close

Enter

Log in using OpenID

C:\Dujo`s projects\Bul. Web 13\Web bul 14 13

embedDownload
ŽUPNI LIST
HRVATSKE ŽUPE PREČISTOG SRCA MARIJINA
GODINA 52 BROJ 14/2246
7. TRAVNJA 2013.
VAZAMENO VRIJEME
2. NEDJELJA
PRVO ČITANJE
Dj 5, 12-16
Čitanje Djela apostolskih
Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su
se jednodušno okupljali u trijemu Salomonovu. Nitko se drugi nije usuđivao
pridružiti im se, ali ih je narod veličao. I sve se više povećavalo mnoštvo
muževa i žena što vjerovahu Gospodinu tako
da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne
bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih. A
slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema:
donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i svi bi ozdravljali. Riječ
Gospodnja.
OTPJEVNI PSALAM
Ps 118,2-4.22-24. 25-27a
Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«
Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!
Gospodine, spasenje nam daj!
Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega!
Bog je Gospodin, on nas obasjava!
DRUGO ČITANJE
Otk 1, 9-1la. 12-13. 17-19
Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, brat vaš i suzajedničar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u
Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi riječi Božje i svjedočanstva
Isusova. Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao
glas trublje. Govoraše: »Što vidiš, napisi u knjigu i pošalji sedmerim
crkvama.« Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši
se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka, a posred svijećnjaka netko kao Sin
Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom. Kad
ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu
govoreći: »Ne boj se!Ja sam Prvi i Posljednji, i Živi! Mrtav bijah, a evo
živim u vijeke vjekova te imam ključeve smrti, i podzemlja. Napiši dakle
što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije.« Riječ Gospodnja.
ALELUJA
Iv 20,29
Aleluja! Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori Gospodin: blaženi
koji ne vidješe, a vjeruju. Aleluja!
EVANĐELJE
Iv 20, 19-31
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova
bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To
rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši
Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla
Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha
Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite,
zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne
bijaše s njima kad dode Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli
smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama
biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju
ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi
učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe,
stade u sredinu i reče:
»Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke!
Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.«
Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući
da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je
pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana
u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je
Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Rijec
Gospodnja.
ODREĐENE MISE
Danas 9:00 sati: + Cristina i Angelo Mastromonaco
Danas 10:00 sati + Edo Matković
Danas 11:15 sati: + Tomo i Milija Rogić, Nikica i Anica Perić
Ponedjeljak: + Ante Bulum
Utorak: + Ante Bulum
Utorak 7:00 p.m. + Ivan Štampar
Srijeda: + Ante Bulum; + Alicia Habana
Srijeda 7:00 p. m. + Boško Goluža
Četvrtak: + Natasha, Natanieal i Jaden Rases
Petak: + Josip Sablić
Subota: + Frane Buneta
Subota 6:00 p.m: + Grgo Došen
Nedjelja 14. travnja 9:00 sati: + Eleonor i Edna Leung
Nedjelja 14. travnja 10:00 sati: + Jakov Baničević
Nedjelja 14. travnja 11:15 sati: + Vladimir i Ivka Katana
JOŠ SU DALI SLUŽITI SVETE MISE
Ob. Ante Burić za + Davida Abramovića
Ob. Ante Burić za + Vladu Rašića
Katica Ranogajec (Victoria) za + Antu Jugovac
Ob. Sigur i Beronja za + Marka Beronja
Ob. Sigur i Beronja za + Katu Beronja
Ob. Zlatko Sigur za + Matiju Sigur
Ob. Zlatko Sigur za + Milku Sigur
Ivanica i Stipe Ukalović na svoju nakanu za unuku Katarinu
Ankica Cvjetković na svoju nakanu za unuku Katarinu
Ob. Jelena Petek za sve pokojne u obitelji Petek
Ob. Jelena Petek za sve pokojne u obiteli Menjak
Ob. Jelena Petek za sve pokojne u obitelji Ivanda
Lucija Beljan na čast isusova Uskrsnuća
Dragan Levarda na čast Majke Božje
Ana Ružić za + muža Ivana Ružića (2 mise)
Silvija Augustinović za + Jozu Augustinovića (2 mise)
Silvija Augustinović na čast sv. Ante
Ob. Stipe Rogić za + Vladu Srdanovića (2 mise)
Ob. Wayne Aussem za + Vladu Srdanovića
MISNA ČITANJA
Danas čitaju:
10 sati: Zrinka Azinović i Angela Dasović
11 sati: Ante i Zora Prlić
U nedjelju 14. travnja:
10:00 sati: Ante Bajić i Irena Bebić
11:15 sati: Mirjana Srdanović i Marija Šerka
NAPOVIJED
TOMILAV BALJAK sin Petra Bajak i Edite
r. Crnković, rođen u Vancouveru i YUKO
SOUKUP, kćerka Dietera Soukoup i Naoko r.
