close

Enter

Log in using OpenID

18. sjednica - Zagrebački kuglački savez

embedDownload
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ
IZVRŠNI ODBOR
SKRAĆENI ZAPISNIK
18. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza održane 24. rujna 2014. godine,
Kuglana Grmoščica, Zagreb, Ilica 298 s početkom u 18.15 sati.
Prisutni:
Robertino Mileta – predsjednik, Branko Radošević – dopredsjednik;
Dalibor Jelavić, Vjekoslav Rakamarić i Pero Višek
Odsutni:
Natalija Graber, Branko Ivanić, Kazimir Lovrić, Miloš Milivojević,
Ostali prisutni: Marko Torlaković, Miroslav Semenski – Stručna služba
Predsjednik Robertino Mileta otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum i predlaže
dnevni red. Budući da na prijedlog dnevnog reda nije bilo primjedbi niti nadopuna, Izvršni odbor
jednoglasno prihvaća sljedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapisnik sa 17. sjednice IO ZKS
Informacije sa Skupštine HKS-a
Propozicije za lige
Kalendar natjecanja za 2014./2015.
Skupština ZKS-a
Kuglački dan
Informacije, prijedlozi
AD-1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice IO ZKS
G. Torlaković je informirao ad-7 „Kuglački kamp“ – zbog prekasnog kretanja s akcijom većina
mladih je već imala osmišljen plan za ljeto tako da se je prijavio premali broj polaznika. S druge
strane, ideja je naišla na puno odobravanje tako da za narednu godinu predlaže organizaciju Kampa
s potpuno istim programom, ali se s raspisom mora startati barem šest mjeseci ranije. Uz to, anketa
je pokazala da je umjesto kolovoza puno bolji termin dva tjedna nakon završetka školske godine.
Na tekst zapisnika nije bilo primjedbi niti nadopuna. Nakon provedenoga glasanja predsjednik
konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio
ZAKLJUČAK
Usvaja se skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza koja je
održana 11. lipnja 2014. godine.
Ad-2. Informacije sa Skupštine HKS-a koja je održana 28. kolovoza 2014.
Predsjednik – iako se očekivalo da će zapisnik s predmetne Skupštine biti sastavljen i dostavljen, to
se do sada nije dogodilo. Obzirom da nema pisanog dokumenta, poziva i g. Rakamarića, člana IO
HKS, da ga u daljnjem izlaganju ispravi i/ili nadopuni.
Skupština se održala u Rijeci, a materijal je osobno proslijedio svim članovima IO ZKS. Sjednici su
prisustvovala dva naša predstavnika, dok je treći bio spriječen jer je sjednica bila sazvana sredinom
radnog dana.
Pod točkom dnevnog reda Izvješće predsjednika o radu - predstavnici u Skupštini su se izražavali
pohvalno, osobito u smislu da je Skupština uopće sazvana nakon puno vremena.
Pod točkom Financijsko izvješće – primjedba je da ga nije „potpisao“ Izvršni odbor HKS-a,
odnosno da nije cjelovito, a usvojeno je većinom glasova.
1
Financijski plan – je usvojen ali uz primjedbe da treba bolje razraditi rashodovnu stranu.
Izmjene Statuta - povećan je broj predstavnika u Skupštini za jednoga i to predstavnika bowlinga.
G. Rakamarić – postoji bowling komisija pri HKS-u koje je jedino zvanično tijelo koje regulira
aktivnosti bowling klubova unutar HKS-a. Stav je HOO-a da se ne mogu odvajati klasični i bowling
klubovi, odnosno ne žele novi savez. Stoga je došlo do osnivanja plenuma hrvatskih bowling
klubova koji funkcionira kao mali izvršni odbor bowlinga. Ideja je, kada se omasovi broj bowling
klubova, da se unutar HKS-a formira bowling Skupština. Tada bismo funkcionirali kao FIQ, dakle
dvije skupštine koje čine Skupštinu HKS-a. Obzirom da je osobno dobio vjerodajnice svih bowling
klubova da bude njihov predstavnik, sada je to i realiziranom izmjenom Statuta o broju
predstavnika u Skupštini HKS.
