close

Enter

Log in using OpenID

Četvrto pismo - hrvatska verzija

embedDownload
4
August 2010
Uvodnik
poštovani čitatelju,
Sadržaj
Uvodnik
B2B poslovni susreti u
Nađkanjiži
Završio je prvi krug sastanaka diplomiranih studenata
Novosti
Devet novih FP7 poziva za
prijavu projekata
Projekt CASTLE
Projekt TransNEW
Događaji
European Transport
Conference
th
27 German Logistics
Congress
RELSTAT ‘10
th
25 International Air Cargo
Forum and Exposition
LogiTrans
ITN Expo
International Materials
Handling Exhibition
Intermodal Europe 2010
SpeedChain 2010
i ostalo
Pred vama je četvrto B2B LOCO projektno pismo, izdano u sredini života
projekta. Nema potrebe za rekapitulacijom ispunjenja zadataka; umjesto toga,
naša je pozornost na stalnim zadacima, na predstojećim događajima i na razini
i kvaliteti sudjelovanja malih i srednjih poduzeća u projektnim aktivnostima.
Središnji i krajnji cilj B2B LOCO projekta koristi su namijenjene malim i srednjim
transportnim i logističkim te drugim tvrtkama. Prisustvovanje našim poslovnim
susretima, radionicama i konferencijama besplatno je svakomu, a naša pisma s
novostima nastoje stimulirati vaš interes za sudjelovanjem u području
europskih istraživanja te vam pružaju uvid u mogućnosti stjecanja koristi iz
europskih razvojno-istraživačkih projekata u odnosu na vašu konkurenciju. Isto
vrijedi i za mrežno poslovno posredovanje te za mrežnu povezanost diplomiranih studenata. Sve to, ostvareno putem web portala i informacijskih
tehnologija, posvećeno je dobrobiti malih i srednjih poduzeća i oživljavanju
načela EU "najprije misli o malomu".
Za trajanja projekta svi B2B LOCO partneri ustrajno rade na identifikaciji projekata iz Okvirnih programa (FP) i EU koji nude inovativna i efikasna rješenja
u sektoru logistike i prijevoza, ali i maloprodaje i proizvodnje, posebice tvrtki s
high-tech i zelenim tehnologijama, te tragaju za malim i srednjim poduzećima
koja primjenjuju rezultate takvih projekata. Te će aktivnosti koristiti i
akademskim i istraživačkim zajednicama, te će pomoći boljem umrežavanju
istraživačkih i malih i srednjih poduzeća, stvarajući pogodnu okolinu za regionalne klastere, životno važne za mala i srednja poduzeća u transportu i logistici. Projekt otvara mogućnosti uspostavljanja veza između centara kompetentnosti, klastera malih i srednjih poduzeća i drugih igrača, naročito u istočnoj Europi, dajući nužnu osnovu funkcioniranju i razvitku transporta i logistike.
Ponovno pozivamo mala i srednja poduzeća te sveučilišta i istraživačke
institute da se pridruže našem Sustavu elektroničkog znanja i poslovnog
posredništva, ne samo radi predstavljanja ponude/potražnje usluga i
proizvoda, već i radi postizanja ekonomskih i drugih koristi zbog novih veza i
partnerstva na osovini Baltik-Balkan.
Projekt
B2B LOCO projekt daje vam mogućnost promocije na
svom webu te organizira poslovne susrete licem u lice,
dakle na moderan način omogućuje poboljšanje
logističkih lanaca, trgovačku ekspanziju, razvoj novih
proizvoda i usluga, transfer tehnologija, zajedničke
pothvate i druge akcije potrebne u današnjem
kompetitivnom i izazovnom poslovnom svijetu. Naš
sustav poslovnog posredovanja pogodno je mjesto za
oglašavanje čak i istraživača-pojedinaca i istraživačkih
skupina s idejama koje mogu okupiti mala i srednja
poduzeća oko izazovnih projekata.
