close

Enter

Log in using OpenID

17°/o - vidi.biz

embedDownload
100%
TOP
ERP.
B/Z
l
17°/o
29%
HRVATSKA
2014.
POSEBAN BIZ PRILOG
ČASOPISA VIDI
i.,.....
l.Arem
dotor tit •mat.
--rldlpisldftg olt, Md do
~ lpourn dolar·-~
oclpllklng olt, Md do
tlusmod te:mpar lnddldunt ~ll bore et
** "Crtr(:.r
*****
Lotem lpsum dolor sit amtt, consectetur
adipisicing e lit, sed do eiusmod tempor
lncldldunt ut labore et dolore magna
•
Lore111 lpoumldfilfNfdoloralt amot.
con58COitUr aplsklng lit, Md do
elusmodlncldlclunt..tlobolootmagn~~•llq~o~a. Ut tr*n ad "''" ""
-
74%
/
v
ucloud vremenu HIP se kao posloVIII·inlormacUsld sustav •rao prilagodili i - - - PIIIUdili saas, mDIIillllst, brzu implememacuu i prlagolllu lmril.au. I\IIIIDiie
od hrvllsldh HIP aplikacija donosimo u naš• liz posebnom prilogu
.b iz
UVODNIK
TOP
ERP.
B/Z
HRVATSKA
2014.
120
Pantheon 5.5 nudi sedam paketa s različitim
kombinacijama od čak 18 modula za upravljanje poslovanjem. ERP aplikacija se može
prilagoditi posebnim potrebama klijenta, a iza
nje stoji veliki razvojni tim
Top hrvatska ERP rješenja
Dostupnost aplikacije
sbilo koje lokacije
LOGn
121
Virga ERP sustav namijenjen je malim i srednjim tvrtkama, a zasnovan je na Cloud computing platformi. Radi se o poslovnom modelu
Software as a service, a aplikaciji se može
pristupiti s bilo koje lokacije s Internetom
122
RIS
Cloud ERP rješenje FAROS
dolazi s brojnim modulima za
poslovanje tvrtke. RIS ima
vlastiti data centar u kojemu su
hostane aplikacije, a FAROS
je SaaS pa se plaća mjesečni
najam za aplikaciju.
118
VIDI.biz l 2014
ERP je poslovno-informacijski sustav
koji na jednom mjestu obuhvaća sveukupno poslovanje tvrtke. To samo po sebi
implicira kompleksnost pa je zapravo pravi
izazov u poslovanje uvesti efikasni ERP.
Zbog toga se s tim izazovom pronalaska
kvalitetnog aplikativnog rješenja u koštac
uhvatio naš posebni prilog. Nekoliko
kriterija ključno je za kvalitetnu ERP
implementaciju. Kada se dogovori projekt,
nužno je da i korisnik i tvrtka koja odrađu­
je uvođenje sustava znaju timeline. Bitno
je odrediti postoje li već gotovi moduli ili
za specifičnu tvrtku treba složiti posebne
module poslovanja. U kalkulaciji treba razmisliti i o edukaciji korisnika, a od naruči­
telja se očekuje trud u smislu poznavanja
potreba poduzeća.
S obzirom da se već nekoliko godina u
svijetu ICT-a događa transformacija prema
cloud računalstvu, istom procesu paralelno
WWW.VIDI.HR
su se morali prilagoditi i ponuđači ERP
rješenja. Software as a Service izvadak je
iz cijele cloud priče na način da se aplikacija koristi kao usluga i za nju se plaća
mjesečni najam. Prednosti su višestruke.
Od mogućnosti istovremenog pristupa velikog broja korisnika, izbjegavanja ulaganja
u serversku infrastrukturu do smanjenih
troškova za administraciju. Pojam cloud
zapravo označava i mogućnost da se ERP
aplikaciji pristupi s bilo koje lokacije koja
ima pristup Internetu, a bez ugrožavanja
sigurnosti.