Predsjednik – obzirom da Skupština HKS-a trenutno stabilno funkcionira, potrebe bowlinga su se
mogle zadovoljiti unutar obuhvatnijih promjena Statuta HKS-a koje su nesumnjivo potrebne, i to
tako da bowling ima veći broj predstavnika od jednoga - ovisno o broju bowling klubova u
pojedinom županijskom savezu.
Točka DR „Prijedlog izmjena sustava natjecanja“ – o prijedlogu da se od sezone 2015./2016.
smanji broj klubova u muškoj I. HKL s 12 na 10 ekipa, glasalo se u četiri etape:
- uz dva glasa protiv usvojeno je da se smanji broj klubova u natjecanju na 10
- uz šest glasova protiv usvojeno je da se krene već od sezone 2015./2016.
o Obzirom na članak 61. Zakona o sportu, predsjednik predlaže za raspravu da li da
se od Nadzornog odbora HKS-a zatraži ocjena zakonitosti ove odluke.
- potvrda odluke v.d. glavnog tajnika HKS-a – predsjednik smatra da je diskutabilna iz više
razloga;
o Iako sadašnji Izvršni odbor nije mogao pokrenuti proceduru za izbor novoga tajnika
tri mjeseca prije isteka njegovog mandata jer tada još nije niti bio izabran, to je
svakako trebalo biti učinjeno kada je došao u poziciju da postupi po statutarnoj
proceduri, a isto nije učinjeno do dana današnjega.
o predsjednik Mikac je usmeno odgovorio da će natječaj biti raspisan do kraja godine.
- jedan od prijedloga je bio da se eventualna odluke o smanjenju klubova prve ligi donese
nakon revizije cjelokupnog sustava natjecanja. Očekuje se poziv iz HKS-a da županijski
savezi dostave svoje prijedloge, a za neku od narednih sjednica Skupštine HKS.
Pod točkom Razno bitna je tema bila gdje će se održati natjecanja koja je Varaždin otkazao,
navodno se razmišlja o dvije opcije, a rješenje se još čeka.
Na upit g. Radoševića predsjednik odgovara da stil komunikacije predsjednika HKS-a tijekom
sjednice, osobito spram zagrebačkih predstavnika u Skupštini HKS, nije bitan za današnju razinu
rasprave jer spada u osobnu kulturu sudionika.
G. Rakamarić dobra je vijest da je istarski Novigrad prihvatio pokroviteljstvo nad SP-om, sve ide
svojim tokom.
Dopredsjednik Radošević – smatra da je šteta što toj sjednici nije mogao prisustvovati i naš treći
predstavnik, g. Jelavić. Dalje, smatra da se radi o upitno zakonitim odlukama:
- promjena sustava natjecanja, suprotno čl. 61. Zakona o sportu, smatra da se ovdje radi o
ozbiljnoj povredi Zakona. Nema nikakvog opravdanja da se ova promjena sustava
natjecanja radi bez prvotno provedene rasprave među članicama HKS-a, na početku
natjecateljske sezone
- imenovanje v.d. glavnoga tajnika, suprotno čl. 83. Statuta po kojem glavnog tajnika
temeljem natječaja imenuje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika, a na period od četiri
godine. Dakle, ne postoji varijanta izbora glavnog tajnika bez natječaja. Smatra da se nije
postupilo niti sukladno članku 88., citat: „Ako se Glavnog tajnika nije moglo izabrati i
imenovati na vrijeme, IO će imenovati obnašatelja dužnosti Glavnog tajnika do novog
izbora, postupajući u skladu sa zakonskim propisima.“ Smatra da je natječaj već morao biti
objavljen, a nakon toga se moglo odlučiti kako će se obavljati posao do izbora.