Unaprijed planirajte vaše putovanje u Prag, Češka
Republika, u prosincu 2010, kako biste sudjelovali na
Drugim poslovnim susretima, namijenjenima
pitanjima regionalnih klastera i malih i srednjih
poduzeća.
Franjo Mihoci
Prometis d.o.o., Hrvatska
Projektni partner
Prvi B2B LOCO poslovno-posrednički susreti u Nađkanjiži, Madžarska
Susreti, pod nazivom “EU financirani projekti i logistika – mogućnosti za mala i srednja poduzeća u
Zapadnopanonskoj regiji” održani su 10. lipnja 2010. Glavni cilj susreta bilo je upoznavanje sudjelovatelja s
mogućnostima u Sedmomu okvirnom programu (FP7) te s ostalim nacionalnim i internacionalnim projektima i
rezultatima najnovijih FP7 projekata putem upoznavanja s mogućnostima primjene najboljih praksi i inovativnih
tehnologija za mala i srednja poduzeća.
Učesnici B2B LOCO poslovnih susreta imali su prigodu upoznati prilike malih i srednjih poduzeća u FP7 projektima,
upoznati Sedmi okvirni program– kako se prijaviti za korištenje fondova EU, tko im u tomu može pomoći, saznati
iskustva malih i srednjih poduzeća u EU financiranim projektima, te steći informacije o logističkim poduzećima koja
djeluju u Zapadnopanonskoj regiji.
Vrlo se veliki broj učesnika izjasnio o velikoj korisnosti kanjiškoga poslovno-posredničkog susreta.
Želite li se upoznati s radovima i prezentacijama s toga događaja, posjetite web stranice:
http://www.b2bloco.eu/events/nagykanizsa/bevent_hungary.html
Drugi poslovno-posrednički susreti, Prag, Češka Republika
B2B LOCO vas poziva na poslovni i istraživački susret s međunarodnim partnerima, na Druge poslovno-posredničke
susrete B2B LOCO projekta, organizirane pod pokroviteljstvom velike međunarodne logističke konferencije
SpeedChain 2010, koja se 1. prosinca 2010. održava u Pragu, u Češkoj Republici. Događaj okuplja poduzeća
logističkog sektora, spremna sudjelovati u prekograničnoj kooperaciji u sklopu europskih istraživačkih projekata.
Sudjelovanje je besplatno. Registrirajte se na B2B LOCO Brokerage Network (obvezno).
http://www.b2bloco.eu/faces/brokerage/register_to_event.jsp
Više informacija bit će raspoloživo uskoro na web stranicama. Vidimo se u Pragu!
Završen prvi krug sastanaka Mreže diplomiranih studenata
Devet univerziteta okupljeno je oko Mreže diplomiranih studenata, koja je već organizirala prve sastanke s
članovima mreže. Te su sastanke učesnici ocijenili
visokim ocjenama. Odvijali su se između 1. ožujka i
30. lipnja 2010. Sastanci su obuhvatili Sedmi
istraživačko-razvojni i tehnološki okvirni program,
druge eurounijske fondove za mala i srednja poduzeća,
B2B LOCO društvenu mrežu, i druge teme. Većina
učesnika izrazila je interes za sudjelovanjem na B2B
LOCO susretima.
Trenutno B2B LOCO mreža diplomiranih studenata
ima preko 500 korisnika. Slovenski partner, Mariborski
univerzitet, unaprijedio je mrežni alat – provjerite
poboljšanu verziju, posjetite
http://fp7.tsi.lv/en/home
pismo s novostima br. 4I 2
Novosti
Devet novih FP7 poziva za prijedloge projekata unutar Prometa (s Aeronautikom)
Generalni direktorat EU za istraživanje objavio je skup
poziva u programu 'Kooperacija' u sklopu Sedmoga
okvirnog programa (FP7). Program 'Kooperacija'
pomaže istraživačku suradnju u brojnim ključnim
područjima, baveći se specifičnim sektorima, među
njima i Prometom (s Aeronautikom). Prikaz otvorenih
poziva za predlaganje projekata pronaći će te na
www.cordis.europa.eu.
