close

Enter

Log in using OpenID

1 - Hrvatski kuglački savez

embedDownload
HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
KROATISCHER KEGLER VERBAND
Hrvatski kuglački savez
Ilica 37/I, 10000 Zagreb
Broj: 03/14-IO
Zagreb, 26. ožujka 2014.
Predmet:
IZVODI IZ ZAPISNIKA S KONSTITUIRAJUĆA 1. SJEDNICE IO HKS
održane 26. ožujka 2014. godine u Zagrebu, Ilica 37/1, s početkom u 14:30 sati
Prisutni: Tonči Mikac - predsjednik, Mate Buljan - dopredsjednik, Ružica Močibob, Tomo Globan,
Vjeko Rakamarić, Josip Rožmarić, Dubravko Mesić - članovi, Boris Mezak -glavni tajnik,
Odsutni: Boris Ivančić, Marija Mađarević - članovi
Ostali prisutni: Ilinka Milas – gost, naknadno nakon točke 6.
Ostali odsutni: Nikola Dragaš - predstavnik u HOO
Predsjednik Mikac otvara sjednicu, pozdravlja prisutne članove, konstatira da su odsutni Boris
Ivančić i Marija Mađarević, s time da su isti spremni u svakom momentu telefonski reagirati ukoliko
to bude potrebno.
Temeljem pisanih materijala za sjednicu Izvršnog odbora HKS predsjednik je predložio, uz
napomenu da je pod točkom razno ovisno o potrebi moguće reagirati s dodatnim temama, a Izvršni
odbor jednoglasno usvojio sljedeći:
DNEVNI RED
1. Konstituiranje IO HKS-a i dogovor o načinu operativnog djelovanja
2. Imenovanje Komisija IO HKS-a (predsjednika i članova)
3. Informacije o provedenim aktivnostima od Skupštine HKS-a
4. SP Brno 2014 - kadeti, juniori, seniori
5. Potvrda kalendara i domaćinstva natjecanja do kraja sezone
6. Okvir financijskog plana za 2014. godinu
7. Aktivnosti i zaduženja do naredne Skupštine HKS-a
8. Razno
Pod 1. točkom
Predsjednik iznosi prijedlog dinamike organizacije sastanaka IO i načina operativnog djelovanja
(najmanje jednom kvartalno sastanak uživo, svakog zadnjeg tjedna u mjesecu elektronski ovisno o
prikupljenoj tekućoj problematici, obveza glavnog tajnika prikupiti telefonske i e-mail kontakte
članova IO te dostava članovima IO radi potencijalne međusobne komunikacije…) s ciljem što
bolje organiziranosti djelovanja Saveza kao preduvjeta otklanjanja nekih dosadašnjih slabosti i
ostvarivanja barem iste razine kao dosadašnjih sportskih rezultata na međunarodnom planu.
1
HR – 10 000 ZAGREB, Ilica 37/I;
Tel: +385 1 4833 695; +385 1 4833 328;
Fax: +385 1 4876 832
E-mail: hrvatski.kuglacki.savez@zg.t-com.hr
http://www.kuglanje.hr
ZABA IBAN: HR3823600001101553026
OIB:48949263493
HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
KROATISCHER KEGLER VERBAND
Refundaciju troškova uvijek organizirati zaključno s realizacijom operativne aktivnosti (sastanak,
utakmica, i sl.)
Prijedlog predsjednika prihvaćen je bez posebnog glasovanja.
Pod 2. točkom
Predsjednik smatra da su stalna povjerenstva IO HKS definirana sadašnjim Statutom, pa ih takva
treba ustrojiti sve dok se novim Statutom pažljivije na formuliraju i povjerenstva IO i povjerenstva
Skupštine. Od dosadašnjih povjerenstva IO neka su radila samo po potrebi iako su bila formirana.
Tomo Globan predlaže da svaki predsjednik Komisije napravi plan rada.
