close

Enter

Log in using OpenID

2010

embedDownload
NARODNE NOVINE
ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
SLUŽBENO GLASILO
GODIŠTE
XV.,
BROJ 1. - 13.
ŠIROK I BRIJEG,
2010.
KRONOLOŠKO KAZALO
PROPISA OBJAVLJENIH U “NARODNIM NOVINAMA ŽUPANIJE
ZAPADNOHERCEGOVAČKE” U 2010. GODINI
Redni broj
Br.
str.
SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
1.
2
3.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
ZAKON o izvršavanju Proračuna
Županije Zapadnohercegovačke za 2010. ZAKON o izmjenama i dopunama
Zakona o sudskim pristojbama ZAKON o izmjenama Zakona
o izvršavanju Proračuna Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. PRORAČUN Županije
Zapadnohercegovačke za 2010.godinu IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Županije Zapadnohercegovačke za 2010. god. ODLUKU o kratkoročnom zaduženju
Županije Zapadnohercegovačke ODLUKU o davanju suglasnosti na
Financijski plan Službe za zapošljavanje
Županije Zapadnohercegovačke za 2010.
i procjenu plana za 2011. i 2012. godinu ODLUKU o davanju suglasnosti na
Financijski plan Zavoda za
zdravstveno osiguranje Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu ODLUKU o stavljanju van snage
Odluke Skupštine ODLUKU o ustanovljenju
lovišta na području Županije
Zapadnohercegovačke 1
2
4
122
7
222
1 7
12 310
1
34
1
34
1
34
1 4
5
158
Redni broj
6. ODLUKU o utvrđivanju kriterija
za raspoređivanje sredstava Proračuna
Županije Zapadnohercegovačke za
2010. godinu namijenjenih za tekuće
prijenose pojedincima i tekuće
prijenose neprofitnim organizacijama 7. ODLUKU o izmjenama i dopunama
Odluke o premiji-sudjelovanju
osiguranih osoba u troškovima
zdravstvene zaštite na području
Županije Zapadnohercegovačke 8. ODLUKU o verifikaciji zamjenskog
mandata zastupnika u Skupštini
Županije Zapadnohercegovačke 9. ODLUKU o izmjeni Odluke o
utvrđivanju liste zastupnika po
nacionalnoj i stranačkoj
pripadnosti u Skupštini
Županije Zapadnohercegovačke 10.ODLUKU o izglasavanju
nepovjerenja Vladi 11. ODLUKU o imenovanju kandidata
za mjesto predsjednika Vlade
Županije Zapadnohercegovačke 12.ODLUKU o razrješenju Vlade
Županije Zapadnohercegovačke 13.ODLUKU o potvrđivanju Vlade
Županije Zapadnohercegovačke Br.
str.
5
165
5
165
7
222
7
223
7
223
7
223
8
238
8
238
Redni broj
Br.
14.ODLUKU o razrješenju zamjenika
predsjednika Skupštine
Županije Zapadnohercegovačke 8 15.ODLUKA Visokog predstavnika 8 16.ODLUKU o potvrđivanju Vlade
Županije Zapadnohercegovačke 9 17.ODLUKU o razrješenju Vlade
Županije Zapadnohercegovačke 9 18.ODLUKU o verifikaciji mandata
zastupnika u Skupštini
Županije Zapadnohercegovačke 11 19.ODLUKU o utvrđivanju liste
zastupnika po nacionalnoj i
stranačkoj pripadnosti u Skupštini
Županije Zapadnohercegovačke 11 20.ODLUKU o izboru predsjednika
Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 11 21.ODLUKU o razrješenju predsjednika
Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 11 22.ODLUKU o osnivanju Mandatno
imunitetnog povjerenstva 11 23.ODLUKU o osnivanju Povjerenstva
za izbor i imenovanja 11 24.ODLUKU o osnivanju
Administrativno- pravnog povjerenstva 11 25. ODLUKU o privremenom financiranju
Županije Zapadnohercegovačke za
razdoblje siječanj-ožujak 2011. godinu 12 26. ODLUKU o razriješenju Povjerenstva
za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo 12 27. ODLUKU o osnivanju Povjerenstva
za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo 12 28. ODLUKU o razrješenju Odbora za
ekonomsku, financijsku politiku i proračun 12 29. ODLUKU o osnivanju Odbora za
ekonomsku, financijsku politiku i proračun 12 30. ODLUKU o razrješenju Odbora
za pravdu, upravu, ljudska prava,
slobode i ravnopravnost spolova 12 31. ODLUKU o osnivanju Odbora
za pravdu, upravu, ljudska prava,
slobode i ravnopravnost spolova 12 32. ODLUKU o razrješenju Odbora
za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša,
poljoprivredu i šumarstvo 12 33. ODLUKU o osnivanju Odbora
za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu
okoliša, poljoprivredu i šumarstvo 12 34. ODLUKU o razrješenju Odbora
za rad, zdravstvo, socijalnu politiku
i stradalnike Domovinskog rata 12 35.ODLUKU o osnivanju Odbora
za rad, zdravstvo, socijalnu politiku
i stradalnike Domovinskog rata 12 36.ODLUKU o razrješenju Odbora
za obrazovanje, kulturu,
šport, mlade i informiranje 12 37.ODLUKU o osnivanju Odbora
za obrazovanje, kulturu,
šport, mlade i informiranje 12 38.ODLUKU o razrješenju
Županijskog pravobranitelja 12 39.ODLUKU o raspisivanju Javnog
natječaja za popunu upražnjene
službe Županijskpog pravobranitelja
Županije Zapadnohercegovačke 12 40.ODLUKU o raspisivanju Javnog
natječaja za popunu upražnjenog
str.
