti za upis su:
- svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (ako je
osoba završila samo osnovnu školu),
-odnosno, svjedodžbe od (I., II. ili III. razreda)
srednje škole, ukoliko je školovanje
prekinuto,
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih).
Programi usavršavanja su
namijenjeni polaznicima da se
usavršavaju na način da im se omogući
stjecanje potrebitih znanja, sposobnosti i
vještina za rad na složenijim poslovima,
da u oblasti za koju su se usavršili na
temelju prethodne kvali kacije, mogu
pratiti i primjenjivati tehničke i
tehnološke inovacije potrebne u radu,
formirati odgovoran i sistemski pristup
radnim zadacima.
Kako bi se upisali program usavršavanja
za određena zanimanja, polaznici moraju
pored općih uvjeta ispunjavati i posebne
uvjete, koji se odnose na njihovu
prethodno stečenu stručnu spremu,
odnosno polaznici mogu upisati neki od
ponuđenih zanimanja u programima
usavršavanja, samo ako su prethodno
stekli srednju stručnu spremu bazičnog
zanimanja.
Potrebni dokumenti za upis:
- razredne svjedodžbe srednje škole, (I. do III.,
ili I. do IV. razreda srednje škole, ovisno da li je
prethodno završena trogodišnja ili
četverogodišnja škola)
- završna diploma srednje škole,
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih).
Programi osposobljavanja su
namijenjeni polaznicima za stjecanja
znanja, sposobnosti i vještina za
obavljanje jednostavnih stručnih poslova.
Težište u ovim programima osposobljavanja je isključivo na strukovnim
sadržajima i praktičnim vježbama.
Ovako koncipirani programi olakšavaju
službama zapošljavanja da br zo i
e kasno, po potrebi, rješava aktualna
pitanja radne snage i probleme koji
nastaju zbog uktuacije kadrova sa
stečenom stručnom spremom kao i
potrebe iste u području obrtništva.
U programe osposobljavanja mogu se
uključiti osobe sa završenom samo
osnovnom školom.
Potrebni dokumenti za upis:
- svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (ako je
osoba završila samo osnovnu školu),
- odnosno, razredne svjedodžbe srednje škole,
(I. do III., ili I. do IV. razreda srednje škole,
ukoliko je prethodno završena)
- završna diploma srednje škole,
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih).
Srednja strukovna škola s pravom javnosti
CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg
Trnska cesta 197a, 88220 Široki Brijeg, BiH
Identi kacijski broj: 4272220050003
Porezni broj: 21213525
Telefoni:
+387 (0) 39 703 384
+387 (0) 39 703 752
+387 (0) 39 700 227
+387 (0) 39 700 228
Fax: +387 (0) 39 700 191
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 8-17 sati
subota 8-14 sati
E-mail: [email protected]
Žiro računi:
3382202201038214 UniCredit Bank d.d.
3060080000701179 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
1328502011590871 NLB banka d.d.
www.centar-obrazovanja.com
Područni centri:
Sarajevo
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908
Banja Luka
Stepe Stepanovića 132
tel: 051 923 007; 063 995 995
Zenica I
Masarikova 58
tel: 032 404 422; 062 880 324
Bihać
Plandišće bb
tel: 061 523 935
Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 333 817
Tuzla
Fra Grge Martića bb
tel: 035 278 631; 061 648 457
Bugojno
Vrbas naselje bb
tel: 030 260 385; 062 251 878
Bijeljina
Ljeljenča bb
tel: 055 256 080; 066 750 801
Zenica II
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747
Trebinje
Preobraženska 28
tel: 059 220 220
Novi Travnik
Kralja Tvrtka bb
tel: 030 790 459; 063 335 134
Mostar
Bišće polje bb
tel: 036 445 700; 036 445 701
Kiseljak
Žrtava Domovinskog rata 3
tel: 030 870 458; 061 416 203
Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600
Žepče
Bistrica bb
tel: 032 880 339; 061 196 255
Široki Brijeg - centar
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI
CENTAR ZA OBRAZOVANJE
ŠIROKI BRIJEG, TRNSKA CESTA 197a
Nikad nije kasno!