Nakajama, rođena u New Westminsteru,
B.C... Odredili su sklopiti kršćanski brak u
našoj crkvi. Ovo im je treća napovijed.
Vjenčane će biti u slijedeću subotu 13.
travnja.
BLAGDAN
BOŽANSKOG MILOSRĐA
Danas je blagdan
Božanskog Milosrđa.
Isus obećaje velike milosti
i povlastice za to
svetkovanje. Evo Isusovih
riječi:
“Želim da na Prvu
nedjelju nakon Uskrsa,
bude ustanovljen blagdan
moga Milosrđa. Želim da
blagdan moga Milosrđa
bude utočište i sklonište za
sve duše, a posebno za siromašne grješnike.
Na taj dan, bit će otvorena sva vrata moga
milosrđa. Želim izliti ocean milosti na duše,
koje mi se s pouzdanjem uteku i zatraže
pomoć. Neka se nijedna duša ne boji meni
približiti, pa makar joj grijesi bili crveni kao
grimiz. Taj blagdan potiče moje milosrđe. Taj
blagdan je potvrda moje neizmjerne sućuti
prema dušama. Želim da Prva nedjelja po
Uskrsu bude svečani dan".
Isus želi da se za pripremu ovog blagdana
počne na Veliki petak devetnicom u čast
Božanskog Milosrđa.
„Želim također da CIJELI SVIJET upozna
moje Milosrđe. Čeznem za tim da darujem
neizmjerne milosti ljudima koji se uzdaju u
moje Milosrđe."
SAKRAMENTI
U NAŠOJ CRKVI
Prva sveta pričest je u našoj crkvi u nedjelju
28. travnja na misi u 11:15 sati.
Sakramenat potvrde će biti u nedjelju 5.
svibnja također na misi u 11:15 sati.
Potvrdu će podijeliti mjesni nadbiskup
Michael Miller.
Kandidati za sakramente se pripremaju
vjeronaukom u Hrvatskoj školi. Ali potrebno je i više,
a to više mogu roditelji nadoknaditi radeći sa
svojom djecom doma.
REGISTRACIJA
Želja nam je dovesti u red župne statistike i adresar.
Zato smo napravili obrazac (formular) za statistiku.
Do sada smo dobili samo 220 povraćenih obazaca. Ne
žuri nam se, ali opet nećemo ovo odvlačiti u
nedogled. Zato molim sve one koji to još nisu učinili,
a osjećaju se djelom naše župe neka obrazac ispune i
povrate u župni ured.
SASTANAK ŽUPNOG VIJEĆA
Sutra je prvi ponedjeljak u mjesecu. To je dan u koji
se redovito sastaje župno vijeće. Sastanak je u 7:30
sati navečer u župnom uredu. Molim sve članove da
nastoje doći.
BIBLIJA
Bibliju imamo svake srijede u 7:00 sati navečer u
crkvenoj dvorani. Neće je biti jedino kada to
najavimo.
MOLITVENI SAVEZ
Lijepo se kaže: Molitva je disanje duše. A ona je i
sastavni dio svake religije. Ne možemo reći da smo
vjernici ako ne molimo. Molitva može i treba biti
privatna i zajednička. Privatna je onda kada molimo u
krugu svoje obitelji ili osobno, a javna je kada
molimo u zajednici crkve. Mnogo je oblika i načina
molitve. Može se moliti usnama određene oblike
molitve. To najredovitije i činimo, a može se moliti i
razmišljajući - bez riječi.
