close

Enter

Log in using OpenID

ABS - Kia.ba

embedDownload
Ceed HR 2008 00:ED English foreword.qxd
02/27/2008
00:46
Page 1
kia, the company
Sada kad ste postali vlasnik Kia vozila vjerojatno će Vam
postaviti mnogo pitanja o Vašem vozilu i poduzeću Kia, kao, na
primjer, "Što je Kia?", "Tko je Kia?", "Što Kia znači?".
Evo i nekih odgovora. Prvo, Kia je najstariji korejski proizvođač
automobila. Kia zapošljava tisuće radnika usmjerenih na gradnju visoko kvalitetnih vozila po pristupačnim cijenama.
Prvi slog, Ki, u riječi "Kia" znači "izaći u svijet". Drugi slog, a,
znači "Azija", pa riječ Kia znači "izaći iz Azije u svijet".
Uživajte u Vašem vozilu
Ceed HR 2008 00:ED English foreword.qxd
02/27/2008
00:46
Page 2
Predgovor
Hvala što ste odabrali Kia vozilo.
Ukoliko Vam zatreba popravak ili održavanje, sjetite se
da Vaš serviser najbolje poznaje Vaše vozilo. Vaš serviser ima na raspolaganju školovane mehaničare, specijalizirane alate, originalne Kia dijelove i usmjeren je postizanju Vašeg potpunog zadovoljstva.
Budući da kasniji vlasnici Vašeg vozila mogu zatrebati
ove informacije, ovaj priručnik trebali bi ostaviti u vozilu
ukoliko ga prodajete.
Ovaj priručnik uputit će Vas u korištenje i održavanje
Vašeg vozila i navesti sigurnosne informacije o Vašem
vozilu. Kao dodatak ovom priručniku nalazi se informacija o jamstvu.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove priručnike što će
Vam omogućiti ugodno i sigurno korištenje Vašeg vozila.
Kia Motors Corporation svojim Vam mnogobrojnim
modelima nudi veliku mogućnost odabira opreme. Zato
oprema, koja je opisana u ovim uputama i različite
prikazane ilustracije, možda neće odgovarati baš Vašem
automobilu.
i
Podaci i specifikacije u ovim uputama odgovaraju stanju
u trenutku štampanja. Kia Motors pridržava pravo da u
svakom trenutku, bez obavijesti i bilo kakvih obaveza,
izostavi ili promijeni specifikacije ili konstrukciju.
Ukoliko imate nekih pitanja molimo Vas da se obratite
ovlaštenom Kia trgovcu.
Uvjeravamo Vas da je naše zanimanje za Vaše uživanje i
potpuno zadovoljstvo u Vašem KIA vozilu stalno.
© 2007 KIA MOTORS
Sva prava pridržana. Za reproduciranje ili prevođenje u
cijelosti ili djelomično potrebna je pismena suglasnost
Kia Motors Corporation
Ceed HR 2008 00:ED English foreword.qxd
02/27/2008
Sadržaj
00:46
Page 3
Uvod
1
Pogled na vozilo
2
Upoznajte svoje vozilo
3
Vožnja Vašim vozilom
4
Savjeti za vožnju
5
U slučaju teškoća
6
Održavanje
7
Specifikacije
8
Kazalo
9
ii
Ceed HR 2008 01:ED English 1.qxd
02/27/2008
00:45
Page 1
1
Uvod
Kako koristiti ovaj priručnik / 1-2
Razrada vozila / 1-3
Ceed HR 2008 01:ED English 1.qxd
02/27/2008
00:45
Page 2
Uvod
KAKO KORISTITI OVAJ PRIRUČNIK
Naša je želja omogućiti Vam što više
zadovoljstva pri vožnji Vašim
vozilom. Vaš korisnički priručnik
može Vam pomoći na mnogo načina.
Predlažemo Vam da pročitate cijeli
priručnik. Kako bi spriječili smrt ili
ozljede barem pročitajte dijelove
UPOZORENJA i OPREZ koji se
nalaze u cijelom priručniku i lako su
prepoznatljivi svojim posebnim oznakama.
Ilustracije nadopunjuju tekst kako bi
bolje objasnili način na koji ćete uživati u Vašem vozilu. Čitajući Vaš
priručnik možete saznati osobine
Vašeg vozila, važne sigurnosne
informacije i savjete za vožnju u
različitim uvjetima.
1 2
Osnovni izgled priručnika nalazi se u
sadržaju. Dobar početak je proučavanje kazala pojmova; ono sadrži
abecedni popis svih informacija iz
priručnika.
Poglavlja: Ovaj priručnik ima osam
poglavlja i kazalo pojmova. Svako
poglavlje počinje kratkim pregledom
sadržaja kako biste mogli na prvi
pogled vidjeti sadrži li to poglavlje
informaciju koju želite.
U ovom priručniku pronaći ćete
različita UPOZORENJA, OPOMENE
i NAPOMENE. Ova UPOZORENJA,
OPOMENE i NAPOMENE pripremljeni su kako bi povećali Vašu sigurnost i zadovoljstvo Kia vozilima.
Trebali biste pažljivo pročitati i slijediti SVE postupke i preporuke koji se
nalaze u UPOZORENJIMA, OPOMENAMA i NAPOMENAMA.
UPOZORENJE
UPOZORENJA upućuju na situacije koje mogu uzrokovati teže
tjelesne ozljede ili smrt ukoliko
zanemarite upozorenje.
OPREZ
OPREZ upućuje na situacije koje
mogu uzrokovati ozljede, pa čak i
teže, ukoliko zanemarite ovu opo
menu.
]NAPOMENA
NAPOMENE upućuju na situacije
koje mogu uzrokovati oštećenja na
Vašem vozilu ukoliko zanemarite
napomenu.
Ceed HR 2008 01:ED English 1.qxd
02/27/2008
00:45
Page 3
Uvod
RAZRADA VOZILA
Vaše vozilo ne zahtijeva poseban
postupak razrade. Slijedeći nekoliko
osnovnih mjera opreza prvih 1.000
km možete doprinijeti kvalitetnijem
radu, ekonomičnosti i trajnosti Vašeg
vozila.
• Ne opterećujte motor do punoga
kapaciteta.
• Ne vozite predugo istom brzinom.
Mijenjanje brzine potrebno je kako
bi se motor pravilno razradio.
• Izbjegavajte naglo kočenje, osim u
nuždi, kako biste omogućili postupnu, pravilnu i potpunu učinkovitost
kočnica.
• Nemojte startati sa punim gasom.
1 3
Ceed HR 2008 02:ED English 2.qxd
02/27/2008
00:43
Page 1
Pogled na vozilo
Unutarnji izgled / 2-2
Ploča s instrumentima / 2-3
Motor / 2-4
2
Ceed HR 2008 02:ED English 2.qxd
02/27/2008
00:43
Page 2
Pogled na vozilo
UNUTARNJI IZGLED
1. Sklopka vanjskih ogledala
(ukoliko je u opremi)
2. Sklopka električnog upravljanja prozorima (ukoliko je u opremi)
3. Kontrole ventilacije
4. Osvjetljenje ploče s instrumentima
(ukoliko je u opremi)
5. Ploča s instrumentima
6. Sustav održavanja brzine (ukoliko je u
opremi)
7. Upravljač
8. Podešavanje upravljača (ukoliko je u
opremi)
9. Sjedalo
10. Ručica za otvaranje poklopca spremnika za gorivo
11. Papučica kočnice
12. Unutarnje ogledalo
13. Ručica za otvaranje poklopca motora
OED026001/OLD026018
2 2
Ceed HR 2008 02:ED English 2.qxd
02/27/2008
00:43
Page 3
Pogled na vozilo
PLOČA SA INSTRUMENTIMA
1. Zračni jastuk vozača
(ukoliko je u opremi)
2. Sklopka svjetla/pokazivača smjera
3. Ploča s instrumentima
4. Sklopka brisača/ispiranja stakla
5. Kontaktna brava
6. Putno računalo / Zaslon s informacijama
(ukoliko je u opremi)
7. Audio sustav (ukoliko je u opremi)
8. Grijač sjedala (ukoliko je u opremi)
9. Sklopka za paljenje sva četiri pokazivača
smjera
10. Klimatizacijski sustav
11. Ručica mjenjača
12. Električna utičnica
13. Zračni jastuk suvozača (ukoliko je u
opremi)
14. Glavni pretinac
OED028002
2 3
Ceed HR 2008 02:ED English 2.qxd
02/27/2008
00:43
Page 4
Pogled na vozilo
MOTOR
1. Čep otvora za ulijevanje motornog ulja
2. Šipka za provjeru razine motornog ulja
3. Zračni filter
4. Spremnik tekućine kočnica
5. Pretinac s osiguračima
6. Negativni priključak akumulatora
7. Pozitivni priključak akumulatora
8. Čep hladnjaka
9. Šipka za kontrolu razine tekućine
automatskog mjenjača
(ukoliko je u opremi)
10. Spremnik tekućine za ispiranje stakla
11. Spremnik tekućine za hlađenje motora
* The actual engine room in the vehicle may differ from the illustration.
2 4
OED076001
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 1
Ključevi / 3-2
Daljinsko otključavanje / 3-3
Protuprovalni sustav / 3-5
Elektronička blokada motora / 3-7
Brave vrata / 3-8
Prozori / 3-15
Upoznajte svoje vozilo
Sjedala / 3-20
Sigurnosni pojasevi / 3-30
Sustav zračnih jastuka / 3-53
Poklopac motora / 3-77
Poklopac spremnika goriva / 3-79
Ogledala / 3-82
Unutarnje osvjetljenje / 3-86
Pretinci / 3-87
Unutarnja oprema / 3-89
Pomični krov / 3-93
Mreža za prtljagu / 3-98
Mjesta za učvrščivanje krovnih nosača / 3-99
Krovni nosači / 3-100
Antena / 3-101
Pregradna mreža / 3-102
Prekrivač prtljažnika / 3-104
Pretinac u prtljažniku / 3-105
Audio sustav / 3-106
3
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 2
Upoznajte svoje vozilo
KLJUČEVI
Tip A
Tip B
OED036001
Brojčani kod ključa nalazi se na pločici pričvršćenoj na privjesku s ključevima. Ukoliko izgubite svoje ključeve ovaj broj omogućiti će ovlaštenom Kia trgovcu izradu kopije ključeva. Uklonite pločicu i pohranite na
sigurno. Također, zabilježite brojčani
kod i pohranite ga na sigurno (nikako
u vozilu).
3 2
Tip C
OED036001B
Upotreba ključeva
(1) Glavni ključ
Koristi se za paljenje motora, otključavanje/zaključavanje vrata i
otvaranje prtljažnika.
(2) Daljinski upravljač (ukoliko je u
opremi)
Koristi se za otključavanje/zaključavanje vrata i prtljažnika.
UPOZORENJE - Ključ za
paljenje motora
• Opasno je ostaviti djecu u
vozilu ukoliko je ključ u vozilu,
čak i ako ključ nije u kontaktnoj bravi. Djeca oponašaju
odrasle i mogli bi staviti ključ
u kontaktnu bravu. Ključ može
omogućiti djeci uključivanje
električnih podizača prozora i
drugih prekidača ili čak pokretanje vozila što može uzrokovati teške ozljede ili smrt.
Nikada ne ostavljajte ključ u
vozilu u kojem se nalaze djeca
bez nadzora.
• Koristite samo originalne ključeve za paljenje. Ključevi koji
nisu originalni KIA proizvod
mogli bi ostati u START položaju umjesto povratka u ON
položaj. U tom će slučaju elektropokretač nastaviti raditi što
može uzrokovati oštećenje ili
čak požar.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 3
Upoznajte svoje vozilo
DALJINSKO OTKLJUČAVANJE (UKOLIKO JE U OPREMI)
Tip A
Tip B
Nakon otvaranja poklopca prtljažnika kada su sva vrata zaključana
poklopac prtljažnika će se
automatski zaključati pri zatvaranju.
OPREZ
Daljinski upravljač držite dalje
od vode i tekućina. Oštećenja
uzrokovana dodirom s vodom ili
tekućinom nisu pokrivena jamstvom.
]NAPOMENA
OED036002/OED037002
(1) Zaključavanje ( )
Pritiskom na ovu tipku zaključavaju se sva vrata.
(2) Otključavanje (
)
Ukoliko pritisnete ovu tipku vrata
će se otključati.
Nakon otpuštanja tipke sva vrata
će se automatski zaključati ukoliko ih ne otvorite unutar 30
sekundi.
(3) Otključavanje prtljažnika (ukoliko je u opremi)
Pritiskom na ovu tipku poklopac
prtljažnika će se otključati i ostati će
otključan 30 sekundi ako su sva
vrata zaključana.
Daljinsko otključavanje ne radi
ukoliko:
- se ključ za paljenje nalazi u kontaktnoj bravi,
- ste udaljeni više od 30m od vozila,
- je baterija upravljača slaba,
- druga vozila blokiraju signal,
- je vrijeme iznimno hladno,
- je daljinski upravljač u blizini
radio odašiljaču kao što je radio
stanica ili aerodrom koji mogu
ometati normalan rad upravljača.
Ukoliko daljinski upravljač ne radi
ispravno zatvorite vrata ključem za
paljenje. Ukoliko imate problema sa
sustavom za daljinsko otključavanje
obratite se ovlaštenom KIA serviseru.
Udaljenost s koje daljinski upravljač
ispravno radi ovisi o uvjetima u kojima ga upotrebljavate. Na primjer,
ukoliko je vozilo parkirano u blizini
policijske stanice, radio postaja, vojnih objekata, aerodroma ili odašiljača udaljenost se smanjuje.
3 3
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 4
Upoznajte svoje vozilo
Tip A
OED036003
Tip B
2. Umetnite tanak predmet u prorez i
oprezno uklonite poklopac daljinskog upravljača. (2).
3. Uklonite poklopac baterije (3)
(samo tip A).
4. Zamijenite staru bateriju novom.
Prilikom izmjene pripazite da “+”
oznaka bude okrenuta prema
gore.
5. Sklopite upravljač obrnutim redoslijedom.
OPREZ
OED037003
Zamjena baterije
Daljinski upravljač koristi 3 voltnu litijsku bateriju koja obično traje nekoliko godina. Kada morate zamijeniti
bateriju slijedite ove upute:
1. Križnim odvijačem uklonite vijak
(1) (samo tip A).
3 4
Daljinski upravljač napravljen je
kako bi radio više godina, ali
može se pokvariti ukoliko dođe
u dodir s vlagom ili statičkim
elektricitetom. Ukoliko niste
sigurni kako koristiti daljinski
upravljač ili kako zamijeniti
bateriju obratite se ovlaštenom
Kia serviseru.
Ukoliko Vam je potreban zamjenski
daljinski upravljač obratite se ovlaštenom Kia serviseru.
OPREZ
• Upotreba pogrešne baterije
može uzrokovati neispravan
rad daljinskog upravljača.
Obavezno koristite odgovarajuće baterije.
• Kako biste izbjegli oštećenje
daljinskog upravljača, nemojte ga bacati, smočiti ili ga izložiti vrućini ili sunčevoj svjetlosti.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 5
Upoznajte svoje vozilo
PROTUPROVALNI ALARM (UKOLIKO JE U OPREMI)
Paljenje sustava
Alarm
aktiviran
Alarm
ugašen
Alarm
upaljen
Protuprovalni sustav ne radi kada je
ključ u kontaktnoj bravi
Ukoliko ste vrata zaključali daljinskim
upravljačem i otključajte ih daljinskim
upravljačem.
Kada je kontaktna brava u “LOCK”
položaju i ključ nije u bravi sustav će
se upaliti i sva četiri pokazivača
smjera će jednom zasvijetliti kada
nastupe slijedeći uvjeti:
• vrata i prtljažnik su zaključani daljinskim upravljačem,
• Ukoliko vrata ili prtljažnik ne
otvorite unutar 30 sekundi nakon
otključavanja daljinskim upravljačem sva vrata će se zaključati i
alarm će se aktivirati.
OPREZ
Kada zaključavate vozilo provjerite da li su pokazivači smjera
jednom zasvjetlili što označava
paljenje alarmnog sustava. Ukoliko pokazivači smjera ne zasvjetle alarm se neće aktivirati u
slučaju provale u vozilo jer sustav nije upaljen. U tom slučaju
obratite se ovlaštenom Kia
serviseru.
]NAPOMENA
Ne aktivirajte sustav dok su putnici
u vozilu jer bi se sustav mogao upaliti ukoliko pokušaju izaći iz vozila.
Ukoliko otvorite bilo koja vrata (ili
poklopac prtljažnika/motora) unutar 30 sekundi nakon paljenja alarma, sustav će se ugasiti.
3 5
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 6
Upoznajte svoje vozilo
Paljenje sustava
Isključivanje sustava
Sustav će se upaliti kada:
• Bilo koja vrata otvorite bez daljinskog upravljača.
• Otvorite poklopac motora.
Upaljeni alarm će se ugasiti kada:
• Pritisnete “
” tipku na daljinskom upravljaču.
Nakon pritiska tipke za otključavanje morate otvoriti vrata unutar 30
sekundi inače će se vrata zaključati i alarm će se aktivirati.
• Kada je ključ u kontaktnoj bravi u
ON položaju.
Alarm će se oglasiti i sva četiri pokazivača smjera paliti će se i gasiti u
trajanju od 30 sekundi.
Alarm će se isključiti kada:
• Pritisnete tipke za zaključavanje
( ) ili otključavanje (
) na
daljinskom upravljaču.
• Se ključ nalazi u kontaktnoj bravi u
ON položaju dulje od 30 sekundi.
• Upalite motor okretanjem ključa u
kontaktnoj bravi.
]NAPOMENA
Ukoliko je ključ u kontaktnoj bravi
daljinski upravljač neće raditi. Izbjegavajte pokušaje paljenja motora dok je alarm aktiviran.
3 6
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 7
Upoznajte svoje vozilo
ELEKTRONIČKA BLOKADA MOTORA (UKOLIKO JE U OPREMI)
Vaše vozilo opremljeno je elektroničkom blokadom motora koja umanjuje opasnost neovlaštene uporabe
vozila.
Vaš sustav elektroničke blokade motora sastoji se od transpondera
smještenog u ključu za paljenje i
elektroničkih uređaja u vozilu.
Kada umetnete ključ u kontakt bravu
i okrenete ga u ON položaj sustav
provjerava ispravnost ključa.
Ukoliko je ključ ispravan motor se
pali.
Ukoliko ključ nije ispravan motor se
neće upaliti.
Deaktiviranje sustava elektroničke
blokade motora:
Umetnite ključ za paljenje u kontaktnu bravu i okrenite ga u ON položaj.
Aktiviranje sustava elektroničke
blokade motora:
Okrenite ključ za paljenje u OFF
položaj. U ovom slučaju, ako netko
pokuša krenuti bez originalnog
ključa, neće biti u mogućnosti pokrenuti motor.
]NAPOMENA
Kada pokrećete motor nemojte
koristiti ključ kada postoji drugi
ključ vozila u blizini.
U suprotnom se motor možda neće
upaliti ili će se ubrzo ugasiti. Držite
ključeve odvojeno kako ne bi došlo
do kvara.
OPREZ
Ne stavljajte metalne predmete
blizu ključa ili kontaktne brave.
Motor se možda neće upaliti jer
metalni predmeti ometaju odašiljanje signala transpondera.
OPREZ
Transponder koji se nalazi u
Vašem ključu vrlo je važan dio
sustava elektroničke blokade
motora. Napravljen je kako bi
radio godinama, ipak, izbjegavajte dodir s vlagom i statičkim elektricitetom jer može
doći do kvara.
OPREZ
Nemojte vlastoručno mijenjati ili
prilagođavati sustav elektroničke blokade motora. To može
uzrokovati neispravnost sustava.
Šteta nastala nestručnom promjenom neće biti pokrivena jamstvom.
3 7
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 8
Upoznajte svoje vozilo
BRAVE VRATA
Zaključaj
Otključaj
OED036006
Rukovanje bravom izvan
vozila
• Okrenite ključ ulijevo kako bi zaključali ili udesno kako bi otključali
vrata.
• Vrata također možete otključati i
zaključati pomoću daljinskog upravljača.
3 8
• Kada ste otključali vrata možete ih
otvoriti povlačenjem ručice.
• Kada zatvarate vrata gurnite ih
rukom. Provjerite jeste li sasvim
zatvorili vrata.
• Kada prednja vrata zaključate ili
otključate ključem sva vrata automatski se zaključavaju ili otključavaju.
OPREZ
Uvijek uklonite ključ iz kontakt
brave, aktivirajte ručnu kočnicu,
zatvorite sve prozore i zaključajte sva vrata kada ostavljate
vozilo bez nadzora.
]NAPOMENA
Ukoliko ključem ili prekidačem
zaključate/otključate vrata više puta
u kratkom vremenskom razmaku,
sustav će privremeno prestati raditi
kako bi se spriječila mogućnost
kvara.
Lock
OED036094
U slučaju teškoća
Ukoliko električne brave ne rade
ispravno vrata možete zaključati
samo umetanjem ključa u bravu za
nuždu na slijedeći način:
1. Otvorite vrata.
2. Umetnite ključ u bravu za nuždu i
okrenite ga prema stražnjem kraju
vozila.
3. Zatvorite vrata.
Poklopac prtljažnika će se zaključati.
U slučaju da električne brave ne
rade poklopac prtljažnika se neće
zaključati kada ga zatvorite.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 9
Upoznajte svoje vozilo
• Ukoliko ponovno pritisnete sklopku
sva vrata će se otključati a žaruljica će se ugasiti.
OED036008
Rukovanje bravom iz
unutrašnjosti vozila
Ručica vrata
• Vrata vozača
Ukoliko ručicu povučete kada su
vrata zaključana ona će se
otključati i otvoriti.
• Vrata suvozača
Ukoliko ručicu jednom povučete
kada su vrata zaključana ona će se
otključati.
Ukoliko ručicu povučete dva puta
vrata će se otvoriti.
OED036007
Sklopka centralnog zaključavanja
• Pritiskom na sklopku sva vrata će
se zaključati a indikatorska žaruljica na sklopki će se upaliti.
Ukoliko su bilo koja vrata otvorena
kada pritisnete sklopku vrata se
neće zaključati.
• Ukoliko neka vrata otključate indikatorska žaruljica na sklopki će
treptati. Ukoliko u tom trenutku pritisnete sklopku sva vrata će se
zaključati.
3 9
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 10
Upoznajte svoje vozilo
Super lock sustav
(ukoliko je u opremi)
Ukoliko ključ okrenete u “LOCK”
položaj ili pritisnete “LOCK” tipku na
daljinskom upravljaču kako bi
zaključali vrata, zaključana vrata
možete otključati samo ključem ili
daljinskim upravljačem.
Ovaj sustav ugrađen je kako bi onemogućio potencijalnim provalnicima
otvaranje vrata.
UPOZORENJE
Ne zaključavajte vrata ovim sustavom ukoliko se netko nalazi u
vozilu. Putnici u vozilu ne mogu
otključati vrata ručicom ili
sklopkom. Ukoliko su vrata zaključana daljinskim upravljačem
samo ih daljinskim upravljačem
možete i otključati.
3 10
UPOZORENJE
• Vrata bi uvijek morala biti potpuno zatvorena i zaključana
dok je vozilo u pokretu kako bi
se spriječilo slučajno otvaranje vrata.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata i provjerite nailaze
li vozila, bicikli ili pješaci prije
otvaranja vrata kako ne bi
došlo do ozljeđivanja ili oštećenja.
UPOZORENJE
Uvijek uklonite ključ iz kontakt
brave, aktivirajte ručnu kočnicu,
zatvorite sve prozore i zaključajte sva vrata kada ostavljate
vozilo bez nadzora.
UPOZORENJE - Djeca
bez nadzora
Zatvoreno vozilo može se jako
zagrijati i uzrokovati smrt ili
teške ozljede djeci ili životinjama koje ne mogu izaći iz vozila.
Nadalje, djeca mogu dirati stvari
koje ne bi smjeli što može uzrokovati ozljede. Nikada ne ostavljajte djecu i životinje u vozilu
bez nadzora.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 11
Upoznajte svoje vozilo
Senzor za otključavanje u
slučaju sudara
Sva vrata će se otključati ukoliko
senzor osjeti udarac dok je kontaktna brava u ON položaju.
Vrata se neće otključati ukoliko
postoji problem u mehaničkom djelu
sustava brava vrata.
Senzor brzine na bravama
vrata
Kada se vozilo kreće brzinom većom
od 40 km/h dulje od 1 sekunde sva
vrata će se zaključati. Ukoliko ne
želite imati aktiviranu ovu funkciju
obratite se ovlaštenom Kia serviseru.
OED036009
Osigurač stražnjih vrata
2. Gurnite osigurač koji se nalazi na
stražnjem rubu vrata u zaključani
položaj. Kada je osigurač u zaključanom položaju ( ) stražnja vrata ne možete otvoriti iznutra.
3. Zatvorite stražnja vrata.
4. Kako bi otvorili stražnja vrata povucite ručicu sa vanjske strane
vozila (1).
Iako su vrata otključana, stražnja
vrata nećete moći otvoriti ručicom u
unutrašnjosti vozila (2) ukoliko osigurač nije u otključanom položaju (
).
Osigurač spriječava djecu u slučajnom otvaranju stražnjih vrata iz unutrašnjosti vozila. Trebali bi ga koristiti uvijek kada se djeca nalaze u vozilu.
1. Otvorite stražnja vrata.
3 11
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 12
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE - Brave
stražnjih vrata
Ukoliko djeca slučajno otvore
zadnja vrata dok je vozilou
pokretu mogli bi pasti iz vozila i
smrtno stradati ili biti teško ozlijeđena. Kako bi spriječili djecu u
otvaranju zadnjih vrata iz
unutrašnjosti vozila osigurači
zadnjih vrata trebali bi biti
aktivirani uvijek kada se djeca
nalaze u vozilu.
OPREZ
Ne stavljajte teške predmete na
policu u prtljažniku jer se može
oštetiti.
UPOZORENJE
OED036010
Poklopac prtljažnika
Otvaranje poklopca prtljažnika
• Poklopac prtljažnika možete otključati (ali ne i otvoriti) sklopkom za
centralno zaključavanje.
• Ukoliko je otključan, poklopac prtljažnika možete otvoriti pritiskom na
ručicu (1) i podizanjem poklopca.
3 12
• Ne stavljajte predmete na policu u prtljažniku jer u slučaju
naglog kočenja ili sudara
mogu nekoga udariti.
• Pripazite na rub police prilikom
upotrebe prtljažnika kako se
ne bi ozlijedili.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 13
Upoznajte svoje vozilo
Ukoliko se netko slučajno zaključa u
prtljažniku upotrebom ove ručice
može otvoriti poklopac prtljažnika.
Tip A
UPOZORENJE
OED036011
Tip B
• Upoznajte se s upotrebom ručice za otvaranje prtljažnika u
slučaju nužde kako bi ju mogli
iskoristiti ako Vam zatreba.
• Nitko se ne smije nalaziti u
prtljažniku u bilo koje vrijeme.
Prostor prtljažnika vrlo je opasan u slučaju sudara.
• Ručicu koristite samo u slučaju nužde. Budite iznimno oprezni za vrijeme vožnje.
OED036074
Osvjetljenje prtljažnika (ukoliko je
u opremi)
Svjetlo u prtljažniku pali se kada
otvorite poklopac prtljažnika i ostaje
upaljeno dok ga ne zatvorite.
]NAPOMENA
OED037011L
Otvaranje prtljažnika u slučaju
nužde
U prtljažniku se nalazi ručica za
otvaranje poklopca prtljažnika u slučaju nužde.
Provjerite jeste li sasvim zatvorili
prtljažnik. Ukoliko prtljažnik ostane otvoren dok motor ne radi akumulator bi se mogao isprazniti zbog
upaljenog svjetla.
3 13
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 14
Upoznajte svoje vozilo
]NAPOMENA
• Za hladna i vlažna vremena brave
vrata mogle bi se zalediti.
• Kada je vozilo podignuto dizalicom radi zamjene kotača nemojte
koristiti poklopac prtljažnika jer
se možda neće pravilno zatvoriti.
UPOZORENJE Poklopac prtljažnika
Pripazite kako ne bi nekoga
udarili poklopcem prtljažnika
prilikom njegovog podizanja.
3 14
OPREZ
Provjerite jeste li pravilno zatvorili poklopac prtljažnika. Ukoliko
poklopac prtljažnika nije pravilno zatvoren mogao bi se oštetiti za vrijeme vožnje.
UPOZORENJE - Ispušni
plinovi
Ukoliko vozite s otvorenim
poklopcem prtljažnika u vozilo
će ulaziti otrovni ispušni plinovi
koji mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt.
Ukoliko morate voziti s otvorenim prtljažnikom otvorite sve
prozore te upalite ventilaciju
kako bi svjež zrak mogao ulaziti
u vozilo.
UPOZORENJE Prtljažnik
Putnici se ne smiju nalaziti u
prtljažniku za vrijeme vožnje jer
tamo nema sigurnosnih pojaseva. Putnici uvijek moraju biti vezani sigurnosnim pojasevima za
vrijeme vožnje.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 15
Upoznajte svoje vozilo
PROZORI
Električno podizanje prozora
(ukoliko je u opremi)
Tip A
Tip B
Tip C
OED036012
(1) Sklopka za električno podizanje
prozora na vozačevim vratima
(2) Sklopka za električno podizanje i
spuštanje prozora na suvozačevim vratima
(3) Sklopka za električno podizanje
prozora na lijevim stražnjim vratima (ukoliko je u opremi)
(4) Sklopka za električno podizanje
prozora na desnim stražnjim vratima (ukoliko je u opremi)
(5) Otvaranje i zatvaranje prozora
(6) Automatsko upravljanje prozorima
(ukoliko je u opremi)
(7) Sklopka za onemogućavanje
električnog upravljanja prozorima
• Vremensko ograničenje podizanja prozora*
Električno podizanje prozora radi
otprilike 30 sekundi nakon što je
ključ uklonjen iz kontaktne brave.
Ukoliko su prednja vrata otvorena
podizanje prozora neće raditi čak ni
30 sekundi nakon što je ključ uklonjen iz kontaktne brave.
3 15
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 16
Upoznajte svoje vozilo
Električno podizanje prozora
(ukoliko je u opremi)
Ključ u kontakt bravi mora biti
okrenut u ON položaj kako bi električni podizači radili. Sva vrata imaju
sklopke za podizanje prozora na tim
vratima. Vozač ima sklopku koja
može onemogućiti rad sklopki ostalih
prozora.
Ukoliko osjetite zanošenje vozila uzrokovano udarima vjetra s otvorenim
prozorom na jednoj strani, malo
otvorite prozor na suprotnoj strani
vozila kako biste smanjili utjecaj vjetra.
3 16
OPREZ
• Kako biste spriječili kvar na
sustavu za električno podizanje prozora i osigurali duži vijek trajanja osigurača nikada
nemojte otvarati ili zatvarati
više prozora istovremeno.
• Nikada ne koristite istovremeno sklopku vozača i sklopku
na vratima istovremeno kako
ne bi došlo do kvara.
UPOZORENJE
• Uvijek provjerite kako biste
bili sigurni da ruke i drugi
predmeti ne ometaju podizanje prozora.
• Ne dozvolite djeci igru sa
sklopkama za električno podizanje prozora. Sklopku vozača
za onemogućavanje električnog podizanja prozora držite
u LOCK (pritisnutom) položaju
kako se djeca ne bi teško ozlijedila.
• Ne gurajte glavu ili ruke kroz
prozor za vrijeme vožnje.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 17
Upoznajte svoje vozilo
Tip A
Tip B
Tip C
OED036084
OED036085
OED036086
Otvaranje i zatvaranje prozora
Tip A
Na vratima vozača nalazi se glavna
sklopka kojom se može upravljati
svim prozorima. Kako bi otvorili ili zatvorili neki prozor pritisnite (5) odnosno povucite (5) prednji dio odgovarajuće sklopke.
Tip B - Automatsko spuštanje prozora (prozor vozača, ukoliko je
u opremi)
Pritisak sklopke u drugi pritisnuti
položaj (6) sasvim će spustiti prozor.
Ukoliko želite zaustaviti spuštanje
prozora povucite sklopku u obrnutom
smjeru od smjera kretanja prozora.
Tip C - Automatsko spuštanje/podizanje prozora
Pritisak sklopke u drugi pritisnuti
položaj (6) sasvim će spustiti/podignuti prozor. Ukoliko želite zaustaviti spuštanje prozora povucite
sklopku u obrnutom smjeru od smjera kretanja prozora.
3 17
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 18
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
OED036087
Automatsko spuštanje prozora (kada
se prozor zatvara automatskim podizanjem)
Ukoliko nekakav predmet ometa podizanje prozora prozor će se automatski zaustaviti a zatim i spustiti
otprilike 30cm kako bi mogli ukloniti
predmet.
3 18
• Funkcija automatskog spuštanja prozora raditi će samo kada
prozor pokušate zatvoriti funkcijom automatskog podizanja
stakla. Ova funkcija neće raditi
ukoliko prozor podižete prvim
pritisnutim položajem (5) sklopke. Uvijek provjerite da li kakav
predmet ili dio tijela ometa podizanje prozora.
• Ukoliko podizanje prozora ometa predmeta tanji od 4 mm ova
funkcija možda neće moći
detektirati otpor podizanju prozora. Zbog toga uvijek provjerite ometa li nešto podizanje prozora.
Ukoliko ova funkcija ne radi ispravno
trebali bi je vratiti na tvorničke postavke na slijedeći način:
1. Ključ u kontaktnoj bravi okrenite u
ON položaj.
2. Zatvorite sve prozore i nastavite
povlačiti sklopku prema gore u trajanju od 0.5 sekunde nakon što je
prozor zatvoren.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 19
Upoznajte svoje vozilo
OED036013
Onemogućavanje podizanja prozora
(ukoliko je u opremi)
• Vozač može onemogućiti podizanje prozora na putničkim vratima
straga pritiskom sklopke u LOCK
položaj (prekidač je pritisnut).
• Kada je sklopka za onemogućavanje podizanja prozora na putničkim
vratima pritisnut te prozore ne
može podići ni vozač svojim glavnim kontrolama.
OED036088
Ručno upravljanje prozorima
(ukoliko je u opremi)
Koristite ručicu kako bi spustili ili podignuli prozor.
3 19
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 20
Upoznajte svoje vozilo
SJEDALA
Sjedalo vozača
(1) Pomicanje sjedala
naprijed/natrag
(2) Podešavanje nagiba naslona
sjedala
(3) Podešavanje visine sjedala*
(4) Grijač sjedala*
(5) Lumbalna podrška*
(6) Podešavanje naslona za glavu
Sjedalo suvozača
(7) Pomicanje sjedala
naprijed/natrag
(8) Podešavanje nagiba naslona
sjedala
(9) Grijač sjedala*
(10) Lumbalna podrška*
(11) Podešavanje naslona za glavu
Stražnja sjedala
(12) Preklapanje naslona sjedala
(13) Naslon za ruke*
(14) Podešavanje naslona za glavu
*ukoliko je u opremi
OED036014
3 20
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 21
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
• Ne stavljajte ništa ispod prednjih sjedala. Nepričvršćeni
predmeti mogu ometati mehanizam za pomicanje sjedala ili
se mogu otkotrljati. Predmeti
koji se kotrljaju ispod nogu
vozača mogu ometati pritiskanje kočnice, spojke ili gasa
što može uzrokovati ozbiljnu
nezgodu.
• Nikada ne ostavljajte djecu u
vozilu bez nadzora.
UPOZORENJE - Sjedalo
vozača
• Nikada ne prilagođavajte sjedalo vozača za vrijeme vožnje.
To može uzrokovati gubitak
kontrole nad vozilom i teške
ozlijede ili smrt.
• Ne dozvolite da bilo što ometa
normalan položaj naslona sjedala. Takva smetnja može
spriječiti zaključavanje naslona što može uzrokovati tešku
ozljedu ili smrt u slučaju
naglog kočenja ili sudara.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Uvijek vozite s naslonom sjedala u normalnom, uspravnom položaju i sigurnosnim
pojasom udobno smještenim
nisko preko kukova. Takav
položaj pruža najveću zaštitu
u slučaju sudara.
• Kako biste izbjegli nepotrebne
ozljede zračnim jastukom uvijek sjedite udaljeni najmanje
250mm od upravljača.
3 21
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 22
Upoznajte svoje vozilo
Namjestite sjedalo prije vožnje i
provjerite je li pravilno zaključano
tako da ga pokušate pomaknuti bez
upotrebe ručice. Ukoliko se sjedalo
može pomaknuti tada nije pravilno
zaključano.
OED036015
Podešavanje prednjih sjedala
Pomicanje sjedala naprijed/
natrag
Kako bi pomaknuli sjedalo naprijed ili
natrag:
1. Povucite ručicu koja se nalazi
ispod sjedala sa prednje strane i
držite ju.
2. Pomaknite sjedalo u željeni položaj.
3. Otpustite ručicu i provjerite da li je
sjedalo pravilno zaključano u
odabranom položaju.
3 22
OED036016
Podešavanje visine sjedala vozača (ukoliko je u opremi)
Povucite sklopku prema gore kako bi
podignuli sjedalo.
Gurnite sklopku prema dolje kako bi
spustili sjedalo.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 23
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
OED036017
Podešavanje nagiba naslona
sjedala
Kako bi podesili nagib naslona sjedala pomaknite sklopku prema naprijed ili prema natrag dok naslon ne
dosegne željeni nagib.
Kako biste smanjili rizik otklizavanja ispod sigurnosnog pojasa
u području bokova/ramena i
eventualno pretrpjeli tešku ozljedu ili smrt u slučaju sudara,
ne koristite naslon prednjeg sjedala u položenom položaju za
vrijeme vožnje. Ukoliko je sjedalo položeno putnikov kuk
mogao bi skliznuti ispod sigurnosnog pojasa u slučaju sudara. Držite naslone sjedala u
udobnom i uspravnom položaju
za vrijeme vožnje.
OED036018
Lumbalna podrška (ukoliko je u
opremi)
Lumbalnu podršku možete podesiti
ručicom koja se nalazi na bočnoj
strani naslona sjedala.
Pomicanjem ručice prema naprijed
povećavate lumbalnu podršku a
pomicanjem ručice prema natrag je
smanjujete.
3 23
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 24
Upoznajte svoje vozilo
]NAPOMENA
OED036019
Grijač sjedala (ukoliko je u opremi)
Prednja sjedala mogu se pojedinačno grijati kada je ključ u kontaktnoj
bravi u ON položaju. Svakim pritiskom na sklopku grijača odabire se
druga temperatura. Kako bi ugasili
grijač držite sklopku pritisnutom dok
se žaruljica na sklopki ne ugasi.
3 24
• Ukoliko grijači sjedala ne rade
kada je vanjska temperatura niža
od 21 °C obratite se ovlaštenom
Kia serviseru.
• Kada čistite sjedala nemojte koristiti organska otapala kao što su
razrjeđivač, benzen, alkohol ili
benzin jer njima možete oštetiti
površinu grijača ili sjedala.
• Kako bi spriječili pregrijavanje
grijača sjedala ne stavljajte prekrivače ili jastuke na sjedala dok
je grijač upaljen.
• Ne stavljajte teške ili oštre predmete na sjedala jer mogu oštetiti
grijače.
UPOZORENJE
Putnici moraju biti iznimno
oprezni prilikom grijanja sjedala
kako ne bi pretrpjeli opekotine.
Slijedeći putnici bi trebali biti
iznimno oprezni:
1. Djeca, starije osobe, invalidi
ili bolesnici otpušteni iz bolnice
2. Osobe osjetljive kože
3. Izmorene osobe
4. Osobe pod utjecajem alkohola ili droga
5. Osobe pod utjecajem lijekova
koji mogu uzrokovati pospanost (lijekovi za smirenje i
sl.)
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 25
Upoznajte svoje vozilo
OED036072
OED036073
HNF2041-1
Podešavanje naslona za glavu
Podešavanje visine
Osim što pružaju udobnost nasloni
za glavu također štite vrat i glavu u
slučaju nezgode.
Uklanjanje
Kako bi uklonili naslon za glavu
podignite ga do kraja i pritisnite
gumb za oslobađanje (1) dok ga
povlačite prema gore (2).
Ukoliko je vozilo opremljeno aktivnim
naslonom za glavu njega ne možete
ukloniti.
Aktivni nasloni za glavu (ukoliko su u
opremi)
Aktivni nasloni za glavu napravljeni
su kako bi se pomicali naprijed i
natrag u slučaju udarca što sprječava pomicanje glave prema natrag te
sprječava ozljede vrata.
Kako bi podigli naslon za glavu
povucite ga prema gore u željeni
položaj (1). Kako bi spustili naslon
pritisnite i držite gumb za oslobađanje (2) na nosaču naslona i namjestite ga u željeni položaj (3). Za
najbolju zaštitu namjestite naslon
tako da je njegova sredina u visini
Vaših ušiju. Također namjestite
naslon tako da je njegova udaljenost
od Vaše glave veličine šake.
UPOZORENJE
Ne upravljajte vozilom bez naslona za glavu ili ukoliko su oni u
krivom položaju.
Ne pokušavajte namjestiti naslon za glavu tijekom vožnje.
3 25
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 26
Upoznajte svoje vozilo
Stražnje sjedalo
Preklapanje stražnjih sjedala
Stražnja sjedala možete preklopiti
prema naprijed kako bi dobili više
prostora u prtljažnom prostoru.
• Kako bi preklopili naslone sjedala
povucite ručicu i zatim preklopite
sjedalo prema naprijed i dolje.
• Kako bi podigli naslon sjedala
podignite ga i snažno gurnite dok
se ne zaključa u pravilnom položaju.
• Kada vratite naslone stražnjih sjedala vratite i sigurnosne pojaseve
na njihovo mjesto kako bi bili
spremni za upotrebu.
3 26
OED036023
OED036025
OED036024
OED036026
1. Podignite prednju stranu jastuka
sjedala (1).
2. Podignite stražnju stranu jastuka
sjedala (2).
3. Pomaknite jastuk sjedala dok se
ne zaključa (3).
4. Uklonite jastuk za glavu (4).
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 27
Upoznajte svoje vozilo
OED036027
Kako bi uspravili naslone se:
1. Uklonite naslone za glavu.
2. Lagano gurajući jastuk sjedala
prema naprijed podignite i gurnite
naslon sjedala snažno unatrag
dok se ne zaključa u mjestu.
3. Vratite naslone za glavu na njihovo mjesto.
4. Pomaknite i snažno gurnite jastuk
sjedala prema dolje u njihov normalan položaj.
5. Provjerite sigurnosne pojaseve i
kopče stražnjih sjedala.
OPREZ
• Kada uspravljate naslone sjedala vratite i sigurnosne pojaseve na njihovo mjesto.
• Ne uklanjajte tepihe iz vozila
jer ispušni sustav jako zagrijava dno vozila.
UPOZORENJE - Prtljaga
Prtljagu uvijek pravilno učvrstite kako bi spriječili njeno
pomicanje u slučaju sudara što
može uzrokovati ozljede.
OED036028
5. Povucite ručicu (5).
6. Preklopite sjedalo prema naprijed
i prema dolje (6).
7. Umetnite nosače naslona za
glavu u otvore na naslonu sjedala
(7).
3 27
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 28
Upoznajte svoje vozilo
OPREZ
• Prilikom utovara ili istovara
prtljage uvijek ugasite motor, i
aktivirajte parkirnu kočnicu
kako se vozilo ne bi slučajno
pokrenulo.
• Budite oprezni prilikom utovara ili istovara prtljage na stražnja sjedala kako ne bi oštetili
unutrašnjost vozila.
• Kada utovarujete prtljagu na
stražnje sjedalo provjerite da
li je ona pravilno učvršćena
kako se ne bi pomicala za vrijeme vožnje. Neučvršćena
prtljaga u kabini vozila može
uzrokovati ozljede ili oštećenje unutrašnjosti vozila.
3 28
OED036089
OED036030
Naslon za ruke (ukoliko je u opremi)
Naslon za ruke nalazi se u sredini
stražnjeg sjedala. Povucite naslon
za ruke prema dolje kako bi bio spreman za upotrebu.
Podešavanje naslona za glavu
Podešavanje visine
Kako bi podigli naslon za glavu
povucite ga prema gore u željeni
položaj (1). Kako bi spustili naslon
pritisnite i držite gumb za oslobađanje (2) na nosaču naslona i namjestite ga u željeni položaj (3).
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 29
Upoznajte svoje vozilo
OED036031
Uklanjanje
Kako bi uklonili naslon za glavu
podignite ga do kraja i pritisnite
gumb za oslobađanje (1) dok ga
povlačite prema gore (2).
UPOZORENJE
OED038015-1
Ulazak na stražnje sjedalo
(3 vrata, ukoliko je u opremi)
Prije ulaska
1. Podignite ručicu i preklopite
naslon sjedala prema naprijed.
2. Gurnite cijelo sjedalo prema naprijed.
OED038015-2
Nakon ulaska na sjedalo
3. Gurnite naslon prednjeg sjedala u
uspravan položaj dok ne zaćujete
“klik” zvuk.
4. PČodesite željeni položaj prednjeg sjedala.
Ne upravljajte vozilom bez naslona za glavu ili ukoliko su oni u
krivom položaju.
3 29
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 30
Upoznajte svoje vozilo
SIGURNOSNI POJASEVI
OMG035300
Zatezači sigurnosnih pojaseva
(ukoliko su u opremi)
Vaše vozilo opremljeno je zatezačima sigurnosnih pojaseva za vozača i
suvozača. Svrha zatezača je osigurati čvršći kontakt sigurnosnih pojaseva i tijela putnika u određenim
frontalnim sudarima. Zatezači sigurnosnih pojaseva mogu se aktivirati
sami ili zajedno sa zračnim jastucima
kada je frontalni sudar dovoljno jak
3 30
Kada se vozilo naglo zaustavi ili se
putnik naglo nagne prema naprijed
sigurnosni pojas će se zaključati. Pri
određenim frontalnim sudarima
zatezači sigurnosnih pojaseva mogu
se aktivirati kako bi osigurali čvršće
prianjanje pojasa uz tijelo putnika.
Ukoliko sustav osjeti da je zategnutost sigurnosnog pojasa prevelika u
slučaju aktiviranja zatezača sigurnosnih pojaseva pritisak će se
automatski smanjiti (ukoliko je u
opremi).
1KMB3311A
Sustav zatezača sigurnosnih pojaseva sastoji se od slijedećih dijelova
prikazanih na gornjoj ilustraciji:
1. kontrolna žaruljica sustava zračnih jastuka,
2. mehanizam zatezača sigurnosnih
pojaseva,
3. kontrolni modul SRS-a.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 31
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
Radi najbolje upotrebe zatezača
sigurnosnog pojasa:
• sigurnosni pojas mora biti
pravilno namješten,
• sjedalo mora biti u pravilnom
položaju.
UPOZORENJE
Pri aktiviranju zatezača sigurnosnih pojaseva možete čuti glasan zvuk i pojavit će se prah
nalik dimu. Prah nije otrovan.
Iako prah nije otrovan može
izazvati iritaciju kože i ne smijete ga udisati dulje vrijeme.
Nakon nesreće pri kojoj se oslobodio prah temeljito operite
ruke i lice.
OPREZ
• Zbog toga što je senzor koji
aktivira sustav zračnih jastuka
spojen s zatezačima sigurnosnih pojaseva, kontrolna žaruljica zračnih jastuka na ploči s
instrumentima paliti će se i
gasiti ili će svijetliti u trajanju
od 6 sekundi nakon što je
ključ u kontaktnoj bravi okrenut u ON položaj i zatim bi se
žaruljica morala ugasiti.
• Ukoliko zatezači sigurnosnih
pojaseva ne rade ispravno,
kontrolna žaruljica zračnih
jastuka svijetliti će jer su povezani u isti strujni krug. Ako
kontrolna žaruljica zračnog
jastuka ne trepti kada je ključ
u kontaktnoj bravi okrenut u
položaj ON, ako ostane upaljena duže od 6 sekundi ili ako
ostane upaljena tijekom vožnje molimo Vas da se obratite
ovlaštenom Kia serviseru što
je prije moguće.
3 31
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 32
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
Dijelovi sustava zatezača sigurnosnih pojaseva jako se zagriju za vrijeme aktiviranja. Ne
dirajte dijelove sustava nekoliko
minuta nakon aktiviranja.
3 32
UPOZORENJE
• Zatezači su napravljeni za jednokratnu upotrebu. Nakon
aktiviranja moraju biti zamijenjeni.
Također, sigurnosni pojasevi
vozača i suvozača također
moraju biti zamijenjeni nakon
sudara čak i ako u trenutku
sudara nisu bili u upotrebi.
• Ne pokušavajte sami pregledati, popraviti ili zamijeniti
zatezače sigurnosnih pojaseva. To mora učiniti ovlašteni
Kia serviser.
UPOZORENJE
• Ne udarajte dijelove sustava
zatezača sigurnosnih pojaseva.
• Ne pokušavajte sami pregledati, popraviti ili zamijeniti zatezače sigurnosnih pojaseva.
• Nepravilna upotreba i pokušaji pregledavanja, popravljanja
ili zamjene zatezača sigurnosnih pojaseva mogu uzrokovati
njihov neispravan rad ili neaktiviranje u slučaju potrebe što
može uzrokovati teške ozljede.
Uvijek koristite sigurnosne
pojaseve prilikom vožnje vozilom.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 33
Upoznajte svoje vozilo
Sustav sigurnosnih pojaseva
UPOZORENJE Sigurnosni pojasevi
Kako bi smanjili opasnost teškog ozljeđivanja za vrijeme
vožnje svi putnici bi uvijek
morali biti vezani sigurnosnim
pojasevima koji odgovaraju njihovoj veličini i dobi. Prisutnost
zračnih jastuka ne umanjuje
potrebu vezanja sigurnosnim
pojasevima. Zračni jastuci rade
ispravno samo kada su putnici
pravilno vezani sigurnosnim
pojasevima. Obavezno proučite
informacije u ovom poglavlju,
uključujući informacije o vezanju djece. Proučite sigurnosna
upozorenja na sjenilima Vašeg
vozila.
Vozač i svi putnici u vozilu trebali bi
uvijek biti pravilno vezani sigurnosnim pojasevima koji se nalaze u
vozilu. Pravilna upotreba sigurnosnih
pojaseva smanjuje rizik od težih ozljeda ili smrti u slučaju sudara ili
naglog zaustavljanja.
Sva sjedala opremljena su krilno/ramenim sigurnosnim pojasevima. Inercijske brave u sigurnosnim
pojasevima omogućavaju sigurnosnim pojasevima slobodan položaj pri
normalnoj vožnji. To omogućava putnicima određenu slobodu pokreta i
povećanu udobnost za vrijeme
upotrebe sigurnosnih pojaseva.
Ukoliko vozilo naglo stane, uđe u
oštar zavoj ili dođe do sudara sigurnosni pojasevi automatski će se
zakočiti.
Budući da inercijskim bravama nije
potreban sudar kako bi se zakočile,
možda ćete osjetiti kočenje sigurnosnih pojaseva pri kočenju ili ulasku u
nagli zavoj.
Uvijek koristite stražnja sjedala za
smještaj dječje sjedalice.
Nikada ne smještajte dječju sjedalicu
na prednje suvozačevo sjedalo jer bi
aktiviranje zračnog jastuka moglo
uzrokovati teške ozljede ili smrt
djeteta.
3 33
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 34
Upoznajte svoje vozilo
Sigurnosni pojasevi pružaju najbolju
zaštitu kada:
• je naslon sjedala uspravan,
• putnik sjedi uspravno (ne položen
ili nagnut unaprijed),
• je dio pojasa u području krila
smješten udobno i nisko na kukovima,
• je dio pojasa u području ramena
smješten udobno preko prsa,
• se koljena nalaze ravno prema
naprijed.
Kako bi se prisjetili vezati sigurnosni
pojas upozoravajuća žaruljica će zasvijetliti te će se oglasiti upozoravajući zvuk.
3 34
UPOZORENJE Nakon sudara
• Dijelovi krilnog/ramenog pojasa mogu se rastegnuti ili oštetiti prilikom sudara.
• Cijeli sustav sigurnosnih pojaseva treba pregledati nakon
sudara. Sve oštećene dijelove
sustava sigurnosnih pojaseva
treba zamijeniti prije upravljanja vozilom.
UPOZORENJE Prtljažnik
Nikada ne prevozite osobe u
prtljažniku. U prtljažniku ne postoje sigurnosni pojasevi i osobe
koje se voze u prtljažniku mnogo su izloženije opasnosti teškog ozljeđivanja ili smrti u slučaju sudara.
UPOZORENJE - Izvrnuti
pojasevi
Nikada nemojte voziti sa izvrnutim ili zaglavljenim sigurnosnim
pojasom. Ukoliko ne možete
ispraviti ili osloboditi pojas odmah posjetite ovlaštenog KIA
servisera.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 35
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE Upotreba pojasa
Sigurnosne pojaseve morate
pravilno koristiti kako bi ispravno radili u slučaju nezgode.
Svako sjedalo ima odgovarajući
pojas koji uključuje kopču i jezičak.
Kako bi osigurali najveću sigurnost slijedite slijedeće upute:
• Nikada ne stavljajte rameni
dio pojasa ispod ruke.
• Nikada ne stavljajte pojas iza
vrata.
• Nikada ne stavljajte rameni
dio pojasa preko vrata ili lica.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Smjestite krilni dio pojasa što
je niže moguće. Nikada ne
stavljajte krilni dio pojasa
preko struka; on mora ići oko
bokova.
• Nikada ne koristite jedan pojas za vezanje više osoba.
• Nasloni prednjih sjedala uvijek moraju biti uspravni za vrijeme vožnje.
•
•
•
•
UPOZORENJE Održavanje sigurnosnih
pojaseva
Oštećeni pojasevi ne pružaju
dovoljnu zaštitu u slučaju sudara.
Sigurnosne pojaseve treba
povremeno pregledati kako bi
otkrili moguća oštećenja. Potpuno izvucite svaki pojas i potražite moguće tragove oštećenja. Provjerite da li se pojas
normalno vraća u spremnik.
Provjerite da li se kopče zakopčavaju i oslobađaju bez
smetnji.
Nikada nemojte prikliještiti
pojas vratima.
Svaki pojas koji nije u dobrom
stanju mora odmah biti zamijenjen.
3 35
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 36
Upoznajte svoje vozilo
OPREZ
Tip A
Tip B
Nikada nemojte prikliještiti pojas vratima. To može oštetiti
pojas ili kopču pojasa i povećati
rizik ozljede u slučaju nezgode.
OED036090
Upozoravajuća žaruljica i zvuk sigurnosnih pojaseva
(1) Upozoravajuća žaruljica sigurnosnog pojasa vozača
(2) Upozoravajuća žaruljica sigurnosnog pojasa suvozača
(3) Upozoravajuća žaruljica sigurnosnog pojasa lijevog stražnjeg sjedala
(ukoliko je u opremi)
(4) Upozoravajuća žaruljica sigurnosnog pojasa središnjeg stražnjeg sjedala
(ukoliko je u opremi)
(5) Upozoravajuća žaruljica sigurnosnog pojasa desnog stražnjeg sjedala
(ukoliko je u opremi)
3 36
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 37
Upoznajte svoje vozilo
Upozoravajuća žaruljica i upozoravajući zvučni signal sigurnosnih pojaseva vozača i suvozača
Kao podsjetnik vozaču i suvozaču
upozoravajuća žaruljica sigurnosnih
pojaseva upaliti će se u trajanju od 6
sekundi nakon okretanja ključa u
kontaktnoj bravi u ON položaj.
Ukoliko je sjedalo suvozača zauzeto
upozoravajuća žaruljica i zvučni signal rade na slijedeći način:
Ukoliko vozač i/ili suvozač nisu
vezani sigurnosnim pojasom kada je
ključ u kontaktnoj bravi u ON položaju ili se odvežu nakon okretanja
ključa u ON položaj žaruljica će svijetliti dok se putnici ne vežu.
Ukoliko se ne vežete a dosegnete
brzinu veću od 9 km/h žaruljica će
početi treptati dok ne usporite na brzinu nižu od 6 km/h.
Ukoliko niste vezani sigur. pojasom
kada vozilo dosegne brzinu veću od
20 km/h oglasiti će se upozoravajući
zvučni signal u trajanju od 100
sekundi te će upozoravajuća žaruljica treptati.
Također, ukoliko se odvežete a vozite brzinom većom od 9 km/h oglasiti će se upozoravajući zvučni signal
u trajanju od 100 sekundi.
Upozoravajuća žaruljica i upozoravajući zvučni signal sigurnosnih pojaseva stražnjih sjedala
(ukoliko je u opremi)
Ukoliko sigurnosni pojas stražnjeg
sjedala nije vezan kada ključ okrenete
u ON položaj odgovarajuća žaruljica
će svijetliti crvenom bojom a ukoliko je
pojas vezan zelenom bojom.
Nakon što upalite motor i vozite brzinom većom od 9 km/h dulje od 35
sekundi žaruljica će se ugasiti.
Ukoliko su svi pojasevi stražnjih
sjedala vezani žaruljice će se ugasiti.
Ukoliko pojas odvežete prilikom vožnje
brzinom većom od 9 km/h odgovarajuća žaruljica će treptati u trajanju od
35 sekundi.
Ukoliko pojas dva puta vežete i
odvežete unutar 9 sekundi žaruljice
neće raditi.
3 37
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 38
Upoznajte svoje vozilo
OMG035301
Krilno/rameni pojas
Kako bi vezali pojas:
1. primite kopču i jezičak pojasa,
2. polagano izvucite pojas iz spremnika.
3 38
OMG035302
OMG035303
3. Umetnite jezičak (1) u kopču (2)
dok ne začujete "klik" zvuk koji
označava da je pojas pravilno
zaključan.
4. Smjestite krilni dio pojasa (1) što
je niže moguće preko bokova.
Namjestite pojas da tijesno prianja
povlačenjem ramenog dijela
pojasa (2). Zatezač sigurnosnog
pojasa napravljen je kako bi
automatski održavao napetost
pojasa. Ne olabavljujte pojas.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 39
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
OMG035038
OMG035304
5. Namjestite visinu pojasa prema
svojoj visini. Kako bi povisili pojas
gurnite nosač pojasa prema gore
(1). Kako bi snizili pojas pritisnite
gumb (2) i povucite nosač pojasa
prema dolje (3). Nakon podešavanja provjerite je li nosač pojasa
pravilno učvršćen.
Kako bi odvezali pojas:
Pritisnite gumb za oslobađanje i
pustite pojas da se vrati u spremnik.
• Nasloni sjedala uvijek moraju
biti u uspravnom položaju za
vrijeme vožnje. Sustav sigurnosnih pojaseva pruža
najviše sigurnosti kada su
nasloni sjedala uspravni.
• Nikada ne stavljajte rameni
dio pojasa ispod vanjske ruke
ili iza vrata.
• Nikada ne stavljajte rameni
dio pojasa preko vrata ili lica.
• Smjestite krilni dio pojasa što
je moguće niže preko bokova.
Provjerite je li pojas sasvim
zategnut. Nikada ne stavljajte
krilni dio pojasa preko struka.
(nastavlja se)
3 39
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 40
Upoznajte svoje vozilo
(nastavak)
• Nikada se nemojte voziti sa
izvrnutim pojasom. Ukoliko ne
možete ispraviti pojas odmah
posjetite ovlaštenog Kia servisera.
• Nikada nemojte vezati više
osoba jednim pojasom.
Nepoštovanje ovih upozorenja
povećava opasnost teških ozljeda u slučaju sudara.