[email protected]
Posušje
Trnska cesta
Mostar
063 321 815
063 368 138
Grude
Nova zgrada Centra!
PREKVALIFIKACIJA · DOŠKOLOVANJE · USAVRŠAVANJE · OSPOSOBLJAVANJE
www.centar-obrazovanja.com
Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg, sa sjedištem na poslovnoj
adresi Trnska cesta 197a, djeluje u školskoj zgradi koja predstavlja modernu arhitektonsku građevinu, namjenski
izgrađenu za matičnu djelatnost. Škola je moderna i opremljena srednjoškolska ustanova za obrazovanje odraslihcjeloživotno učenje s kvalitetnim nastavnim kadrom, te suvremenim nastavnim planovima, usklađenim s
potrebama tržišta rada.
Obrazovanje odraslih-cjeloživotno obrazovanje koje provodimo, odnosno stjecanja kvali kacije namijenjeni su,
prije svega, obrazovanju za zapošljavanje osoba koje zbog nepotpunog znanja/kvali kacije ne mogu pronaći
adekvatan posao, zatim onih koji su školovani za zanimanja koja više nisu tražena i za nadopunjavanje prije
stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju, kao i stvarnim potrebama gospodarstva.
IRU Academy (International Road Transport Union) je međunarodna cestovna transportna Unija osnovana 1948
godine, osnivači su zemlje stare Europe, a ubrzo potom i ostale zemlje su prišle organizaciji da bi danas brojila
preko 180 članica u preko 94 zemlje svijeta (detalje vidjeti na: www.iru.org).
Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg je članica IRU Academy što
znači, ne samo priznanje naše kvalitete već i mogućnost pristupa najvišim dostignućima i participiranje u
suvremenim tijekovima učenja u području obrazovanja odraslih.
- Električar*
- Skladištar*
- Zavarivač*
- Dimnjačar*
- Autolimar*
- Sobar/-ica*
- Autolakirer*
- Kozmetičar*
- Vatrogasac
- Vulkanizer*
- Elektroničar
- Podopolagač
- CNC operater*
- Autoelektričar*
- Vodoinstalater
- Plinoinstalater*
- Automehaničar
- Cvjećar-aranžer*
- Njegovatelj/-ica*
- Elektroinstalater*
- Soboslikar-ličilac*
- Keramičar-oblagač
- Monter suhe gradnje*
- Vozač motornog vozila
- Krovopokrivač i izolater
- Rudar podzemnog kopa*
- Armirač (savijač željeza)
- Rudar površinskog kopa*
- Monter elektroinstalacija*
- Mehaničar alatnih strojeva*
- Mehaničar hidrauličnih uređaja*
- Instalater grijanja i klimatizacije
- Mehaničar poljoprivredne
mehanizacije*
- Mehaničar građevinskih i
rudarskih strojeva*
- Monter i obrađivač rezanjem i
deformacijom*
u Bosni i Hercegovini
Srednja strukovna škola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE Široki Brijeg je, na temelju identi kacije
potreba domaćeg tržišta rada u privatnom i javnom sektoru u kojem se traže da stečena znanja i vještine budu u
skladu s operativnim poslovima kojima se pojedinci i organizacije bave, u programske sadržaje uvrstila širi izbor
zanimanja i to:
* Nova zanimanja
I. Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme
i programi prekvali kacije za zanimanja:
- Tehničar za telekomunikacije
- Tehničar za elektroenergetiku
- Tehničar za elektrostrojarstvo
- Tehničar za procesnu tehniku
- Tehničar za strojeve i uređaje*
- Drvodjelski tehničar-dizajner*
- Hotelijersko-turistički tehničar
- Tehničar za željeznički promet*
- Gra čki urednik-WEB dizajner
- Elektrotehničar za multimedije*
- Špeditersko-agencijski tehničar*
- Tehničar za logistiku i špediciju*
- Računalni tehničar za strojarstvo
- Građevinski tehničar-niskogradnje