U cijeloj Katoličkoj Crkvi i u našem hrvatskom
narodu posebno, uvriježen je običaj molitve Gospine
krunice. U našoj smo zajednici upravo osnovali
molitveni savez za zajedničko moljenje krunice.
Dvadeset osoba se dogovori moliti po jednu deseticu
krunice dnevno. Tako njihova skupina moli svaki dan
cijelu krunicu od 20 otajstava (5 radosnih, 5
svjetlosnih, 5 žalosnih i 5 slavnih).
Za sada imamo 5 skupina. To je stotinu ljudi koji
dnevno mole. Zaista divno. Svatko od vas može
prikupiti skupinu od dvadeset članova i moliti
krunicu. Ako vam je potrebna pomoć obratite se u
župni ured. Imamo knjižicu kako se krunica moli.
ISPOVIJED
Današnja druga vazmena nedjelja daje nam na
razmišljanje sakramenat ispovijedi, jer evanđelje nam
donosi Isusove riječi kojima je ustanovio taj
sakramenat. Danas je i Nedjelja Božanskog Milosrđa,
a božansko milosrđe se posebno očituje u sakramentu
ispovijedi.
Ispovijed nam daje prigodu da sagledamo
područja svog života na kojima znamo
posrtati. Ona nam ujedno predočuje
neizmjernu Božju ljubav, koja nam je
spremna uvijek i sve opraštati, uz samo jedan
uvjet da nam je žao što smo sagriješili i da
ćemo pokušati drukčije.
Koliko Bog nadvisuje čovjeka toliko njegovo
milosrđe nadvisuje našu grješnost. Prema
tome nema straha da bi nam grijesi bili takvi
da ih ni Bog ne može oprostiti.
PROJECT ADVANCE
Project Advance je naša
godišnja obveza prema
nadbiskupiji. Ovogodišnji udio
naše župe je $ 24,500.00.
Svake godine se prilično
mučimo, ali samo zato jer neki
članovi župe ne shvaćaju
ozbiljno svoju obvezu: To će
netko drugi učiniti bez mene...
Samo zajednički smo jako i
možemo monogo toga ostvariti.
Slijedeći članovi naše župne
zajednice su dali svoj prilog.
Evo njihovih imena:
Alexander, Emil
Anzulović, Ivan i Ana
Augustinović, Vera
Babić, Mato
Bajić, Ante i Kata
Bajić, Marija
Bašić, Josip i Mici
Bašura, Ivan i Anka
Bebić, Dragan i Milena
Bilioć, Marija
Bjeloš, Ivo i Stane
Blažević, Arsen i Marija
Boček, Stjepan i Veronika
Bošković, Vinko
Bošković, Niko i Katica
Bratanić, Ante i Filka
Bubica, Mario i Antica
Burić, Ante i Božića
Cekurić, Ivan i Bašić, Marija
Cesareo, Katica
Cigić, Franjo i Dragica
Crnjak, Božo i Jela
Curman, Stjepan i Luce
Cvitanović, Petar i Ružica
Čačić, Karlo i Nevenka
Čikeš, Ivan i Klara
Čikeš, Pavo i Anka
Čišija, Krešo i Mara
Čulina, Gojko
Čupić, Niko i Ana
Ćorak, Željka
Dehlić, Ljubek i Mirjana
Deutsch, John i Eva
Dukić, Josip i Ines
Fajfar, Mirko i Nada
Ferenc, Boško i Katica
Glavačić, Steve i Dragica
Goluža, Martin i Ivanka
Grgić, Lucija
Gundić, Ivan i Biserka
Hećimović, Marko i Danica
Hleb, Drago
Horvat, Štefica i Marianna
Ivanda, Slavko
Jelenić. Marko i Anka
Jezerinac, Ivan i Ružica
Jozić, Zdravko i Branka
Jureškin, Sonyboy i Milka
Kafadar, Vlatka i Ivka
Kažulin, Radmila
Kordić, Ante i Inge
Kresina, Aldo i Ivanka
Kresina, Josip
Levarda, Anto i Danica
Luketić, Joso i Marica
Luketić, Tomo i Tereza
Lulić, Jure i Tonka
Lulić, Mike i Marija
Mačešić, Veljko i Vinka
Madunić, Petar i Danica
Maletestinić, Dinka
Maras, Jozo i Janja
Maretić, Vice i Kata
Maretić, Zvonko
Marić, Mato i Mirjana
Markić, Milan i Anica
Marko i Dragica Dasović,
Mihalić, Franjo i Nevenka
Milanović, Jandre
Morović, Ante i Maria
Mustapić, Slavka
N.N.
