close

Enter

Log in using OpenID

28. travnja

embedDownload
ŽUPNI LIST
HRVATSKE ŽUPE PREČISTOG SRCA MARIJINA
GODINA 52 BROJ 17/2249
28. TRAVNJA 2013.
VAZAMENO VRIJEME
5. NEDJELJA
PETA C NEDJELJA
Prvo
Djela 14, 21b-27
Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Vratise se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i uAntiohiju.
Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz
mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama
starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su
povjerovali.
Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa
siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu
povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše, Kada stigoše, sabraše
Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori
vrata vjere. Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam
Psalam 145, 8-9. 10-11. 12-13ab
Pripjev: Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!
Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdzbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.
Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.
Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja. .
Drugo čitanje
Otkivenje21,1-5a
Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja
uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s
neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža, I
začujern jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će
prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt
će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge,
ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu.«
Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« Riječ
Gospodnja.
Aleluja
Ivan 13, 34
Aleluja! Zapovijed vam novu dajem:
ljubite jedni druge kao sto sam ja ljubio vas! Aleluja!
Evanđelje
Ivan 13, 31-33a. 34-35
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavijen Sin
Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i
njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam
malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam
ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji
učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«
Riječ Gospodnja.
ODREĐENE MISE
Danas 9:00 sati: za pok. obitelji Pastro i Tomaseo
Danas 10:00 sati + Marija Nikšić
Danas 11:15 sati: + Nikola i Tadija Jozić
Pondjeljak: N.N. za zdravlje
Srijeda: + Alicia Habana; + Martin Ernečić
Petak: + nakana Florita Laureata
Subota 6:00 p.m: + Josip i Marija Vučković
Nedjelja 5. svibnja 9:00 sati: + Cristina i Angelo Mastromonaco
Nedjelja 5. svibnja 10:00 sati: + Ana Pejić
Nedjelja 5. svibnja 11:15 sati: + Dr. Franjo Tuđman
JOŠ SU DALI SLUŽITI SVETE MISE
Barbara Dudaš za + Anu i Mira Keteleš
Ob. Valentin i Senka Ivančić za + Anu Kegalj
Janja Barbić za + Mariju Gašparović
Petar i Ružica Cvitanović na svoju nakanu
Ob. Mira Plečko za sve svoje pokojne
Marko Jelić i ob. za + roditelje Iliju i Mandu Jelić
Marko Jelić i ob. za + sestru Mariju Štefek
Radojka Jelić i ob. za + oca Josipa Škifića
Anđelka Škifić za + muža Josipa Škifić
Antonietta Đurković za + muža Vlaha Đurkovića
Antonietta Đurković na svoju nakanu
HDZ Vancouverza + Marina Jurčev
KANADSKO HRVATSKI KONGRES za + Marina Jurčev
Ob. Đurđica Žuvić za + Vinka Jurkin
Ob. Ivan Bašura za + Anđela i Katu Bašura (2 mise)
Ob. Ivan Bašura za + rod. Tonija i Ivku Švorinić
Ob. Ivan Bašura za + za + rod. Stjepana i Mariju Bašura
Ob. Ivan Bašura za sve pok. u obiteljima Bašura i Švorinić
Ob. Jure Uremović za + roditelje Miću i Maricu Uremović
Ob. Jure Uremović za + oca Paju Došen
Ob. Slipac za + roditelje (2 mse)
Klaudio Busanić za + Mary Busanić
Ob. Ante Tomljenović za + rod. Katu i Franu Tomeljović
Ob. Kate Tomljenović za rod. Miću i Maricu Uremović
Kate Tomljenović za sve pokojne u ob. Uremović
MISNA ČITANJA
Danas čitaju:
10 sati: Josipa Dukić i Antonija Prpić
11 sati: Sabina Opačak i Franjo Mihalić
U nedjelju 5. svibnja: 10:00 sati: Mario Jakić i Kata Lovrić
11:15 sati:Mirjana Srdanović i Ankica Brkić
PRVA SVETA PRIČEST
Danas je u našoj crkvi
PRVA SVETA PRIČEST.
Danas naši najmlađi po
prvi put pristupaju stolu
Gospodnjem.
Danas započinje u
dječjem životu ono što
ne bi smjelo nikada
prestati - njihovo
okupljanje oko stola
Gospodnjeg.
Roditelji pozdravljamo vas i čestitamo vam
na do sada učinjenom. Nakon prve svete
pričesti vaša uloga odgojitelja nije prestala,
nego zapravo započela. Naša župna
zajednica će vam pomoći u vašim
nastojanima da svoju djecu
odgojite u pravom
kršćanskom duhu.
