close

Enter

Log in using OpenID

BIBLIOBUS - POKRETNA KNJIŢNICA U

embedDownload
BIBLIOBUS - POKRETNA KNJIŢNICA U NOVOM VIRJU
U četvrtak, 23. siječnja 2014. mještani Općine Novo Virje po prvi put su imali priliku
posuditi knjige u "pokretnoj knjiţnici" - bibliobusu Knjiţnice i čitaonice "Fran Galović"
Koprivnica. Na stajalištima u Medvedički, Drenovici i Crncu bibliobus je tom prilikom
posjetilo 80-tak mještana, djece i odraslih, a posebno su se dolasku "knjiţnice na
kotačima" obradovali najmlađi - polaznici Dječjeg vrtića "Bregunica" i učenici triju
područnih škola. Već kod prve posjete bibliobusu, 68 novoupisanih članova posudilo
je ukupno 126 knjiga, slikovnica, CD-a i DVD-a. Bibliobus će od sada dolaziti na nova
stajališta u Novom Virju svaka dva tjedna, što znači da je sljedeći dolazak u četvrtak,
6. veljače 2014.
U bibliobusu se mogu posuditi knjige različitih žanrova, kako za djecu, tako i za
odrasle - tu su najnoviji, kao i klasični naslovi iz domaće i strane knjiţevnosti, ali i
popularno-znanstvena izdanja iz različitih područja. Veliki je izbor slikovnica te
knjiga za djecu i mlade, a u ponudi su i glazbeni CD-i i filmovi na DVD-u. Svi
zainteresirani mještani pozvani su da i sami posjete bibliobus, učlane se i slobodno
razgledaju njegovu ponudu, te na policama bibliobusa potraţe ono što ih zanima. Za
sve savjete i pitanja na raspolaganju će im biti članovi bibliobusne posade s
dugogodišnjim iskustvom - knjiţničar Mladen Tudić i vozač Ivo Trepotec.
Treba naglasiti da je za sve stanovnike Novoga Virja usluga bibliobusa besplatna, tj.
oni ne trebaju plaćati nikakvu članarinu kod upisa u bibliobus, a za učlanjenje
potrebno je samo predočiti osobni dokument.
Besplatno korištenje bibliobusa za staovnike moguće je stoga što Koprivničkokriževačka županija i Općina Novo Virje, kao i ostalih 15 općina koje koriste
koprivnički bibliobus, iz svojih proračuna sufinanciraju djelovanje pokretne
knjižnice. Time Ţupanija i općine, u suradnji s Knjiţnicom i čitaonicom "Fran
Galović" Koprivnica, nastoje stanovnicima mjesta udaljenih od gradskih središta djeci, mladima, ali i odraslima, a pogovoto starijima koji imaju otežane
mogućnosti samostalnog kretanja i putovanja izvan svog mjesta stanovanja ponuditi što više kvalitetnih kulturnih sadržaja upravo u mjestima gdje ţive.
Općina Novo Virje stoga je također sufinanciranjem bibliobusa odlučila omogućiti i
svojim mještanima lakši dolazak do literature za čitanje i odmor u slobodno vrijeme,
ali i u svrhu cjeloţivotnog učenja, informiranja i dodatnog obrazovanja. Posebno je
bila ţelja Općine da djeci od najranije dobi, kao i mladima, omogući da u vlastitoj
sredini imaju pristup što raznovrsnijim knjigama i drugim izvorima znanja i informacija
radi poticanja i usavršavanja čitanja kao životno važne vještine koja im je
neophodna u njihovom obrazovanju.
RASPORED DOLASKA BIBLIOBUSA NA STAJALIŠTA U NOVOM VIRJU:
(svakog drugog četvrtka od 23.1.2014. nadalje)
 8:00 - 9:00 h
PŠ Medvedička
 9:15 - 10:00 h
DV "Bregunica" Novo Virje
 10:00 - 11:00 h
PŠ Drenovica - Novo Virje
 11:15 - 12:00 h
PŠ Crnec
Novo Virje je inače 16. općina u mreţi stajališta koprivničkog bibliobusa koji 2014.
godine obiljeţava 35. godišnjicu rada Bibliobusne sluţbe i 10. godišnjicu rada
aktualnog bibliobusnog vozila: naime, 13. oţujka 2004., sadašnje vozilo zamijenilo je
stari, prvi koprivnički bibliobus, nabavljen 1979. godine prilikom osnivanja Bibliobusne
sluţbe.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content