Ti su pozivi dio fonda od 6,4 milijardi eura za godinu
2011, iznos koji predstavlja 12% povećanja u usporedbi
s godinom 2010. Očekuje se, da će oko 16.000
predlagača dobiti sredstva. Kako je težište na malim i
srednjim poduzećima (SMEs), posebice u prioritenim
područjima, u tim se područjima očekuje participacija
malih i srednjih poduzeća s oko 35%.
U dane 22. i 23. srpnja 2010. Generalni direktorat za
istraživanje održao je Informativne dane o Prometu u
Bruxellesu. Brojni Informacijski dani o Prometu već su ili
će organizirati Nacionalne kontaktne točke (NCP) uzduž
Europe. Pronađite ih na web stranici
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html.
Kako je jedan od glavnih ciljeva B2B LOCO projekta
podrška malim i srednjim poduzećima u participiranju u
EU financiranim istraživačkim projektima u prioritetnom
području Prometa, pozivamo vas da svakako iskoristite
ovu priliku i dalje razvijete vašu tvrtku putem FP7
pomoći. Pridružite se našoj mreži putem “Brokerage
podrške” na našem web siteu (www.b2bloco.eu) te
objavite vaš profil koji će vam pomoći u nalaženju
partnera.
FP7 Pozivi za prijedloge projekata: Transport te Mala i srednja poduzeća (SMEs)
Prioritet
Kooperacijski
specifični
program
Capacities
Tema
7. Transport (s aeronautikom)
Križni tematski pristupi:
2. Hrana, Poljoprivreda,…;
5. Energija; 6. Okoliš, i 7. Transport
(s Aeronautikom) (zajedno)
Istraživanje u morist SMEs
Oznaka poziva
Rok za prijedloge
FP7-AAT-2011-RTD-1
FP7-SST-2011-RTD-1
FP7-TPT-2011-RTD-1
FP7-GALILEO-2011-ENTR-1
FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a
FP7-GALILEO-2011-GSA-1-b
FP7-OCEAN-2011
02/12/2010
02/12/2010
02/12/2010
16/12/2010
16/10/2010
05/10/2010
18/01/2011
FP7-SME-2011
08/12/2010
Projekt CASTLE
Projekt CASTLE nastao je kao odgovor na potrebu
poboljšanja regionalnih politika malih i srednjih poduzeća. Oslanja se na već čvrstu raniju suradnju partnera
u Italiji, Poljskoj, Grčkoj, Sloveniji, Španjolskoj,
Njemačkoj, Madžarskoj i Austriji, razvijenoj u Interreg
inicijativi. Kratica CASTLE zamjenjuje duži naziv
“Cooperation Among SMEs Toward Logistic
Excellence”. Cilj i svrha CASTLE-a proizlaze iz ranijih
istraživačkih aktivnosti o statusu i perspektivama
regionalne logistike EU, koja umrežavanje malih i
srednjih logističkih tvrtki vidi kao politički prioritet.
Regije EU svoju konkurentnost osnivaju na malim i
srednjim poduzećima i njihovoj sposobnosti suočavanja
s globalnim proizvodnim i tržišnim imperativima, koji
nalažu upravljanje rasijanim tokovima u integrirani
lanac, koji će zadovoljiti zahtjeve fleksibilnosti i
kapilarnosti.
Logistika je pomoćno ulje za podmazivanje i strateško
oruđe u ekonomskom stroju malih i srednjih poduzeća i
u regionalnom održivom razvitku, jer njena efikasnost
djeluje na njihovo predstavljanje na tržištu i na okoliš.