OMG035302
Stražnji krilni/rameni pojas
Kako bi vezali pojas:
1. primite kopču i jezičak pojasa,
2. polagano izvucite pojas iz spremnika.
3. Umetnite jezičak (1) u kopču (2)
dok ne začujete "klik" zvuk koji
označava da je pojas pravilno
zaključan.
3 40
OMG035303
4. Smjestite krilni dio pojasa (1) što
je niže moguće preko bokova.
Namjestite pojas da tijesno prijanja povlačenjem ramenog dijela
pojasa (2). Zatezač sigurnosnog
pojasa napravljen je kako bi
automatski održavao napetost
pojasa. Ne olabavljujte pojas.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 41
Upoznajte svoje vozilo
Kako bi odvezali pojas:
Pritisnite gumb za oslobađanje i
pustite pojas da se vrati u spremnik.
UPOZORENJE
• Nikada ne stavljajte rameni
dio pojasa ispod vanjske ruke
ili iza vrata.
• Nikada ne stavljajte rameni
dio pojasa preko vrata ili lica.
• Smjestite krilni dio pojasa što
je moguće niže preko bokova.
Provjerite je li pojas sasvim
zategnut. Nikada ne stavljajte
krilni dio pojasa preko struka.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Nikada se nemojte voziti sa
izvrnutim pojasom. Ukoliko ne
možete ispraviti pojas odmah
posjetite ovlaštenog Kia servisera.
• Nikada nemojte vezati više
osoba jednim pojasom.
Nepoštovanje ovih upozorenja
povećava opasnost teških ozljeda u slučaju sudara.
Pravilna upotreba i održavanje
sigurnosnih pojaseva
Kako bi sigurnosni pojasevi pružali
najveću zaštitu slijedite ove upute:
• Uvijek koristite pojaseve - čak i na
kraćim udaljenostima.
• Ukoliko je pojas izvrnut ispravite
ga prije upotrebe.
• Oštre predmete držite podalje od
pojasa.
• Sigurnosne pojaseve treba povremeno pregledati kako bi otkrili
moguća oštećenja. Svaki pojas koji
nije u dobrom stanju mora odmah
biti zamijenjen.
3 41
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 42
Upoznajte svoje vozilo
• Za čišćenje pojaseva koristite
blage otopine namijenjene čišćenju sagova.
Ne izbjeljujte pojaseve. To ih može
oslabjeti i uzrokovati pucanje u
slučaju sudara.
• Nakon upotrebe sigurnosnog
pojasa provjerite je li se pravilno
vratio u spremnik. Ne dozvolite da
vrata ukliješte pojas kada ih zatvarate.
UPOZORENJE
Ne izbjeljujte i ne bojajte sigurnosne pojaseve jer bi to moglo
oslabiti tkaninu i uzrokovati
nepravilan rad sigurnosnog
pojasa u slučaju sudara.
3 42
Vezanje trudnica
Vezanje male djece
Trudne žene trebale bi biti vezane
pojasom kada god je to moguće i
prema uputama svojeg liječnika.
Pojas u području krila treba namjestiti ŠTO JE NIŽE MOGUĆE.
Mala djeca trebala bi biti vezana
posebnim pojasevima namijenjenim
djeci kako bi se zaštitili tijekom vožnje.
Nikada ne dozvolite djeci da stoje ili
kleče tijekom vožnje. Nikada nemojte jednim pojasom vezati dijete i
odraslu osobu ili dvoje djece.
Djecu je najbolje smjestiti na stražnje
sjedalo.
UPOZORENJE - Trudnice
Trudne žene nikada ne smiju
namjestiti pojas preko trbuha
gdje je smješten fetus ili iznad
njega zbog opasnosti ozljeđivanja fetusa prilikom sudara.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 43
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE - Djeca na
krilu
Nikada ne držite dijete u krilu ili
u rukama za vrijeme vožnje.
Čak ni vrlo snažna osoba ne
može zadržati dijete u slučaju
slabijeg sudara.
OPREZ - Ugrijani metalni
dijelovi
Sigurnosni pojasevi i sjedala
mogu se zagrijati u vozilu koje
je zatvoreno za toplog/vrućeg
vremena i mogu opeći dijete.
Provjerite pokrivače sjedala i
kopče remena prije nego smjestite djecu blizu njih.
Mnogi proizvođači nude posebne
sustave vezanja namijenjenih djeci
(dječje sjedalice). Prihvatljivi sustavi
za vezanje djece moraju zadovoljavati sigurnosne standarde Vaše
zemlje. Provjerite da li Vaš sustav za
vezanje djece odgovara tim sigurnosnim standardima.
Sustavi za vezanje djece moraju
odgovarati veličini kako djeteta tako i
sjedala u vozilu. Obavezno slijedite
upute koje dolaze sa Vašim dječjim
sigurnosnim sustavom kada ga
ugrađujete.
Vezanje veće ili starije djece
Kako djeca rastu morate im osigurati
nove sjedalice koje odgovaraju njihovoj veličini.
Dijete koje je preraslo dječje sigurnosne sustave mora koristiti pojaseve koji se nalaze u vozilu. Ukoliko
se dijete nalazi na stražnjem bočnom
sjedalu mora biti vezano krilnim/ramenim pojasom.
U slučaju da pojas dodiruje djetetov
vrat ili lice, smjestite ga bliže sredini
vozila. Ako pojas i tada dodiruje
djetetov vrat ili lice, dijete mora biti
smješteno u sjedalicu namijenjenu
djeci. Također, postoje proizvodi
drugih proizvođača koji pomiču
sigurnosni pojas ispod djetetova lica
ili vrata.
3 43
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 44
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE - Rameni
dio pojasa na maloj djeci
• Nikada ne dozvolite da rameni
dio pojasa dodiruje dječji vrat
ili lice za vrijeme vožnje.
• Ukoliko sigurnosni pojas nije
pravilno namješten može
uzrokovati smrt ili teške ozljede djeteta.
3 44
Dječji sigurnosni sustav
(ukoliko je u opremi)
Za manju djecu i dojenčad preporuča
se dječja sjedalica. Sjedalica mora
biti odgovarajuće veličine za dijete i
mora biti pričvršćena prema uputama proizvođača. Preporuča se da se
sjedalica namjesti na stražnjem
sjedištu.
Djeca koja se voze u automobilu
moraju sjediti na stražnjem sjedištu i
moraju biti pravilno vezana. Time se
smanjuje mogućnost ozljeđivanja u
slučaju nezgode ili iznenadnog
kočenja. Prema statistikama djeca
su najsigurnija kada su pravilno
vezana i nalaze se na stražnjem
sjedištu. Veća djeca neka koriste
ugrađene sigurnosne pojaseve.
Po zakonu je obavezno koristiti sigurnosni sustav za dijete. Ako vozite
manje dijete potrebno je koristiti sigurnosnu sjedalicu za dijete.
Djeca se mogu teško ozlijediti ili
smrtno stradati ako njihov sigurnosni
sustav nije pravilno namješten. Za
manju djecu morate koristiti dječju
sjedalicu. Prije kupnje dječje sjedalice provjerite da li odgovara Vašem
automobilu i Vašem djetetu. Pri namještanju dječjeg sjedala slijedite
upute proizvođača.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 45
Upoznajte svoje vozilo
1JBH3051
UPOZORENJE
• Dječji sigurnosni sustav mora
biti namješten na stražnjem
sjedalu. Nikada ne smještajte
dijete na suvozačevo sjedalo.
Ukoliko se aktivira zračni jastuk, može teško ozlijediti dijete u dječjem sjedalu. Zato
koristite dječje sjedalo na
stražnjem sjedištu Vašeg
automobila.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Budući da se sigurnosni pojas
ili sigurnosni sustav za dijete
jako zagrijava u zatvorenom
automobilu, prije stavljanja
djeteta provjerite navlake na
sjedalu i kopče pojasa.
• Ako dječja sjedalica nije u
upotrebi, pospremite ju u prtljažnik ili ju privežite sigurnosnim pojasom, tako da u slučaju nenadanog zaustavljanja ili
nesreće ne odleti naprijed.
• Djeca koja su prevelika za
dječji sigurnosni sustav moraju sjediti na stražnjem sjedalu
i biti vezana sigurnosnim pojasom. Ne dopustite da dijete
sjedi na prednjem sjedalu.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Uvijek budite sigurni da je
rameni dio sigurnosnog pojasa namješten na sredini
ramena, nikada preko vrata ili
iza leđa. Pomicanje djeteta
prema sredini automobila
može osigurati bolje prianjanje sigurnosnog pojasa. Krilni
dio pojasa mora uvijek biti
namješten što je moguće niže
preko bokova.
• Ukoliko pojas ne odgovara
djetetu preporučamo upotrebu jastuka za sjedenje koji će
podići dijete kako bi pojas bio
pravilno namješten.
(nastavlja se)
3 45
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 46
Upoznajte svoje vozilo
(nastavak)
• Nikada ne dopustite djetetu da
stoji ili kleči na sjedalu.
• Ne držite dijete u krilu za vrijeme vožnje jer tako ne
pružate djetetu nikakvu zaštitu u slučaju nesreće čak i ako
je osoba koja drži dijete
vezana sigurnosnim pojasom.
3 46
Postavljanje dječje sjedalice na
stražnje sjedalo
UPOZORENJE
• Prije postavljanja dječje sjedalice proučite upute proizvođača dječje sjedalice.
• Ukoliko zanemarite upute u
ovom priručniku i upute koje
ste dobili s dječjom sjedalicom opasnost teškog ozljeđivanja u slučaju sudara znatno
se povećava.
UPOZORENJE
• Ne stavljajte dječje sjedalo na
suvozačko sjedalo. Ukoliko
dođe do nesreće i aktiviranja
zračnog jastuka dijete bi se
moglo teško ozlijediti ili čak
smrtno stradati. Koristite dječje sjedalo samo na stražnjem
sjedištu vozila.
• Ukoliko dječje sjedalo nije
pravilno učvršćeno značajno
se povećava opasnost ozljede
ili smrti u slučaju nesreće.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 47
Upoznajte svoje vozilo
E2MS103005
E2BLD310
MMSA3030
Učvršćivanje dječje sjedalice krilnim/ramenim pojasom (na stražnjem
sjedalu)
3. Provucite krilni/rameni dio pojasa
kroz sjedalicu prema uputama
proizvođača.
4. Pričvrstite dječje sjedalo pojasom.
Nakon pričvršćivanja pokušajte
dječje sjedalo pomaknuti u svim
smjerovima kako bi provjerili da li
je pravilno učvršćeno.
Ukoliko želite zategnuti pojas, pomaknite vodilicu prema spremniku.
Dječje sjedalo učvrstite na slijedeći
način:
1. Namjestite dječje sjedalo u željeni
položaj.
2. Izvucite krilni/rameni pojas iz
spremnika.
3 47
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 48
Upoznajte svoje vozilo
Primjerenost dječjeg sigurnosnog sustava (Europa)
Upotrebljavajte dječje sjedalice koje su uredno odobrene i primjerene za Vaše
dijete. Ako upotrebljavate dječje sjedalo pogledajte slijedeću tabelu.
Dobna skupina
0 : do 10 kg
(0 - 9 mjeseci)
0+ : do 13 kg
(0 - 2 godine)
I : 9 kg do 18 kg
(9 mjeseci - 4 godine)
II & III : 15 kg do 36 kg
(4 - 12 godina)
Mjesto
suvozača
Seating position
Straga
bočno
Straga u
sredini
X
U
U
L1, L2
U
U
L3, L4, L5
U
U
L6, L7
U
U
U : Prikladno za univerzalnu kategoriju sjedalica odobrenih za tu dobnu skupinu
L1 : Prikladno za PegPerego primo Viaggio (E13 030010) odobrenu za tu dobnu skupinu
L2 : Prikladno za GRACO Autobaby (E11 0344160 / E11 0344161) odobrenu za tu
dobnu skupinu
L3 : Prikladno za Romer Lord Plus (E1 03301136) odobrenu za tu dobnu skupinu
L4 : Prikladno za MAXI-COSI Priori XP (E1 03301153) odobrenu za tu dobnu skupinu
L5 : Prikladno za BeSafe iZi COMFORT (E4 03443206) odobrenu za tu dobnu skupinu
L6 : Prikladno za Euro Kids Star (E1 03301129) odobrenu za tu dobnu skupinu
L7 : Prikladno za Bebe comfort HiPSOS (E2 031011) odobrenu za tu dobnu skupinu
X : Položaj nije prikladan za tu dobnu skupinu
3 48
UPOZORENJE
Preporučamo smještanje dječje
sjedalice na stražnje sjedalo čak
i kada je zračni jastuk suvozača
isključen sklopkom. Ukoliko
dijete morate smjestiti na prednje sjedalo obavezno isključite
zračni jastuk suvozača prije
učvršćivanja dječje sjedalice.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 49
Upoznajte svoje vozilo
3. Povežite oba jezička i zategnite
pojas kako bi osigurali sjedalo.
Tip A
OED036095
Tip B
OED036078
OED037095L
Osiguravanje sigurnosnog sustava za dijete sa sistemom za
učvršćenje (ukoliko je u opremi)
Držači sigurnosnog sustava za dijete
nalaze se iza stražnjih sjedala.
1. Provedite pojas sigurnosnog sustava za dijete preko naslona
sjedala.
Kod vozila sa podesivim naslonima za glavu pojas provedite ispod
naslona za glavu između držača
naslona. U suprotnom provedite
pojaseve preko naslona sjedala.
2. Tip A
Uklonite policu i smjestite ju u prtljažnik. Pripazite kako se ne bi
pomicala.
Tip B
Otvorite poklopac pričvrsnog
mjesta
Osiguranje sigurnosnog sustava
za djecu ''ISOFIX'' i sustavom za
pričvršćenje (ukoliko je u opremi)
ISOFIX je standardizirana metoda
pričvršćenja dječjeg sjedala, koja
isključuje uporabu standardnog sigurnosnog pojasa za osiguravanje
dječjeg sjedala u vozilu. Omogućava
sigurnije, lakše i brže postavljanje.
ISOFIX sjedalo možete koristiti samo
ukoliko udovoljava ECE-R44 standardu.
3 49
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 50
Upoznajte svoje vozilo
Upotreba i postavljanje dječje sjedalice treba biti napravljeno prema
uputama koja dolaze sa sjedalicom.
UPOZORENJE
OED036079
Na svakoj strani stražnjih sjedala
između jastuka i naslona nalazi se
nekoliko ISOFIX učvršćivača zajedno sa učvrsnim mjestima koja se
nalaze na polici iza stražnjeg
sjedala. mjesta. Tijekom učvršćivanja sjedalica mora biti namještena u
učvrsna mjesta pri čemu morate čuti
"klik" zvuk (provjerite povlačenjem) i
pričvršćena pojasom na pripadajućem mjestu iza stražnjeg sjedala.
3 50
Kada koristite "ISOFIX" sustav
kako bi pričvrstili dječju sjedalicu na stražnjem sjedalu metalne kopče sigurnosnih pojaseva moraju biti smještene na siguran način a pojas mora biti
provučen iza dječje sjedalice
kako ga dijete ne bi uhvatilo. U
suprotnom može doći do gušenja, teških ozljeda ili smrti.
OED036077A
Kako bi pričvrstili sjedalicu
1. Kako bi pričvrstili sjedalicu za
ISOFIX učvrsna mjesta umetnite
jezičke ISOFIX sjedalice u učvrsna mjesta dok ne začujete "klik".
2. Pričvrstite pojas za pričvrščivaće i
zategnite kako bi učvrstili sjedalicu. Pogledajte prethodnu stranu.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 51
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
• Ne namještajte sigurnosni sustav za dijete na sredini stražnjih sjedala sa sistemom
ISOFIX. ISOFIX sustav je na
desnoj i lijevoj strani stražnjih
sjedala, Ne pokušavajte pričvrstiti dječje sjedalo u
ISOFIX pričvrsna mjesta na
sredini stražnjih sjedala. U
slučaju nesreće to pričvršćenje nije dovoljno da bi osiguralo dječje sjedalo, što može
dovesti do ozljeda ili smrti.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne postavljajte više od jednog
dječjeg sjedala u donja ISOFIX
pričvrsna mjesta. Povećano
opterećenje može prouzročiti
lom pričvrsnih mjesta, što
može prouzročiti ozljede ili
smrt.
• Pričvrstite ISOFIX kompatibilne sigurnosne sustave za
djecu na odgovarajuće mjesto
kao što je prikazano na slici.
• Uvijek slijedite upute proizvođača za namještanje i uporabu
sigurnosnog sustava za djecu.
3 51
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 52
Upoznajte svoje vozilo
Primjerenost ISOFIX dječjeg sigurnosnog sustava (Europa)
ISOFIX pričvrsna mjesta
Dobna skupina
Veličina
Učvršćivanje
Sjedalo suvozača
Dojenče
0 : do 10kg
0+ : do 13kg
I : 9 do 18kg
Straga bočno
(strana suvozača)
Straga u sredini
F
ISO/L1
-
X
X
-
G
ISO/L2
-
X
X
-
E
ISO/R1
-
IUF
IUF
-
E
ISO/R1
-
IUF
IUF
-
D
ISO/R2
-
IUF
IUF
-
C
ISO/R3
-
IUF
IUF
-
D
ISO/R2
-
IUF
IUF
-
C
ISO/R3
-
IUF
IUF
-
B
ISO/F2
-
IUF
IUF
-
B1
ISO/F2X
-
IUF
IUF
-
A
ISO/F3
-
IUF
IUF
-
IUF = Prikladno za univerzalnu sjedalicu okrenutu prema naprijed odobrenu za ovu dobnu skupinu.
X = ISOFIX položaj nije prikladan za ISOFIX dječju sjedalicu za
ovu dobnu skupinu.
* I ISO/R2 i ISO/R3 možete učvrstiti samo na stražnja bočna
sjedala.
* ISOFIX klase veličine dijeteta
A - ISO/F3: CRS sjedalica pune visine okrenuta prema
naprijed (visina 720 mm)
3 52
Straga bočno
(strana vozača)
B - ISO/F2: CRS sjedalica smanjene visine okrenuta prema
naprijed (visina 650 mm)
B1- ISO/F2X: CRS sjedalica smanjene visine okrenuta
prema naprijed (druga verzija) (visina 650 mm)
C - ISO/R3: CRS sjedalica pune visine okrenuta prema natrag
D - ISO/R2: CRS sjedalica smanjene visine okrenuta prema natrag
E - ISO/R1: CRS sjedalica za dojenčad okrenuta prema natrag
F - ISO/L1: CRS sjedalica za bočno sjedalo (lijevo)
G - ISO/L2: CRS sjedalica za bočno sjedalo (desno)
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 53
Upoznajte svoje vozilo
SUSTAV ZRAČNIH JASTUKA (UKOLIKO JE U OPREMI)
1
2
5
4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Zračni jastuk vozača
Zračni jastuk suvozača
Sklopka zračnog jastuka suvozača
Bočni zračni jastuk
Krovni bočni zračni jastuk
SRS kontrolni modul
Bočni senzor udarca
Prednji senzor udarca
6
3
7
8
OED036080/OED036035/OED036036/OED036075/OED036037/OED036038/OED036106/OED036040/1LDA2054/OED036039
3 53
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 54
Upoznajte svoje vozilo
Dijelovi dodatnog sigurnosnog sustava (SRS)
Glavni dijelovi Vašeg SRS-a su:
1. Upozoravajuća žaruljica sustava
zračnih jastuka
2. Modul zračnog jastuka suvozača
3. Modul zračnog jastuka vozača
4. Prednji senzori udarca
5. Bočni senzori udarca
6. SRS kontrolni modul (SRSCM)
7. Sustav zatezača pojaseva
8. Modul bočnih zračnih jastuka
9. Modul krovnog bočnog zračnog
jastuka
10. Indikatorska žaruljica stanja
zračnog jastuka suvozača
11. Sklopka za uključivanje/isključivanje zračnog jastuka suvozača
3 54
SRSCM kontrolni modul neprestano
nadzire sve elemente sigurnosnog
sutava kada je ključ u kontaktnoj
bravi u ON položaju kako bi odredio
da li je sudar dovoljno snažan i zahtijeva li aktiviranje zračnih jastuka ili
zatezača sigurnosnih pojaseva.
SRS "AIR BAG" upozoravajuća
žaruljica upaliti će se i ostati će upaljena u trajanju od 6 sekundi nakon
okretanja ključa u kontaktnoj bravi u
ON položaj nakon čega će se ugasiti.
Bilo koja od niže navedenih pojava
ukazuje na kvar sigurnosnog sustava. Neka vozilo pregleda ovlašteni
Kia serviser što je prije moguće.
• Žaruljica se ne upali na kratko
kada ključ u kontaktnoj bravi
okrenete u ON položaj.
• Žaruljica ostane upaljena dulje od
6 sekundi.
• Žaruljica se pali za vrijeme vožnje.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 55
Upoznajte svoje vozilo
Što može sustav zračnih
jastuka
Što ne može sustav zračnih
jastuka
Važnost upotrebe sigurnosnih
pojaseva
Zračni jastuci vozača i suvozača
doprinose sigurnosti koju pružaju
sigurnsoni pojasevi pri određenim
frontalnim sudarima. Također, bočni
zračni jastuci i krovni bočni zračni
jastuci (ukoliko su u opremi) doprinose sigurnosti koju pružaju sigurnosni pojasevi. Sigurnosni pojasevi napravljeni su kako bi umanjili ozljede vozača i putnika u slučaju slabih
udaraca ili sudara. Sigurnosni pojasevi moraju biti pravilno korišteni.
Sustav zračnih jastuka napravljen je
kao dodatak sigurnosnim pojasevima. SUSTAV ZRAČNIH JASTUKA
NIJE ZAMJENA ZA SIGURNOSNE
POJASEVE.
Postoji četiri vrlo važna razloga za
upotrebu sigurnosnih pojaseva čak i
uz prisutnost zračnog jastuka. Oni
su:
• pomažu Vas održati u pravilnom
položaju (dalje od zračnog jastuka)
kada se on aktivira,
• smanjuju opasnost od ozljeda pri
prevrtanju vozila, bočnih ili stražnjih udara, zato što prednji zračni
jastuk nije napravljen kako bi se
aktivirao pri takvim situacijama a
čak je i bočni zračni jastuk napravljen kako bi se aktivirao samo u
određenim bočnim sudarima,
• smanjuju opasnost od ozljeđivanja
pri prednjem ili bočnom sudaru koji
nisu dovoljno jaki kako bi uzrokovali aktiviranje zračnih jastuka,
• smanjuju opasnost ispadanja iz
vozila.
3 55
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 56
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE - Zračni
jastuci i sigurnosni pojasevi
• Čak i u vozilu opremljenom
zračnim jastucima Vi i Vaši
putnici morate biti vezani sigurnosnim pojasevima kako
bi se smanjila opasnost teškog ozljeđivanja u slučaju
sudara ili prevrtanja vozila.
• Uvijek koristite sigurnosni
pojas. On Vas može održati
dalje od zračnog jastuka tijekom jakog kočenja prije
sudara.
• Ukoliko putnici nisu vezani
sigurnosnim pojasevima ili ne
sjede pravilno tada nisu
zaštićeni i prijeti im opasnost
teškog ozljeđivanja ili smrti.
(nastavlja se)
3 56
(nastavak)
• Zračni jastuci vozača i suvozača napravljeni su kako bi se
aktivirali samo pri određenim
frontalnim sudarima. Bočni i
krovni bočni (ukoliko su u
opremi) zračni jastuci napravljeni su kako bi se aktivirali pri
određenim bočnim udarcima.
Zračni jastuci nisu napravljeni
kako bi pružili zaštitu pri
naknadnim udarcima nakon
prvog udarca.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ukoliko je Vaše vozilo poplavljeno (namočeni tepisi/voda
na podu) nemojte pokušavati
upaliti vozilo ili stavljati ključ u
kontakt bravu dok je akumulator priključen, to može uzrokovati aktiviranje zračnog jastuka što može uzrokovati teže
ozljede ili smrt. Odvucite vozilo ovlaštenom serviseru na
pregled i potrebne popravke.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 57
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
OED036035
HLZ2120
Zračni jastuk vozača
Vozačev zračni jastuk nalazi se u
upravljaču.
* Stvarni zračni jastuci u Vašem
vozilu mogu se razlikovati od prikazanih na ilustracijama.
• Uvijek morate sjediti što je
dalje moguće od zračnog jastuka
(najmanje
250mm)
istovremeno održavajući udoban položaj i potpunu kontrolu nad vozilom kako bi
smanjili opasnost od ozljede
ili smrti u slučaju sudara.
• Nikada ne stavljajte predmete
preko spremnika zračnog jastuka ili između sebe i jastuka.
Zbog velike brzine i siline
napuhavanja takvi predmeti
mogli bi Vas udariti velikom
brzinom i uzrokovati teške ozljede ili čak i smrt.
• Na stavljajte naljepnice, ukrase i sl. na poklopac spremnika
zračnih jastuka. Oni mogu
smetati prilikom aktiviranja
zračnih jastuka.
OED036036
HLZ2121
Zračni jastuk suvozača
Suvozačev zračni jastuk nalazi se u
armaturi iznad glavnog pretinca.
S obzirom da ne možete znati koji
zračni jastuk će se aktivirati niti iz
kojeg smjera nikada ne stavljajte
nikakve predmete ili ukrase na
armaturnu ploču.
* The actual air bags in the vehicle
may differ from the illustration.
3 57
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 58
Upoznajte svoje vozilo
]NAPOMENA
• Kada je sklopka u ON položaju
zračni jastuk je upaljen i na sjedalo ne smijete smjestiti dječju
sjedalicu.
• Kada je sklopka u OFF položaju
zračni jastuk suvozača je isključen
i neće se aktivirati u slučaju
sudara.
OED036075
OED036076
Sklopka za uključivanje/isključivanje zračnog jastuka suvozača
(ukoliko je u opremi)
Zračni jastuk suvozača možete
isključiti ukoliko je na njemu smještena dječja sjedalica ili sjedalo nije
zauzeto.
Kako bi osigurali sigurnost djeteta
morate isključiti zračni jastuk ukoliko
želite smjestiti dječju sjedalicu na
prednje sjedalo.
Kako bi uključili ili isključili suvozačev zračni jastuk
Umetnite ključ u prekidač zračnog
jastuka i okrenite ga u OFF položaj
kako bi isključili zračni jastuk.
Kontrolna žaruljica će se upaliti i
ostati će upaljena dok ne uključite
zračni jastuk.
Kako bi uključili zračni jastuk umetnite ključ u prekidač i okrenite ga u
ON položaj i žaruljica će se ugasiti.
3 58
OPREZ
• Ukoliko sklopka nije ispravna
žaruljica sigurnosnog sustava
na ploči s instrumentima će
svijetliti.
Također, žaruljica koja pokazuje da je zračni jastuk isključen neće se upaliti, SRS kontrolni modul aktivirati će
zračni jastuk suvozača te će
se on aktivirati u slučaju
sudara čak i ako je sklopka u
OFF položaju.
(nastavlja se)
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 59
Upoznajte svoje vozilo
(nastavak)
U tom slučaju neka sustav
pregleda ovlašteni Kia serviser što je prije moguće.
• Ukoliko kontrolna žaruljica
zračnih jastuka nije upaljena
kada ključ u kontaktnoj bravi
okrenete u ON položaj ili ako
se pali za vrijeme vožnje neka
cijeli sigurnosni sustav pregleda ovlašteni Kia serviser
što je prije moguće.
UPOZORENJE
• Položaj sklopke za isključivanje suvozačevog zračnog
jastuka je odgovornost vozača.
• Zračni jastuk suvozača isključujte samo kada je motor
ugašen kako ne bi došlo do
kvara.
U slučaju da je motor upaljen
postoji mogućnost da se
zračni jastuci ne aktiviraju
kada je to potrebno ili se
aktiviraju nepotrebno.
• Nikada ne postavljajte dječju
sjedalicu okrenutu prema
naprijed na sjedalo suvozača
ukoliko zračni jastuk suvozača nije isključen jer se dijete
može teško ozlijediti ili smrtno
stradati u slučaju aktiviranja
zračnog jastuka.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Iako je Vaše vozilo opremljeno
sklopkom za isključivanje
zračnog jastuka suvozača ne
smještajte dječju sjedalicu na
sjedalo suvozača. Djeca koja
su prevelika za dječju sjedalicu moraju se nalaziti na
stražnjem sjedalu i biti vezana
sigurnosnim pojasom.
• Odmah nakon uklanjanja dječje sjedalice sa suvozačevog
sjedala uključite zračni jastuk
suvozača.
3 59
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 60
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
• Zračni jastuk suvozača mnogo je veći od zračnog jastuka
vozača i napuhuje se osjetno
silovitije te može ozbiljno ozlijediti suvozača ukoliko nije
pravilno smješten i nije vezan
sigurnosnim pojasom. Suvozač uvijek mora udaljiti sjedalo što je više moguće.
• Vrlo je važno da vozač i suvozač budu uvijek vezani sigurnosnim pojasom čak i pri
vožnji parkiralištem.
(nastavlja se)
3 60
(nastavak)
• Ukoliko vozač mora naglo kočiti putnici će biti odbačeni
prema naprijed. Ukoliko putnici nisu vezani sigurnosnim
pojasom nalaziti će se ispred
spremnika kada se zračni jastuci aktiviraju. U ovoj situaciji
može doći do teškog ozljeđivanja ili smrti.
• Nikada ne dozvolite suvozaču
da drži ruke ili noge na spremniku zračnog jastuka ili lice
blizu spremnika zračnog jastuka. Aktiviranje zračnog jastuka može ga teško ozlijediti.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne smještajte djecu, trudne
žene ili starije i nemoćne
osobe na sjedalo suvozača.
Nikada ne smještajte dječju
sjedalicu na sjedalo suvozača.
Aktiviranje zračnog jastuka
može uzrokovati teške ozljede.
• Ne stavljajte nikakve predmete ili naljepnice na spremnike
zračnih jastuka. Ne stavljajte
ništa na prednji vjetrobran. Ne
stavljajte nikakve dodatke na
ogledalo. Takvi predmeti mogli bi biti odbačeni velikom brzinom u slučaju aktiviranja
zračnih jastuka i mogli bi
uzrokovati teške ozljede ili
smrt.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 61
Upoznajte svoje vozilo
Pri dovoljno jakom bočnom udaru
zračni jastuci će se aktivirati. Da li će
se zračni jastuk aktivirati ovisi o jačini, kutu, brzini i mjestu udarca. Bočni
zračni jastuci nisu napravljeni kako bi
se aktivirali pri svim bočnim sudarima.
OED036037/OED036038
OED036107
Bočni zračni jastuk
Bočni zračni jastuci nalaze se s lijeve
strane vozačkog sjedala i desne
strane suvozačkog sjedala te sa
lijeve i desne strane stražnjeg
sjedala.
UPOZORENJE
• Bočni zračni jastuci dodatak
su sigurnosnim pojasevima a
ne zamjena za njih. Uvijek za
vrijeme vožnje morate biti
vezani sigurnosnim pojasevima. Zračni jastuci aktiviraju se
samo pri određenim bočnim
sudarima.
• Za najbolju zaštitu bočnim
zračnim jastucima te kako bi
izbjegli ozljede uzrokovane
aktiviranjem bočnih zračnih
jastuka svi putnici moraju
sjediti uspravno i biti vezani
sigurnosnim pojasevima. Ruke vozača moraju biti u 9:00 i
3:00 položajima. Ruke suputnika trebale bi se nalaziti u
krilu.
(nastavlja se)
3 61
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 62
Upoznajte svoje vozilo
(nastavak)
• Ne koristite nikakve prekrivače za sjedala.
• Upotreba prekrivača za sjedala mogla bi smanjiti učinkovitost sustava.
• Ne mijenjajte i ne stavljajte nikakve dodatke na sjedala. To
može uzrokovati kvar sustava
bočnih zračnih jastuka. Ne
stavljajte nikakve predmete
između sjedala i zračnih jastuka jer ti predmeti mogu biti
odbačeni te tako uzrokovati
teške ozljede.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne udarajte bočne senzore
udarca kada je ključ u kontaktnoj bravi u ON položaju kako
se zračni jastuci ne bi aktivirali.
• Ukoliko je tkanina sjedala
oštećena neka sjedalo popravi
ovlašteni Kia serviser.
OED036106
OED036098
Krovni bočni zračni jastuk
(ukoliko je u opremi)
Krovni bočni zračni jastuci nalaze se
na bočnim stranama krova iznad
prednjih i stražnjih vrata.
Napravljeni su kako bi zaštitili glave
putnika prilikom određenih bočnih
sudara.
3 62
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 63
Upoznajte svoje vozilo
Pri dovoljno jakom bočnom udaru
zračni jastuci će se aktivirati. Da li će
se zračni jastuk aktivirati ovisi o jačini, kutu, brzini i mjestu udarca. Bočni
krovni zračni jastuci nisu napravljeni
kako bi se aktivirali pri svim bočnim
sudarima.
UPOZORENJE
• Kako bi krovni bočni zračni
jastuci pružili najviše zaštite
putnici na prednjim sjedalima
te na stražnjim bočnim sjedalima trebaju sjediti uspravno s
vezanim sigurnosnim pojasevima. Djeca moraju sjediti u
prikladnim dječjim sjedalicama na stražnjim sjedalima
vozila.
• Kada djeca sjede na stražnjim
bočnim sjedalima moraju biti
smještena u prikladnu dječju
sjedalicu. Sjedalicu stavite što
je dalje moguće od vrata.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne dozvolite putnicima da se
naslanjaju na vrata, guraju
ruke kroz prozor ili stavljaju
predmete između sjedala i
vrata kada sjede na sjedalima
opremljenim bočnim i krovnim
bočnim zračnim jastucima.
• Ne pokušavajte otvoriti ili popraviti bilo koji dio sustava
krovnih bočnih zračnih jastuka. To smije samo ovlašteni
Kia serviser.
Zanemarivanje ovih upozorenja
može uzrokovati teške ozljede
ili smrt u slučaju sudara.
3 63
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 64
Upoznajte svoje vozilo
Zašto se moj zračni jastuk nije
aktivirao prilikom sudara?
(Uvjeti aktiviranja i neaktiviranja
zračnih jastuka)
Postoje mnoge vrste sudara pri kojima se ne očekuje od zračnog jastuka da pruži dodatnu zaštitu.
To su udarci straga, naknadni udarci
prilikom lančanih sudara i udarci pri
niskoj brzini. Drugim riječima, samo
zato što je Vaše vozilo oštećeno ili
potpuno neupotrebljivo nemojte se
čuditi ukoliko se zračni jastuk nije
aktivirao.
Senzori zračnih jastuka
(1) SRS kontrolni modul
(2) Prednji senzori
(3) Bočni senzori (ukoliko su u opremi)
3 64
OED036082/OED036040/OED036039/1LDA2054
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 65
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
• Ne udarajte mjesta gdje se
nalaze senzori sustava zračnih
jastuka.
To može uzrokovati aktiviranje
zračnog jastuka i teške ozljede ili smrt.
• Ukoliko je mjesto ili kut senzora mijenjan može doći do
aktiviranja zračnog jastuka
kada to nije potrebno ili se
zračni jastuk neće aktivirati
kada bi trebao.
Ne popravljajte i ne dirajte
područje oko senzora. Neka to
učini ovlašteni Kia serviser.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Problemi sa senzorima mogu
nastati ukoliko se deformiraju
dijelovi vozila uslijed sudara.
Neka vozilo provjeri i popravi
ovlašteni Kia serviser.
• Dodaci na odbojnicima vozila
mogu utjecati na rad sustava
zračnih jastuka. Nemojte koristiti neoriginalne dijelove
prilikom zamjene.
OED036096
Aktiviranje zračnog jastuka
Prednji zračni jastuk
Prednji zračni jastuci (zračni jastuk
vozača i suvozača) napravljeni su
kako bi se aktivirali pri frontalnim
sudarima ovisno o jačini, brzini i kutu
udarca - obično u područje malo lijevo ili malo desno od prednje strane
vozila.
3 65
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 66
Upoznajte svoje vozilo
OED036097
OED036098
Bočni zračni jastuci
(ukoliko su u opremi)
Bočni zračni jastuci (bočni i/ili krovni
bočni zračni jastuci) napravljeni su
kako bi se aktivirali prilikom određenih bočnih udara ovisno o jačini,
brzini i kutu udarca prilikom sudara ili
prevrtanja vozila.
3 66
Iako su prednji zračni jastuci napravljeni kako bi se aktivirali samo pri
frontalnim sudarima, mogu se aktivirati u bilo kojoj situaciji ukoliko njihovi
senzori detektiraju udarac.
Bočni zračni jastuci napravljeni su
kako bi se aktivirali samo pri bočnim
udarcima a mogli bi se aktivirati pri
bilo kakvom udarcu ukoliko bočni
senzori detektiraju udarac.
Drugim riječima, zračni jastuci se
mogu aktivirati u sudarima kao što je
sudar s višim vozilom (autobus ili
kamion), udarac u stup, prevrtanje
vozila i sl. Uvijek vozite oprezno.
Ukoliko vozilo naiđe na pukotinu ili
udubinu ili udari u objekte na cesti
kao što je rub nogostupa zračni jastuci mogli bi se aktivirati. Budite
oprezni kada vozite na podlozi koja
nije namijenjena prometu vozila.
Zbog zaštite putnika prednji zračni
jastuci mogli bi se aktivirati pri nekim
bočnim sudarima.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 67
Upoznajte svoje vozilo
OED036099
OED036100
OED036101
Neaktiviranje zračnih jastuka
• U slučajevima kada su sigurnosni
pojasevi dovoljna zaštita putnicima
u vozilu zračni jastuci neće se
aktivirati. U određenim slučajevima
pri sudarima malom brzinom aktiviranje zračnih jastuka može uzrokovati ozlijede (nagnječenja, posjekotine, opekotine i sl.) ili gubitak
kontrole nad vozilom.
• Zračni jastuci neće se aktivirati pri
udarcima u zadnji kraj vozila jer
sila udarca tada odbacuje putnike
unatrag. U ovom slučaju zračni
jastuci ne pružaju pravilnu zaštitu.
• Prednji zračni jastuci neće se
aktivirati prilikom bočnih udara jer
sila udarca odbacuje putnike prema mjestu udara pa prednji zračni
jastuci tada ne pružaju pravilnu
zaštitu.
Ipak, bočni zračni jastuci i krovni
bočni zračni jastuci mogu se aktivirati ovisno o jačini i kutu udarca te
brzini vozila.
3 67
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 68
Upoznajte svoje vozilo
OED036102
OED036103
OED036104
• Pri udarima sa velikim kutom
udarac je slabiji pa se zračni jastuci možda neće aktivirati.
• U trenutku nezgode vozač refleksno koči. Pri takvom kočenju prednji dio vozila se spušta zbog sile
kočenja i vozilo može dospjeti
ispod višeg vozila. U takvim
situacijama zračni jastuci možda
se neće aktivirati jer senzori ne
detektiraju udarac.
• Prednji zračni jastuci možda se
neće aktivirati pri prevrtanju vozila
jer tada ne pružaju odgovarajuću
zaštitu putnicima.
Ipak, bočni zračni jastuci (ukoliko
su u opremi) mogu se aktivirati prilikom prevrtanja vozila
3 68
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 69
Upoznajte svoje vozilo
Kako radi sustav zračnih
jastuka
OED036105
• Zračni jastuci možda se neće
aktivirati pri sudaru sa stupom ili
drvom jer je tada silina udarca
usmjerena na jedno mjesto pa senzori detektiraju samo slabiji dio
udarca.
• Sustav zračnih jastuka radi samo
kada je ključ u kontaktnoj bravi u
ON ili START položaju.
• Zračni jastuci napuhuju se trenutno
u slučaju frontalnog ili bočnog
sudara (ukoliko je vozilo opremljeno bočnim ili krovnim bočnim
zračnim jastucima) kako bi zaštitili
putnike od fizičke ozljede.
• Ne postoji određena brzina vozila
pri kojoj će se aktivirati zračni jastuci.
Zračni jastuci napravljeni su kako
bi se aktivirali ovisno o jačini udarca i njegovom smjeru. Ova dva
faktora određuju da li će senzori
poslati signal za aktiviranje zračnih
jastuka.
• Aktiviranje zračnih jastuka ovisi o
mnogo faktora kao što su brzina
vozila, kut udara, tvrdoća predmeta u koje vozilo udara pri sudaru
kao i drugim faktorima.
• Prednji zračni jastuci napuhati će
se i ispuhati trenutno.
Gotovo je nemoguće vidjeti jastuke
kako se napuhuju tijekom sudara.
Vjerojatnije je da ćete vidjeti ispuhani jastuk kako visi iz svog spremišta nakon sudara.
3 69
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 70
Upoznajte svoje vozilo
• Kako bi pružili zaštitu u slučaju
teških sudara zračni jastuci moraju
se brzo i silovito napuhnuti. Brzina
napuhavanja potrebna je kako bi se
smanjila vjerojatnost teških, po
život opasnih ozljeda te je neophodan dio sustava zračnih jastuka.
Zbog toga zračni jastuci mogu
uzrokovati ozljede kao što su ogrebotine lica, nagnječenja i lomove
kostiju.
• Postoje situacije pri kojima aktiviranje zračnog jastuka može
uzrokovati smrtonosne ozljede
kao što je, na primjer, slučaj kada vozač sjedi preblizu upravljaču.
3 70
UPOZORENJE
• Vozač mora sjediti što je dalje
moguće od upravljača (barem
250 mm) kako bi se smanjila
opasnost ozljeđivanja ili smrtnog stradavanja. Suvozač mora pomaknuti svoje sjedalo
što je dalje moguće i sjediti
naslonjen na naslon sjedala.
• U slučaju sudara zračni jastuk
trenutno se napuše i putnici bi
se mogli ozlijediti ukoliko ne
sjede pravilno.
• Aktiviranje zračnih jastuka
može uzrokovati ozljede kao
što su nagnječenja, ozljede
uzrokovane razbijenim staklom ili opekotine eksplozivom.
Buka i dim
Kada se zračni jastuci napušu čuje
se glasan zvuk i pojavljuje se prah
nalik dimu. Ovo je normalna pojava i
rezultat je rada sustava za napuhavanje zračnih jastuka. Nakon napuhavanja zračnih jastuka možda
ćete osjetiti neugodnosti pri disanju
što je posljedica kako dodira Vaših
prsa sa zračnim jastukom i sigurnosnim pojasom tako i zbog dima i
praha. Obavezno nakon sudara
otvorite vrata i/ili prozore što je
prije moguće kako bi izbjegli predugo udisanje dima i praha.
Iako dim i prah nisu otrovni mogu
izazvati iritaciju kože, očiju, nosa,
grla i sl. U tom slučaju odmah
isperite hladnom vodom i posjetite
liječnika ukoliko se simptomi ne
povuku.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 71
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
UPOZORENJE
Kada se zračni jastuci aktiviraju
sustavi za aktiviranje jastuka
vrlo su vrući. Kako bi izbjegli
ozljede nakon sudara ne dirajte
dijelove sustava koji se nalaze u
spremnicima zračnih jastuka.
1JBH3051
Postavljanje dječje sjedalice
na prednje sjedalo nije dozvoljeno.
Nikada ne stavljajte dječju sjedalicu
leđima okrenutim prema prednjoj
strani vozila. Dijete smješteno u takvoj sjedalici bilo bi preblizu zračnom
jastuku. Ukoliko se zračni jastuk aktivira mogao bi teško ozlijediti dijete.
Nikada ne stavljajte dječju sjedalicu
na prednje sjedalo jer bi aktiviranje
zračnog jastuka moglo teško ozlijediti dijete koje ne sjedi pravilno ili nije
pravilno vezano.
• Nikada ne stavljajte dječju
sjedalicu na prednje sjedalo
jer bi aktiviranje zračnog jastuka moglo teško ili smrtno
ozlijediti dijete.
• Kada smještate dijete na
stražnje sjedalo bočno u
vozilu opremljenom bočnim
zračnim jastucima obavezno
udaljite dijete od vrata što je
više moguće i dobro učvrstite
dječju sjedalicu.
Aktiviranje bočnih zračnih jastuka može uzrokovati teške
ozljede ili smrt.
3 71
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 72
Upoznajte svoje vozilo
AIR
BAG
Kontrolna žaruljica sustava
zračnih jastuka
Kontrolna žaruljica zračnih jastuka
na ploči sa instrumentima upozorava
na nepravilnosti u sustavu SRS.
3 72
Kada okrenete ključ u kontaktnoj
bravi u ON položaj kontrolna žaruljica će treptati u trajanju od 6 sekundi
i zatim će se ugasiti.
Provjerite sustav ako:
• se žaruljica ne upali na trenutak
kada okrenete ključ u kontaktnoj
bravi u on položaj,
• žaruljica ostane upaljena nakon
paljenja motora,
• se žaruljica pali za vrijeme vožnje.
Održavanje sustava zračnih
jastuka
Sustav zračnih jastuka ne zahtjeva
održavanje. Ne postoje dijelovi koje
bi mogli zamijeniti.
Održavanje je potrebno u slijedećim
slučajevima:
• Ukoliko se jastuk napuše treba ga
zamijeniti. Ne pokušavajte ga ukloniti sami. To mora učiniti ovlašteni
Kia serviser.
• Ako kontrolna žaruljica zračnih jastuka upozorava na smetnje, neka
ovlašteni servis što prije pregleda
sustav. Inače se može dogoditi da
se zračni jastuk ne napuhne kad bi
bilo potrebno.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 73
Upoznajte svoje vozilo
WARNING
• Izmjene na sustavu zračnih
jastuka ili bilo kakvi dodaci na
poklopcima spremnika zračnih jastuka mogu ometati njihov normalan rad te uzrokovati ozljede.
• Poklopce spremnika zračnih
jastuka čistite samo mekanom
i vlažnom tkaninom. Sredstva
za čišćenje mogu loše utjecati
na sustav zračnih jastuka.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ne stavljajte predmete na ili u
blizinu poklopaca spremnika
zračnih jastuka (upravljač,
armaturna ploča iznad glavnog pretinca) jer oni mogu
uzrokovati ozljede u slučaju
aktiviranja zračnih jastuka.
• Ukoliko se zračni jastuci aktiviraju mora ih zamijeniti
ovlašteni Kia serviser.
• Ne dirajte električne vodove
sustava zračnih jastuka jer to
može uzrokovati ozljede izazvane slučajnim aktiviranjem
zračnih jastuka ili njihovim
neispravnim radom.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ukoliko dijelove sustava zračnih jastuka ili vozilo namjeravate odbaciti morate poštovati sigurnosne mjere. Obratite
se ovlaštenom Kia serviseru
za više informacija. Ukoliko ne
poštujete ovo upozorenje
može doći do tjelesnih ozljeda.
• Ukoliko je pod Vašeg vozila
poplavljen vodom nemojte
pokušavati upaliti motor nego
se obratite ovlaštenom Kia
serviseru.
3 73
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 74
Upoznajte svoje vozilo
Dodatna upozorenja
• Nikada nemojte prevoziti putnike koji se nalaze u prtljažnom
prostoru ili na preklopljenim
stražnjim sjedalima. Svi putnici u
vozilu moraju se nalaziti na sjedalima u uspravljenom položaju i
vezani sigurnosnim pojasevima.
• Putnici se ne smiju micati za vrijeme vožnje te ne smiju mijenjati
svoja mjesta. Putnici koji nisu
vezani sigurnosnim pojasevima
mogu biti odbačeni prema drugim
putnicima ili mogu ispasti iz vozila
u slučaju sudara.
• Svaki pojas namijenjen je vezanju samo jedne osobe. Ukoliko je
više osoba vezano jednim pojasom
tada mogu smrtno stradati u slučaju sudara.
3 74
• Ne stavljajte ništa na sigurnosne
pojaseve. Proizvodi koji navodno
čine korištenje pojasa ugodnijim
mogu umanjiti zaštitu koju pruža
sigurnosni pojas.
• Putnici ne smiju stavljati tvrde ili
oštre predmete između sebe i
zračnih jastuka. Takvi predmeti
mogu izazvati teške ozljede kada
se zračni jastuk aktivira.
• Putnici se moraju nalaziti što je
dalje moguće od poklopaca
spremnika zračnih jastuka. Svi
putnici moraju sjediti uspravno,
vezani sigurnosnim pojasevima i s
nogama na podu. Ukoliko se putnici nalaze preblizu poklopcima
spremnika zračnih jastuka mogli bi
biti teško ozljeđeni u slučaju aktiviranja zračnih jastuka.
• Ne stavljajte nikakve ukrase na
poklopce spremnika zračnih jastuka. Takvi predmeti mogu ometati
ispravan rad zračnih jastuka.
• Ne činite nikakve izmjene na
prednjim sjedalima. Takve izmjene mogu ometati ispravan rad senzora sustava zračnih jastuka.
• Ne stavljajte nikakve predmete
ispod prednjih sjedala. Takvi
predmeti mogu ometati ispravan
rad senzora sustava zračnih jastuka.
• Nikada ne držite dijete u krilu za
vrijeme vožnje. Dijete u krilu
može biti teško ozljeđeno u slučaju
sudara. Sva djeca se moraju nalaziti u odgovarajućoj dječjoj sjedalici za vrijeme vožnje.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 75
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
• Nepravilni položaj sjedenja
putnika može uzrokovati teške
ozljede u slučaju sudara.
• Uvijek sjedite u uspravnom
položaju na sredini sjedala,
vezani sigurnosnim pojasom i
s nogama na podu.
Izmjene na sustavu zračnih
jastuka
Izmjene na dijelovima vozila povezanim sa sustavom zračnih jastuka
(npr. odbojnici) mogu uzrokovati
neispravan rad sustava zračnih jastuka.
3 75
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 76
Upoznajte svoje vozilo
OED036081/OED036041/OED036042
Upozoravajuće oznake sustava zračnih jastuka
U vozilu se nalaze oznake koje upozoravaju vozača i putnike na opasnosti koje prijete od sustava zračnih jastuka
3 76
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 77
Upoznajte svoje vozilo
POKLOPAC MOTORA
OED036043
Otvaranje poklopca motora:
1. Povucite ručicu koja se nalazi sa
lijeve donje strane ploče s instrumentima kako bi otključali poklopac motora. Poklopac motora
morao bi se malo otvoriti.
OED036044
OED036071
2. Povucite zaštitnu kočnicu (1) i podignite poklopac motora (2).
3. Podignite poklopac motora te
umetnite nosač u otvor (1).
OPREZ
Nosač primite za gumeni dio jer
bi Vas ugrijani metalni dio
mogao opeći.
3 77
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:51
Page 78
Upoznajte svoje vozilo
Zatvaranje poklopca motora
1. Prije zatvaranja poklopca provjerite slijedeće:
• Svi zatvarači moraju biti pravilno
postavljeni.
• Rukavice, krpe ili drugi zapaljivi
materijal morate ukloniti iz prostora motora.
2. Učvrstite nosač poklopca motora
na njegovom mjestu.
3. Spustite poklopac motora do
visine od 30 cm i zatim ga pustite
da padne kako bi se zaključao
Provjerite da li je poklopac motora
pravilno zaključan prije vožnje.
3 78
UPOZORENJE
• Prije zatvaranja poklopca motora provjerite da li ste uklonili
sve dijelove i alat i da nečije
ruke ne ometaju zatvaranje
poklopca.
• Ne ostavljajte rukavice, krpe ili
drugi zapaljivi materijal u
predjelu motora kako ne bi
izazvali požar.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 79
Upoznajte svoje vozilo
POKLOPAC SPREMNIKA GORIVA
UPOZORENJE Dolijevanje goriva
Gorivo može biti pod pritiskom.
Uvijek uklanjajte poklopac
spremnika za gorivo pažljivo i
polagano. Ukoliko čujete pištav
zvuk pričekajte da prestane
prije nego sasvim uklonite poklopac.
OED036045
OED036046
1. Isključite motor.
2. Kako bi otvorili poklopac spremnika goriva povucite ručicu.
3. Povucite vratašca spremnika za
gorivo.
4. Kako bi uklonili čep spremnika za
gorivo okrenite ga u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
5. Dolijte gorivo.
6. Kako bi zatvorili čep okrenite ga u
smjeru kazaljke na satu dok ne
začujete "klik". To označava da je
čep pravilno učvršćen.
7. Zatvorite poklopac spremnika za
gorivo i lagano ga pritisnite kako bi
bili sigurni da je pravilno zatvoren.
UPOZORENJE
Kako bi izbjegli ozljede oštrim
predmetima preporučamo upotrebu rukavica kada otvarate
poklopac spremnika za gorivo.
3 79
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 80
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
Gorivo je zapaljivo. Kada dolijevate gorivo obratite pažnju na
slijedeće upute kako ne bi došlo
do ozljeda, teških opeklina ili
smrti zbog požara ili eksplozije.
• Prije dolijevanja goriva obratite pažnju na sigurnosni ventil benzinske crpke ukoliko on
postoji.
• Prije dodirivanja ručice za
dolijevanje goriva oslobodite
se opasnog statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog dijela vozila na sigurnoj
udaljenosti od ručice za dolijevanje goriva.
(nastavlja se)
3 80
(nastavak)
• Ne ulazite u vozilo kada ste
započeli dolijevanje goriva. Ne
dodirujte nikakvu tkaninu ili
najlon koji mogu uzrokovati
statički elektricitet koji može
uzrokovati zapaljenje goriva.
Ukoliko morate ući u vozilo
nakon toga morate se opet
osloboditi opasnog statičkog
elektriciteta dodirivanje metalnog djela vozila na sigurnoj
udaljenosti od ručice za dolijevanje goriva
• Kada dolijevate gorivo iz
pokretnog spremnika uvijek
ga spustite na tlo prije dolijevanja goriva kako bi se oslobodio statičkog elektriciteta.
Kada započnete dolijevanje
goriva morate ostati u kontaktu sa vozilom dok dolijevanje
nije završeno. Koristite samo
spremnike namijenjene čuvanju goriva.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Nemojte koristiti mobilne telefone na benzinskim crpkama
ili prilikom dolijevanja goriva
jer oni mogu izazvati zapaljenje goriva.
• Kada dolijevate gorivo uvijek
ugasite motor. Iskre koje nastaju u električnom sustavu
vozila mogu zapaliti gorivo.
Kada je dolijevanje goriva
završeno provjerite da li je čep
spremnika goriva pravilno
zatvoren prije paljenja motora.
• Ne palite vatru u blizini benzinske crpke. NE UPOTREBLJAVAJTE šibice i NE
PUŠITE i ne ostavljajte upaljene cigarete u vozilu dok ste na
benzinskoj postaji. Gorivo je
vrlo zapaljivo i može eksplodirati kada je izloženo plamenu.
(nastavlja se)
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 81
Upoznajte svoje vozilo
(nastavak)
• Ukoliko izbije požar za vrijeme
dolijevanja goriva odmah napustite vozilo i obratite se
osoblju benzinske postaje i
vatrogascima.
OPREZ
• U vozila koja koriste bezolovni
benzin obavezno ulijte odgovarajući benzin.
• Provjerite jeste li pravilno
učvrstili čep spremnika nakon
dolijevanja goriva.
• Ukoliko morate zamijeniti čep
spremnika za gorivo koristite
samo originalne Kia dijelove
ili sličan točno namijenjen
Vašem vozilu. Pogrešan čep
može uzrokovati neispravan
rad sustava za gorivo ili sustava kontrole ispušnih plinova.
Pravilni čepovi dostupni su
kod ovlaštenog Kia servisera.
• Ne prolijevajte gorivo po vanjskim površinama vozila. Tako
možete oštetiti boju.
]NAPOMENA
Ukoliko ne možete otvoriti poklopac
spremnika za gorivo za hladnog vremena lagano ga udarite ili gurnite.
3 81
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 82
Upoznajte svoje vozilo
OGLEDALA
Vanjsko ogledalo
Ogledala obavezno namjestite prije
vožnje.
Vaše vozilo opremljeno je lijevim i
desnim vanjskim ogledalima. Položaj
ogledala možete podesiti prekidačem ili ručicom ovisno o
ugrađenom tipu. Kućište ogledala
možete preklopiti kako bi izbjegli
oštećenje prilikom pranja u autopraonici ili prilikom prolaska uskom
ulicom.
UPOZORENJE
• Vanjska ogledala su izbočena
(konveksna). Predmeti gledani
u ogledalu bliži su nego što se
čini.
• Upotrijebite unutarnje ogledalo ili izravno promatranje kako
bi ustanovili stvarnu udaljenost vozila prije prestrojavanja.
1LDA2081A
OPREZ
Ne stružite led sa ogledala, to
može oštetiti površinu stakla.
Ukoliko led onemogućava pomicanje ogledala nemojte upotrebljavati silu. Kako bi uklonili led
koristite sprej za odleđivanje ili
spužvu, odnosno mekanu krpu
namočenu u mlaku vodu.
3 82
Ručno daljinsko podešavanje
položaja ogledala (ukoliko je u
opremi)
Kako bi podesili položaj ogledala
poslužite se ručicom koja se nalazi
na prednjoj unutarnjoj strani okvira
stakla.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 83
Upoznajte svoje vozilo
OPREZ
OED036047
Električno daljinsko podešavanje
položaja ogledala (ukoliko je u
opremi)
Prekidači za daljinsko podešavanje
ogledala omogućuju Vam podešavanje položaja lijevog i desnog vanjskog ogledala. Kako bi namjestili
položaj određenog ogledala pomaknite ručicu (1) prema R ili L kako bi
odabrali lijevo ili desno ogledalo i
zatim pritisnite odgovarajući dio
prekidača kako bi pomaknuli
ogledala gore, dolje, lijevo ili desno.
Nakon namještanja vratite ručicu u
središnji položaj kako bi spriječili
slučajno pomicanje ogledala.
• Ogledala se prestanu kretati
kada dostignu najveći mogući
kut ali motor i dalje radi ukoliko je prekidač pritisnut. Ne
pritišćite prekidač dulje nego
što je potrebno jer bi to moglo
oštetiti motor.
• Ne pokušavajte podesiti vanjska ogledala rukom jer bi to
moglo oštetiti sustav.
1LDA2083A
Preklapanje vanjskih ogledala
Ručni tip
Kako bi preklopili vanjsko ogledalo
primite kućište ogledala i preklopite
ga prema stražnjem kraju vozila.
3 83
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 84
Upoznajte svoje vozilo
OED036083
Električni tip (ukoliko je u opremi)
Kako bi preklopili vanjsko ogledalo
pritisnite sklopku. Kako bi ogledalo
vratili ponovno pritisnite sklopku.
]NAPOMENA
Ogledala koja se električno preklapaju nemojte preklapati rukom jer
ih to može oštetiti.
3 84
Grijač vanjskih ogledala
(ukoliko je u opremi)
Grijač vanjskih ogledala povezan je s
grijačem stražnjeg stakla. Kako bi
ugrijali vanjsko ogledalo pritisnite
prekidač grijača stražnjeg stakla.
Grijači ne rade ukoliko motor nije
upaljen.
Grijač služi za odmagljivanje i odleđivanje ogledala. Ponovno pritisnite
prekidač grijača kako bi ga ugasili.
Grijač vanjskih ogledala automatski
se gasi nakon 20 minuta.
Dnevni/noćni položaj
unutrašnjeg ogledala
Prilagodite ogledalo kako bi pokazivalo središnji dio zadnjeg stakla.
Učinite ovo prije vožnje i dok je ručica za odabir dnevne/noćne vožnje u
položaju za dnevnu vožnju.
