close

Enter

Log in using OpenID

Andreja Rosandić, NESsT Croatia

embedDownload
NESsT
Rast društvenih poduzeća
za rješavanje kritičnih
društvenih problema
Andreja Rosandić
NESsT Hrvatska
Voditeljica razvoja društvenog poduzetništva
www.nesst.org
TKO SMO
NESsT je međunarodna, neprofitna organizacija koja razvija održiva
društvena poduzeća koja rješavaju kritične društvene probleme u
zemljama s tržištima u nastajanju.
GDJE RADIMO
Hrvatska | Češka | Mađarska | Rumunjska | Slovačka
Argentina | Brazil | Čile | Ekvador | Peru
ŠTO JE DRUŠTVENO PODUZEĆE?
Društveno poduzeće je poslovna
djelatnost kreirana da potpomogne
društvenoj svrsi na financijski održiv
način.
Od 1997. pokrenuli smo i uložili u preko
100 društvenih poduzeća diljem svijeta.
NAŠA STRATEGIJA
© NESsT - Not for circulation, duplication or use without permission from authors.
KAKO TO POSTIŽEMO
NESsT je razvio jedinstvenu
metodologiju s ciljem pružanja
podrške razvoju snažnih i utjecajnih
društvenih poduzeća od ideje do
prilagodbe.
Natječaj
društvenih
poduzeća
------------------------------------------------------------>
Planiranje
------------Inkubacija
MISAO VODILJA
Od 1997.
NESsT je predvodnik
razvoja društvenih
poduzeća, provodeći
istraživanja i
dokumentirajući
iskustva društvenih
poduzeća.
PONOSNI SMO NA
Fruit of Care, Mađarska
NESsT-ovo poduzeće koje
zapošljavanje osoba s poteškoćama,
proizvodeći, prodajući i oglašavajući
vrhunske dekorativne proizvode za
kućanstvo te korporativne poklone.
Zapošljavaju 150 osoba s
intelektualnim poteškoćama u 8
zaštitnih radionica.
Poruka njihovog društvenog
poduzeća prenesena je na više od
18,000 klijenata.
“Tijekom naše suradnje s NESsTom uvijek smo nailazili na
maksimalnu pomoć i suradnju.
Njihova potpora pružana je
vodeći se visokim standardima i
profesionalnim pristupom.”
Aron Jakab, Izvršni direktor, Fruit of
Care
PONOSNI SMO NA
Fundatia Cartea Calatoare,
Rumunjska
NESsT-ovo poduzeće koje proizvodi
audio knjige u DAISY formatu (Digital
Accessible Information System) za
osobe s oštećenjima vida.
135 DAISY audio knjiga.
Stopa rasta društvenog poduzeća:
132%
"Najvažnija stvar je poticaj NESsT-a
da nadmašimo vlastite granice.
NESsT je došao s idejama i pružio
savjete kako bismo prevladali naše
slabe točke."
Gabriela Dima,
Fundatia Cartea Calatoare
NOVA ULAGANJA
Viitor Plus, Rumunjska
NESsT-ovo poduzeće koje promovira
održivi razvoj kroz prodaju ekološki
prijateljskih torbi za kupovinu izrađenih
od prirodnih materijala a proizvode ih
mladi i odrasli rizičnog ponašanja.
Tijekom prve godine inkubacije:
Osigurali posao za 14 mladih i odraslih
rizičnog ponašanja.
Stopa rasta godišnjeg prihoda od 62%
Zamijenili su 27.6 milliona plastičnih
vrećica u jednoj godini.
“U Viitor Plusu, smatramo se
sretnima što možemo raditi s
NESsT-om! Kontinuirano nas
guraju u smjeru razvoja i
poboljšanja našeg strateškog
poslovnog plana za daljnji uspjeh.
Iulian Ifrim, Voditelj projekta, Viitor Plus
15 GODINA: 15 KONTROLNIH TOČAKA
1.
Osnovan prvi portfelj društvenih
poduzeća u Središnjoj Europi i
Latinskoj Americi.
2.
Uspješan model repliciran u 10
zemalja u 5 godina.
3.
Primljena Skoll nagrada za društveno
poduzetništvo.
4.
Više od 3,000 organizacija diljem
svijeta prošlo kroz treninge o razvoju
društvenih poduzeća.
5.
Pokrenut NESsT Consulting,
pružajući usluge razvoja
društvenih poduzeća za 154
klijenata u 48 zemalja.
6.
Investirano je u razvoj 183
poslovna plana društvenih
poduzeća te je pokrenuto njih 108.
7.
Pokrenut prvi portfelj
tehnoloških društvenih
poduzeća pružajući osnovne
usluge u ruralnim zajednicama.
8.
Izdano i podijeljeno preko 100
osvrta slučajeva, 50 analiza
slučajeva, 13 knjiga te 10
pravnih vodiča.
15 GODINA: 15 KONTROLNIH TOČAKA
9.
10.
11.
97 studenata i profesionalaca na
početku karijere prošlo je kroz
mentorski program kao NESsT-ovi
stažisti te smo pomogli u izradi 25
diplomskih radova.
Pokrenut prvi portfelj posvećen
razvoju LGTB društvenih poduzeća
na svijetu.
Pokrenute dionice vlastitog
kapitala s ciljem promoviranja
izvrsnosti filantropije u okviru
industrije privatnog kapitala, s preko
40 kompanija koje su sudjelovale.
Prvi poduzetnički zajam te
dioničko ulaganje kreirano za
profitna i neprofitna društvena
poduzeća.
12.
13.
14.
15.
Organizirano 10 foruma o
društvenim poduzećima na tržištima
u nastajanju. Pokrenut prvi Dan
društvenih poduzeća u Središnjoj
Europi i Latinskoj Americi. Domaćini
smo Svjetskog foruma društvenih