Taj je projekt, kao dio INTERREG IVC, djelomično
financiran sredstvima EU. Za daljnje informacije
posjetite: http://www.castle-project.eu/
pismo s novostima br. 4I 3
Novosti / Događaji
Projekt TransNEW
Projekt TransNEW startao je 1. siječnja 2010., a
usmjeren je na ustanovljenje potencijala prometnih
istraživanja u svim novim članicama EU te u pridruženim državama. Njegova je glavna uloga podupiranje
aktivnosti prometnih istraživanja u tim državama
putem stimuliranja, ohrabrivanja i olakšavanja sudjelovanja malih i srednjih poduzeća u istraživanjima na
nacionalnim i regionalnim razinama, te na europskoj
razini.
TransNEW pripada skupini podupirućih aktivnosti
(Support Action) u sklopu Sedmoga okvirnog programa
Europske komisije. Za više informacija posjetite:
http://www.transnew.eu/
TransNEW se bavi svim načinima prometa, uključujući
aeronautiku, te smjera iskoristiti sinergije između
zračnog i kopnenog prometa. To znači, da će se utvrditi
nacionalne istraživačke mogućnosti 26 zemalja i te će
informacije biti raspoložive temeljem javno dostupnih
baza podataka.
Poslovno-posrednički susret
AUTOMECHANIKA 2010
Europska prometna konferencija
Opskrbljivačima automobilskim dijelovima i opremom
iz europskih država zaista se preporučuje da planiraju
svoje poslovne i tehnološke sastanke s međunarodnim
partnerima u Frankfurtu, Njemačka, na skupu
Automechanika 2010, vodećem sajmu automobilske
industrije, koji se održava 15. rujna 2010.
Europska poduzetnička mreža (The Enterprise Europe
Network) organizira međunarodne poslovne susrete u
izložbenom prostoru Messe Frankfurt zajedno s dva
njemačka grozda (klastera): Automobilskim klasterom
RheinMainNeckar te s Mobility Cluster MoWIN.net.
Događaj se bavi poduzećima u automobilskoj
industriji, spremnima na nalaženje prekograničnih
partnera: distributora, podugovaratelja, licencnih
ponuđača, tehnoloških suradnika, pružatelja usluga i
drugih. Skup je ujedno i platforma za razmjenu
spoznaja o tekućem razvitku, tehnologijama i
inovacijama u raznim zemljama.
European Transport Conference usmjerena je na
aktivnosti Asocijacije europskog prometa (Association
for European Transport) te je ključni godišnji skup
europskih
prometnih
praktičara
i
istraživača.
Konferencija je “susret ideja”, koji okuplja prometne
profesionalce da bi bili u toku s najnovijim pitanjima
prometne politike, rezultata istraživanja i najbolje prakse
u zaista širokom prostoru prometa. Priopćenja iznose
aktivni stručnjaci, izabrani među najuglednijim
članovima prometne profesije u Europi.
Konferencija, kao poticajni skup, zaslužuje biti u
kalendaru svakoga prometnog profesionalca. Tijekom tri
dana vodeći svjetski mislioci i praktičari okupit će se radi
predstavljanja i rasprave svih aspekata prometa,
obuhvaćajući i putnički i teretni promet.
U 2010. godini konferencija je iz Nizozemske, gdje je
održavana tri zadnje godine, ,preseljena u Škotsku, u
najvitalniji škotski grad Glasgow, a održat će se 11.-13.
listopada 2010.
Više o skupu na:
Više pronađite na: http://abstracts.etcproceedings.org/
http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewd
etails.cfm?EventID=2367&type=future
pismo s novostima br. 4I 4
Događaji
27. njemački logistički kongres
RELSTAT`10
Temeljna ideja u pozadini German Logistics Congressa
jest javna diseminacija logističkog znanja eksperata
zainteresiranima. Od samog početka, uspostava
platforme za uspostavu poslovnih kontakata I kreiranje
poslovnih dogovora imala je najvažniju ulogu. Ni
najednom logističkom skupu u Njemačkoj logističko
tržište nije toliko u središtu. Od 1985. skup prate
izložbe te je broj štandova udeseterostručen s 20 na
oko 200. Skup će se održati 20.–22. listopada 2010. u
Berlinu.