Predsjednik smatra da će svaki predsjednik povjerenstava uz pomoć glavnog tajnika analizirati
dosadašnje djelovanje i definirati smjernice i prioritet rada povjerenstva, jer nema svrhe
povjerenstva birati samo radi forme. Članovi IO predsjedavali bi povjerenstvima.
Nakon temeljitog razmatranja mogućih kandidata kao i prijedloga županijskih KS definirani su
sastavi slijedećih stalnih povjerenstva:
Stručni savjet: Robert Sedlar (Zabok) - predsjednik, Ruža Neralić (Ogulin), Zdravko Balač (Sisak),
te Josip Skorić (Šibenik) i Nina Ivančić (Osijek) - pridruženi članovi
Komisija za propise: Tomo Globan (Bjelovar) - predsjednik, Branko Tićak (Bjelovar), Mario Pavić
(Ogulin), Saša Petković (Zagreb) - bowling
Natjecateljska komisija: Dubravko Mesić (Gospić) - predsjednik, Anđelko Crnčec (Čakovec),
Marijan Jurić (Požega), Damir Šojat (Zagreb) - bowling
Sudačka komisija: Drago Burka (Zagreb) - predsjednik, Nikola Filipović (Ogulin), Anton Štimac
(Skrad)
Disciplinska komisija: Josip Rožmarić (Koprivnica) - predsjednik, Mladen Grbac (Rijeka), Žarko
Mladin (Split)
Komisije za međunarodne veze: Želimir Jurković (Zagreb) - predsjednik, Nenad Perši (Varaždin),
Alen Rosandić (Zagreb), Karlo Kolar (Zagreb) - bowling
Komisija za molbe i žalbe: Ružica Močibob (Poreč) - predsjednik, Stipan Gojević-Zrnić
(Virovitica), Damir Pavlaković (Ozalj)
Komisija za statistiku, evidenciju i financije: Boris Ivančić (Osijek) - predsjednik, Marija Zver
(Koprivnica), Paola Bolić (Zadar)
Komisija za izdavačku djelatnost: Marija Mađarević (Virovitica) - predsjednik, Darko Pribanić
(Ogulin), Trpimir Vicković (Zagreb) - pridružen iz Komisije za marketing
Komisija za marketing: Vjeko Rakamarić (Zagreb) - predsjednik, Pavle Čikanović (Vukovar), Ivica
Šamanović (Split), Zdravko Raškaj (Zagreb), Ivica Skorić (Šibenik), Trpimir Vicković (Zagreb),
Danijela Grizelj (Zagreb)
2
HR – 10 000 ZAGREB, Ilica 37/I;
Tel: +385 1 4833 695; +385 1 4833 328;
Fax: +385 1 4876 832
E-mail: hrvatski.kuglacki.savez@zg.t-com.hr
http://www.kuglanje.hr
ZABA IBAN: HR3823600001101553026
OIB:48949263493
HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
KROATISCHER KEGLER VERBAND
Komisija za objekte: Mate Buljan (Imotski) - predsjednik, Drago Jurišić (Rijeka), Kristina JurasKovač (Zagreb)
Predloženo je formiranje i privremenih povjerenstva za koja se zaključilo da ima potrebe za
njihovim djelovanjem:
Komisija za nagrade i priznanja: Ilinka Milas (Koprivnica) - predsjednik, Štefica Krištof (Zagreb),
Zdravko Boljat (Split), Nikola Majnarić (Rijeka), Ivan Ćosić (Slavonski Brod)
Komisija za informatizaciju: Marin Vlah (Rijeka), Ivan Globan (Zagreb), Vedran Vedriš (Zagreb) bowling
Zaključenjem rasprave po ovoj točki dnevnog reda i glasovanjem, konstatira se da su
povjerenstva i njihovi predsjednici jednoglasno usvojeni od strane IO.
Pod 3. točkom
Predsjednik daje informacije članovima IO o intenzivnim aktivnostima Saveza provedenim u
periodu od posljednje izborne Skupštine, odnosno nakon upisa promjena odgovornih osoba u
Registar udruga:

Posjet HOO-u i razgovor s glavnim tajnikom HOO gospodinom Josipom Čopom odradila je
delegacija u sastavu Mikac, Dragaš i Mezak. Razmatrana je problematika financijskog
praćenja odobrenog Programa HKS-a, odnosi HOO - MZOŠ, potpora nastavku procedure
ishodovanja državljanstva Branka Maneva, te ostala operativna pitanja.

Najava sastanka s predsjednikom NBC-a gospodinom Schweikardtom radi analize odnosa
na relaciji NBC -HKS koje treba podići na razinu korisnu za obje institucije.

Aktivnosti radi realizacije dodatnih radnih prostorija Saveza za koje se čeka konačna
odluka mjerodavnih organa (Grada Zagreba odnosno agencije DUUDI).

Trenutno stanje u okviru sudskog procesa bivšeg djelatnika HKS Željka Petrovića temeljem
analize i izvješća odvjetničkog ureda.

Posjeta Sportske inspekcije u HKS radi pregleda sve relevantne dokumentacije i analize
usklađenosti sa zakonom o šport. Nakon predaje dokumentacije očekuje za završno
rješenja inspektora.

Aktivnosti na uređenju nove WEB stranica HKS-a koja bi trebala na pregledniji i bolje
strukturirani način sadržavati sve potrebne elemente za prezentaciju rada Saveza i prijenos
interesantnih informacija kuglačkoj zajednici.

Predočeno je poslovno-financijsko stanje Saveza te financijske relacije HKS - KSŽ
(dugovanja iz prethodnih godina, podmirenje novih obveza za tekuću sezonu).

Izvješća s do sada organiziranih državnih prvenstava od strane delegiranih izaslanika HKS
u cilju poboljšanja elemente provođenja natjecanja u organizaciji HKS te Izvješće s
utakmice juniorskih reprezentacija Slovačke i Hrvatske u Zaboku u sklopu priprema za
naredno Svjetsko prvenstvo u Brnu, Češka.