239
239
246
246
266
266
267
268
268
268
269
Redni broj
1.
2.
3. 1.
2.
3.
4.
5. 6. 336
336
337
337
338
338
338
339
339
339
340
340
341
341
341
Br.
str.
radnog mjesta tajnika Skupštine
Županije Zapadnohercegovačke 12 342
RJEŠENJE o razrješenju
savjetnika predsjednika Skupštine
Županije Zapadnohercegovačke 1 41
RJEŠENJE o imenovanju
savjetnika predsjednika Skupštine
Županije Zapadnohercegovačke 1 41
RJEŠENJE o razrješenju
savjetnika predsjednika Skupštine
Županije Zapadnohercegovačke 9 247
ZAKLJUČAK o neprihvaćanju
Izviješća o radu Vlade Županije
Zapadnohercegovačke za 2009. 7 224
ZAKLJUČAK 7 224
ZAKLJUČAK 7 224
ZAKLJUČAK o usvajanju
Izviješća o radu Županijskog
pravobraniteljstva Županije
Zapadnohercegovačke za 2009. 7 225
ZAKLJUČAK 11 269
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izviješća
o izvršavanju Proračuna Županije
Zapadnohercegovačke za razdoblje
od 01.01. do 30.9.2010. godine 12 342
VLADA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
1.
2. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. UREDBU o uvjetima, programu
i načinu polaganja stručnog ispita
za obavljanje poslova upravnog
rješavanja u pravnim osobama
koje imaju javne ovlasti UREDBU o izmjenama i
dopunama Uredbe o utemeljenju
Javne ustanove razvojna agencija
Županije Zapadnohercegovačke ODLUKU o pokretanju postupka
za dodjelu koncesije za eksploataciju
prirodnog kamena na eksploatacijskom
polju “Crveni Grm P” općina Ljubuški ODLUKU o pokretanju postupka
za dodjelu koncesije za eksploataciju
tehničko-građevnog kamena
na eksploatacijskom polju
“Crveni Grm T” općina Ljubuški ODLUKU o pokretanju postupka
za dodjelu koncesije za eksploataciju
tehničko-građevnog kamena na
eksploatacijskom polju
“Cerov Dolac” općina Grude ODLUKU o pokretanju postupka
za dodjelu koncesije za eksploataciju
tehničko-građevnog kamena na
eksploatacijskom polju
“Paljevine-Vlake” općina Posušje
ODLUKU o pokretanju postupka
za dodjelu koncesije za eksploataciju
tehničko-građevnog kamena na
eksploatacijskom polju
“Platica-Otok” općina Grude ODLUKU o davanju suglasnosti
za prijenos Ugovora o koncesiji za
zahvaćanje vode iz vrela “Borak”
broj: 01-774/03-1 od 01.12.2003. godine ODLUKU o davanju suglasnosti na
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva financija ŽZH ODLUKU o davanju suglasnosti na
4
123
5
166
2 47
2 47
2 48
2 49
2 50
2 50
2 51
Redni broj
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata ŽZH 9. ODLUKU o davanju suglasnosti na
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture
i športa Županije Zapadnohercegovačke 10. ODLUKU o uplati doprinosa za
mirovinsko i invalidsko osiguranje za
radni staž uposleniku škole 11. ODLUKU o usvajanju Programa
utroška sredstava ˝Tekući prijenosi
Agenciji za razvoj MSP˝ utvrđenih
Proračunom Županije Zapadnohercegovačke
sa kriterijima raspodjele sredstava za 2010. 12. ODLUKU o davanju suglasnosti
za prijem u radni odnos u Ministarstvu
hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata Županije Zapadnohercegovačke 13. ODLUKU o pokretanju postupka
dodjele koncesije za zahvaćanje vode
iz vrela “Žvatić”, općina Široki Brijeg,
u svrhu javne vodoopskrbe 14. ODLUKU o dodjeli županijske
(državne) imovine na korištenje Javnoj
Ustanovi Razvojna agencija ŽZH 15. ODLUKU o izmjenama i dopunama
Odluke o naknadama iz osnova
materijalnih prava uposlenih kod
korisnika Proračuna u ŽZH 16. ODLUKU o uplati doprinosa
za mirovinsko i invalidsko osiguranje
za radni staž uposleniku škole 17.ODLUKU o raspodjeli sredstava
predviđenih Proračunom ŽZH
za 2010. godinu za glazbene škole 18. ODLUKU o neradnom danu 19. ODLUKU o davanju suglasnosti
na Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Županijskog zavoda za pravnu pomoć 20. ODLUKU o izmjenama i dopunama
Odluke o raspodjeli sredstava predviđenih
Proračunom Županije Zapadnohercegovačke
za 2010. godinu za glazbene škole 21.ODLUKU o usuglašavanju djelatnosti
društva Ljubuška tkaonica d.o.o. Ljubuški 22. ODLUKU o izmjenama Odluke
o naknadama iz osnova materijalnih
prava uposlenih kod korisnika Proračuna
u Županiji Zapadnohercegovačkoj 23. ODLUKU o davanju suglasnosti na
Odluku o utvrđivanju i rasporedu radnog
vremena ugostiteljskih objekata na području
Županije Zapadnohercegovačke 24. ODLUKU o uplati doprinosa za
mirovinsko i invalidsko osiguranje za
radni staž uposleniku škole 25. ODLUKU o uplati doprinosa
za mirovinsko i invalidsko osiguranje
za radni staž uposleniku
Ministarstva unutarnjih poslova
Županije Zapadnohercegovačke 26. ODLUKU o davanju suglasnosti na
Ugovor o pružanju odvjetničkih usluga 27. ODLUKU o usvajanju Programa
utroška sredstava „Tekući prijenosi za
izgradnju lokalne komunalne infrastrukture“ Br.