Palijan, Marijana
Pavić, Bože i Jaka
Pavlić, Mike i Barbara
Pejković, Marija
Perešin, Juraj i Nadja
Perko, Steve i Anna
Plečko, Mladen i Miroslava
Prlić, Ante i Zora
Prpić, Marko i Katica
Prpić, Nikola i Marija
Puharić, Marija
Puharić, Josip i Nevenka
Pušić, Miko i Gertrude
Pušić, Ivan i Kate
Radić, Josip i Agica
Rajković, Antun i Anka
Roža, Anon i Hannelore
Ruk, Antun i MAgdalena
Selak, Jagoda
Slipac obitelj
Smodiš, Frida
Šakić, Mirko i Marija
Šarić, Ante i Matija
Škare, Davor
Škifić, Desanka
Špralja. Boris i Mirjana
Štark, Helen
Šunjić, Šime i Ana
Šužberić, Anka
Švorinić, Ivo i Mimi
Tomas, Miro i Jasna
Tomljenović, Ante i Kata
Topić, Grgo i Ljubica
Udovičić, Petar i Janja
Udovičić, Ivan i Marija
Vidović, Joso i Nevenka
Vizcarra, Angelito i Eleanor
Vrban, Dragica
Zelenika, Barbara
Zubić, Ivan i Branka
Žuvić, Paulo i Đurđa
116 darovatelja dalo je svotu od $ 11,845.00,
što je 48.35% od našeg cilja. Prosjek dara je
$ 102.11. Blizu smo polovice porebne svote.
Molimo sve članove župe koji još nisu dali
svoj prilog neka to učine što prije....
HRVATSKO LOVAČKO DRUŠTVO
poziva vas na tradicionalni banket 27.
travnja. Tiketi su $ 45.00 po osobi.
Adresa: OPERATING ENGINEERS HAAL
4333 Ledger Ave. Burnaby.
Za tikete i sve potrebne obavijesti nazovite:
Luka
604 - 931 - 8309
Stjepan
604 - 939 - 4252
Stjepan
604 - 931 - 5343
NAŠI POKOJNICI
_ Pavka Miloš (84), preminula je ovih dana
u domovini. Oplakuju je dvije kćerke i sin, te
naši župljani braća Petar i Stipe Brzica.
Svima njima izražavamo iskrenu kršćansku
sućut, a njihovu pokojnicu preporučujemo
Božjoj dobroti.
************************************
NASMIJITE SE ALI NE U
CRKVI
GREŠKA
- “Oče može li čovjek profitirati na tuđim
greškama?”
- “Sigurno ne!”
- “Jeste li siguran?”
- “Sasvim siguran!”
- “Onda mi vraite sto dolara što sam vam
dao
prigodom mog vjenčanja.”
ZARUKE
Zaljubio se siromašni Bračanin u kćerku
dobrostojećeg susjeda. Bio je neodlučan, jer
se bojao da će biti odbijen. Stoga zamoli oca
da mu pomogne i pođu njih dvojica u
prosidbu.
- “A če ste tili?” pita ih domaćin.
- “Šjor Dominko, tili smo pitat bi li vi doli
onu vašu vriću slame za ovog moga tovara?”
- “A neka ždere, vroga poždro!” i svadba bi
ugovorena.
NEVISTA I SVEKRVA
Svekrva sva ljuta prigovara nevisti:
- “Već je davno svanilo a ti još ležiš. Toje su
se druge već vratile iz lozja.”
- “A tvoje su druge već pod ledinom, pa ja
tebi ne prigovaram”, odbrusi joj snaha.