Gledajući ono što se prije dešavalo, da je Savez funkcionirao iako niti jedna Skupština nije
održana niz godina, te gledajući što se sada događa, pitanje je što je za očekivati i smatra da
je potrebno tražiti ocjenu zakonitosti.
2
G. Višek – U slučaju dolaska inspekcije rada, smatra da će nastati problemi jer od travnja do
sjednice Skupštine HKS-a u kolovozu, HKS nije imao tajnika pa je pitanje na osnovu kojega
rješenja je sadašnji v.d. glavnoga tajnik u tom periodu dobivao plaću te pravna ispravnost akata
koje je tada potpisivao. Upitno je zašto Izvršni odbor HKS-a nije odmah po svom izboru pokrenuo
redovnu proceduru za izbor glavnog tajnika HKS-a.
U izvještajima je nekoliko ozbiljnih propusta u samom startu, financijski izvještaj je vrlo loše
sastavljen, financijski plan – također. Pita da li taj Plan za 2014. ikoga obvezuje? Da li itko
odgovara za to jer ovako sastavljen Plan ne može izdržati niti 15 dana bez rebalansa.
Dopredsjednik Radošević – smatra da su županijski savezi previše pasivni jer u suprotnom ne bi
bilo moguće nezakonite odluke „gurnuti“ pred Skupštinu. Stoga, makar iz Zagreba mora krenuti
otpor takvom ponašanju.
Predsjednik – na Skupštini HKS-a je diskutirao u smislu manjkavosti Financijskog plana, ali te
primjedbe nisu bile prihvaćene. Kod glasanja je bio suzdržan, a ne protivan, sve kako bi se dala
šansa novom predsjedniku za rad.
G. Rakamarić – Odluku o tajniku je donio Izvršni odbor, a predsjednik je, želeći transparentan rad,
o tome želio samo obavijestiti Skupštinu. Kao legalista podržat će zahtjev za ocjenu zakonitosti
Odluke o smanjenju broja klubova u muškoj 1. HKL, no kao pragmatik istu osobno smatra
sadržajno dobrom, a tim više jer se o tome raspravljalo nekoliko godina unutar zainteresirane
kuglačke javnosti. Odluka je donijeta u kolovozu, dakle prije zvaničnog početka prvenstva kada još
„niti jedna kugla nije bila bačena“.
Glavni tajnik – pojašnjava da prvenstvo počinje s prijavom ekipa, a to znači već u lipnju.
Predsjednik – želja za transparentnim radom je u redu, ali Skupština je glasala o tome i potvrdila
odluku Izvršnog odbora. Kada se je, na sjednici Skupštine HKS-a koja je prije pet godina održana u
Pakracu, smanjivalo žensku 1. HKL s 12 na 10 klubova bili su bitno različiti uvjeti nego danas.
Sada nitko nije pitao što mi želimo. Da li kvalitetu kroz nekoliko vrhunskih klubova ili nešto drugo.
Nije jasno što se želi postići.
Dopredsjednik Radošević – smatra da je ovom trenutku i za ovu raspravu bitna zakonitost već
donesenih vrlo važnih odluka vezano za sustav natjecanja i izbor glavnog tajnika HKS-a jer iste
nisu „kozmetičke“ naravi.
Predsjednik – daje na glasanje prijedlog da se od Nadzornog odbora HKS zatraži ocjena zakonitosti
Odluke Skupštine HKS-a o smanjenju 1. HKL-muški s dvanaest na deset klubova počevši od
natjecateljske sezone 2015./2016. koja je donesena na sjednici dana 28. kolovoza 2014. godine u
Rijeci, a uz obrazloženje da ovaj Izvršni odbor smatra da je navedena Odluka u suprotnosti sa
člankom 61. Zakona o sportu.