Svrha konferencije Reliability and Statistics in
Transportation and Communication (Pouzdanost i
statistika u prometu i komunikacijama) jest spajanje
akademskih stručnjaka i praktičara iz cijeloga svijeta
kako bi raspravili konferencijske teme: Teorija i
primjena pouzdanosti i statistike, Pouzdanost i sigurnost
prometnih sustava, Rijetki događaji i upravljanje
rizikom, Modeliranje i simulacija, Inteligentni prometni
sustavi, Transportna logistika, Obrazovni programi. Skup
će biti održan u Transport and Telecommunication
Institute, Riga, Latvija, 20. – 23. listopada 2010.
Konferencija je posvećena uspomeni na prof. Kh.
Kordonskyja.
Web stranica: http://www.tsi.lv/?id=5191&lang=en
Danas je Njemački logistički kongres najvažniji godišnji
logistički događaj u u Europi. Postao je ventralna točka
okupljanja menedžera u Njemačkoj. Također, sve je
više internacionalnih gostiju koji žele profitirati iz
razmjene znanja i vrijednosti susreta s drugima. U
2009. skup je imao oko 3.100 učesnika, 180 izlagača i
više od 200 akreditiranih novinara.
Kongres zatvara procijep koji se pojavio u današnjem
svijetu između rastućih elektroničkih komunikacija i
mogućnosti osobih susreta. Kao centar susreta skup je
važno mjesto neposrednih kontakata , toliko važnih u
osobnom kao i u poslovnom životu.
Više na: http://www.bvl.de/en/Events/27th-GermanLogistics-Congress/glc/27th-German-LogisticsCongress
Nizozemsko-madžarski susret
AgroFood and Logistics
Enterprise Europe Network (EEN) – Europska
poduzetnička mreža u Nizozemskoj zajedno s Limburškom gospodarskom komorom, organizira trgovački
skup / poslovno-posredničko okupljanje u Györu – u
Moson - Sopron regiji u Madžarskoj između 3. i 5.
studenoga 2010. Skup okuplja nizozemska, njemačka i
madžarske poduzeća i istraživačke organizacije u
sekrotu AgroPrehranne i logistike. Događaj zajedno
organiziraju EEN u Madžarskoj te Trgovačkoindustrijska komora županije Györ-Moson-Sopron u
Györu.
25th International Air Cargo Forum
and Exposition
Vrhovni nositelji odlučivanja u međunarodnomu
teretnom zračnom prometu i logistici već računaju s
datumima 2.-4. studeni 2010. i s gradom
Amsterdamom, Nizozemska, jer su potpuno svjesni da je
ACF 2010 jedini međunarodni skup "bez granica", koji
okuplja sve segmente sektora zajedno na jednomu
mjestu i u jednom vremenskom presjeku. Jasno im je, da
se čitav sektor susreće kako bi raspravio i objasnio
izazove i mogućnosti toga sektora. I stoga su u potrazi za
predstavljenim proizvodima, uslugama, sustavima,
metodologijama, mogućnostima i tehnologijama
izloženima na ACF 2010.
Više saznajte posjećujući:
http://www.tiaca.org/tiaca/ACF.asp?SnID=1848814405
Više na:
http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewde
tails.cfm?EventID=2456&type=future
pismo s novostima br. 4I 5
Događaji
LogiTrans
Izložbu intermodalne prometne gradske logistike,
nadgradnji komercijalnih vozila te opreme organizira
EKO FAIR Co. Ltd. između 4. i 6. studenoga 2010. u
Istanbulskom parku, u Istanbulu, Turska. Svjetska je to
kompeticijska izložba koja će okupiti logističke i
transportne usluge na izazovan način.