- Građevinski tehničar-visokogradnje
- Poljoprivredni tehničar tofarmaceut*
- Građevinski tehničar za građevne materijale
- Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje*
- Frizer-specijalist
- Zidar-specijalist*
- Mesar-specijalist
- Kuhar-specijalist
- Limar-specijalist*
- Ljevač-specijalist*
- Bravar-specijalist
- Barmen-specijalist*
- Flamber-specijalist*
- Armirač-specijalist*
- Fasader-specijalist*
- Konobar-specijalist
- Slastičar-specijalist*
- Alatničar-specijalist*
- Prodavač-specijalist
- Geobušač-specijalist*
- Električar-specijalist*
- Autolimar-specijalist*
- Keramičar-specijalist*
- Dimnjačar-specijalist*
- Vulkanizer-specijalist*
- Kozmetičar-specijalist*
- Autolakirer-specijalist*
- Elektroničar-specijalist
- Elektromonter-specijalist
- Plinoinstalater-specijalist
- Vodoinstalater-specijalist
- Autoelektričar-specijalist*
- Automehaničar-specijalist
- Krovopokrivač-specijalist*
* Nova zanimanja
IRU ACADEMY Geneve
- Vatrogasni tehničar *
- Kozmetički tehničar
- Tehničar nutricionist
- Veterinarski tehničar*
- Tehničar PT prometa
- Prehrambeni tehničar
- Arhitektonski tehničar*
- Gra čki tehničar tiska
- Agroturistički tehničar*
- Tehničar za računalstvo
- Tehničar za elektroniku
- Gra čki tehničar dorade
- Naftno-rudarski tehničar *
- Administrativni tajnik/ca
- Kemijski procesni tehničar *
- Gra čki tehničar pripreme
- Tehničar za nomehaniku*
- Poljoprivredni tehničar-opći
- Tehničar cestovnog prometa
- Klesar
- Ljevač*
- Domar*
- Bravar
- Staklar*
- Mljekar*
- Tapetar*
- Slastičar
- Konobar
- Fotograf*
- Alatničar*
- Prodavač
- Geobušač*
III. Programi stručnog usavršavanja za zanimanja:
CENTAR ZA OBRAZOVANJE
akreditirani centar
- Ekonomist
- Komercijalist
- Elektrotehničar
- Poslovni tajnik*
- Upravni referent
- Optički tehničar *
- Gra čki urednik
- Gra čki tehničar
- Tehnički urednik
- Geološki tehničar *
- Ekološki tehničar
- Rudarski tehničar *
- Šumarski tehničar
- Kuharski tehničar*
- Klesarski tehničar
- Kemijski laborant *
- Medijski tehničar *
-Strojarski tehničar
- Geodetski tehničar
- Zidar
- Tesar
- Rudar*
- Pekar
- Tokar*
- Frizer
- Šumar*
- Mesar
- Voćar*
- Stolar
- Kovač*
- Kuhar
- Limar*
* Nova zanimanja
II. Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme
i programi prekvali kacije za zanimanja:
- Elektroinstalater-specijalist
- Njegovatelj/-ica-specijalist*
- Monter suhe gradnje-specijalist*
- Rudar podzemnog kopa-specijalist*
- Rudar površinskog kopa-specijalist*
- Električar-specijalist za automatiku*
- Monter fotonaponskih sustava-specijalist*
- Instalater grijanja i klimatizacije-specijalist
- Monter telekomunikacijskih mreža-specijalist
- Elektrotehničar za sustav prijenosa-specijalist*
- Monter telekomunikacijske opreme-specijalist
- Elektroničar za medicinsku opremu-specijalist*
- Monter solarno toplovodnih sustava-specijalist*
- Elektrotehničar za pogonsku opremu-specijalist*
- Elektromehaničar za strojeve i opremu-specijalist
- Tehničar za izradu energetskih kablova-specijalist*
- Elektrotehničar za komutacijske uređaje-specijalist*
- Elektroničar za elektroniku i automatiku-specijalist*
- Elektromehaničar za aparate u domaćinstvu-specijalist
- Elektromonter električnih mreža i postrojenja-specijalist
- Elektroenergetičar za elektroenergetske mreže-specijalist
- Elektrotehničar za telekomunikacijsku tehniku-specijalist*