str.
2
51
2
51
2
52
2
52
2
55
2
56
2
56
2
57
2
57
2
2
69
69
3
98
3
98
3
99
3
100
3
101
3
101
3
101
3
102
4
125
Redni broj
25. ODLUKU o raspoređivanju
sredstava iz Proračuna Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu 26. ODLUKU o raspodjeli sredstava
utvrđenih Proračunom Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu
za tekuće prijenose za političke stranke,
za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine 27.ODLUKU o korištenju službenih
mobilnih telefona u pravosudnim tijelima
u Županiji Zapadnohercegovačkoj 28. ODLUKU o davanju suglasnosti
na Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Županijskog suda Široki Brijeg 29. ODLUKU o prihvaćanju
Aneksa Ugovora o koncesiji za
istraživanje i eksploataciju tehničko građevnog kamena na istražnom
prostoru „Vinjani“ općina Posušje 30. ODLUKU o neradnom danu 31. ODLUKU o utvrđivanju slučajeva
u kojima proračunski korisnici
mogu vršiti prijem novih zaposlenika
tijekom fiskalne 2010. godine 32. ODLUKU o izmjenama i dopunama
Odluke o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za plaće rukovodnih i
ostalih državnih službenika u županijskim tijelima državne službe
33.ODLUKU o usvajanju Programa
utroška sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava “Tekući prijenosi
za udruge građana za zaštitu okoliša”
utvrđenih Proračunom Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu
na poziciji Ministarstva prostornog
uređenja, resursa i zaštite okoliša 34.ODLUKU o pokretanju postupka
za dodjelu koncesije za
eksploataciju tehničko-građevnog
kamena na eksploatacijskom polju
„Vlake“ općina Posušje 35. ODLUKU o davanju suglasnosti
na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva gospodarstva
Županije Zapadnohercegovačke 36.ODLUKU o prihvaćanju Aneksa
Ugovora o koncesiji za zahvaćanje
vode iz vrela „Borak“ općina
Široki Brijeg u gospodarske svrhe 37. ODLUKU o davanju suglasnosti
na Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o utvrđivanju radnog vremena
i rasporedu radnog vremena
ugostiteljskih objekata na području
Županije Zapadnohercegovačke 38. ODLUKU o izmjenama i dopunama
Odluke o listi lijekova koji se
propisuju i izdaju na teret
Zavoda zdravstvenog osiguranja
Županije Zapadnohercegovačke 39. ODLUKU o davanju suglasnosti
na Pravilnik ounutarnjem ustrojstvu
i sistematizaciji radnih mjesta
Zavoda za javno zdravstvo
Županije Zapadnohercegovačke 40. ODLUKU o davanju suglasnosti
na Rješenje o imenovanju Povjerenstva
za obradu zahtjeva pristiglih za
Br.
str.
4
127
4
127
4
128
4
128
4
4
129
129
4
129
4
130
4
130
4
131
4
132
4
133
4
133
5
166
5
167
Redni broj
apliciranje na grantovska sredstva
za lokalnu komunalnu infrastrukturu
Županije Zapadnohercegovačke 41. ODLUKU o davanju suglasnosti
na izmjene i dopune Naputka za
ostvarenje novčanih potpora u
primarnoj poljoprivrednoj i
prehrambenoj proizvodnji za 2010. 42. ODLUKU o izmjenama i dopunama
Programa utroška sredstava
˝Tekući prijenosi za poticaje u
poljoprivrednoj proizvodnji i
gospodarstvu˝ utvrđenih Proračunom
Županije Zapadnohercegovačke sa
kriterijima raspodjele sredstava za 2010. 43. ODLUKU o pokretanju postupka za
dodjelu koncesije za eksploataciju
prirodnog kamena na eksploatacijskom
polju „Osoje“ općina Široki Brijeg 44. ODLUKU o davanju na privremeno
korištenje prostora - prizemlje
„stare“ policijske zgrade u Grudama 45. ODLUKU o davanju suglasnosti
na izmjene i dopune Statuta
Javne ustanove Razvojna agencija
Županije Zapadnohercegovačke 46. ODLUKU o raspodjeli
sredstava utvrđenih Proračunom
Županije Zapadnohercegovačke za 2010.