OPREZ
Ne dozvolite da predmeti na
zadnjem sjedalu ili prtljažnom
prostoru ometaju upotrebu
ogledala.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 85
Upoznajte svoje vozilo
Kada je ključ u kontaktnoj bravi u ON
položaju automatsko zatamnjivanje
ogledala će se aktivirati.
Pritisnite ON/OFF prekidač (1) kako
bi isključili automatsko zatamnjivanje. Indikatorska žaruljica će se ugasiti.
Ponovno pritisnite ON/OFF prekidač
(1) kako bi uključili automatsko zatamnjivanje ogledala i indikatorska
žaruljica će se upaliti.
Night
Day
1
OED036048
1KMA3084
Ručni tip
Podesite položaj ogledala prije vožnje i dok je ručica za odabir dnevne/noćne vožnje u položaju za
dnevnu vožnju.
Povucite ručicu za odabir dnevne/noćne vožnje prema sebi kako bi
smanjili odsjaj svjetla vozila iza Vas
za vrijeme noćne vožnje.
Zapamtite da položaj ogledala za
noćnu vožnju smanjuje vidljivost.
Električni tip (ukoliko je u opremi)
Kada je motor upaljen senzor na
ogledalu automatski detektira odsjaj i
putem kemijske reakcije upravlja
odsjajem svjetla vozila iza Vas.
Kada ručicu mjenjača prebacite u
položaj za vožnju unatrag (R) ogledalo će se prebaciti na najsvjetliju
postavku kako bi se omogućila
najbolja vidljivost.
OPREZ
Prilikom čišćenja ogledala koristite papirnati ručnik navlažen
tekućinom za pranje stakla. Ne
prskajte tekućinu za pranje
stakla izravno na ogledalo kako
ne bi ušla u kućište ogledala.
3 85
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 86
Upoznajte svoje vozilo
UNUTRAŠNJA RASVJETA
OED036050
Prednja (ukoliko su u opremi)
(1) Svjetla palite i gasite pritiskom na
odgovarajuću sklopku
(2) DOOR:
Svjetlo se pali kada otvorite vrata
ili ih otključate daljinskim upravljačem (ukoliko je u opremi).
Svjetlo se postupno gasi 30
sekundi nakon zatvaranja vrata.
Ukoliko je ključ u kontaktnoj bravi
u ON položaju ili su sva vrata
zatvorena svjetlo će se ugasiti i
prije.
3 86
OED036051
U sredini vozila (ukoliko su u
opremi)
(1) Svjetla palite i gasite pritiskom na
odgovarajuću sklopku
(2) DOOR:
Svjetlo se pali kada otvorite vrata
ili ih otključate daljinskim upravljačem (ukoliko je u opremi).
Svjetlo se postupno gasi 30
sekundi nakon zatvaranja vrata.
Ukoliko je ključ u kontaktnoj bravi
u ON položaju ili su sva vrata
zatvorena svjetlo će se ugasiti i
prije.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 87
Upoznajte svoje vozilo
PRETINCI
]NAPOMENA
• Kako bi izbjegli moguću krađu ne
ostavljajte vrijedne predmete u
pretincima.
• Učvrstite predmete koje stavljate
u pretinac kako se ne bi pomicali
za vrijeme vožnje.
• Uvijek zatvarajte poklopce pretinaca za vrijeme vožnje. Ne
stavljajte predmete u pretince
tako da se oni ne mogu zatvorit
UPOZORENJE
Ne ostavljajte upaljače i slične
zapaljive predmete u pretince
jer bi se mogli zapaliti ili eksplodirati ukoliko je vozilo duže vrijeme izloženo visokim temperaturama.
OED036053
Pretinac u središnjoj konzoli
(ukoliko je u opremi)
Kako bi otvorili bilo koji pretinac
povucite poklopac 1 ili 2.
U njih možete smjestiti sitne predmete.
3 87
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 88
Upoznajte svoje vozilo
OED036055
OED036054
Višenamjenski pretinac
(ukoliko je u opremi)
Kako bi otvorili poklopac pritisnite
gumb. U njega možete smjestiti sitne
predmete.
Glavni pretinac
Kako bi otvorili pretinac povucite
ručicu (1) i pretinac će se automatski
otvoriti (2). Zatvorite pretinac nakon
upotrebe.
Ukoliko je pretinac opremljen hladnjakom u njemu možete hladiti ili grijati napitke i hranu upotrebom ručice
koja se nalazi u pretincu.
Za više informacija pogledajte poglavlje 4.
OPREZ
Kako bi smanjili opasnost ozljeđivanja u slučaju sudara uvijek zatvarajte pretinac za vrijeme vožnje.
3 88
OED036056
Držač naočala (ukoliko je u
opremi)
Držač naočala nalazi se na krovnoj
konzoli. Kako bi ga otvorili pritisnite
poklopac i on će se polagano otvoriti.
Naočale smjestite u držač sa staklima okrenutim prema van. Gurnite
poklopac kako bi zatvorili držač.
]NAPOMENA
Provjerite da li je držač naočala zatvoren prije vožnje.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 89
Upoznajte svoje vozilo
UNUTARNJA OPREMA
]NAPOMENA
OED036057
Upaljač (ukoliko je u opremi)
Pritisnite upaljač i otpustite ga kako
bi se upaljač zagrijao. Kada je spreman za upotrebu upaljač će sam
iskočiti.
Ukoliko motor nije upaljen ključ u
kontaktnoj bravi mora biti u ACC
položaju kako bi upaljač radio.
• Ne držite upaljač pritisnutim
nakon što se ugrijao kako ne bi
došlo do pregrijavanja.
• U utičnici upaljača smijete koristiti samo originalne Kia upaljače.
Upotreba električnih uređaja (brijači aparati i sl.) u utičnici upaljača može uzrokovati kvar električnih instalacija.
• Ukoliko upaljač ne iskoči sam
nakon 30 sekundi uklonite ga
kako se ne bi pregrijao.
OED036058
Pepeljare (ukoliko su u opremi)
Kako bi koristili pepeljaru pritisnite ju
i ona će se sama otvoriti.
Kako bi uklonili pepeljaru primite ju i
oprezno izvucite.
UPOZORENJE
Upotreba pepeljare
• Ne koristite pepeljare za odlaganje smeća.
• Odlaganje upaljene cigarete ili
šibice u pepeljaru u kojoj ima
zapaljivih predmeta može
uzrokovati požar.
3 89
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 90
Upoznajte svoje vozilo
Držač čaša
UPOZORENJE - Vruća
tekućina
• Ne stavljajte nepokrivene čaše
sa vrućom tekućinom u držače čaša za vrijeme vožnje.
Mogli biste se opeći što može
uzrokovati gubitak kontrole
nad vozilom.
• Kako bi smanjili rizik ozljede u
slučaju naglog zaustavljanja
ili sudara ne stavljajte nepokrivene boce, čaše, limenke i
sl. u držače za čaše.
OED036059
OED036060
Prednji
U držač možete odložiti čaše ili limenke.
Stražnji (ukoliko su u opremi)
Kako bi koristili držače pritisnite
sklopku. Gurnite poklopac kako bi ga
zatvorili nakon upotrebe.
]NAPOMENA
Ne stavljajte teške čaše ili limenke u
držače kako ih ne bi oštetili.
3 90
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 91
Upoznajte svoje vozilo
]NAPOMENA
Sprijeda
• Zatvorite poklopac ogledala i podignite sjenilo nakon upotrebe.
• Ukoliko je ogledalo opremljeno
svjetlom a poklopac ogledala nije
pravilno zatvoren može doći do
pražnjenja akumulatora i oštećenja sjenila.
OED036061
OED036091
Straga (ukoliko je u opremi)
Sjenila
Koristite sjenila na prednjem ili bočnim staklima kako bi se zaštitili od
izravnih sunčevih zraka. Kako bi
koristili sjenilo povucite ga prema
dolje.
Kako bi koristili sjenilo na bočnom
staklu povucite ga prema dolje,
izvucite ga iz držača (1) i pomaknite
ga u stranu.
Kako bi koristili ogledalo na sjenilu
spustite sjenilo i povucite poklopac
ogledala (2)
Svjetlo ogledala (ukoliko je u opremi)
automatski će se ugasiti kada zatvorite
poklopac ili podignete sjenilo.
OED037061L
Električne utičnice
Utičnice su namijenjene punjačima
mobitela i drugim uređajima napravljenim za upotrebu električnog sustava vozila. Uređaji ne bi smjeli koristiti više od 10 ampera dok je motor
upaljen.
3 91
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 92
Upoznajte svoje vozilo
]NAPOMENA
Tip A
• Koristite utičnice dok je motor
upaljen kako se akumulator ne bi
ispraznio.
• Koristite samo električne uređaje
koji imaju električni kapacitet
manji od 12V i 10A.
• Namjestite klimatizaciju ili grijače
na najslabije postavke ukoliko
morate istovremeno upotrijebiti
utičnice.
• Zatvorite poklopac ako ne koristite utičnicu.
• Pojedini električni uređaji mogu
uzrokovati smetnje u radu drugih
električnih uređaja.
Digitalni sat (ukoliko je u opremi)
Tip A (ukoliko je u opremi)
Tip B
OED037063
OED036063
Uvijek nakon isključivanja akumulatora ili povezanih osigurača sat bi
trebalo vratiti na tvorničke postavke.
Za više informacija pogledajte 4.
poglavlje.
Tip B (ukoliko je u opremi)
Kada se ključ u kontaktnoj bravi
nalazi u ACC ili ON položaju tipke
sata imaju slijedeće funkcije:
SAT:
Pritiskom na tipku "H" prikazano vrijeme pomiče se za jedan sat unaprijed.
Ukoliko tipku držite pritisnutom dulje
od 2 sekunde prikazano vrijeme
pomiče se unaprijed dok ne
otpustite tipku.
3 92
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 93
Upoznajte svoje vozilo
POMIČNI KROV (UKOLIKO
JE U OPREMI)
MINUTE:
Pritiskom na tipku "M" prikazano vrijeme pomiče se za jednu minutu
unaprijed.
Ukoliko tipku držite pritisnutom dulje
od 2 sekunde prikazano vrijeme
pomiče se unaprijed dok ne
otpustite tipku.
RESET:
Kako bi prikaz minuta postavili na 0
pritisnite "R" tipku prstom, olovkom
ili sličnim predmetom. Prikazano vrijeme biti će zaokruženo na puni sat.
OED036062
Aux i USB (ukoliko su u opremi)
Na primjer, ukoliko tipku "R" pritisnete kada je vrijeme između 9:01 i
9:29, vrijeme će se prebaciti na
9:00.
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno
AUX ili USB utičnicama pomoću njih
možete koristiti prijenosne audio uređaje.
Kako bi promijenili prikaz između 24
satnog i 12 satnog vremena pritisnite "R" tipku i držite ju pritisnutom
dulje od 5 sekundi.
]NAPOMENA
Na primjer, ukoliko tipku "R" pritisnete i držite ju pritisnutom dulje od 5
sekundi kada je vrijeme 22:15,
prikazano vrijeme će se prebaciti na
10:15.
Prilikom upotrebe prijenosnih audio uređaja uključenih u električne
utičnice vozila može nastati šum. U
tom slučaju koristite baterije u uređaju kao izvor struje.
OED036064
Ukoliko imate pomični krov možete
ga pomicati klizanjem ili ga podignuti prekidačem smještenim na krovnoj
konzoli.
(1) Sklopka za pomicanje klizanjem
(2) Sklopka za podizanje
(3) Sklopka za zatvaranje
Pomični krov možete otvarati samo
kada je ključ u kontaktnoj bravi u ON
položaju.
3 93
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 94
Upoznajte svoje vozilo
Kako bi sasvim otvorili krov ponovno
pritisnite sklopku za otvaranje klizanjem (1) i držite ju pritisnutom dok se
krov sasvim ne otvori.
]NAPOMENA
• Za hladna vremena pomični krov
će se možda zalediti te neće raditi
ispravno.
• Nakon pranja vozila ili nakon kiše
uklonite vodu s pomičnog krova
prije njegova otvaranja.
• Pomični krov ne može klizati dok
je podignut niti ga možete dizati
dok je pomaknut.
OPREZ
Ne držite prekidače pomičnog
krova dulje nego što je potrebno, tako možete oštetiti motor.
UPOZORENJE
Nikada ne otvarajte ili zatvarajte
pomični krov za vrijeme vožnje
jer to može uzrokovati gubitak
kontrole nad vozilom.
3 94
]NAPOMENA
Kako bi smanjili buku uzrokovanu
vjetrom ostavite pomični krov u preporučenom položaju.
OED036064
Klizanje pomičnog krova
Kako bi sasvim otvorili pomični krov
klizanjem pritisnite sklopku za otvaranje klizanjem (1) i držite ju pritisnutom dulje od 0.5 sekundi.
Pomični krov otvoriti će se do preporučenog položaja (50 mm manje
od krajnjeg otvorenog položaja).
Kako bi zaustavili otvaranje krova
pritisnite bilo koju sklopku pomičnog
krova.
Kako bi zatvorili pomični krov
(automatsko zatvaranje) pritisnite
sklopku za zatvaranje (3) i držite ju
pritisnutom dulje od 0.5 sekundi.
Krov će se automatski zatvoriti.
Ukoliko želite zaustaviti zatvaranje
krova pritisnite bilo koju sklopku
pomičnog krova.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 95
Upoznajte svoje vozilo
OED036092
Automatsko otvaranje
Ukoliko neki predmet ili dio tijela
ometa zatvaranje pomičnog krova on
će se automatski početi otvarati.
Ova funkcija neće raditi ukoliko je
predmet vrlo malen. Uvijek provjerite
ne ometa li nešto zatvaranje krova.
OED036093
OED036064
Podizanje pomičnog krova
Sjenilo pomičnog krova
Kako bi sasvim otvorili pomični krov
pritisnite sklopku za otvaranje
podizanjem (2) i držite ju pritisnutom
dulje od 0.5 sekundi.
Pomični krov sasvim će se podignuti. Kako bi zaustavili podizanje krova
pritisnite bilo koju sklopku pomičnog
krova.
Kako bi spustili prozor pritisnite
sklopku za zatvaranje (3) i držite ju
pritisnutom dok se krov ne spusti.
Sjenilo će se automatski otvoriti kada
pomični krov otvorite klizanjem. Zatvorite ga sami ukoliko to želite.
UPOZORENJE
• Ne pružajte ruke ili glavu kroz
pomični krov za vrijeme vožnje.
• Provjerite ne ometa li nešto
zatvaranje pomičnog krova
prije zatvaranja.
3 95
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 96
Upoznajte svoje vozilo
OPREZ
• Povremeno očistite prljavštinu koja se može sakupiti u
vodilicama pomičnog krova.
• Ako pokušate otvoriti pomični
krov kada je temperatura niža
od nule ili je pomični krov
prekriven snijegom ili ledom,
staklo ili motor mogli bi se
oštetiti.
• Sjenilo bi se trebalo pomicati
sa pomičnim krovom. Ne
ostavljajte sjenilo zatvorenim
ukoliko je pomični krov otvoren.
3 96
OED036067
U slučaju teškoća
Ukoliko se pomični krov ne otvori
električno:
1. Uklonite držač naočala.
2. Uklonite 2 vijka i zatim maknite
poklopac konzole.
OED036068
3. Umetnite ručicu (koja se nalazi u
vozilu) i okrečite u smjeru kazaljke na satu kako bi otvorili ili u
smjeru obrnutom od kazaljke na
satu kako bi zatvorili pomični krov.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 97
Upoznajte svoje vozilo
Vraćanje tvorničkih postavki
pomičnog krova
Ukoliko se Vaš akumulator isprazni ili
iskopča ili upotrijebite polugu kako bi
otvorili/zatvorili pomični krov, morate
vratiti pomični krov na tvorničke postavke i to na slijedeći način:
5. Pritisnite i držite sklopku za
podizanje (dulje od 5 sekundi) dok
krov ne radi na slijedeći način:
S P U Š TA N J E → O T VA R A N J E
KLIZANJEM→ZATVARANJE
Zatim otpustite sklopku.
1. Okrenite ključ u kontakt bravi u
ON položaj.
2. Pomaknite krov u najviši položaj
odgovarajućom sklopkom.
3. Otpustite sklopku.
4. Pritisnite i držite sklopku za podizanje dok se krov ne pomakne u
početni položaj.
Kada je ovo završeno pomični krov
je vraćen na tvorničke postavke
3 97
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 98
Upoznajte svoje vozilo
MREŽA ZA PRTLJAGU (UKOLIKO JE U OPREMI)
]NAPOMENA
Ne stavljajte lomljive ili teške predmete na mrežu za prtljagu kako je
ne bi oštetili.
UPOZORENJE
MMSA3066
Kako bi spriječili pomicanje prtljage u
prtljažniku možete koristiti četiri
prstena koji se nalaze u prtljažniku
kako bi pričvrstili mrežu.
3 98
Kako bi izbjegli ozljede oka
nemojte previše natezati mrežu.
UVIJEK držite lice i tijelo izvan
domašaja napete mreže.
NE KORISTITE mrežu ukoliko je
remenje oštećeno.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 99
Upoznajte svoje vozilo
MJESTA ZA UČVRŠĆIVANJE KROVNIH NOSAČA
UPOZORENJE
Za otvaranje poklopca otvora
koristite kovanicu ili odvijač.
Nemojte koristiti nokte jer bi ih
mogli oštetiti.
OED046090
OED046091
Kako bi postavili ili uklonili krovne
nosače koristite pričvrsna mjesta na
krovu.
Kada postavljate nosače slijedite ove
upute:
1. Umetnite tanki predmet (kovanicu
ili ravni odvijač) u otvor te gurnite
poklopac u smjeru strelice.
2. Okrenite poklopac za pola kruga i
umetnite ga u otvor kako je
prikazano na ilustraciji.
]NAPOMENA
Kako ne bi izgubili poklopac stavite
ga na krov prije postavljanja krovnih nosača.
3. Nakon uklanjanja krovnih nosača
poklopce vratite obrnutim redoslijedom.
3 99
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 100
Upoznajte svoje vozilo
KROVNI NOSAČI (UKOLIKO SU U OPREMI)
OPREZ
OED037106
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno
krovnim nosačima na krov možete
smjestiti teret.
3 100
• Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno pomičnim krovom nemojte teret smjestiti na način da
ometa rad pomičnog krova.
• Prilikom prijevoza tereta na
krovnim nosačima pobrinite
se da se krov ne ošteti.
• Kada prevozite dugačke predmete na krovnim nosačima
neka oni ne budu dulji niti širi
od ukupne duljine i širine
krova.
UPOZORENJE
• Niže je navedeno najveće
dopušteno opterećenje krovnih nosača. Teret rasporedite
ravnomjerno te ga pravilno
učvrstite.
Europa: 75 kg (165 lbs.)
KROVNI Izvan Europe: 45 kg (100 lbs.)
NOSAČ RAVNOMJERNO RASPOREĐENO
• Središte gravitacije kod vozila
s teretom na krovnim nosačima biti će više. Izbjegavajte
nagla kretanja, kočenja, oštra
skretanja ili vožnju velikom
brzinom jer to može uzrokovati prevrtanje vozila.
(nastavlja se)
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 101
Upoznajte svoje vozilo
ANTENA
]NAPOMENA
(nastavak)
• Uvijek vozite polagano i pažljivo skrećite kada prevozite
teret na krovnim nosačima..
Nagli udari vjetra mogu otpuhnuti teret s krova te oštetiti
Vaše i druga vozila.
• Kako bi spriječili oštečenje ili
gubitak tereta često provjeravajte da li je teret pravilno
učvrščen.
• Uklonite antenu prije pranja vozila u autopraonici kako se ne bi
oštetila.
• Kada vraćate antenu provjerite je
li sasvim zategnuta kako prijem
ne bi bio oslabljen.
OED036069
Krovna antena
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno
audio sustavom na vozilo je postavljena i antena.
Antenu možete ukloniti kada je to
potrebno.
Kako bi uklonili antenu okrenite je u
smjeru obrnutom od kazaljke na
satu.
Kako bi vratili antenu okrenite ju u
smjeru kazaljke na satu.
3 101
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 102
Upoznajte svoje vozilo
PREGRADNA MREŽA (UKOLIKO JE U OPREMI)
OED037107
Vaše vozilo opremljeno je pregradnom mrežom.
Kada utovarite prtljagu na stražnje
sjedalo ili u prtljažni prostor morate
postaviti pregradnu mrežu iza prednjih ili stražnjih sjedala.
Mreža služi kao zaštita od odbačenih
predmeta u slučaju frontalnog sudara.
Postoje četiri pričvrsna mjesta iznad
naslona za glavu i na podu iza stražnjih sjedala kojima možete učvrstiti
mrežu.
3 102
OED037108
Postavljanje pregradne mreže
1. Umetnite gornje nosače u veliki
otvor i zatim ih učvrstite klizanjem
u manji otvor.
OED037109
2. Učvrstite donji dio mreže za pričvrsna mjesta na podu iza stražnjih sjedala.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 103
Upoznajte svoje vozilo
UPOZORENJE
OED037110
3. Zategnite pojaseve sklopkom (1).
UPOZORENJE
• Sasvim zategnite pojaseve
kako mreža ne bi bila labava.
Remenje zavežite nakon što
ste umetnuli kuke u gornje
otvore.
• Provjerite da li su nasloni sjedala pravilno zaključani.
• Ne smještajte putnike na
stražnje sjedalo ili u prtljažni
prostor iza mreže.
• Ne smještajte putnike na
stražnje središnje sjedalo
ukoliko se mreža nalazi iza
sjedala jer ona može utjecati
na upotrebu sigurnosnog pojasa.
• Ne smještajte prtljagu više od
visine gornjeg ruba mreže.
• Ne smještajte težak teret više
od naslona stražnjih sjedala
čak i ako je mreža postavljena.
• Ne prevozite oštre predmete
koji mogu proći kroz mrežu.
• Ne vješajte predmete na
mrežu.
Kako bi uklonili mrežu
1. Olabavite remenje i uklonite kuke
remenja iz držača.
2. Oslobodite gornji dio mreže povlačenjem kroz velike otvore.
3. Uklonite mrežu.
3 103
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 104
Upoznajte svoje vozilo
PREKRIVAČ PRTLJAŽNIKA (UKOLIKO JE U OPREMI)
OPREZ
OED037111
OED037112
Prekrivačem možete sakriti predmete u prtljažniku.
Kako bi koristili prekrivač povucite
ručicu i umetnite nosače u otvore.
3 104
• Ne stavljajte predmete na
prekrivač jer bi u vožnji mogli
biti odbačeni i tako nekoga
ozljediti.
• Ne stavljajte prtljagu na prekrivač kako se ne bi oštetio.
• Zbog efikasnije potrošnje goriva nemojte prevoziti nepotreban teret.
• Ne dozvolite nikome da se
vozi u prtljažnom prostoru.
• Pokušavajte održati ravnotežu
vozila i težu prtljagu pomaknite što je više moguće prema
prednjem kraju vozila.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 105
Upoznajte svoje vozilo
PRETINAC U PRTLJAŽNIKU (UKOLIKO JE U OPREMI)
OED037113
OED037114
Pretinac se nalazi ispod poda prtljažnika. U njega možete smjestiti prvu
pomoć, alate i sl.
Kako bi otvorili poklopac primite ručicu i podignite poklopac.
3 105
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 106
Upoznajte svoje vozilo
AUDIO SUSTAV
Opće informacije
Napomene u vezi upotrebe
Slijedeći znakovi olakšavaju praćenje uputa:
od Vas se traži nekakva naredba
ukazuje na reakciju sustava
0 pruža dodatnu informaciju
ukazuje na popis
UPOZORENJE
UPOZORENJA upućuju na situacije koje mogu uzrokovati teže
tjelesne ozljede ili smrt ukoliko
zanemarite upozorenje.
OPREZ
OPREZ upućuje na situacije
koje mogu uzrokovati oštećenja
na Vašem vozilu ukoliko zanemarite opomenu.
3 106
Laserski proizvod 1. klase
CLASS 1
LASER PRODUCT
OPREZ
Bilo kakva neprikladna upotreba
ovog uređaja može izložiti korisnika nevidljivim laserskim zrakama
čija snaga premašuje ograničenja
laserskih proizvoda 1. klase.
UPOZORENJE
Ne koristite mobilne telefone za
vrijeme vožnje. Kako bi koristili
mobilni telefon zaustavite se na
sigurnom mjestu.
UPOZORENJE
Za vrijeme vožnje zvuk ne smije
biti preglasan. Vozač mora biti u
mogućnosti poslušati zvukove
koji dolaze izvan vozila.
OPREZ
• Ne stavljajte tekuće napitke u
blizinu audio sustava kako se
on ne bi oštetio u slučaju prolijevanja.
• Ne udarajte dijelove audio
sustava kako se on ne bi oštetio.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 107
Upoznajte svoje vozilo
Sigurnosna upozorenja
UPOZORENJE
Daljinski upravljač koristite
samo kada je vozilo zaustavljeno ili neka ga putnici koriste.
kako ne bi došlo do gubitka
kontrole nad vozilom.
UPOZORENJE
Ne uklanjajte poklopce i ne
pokušavajte sami popraviti uređaj.
Upotreba USB memorije
UPOZORENJE
UPOZORENJE
Nemojte umetati nikakve predmete u otvor ovog uređaja kako
ne bi došlo do kvara.
UPOZORENJE
Glasnoća zvuka neka bude dovoljno niska kako bi mogli biti u
mogućnosti poslušati zvukove
koji dopiru izvana.
• Preporučamo upotrebu USB
memorija renomiranih proizvođača.
• Nikako nemojte koristiti USB
prenosne diskove ili USB razdjelnike jer to može oštetiti ili
uništiti audio opremu.
• Ne koristite USB memoriju
ukoliko to može ugroziti sigurnost za vrijeme vožnje.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Ukoliko AUX uređaj uključite u
električne utičnice u vozilu
može doći do šuma. To ne
ukazuje na kvar sustava. U
tom slučaju koristite samostalno napajanje uređaja.
• U rijetkim slučajevima može
se dogoditi da USB memorija
nije prepoznata ili može izazvati kvar. Uvijek koristite
USB memorije koje odgovaraju specifikaciji.
3 107
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 108
Upoznajte svoje vozilo
Spajanje s iPod uređajem omogućeno je protokolom "iAP (iPod Accessory Protocol) over UART".
Niže su navedeni podržani modeli
iPod uređaja s prikladnim verzijama
firmware-a.
1) iPod mini (firmware v1.4)
2) 4G iPod (firmware v3.1)
3) iPod photo (firmware v1.1)
4) iPod nano (firmware v1.3)
5) 5G iPod (firmware v1.0)
Dodatno, prikaz loga u boji pdržan je
za slijedeće modele:
1) iPod photo (firmware v1.2.1)
2) iPod nano (firmware v1.1)
3) 5G iPod (firmware v1.1)
Ostali iPod modeli kao što je iPod
Shuffle ne podržavaju protokol "iAP
over UART" i uređaj ih neće prepoznati kao USB disk.
Uređaj ne podržava pretraživanje
prema meta podacima kod iPOD
modela.
3 108
RDS (Radio Data System)
Mnoge VHF stanice prenose RDS
informacije.
RDS može sadržavati slijedeće informacije:
PS (Program Service): prikazuje
naziv radio postaje.
Radio tekst: dodatne informacije
koje odašilje radio postaja.
PTY (Program TYpe): odabir radio
postaje prema tipu programa.
AF (Alternativna Frekvencija):
automatski odabir najbolje alternativne frekvencije.
TA (Traffic Announcement): informacije o stanju u prometu.
EON (Enhanced Other Networks):
automatsko objavljivanje informacija o prometu drugih radio postaja.
Napomena u vezi formata CD-a
CD uređaj podržava slijedeće formate medija:
CD Audio (CD-DA u skladu s
Crvenom knjigom standarda).
CD-R/RW
(u
skladu
s
Narančastom knjigom standarda,
dio 2/3).
Višekratno snimani CD (Multisession) (u skladu s Multisession
1.0 specifikacijom)
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 109
Upoznajte svoje vozilo
Rukovanje CD medijima
Izbjegavajte ostavljanje otisaka prstiju na CD-u prilikom uklanjanja.
Uvijek spremite CD-e u njihove zaštitne košuljice.
Provjerite da li je CD čist i suh prije
umetanja u uređaj.
Zaštitite CD-e od vrućine i izravne
sunčeve svjetlosti.
Čiščenje uređaja
Ne čistite uređaj tekućinama ili alkoholom. Koristite samo vlažnu krpu.
3 109
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 110
Upoznajte svoje vozilo
Kontrole
2
1
3
5
4
6
7
1
8
13
3 110
12
11
10
9
. . . . . . . . . Pritisnite: uključivanje/isključivanje
. . . . . . . . . .Okrenite: podešavanje glasnoće
2........
Izbacivanje CD medija
/
3 ..
FM: prethodna ili slijedeća postaja
CD: prethodna ili slijedeća pjesma
CDC: prethodna ili slijedeća pjesma
4 SCAN . . . . . . . . FM: Skeniranje frekvencija
CD/CDC: Reprodukcija 10 sekundi svake
pjesme na CD-u
5 SETUP . . . . . . . Podešavanje postavki uređaja
/
6
. . . . . . . . . Samo MP3: promjena trenutno odabrane mape
. . . . . . . . . . . . . samo iPod: vrati se u izbornik za sortiranje
7 LOAD* . . . . . . . CDC: Uvlačenje CD medija u uređaj
8
. . . FM/CD/CDC: Rotirajuća sklopka za pretraživanje
/podešavanje
9 SOUND . . . . . . Podešavanje zvuka
10 CD (AUX)
Kratki pritisak: odabir izvora zvuka između
CD načina rada, USB-a ili iPOD-a (ukoliko
su spojeni)
Dugi pritisak: odabir AUX izvora
11 1 to 6 . . . . . . . . FM/CD/CDC: Odabir memorirane postaje ili
željenog CD-a u izmjenjivaču CD-a
RPT . . . . . . . . . CD/CDC: ponavljanje trenutno reproducirane pjesme
RND . . . . . . . . . CD/CDC: reprodukcija slučajno odabrane
pjesme
12 FM/AM . . . . . . . . Odabir FM/AM izvora zvuka.
13 TA (AST) . . . . . Kratki pritisak: aktiviranje TA.
Dugi pritisak: aktiviranje autmatskog memoriranja
* ovisno o verziji
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 111
Upoznajte svoje vozilo
Umetanje i uklanjanje CD-a
Umetanje CD-a
Umetnite CD s oznakom okrenutom prema gore.
0 Reprodukcija audio i MP3 CD-a
počinje automatski.
Uklanjanje CD-a
Pritisnite
tipku i oprezno uklonite CD.
Uključivanje/isključivanje
Pritisnite
kako bi uključili ili
isključili uređaj.
Uključivanje i isključivanje glavnim
ključem
Ukoliko je uređaj uključen automatski će se uključivati i isključivati ovisno
o položaju ključa u kontaktnoj bravi.
Automatsko isključivanje
Ukoliko ste uređaj uključili
tipkom
a motor je ugašen uređaj će se
automatski
isključiti
nakon
određenog vremena.
Upotreba izbornika
Glavna sklopka za kretanje kroz
izbornike je
.
Okrenite
sklopku kako
bi odabrali stavku izbornika.
Glasnoća zvuka
UPOZORENJE
Prilikom odabira glasnoće zvuka nemojte pretjerivati kako bi
mogli ćuti zvukove koji dolaze
izvan vozila.
Okrenite
sklopku kako bi
odabrali željenu glasnoću.
3 111
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 112
Upoznajte svoje vozilo
Postavke zvuka
Pritisnite SOUND tipku.
Pritisnite SOUND tipku nekoliko
Podešavanje omjera rada lijevih/desnih zvučnika (BALANCE)
Odaberite željenu razinu u
rasponu od L10 do R10.
Slušanje radio postaja
Pritisnite FM ili AM.
Odabir valne duljine
Pritisnite FM ili AM kako bi odabrali željenu valnu duljinu.
Okrenite
Podešavanje omjera rada prednjih/stražnjih zvučnika (BALANCE)
Podesite željeni omjer jačine rada
prednjih i stražnjih zvučnika u
rasponu od R10 do F10.
0 Razina jačine zvuka podešava se
samo na prednjim zvučnicima dok
se stražnji zvučnici samo gase
prema potrebi.
Možete podesiti slijedeće postavke:
Podešavanje glasnoće
Podesite glasnoću
rasponu od 0 do 35.
puta za redom kako bi pronašli
željenu postavku.
BASS
TREBLE
FADER
BALANCE
sklopku kako
bi odabrali podešavanje željene
postavke.
Kako bi izašli iz podešavanja pritisnite SETUP, CD, FM ili AM
tipku.
Bass (niski tonovi)
Odaberite željenu razinu niskih tonova u rasponu od -10 do +10.
Treble (visoki tonovi)
Odaberite željenu razinu visokih
tonova u rasponu od -10 do +10.
3 112
zvuka
u
Ekvilizator
Frekvenciju zvuka možete podesiti
pomoću 5 kanalnog ekvilizatora (EQ
OFF, JAZZ, POP, CLASSICAL,
ROCK)
Pritisnite i držite SOUND tipku.
Okrenite
sklopku kako
bi odabrali željenu postavku.
0 Uređaj se prebacuje u način rada
za slušanje radio postaja.
Raspoložive valne duljine:
FM 123: Memorija za do 18 ručno
memoriranih FM radio postaja.
FM AST: Memorija za do 6
automatski memoriranih FM radio
postaja.
Odabir MW
MW 1: Memorija za do 6 ručno
memoriranih MW radio postaja.
MW AST: Memorija za do 6
automatski memoriranih MW radio postaja.
LW: Memorija za do 6 ručno
memoriranih LW radio postaja.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 113
Upoznajte svoje vozilo
Automatsko memoriranje
Automatsko memoriranje radio
postaja s najkvalitetnijim prijemom
(FM AST, AM AST i MW AST).
Pritisnite i držite pritisnutom AST
tipku kako bi aktivirali/deaktivirali
ovu funkciju.
0 Najveći mogući broj za pojedinu
valnu duljinu je 6. Ponovite
“Autostore” funkciju kako bi
obnovili listu radio postaja s najkvalitetnijim prijemom.
Automatsko traženje
Pritisnite
ili
za prebacivanje na prethodnu/slijedeću
radio postaju.
Kako bi završili pritisnite
ili
.
Ručno traženje
Okrenite sklopku
u
smjeru kazaljke na satu ili u
smjeru obrnutom od kazaljke na
satu kako bi smanjili ili povećali
frekvenciju.
Pretraživanje frekvencije
Radio će zastati na trenutno pronađenoj radio postaji u trajanju od 10
sekundi prije prebacivanja na slijedeću radio postaju.
Pritisnite SCAN tipku kako bi
aktivirali/deaktivirali ovu funkciju.
Memoriranje postaja
Pronađite željenu postaju.
Pritisnite i držite pritisnutom žel-
jenu tipku (1-6) dok se ne oglasi
zvuk.
Radio postaja je memorirana na
odabranoj tipku.
0 Također možete memorirati radio
postaje na različitim valnim duljinama (FM AST ili FM 123).
Odabir memorirane postaje
Pritisnite tipku (1-6) kako bi
odabrali memoriranu postaju.
Memoriranje radio postaja
Pri FM 123 valnoj duljini možete
memorirati 18 radio postaja. Pri MW
i LW valnim duljinama možete memorirati 6 radio postaja.
3 113
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 114
Upoznajte svoje vozilo
Radio Data System (RDS) na FM
Mnoge FM postaje odašilju RDS
informacije.
RDS pruža slijedeće informacije:
Obavijest o prometu (TP)
Odaberite ovu funkciju ukoliko želite
slušati informacije o stanju u prometu. Informacije ćete čuti čak i kada
CD/MP3 svira.
Pritisnite TA tipku kako bi
omogućili/onemogućili ovu funkciju.
Odaberite SCAN kako bi pretraživali TP postaje.
Pritisnite
ili
kako bi prebacivali između TP postaja.
Podesite željenu razinu zvuka za
TP postaje u SETUP izborniku.
TA simbol će biti prikazan na
zaslonu kada započne prijenos
informacija o stanju u prometu.
3 114
Ukoliko nije pronađena niti jedna TP
postaja
Ukoliko uređaj ne može pronaći niti
jednu TP postaju ostati će na trenutno odabranoj postaji a na zaslonu će
se prikazati ‘No TA/TP’ u trajanju od
3 sekunde. Ukoliko se prijem izgubi
u trajanju duljem od 30 sekundi uređaj će automatski potražiti slijedeću
TP postaju.
Pretraživanje TP postaja ponavljati će se svakih 30 sekundi dok
TP postaja nije pronađena.
Obavijesti o stanju u prometu drugih
postaja – EON
S RDS funkcijom EON (Enhanced
Other Networks - pojačanje drugih
postaja) možete slušati obavijesti o
stanju u prometu čak i ukoliko trenutno odabrana postaja ne pruža te
informacije.
0 Ukoliko imate aktiviranu funkciju
obavijesti o stanju u prometu
postaju s EON-om će biti tretirane
kao postaje s obavijesti o stanju u
prometu, tj. pretraživanje će se
zaustaviti na ovim postajama.
0 Kada započne emitiranje obavi-
jesti o stanju u prometu uređaj
prebacuje na postaju koja emitira
obavijest. Nakon obavijesti uređaj
se vraća na prije postavljenu
postaju.
Hitne obavijesti
(PTY ALARM / EON)
Uređaj automatski prima hitne obavijesti koje se odašilju.
Na zaslonu se prikazuje ‘ALARM’.
Pritisnite TA tipku kako bi prekinuli
prijem trenutno odašiljane poruke
što neće onemogućiti daljnji prijem hitnih obavijesti.
Alternativna frekvencija
Ovom funkcijom omogućavate/onemogućavate odabir alternativne
frekvencije s najboljim prijemom.
AF se prikazuje na zaslonu kada
je funkcija omogućena u SETUP
izborniku.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 115
Upoznajte svoje vozilo
PTY pretraživanje (samo FM)
Pretraživanje postaja prema tipu programa.
Odaberite željeni tip programa iz
popisa.
Biti će odabrana najbliža postaja
koja odgovara odabranom tipu.
PI pretraživanje
Ovom funkcijom automatski se traži
RDS stanica određenog PI koda s
najboljim prijemom.
Na zaslonu će biti prikazano ‘PI
SEARCH’.
Slušanje CD medija
Napomene u vezi CD-a
Ovaj CD uređaj prikladan je za
reprodukciju 12 cm diskova te 8
cm diskova s adapterom te može
reproducirati MP3 i audio CD-e.
Nemojte koristiti CD-e nepravilnih
oblika.
CD-R i CD-RW diskovi su načelno
podržani. Ipak, zbog različite
kvalitete diskova, stanja u kojem
se nalazi površina diskova te uređaja na kojima je disk snimljen
ovaj uređaj možda neće prepoznati neke od ovih diskova.
CD reprodukcija
Start/Stop
Pritisnite CD tipku kako bi počeli.
Reprodukcija će se zaustaviti
ukoliko neki drugi izvor postane
aktivan.
Izbacivanje diska
Pritisnite
tipku.
Uklonite disk iz uređaja.
Slijedeća/prethodna pjesma
Pritisnite
ili
tipke kako bi
odabrali prethodnu ili slijedeću
pjesmu ILI
Okrenite
sklopku u
smjeru kazaljke na satu kako bi
pretraživali prema naprijed ili obrnuto od kazaljke na satu kako bi
pretraživali unatrag.
Preskakanje dijela pjesme
Pritisnite
ili
tipke i držite ih
pritisnutima kako bi preskočili dio
trenutno reproducirane pjesme.
Slučajni odabir
Pritisnite RND tipku kako bi aktivirali/deaktivirali slučajni odabir pjesama.
Ponavljanje
Pritisnite RPT tipku kako bi aktivirali/deaktivirali ponavljanje reprodukcije.
3 115
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 116
Upoznajte svoje vozilo
Preslušavanje
Pritisnite SCAN tipku kako bi
aktivirali/deaktivirali preslušavanje.
Uređaj će reproducirati prvih 10
sekundi svake pjesme.
3 116
Reprodukcija MP3
Napomene u vezi MP3 datoteka
Slijedeći MP3 formati su podržani:
MPEG1/2 ili 2.5-Layer 3.
Format CD-a mora biti ISO 9660
Level 1 ili Level 2 ili Joliet s formatom sektora Mode 1 ili Mode 2
Form 1. Drugi formati nisu
podržani.
Najveći podržani broj mapa i
datoteka je 345, najveća duljina
imena mapa je 254 znakova (na
zaslonu se prikazuje 24 znaka)
Broj bitova u sekundi: najviše 320
kbit/s, konstantno ili varijabilno.
Frekvencija uzorkovanja: najviše
48 kHz.
Prikaz teksta: ID3 tag V1 i ID3 tag
V2. MP3 pjesme mogu sadržavati
dodatne informacije kao što su:
ime izvođača, naslov pjesme i
albuma (ID3 tags s najviše 12
znakova). Biti će prikazana samo
velika i mala slova te znak “_”.
Samo datoteke s .mp3 ekstenzijom će biti prepoznate kao MP3
datoteke.
Uređaj možda neće reproducirati
pjesme onim redoslijedom kojim
su snimljene na disk.
Uređaj reproducira samo prvu
sesiju ukoliko se na disku nalaze
audio i MP3 pjesme.
MP3 CD-R/CD-RW diskovi moraju biti snimljeni kao podatkovni a
ne audio diskovi.
MP3 datoteke nisu kompatibilne s
paketnim zapisivanjem podataka.
MP3 simbol će biti prikazan na
zaslonu ukoliko se reproducira
MP3 datoteka.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 117
Upoznajte svoje vozilo
Pokretanje/zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite CD tipku kako bi
započela reprodukcija.
Reprodukcija će se zaustaviti
kada drugi izvor zvuka postane
aktivan.
Prethodna/slijedeća mapa
Pritisnite
ili
tipke kako bi
odabrali prethodnu ili slijedeću
mapu.
Prethodna/slijedeća pjesma
Pritisnite
ili
tipke kako bi
odabrali prethodnu ili slijedeću
pjesmu ili
Okrenite
sklopku u
smjeru kazaljke na satu za slijedeću pjesmu ili u smjeru obrnutom od kazaljke na satu kako bi
odabrali prethodnu pjesmu.
Preskakanje dijela pjesme
pritisnite i držite
ili
tipke
kako bi preskočili dio pjesme
unaprijed ili unatrag.
Slučajni odabir
CDC način rada*: Pritisnite i držite
pritisnutom RND tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali slučajni
odabir pjesama.
CDP način rada: Pritisnite RND
tipku kako bi aktivirali ili deaktivirali slučajni odabir pjesama.
Prikaz teksta
Kako bi prikazali tekst na zaslonu:
Pritisnite i držite pritisnutom
SETUP tipku u MP3 načinu rada
kako bi odabrali prikaz imena
datoteke/vrijeme
reprodukcije/naslov pjesme/ime izvođača/naziv albuma/ime mape.
Ponavljanje
CDC način rada*: Pritisnite i držite
pritisnutom RPT tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali ponavljanje
pjesama.
CDP način rada: Pritisnite RPT
tipku kako bi aktivirali ili deaktivirali ponavljanje pjesama.
* samo CDC (izmjenjivač diskova)
Preslušavanje
Pritisnite SCAN tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali preslušavanje diska.
Uređaj reproducira prvih 10
sekundi svake pjesme.
Kada mapa završi nastavlja se
reprodukcija prve pjesme iz slijedeće mape.
3 117
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 118
Upoznajte svoje vozilo
CDC način rada*
(samo model s izmjenjivačem diskova)
Kako bi umetnuli samo jedan disk:
pritisnite LOAD tipku.
Kako bi umetnuli sve diskove: pritisnite i držite pritisnutom LOAD
tipku.
Umetnite diskove s otisnutom
stranom okrenutom prema gore.
CDC reprodukcija započinje.
Izbacivanje diskova
Kako bi izbacili samo jedan disk
pritisnite
tipku.
Kako bi izbacili sve diskove pritisnite i držite pritisnutom
tipku.
Uklonite disk iz uređaja.
Pokretanje/zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite CD tipku kako bi
započela reprodukcija.
Reprodukcija započinje od trenutno odabranog diska u uređaju.
3 118
Izravni pristup disku
Pritisnite tipke 1-6 kako bi
odabrali željeni disk
Prethodna/slijedeća pjesma
Pritisnite
ili
tipke kako bi
odabrali prethodnu ili slijedeću
pjesmu ili
Okrenite
sklopku u
smjeru kazaljke na satu za slijedeću pjesmu ili u smjeru obrnutom od kazaljke na satu kako bi
odabrali prethodnu pjesmu.
Preskakanje dijela pjesme
pritisnite i držite
ili
tipke
kako bi preskočili dio pjesme
unaprijed ili unatrag.
Slučajni odabir
Pritisnite i držite pritisnutom RND
tipku kako bi aktivirali ili deaktivirali slučajni odabir pjesama.
Ponavljanje
Pritisnite i držite pritisnutom RPT
tipku kako bi aktivirali ili deaktivirali ponavljanje pjesama.
Preslušavanje
Pritisnite SCAN tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali preslušavanje diska.
Uređaj reproducira prvih 10
sekundi svake pjesme.
Kada reprodukcija diska završi
uređaj prelazi na slijedeći disk.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 119
Upoznajte svoje vozilo
USB & Aux
(ukoliko su u opremi)
OED036062
Podignite kako bi otvorili poklopac.
Neka poklopac bude zatvoren
ukoliko ne koristite konektore.
Priključite kombinirani 3.5 mm
Stereo i USB priklčjučke s iPod®
kabla u odgovarajuće priključke.
Spojite 30 pinski konektor u iPod®.
Napomene u vezi USB uređaja
• Poseban iPod® kabel je potreban
za spajanje iPod® uređaja s audio
uređajem. Ovaj kabel možete kupiti od ovlaštenog Kia servisera.
• Preporuča se da sasvim napunite
bateriju Vašeg iPod® uređaja prije
spajanja. Nije sigurno da će se svi
iPod® modeli puniti kada su
priključeni na audio uređaj.
• AUX priključak možete koristiti
samo s originalnim KIA IPod
priključnim kablom. Ukoliko koristite standardni IPod Vide kabel
može doći do šuma pri reprodukciji.
OPREZ
USB priključak pruža napon od
500 mA.
Ukoliko spojite uređaj koji troši
više od 500 mA USB priključak
će se ugasiti a na zaslonu će se
prikazati upozorenje.
Zbog stalnih izmjena USB uređaja
na tržištu moguće je da neki USB
uređaji nisu kompatibilni s ovim uređajem.
Uređaj podržava slijedeće formate
datoteka.
MP3
WMA
OGG
Pritisnite CD tipku kako bi započela reprodukcija.
3 119
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 120
Upoznajte svoje vozilo
Prethodna/slijedeća mapa
Pritisnite
ili
tipke kako bi
odabrali prethodnu ili slijedeću
mapu.
Prethodna/slijedeća pjesma
Pritisnite
ili
tipke kako bi
odabrali prethodnu ili slijedeću
pjesmu ili
Okrenite
sklopku u
smjeru kazaljke na satu za slijedeću pjesmu ili u smjeru obrnutom od kazaljke na satu kako bi
odabrali prethodnu pjesmu.
Preskakanje dijela pjesme
pritisnite i držite
ili
tipke
kako bi preskočili dio pjesme
unaprijed ili unatrag.
3 120
Slučajni odabir
CDC način rada*: Pritisnite i držite
pritisnutom RND tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali slučajni
odabir pjesama.
CDP način rada: Pritisnite RND
tipku kako bi aktivirali ili deaktivirali slučajni odabir pjesama.
Ponavljanje
CDC način rada*: Pritisnite i držite
pritisnutom RPT tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali ponavljanje
pjesama.
CDP način rada: Pritisnite RPT
tipku kako bi aktivirali ili deaktivirali ponavljanje pjesama.
Preslušavanje
Pritisnite SCAN tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali preslušavanje diska.
Uređaj reproducira prvih 10
sekundi svake pjesme.
Kada mapa završi nastavlja se
reprodukcija prve pjesme iz slijedeće mape.
Prikaz teksta
Kako bi prikazali tekst na zaslonu:
Pritisnite i držite pritisnutom
SETUP tipku u MP3 načinu rada
kako bi odabrali prikaz imena
datoteke/vrijeme
reprodukcije/naslov pjesme/ime izvođača/naziv albuma/ime mape.
* CDC - izmjenjivač diskova
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 121
Upoznajte svoje vozilo
Prethodna/slijedeća pjesma
Pritisnite
ili
tipke kako bi
odabrali prethodnu ili slijedeću
pjesmu ili
Okrenite
sklopku u
smjeru kazaljke na satu za slijedeću pjesmu ili u smjeru obrnutom od kazaljke na satu kako bi
odabrali prethodnu pjesmu.
OED037062
Podignite kako bi otvorili poklopac.
Držite poklopac zatvorenim kada
ne koristite priključke.
iPod/USB priključak (ukoliko
je u opremi)
Napomene u vezi iPod/USB priklčjučka
iPod se spaja pomoću "iAP (iPod
Accessory protokol) over UART".
Pritisnite CD tipku kako bi
započela reprodukcija.
Sortiranje datoteka
Pritisnite
ili
kako bi sortirali
prema listi, izvođaču, albumu,
pjesmi, žanru ili autoru.
Preskakanje dijela pjesme
pritisnite i držite
ili
tipke
kako bi preskočili dio pjesme
unaprijed ili unatrag.
Slučajni odabir
CDC način rada*: Pritisnite i držite
pritisnutom RND tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali slučajni
odabir pjesama.
CDP način rada: Pritisnite RND
tipku kako bi aktivirali ili deaktivirali slučajni odabir pjesama.
Ponavljanje
CDC način rada*: Pritisnite i držite
pritisnutom RPT tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali ponavljanje
pjesama.
CDP način rada: Pritisnite RPT
tipku kako bi aktivirali ili deaktivirali ponavljanje pjesama.
Preslušavanje
Pritisnite SCAN tipku kako bi
aktivirali ili deaktivirali preslušavanje diska.
Uređaj reproducira prvih 10
sekundi svake pjesme.
Kada mapa završi nastavlja se
reprodukcija prve pjesme iz slijedeće mape.
Prikaz teksta
Kako bi prikazali tekst na zaslonu:
Pritisnite i držite pritisnutom
SETUP tipku u MP3 načinu rada
kako bi odabrali prikaz imena
datoteke/vrijeme
reprodukcije/naslov pjesme/ime izvođača/naziv albuma/ime mape.
Aux priključak
AUX priključkom možete spojiti vanjske uređaje.
Pritisnite i držite tipku CD kada
ste spojili uređaj
Reprodukcija će prestati kada
drugi izvor postane aktivan.
* CDC - izmjenjivač diskova
3 121
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 122
Upoznajte svoje vozilo
Daljinsko upravljanje
Dvostruki daljinski upravljač*
CH
/ CH
. . . . Radio: Odabir memoriranih radio postaja
CDC: Odabir prethodnog ili slijedećeg diska
Pretraživanje
/
. . .Radio: Odabir prethodne ili slijedeće radio postaje
CD/CDC/USB: Odabir prethodne ili slijedeće pjesme
Mute . . . . . . . . . . . .Utišavanje uređaja
+ / - . . . . . . . . . .Pojačavanje ili smanjivanje glasnoće zvuka
Mode . . . . . . . . . .Prebacivanje između TUNER (FM)/CD/USB/AUX
načina rada
Jednostruki daljinski upravljač*
Pretraživanje
/
. . .Radio: Odabir prethodne ili slijedeće radio postaje
CD/CDC/USB: Odabir prethodne ili slijedeće pjesme
+ / - . . . . . . . . . .Volume control up / down
CH
. . . . . . . . . . . Radio: Odabir memoriranih radio postaja
CDC: Odabir slijedećeg diska
Mode. . . . . . . . . . . . Prebacivanje između TUNER (FM)/CD/USB/AUX načina rada
* ovisno o modelu
3 122
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 123
Upoznajte svoje vozilo
POSTAVKE
Ovdje možete podesiti željene
postavke.
Pritisnite SETUP tipku kako bi ušli
u izbornik.
Uzastopce pritišćite SETUP tipku
kako bi odabrali željeni podizbornik.
• START VOL
• TA VOL
• SDVC
• PTY
• REGIONAL
• AF
• MP3
• SECURITY CODE
Koristite
sklopku kako
bi odabrali željenu postavku.
Kako bi izašli iz izbornika pritisnite
SETUP, CD, FM ili AM tipku.
Dostupne su slijedeće postavke:
Max.start vol.
Podešavanje najglasnije glasnoće
zvuka prilikom paljenja uređaja.
Raspon: 5 ... 25
Kada upalite uređaj razina zvuka
će biti podešena na ovu postavku
ukoliko je pri gašenju uređaja razina zvuka bila glasnija.
TA vol.
Odabir glasnoće zvuka za obavijesti
o stanju u prometu.
Raspon: 5 ... 25
SDVC - Podešavanje glasnoće zvuka
ovisno o brzini kretanja vozila.
Postavke:
1 ... 5: mali (1) do veliki (5) porast
glasnoće zvuka pri povećanju
brzine.
0: OFF, deaktiviranje podešavanja glasnoće ovisno o brzini kretanja vozila.
PTY pretraga
Pretraga radio postaja prema tipu
programa.
None: Nema pretrage.
1 ... 29: PTY tip programa
30 ... 31: Ne može se odabrati.
Služi samo za test u nuždi i alarm.
Pritisnite
sklopku kako
bi odabrali PTY.
Pretraga pronalazi najbližu postaju koja emitira tip programa.
Regionalni program
Podešavanje RDS regionalne funkcije:
ON: Radio ure?aj odabire samo
alternativne frekvencije odabrane
radio postaje koja odašilje isti
regionalni program.
OFF: Radio ure?aj odabire alternativne frekvencije odabrane
radio postaje ?ak i ako se odašilje
program druge regije.
3 123
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 124
Upoznajte svoje vozilo
AF - odabir alternativne frekvencije
Podešavanje RDS AF funkcije.
Podešavanje:
ON: Automatski odabir alternativne frekvencije iste radio postaje.
OFF: Nema automatskog povratka na alternativnu frekvenciju.
Radio prijemnik nastavlja primati
na podešenoj frekvenciji.
MP3 prikaz
Aktiviranje/deaktiviranje prikaza teksta tijekom reprodukcije MP3 datoteka.
Postavke:
FILENAME: ime datoteke
PLAYTIME: Trajanje pjesme
TITLE: Naziv pjesme
ARTIST: Naziv izvođača
ALBUM: Naziv albuma
DIRECTORY NAME: ime mape
3 124
Sigurnosni kod
Sigurnosni kod možete omogućiti ili
onemogućiti u SETUP izborniku.
Ponovo uključenje akumulatora
Uvijek kada akumulator uključite ili
isključite morati ćete upisati sigurnosni kod
Korisnik može pokušati unijeti kod
dva puta. Ukoliko oba puta pogriješi
uređaj će biti zaključan. Morate ga
ostaviti 1 sat kako bi se otključao te
tada možete ponovno upisati kod.
Kada je sigurnosni kod onemogućen
korisnik ne mora upisivati sigurnosni
kod.
Kako bi promijenili sigurnosni kod:
Pritisnite SETUP tipku kako bi ušli
u izbornik s postavkama.
Pritisnite SETUP nekoliko puta
dok ne dođete do podizbornika
"SECURITY CODE"
Pritisnite
sklopku kako
bi odabrali SECURITY CODE.
Unesite prijašnji kod
(pogledajte 'Kako unijeti kod’)
Unesite novi kod
(pogledajte 'Kako unijeti kod’)
. U slučaju da ne upišete novi kod
biti će odabrana tvornička
postavka (‘0000’)
Onemogućavanje sigurnosnog koda:
Pritisnite SETUP tipku kako bi ušli
u izbornik s postavkama.
Pritisnite SETUP nekoliko puta
dok ne dođete do podizbornika
"SECURITY CODE"
Pritisnite
sklopku kako
bi odabrali SECURITY CODE.
Unesite kod.
Unesite '0000' kako bi onemogućili sigurnosni kod.
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 125
Upoznajte svoje vozilo
Kako unijeti kod:
Okrenite
sklopku kako
bi promijenili prikazanu brojku.
Pritisnite
sklopku jednom kako bi odabrali prikazanu
brojku.
Ponovite postupak 4 puta.
Kako bi potvrdili odabrani kod pritisnite
sklopku.
Vaš novi kod je memoriran.
Ukoliko zaboravite brojčani kod te je
uređaj zaključan obratite se ovlaštenom Kia serviseru.
U slučaju teškoća
U nekim slučajevima Vaš uređaj
možda neće raditi kako to očekujete.
Prije nego što se obratite serviseru
pročitajte uputstva te provjerite slijedeće moguće probleme.
> Simptom
• Mogući razlog/rješenje
Općenito
> Audio/MP3 uređaj ne prepoznaje.
• CD je prljav.
• Očistite CD vlažnom krpom
• CD ne odgovara specifikacijama
uređaja.
• Pogledajte “Napomene o audio i
MP3 CD-ima”
> Uređaj se zagrijava.
• Ovo je normalna pojava.
> Glasnoća zvuka automatski se
smanjuje. Glasnoću ne možete
povećati.
• Integrirani sigurnosni sustav u uređaju sprječava pregrijavanje.
• Pričekajte da se uređaj ohladi.
Radio
> Loš ili nepostojeći radio prijem.
• Provjerite da li je antena pravilno
učvršćena.
• Provjerite da li je negativni priključak uređaja pravilno uzemljen
(pričvršćen za šasiju).
> FM ABC i FM AST ima samo nekoliko ili niti jednu postaju.
• Antena zaklonjena, savijena ili
oštećena.
• Neka ovlašteni serviser provjeri
rad antene.
3 125
Ceed HR 2008 03:ED English 3.qxd
02/26/2008
23:52
Page 126
Upoznajte svoje vozilo
> Na zaslonu se prikazuje frekvencija umjesto naziva radio postaje.
• Odabrana radio postaja ne emitira
RDS signal ili je odašiljač preslab.
> Željena postaja ne može biti automatski pronađena.
• Signal postaje je preslab.
• Podesite frekvenciju željene postaje ručno.
• Provjerite da li je antena pravilno
postavljena.
> Za vrijeme CDC reprodukcije ne
ćuju se obavijesti o stanju u
prometu.
• Aktivirajte prijem obavijesti o stanju
u prometu pritiskom na TA tipku.
3 126
CDC / MP3
> Izobličenje zvuka/preskakanje CDa.
• Uređaj ne može čitati medij. Medij
je ili oštećen ili zaprljan.
> CD uređaj ne radi.
• Za hladna vremena na laseru se
može kondenzirati vlaga.
• Pričekajte 5 minuta s upaljenim
uređajem.
> Nema zvuka tijekom reprodukcije
CD medija.
• Neki mediji sadrže multimedijalne
podatke koje uređaj ne može prepoznati.
• Preskočite multimedijalni zapis dok
ne dođete do audio zapisa.
• Pogledajte “Napomene u vezi
audio i MP3 cd-a”.
> Problemi s novim zaštitama protiv
kopiranja
• Neke metode zaštite protiv kopiranja nisu u skladu s važećim standardima. To ne ukazuje na kvar
uređaja.