FOND ZA OBNOVU
Naša crkva i župni stan sagrađeni su 1968. godine. Od tada crkva je povremeno, pema
potrebi, obnavljana i dotjerivana, a župni stan vrlo malo. A znate ako se kuća za više od
četrdeset godina ne opravlja, kako izgleda!? Na sastancima župnog vijeća dosta dugo smo
govorili i potrebi obnove. Dok jednom nismo shvatili da od govora neće biti ništa ako ne
prijeđemo s riječi na djela. To se dogodilo 3. prosinca 2012. godine, a u nedjelju 16. prosinca
predsjednik župnog vijeća izišao je s idejom pred zajednicu. Sadržajno je obradio cijeli
problem i potrebu djelovanja. Ljudi su ga shvatili i pljeskali mu. Od tada nam polako pristižu
i darovi za taj projekt. Arhitekt gospodin Mike Alivojvodić je napravio planove kako bi to
izgledalo. Te planove možete pogledati na izlazu iz crkve. Možda će biti još koja neznata
izmjena, ali to je ono što bismo htjeli ostvariti.
Još nemamo proračun koliko će to stajati, ali sigurno neće biti jeftino, a pravilo je da moramo
prikupiti polovicu potrebne svote da bismo mogli od nadbiskupije dobiti dozvolu za gradnju.
Istina moći će se raditi u tri različite faze, ali bi bilo puno bolje sve od jednom.... To će ovisiti
o mogućnostima.
Očekujemo od svih koji se osjećaju dijelom naše župne zajednice da to i pokažu djelom.
Alexander, Emil
Alivojvodić F.N.
Anzulović, Ivan/Ana
Arbulić, Milo/Vesna
Asić, Ivo/Ana
Augustinović, Vera
Babić, Ana
Babić, Iva
Bagarić, Stjepan/Stanka
Bajić, Ante/Kata
Balen, Vlado/Matija
Balonović, Maca/Mira
Baljak, Petar/Edita
Bandic, Ante/Ana
Bandić, Ivan/Slavica
Baraka, Izabel/Vivian
Baras, Marko/Marija
Bartolić, Vinko/Slavica
Bašić, Ivana Anka
Bašić, Josip/Mici
Bašura, Anamaria
Bašura, Ivan/Anka
Bebić, Dragan/Milena
Bezić, Miro/Mirjana
Bezjak, Slavica/Kathy
Bilić, Maria
Bjeloš, Ivo/Stella
Blažević, Arsen/Marija
Bleko, Marinko/Marija
Boček, Stjepan/Veronika
Boljubčić, Julio/Maya
Borojević, Ana
Borojević, Joseph/Heather
Bošković, Niko/Katica
Bošković, Vinko
Bošnjak Anđelka
Bralić, Dane/Nada
Bratanić, Ante/Filka
Brkić, Franjo/Marija
Brzica, Pero/Dragica
Brzović, Milena
Bubica, Marijan/Antica
Bućanac, Josip
Bugarin, Stanko/Pera
Bulić, Vlado/Ruža
Buljan, Ante/Ljuba
Burić, Ante/Božica
Burić, Vinko/Dragica
Burma Mary
Bušljeta, Ivan/Višnja
Cekurić, Ivan/Bašić, Marija
Cigić, Franjo/Dragica
Cigić, Frank/MIchael
Cigić, Tony
Crnica, Davor/Mirjana
Crnjak, Božo/Jela
Crnković, Milka
Croatian Fish&Game
Cukor, Zdenka
Curman, Ivan/Ruzika
Curman, Monika
Curman, Stjepan/Luce
Cvitanović, Petar/Ružica
Cvitanović, Vinko/Edita
Čačić, Karlo/Nevenka
Čavrlj, Anthony
Čavrlj,Filip/Smiljana
Čerinj, Tony/Milka
Čikeš, Ivan/Mara
Čikeš, Pave/Anka
Čikeš, Robert/Andrea
Čirjak, Dinko/Stana
Čirjak, Ivan/Kata
Čirjak, Stjepan/Marija
Čirko, Milica
Čišija, Krešo/Mara
Čulina, Gojko