za tekuće prijenose za političke stranke,
za razdoblje travanj-lipanj 2010. 47. ODLUKU o uplati doprinosa za
mirovinsko i invalidsko osiguranje
za radni staž uposleniku škole 48. ODLUKU o davanju suglasnosti
za usaglašavanje i potpisivanje
Kolektivnog ugovora za policijske
službenike Ministarstva unutarnjih poslova
Županije Zapadnohercegovačke 49. ODLUKU o dodjeli koncesije
gospodarskom društvu «RUDNICI
BOKSITA» d.o.o. Posušje za
eksploataciju boksita na
eksploatacijskim poljima:
„GAŠPAROVE KUĆE“,
„MRATNJAČA-LEŽIŠTE KOLJANI
(LEŽIŠTE L-15, L-16, L-17, L-47 i L-343)“
„STUDENA VRILA -LEŽIŠTE TROBUKVA“,
„STUDENA VRILA-LEŽIŠTE BATURINKA
(LEŽIŠTE L-70 i L-39)“,
„STUDENA VRILA-LEŽIŠTE L-76“,
“STUDENA VRILA – LEŽIŠTE L-84“,
„STUDENA VRILA-LEŽIŠTE L-66“ i
„STUDENA VRILA-LEŽIŠTE L-65“
općina Posušje 50. ODLUKU o dodjeli koncesije
gospodarskom društvu “MRVELJI”
d.o.o. Posušje za eksploataciju
tehničko-građevnog kamena na
eksploatacijskom polju „PALJEVINE
-VLAKE“ OPĆINA POSUŠJE 51. ODLUKU o dodjeli koncesije
gospodarskom društvu «INKA» d.o.o.
Ljubuški za eksploataciju tehničko građevnog kamena na eksploatacijskom
polju „Crveni Grm T“ općina Ljubuški 52. ODLUKU o dodjeli koncesije
gospodarskom društvu «INKA» d.o.o.
Ljubuški za eksploataciju prirodnog
kamena na eksploatacijskom polju
Br.
str.
5
167
5
168
5
168
5
170
5
171
5
171
6
183
6
183
6
184
6
184
6
186
6
187
Redni broj
“Crveni Grm P” općina Ljubuški 53. ODLUKU o dodjeli koncesije
gospodarskom društvu
“PLATICA ŽURKOVAČA” d.o.o.
Grude za eksploataciju
tehničko-građevnog kamena
na eksploatacijskom polju
“PLATICA-OTOK” općina Grude 54. ODLUKU o utvrđivanju osnovice
za izračun bruto plaće izabranih
dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija
i savjetnika u institucijama vlasti
u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
državnih službenika i namještenika
u tijelima državne službe i ostalih
uposlenika korisnika Proračuna
Županije Zapadnohercegovačke 55.ODLUKU o radnom vremenu u
ljetnom razdoblju u tijelima uprave
Županije Zapadnohercegovačke 56. ODLUKU o dodjeli novčanih
sredstava radio postajama u
Županiji Zapadnohercegovačkoj 57.ODLUKU o dodjeli koncesije
gospodarskom društvu “Putovi” d.o.o.
Grude za eksploataciju
tehničko-građevnog kamena
na eksploatacijskom polju
“Cerov Dolac” općina Grude 58. ODLUKU o dodjeli koncesije
“Udruzi za zaštitu i korištenje
vode izvorišta Žvatić“ na zahvaćanje
dijela vode iz vrela “Žvatić”
radi javne vodoopskrbe 6 192
59. ODLUKU o isplati sredstava
za regres za godišnji odmor
iz Proračuna Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. 60. ODLUKU o prodaji
službenog motornog vozila
putem javnog nadmetanja 61. ODLUKU o prenošenju
prava korištenja građevnog zemljišta
na kojem je izgrađen poslovni
objekt – autobusni kolodvor 62. ODLUKU o davanju suglasnosti
na izmirenje obveza OTP
“Lištica” p.o. Široki Brijeg 63. ODLUKU o davanju
suglasnosti za sjedište
Internacionalnog Univerziteta
“Philip Noel-Baker“ u Posušju 64. ODLUKU o uplati doprinosa
za mirovinsko i invalidsko
osiguranje za radni staž
uposlenicima škola 65. ODLUKU o standardima i
normativima za područje
visokog obrazovanja u
Županiji Zapadnohercegovačkoj 66. ODLUKU o uplati doprinosa
za mirovinsko i invalidsko
osiguranjeza radni staž djelatniku
Stručne službe Vlade
Županije Zapadnohercegovačke 67. ODLUKU o davanju suglasnosti
na pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu stručne službe Vlade
Županije Zapadnohercegovačke 68. ODLUKU o uplati doprinosa
Br.
str.