- Elektroinstalater za elektroenergetske instalacije-specijalist
- Tehničar za izradu telekomunikacijskih kablova-specijalist*
- Elektromonter-specijalist za kabelske mreže niskog napona*
- Elektroenergetičar za elektroenergetska postrojenja-specijalist
- Elektromonter za nadzemne mreže na niskim naponima-specijalist*
- Vozač motornog vozila u međunarodnom cestovnom prometu robe i putnika
- Rukovatelj energetskim postrojenjima, kotlovskim postrojenjima i
posudama pod tlakom
IV. Programi stručnog osposobljavanja:
IV.1. Osposobljavanja u području rada, prometa, građevinskih strojeva, elektrotehnike, strojarstva,
strojarske-energetike i mehanike, šumarstva, unutarnjih poslova i zaštite, zdravstva, poljoprivrede,
ekonomije, trgovine i uprave, bibliotekarstva i graditeljstva i građevnih materijala za zanimanja:
- Tesar*
- Skelar*
- Arhivar*
- Fasader*
- Bibliotekar*
- Lovočuvar
- Keramičar*
- Ophodar ceste
- Njegovateljica*
- Rukovatelj valjkom
- Rukovatelj bagerom
- Monter suhe gradnje*
- Rukovatelj viličarom
- Rukovatelj nišerom
- Rukovatelj grejderom
- Rukovatelj skejperom
- Rukovatelj demperom
- Rukovatelj buldožerom
- Rukovatelj rovokopačem
- Prodavač naftnih derivata
- Rukovatelj auto-dizalicom
- Organizator zaštite na radu
- Rukovatelj automješalicom*
- Rukovatelj motornom pilom
- Rukovatelj crpkom za beton*
- Organizator zaštite od požara
- Rukovatelj motornim škarama
- Rukovatelj mosnom dizalicom
- Monter-serviser plinskih bojlera
- Rukovatelj motornom kosilicom
- Rukovatelj portalnom dizalicom
- Voditelj projekta za EU fondove*
- Rukovatelj toranjskom dizalicom
- Rukovatelj hidrauličnim ljestvama*
- Rukovatelj vibracionim nabijačem
- Rukovatelj hidrauličnom dizalicom
- Voditelj marketinga za EU fondove*
- Rukovatelj utovarivačem i zgrtačem
- Rukovatelj hidrauličnom platformom*
- Rukovatelj strojem za otkop kamena
- Rukovatelj lakim lančanim dizalicama
- Rukovatelj vozilom za prijevoz otpada*
- Prodavač ukapljenog naftnog plina (UNP)
- Rukovatelj vatrogasnim (okretnim) ljestvama*
- Monter-serviser plamenika centralnog grijanja
- Rukovatelj motornom kosilicom za visoke nasade
- Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta
- Rukovatelj i punitelj posuda s komprimiranim plinom
- Rukovatelj kompresorima i kompresorskim strojevima
- Ekološki proizvođač i prerađivač bilja i biljnih proizvoda*
- Monter-serviser rashladnih i klima uređaja-Frigomehaničar
- Električar za izgradnju, održavanje i ispitivanje privremenih
električnih instalacija na radilištu
- Ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanje mjera zaštite na
električnim mrežama i instalacijama
IV.2. ADR opasne tvari-osposobljavanje za osobe koje prevoze, pripremaju, utovaraju ili istovaraju
opasne tvari, te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari prema međunarodnom
sporazumu ADR (Međunarodni Certi kat IRU Academy Geneve i Licenca MUP-a) za klase:
- Klasa 2 stlačeni plinovi, tekući ili otopljeni;
- Klasa 3 zapaljive tekućine;
- Klasa 4.1 zapaljive krute tvari;
- Klasa 4.2 samozapaljive tvari;
- Klasa 4.3 tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove;
- Klasa 5.1 oksidirajuće tvari;
- Klasa 5.2 organski peroksidi;
- Klasa 6.1 otrovne tvari;
- Klasa 6.2 zagađujuće i infektivne tvari;
- Klasa 7 radioaktivni materijal;
- Klasa 8 nagrizajuće (korozivne) tvari;
- Klasa 9 ostale opasne tvari i predmeti.