Čupić, Niko/Ana
Čutura, Ljubo/Zlata
Čutura, Petar/Ljubica
Ćirko, Petar/Ivan
Ćosić, Pejo/Julia
Ćurković, Ljuba
Ćurković, Nediljko/Danica
Dasović, Marko/Dragica
Dehlić, Ljubek/Mirjana
Deutsch, John/Eva
Didak, Dragan/Ljubica
Di Simo; Rick/Katarina
Došen, Božo/Vera
Došen Kathy
Društvo Pr. M.Hrvatske
Dubravčić, John/Danica
Dudaš, Barbara
Dugandžić, Mijat/Stana
Dukić, Josip/Ines
Dulibić, Ivan
Duralija, Vlado/Milka
Dželalija, Josip
Đonlić, Stanko
Đulabić, Stjepan/Marija
Đurković, Antonieta
Fajfar, Mirko/Nada
Fatović, Miljenko/Elda
Ferenc, Boško/Katica
Gašparac, Marija
Glavačić, Stjepan/Dragica
Glavaš, Skender
Goluža, Luka/Ruža
Goluža, Martin/Ivanka
Goluža, Stanko/Milenka
Gović, Frane/Gordana
Grbić, Božo/Mladenka
Grgić, Ivan/Vesna
Grgić, Lucija
Grgić, Blaž/Diana
Gundić, Ivan/Biserka
Gundić, Petar/Anka
Havliček, Antun/Maria
HDZ Vancouver
Hećimović, Marko/Danica
Hećimović, Marko/Kata
Herceg, Mladen/Bojana
Herenda, Ivo
Hleb, Antun
Hleb, Drago
Horvat, Štefica/Marianna
Hrvatski Kongres
HSS
Iglić, Božidar/Gordana
Ivančić, Valentin/Senka
Ivanda Slavko
Ivšak, Franjo/Danica
Jakić, Drago/Brankica
Jakus, Miro/Jadranka
Jelenić, Marko/Anka
Jelenić, Zlatko
Jelić, Marko/Radojka
Jezerinac, Ivan/Ružica
Jozipovic, MArko/Ivanka
Jukić, MAte/Mladenka
Jurčević, Maja
Jureškin, Sonyboy/Milka
Jurilj, Josip
Jurlina, Mile/Mira
Kafadar, Ivka
Kafadar, Mirko/Janja
Kalebić, Božo/Marija
Kanjer, Danica
Kanjer, Slav/Vesna
Kanjer, Tony/Mary
Kaselj, Steve/Lanka
Katinić, Ilija/Dragica
Katinić, Ivo/Ana
Katinić, Mark/Mira
Kažulin, Radmila
Klapa ĆINO
Kordić, Ante/Inge
Kosnica, Marijan/Maria
Kovačević, Ivanka
Kovačić, George/Suzana
Kralj, Vjekoslav/Zorica
Kralj, Joe/Eva
Kralj, Tomica
Kraljević, Branko
Kraljević, Nikola/Anđa
Kraljević, Velimir/Zdravka
Krapić, Srećko/Angela
Kresina, Josip
Kresina, Aldo/Ivanka
Krmpotić, Ivan/Betty
Kufner, Ruža
Kustreba, Ana
Levarda, Anto/Danica
Lovrić, Katica
Lovrić, Vlado/Katica
Luketić, Helen
Luketić, Joso/Marica
Luketić, Tomo/Tereza
Lulic, Jure/Tonka
Lulić, Vlado/Marija
Mačešić, Veljko/Vinka
Madunić, Dominik/Lucija
Madunić, Petar/Danica
Malenica, Tomislav/Marija
Maletestitnić, Dinka
Maras, Jozo/Janja
Maretić, Vice/Kata
Maretić, Zvonko
Marić, Ilija/Evica
Marić, Ivan/Anđa
Marić, Mato/Mirjana
Marić, Stjepan/Ivanka
Marinčić, Goran/Snježana
Markanović, Ruža
Markanović, Mira
Markić, Milan/Anica
Markota, Zvonko/Janja
Marković, Jelica
Matas, Mile/Snježana
Matešan, Ante/Iva
Matković, Ante/Mara
Matkovic, Mile/Marica
Matković, Josip/Jela
Medić, Neda
Mihalić, Joseph
Milanović, MarkoAna
Milić, Luka/Maca
Milić, Mike/Anka
Miljanović, Jele
Milković, Marko/Marija
Milković, Milan/Vesna
Milković, Tomo/Ana
Mladinić, Jure/Ana
Mlinarić, Davor/Jozefa
Morović, Slavko
Mustapić, Damir
Mustpic, Slava
N.N., N.N., N.N., N.N.