6
188
6
189
6
190
6
190
6
191
6
191
6
193
6
194
6
194
7
225
7
226
7
226
7
227
7
233
7
234
Redni broj
Br.
za mirovinsko i invalidsko
osiguranje za radni staž
djelatnicima Ministarstva gospodarstva
Županije Zapadnohercegovačke 8 69. ODLUKU o izmjeni Odluke
o uplati doprinosa za mirovinsko
i invalidsko osiguranje za
radni staž uposlenicima škole 8 70. ODLUKU o procjeni ugroženosti
područja Županije Zapadnohercegovačke
od prirodnih i drugih nesreća 8 71. ODLUKU o davanju suglasnosti
na Pravilnik o dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva obrazovanja,
znanosti, kulture i športa
Županije Zapadnohercegovačke 9 72. ODLUKU o davanju suglasnosti
na Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva unutarnjih poslova
Županije Zapadnohercegovačke 9 73. ODLUKU o izmjeni Odluke
o utvrđivanju osnovice za izračun
bruto plaće izabranih dužnosnika,
nositelja izvršnih funkcija i
savjetnika u institucijama vlasti u
Županiji Zapadnohercegovačkoj,
državnih službenika i namještenika
u tijelima državne službe i ostalih
uposlenika korisnika Proračuna
Županije Zapadnohercegovačke 10 74. ODLUKU o dodjeli na
privremeno korištenje prostora
u okviru „Duhanske stanice“
u Širokom Brijegu 10 75. ODLUKU o raspodjeli sredstava
utvrđenih Proračunom
Županije Zapadnohercegovačke
za 2010. godinu za tekuće prijenose
za političke stranke, za razdoblje
srpanj-rujan 2010. godine 10 76.ODLUKU o stavljanju izvan snage
Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o listi lijekova
koji se propisuju i izdaju na teret
Zavoda za zdravstveno osiguranje
Županije Zapadnohercegovačke 10 77.ODLUKU o otvaranju posebnog
transakcijskog računa u okviru
Jedinstvenog računa riznice za
sredstva za zaštitu i spašavanje i
za sredstva temeljem posebne naknade
za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 11 78. ODLUKU o proglašenju 27. prosinca
2010. godine neradnim danom 11 79. ODLUKU o stavljanju izvan snage
Odluke o davanju ovlasti za donošenje
rješenja o eksternom premještaju za
policijske službenike Ministarstva
unutarnjih poslova Županije
Zapadnohercegovačke 11 80. ODLUKU o raspodjeli sredstva
utvrđenih Proračunom Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu
za Tekuće prijenose za političke stranke,
za prosinac 2010. godine 11 81. ODLUKU o raspodjeli sredstva
utvrđenih Proračunom Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu
str.
240
241
241
247
247
254
254
255
256
269
270
270
271
Redni broj
za Tekuće prijenose za političke stranke,
za razdoblje listopad-studeni 2010. godine 82. ODLUKU o davanju ovlasti za donošenje
rješenja o eksternom premještaju za
policijske službenike Ministarstva unutarnjih
poslova Županije Zapadnohercegovačke 83. ODLUKU o stavljanju izvan snage
Odluke o novčanoj naknadi za
stambeno zbrinjavanje obitelji
poginulih i nestalih hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata u
Županiji Zzapadnohercegovačkoj 84.ODLUKU o davanju suglasnosti
na Odluku o privremenom financiranju
Zavoda za zdravstveno osiguranje
Županije Zapadnohercegovačke
za razdoblje 1. siječnja do
31. ožujka 2011. godinu 85.ODLUKU o izmjenama i dopunama
Odluke o usvajanju Programa utroška
sredstava ˝Tekući prijenosi za potpore
u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu˝
utvrđenih Proračunom Županije
Zapadnohercegovačke sa kriterijima
raspodjele sredstava za 2010. godinu 86. ODLUKU o davanju suglasnosti na
izmjene i dopune Naputka za
ostvarenje novčanih potpora u
primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj
proizvodnji za 2010. godini 87.ODLUKU o uvećanju sredstava
u Proračunu Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu 1. SPORAZUM o visini i rokovima isplate
bruto plaće i naknada iz osnova
materijalnih prava uposlenih u javnim
osnovnim i srednjim školama u ŽZH 1. RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva
za provođenje postupka za dodjelu
koncesije za eksploataciju
tehničko-građevnog kamena na
eksploatacijskom polju
„Vlake“ u općini Posušje 2. RJEŠENJE o razrješenju savjetnika
predsjednika Vlade ŽZH 3. RJEŠENJE o razrješenju v.d.
ravnatelja Zavoda za poljoprivredu
Županije Zapadnohercegovačke 3. RJEŠENJE o imenovanju
Povjerenstva za rješavanje po
žalbama na rješenja Ministarstva
hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata Županije Zapadnohercegovačke
za dodjelu stanova stradalnicima
Domovinskog rata sa područja
Županije Zapadnohercegovačke 4. RJEŠENJE o imenovanju člana komisije
o stambenom zbrinjavanju članova
obitelji poginulih, zatočenih, nestalih i
umrlih branitelja, ratnih vojnih invalida,
razvojačenih branitelja i dobitnika
najviših ratnih odličja iz Domovinskog
rata za općinu Široki Brijeg 5. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog
Vijeća Doma zdravlja Grude 6. RJEŠENJE o razrješenju i
imenovanju v.d. ravnatelja
Zavoda za javno zdravstvo
Županije Zapadnohercegovačke 7. RJEŠENJE o razrješenju članova
Br.
str.