G. Jelavić – predlaže da se zauzme stav u slučaju da Nadzorni odbor ne odgovori u primjerenom
roku.
G. Rakamarić – vrhovno tijelo svake udruge je Skupština i njene odluke su važeće osim ako nisu u
suprotnosti sa Zakonom. Izmjene Statuta HKS koje su donesene na zadnjoj sjednici Skupštine, prvo
su upućene na usklađenje s HOO-om, a onda se to predaje u državno tijelo opće uprave. Tako sve
ide svojim tokom.
Predsjednik podsjeća da je predsjednik HKS-a usmeno obećao pokretanje izborne procedure za
glavnog tajnika do kraja godine pa poziva prisutne na izjašnjavanje jesu li zadovoljni time pa da se
pričeka do naredne sjednice Skupštine HKS ili ima drugačijih mišljenja.
G. Rakamarić - Što se tiče odluke o izboru glavnog tajnika, podržava zahtjev za provjeru
zakonitosti, ali ne uz obrazloženje da je donesena odluka protivna Statutu jer ne smatra da je
protivna.
Dopredsjednik Radošević – dvije i pol godine nije imao priliku zastupati svoj matični Savez u
Skupštini HKS-a jer je nitko nije sazivao, a obzirom na sadašnje odluke i postupke nema vjeru da
će biti nešto bitno različito u budućnosti. Nije donijeta odluka o raspisivanju natječaja za izbor
glavnog tajnika niti je osnovano Povjerenstvo za provođenje natječaja. Primjena članka 88. Statuta,
po kojem je izvršeno imenovanje vršitelja dužnosti glavnog tajnika, ne opoziva druge članke Statuta
koji reguliraju obvezno postupanje oko izbora glavnog tajnika HKS-a.
G. Rakamarić predlaže da se uputi pisani upit Izvršnom odboru HKS-a da li će se do kraja godine
raspisati natječaj sukladno usmenom obećanju kojeg je predsjednik dao u Rijeci.
3
Na upit g. Višeka zašto se taj natječaj ne pokrene ranije, g. Rakamarić odgovara da je sadašnji v.d.
tajnika imenovan na godinu dana, odnosno do travnja 2015. godine.
G. Višek smatra da se u konkretnoj situaciji ne može nikoga imenovati na određeni rok nego do
„izbora glavnog tajnika“, a sam tekst Odluke smatra logički kontradiktornim.
Predsjednik čita odluku IO HKS od 24. srpnja 2014. „… imenovani će dužnost v.d. glavnog tajnika
HKS-a obnašati na određeno vrijeme od godinu dana, odnosno do okončanja provođenja redovnog
postupka za imenovanje glavnog tajnika HKS-a, a prije isteka četverogodišnjeg mandatnog
razdoblja aktualnog skupštinskog saziva…“ uz komentar da je zadnja rečenica problematična.
Članak 83. Statuta HKS jasno kaže da se novi natječaj za glavnog tajnika pokreće 3 mjeseca prije
isteka mandata. Ako se to nije moglo obaviti u statutarnom roku, moralo se obaviti čim je to bilo
moguće, a nikako mjesecima nakon što je izabran novi Izvršni odbor.
Predsjednik predlaže da se Izvršnom odboru HKS-a uputi zahtjev za hitno pristupi raspisivanju
natječaja za izbor glavnog tajnika HKS-a, a sukladno člancima 83., 86. i 87. Statuta HKS.
Dopredsjednik predlaže da se i Nadzornom odboru HKS-a uputiti zahtjev za očitovanje o
zakonitosti Odluke o imenovanju v.d. glavnog tajnika, a koja je i potvrđena na sjednici Skupštine
HKS.
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor
jednoglasno donio
ZAKLJUČAK
1. Nadzornom odboru HKS-a uputiti zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke Skupštine HKS-a
o smanjenju 1. HKL-muški s dvanaest na deset klubova počevši od natjecateljske sezone
2015/2016, a koja je donesena na sjednici dana 28. kolovoza 2014. godine u Rijeci.