• Pogledajte “Napo
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:51
Page 1
Kontaktna brava / 4-3
Paljenje motora / 4-5
Ručni mjenjač / 4-7
Automatski mjenjač / 4-10
Sustav za kočenje / 4-16
Upravljač (volan) / 4-22
Sustav održavanja brzine / 4-24
Sustav elektroničkog održavanja stabilnosti / 4-28
Instrumenti / 4-32
Vožnja Vašim vozilom
Mjerači / 4-33
Upozorenja i pokazivači / 4-35
Putno računalo / 4-43
Zaslon s informacijama / 4-48
Sustav upozorenja pri vožnji unatrag / 4-50
Svjetla / 4-53
Brisači i mlaznice za pranje / 4-59
Grijači / 4-62
Paljenje sva četiri pokazivača smjera / 4-63
Sustav ručnog upravljanja klimatizacijom / 4-64
Sustav automatskog upravljanja klimatizacijom / 4-73
Hladnjak / 4-84
Odmagljivanje i odleđivanje prozora / 4-85
4
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:51
Page 2
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE- ISPUŠNI PLINOVI SU VRLO OPASNI!
Ispušni plinovi mogu biti iznimno opasni. Ukoliko u bilo kojem trenutku osjetite miris ispušnih plinova odmah otvorite
prozore.
• Ne udišite ispušne plinove.
Ispušni plinovi sadrže ugljik-monoksid, plin bez boje i mirisa koji može uzrokovati nesvjesticu i smrt gušenjem.
• Provjerite ispušni sustav.
Ispušni sustav provjerite svaki puta kada podignete vozilo radi izmjene ulja ili sl. Ukoliko primijetite razliku u zvuku
ispušnog sustava ili ukoliko nešto udari u donju stranu vozila odmah se obratite ovlaštenom Kia serviseru.
• Ne ostavljajte upaljen motor u zatvorenom prostoru.
Opasno je ostavljati upaljen motor u garaži čak i ako su vrata garaže otvorena. Nikada nemojte ostavljati upaljen
motor u garaži dulje nego što je to potrebno da bi u nju ušli ili iz nje izašli.
• Izbjegavajte dulji rad motora u praznom hodu dok se u njemu nalaze putnici.
Ukoliko je dulji rad motora u praznom hodu s putnicima u vozilu nužan obavezno podesite ventilaciju tako da u
vozilo ulazi svjež zrak te veliku brzinu vrtnje ventilatora.
Ukoliko morate voziti s otvorenim poklopcem prtljažnika učinite slijedeće:
1. zatvorite sve prozore,
2. otvorite bočne ventilacijske otvore,
3. odaberite ulazak svježeg zraka, usmjerite strujanje zraka prema nogama ili licu te brzu vrtnju ventilatora.
Kako bi osigurali pravilnu ventilaciju provjerite nisu li otvori za ulazak zraka koji se nalaze ispred vjetrobrana začepljeni snijegom, ledom, lišćem ili sl..
4 2
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:51
Page 3
Vožnja Vašim vozilom
KONTAKTNA BRAVA
ACC
ON
START
LOCK
OED046001
OED046002
Osvijetljena kontaktna brava
(ukoliko je u opremi)
Kontaktna brava s kočnicom
volana
Kada otvorite vrata kontaktna brava
će se osvijetliti ukoliko ključ u njoj
nije u ON položaju. Svjetlo će se
ugasiti 30 sekundi nakon zatvaranja
vrata ili nakon što ključ u kontaktnoj
bravi okrenete u ON položaj.
Položaji kontaktne brave
LOCK (zaključano)
Volan se zaključava zbog zaštite od
krađe. Ključ možete ukloniti iz kontaktne brave samo dok je u LOCK
položaju. Kada okrećete ključ u
LOCK položaj pritisnite ključ prema
bravi dok je u ACC položaju i zatim
ga okrenite u LOCK položaj.
ON (upaljeno)
U ovom položaju možete provjeriti
upozoravajuće i kontrolne žaruljice.
Ključ u kontaktnoj bravi vraća se u
ovaj položaj nakon paljenja motora.
Ne držite ključ u ovom položaju dulje
vrijeme ako motor nije upaljen kako
ne bi ispraznili akumulator.
START (paljenje motora)
Okrenite ključ u START položaj kako
bi upalili motor. Elektropokretač
motora radi dok ne otpustite ključ koji
se tada vraća u ON položaj. Sada
možete provjeriti kontrolnu žaruljicu
parkirne kočnice.
] NAPOMENA
Ukoliko imate teškoća pri okretanju
ključa u START položaj, okrenite
volan lijevo i desno te nakon toga
pokušajte okrenuti ključ.
ACC (oprema)
Volan je otključan i možete koristiti
električnu opremu.
4 3
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:51
Page 4
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE- Ključ
kontaktne brave
• Nikada nemojte okrenuti ključ
u položaj LOCK ili ACC za vrijeme vožnje. To može uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom.
• Kočnica volana nije zamjena
za parkirnu kočnicu. Prije
napuštanja sjedala vozača
uvijek provjerite je li ručica
mjenjača u prvoj brzini kod
ručnog mjenjača ili u P položaju kod automatskog mjenjača, je li aktivirana parkirna
kočnica i je li ugašen motor
kako ne bi došlo do iznenadnog kretanja vozila.
(nastavlja se)
4 4
(nastavak)
• Nikada ne posežite za kontaktnom bravom ili bilo čim
drugim kroz volan. Prisutnost
ruke u volanu može uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom, nesreću i teške ozljede ili smrt.
• Ne smještajte nikakve pokretne dijelove pored sjedala
vozača kako ne bi ometali
vozača i uzrokovali nezgodu.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:51
Page 5
Vožnja Vašim vozilom
PALJENJE MOTORA
UPOZORENJE
Uvijek nosite prikladnu obuću
kada
upravljate
vozilom.
Neprikladna obuća kao što su
visoke potpetice ili skijaške
čizme mogu ometati upravljanje
papučicama gasa, kočnice i
kvačila (ukoliko je u opremi).
Paljenje benzinskog motora
1. Provjerite jeste li aktivirali parkirnu
kočnicu.
2. Ručni mjenjač - Sasvim pritisnite
papučicu spojke i prebacite ručicu
mjenjača u neutralni položaj.
Držite papučicu spojke pritisnutom
dok okrećete ključ u kontaktnoj
bravi u start položaj.
Automatski mjenjač - Prebacite
ručicu automatskog mjenjača u P
(parkirni) položaj i pritisnite papučicu kočnice do kraja.
Motor možete pokrenuti dok je ručica mjenjača u N (neutralnom)
položaju.
3. Okrenite ključ u kontaktnoj bravi u
START položaj i držite ga dok se
motor ne upali (maksimalno 10
sekundi) i tada pustite ključ.
4. Pri iznimno hladnoj temperaturi
(niže od -18°C) ili nakon što vozilom nije upravljano nekoliko
dana ostavite motor da se ugrije
prije pritiskanja gasa.
Bez obzira da li je motor zagrijan ili
hladan ne palite ga s pritisnutom
papučicom gasa.
OPREZ
Ako se motor tijekom vožnje ugasi, ne stavljajte ručicu automatskog mjenjača u položaj za
parkiranje (P). Ako situacija u
prometu dopušta, prebacite ručicu mjenjača u neutralni položaj (N) i pokušajte ponovno upaliti motor.
OPREZ
Elektropokretač ne smije raditi
duže od 10 sekundi. Ukoliko se
motor ne upali pričekajte 5 do
10 sekundi prije ponovnog
pokušaja paljenja motora kako
se elektropokretač ne bi oštetio.
4 5
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:51
Page 6
Vožnja Vašim vozilom
Paljenje i gašenje motora sa
turbo punjačem
Paljenje dizelskog motora
Dizelski motor mora se zagrijati prije
paljenja i prije vožnje.
1. Provjerite jeste li aktivirali parkirnu
kočnicu.
2. Ručni mjenjač - Sasvim pritisnite
papučicu spojke i prebacite ručicu
mjenjača u neutralni položaj.
Držite papučicu spojke pritisnutom
dok okrećete ključ u kontaktnoj
bravi.
Automatski mjenjač - Prebacite
ručicu automatskog mjenjača u P
(parkirni) položaj i pritisnite papučicu kočnice do kraja.
Motor možete pokrenuti dok je
ručica mjenjača u N (neutralnom)
položaju.
Indikatorska žaruljica grijača
W-60
3. Okrenite ključ u kontaktnoj bravi u
ON položaj kako bi se motor zagrijao prije paljenja. Žaruljica grijača
će svijetliti.
4. Kada se žaruljica grijača ugasi
okrenite ključ u kontaktnoj bravi u
START položaj i držite ga tako dok
se motor ne upali (najviše 10 sekundi) i zatim otpustite ključ.
] NAPOMENA
Ukoliko se motor nije upalio unutar
2 sekunde nakon završetka grijanja
motora okrenite ključ u LOCK
položaj, pričekajte 10 sekundi i
zatim ponovite postupak paljenja.
4 6
1. Ne krećite odmah nakon paljenja
motora.
Ukoliko je motor hladan neka radi
nekoliko sekundi u praznom hodu
prije vožnje kako bi se turbo punjač dovoljno podmazao.
2. Nakon dulje vožnje ili vožnje velikom brzinom neka motor radi u
praznom hodu u trajanju od 1 minute prije gašenja.
Ovo će omogućiti hlađenje turbo
punjača prije gašenja motora.
OPREZ
Ne gasite motor odmah nakon
vožnje opterećenog vozila. To
može uzrokovati oštećenja motora i turbo punjača.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:51
Page 7
Vožnja Vašim vozilom
RUČNI MJENJAČ (UKOLIKO JE U OPREMI)
Provjerite da li je vozilo potpuno zaustavljeno prije prebacivanje ručice u
R položaj.
Pokazivač broja okretaja motora ne
smije prelaziti u crveno područje.
Type A
Type B
OPREZ
OED046003
Ručicu možete pomicati bez povlačenja prstena (1).
Prsten (1) morate povući kada mijenjate položaj mjenjača.
Korištenje ručnog mjenjača
Ručni mjenjač ima pet/šest stupnjeva za vožnju unaprijed.
Pritisnite papučicu spojke do kraja
tijekom mijenjanja brzina i zatim ju
polako otpustite. Ručicu mjenjača
prebacite u neutralni položaj prije
prebacivanja u R (vožnja unatrag).
• Kada prebacujete iz pete u
četvrtu brzinu morate pripaziti
kako greškom ne bi prebacili
u drugu brzinu kako ne bi
došlo do prevelikog broja
okretanja motora što može
uzrokovati teška oštećenja
motora.
• Nemojte mijenjati više od dva
stupnja prijenosa na niže od
jednom ili jedan stupanj kada
je broj okretaja motora veći od
5,000 okretaja. Takvo mijenjanje može teško oštetiti
motor.
• Za hladna vremena pomicanje
ručice mjenjača može biti otežano
dok se tekućina mjenjača ne ugrije. Ovo je normalna pojava.
• Ukoliko je vozilo sasvim zaustavljeno a imate problema prilikom prebacivanja ručice mjenjača u položaj
za vožnju unatrag (R) ili u prvu brzinu, pomaknite ručicu mjenjača u
neutralni položaj, otpustite papučicu
spojke. Ponovo pritisnite papučicu
spojke i prebacite ručicu mjenjača u
željeni položaj.
OPREZ
• Kako bi spriječili trošenje i
kvar spojke ne vozite s nogom
naslonjenom na papučicu.
Isto tako nije dobro zadržavati
automobil na strmini s klizanjem spojke dok čekate nastavak vožnje.
• Ne oslanjajte ruku na ručici
mjenjača za vrijeme vožnje jer
to može uzrokovati pretjerano
trošenje mjenjača.
4 7
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:51
Page 8
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE- Ručni
mjenjač
Prije napuštanja vozačkog sjedala uvijek aktivirajte parkirnu
kočnicu do kraja, ugasite motor
i provjerite da li je ručica mjenjača u prvoj brzini kako se
vozilo ne bi slučajno pokrenulo.
4 8
Upotreba spojke
Papučicu spojke sasvim pritisnite
kada mijenjate brzine i zatim ju
lagano otpuštajte. Papučica spojke
trebala bi biti sasvim otpuštena za
vrijeme vožnje. Ne oslanjajte nogu
na papučici spojke jer to može uzrokovati pretjerano trošenje. Ne održavajte vozilo na uzbrdici djelomičnim
pritiskom papučice spojke jer to
uzrokuje
nepotrebno
trošenje.
Koristite radnu ili parkirnu kočnicu
kako bi održavali vozilo na uzbrdici.
Nemojte učestalo i naglo pritiskati i
otpuštati papučicu spojke.
Prebacivanje u niži stupanj
Papučicu spojke sasvim pritisnite
prije mijenjanja brzina i zatim ju
polagano otpuštajte. Papučica spojke mora biti sasvim otpuštena za vrijeme vožnje. Ne odmarajte nogu na
papučici spojke jer to može uzrokovati prekomjerno trošenje. Isto tako
nije dobro zadržavati automobil na
strmini s klizanjem spojke dok čekate
nastavak vožnje. Upotrijebite papučicu kočnice ili parkirnu kočnicu na
uzbrdici.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:51
Page 9
Vožnja Vašim vozilom
Dobre vozačke navike
• Prilikom spuštanja nizbrdo nikada
nemojte prebaciti ručicu mjenjača
u neutralni položaj. Uvijek ostavite
vozilo u brzini.
• Nikada nemojte voziti s aktiviranom kočnicom jer to može uzrokovati njeno pregrijavanje. Uvijek
usporite i prebacite u nižu brzinu
kako bi iskoristili kočenje motorom.
• Uvijek usporite prije prebacivanja u
nižu brzinu kako broj okretaja
motora ne bi prenaglo porastao.
• Usporite kada naiđete na bočne
vjetrove kako bi što lakše zadržali
kontrolu nad vozilom.
• Provjerite da li se vozilo sasvim
zaustavilo prije prebacivanja ručice
mjenjača u položaj za vožnju unatrag kako ne bi došlo do oštećenja
mjenjača. Kako bi prebacili ručicu
mjenjača u položaj za vožnju unatrag sasvim pritisnite papučicu
spojke, pomaknite ručicu mjenjača
u N položaj, pričekajte 3 sekunde
te ju zatim prebacite u položaj za
vožnju unatrag.
• Budite iznimno oprezni prilikom
vožnje klizavom podlogom, posebno pri kočenju, ubrzavanju i mijenjanju brzina kako ne bi došlo do
gubitka kontrole nad vozilom.
UPOZORENJE
• Uvijek se vežite sigurnosnim
pojasom. Nevezani putnici u
većoj su opasnosti u slučaju
sudara.
• Izbjegavajte ulaske u zavoje
velikom brzinom.
• Nemojte naglo okretati volan
prilikom prestrojavanja u drugi vozni trak ili prilikom skretanja.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Opasnost od prevrtanja povećava se ukoliko izgubite kontrolu nad vozilom prilikom
vožnje velikim brzinama.
• Gubitak kontrole nad vozilom
često nastupa prilikom izlijetanja jednog ili više kotača s
ceste te vozačevog prenaglog
skretanja kako bi se vratio na
cestu.
• Ukoliko izletite s ceste nemojte naglo skretati. Umjesto
toga usporite prije skretanja
na cestu.
• Nikada nemojte voziti brže od
dozvoljene brzine.
4 9
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 10
Vožnja Vašim vozilom
AUTOMATSKI MJENJAČ (UKOLIKO JE U OPREMI)
Upotreba automatskoga mjenjača
Za uobičajenu vožnju upotrebljavajte
položaj ručice mjenjača u D (Drivevožnja) položaju.
Kad želite prebaciti ručicu iz položaja za parkiranje (P), morate pritisnuti
papučicu kočnice.
Kako bi spriječili naglo kretanje prije
prebacivanja ručice iz neutralnog
položaja u jedan od položaja za
vožnju naprijed ili nazad, pritisnite
papučicu kočnice.
UPOZORENJEAutomatski mjenjač
Prije napuštanja sjedala vozača
uvijek provjerite je li ručica
mjenjača u P položaju, je li
aktivirana parkirna kočnica i je li
ugašen motor kako ne bi došlo
do iznenadnog kretanja vozila.
Sasvim pritisnite papučicu kočnice dok mijenjate položaj ručice mjenjača.
Ručicu možete slobodno pomicati.
OED046004
4 10
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 11
Vožnja Vašim vozilom
OPREZ
• Kako bi izbjegli oštećenja
mjenjača ne ubrzavajte dok je
kočnica pritisnuta.
• Kada stojite na strmini i čekate nastavak vožnje, ne zadržavajte automobil pomoću
motora već upotrijebite nožnu
ili parkirnu kočnicu.
• Kad se motor vrti s većim brojem okretaja nego u praznom
hodu, ne prebacujte ručicu
mjenjača iz položaja P ili N u
jedan od položaja za vožnju (D
ili R).
Položaji ručice automatskog
mjenjača
P (parkiranje)
U tom položaju ručice za mijenjanje
brzine mjenjač je blokiran i ne dopušta da se prednji kotači vrte. Prije
nego što prebacite ručicu u položaj
za parkiranje (P), morate zaustaviti
automobil.
(nastavak)
• Okrenite ključ u kontaktnoj
bravi u OFF položaj kada
ostavljate vozilo bez nadzora.
Nikada ne ostavljajte motor
upaljen kada ostavljate vozilo
bez nadzora kako se ne bi
slučajno pokrenulo.
• Nikada ne ostavljajte dijete
bez nadzora u vozilu.
UPOZORENJE
• Prebacivanje ručice u P položaj za vrijeme vožnje uzrokuje
blokiranje kotača i mogli biste
izgubiti kontrolu nad vozilom.
• Ne koristite P (parkiranje) položaj mjenjača umjesto ručne
kočnice. Uvijek zategnite ručnu kočnicu kada izlazite iz
vozila i prebacite ručicu mjenjača u P (parkiranje) položaj.
(nastavlja se)
] NAPOMENA
Mjenjač se može oštetiti ukoliko
ručicu mjenjača prebacite u P
položaj za vrijeme vožnje.
4 11
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 12
Vožnja Vašim vozilom
R (vožnja unatrag)
Taj položaj mjenjača upotrebljavajte
za vožnju unatrag.
] NAPOMENA
Uvijek potpuno zaustavite vozilo
prije prebacivanja ručice mjenjača
u položaj R (vožnja unatrag) u
suprotnom bi mogli oštetiti mjenjač.
N (neutralni položaj)
Kotači i mjenjač nisu blokirani. Auto
se može slobodno kretati ako nije
aktivirana radna ili parkirna kočnica.
4 12
D (položaj za vožnju)
To je položaj za normalnu vožnju.
Mjenjač automatski mijenja između
prve i četvrte (ukoliko je u opremi)
brzine, izabirući najpovoljnije razmjere potrošnje goriva i potrebne
snage pri određenoj brzini.
Ukoliko Vam je potrebna veća snaga
motora prilikom pretjecanja ili uspinjanja sasvim pritisnite papučicu
gasa i mjenjač će se automatski prebaciti u nižu brzinu.
3 (treća brzina, ukoliko je u opremi)
Ručicu mjenjača prebacite u ovaj
položaj kada vučete prikolicu uzbrdo.
Ovaj položaj također omogućava
motorno kočenje prilikom spuštanja
nizbrdo.
2 (druga brzina)
Ovu brzinu koristite kada Vam je
potrebno više snage prilikom uspinjanja ili prilikom jačeg motornog
kočenja. Ovaj položaj također
omogućava kretanje na klizavoj podlozi bez proklizavanja kotača. U
ovom položaju automatski se
odabire između prve ili druge brzine.
OPREZ
Nikada nemojte voziti brzinom
većom od najveće preporučene
brzine za prvu i drugu brzinu jer
to može uzrokovati pregrijavanje mjenjača te njegov kvar.
1 (prva brzina)
Ovaj položaj koristite prilikom uspinjanja strmom uzbrdicom.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 13
Vožnja Vašim vozilom
Kretanje uzbrdo
Kako bi krenuli uzbrdo pritisnite
papučicu kočnice, prebacite ručicu
mjenjača u D (vožnja) brzinu. Odaberite brzinu ovisno o strmini i
opterećenju vozila i otpustite ručnu
kočnicu. Postupno pritišćite papučicu gasa istovremenim otpuštanjem
kočnice.
Kada krećete na strmoj uzbrdici
vozilo bi moglo krenuti unatrag.
Prebacivanje ručice mjenjača u
drugu brzinu može pomoću u sprječavanju kretanja vozila unatrag.
Sigurnosni sustav blokiranja
mjenjača (ukoliko je u opremi)
Zbog Vaše sigurnosti automatski
mjenjač ne dozvoljava prebacivanje
ručice mjenjača iz P (parkiranje)
položaja ukoliko papučica kočnice
nije pritisnuta.
Kako bi prebacili ručicu mjenjača iz
P (parkiranje) položaja:
1. Pritisnite i držite papučicu kočnice.
2. Upalite motor ili okrenite ključ u
kontaktnoj bravi u ON položaj.
3. Pomaknite ručicu mjenjača.
Ukoliko više puta pritisnete i otpustite
papučicu kočnice dok je mjenjač u P
(parkiranje) položaju može se začuti
glasan zvuk iz ručice mjenjača. Ovo
je normalna pojava.
UPOZORENJE
Uvijek sasvim pritisnite papučicu kočnice prije prebacivanja
ručice iz P položaja u bilo koji
drugi položaj kako se vozilo ne
bi slučajno pokrenulo.
OED046005
Zaobilaženje blokade mjenjača
Ukoliko ručicu mjenjača ne možete
pomaknuti iz P (parkirnog) položaja
dok je papučica kočnice pritisnuta
pokušajte slijedeće dok držite papučicu kočnice pritisnutom:
1. Pažljivo uklonite poklopac sa otvora za zaobilaženje blokade mjenjača.
2. Umetnite odvijač u otvor i gurnite
ga prema dolje.
3. Pomaknite ručicu mjenjača.
4. Neka vozilo pregleda ovlašteni Kia
serviser što je prije moguće.
4 13
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 14
Vožnja Vašim vozilom
Dobre vozačke navike
• Nikada ne prebacujte ručicu mjenjača iz P ili N položaja dok je pritisnuta papučica gasa.
• Nikada ne prebacujte ručicu mjenjača u P položaj za vrijeme vožnje.
• Vozilo mora biti sasvim zaustavljeno
prije pomicanja ručice mjenjača u R
položaj.
• Nikada se nemojte spuštati niz brdo
kada je ručica mjenjača u N položaju.
• Ne spuštajte se niz brdo sa stalno
pritisnutom papučicom kočnice jer
može doći do pregrijavanja kočnica.
Uvijek prebacite u nižu brzinu kako
bi iskoristili motorno kočenje.
4 14
• Usporite prije prebacivanja u nižu
brzinu.
• Uvijek koristite parkirnu kočnicu.
Nemojte se oslanjati na P položaj
mjenjača prilikom parkiranja vozila.
• Budite iznimno oprezni pri vožnji
klizavom podlogom, posebno pri
kočenju, ubrzavanju i promijeni brzina kako ne bi došlo do gubitka kontrole nad vozilom.
• Optimalni i ekonomični način rada
motora postiže se laganim pritiskanjem i otpuštanjem papučice gasa.
UPOZORENJE
• Uvijek se vežite sigurnosnim
pojasom. Nevezani putnici u
većoj su opasnosti u slučaju
sudara.
• Izbjegavajte ulaske u zavoje
velikom brzinom.
• Nemojte naglo okretati volan
prilikom prestrojavanja u drugi vozni trak ili prilikom skretanja.
• Opasnost od prevrtanja povećava se ukoliko izgubite kontrolu nad vozilom prilikom
vožnje velikim brzinama.
(nastavlja se)
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 15
Vožnja Vašim vozilom
(nastavak)
• Gubitak kontrole nad vozilom
često nastupa prilikom izlijetanja jednog ili više kotača s
ceste te vozačevog prenaglog
skretanja kako bi se vratio na
cestu.
• Ukoliko izletite s ceste nemojte naglo skretati. Umjesto
toga usporite prije skretanja
na cestu.
• Nikada nemojte voziti brže od
dozvoljene brzine.
UPOZORENJE
Ne pokušavajte osloboditi vozilo njihanjem iz blata, snijega i sl.
kada se netko nalazi u blizini
vozila kako vozilo ne bi nekoga
ozlijedilo.
4 15
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 16
Vožnja Vašim vozilom
SUSTAV ZA KOČENJE
Servo kočnice
Ako otkaže kočnica
Vaše vozilo opremljeno je servo
kočnicama koje se samostalno prilagođavaju prilikom normalne upotrebe.
Ukoliko servo sustav kočnica ne radi
zbog gašenja motora ili nekog drugog razloga još uvijek možete kočiti
jačim pritiskom na papučicu kočnice.
U tom slučaju zaustavni put se produžava.
Ako motor ne radi, svakim pritiskom
na papučicu kočnice tlak u kočnicama postupno se smanjuje. Zato
nemojte kočiti naizmjence pritiskom i
popuštanjem papučice kočnice ukoliko motor ne radi, osim ako to nije
nužno potrebno.
Ukoliko kočnica otkaže za vrijeme
vožnje zaustavite vozilo parkirnom
kočnicom. Zaustavni put se, naravno, produžava.
4 16
UPOZORENJE- Parkirna
kočnica
Aktiviranje parkirne kočnice za
vrijeme vožnje može uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom.
Ukoliko morate kočiti parkirnom
kočnicom učinite to oprezno.
UPOZORENJE- Kočnice
• Tijekom vožnje ne naslanjajte
noge na papučicu kočnice.
Kočnice bi se mogle pregrijati
i prekomjerno istrošiti, a zaustavni put bi se povećao.
o Pri dužoj vožnji niz strminu
prebacite mjenjač u niži stupanj kako ne bi bila potrebna
stalna upotreba kočnica.
Neprekidna upotreba kočnica
izaziva njihovo pregrijavanje,
a posljedica toga je privremeno smanjivanje njihove
djelotvornosti.
(nastavlja se)
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 17
Vožnja Vašim vozilom
(nastavak)
• Mokre kočnice manje su djelotvorne pa je zbog toga i duži
zaustavni put ili se automobil
zanosi pri kočenju. Nakon
svake vožnje kroz dublju vodu
potreban je oprezan test kočnica. Kočnice osušite tako da
ih oprezno aktivirate tijekom
vožnje umjerenom brzinom,
sve dok ne počnu normalno
raditi.
Indikatori istrošenosti disk
kočnica
Vaše vozilo opremljeno je disk kočnicama.
Ukoliko su pločice kočnica istrošene
možete čuti upozoravajuće cviljenje
kočnica kada pritisnete papučicu
kočnice. Ovaj zvuk možete čuti
povremeno ili uvijek kada pritisnete
papučicu kočnice.
Zapamtite da cviljenje kočnica može
nastupiti zbog određenih klimatskih
uvjeta ili uvjeta vožnje kada prvi put
pritisnete papučicu kočnice ili ju lagano pritisnete i ne ukazuje na problem s kočnicama.
OPREZ
Kako bi izbjegli skupe popravke
kočnica nikada ne vozite s istrošenim pločicama kočnica.
UPOZORENJE- Istrošene
kočnice
Ovaj zvuk istrošenih kočnica
znači da je Vašem vozilu potreban popravak. Ukoliko zanemarite ovaj upozoravajući zvuk
može doći do otkazivanja kočnica i ozbiljne nesreće.
OPREZ
Pri obnavljanju pločica za kočnice uvijek mijenjajte cjelokupni
prednji ili stražnji komplet.
4 17
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 18
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE- Parkirna
OED046006
OED046007
Parkirnu kočnicu aktivirate tako da
snažno povučete ručicu parkirne
kočnice dok držite papučicu kočnice
pritisnutom. Također, prilikom parkiranja na uzbrdici preporuča se prebacivanje ručice ručnog mjenjača u
prvu brzinu ili automatskog mjenjača
u P položaj.
Kako bi otpustili parkirnu kočnicu
lagano ju povucite prema gore, pritisnete gumb i zatim spustite ručicu
parkirne kočnice dok držite gumb pritisnutim.
Parkirna kočnica
OPREZ
Vožnja sa aktiviranom parkirnom kočnicom uzrokuje prekomjerno trošenje diskova kočnica.
4 18
kočnica
• Kako bi spriječili iznenadno
kretanje vozila ne upotrebljavajte ručicu mjenjača umjesto
parkirne kočnice. Aktivirajte
parkirnu kočnicu i prebacite
ručicu mjenjača u P (parkiranje) položaj.
• Ne dozvolite djeci da diraju
parkirnu kočnicu. Ukoliko
dijete otpusti ručicu parkirne
kočnice vozilo bi se moglo
pokrenuti.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 19
Vožnja Vašim vozilom
Ukoliko kontrolna žaruljica ostane
upaljena nakon spuštanja parkirne
kočnice moguć je kvar sustava za
kočenje. Odmah provjerite sustav za
kočenje.
Ukoliko je moguće odmah zaustavite
vozilo. Ako nije, vozite krajnje
oprezno do prvoga sigurnoga mjesta
za zaustavljanje ili do najbližeg Kia
servisa.
W-75
Provjerite kontrolnu žaruljicu kočnice
kada okrenete ključ u kontaktnoj
bravi u ON položaj (ne palite motor).
Žaruljica će biti upaljena ukoliko je
parkirna kočnica podignuta a ključ je
u položaju START ili ON.
Prije vožnje provjerite da li je parkirna kočnica otpuštena i da li je kontrolna žaruljica ugašena.
Parkiranje na uzbrdici/nizbrdici
• Kada parkirate vozilo na uzbrdici
parkirajte što je moguće bliže rubniku nogostupa i okrenite prednje
kotače kako bi dodirivali rubnik u
slučaju da se vozilo pokrene unatrag.
• Kada parkirate vozilo na nizbrdici
parkirajte što je moguće bliže rubniku nogostupa i okrenite prednje
kotače prema rubniku kako bi
dodirivali rubnik u slučaju da se
vozilo pokrene unaprijed.
4 19
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 20
Vožnja Vašim vozilom
Antiblokirni sustav kočenja
(ABS) (ukoliko je u opremi)
UPOZORENJE- ABS
kočnice
ABS sustav nije zamjena za
opreznu vožnju i vjerojatno neće spriječiti sudar u slijedećim
okolnostima:
• Opasna vožnja kao što je
zanemarivanje sigurnosnih
pravila, prebrza vožnja ili
vožnja preblizu vozilu ispred
Vas.
• Brza vožnja u skliskim uvjetima kao što je vlažna cesta.
• Prebrza vožnja na lošoj podlozi. ABS poboljšava djelotvornost kočnica na tvrdim,
asfaltiranim cestama. Na nedovoljno tvrdim cestama ABS
sustav može umanjiti djelotvornost kočnica.
4 20
ABS sustav stalno nadzire brzinu
kotača. Ukoliko postoji mogućnost
blokiranja kotača ABS sustav mijenja
tlak u kočionom sustavu.
U slučaju kada može doći do blokiranja kotača prilikom pritiska na
kočnicu možete začuti "škljocanje".
To je normalna pojava i znači da ABS
sustav radi.
Kako bi postigli maksimalnu učinkovitost ABS sustava ne "pumpajte"
kočnicu. Pritisnite papučicu kočnice
koliko je to potrebno i pustite ABS
sustavu kontrolu snage kočnica.
• Čak i uz ABS sustav Vaše vozilo
treba dovoljan zaustavni put.
Uvijek održavajte siguran razmak
između Vašeg vozila i vozila ispred
Vas.
• Uvijek usporite prilikom ulaska u
zavoj. ABS sustav ne može spriječiti nesreću uzrokovanu prebrzom vožnjom.
• ABS poboljšava djelotvornost kočnica na tvrdim, asfaltiranim cestama. Na nedovoljno tvrdim cestama
ABS sustav može umanjiti djelotvornost kočnica.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 21
Vožnja Vašim vozilom
OPREZ
ABS
W-78
OPREZ
• Ukoliko kontrolna žaruljica
ABS sustava ostane upaljena
postoji mogućnost smetnji u
sustavu. U ovom slučaju obične kočnice rade normalno.
• Kontrolna žaruljica ABS sustava ostaje upaljena 3 sekunde
nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi u ON položaj. Za
to se vrijeme ABS sustav provjerava i žaruljica će se ugasiti
ako je sve u redu. Ukoliko se
žaruljica ne gasi postoji problem sa sustavom. Odvezite
vozilo na pregled ovlaštenom
Kia serviseru.
• Prilikom vožnje klizavom cestom ABS sustav biti će stalno
aktivan a kontrolna žaruljica
mogla bi svijetliti. Zaustavite
vozilo i ugasite motor.
• Ponovno
upalite
motor.
Ukoliko se kontrolna žaruljica
ugasi to znači da ABS sustav
radi normalno. U suprotnom
postoji mogućnost problema
s ABS sustavom. Posjetite
ovlaštenog Kia servisera što
je prije moguće.
]NAPOMENA
Kada upalite vozilo pomoćnim akumulatorom zbog ispražnjenog akumulatora kontrolna žaruljica ABS
sustava možda će se paliti i gasiti. To
ne znači da sustav ne radi već je
posljedica praznog akumulatora.
• Ne "pumpajte" papučicu kočnice!
• Napunite akumulator prije vožnje.
4 21
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 22
Vožnja Vašim vozilom
UPRAVLJAČ (VOLAN)
Elektronički servo volan (EPS)
]NAPOMENA
Servo volan upotrebljava dio snage
motora za pomoć vozaču pri upravljanju. Kad motor ne radi ili ako je
sustav servo volana pokvaren moguće je usmjeravati automobil ali je
za to potrebna osjetno veća snaga.
Servo volanom upravlja kontrolna
jedinica koja otkriva položaj volana i
brzinu vozila kako bi upravljala motorom servo volana.
Sila potrebna za okretanje volana
povećava se pri velikim brzinama a
smanjuje se pri nižim brzinama.
Ako pri normalnoj vožnji osjetite promjenu snage potrebne za upravljanje
volanom, neka sustav volana pregleda ovlašteni Kia serviser.
Do slijedećih pojava može doći prilikom normalnog upravljanja
vozilom:
• EPS kontrolna žaruljica se ne pali.
• Okretanje upravljača je otežano
nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi u ON položaj. Do ovoga
dolazi kada EPS sustav provodi
samotestiranje. Kada je testiranje
gotovo snaga potrebna za okretanje volana će biti normalna.
• Nakon okretanja ključa u kontaktnoj bravi u ON ili LOCK položaj
može se ćuti zvuk iz EPS releja.
• Iz motora se mogu ćuti zvukovi
kada je vozilo zaustavljeno ili kada
vozite malim brzinama.
• Snaga potrebna za okretanje volana može naglo porasti ukoliko
ESP sustav otkrije mogući kvar.
4 22
Podešavanje nagiba upravljača (ukoliko je u opremi)
Nagibni uređaj vam omogućuje namještanje odgovarajućeg nagibnoga
kuta volana prije početka vožnje.
Nagib možete promijeniti i kad želite
više prostora pri ulasku ili izlasku iz
vozila.
Volan neka bude namješten pod
kutom koji vam omogućuje udobno
upravljanje i dobar pregled ploče s
instrumentima.
UPOZORENJE
• Volan nemojte namještati
tijekom vožnje jer biste mogli
izgubiti kontrolu nad vozilom i
prouzročiti nesreću s ozbiljnim posljedicama.
• Kada namjestite volan pritisnite ga prema dolje i prema
gore kako bi provjerili je li
dobro namješten.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 23
Vožnja Vašim vozilom
OPREZ
• Trubu uključite pritiskom na
područje za trubu na volanu
označeno simbolom.
• Trubu nemojte zloupotrebljavati prejakim pritiskom, udarcima ili oštrim predmetom.
OED046008
Za promjenu nagiba volana primite
obruč volana povucite sklopku za
pomicanje nagiba volana (1) prema
dolje. Namjestite volan u željeni položaj (2) te povucite sklopku prema
gore. Volan namjestite prije vožnje.
OED046009
Truba
Ako želite zatrubiti, pritisnite znak
trube na volanu.
Povremeno provjerite radi li truba ispravno.
4 23
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 24
Vožnja Vašim vozilom
SUSTAV ZA ODRŽAVANJE BRZINE (UKOLIKO JE U OPREMI)
Sustav održavanja brzine služi za
održavanje konstantne brzine bez
potrebe pritiskanja papučice gasa.
Sustav možete podesiti da automatski održava brzinu iznad 40 km/h.
UPOZORENJE- Sustav za
održavanje brzine
Ne upotrebljavajte sustav u slijedećim okolnostima:
• gust promet,
• vlažna i skliska cesta,
• situacije u kojima je potrebna
stalna promjena brzine.
4 24
2. Ubrzajte do željene brzine koja
mora biti veća od 40 km/h.
UPOZORENJE
Ukoliko sustav ostavite upaljenim (kontrolna žaruljica CRUISE
svijetli) sustav bi se mogao
slučajno aktivirati. Držite sustav
ugašenim kada ga ne koristite.
OED046010
Podešavanje brzine:
1. Pritisnite CRUISE ON/OFF sklopku koja se nalazi na volanu kako
bi upalili sustav. Kontrolna žaruljica CRUISE (
) svijetliti će.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 25
Vožnja Vašim vozilom
Kako bi ugasili sustav održavanja brzine
OED046011
3. Pritisnite SET (-) sklopku koji se
nalazi na volanu i otpustite ju kada
dosegnete željenu brzinu. SET
indikatorska žaruljica će svijetliti.
Istovremeno otpustite gas. Željena
brzina automatski će biti održavana.
SET funkcija ne može se aktivirati
otprilike 2 sekunde nakon što je pritisnuta CRUISE ON/OFF sklopka.
Na strmoj nizbrdici vozilo bi moglo
trenutno usporiti kada se krećete
nizbrdo.
OED046012
• Pritisnite CRUISE ON/OFF sklopku na volanu (kontrolna žaruljica
CRUISE (
) će se ugasiti).
• Ugasite motor.
Bilo koji od navedenih postupaka
ugasiti će sustav. Ukoliko želite
ponovno upaliti sustav pogledajte
odjeljak "Podešavanje brzine" na
prethodnoj strani.
Kako bi deaktivirali sustav održavanja brzine učinite slijedeće:
• Pritisnite papučicu kočnice.
• Prebacite ručicu mjenjača u N
(neutralni) položaj ili pritisnite
papučicu spojke.
• Pritisnite CANCEL sklopku koji se
nalazi na volanu.
Ukoliko učinite bilo što od gore navedenog deaktivirati ćete sustav (SET
žaruljica će se ugasiti) ali će on ostati upaljen. Ukoliko želite ponovno
aktivirati sustav pritisnite (+) sklopku
i vozilo će ubrzati/usporiti na prije
podešenu brzinu.
4 25
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 26
Vožnja Vašim vozilom
Kako bi privremeno ubrzali s
aktiviranim sustavom
Ukoliko želite privremeno ubrzati dok
je aktiviran sustav održavanja brzine
pritisnite papučicu gasa. Povećana
brzina neće ometati rad sustava niti
će promijeniti postavljenu brzinu.
Kako bi usporili na podešenu brzinu
otpustite papučicu gasa.
OED046013
OED046011
Kako bi povećali podešenu brzinu:
Kako bi smanjili podešenu
brzinu
Učinite slijedeće:
• Pritisnite (+) sklopku i držite ju
pritisnutom i Vaše vozilo će ubrzati.
Otpustite sklopku kada dosegnete
željenu brzinu.
• Pritisnite (+) sklopku i odmah ju
otpustite. Brzina će se povećati za
1.6 km/h svakim pritiskom na sklopku.
Učinite slijedeće:
• Pritisnite (-) sklopku i držite ju
pritisnutom i Vaše vozilo će usporiti.
Otpustite sklopku kada dosegnete
željenu brzinu.
• Pritisnite (-) sklopku i odmah ju
otpustite. Brzina će se smanjiti za
1.6 km/h svakim pritiskom na sklopku.
4 26
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 27
Vožnja Vašim vozilom
OED046013
Ponovno aktiviranje sustava
održavanja brzine pri brzini
većoj od 40 km/h:
Ukoliko ste deaktivirali sustav na bilo
koji način osim na sklopku CRUISE
ON/OFF pritiskom na sklopku (+)
sustav će se ponovno aktivirati i
održavati prije podešenu brzinu.
Sustav se neće aktivirati ukoliko je
brzina vozila manja od 40km/h.
4 27
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 28
Vožnja Vašim vozilom
SUSTAV ELEKTRONIČKOG ODRŽAVANJA STABILNOSTI (UKOLIKO JE U OPREMI)
UPOZORENJE
OED046014
Sustav elektroničkog održavanja stabilnosti (Electronic Stability Program
- ESP) prati informacije iz raznih
senzora i uspoređuje postupke vozača sa ponašanjem vozila. Ukoliko
dođe do nestabilnosti, npr. naglo
skretanje, ESP se aktivira u djeliću
sekunde preko računala i kočionog
sustava i pokušava održati stabilnost
vozila.
4 28
Uvijek prilagodite brzinu uvjetima na cesti te zavojima. ESP
sustav ne može spriječiti nezgode. Samo sigurna vožnja i
pažljivi vozač mogu spriječiti
nezgodu izbjegavajući pokrete
koji mogu uzrokovati gubitak
kontrole nad vozilom. Čak i ukoliko je vozilo opremljeno ESP
sustavom uvijek budite oprezni
pri vožnji.
ESP sustav je elektronički sustav koji
pomaže vozaču zadržati kontrolu
nad vozilom. Ovaj sustav nije zamjena za sigurnu vožnju. Brzina, stanje
ceste i upravljanje vozača utječu na
rad ESP sustava. Usprkos sustavu
odgovornost je vozača da prilagodi
brzinu uvjetima na cesti.
Kada aktivirate kočnice u okolnostima kada može nastupiti blokiranje
kotača možete čuti "tik-tik" zvuk iz
kočnica ili osjetiti vibriranje papučice
kočnice. Ovo je normalno i ukazuje
na ispravan rad ESP sustava.
]NAPOMENA
Nakon paljenja motora te pri pokretanju vozila može se čuti "klik"
zvuk. To je normalna pojava i
ukazuje na ispravan rad ESP sustava.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 29
Vožnja Vašim vozilom
Rad ESP sustava
ESP ON stanje
• Kada ključ u kontaktnoj
bravi okrenete u ON položaj ESP i ESP OFF žaruljice će se upaliti i ostati
upaljena u trajanju od 3
sekunde kada se ESP
sustav pali.
• Pritisnite ESP OFF sklopku i držite ju pritisnutom
barem pola sekunde nakon okretanja ključa u
kontaktnoj bravi u ON
položaj kako bi ugasili
ESP sustav (ESP OFF
žaruljica će se upaliti).
Kako bi upalili sustav
ponovno pritisnite ESP
OFF sklopku (ESP OFF
žaruljica će se ugasiti).
• Kada palite motor možete
začuti tihi zvuk što označava test ESP sustava i ne
ukazuje na kvar.
Za vrijeme rada
Kada je ESP sustav aktivan
ESP ESP žaruljica će se paliti i
gasiti.
• Kada sustav radi ispravno
možete osjetiti lagano pulsiranje vozila. To ukazuje
na kontrolu kočnica i ne
označava kvar.
• Kada izlazite iz blata ili
snijega pritiskom na papučicu gasa broj okretaja u
minuti motora možda se
neće povećati.
Isključivanje ESP sustava
ESP OFF stanje
Kako bi isključili sustav
ESP • pritisnite
ESP OFF sklopOFF ku (ESP OFF žaruljica će
se upaliti).
• Ukoliko ključ u kontaktnoj
bravi okrenete u LOCK
položaj kada je sustav
isključen on će i ostati
isključen. Nakon paljenja
motora sustav se automatski uključuje.
4 29
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 30
Vožnja Vašim vozilom
n ESP žaruljica (pali se i gasi)
ESP
OPREZ
Nepravilne dimenzije guma mogu uzrokovati neispravan rad
ESP sustava.
n ESP OFF žaruljica (pali se)
ESP
OFF
Kontrolna žaruljica
Kada ključ u kontaktnoj bravi okrenete u ON položaj žaruljica će se
upaliti i zatim ugasiti ukoliko sustav
radi ispravno.
ESP žaruljica će se paliti i gasiti kada
je sustav aktivan.
ESP OFF žaruljica pali se kada sustav isključite pritiskom na gumb ili
kada dođe do kvara sustava.
4 30
UPOZORENJE
Sustav elektroničkog održavanja stabilnosti je samo pomoćni
sustav. Vozite oprezno i usporite
u zavojima, na snijegu ili ledu.
Vozite polagano i ne pokušavajte ubrzati kada god se žaruljica
počne paliti i gasiti ili na klizavoj
podlozi.
]NAPOMENA
Nakon ponovnog priključivanja ili
punjenja akumulatora ESO OFF
indikatorska žaruljica će možda svijetliti.
U tom slučaju okrenite ručicu do
pola na lijevu i desnu stranu dok se
ključ u kontaktnoj bravi nalazi u ON
položaju. Zatim, ugasite pa ponovno
upalite motor i tada bi se žaruljica
trebala ugasiti. Ukoliko se žaruljica
ne ugasi posjetite ovlaštenog Kia
servisera što je prije moguće.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 31
Vožnja Vašim vozilom
ESP OFF upotreba
Pri vožnji
• Pri svakodnevnoj vožnji poželjno je
držati sustav upaljenim kada god je
to moguće.
• Kako bi isključili sustav za vrijeme
vožnje pritisnite ESP gumb na
ravnoj podlozi.
Nikada ne pokušavajte isključiti sustav dok je on aktivan (žaruljica se pali
i gasi).
Ukoliko isključite sustav dok je on
aktivan mogli biste izgubiti kontrolu
nad vozilom.
]NAPOMENA
• Kada mjerite brzinu vozila dinamometrom ugasite ESP sustav
kako ne bi došlo do pogrešnih
rezultata.
• Isključivanje sustava ne utječe na
ABS ili rad kočionog sustava.
UPOZORENJE
Nikada nemojte pritisnuti ESP
OFF sklopku dok je sustav aktivan.
U tom slučaju mogli biste izgubiti kontrolu nad vozilom.
Kako bi isključili ESP sustav za
vrijeme vožnje pritisnite ESP
OFF sklopku za vrijeme vožnje
ravnom podlogom.
4 31
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 32
Vožnja Vašim vozilom
PLOČA S INSTRUMENTIMA
n Benzinski motor
1. Mjerač broja okretaja motora (tahometar)
2. Indikatorske žaruljice pokazivača smjera
3. Brzinomjer
4. Pokazivač temperature rashladne
tekućine motora
5. Upozoravajuće i indikatorske žaruljice
n Dizelski motor
6. Indikator položaja automatskog mjenjača
7. Odometar / mjerač puta
8. Tipka za odabir načina prikaza mjerača
puta i vraćanje na početne vrijednosti
9. Indikator razine goriva
OED046015/OED046071
4 32
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 33
Vožnja Vašim vozilom
MJERAČI
Mjerač brzine
Brojač okretaja motora
Mjerač brzine pokazuje brzinu kretanja vozila.
Mjerač broja okretaja prikazuje broj
okretaja motora u minuti.
Koristite brojač okretaja kako bi
odabrali pravi trenutak za promjenu
brzine.
Pokazivač mjerača broja okretaja
može se lagano pomicati ukoliko je
ključ u kontaktnoj bravi okrenut u
ACC ili ON položaj dok je motor
ugašen. Ovo je normalna pojava i ne
utječe na točnost prikazanog broja
okretaja nakon što upalite motor.
Odometer/Mjerač puta
Možete odabrati između odometra,
mjerača puta A i B pritiskom na tipku
za odabir načina rada mjerača puta.
Odometar
Odometar prikazuje ukupni broj kilometara koje je vozilo prešlo.
Mjerač puta
TRIP A: mjerač puta A
TRIP B: mjerač puta B
Mjerač puta prikazuje udaljenost od
zadnjeg poništavanja prikaza. Prikaz
možete vratiti na nulu ako tipku za
poništavanje prikaza držite pritisnutom dulje od 1 sekunde.
] NAPOMENA
Mjerač temperature rashladne
tekućine motora
Taj mjerač pokazuje temperaturu
rashladne tekućine kada je ključ u
kontaktnoj bravi u položaju ON.
Ne vozite s pregrijanim motorom.
Ako se Vaše vozilo pregrije pogledajte "Pregrijavanje" u kazalu.
] NAPOMENA
Kada se pokazivač mjerača pomakne prema oznaci “130” to ukazuje
na pregrijavanje koje može uzrokovati kvar motora.
Ne vozite s brojem okretaja u crvenom području.
To može uzrokovati teška oštećenja
motora.
4 33
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 34
Vožnja Vašim vozilom
Mjerač količine goriva
Mjerač količine goriva pokazuje približnu količinu goriva u spremniku za
gorivo. Kapacitet spremnika za gorivo naveden je u 8. poglavlju. Mjerač
količine goriva opremljen je i kontrolnom žaruljicom za rezervnu količinu
goriva koja se pali kada je količina
goriva niska.
Na nizbrdici ili uzbrdici mjerač se
može pomicati a kontrolna žaruljica
rezervne količine goriva se može povremeno paliti zbog pomicanja goriva u spremniku.
UPOZORENJE- Mjerač
količine goriva
Ukoliko ostanete bez goriva to
može dovesti Vas i putnike u
opasnost.
Morate se zaustaviti i doliti gorivo što je prije moguće kada se
upali upozoravajuća žaruljica
niske razine goriva ili kada mjerač dospije do ‘0’ oznake.
4 34
OED046026
Osvjetljenje ploče s instrumentima (ukoliko je u opremi)
Kada su upaljena poziciona ili kratka
svjetla možete okretati sklopku kako
bi podesili intenzitet osvjetljenja ploče
s instrumentima.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 35
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJA I POKAZIVAČI
Provjera svjetlosnih
upozorenja
Okrenite ključ u položaj ON (bez
paljenja motora) i provjerite da li svijetle sve upozoravajuće žaruljice.
Ako ne svijetle sve upozoravajuće
žaruljice potreban je pregled u servisu. Zatim upalite motor i provjerite da
li se sve upozoravajuće žaruljice gase.
Ako se neka od upozoravajućih
žaruljica nakon uključenje motora ne
ugasi (osim upozoravajuće žaruljice
kočnica) potreban je servis. Kada
otpustite parkirnu kočnicu, mora se
ugasiti i upozoravajuća žaruljica
kočnice. Upozoravajuća žaruljica
niske razine goriva svijetli kad dosegnete minimalnu rezervnu količinu
goriva.
Upozoravajuća žaruljica ABS sustava (ukoliko je u opremi)
ABS
Ova žaruljica pali se kada ključ u
kontaktnoj bravi okrenete u ON položaj i gasi se 3 sekunde kasnije ukoliko sustav radi normalno.
Ukoliko žaruljica ostane upaljena
ABS sustav možda ne radi ispravno.
Neka vozilo pregleda ovlašteni Kia
serviser što je prije moguće.
Kontrolna žaruljica
sustava elektroničke
raspodjele snage
kočnica (EBD) (ukoliko je u opremi)
ABS
U ovom slučaju Vaš ABS sustav i
obični sustav kočnica ne rade ispravno. Odvezite vozilo na popravak
ovlaštenom Kia serviseru što je prije
moguće.
UPOZORENJE
Ukoliko obje žaruljice gore za
vrijeme vožnje Vaš sustav kočnica ne radi ispravno. Izbjegavajte velike brzine i naglo kočenje i odvezite vozilo ovlaštenom serviseru što je prije
moguće.
Ukoliko ove dvije žaruljice
gore istovremeno za vrijeme vožnje postoji problem u ABS i EBD sustavu.
4 35
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 36
Vožnja Vašim vozilom
Upozoravajuća žaruljica pritiska ulja u
motoru
Ova upozoravajuća žaruljica označava da je pritisak ulja u motoru prenizak.
Ako se kontrolna žaruljica upali tijekom vožnje:
1. Odvezite vozilo s ceste i zaustavite ga.
2. Isključite motor i provjerite razinu
ulja u motoru. Ako je razina
preniska, dolijte ulja prema potrebi.
Ako kontrolna žaruljica svijetli i dalje,
čak i nakon što ste dodali ulje ili ulja
nemate na raspolaganju, pozovite
telefonom ovlaštenoga Kia servisera.
OPREZ
Ukoliko odmah ne zaustavite
vozilo može doći do teških oštećenja.
4 36
Svjetlosno upozorenje
sustava za punjenje
akumulatora
Kontrolna žaruljica označava nepravilni rad sustava za punjenje akumulatora.
Ako se žaruljica upali za vrijeme vožnje:
1. Odvezite vozilo s ceste i zaustavite ga.
2. Isključite motor i pregledajte pogonski remen alternatora, možda
je potrgan ili oštećen.
3. Ako remen djeluje normalno, kvar
je negdje na električnom sustavu
punjenja. Ovlašteni Kia serviser
neka popravi kvar u najkraćem
mogućem vremenu.
Upozoravajuća žaruljica sigurnosnog
pojasa
Kao podsjetnik vozaču i suvozaču
ova žaruljica će treptati ili svijetliti u
trajanju od 6 sekundi svaki puta kada
ključ u kontaktnoj bravi okrenete u
ON položaj.
Za više informacija pogledajte
poglavlje 3.
Indikatorska žaruljica
trenutno odabrane
brzine (ukoliko je u
opremi)
Ova indikatorska žaruljica označava
trenutni položaj ručice automatskog
mjenjača.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 37
Vožnja Vašim vozilom
Indikatorska žaruljica
elektronske blokade
motora
(ukoliko je u opremi)
Ova žaruljica svijetli kada umetnete
ključ u kontaktnu bravu i okrenete ga
u ON položaj kako bi upalili motor.
Ukoliko se žaruljica ugasi ili se pali i
gasi kada je ključ u kontaktnoj bravi
u ON položaju prije paljenja motora
neka sustav pregleda ovlašteni Kia
serviser.
Upozoravajuća žaruljica
parkirne kočnice
Ta žaruljica svijetli kad je aktivirana parkirna kočnica i ključ u kontaktnoj bravi je
okrenut u položaju ON ili START. Žaruljica
se gasi kad parkirnu kočnicu otpustite.
Upozoravajuća žaruljica niske razine
tekućine za kočnice
Ako svijetli ova žaruljica, razina tekućine
za kočnice je preniska. U tom slučaju učinite slijedeće:
1. Odvezite auto s ceste i oprezno ga
zaustavite.
2. Kad zaustavite vozilo, odmah provjerite
razinu tekućine za kočenje i po potrebi
ju dolijte. Zatim pregledajte sve dijelove
sustava za kočenje ili provjerite ne istječe li tekućina.
3. Ne nastavljajte vožnju ako ustanovite
da tekućina za kočenje negdje istječe,
ako se žaruljica ne gasi ili ako kočnice
ne rade pravilno. Vučna služba neka
odveze vozilo do ovlaštenog KIA
servisera gdje će pregledati sustav
kočnica i popraviti ga.
Kako bi provjerili ispravnost rada
žaruljice provjerite da li se žaruljica
pali kada ključ okrenete u ON
položaj.
UPOZORENJE
Vožnja s upaljenom upozoravajućom žaruljicom je opasna.
Ukoliko upozoravajuća žaruljica
ostane upaljena neka vozilo pregleda ovlašteni Kia serviser što
je prije moguće.
4 37
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 38
Vožnja Vašim vozilom
Upozoravajuća žaruljica otvorenog prtljažnika (ukoliko je u opremi)
Žaruljica ostaje upaljena dok ne
zatvorite prtljažnik.
Upozoravajuća žaruljica niske razine goriva
Ta upozoravajuća žaruljica ukazuje
da je u spremniku za gorivo ostalo
manje od 8 litara goriva. Dolijte gorivo što je prije moguće.
Upozoravajuća žaruljica otvorenih vrata
Ova se žaruljica pali kada vrata nisu
sasvim zatvorena.
4 38
Kontrolna žaruljica
dugih svjetla
Žaruljica se pali kada su upaljena
duga svjetla ili kada signalizirate
dugim svjetlima.
Žaruljica prednjih
svjetla za maglu (ukoliko su u opremi)
Ova žaruljica pali se kada upalite
prednja svjetla za maglu.
Žaruljica stražnjeg
svjetla za maglu (ukoliko je u opremi)
Ova žaruljica pali se kada upalite
stražnje svjetlo za maglu.
Kontrolna žaruljica
neispravnog rada
motora (ukoliko je
u opremi)
CHECK
Ta kontrolna žaruljica dio je računalnog dijagnostičkog sustava koji
kontrolira sustav za nadzor ispušnih
plinova. Ako zasvijetli tijekom vožnje,
upozorava na mogući kvar u sustavu
za nadzor ispušnih plinova.
Žaruljica će se također upaliti kada
ključ okrenete u ON položaj te će se
ugasiti nakon što se upali motor.
Ukoliko žaruljica svjetli za vrijeme
vožnje ili se ne upali kada ključ
okrenete u ON položaj obratite se
ovlaštenom Kia serviseru.
Vozilo je obično u voznom stanju ako
ta žaruljica zasvijetli i nije potrebna
vučna služba, ali sustav za nadzor
ispušnih plinova mora što prije pregledati ovlašteni KIA serviser.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 39
Vožnja Vašim vozilom
OPREZ
OPREZ - Dizelski motor
• Vožnja sa upaljenom kontrolnom žaruljicom neispravnog
rada motora (
) može
uzrokovati oštećenja sustava
za kontrolu ispušnih plinova i,
kao posljedicu, pomanjkanje
snage motora i povećanje
potrošnje goriva.
• Ako kontrolna žaruljica zbog
neispravnog rada motora (
)
počne treptati, mogući je kvar
katalizatora, a posljedica bi
bila smanjenje snage motora.
Tada neka računalni dijagnostički sustav što prije pregleda
ovlašteni Kia serviser.
CHECK
CHECK
(ukoliko je u opremi)
Ukoliko ova žaruljica trepti neka
sustav filtera pregleda ovlašteni
Kia serviser. Prije toga nemojte
voziti više od 50 km.
Upozoravajuća žaruljica niske razine
tekućine za ispiranje
stakla (ukoliko je u opremi)
Ova žaruljica ukazuje na pražnjenje
spremnika tekućine za ispiranje stakla. Dolijte tekućinu što je prije
moguće.
Žaruljica sustava za
održavanje brzine
(ukoliko je u opremi)
Žaruljica se pali kada aktivirate sustav za održavanje brzine.
SET indikatorska žaruljica
SET
Ova žaruljica pali se kada je sklopka
sustava za održavanje brzine (-)
upaljena.
4 39
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 40
Vožnja Vašim vozilom
Kontrolna žaruljica sustava zračnih jastuka
(ukoliko su u opremi)
AIR
BAG
Ta kontrolna žaruljica će treptati približno 6 sekundi svaki puta kad
okrenete ključ u kontaktnoj bravi u
položaj ON.
Ako sustav ne radi kao što je
opisano, ili žaruljica svijetli tijekom
vožnje, neka ovlašteni Kia serviser
pregleda sustav i ukloni grešku.
4 40
Kontrolna žaruljica
isključenog zračnog
jastuka suvozača
(ukoliko je u opremi)
Ova žaruljica svijetli 4 sekunde
nakon okretanja ključa u kontaktnoj
bravi u ON položaj ili nakon paljenja
motora i zatim će se ugasiti.
Ova žaruljica također će se upaliti
kada prekidač zračnog jastuka
suvozača prebacite u OFF položaj i
gasi se kada uključite zračni jastuk
suvozača.
OPREZ
Ukoliko prekidač zračnog jastuka suvozača ne radi ispravno
ova žaruljica se neće upaliti i
zračni jastuk će se aktivirati u
slučaju frontalnog sudara čak i
ukoliko je prekidač u OFF
položaju.