Evo Imena naših
prvopičesnika poredanih po
abecedi:
1. Ančić, Martin
2. Androšević
Isabella
3. Borhaven, Liam
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Brešan, Eva
Cecić, Noah
Cherry, Luka
Cindrić, David
Čikeš, Leona
Kafadar, Matea
Krilić, Maya
Marić, Ana
Markovina, Alexander
Mele, Leo
Milković, Jake
Mudrovičić, Barbara
Opačak, Philip
Paulić, Dane
Paulich, Tiana
Pavlović (James), Jesse
Pavlović, Philip
Ptrenjača, Nikolina
Razlog, Petar
Rendulić, Nikola
Šantić, Matteah
Tomić, Magdalena
26. Vukelić, Marko
27. Žitko, Marina
SAKRAMENAT POTVRDE
U slijedeću nedjelju je još jedan blagdan u
našoj crkvi. Imamo sakramenat svete
potvrde. Duh Sveti će, po rukama
nadbiskupa Millera, na poseban način
pohoditi našu zajednicu i darovati se našim
mladima.
U slijedeći petak 3. svibnja u 7:00 sati
navečer imat ćemo ispovijed za potvrđenike,
roditelje i kumove. Nakon ispovijedi ćemo
imati bližu pripravu za sami sakramenat.
MARIJIN SVIBANJ
Mjesec svibanj je sigurno najljepši mjesec u
godini. Crkva sigurno ne griješi kad ga
posvećuje
Najljepšoj od
roda našega.
Svibanj
je Marijin
mjesec.
Marija je hrabro
prihvatila Božji
zov da mu
pomogne sići u
ovu našu dolinu
suza. Hrabro
ga je pratila
cijelog njegova
života.
Uspravno
je stajalo podno
križa, duboko
uronjena u bol
i patnju. Zato je
na uskrsni dan
osjetila
neopisivu radost. I s pravom joj u ovo
uskrsno vijeme pjevamo: „Kraljice neba,
raduj se!“ Ona nam cijelim svojim bićem
svjedoči Kristovo uskrsnuće i njegovu
konačnu pobjedu. Marija je tu pobjedu
doživjela u potpunosti. Zato je zavrijedila da
je slavimo, da joj poklanjamo sve najljepše
što imamo. Svibanj je ono što ona zaslužuje.
Ali ne svibanj jedan mali dio vremena, nego
svibanj vjere i molitve; svibanj ljubav prema
Bogu i ljudima. Svibanj slušanja i
nasljedovanja njezina Sina Isusa Krista.
PROJECT ADVANCE
Project Advance je naša godišnja obveza prema nadbiskupiji. Ovogodišnji udio naše župe je
$ 24,500.00. Evo imena dosadašnjih darovatelja:
Alexander, Emil
Anzulović, Ivan i Ana
Augustinović, Vera
Babić, Ana
Babić, Mato
Bajić, Ante i Kata
Bajić, Marija
Baraka Izabel i Vivian
Baras, Marko i Marija
Bašić, Josip i Mici
Bašura, Ivan i Anka
Bebić, Dragan i Milena
Bilić, Marija
Bjeloš, Ivo i Stane
Blažević, Arsen i Marija
Boček, Stjepan i Veronika
Bošković, Vinko
Bošković, Niko i Katica
Bratanić, Ante i Filka
Bubica, Mario i Antica
Bubrić, Pave i Anka
Bujaš, Blaž i Maria
Bulić, Vlado
Buneta, Ruža
Burić, Ante i Božića
Burić, Šime i Jasenka
Cecić, Bepo i Lily
Cekurić, Ivan i Bašić, Marija
Cesareo, Katica
Cigić, Franjo i Dragica
Crnjak, Božo i Jela
Curman, Stjepan i Luce
Cvitanović, Petar i Ružica
Čačić, Karlo i Nevenka
Čačulović, Miroslav i Mirjana
Čikeš, Ivan i Klara
Čikeš, Pavo i Anka
Čirjak, Dinko i Stana
Čišija, Krešo i Mara
Čulina, Gojko
Čupić, Niko i Ana
Ćorak, Željka
Ćosić, Pejo i Julia
Dasović, Marko i Dragica
Dehlić, Ljubek i Mirjana
Deutsch, John i Eva
Došen Mike i Maria
Dukić, Josip i Ines
Dželalija, Josip i Marica
Erhardt, Gunnar i Ana
Fajfar, Mirko i Nada
Ferenc, Boško i Katica
Glavačić, Steve i Dragica
Goluža, Martin i Ivanka
Grgić, Lucija
Gundić, Ivan i Biserka
Havliček, Antun i Maria
Hećimović, Marko i Danica
Hleb, Drago
Horvat, Štefica i Marianna
Ivanda, Slavko
Jakić, Drago i Brankica
Jelenić. Marko i Anka
Jezerinac, Ivan i Ružica
Jovanović, Željka
Jozić, Zdravko i Branka
Jozipović, Marko i Ivanka
Jureškin, Sonyboy i Milka
Kafadar, Vlatka i Ivka
Kanjere, Danica
Kažulin, Radmila
Kordić, Ante i Inge
Kresina, Aldo i Ivanka
Kresina, Josip
Levarda, Anto i Danica
Litre, Petar i Mandy
Lončar, Zdenko
Luketić, Joso i Marica
Luketić, Tomo i Tereza
Lulić, Jure i Tonka
Lulić, Mike i Marija
Mačešić, Veljko i Vinka
Madunić, Petar i Danica
Maletestinić, Dinka
Mandić, Lovro
Maras, Jozo i Janja
Maretić, Vice i Kata
Maretić, Zvonko
Marić, Mato i Mirjana
Markić, Milan i Anica
Mihalić, Franjo i Nevenka
Milanović, Jandre
Morović, Ante i Maria
Mustapić, Slavka
N.N.