11 271
11 272
11 272
13 346
13 346
13 347
13 348
2
69
2
70
2
71
2
71
2
71
2
72
3
103
3
103
Redni broj
Br.
Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno
osiguranje Županije Zapadnohercegovačke 8. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog
Vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg 9. RJEŠENJE o stavljanju izvan snage
Rješenja o razrješenju člana Upravnog
Vijeća Javne ustanove Razvojne agencije
Županije Zapadnohercegovačke 10. RJEŠENJE o razrješenju i
člana školskog odbora 11. RJEŠENJE o konačnom imenovanju
člana školskog odbora 12. RJEŠENJE o imenovanju v.d.
direktora društva “TIP” p.o. Posušje 13. RJEŠENJE o imenovanju
Povjerenstva za provođenje postupka
za dodjelu koncesije za eksploataciju
tehničko-građevnog kamena na
eksploatacijskom polju “Polugrno”
u općini Široki Brijeg 14. RJEŠENJE o imenovanju
Povjerenstva za provođenje postupka
za dodjelu koncesije za eksploataciju
prirodnog kamena na eksploatacijskom
polju “Osoje” u općini Široki Brijeg 15. RJEŠENJE o razrješenju
v.d. ravnatelja Zavoda za pravnu pomoć
Županije Zapadnohercegovačke 16. RJEŠENJE o razrješenju
predstojnika Ureda za Zakonodavstvo
Vlade Županije Zapadnohercegovačke 17. RJEŠENJE o imenovanju
ravnatelja Zavoda za pravnu pomoć
Županije Zapadnohercegovačke 18. RJEŠENJE o imenovanju
branitelja Zavoda za pravnu pomoć
Županije Zapadnohercegovačke 19. RJEŠENJE o imenovanju
v.d. predstojnika Ureda za
Zakonodavstvo Vlade Županije
Zapadnohercegovačke 20. RJEŠENJE o razrješenju školskog
odbora Srednje strukovne škole
Ruđera Boškovića Ljubuški 21. RJEŠENJE o imenovanju v.d.
ravnatelja Zavoda za zdravstveno
osiguranje Županije Zapadnohercegovačke 22. RJEŠENJE o razrješenju školskog
odbora Osnovne škole Kočerin 23. RJEŠENJE o razrješenju
školskog odbora Osnovne škole
Ivana Mažuranića Posušje 24. RJEŠENJE o razrješenju tajnika
Vlade Županije Zapadnohercegovačke 25. RJEŠENJE o imenovanju v.d. tajnika
Vlade Županije Zapadnohercegovačke 26. RJEŠENJE o imenovanju člana
privremenog Nadzornog odbora
JP “Park prirode Blidinje”
Masna Luka - Posušje 27. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika
predsjednika Povjerenstva
za prizive državne službe
Županije Zapadnohercegovačke 28. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika
predsjednika Povjerenstva
za prizive državne službe
Županije Zapadnohercegovačke 29. RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja
Uprave za inspekcijske poslove
str.
3
104
3
104
3
104
3
105
3
105
3
105
4
133
4
134
4
134
4
134
4
134
4
135
4
135
5
172
5
172
6
195
6
195
6
195
6
196
6
196
7
234
7
234
Redni broj
Br.