Napier Holdings Inc.
Naš Hajduk
Novosel, Steve/Helen
Ojurović, Ivan/Jurka
Palijan Mirjana
Pandić, Marijan
Papac, Mike/Ruža
Pavić, Bože/Jaka
Pavić, Stipe/Anica
Pavlić, Mike/Barbara
Pavlić, Marijan/Anna
Pavlić, Ronald/Nancy
Pavlović, Michael/Marion
Pejković, Marija
Perović, Jelena
Petričević, Stipe/Stephanie
Petrović, Ljerka
Pešo, Luka/Anna
Piljek, Stjepan/Ljiljana
Plastić, Nikola/Zlata
Plečko, Emil/Nada
Plečko, Mladen/Miroslava
Pocrnić, Petar/Marijana
Podnar, Ante/Mandica
Podnar, Ivan/Dragica
PREDŠKOLSKA DJECA
Prlić, Ante/Zora
Prpić, Nikola/Marija
Prtoljan, Luka/Stane
Puharić, Josip/Nevenka
Puharić, Marija
Pukli, Josip/Melita
Pušić, Ivan/Kate
Pušić, Miko/Gertrude
Račić, Mile/Ivka
Radić, Josip/Agica
Radio Vrh
Rajković, Antun/Anka
Ramušćak, Ana
Ranogajec, Barbara
Razlog, Davor/Helena
Rebselj, Boris/Nada
Rogić, Nedjeljko/Ika
Roža, Anton/Halennore
Rožić, Slavko/Vera
Rožmarić, Mijo/Ana
Ruk, Antun/Magdalena
Rukavina, Ivan/Kata
Rukavina, Mile/Maria
Sekulić, Carole
Selak, Jagoda
Semren, Mile/Pavka
Slipac, Ivica
Smodiš, Frida
Šakić, Mirko/Marija
Šamija, Ivan/Lucija
Šangulin, Niko/Slavica
Šanitić, Ivo
Šarar, Mate/Nada
Šarić, Ante/Matija
Šerka, Marija
Šerka, Paulo/Maria
Šerka, Tomislav
Šiško, Franjo/Ana
Škara, Mario/Nada
Škare, Davor
Škifić, Desanka
Špralja, Boris/Mirjana
Šteko, JAnko/Blaženka
Šulentić, Ana
Šulentić, Branko/Zlata
Šulentić, Josip
Šulentić, Josip
Šunjić, Šime/Ana
Šužberić, Anka
Švorinić, Ivo/Mimi
Švorinić, Tonko/Dragica
Švorinić, Zlatko/Anđelka
Tabako, Josip/Milka
Tomas, Miro/Jasna
Tomas, Stjepan/Katarina
Tomašević, Josip/Marija
Tomašević, Mike/Marija
Tomašić, Ivan/Štefica
Tomić, Grgur/Željka
Tomljenović, Ante/Kata
Topić, Edita
Topić, Grgo/Ljubica
Troha, Zvonko/Marinka
Udovičić, Ivan/Marija
Udovičić, Petar/Janja
Ukalović, Stipe/Ivanica
Umirovljenici
Ursić, Tonka
Uzelac Ann
Vatavuk, Ivan/Anđelka
Vidović, Joso/Nevenka
Vidović, Nevenko/Jelka
Vlastelić, Frank/Marija
Vlašić, Franjo
Vrban, Dragica
Vukasović, Ivica/Mirjana
Vukelić, Pave/Ana
Vukušić, Ante/Vera
Vulama, Branko/Milena
Vuletin, Ante/Marija
Zaradić, Petar/Zrinka
Zardić, Vlado/Mary
Zelenika, Barbara
Zlomislić, Žarko/Anica
Zovko, Dragicaq
Zrnić, Ana
Zrno, Ante/Brenda
Zubić, Ivan/Branka
Žulj, Ljubica
Živanović, Antun/Zvonka
Žuvić, Paulo/Đurđa
343 darovatelja dalo je
svotu od $ 107,884.00.
Hvala!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
41
File Size
492 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content