Neka ovlašteni Kia serviser pregleda prekidač zračnog jastuka
suvozača što je prije moguće.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 41
Vožnja Vašim vozilom
ESP kontrolna žaruljica
(Elektroničko održavanje
stabilnosti) (ukoliko je u
opremi)
ESP
Ova žaruljica se pali nakon okretanja
ključa u kontaktnoj bravi u ON
položaj i gasi se nakon 3 sekunde. U
normalnim uvjetima vožnje kada je
ESP sustav aktivan žaruljica je
ugašena. U slučaju gubitka stabilnosti i aktiviranja ESP sustava ova
žaruljica se pali i gasi.
ESP OFF žaruljica
(ukoliko je u opremi)
ESP
OFF
Ova žaruljica se pali nakon okretanja
ključa u kontaktnoj bravi u ON
položaj i gasi se nakon 3 sekunde.
Kako bi ugasili ESP pritisnite ESP
gumb i ova žaruljica će se upaliti.
Ukoliko ova žaruljica svijetli kada je
sustav upaljen neka vozilo pregleda
ovlašteni Kia serviser.
]NAPOMENA
Nakon priključivanja ili punjenja
ispražnjenog akumulatora mogla bi
svijetliti ESP OFF žaruljica.
U tom slučaju okrenite ručicu do
pola na lijevu i desnu stranu dok je
ključ u kontaktnoj bravi u ON
položaju. Zatim ugasite i upalite
motor. Žaruljica bi se trebala ugasiti.
Ukoliko se žaruljica ne ugasi obratite
se ovlaštenom Kia serviseru.
4 41
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 42
Vožnja Vašim vozilom
Upozoravajuća žaruljica elektroničkog servo EPS
volana (EPS) (ukoliko
je u opremi, samo dizelski
motor)
Kontrolna žaruljica
grijača motora
(samo dizelski motor)
Ova žaruljica pali se nakon što
okrenete ključ u kontaktnoj bravi u
ON položaj i gasi se nakon što se
motor upali. Žaruljica se također pali
kada postoji problem u EPS sustavu.
Ukoliko se žaruljica pali za vrijeme
vožnje obratite se ovlaštenom Kia
serviseru.
Ova žaruljica svijetli za vrijeme grijanja motora.
4 42
]NAPOMENA
Ukoliko ova žaruljica svijetli nakon
što se motor zagrijao ili za vrijeme
vožnje neka vozilo pregleda Kia
serviser što je prije moguće.
Upozoravajuća filtera
(samo dizelski motor)
Ova žaruljica se pali kada se skupi
veća količina vode od normalne
razine. Ukoliko se žaruljica upali
uklonite vodu iz taložnika. Vožnja sa
upaljenom ovom žaruljicom može
uzrokovati oštećenje motora.
OPREZ
Kada se upali ova žaruljica
snaga motora može se smanjiti.
Ukoliko nastavite vožnju s ovom žaruljicom upaljenom može doći do oštećenja motora.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 43
Vožnja Vašim vozilom
Vožnja Vašim vozilom
PUTNO RAČUNALO (UKOLIKO JE U OPREMI)
Način rada
Svakim pritiskom na gumb MODE
prikaz se mijenja na slijedeći način:
Kalendar (ukoliko je u opremi)
Proteklo vrijeme
Prosječna potrošnja goriva
OED046021
OED046020
Putno računalo može na zaslonu prikazati razne informacije.
Ukoliko pritisnete t/OFF tipku svijetlo
zaslona će se ugasiti. Ukoliko
ponovno pritisnete t/OFF svijetlo će
se upaliti.
Trenutna potrošnja
goriva
Udaljenost do potrošenosti goriva
Prosječna brzina
Kalendar i sat
(ukoliko su u opremi)
Tip A - bez navigacije
Kalendar sadrži dan, mjesec, godinu
i sat. Dan, mjesec i godina prikazuju
se samo u načinu rada prikazivanja
kalendara. Sat se prikazuje u bilo
kojem načinu rada.
4 43
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 44
Vožnja Vašim vozilom
Podešavanje kalendara
Ukoliko pritisnete MODE tipku i
držite ju pritisnutom dulje od 2
sekunde dok je odabran prikaz
kalendara možete ući u podešavanje
postavki kalendara. Redoslijed
postavki je: GODINA MJESEC
DAN.
Pritiskom na tipku MODE prelazite
na podešavanje slijedeće postavke.
Podešavanje vršite pritiskom na
UP(s) i DOWN(t) tipke dok odabrana
postavka trepti.
4 44
Podešavanje sata
Ukoliko pritisnete MODE tipku i
držite ju pritisnutom dulje od 2
sekunde u bilo kojem načinu rada
osim prikaza kalendara možete ući u
podešavanje
sata.
Redoslijed
postavki je: SAT MINUTE.
Pritiskom na tipku MODE prelazite
na podešavanje slijedeće postavke.
Podešavanje vršite pritiskom na
UP(s) i DOWN(t) tipke dok odabrana
postavka trepti.
Kada je broj prikazanih minuta manji
od 30 pritiskom na RESET tipku
prikaz minuta biti će prebačen na
:00.
Kada je broj prikazanih minuta veći
od 30 pritiskom na RESET tipku
prikaz minuta biti će prebačen na :00
ali će broj sati biti povećan za 1.
OED046022
Tip B - s navigacijom
Kalendar se prikazuje prilikom bilo
kojeg načina rada.
Kako bi podesili kalendar i sat pritisnite MODE tipku te ju držite pritisnutom dulje od 2 sekunde. Redoslijed
postavki je: SAT MINUTE GODINA MJESEC DAN.
Pritiskom na tipku MODE prelazite
na podešavanje slijedeće postavke.
Podešavanje vršite pritiskom na
UP(s) i DOWN(t) tipke dok odabrana
postavka trepti.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 45
Vožnja Vašim vozilom
Kada je broj prikazanih minuta manji
od 30 pritiskom na RESET tipku
prikaz minuta biti će prebačen na
:00.
Kada je broj prikazanih minuta veći
od 30 pritiskom na RESET tipku
prikaz minuta biti će prebačen na :00
ali će broj sati biti povećan za 1.
OED046023
OED046024
Proteklo vrijeme
Prosječna potrošnja goriva
Prikazuje proteklo vrijeme vožnje od
zadnjeg vraćanja prikaza na 0.
Kako bi vratili prikaz na 0:00, pritisnite RESET tipku i držite ju pritisnutom dulje od 1 sekunde.
Kada
prikaz
dosegne
99:59
automatski će prijeći na 0:00.
Raspon prikaza kreće se između
0:00 do 99:59.
U ovom načinu rada izračunava se
prosječna potrošnja goriva od zadnjeg vraćanja prikaza na 0. Kako bi
izračun bio točan morate prijeći više
od 500 m.
Kako bi vratili prikaz na 0.0/100 km
pritisnite RESET tipku i držite ju pritisnutom dulje od 1 sekunde.
4 45
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 46
Vožnja Vašim vozilom
Kako bi promijenili jedinice prikaza (l
/100km ↔ MPG) pritisnite UP(s)
tipku i držite ju pritisnutom dulje od 3
sekunde.
Raspon prikaza kreće se od 0.0 do
99.9 l /100 km (MPG).
Kako bi promijenili jedinice prikaza (l
/100km ↔ MPG), pritisnite UP(s)
tipku i držite ju pritisnutom dulje od 3
sekunde.
Raspon prikaza kreće se od 0.0 do
99.9 l /100 km (0.0 do 99.9 MPG).
Kada je brzina kretanja vozila manja
od 30 km/h na zaslonu se prikazuje
“--”.
OED046025
Trenutna potrošnja goriva
Prikazuje trenutnu potrošnju goriva.
Prikaz se osvježava svake sekunde.
Kako bi vratili prikaz na 0 pritisnite
RESET tipku i držite ju pritisnutom
dulje od 1 sekunde.
4 46
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 47
Vožnja Vašim vozilom
] NAPOMENA
OED046072
Udaljenost do pražnjenja
spremnika s gorivom
U ovom načinu rada izračunava se
udaljenost do pražnjenja spremnika
s gorivom. Kada je preostala udaljenost manja od 50 km na zaslonu se
prikazuje "---" pored indikatora udaljenosti do pražnjenja spremnika s
gorivom.
Kako bi promijenili jedinice prikaza
(km ↔ milje), pritisnite UP(s) tipku i
držite ju pritisnutom dulje od 3
sekunde.
Raspon prikaza kreće se od 0 do
1500 km.
• Ukoliko se vozilo ne nalazi na
ravnoj podlozi ili je akumulator
isključivan i uključivan ova vrijednost možda neće biti ispravno
prikazana. Putno računalo možda
neće zabilježiti gorivo koje dolijete
ukoliko je uliveno manje od 6
litara.
• Ova vrijednost je procjena te se
može dogoditi da se razlikuje od
stvarne udaljenosti do pražnjenja
spremnika s gorivom.
OED046073
Prosječna brzina vozila
U ovom načinu rada prikazuje se
izračunana prosječna brzina kretanja
vozila od zadnjeg vraćanja prikaza
na 0.
Kako bi vratili prikaz na 0 pritisnite
RESET tipku i držite ju pritisnutom
dulje od 1 sekunde.
Kako bi promijenili jedinice prikaza
(km/h ↔ MPH), pritisnite UP(s) tipku
i držite ju pritisnutom dulje od 3
sekunde.
Raspon prikaza kreće se od 0 do
260km/h (160mph)
4 47
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 48
Vožnja Vašim vozilom
ZASLON S INFORMACIJAMA (UKOLIKO JE U OPREMI)
• Pri temperaturama od -5°C do 3°C
pali se simbol koji označava opasnost od zaleđivanja ceste.
OED046074
Vanjska temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatura
izvan vozila.
Kako bi promijenili jedinice prikaza
(°C ↔ °F), pritisnite UP(s) tipku i
držite ju pritisnutom dulje od 3
sekunde. Jedinice se neće promijeniti ukoliko je odabran način rada pri
kojem se prikazuje kalendar.
Raspon prikaza kreće se od -40°C
do +80°C (-40°F do 176°F)
4 48
OED046075
Upozoravajući simbol
otvorenih vrata i poklopca prtljažnika
Putno računalo prikazati će koja
vrata nisu propisno zatvorena.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 49
Vožnja Vašim vozilom
OED046076
OED046077
Sustav nadgledanja pritiska
zraka u gumama (ukoliko je u
opremi)
Upozorenje nepravilnog rada
stop svjetla (ukoliko je u opremi)
Na zaslonu se prikazuje guma u
kojoj pritisak zraka nije pravilan.
Za više informacija pogledajte
“Sustav nadgledanja pritiska zraka u
gumama” u poglavlju 6.
Na zaslonu će se prikazati stop
svjetlo koje ne radi pravilno.
4 49
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 50
Vožnja Vašim vozilom
SUSTAV UPOZORENJA PRI VOŽNJI UNATRAG (UKOLIKO JE U OPREMI)
UPOZORENJE
Ovaj sustav je samo pomoćni
sustav. Vozač mora biti iznimno
oprezan prilikom vožnje unatrag. Na rad sustava mogu utjecati mnogi čimbenici u okolini
pa odgovornost prilikom kretanja unatrag leži isključivo na
vozaču.
OED046092
Ovaj sustav pomaže Vam prilikom
vožnje unatrag tako što se oglašava
zvučnim signalom ukoliko senzori
otkriju predmet na udaljenosti od 120
cm od vozila. Ovaj sustav je samo
pomoćni sustav i ne može zamijeniti
opreznost vozača. Udaljenost i vrsta
predmeta koje senzori mogu otkriti je
ograničena. Kada god vozite unatrag
budite oprezni kao da sustav ne postoji.
4 50
Rad sustava
Aktiviranje sustava
• Sustav će se uključiti kada mjenjač
prebacite u položaj za vožnju unatrag a motor je upaljen.
Ukoliko se vozilo kreće brzinom
većom od 5 km/h sustav možda
neće raditi ispravno.
• Udaljenost koju senzori mogu
detektirati je otprilike 120 cm.
• Kada senzori otkriju dva predmeta
najbliži će prvi biti prepoznat.
Vrste upozoravajućih zvukova
• Kada je predmet na udaljenosti
između 120 cm i 81 cm od stražnjeg odbojnika sustav se povremeno oglašava sa jednim zvučnim
signalom.
• Kada je predmet na udaljenosti
između 80 cm i 41 cm od stražnjeg
odbojnika sustav se povremeno
oglašava sa dva zvučna signala.
• Kada je predmet na udaljenosti
manjoj od 40 cm od stražnjeg
odbojnika zvučni signal sustav
neprestano se čuje.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 51
Vožnja Vašim vozilom
Uvjeti pod kojima sustav neće
raditi
Sustav neće pravilno raditi kada:
1. su senzori zamrznuti. (sustav će
proraditi kada se senzori otope),
2. su senzori prekriveni blatom, snijegom ili vodom (senzor će normalno nastaviti raditi kada više
nije prekriven),
3. vozite na neravnoj podlozi,
4. postoji buka u blizini senzora
(trube vozila, bučni motori i sl.),
5. pada jaka kiša,
6. se mobilni telefoni ili daljinski
upravljači nalaze blizu senzora,
7. su senzori prekriveni snijegom,
8. prilikom vuče prikolice.
Doseg senzora može se smanjiti
kada:
1. su senzori uprljani snijegom ili
vodom (senzor će proraditi kada
ga očistite),
2. je temperatura iznimno visoka ili
niska.
Predmeti koje senzori možda neće
detektirati:
1. oštri ili tanki predmeti kao što su
špage, lanci ili tanki stupovi,
2. predmeti koji upijaju signal senzora kao što je tkanina, spužvasti
materijal ili snijeg.
3. predmete manje od 1 m i tanje od
14 cm u promjeru.
Upozorenja u vezi sustava
• Sustav se možda neće pravilno
oglašavati ovisno o predmetu iza
vozila ili brzini vozila.
• Sustav se može pokvariti ukoliko je
promijenjena visina odbojnika ili
mjesto senzora. Bilo kakvi dodaci
također mogu ometati rad senzora.
• Senzori možda neće detektirati
predmete bliže od 40 cm ili mogu
krivo protumačiti udaljenost. Budite
oprezni.
• Ukoliko su senzori uprljani snijegom ili blatom tada neće raditi
pravilno. Očistite ih mekanom
tkaninom.
• Ne gurajte, ne udarajte i ne grebite
senzore bilo kakvim tvrdim predmetom koji bi mogao oštetiti
površinu senzora.
4 51
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 52
Vožnja Vašim vozilom
]NAPOMENA
Ovaj sustav može detektirati predmete koji su u dometu senzora, sustav ne može detektirati predmete
koji se nalaze izvan dometa senzora.
Sustav neće detektirati male ili
tanke predmete koji se nalaze
između senzora. Uvijek pogledom
provjerite iza vozila prije vožnje
unatrag.
Ukoliko vozilom upravlja netko tko
nije upoznat sa sustavom upozorite
ga na ograničenja sustava.
Bilo kakva šteta nastala zbog toga
što se sustav nije aktivirao nije
pokrivena jamstvom. Uvijek vozite
oprezno.
4 52
UPOZORENJE
Uvijek budite oprezni kada
upravljate vozilom blizu objekata na cesti, posebno u blizini
pješaka i djece. Sustav možda
neće detektirati neke predmete
ovisno o udaljenosti od predmeta, veličini i materijalu predmeta. Svi ovi čimbenici mogu
utjecati na rad sustava. Uvijek
pogledom provjerite nalazi li se
što iza vozila prije vožnje unatrag.
Samodijagnostika
Ukoliko ne čujete upozoravajući zvuk
kada prebacite ručicu mjenjača u "R"
položaj to može ukazivati na kvar
sustava. Obratite se ovlaštenom Kia
serviseru što je prije moguće.
UPOZORENJE
Šteta nastala zbog kvara sustava za upozorenje pri vožnji unatrag nije pokrivena jamstvom.
Uvijek vozite oprezno.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 53
Vožnja Vašim vozilom
SVJETLA
Funkcija štednje akumulatora
• Namjena te funkcije je sprječavanje pražnjenja akumulatora. Sustav
automatski isključuje poziciono
svjetlo čim vozač izvadi ključ iz
kontaktne brave i otvori vozačeva
vrata.
• Ta funkcija omogućava gašenje
pozicionih svjetla prilikom.
Ukoliko trebate svjetla nakon vađenja ključa iz kontaktne brave isključite
poziciona svjetla i zatim ih ponovno
upalite.
OED046027
Sklopka za svjetlo
Sklopka svjetla ima položaj za paljenje prednjih i pozicionih svjetla.
Za uključenje svjetla okrenite prekidač na kraju ručice sklopke. Možete
odabrati slijedeće položaje:
(1) OFF položaj (ugašeno)
(2) Paljenje pozicionog svjetla
(3) Paljenje prednjih svjetla
(4) Auto položaj (ukoliko je u opremi)
OED046028
Položaj za paljenje pozicionih
svjetla (
)
U ovom položaju pale se stražnja
svjetla, poziciona svjetla, svjetla registarske pločice i svjetla ploče sa
instrumentima.
4 53
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 54
Vožnja Vašim vozilom
]NAPOMENA
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti
u ON položaju kako bi mogli upaliti
svjetla.
OED046029
OED046030
Položaj za paljenje prednjih svjetla (
)
U ovom položaju pale se kratka
svjetla, stražnja svjetla, poziciona
svjetla, svjetla registarske pločice i
svjetla ploče sa instrumentima.
Auto položaj (ukoliko je u opremi)
Kada je sklopka za svjetlo u AUTO
položaju prednja i stražnja svjetla
paliti će se automatski ovisno o
količini svjetlosti izvan vozila.
4 54
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 55
Vožnja Vašim vozilom
OPREZ
• Ne smještajte nikakve predmete preko senzora (1) koji se
nalazi na ploči s instrumentima kako bi automatski sustav
što bolje radio.
• Ne čistite senzor sredstvom
za čišćenje stakla jer bi tanki
sloj sredstva mogao ometati
rad senzora.
• Ukoliko na Vašem vjetrobranu
postoji tanki premaz sustav
možda neće raditi ispravno.
OED046031
Paljenje dugih svjetla
Kako bi upalili duga svjetla gurnite
ručicu prema naprijed. Povucite ju
prema sebi kako bi ugasili duga
svjetla.
Kada upalite duga svjetla pali se i
kontrolna žaruljica dugih svjetla.
Kad motor ne radi, ne ostavljajte
upaljena svjetla na dulje vrijeme
kako se ne bi ispraznio akumulator.
OED046032
Signaliziranje dugim svjetlima
Kako bi signalizirali dugim svjetlima
povucite ručicu prema sebi. Duga
svjetla gase se kada otpustite ručicu.
Kratka svjetla ne moraju biti upaljena
kako bi signalizirali dugim svjetlima.
4 55
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 56
Vožnja Vašim vozilom
OED046033
Pokazivači smjera (A)
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti u
ON položaju kako bi pokazivači
smjera radili. Kako bi upalili pokazivače smjera pomaknite ručicu prema
gore ili dolje. Žaruljice u obliku
zelenih strelica pokazuju koji pokazivač smjera je upaljen. Nakon skretanja pokazivači smjera sami će se
ugasiti. Ukoliko se ne ugase sami
okrenite ručicu u srednji položaj.
4 56
Signaliziranje promjene voznog
traka (B)
Kako bi signalizirali promjenu
voznog traka malo pomaknite ručicu
pokazivača smjera i držite ju. Ručica
će se sama vratiti u srednji položaj
kada ju otpustite.
Ukoliko kontrolne žaruljice pokazivača smjera ostanu upaljene ili
neuobičajeno trepte, žarulja jednog
od pokazivača smjera vjerojatno je
pregorjela i treba ju zamijeniti.
] NAPOMENA
Ukoliko kontrolne žaruljice pokazivača smjera neuobičajeno trepte,
žarulja jednog od pokazivača
smjera vjerojatno je pregorjela.
OED046035
Prednja svjetla za maglu (ukoliko su u opremi)
Svjetla za maglu pružaju bolju
vidljivost u uvjetima smanjene
vidljivosti (magla, kiša ili snijeg).
Svjetla za maglu upalit će se kada
sklopku (1) svjetla za maglu okrenete u ON položaj (2) ukoliko su
upaljena poziciona ili prednja svjetla.
Kako bi ugasili svjetla za maglu
ponovno okrenite sklopku u ON
položaj (2).
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 57
Vožnja Vašim vozilom
Dnevna svjetla (DRL) (ukoliko
su u opremi)
OPREZ
Svjetla za maglu koriste veliku
količinu električne energije.
Koristite ih samo kada je vidljivost vrlo slaba kako ne bi
došlo do pražnjenja akumulatora.
Dnevna svjetla omogućavaju drugima da lakše vide Vaše vozilo.
Dnevna svjetla osobito su korisna pri
zalasku i izlasku sunca.
Sustav dnevnih svjetla ugasit će
kratka svjetla ako:
1. su uključena svjetla,
2. je motor ugašen.
OED046034
Stražnje svjetlo za maglu (ukoliko je u opremi)
Kako bi upalili stražnje svjetlo za
maglu okrenite sklopku u ON
položaj.
Stražnje svjetlo za maglu upaliti će
se ukoliko je upaljeno prednje svjetlo
za maglu (ukoliko je u opremi).
Kako bi ugasili svjetlo ponovno
okrenite sklopku u ON položaj.
] NAPOMENA
Ukoliko želite onemogućiti ovu
funkciju umetnite bilo koji zamjenski osigurač u DRL OFF
položaj.
4 57
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 58
Vožnja Vašim vozilom
Niže su navedene pravilne postavke
sklopke za podešavanje svjetla. Za
situacije koje nisu navedene u tablici
odaberite najbližu postavku.
Opterećenje
Položaj sklopke
Samo vozač
0
Vozač + suvozač
0
Svi putnici
(uključujući vozača)
OED046036
Svi putnici (uključujući
Podešavanje visine svjetla
(ukoliko je u opremi)
vozača) + najveće dop-
Kako bi podesili visinu svjetla ovisno
o broju putnika u vozilu te opterećenju vozila okrenite ovu sklopku.
Što je veći broj na sklopki to su svjetla niža. Uvijek održavajte pravilnu
podešenost svjetla kako ne bi zaslijepili ostale sudionike u prometu.
Vozač + najveće do-
4 58
1
2
ušteno opterećenje
pušteno opterećenje
3
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 59
Vožnja Vašim vozilom
BRISAČI I MLAZNICE ZA PRANJE
1 : Normalna brzina brisača.
2 : Brzi rad brisača
: Za jednokratni pomak brisača
pritisnite naprijed ručicu u
isključenom položaju 0 i pustite
ju. Brisači će djelovati neprekidno ako pritisnete ručicu naprijed i držite je u tom položaju.
]NAPOMENA
OED046037
Brisači vjetrobranskog stakla
Tip A
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti u
ON položaju. Pomaknite ručicu u željeni položaj.
0
: Brisači ne rade.
INT : Povremeno paljenje brisača.
Brzinu rada mijenjate okretanjem sklopke (1).
Ukoliko na prednjem vjetrobranu
postoji veća količina snijega ili leda
najprije odledite vjetrobransko
staklo prije upotrebe brisača kako
bi sustav pravilno radio.
Tip B
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti u
ON položaju. Pomaknite ručicu u željeni položaj.
0/1/2/
:
Pogledajte objašnjenje tipa A
AUTO (ukoliko je u opremi):
Senzor kiše koji se nalazi na gornjem
dijelu vjetrobranskog stakla prati
količinu kiše i kontrolira brzinu rada
brisača. Što više kiše pada to brisači
brže rade. Kako bi promijenili brzinu
rada brisača okrenite sklopku (1).
Ukoliko ključ u kontaktnoj bravi
okrenete u ON položaj dok je sklopka
brisača u AUTO položaju ili sklopku
brisača okrenete u AUTO položaj dok
je ključ u kontaktnoj bravi u ON
položaju brisači će napraviti jednokratni pomak kako bi sustav provjerio svoje djelovanje. Podesite
sklopku brisača u OFF položaja kada
ne koristite brisače.
4 59
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 60
Vožnja Vašim vozilom
OPREZ
Kada perete vozilo podesite
sklopku brisača u OFF položaj
kako se brisači ne bi aktivirali.
Brisači se mogu oštetiti ukoliko
se automatski upale dok perete
vozilo.
Ne uklanjajte poklopac senzora
koji se nalazi na gornjoj strani
vjetrobranskog stakla sa suvozačeve strane jer bi mogli oštetiti senzor.
Kada palite vozilo zimi namjestite sklopku brisača u OFF
položaj jer bi u suprotnom led
mogao oštetiti metlice brisača.
Uvijek uklonite snijeg i led prije
paljenja brisača.
4 60
UPOZORENJE
Kada je ključ u kontaktnoj bravi
u ON položaju a sklopka brisača
je u AUTO položaju budite
oprezni u slijedećim situacijama
kako bi izbjegli oštećenja ili ozljede.
• Ne dodirujte prednji dio vjetrobranskog stakla gdje se nalazi
senzor.
• Ne brišite gornji dio vjetrobranskog stakla mokrom ili
vlažnom krpom.
• Ne pritišćite vjetrobransko
staklo.
OPREZ
• Kako bi spriječili oštećenje
brisača ili vjetrobranskog
stakla ne uključujte brisače na
suhom staklu.
• Da spriječite oštećenje gumica brisača, ne čistite stakla ili
brisače benzinom, naftom,
razrjeđivačem za boju ili
drugim otapalom.
• Ako želite spriječiti kvar nosača brisača ne pomičite brisače rukom.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 61
Vožnja Vašim vozilom
Ako ispiranje ne radi, provjerite razinu tekućine za ispiranje. Ako nema
dovoljno tekućine, dolijte ju u posudu
pomoću
grla
za
nalijevanje
smještenog u prednjem dijelu motora
na strani suvozačeva sjedala.
OPREZ
OED046040
Ispiranje vjetrobranskog stakla
Kako bi uključili ispiranje vjetrobranskog stakla, povucite ručicu prema
sebi i zadržite ju dok se nalazi u OFF
položaju. Brisači će automatski 1-3
puta obrisati staklo nakon što
otpustite ručicu.
Tu mogućnost upotrebljavajte pri
čišćenju vjetrobranskog stakla.
Ispiranje i brisanje vjetrobranskoga
stakla nastavit će se dok ručicu ne
pustite.
Kako bi spriječili oštećenje
pumpe za ispiranje ne pokušavajte ispirati staklo ukoliko nema tekućine za ispiranje.
UPOZORENJE
Ne ispirite zaleđeno staklo. Tekućina za ispiranje mogla bi se
zalediti na staklu i smanjiti vidljivost.
OED046041
Sklopka brisača stražnjeg
stakla (ukoliko je u opremi)
Sklopka se nalazi na kraju ručice
brisača. Okrenite sklopku u željeni
položaj kako bi aktivirali brisač i ispiranje stražnjeg stakla.
- Ispiranje i brisanje
- Normalan rad brisača
o - Ugašeno
4 61
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 62
Vožnja Vašim vozilom
GRIJAČ STAKLA
OPREZ
Tip A
Kako ne bi oštetili vodiče grijanja pričvršćene na unutarnjoj
strani vjetrobrana i stražnjeg
stakla, ne upotrebljavajte oštre
predmete ili čistila koji sadrže
grube dodatke.
]NAPOMENA
Ukoliko želite odmagliti ili odlediti
vjetrobran pogledajte "Odleđivanje
i odmagljivanje vjetrobrana" u
ovom poglavlju.
OED046043
Tip B
OED046044
Grijač stražnjeg stakla
Grijač stakla namijenjen je odleđivanju i odmagljivanju vanjske i
unutarnje površine stražnjeg stakla
dok je motor upaljen.
4 62
Kako bi upalili grijač stražnjeg stakla
pritisnite sklopku koja se nalazi na
središnjoj konzoli. Kontrolna žaruljica na sklopki zasvijetliti će kada je
upaljen grijač.
Ukoliko na stražnjem staklu postoji
veća količina snijega uklonite ga prije
paljenja grijača.
Grijač stražnjeg stakla automatski se
gasi nakon 20 minuta ili ukoliko ključ
u kontaktnoj bravi okrenete u OFF
položaj. Kako bi ugasili grijač stražnjeg stakla ponovno pritisnite sklopku
grijača.
Grijač vanjskih ogledala (ukoliko
je u opremi)
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno
grijačem vanjskih ogledala oni će se
upaliti istovremeno s grijačem stražnjeg stakla.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 63
Vožnja Vašim vozilom
PALJENJE SVA ČETIRI POKAZIVAČA SMJERA
OED046042
OED046045
Odleđivanje vjetrobrana (ukoliko
je u opremi)
Kako bi upalili odleđivanje vjetrobrana pritisnite sklopku. Žaruljica na
sklopki će se upaliti. Odleđivanje
vjetrobrana automatski se gasi nakon 20 minuta ili ukoliko ključ u kontaktnoj bravi okrenete u OFF položaj.
Kako bi ugasili grijač stražnjeg stakla
ponovno pritisnite sklopku grijača.
Pritiskom na prikazanu sklopku možete upaliti sva četiri pokazivača
smjera kako bi upozorili vozače drugih vozila koji Vam se približavaju.
Sklopka za paljenje sva četiri pokazivača smjera radi u bilo kojem položaju ključa u kontaktnoj bravi.
Kako bi ugasili sva četiri pokazivača
smjera pritisnite sklopku još jednom.
4 63
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 64
Vožnja Vašim vozilom
RUČNO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJSKIM SUSTAVOM (UKOLIKO JE U OPREMI)
1. Sklopka za podešavanje temperature
2. Sklopka za usmjeravanje zraka
3. Sklopka za kontrolu brzine ventilatora
4. Sklopka klimatizacijskog uređaja (ukoliko je
u opremi)
5. Sklopka za izbor ulaznoga zraka
6. Sklopka za odleđivanje stražnjeg stakla
OED046046
4 64
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 65
Vožnja Vašim vozilom
OED046047
OED046048
Sklopka za kontrolu brzine prednjeg ventilatora
Sklopka za podešavanje temperature
Ključ u kontaktnoj bravi mora biti u
ON položaju kako bi ventilator radio.
Kako bi podesili brzinu vrtnje ventilatora okrenite sklopku na desno radi
bržeg rada ventilatora ili na lijevo
radi sporijeg rada ventilatora.
Kako bi ugasili ventilator okrenite
sklopku u OFF položaj.
Sklopkom za podešavanje temperature može se podesiti željena temperatura zraka koji dolazi iz ventilacijskog sustava.
Okrenite sklopku udesno ako želite
topao zrak i ulijevo kada želite
hladan zrak.
OED046049
Sklopka za usmjeravanje zraka
Ovom sklopkom odabirete smjer
strujanja zraka ventilacijskog sustava.
4 65
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 66
Vožnja Vašim vozilom
MAX/ A/C položaj
odaberete MAX A/C
MAX Kada
način rada dok je ventilaA/C tor upaljen slijedeće postavke se odabiru automatski:
• klimatizacijski uređaj se
pali,
• odabire se strujanje unutarnjeg zraka,
• odabire se smjer strujanja zraka prema licu.
Ukoliko odaberete MAX
A/C način rada nećete
moći ugasiti klimatizacijski
uređaj niti odabrati strujanje vanjskog zraka.
Postavite sklopku za odabir brzine vrtnje ventilatora
u željeni položaj i odaberite najnižu moguću temperaturu ukoliko želite
najbolje hlađenje.
(ventilacijski otvori:B, D)
OED046050
4 66
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 67
Vožnja Vašim vozilom
Usmjeravanje zraka prema licu
Zračni tok usmjeren je
prema gornjem dijelu tijela
i prema licu. Na svakom je
otvoru za prozračivanje
moguće dodatno podesiti
smjer i protok zraka
(ventilacijski otvori:B, D)
Usmjeravanje zraka prema licu i
nogama
Zračni tok usmjeren je
prema licu i nogama.
(ventilacijski
otvori:
B, D, C, E)
Usmjeravanje zraka prema nogama
Pretežni dio zračnog toka
usmjeren je prema nogama, manji dio pak prema
vjetrobranskom staklu i
prednjim staklima sa
strane.
(ventilacijski otvori:
A, C, D, E)
Odmagljivanje stakla i usmjeravanje
zraka prema nogama
Pretežni do zračnog toka
usmjeren je prema nogama i prema vjetrobranskom staklu, manji dio
prema prednjim bočnim
staklima.
(ventilacijski otvori:
A, C, D, E)
Odmagljivanje stakla
Pretežni dio zračnoga
toka usmjeren je prema
vjetrobranskom
staklu,
manji dio prema prednjim
staklima sa strane.
(ventilacijski otvori:A, D)
OED046051
Ventilacijski otvori kod ploče s
instrumentima
Ukoliko protok zraka nije zadovoljavajući provjerite ventilacijske otvore kod ploče s instrumentima.
Ventilacijske otvore (B, D) možete
zasebno otvoriti ili zatvoriti upotrebom kotačića. Kako bi otvorili otvor
okrenite kotačić u desno.
Također možete namjestiti smjer
zraka koji izlazi iz otvora pomoću
ručice.
4 67
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 68
Vožnja Vašim vozilom
Strujanje zraka unutar vozila
Kontrolna žaruljica na
sklopki svijetli kada
odaberete strujanje zraka
iz unutrašnjosti vozila.
Ovom postavkom zrak iz
unutrašnjosti vozila grije
se ili hladi ovisno o odabranoj funkciji.
OED046052
Sklopka za odabir izvora zraka
Ovom sklopkom odabirete želite li
ulaz svježeg zraka ili kruženje zraka
unutar vozila.
Kako bi promijenili izvor zraka pritisnite sklopku.
4 68
Strujanje vanjskog zraka
Kontrolna žaruljica na prekidač neće svijetliti kada
odaberete strujanje vanjskog (svježeg) zraka.
U ovom položaju zrak ulazi izvana te se grije ili hladi
ovisno o odabranoj funkciji.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 69
Vožnja Vašim vozilom
]NAPOMENA
Strujanje zraka iz unutrašnjosti
vozila duže vrijeme uzrokuje ustajalost zraka te zamagljivanje prozora.
Istovremena upotreba klimatizacijskog uređaja i strujanja zraka iz
unutrašnjosti vozila može uzrokovati isušenje zraka u vozilu.
UPOZORENJE
• Trajno strujanje unutarnjeg
zraka može prouzročiti povećanje vlažnosti zraka u vozilu i
zamagljivanje prozora te manju vidljivost.
• Ne spavajte u vozilu sa uključenim klimatizacijskim uređajem. To može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt zbog
male količine kisika i pada tjelesne temperature.
• Trajno strujanje zraka iz unutrašnjosti vozila može uzrokovati pospanost i gubitak kontrole nad vozilom. Podesite
ulaz vanjskog zraka što je češće moguće za vrijeme vožnje.
OED046053
Sklopka klimatizacijskog uređaja (ukoliko je u opremi)
Pritisnite A/C sklopku kako bi upalili
klimatizacijski uređaj (kontrolna
žaruljica na sklopki će svijetliti ).
Ponovno pritisnite sklopku kako bi
ugasili klimatizacijski uređaj.
4 69
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 70
Vožnja Vašim vozilom
Upotreba sustava
Ventilacija
1. Podesite
smjer strujanja zraka.
2. Podesite ulazak svježeg zraka.
3. Podesite željenu temperaturu.
4. Podesite željenu brzinu vrtnje
ventilatora.
4 70
Grijanje
1. Podesite
smjer strujanja zraka.
2. Podesite ulazak svježeg zraka.
3. Podesite željenu temperaturu.
4. Podesite željenu brzinu vrtnje
ventilatora.
5. Ukoliko je potrebno odvlaživanje
upalite klimatizacijski uređaj (ukoliko je u opremi).
• Ukoliko se vjetrobran zamagli podesite
ili
smjer strujanja zraka.
Klimatizacija (ukoliko je u opremi)
Svi Kia klimatizacijski uređaji koriste
R134a sredstvo za hlađenje koje ne
uništava ozonski omotač.
1. Upalite motor. Pritisnite prekidač
klimatizacijskog uređaja.
2. Namjestite
strujanje zraka.
3. Namjestite vrstu strujanja zraka
na vanjski zrak ili strujanje unutrašnjeg zraka.
4. Namjestite željenu brzinu vrtnje
ventilatora i željenu temperaturu..
• Kada želite najjače hlađenje namjestite sklopku za odabir temperature u krajnji lijevi položaj i namjestite smjer strujanja zraka iz
unutrašnjosti vozila te brzinu vrtnje
ventilatora na najbrže.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 71
Vožnja Vašim vozilom
]NAPOMENA
• Kada koristite klimatizacijski uređaj pripazite na pokazivač temperature rashladne tekućine
motora za vrijeme vožnje uzbrdo
ili
u
gustom
prometu.
Klimatizacijski uređaj može
uzrokovati pregrijavanje motora.
Možete nastaviti korištenje ventilatora ali ugasite klimatizacijski
uređaj ukoliko se rashladna
tekućina pregrije.
• Kada otvarate prozore za vlažnog
vremena klimatizacijski uređaj
može stvoriti kapi vode u unutrašnjosti vozila. Budući da suvišna vlaga u vozilu može oštetiti
električni sustav vozila klimatizacijski uređaj koristite samo
kada su prozori zatvoreni.
Savjeti za korištenje klimatizacijskog uređaja
• Ukoliko je vozilo bilo parkirano na
suncu za vrućeg vremena, otvorite
na kratko prozore kako bi se vozilo
prozračilo.
• Kako bi smanjili zamagljivanje
unutrašnjosti prozora za vlažnog
vremena koristite klimatizacijski
uređaj.
• Za vrijeme korištenja klimatizacijskog uređaja možete primijetiti
male promjene u broju okretaja
motora u praznom hodu. To je normalna pojava.
• Klimatizacijski uređaj koristite barem jednom mjesečno na nekoliko
minuta.
• Nakon korištenja klimatizacijskog
uređaja možete primijetiti kapanje
vode ispod vozila kod suvozačke
strane vozila. To je normalna pojava.
• Korištenje klimatizacijskog uređaja
sa strujanjem unutrašnjeg zraka
omogućava najbolje hlađenje ali
može uzrokovati ustajalost zraka u
vozilu.
4 71
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 72
Vožnja Vašim vozilom
Kontrola razine sredstva za
hlađenje i maziva kompresora
klimatizacijskog uređaja
Učinak klimatizacijskog uređaja
umanjuje se kada je razina sredstva
za hlađenje niska. Previše sredstva
za hlađenje također umanjuje učinak
klimatizacijskog uređaja.
Ukoliko primijetite nepravilan rad
klimatizacijskog uređaja posjetite
ovlaštenog Kia servisera.
4 72
UPOZORENJE
Servisiranje klimatizacijskog uređaja trebao bi izvoditi ovlašteni
Kia
serviser.
Neodgovarajuće servisiranje
može uzrokovati teške ozljede.
]NAPOMENA
Kada je učinak klimatizacijskog uređaja oslabljen važno je koristiti ispravan tip i količinu sredstva za hlađenje i maziva kompresora kako ne
bi došlo do oštećenja sustava.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 73
Vožnja Vašim vozilom
SUSTAV AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA KLIMATIZACIJOM (UKOLIKO JE U OPREMI)
1. Sklopka za odabir temperature
2. AUTO (automatsko upravljanje) sklopka
3. A/C zaslon
4. Sklopka za odabir brzine vrtnje ventilatora
5. Sklopka klimatizacijskog uređaja
6. Sklopka za odabir izvora zraka /
Sklopka sustava kontrole kvalitete zraka (ukoliko je u opremi)
7. Sklopka za maksimalno odleđivanje vjetrobrana
8. Sklopka za odabir smjera strujanja zraka
9. OFF sklopka
10. Sklopka grijača stražnjeg stakla
OED046054
4 73
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 74
Vožnja Vašim vozilom
OED046055
Automatsko upravljanje
Vaše vozilo opremljeno je automatskim klimatizacijskim uređajem.
Koristite ga određivanjem željene
temperature.
Sustav FATC (Full Automatic
Temperature Control) automatski
nadzire grijanje i hlađenje ako učinite
sljedeće:
1. Pritisnite tipku AUTO. Smjer strujanja zraka, brzina ventilatora, te
uređaj za klimatizaciju namještaju
se automatski.
4 74
2. Pritisnite TEMP kako bi namjestili
željenu temperaturu.
Ukoliko je temperatura namještena na najnižu postavku klimatizacijski uređaj radit će neprestano.
3. Kako bi ugasili automatsko upravljanje pritisnite bilo koju sklopku
osim sklopke za namještavanje
temperature i AQS sklopke.
Ukoliko ponovno podesite gumbe
za podešavanje smjera strujanja
zraka, uređaja za klimatizaciju,
odleđivanje stakla ili brzinu ventilatora, izabrana funkcija bit će
kontrolirana ručno, a ostale će
djelovati automatski.
Neovisno o odabranoj temperaturi
kada koristite automatsko upravljanje klimatizacijski uređaj će se upaliti kako bi se smanjila vlažnost zraka
unutar vozila čak i ako je temperatura postavljena na grijanje.
OED046078
]NAPOMENA
Nikada ne stavljajte predmete koji
bi prekrili senzore smještene na
ploči s instrumentima kako bi omogućili bolji rad sustava grijanja i
hlađenja.
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 75
Vožnja Vašim vozilom
Ručno upravljanje
Sustavom grijanja i hlađenja možete
upravljati ručno pritiskom na druge
sklopke osim sklopke AUTO. U tom
slučaju sustav prebacuje upravljanje
odabranom funkcijom sa automatskog načina na ručno namještavanje.
Funkcijama sklopki koje nisu pritisnute upravlja se automatski.
Ako želite sustav prepustiti automatskom upravljanju, pritisnite
sklopku AUTO.
OED046056
Sklopka za podešavanje temperature
Prikaz temperature
Ukoliko se akumulator ispraznio ili
ste ga isključivali temperatura će biti
prikazana u stupnjevima Celzijusa.
Ovo je normalna pojava i možete
odabrati prikaz u stupnjevima
Celzijusa ili Farenhajta na slijedeći
način:
prilikom pritiska na OFF sklopku držite pritisnutom AUTO sklopku u trajanju od 3 sekunde kako bi promijenili prikaz temperature.
Temperaturu možete povećati na
najveću vrijednost okretanjem sklopke prema desno.
Temperaturu možete smanjiti na
najveću vrijednost okretanjem sklopke prema lijevo.
Okretanjem sklopke temperatura se
povećava ili smanjuje za 0.5°C.
Ukoliko podesite najnižu moguću temperaturu
klimatizacijski
uređaj
neprestano će raditi.
4 75
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 76
Vožnja Vašim vozilom
Strujanje zraka unutar vozila
Kontrolna žaruljica na
sklopku svijetli kada odaberete strujanje zraka iz
unutrašnjosti vozila.
Ovom postavkom zrak iz
unutrašnjosti vozila grije
se ili hladi ovisno o odabranoj funkciji.
OED046057
Sklopka za kontrolu brzine
rada ventilatora
Brzinu ventilatora možete namjestiti
okretanjem sklopke.
Što je veća brzina vrtnje ventilatora
veći je i dotok zraka.
Pritiskom na OFF sklopku ventilator
se isključuje
OED046058
Sklopka za odabir izvora zraka
Ovom sklopkom odabirete želite li
ulaz svježeg zraka ili kruženje zraka
unutar vozila.
Kako bi promijenili izvor zraka pritisnite sklopku.
Svakim pritiskom na sklopku izvor
zraka se mijenja na slijedeći način:
Kruženje zraka unutar vozila
Strujanje vanjskog zraka
4 76
4
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 77
Vožnja Vašim vozilom
Strujanje vanjskog zraka
Kontrolna žaruljica na
sklopki neće svijetliti kada
odaberete strujanje vanjskog (svježeg) zraka.
U ovom načinu rada zrak
ulazi izvana te se grije ili
hladi ovisno o odabranoj
funkciji.
4 77
Driving your vehicle
]NAPOMENA
Strujanje zraka iz unutrašnjosti
vozila dulje vrijeme uzrokuje ustajalost zraka te zamagljivanje prozora.
Istovremena upotreba klimatizacijskog uređaja i strujanja zraka iz
unutrašnjosti vozila može uzrokovati isušivanje zraka u vozilu.
UPOZORENJE
• Trajno strujanje unutarnjeg
zraka može prouzročiti povećanje vlažnosti zraka u vozilu i
zamagljivanje prozora te manju vidljivost.
• Ne spavajte u vozilu s uključenim klimatizacijskim uređajem. To može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt zbog
male količine kisika i pada tjelesne temperature.
• Trajno strujanje zraka iz
unutrašnjosti vozila može
uzrokovati pospanost i gubitak kontrole nad vozilom.
Podesite ulaz vanjskog zraka
što je češće moguće za vrijeme vožnje.
4 77
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 78
Driving your vehicle
Vožnja Vašim vozilom
OED046060
Sklopke za usmjeravanje strujanja zraka
Ovim sklopkama podešavate smjer
strujanja zraka.
Pritiskom na sklopku palite i gasite
odabrani smjer strujanja zraka.
OED046050
4 78
4 78
4
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 79
Vožnja Vašim vozilom
Driving your vehicle
Usmjeravanje zraka prema licu
Zračni tok usmjeren je
prema gornjem dijelu tijela
i prema licu. Na svakom je
otvoru za prozračivanje
moguće dodatno podesiti
smjer i protok zraka (ventilacijski otvori: B, D)
Usmjeravanje zraka prema nogama
Pretežni dio strujanja zraka usmjeren je prema nogama (ventilacijski otvori:
C, E, A, D)
Odleđivanje
Većina strujanja zraka
usmjerena
je
prema
vjetrobranu (ventilacijski
otvori: A, D)
Ukoliko odaberete ovaj način rada
nećete moći ugasiti klimatizacijski
uređaj ili odabrati strujanje zraka
unutar vozila ali možete podesiti
temperaturu i brzinu rada ventilatora.
Ukoliko želite ugasiti maksimalno
odmagljivanje pritisnite sklopku za
odabir smjera strujanja zraka, sklopku maksimalnog odmagljivanja ili
AUTO sklopku.
OED046079
Maksimalno (MAX) odmagljivanje
Kada odaberete maksimalno odmagljivanje slijedeće se podešava automatski:
• klimatizacijski uređaj se pali,
• odabire se ulazak svježeg zraka,
• odabire se najbrži rad ventilatora.
Možete odabrati 2~3 načina rada kako
bi podesili željeni smjer strujanja zraka:
- lice (
) + noge (
)
- lice (
) + odmagljivanje (
)
- noge (
) + odmagljivanje (
)
- lice (
) + noge (
)+
odmagljivanje (
).
78
4 79
4 79
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 80
Driving your vehicle
Vožnja Vašim vozilom
OED046051
OED046061
Ventilacijski otvori kod ploče s
instrumentima
Sklopka klimatizacijskog uređaja
Ventilacijske otvore (B, D) možete
pojedinačno otvarati ili zatvarati horizontalnim kotačićem. Kako bi zatvorili ventilacijski otvor okrenite kotačić
u lijevo a kako bi ga otvorili okrenite
kotačić u desno.
Smjer strujanja zraka možete podesiti ručicom kako je prikazano na
slici.
Pritisnite A/C sklopku kako bi upalili
klimatizacijski uređaj (kontrolna žaruljica na sklopki svijetliti će).
Ponovno pritisnite sklopku kako bi
ugasili klimatizacijski uređaj.
4 80
OED046063
OFF sklopka
Pritisnite OFF sklopku kako bi ugasili
sustav kontrole zraka. I dalje možete
koristiti sklopke za odabir smjera
zraka i sklopku za odabir izvora
zraka dok je ključ u kontaktnoj bravi
u ON položaju.
4 80
4
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 81
Vožnja Vašim vozilom
Savjeti za korištenje klimatizacijskog uređaja
• Ukoliko je vozilo bilo parkirano na
suncu za vrućeg vremena, otvorite
na kratko prozore kako bi se vozilo
prozračilo.
• Kako bi smanjili zamagljivanje
unutrašnjosti prozora za vlažnog
vremena koristite klimatizacijski
uređaj.
• Za vrijeme korištenja klimatizacijskog uređaja možete primijetiti
male promjene u broju okretaja
motora u praznom hodu. To je normalna pojava.
• Klimatizacijski uređaj koristite barem jednom mjesečno na nekoliko
minuta.
80
4 81
Driving your vehicle
• Nakon korištenja klimatizacijskog
uređaja možete primijetiti kapanje
vode ispod vozila kod suvozačke
strane vozila. To je normalna pojava.
• Korištenje klimatizacijskog uređaja
sa strujanjem unutrašnjeg zraka
omogućava najbolje hlađenje, ali
može uzrokovati ustajalost zraka u
vozilu.
]NAPOMENA
Kada koristite klimatizacijski uređaj pripazite na pokazivač temperature rashladne tekućine motora za
vrijeme vožnje uzbrdo ili u gustom
prometu. Klimatizacijski uređaj
može uzrokovati pregrijavanje motora. Možete nastaviti koristiti ventilator ali ugasite klimatizacijski
uređaj ukoliko se rashladna tekućina pregrije.
4 81
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 82
Driving your vehicle
Kontrola razine sredstva za
hlađenje i maziva kompresora
klimatizacijskog uređaja
Učinak klimatizacijskog uređaja
umanjuje se kada je razina sredstva
za hlađenje niska. Previše sredstva
za hlađenje također umanjuje učinak
klimatizacijskog uređaja.
Ukoliko primijetite nepravilan rad
klimatizacijskog uređaja posjetite
ovlaštenog Kia servisera.
4 82
Vožnja Vašim vozilom
UPOZORENJE
Servisiranje klimatizacijskog
uređaja trebao bi izvoditi ovlašteni Kia serviser. Neodgovarajuće servisiranje može uzrokovati teške ozljede.
]NAPOMENA
Kada je učinak klimatizacijskog
uređaja oslabljen važno je koristiti
ispravan tip i količinu sredstva za
hlađenje i maziva kompresora kako
ne bi došlo do oštećenja sustava.
4 82
4
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:52
Page 83
Vožnja Vašim vozilom
Driving your vehicle
HLADNJAK (UKOLIKO JE U OPREMI)
4. Odaberite željenu temperaturu.
Kada ne koristite hladnjak zatvorite
ventilacijski otvor ručicom.
OED046070
U hladnjaku možete održavati napitke ohlađenim ili zagrijanim upotrebom ručice ventilacijskog otvora u
glavnom pretincu.
1. Isključite ventilator.
2. Odaberite (
).
3. Okrenite ručicu ventilacijskog
otvora unutar glavnog pretinca u
otvoreni položaj.
(1) OTVORENO
(2) ZATVORENO
82
4 83
4 83
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:53
Page 84
Driving your vehicle
Vožnja Vašim vozilom
ODMAGLJIVANJE I ODLEĐIVANJE VJETROBRANA
OPREZ
Ne koristite odmagljivanje stakla hlađenjem za vlažnog vremena. Razlika u vanjskoj i temperaturi u unutrašnjosti vozila mogla bi uzrokovati zamagljivanje
vanjske strane prozora i smanjenje vidljivosti.
OED046064
Ručno upravljanje klimatizacijskim uređajem
Kako bi odmaglili unutrašnju
stranu vjetrobrana:
1. Odaberite željenu brzinu ventilatora.
2. Odaberite željenu temperaturu.
3. Odaberite
ili
.
4. Strujanje vanjskog zraka će biti
odabrano i upaliti će se klimatizacijski uređaj.
OED046065
Kako bi odledili vanjsku stranu
vjetrobrana:
1. Namjestite brzinu ventilatora na
najveću.
2. Namjestite najvišu temperaturu.
3. Odaberite
.
4. Strujanje vanjskog zraka će biti
odabrano i upaliti će se klimatizacijski uređaj.
Kako bi se smanjila mogućnost zamagljivanja unutarnje strane vjetrobrana
automatski se odabire ulazak svježeg zraka i klimatizacijski uređaj automatski će se upaliti ukoliko je smjer strujanja zraka
ili
. Ukoliko ne želite
rad klimatizacijskog uređaja ili strujanje vanjskog zraka pritisnite odgovarajuću sklopku.
4 84
• Kako bi postigli najbolji učinak odleđivanja podesite temperaturu i brzinu
ventilatora na najveće moguće vrijednosti.
• Ukoliko želite usmjeravanje toplog
zraka prema nogama za vrijeme
odleđivanja postavite sklopku za
strujanje zraka na odleđivanje stakla
i usmjeravanje zraka prema nogama.
• Prije vožnje odstranite sav snijeg i led
sa vjetrobrana, bočnih prozora,
stražnjeg prozora i vanjskih ogledala.
• Odstranite snijeg i led sa poklopca
motora i otvora za ulaz zraka kako bi
povećali efikasnost odleđivanja i
odmagljivanja.
4 84
4
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:53
Page 85
Vožnja Vašim vozilom
Driving your vehicle
OPREZ
Ne koristite odmagljivanje stakla hlađenjem za vlažnog vremena. Razlika u vanjskoj i temperaturi u unutrašnjosti vozila mogla bi uzrokovati zamagljivanje
vanjske strane prozora i smanjenje vidljivosti.
OED046066
OED046067
Automatsko upravljanje klimatizacijskim uređajem
Kako bi odledili vanjsku stranu
vjetrobrana:
1. Namjestite brzinu ventilatora na
najveću.
2. Namjestite najvišu temperaturu.
3. Odaberite (
).
4. Klimatizacijski uređaj će se upaliti
i biti će odabrano strujanje vanjskog zraka.
Kako bi odmaglili unutrašnju
stranu vjetrobrana:
1. Odaberite željenu brzinu ventilatora.
2. Odaberite željenu temperaturu.
3. Odaberite (
).
4. Klimatizacijski uređaj će se upaliti
i biti će odabrano strujanje vanjskog zraka.
Kako bi se smanjila mogućnost zamagljivanja unutarnje strane vjetrobrana
automatski se odabire ulazak svježeg zraka i klimatizacijski uređaj automatski će se upaliti ukoliko je smjer strujanja zraka
. Ukoliko odaberete
smjer strujanja zraka nećete moći ugasiti klimatizacijski uređaj niti odabrati
strujanje zraka u unutrašnjosti vozila.
84
4 85
• Kako bi postigli najbolji učinak odleđivanja podesite temperaturu i brzinu
ventilatora na najveće moguće vrijednosti.
• Ukoliko želite usmjeravanje toplog
zraka prema nogama za vrijeme
odleđivanja postavite sklopku za
strujanje zraka na odleđivanje stakla
i usmjeravanje zraka prema nogama.
• Prije vožnje odstranite sav snijeg i led
sa vjetrobrana, bočnih prozora,
stražnjeg prozora i vanjskih ogledala.
• Odstranite snijeg i led sa poklopca
motora i otvora za ulaz zraka kako bi
povećali efikasnost odleđivanja i
odmagljivanja.
4 85
Ceed HR 2008 04:ED English 4.qxd
02/25/2008
21:53
Page 86
Driving your vehicle
Vožnja Vašim vozilom
Automatsko odmagljivanje
Ručno upravljanje klimatizacijskim uređajem
Kako bi se smanjila mogućnost zamagljivanja vjetrobrana odabire se
strujanje vanjskog zraka ako nastupi
neki od slijedećih uvjeta:
• Odabran je
ili
način rada
kada je sustav aktivan.
• Ključ u kontaktnoj bravi okrenut je
u ON položaj kada je odabran
ili
način rada.
U ovom slučaju klimatizacijski uređaj
automatski će raditi ukoliko je
odabran
smjer strujanja zraka.
Ukoliko ne želite rad klimatizacijskog
uređaja ili strujanje vanjskog zraka
pritisnite odgovarajuću sklopku.
4 86
OED046068
Kako ugasiti sustav odmagljivanja kod
ručnog upravljanja klimatizacijom
1. Ključ u kontaktnoj bravi okrenite u
"ON" položaj.
2. Odaberite
smjer strujanja zraka.
3. Pritisnite (
) sklopku barem 5
puta unutar 3 sekunde.
Žaruljica na sklopku za odabir smjera
strujanja zraka upaliti će se i ugasiti 3
puta u intervalu od 0,5 sekundi što
ukazuje da je sustav automatskog
odmagljivanja isključen.
Ukoliko se akumulator isprazni ovaj
sustav biti će automatski upaljen.
Automatsko upravljanje
klimatizacijskim uređajem
Kako bi se smanjila mogućnost zamagljivanja vjetrobrana odabire se
strujanje vanjskog zraka ako nastupi
neki od slijedećih uvjeta:
• Ključ u kontaktnoj bravi okrenut je
u ON položaj.
• Pritisnete OFF sklopku.
• Odaberete
smjer strujanja
zraka.
U ovom slučaju klimatizacijski uređaj
automatski će raditi ukoliko je
odabran
smjer strujanja zraka.
Ukoliko je odabran
smjer strujanja zraka nećete moći ugasiti
klimatizacijski uređaj niti odabrati
strujanje zraka u unutrašnjosti vozila.
4 86
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 1
Propisano gorivo / 5-2
Sustav za kontrolu ispušnih plinova / 5-4
Prije vožnje / 5-6
Savjeti za štedljivu vožnju / 5-7
Posebni uvjeti vožnje / 5-8
Vuča prikolice / 5-17
Opterečenje vozila / 5-26
Oznake s podacima / 5-28
Savjeti za vožnju
5
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 2
Savjeti za vožnju
PROPISANO GORIVO
Benzinski motor (bezolovni)
Za optimalan rad motora preporučava se upotreba bezolovnog benzina
oktanskog broja RON (Research
Octane Number) 95 /AKI (Anti Knock
Index) 91 ili većim.
Možete koristiti gorivo oktanskog broja
RON 91~94/AKI 87~90 ali to može
uzrokovati slabiji učinak motora.
Vaše vozilo napravljeno je kako bi
postiglo najveće performanse BEZOLOVNIM BENZINOM što će, također, ispušne plinove i prljanje
svjećica svesti na najmanju moguću
mjeru.
]NAPOMENA
NIKADA NE UPOTREBLJAVAJTE
OLOVNI BENZIN. Olovnim benzinom možete prouzročili kvar katalizatora i oštetiti senzor za kisik u sustavu
za kontrolu ispušnih plinova.
Benzinu nemojte dodavati nikakva
sredstva za čišćenje osim onih koje
preporučuje Kia (o pojedinostima se
posavjetujte s ovlaštenim Kia serviserom).
5 2
Benzin s dodatkom alkohola i
metanola
Mješavine benzina i etanola te benzina i metanola nude se kao zamjena ili dodatak olovnom ili bezolovnom benzinu.
Ne koristite benzin koji sadrži više od
10% etanola ili benzin koji sadrži bilo
koju količinu metanola jer to može
prouzročiti teškoće pri vožnji i
oštećenja na sustavu za gorivo.
U tom slučaju prestanite upotrebljavati gorivo s dodatkom etanola ili
metanola.
Kvarovi automobila koji su posljedica
spomenutih
postupaka
nisu
pokriveni jamstvom:
1. upotreba benzina s više od 10%
dodanog etanola,
2. upotreba benzina s dodatkom metanola,
3. upotreba olovnog benzina ili mješavine olovnog benzina i etanola.
OPREZ
Nikad ne upotrebljavajte mješavine benzina koji sadrži metanol. Prekinite s upotrebom bilo
koje mješavine koja škodi djelovanju motora.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 3
Savjeti za vožnju
Dizelski motor
Dizelsko gorivo
Dizelski motor smije biti pogonjen
samo komercijalno dostupnim dizelskim gorivom koje odgovara EN 590
standardu (EN znači "Europska
norma"). Nemojte koristiti plavi dizel
ili lož ulje te druga neprikladna goriva jer to povećava trošenje i može
uzrokovati oštećenja motora i sustava dovoda goriva. Upotreba neprikladnog goriva dovodi do ograničenja
jamstvenih prava.