Korisnici ERP rješenja pri razgovoru s
ponuđačima moraju voditi računa o timu
za podršku te koliko tvrtka ima svojih
developera spremnih za promjene specifič­
nih modula unutar aplikacije. Sigurnost je
jedna od ključnih riječi, kao i uredne nadogradnje na novije inačice s novim moguć­
nostima aplikacije.
Naše iskustvo je Vaše jamstvo
ERP sustav PANTHEON™ u Hrvatskoj nudi samo provjerena rješenja. Tijekom gotovo 20 godina korištenja
PANTHEON-a (preko 10 g. i u državama EU), detaljno su razvijene i u praksi provjerene brojne napredne i
specifične funkcionalnosti prilagođene većini branši i djelatnosti.
Kvalitetu PANTHEON-a potvrđuje preko 35.000 zadovoljnih korisnika u 10 država regije, te dvije medalje za
izvrsnost osvojene na CeBIT-u u Hannoveru.
Riječ
imaju korisnici PANTHEON-a:
KEMOPLASTIKA d.o.o. na našem je tržištu prisutna od 1991. g.
Kristijan Strmečki, direktor:
«S rastom tvrtke, koja se u početku bavila samo proizvodnjom, do
danas - kad imamo razgranatu mrežu maloprodaje, veleprodaju,
proizvodnju i uvoz, rasle su i naše potrebe za adekvatnim
softverom koji bi popratio sve ove procese.
Tako smo početkom poslovne godine odlučili uvesti Datalabov
poslovni softver Pantheon. Naša su očekivanja u potpunosti
ispunjena, jer Pantheon - uz partnera za podršku AliQuantum
Idea - kvalitetno pokriva naše potrebe i sve segmente poslovanja
uključujući online rad maloprodaja u Zagrebu, Sesvetama, Splitu,
Zadru i Đurđenovcu, te proizvodne procese u Zagrebu i Trnovcu,
pružajući trenutni uvid u stanje zaliha, ostvarene rezultate,
analize prodaje i optimizaciju poslovanja na svim razinama.»
Preporučeni
Datalab partneri:
ALIQUANTUM IDEA d.o .o., 01 6442 100 Zagreb
BIS DAT d .o.o., 098 413 042 Split
EXCEL COMPUTERS d.o.o., 095 605 6055 Zagreb, 031 204 500 Osijek
ONIX INFORMATIKA d .o.o ., 098 440 927 Pula, 099 504 1315 Rijeka
.b iz
___
"[][]:;[EJ .
-·
-.......-..- .....-- - .-.-.-·......
"--- ..-·-.... ----·
0.00
._.
.......
,
- . ............, . . . , . -
"..._
·-...· ·
·~
:
:
:;
.;
.
--:--
•
~
•
lli
-··----....
-. .. --·--·~....
·:
1!!!!!!!!1
.,.__ .,.
__"
•
•
:~
.
•
'
-
'
>-
•
•
•
••
·~
...... "'
'
u
PANTHEONTM
dalalab Business operating system
Ključevi rješenja
- Najbolji odnos funkcionalnosti i
cijene. Funkcionalnosti u EU
nagrađivanog ERP-a, po cijenama nižim od većine domaćih
Otvorenost sustava našim
partnerima za razne dorade i
izmjene dozvoljavaju izrazito
veliki stupanj prilagodbe ~ešenja
korisnikovim potrebama.
Veliki razvojni tim koji radi na
zakonskim promjenama i podršci korisnicima u radu
- Obrazovanje korisnika
provođenjem Datalab akademije
Moderan ERP otvoren za dorade
Pantheon 5.5 nudi 7 paketa s različitim
kombinacQama od čak 18 modula za upravUanie poslovanjem
ednostavnost i intuitivnost prema korisni-
J
ku, te učinkovitost pri upotrebi glavni su
aduti poslovno-informacijskog sustava Datalab
PANTHEON 5.5. Razvijanje za Microsoft SQL
podatkovni poslužitelj i podržava rad na svim
MS platformama uključujući i WIN XP OS. Od
glavnfu karakteristika treba istaknuti da je svaki
podatak dovoljno unijeti u sustav samo jednom
i to u bilo kojem dijelu programa, a on je vidljiv
u ostalim segmentima. Drag and drop analize ,
rotacijske tablice, i grafovi dostupni u BI sustavu
ZEUS (poslovna inteligencija) koji je integriran
u PANTHEON-u. Korisnici na taj način imaju
informacije o smjeru njihovog poslovanja, te
kakvi su im rezultati u odnosu na prošle godine
ili u odnosu na tekući plan poslovanja.