Županije Zapadnohercegovačke 8 30. RJEŠENJE o imenovanju
v.d. ravnatelja Uprave
za inspekcijske poslove
Županije Zapadnohercegovačke 8 31. RJEŠENJE o razrješenju
Školskog odbora Srednje
strukovne škole Posušje 8 32. RJEŠENJE o razrješenju i
imenovanju Komisije za kadrovska
i administrativna pitanja 9 33. RJEŠENJE o razrješenju i
imenovanju predsjednika
Povjerenstva za državnu službu
Županije Zapadnohercegovačke 9 34. RJEŠENJE o razrješenju člana
Povjerenstva za državnu službu
Županije Zapadnohercegovačke 9 35. RJEŠENJE o razrješenju
Povjerenstva za prizive
državne službe Županije
Zapadnohercegovačke 10 36. RJEŠENJE o imenovanju
Povjerenstva za prizive
državne službe Županije
Zapadnohercegovačke 10 37. RJEŠENJE o razrješenju
Povjerenstva za davanje
mišljenja po zahtjevu za
jednokratnu novčanu pomoć kod
teške invalidnosti ili teške bolesti 10 38. RJEŠENJE o imenovanju
Povjerenstva za davanje
mišljenja po zahtjevu za
jednokratnu novčanu pomoć kod
teške invalidnosti ili teške bolesti 10 39. RJEŠENJE o razrješenju
koordinatora i predsjedavajućeg
radne grupe za provođenje
regulatorne reforme u
Županiji Zapadnohercegovačkoj 10 40. RJEŠENJE o imenovanju koordinatora
i predsjedavajućeg radne grupe za
provođenje regulatorne reforme u
Županiji Zapadnohercegovačkoj 10 41. RJEŠENJE o razrješenju člana
Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru 10 42.RJEŠENJE o razrješenju člana
Nadzornog odbora “Šumsko gospodarskog društva Županije
Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje 10 43. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva
za provođenje postupka za dodjelu
koncesije za korištenje zemljišta na
području općine Posušje u cilju izgradnje
i korištenja vjetroelektrane Poklečani 11 44. RJEŠENJE o razrješenju predsjednice
Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje
Županije Zapadnohercegovačke 11 45. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga
članova Upravnog vijeća Sveučilišne
kliničke bolnice Mostar u ime
Županije Zapadnohercegovačke 11 46. RJEŠENJE o imenovanju člana
Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru 11 47. RJEŠENJE o razrješenju i
imenovanju v.d. direktora
Rudnika Boksita d.o.o. Posušje 11 48. RJEŠENJE o imenovanju
Upravnog vijeća Doma zdravlja Grude 11 str.
242
242
242
248
248
249
256
256
257
257
257
258
258
258
273
273
273
274
274
275
Redni broj
Br.
49. RJEŠENJE o razrješenju v.d. tajnika
Vlade Županije Zapadnohercegovačke 13 50. RJEŠENJE o imenovanju tajnika
Vlade Županije Zapadnohercegovačke 13 51. RJEŠENJE o razrješenju v.d.
predstojnika Ureda za zakonodavstvo
Vlade Županije Zapadnohercegovačke 13 52. RJEŠENJE o imenovanju predstojnika
Ureda za zakonodavstvo Vlade
Županije Zapadnohercegovačke 13 1. ZAKLJUČAK o isplati
toplog obroka i troškova prijevoza
za studeni 2009. godine 1 2. ZAKLJUČAK o isplati razlike
plaće za mjesec srpanj 2009. godine 1 3. ZAKLJUČAK o određivanju
pozicije za isplatu naknade za rad
Stručnog povjerenstva za
polaganje ispita općeg znanja 2 4. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za
prijem u radni odnos u Upravi
za inspekcijske poslove ŽZH 2 5. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na
projektni zadatak za dopunu prometne
studije cestovne mreže ŽZH 2 6. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za
prijem u radni odnos u Županijskom
zavodu za pravnu pomoć ŽZH 2 7. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti
na izdavanje u zakup prostorija 2 8. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti
za prijem u radni odnos u Skupštini ŽZH 2 9. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti
za raspisivanje javnog natječaja za izbor
ravnatelja zavoda za javno zdravstvo ŽZH 2 10.ZAKLJUČAK o odobravanju izdvajanja
sredstava iz Proračuna ŽZH za 2009. 2 11. ZAKLJUČAK 3 12. ZAKLJUČAK o odobravanju
izdvajanja sredstava iz Proračuna
Županije Zapadnohercegovačke za 2010. 3 13. ZAKLJUČCI o davanju
suglasnosti za prijem u radni odnos 5 14.ZAKLJUČAK uplati vlastitih prihoda 5 15.ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti
za prijem u radni odnos u Županijskom
sudu Županije Zapadnohercegovačke 6 16.ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti
za prijem u radni odnos u Ministarstvu
hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata Županije Zapadnohercegovačke 6 17.ZAKLJUČAK 6 18.ZAKLJUČAK 7 19. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti
za prijem u radni odnos u Prvoj
osnovnoj školi Široki Brijeg 8 20. ZAKLJUČAK o stavljanju izvan
snage Zaključka o ovlaštenju
za obavljanje poslova predsjednika
Povjerenstva za državnu službu
Županije Zapadnohercegovačke 9 21. ZAKLJUČAK 9 22. ZAKLJUČCI o odobravanju
izdvajanja sredstava iz Proračuna
Županije Zapadnohercegovačke za 2010. 9 23. ZAKLJUČCI o odobravanju
izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu 10 24.ZAKLJUČAK o izmjenama Zaključka
br. 01-1246-1/10-105 od 3. kolovoza 2010. 11 str.
348
348
348
348
41
Redni broj
Br.
25.ZAKLJUČAK o stavljanju izvan snage
Zaključka o korištenju sredstava koja se
ostvare na ime uplate razlike kvadrata u cijeni
pripadajuće i dodijeljenje površine stana 11 26. ZAKLJUČCI o odobravanju
izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu 11 27. ZAKLJUČAK o usvajanju preporuka
u okviru Projekta regulatorne reforme
na razini Županije Zapadnohercegovačke 13 28.ZAKLJUČCI o odobravanju
izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije
Zapadnohercegovačke za 2010. godinu str.