Problematika vezana za tradicionalne susrete s odabranim selekcijama Slovenije u terminu
vikenda prije prvomajskih praznika. Ovogodišnji susret zbog problema s prenatrpanim
kalendarom natjecanja neće se održati.
3
HR – 10 000 ZAGREB, Ilica 37/I;
Tel: +385 1 4833 695; +385 1 4833 328;
Fax: +385 1 4876 832
E-mail: hrvatski.kuglacki.savez@zg.t-com.hr
http://www.kuglanje.hr
ZABA IBAN: HR3823600001101553026
OIB:48949263493
HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
KROATISCHER KEGLER VERBAND
Pod 4. točkom
IO HKS predočene su aktivnosti na realizaciji projekta SP Brno od 10 do 24. svibnja 2014. godine.
Temeljem predstavljenih informacija i raspravi o trenerima, igračima, delegaciji, smještaju i logistici
Izvršni odbor je jednoglasno donio sljedeće odluke:
a) iz kruga dosadanjih trenera u Savezu određuju se za nadolazeći Svjetski kup U-18,
Svjetsko prvenstvo U-23 i Svjetsko prvenstvo U-50 u Brnu, treneri Zdenko Sušac za rad sa
muškim selekcijama i Željka Orehovec za rad s ženskim selekcijama
b) uz vođu delegacije, tajnika, trenere i fizioterapeuta za vođe puta na natjecanje određuju se
Robert Sedlar za juniorsko prvenstvo te Ilinka Milas za seniorsko prvenstvo
c) potvrđuju se prijavljeni kandidati za nastup na SP Brno 2014 temeljem prijedloga trenera
kako slijedi:
U-18
NEMET TIBOR-Medveščak
BETLEHEM IVAN-Medveščak
BELAR ADRIAN-Medveščak
U-18
SEDLAR KLARA-Zaboky
PAVLAKOVIĆ VALENTINA-Zaboky
MIRNA BOSAK-Zaboky
U-23
JELIČIĆ MARKO-Kandit
TOTIĆ IVAN-Poštar
MARINOVIĆ HRVOJE-Zadar
RADOŠ DARIO-Osijek
MILINKOVIĆ KARLO-Radnik Gorica
TONKOVIČ ZDRAVKO-Velebit
GAŠPERT BORNA-Zaprešić
HUIS MARTIN-Medveščak
SEDLAR FILIP-Medveščak
POPOVČIĆ LUKA-Radnik Gorica
CINDRIČ MATIJA-Klek
KASUMOVIČ DINKO-Novska
NEMET TIBOR-Medveščak
BETLEHEM IVAN-Medveščak
BELAR ADRIAN-Medveščak
U-23
JAMBROVIĆ ANA-Podravka
SEDLAR KLARA-Zaboky
ZAJEC KATARINA-Zaboky
ČAVLOVIĆ TIHANA-Zaboky
PAVLAKOVIĆ VALENTINA-Zaboky
GRUBIŠIĆ NIKA-Mlaka
PAVLIC MILANA-Mlaka
NANIĆ MAJA-Zaprešić
BOLIĆ HELENA-Podravka
BAŠIĆ-PALKOVIĆ MARINA-Mlaka
MIRNA BOSAK-Zaboky
PAVLOVIĆ SAŠA-Zaprešić
DUBIĆ JASMINA-Split
KULEJ MATEA-Zagreb
STOJANOVIĆ MAJA-Siscia
Seniori
BULKA MATKO-Zadar
KOVAČ ANDREJ-Zadar
MANCE MATIJA-Zaprešić
UZELAC NIKOLA-Zaprešić
MUŠE NIKOLA-Poštar
JELIČIĆ MARKO-Kandit
BOLANČA LUKA-Medveščak
FRIDL MARIO-Grmoščica
MUŠANIĆ MARIO-Osijek
BOGDANOVIĆ BRANKO-Zaprešić
Seniorke
MARIČIĆ INES-Zagreb
LIOVIĆ MARIJANA-Istra
RAVNIĆ-GAŠPARINI NATAŠA-Istra
HASIĆ INES-Zaboky
KRAMAR SANJEŽANA-Zaprešić
ZVER MARIJA-Mlaka
JAMBROVIĆ ANA-Podravka
PEROŠ LJILJANA-Mlaka
BACAN ANA-Zagreb
OŠTRINA TATJANA
Treneri:
Zdenko SUŠAC
Željka OREHOVEC
4
HR – 10 000 ZAGREB, Ilica 37/I;
Tel: +385 1 4833 695; +385 1 4833 328;
Fax: +385 1 4876 832
E-mail: hrvatski.kuglacki.savez@zg.t-com.hr
http://www.kuglanje.hr
ZABA IBAN: HR3823600001101553026
OIB:48949263493
HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
KROATISCHER KEGLER VERBAND
d) u sklopu marketinškog plana organizirati će se posjet SP Brno 2014 i za ostale
zainteresirane pojedince i grupe. Način i mogućnosti prijevoza i smještaja odrediti će se
nakon utvrđenog interes i definicije uvjeta putovanja
Pod 5. točkom
Predsjednik predlaže da se odrede domaćinstva svim natjecanjima na državnoj razini predviđenim
kalendarom natjecanja do kraja natjecateljske sezone, a temeljem principa da se igra na
kuglanama na kojima se nisu odigravala natjecanja kako bi se izbjeglo da se neka domaćinstva
ponavljaju preveliki broj puta.
Ujedno se predlaže da novoformirana Natjecateljska komisija do održavanja naredne radne
Skupštine HKS-a (prije ljetne pauze) definira Kalendar natjecanja za sezonu 2014/15. po dinamici,
sadržaju ali i domaćinstvima za cijelu sezonu unaprijed.
Predlaže se i da se zadrži sada započeta praksa da svako državno prvenstvo ima izaslanika HKS
koji će otvoriti i podjelom odličja uz intonaciju državne himne zatvoriti PH.
Domaćinstva do kraja sezone prema kalendaru natjecanja prikazana su u privitku Zapisnika.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
Pod 6. točkom
Predsjednik je izložio okvirni prijedlog financijskog plana za 2014. godinu koji će se detaljnije
rebalansiran ovisno o tada poznatim informacijama predložiti Skupštini HKS na usvajanje.
Predsjednik obrazlaže stavke gdje je u prihodima predviđen novac od članarina, kotizacija,
(naknadno moguće intervencije u skladu s programskim smjernicama predsjednikovog Plana i
programa rada) te programa HOO-a u nekoliko stavki uz prijenos sredstava iz prethodne godine i
minimalni nepredviđeni prihod, ali na način da ti ukupni prihodi pokrivaju rashodovnu stranu
iskazanu kroz kotizacije međunarodnim asocijacijama, projekte međunarodnih službenih i
pripremnih nastupa za klasično kuglanje i bowling, plaće djelatnika i trenera, organizaciju državnih
natjecanja, sportsku opremu, prijevozne i ostale logističke troškove, režijske troškove, pomoć
županijskim savezima i nepredviđene rashode.
Vjeko Rakamarić predlaže da se kroz organizirani pool i rad Komisije za marketing pokuša doći do
dodatnih financijskih sredstava u cilju što kvalitetnijeg rada Saveza što je vrlo pozitivno prihvaćeno.
Glasovanjem je Izvršni odbor HKS prihvatio zaključak da se Skupštini HKS temeljem
prijedloga okvirnog financijskog plana za 2014. godinu (u privitku zapisnika) pripremi
detaljni financijski plan na usvajanje.
Pod 7. točkom
Predsjednik sugerira aktivnosti i zaduženja Povjerenstvima IO do naredne Skupštine HKS:

Pripremiti pročišćeni tekst izmjena i dopuna Statuta HKS (bowling, počasni dopredsjednik,
povjerenstva IO i Skupštine) usklađene sa Zakonom o športu i dobro provjerene od strane
stručnih službi HOO
5
HR – 10 000 ZAGREB, Ilica 37/I;
Tel: +385 1 4833 695; +385 1 4833 328;
Fax: +385 1 4876 832
E-mail: hrvatski.kuglacki.savez@zg.t-com.hr
http://www.kuglanje.hr
ZABA IBAN: HR3823600001101553026
OIB:48949263493
HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
KROATISCHER KEGLER VERBAND

Urediti sve normativne akte – propise HKS, unificirati propise po vertikali natjecanja i
međunarodnim pravilnicima, hitno prevesti potrebne dokumente NBC federacije i urediti svu
arhivu, ustrojiti sve potrebne Pravilnika i Poslovnike

Pripremiti realizaciju Financijskog plana za 2013. godinu, Plan tekuće 2014. godine te Plan
za 2015. godinu. Ovisno o stanju financija tekuće, prelazne godine do kraja osmisliti politiku
članarina KSŽ i kotizacija za narednu godinu

Adekvatno organizacijski ustrojiti Kancelariju Saveza (tajnik, administrator, voditelj lige).
Pravno uskladiti prijedlog odluke da se dosadašnjem tajniku produži mandat na određeno
vrijeme od godine dana.

Adekvatno trajnije organizacijski ustrojiti rad struke (treneri, specijalisti, Stručni savjet,
kuglački kamp) nakon SP 2014

Analizirati postojeću vertikalu ustroja natjecanja u RH i po potrebi predložiti izmjene,
analizirati moguće prilagodbe II i III lige, osmisliti model Lige mladih i Turnira regija

Izraditi prijedlog kalendara natjecanja za 2014/15. (dinamika, natjecanja, domaćinstva)

Promišljati strateške odluke (ploče, dvojne registracije, mladi, odštete, bowling)

Rad Saveza certificirati s ISO 9001 (pisane procedure, audit)

Organizirati po potrebi tematske sjednice IO HKS

Organizirati priredbu Dan hrvatskog kuglanja (kuglač godine, zaslužni članovi, domjenak)

Pripreme za Skupštinu HKS-a (15.06.2014. odnosno okvirno kraj sezone)
U sklopu rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Izvršni odbor je primio na znanje sugerirane
aktivnosti i zaduženja.
Pod 8. točkom
Temeljem upita o modelu naplate sudačke takse konstatira se da treba biti prema važećim
zakonskim rješenjima, te se nalaže Kancelariji da se provjeri modalitet i proslijedi KSŽ koje onda
mogu postupati samostalno u skladu sa svojim ovlastima.
Analiziran je e-mail skupine mlađih potencijalnih djelatnika (KS SDŽ) koji su spremni na rad za
dobrobit kuglačkog sporta te se u upućuju na kontakte sa svojom bazom, a HKS će razmisliti o
eventualnom načinu njihovog uključivanja i na državnoj razini (Povjerenstvo za mlade?).
Konstatira se da postoje pritužbe-podnesci određenih klubova na HKS kao krovno tijelo (ne u
regularnom žalbenom postupku). Upućuju se podnesci Komisiji za molbe i žalbe da utvrdi njihovu
opravdanost i uputi na proceduralni način rješavanja tih pritužbi (KK Šubićevac, KK Vinodol).
Osigurati uvjete za rad Nadzornog odbora (konstituiranje i izbor predsjednika NO) kako bi NO
mogao raditi u skladu sa svojim ovlastima.
Sjednica IO HKS završena u 18:00 sati
Zapisnik vodio:
Predsjednik HKS
Boris Mezak
dr. sc. Tonči Mikac
6
HR – 10 000 ZAGREB, Ilica 37/I;
Tel: +385 1 4833 695; +385 1 4833 328;
Fax: +385 1 4876 832
E-mail: hrvatski.kuglacki.savez@zg.t-com.hr
http://www.kuglanje.hr
ZABA IBAN: HR3823600001101553026
OIB:48949263493
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content