Jedna od najvećih prednosti i inovacija našeg
sustava je svakako njegova otvorenost za dorade. Ima integrirano razvojno sučelje ARES
čija je svrha prilagoditi PANTHEON svakom
korisniku prema njegovim specifičnim zabljevima i potrebama. Budući da je ERP sustav
u Cloudu već standard na tržištu i Datalab
već nekoliko godina nudi mogućnost hostinga
PANTHEON-a u data centrima.
PANTHEON je namijenjen SME tržištu, odnosno malim i srednjim tvrtkama. S obzirom da je
120
VIDI.biz l 2014
kod nas taj pojam rastezljiv, tako i PANTHEON
kao rješenje s "EU putovnicom' pokriva poslovanje od malih poduzetnika i obrtnika koji
zapošljavanju po l osobu do velikih i složenih
proizvođačko-trgovačkih organizacija s tisuća
djelatnika. Rješenje ima više verzija, ovisno od
djelatnosti i veličini tvrtke. Svaka verzija sadrži
određene funkcionalnosti koje se s rastom verzije mijenjaju (nadograđuju). Najviša verzija, koja
tako sadrži sve funkcionalnosti prethodnih, je
PANTHEON MF verzija, namijenjena tvrtkama
koje žele savladati kompleksnu proizvodnju, dok
je najniža PANTHEON LT, namijenjena mikropoduzećima.
Nove verzije programa izlaze na kvartalnoj bazi,
i dostupne su na ftp serveru. U PANTHEON-u
je moguće voditi poslovanje više tvrtki odjednom, a za istu cijenu licence. Sustavu se pristupa
tako što svaki korisnik izabire bazu podataka
(tvrtku) u kojoj želi raditi i unosom svojeg
korisničkog imena i lozinke ulazi u program.
Ovlastima su definirana prava pregleda, izmjena
i brisanja podataka, koja mogu biti postavljena izrazito detaljno. Svaki korisnik unutar iste
tvrtke može (a ne mora) imati različito suče­
lje, uključujući i jezik komunikacije (hrvatski,
makedonski, engleski itd). Pored standardnih
WWW.VIDI.HR
modula za vođenje robno-materijalnog poslovanja, praćenja rada sa ponudama-narudžbama, računovodstveno-financijskog dijela, proizvodnog dijela, servisnog modula, kadrovske
evidencije i sustava poslovnog izvješćivanja
ZEUS, PANTHEON sadrži i razvojno okruženje kojim je moguće svaki dio doraditi, izmijeniti i prilagoditi potrebi korisnika. Trajanje
implementacije ovisi o tipu licence za koju se
korisnik odlučio i o složenosti poslovanja. Za
mikro-tvrtke implementaciju je moguće sprovesti unutar nekoliko sati, dok za velike proizvođačke tvrtke implementacija može trajati i do
godinu dana ili čak i više. Plan implementacije
radi se zajedno sa svakim korisnikom. Važna je i
edukacija korisnika. Provodi se kroz neposredni
angažman partnera i stručnu edukaciju, održavaju se webinari, a bitan kotačić je i Datalab
akademija- standardizirani skup edukacija za
korisnike Pantheona. Uz Panthenon Datalab
ima i Farm Accounting, cjelovito informacijsko
rješenje, poslovno informacijski sustav namijenjen podržavanju svih poslovnfu procesa na
farmi za koje su osvojili Medalju za izvrsnost
naCeBitu.