Vaše vozilo koristi dizelsko gorivo od
52 ili 54 ketana. Ukoliko su Vam dostupne dvije vrste goriva koristite ljetno ili zimsko gorivo prema slijedećim
uvjetima.
Iznad -5°C(23°F) ... Ljetno dizelsko
gorivo.
Ispod -5°C(23°F) ... Zimsko dizelsko
gorivo.
Pripazite kako ne biste ostali bez
goriva jer u tom slučaju možda
nećete moću upaliti motor.
OPREZ
• Nemojte ulijevati benzin ili
vodu u spremnik goriva. U
slučaju ulijevanja benzina ili
vode u spremnik goriva
morate ukloniti.
• Zimi, pri temperaturama nižim
od -10°C(50°F), možete u gorivo dodati parafinsko ulje kako
bi spriječili zaleđivanje goriva.
Nikada nemojte dodati više od
20% parafinskog ulja.
Biodizel
Komercijalno dostupni biodizel koji
sadži najviše 5% biodizela (obično
poznat kao B5 biodizel) možete
koristiti u Vašem vozilu ukoliko odgovara EN 14214 specifikaciji (EN
znači "Europska norma"). Upotreba
metilnog estera repičinog ulja
(RME), metilnog estera masnih
kiselina (FAME), metilnog estera
biljnog ulja (VME) ili miješanje dizela
i
biodizela
može
uzrokovati
povećano trošenje ili oštećenje
motora. Zamijena ovako oštećenih
dijelova nije pokrivena jamstvom.
OPREZ
• Nemojte koristiti dizelsko gorivo ili biodizel koji ne odgovaraju specifikacijama vodečih proizvođača goriva.
• Ne koristite aditive za gorivo
koje nije preporučio ili odobrio proizvođač vozila.
5 3
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 4
Savjeti za vožnju
SUSTAV ZA KONTROLU ISPUŠNIH PLINOVA
Sustav kontrole ispušnih plinova
pokriven je ograničenim pismenim
jamstvom. Pogledajte informacije o
jamstvu u jamstvenoj knjižici Vašeg
vozila.
Promjene na vozilu
Na vozilu ne smijete raditi nikakve
preinake. S promjenama bi mogli
oslabiti rad, sigurnost i trajnost automobila, a prekršen bi bio i propis o
prometnoj sigurnosti i zaštiti okoliša.
Osim toga, kvarovi i teškoće zbog
preuređenja nisu pokrivene jamstvom.
5 4
Sigurnosna upozorenja u vezi
ispušnih plinova (ugljikov
monoksid)
UPOZORENJE
Ispušni plinovi sadrže ugljikov
monoksid (CO). Iako je ovaj plin
bezbojan i bez mirisa vrlo je
opasan i može biti smrtonosan
ukoliko ga udišete. Slijedite
navedene upute kako bi izbjegli
trovanje ugljikovim monoksidom.
• Ugljikov monoksid je sastavni dio
ispušnih plinova. Zato je potreban
pregled i popravak pri ovlaštenom
Kia serviseru ako u vozilu osjetite
miris ispušnih plinovima. Ako je
moguće, ne vozite se vozilom u
kojem se osjeti miris ispušnih
plinova, a ako je to neizbježno,
neka budu otvoreni svi prozori.
Vozilo neka bude što prije pregledano i popravljeno.
• Motor neka ne radi u zatvorenom
prostoru (na primjer u garaži) dulje
nego što je to nužno potrebno da
vozilo odvedete u taj prostor ili iz
njega.
• Ukoliko vozilo stoji dulje vrijeme na
otvorenom prostoru s upaljenim
motorom, podesite ventilaciju kako
bi ulazio vanjski (svježi) zrak.
• Nikada nemojte sjediti dulje vrijeme u zaustavljenom vozilu s upaljenim motorom.
• Pregledajte sustav kontrole ispušnih plinova svaki puta kada se
motor ugasi sam od sebe.
• Ukoliko se motor ugasi ili ga ne
možete upaliti, ne pokrećite elektropokretač više od tri puta kako se
sustav kontrole ispušnih plinova ne
bi oštetio.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 5
Savjeti za vožnju
Sigurnosna upozorenja u vezi
s katalizatorom
UPOZORENJE - Požar
Vrući ispušni sustav može zapaliti predmete ispod Vašeg
vozila. Ne parkirajte vozilo iznad
zapaljivih predmeta kao što je
papir, suha trava, lišče i slično.
• Motor ne smije raditi u praznom
hodu s velikim brojem okretaja
dulje od 5 minuta.
• Ne prerađujte i ne dirajte bilo koji
dio motora ili sustava za kontrolu
ispušnih plinova. Sve preglede i
podešavanja mora učiniti osposobljeni mehaničar.
Nepridržavanje ovih sigurnosnih
upozorenja moglo bi prouzročiti kvar
katalizatora i otkazivanje jamstva.
Vaš automobil opremljen je katalizatorom ispušnih plinova.
Zato morate poštovati sljedeća sigurnosna upozorenja:
• Koristite samo BEZOLOVNI BENZIN.
• Ne upravljajte vozilom koji pokazuje znakove nepravilnoga rada motora, npr. nepravilan rad i smanjivanje moći motora.
• Ne preopterećujte vozilo, na primjer vožnjom nizbrdo u brzini s ugašenim motorom.
5 5
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 6
Savjeti za vožnju
PRIJE VOŽNJE
Prije ulaska u vozilo:
• Provjerite da li su svi prozori, vanjska ogledala i svjetla čisti.
• Provjerite stanje guma.
• Provjerite da li ispod vozila nešto
curi.
• Prije vožnje unatrag provjerite
nalazi li se nešto iza vozila.
Nužne provjere
Razinu različitih tekućina. Motorno
ulje, tekućinu za hlađenje, tekućinu
kočnica i spojke te tekućinu za ispiranje stakla morali bi redovito provjeravati u određenim intervalima
ovisno o vrsti tekućine. Detaljnije
informacije potražite u sedmom
poglavlju, "Održavanje".
5 6
Prije kretanja
• Zatvorite i zaključajte sva vrata
• Namjestite sjedalo kako bi Vam
sve kontrole bile dostupne.
• Namjestite vanjska i unutarnje
ogledalo.
• Provjerite rade li sva svjetla.
• Provjerite sve mjerače.
• Provjerite sva četiri pokazivača
smjera dok je ključ u kontaktnoj
bravi okrenut u ON položaj.
• Otpustite parkirnu kočnicu i provjerite da li se ugasila kontrolna
žaruljica parkirne kočnice.
Za sigurnu vožnju dobro upoznajte
Vaše vozilo i njegovu opremu.
UPOZORENJE - Vožnja
pod utjecajem alkohola ili
opojnih sredstava
Vožnja u alkoholiziranom stanju
vrlo je opasna i najčešći je uzrok nesreća. Alkohol smanjuje
vozačevu sposobnost prosuđivanja situacije, oslabljuje vid i
mišićnu koordinaciju. Čak i mala količina alkohola utječe na
vozačeve reflekse, vid i prosuđivanje.
Mogućnost teške nesreće mnogo je vjerojatnija ukoliko vozite
pod utjecajem alkohola.
Molimo Vas da ne vozite u pijanom stanju ili sa vozačem koji je
konzumirao alkohol. Neka vozilom upravlja osoba koja nije
konzumirala alkoholna pića ili
pozovite taksi.
Vožnja pod utjecajem droga jednako je opasna ili opasnija od
vožnje u pijanom stanju.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 7
Savjeti za vožnju
SAVJETI ZA ŠTEDLJIVU VOŽNJU
Štedljivost Vašeg vozila ovisi o
načinu Vaše vožnje, mjestu vožnje i
vremenu vožnje.
Svaki od ovih čimbenika utječe na to
koliko kilometara možete prijeći s
litrom goriva. Kako bi ostvarili što
veću uštedu goriva slijedite ove upute:
• Izbjegavajte dugotrajno ugrijavanje
motora u praznom hodu. Kada
motor počne jednakomjerno raditi,
krenite. Zapamtite da ugrijavanje
motora za hladnog vremena može
potrajati malo dulje.
• Nakon zaustavljanja polagano ubrzavajte.
• Motor neka bude dobro podešen i
uredno održavan u skladu s planom održavanja. To može povećati
vijek trajanja dijelova i smanjiti
troškove zamjene.
• Ne koristite klimatizacijski uređaj
bez potrebe.
• Usporite vožnju na lošim cestama.
• Kako bi produžili vijek trajanja guma i povećali uštedu goriva uvijek
održavajte preporučeni pritisak u
gumama.
• Održavajte siguran razmak iza
vozila ispred Vas i izbjegavajte nagla kočenja. Time ćete smanjiti
trošenje kočnica. Takva vožnja
također će smanjiti potrošnju goriva zbog velike potrošnje goriva
potrebne za ponovno kretanje.
• Nemojte suvišno opterećivati vozilo.
• Ne držite nogu na papučici kočnice
za vrijeme vožnje jer to može
uzrokovati nepotrebno trošenje i
moguće oštećenje kočnica kao i
suvišnu potrošnju goriva.
• Neodgovarajuće
podešavanje
kotača uzrokuje ubrzanje oštećenja guma i povećanje potrošnje
goriva.
• Otvoreni prozori pri velikim brzinama mogu uzrokovati veću potrošnju goriva.
• Potrošnja goriva veća je pri
bočnom i čelnom vjetru. Kako bi
uštedjeli gorivo usporite u navedenim uvjetima vožnje.
Održavanje vozila u ispravnom stanju važno je za sigurnost i uštedu.
Redovito održavajte vozilo kod
ovlaštenog Kia servisera.
UPOZORENJE - Kretanje
s ugašenim motorom
Nikada ne gasite motor za vrijeme vožnje. Servovolan i servokočnice ne rade ispravno dok
je motor ugašen. Umjesto toga,
prebacite u nižu brzinu radi
motornog kočenja.
5 7
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 8
Savjeti za vožnju
POSEBNI UVJETI VOŽNJE
Rizični uvjeti vožnje
U rizičnim uvjetima vožnje kao što je
voda, snijeg, led, blato, pijesak ili
slično, slijedite ove upute:
• vozite oprezno i ostavite dovoljan
razmak u slučaju kočenja,
• Izbjegavajte nagla kočenja ili skretanja,
• Kada kočite "pumpajte" papučicu
kočnice laganim pokretima goredolje dok se vozilo ne zaustavi.
]NAPOMENA
Ne "pumpajte" papučicu kočnice na
vozilu opremljenom ABS kočnicama.
• Ukoliko zapnete u snijegu, blatu ili
pijesku upotrijebite drugu brzinu.
Polagano ubrzavajte kako bi izbjegli klizanje pogonskih kotača.
• Koristite pijesak, sol, lance za snijeg ili slično kako bi krenuli u slučaju da zapnete u snijegu, ledu ili
blatu.
Njihanje vozila
Ukoliko morate njihati vozilo kako bi
izašli iz blata, pijeska ili snijega najprije okrenite volan na lijevu i desnu
stranu kako bi očistili ispod prednjih
kotača. Zatim naizmjenično prebacujte iz prve brzine u brzinu za vožnju
unatrag kod vozila sa ručnim mjenjačem ili iz R (vožnja unatrag) i bilo
koje brzine za vožnju unaprijed kod
automatskog mjenjača. Krenite
polagano. Ukoliko ne izađete nakon
nekoliko minuta njihanja neka Vaše
vozilo odvuku kako se motor ne bi
pregrijao ili kako se ne bi oštetio
mjenjač.
OPREZ
Dulje njihanje mo e uzrokovati
pregrijavanje motora, o te enje
osovine ili o te enje gume.
5 8
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 9
Savjeti za vožnju
UPOZORENJE - Klizanje
pogonskih kotača
Pogonski se kotači ne smiju vrtjeti uprazno brže od 56 km/h.
Klizanje kotača velikom brzinom
prouzročilo bi pregrijavanja
guma, koje bi mogle eksplodirati i ozlijediti prisutne.
]NAPOMENA
ESP sustav (ukoliko je u opremi)
trebao bi biti ugašen za vrijeme postupka njihanja vozila.
Vožnja u zavojima
Vožnja noću
Izbjegavajte kočenje i mijenjanje brzina u zavojima posebno kada je
cesta mokra. Kroz zavoje vozite s
laganim ubrzanjem kako bi potrošnja
guma bila najmanja.
Budući da je vožnja noću opasnija od
dnevne vožnje, evo nekoliko važnih
savjeta:
• Smanjite brzinu i ostavite dovoljan
razmak od drugih vozila. Vidljivost
je noću mnogo slabija, posebno
tamo gdje cesta nije osvijetljena.
• Podesite ogledala u položaj za
noćnu vožnju kako bi smanjili odsjaj svjetla vozila iza sebe.
• Svjetla vašeg automobila neka
budu čista i pravilno podešena.
Prljava i slabo podešena svjetla
uzrokuju slabiju vidljivost noću.
• Ne gledajte neposredno u svjetla
vozila koja voze prema Vama kako
Vas ne bi zaslijepila. Očima treba
nekoliko sekundi da se ponovno
prilagode tami.
5 9
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 10
Savjeti za vožnju
Vožnja po kiši
Vožnja po kiši i vlažnoj cesti može
biti opasna, pogotovo ukoliko niste
pripremljeni za vlažnu podlogu. Evo
nekoliko stvari kojih bi se trebali prisjetiti kada vozite po kiši:
• Jaka kiša smanjuje vidljivost i
povećava zaustavni put i zato
usporite.
• Održavajte brisače u dobrom stanju. Zamijenite gumice brisača ukoliko primijetite znakove istrošenosti.
• Istrošene gume mogu izazvati
klizanje i sudar. Provjerite svoje
gume.
• Upalite svjetla kako bi Vas drugi
lakše vidjeli.
5 10
• Brza vožnja kroz lokve vode može
utjecati na Vaše kočnice. Ukoliko
morate voziti kroz lokve pokušajte
voziti što sporije.
• Ukoliko mislite da ste navlažili
kočnice, lagano ih pritišćite tijekom
vožnje dok ne počnu pravilno raditi.
Vožnja poplavljenim područjem
Izbjegavajte vožnju kroz vodu koja je
dublja od visine gume do naplatka.
Kroz vodu vozite vrlo polako te
ostavite dovoljnu udaljenost za
kočenje jer rad kočnica može biti
oslabljen.
Nakon vožnje kroz vodu osušite
kočnice njihovim uzastopnim aktiviranjem tijekom polagane vožnje.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 11
Savjeti za vožnju
Vožnja autocestom
Gume
Podesite pritisak zraka u gumama
prema propisanim vrijednostima.
Prenizak pritisak zraka može uzrokovati pregrijavanje gume.
Izbjegavajte vožnju s istrošenim ili
oštećenim gumama.
]NAPOMENA
Pritisak zraka u gumi ne smije biti
veći od propisanog.
UPOZORENJE
• Previsok ili prenizak pritisak
zraka u gumama može uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom, pucanje gume te nezgodu, ozljede ili smrt. Uvijek
provjerite pritisak zraka u gumama. Za više informacija
pogledajte poglavlje 8.
• Vožnja s istrošenim gumama
može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom, pucanje
gume te nezgodu, ozljede ili
smrt.. Istrošene gume morate
zamijeniti što je prije moguće.
Uvijek provjerite stanje guma
prije vožnje. Za više informacija pogledajte poglavlje 7.
Motorno ulje, tekućina za hlađenje motora
Vožnja velikim brzinama uzrokuje
povećano trošenje motornog ulja.
Nemojte zaboraviti provjeriti razinu
motornog ulja te tekućine za hlađenje motora.
Pogonski remen
Nezategnuti ili oštećeni pogonski
remen može uzrokovati pregrijavanje motora.
5 11
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 12
Savjeti za vožnju
Vožnja u zimskim uvjetima
• Preporučljivo je da ponesete svu
potrebnu opremu uključujući lance
za snijeg, strugalo za led, sprej za
odleđivanje stakla, vreću soli ili
pijeska, signalne rakete, malu
lopatu i kablove za pomoćno paljenje motora.
• Provjerite imate li dovoljno
tekućine protiv zaleđivanja rashladne tekućine motora.
• Provjerite stanje akumulatora i
kablova. Niske temperature umanjuju kapacitet akumulatora zbog
čega on mora biti ispravan.
• Provjerite
da
li
viskoznost
motornog ulja odgovara niskim
temperaturama.
• Provjerite ima li sustav za paljenje
ispravne kontakte i nije li oštećen.
5 12
• Za ispiranje stakla upotrebljavajte
tekućinu koja se ne zamrzava i
pobrinite se da je bude dovoljno u
posudi.
(Ne
upotrebljavajte
tekućinu protiv zaleđivanja rashladne tekućine motora).
• Ne koristite ručnu kočnicu ukoliko
bi se mogla zamrznuti. Kada parkirate, prebacite ručicu automatskog
mjenjača u P (položaj za parkiranje) ili ručnog mjenjača u prvu brzinu ili brzinu za vožnju unatrag i
blokirajte stražnje kotače.
Zimske gume
Pri stavljanju zimskih guma provjerite da li su sve gume istih dimenzija kao standardne gume. Stavite
zimske gume na sva četiri kotača
kako bi auto ostao uravnotežen pri
svim
vremenskim
uvjetima.
Zapamtite da vozilo sa zimskim
gumama na suhoj cesti nije stabilno
kao vozilo s običnim gumama. Vozite
oprezno čak i kada su ceste čiste.
Upitajte prodavača koja je najveća
preporučena brzina za Vaše zimske
gume.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 13
Savjeti za vožnju
OPREZ
UPOZORENJE Dimenzije zimskih guma
Zimske gume trebale bi dimenzijom odgovarati standardnim
gumama. Neodgovarajuće dimenzije zimskih guma mogu
utjecati na upravljivost vozilom.
Prije postavljanja zimskih guma s
čavlima provjerite lokalne propise i
moguće zabrane.
1JBA4068
Lanci za snijeg
Budući da su bočne strane radijalnih
guma tanje od normalnih guma mogli
bi ih oštetiti nekim tipovima lanaca
za snijeg. Preporuča se upotreba
zimskih guma umjesto lanaca za snijeg. Ne stavljajte lance na aluminijske kotače jer bi ih lanci mogli oštetiti. Ukoliko morate koristiti lance za
snijeg koristite žičani tip debljine
manje od 15 mm. Oštećenja na
vozilu nastala zbog nepravilne
upotrebe lanaca za snijeg nisu
pokrivena jamstvom.
Namjestite lance samo na prednje
kotače.
• Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno
gumama
dimenzija
225/45R17 nemojte koristiti
lance za snijeg.
• Provjerite odgovaraju li lanci
veličini
i
tipu
guma.
Neodgovarajući lanci mogu
oštetiti vozilo a takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom.
Također se može dogoditi da
se oštete kuke za pričvršćivanje lanaca što može uzrokovati otpuštanje lanaca. Lanci
moraju odgovarati standardu
SAE, razred S i dimenzijama
odgovarati kotačima.
• Nakon postavljanja lanaca
uvijek provjerite jesu li pravilno učvršćeni nakon 0.5 do
1km vožnje. Ukoliko su se
lanci olabavili ponovno ih
pričvrstite.
5 13
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 14
Savjeti za vožnju
Namještanje lanaca
Kada namještate lance slijedite
upute proizvođača i pričvrstite ih što
je više moguće. Vozite polagano
ukoliko imate lance na kotačima.
Ukoliko čujete da lanci dodiruju
karoseriju zaustavite se i zategnite
ih. Ukoliko ih i dalje čujete usporite
dok ne prestanu. Uklonite lance čim
dođete na očišćenu cestu.
UPOZORENJE Namještanje lanaca
Kada postavljate lance za snijeg
parkirajte vozilo na ravnoj
površini dalje od prometa. Upalite sva četiri pokazivača smjera
i postavite trokut iza vozila.
Ručicu mjenjača prebacite u P
(parkiranje) položaj, aktivirajte
ručnu kočnicu i ugasite motor
prije postavljanja lanaca.
5 14
UPOZORENJE - Lanci za
•
•
•
•
snijeg
Lanci za snijeg mogu utjecati
na upravljivost vozilom.
Ne vozite brzinom većom od
30 km/h ili brzinom koju predlaže proizvođač lanaca. Vozite
sporijom od dviju navedenih
brzina.
Vozite oprezno i izbjegavajte
rupe, neravnu cestu, oštre
zavoje i druge opasnosti koje
mogu uzrokovati zanošenje
vozila.
Izbjegavajte oštre zavoje ili
kočenje sa zablokiranim kotačima.
OPREZ
• Lanci pogrešne veličine mogu
oštetiti kočnice, ovjes, karoseriju i kotače.
• Zaustavite se i pritegnite
lance kada god čujete lance
da udaraju u vozilo.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 15
Savjeti za vožnju
Koristite samo kvalitetnu
tekućinu za hlađenje na bazi
etilen glikola
Vaše vozilo opremljeno je kvalitetnom tekućinom na bazi etilen glikola.
To je jedini tip tekućine za hlađenje
koji bi trebali koristiti jer sprječava
koroziju sustava za hlađenje, podmazuje pumpu vode te onemogućava zaleđivanje. Tekućine izmijenite
prema rasporedu održavanja u
poglavlju 7. Prije zime ispitajte točku
zaleđivanja tekućine za hlađenje.
provjerite akumulator i kablove
Zimi se akumulator nalazi pod dodatnim opterećenjem. Provjerite stanje
akumulatora i kablova kako je
opisano u 7. poglavlju. Razinu elektrolita u akumulatoru može provjeriti
ovlašteni Kia serviser.
Koristite “zimsko” ulje ukoliko je
to potrebno
U nekim klimatskim područjima preporuča se upotreba ulja niže
viskoznosti. Pogledajte 8. poglavlje
za više informacija.
Provjerite svjećice i sustav paljenja
Provjerite stanje svjećica kako je to
opisano u 7. poglavlju te ih zamijenite ukoliko je to potrebno. Provjerite
kablove i dijelove sustava paljenja
radi mogućih oštećenja.
Kako se brave ne bi zaledile
Kako se brave ne bi zaledile pošpricajte ih tekućinom protiv zaleđivanja
ili glicerinom. Ukoliko je brava
prekrivena ledom pošpricajte ju
tekućinom
protiv
zaleđivanja.
Ukoliko je brava zeleđena iznutra
pokušajte koristiti zagrijani ključ.
Pažljivo rukujte zagrijanim ključem
kako se ne bi opekli.
Koristite prikladnu tekućinu za
ispiranje stakla koja se ne zaleđuje
Kako se tekućina za ispiranje stakla
ne bi zaledila koristite posebne
mješavine tekućina za stakla koje su
otporne na zaleđivanje. Nemojte
koristiti tekućinu za hlađenje motora
ili druge tekućine koje sadrže antifriz
jer to može oštetiti lak.
5 15
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 16
Savjeti za vožnju
Ne dozvolite da se zaledi parkirna
kočnica
Pod određenim uvjetima aktivirana
parkirna kočnica se može zalediti. To
će se najčešće dogoditi ukoliko na
kočnicama postoji sloj snijega ili leda
te ukoliko su kočnice mokre. Ukoliko
postoji opasnost od zaleđivanja
parkirne kočnice aktivirajte ju samo
privremeno dok ne prebacite ručicu
automatskog mjenjača u P položaj ili
ručnog mjenjača u prvu brzinu ili u
brzinu za vožnju unatrag te blokirajte
stražnje kotače kako se vozilo ne bi
pomaknulo.
5 16
Ne dozvolite nakupljanje snijega
ili leda ispod vozila
U određenim okolnostima ispod
odbojnika se može nakupiti veće
količine snijega ili leda koje mogu
ometati okretanje kotača. U slučaju
vožnje zimi često provjeravajte ispod
odbojnika te uklonite sve nakupine
snijega i leda.
Nosite opremu za slučaj nužde
Ovisno o vremenu pri kojem vozite
ponesite opremu u slučaju nužde.
Neki od tih predmeta su lanci za snijeg, uže za vuču, baterijska svjetiljka,
pijesak, lopata, kablovi za pomoćno
paljenje motora, strugač leda, rukavice, prekrivač, itd.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 17
Savjeti za vožnju
VUČA PRIKOLICE (EUROPA)
Motor
UPOZORENJE - Vuča
prikolice
Ukoliko ne koristite pravilnu
opremu i ne vozite pravilno
mogli biste izgubiti kontrolu
kada vučete prikolicu. Na primjer, ukoliko vozite pretešku
prikolicu kočnice možda neće
pravilno raditi, ili neće raditi
uopće. Možete vući prikolicu
samo ukoliko slijedite slijedeće
upute.
]NAPOMENA
Nepravilna vuča prikolice može
uzrokovati štetu na Vašem vozilu
koja neće biti pokrivena jamstvom.
Kako bi pravilno vukli prikolicu slijedite upute u ovom poglavlju.
Item
Najveća
bez
težina
kočnica
prikolice
s
kg (Ibs.) kočnicama
Najveća statička
vertikalna opterećenost
na kuku za vuču
kg (Ibs.)
Preporučena udaljenost
od sredine stražnjih
kotača do kuke za vuču
mm (Inch)
Benzinski motor
1.4/1.6
motor
550
(1212)
1200
(2645)
55
2.0 motor
M/T
A/T
550
550
(1212)
(1212)
1500
1400
(3301) (3086)
75
75
Dizelski motor
1.6
motor
550
(1212)
1400
(3086)
2.0
motor
550
(1212)
1500
(3307)
75
75
5 vratni karavan : 1055
5 vratni: 820
M/T: Ručni mjenjač
A/T: Automatski mjenjač
5 17
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 18
Savjeti za vožnju
Vaše vozilo može vući prikolicu.
Kako bi znali dozvoljenu masu prikolice pogledajte "Težina prikolice" u
nastavku teksta. Zapamtite da je
vuča prikolice drugačija od obične
vožnje. Vuča prikolice utječe na
upravljivost vozilom, trajanje vozila i
potrošnju goriva. Uspješna i sigurna
vuča prikolice iziskuje pravilnu opremu i njeno ispravno korištenje.
Ovo poglavlje sadrži mnoge
isprobane savjete i sigurnosna pravila. Pročitajte pažljivo ovo poglavlje
prije vuče prikolice.
OED056900
5 18
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 19
Savjeti za vožnju
Pogonski i prijenosni dijelovi, kao
motor, mjenjač, osovine, kotači i
gume, jače su opterećeni dodatnom
masom. Motor mora raditi s više
okretaja i pod većim opterećenjem.
Dodatni teret uzrokuje veće zagrijavanje motora. Prikolica znatno
povećava otpor zraka, što dodatno
otežava uvjete za vuču.
Ukoliko odlučite vuči prikolicu
Nekoliko važnih savjeta, ukoliko ste
se odlučili na vuču prikolice:
• Računajte na njihanje. O kontroli
njihanja interesirajte se kod
dobavljača kuke za vuču.
• Prikolicu smijete vući nakon prijeđenih 800 kilometara. Ako ju
vučete prije prijeđenih 800 kilometara, ne prelazite brzinu od 80
km/h i ne krećite s velikim brojem
okretaja. To utječe na trajnost
motora i drugih dijelova automobila.
• Važna pitanja o masi prikolice:
Masa prikolice
Kolika je najveća dozvoljena masa
prikolice za sigurnu vožnju? Prikolica
sa kočnicama ne bi smjela biti teža
od najveće navedene težine. Čak i to
može biti preteško.
Sve ovisi o načinu upotrebe prikolice. Važno je uzeti u obzir brzinu,
nadmorsku visinu, kvalitetu prometnice, vanjsku temperaturu i učestalost korištenja prikolice. Optimalna
masa prikolice ovisi od dodatne
opreme koju imate u vašem vozilu.
5 19
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 20
Savjeti za vožnju
Opterećenje na kuku za vuču prikolice
Opterećenje na kuki za vuču prikolice važno je jer utječe na ukupnu
masu vozila. Ta masa sadrži masu
vozila, prtljage koju vozite u vozilu te
putnike u vozilu. Ako vučete prikolicu, morate ukupnoj masi vozila
dodati opterećenje na vučnoj kuki
prikolice, jer vozilo nosi i to
opterećenje.
Kada opteretite prikolicu, ustanovite
masu pune prikolice i silu na vučnoj
kuki prikolice. Ako opterećenje ne
odgovara, popravite ga premještanjem predmeta na prikolici.
5 20
UPOZORENJE
• Nikada ne opterećujte stražnji
dio prikolice više od prednjeg.
Prednji dio neka nosi približno
60% ukupnog tereta, a stražnji
40%.
• Ne prekoračujte maksimalnu
dozvoljenu masu prikolice ili
tereta u njoj. Nepravilno opterećenje može prouzročiti štetu
na vašem vozilu ali i nesreću s
ozlijeđenim
putnicima.
Provjerite masu na tvorničkim
vagama ili na vagama koje
imaju poneke benzinske pumpe.
• Nepravilno natovarena prikolica može uzrokovati gubitak
kontrole nad vozilom.
Kuke za vuču
Važno je imati odgovarajuću opremu
za vuču prikolice. Bočni vjetar, vožnja uz velike kamione i neravna cesta
neki su od razloga zbog kojih trebate
odgovarajuću kuku za vuču. Obratite
pažnju na slijedeće:
• Ako prilikom podešavanja vučne
kuke morate napraviti neke otvore
na vozilu, zatvorite ih svaki puta
kada maknete kuku za vuču kako
otrovne tvari iz ispušnih plinova
(CO - ugljikov monoksid), prljavština i voda ne bi ulazile u unutrašnjost Vašeg vozila.
• Odbojnici Vašeg vozila nisu namijenjeni stavljanju kuka za vuču.
Koristite vučne kuke koje se
pričvrste na oklop automobila.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 21
Savjeti za vožnju
Sigurnosni lanac
Uvijek osigurajte prikolicu lancem.
Namjestite lanac tako da prikolica ne
dodirne tlo ukoliko se odvoji od kuke.
Upute za upotrebu lanca možete
dobiti od dobavljača kuke ili prikolice.
Uvijek ostavite dovoljno slobodnog
prostora kako bi se mogli okrenuti s
prikolicom i nikada ne dozvolite da
se lanac vuče po tlu.
Sustav kočenja na prikolici
Ako je Vaša opterećena prikolica
teža od maksimalne dopuštene tada
mora imati odgovarajući vlastiti sustav kočenja. Slijedite upute prilikom
namještanja, podešavanja i održavanja sustava kočenja.
• Ne činite izmjene na sustavu kočenja
UPOZORENJE
Ne koristite prikolicu sa sustavom za kočenje ako niste sigurni da je sustav dobro podešen. To nije posao za nestručnjaka. Neka posao izvede osposobljeni serviser.
Vožnja s prikolicom
Vuča prikolice zahtijeva određeno
iskustvo. Prije vožnje morate upoznati svoju prikolicu. Upoznajte se s
osjećajem vožnje i kočenja s dodatnom masom prikolice. Uvijek budite
svjesni da je Vaše vozilo s prikolicom
dulje i da reagira bitno drugačije od
samog vozila.
Prije kretanja provjerite kuku prikolice i samu prikolicu, sigurnosni
lanac, električne priključke, svjetla,
gume i ispravnost ogledala. Ako
prikolica ima električne kočnice,
polagano pomaknite automobil i
prikolicu i ručno aktivirajte kočnice
prikolice. Time ćete istovremeno
provjeriti ispravnost električnih
priključaka.
Tijekom vožnje povremeno provjerite
da li je teret na prikolici sigurno
pričvršćen te rade li svjetla i kočnice
na prikolici.
5 21
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 22
Savjeti za vožnju
Sigurnosni razmak
Sigurnosna razdaljina od vozila pred
Vama mora biti dva puta veća od
vožnje bez prikolice. Time izbjegavate oštro kočenje i naglo skretanje.
Pretjecanje
Ako vučete prikolicu, za pretjecanje
trebate veću razdaljinu. Jer je automobil s prikolicom bitno duži i do
povratka u svoju voznu traku duže
morate voziti pored vozila koje pretječete.
5 22
Vožnja unatrag
Jednom rukom držite donji dio
volana. Za okretanje prikolice ulijevo
pomaknite ruku ulijevo. Za okretanje
prikolice u desno pomaknite ruku u
desno. Uvijek vozite vrlo polagano
unatrag i, ako je moguće, neka Vas
netko vodi.
Skretanje
Ako s prikolicom ulazite u zavoj,
napravite veći luk nego inače. To je
potrebno kako prikolica ne bi udarila
u rubnik ili prometni znak, drvo ili
druge objekte uz prometnicu ili ne bi
krenula na mekanu podlogu.
Izbjegavajte nagle i iznenadne
manevre. Promjenu smjera pravovremeno naznačite pokazivačima
smjera.
Pokazivači smjera kod vuče prikolice
Kada vučete prikolicu, vaš automobil
mora imati dodatnu električnu instalaciju. Zelena strelica na komandnoj
ploči svijetlit će uvijek kada signalizirate promjenu smjera ili vozne
trake. Ako su svjetla na prikolici
pravilno priključena, upozoravat će
ostale vozače da mijenjate smjer,
voznu traku ili ćete stati.
Kada vučete prikolicu, zelene strelice na Vašoj ploči s instrumentima
svijetlit će čak i ako je žarulja na
prikolici pregorjela te možete
pogrešno misliti da pokazivači
smjera na Vašoj prikolici rade. Važno
je povremeno provjeriti ispravnost
žarulja na prikolici. Morate provjeriti
svjetla svaki put kada spojite
kablove.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 23
Savjeti za vožnju
Sustav svjetla na prikolici ne
priključujte direktno na sustav svjetla
u vozilu. Za prikolicu koristite odgovarajući dovod.
Vaš ovlašteni Kia serviser pomoći će
Vam u tome.
UPOZORENJE
Upotreba
neodgovarajućeg
električnog dovoda na prikolici
može dovesti do kvara električnog sustava vozila ili ozljeđivanja ljudi.
Vožnja po neravnoj cesti
Smanjite brzinu i prebacite ručicu
mjenjača u nižu brzinu kada se spuštate nizbrdo. Ukoliko ne prebacite
ručicu mjenjača u nižu brzinu morat
ćete toliko koristiti kočnice da bi se
mogle pregrijati što smanjuje njihovu
učinkovitost.
Kada vozite uzbrdo, prebacite ručicu
mjenjača u nižu brzinu i vozite brzinom oko 70 km/h kako bi izbjegli
mogućnost pregrijavanja motora i
mjenjača.
Ukoliko Vaša prikolica teži više od
dozvoljene težine prikolice bez
kočnica a vozilo je opremljeno
automatskim mjenjačem trebali biste
voziti u D položaju ručice mjenjača.
brzini pri vuči prikolice smanjiti će
pregrijavanje i produžiti vijek trajanja
mjenjača.
Ukoliko je Vaše vozilo opremljeno
ručnim mjenjačem vozite u drugoj
brzini (ili, ukoliko je to potrebno u
nižoj brzini)
OPREZ
• Kada vučete prikolicu uz strminu nagiba većeg od 6%
pažljivo promatrajte pokazivač temperature rashladne
tekućine motora. Ukoliko se
pokazivač počne pomicati
prema znaku "H" zaustavite
se i pričekajte da se motor
ohladi.
• Prilikom vožnje uzbrdo prilagodite brzinu vožnje prema
nagibu i težini prikolice kako
bi izbjegli pregrijavanje motora i mjenjača.
5 23
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 24
Savjeti za vožnju
] NAPOMENA - Za vozila
opremljena automatskim mjenjačem i benzinskim motorom
(1.6 ili 2.0l)
Kada vučete prikolicu uz strminu
nagiba većeg 12% brzinom većom
od 30 km/h s maksimalnim
opterećenjem prikolice i vozila to
može uzrokovati pregrijavanje
motora. U tom slučaju ostavite
motor da radi u praznom hodu kako
bi se ohladio. Vožnju možete nastaviti kada se motor ohladio.
Parkiranje na brijegu
Automobil s priključenom prikolicom
ne parkirajte na strmini. Ako se automobil s prikolicom počne kretati,
može doći do ozljeđivanja ljudi ili do
oštećenja automobila i prikolice.
UPOZORENJE Parkiranje na brijegu
Ako se vozilo s priključenom
prikolicom, koje je parkirano na
strmini počne kretati može doći
do ozbiljnih ozljeda ili smrti.
Ipak, ukoliko morate parkirati na brijegu evo kako to učiniti:
1. Pritisnite kočnicu ali ne prebacujte
u brzinu.
2. Neka netko podmetne podupirače
pod kotače prikolice.
3. Kada su podupirači postavljeni
otpustite kočnicu dok podupirači
ne preuzmu opterećenje.
4. Pritisnite kočnicu. Aktivirajte parkirnu kočnicu i prebacite ručicu
automatskog mjenjača u P (parkiranje) položaj ili ručnog mjenjača
u R (vožnja unatrag) položaj.
5. Otpustite kočnicu.
UPOZORENJE - Parkirna
kočnica
Izlazak iz vozila može biti opasan ukoliko parkirna kočnica
nije ispravno zategnuta.
Ukoliko ostavite motor upaljen,
vozilo može iznenada krenuti. Vi
ili netko drugi može biti teško
ozlijeđen.
5 24
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 25
Savjeti za vožnju
Kretanje s automobilom parkiranim na brijegu
1. S ručicom u položaju P (parkirni
način) kod automatskog mjenjača,
pritisnite papučicu kočnice dok:
• upalite motor;
• prebacite u brzinu i
• otpustite parkirnu kočnicu.
2. Polako maknite nogu s papučice
kočnice.
3. Polagano se odmaknite od
podupirača za kotač.
4. Stanite i pričekajte da netko uzme
podupirače.
Održavanje kod vuče prikolice
Ako redovito vučete prikolicu, Vaš će
automobil trebati češće servisiranje.
Važni su prije svega motorno ulje,
tekućina u automatskom mjenjaču,
maziva za kotače i tekućina sustava
za hlađenje. Redovno kontrolirajte
sustav kočenja. Svi parametri su
sadržani u ovim uputama, a upotrebom stvarnog kazala lakše ćete ih
pronaći. Ako namjeravate vući
prikolicu pročitajte ova poglavlja prije
vožnje.
Na zaboravite na održavanje prikolice i kuke za vuču. Slijedite plan
održavanja prikolice i redovno ju
kontrolirajte. Preporučamo da ju
prekontrolirate prije svake vožnje.
Važno je da su matice i vijci na kuki
za vuču dobro pričvršćeni.
OPREZ
• Zbog povećanog opterećenja
pri vuči prikolice za vrućeg
vremena ili uzbrdo motor se
može pregrijati. U tom slučaju
zaustavite vozilo, ugasite
motor i pričekajte da se motor
ohladi.
• Kada vučete prikolicu morate
češće provjeravati tekućinu
mjenjača.
• Ukoliko Vaše vozilo nije opremljeno klimatizacijskim uređajem morali biste ugraditi
kondenzatorski ventilator kako bi poboljšali učinak rada
motora prilikom vuče prikolice.
5 25
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 26
Savjeti za vožnju
OPTEREČENJE VOZILA
U ovom dijelu naučiti ćete kako
pravilno natovariti vozilo i/ili prikolicu,
kako održavati težinu vozila unutar
propisanih ograničenja s ili bez prikolice. Pravilno opterećenje vozila jako
utječe na performanse vozila. Prije
utovara vozila proučite slijedeće pojmove kako bi odredili težinu vozila s
ili bez prikolice:
Netto težina vozila
Ovo je težina vozila s punim spremnikom za gorivo i standardnom opremom. U ovo ne spadaju putnici, prtljaga ili dodatna oprema.
5 26
Netto težina praznog vozila
Brutto opterećenje osovine
Ovo je težina vozila kakvog ste
preuzeli od trgovca s dodatnom
opremom.
Ovo je ukupno opterećenje na pojedinu osovinu vozila i prtljage.
Težina prtljage
Ovo je netto težina vozila te težina
prtljage.
Najveće dopušteno opterećenje osovine
Ovaj broj označava najveće dopušteno opterećenje koju pojedina
osovina može podnijeti. Ukupno
opterećenje pojedine osovine nikada
ne smije premašiti ovaj broj.
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 27
Savjeti za vožnju
Brutto težina vozila
Težina vozila, prtljage i putnika u
njemu.
Najveće dopušteno opterećenje vozila
Ovaj broj označava najveće dopušteno opterećenje koje vozilo može
podnijeti. Ukupno opterećenje nikada ne smije premašiti ovaj broj.
Preopterećenje
UPOZORENJE
Najveće dopušteno opterećenje
osovine i vozila (GAWR i GVWR)
nalazi se na označi pričvršćenoj
na pragu vrata vozača (ili
suvozača).
Težinu
možete
izračunati vaganjem prtljage i
putnika prije utovara. Budite
oprezni kako ne bi preopteretili
vozilo.
5 27
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 28
Savjeti za vožnju
OZNAKE S PODACIMA
Broj šasije
VIN oznaka (ukoliko je u opremi)
Postoji nekoliko važnih oznaka i
identifikacijskih brojeva u Vašem
vozilu. Lokacije oznaka prikazane su
na ilustracijama:
OED056001
OED056003
Oznaka proizvođača (ukoliko je u opremi)
Identifikacijska oznaka (ukoliko je u opremi)
OED056004
OED056002
Identifikacijski broj vozila
(VIN)
VIN bar kod (ukoliko je u opremi)
OED056005
5 28
Ceed HR 2008 05:ED English 5.qxd
02/25/2008
21:46
Page 29
Savjeti za vožnju
Oznake s podacima o gumama
i pritisku
OED056006
5 29
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 1
Upozorenje na cesti / 6-2
U slučaju teškoća za vrijeme vožnje / 6-3
Ukoliko motor ne pali / 6-4
Pomoćno paljenje motora / 6-5
Pregrijavanje motora / 6-8
Zaštita električnog sustava / 6-9
Vuča / 6-16
Sustav za provjeru pritiska zraka u gumama / 6-21
Ako je guma prazna / 6-25
U slučaju teškoća
6
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 2
U slučaju teškoća
UPOZORENJE NA CESTI
• Sva četiri pokazivača smjera
možete upaliti bez obzira na
položaj ključa u kontaktnoj bravi.
• Ručica pokazivača smjera ne radi
ukoliko ste upalili sva četiri pokazivača smjera.
• Korištenje sva četiri pokazivača
smjera za vrijeme vuče automobila
nije svugdje dozvoljena, zato se
upoznajte s odgovarajućim propisima u Hrvatskoj.
OED046045
Paljenje sva četiri pokazivača
smjera
Paljenje sva četiri pokazivača smjera
istovremeno služi kako bi upozorili
ostale sudionike u prometu prilikom
prilaženja, pretjecanja ili obilaženja
Vašeg vozila.
Uključite ih uvijek ako vozilo zbog
hitnog popravka ili drugog razloga
stoji tako da može ometati promet.
Sva četiri pokazivača smjera palite
tako da bez obzira na položaj kontaktne brave pritisnete tipku na
komandnoj ploči.
6 2
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 3
U slučaju teškoća
U SLUČAJU TEŠKOĆA ZA VRIJEME VOŽNJE
3.Neka svi putnici izađu iz vozila.
Ukoliko pukne guma za vri4.Kada mijenjate gumu pratite upute
jeme vožnje
1.Maknite nogu s papučice gasa i
pustite vozilo da uspori dok vozite
ravno. Nemojte odmah aktivirati
kočnice i nemojte pokušati skrenuti s ceste jer to može uzrokovati
gubitak kontrole nad vozilom. Kada
je vozilo dovoljno usporilo pažljivo
zakočite i skrenite s ceste te parkirajte vozilo na čvrstoj i ravnoj podlozi.
2.Kada se vozilo zaustavi upalite sva
četiri pokazivača smjera, aktivirajte
parkirnu kočnicu i ručicu mjenjača
pomaknite u P (automatski mjenjač) položaj ili položaj za vožnju
unatrag (ručni mjenjač).
koje se nalaze u ovom poglavlju.
Ukoliko se motor ugasi za vrijeme vožnje
1. Postupno smanjite brzinu vozeći
ravno. Oprezno se sklonite s
ceste.
2. Upalite sva četiri pokazivača
smjera.
3. Pokušajte upaliti motor. Ukoliko ne
možete upaliti motor obratite se
ovlaštenom Kia serviseru.
6 3
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 4
U slučaju teškoća
UKOLIKO MOTOR NE PALI
Ukoliko se elektro pokretač ne
pali ili radi preslabo
1. Ručicu automatskog mjenjača
prebacite u N ili P položaj te aktivirajte parkirnu kočnicu.
2. Provjerite da li su spojevi akumulatora čisti i zategnuti.
3. Upalite svjetlo u unutrašnjosti.
Ukoliko svjetla slabije rade ili se
gase prilikom pokretanja motora
to ukazuje na prazni akumulator.
4. Provjerite spojeve elektro pokretača.
5. Ne vucite i ne gurajte vozilo kako
bi ga upalili. Pogledajte poglavlje
'Pomoćno paljenje motora'.
6 4
UPOZORENJE
Ukoliko motor ne pali nemojte
gurati ili vuči vozilo kako bi
upalili motor jer to može uzrokovati sudar i druga oštećenja te
zapaljenje katalizatora.
Ukoliko elektro pokretač radi
ali motor ne pali
1. Provjerite razinu goriva.
2. Kada je ključ u kontaktnoj bravi u
LOCK položaju provjerite sve spojeve sustava paljenja.
3. Provjerite cijev za dovod goriva.
4. Ukoliko motor i dalje ne pali
obratite se ovlaštenom KIA
serviseru.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 5
U slučaju teškoća
POMOĆNO PALJENJE MOTORA
Paljenje motora vanjskim aku]NAPOMENA
mulatorom
Pokretanje motora s vanjskim akumulatorom može biti opasno ako nije
ispravno napravljeno. Kako bi spriječili tjelesne ozljede i kvarove na
vozilu, pratite upute za pomoćno
startanje motora u nastavku. Ako
niste sigurni da znate postupak, prepustite popravak stručnjaku ili vučnoj
službi.
Za pomoćno startanje koristite
samo akumulator napona 12V.
Upotrebom izvora napona 24V
(akumulator 24V ili 2 usporedna
vezana akumulatora od 12V) oštetili
bi motor pogona, sustav za paljenje
motora i druge dijelove električnih
instalacija.
UPOZORENJE
Akumulator
Ne pokušavajte provjeriti razinu
elektrolita u akumulatoru dok je
motor upaljen jer bi to moglo
uzrokovati eksploziju akumulatora i teške ozljede.
UPOZORENJE
Akumulator
• U blizini akumulatora ne smije
biti iskri ili otvoreni plamen. U
akumulatoru se oslobađa vodik, koji pod određenim uvjetima može eksplodirati.
• Ako je ispražnjeni akumulator
zamrznut ili je u njemu premalo elektrolita, ne pokrećite motor vanjskim akumulatorom,
jer ispražnjeni akumulator može puknuti ili eksplodirati.
6 5
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 6
U slučaju teškoća
Povezivanje kablova za paljenje
Postupak paljenja motora s vanjskim akumulatorom
1. Provjerite je li vanjski akumulator
napona 12V i je li njegov negativni
priključak uzemljen.
2. Ukoliko se vanjski akumulator
nalazi u drugom vozilu, vozila se
ne smiju dodirivati.
3. Isključite sve nepotrebne potrošače struje.
4. Povežite pomoćne kablove točno
onakvim redoslijedom kako je
prikazano na slici. Najprije priključite jedan kraj pomoćnog kabla na
pozitivni priključak ispražnjenog
akumulatora (1) i drugi kraj istoga
kabla na pozitivni priključak pomoćnog akumulatora (2).
Priključujte kablove prikazanim redoslijedom, isključujte ih obrnutim redoslijedom.
Pomoćni kablovi
Ispražnjeni
akumulator
Pomoćni akumulator
OED066001
6 6
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 7
U slučaju teškoća
5. Zatim priključite jedan kraj drugog
kabla pomoćnog akumulatora (3)
na negativni priključak pomoćnog
akumulatora i preostali kraj kabla
na čvrst i nepomičan metalni dio
koji nije u blizini akumulatora (4).
Ne priključujte blizu dijelova ili na
dijelove koji se prilikom startanja
motora miču. Ne priključujte kabel
s negativnog priključka pomoćnog
akumulatora na negativni priključak ispražnjenog akumulatora.
Priključci kablova ne smiju biti u
dodiru s drugim vodičima osim s
odgovarajućim priključnim mjestima ili odgovarajućim uzemljenjem. U toku priključivanja kablova
ne naginjite se iznad akumulatora.
OPREZ - Kablovi
Ne spajajte izravno negativne
priključke pomoćnog i ispražnjenog akumulatora kako ne bi
došlo do pregrijavanja ispražnjenog akumulatora i njegova
pucanja što može uzrokovati
curenje kiseline.
6. Upalite motor vozila s pomoćnim
akumulatorom i ostavite ga da radi
s približno 2000 okretaja u minuti.
Zatim pokrenite motor automobila
s ispražnjenim akumulatorom.
Ako uzrok pražnjenja akumulatora
nije vidljiv, vozilo mora pregledati
ovlašteni Kia serviser.
Paljenje motora guranjem
vozila
Vozilo sa ručnim mjenjačem ne bi
trebali gurati jer bi to moglo oštetiti
sustav za kontrolu ispušnih plinova.
Vozila s automatskim mjenjačem ne
možete upaliti guranjem.
Slijedite upute u ovom poglavlju prilikom paljenja motora pomoćnim
akumulatorom.
OPREZ
Ne palite motor tako da vučete
vozilo. Kada motor počne raditi,
vozilo koje vučemo može odskočiti naprijed i udariti u vozilo
koje vuče..
6 7
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 8
U slučaju teškoća
PREGRIJAVANJE MOTORA
Ukoliko pokazivač mjerača temperature motora pokazuje pregrijavanje
motora, ako primijetite smanjenje
snage motora ili čujete lupanje motora vjerojatno je motor pregrijan. Tada
napravite sljedeće:
1. Skrenite s ceste što je prije moguće.
2. Ručicu automatskog mjenjača
prebacite u P položaj a ručnog u N
položaj te aktivirajte parkirnu
kočnicu. Ugasite klimatizacijski
uređaj ukoliko je upaljen.
3. Ukoliko tekućina za hlađenje motora curi iz vozila ili iz motora izlazi
para ugasite motor i pozovite
ovlaštenog Kia servisera.
Ukoliko tekućina ne curi niti se vidi
para ostavite motor upaljenim te
provjerite da li se ventilator hladnjaka okreće. Ukoliko se ventilator
hladnjaka ne okreće ugasite
motor.
UPOZORENJE
Dok je motor upaljen držite
kosu, ruke i dijelove odjeće
podalje od pokretnih dijelova
kao što je ventilator hladnjaka.
Ukoliko se temperatura ne spusti dok
motor radi u praznom hodu, ugasite
ga i pričekajte da se ohladi.
UPOZORENJE
Ne uklanjajte čep hladnjaka dok
je motor vruć jer to može uzrokovati prskanje vruće pare iz
hladnjaka što može uzrokovati
opekotine.
6 8
4. Pogledajte nedostaje li pogonski
remen pumpe za vodu. Ukoliko
remen ne nedostaje provjerite je li
zategnut. Ukoliko je pogonski
remen u redu provjerite curi li
tekućina za hlađenje motora (ukoliko je klimatizacijski uređaj bio
upaljen normalno je da voda curi
kada vozilo zaustavite. Ukoliko je
remen pumpe za vodu oštećen ili
iz vozila curi tekućina za hlađenje
motora ugasite motor i obratite se
ovlaštenom KIA serviseru.
OPREZ
Znatniji gubitak tekućine za
hlađenje motora ukazuje na
njezino curenje. Neka ovlašteni
KIA serviser pregleda vozilo.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 9
U slučaju teškoća
ZAŠTITA ELEKTRIČNOG SUSTAVA
Normalni
Normalni
Normalni
Pregorjeli
Pregorjeli
Ako neki od električnih potrošača svjetla, oprema, kontrolna svjetla
itd.- ne rade, pregledajte osigurač
odgovarajućeg strujnoga kruga.
Kada pregori osigurač, vodič između
oba kontakta rastaljen je.
Ukoliko električni sustav ne radi
najprije provjerite kutiju sa osiguračima kod vozača.
Pregorjeli osigurač zamijenite novim
jednakog napona.
Ako pregori i zamijenjeni osigurač,
taj sustav ne koristite i odmah se
posavjetujte s ovlaštenim Kia serviserom.
Ugrađene su dvije vrste osigurača:
standardni za manje napone i glavni
za veće napone.
Zamjena osigurača
•
•
•
•
UPOZORENJE- Zamjena
osigurača
Pregorjele osigurače smijete
zamijeniti samo s osiguračem
istog napona.
Osigurač većeg kapaciteta
mogao bi uzrokovati oštećenja ili požar.
Ne premošćujte pregorjele
osigurače komadom žice niti
u nuždi! Tako možete uzrokovati oštećenje kablova ili
požar.
Ne upotrebljavajte odvijač ili
drugi metalni predmet kako bi
uklonili osigurač jer to može
uzrokovati kratki spoj i oštetiti
sustav.
Pregorjeli
1VQA4037
Osigurači
Električne
instalacije
vozila
zaštićene su od preopterećenja osiguračima.
6 9
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 10
U slučaju teškoća
Ako nemate zamjenske osigurače,
koristite osigurač s jednakim naponom od onog trošila koje manje
koristite (npr. radio, sat, unutarnje
svjetlo itd.).
Ako ne rade svjetla ili druge električne naprave a osigurači su besprijekorni, pregledajte glavne osigurače
u pretincu u predjelu motora.
Pregorjeli osigurač morate zamijeniti.
OED066002
Pretinac s osiguračima kod
vozača
1. Okrenite ključ u kontaktnoj bravi u
LOCK položaj i isključite sve
ostale potrošače.
2. Otvorite poklopac.
6 10
OED066003
3. Sumnjivi osigurač izvucite ravno
van. Koristite se alatom koji imate
u pretincu s osiguračima.
4. Provjerite uklonjeni osigurač i
zamijenite ga ukoliko je pregorio.
Zamjenski osigurači nalaze se u
pretincu s osiguračima kod vozača
ili u predjelu motora.
5. Stavite novi osigurač s jednakim
naponom i provjerite da li je čvrsto
sjeo u ležište.
Ako ga ne možete čvrsto namjestiti
neka ga učvrsti ovlašteni Kia serviser.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 11
U slučaju teškoća
1. Ugasite motor.
2. Ugasite prednja i stražnja svjetla.
3. Otvorite pretinac s osiguračima
pored vozačkog sjedala i izvadite
memorijski osigurač.
(ROOM LP 15A).
Osigurač memorije
OED066010
Osigurač memorije
Vaše je vozilo opremljeno osiguračem koji sprječava akumulator da se
isprazni ako je vozilo parkirano duže
vremena a da se njime ne upravlja.
Prije parkiranja vozila na dulje vrijeme, primijenite sljedeće postupke.
]NAPOMENA
• Kada izvadite osigurač iz njegova
ležišta u pretincu s osiguračima,
zvučni signal upozorenja, audio
oprema, sat i unutarnja svjetla itd.
neće raditi. Neke od navedenih
uređaja morat ćete ponovno podesiti nakon zamjene osigurača.
Pogledajte odlomak Akumulator u
ovom poglavlju.
• Čak i ukoliko je osigurač izvučen
akumulator se može isprazniti
upaljenim svjetlima i drugim električnim uređajima.
6 11
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 12
U slučaju teškoća
3. Provjerite uklonjeni osigurač i
zamijenite ga ukoliko je pregorio.
4. Stavite novi osigurač s jednakim
naponom i provjerite je li čvrsto
sjeo u ležište.
Ako ga ne možete čvrsto namjestiti
neka ga učvrsti ovlašteni Kia serviser.
OED066004
Dizelski motor
Nakon otvaranja pretinca osigurača
u predjelu motora provjerite jeste li
dobro zatvorili poklopac kako voda
ne bi ušla u pretinac i uzrokovala
kvar električnog sustava.
OED066005
Pretinac s osiguračima u prostoru motora
1. Okrenite ključ u kontaktnoj bravi
tako da ugasite motor i isključite
sve ostale potrošače.
2. Uklonite poklopac pretinca s osiguračima pritiskom na držače i
povlačenjem prema gore.
6 12
]NAPOMENA
OED066006
Glavni osigurač
Ukoliko ALTERNATOR (benzin
125A, dizel 150A) ili MDPS (80A)
osigurači pregore morate ih ukloniti i
zamijeniti na sljedeći način:
1. Isključite negativni priključak akumulatora.
2. Uklonite vijke prikazane na slici
gore.
3. Zamijenite osigurač osiguračem
istog napona.
4. Ponovno sve spojite obrnutim
redoslijedom.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 13
U slučaju teškoća
Opis osigurača i releja
Na unutrašnjoj strani poklopca pretinca sa osiguračima možete pronaći oznaku sa imenima i kapacitetom osigurača i releja.
Pretinac u unutrašnjosti
Pretinac u prostoru motora
]NAPOMENA
Ovaj opis pretinca s osiguračima ne
mora u potpunosti odgovarati onome u vašem vozilu. Opis odgovara
pretincu iz vremena tiskanja ove
knjižice. Kada pregledate pretinac s
osiguračima u vašem vozilu, pogledajte i naljepnicu s točnim podacima na njemu.
Dizelski motor
OED066007/ OED066008/ OED066009
6 13
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 14
U slučaju teškoća
Pretinac u unutrašnjosti
Opis
Osigurač
Zaštićeni dijelovi
START
A/CON SW
HTD MIRR
SEAT HTR
A/CON
HEAD LAMP
FR WIPER
RR WIPER
DRL OFF
RR FOG
P/WDW (LH)
CLOCK
C/LIGHTER
DR LOCK
DEICER
STOP
ROOM LP
AUDIO
T/LID
SAFETY P/WDW RH
SAFETY P/WDW LH
P/WDW(RH)
P/OUTLET
T/SIG
10A
10A
10A
15A
10A
10A
25A
15A
10A
25A
10A
15A
20A
20A
15A
15A
15A
15A
25A
25A
25A
15A
10A
Relej elektro pokretača
Klimatizacijski sustav
Grijač vanjskih ogledala
Grijač sjedala
Klimatizacijski sustav
Prednja svjetla
Prednji brisači
Stražnji brisač
Gašenje dnevnih svjetla
Stražnje svjetlo za maglu
El. podzianje stakla (lijevo)
Sat
Upaljač
Pomični krov, ICM relej
Relej prednjeg odleđivača
Sklopka stop svjetla
Svjetlo u unutrašnjosti
Audio, putno računalo
Otvaranje poklopca prtljažnika
Sig. sustav el. pod. stakla (desno)
Sig. sustav el. pod. stakla (lijevo)
El. podizanje stakla (desno)
Električna utičnica
Modul sklopke
6 14
Opis
A/BAG IND
CLUSTER
A/BAG
SPARE
TAIL RH
TAIL LH
Osigurač
10A
10A
15A
15A
10A
10A
Zaštićeni dijelovi
Indik. žaruljica zračnih jastuka
Osvjetljenje instrumenata
Zračni jastuk
Zamjenski osigurač
Stražnje svjetlo (desno)
Stražnje svjetlo (lijevo)
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 15
U slučaju teškoća
Pretinac u prostoru motora
Opis
ALT
MDPS
ABS 2
ABS 1
B+.1
RR HTD
BLOWER
C/FAN
B+.2
IGN 2
IGN 1
ECU
SPARE.1
FR FOG
A/CON
HAZARD
F/PUMP
ECU.1
ECU.3
ECU.4
INJ
SNSR.2
HORN
ABS
Osigurač
125A/150A (DIESEL)
80A
20A
40A
50A
40A
40A
40A
50A
40A
30A
30A
20A
15A
10A
15A
15A
10A
10A
20A
15A
10A
15A
10A
Zaštićeni dijelovi
Alternator
MDPS kontrolni modul
ABS
ABS
B+
Grijač vanjskih ogledala
Ventilator
Ventilator kondenzatora
B+
Kontaktna brava
Kontaktna brava
Kontrolna jedinica motora
Zamjenski osigurač
Relej svjetla za maglu (prednjeg)
Relej klim. uređaja
Sva četiri pokazivača smjera
Relej pumpe goriva
Kontrolna jedinica motora
Kontrolna jedinica motora
Kontrolna jedinica motora
Relej klim. uređaja
Senzori
Relej trube
ABS
Opis
ECU.2
B/UP
H/LP LO-RH
H/LP LO-LH
H/LP HI
SNSR.1
SPARE
SPARE
SPARE
Osigurač
10A
10A
10A
10A
20A
10A
10A
15A
20A
Zaštićeni dijelovi
kondenzator
Svj. za vožnju unatrag
Svjetlo (kratko, desno)
Svjetlo (kratko, lijevo)
Relej dugog svjetla
Senzor kisika
zamjenski osigurač
zamjenski osigurač
zamjenski osigurač
Pretinac u prostoru motora (dizelski motor)
Opis
GLOW PLUG
PTC HEATER #1
PTC HEATER #2
PTC HEATER #3
FUEL FILTER HEATER
Osigurač
Zaštićeni dijelovi
80A
50A
50A
50A
30A
Grijač
PTC grijač 1
PTC grijač 2
PTC grijač 3
Grijač filtera goriva
6 15
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 16
U slučaju teškoća
VUČA
OED066013
OED066011
OED066012
Ako je automobil potrebno odvući,
preporuča se da to obavi ovlašteni
Kia serviser ili odgovarajuća vučna
služba. Kako bi spriječili kvarove
vozila zbog nepravilne vuče, morate
slijediti pravilan postupak vuče.