Novak, Rudi i Marija
Palijan, Marijana
Pavić, Bože i Jaka
Pavlić, Mike i Barbara
Pejković, Marija
Perešin, Juraj i Nadja
Perko, Steve i Anna
Perko, Žarko i Marija
Petričević, Stipe i Stephanie
Plečko, Mladen i Miroslava
Podnar, Ivan i Dragica
Prlić, Ante i Zora
Prpić, Marko i Katica
Prpić, Nikola i Marija
Puharić, Marija
Puharić, Josip i Nevenka
Pušić, Miko i Gertrude
Pušić, Ivan i Kate
Račić Mile i Ivka
Radić, Josip i Agica
Rajković, Antun i Anka
Rožmarić, Mijo i Ana
Rožmarić, Zdenka
Roža, Anon i Hannelore
Ruk, Antun i Magdalena
Selak, Jagoda
Semren, Mile i Pavka
Slipac obitelj
Smodiš, Frida
Vrban, Dragica
Zaradić, Petar
Zelenika, Barbara
Zubić, Ivan i Branka
Živanović, Antun i Zvonka
Žuvić, Paulo i Đurđa
Do sada nam je 155 darovatelja dalo svotu od
16,185.00. To je 66.06% od našeg cilja. Prosjek
dara je $ 104.42. Upravo smo prevalili polovicu
potrebne svote. Znači treba nam još toliko
darovatelja koliko ih se do sada odazvalo.
Primičemo se ljetu. Ako sada ne ispunimo svoju
obvezu potezat će nam se cijelu godinu, a onda će od
toga trpjeti naši drugi programi. Molim sve članove
župe koji se do saad nisu uključili u Project da to
naprave što prije.
PRVI PETAK I PRVA SUBOTA
Slijedeći petak, 3. svibnja je Prvi petak. Prigoda
za svetu misu prije jutarnje mise.
U subotu, 4. svibnja je prva subota koja je
posvećena Majci Božjoj, a kako je to prva subota
u Marijinu svibnju pozivam posebno članove
molitvenog saveza da dođu počasiti nebesku
Majku na početku njezina mjeseca. Klanjanje
presvetom Oltarskom Sakramentu je u 5:00 sati
poslije podne, a završetak svetom misom u 6:00
sati.
BIBLIJA
U slijedeću srijedu 1. svibnja imat ćemo redovito
Bibliju u 7:00 ati navečer u crkvenoj dvorani.
Šakić, Mirko i Marija
Šamija, Nikola i Tammy
Šarar, Mate i Nada
Šarić, Ante i Matija
Šiško, Fanjo i Ana
Škare, Davor
Škifić, Desanka
Špralja. Boris i Mirjana
Štajduhar, Ivanka
Štark, Helen
Šunjić, Šime i Ana
Šušnjar, Josip
Šužberić, Anka
Švorinić, Ivo i Mimi
Tomas, Miro i Jasna
Tomljenović, Ante i Kata
Topić, Grgo i Ljubica
Udovičić, Petar i Janja
Udovičić, Ivan i Marija
Udrović, Ivo i Ana
Vidović, Joso i Nevenka
Vidović, Nevenko i Jelka
Vizcarra, Angelito i Eleanor
PRVI PIKNIK
Još nas samo dva tjedna dijeli od prvoga
ovogodišnjeg piknika. MAJČIN DAN slavimo u
nedjelju 12. svibnja. Nakon svetih misa i kratkog
programa, poći ćemo na piknik u Richmond, gdje
ćemo se dobro pogostiti i opustiti u prirodi, po prvi
put zajedno u Richmondu. Naši najmanji će imati
nogometni turnir, što će dodatno razveseliti mnoge.
