close

Enter

Log in using OpenID

Aurora B2B rješenje za e-poslovanje

embedDownload
Ključne prednosti
B2B rješenja

Potpuno rješenje za
distribuciju proizvoda putem
zatvorenog on-line sustava

Smanjenje troškova vezanih
uz odnose s kupcima i
uklanjanja pogrešaka pri
naručivanju

Automatiziran proces
naručivanja i prodaje

Upravljanje proizvodima,
specifikacijama i skupinama,
jednostavno prezentiranje
asortimana kupcima putem
kataloga

Upravljanje poslovanjem za
više trgovinskih partnera na
jednoj platformi

Zadavanje upita, narudžbi,
slanje računa, pregled
kataloga, pretraživanje
asortimana proizvoda

Kontrola cijelog distribucijskog
kanala

Komunikacija aplikacije s
bazom podataka unutar tvrtke
(npr. stanje skladišta)
Aurora B2B rješenje za
e-poslovanje
Business-to-Business
(B2B) rješenja za
elektroničko
poslovanje
sredini lanca potražnje, Aurora
Moderno elektroničko poslovanje
Izgradnja uspješne
B2B e-commerce
strategije
ili poznatije, e-commerce je način
na koji tvrtke danas teže poslovati.
B2B će Vam omogućiti povećanje
i kontrolu prihoda kroz prodajni
kanal.
Osim jednostavnog zaprimanja