Najuspjelnije implementacije:
Borovo d.d., Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Auto centar
Baotić, Kemika d.d., Končar električni uređaji,Uiix- avio karte,
JYSK, Bisnode
AERO Celje, Delamaris, lzola, L.abod konfekcija, Gorenje
d.d.,Merkur d.d., Atlantic Trade, Stanić Trade, Planika, Dr. Oetker
.b iz
··::'1
~
V l R GA
Ključevi rješenja
- Cloud usluga (SaaS)
dostupna s bilo koje
lokacije s Internetom
Nije potrebno inicijalno
ulaganje u hardversku
opremu (serveri, storage ...)
Nema ulaganja u administraciju sustava
Puno brža implementacija
u odnosu na klasične
server-klijent arhitekture
Mo bile Sales
LOGIN • VIRGA ERP
Softver kao usluga sbilo koje lokacije
Virga je ERP sustav prilagolen malim i srednjim tvrtkama
zasnovan na Cloud računalstva, a uz poslovni model Software
as a service aplikacQi se može pristupiti s bilo koje lokacQe s
Internetom
IRGA je prvi cjeloviti i integrirani
ERP SaaS sustav na tržištu, dostupan
na zahtjev (on-demand) i specifično prilagođen malim i srednjim tvrtkama. Zasnovan je na Cloud computingu, koji predstavlja metaforu za Internet. Cloud raču­
nalstvo između ostalih tehnologija obuhvaća i software as a service (SaaS) poslovni model. SaaS predstavlja aplikativnu
podršku (softver) koja se distribuira putem
cloud computing infrastrukture.
Primjena novih tehnoloških mogućnosti
za informatizaciju poslovnog sustava tvrtke ne zahtjeva i značajna ulaganja u opremu, licence operativnih sustava i baza
podataka, te licence programskih rješenja.
Iznajmljivanje poslovno-informacijskog
sustava čini inicijalna ulaganja u opremu i
licence nepotrebnim. Tu su i druge prednosti novog i modernog sustava Virga.
Poslovnim podacima se može pristupiti s
bilo kojeg mjesta korištenjem Interneta.
Sustav ima zaštitu privatnosti podataka i
od neovlaštenog upada. S ovakvim Cloud
V
rješenjem nisu potrebna niti ulaganja u
sustave za arhiviranje podataka, a nema ni
troškova administracije.
Za sve podatke se izrađuju višestruke
zaštitne kopije. Web sučelje je jednostavno, pa je krivulja učenja i implementacije
brza, a LogiN osigurava i podršku korisnicima u okviru posebnog odjela podrške.
Kompliciran posao implementacije, olakšan je SaaS konceptom, no i dalje je potrebno obuhvatiti sve karakteristike tvrtke i
aspekte poslovanja.
Ključ uspješne implementacije je analiza
poslovnih procesa, koja umanjuje moguće
probleme kod implementacije. Cijeli proces implementacije uzevši u obzir i detaljnu analizu, što naravno ovisi o broju korisnika i samoj kompleksnosti tvrtke može
potrajati od nekoliko dana do nekoliko
tjedana.
To predstavlja značajnu uštedu u vremenu s obzirom na implementaciju poslovnog rješenja zasnovanog na server - klijent arhitekturi. Virga je Cloud rješenje, a
WWW.VIDILAB.COM
korisnici mu pristupaju isključivo putem
HTTP protokola te za korištenje nije
potrebna instalacija dodatnih komponenti.
Sa sigurnosne strane svi zahtjevi kojima
korisnici pristupaju osjetljivim sadržajima
Virga sustava, automatski se kriptiraju
koristeći SSL AES-256 256-bit enkripciju.
Osnovni proizvodi
Virga Business
Za veleprodajnu ili maloprodajnu djelatnost bez
vlastitog financijskog odjela.
Virga Business +
Za tvrtke s vlastitim financijskim odjelom koje se bave
veleprodajnom ili maloprodajnom djelatnošću.
Virga Production
Za tvrtke koje se bave senjskom ili projektnom
proizvodnjom.
Virga Production +
Informatizira tvrtke s vlastitim financijskim odjelom, a
koje se bave senjskom ili projektnom proizvodnjom.
Virga Finance
Za knjigovodstvene servise ili tvrtke koje žele samostalno voditi vlastite financije.