poduzeća u 2012. u Brazilu.
Prikupljeno US$12,700,000
potpore od više od 300 pojedinaca,
zaklada, korporacija i vladinih
agencija.
Direktno su poboljšani
životni uvjeti za više od
150,000 marginaliziranih
pojedinaca te indirektno za
1,782,282.
NAŠ TIM
NESsT-ovo osoblje čini
jak, profesionalni i
raznoliki tim ljudi
predstavljajući
jedinstvenu
kombinaciju iskustva u
području neprofitnog
upravljanja i poslovnog
razvoja.
Ima nas 47
13 u Europi
7 u SAD-u
27 u Latinskoj Americi
govorimo 16 jezika
Pridružili su nam se
5 NESsTERs
6 konzultanata
i Mreža poslovnih savjetnika
koju čini 295 profesionalaca/ki iz
privatnog sektora.
HRVATSKA
Procjena stanja samofinanciranja i društvenih poduzeća organizacija
civilnog društva u Hrvatskoj; razvoj od 2006.
Travanj – svibanj 2012.
SAMOFINANCIRANJE
Strategije koje organizacije civilnog društva koriste za ostvarivanje
vlastitih prihoda i unapređenje učinaka svoje misije
Strategije samofinanciranje mogu, ali i ne moraju biti povezane s
misijom
METODE SAMOFINANCIRANJA
•
•
•
•
•
•
Članarine
Korištenje materijalne imovine
Korištenje nematerijalne imovine
Prodaja proizvoda
Naknada za usluge
Prihodi od ulaganja
DRUŠTVENO PODUZEĆE
•
•
•
•
Namjerno planirana poduzetnička aktivnost kreirana da pronađe
inovativna i održiva rješenja za društvene probleme
Zahtijeva prethodnu temeljitu procjenu izvedivosti i planiranje
Cilj je razviti održivi izvor prihoda i značajno osnažiti misiju
organizacije
Postići dvostruko dno – uskladiti poslovanje i društvene ciljeve
PREGLED OCD-a
40.269 registriranih udruga
152 zaklade i fundacije
10 130 stranih udruga
travanj 2010.
• Udruge – najbrojnije među OCD, imaju ključnu ulogu u
pružanju javnih i socijalnih usluga.
• Zakon ne prepoznaje razliku između organizacija koje djeluju
za opće dobro i onih koje zadovoljavaju potrebe svojih članova
• Motivacija za samofinanciranje – misija, financijska održivost i
povećanje broja izvora financiranja
PRIHODI OD SAMOFINANCIRANJA
Procjena stanja razvoja OCD u
RH, Izvještaj istraživanja za
2011., Nacionalna zaklada za
razvoj civilnog društva
Načini financiranja u 2010. (N = 651) –
moguće više odgovora
Na osnovu projekata
Članarine
Institucionalna
potpora
Volonterski rad
Dobrovoljni prilozi
Samofinancirajuće
aktivnosti
Pokloni
Pružanje usluga na
osnovu ugovora
Drugo
71.7
58.5
55.6
49
39.9
34.8
17.1
14.6
2.1
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PRIHODI OD SAMOFINANCIRANJA
Procjena stanja razvoja OCD u
RH, Izvještaj istraživanja za
2011., Nacionalna zaklada za
razvoj civilnog društva
Izvori financiranja u 2010. (N = 651) –
moguće više odgovora
Lokalna i regionalna samouprava
74
Tijela državne uprave
65.4
Članarine
53.7
Domaće donatorske organizacije
43.5
Samofinanciranje
41.8
Poslovni sektor (poduzeća)
27.7
Dobrovoljni prilozi građana
24.6
Međunarodne donatorske
organizacije
13.8
Drugo
3.2
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PROBLEMI ODRŽIVOSTI OCD U RH
•
•
•
•
Nedostupnost izvora za pokrivanje osnovnih tekućih troškova.
Nejasna vanjska potpora za razvoj aktivnosti za ostvarivanje prihoda.
Još uvijek nedovoljno razvijena filantropska kultura.
Udrugama nedostaje kapacitet osoblja i znanja iz specifičnih područja
poslovnog upravljanja.
• Nejasna interpretacije zakonskog okvira, koji dopušta organizacijama
komercijalne aktivnosti.
• "samofinanciranje", "ekonomske aktivnosti" i "komercijalne
aktivnosti" koriste se kao sinonimi za označavanje aktivnosti koje
OCD-a poduzimaju da bi ostvarile prihode.
AKTIVNOSTI NESsT-a U HRVATSKOJ
NESsT Portfelj:
• Jačanje kapaciteta, konzultacije + ulaganje
• Poslovno planiranje i vještine upravljanja, alati i iskustvo
• Jačanje suradnje s poslovnim sektorom
• Umrežavanje, pristup prodajnim kanalima
• Međusobno učenje, radionice, facilitiranje partnerstva
među organizacijama u portfelju
• Publikacije, istraživanja, preporuke za donositelje odluka
• Jačanje mreže poslovnih savjetnika
• Društvena poduzeća izvan okvira udruga
AKTIVNOSTI NESsT-a U HRVATSKOJ
Podrška:
• Sudjelovanje u stvaranju poticajnog okruženja za
razvoj društvenih poduzeća u Hrvatskoj i
globalno
• Iskustva iz drugih zemalja
• Partnerstvo za ZŠEM-om
• Povećanje vidljivosti utjecaja društvenih
poduzeća
NESsT HRVATSKA
@
Hvala!
Andreja Rosandić
NESsT Hrvatska
Voditeljica razvoja
društvenog poduzetništva
[email protected]
www.nesst.org
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content