Majke, nećemo vas previše opterećivati, ali ne
možemo bez vaših kolača....
ZAMOLJENI OBJAVLJUJEMO
UJEDINJENI KANADSKI HRVATI “KRALJ
TOMISLAV” dodijelit će školarine hrvatskim
studentima. Neka se uz priložene rezultate obrake
na upravu Hrvatskog Kulturnog Centra (604)
879.0154, za sve potrebne informacije.
CROATIA SC održava redovnu godišnju
sjednicu u ponedjeljak, 6. svibnja u Hrvatskom
Kulturnom Centru 7:00 sati navečer.
MAJČIN DAN
U proslavi Majčina dana sjećamo se one čijim
posredstvom imamo ovaj život. Stoga je ova
proslava poziv na zahvalnost. To nam je prigoda za
raumišljanje o našim među ljudskim odnosim.
Lijepo je proslaviti jedan dan, pokloniti cvijeće i na
drugi način izraziti svoje osjećaje. Ali trajno biti u
kvalitetnom odnosu to je puno teže, a upravo je to
ono što se traži.
Ovdje prenosimo jednu piču koja je moga biti
izmišljena ali zorno pokazuje kao biti roditelj znači
misliti u prvom redu na djecu:
- Mama, vidi! - pokušavala je mala sedmogodišnja
Marta privući pažnju svoje majke koja je za
volanom upravljala vozilom iz škole do kuće.
- Da, da, pusti sada, nervozno odgovori majka koja
je razmišljala o mnogim drugim stvarima koje je
čekaju kod kuće. Večera, pospremanje stola,
televizija, večernje kupanje i čas da se ode na
spavanje.
Uvečer, prije spavanja:
- Ali, mama,
pogledaj ovo...
- Pusti, dijete, to
ćemo sutra... poljubi malu i
položi u krevet na
počinak.
Majci ipak nešto
nije davalo mira. Potiho,
da ne probudi dijete, uđe u
sobu i opazi u ruci curice
zgužvani i pokidani papir.
Izvuče ga neopazice iz
stisnute ruke i nađe
zgužvano crveno srce s
nekoliko nevješto
ispisanih riječi. S mnogo pažnje majka sastavi
pokidane komadiće i pročita rečenicu: "Zašto volim
svoju mamu..." Tako je počinjao sastavak koji je u
razredu Marta napisala i dobila pohvalu od
učiteljice. Pisalo je dalje: "... Ako i radiš puno i
imaš mnogo briga, uvijek pronalaziš vremena da se
igraš sa mnom. Zato te volim, mama, i neuću to
nikad zaboraviti..."
Riječi su majku pogodile u srce. Za desetak minuta
se vratila s mužem, probudila Martu i ponudila je
čokoladom i ukusnim komadom torte.
- Što se dogodilo?, pitala je
zbunjeno djevojčica.
- To je za tebe, jer si ti zaista
najvažniji dio našega dana.
Dijete se osmjehnulo, popilo toplu
čokoladu i s ukusom pojelo tortu da
bi odmah ponovno usnulo. Mala
zadovoljna pažnjom, roditelji
zahvalni što ih je na to podsjetila.
Ovakvi dogadaji, stvarni ili
izmišljeni, dio su našega
svakidašnjeg života i odnosa u obitelji. "Tko je
najvažniji dio našega dana?" Jednako bi se trebali
pitati roditelji i djeca. Bilo bi sigurno mnogo manje
nesporazuma i zategnutosti.
FOND ZA OBNOVU
Na sastancima župnog vijeća mnogo smo razmišljali i razgovarali o
potrebi obnove crkve, dvorane i župnog stana. Konačno pod kraj prošle
godine odredili smo krenuti u akciju. Predsjednik župnog vijeća
gospodin Dragan Bebić izložio je cijelu ideju cijeloj zajednici na
misama u nedjelju 16. prosinca 2012. Godine. Od tada prikupljano
novac i pravimo planove. Na izlazu iz crkve možete vidjeti što kanimo
napraviti, a planovi se sada izrađuju za odobrenje i gradnju. Što se tiče
akcije prikupljanja pomoći, pogledajte niže. Ovdje su imena
darovatelja.