2. Izvršnom odboru HKS-a uputi zahtjev da hitno pristupi raspisivanju natječaja za izbor
glavnog tajnika HKS-a, a sukladno člancima 83., 86. i 87. Statuta HKS.
3. Nadzornom odboru HKS-a treba uputiti zahtjev za očitovanje o zakonitosti Odluke o
imenovanju v.d. glavnog tajnika, a koja je i potvrđena na sjednici Skupštine HKS-a 28.
kolovoza 2014. godine.
Ad-3. Propozicije za lige
Predsjednik informira da su propozicije usklađene s višim stupnjevima natjecanja.
Glavni tajnik – u odnosu na prošlogodišnje propozicije, došlo je do manjih izmjena, a odnose se na
način pozdrava i pisanje zapisnika kod izmjena igrača koje su se do ove sezone zvale „taktičke“.
Daljnje rasprave nije bilo, a predsjednik nakon provedenog glasanja konstatira da je Izvršni odbor
jednoglasno donio
ZAKLJUČAK
1. Usvajaju se Propozicije za lige 3. stupnja natjecanja za natjecateljsku sezonu 2014./2015.
godinu u predloženom tekstu.
2. Usvajaju se Propozicije za lige 1. i 2. stupnja natjecanja za natjecateljsku sezonu
2014./2015. godinu u predloženom tekstu.
3. Usvajaju se Propozicije za Ligu mladih za 2014./2015. godinu u predloženom tekstu.
Ad-4. Kalendar natjecanja
Predsjednik – Kalendar natjecanja je također usklađen s Kalendarom HKS-a koji je jako „gust“ i
zbog toga prilično problematičan za uvrštavanje regionalnih nadmetanja pa je priloženi prijedlog
najbolje što se moglo kreirati.
Nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio
4
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Kalendar natjecanja za natjecateljsku sezonu 2014./2015.
Ad-5. Skupština ZKS
Predsjednik – do kraja godine moramo održati sjednicu Skupštine, vjerojatno u studenom, a kako bi
se donio rebalans Financijskog plana za 2014. i Financijski plan za 2015. godinu.
Ad-6. Kuglački dan 01:18
Predsjednik – kuglački dan je planiran Financijskim planom, potrebno je utvrditi datum i postupiti
po planu.
Glavni tajnik – koji su kriteriji, koga će se nagrađivati i koliko?
G. Rakamarić – treba odrediti cilj, poruku manifestacije, treba napraviti sinopsis. I HKS ima sličnu
želju, a prvenstveno kako bi se kuglanje malo više prezentiralo javnosti.
Predsjednik – predlaže da se Stručna služba zaduži da u roku od 7 dana donese prijedlog datuma i
osmisli program, u prvom koraku bez detaljne razrade, ali sa svim bitnim elementima. U dijelu koji
se odnosi na proglašenja najboljih kuglača i kuglačica, bazirati se na natjecateljskoj sezoni, a ne na
kalendarskoj godini.
G. Rakamarić – trebat će veća pažnja oko izrade kriterija za rangiranje igrača jer treba uključivati
sva postignuća s domaćih i međunarodnih natjecanja.
Predsjednik – Stručna služba zajedno s pripadajućim komisijama, Stručno-programskom i
Komisijom za nagrade i priznanja, treba provesti manifestaciju koja je još početkom godine
dogovorena da će se održati ove godine, a podržana je i usvojenim Financijskim planom za 2014.
godinu.
Glavni tajnik – jedini ozbiljan problem su kriteriji.
Predsjednik – treba pogledati postojeće kriterije HOO-a i pojedinih sportova, naš pravilnik za …
te prilagoditi za ovu potrebu.