Logitrans Logicity Transport Logistics Fair u Istanbulu
trgovački je sajam logistike i transporta na kojem
sudjeluju vodeći nacionalni i internacionalni
proizvođači predstavljajući nove i inovativne proizvode
i usluge. Usto, izložba pruža sjajne mogućnosti kako
jačanja postojećih tako i stvaranja novih poslovnih
kontakata.
Event website: http://www.logitrans.com.tr/
ITN – Infrastructure, Telematics &
Navigation
U 2010. Torino će još jednom biti idealno stjecište za
raspravu o budućem razvitku u području pametne
infrastrukture, pametnih mreža, GPS-a, Galileo
projekta, GIS-a, telematike i navigacijskih usluga, i to za
trajanja dvodnevnog skupa posvećenoga informacijskim konferencijama, programima umrežavanja i
vrlo specijaliziranih seminara.
ITN, Infrastructure, Telematics and Navigation Expo
održava se u studenomu, između 11. i 12., na Lingotto
Fiere, u Torinu, Italija.
Dana 12. studenoga Torinska gospodarska komora
organizira poslovno-posredničke susrete, u sklopu
Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe
Network,) kako bi poboljšala kontakte između tvrtki,
istraživačkih centara i sveučilišta.
Više o tomu na: http://www.b2match.com/itn2010/
IMHX – the International Materials
Handling Exhibition
The European Chief Supply Chain
Officer Forum and 8th European 3PL
Summit
Europski forum glavnih voditelja opskrbnog lanca –
zajedno s Osmim europskim 3PL samitom – otkrit će
vam kako vaš opskrbni lanac prilagoditi ekonomski
slabijim vremenima, kako ponovno započeti rast i kako
povećati tržišni udjel.
Također ćete na skupu saznati kako će te vaše poslovanje uspjeti urediti tako da se prilagodi zahtjevima
ekonomske rehabilitacije te kako održati rast vašega
udjela na tržištu. Naučite to od svjetskih vodećih 3PL
nuditelja usluga, koji su se i sami morali izboriti za
tržišnu poziciju u vrijeme rasta, promjena i
konkurencije.
Skup se održava 24.-25. studenoga 2010. u Bruxellesu,
Belgija.
Skup na kojem se mora biti – što se tiče logističkih
profesionalaca – odvijat će se 16.–19. studenoga 2010.
u Birminghamu, Ujedinjeno kraljevstvo. Skup koji se
održava samo jednom u tri godine vodeća je izložba
logistike, rukovanja materijalima i skladištenja, na kojoj
se izlaže tisuće proizvoda i usluga iz cjelokupnog
sustava opskrbnog lanca.
IMHX 2010 predstavit će posjetiteljima unikatni onestop dućan svega što podrazumijeva moderno
skladištenje. Neće biti samo opreme za rukovanje
materijalima – od vozila-dizala do automatiziranih
logističkih sustava – nego će posjetitelji otkriti
inovativne i troškovno učinkovite ideje regala i polica;
oblikovanja skladišta; sustava sigurnosti i održanja
higijene; softwarea; paleta i prateće opreme;
nekretnina; regrutiranja i usluga uvježbavanja; logistike
treće strane; prijevoza i distribucije; podnih površina;
pakiranja; sustava rukovanja; financijskih usluga; te
skladištenja.