Alexander, Emil
Alivojvodić F.N.
Anzulović, Ivan/Ana
Arbulić, Milo/Vesna
Asić, Ivo/Ana
Augustinović, Vera
Babić, Ana
Babić, Iva
Bagarić, Stjepan/Stanka
Bajić, Ante/Kata
Balen, Vlado/Matija
Balonović, Maca/Mira
Baljak, Petar/Edita
Bandic, Ante/Ana
Bandić, Ivan/Slavica
Baraka, Izabel/Vivian
Baras, Marko/Marija
Bartolić, Vinko/Slavica
Bašić, Ivana Anka
Bašić, Josip/Mici
Bašura, Anamaria
Bašura, Ivan/Anka
Bebić, Dragan/Milena
Bezić, Miro/Mirjana
Bezjak, Slavica/Kathy
Bilić, Marija
Bjeloš, Ivo/Stella
Blažević, Arsen/Marija
Bleko, Marinko/Marija
Boček, Stjepan/Veronika
Boljubčić, Julio/Maya
Borojević, Ana
Borojević, Joseph/Heather
Bošković, Niko/Katica
Bošković, Vinko
Bošnjak Anđelka
Bralić, Dane/Nada
Bratanić, Ante/Filka
Brkić, Franjo/Marija
Brzica, Pero/Dragica
Brzović, Milena
Bubica, Marijan/Antica
Bućanac, Josip
Bugarin, Stanko/Pera
Bujas, Blaž/MAria
Bulić, Vlado/Ruža
Buljan, Ante/Ljuba
Buneta, Ruža
Burić, Ante/Božica
Burić, Šime/Jasenka
Burić, Vinko/Dragica
Burma Mary
Bušljeta, Ivan/Višnja
Cecić, Bepo/Lily
Cekurić, Ivan/Bašić, Marija
Cigić, Franjo/Dragica
Cigić, Frank/MIchael
Cigić, Tony
Crnica, Davor/Mirjana
Crnjak, Božo/Jela
Crnković, Milka
Croatian Fish&Game
Cukor, Zdenka
Curman, Ivan/Ruzika
Curman, Monika
Curman, Stjepan/Luce
Cvitanović, Petar/Ružica
Cvitanović, Vinko/Edita
Čačić, Karlo/Nevenka
Čačulović, Miroslav/Mirjana
Čavrlj, Anthony
Čavrlj,Filip/Smiljana
Čerinj, Tony/Milka
Čikeš, Ivan/Mara
Čikeš, Pave/Anka
Čikeš, Robert/Andrea
Čirjak, Dinko/Stana
Čirjak, Ivan/Kata
Čirjak, Stjepan/Marija
Čirko, Milica
Čišija, Krešo/Mara
Čulina, Gojko
Čupić, Niko/Ana
Čutura, Ljubo/Zlata
Čutura, Petar/Ljubica
Ćirko, Petar/Ivan
Ćosić, Pejo/Julia
Ćurković, Ljuba
Ćurković, Nediljko/Danica
Dasović, Marko/Dragica
Dehlić, Ljubek/Mirjana
Deutsch, John/Eva
Didak, Dragan/Ljubica
Di Simo; Rick/Katarina
Dolanjski, Petar/Sena
Došen, Božo/Vera
Došen Kathy
Društvo Pr. M.Hrvatske
Dubravčić, John/Danica
Dudaš, Barbara
Dugandžić, Mijat/Stana
Dukić, Josip/Ines
Dulibić, Ivan
Duralija, Vlado/Milka
Dželalija, Josip
Đonlić, Stanko
Đulabić, Stjepan/Marija
Đurković, Antonieta
Fajfar, Mirko/Nada
Fatović, Miljenko/Elda
Ferenc, Boško/Katica
Gašparac, Marija
Glavačić, Stjepan/Dragica
Glavaš, Skender
Goluža, Luka/Ruža
Goluža, Martin/Ivanka
Goluža, Stanko/Milenka
Gović, Frane/Gordana
Grbić, Božo/Mladenka
Grgić, Ivan/Vesna
Grgić, Lucija
Grgić, Blaž/Diana
Gundić, Ivan/Biserka
Gundić, Petar/Anka
Havliček, Antun/Maria
HDZ Vancouver
Hećimović, Marko/Danica
Hećimović, Marko/Kata
Herceg, Mladen/Bojana
Herenda, Ivo
Hleb, Antun
Hleb, Drago
Horvat, Štefica/Marianna
Hrvatski Kongres
HSS
Iglić, Božidar/Gordana
Ivančić, Valentin/Senka
Ivanda Slavko
Ivšak, Franjo/Danica
Jakić, Drago/Brankica
Jakus, Miro/Jadranka
Jelenić, Marko/Anka
Jelenić, Zlatko
Jelić, Marko/Radojka