Virga Mobile Sales
Za poslovnjake s radnim mjestom na terenu, na putu
ili u vozilu. Omogućeni je korištenje cijelog sustava na
prijenosnim Android uređajima
VIDI.biz l 2014
121
.b iz
Ključevi rješenja
- Cloud aplikacija s brojnim
modulima dostupna s bilo koje
lokacije s pristupom Internetu
- FAROS je SaaS, odnosno
softver kao usluga, pa se plaća
mjesečni najam za aplikaciju
- RIS ima vlastiti data centar u
kojem se odvija hosting aplikacije i izrada sigurnosnih kopija
Pristup ERP-u s bilo
koje lokacije putem Interneta
Cloud ERP rješanja FAROS s brojnim ja modulima dostupan
s bilo kojeg mjesta s mrežnim pristupom, a RIS sa brine
za hosting i backup u vlastitom data centru
ntegrirani web orijentirani poslovno informacijski sustav za vođenje cjelokupnog
poslovanja tvrtke FAROS, ERP je rješenje koje
se može prilagoditi malim, srednjim i velikim
tvrtkama bez obzira na broj zaposlenika ili
vrstu djelatnosti. To je moguće zbog modularne izvedbe i skalabilnosti infrastrukture na
kojoj se temelji. FAROS ima troslojnu arhitekturu koja je mrežno orijentirana i osigurava najviši nivo sigurnosti, a u isto vrijeme
aplikacija je dostupna za rad s bilo koje lokacije na kojoj korisnik ima pristup Internetu.
Kao nadogradnja cijele usluge, tvrtka RIS koja
implementira FAROS posjeduje data centar
certificiran po normi ISO 27000.
Za implementaciju i brigu o aplikaciji RIS
ima poseban tim. Sastoji se od programera,
korisničke podrške i konzultanata, a svi oni
I
VIDI.biz l 2014
rade na razvoju novih funkcionalnosti i podmodula ukoliko se pokaže potreba za njihovim
razvojem kod složenijih implementacija.
FAROS se prvenstveno licencira na način
da je licenca uključena u uslugu koji nudi RIS
prema modelu SaaS (Software as a Service softver kao usluga), što podrazumijeva da se za
softver plaća mjesečni najam i cijena uključuje
hosting aplikacije u RIS-ovom data centru,
svakodnevnu brigu oko sigurnosnih kopija,
kontinuiranu nadogradnju aplikacije sa novim
verzijama i praćenje zakonskih promjena, te
korisničku podršku. To znači da se licence za
aplikaciju FAROS unajmljuju za vrijeme trajanja korištenja aplikacije. Implementacija sustava podrazumijeva projektni pristup i uključuje obuku korisnika, eventualne prilagodbe
sustava, migraciju podataka iz starog sustava,
WWW.VIDI.HR
te podršku prilikom kretanja u produkcijski rad sa FAROS-om. Jedan od uspješnijih
RIS-ovih projekata u zadnje vrijeme bila je
implementacija FAROS-a u Gradsku plinaru
Zagreb - Opskrba d.o.o. gdje je najzahtjevniji
dio projekta bila implementacija podsustava
za naplatu (billing), te je pokriven vrlo složen
sustav za obračun i naplatu prirodnog plina.
Aplikacija FAROS je na tržištu od 2008. godine i vlastiti je proizvod softverske tvrtke RIS.
Veliki broj ljudi garantira veliku sigurnost
uspješne implementacije, te budućeg razvoja i
održavanja aplikacije.
Moduli unutar aplikacije
Aplikacija FAROS sadrži slijedeće module: Upravljanje
financijama i računovodstvo, Upravljanje komercijalnim
poslovanjem (nabava i prodaja), Upravljanje skladišnim
poslovanjem, Upravljanje kadrovima i obračun plaće,
Upravljanje dugotrajnom imovinom, Sustav naplate
(Billing), Upravljanje najmom, Upravljanje radnim
nalozima, Upravljanje dokumentacijom i pisarnica,
Upravljanje poslovnim izvješćivanjem.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
8 213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content