Za savjete u vezi vuče prikolice
pogledajte poglavlje 5, "Savjeti za
vožnju".
Vozilo bi trebalo biti vučeno sa
podignutim pogonskim kotačima.
Ukoliko zbog oštećenja ne možete
vuči sa podignutim pogonskim
kotačima koristite prikolicu za vuču.
Kada vučete vozilo komercijalnim
vozilom za vuču, uvijek vucite s
podignutim prednjim krajem vozila,
nikako sa stražnjim.
OPREZ
Prije vuče provjerite razinu
tekućine automatskog mjenjača. Ukoliko je razina tekućine
niža od intervala "HOT" dolijte
tekućinu. Ukoliko ne možete
doliti tekućinu morate koristiti
kolica za vuču.
6 16
OPREZ
Prilikom vuče pripazite kako ne
bi oštetili odbojnik vozila.
OED066014
OPREZ
• Ne vucite vozilo unatrag s podignutim stražnjim kotačima.
To može oštetiti vozilo.
• Vuču nemojte obavljati pomoću vučne poluge. Upotrijebite
platformu ili vučnu prikolicu.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 17
U slučaju teškoća
Kod vuče Vašeg vozila:
1. okrenite ključ u kontaktnoj bravi u
ACC položaj,
2. prebacite ručicu mjenjača u N
(neutralni) položaj,
3. otpustite parkirnu kočnicu.
OPREZ
Ukoliko ne prebacite ručicu mjenjača u N (neutralni) položaj možete oštetiti mjenjač.
OED066020
Uklonjive kuke za vuču (straga)
1. Otvorite prtljažnik i uzmite kuku iz
torbe sa alatom.
2. Uklonite poklopac otvora pritiskom
na donji dio poklopca na stražnjem odbojniku
6 17
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 18
U slučaju teškoća
Sprijeda
OED066022
OED066021
Straga
3. Postavite kuku okretanjem u
smjeru kazaljke na satu dok nije
sasvim zategnuta.
4. Uklonite kuku i vratite poklopac
nakon upotrebe.
OED066023
Vuča vozila vozilom koje nije
specijalizirano vučno vozilo
Ukoliko je vuča potrebna preporučamo da to učini ovlašteni Kia
serviser ili komercijalna vučna služba.
6 18
Ukoliko je vučna služba nedostupna
možete privremeno vuči vozilo užetom ili lancem pričvršćenim za vučne
kuke ispod prednjeg i stražnjeg kraja
vozila. Budite iznimno oprezni kada
vučete vozilo. Vozač se mora nalaziti u vozilu koje vučete kako bi upravljao vozilom.
Vuči vozilo smijete samo na tvrdoj
podlozi, na kratke udaljenosti i
niskom brzinom. Kotači, osovine i
kočnice moraju biti u dobrom stanju.
• Ne koristite kuke za vuču kako bi
izvukli vozilo koje je zapelo u blatu,
pijesku ili sl.
• Izbjegavajte vuči vozilo vozilom
lakšim od vozila koje vučete.
• Vozači oba vozila morali bi često
komunicirati.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 19
U slučaju teškoća
OPREZ
• Pričvrstite uže ili lanac za
vučne kuke.
• Upotreba bilo kojeg dijela
vozila osim kuka za vuču
može oštetiti vozilo.
• Upotrebljavajte samo kablove
ili lance namijenjene vuči
vozila. Čvrsto privežite lanac
ili kabel za kuke za vuču.
• Prije vuče provjerite nisu li kuke za
vuču oštećene.
• Čvrsto privežite vučni kabel ili
lanac za kuku.
• Ne trzajte prikolicom, neka vučna
sila bude ravnomjerna.
• Kako ne bi oštetili kuku ne vucite
sa strane ili pod pravim kutom.
Uvijek vucite ravno naprijed.
UPOZORENJE
Budite iznimno oprezni prilikom
vuče vozila.
• Izbjegavajte nagla kretanja ili
skretanja. Kuke ili lanac mogli
bi puknuti i uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenja.
• Ukoliko se vozilo koje vuče
jedva može pomaknuti nemojte nastaviti vuču. Obratite se
ovlaštenom Kia serviseru ili
komercijalnoj vučnoj službi.
• Vozilo vucite ravno prema
naprijed koliko je to god
moguće.
• Držite se podalje od vozila za
vrijeme vuče.
OED066029
• Lanac za vuču mora biti kraći od 5
m. Pričvrstite bijelu ili crvenu tkaninu na sredinu lanca kako bi
omogućili bolju vidljivost.
• Vozite oprezno kako se lanac za
vuču ne bi olabavio za vrijeme
vuče.
6 19
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 20
U slučaju teškoća
Kada vučete vozilo vozilom
koje nije specijalizirano vučno
vozilo
• Okrenite ključ u kontaktnoj bravi u
ACC položaj kako volan ne bi bio
blokiran.
• Prebacite ručicu mjenjača u N
(neutralni) položaj.
• Otpustite parkirnu kočnicu.
• Papučicu kočnice prtiščite snažnije
jer je učinak kočnica oslabljen.
• Biti će Vam potrebna veća snaga
za okretanje volana jer servovolan
nije aktivan.
• Ukoliko dulje vozite nizbrdo mogle
bi se pregrijati kočnice. Često se
zaustavite kako bi se ohladile
kočnice.
6 20
OPREZ
Vozilo koje vučete sa sva četiri
kotača na zemlji smijete ga vuči
samo unaprijed. Provjerite da li
je ručica mjenjača u neutralnom
položaju. Ne vuicte brzinom
većom od 40 km/h i ne dalje od
25 km. Ključ u kontaktnoj bravi
pomaknite u ACC položaj kako
bi upravljač bio otključan. U
vozilu koje vučete mora se
nalaziti vozač kako bi mogao
upravljati vozilom.
Savjeti za vuču zaglavljenog
vozila
Na slijedeći način možete povuči
vozilo zaglavljevno u blatu ili pijesku:
• Uklonite blato ili snijeg ispred vozila kotača,
• postavite kamen ili drvo ispod
kotača.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 21
U slučaju teškoća
SUSTAV ZA PROVJERU PRITISKA ZRAKA U GUMAMA (TPMS) (UK. JE U OPREMI)
OED066030
(1) Upozorenje niskog pritiska zraka
(2) Upozorenje niskog pritiska zraka
(3) Upozorenje nepravilnog rada
TPMS sustava
U svaku gumu, uključujući i zamjensku gumu (ukoliko je u opremi), treba
barem jednom mjesečno provjeriti
pritisak zraka te ga podesiti prema
podacima koji se nalaze pričvršćen
na vozilo (ukoliko je Vaše vozilo
opremljeno gumama drugih dimenzija od preporučenih za Vaše vozilo
pravilan pritisak zraka morati ćete
sami ustanoviti).
Kao dodatni sigurnosni sustav, Vaše
vozilo opremljeno je sustavom za
provjeru pritiska zraka u gumama
(TPMS) koji Vas obavještava ukoliko
je pritisak zraka u jednoj ili više guma
prenizak. U slučaju da se upozoravajuća žaruljica upali zaustavite
vozilo što je prije moguće te podesite
pritisak zraka u gumama. Vožnja sa
preniskim pritiskom zraka u gumama
uzrokuje njihovo pregrijavanje što
može dovesti do pucanja gume.
Prenizak pritisak zraka također
uzrokuje povećanu potrošnju goriva,
smanjuje životni vijek gume te negativno utječe na upravljivost vozila.
TPMS sustav nije zamjena za redovno održavanje guma te je odgovornost vozača održavanje pravilnog
pritiska zraka u gumama.
Vaše vozilo također je opremljeno
upozoravajućom žaruljicom nepravilnog rada TPMS sustava koja Vas
obaviještava kada sustav ne radi
normalno. Kada se žaruljica upali
sustav nije u mogućnosti otkriti niti
dojaviti prenizak pritisak zraka u
gumama. Nepravilan rad sustava
može nastati zbog mnogih razloga
kao što je, npr. postavljanje neoriginalnih guma ili kotača. Uvijek provjerite da li se ova žaruljica pali nakon
zamijene gume ili kotača kako bi bili
sigurni da sustav radi normalno.
6 21
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 22
U slučaju teškoća
Upozorenje niskog
pritiska zraka
Upozorenje niskog
pritiska zraka
Ove žaruljice se pale kada je pritisak
zraka u jednoj ili više guma prenizak.
Na drugoj žaruljici možete vidjeti koja
guma nije pravilno napuhana.
Odmah smanjite brzinu, izbjegavajte
naglo skretanje te računajte na dulji
zaustavni put. Zaustavite vozilo i
provjerite pritisak zraka u gumama
što je prije moguće te ga podesite
ukoliko je to potrebno kada se gume
ohlade. Ukoliko ne možete napuhati
gumu zamijenite ju.
6 22
Ukoliko gumu zamijenite upozoravajuće žaruljice niskog pritiska zraka će
se ugasiti te će se, nakon nekoliko
minuta, upaliti upozoravajuća žaruljica nepravilnog rada TPMS sustava
jer zamjenske gume nisu opremljene
senzorom sustava.
OPREZ
Zimi ili za hladna vremena upozoravajuća žaruljica niskog pritiska zraka će se upaliti ukoliko
ste pritisak zraka podešavali za
topla vremena. To ne ukazuje na
kvar sustav već se zrak u gumama skuplja pri nižim temperaturama.
Ukoliko vozilom vozite iz područja tople klime u područje
hladne klime ili obrnuto ili se
vrijeme naglo promijeni trebali
biste podesiti pritisak zraka u
gumama.
UPOZORENJE- Nizak
pritisak zraka u gumama
Prenizak pritisak zraka u gumama utječe na stabilnost i upravljivost vozilom te može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom i dulji zaustavni put.
Dulja vožnja s niskim pritiskom
zraka u gumama uzrokuje pregrijavanje i pucanje gume.
Upozorenje nepravilnog rada
TPMS sustava
Ova žaruljica se pali kada postoji
problem u radu sustava. Ukoliko
postoji problem u radu prednjeg
lijevog senzora ova žaruljica će se
upaliti ali ukoliko postoji problem u
nekom od ostalih senzora uz ovu
žaruljicu će se upaliti i žaruljice koje
ukazuju na nizak pritisak zraka u
gumama.
U slučaju paljenja ove žaruljice neka
sustav provjeri ovlašteni Kia serviser
što je prije moguće.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 23
U slučaju teškoća
]NAPOMENA
• Žaruljica koja ukazuje na nepravilan rad sustava može se upaliti
ukoliko vozite u blizini električnog
kabla ili radio odašiljača (policijske stanice, radio postaje, zračne
luke i sl.) koji mogu ometati rad
sustava.
• Ova žaruljica se također može
upaliti ukoliko u vozilu koristite
prenosno računalo jer ona mogu
ometati rad sustava.
Zamjena guma s TPMS
sustavom
Ukoliko se guma probuši upozoravajuća žaruljica niskog pritiska zraka u
gumi će se upaliti. Neka gumu popravi ovlašteni Kia serviser što je
prije moguće ili zamijenite probušenu gumu zamjenskom gumom.
NIKADA nemojte koristiti sredstva za
popravak gume jer ćete tada morati
zamijeniti senzor.
Svaka guma opremljena je senzorom pritiska zraka koji se nalazi
kod ventila. Morate koristiti posebne
kotače kod guma opremljenih ovim
senzorom. Preporučamo da gume
uvijek popravlja ovlašteni Kia serviser što je prije moguće.
Zamjenska guma nije opremljena
senzorom niskog pritiska zraka.
Zbog toga će se, kada montirate
zamjensku gumu na vozilo, ugasiti
žaruljice niskog pritiska zraka te će
se upaliti žaruljica koja upozorava na
nepravilan rad TPMS sustava.
Ova žaruljica mogla bi ostati upaljena kada originalnu gumu napušete te
ju vratite na vozilo.
Nakon što podesite pritisak zraka u
gumi na pravilne vrijednosti TMPS
indikatorska žaruljica i žaruljica upozorenja preniskog pritiska zraka će
se ugasiti nakon nekoliko minuta
vožnje.
Ukoliko se žaruljice ne ugase nakon
nekoliko minuta obratite se ovlaštenom Kia serviseru.
Niski pritisak zraka u gumi možda
nećete moći otkriti vizualnim pregledom. Uvijek koristite kvalitetne uređaje kako bi izmjerili pritisak zraka u
gumama. Zapamtite da zagrijana
guma pokazuje veći pritisak zraka od
hladne gume. Pričekajte da se guma
ohladi prije očitavanja pritiska zraka
u gumi.
6 23
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 24
U slučaju teškoća
Uvijek pričekajte da se guma ohladi
prije mjerenja pritiska zraka.
Guma je hladna ukoliko je stajala 3
sata i ukoliko je vožena manje od
1.6km unutar ta 3 sata.
]NAPOMENA
Nemojte koristiti sredstva za popravak gume ukoliko se u njima
nalazi senzor pritiska zraka jer će ga
sredstvo oštetiti.
6 24
UPOZORENJE- TPMS
• TPMS sustav Vas ne može
upozoriti na iznenadna oštećenja gume nastala vanjskim
utjecajima.
• Ukoliko osjetite nestabilnost
vozila odmah usporite i zaustavite vozilo što je prije moguće.
UPOZORENJE
Neovlaštene izmjene TPMS sustava mogu uzrokovati njegov
nepravilan rad i oštećenja koja
neće biti pokrivena jamstvom.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 25
U slučaju teškoća
AKO JE GUMA PRAZNA
Važno - upotreba kompaktne
zamjenske gume (ukoliko je u
opremi)
Vaše vozilo opremljeno je kompaktnom zamjenskom gumom. Ova
guma zauzima manje mjesta od
obične gume. Ova guma je manja od
standardne gume i namijenjena je
samo privremenoj upotrebi.
OED066024
Zamjenska guma, alat, dizalica i ručica dizalice nalaze se u prtljažniku.
Uklonite prekrivač s dna prtljažnika
kako bi došli do opreme.
OED066025
Kako bi izvadili zamjensku
gumu
Okrenite držač gume u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Vratite gumu obrnutim redoslijedom.
Kako bi izbjegli udaranje dizalice, ručice dizalice ili alata tijekom vožnje
pravilno ih vratite na mjesto.
OPREZ
• Sa kompaktnom zamjenskom
gumom
vozite
oprezno.
Kompaktnu gumu zamijenite
standardnom gumom što je
prije moguće.
• Upravljanje vozilom sa više od
jednom kompaktnom gumom
istovremeno nije preporučljivo.
6 25
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 26
U slučaju teškoća
UPOZORENJE
Zamjensku gumu koristite samo
za VRLO KRATKE udaljenosti.
Kompaktnu gumu NIKADA nemojte koristiti za veće udaljenosti.
Pritisak zraka u kompaktnoj zamjenskoj gumi trebao bi biti 60 psi (420
kPa).
]NAPOMENA
Provjerite pritisak zraka nakon
postavljanja zamjenske gume i prilagodite ga ukoliko je potrebno.
6 26
Kada koristite kompaktnu zamjensku
gumu pratite slijedeće upute:
• Nikada ne vozite brže od 80 km/h;
veća brzina može oštetiti gumu.
• Vozite polagano kako bi mogli izbjeći bilo kakve rupe ili predmete na
cesti jer oni mogu oštetiti kompaktnu gumu.
• Dulja upotreba ove gume može
uzrokovati njeno pucanje, gubitak
kontrole nad vozilom te ozljede.
• Ne opterećujte vozilo iznad dozvoljenog opterećenja navedenog na
gumi.
• Izbjegavajte prelaženje preko prepreka na cesti. Promjer kompaktne
gume manji je od promjera standardne gume i vozilo je spušteno
za cca. 25mm kada je montirana
kompaktna guma.
• Nemojte prati vozilo u automatskim
praonicama ukoliko je montirana
kompaktna guma.
• Ne koristite lance na ovoj gumi jer
zbog njene veličine lanci neće
pravilno pristajati. Ovo može dovesti
do oštećenja vozila i gubitka lanaca.
• Ne postavljajte kompaktnu gumu na
prednju osovinu ukoliko morate voziti po snijegu ili ledu.
• Ne koristite ovu gumu na drugim
vozilima jer je posebno namijenjena
za Vaše vozilo.
• Vijek trajanja kompaktne gume kraći
je od vijeka trajanja standardne
gume. Često provjeravajte istrošenost gume i zamijenite ju gumom
istih karakteristika ukoliko je potrebno.
• Ne vucite prikolicu s monitranom
zamjenskom gumom.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 27
U slučaju teškoća
Zamjena kotača
Upute za upotrebu dizalice
Dizalica je namijenjena zamjeni
gume samo u slučaju nužde.
Slijedite upute za upotrebu dizalice
kako bi izbjegli ozljeđivanje.
UPOZORENJE- Zamjena
guma
• Ne mijenjajte gumu na voznoj
traci prometnica.
• Uvijek potpuno maknite automobil s kolnika prije nego
počnete s zamjenom kotača.
Ako ne možete pronaći tvrdu
vodoravnu površinu, pozovite
službu za pomoć na cesti.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Uvjerite se da je dizalica podložena na predviđenom mjestu. Ne podlažite dizalicu pod
odbojnik ili drugi dio automobila.
• Ne stavljajte bilo koji dio tijela
pod automobil dok je poduprt
samo dizalicom.
• Ne palite motor ako je vozilo
podignuto dizalicom.
• Ne dopustite da se bilo tko
nalazi u vozilu dok je podignuto dizalicom.
• Neka djeca budu podalje od
vozila kada ga podižete dizalicom.
1JBA6021
Zamjena guma
1. Parkirajte na ravnoj površini i
povucite ručnu kočnicu.
2. Prebacite ručicu automatskog
mjenjača u P položaj ili ručnog
mjenjača u R.
3. Upalite sva četiri pokazivača
smjera.
6 27
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 28
U slučaju teškoća
UPOZORENJE- Zamjena
OED066031
4. Uzmite ključ, dizalicu, ručicu dizalice i zamjensku gumu iz vozila.
5. Poduprite prednji i stražnji dio
kotača, koji je dijagonalno suprotan kotaču s praznom gumom.
6 28
guma
• Kako bi izbjegli pomicanje
vozila prilikom zamjene gume
uvijek povucite ručnu kočnicu
i podmetnite kotač dijagonalno suprotan kotaču koji mijenjate.
• Preporuča se podupiranje kotača vozila. Nitko se ne smije
nalaziti u vozilu koje podižete
dizalicom.
OED066026
6. Otpustite matice koje drže kotač u
smjeru obrnutom od kazaljke na
satu ali ne uklanjajte ih dok kotač
nije podignut.
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 29
U slučaju teškoća
9. Uklonite matice okretanjem u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu i zatim uklonite kotač.
OED066032
OED066027
7. Postavite dizalicu pod prag sa
strane na označenom mjestu za
podizanje, koje je bliže kotaču
kojeg zamjenjujete.
8. Umetnite ručicu u dizalicu i okrećite u smjeru kazaljke na satu dok
se kotač ne digne s tla otprilike
30mm. Prije uklanjanja matica s
kotača provjerite je li vozilo stabilno.
UPOZORENJE- Položaj
dizalice
Kako bi umanjili mogućnost ozljede koristite samo dizalicu iz
Vašeg vozila i pravilno ju namjestite. Ne postavljajte dizalicu
ispod bilo kojeg drugog dijela
vozila osim onih namijenjenih
postavljanju dizalice.
6 29
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 30
U slučaju teškoća
UPOZORENJE
Rubovi na kotačima mogu biti
oštri. Pripazite kako se ne bi
ozljedili. Prije postavljanja
kotača provjerite da li na osovini nema blata ili sličnog što bi
moglo
ometati
prianjanje
kotača.
10. Namjestite zamjenski kotač i
pričvrstite matice rukom. Zaobljeni dio matice mora biti
okrenut prema kotaču.
11. Spustite vozilo na zemlju okretanjem dizalice u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
OED066028
Zategnite matice kotača redoslijedom kako je prikazano na slici.
Nemojte stati na ručicu ključa.
Provjerite da li svaka matica pravilno
zategnuta. Nakon zamijene kotača
posjetite ovlaštenog Kia servisera
kako bi pravilno zategnuo matice
kotača što je prije moguće.
Zatezni moment:
9~11 kg·m (65~79 lb·ft)
6 30
Ceed HR 2008 06:ED English 6.qxd
02/25/2008
21:56
Page 31
U slučaju teškoća
Ukoliko imate instrument za provjeru
pritiska zraka u gumama uklonite
čep ventila s gume i provjerite pritisak zraka. Ukoliko je pritisak niži od
propisanog polagano se odvezite do
benzinske postaje te podesite pritisak zraka. Ukoliko je pritisak previsok ispustite višak zraka. Uvijek
vratite čep ventila nakon podešavanja pritiska zraka kako zrak ne bi curio
iz gume. Ukoliko čep izgubite kupite
novi što je prije moguće.
Zamijenjeni kotač, dizalicu i alat uvijek pravilno učvrstite kako se ne bi
pomicali za vrijeme vožnje.
OPREZ
Vijci i matice na kotačima Vašeg
vozila imaju metrički navoj. Kod
zamjene kotača pazite da namjestite iste matice, ako ćete ih
mijenjati, pazite da zamjenske
matice imaju istu veličinu i
oblik. S namještanjem matica s
drugim navojem kotači bi bili
nesigurno pričvršćeni i može
doći do ozljeda.
Većina matica nema metrički
navoj. Kod zamjene matica ili
vijaka na kotačima budite uvijek
pažljivi da matice i vijak imaju
isti navoj. Ukoliko niste sigurni
savjetujte se s ovlaštenim Kia
serviserom.
UPOZORENJE - Vijci
kotača
Oštećeni vijci znače slabu pričvršćenost kotača, zbog koje
kotač može otpasti te može doći
do nesreće.
Kako bi izbjegli pomicanje spremljenog kotača, dizalice ili ručice dizalice pravilno ih učvrstite.
UPOZORENJE
Provjerite pritisak zamjenske
gume što je prije moguće i po
potrebi
namjestite
pritisak.
Pogledajte
poglavlje
8,
Specifikacije
6 31
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 1
Servisi za održavanje / 7-2
Raspored redovnog održavanja / 7-4, 7-10
Održavanje nakon vožnje u otežavajućim uvjetima / 7-8, 7-14
Objašnjenje dijelova održavanja / 7-16
Vlasnikovo održavanje / 7-20
Prostor za motor / 7-23
Motorno ulje / 7-25
Sustav hlađenja motora / 7-27
Kočnice i spojka / 7-30
Automatski mjenjač / 7-32
Maziva i tekućine / 7-34
Filter goriva / 7-35
Filter zraka / 7-36
Filter klimatizacijskog uređaja / 7-38
Metlice brisača / 7-40
Akumulator / 7-43
7
Održavanje
Gume i kotači / 7-46
Zamjena žarulja / 7-55
Održavanje vanjskog dijela vozila / 7-62
Održavanje unutrašnjosti vozila / 7-66
10
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 2
Održavanje
SERVISI ZA ODRŽAVANJE
Prilikom pregleda i održavanja vozila
budite vrlo pažljivi kako bi izbjegli
oštećenje vozila ili ozljede.
Ukoliko niste sigurni što radite održavanje i pregled vozila prepustite stručnjaku.
Autorizirani Kia serviser ima na
raspolaganju osposobljene mehaničare i originalne dijelove za popravak
Vašeg vozila. Obratite se Vašem Kia
serviseru ukoliko Vam je potreban
savjet ili kvalitetna usluga.
Neprikladni ili nepotpuni popravak
vozila može uzrokovati oštećenje
vozila, nesreću ili ozljede.
7 2
Odgovornost vlasnika
]NAPOMENA
Održavanje dijelova i vođenje
evidencije o tim dijelovima vlasnikova je odgovornost.
Čuvajte dokumente koji dokazuju
pravilno održavanje dijelova u
Vašem vozilu u skladu s rasporedom
održavanja na sljedećim stranicama.
Ta dokumentacija potrebna je kao
dokaz o pravilnom održavanju vozila
kod mogućih reklamacija ili jamstvenih zahtjeva.
Potankosti o jamstvu nalaze se u
jamstvenoj knjižici automobila.
Popravci ili postupci koji su posljedica nepravilnog ili površnog održavanja isključeni su iz jamstva.
Predlažemo da održavanje obavlja
autorizirani Kia serviser upotrebom
originalnih Kia dijelova. Ipak, održavanje i popravke može obaviti bilo
koji osposobljeni serviser koristeći
odgovarajuće dijelove.
Ovlašteni Kia trgovac ima školovane
mehaničare, posebne servisne alate
i originalne Kia dijelove za pravilno
održavanje Vašeg vozila.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 3
Održavanje
Raspored održavanja
Slijedite normalni raspored održavanja ukoliko ne vozite u dolje navedenim
uvjetima. U suprotnom slijedite raspored održavanja nakon vožnje u
otežavajućim uvjetima.
• Stalna vožnja na kratke udaljenosti.
• Vožnja u prašnjavim uvjetima.
• Vožnja uz stalnu upotrebu kočnica.
• Vožnja po cesti posutoj solju ili
drugim korozivnim tvarima.
• Vožnja po neravnim ili blatnjavim
podlogama.
• Dulja vožnja pri niskim brzinama ili
neupotreba vozila.
• Dulja vožnja pri niskim temperaturama ili velikoj vlažnosti.
• Više od 50% vožnje na temperaturama većim od 32°C
Ukoliko ste vozilom upravljali u ranije navedenim uvijetima servisiranje
bi trebali činiti češće. Nakon
prikazanih udaljenosti nastavite
pratiti intervale održavanja.
7 3
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 4
Održavanje
RASPORED ODRŽAVANJA - BENZINSKI MOTOR
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
12
24
36
48
60
72
84
96
Milje×1,000
10
20
30
40
50
60
70
80
Km×1,000
15
30
45
60
75
90
105
120
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
R
R
R
R
R
R
Pogonski remen *1
Motorno ulje i filter ulja *
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
2
Razvodni remen
2.0L benzin
Provjera svakih 90,000 km (60,000 milja) ili 48 mjeseci
i zamjena svakih 135,000 km (90,000 milja) ili 72 mjeseci *3
Zatezač remena
2.0L benzin
Provjera prilikom pregleda ili izmjene razvodnog remena
Filter zraka
I
Svjećice
1.4/1.6L benz.
2.0L benzin
Podešavanje ventila *
I
4
R
I
R
R
I
R
I
I
R
R
R
Provjera svakih 90,000 km (60,000 milja) ili 48 mjeseci*
R
3
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
*1 : Podesite alternator i servo volan (te remen vodene pumpe) i remen klimatizacijskog uređaja (ukoliko je u opremi).
Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
2
* : Provjerite razinu motornog ulja svakih 500 km (350 milja) ili prije polaska na put.
*3 : Možete zamijeniti i prije intervala prilikom izmjene drugih dijelova.
*4 : Provjerite buku ventila i/ili vibracije motora te podesite po potrebi. Ovo neka učini ovlašteni Kia serviser.
7 4
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 5
Održavanje
RASPORED ODRŽAVANJA - BENZINSKI MOTOR (nastavak)
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
24
36
48
60
72
84
96
Milje×1,000
10
20
30
40
50
60
70
80
Km×1,000
15
30
45
60
75
90
105
120
Cijev isparivača i čep spremnika za gorivo
I
Filter zraka spremnika za gorivo
I
Cijev ventilacije kućišta radilice
I
Vakuumska cijev
I
I
I
R
I
I
I
Filter goriva
Cijevi i spojevi sustava goriva
Sustav hlađenja
I
I
I
R
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
I
I
I
I
I
R
I
I
I
I
Svakodnevno provjerite curi li tekućina za hlađenje
Pumpu vode provjerite svaki puta kad mijenjate pogonski ili razvodni remen
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
7 5
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 6
Održavanje
RASPORED ODRŽAVANJA - BENZINSKI MOTOR (nastavak)
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
Tekućina za hlađenje *5
Stanje akumulatora
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
24
36
48
60
72
84
96
Milje×1,000
10
20
30
40
50
60
70
80
Km×1,000
15
30
45
60
75
90
105
120
Prva izmjena na 90,000 km (60,000 milja) ili 60 mjeseci:
nakon toga, zamjena svakih 45,000 km (30,000 milja) ili 24 mjeseci *3
I
Svi električni sustavi
Cijevi i spojevi kočionog sustava
I
I
I
I
Papučica kočnice i spojke
I
I
I
Parkirna kočnica
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Tekućina mjenjača/kočnica
I
R
I
R
I
R
I
R
Diskovi i pločice kočnica
I
I
I
I
I
I
I
I
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
*3 : Možete zamijeniti i prije intervala prilikom izmjene drugih dijelova.
*5 : Prilikom dolijevanja tekućine koristite samo propisanu tekućinu i nikada nemojte dodavati vodu iz vodovoda jer
to može uzrokovati teška oštećenja motora.
7 6
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 7
Održavanje
RASPORED ODRŽAVANJA - BENZINSKI MOTOR (nastavak)
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
24
36
48
60
72
84
96
Milje×1,000
10
20
30
40
50
60
70
80
Km×1,000
15
30
45
60
75
90
105
120
Sustav upravljača
I
I
I
I
I
I
I
I
Poluosovine i zglobovi
I
I
I
I
I
I
I
I
Gume (pritisak zraka i istrošenost)
I
I
I
I
I
I
I
I
Kružni zglobovi prednjih amortizera
I
I
I
I
I
I
I
I
Vijci i matice karoserije
I
I
I
I
I
I
I
I
Sredstvo za hlađenje klim. sustava (uk. je u opremi)
I
I
I
I
I
I
I
I
Kompresor klim. uređaja (ukoliko je u opremi)
I
I
I
I
I
I
I
I
Zračni filter klimatizacijskog uređaja (uk. je u opremi)
R
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
I
Tekućina ručnog mjenjača (ukoliko je u opremi)
Tekućina automatskog mjenjača (ukoliko je u opremi)
I
I
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
7 7
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 8
Održavanje
ODRžAVANJE PRI OTEžANIM UVJETIMA VOžNJE - BENZINSKI MOTOR
Slijedeće dijelove morate održavati češće ukoliko vozite u otežavajućim uvjetima
R : Izmjena
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
ODRžAVANJE
INTERVAL ODRŽAVANJA
Motorno ulje i filter ulja
R
Svakih 7,500 km (5,000 milja) ili 6 mjeseci
Uložak zračnog filtera
R
Izmjenite češće ovisno o stanju
C, E
Svjećice
R
Izmjenite češće ovisno o stanju
B, H
R
Svakih 60,000 km (40,000 milja) ili 48 mjeseci
D, E, F, G
Tekućina ručnog mjenjača (ukoliko je u opremi)
R
Svakih 100,000 km (62,000 milja)*1
C, D, E, G, H, I, J
Tekućina automatskog mjenjača (uk. je u opremi)
R
Svakih 45,000 km (30,000 milja)
A, C, E, F, G, H, I
Sustav upravljača
I
Provjerite češće ovisno o stanju
C, D, E, F, G
PREDMET ODRžAVANJA
Razvodni remen
2.0L benzin
*1 : Možete zamijeniti i prije intervala prilikom izmjene drugih dijelova.
7 8
UVJETI VOžNJE
A, B, C, D, E,
F, G, H, I
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 9
Održavanje
ODRžAVANJE
INTERVAL ODRŽAVANJA
UVJETI VOžNJE
Kružni zglobovi prednjih amortizera
I
Provjerite češće ovisno o stanju
C, D, E, F, G
Diskovi i pločice kočnica
I
Provjerite češće ovisno o stanju
C, D, E, G, H
Parkirna kočnica
I
Provjerite češće ovisno o stanju
C, D, G, H
Poluosovine i zglobovi
I
Provjerite češće ovisno o stanju
C, D, E, F, G, H, I
Zračni filter klim. uređaja (uk. je u opremi)
R
Provjerite češće ovisno o stanju
C, E
PREDMET ODRžAVANJA
Teži uvjeti vožnje
A : Česta vožnja na kratke udaljenosti
B : Duže mirovanje (neuporaba) vozila
C : Vožnja po prašnjavim i neuređenim cestama
D : Vožnja po cestama posutim solju ili drugim tvarima
koje prouzročuju hrđanje ili u zimskim uvjetima
E : Vožnja po pješčanim područjima
F : Više od 50% vožnje u gustom gradskom prometu uz
temperature iznad 32°C
G : Vožnja po planinskim predjelima
H : Vožnja s prikolicom
I : Korištenje vozila kao patrolnog automobila, taksija ili
vozila za komercijalne potrebe ili vučnu službu
J : Vožnja brzinom većom od 170 km/h
7 9
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 10
Održavanje
RASPORED ODRŽAVANJA - DIZELSKI MOTOR
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
Milje×1,000
Km×1,000
Pogonski remen *1
Motorno ulje i filter ulja *2
Zupčasti remen
S CPF
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
24
36
12.5
25
20
40
I
60
37.5
50
60
80
I
I
R
R
R
Bez CPF
72
84
96
62.5
75
87.5
100
100
120
140
160
I
I
I
I
I
R
R
R
R
R
Izmjena svakih 15,000 km (10,000 milja)
2.0L dizel
R*3
I
Zatezači remenja
Uložak zračnog filtera
48
Pregled pri izmjeni pogonskog ili razvodnog remena
I
R
I
R
I
R
I
R
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena
*1 : Podesite alternator i servo volan (te remen vodene pumpe) i remen klimatizacijskog uređaja (ukoliko je u opremi).
Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
*2 : Provjerite razinu motornog ulja svakih 500 km (350 milja) ili prije polaska na put.
*3 : Možete zamijeniti i prije intervala prilikom izmjene drugih dijelova.
7 10
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 11
Održavanje
RASPORED ODRŽAVANJA - DIZELSKI MOTOR (nastavak)
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
Milje×1,000
PREDMET
ODRŽAVANJA
Km×1,000
Crijevo isparivača i čep spremnika za gorivo
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
24
36
12.5
25
20
40
I
PCV ventil i crijevo ventilacije kućišta radilice
48
60
72
84
37.5
50
60
80
I
I
96
62.5
75
87.5
100
100
120
140
160
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Vakuum cijev (for EGR & throttle body)
I
I
I
I
I
I
I
I
Vakuumska cijev i pumpa
I
I
I
I
I
I
I
I
Uljna cijev vakuumske pumpe
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Uložak filtera goriva *
4
Cijevi i spojevi sustava goriva
Sustav hlađenja
Izmjena svakih 30,000 km (20,000 milja) *
I
I
I
I
I
I
I
3
Svakodnevno provjerite curi li tekućina za hlađenje
Pumpu vode provjerite svaki puta kad mijenjate pogonski ili razvodni remen
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena
*3 : Možete zamijeniti i prije intervala prilikom izmjene drugih dijelova.
*4 : Ukoliko specifikacija dizelskog goriva ne odgovara Europskom stantardu EN590 zamijenite češće. Za više informacija obratite se ovlaštenom Kia serviseru
7 11
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 12
Održavanje
RASPORED ODRŽAVANJA - DIZELSKI MOTOR (nastavak)
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
PREDMET
ODRŽAVANJA
Milje×1,000
Km×1,000
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
12
24
36
48
60
12.5
25
20
40
72
84
37.5
50
60
80
96
62.5
75
87.5
100
100
120
140
160
Tekućina za hlađenje *5
Prva izmjena na 100,000 km (60,000 milja) ili 60 mjeseci:
nakon toga izmjena svakih 40,000 km (25,000 milja) ili 24 mjeseci *3
Stanje akumulatora
I
I
I
I
I
I
I
I
Svi električni sustavi
I
I
I
I
I
I
I
I
Cijevi i spojevi kočionog sustava
I
I
I
I
I
I
I
I
Papučica kočnice i spojke
I
I
I
I
I
I
I
I
Parkirna kočnica
I
I
I
I
I
I
I
I
Tekućina mjenjača/kočnica
I
R
I
R
I
R
I
R
Diskovi i pločice kočnica
I
I
I
I
I
I
I
I
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena
*3 : Možete zamijeniti i prije intervala prilikom izmjene drugih dijelova.
*5 : Prilikom dolijevanja tekućine koristite samo propisanu tekućinu i nikada nemojte dodavati vodu iz vodovoda jer
to može uzrokovati teška oštećenja motora.
7 12
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 13
Održavanje
RASPORED ODRŽAVANJA - DIZELSKI MOTOR (nastavak)
INTERVAL
ODRŽAVANJA Mjeseci
Broj mjeseci ili kilometara, što nastupi prije
24
36
48
60
12.5
25
20
40
37.5
50
60
80
Sustav upravljača
I
I
I
Poluosovine i zglobovi
Gume (pritisak i istrošenost)
I
I
I
I
Kružni zglobovi prednjih amortizera
I
Vijci i matice šasije
I
PREDMET
ODRŽAVANJA
Milje×1,000
Km×1,000
12
72
84
96
62.5
75
87.5
100
100
120
140
160
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Sredstvo za hlađenje klim. sustava (uk. je u opremi)
I
I
I
I
I
I
I
I
Kompresor klim. uređaja (ukoliko je u opremi)
I
I
I
I
I
I
I
I
Zračni filter klimatizacijskog uređaja (uk. je u opremi)
R
R
R
R
R
R
R
R
Tekućina ručnog mjenjača (ukoliko je u opremi)
I
I
I
I
I
I
I
I
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
R : Zamjena.
7 13
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 14
Održavanje
ODRŽAVANJE PRI OTEŽANIM UVJETIMA VOŽNJE - DIZELSKI MOTOR
Slijedeće dijelove morate održavati češće ukoliko vozite u otežavajućim uvjetima
R : Izmjena
I : Pregled i po potrebi popravak, čišćenje ili zamjena.
ODRžAVANJE
INTERVAL ODRŽAVANJA
Motorno ulje i filter ulja
R
Svakih 7,500 km (5,000 milja) ili 6 mjeseci
Zračni filter
R
Provjerite češće ovisno o stanju
C, E
R
Svakih 60,000 km (40,000 milja) ili 48 mjeseci
D, E, F, G
Tekućina ručnog mjenjača (ukoliko je u opremi)
R
Svakih 100,000 km (62,000 milja)*1
C, D, E, G, H, I, K
Sustav upravljača
I
PREDMET ODRžAVANJA
Razvodni remen
2.0L dizel
Provjerite češće ovisno o stanju
*1 : Možete zamijeniti i prije intervala prilikom izmjene drugih dijelova.
7 14
UVJETI VOžNJE
A, B, C, F, G,
H, I, J, K, L
C, D, E, F, G
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 15
Održavanje
ODRžAVANJE
INTERVAL ODRŽAVANJA
UVJETI VOžNJE
Kružni zglobovi prednjih amortizera
I
Provjerite češće ovisno o stanju
C, D, E, F, G
Diskovi i pločice kočnica
I
Provjerite češće ovisno o stanju
C, D, E, G, H
Parkirna kočnica
I
Provjerite češće ovisno o stanju
C, D, G, H
Zglobovi
I
Provjerite češće ovisno o stanju
C, D, E, F, I, G, H
Zračni filter klim. uređaja (uk. je u opremi)
R
Provjerite češće ovisno o stanju
C, E
PREDMET ODRžAVANJA
Teži uvjeti vožnje
A : Česta vožnja na kratke udaljenosti
B : Duže mirovanje (neuporaba) vozila
C : Vožnja po prašnjavim i neuređenim cestama
D : Vožnja po cestama posutim solju ili drugim tvarima
koje prouzročuju hrđanje ili u zimskim uvjetima
E : Vožnja po pješčanim područjima
F : Više od 50% vožnje u gustom gradskom prometu uz
temperature iznad 32°C
G : Vožnja po planinskim predjelima
H : Vožnja s prikolicom
I : Korištenje vozila kao patrolnog automobila, taksija ili
vozila za komercijalne potrebe ili vučnu službu
J : Vožnja brzinom većom od 170 km/h
7 15
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 16
Održavanje
OBJAŠNJENJE PREDMETA ODRŽAVANJA
Motorno ulje i filter
Filter goriva (uložak)
Cijevi i spojevi sustava goriva
Motorno ulje i filter treba zamijeniti
prema
rasporedu
održavanja.
Ukoliko je vozilom upravljano u
otežavajućim
uvjetima
vožnje
morate ih zamijeniti češće.
Začepljeni filter može ograničiti maksimalnu brzinu vozila, uzrokovati
oštećenje ispušnog sustava te
otežati paljenje. Ukoliko se u spremniku goriva nakupi stranog materijala
filter ćete morati mijenjati i češće.
Nakon izmjene filtera ostavite motor
neka radi neko vrijeme u praznom
hodu te provjerite curi li gorivo.
Filtere goriva neka izmjeni ovlašteni
Kia serviser.
Provjerite sve dijelove sustava dovoda goriva radi curenja i oštećenja.
Neka ovlašteni Kia serviser zamijeni
sve oštećene dijelove.
Pogonski remen
Provjerite svo pogonsko remenje
radi oštećenja i pretjeranog trošenja
te ih zamijenite prema potrebi.
Povremeno provjerite zategnutost
remenja te podesite prema potrebi.
7 16
UPOZORENJE - Dizel
Nikada nemojte raditi na sustavu ubrizgavanja goriva kada
motor radi ili unutar 30 sekundi
nakon gašenja motora. U sustavu nastaje visoki pritisak čak i
nakon gašenja motora. Gorivo
pod pritiskom može uzrokovati
ozljede. Osobe s pacemakerom
ne smiju prilaziti na udaljenost
manju od 30 cm od kontrolne
jedinice motora i električnih
kablova dok je motor upaljen jer
sustav proizvodi jake magnetske sile.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 17
Održavanje
Razvodni remen (ukoliko je u
opremi)
Cijev ventilacije kućišta radilice (ukoliko je u opremi)
Provjerite sve povezane dijelove radi
oštećenja te zamijenite po potrebi.
Provjerite crijeva radi mehaničkih
oštećenja ili oštećenja izazvanih
visokom temperaturom. Posebnu
pažnju obratite na crijeva koja se
nalaze blizu izvora topline kao što je
ispušna grana.
Provjerite vodilice crijeva kako ono
ne bi došlo u dodir s izvorima topline,
oštrim rubovima ili pomičnim dijelovima. Provjerite sve spojeve radi
mogućeg curenja. Crijeva zamijenite
čim primijetite znakove oštećenja.
Cijev isparivača i čep spremnika goriva
Provjerite stanje prema rasporedu
održavanja. Provjerite da li su novi
dijelovi pravilno ugrađeni.
Uložak zračnog filtera
Preporuča se upotreba originalnog
Kia zračnog filtera prilikom izmjene.
Svjećice (benzinski motor)
Prilikom izmjene obavezno koristite
propisane svjećice.
Ventili
Provjerite buku ventila i/ili vibracije
motora te podesite po potrebi. Ovo
neka učini ovlašteni Kia serviser.
7 17
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 18
Održavanje
Sustav hlađenja motora
Provjerite dijelove sustava hlađenja
motora kao što su hladnjak, spremnik tekućine za hlađenje, crijeva i
spojevi radi oštećenja ili curenja.
Zamijenite sve oštećene dijelove.
Tekućina za hlađenje
Tekućinu zamijenite prema rasporedu održavanja.
Tekućina ručnog mjenjača
(ukoliko je u opremi)
Provjerite prema rasporedu održavanja.
Tekućina automatskog mjenjača (ukoliko je u opremi)
Razina tekućine trebala bi biti unutar
skale za toplu tekućinu nakon što je
motor dosegao radnu temperaturu.
Razinu tekućine provjerite dok je
motor upaljen, ručica mjejača je u
neutralnom položaju a parkirna
kočnica je aktivirana.
Cijevi i spojevi kočionog sustava
Vizualno provjerite nema li oštećenja
ili curenja. Sve oštećene dijelove
odmah zamijenite.
Tekućina kočnica
Razina tekućine mora biti između
“MIN” i “MAX” oznaka na spremniku
tekućine. Koristite samo tekućinu
koja odgovara DOT 3 ili DOT 4
specifikacijama.
7 18
Parkirna kočnica
Provjerite sve dijelove sustava
parkirne
kočnice
uključujući
papučicu i kablove.
Diskovi i pločice kočnica
Provjerite sve dijelove kočionog sustava radi istrošenosti ili curenja.
Matice amortizera
Provjerite zategnutost matica te
zategnite na propisani zatezni
moment.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 19
Održavanje
Sustav upravljača i zglobovi
Kada je motor ugašen provjerite
prazan hod upravljača.
Provjerite stanje zglobova radi
oštećenja. Zamijenite sve oštećene
dijelove.
Sredstvo za hlađenje klimatizacijskog uređaja (ukoliko je u
opremi)
Provjerite stanje cijevi i spojeva radi
curenja ili oštećenja.
7 19
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 20
Održavanje
VLASNIKOVO ODRŽAVANJE
Raspored vlasnikovog
održavanja
Na sljedećim stranicama nabrojeni
su pregledi ili provjere, koje lako
možete napravite Vi sami ili
osposobljeni serviser. Na ovim
stranicama naći ćete mnogobrojne
upute koje pomažu kako bi sigurno
održavali Vaše vozilo. Za sve
teškoće koje imate s vozilom možete
zatražiti savjete od ovlaštenog
servisera.
Vlasnikovo održavanje i pregled
vozila nije uključen u garanciju i zato
se mora platiti korištenje radionice,
posao, rezervni dijelovi i tekućine.
7 20
Ako ste stali zbog dolijevanja
goriva:
• provjerite razinu ulja,
• provjerite razinu tekućine
hlađenje,
za
UPOZORENJE
Kod provjeravanja razine tekućine za hlađenje u Vašem vozilu
dok je motor još vruć, budite
vrlo oprezni. Kipuća tekućina za
hlađenje i para pod pritiskom
mogu prilikom istjecanja prouzročiti opekline.
• provjerite razinu tekućine za
čišćenje vjetrobranskog stakla,
• provjerite pritisak u gumama.
Za vrijeme vožnje:
• obratite pažnju na promjene zvuka
u ispušnom sustavu ili ako osjetite
ispušne plinove u vozilu,
• provjerite vibracije volana. Obratite
pažnju na pojačano treperenje i
prazni hod u volanu, ili na promjenu smjera kod vožnje ravno,
• pogledajte da li se Vaše vozilo
neprestano lagano okreće ili vuče
na jednu stranu kada vozite po
ravnoj i glatkoj cesti,
• obratite pažnju na čudne zvukove
prilikom kočenja. I pretvrda papučica za kočenje ukazuje na kvar,
• provjerite razinu tekućine mjenjača
ukoliko primijetite razliku u radu
mjenjača,
• kod automatskog mjenjača provjerite parkirno (P) djelovanje,
o provjerite ručnu kočnicu,
o provjerite da li ispod vozila što curi
(kod i nakon upotrebe klime normalno je da kaplje voda).
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 21
Održavanje
Barem jednom mjesečno provjerite:
• razinu tekućine za hlađenje,
• rad svih vanjskih svjetla, uključujući svjetla za kočenje i pokazivače
smjera,
• pritisak guma uključujući i rezervnu
gumu.
Bar dva puta godišnje provjerite
(npr. u proljeće i jesen):
• da nema rupa ili oštećenja na cijevima hladnjaka, sustava grijanja i
klimatizacijskog uređaja,
• rad brisača i crpke za vodu.
Gumice brisača očistite čistom
krpom koja je namočena u sredstvo za čišćenje stakla,
• položaj svjetla,
• prigušivač zvuka, ispušnu cijev i
odbojnik,
• stanje sigurnosnih pojaseva,
• istrošenost guma i zategnutost
vijaka kotača.
Bar jednom godišnje:
• očistite podvozje i otvore na vratima,
• podmažite i provjerite zglobove i
okove na vratima,
• podmažite vrata, brave i pante,
• podmažite gume na vratima,
• provjerite rad klima uređaja prije
ljetne sezone,
• provjerite tekućinu servovolana,
• pregledajte, kontrolirajte i podmažite spojeve automatskog mjenjača,
• očistite akumulator i njegove
priključne kopče,
• provjerite razinu ulja za kočnice.
7 21
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 22
Održavanje
Upozorenja pri vlasnikovom
održavanju
Nepravilno ili nepotpuno održavanje
može prouzročiti teškoće. U ovom
poglavlju su upute smo za one
poslove održavanja koje nije teško
izvršiti.
Neke radove na održavanju može
napraviti samo ovlašteni serviser
specijalnim alatom.
]NAPOMENA
Nepravilno vlasnikovo održavanje u vrijeme valjanosti garancije dovodi do prekida valjanosti
garancije
ili
ograničavanja
garancije. Za detalj-nija objašnjenja pročitajte garancijsku
knjižicu automobila. Ako niste
sigurni da možete ispravno
izvršiti postupke pregleda ili
održavanje dijelova na svojem
vozilu, savjetujemo Vam da te
preglede i postupke održavanja
preuzme ovlašteni Kia serviser.
7 22
UPOZORENJE
Održavanje
• Održavanje vozila može biti
opasno. Kod tih poslova
moguće su teške tjelesne ozljede. Ako nemate dovoljno
znanja i iskustva, odgovarajući alat i opremu za izvođenje
radova, te poslove prepustite
serviseru.
o Rad ispod poklopca motora
koji radi opasan je. Još je
opasnije ako nosite viseći
nakit, raspletenu dugu kosu ili
široku odjeću. Sve to moglo bi
se zaplesti među pokretne
dijelove motora i uzrokovati
ozljede. Ako su zahvati na
upaljenom motoru nužni,
povežite kosu i skinite nakit
(posebno prstenje, narukvice,
sat, ogrlicu) i sve marame, kravate i ostale dugačke slobodne dijelove odjeće, i nakon
toga počnite s radom u blizini
motora ili ventilatora za
hlađenje.
UPOZORENJE - Dizelski
motor
Nikada ne radite na sustavu
ubrizgavanja dok je motor upaljen ili 30 sekundi nakon gašenja
motora. Dijelovi sustava za vrijeme rada nalaze se pod visokim pritiskom čak i nakon
gašenja motora. Mlaz goriva
pod visokim pritiskom može izazvati teške ozljede ukoliko dođe
u dodir sa tijelom. Ljudi sa pacemaker-om se ne bi smjeli približiti više od 30cm ECU ili strujnim vodovima dok je motor upaljen budući da snažna struja
proizvodi jaka magnetna strujanja.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 23
Održavanje
PROSTOR ZA MOTOR
n 1.4L/1.6L benzinski motor
1. Čep otvora za dolijevanje motornog ulja
2. Šipka za provjeru razine motornog ulja
3. Zračni filter
4. Spremnik tekućine za kočnice
5. Pretinac s osiguračima
6. Negativni priključak akumulatora
7. Pozitivni priključak akumulatora
8. Čep hladnjaka
n 2.0L benzinski motor
9. Šipka za provjeru tekućine automatskog
mjenjača (ukoliko je u opremi)
10. Spremnik tekućine za ispiranje stakla
11. Spremnik tekućine za hlađenje motora
OED076001/OED076002
7 23
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 24
Održavanje
n 1.6L dizelski motor
1. Čep spremnika motornog ulja
2. Šipka za provjeru razine motornog ulja
3. Filter zraka
4. Spremnik tekućine kočnica
5. Pretinac s osiguračima
6. Negativni priključak akumulatora
7. Pozitivni priključak akumulatora
8. Čep hladnjaka
n 2.0L dizelski motor
9. Spremnik tekućine za ispiranje stakla
10. Spremnik tekućine za hlađenje motora
OED076004/OED076003
7 24
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 25
Održavanje
MOTORNO ULJE
4. Izvucite šipku za mjerenje ulja,
obrišite ju i gurnite natrag do kraja.
UPOZORENJE - Crijevo
hladnjaka
Budite oprezni kako ne bi dodirnuli crijevo hladnjaka prilikom
dolijevanja i izmjene ulja jer bi
se mogli opeči.
OED076007
OED076005
Provjera razine motornog ulja
1. Provjerite da li se vozilo nalazi na
ravnoj podlozi.
2. Upalite motor i pričekajte da
dosegne radnu temperaturu.
3. Isključite motor i pričekajte nekoliko minuta kako bi ulje iscurilo u
uljnu posudu.
5. Izvucite šipku za mjerenje i
pogledajte razinu ulja. Trag ulja
mora biti između oznaka F (fullpuno) i L (low-nisko).
Ukoliko je ulje bliže oznake L, dolijte
ulja do oznake F. Ne nalijevajte previše ulja.
Upotrebljavajte samo preporučeno
motorno ulje (navedeno u poglavlju
8. "Preporučena maziva")
7 25
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 26
Održavanje
Izmjena motornog ulja i filtera
Neka motorno ulje i filter zamijeni
ovlašteni Kia serviser prema rasporedu održavanja.
7 26
UPOZORENJE
Stalan dodir s KORIŠTENIM motornim uljem, kod laboratorijskih pokusa na miševima prouzročio je rak kože. Zaštitite
kožu pranjem vodom i sapunom.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 27
Održavanje
SUSTAV HLAĐENJA MOTORA
Automobil ima ugrađen sustav za
hlađenje visokotlačnog tipa s posudom. Napunjen je tekućinom za
hlađenje koja je odgovarajuća za
svako doba godine i otporna na zamrzavanje. Posuda se puni u tvornici.
Jednom godišnje, prije početka zime
ili prije putovanja u hladnije krajeve,
provjerite otpornost tekućine za
hlađenje na zaleđivanje.
Kontrola razine tekućine za
hlađenje motora
UPOZORENJE - Uklanjanje zatvarača hladnjaka
• Ne skidajte zatvarač hladnjaka
dok motor radi ili dok je još
vruć. Otvaranje može oštetiti
sustav za hlađenje ili motor, a
zbog istjecanja kipuće tekućine
za hlađenje ili pare možete se
ozbiljno ozlijediti.
• Ugasite motor i pričekajte da se
ohladi. Kada je motor ohlađen,
zatvarač skidajte oprezno.
Umotajte ga u debeli sloj ručnika i zavrtite u suprotnom smjeru
od kazaljki na satu dok ne
škljocne. Prilikom izjednačavanja pritiska maknite se u
stranu. Kada ste sigurni da je
pritisak u sustavu za hlađenje
izjednačen s vanjskim, ponovno
odvrnite zatvarač, pritisnite ga
prema dolje i zavrtite u suprotnom smjeru od kazaljke na satu,
sve dok ga potpuno ne skinete.
(nastavlja se)
(nastavak)
• Iako je motor ugašen, zatvarač hladnjaka ili ispusni zatvarač ne skidajte dok su hladnjak ili motor vrući. Tekućina
za hlađenje i para mogu još
biti pod pritiskom i mogu
prouzročiti teške tjelesne ozljede.
7 27
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 28
Održavanje
Tip A
OED076020
Tip B
OED076024A
Provjerite stanje i spojeve svih cijevi
sustava za hlađenje i grijanje. Po
potrebi zamijenite sve cijevi koje su
nabubrile ili su oštećene.
7 28
Razina tekućine za hlađenje u vrijeme dok je motor hladan mora biti
između oznaka L i F, koje su
označene na hladnjaku.
Ukoliko je razina tekućine niska,
dolijte u posudu količinu propisane
tekućine za hlađenje kako bi zaštitili
vozilo od zamrzavanja i korozije.
Dolijte do oznake F i Ne nalijevajte
preko oznake F. Ako je potrebno
često dolijevanje tekućine za hlađenje, sustav za hlađenje neka pregleda
ovlašteni Kia serviser.
Tekućina za hlađenje
• Upotrebljavajte samo destiliranu
vodu u mješavini tekućine za
hlađenje.
• U automobilskom motoru ima i aluminijskih dijelova, koje je potrebno
zaštititi od korozije ili zamrzavanja
tekućinom za hlađenje na bazi
etilen-glikola.
• NE UPOTREBLJAVAJTE tekućine
za hlađenje na bazi alkohola ili
metanola, i ne miješajte ih sa
tekućinom za hlađenje.
• Ne upotrebljavajte otopine koje
sadrže više od 60% ili manje od
35% sredstava protiv zamrzavanja, jer to umanjuje djelotvornost
otopine.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 29
Održavanje
Omjere mješavine u tekućini za
hlađenje pogledajte u sljedećoj tablici
Tip A
UPOZORENJE
Ne skidajte zatvarač hladnjaka
dok motor radi ili dok je još
vruć. Zbog istjecanja kipuće tekućine za hlađenje ili pare možete se ozbiljno ozlijediti.
Omjer mješavine
Temperatura
Antifriz
Voda
-15°C (5°F)
35
65
-25°C (-13°F)
40
60
-35°C (-31°F)
50
50
-45°C (-49°F)
60
40
OED076022
Tip B
Izmjena tekućine
Neka tekućinu zamijeni ovlašteni Kia
serviser prema rasporedu održavanja.
OPREZ
OED076024
Čep omotajte debelom tkaninom kako se tekućina za hlađenje ne bi prolila po motoru.
Tip C
OED076056
7 29
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 30
Održavanje
KOČNICE I SPOJKA (UKOLIKO JE U OPREMI)
Kada nalijevate tekućinu za kočnice,
dolijte ju do oznake MAX na posudi.
Kod upotrebe, nivo tekućine se s
vremenom smanjuje, što je normalna
pojava. Ako je nivo tekućine jako
nizak, neka sustav pregleda
ovlašteni Kia serviser.
Koristite samo preporučenu tekućinu
za
kočnice/spojku
(pogledajte
"Preporučena maziva" u 8. poglavlju)
OED076023
Kontrola razine tekućine za
kočnice/spojku
Povremeno provjeravajte razinu
tekućine u spremniku, trebala bi se
nalaziti između oznaka MAX i MIN.
Prije dolijevanja tekućine za kočnice/spojku očistite područje oko zatvarača posude kako se tekućina ne
bi uprljala.
7 30
Ne miješajte različite tipove tekućina.