Jezerinac, Ivan/Ružica
Jozipovic, Marko/Ivanka
Jukić, Mate/Mladenka
Jurčević, Maja
Jureškin, Sonyboy/Milka
Jurilj, Josip
Jurlina, Mile/Mira
Kafadar, Ivka
Kafadar, Mirko/Janja
Kalebić, Božo/Marija
Kanjer, Danica
Kanjer, Slav/Vesna
Kanjer, Tony/Mary
Kaselj, Steve/Lanka
Katinić, Ilija/Dragica
Katinić, Ivo/Ana
Katalinić, Marko/Ivica/Mira
Kažulin, Radmila
Klapa ĆINO
Kordić, Ante/Inge
Kosnica, Marijan/Maria
Kovačević, Ivanka
Kovačić, George/Suzana
Kralj, Vjekoslav/Zorica
Kralj, Joe/Eva
Kralj, Tomica
Kraljević, Branko
Kraljević, Nikola/Anđa
Kraljević, Velimir/Zdravka
Krapić, Srećko/Angela
Kresina, Josip
Kresina, Aldo/Ivanka
Krmpotić, Ivan/Betty
Kufner, Ruža
Kustreba, Ana
Lacy, Scott/Katherine
Levarda, Anto/Danica
Litre, Petra/Mandy
Lovrić, Katica
Lovrić, Vlado/Katica
Luketić, Helen
Luketić, Joso/Marica
Luketić, Tomo/Tereza
Lulic, Mile/Tonka
Lulić, Vlado/Marija
Mačešić, Veljko/Vinka
Madunić, Dominik/Lucija
Madunić, Petar/Danica
Malenica, Tomislav/Marija
Maletestitnić, Dinka
Mandić, Anita
Maras, Jozo/Janja
Maretić, Vice/Kata
Maretić, Zvonko
Marić, Ilija/Evica
Marić, Ivan/Anđa
Marić, Mato/Mirjana
Marić, Stjepan/Ivanka
Marinčić, Goran/Snježana
Markanović, Ruža
Markanović, Mira
Markić, Milan/Anica
Markota, Zvonko/Janja
Marković, Jelica
Matas, Mile/Snježana
Matešan, Ante/Iva
Matković, Ante/Mara
Matkovic, Mile/Marica
Matković, Josip/Jela
Mećava, Ivanka
Medić, Neda
Mihalić, Joseph
Milanović, MarkoAna
Milić, Luka/Maca
Milić, Mike/Anka
Miljanović, Jele
Milanović, Marko/Marija
Milković, Milan/Vesna
Milković, Tomo/Ana
Mladinić, Jure/Ana
Mlinarić, Davor/Jozefa
Morović, Slavko
Mustapić, Damir
Mustpic, Slava
N.N., N.N., N.N., N.N.
Napier Holdings Inc.
Naš Hajduk
Novosel, Steve/Helen
Ojurović, Ivan/Jurka
Palijan Mirjana
Pandić, Marijan
Papac, Mike/Ruža
Pavić, Bože/Jaka
Pavić, Stipe/Anica
Pavlić, Mike/Barbara
Pavlić, Marijan/Anna
Pavlić, Ronald/Nancy
Pavlović, Michael/Marion
Pejković, Marija
Perko, ŽArko/Marija
Perović, Jelena
Petričević, Stipe/Stephanie
Petrović, Ljerka
Pešo, Luka/Zdenka
Piljek, Stjepan/Ljiljana
Plastić, Nikola/Zlata
Plečko, Emil/Nada
Plečko, Mladen/Miroslava
Pocrnić, Petar/Marijana
Podnar, Ante/Mandica
Podnar, Ivan/Dragica
PREDŠKOLSKA DJECA
Prlić, Ante/Zora
Prpić, Mihovil/Sofija
Prpić, Nikola/Marija
Prtoljan, Luka/Stane
Puharić, Josip/Nevenka
Puharić, Marija
Pukli, Josip/Melita
Pušić, Ivan/Kate
Pušić, Miko/Gertrude
Račić, Mile/Ivka
Radić, Josip/Agica
Radio Vrh
Rajković, Antun/Anka
Ramušćak, Ana
Ranogajec, Barbara
Razlog, Davor/Helena
Rebselj, Boris/Nada
Rogić, Nedjeljko/Ika
Roža, Anton/Halennore
Rožić, Slavko/Vera
Rožmarić, Mijo/Ana
Ruk, Antun/Magdalena
Rukavina, Ivan/Kata
Rukavina, Mile/Maria
Sablić, Tomislav/Merica
Sekulić, Carole
Selak, Jagoda
Semren, Mile/Pavka
Slipac, Ivica
Smodiš, Frida
Šakić, Duško