Više saznajte na: http://www.imhx.biz/
Ostale informacije dostupne su ovdje:
http://events.eft.com/cscoeu/index.shtml
pismo s novostima br. 4I 6
Events
Sedma međunarodna konferencija
"FREIGHT-2010: Container
Transportation in Russia and the
Neighbouring States"
Radovite konferencije posvećene TERETNOM PROMETU
bave se najvažnijim pitanjima te ne samo da ukazuju na
najnovije razvojne trendove u sektoru, na tehnologije i
dostignuća vodećih tvrtki na tržištu, nego su
tradicionalno sastajalište tržišnih igrača sa znanstvenim
svijetom i nositeljima vlasti. Ovogodišnja konferencija
održat će se 25.–26. studenoga 2010., u St. Peterburgu,
Rusija. Važnost konferencija za sektor teretnog
prijevoza potvrđuje i podrška, koju pružaju Ministarstvo
prometa Ruske Federacije, Federalna agencija
pomorskog i riječnog prometa RF te Federalna carinska
služba RF, Asocijacija ruskih trgovačkih pomorskih
luka kao i
Asocijacija međunarodnih cestovnih
prijevoznika.
Pronađite skup na webu:
http://eng.freight.ru/conference/content.asp?cntID=4
21
Intermodal Europe 2010 Conference
S potporom Amsterdamske luke i Europske intermodalne asocijacije (European Intermodal Association EIA) IIR Exhibitions - dio Informa Group - od 30.
studenoga do 2. prosinca 2010. u Amsterdamu RAI
organizira Europsku intermodalnu konferenciju
(Intermodal Europe 2010 Conference).
Europska intermodalna konferencija 2010 ima
originalnu strukturu i filozofiju, dio koje je i koncepcija
"besplatnog sudjelovanja". Izložbeni dio skupa okupit će
brojne relevantne tvrtke u području intermodalnog
transporta i logistike. Širok krug vodećih poduzeća koja
djeluju u intermodalnom prometu sudjelovat će na
skupu putem svojih cijenjenih predavača, uključujući
stručnjake Antwerpenske luke, tvrtke Ambrogio
Trasporti, Rotterdamske luke, tvrtki Polzug, Transfracht i
drugih. Vodeći svjetski ponuđači izložit će svoje
naksvježije inovacije. Izložbeni prostor idealno je mjesto
da poduzeća, koja djeluju u cestovnom prijevozu te u
željezničkom i pomorskom prometu, prikažu svoju
opremu, sustave, tehnologije i usluge.
Više na: http://www.intermodal-events.com/
SpeedChain 2010 - "Logistics - Reality with Perspective"
Po uspješno održanim profesionalnim logističkim konferencijama organiziranim unatrag više prethodnih godina pod
nazivom Speedchain, peta godišnja Međunarodna logistička konferencija SpeedChain 2010 održat će se u prestižnom
samostanu Brevnov, u Pragu, Češka Republika, 1. – 2. prosinca 2010. s ovogodišnjim podnaslovom Logistics - Reality
with Perspective (Logistika – Stvarnost s budućnošću). Namijenjena je vodećim menadžerima čeških multimodalnih
logističkih poduzeća, konzultantima, predstavnicima državne uprave, predstavnicima sveučilišta i drugim
zainteresiranim za logistiku. Očekuje se sudjelovanje više od 200 ljudi, večernje druženje tradicionalno okuplja preko
450 vodećih menadžera i logističkih stručnjaka. Prošle je godine međunarodnu konferenciju SpeedChain posjetilo
mnoštvo partnera iz 21 zemlje širom svijeta. Ovogodišnji skup održat će se zajedno s Drugim B2B LOCO poslovnoposredničkim susretima!
Za više informacija pogledajte ovdje:
http://www.speedchain.eu/en/
Kontakt
ILIM – Koordinator projekta
ul. Estkowskiego 6 61-755 Poznanj, Poljska
Tel. +48 (61) 850 49 32, fax +48 (61) 852 63 76
[email protected]
[email protected]
Ako ne želite primati ovo pismo s novostima, ili pak
želite kakve dodatne informacije, pišite nam na
adresu [email protected]
Website:
www.b2bloco.eu
Budimo skupa na
i
pismo s novostima br. 4I 7
.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
449 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content