UPOZORENJE
Ako je potrebno često dolijevanje tekućine za kočnice, neka
sustav pregleda ovlašteni Kia
serviser.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 31
Održavanje
UPOZORENJE
Kada mijenjate ili dodajete tekućinu za kočnice/spojku, radite to
veoma pažljivo. Pazite da ne
dođe u dodir s očima. Ako se to
dogodi, obilno isperite oči vodom i odmah potražite liječnika.
OPREZ
Ne dozvolite da tekućina za
kočnice/spojku dođe u dodir s
karoserijom vozila jer bi mogla
oštetiti boju. Tekućina za kočnice ne smiju dugo biti izložene
na zraku. Ako se to dogodi, ona
se ne smije upotrebljavati. Isto
tako koristite isključivo tekućine preporučene u rasporedu
održavanja. Samo nekoliko kapi
motornog ulja u tekućini za
kočenje/spojku može oštetiti
čitav sustav za kočenje/spojke.
7 31
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 32
Održavanje
AUTOMATSKI MJENJAČ (UKOLIKO JE U OPREMI)
1. Parkirajte vozilo na ravnoj površini
i aktivirajte parkirnu kočnicu.
Ostavite motor da radi u praznom
hodu oko 2 minute.
2. Pritisnite papučicu kočnice i
pomičite ručicu mjenjača kroz sve
brzine. Prebacite ručicu mjenjača
u P (položaj za parkiranje) ili u
neutralni položaj.
OED076025
Provjera razine tekućine u
automatskom mjenjaču
Redovito pregledavajte razinu ulja u
automatskom mjenjaču.
Volumen tekućine u automatskom
mjenjaču mijenja se s temperaturom.
Zbog toga je najbolje provjeravati
razinu tekućine u automatskom
mjenjaču
nakon
30
minuta
neprekidne vožnje automobilom.
Ipak, razinu tekućine možete provjeriti i kada je hladna.
7 32
TOPLO
HLADNO
OHD076045N
3. Provjerite da li je razina tekućine
unutar granice za toplu tekućinu.
Ukoliko je razina tekućine niža od
donje granice dolijte tekućinu.
Ukoliko je razina tekućine previsoka odlijte višak tekućine.
4. Ukoliko
provjeravate
razinu
hladne tekućine (temperatura
tekućine
20~30°C),
dolijte
tekućinu u do razine unutar
oznake za hladnu tekućinu te
zatim ponovno provjerite razinu
prema postupku od točke 2.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 33
Održavanje
UPOZORENJE
Tekućinu automatskog mjenjača treba provjeravati kada je
motor zagrijan na radnu temperaturu. To znači da su motor,
hladnjak, cijevi i ispušni sustav
vrlo vrući. Budite iznimno
oprezni kako se ne bi opekli.
UPOZORENJE - Ručna
kočnica
Kako bi izbjegli iznenadno kretanje vozila aktivirajte ručnu
kočnicu i pritisnite papučicu
kočnice prije mijenjanja brzine.
]NAPOMENA
OPREZ
• Niska razina tekućine uzrokuje podrhtavanje automatskog
mjenjača. Previsoka razina
može uzrokovati gubitak tekućine i nepravilan rad automatskog mjenjača.
• Upotreba nepropisne tekućine
može uzrokovati kvar mjenjača.
Skalu za hladnu tekućinu koristite samo kao grubu procjenu.
]NAPOMENA
Tekućina automatskog mjenjača
novije proizvodnje trebala bi biti
crvene boje. Crvena boja
dodana je kako bi u tvornici
lakše
razlikovali
tekućinu
automatskog
mjenjača
od
motornog ulja ili tekućine protiv
zaleđivanja tekućine za hlađenje
(antifriz). Crvena boja nije
pokazivač kvalitete tekućine i
nije trajna. Tijekom vožnje
tekućina će poprimiti svjetlo
smeđu
boju.
Tekućinu
automatskog mjenjača mijenjajte kod ovlaštenog Kia servisera
prema rasporedu održavanja
opisanom na početku ovog
poglavlja.
Izmjena tekućine automatskog
mjenjača
Neka tekućinu automatskog mjenjača zamijeni ovlašteni Kia serviser
prema rasporedu redovnog održavanja.
7 33
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 34
Održavanje
TEKUĆINE I MAZIVA
UPOZORENJE
OED076026
Kontrola razine tekućine za
ispiranje stakla
Spremnik tekućine je proziran kako
biste tekućine mogli provjeriti pogledom.
Provjerite količinu tekućine u spremniku i dolijte tekućinu po potrebi.
Možete koristiti običnu vodu ukoliko
nemate tekućinu za ispiranje stakla.
Tekućinu za ispiranje stakla koristite
pri niskim temperaturama kako se ne
bi zaledila.
7 34
• Za ispiranje stakla ne upotrebljavajte tekućinu za hlađenje
motora ili tekućinu protiv zamrzavanja rashladne tekućine
motora (antifriz).
• Tekućina za hlađenje motora
može oslabiti vidljivost i uzrokovati gubitak kontrole nad
vozilom te oštetiti boju.
• Tekućina za ispiranje stakla
može sadržavati alkohol i zapaljiva je. Budite oprezni kako
se tekućina ne bi zapalila.
• Tekućina za ispiranje stakla
otrovna je za ljude i životinje.
Nemojte piti i izbjegavajte
kontakt sa tekućinom za ispiranje stakla.
Podmazivanje
Sve pokretne dijelove kao što su
brave, ležajevi i okovi vrata trebali bi
podmazati prilikom zamjene ulja. Za
hladnog vremena koristite mazivo
koje se ne zamrzava.
Uvjerite se da drži sigurnosni zasun
poklopca motora ako ste glavni
otpustili.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 35
Održavanje
FILTER GORIVA (DIZELSKI MOTOR)
Filter goriva kod dizelskih motora
ima važnu ulogu kod odvajanja vode
iz goriva i sakupljanja vode na dnu
filtera
Ukoliko se nakupi vode u filteru goriva upozoravajuća žaruljica će se
upaliti kada ključ u kontaktnoj bravi
okrenete u ON položaj.
Ukoliko se ova žaruljica
upali
odvezite
vozilo
ovlaštenom Kia serviseru
kako bi odlio vodu i provjerio sustav.
OPREZ
Ukoliko ne odlijete nakupljenu
vodu iz filtera to može uzrokovati oštećenja sustava goriva.
]NAPOMENA
• Koristite tkaninu kako gorivo
ne bi počelo špricati.
• Očistite proliveno gorivo kako
se ne bi zapalilo prilikom paljenja motora.
• Provjerite sve dijelove radi
curenja goriva.
OED076009
Odlijevanje vode iz filtera (1.6L
dizelski motor)
Ukoliko ste ostali bez goriva ili ste
zamijenili filter goriva morate izvuči
zrak iz sustava jer nećete moću upaliti motor.
1. Uklonite čep cijevi za uklanjanje
zraka iz filtera.
2. Pumpajte gore/dolje dok gorivo ne
počne izlaziti iz otvora.
7 35
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 36
Održavanje
FILTER ZRAKA
OED076028
Zamjena filtera zraka
Filter zraka mijenja se prema potrebi.
7 36
OED076029
OED076030
1. Oslobodite učvršćivače poklopca
zračnog filtera i otvorite poklopac.
2. Zamijenite uložak filtera za zrak.
3. Učvrstite poklopac njegovim
učvršćivačima.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 37
Održavanje
Uložak zračnog filtera mijenjajte
prema rasporedu održavanja.
Ako upotrebljavate automobil u
posebno prašnjavim ili pjeskovitim
područjima, potrebno je češće mijenjati
uložak
zračnog
filtera.
(Pogledajte "Održavanje u težim
uvjetima vožnje" u ovom poglavlju.)
OPREZ
• Ne vozile automobil bez uloška zračnog filtera jer to uzrokuje prekomjerno trošenje
motora.
• Kada uklanjate uložak zračnog filtera, pazite da u usisnu
cijev ne uđe prašina ili prljavština, koja bi prouzročila
oštećenja.
• Upotrebljavajte samo originalne KIA dijelove jer upotreba nekih drugih može izazvati
oštećenja senzora za protok
zraka ili turbine.
7 37
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 38
Održavanje
ZRAČNI FILTER KLIMATIZACIJSKOG UREĐAJA (UKOLIKO JE U OPREMI)
Zračni filter treba zamijeniti svakih
15,000 km. Ukoliko vozilo upravljate
u jako zagađenim ili prašnjavim
područjima zračni filter treba češće
provjeravati i zamijeniti. Ukoliko sami
pokušate zamijeniti zračni filter
pratite slijedeće upute i budite
pažljivi kako ne bi oštetili druge
dijelove.
Vanjski zrak
Zrak iz
unutrašnjosti
Ventilator
Filter klim. sustava
Jezgra griJezgra
jača
isparivača
7 38
OED076032
1LDA5047
Zračni filter klimatizacijskog uređaja
koji se nalazi iza glavnog pretinca
pročišćava prašinu koja ulazi u vozilo izvana kroz sustav grijanja i klimatizacijskog uređaja. Ukoliko se prašina nakupi u filteru protok zraka kroz
ventilacijske otvore smanjiti će se što
može uzrokovati nakupljanjem vlage
na unutrašnjoj strani vjetrobrana čak
i kada je odabran ulazak vanjskog
zraka. Ukoliko se to dogodi neka
zračni filter klimatizacijskog uređaja
zamijeni ovlašteni Kia serviser.
Zamjena filtera
1. Dok je glavni pretinac otvoren
uklonite držače na obje strane
kako bi glavni pretinac slobodno
visio.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 39
Održavanje
OED076031
OED076033
2. Djelomično otvorite pretinac,
posegnite unutra i povucite
elastičnu traku te gurnite držač
kroz otvor na bočnoj strani pretinca. Otvorite pretinac.
3. Izvucite kukice koje se nalaze na
obje strane kučišta zračnog filtera.
OED076034
4. Zamijenite zračni filter.
5. Sastavite obrnutim redoslijedom.
]NAPOMENA
Zračni filter morate pravilno
postaviti.
U suprotnom sustav bi mogao
proizvoditi neželjenu buku te bi
učinkovitost filtera i cijelog sustava bila umanjena.
7 39
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 40
Održavanje
METLICE BRISAČA
Održavanje metlica brisača
]NAPOMENA
Čišćenje vjetrobranskog stakla
ponekad je otežano zbog voska
kojeg u nekim automatskim
praonicama stavljaju na automobile.
Onečišćenja vjetrobranskog stakla ili
metlice brisača smanjuju učinkovitost brisača. Brisači i stakla obično
se uprljaju od ostataka insekata,
smolom s drveta i voska iz
automatskih praonica automobila.
Ako brisač dobro ne čisti, očistite
metlice i staklo dobrim sredstvom za
čišćenje ili blagom sapunicom i
OPREZ
Ne čistite metlice brisača benzinom, naftom, otapalima za boje
i sličnim tvarima, kako ih ne bi
oštetili.
temeljito isperite čistom vodom.
7 40
Zamjena metlica brisača
vjetrobranskog stakla
Kada brisač više ne čisti dobro,
vjerojatno je istrošena metlica ili je
napukla, pa ju je potrebno zamijeniti.
OPREZ
Kako ne bi pokvarili nosače ili
druge dijelove brisača, ne pomičite ih rukom.
OED046039
OPREZ
Upotreba brisača koji nisu
propisani u uputama proizvođača automobila može uzrokovati
kvarove.
1. Uklonite ključ iz kontaktne brave.
2. Ručicu brisača gurnite prema
dolje u položaj za jednokratni
pomak brisača te ju držite u tom
položaju dulje od 2 sekunde kako
bi se brisači zaustavili u
uspravnom položaju (ukoliko je u
opremi).
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 41
Održavanje
OEN076049
OEN076047
OEN076048
3. Podignite zglob brisača i okrenite
ga kako bi približili plastični držač.
4. Pritisnite držač i izvucite nosač
prema vjetrobranskom staklu i skinite ga sa zgloba.
5. Podignite metlicu s nosača.
6. Umetnite novi brisač obrnutim
redoslijedom od uklanjanja.
7. Nosač vratite u prvobitni položaj.
]NAPOMENA
Pazite da nosač ne padne na
vjetrobransko staklo.
7 41
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 42
Održavanje
OED076040
OED076041
Zamjena metlice stražnjeg
brisača (ukoliko je u opremi)
1. Podignite nosač i izvucite metlicu.
2. Stavite novu metlicu umetanjem
središnjeg dijela u otvor na
nosaču dok ne začujete “klik”.
3. Provjerite da li je metlica pravilno
postavljena laganim pomicanjem
rukom.
4. Vratite nosač na prvobitno mjesto.
7 42
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 43
Održavanje
AKUMULATOR
UPOZORENJE Opasnosti akumulatora
Uvijek pročitajte slijedeća upozorenja kada
radite s akumulatorom.
Ne približavajte upaljenu
cigaretu ili druge zapaljene predmete akumulatoru.
OED076042
Održavanje akumulatora
• Akumulator neka bude sigurno
učvršćen.
• Akumulator neka bude potpuno
čist i suh.
• Polovi i priključci moraju biti čisti,
čvrsti i namazani vazelinom ili
mašću za kontakte.
• Svaku prolivenu kapljicu elektrolita
isperite s akumulatora otopinom
vode i sode bikarbone.
• Ako automobil ne upotrebljavate
dulje vrijeme, isključite kablove s
akumulatora.
Vodik koji se nalazi u
akumulatoru lako je zapaljiv i mogao bi eksplodirati.
Akumulatori neka budu
izvan dohvata djece, jer
sadrže nagrizajuću sumpornu
kiselinu.
Kiselina iz akumulatora
ne smije doći u dodir s
kožom, očima, odjećom
ili bojom vozila.
(nastavak)
Ako elektrolit uđe u oči,
isperite oči čistom vodom najmanje 15 minuta
i odmah posjetite liječnika. Ako je moguće i
putem nanosite vodu
pomoću
namočene
spužve ili gaze, dok vam
liječnik ne pomogne.
Ukoliko elektrolit dođe
na kožu, potpuno operite
to mjesto. Ako osjetite
bol ili vas peče, odmah
posjetite liječnika.
Prilikom punjenja akumulatora ili rada u njegovoj blizini, nosite
zaštitne naočale. Ako je
radni prostor zatvoren,
morate ga prozračivati.
(nastavlja se)
(nastavlja se)
7 43
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 44
Održavanje
(nastavak)
• Kod podizanja akumulatora s
plastičnim kućištem, može
zbog velikog pritiska doći do
prskanja kiseline, koja može
uzrokovati tjelesne ozljede.
Dižite akumulator s njegovim
nosačem ili ga primajte za
dijagonalne krajeve.
• Ne punite akumulator dok je
spojen s priključnim kablovima vozila.
• Sustav električnog paljenja
motora radi na viskom
naponu. Nikada ne dodirujte
dijelove akumulatora dok je
motor upaljen ili je ključ u kontaktnoj bravi u položaju za paljenje motora. Nepoštivanje
gore navedenih upozorenja
može dovesti do teških tjelesnih ozljeda pa čak i smrti.
7 44
Punjenje akumulatora
Vaše vozilo opremljeno je akumulatorom na bazi kalcija kojem nije
potrebno održavanje.
• Ukoliko se akumulator isprazni
(npr. zbog upaljenih svjetla dok
motor ne radi) napunite ga slabom
strujom u trajanju od 10 sati.
• Ukoliko se akumulator postupno
prazni zbog velike potrošnje električne energije u vozilu napunite ga
strujom jačine 20-30A u trajanju od
2 sata.
UPOZORENJE - Punjenje
akumulatora
Kada punite akumulator, slijedite ove sigurnosne mjere:
• Akumulator izvadite iz vozila i
postavite ga u dobro prozračen prostor.
• Ne približavajte zapaljene cigarete, plamen ili iskre akumulatoru.
• Za vrijeme punjenja promatrajte akumulator i zaustavite ili
usporite brzinu punjenja, ako
pregrade akumulatora počnu
kipjeti ili ako temperatura
elektrolita prelazi 49°C.
• Zaštitite oči dok kontrolirate
punjenje akumulatora.
(nastavlja se)
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 45
Održavanje
(nastavak)
• Punjač akumulatora isključite
slijedećim redoslijedom:
1. Isključite glavni prekidač
punjača akumulatora.
2. Skinite negativnu kopču s
negativnog pola akumulatora.
3. Skinite pozitivnu kopču s pozitivnog pola akumulatora.
UPOZORENJE
• Prije bilo kakvog održavanja
ili punjenja akumulatora, isključite sva trošila i zaustavite
motor.
• Prvo skinite negativni priključni kabel akumulatora i zadnjeg
ga pričvrstite, ako akumulator
nije priključen.
Uređaji koje morate ponovno
namjestiti nakon što je akumulator
isključen:
• Automatsko podizanje/spuštanje
prozora (poglavlje 3)
• Pomični krov (poglavlje 3)
• Putno računalo (poglavlje 4)
• Klimatizacijski sustav
(poglavlje 4)
• Sat (poglavlja 3, 4)
• Audio (poglavlje 3)
7 45
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 46
Održavanje
GUME I KOTAČI
Održavanje guma
OPREZ
Za pravilan rad, sigurnost i što
ekonomičnije korištenje goriva, uvijek održavajte propisani pritisak u
gumama i ne preopterećujte vozilo a
teret rasporedite prema uputama za
vaše vozilo.
Pritisak u gumama
Pritisak u svim gumama (uključujući
rezervnu gumu) trebali bi provjeravati svakoga dana kada su gume
hladne, odnosno kada vozilom niste
upravljali barem 3 sata ili ste ga vozili
najviše 1,6km.
Pravilan pritisak u gumama važan je
zbog sigurnosti vožnje i manjeg
trošenja guma.
7 46
OED076043
Za preporučeni pritisak u gumama
pogledajte oznaku na vozilu.
UPOZORENJE
Preslab pritisak (70 kPa ili više)
u gumama može dovesti do pregrijavanje guma, što može
uzrokovati njihovo pucanje ili
rasprskavanje i druga oštećenja
guma a to onda može izazvati
gubitak kontrole nad vozilom,
teških tjelesnih ozljeda i smrti.
Ta je opasnost mnogo veća za
vrućih dana i nakon dužih razdoblja vožnje pri velikim brzinama.
• Preniski pritisak u gumama
uzrok je pretjeranom trošenju
guma, lošijoj upravljivost vozilom, većoj potrošnji goriva i
mogućnostima pucanja gume
zbog pregrijavanja. Niski pritisak također može uzrokovati
deformiranje guma. Održavajte pravilan pritisak u gumama. Ukoliko gume morate
često pumpati posjetite ovlaštenog Kia servisera.
(nastavlja se)
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 47
Održavanje
(nastavak)
• Previsok pritisak u gumama
uvjetuje tvrdu vožnju, teškoće
u upravljanju, prekomjerno
trošenje guma i povećava
vjerojatnost nesreće.
• Obavezno vratite kapice ventila. Bez kapica prljavština i vlaga mogu ući u ventil i uzrokovati curenje zraka. Ukoliko ste
izgubili kapicu zamijenite ju
što je prije moguće.
UPOZORENJE - Pritisak
zraka u gumama
Previsok ili preniski pritisak u
gumama smanjuje njihov vijek
trajanja, utječe na upravljivost
vozilom i može uzrokovati pucanje guma što može dovesti do
gubitka kontrole nad vozilom.
OPREZ - Pritisak zraka u
gumama
Uvijek se pridržavajte sljedećih
uputa:
• Pritisak zraka u gumama provjeravajte kada su one prazne
(nakon što je vozilo bilo parkirano barem tri sata ili ga niste
vozili više od 1.6 km od paljenja)
• Pritisak zraka u zamjenskoj
gumi provjeravajte uvijek kada provjeravate pritisak zraka
u ostalim gumama.
• Nikada ne preopterećujte samo vozilo kao ni nosač ako ga
vaše vozilo ima.
• Istrošene i stare gume mogu
uzrokovati nezgodu. Ukoliko
je guma istrošena ili oštećena
zamijenite ju.
Provjera pritiska zraka u
gumama
Pritisak zraka provjerite jednom mjesečno ili češće.
Također, provjerite pritisak zraka u
zamjenskoj gumi.
Kako provjeriti pritisak
Koristite kvalitetni mjerač kako bi
provjerili pritisak zraka. Ne možete
vizualnim pregledom ustanoviti pritisak zraka u gumama. Radijalne
gume mogu izgledati kao da je pritisak zraka u redu iako je možda
prenizak.
Pritisak zraka u gumama provjeravajte kada su gume hladne (vozilo nije
voženo barem tri sata ili nije voženo
brzinom većom od 1.6 km/h)
7 47
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 48
Održavanje
Uklonite poklopac ventila. Mjerač pritisnite snažno na ventil kako bi izmjerili pritisak zraka. Ukoliko pritisak
zraka u hladnoj gumi odgovara vrijednostima navedenim u preporučenim vrijednostima tada ne
morate ništa poduzimati.
Ukoliko previše napušete gumu
ispustite višak zraka pritiskom na
središnji dio ventila gume. Ponovno
provjerite pritisak mjeračem. Uvijek
vratite poklopce ventila nakon provjere pritiska zraka u gumama jer sprječavaju ispuhivanje guma štiteći od
prašine i vlage.
Zamjena mjesta guma
Kako bi izjednačili trošenje guma,
preporučamo Vam da zamijenite
mjesta guma svakih 12.000 km ili
prije ako se pokaže da se nepravilno
troše.
Prilikom
zamjene
mjesta
uravnotežite geometriju kotača.
Kada mijenjate mjesta guma provjerite ima li na gumama znakova neravnomjernog
trošenja.
Neravnomjerno trošenje obično
uzrokuju nepravilni pritisak, nepravilna geometrija kotača, nagla kočenja
ili skretanja. Zamijenite gumu ukoliko
uočite tragove neravnomjernog
trošenja. Nakon zamjene mjesta
guma provjerite pritisak u gumama
kao i jesu li matice kotača pravilno
zategnute.
Pogledajte "Specifikacije" u poglavlju
8.
Sa zamjenskom gumom punog profila
CBGQ0706
Bez zamjenske gume
CBGQ0707
Gume s neismetričnim uzorkom
CBGQ0707A
7 48
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 49
Održavanje
Provjerite disk pločice kočnica uvijek
kada mijenjate mjesta gumama.
Geometrija kotača i balansiranje guma
Indikator istrošenosti
]NAPOMENA
Radijalne gume s nesimetričnim
uzorkom vozne površine mijenjajte uzdužno (sprijeda- straga, a
ne lijevo-desno).
UPOZORENJE
• Ne koristite kompaktnu zamjensku gumu pri zamjeni
mjesta gumama.
• Ne miješajte radijalne gume i
gume s nesimetričnim uzorkom jer to može uzrokovati
lošu upravljivost vozilo što
može dovesti do nezgode ili
ozljeda.
OEN076053
Zamjena gume
Ako je guma ravnomjerno istrošena,
preko čitave vozne površine pojavit
će se indikator potrošnje koji upozorava da je profil vozne površine tanji
od 1,6 mm. Kada se to dogodi,
morate zamijeniti gumu.
Ne odgađajte zamjenu, kako se
istrošeni pojas ne bi pojavio na
čitavoj voznoj površini.
Kotači i gume Vašeg vozila pažljivo
su balansirane i prilagođene u tvornici kako bi se time produljio rok trajanja guma. U većini slučajeva
nećete
morati
prilagođavati
geometriju kotača ni balansirati
gume. No, ako primijetite neuobičajeno brzo trošenje guma ili da vaše
vozilo zanosi na jednu ili drugu
stranu, možda je potrebna prilagodba. Ukoliko primijetite stalno vibriranje vozila prilikom vožnje po ravnoj
cesti neka Vaš Kia serviser provjeri
geometriju kotača i gume. Gumu
morate balansirati svaki puta kada je
uklonjena s kotača.
OPREZ
Neodgovarajući utezi mogu oštetiti aluminijske naplatke. Koristite smo odgovarajuće utege
za uravnoteženje kotača. Upotrebljavajte samo preporučene
naplatke.
7 49
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 50
Održavanje
UPOZORENJE
• Vaše je vozilo opremljeno gumama proizvedenim da osiguraju sigurnu vožnju i učinkovito upravljanje vozilom. Nikada
nemojte upotrebljavati gume
ni kotače koji su po veličini ili
po vrsti različiti od onih koje
su izvorno stavljene na vaše
vozilo. To može utjecati na
sigurnost vašeg vozila što
opet može dovesti do nezgoda
i ozljeda. Kada mijenjate gume, svakako se pobrinite da
su sve četiri gume na vozilu
biti jednake po dimenzijama,
vrsti profilu, proizvođaču i
nosivosti.
(nastavlja se)
7 50
(nastavak)
• Upotreba guma drugih dimenzija ili tipova od propisanih,
može loše utjecati na udobnost vožnje, pokretljivost vozila, odvajanje kotača od karoserije, visinu guma i točnost
kontrole brzine.
• Vožnja s istrošenim gumama
je vrlo opasna, smanjenje
učinkovitost kočnica, preciznost upravljanja vozilom i
povećava mogućnost proklizavanje vozila.
• Najbolje je zamijeniti sve gume istovremeno. Ukoliko to
nije moguće ili nije potrebno,
mijenjajte gume u paru (prednje ili stražnje). Zamjena samo
jedne gume može ozbiljno
utjecati na upravljivost vozilom.
Zamjena kompaktne zamjenske
gume (ukoliko je u opremi)
Kompaktna zamjenska guma tanja je
od obične i brže se troši. Zamijenite
ju kada se pojave indikatori
istrošenosti. Zamjenska kompaktna
guma mora biti iste veličine kao i
originalna i trebala bi biti montirana
na originalni kotač. Kompaktna
guma nije namijenjena montiranju na
kotač uobičajene veličine kao što ni
kotač kompaktne zamjenske gume
nije proizveden da se na njega montira guma normalne veličine.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 51
Održavanje
Zamjena kotača
Trenje guma
Ukoliko iz bilo kojeg razlog mijenjate
metalne kotače, provjerite odgovaraju li izvornim tvorničkim proizvodima
po promjeru, širini naplatka i razmaku.
Trenje može biti umanjeno ukoliko
vozite sa istrošenim gumama, ukoliko je pritisak zraka u gumama
nepravilan ili upravljate vozilom na
klizavoj podlozi. Gume zamijenite
kada se pojavi indikator istrošenosti.
Kako biste umanjili opasnost od
gubitka kontrole nad vozilom
usporite u slučaju kiše, snijega ili
leda na cesti.
UPOZORENJE
Kotač koji ne odgovara po svojim dimenzijama može ozbiljno
ugroziti trajnost kotača i ležajeva, djelotvornost kočnica, sposobnost upravljanja, odvajanje
guma od karoserije, odvajanje
lanaca za snijeg, točnost mjerača brzine, pravilno usmjeravanje reflektora i visinu odbojnika.
1
5,6
7
4
2
3
1
I030B04JM
Održavanje guma
Oznake na gumama
Uz pravilan pritisak u gumama,
pravilno balansiranje guma također
je važno kako se gume ne bi
prekomjerno trošile. Ukoliko se
gume neravnomjerno troše obratite
se ovlaštenom Kia serviseru kako bi
Vam izbalansirao gume.
Kada stavite nove gume obavezno ih
balansirajte. To će povećati udobnost vožnje kao i trajnost gume.
Gume morate balansirati svaki puta
nakon uklanjanja s vozila.
Ove oznake sadrže osnovne karakteristike gume kao i identifikacijski
broj gume kako bi se svaka guma
mogla prepoznati u slučaju potrebe a
zbog veće sigurnosti.
1. Proizvođač ili tip
Prikazuje se naziv proizvođača ili
tipa gume.
7 51
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 52
Održavanje
2. Oznake veličine guma
Na bočnoj površini guma nalazi se
oznaka njihovih dimenzija, koju trebate znati prilikom nabave novih
guma. U nastavku je obrazloženje
oznaka na gumama.
Primjer oznaka:
(Ovi brojevi su navedeni kao primjer,
a oznake veličine Vaših guma može
se razlikovati od navedenih, ovisno o
Vašem vozilu)
P205/65R15 92H
P - Odgovara vrsti vozila (guma s
oznakom P namijenjene su osobnim automobilima ili manjim
dostavnim vozilima; no nemaju
sve gume ovu oznaku).
205 - Širina gume u milimetrima.
65 - Omjer gume. Visina gume
izražena kao postotak njene
širine.
R - Konstrukcija gume (R označava
radijalnu gumu).
15 - Promjer naplatka u colima
7 52
92 - Indeks nosivosti (numerički kod
koji pokazuje maksimalno
opterećenje koje guma smije
podnositi)
H - Simbol brzine za koju je namijenjena guma (dodatne informacije
su u tablici u nastavku teksta).
Oznake dimenzije kotača
I kotači su označeni važnim informacijama, koje trebate u slučaju zamjene. U nastavku su objašnjene
oznake kotača.
Primjer oznake na kotačima:
6.0JX15
6.0 - Širina kotača u colima.
J - Oznaka oblika kotača.
15 - Promjer kotača u colima.
Brzinske oznake guma
Tablica u nastavku pokazuje različite
brzinske oznake, koje se trenutno
koriste za gume osobnih automobila.
Brzinska oznaka je dio cjelokupne
oznake gume i znači najveću sigurnu
brzinu pri vožnji s tim gumama.
Oznaka
S
T
H
V
Z
W*
Najveća dopuštena brzina
180 km/h (112 mph)
190 km/h (118 mph)
210 km/h (130 mph)
240 km/h (149 mph)
Above 240 km/h (149 mph)
270 km/h (168 mph)
* W oznaka je podkategorija Z oznake.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 53
Održavanje
3. Provjera trajnosti gume (TIN :
Tire Identification Numberidentifikacijski broj gume)
Svaka guma gubi svoja prirodna svojstva nakon 6 godina. Zbog toga sve
gume, uključujući i zamjensku gumu,
morate zamijeniti nakon isteka tog
roka. Datum proizvodnje možete
pronaći na bočnoj strani gume
prikazan u obliku DOT koda. DOT
kod je niz brojeva i slova koji jedinstveno označavaju svaku gumu.
Datum proizvodnje gume prikazan je
u zadnje 4 znamenke DOT koda.
DOT : XXXX XXXX OOOO
Prvi dio DOT oznake prikazuje
tvornički kod, veličinu gume i konstrukciju gume a zadnja četiri broja
označavaju tjedan i godinu proizvodnje.
Na primjer:
DOT XXXX XXXX 1606 znači da je
guma proizvedena u 16. tjednu
2006. godine.
UPOZORENJE - Starost
gume
Gume s vremenom propadaju
čak i kada ih ne koristite. Bez
obzira na stanje gazne površine
gume zamijenite nakon 6 godina
normalne upotrebe. Visoke temperature u toploj klimi ili zbog
čestog opterećenja vozila mogu
ubrzati starenje gume. Ukoliko
ne slijedite ova upozorenja
može doći do pucanja gume što
može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom te teške ili
smrtonosne ozljede.
5. Najveći dopušteni pritisak
zraka u gumama
Ovaj broj označava najveći dopušteni pritisak zraka u gumama. Ne
napuhujte gume više od navedene
vrijednosti. Pogledajte poglavlje
"Gume i nosivost" kako biste saznali
pravilan pritisak zraka u gumama.
6. Najveća nosivost
Ovaj broj označava najveće dopušteno opterećenje gume u kilogramima. Kada mijenjate gume na
vozilu uvijek koristite gume istog
dopuštenog opterećenja kao kod
tvorničkih guma.
4. Slojevi i materijal gume
Guma se sastoji od nekoliko slojeva.
Proizvođači gume također moraju
navesti materijale od kojih se guma
sastoji. Materijali u proizvodnji guma
su: čelik, najlon, poliester i drugi.
Slovo "R" označava radijalnu konstrukciju gume; slovo "D" označava
dijagonalnu konstrukciju gume, slovo
"B" remenasto dijagonalnu konstrukciju gume.
7 53
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 54
Održavanje
7. Jedinstveno vrednovanje
kvalitete guma
Koeficijent trajnosti guma je odgovarajući indeks, koji se temelji na
rezultatima pokusa trošenja kod kontroliranih
standardnih
uvjeta.
Koeficijent trajnosti 150 znači, na
primjer, da bi odgovarajuća guma
trajala 50% duže od guma s koeficijentom trajnosti 100.
Radni vijek guma ovisi o uvjetima njihove upotrebe. Razlike u načinu
vožnje, održavanju, karakteristikama
cesta i klimatskim uvjetima znatno
utječu na trajnost guma.
Ove oznake nalaze se na bočnim
stranama guma. Standardne ili gume
u dodatnoj opremi na vozilima mogu
se razlikovati i u toj oznaci.
7 54
Stupnjevanje trenja - AA, A, B & C
Stupnjevi trenja, od najvišeg do
najnižeg su AA, B i C; stupnjevi trenja označavaju sposobnost guma za
zaustavljanje na mokroj cesti,
mjereni uz kontrolirane standardne
uvjete na asfaltnom i betonskom kolniku. Gume s oznakom C imaju
slabu karakteristiku trenja.
Temperaturno stupnjevanje -A, B
&C
Stupnjevanja temperature su A
(najviše), B i C; temperaturno stupnjevanje je otpornost guma na zagrijavanje i sposobnost hlađenja,
mjereno uz kontrolirane standardne
uvjete na posebnom laboratorijskom
pokusnom kotaču. Trajno visoka
temperatura može prouzročiti promjene u materijalu guma i smanjiti njihovu trajnost, izuzetno visoka temperatura dovodi do nenadanog
otkazivanja guma. Razina stupnjevanja A i B u laboratorijskom testiranju veća je od minimalnog,
propisanog zakonom.
UPOZORENJE Temperatura guma
Temperaturno stupnjevanje guma je određeno za pravilno napunjene i pravilno opterećene
gume. Prevelika brzina, prenizak pritisak i prevelika opterećenost dovodi do nenadanog
otkazivanja i gubljenje kontrole
nad automobilom s teškim tjelesnim ozljedama i smrti.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 55
Održavanje
ZAMJENA ŽARULJA
UPOZORENJE - Zamjena
žarulja
Prije zamjene žarulja, čvrsto zategnite ručnu kočnicu i uvjerite
se da je ključ u kontaktnoj bravi
u položaju "LOCK". U suprotnom se automobil može pomaknuti, možete opeći prste ili se
ozlijediti od strujnog udara.
Upotrebljavajte samo žarulje odgovarajuće snage.
OPREZ
Ukoliko nemate potreban alat,
znanje i ispravne zamjenske
žarulje kontaktirajte ovlaštenog
Kia servisera. U mnogim slučajevima teško je zamijeniti žarulju
jer morate ukloniti dijelove vozila
kako bi došli do žarulje, pogotovo ukoliko morate ukloniti prednji odbojnik kako bi zamijenili
žarulje. To može dovesti do
oštećenja vozila.
]NAPOMENA
Vožnja po kiši ili pranje automobila mogu dovesti do stvaranja
vlage na žaruljama i stop svjetlima, koja su posljedica temperaturne razlike unutar i izvan svjetla. Svjetla se orose jednako kao i
stakla na kiši, što nije problem.
Ako se vlaga pojavi unutar svjetla, odvezite automobil na kontrolu ovlaštenom KIA serviseru.
OPREZ
Obavezno zamijenite pregorjelu
žarulju žaruljom odgovarajućeg
napona kako ne bi došlo do pregaranja osigurača ili oštećenja
električnog sustava.
7 55
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 56
Održavanje
(nastavak)
• Ako žarulja pregori ili eksplodira, odmah ju zamijenite i
staru sigurno odstranite.
• Kod zamjene žarulja nosite
zaštitne naočale. Prije zamjene pustite žarulju da se ohladi.
OED076044
(1)
lo)
(2)
(3)
(4)
(5)
UPOZORENJE Prednje svjetlo (dugo)
Prednje svjetlo (kratko)
Prednji pokazivač smjera
Prednje svjetlo za maglu (ukoliko
je u opremi)
Prednje svjetlo
Ukoliko žarulja ne radi neka svjetlo
pregleda ovlašteni Kia serviser.
7 56
OHD076046
Poziciono svjetlo (parkirno svjetHalogene žarulje
• Halogene žarulje sadrže koncentrirani plin, koji prilikom pucanja žarulje rasprši komadiće
stakla uokolo.
• Sa žaruljama budite uvijek oprezni i pazite da ih ne okrhnete
ili ogrebete. Kada su upaljene,
pazite da ne dođu u dodir s
tekućinama. Ne uzimajte ih golim rukama, kako ostatak masnoće ne bi uzrokovao pregrijavanje žarulja. Uključite ih tek
onda kada su stavljene u
kućište reflektora.
(nastavlja se)
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 57
Održavanje
4. Umetnite novu žarulju te ju okrenite.
5. Sastavite svjetlo obrnutim redoslijedom.
Zamjena žarulje prednjeg
svjetla za maglu
Ukoliko žarulja ne radi neka svjetlo
pregleda ovlašteni Kia serviser.
OED076045
Zamjena žarulje prednjeg
pokazivača smjera/pozicionog
svjetla
1. Otvorite poklopac motora.
2. Uklonite grlo iz kućišta okretanjem
u smjeru obrnutom od kazaljke na
satu.
3. Uklonite žarulju iz grla tako da ju
pritisnete i okrenete te ju zatim
izvučete.
7 57
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 58
Održavanje
Prednje svjetlo
Zamjena žarulja u unutrašnjosti
Svjetlo u glavnom pretincu
1. Ravnim odvijačem odvojite leće
unutrašnjeg svjetla.
UPOZORENJE
OED076046
Središnje svjetlo
OED076046
Svjetlo u prtljažniku
Prije zamjene žarulja u unutrašnjosti provjerite je ključ u kontaktnoj bravi u OFF položaju
kako se ne bi opekli ili pretrpjeli
strujni udar.
2. Uklonite žarulju povlačenjem
ravno prema van.
3. Umetnite novu žarulju.
4. Oprezno vratite plastične leće na
kućište svjetla.
OED076047
7 58
OED076050
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 59
Održavanje
Zamjena žarulje stražnjeg
kombiniranog svjetla
Tip A
(1) Stražnje svjetlo za maglu (ukoliko
je u opremi)
(2) Stražnji pokazivač smjera
(3) Svjetlo za vožnju unatrag
(4) Stop i stražnje svjetlo
(5) Stražnje svjetlo
OED076052
OED076051
Zamjena žarulje registarske
pločice
Tip B
Tip C
1. Otpustite vijke koji drže leću križnim odvijačem.
2. Uklonite leću.
3. Uklonite žarulju povlačenjem
ravno prema van.
4. Umetnite novu žarulju.
5. Oprezno učvrstite plastičnu leću.
OED078058A/OED076058
7 59
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 60
Održavanje
Tip A
OED076054
OED076054
Tip B
1LDA5037
Tip A / Tip B
1. Otvorite poklopac prtljažnika.
2. Uklonite poklopac okretanjem
plastičnih vijaka u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
OED078054A
3. Uklonite grlo iz kućišta okretanjem
u smjeru obrnutom od kazaljke na
satu.
7 60
4. Uklonite žarulju iz grla tako da ju
pritisnete i okrenete te ju zatim
izvučete.
5. Umetnite novu žarulju te ju okrenite.
6. Sklopite svjetlo obrnutim redoslijedom.
7. Vratite poklopac i zategnite vijke.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 61
Održavanje
5. Uklonite žarulju iz grla tako da ju
pritisnete i okrenete te ju zatim
izvučete.
6. Umetnite novu žarulju te ju okrenite.
7. Vratite grlo u kućište svjetla.
8. Vratite kućište svjetla na njegovo
mjesto.
9. Zategnite vijke.
OED076059
OED076063
OED076060
OED076061
Tip C
1. Otvorite poklopac prtljažnika.
2. Otpustite vijke koji drže kućište
svjetla križnim odvijačem.
3. Uklonite kućište svijetla iz vozila.
4. Uklonite grlo iz kućišta okretanjem
u smjeru obrnutom od kazaljke na
satu.
7 61
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 62
Održavanje
4. Uklonite žarulju povlačenjem
ravno prema van.
5. Umetnite novu žarulju.
6. Sklopite grlo i leću.
7. Spojite konektor.
8. Sklopite svjetlo obrnutim redoslijedom.
OED076055
Zamjena žarulje dodatnog stop
svjetla
Ukoliko žarulja ne radi neka svjetlo
pregleda ovlašteni Kia serviser.
7 62
OHD076036
Zamjena žarulje bočnog
pokazivača smjera (ukoliko je
u opremi)
1. Uklonite kućište svjetlo tako da ga
gurnete prema prednjem kraju
vozila i izvučete van.
2. Isključite konektor žarulje.
3. Odvojite grlo i leću okretanjem u
smjeru kazaljke na satu.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 63
Održavanje
ODRŽAVANJE VANJSKOG DIJELA VOZILA
Opće upozorenje
Kada koristite kemijska sredstva za
čišćenje ili lakiranje, uvijek slijedite
upute proizvođača. Pažljivo pročitajte sva upozorenja i opomene na
deklaracijama.
Održavanje laka
Pranje
Kako bi zaštitili svoje vozilo od
korozije i površinskih oštećenja
barem jednom mjesečno temeljito
isperite vozilo mlakom ili hladnom
vodom.
Uklonite sve naslage soli, prljavštine,
blata i drugih nataloženih tvari. Svi
otvori za odvod vode na donjim
rubovima vrata i pomičnim površinama moraju biti čisti.
Kukci, smola, sokovi drveća, ptičji
izmet, industrijska prašina i slična
prljavština mogu oštetiti vanjsku
zaštitu vašeg vozila ukoliko ih odmah
ne uklonite.
Čak ni pravovremeno ispiranje čistom vodom možda neće ukloniti ove
naslage. Koristite blagu sapunicu
koja se smije koristiti na lakiranim
površinama.
Nakon pranja temeljito isperite vozilo
mlakom ili hladnom vodom. Ne
dozvolite da se sapunica osuši.
OJB037800
OPREZ
OPREZ
Ne koristite agresivan sapun,
kemijska sredstva za čišćenje,
vruću vodu i ne perite automobil
na direktnom suncu ili kada je
automobil zagrijan.
• Pranje motora vodom može
uzrokovati kratki spoj i oštećenje električnih sustava koji
se nalaze u predjelu motora.
• Budite iznimno oprezni prilikom pranja motora vodom.
UPOZORENJE
Nakon pranja vozila isprobajte
rad kočnica dok polagano vozite kako bi provjerili nije li voda
utjecala na njihov rad. Ukoliko
je učinak kočnica oslabljen osušite ih laganim pritiskanjem za
vrijeme polagane vožnje.
7 63
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 64
Održavanje
Premazivanje voskom
Vozilo premažite voskom kada se
voda osušila.
Uvijek osušite ili obrišite vozilo prije
premazivanja
voskom.
Upotrebljavajte kvalitetan tekući
vosak ili vosak u kremi i slijedite upozorenja proizvođača. Premažite
voskom i sve metalne dijelove kako
bi sačuvali njihov sjaj.
Skidanjem ulja, smole i sličnih tvari
sredstvima za odstranjivanje mrlja,
obično se skine i vosak s površine
vozila. Taj dio morate ponovno premazati voskom, čak i ako ostali
dijelovi još ne trebaju premazivanje
voskom.
7 64
OPREZ
• Brisanje prašine ili prljavštine
s površine vozila suhom krpom oštećuje vanjsku zaštitu
vozila.
• Na kromiranim i aluminijskim
oksidirajućim dijelovima ne
koristite staklenu vunu, sredstva koja grebu ili jaka sredstva za čišćenje koja sadrže nagrizajuće sastojke. To može
oštetiti zaštitni sloj i prouzročiti promjenu ili oštećenje
boje.
Popravak oštećenja vanjske
boje automobila
Duboke ogrebotine u boji nastale
zbog komadića kamena, morate
popraviti odmah jer nezaštićen metal
brzo korodira i tada su potrebni veći
popravci.
]NAPOMENA
Ako je automobil oštećen i
morate popravljati ili mijenjati
metalne dijelove, osigurajte da
popravljene ili nove dijelove u
radionici zaštite antikorozivnim
sredstvima.
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 65
Održavanje
Održavanje sjaja metala
Održavanje podvozja
• Za skidanje smole i insekata koristite sredstvo za skidanje smole, ne
sredstva za struganje ili ostale
oštre predmete.
• Za zaštitu površine svijetlih metalnih dijelova, nanesite sloj voska ili
zaštitnog sredstva za kromirane
površine i dijelove temeljito ispolirajte do visokog sjaja.
• Zimi ili u krajevima uz more, nanesite na svijetle metalne dijelove
deblji sloj voska ili druge zaštite.
Ako je potrebno, zaštitite dijelove
antikorozivnim vazelinom ili drugim
zaštitnim sredstvom.
Na podvozju se nakupljaju korozivne
tvari koje se koriste za čišćenje snijega i leda i sprečavanje prašenja.
Ako te tvari ne skinete, dijelovi podvozja, kao što su cijevi za gorivo,
oklop, dno i ispušni sustav, mogu
postupno zahrđati iako su zaštićeni
sredstvima protiv korozije.
Jednom mjesečno, nakon terenske
vožnje i na kraju zime, temeljito
operite podvozje i oklop mlakom ili
hladnom vodom. Posebno pazite na
ispiranje onih dijelova koji su zbog
blata i prljavštine slabije vidljivi. Više
štete nego koristi načinit ćete ako
prljavštinu smo namočite a ne
skinete. Otvori za otjecanje, koji su
na donjim rubovima vrata, druge
pomične površine i na dijelovima
podvozja, ne smiju biti začepljeni;
voda koja bi se zadržavala u tim
dijelovima, prouzročila bi hrđanje.
UPOZORENJE
Nakon pranja vozila isprobajte
kočnice pri polaganoj vožnji
kako bi provjerili nije li na njih
utjecala voda.
7 65
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
Održavanje
Održavanje aluminijskih
naplataka
Aluminijski naplatci presvučeni su
prozirnim zaštitnim slojem.
• Na aluminijskim naplatcima ne
koristite nagrizajuća sredstva za
čišćenje, sredstva za poliranje,
otapala ili žičane četke. Ta pomagala oštetila bi zaštitu.
• Koristite samo blage sapune ili
neutralna sredstva za čišćenje i
temeljito ga isperite vodom. Nakon
vožnje po soljenim cestama,
naplatke dobro očistite. Time ćete
spriječiti koroziju.
• Naplatke ne perite rotirajućim
četkama.
• Ne koristite agresivna sredstva za
čišćenje. Možete oštetiti ili
prouzročiti hrđanje aluminijskih
dijelova vozila, presvučenih zaštitnim slojem.
7 66
21:59
Page 66
Ceed HR 2008 07:ED English 7(new).qxd
02/25/2008
21:59
Page 67
Održavanje
ODRŽAVANJE UNUTRAŠNJOSTI VOZILA
Opće upozorenje
Nagrizajuća sredstva, kao parfem ili
kozmetičko ulje, neka ne dolaze u
dodir s komandnom pločom, jer te
tvari oštećuju površinu ili mijenjaju
njihovu boju. Ako se to dogodi,
komandnu ploču odmah temeljito
obrišite.
OPREZ
Ukoliko vosak za sintetičku
kožu dođe u dodir s plastičnim
dijelovima može ih oštetiti.
Čišćenje tapeciranih dijelova
opreme i unutarnjih dijelova
Plastika
Prašinu i prljavštinu s plastike skinite
metlicom ili usisivačem. Plastične
površine očistite sredstvom za
čišćenje plastike.
Tkanina
Prašinu i prljavštinu s tkanine skinite
metlicom ili usisivačem. Čistite
blagom sapunicom, koja se preporuča za čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha. Svježe mrlje očistite
odmah sredstvom za skidanje mrlja s
tkanina. Ako ih ne očistite odmah s
tkanine, boja se može promijeniti.
Ako tkanine ne održavate pravilno,
možete smanjiti njihovu otpornost na
vatru.
OPREZ
Nepravilno čišćenje tkanine može utjecati na njen izgled i otpornost na vatru.
Čišćenje tkanine sigurnosnog
pojasa
Tkaninu očistite blagom sapunicom
za čišćenje tapeciranog namještaja
ili tepiha; slijedite upute proizvođača.
Tkaninu ne smijete bojati, jer to
može oslabiti njezinu čvrstoću.
Čišćenje unutrašnjosti stakla
Kada unutarnje staklene površine
postanu mutne (prekrivene slojem
masnoće, ulja ili voska), očistite ih
sredstvom za čišćenje stakla.
Slijedite upute proizvođača sredstva
za čišćenje.
OPREZ
Ne grebite po unutarnjoj strani
zadnjeg stakla kako ne bi oštetili grijače.
7 67
Ceed HR 2008 08:ED English 8.qxd
02/25/2008
22:01
Page 1
Specifikacije / 8-2
Specifikacije
8
Ceed HR 2008 08:ED English 8.qxd
02/25/2008
22:01
Page 2
Specifikacije
SPECIFIKACIJE
Ovdje navedene specifikacije koristite samo za opću informaciju. Za detaljnije i ažurnije specifikacije kontaktirajte
ovlaštenog prodavača Kia vozila.
Dimenzije
Item
Ukupna dužina
mm (in)
5 vrata
5 vrata kar.
3 vrata
4235 (166.7)
4470 (176.0)
4250 (167.3)
Ukupna širina
Ukupna visina
1790 (70.5)
1480 (58.3)
1525 (60.0)
1
2
1450 (57.1)
Prednji kotači
1546* /1538* /1528* (60.9* /60.6* /60.2*3)
Stražnji kotači
1544*1/1536*2/1527*3 (60.8*1/60.5*2/60.1*3)
Međuosovin. razmak
3
1
2
*1 185/65R15 ili 195/65R15 gume.
*2 205/55R16 gume.
*3 225/45R17 gume.
2650 (104.3)
Gume
Pritisak zraka
Naziv
Dimenzije gume
Dimenzije
kotača
Zatezni moment
bar (psi,kPa)
Normalno opterečenje *1
Maksimalno opterečenje
kg•m (lb•ft, N•m)
Prednje Stražnje Prednje Stražnje
Puni profil
Kompaktna
zamjenska guma
185/65R15
5.5J×15
195/65R15
5.5J×15
205/55R16
6.0J×16
225/45R17
7.0J×17
T125/80D15
*1 Normalno opterečenje: do 4 osobe
8 2
5.5J×15
2.2
2.2
2.2
2.2
(32, 220) (32, 220)(32, 220) (32, 220)
9~11
(65~79, 88~107)
4.2
4.2
4.2
4.2
(60, 420) (60, 420)(60, 420) (60, 420)
Ceed HR 2008 08:ED English 8.qxd
02/25/2008
22:01
Page 3
Specifikacije
Žarulje
Žarulja
Svjetla
Kratka
Duga
Prednji pokazivači smjera
Poziciona svjetla
Bočni pok. smjera (ukoliko su u opremi)
Prednja svjetla za maglu (uk. su u opremi)
Stop i stražnja svjetla
Stražnji pokazivači smjera
Svjetla za vožnju unatrag
Stražnje svjetlo za maglu (uk. je u opremi)
Dodatno stop svjetlo
Svjetla registarske pločice
Prednje svjetlo u kabini
Središnje svjetlo u kabini
Osvjetljenje vrata
Svjetlo u prtljažniku
Svjetlo u glavnom pretincu
Snaga (W)
55
55
21
5
5
55
21/5
21
21
21
2
5
10
8
5
5
5
8 3
Ceed HR 2008 08:ED English 8.qxd
02/25/2008
22:01
Page 4
Specifikacije
Preporučena maziva
Kako bi postigli pravilan učinak i produljili vijek trajanja motora upotrebljavajte samo maziva odgovarajuće kvalitete.
Kvalitetna maziva također smanjuju potrošnju goriva.
Za Vaše vozilo preporučamo slijedeće tekućine i maziva
Mazivo
Motorno ulje
(izmjena)
*1 *2
Tekućina ručnog
mjenjača
Benzinski
motor
1.4L/1.6L
2.0L
Količina
3.3 l (3.5 US qt.)
4.0 l (4.2 US qt.)
Dizelski
motor
1.6L
5.3 l (5.6 US qt.)
2.0L
1.4L/1.6L
2.0L
1.6L
2.0L
1.4L/1.6 motor
2.0L motor
5.9 l (6.2 US qt.)
1.9 l (2.0 US qt.)
2.0 l (2.1 US qt.)
2.0 l (2.11 US qt.)
2.10 l (2.22 US qt.)
6.8 l (7.2 US qt.)
6.6 l (6.9 US qt.)
0.8 l (0.8 US qt.)
5.8~5.9 l (6.1~6.2 US qt.)
6.2~6.3 l (6.6~6.7 US qt.)
6.3 l (6.7 US qt.)
7.3 l (7.7 US qt.)
0.7~0.8 l (0.7~0.8 US qt.)
53 l (14 US gal)
Benzinski
motor
Dizelski
motor
Tekućina automat. mjenjača
Servovolan
Benzinski
motor
Tekućina za hlađ.
Dizelski
motor
Tekućina kočnice/spojke
Gorivo
1.4L/1.6L
2.0L
1.6L
2.0L
Klasifikacija
API Service SJ, SL ili iznad,
ILSAC GF-3 ili iznad
Bez CPF
API Service CH-4 ili iznad, ACEA B4
S CPF ACEA C3
API Service GL-4
SAE 75W-85 (doživotno punjenje)
DIAMOND ATF SP-III,
SK ATF SP-III
PSF-III
Etilen glikol za
aluminijske hladnjake
FMVSS116 DOT-3 ili DOT-4
-
*1 Pogledajte preporučene SAE vrijednosti na slijedećoj stranici.
*2 Danas su na tržištu dostupna poboljšana ulja, koja povećavaju iskorištenost. Zajedno s drugim kvalitetama dovode do smanjivanja količine goriva potrebnog za savladavanje trenja. Često je ta poboljšanja teško izmjeriti u svakodnevnoj vožnji ali u toku jedne godine vidljivo smanjuju
troškove vožnje.
8 4
Ceed HR 2008 08:ED English 8.qxd
02/25/2008
22:01
Page 5
Specifikacije
Preporučena viskoznost
motornog ulja po SAE
]NAPOMENA
Prije otvaranja bilo kojeg čepa očistite okolicu čepa i mjerne šipke,
kako bi spriječili unošenje nečistoće
u tekućine. To posebno vrijedi kod
upotrebe vozila na prašnjavim i
pješčanim područjima i na neasfaltiranim cestama. Ako ne poštujete ove
savjete, u tekućine može doći prljavština i prouzročiti teškoće ili
kvarove sustava.
Viskoznost motornog ulja utječe na potrošnju goriva i djelovanje motora u
hladnim vremenskim uvjetima (pokretanje motora i protjecanje ulja). Ulja s
manjom viskoznošću smanjuju potrošnju goriva i omogućuju bolje djelovanje motora u hladnim vremenskim uvjetima, ulja s većom viskoznošću više
odgovaraju za zadovoljavajuće podmazivanje motora u vrućem razdoblju.
Upotreba ulja neodgovarajuće viskoznosti može dovesti do kvarova motora.
Kod izbora motornog ulja uzmite u obzir predviđene temperature u kojima
ćete se služiti vozilom do sljedeće promjene ulja. Odgovarajuću viskoznost
motornog ulja izaberite pomoću tablice.
Viskoznost motornog ulja po SAE s obzirom na vanjsku temperaturu
°C -30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Temperatura
(°F)
-10
0
20
40
60
80
100 120
20W-50
15W-40
Benzin
Motorno ulje *1
10W-30
5W-20, 5W-30
15W-40
10W-30
Dizel
Motorno ulje
5W-30
0W-30 *2
1. Zbog manje potrošnje goriva preporuča se upotreba ulja viskoznosti SAE 5W-20,5W-30 (API
SJ,SL / ILSAC GF-3). Ipak, ukoliko ovo ulje nije dostupno u Vašoj zemlji odaberite odgovarajuće ulje prema gornjoj tablici.
2. Samo za iznimno niske temperature. (Posebno se ne preporuča za čestu vožnju velikim brzinama i pod velikim opterećenjem).
8 5
Ceed HR 2008 09:ED English 9.qxd
02/25/2008
22:02
Page 1
Kazalo
9
Ceed HR 2008 09:ED English 9.qxd
02/25/2008
22:02
Page 2
Kazalo
A
H
Ako je guma prazna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-43
Antena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-101
Audio sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-106
Automatski mjenjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Automatski mjenjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-32
Hladnjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-84
B
Brave vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Brisači i mlaznice za pranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-59
D
Daljinsko otključavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
E
Elektronička blokada motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
F
Filter goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-35
Filter klimatizacijskog uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-38
Filter zraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-36
G
Grijači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-62
Gume i kotači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-46
9 2
I
Instrumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-32
K
Kako koristiti ovaj priručnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Ključevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Kočnice i spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-30
Kontaktna brava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Krovni nosači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-100
M
Maziva i tekućine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-34
Metlice brisača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-40
Mjerači. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-33
Mjesta za učvrščivanje krovnih nosača . . . . . . . . . . 3-99
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Motorno ulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-25
Mreža za prtljagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-98
O
Objašnjenje dijelova održavanja . . . . . . . . . . . . . . . 7-16
Odmagljivanje i odleđivanje prozora . . . . . . . . . . . . 4-85
Održavanje nakon vožnje u otežavajućim uvjetima . . 7-8, 7-14
Ceed HR 2008 09:ED English 9.qxd
02/25/2008
22:02
Page 3
Kazalo
Održavanje unutrašnjosti vozila . . . . . . . . . . . . . . . . 7-66
Održavanje vanjskog dijela vozila . . . . . . . . . . . . . . 7-62
Ogledala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-82
Opterečenje vozila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-26
Oznake s podacima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-28
R
Raspored redovnog održavanja . . . . . . . . . . . . . 7-4, 7-10
Razrada vozila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Ručni mjenjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
P
S
Paljenje motora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Paljenje sva četiri pokazivača smjera. . . . . . . . . . . . 4-63
Ploča s instrumentima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Poklopac motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-77
Poklopac spremnika goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-79
Pomični krov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-93
Pomoćno paljenje motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Posebni uvjeti vožnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Pregradna mreža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-102
Pregrijavanje motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Prekrivač prtljažnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-104
Pretinac u prtljažniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-105
Pretinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-87
Prije vožnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Propisano gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Prostor za motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-23
Protuprovalni sustav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Prozori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
Putno računalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-43
Savjeti za štedljivu vožnju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Servisi za održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Sigurnosni pojasevi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30
Sjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20
Specifikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Sustav automatskog upravljanja klimatizacijom . . 4-73
Sustav elektroničkog održavanja stabilnosti . . . . . . 4-28
Sustav hlađenja motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-27
Sustav održavanja brzine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-24
Sustav ručnog upravljanja klimatizacijom . . . . . . . 4-64
Sustav upozorenja pri vožnji unatrag . . . . . . . . . . . 4-50
Sustav za kočenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Sustav za kontrolu ispušnih plinova . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Sustav za provjeru pritiska zraka u gumama . . . . . 6-21
Sustav zračnih jastuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-53
Svjetla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-53
U
U slučaju teškoća za vrijeme vožnje . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Ukoliko motor ne pali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
9 3
Ceed HR 2008 09:ED English 9.qxd
02/25/2008
22:02
Page 4
Kazalo
Unutarnja oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-89
Unutarnje osvjetljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-86
Unutarnji izgled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Upozorenja i pokazivači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35
Upozorenje na cesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Upravljač (volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
V
Vlasnikovo održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20
Vuča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Vuča prikolice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
Z
Zamjena žarulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-55
Zaslon s informacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-48
Zaštita električnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
9 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
7 304 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content