Nakon zaključenja rasprave i glasanja o prijedlogu, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor
jednoglasno donio
ZAKLJUČAK
Zadužuje se Stručna služba da u suradnji sa Stručno-programskom komisijom i Komisijom za
nagrade i priznanja predloži:
1. datum održavanja „Kuglačkog dana“
2. nacrt programa „Kuglačkog dana“
3. kriterije za dodjelu prigodnih nagrada i priznanja.
Ad-7. Informacije, prijedlozi
a) Ostavka na mjesto člana Izvršnog odbora ZKS
Predsjednik informira da mu je g. Miloš Milivojević uputio pisanu ostavku na članstvo u
Izvršnom odboru ZKS-a zbog zauzetosti, odnosno nedostatka vremena. U istom pismu se i dalje
stavlja na raspolaganje Izvršnom odboru ako ga bude trebao na bilo koji način, a Izvršnom
odboru želi sve najbolje u daljnjem radu. Predsjednik je u uzvratnoj noti istaknuo da ga do
sjednice Skupštine u Izvršnom odboru ne može nitko zamijeniti te ga pozvao da mu predloži
svog kandidata iz KK Medveščak 1958.
b) Kineziološki fakultet, otvaranje usmjerenja „kuglanje“
G. Marko Torlaković informira Izvršni odbor da smo uspjeli u viziji otvaranja usmjerenja
„kuglanje“ na Kineziološkom fakultetu, a koje aktivno kreće već od ove akademske godine.
Imamo šestero upisanih studenata: Kristina Juras Kovač, Ira Šutina, Vedran Dumenčić, Zlatan
Štefanec, Luka Hojski i Marko Torlaković. Nažalost, upis jednog kandidata iz administrativnih
razloga nije uspio, no još će se pokušati naći neko rješenje.
5
Obzirom da je od Fakulteta dobio takav zadatak, g. Torlaković je osmislio prijemni ispit, a isti
se provodio na kuglani „Pongračevo“. Godina iznosi 11.000 kn i vjerojatno je to glavni razlog
relativno malog odaziva. Šteta je da svi hrvatski kuglački centri nisu iskoristili ovu priliku i
poslali nekoga na školovanje.
Glavni tajnik – predlaže da se za studente, zaposlene u zagrebačkom kuglačkom sportu, nađe
načina za sufinanciranje barem onog dijela koji se odnosi na specijalnost.
c) Glavni tajnik informira da je danas imao sastanak s g. Eduardom Hemarom koji intenzivno radi
na prikupljanju dokumentacije za izradu zagrebačke kuglačke monografije. Autor predlaže
obuhvat 36 žena i 95 muškaraca sa životno-sportskim biografijama. Tajnik je taj popis već
uputio predsjednici Komisije za nagrade i priznanja.
Predsjednik predlaže da Komisija izradi prijedlog za Izvršni odbor, a onda će se isti eventualno
proširiti ili skratiti. U međuvremenu, članovima Izvršnog odbora poslati popis predloženih
imena. Predsjednik poziva sve članove Izvršnog odbora da se smatraju članovima Komisije
odnosno da razmisle o prijedlogu koji će im stići i eventualnim proširenjima.
Glavni tajnik – g. Hemar je poslao nacrt dopisa za slanje sponzorima. Potrebno je da Izvršni
odbor odredi cijenu reklamnog prostora. Također treba odrediti cijenu knjige u pretplati.
G. Višek – mora se poći od što točnije određenog potrebnog iznosa pa će se lako doći do
izračuna cijene reklamnog prostora.
d) Obrtničke igre u Malom Lošinju
G. Rakamarić je informirao da su održane 59. Obrtničke igre u Malom Lošinju s 200-tinjak
sudionika. Za 60. igre bilo bi dobro da se uključe svi savezi koji mogu kako bi se adekvatno
podržala i obilježila ta vrijedna godišnjica.
Izvršni odbor je završio s radom u 20.15 sati.
Prema audio snimci zapisala
Predsjednik
Snježana Beluhan-Sklepić
Robertino Mileta
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content