275
275
349
3 51
42
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
72
72
73
73
73
74
74
75
106
1.
1.
2.
3.
1. 106
197
197
235
243
249
249
250
259
275
2
86
2
87
2
90
2
90
6
203
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
172
174
196
NAPUTAK o matičnoj knjizi i
osobnom listu osuđenika prema
kojima se izvršava kazneno-pravna
sankcija rad za opće dobro na slobodi PRAVILNIK o izboru, načinu rada,
odgovornosti, obuci i evidenciji
povjerenika za izvršenje kaznene
sankcije rad za opće dobro na slobodi PRAVILNIK o mjerilima za
utvrđivanje naknade povjerenicima u
izvršavanju kaznene sankcije
„rad za opće dobro na slobodi“ PRAVILNIK o izmjenama i dopunama
pravilnika o vrsti i uvjetima za
izvršenje kaznene sankcije rada
za opće dobro na slobodi PROGRAM STRUČNOG ISPITA
za uposlenike koji rade na poslovima
upravnog rješavanja u pravnim
osobama koje imaju javne ovlasti 1.
2.
1. 2.
3.
4. 5.
6.
ODLUKU o donošenju Nastavnog
plana i programa na hrvatskome jeziku
za osnovne škole za učenike/učenice
s posebnim potrebama 3 119
ODLUKU o upisu učenika
u prve (i.) razrede srednjih škola
u školskoj 2010./2011. godini 5 175
PRAVILNIK o izmjeni i dopuni
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju učitelja i
stručnih suradnika u osnovnoj školi 2 92
PRAVILNIK o polaganju stručnog
spita učitelja i stručnih suradnika
u osnovnom školstvu, te nastavnika i
stručnih suradnika u srednjem školstvu 4 136
PRAVILNIK o kalendaru rada osnovnih
škola za školsku godinu 2010/2011. 6 198
PRAVILNIK o kalendaru rada srednjih
škola za školsku godinu 2010/2011. 6 200
PRAVILNIK o jedinstvenim kriterijima,
pravilima i postupku izbora uposlenika u
javnim osnovnim i srednjim školama 6 202
PRAVILNIK o jedinstvenim kriterijima,
pravilima i postupku izbora uposlenika
u osnovnim i srednjim školama 11 281
Redni broj
Br.
str.
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA,
RADA I SOCIJALNE SKRBI
1.
NAPUTAK o izmjenama i dopunama Naputka
o postupku ostvarivanja prava iz Zakona o
socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata
i zaštiti obitelji sa djecom 2
KOLEKTIVNI UGOVOR
za uposlenike u Ministarstvu unutranjih
poslova Županije Zapadnohercegovačke 6 KRITERIJ za iskazivanje viška
zaposlenih u Ministarstvu unutrarnjih
poslova Županije Zapadnohercegovačke 6 ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU
sindikata djelatnika MUP-a ŽZH i
Vlade Županije Zapadnohercegovačke 6 ODLUKU o dopuni Odluke o visini naknada 10 PRAVILNIK o načinu obrade i
pristupu tajnim podacima u
Ministarstvu unutarnjih poslova
Županije Zapadnohercegovačke 11 91
str.
1.
1. ODLUKU o izmjeni i dopuni
Odluke o utvrđivanju radnog
vremena i rasporedu radnog vremena
ugostiteljskih objekata na području
Županije Zapadnohercegovačke IZMJENE I DOPUNE NAPUTKA
za ostvarivanje novčanih potpora
u primarnoj poljoprivrednoj i
prehrambenoj proizvodnji za 2010. 4
135
2
91
POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU
206
218
219
262
282
1.
PRAVILNIK o izmjenama
i dopunama Pravilnika o
ocjenjivanju rada državnih
u Županiji Zapadnohercegovačkoj 5
175
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
1. 2.
PRAVILNIK o vođenju evidencije
o inspekcijskom nadzoru i
sadržaju obrasca – knjige 9 PRAVILNIK o načinu pečaćenja
i načinima zatvaranja poslovnih prostorija
u kojima je određena zabrana rada 10 251
261
USTAVNI SUD FBIH
MINISTARSTVO FINANCIJA
1. PRAVILNIK o obrascima poreznih prijava Br.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
1.
1.
1.
1. 1.
Redni broj
3
113
1. PRESUDU 2. PRESUDU 2
3
OBAVIJEST
PRETPLATNICIMA
Pozivamo Vas da se pretplatite na “Narodne
Novine Županije Zapadnohercegovačke”
Pretplata na Glasilo za 2011. godinu iznosi 150 KM.
Molimo cijenjene pretplatnike da uplate obave čim prije kako bismo
mogli pravodobno odrediti nakladu “Narodnih novina Županije
Zapadnohercgovačke”, za 2011. godinu. Kopiju uplatnice možete poslati
poštom na našu adresu: J. P. Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke,
Stjepana Radića 37b., 88220 Široki Brijeg ili na faks: 039/705-695.
92
119
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content