Šakić, Mirko/Marija
Šamija, Ivan/Lucija
Šamija, NIkola/Tammy
Šangulin, Niko/Slavica
Šanitić, Ivo
Šarar, Mate/Nada
Šarić, Ante/Matija
Šerka, Marija
Šerka, Paulo/Maria
Šerka, Tomislav
Šiško, Franjo/Ana
Škara, Mario/Nada
Škare, Davor
Škifić, Desanka
Špralja, Boris/Mirjana
Štark, Helen
Šteko, JAnko/Blaženka
Šulentić, Ana
Šulentić, Branko/Zlata
Šulentić, Josip
Šulentić, Josip
Šunjić, Šime/Ana
Šužberić, Anka
Švorinić, Ivo/Mimi
Švorinić, Tonko/Dragica
Švorinić, Zlatko/Anđelka
Tabako, Josip/Milka
Tomas, Miro/Jasna
Tomas, Stjepan/Katarina
Tomašević, Josip/Marija
Tomašević, Mike/Marija
Tomašić, Ivan/Štefica
Tomić, Grgur/Željka
Tomljenović, Ante/Kata
Topić, Edita
Topić, Grgo/Ljubica
Troha, Zvonko/Marinka
Udovičić, Ivan/Marija
Udovičić, Petar/Janja
Udrović, Ivo/Ana
Ukalović, Stipe/Ivanica
Umirovljenici
Ursić, Tonka
Uzelac Ann
Vatavuk, Ivan/Anđelka
Vizcarra, Angelito/Eleanor
Vidović, Joso/Nevenka
Vidović, Nevenko/Jelka
Vlastelić, Frank/Marija
Vlašić, Franjo
NAVIK ON ŽIVI KI ZGINE
POŠTENO
Petar Zrinski i Fran Krsto
Frankopan
1671 - 2013
Često se pitamo
zašto pjevati i
veličati pojedine
osobe iz povijesti
kad znamo da
nisu baš puno
napravili za
Hrvatsku, iako su
to možda željeli.
Potlačenom
narodu
je
potreban oslonac
u borbi protiv porobljivača. Taj oslonac se nalazi u
ljudima iz prošlosti, koji su pokušali izmjeniti
sudbinu svoga naroda.
Ti su ljudi veličani kao prkos probljivaču, kao uzor
narodu, kao osuda izdajicama... Zato je velika uloga
povjesnih velikana. Znali su to svi porobljivači pa
su svako njihovo spominjanje i veličanje
odmjeravali velikim zatvorskim kaznama.
Nakon postignute sloode i dalje ostaje zahvalnost
velikanima za njihov udio. U slobodi velikani
‘ožive’, jer ih slavimo bez straha da se koga ne
povrijedi i ne izazove.
Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan pokušali su
revoluciju davno prije svih poznatih revolucija.
Nisu uspjeli, ali su ostali kao svijetli primjeri i uzori
novim pokoljenjima. Zato će spomen na njih vječno
živjeti u narodu: “Navik on živi ki zgine pošteno.”
Petar Zrinski
Moje drago serce. Nemoj se žalostiti svrhu
ovoga moga pisma, niti burkati. Polag Božjega
dokančanja sutra v deseti ore budu mene glavu
Vrban, Dragica
Vukasović, Ivica/Mirjana
Vukelić, Pave/Ana
Vukušić, Ante/Vera
Vulama, Branko/Milena
Vuletin, Ante/Marija
Zaradić, Petar/Zrinka
Zardić, Vlado/Mary
Zelenika, Barbara
Zlomislić, Žarko/Anica
Zovko, Dragicaq
Zrnić, Ana
Zrno, Ante/Brenda
Zrno, Mate/Maca
Zubić, Ivan/Branka
Žulj, Ljubica
Živanović, Antun/Zvonka
Žuvić, Paulo/Đurđa
363 darvatelja dali su
svotu od $ 114,534.00
Posebno nas veseli da
su neki uvidjeli da će
potrebe biti velike pa
su ‘podebljali’ svoj
dar.
Iskreno im
zahvaljujemo kao i
svim darovateljima i
onima koji će se još
upisati na ovu listu.