Ciljani marketing prema kupcu
i asortimanu unutar sustava
narudžbi on-line, tvrtke se moraju
Upravljanje sustavom i
naručivanje proizvoda na
jeziku kupca (višejezičnost)
prodajnih kanala. Od malih i
sve više pouzdavati u kontrolu
srednjih poduzeća do velikih
poduzeća, uspješna B2B ecommerce strategija može
smanjiti operativne troškove
povećati prodaju i pojačati odnose
sa partnerima.
Bilo da prodaje izravno drugim
poslovima, putem distributera
(preprodavača), ili je Vaša tvrtka u
Uspješna B2B e-commerce
strategija mora biti u stanju
automatizirati procese od ponude
do naplate i pružiti kupcima više
od same web-shop košarice –
relevantne informacije o svim
proizvodima, statuse narudžbi,
dostupnost proizvoda na skladištu
te prilagođene marketinške
kampanje i promocije. To pomiče
Vašu strategiju nekoliko koraka
ispred konkurencije i istovremeno
stvara personaliziranu okolinu za
jednostavnim partnerom i, što je u
korisnika u potpunosti je zaštićen
Vašeg kupca.
konačnici najvažnije – poželjnom
SSL protokolom. Korisničko
za obavljanje posla.
sučelje ovisno je o pravima
B2B e-commerce je evoluirao
dramatično od osnovnih on-line
transakcija do toga da danas
kupac mora biti u središtu
pristupa svakog korisnika, a
definira ih administrator sustava.
Aurora B2B u
poslovanju
pozornosti i sve se mora vrtjeti
oko njega. Prodavač želi u takav
Aurora B2B je napredna platforma
web sustav prenijeti iskustva iz
za digitalno Business-to-Business
klasične prodaje, koja poznaje
poslovanje i praćenje
preporuke, razne popuste ili
distribucijske mreže – zadavanje
doplatke te posebne promocije.
upita, narudžbi, slanje računa,
S druge strane, tvrtke-kupci žele
pregled kataloga, pretraživanje
Smanjenje troškova kroz
automatizaciju procesa
narudžba-ponuda-prodaja
Aurora B2B pomaže tvrtkama
povećati operativnu učinkovitost
upravljanja zamjenom manualnih
procesa kao što su telefon,
sav komoditet koji im pruža
internet: personalizirani pristup,
pregledavanje i odlučivanje o
proizvodu na temelju njegovih
specifikacija, razne popuste na
Upravljanje
prodajom
količinu, uvid u raspoloživost,
B2B rješenja
u modernom
poslovanju
pomoć u pripremi narudžbe i
razne načine plaćanja.
Tvrtke koje prodaju drugim
tvrtkama također trebaju poboljšati
učinkovitost on-line poslovanja,
B2B
marketing i službu korisničke
podrške. Mnoge se tvrtke još
uvijek suočavaju s izazovima kao
što su ručne obrade narudžbi, što
dovodi do viših troškova i dužeg
Ciljani
marketing
Jednostavan
doživljaj
kupovine
vremena obrade (a posljedično i
prodaje).
Dobra osmišljenost B2B on-line
asortimana proizvoda, ciljani
telefaks i e-mail, s on-line „self-
marketinga je također kritična da
marketing, rabatne skale i ostale
service“ alatima za kupca. Uz on-
bi došli do kupaca s
operacije vezane uz te procese.
line naručivanje i pomoćne alate,
trošak pružanja usluge
pravovremenim, personaliziranim
značajno se smanjuje.
ponudama i cijenama. I na kraju,
Aplikativno rješenje funkcionira
povećanje on-line razine usluge
preko interneta i to na jedinstvenoj
koju tvrtka pruža svojim kupcima
web lokaciji bez potrebe za
Također, automatiziranje procesa
koristeći najbolja iskustva i
preuzimanjem datoteka i
naručivanja može značajno
tehnologije čini tu tvrtku
instalacijom programa. Pristup
smanjiti pogreške prilikom
stvaranja narudžbe što bitno utiče
prikazuje kupcu ono što tvrtka želi
na razinu zadovoljstva kupca i
promovirati.
brojnije prohtjeve.
stvara jedan oblik lojalnosti prema
dobavljaču.
Aurora B2B upravo stavlja fokus
na kupca i njegov doživljaj
Lojalan kupac
proizvoda, cijena i tvrtke
prodavatelja. Aurora B2B svojim
Aurora B2B daje na
Pomicanjem poslovanja na
raspolaganje kupcu opcije
internet i pojednostavljenjem
posebnih ugovornih cijena,
procesa narudžbe za kupca, u
stanje narudžbe i uvid u
poslovnom smislu stvara se
dostupnost robe čime se
okruženje u kojem je sa Vašom
smanjuju telefonski pozivi i sve
tvrtkom jednostavno poslovati, od
više kupaca/poslovnih partnera
omogućavanja pregleda on-line
postaju orijentirani na kupnju
kataloga, posebnih ugovornih
putem B2B kanala jer su im sve
cijena, posebnih rabata,
informacije dostupne u
informacija o svakoj narudžbi do
trenutku.
upućivanja kupca na internetske
dizajnom i kvalitetom, koja je
ispred konkurencije, daje Vašem
poslu jednu vrlo ozbiljnu dimenziju
prisutnosti na internetu, a Vašem
kupcu osjećaj važnosti i lakoće
kupovine i suradnje. Veliku
prednosti predstavlja i mogućnost
da kupac pretražuje, kupuje i
surađuje s tvrtkom na svom
materinjem jeziku koji mu je
dostupan unutar B2B sustava.
izvore koji će mu omogućiti bolje
Marketing usmjeren prema
određenom kupcu
Marketing usmjeren prema
određenom kupcu može pomoći u
ciljanoj reklami za određeni
segment kupaca čak i
automatizirano, ovisno o potrebi
njihove kupovine.
Takav oblik marketinga ne
predstavlja opterećenje za ostale
kupce. Aurora B2B na vrlo
jednostavan i efektan način
iskorištavanje kupljenih proizvoda.
Tehnologija
Održavanje jakih veza sa kupcima
ovisi, osim kvalitete proizvoda, i o
Sustav je baziran na web platformi
osiguravanju visokog stupnja
kojem se može pristupiti putem
zadovoljstva kupca pruženom
računala, mobilnog telefona,
uslugom. U modernom
iPada i sličnih uređaja spojenih na
poslovanju, kupci očekuju od
internet. Bez obzira kojim se
prodavatelja da ispuni njihove sve
uređajem pristupa sustavu,
veće kriterije u pogledu kvalitete
njegovi alati i operacije su uvijek
usluge – jer prodavatelja je puno i
dostupni. Sustav koristi napredne
kupci se okreću onome koji
tehnologije prikaza kompatibilne
osiguravaju brze informacije i u
sa mogućnostima modernih
stanju zadovoljiti njihove sve
uređaja. Narudžba se može
B2B
Prodavatelj
Proizvodi
Ponude
Kupci
Popusti
Kupac
Rokovi
Katalog
Specif.
proizvoda
Cijene i
uvjeti
Narudžbe
Daljnja
prodaja
pripremati ili izvršiti u svakom
Sigurnost
Sigurnost podataka od neželjenog
pristupa postiže se 128-bitnom
trenutku.
U razvoju sustava Aurora B2B
AES enkripcijom ključnih zapisa u
Aurora B2B putem svog
posebna pozornost usmjerena je
bazi podataka čime se sprječava
programskog sučelja komunicira
na sigurnost podataka. Postoje
gledanje ili mijenjanje podataka
sa postojećim sustavom za
dva osnovna sigurnosna aspekta
na bilo koji način osim kroz sustav
vođenje skladišta, izdavanje
koji su ugrađeni u ovaj koncept.
Aurora B2B i uz prethodnu
računa ili ostalim oblicima
autorizaciju. Time se štiti
aplikacija koje se već koriste
Sigurnost baze podataka i vezanih
poslovanje tvrtke od neželjenog
unutar tvrtke (ERP,CRM...).
dokumenata u smislu
pristupa čak i od strane tvrtke
Sustav može biti postavljen na
sprječavanja gubitka uslijed kvara
zadužene za implementaciju
server tvrtke (pod uvjetom da ima
računala ili poslužitelja osigurava
Aurora B2B rješenja. Zaduženi
vezu na internet) ili se može
NetBack Online Backup System
administrator brine se za sigurnost
koristiti kao SaaS (Software-as-a-
sa ugrađenim mehanizmom za
korisničkih imena i lozinki svih
Service) aplikacija na već
spremanje verzija podataka i
korisnika sustava.
uspostavljenim sigurnim
enkripcijom. NetBack je sastavni
serverima.
dio Aurora B2B sustava bilo da se
radi o instalaciji unutar tvrtke ili
SaaS modelu.
Net Projekt d.o.o.
Trinajstići 97
HR – 51215 Kastav
www.net-projekt.hr
[email protected]
Aurora B2B
kao SaaS na
Net Projekt
poslužitelju
• 128-bitna
enkripcija
• Sigurna veza
(https)
• On-line backup
• Redoviti upgrade
© Copyright Net Projekt d.o.o.
Sva prava pridržana
Produced in Kastav, Croatia, 2012.
Tehnologija Vas čini boljima.
Aurora B2B
na web
poslužitelju
unutar tvrtke
• Baza unutar
tvrtke
• Lokalni backup
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
336 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content