IV.3. CPC vozač, CPC menadžer – (Međunarodni Certi kat IRU Academy Geneve) Stručno
osposobljavanje i ispiti za stjecanje stručne osposobljenosti prema Pravilniku o uvjetima i postupku
izdavanja licenci i kvali kacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza
(„Sl.glasnik BiH“ br.81/11), te izdavanje Potvrde o stručnoj osposobljenosti za:
- Vozač u međunarodnom cestovnom prijevozu (CPC vozač)
- Upravitelj u međunarodnom cestovnom prijevozu (CPC menadžer)
IV.4. Osposobljavanje u područje rada, informatike za:
* Nova zanimanja
O nama
- Hardver
- Javascript
- Osnove PC računala
- Operater na računalu
- MS Access/baza podataka
- MS Excel/tablične kalkulacije
- MS Word/napredno korištenje
- MS Excel/napredno korištenje
- Internet i mrežne komunikacije
- MS Excel/ekspertno korištenje
- MS Access/napredno korištenje
- MS Word/pisanje i obrada teksta
- MS Frontpage/izrada web stranice
- MS Project/upravljanje projektima
- Podešavanje i održavanje računala
- MS PowerPoint/izrada prezentacija
- MS Outlook/poslovne komunikacije
V. Program tečajeva stranih jezika
- Engleski jezik
- Njemački jezik
Pravo upisa u programe obrazovanja odraslih-cjeloživotnog obrazovanja ima osoba koja je navršila 15 godina
života i ima završenu najmanje osnovnu školu, te koja ispunjava i druge propisane uvjete. Osoba se može upisati u
programe za izobrazbu odraslih u oblicima konzultativno-instruktivne nastave, bilo da se radi o programima za
stjecanje srednje stručne-školske spreme, prekvali kacije, usavršavanja ili osposobljavanja.
Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici, gospodarska društva čiji su radnici polaznici
srednjoškolskog obrazovanja odraslih, službe za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i zičke osobe.
Troškovi školarine mogu se podmiriti plaćanjem s odgodom na rate.
Teoretski dio nastave se realizira u vrhunski opremljenim prostorima, učionicama, kabinetima, specijaliziranim
laboratorijima i praktikumima škole opremljenim prema najvišim standardima i normativima za obrazovanje
odraslih-cjeloživotno učenje, temeljeno na praćenju tehničko-tehnološkog razvoja, čime su osigurani svi uvjeti za
kvalitetan obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u srednjoškolskom obrazovanju odraslih. Škola
ima dobro opskrbljenu knjižnicu, uvijek dostupne informacije za njene polaznike, usmenom predajom od osoblja
ustanove ili putem interneta, kao i vlastito nakladništvo za svaki nastavni plan posebno.
Struktura nastavnog kadra Škole osigurava visoku kvalitetu nastave, a visoka stručnost i suvremenost nastave naših
nastavnika održava se neprestanim usavršavanjem u struci u zemlji i inozemstvu, te na redovitim sastancima za
razvoj nastavnika koje organizira ustanova.
Škola surađuje s domaćim i međunarodnim tijelima državne uprave, javnim i privatnim, prosvjetnim, znanstvenim
ili drugim organizacijama, institucijama ili tvrtkama koje se bave obrazovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem,
strukovnim organizacijama, drugim obrazovnim ustanovama, te međunarodnim organizacijama i tijelima što nam
omogućava kontinuiranu primjenu najnovijih metoda o načelu cjeloživotnog učenja, s konačnim ciljem povećanja
konkurentnosti naših polaznika na tržištu rada.
Od samog osnivanja do danas, razvili smo dostupan, eksibilan sistem strukovnog obrazovanja odraslih, sa
inovativnim i sadržajnim nastavnim planovima, temeljen na kompetencijama nastavnog kadra i drugog
zaposlenog osoblja, koji je u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, odnosno, gospodarstva i većeg
zapošljavanja.
Školovanje odraslih omogućava se sistemom tzv. „povratnog obrazovanja“ kojemu se pojedinci, nakon prekida
školovanja ponovno vraćaju i zapamtite,
Nikad nije kasno!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
420 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content