Zajedniškim snagama
sve ćemo postići.
sekli i… tvojemu bratcu. Danas smo mi jedan
od drugoga srčeno prošćenje uzeli. Zato
jemljem ja sada po ovom listu i od tebe jedan
vekovečni velete, tebe proseći, ako sam te u čem
zbuntaval, ali ti se u čem zameril (koje ja dobro
znam) oprosti mi. Budi Bog hvaljen, ja sam k
smrti dobro pripravan, niti se plašim.
Ja se ufam u Boga vsemogućega, koji
me je na ovom svetu ponizil, da se
tulikajše mene hoće smilovati, i ja ga
budem molil i prosil (komu sutra dojti
ufam se) da se mi naukupa pred
njegovem svetem tronušem u dike
vekivečne sastanemo… Ja sam vse na
Božju volju ostavil. Ti se ništar ne
žalosti, ar je to tak moralo biti. U
Novem Mestu, pred zadnjim dnevom
mojega življenja, 29 dan aprila meseca,
o sedme ore podvečer, leta 1671. Naj te
Gospodin Bog s mojum kćerju Auroru Veroniku
blagoslovi!
grof Zrini Petar
ZRINSKO - FANKOPANSKA
Pojmo pjesmu, mili druzi,
pjesma nam je srca jek,
u veselju i u tuzi
mila kano mača zvek.
Često ga je Hrvat trgo,
a tuđincu tek na spas:
Ali on nas u zlo vrgo,
za uzdarje - prezro nas!
Gdje slobode sad su dani,
Svećenik imao vjenčanje neposredno nakon nedjeljne
mise. Po završetku mise htio je pozvani mladence da
dođu naprijed, ali se nikako nije mogao sjetiti njihovih
imena, pa pozove:
- “Oni koji se žele vjenčati neka istupe naprijed!”
U isti mah pred njega stupi devet vremešnih djevica.
što ih Hrvat cijeni zna?
Gdje li Zrinski Frankopani,
gdje su ona lava dva?
A tko svoju zemlju ljubi
i tko neće biti rob,
tomu krvnik glavu rubi,
taj u hladan pada grob!
UDALJENOST
Župnik reče da mu je dovoljan put od župnog stan do
crkve da spremi propovijed. Župljani su mu poslije
nabavili župnu kuću deset kilometara udaljenu od crkve.
Ali takvi dični muži
živu dok i narod sav;
on za njimi vazda tuži
ko na grobu miran lav!
POHVALA
Obitelj je zamolila svećenika za sprovd njihov pokojnika
koji je bio poznati propalica. Dali su mu tisuću dolara uz
uvjet da mora kazati da je bio svetac.
U propovijedi svećenik započe: “Bio je pijanac i
propalica, ali u usporedbi sa svojom braćom bio je
pravi svetac....”
Slabić tekar suze lije,
muža resi uzdah tih:
Rod im pjesmom spomen vije
i veliča pjesmom njih.
POTREBNA ZAMJENA
Prije početka propovijedi župnik obajsni zašto ima
flaster na bradi. A onda nastavi dugo i dosadno
propovijedati.
- “Jutros kada sam se brijao, mislio sam o propovijedi
i u nepažnji se porežem.”
Nakon propovijedi reče mu jedna vjerna župljanka:
- “Žpniče, u slijedeću nedjelju misli na brijanje i sreži
propovijed.”
Pojmo slavu mučenika,
što se nisu dali trt,
već su rado spram silnika
i u samu pošli smrt!
O tko svoju zemju ljubi
i tko neće biti rob,
tomu krvnik glavu rubi,
taj u hladan pada grob!
August Harambašić
ZA NAJMLAĐE
Vrijeme brzo leti. Brzo će i piknici. Uz ostale
pripreme mislimo i na najmlađe. Naime, i ove
godine će biti nogometni turnir za najmlađe.
Molimo stoga djecu koja su rođena od 1997 2009. Da se upišu za nogometni turnir koji će
započeti na Majčin dan.
Upišite se na slijdeću adresu: www.cysl9.com Idite
na sličicu “program”. Upis traje do 3. svibnja.
NASMIJITE SE,
ALI NE U CRKVI
Želite li vi ili netko vaš učiti hrvatski
jezik, obratite se Katarini Tomas
604-294-1522.
Ima program za sve uzraste.
PRIJATELJ
Svećenik koji je bio poznat po dugim i dosadnim
propoviejdima, jedne nedjelje najavi da je dobio
premještaj.
- “Volja je Isusova a vas napustim i pođemna drugu
dužnost.”
Svi se u crkvi slože i zapjevaju: Kakav prijatelj je Isus!
PUSTE ŽELJE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
554 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content