close

Enter

Log in using OpenID

24. veljače

embedDownload
ŽUPNI LIST
HRVATSKE ŽUPE PREČISTOG SRCA MARIJINA
GODINA 52 BROJ 08/2241
24. VELJAČE 2013.
KORIZMA
2. NEDJELJA C
PRVO ČITANJE
Post 15, 5-12.17-18
Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Bog izvede Abrama i reče: »Pogledaj na nebo i zvijezde
prebroj ako ih možeš prebrojiti.« A onda doda: »Toliko će biti tvoje
potomstvo.
« Povjerova Abram Gospodinu i uračuna mu se u pravednost. I reče mu
Gospodin: »Ja sam Gospodin koji sam te izveo iz Ura Kaldejskoga da ti
predam ovu zemlju u posjed.« Abram upita: »Gospodine moj, po čemu ću
razaznati da ću je zaposjesti?« Odgovori mu:
»Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine,
jednu grlicu i jednoga golubića.« Sve mu to Abram donese i rasiječe na
pole i metnu sve pole jednu prema drugoj; pticä nije rasijecao.
Ptice grabežljivice obarale se na leševe, ali ih je Abram rastjerivao.
Kad je sunce bilo pri zalazu, pade Abram u dubok san i obuze ga jeza,
mrak velik. Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen
žeravnjak i goruća zublja te prožu između onih dijelova.
Toga je dana Gospodin sklopio savez s Abramom rekavši: »Potomstvu
tvome dajem zemlju ovu od Rijeke egipatske do Velike rijeke, rijeke
Eufrata.« Riječ Gospodnja.
OTPJEVNI PSALAM
Ps 27,1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
Pripjev: Gospodin rni je svjetlost i spasenje.
Gospodin rni je svjetlost i spasenje: koga da se bojim?
Gospodin je štit života rnoga: pred kime da strepim?
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv rni budi, usliši rne!
Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!«
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim,
Ne skrivaj lica svoga od mene!
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti!
Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje: u Gospodina se uzdaj!
DRUGO ČITANJE
Fil 3, 17 - 4, 1
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo: Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru
koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim:
mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast,
bog im je trbuh, slava u sramoti - jer misle na zemaljsko.
Naša je pak domovina na nebesima, odakle isčekujemo Spasitelja,
Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti
on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu
svomu slavnomu.
Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako čvrsto stojte u Gospodinu. Riječ Gospodnja.
REDAK PIRJE EVANĐELJA
Aleluja! Iz sjajnog oblaka začu se Očev glas:
Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte! Aleluja!
EVANĐELJE
Lk 9, 28b-36
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na gorn
da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeca sjajem
zablista.
I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija.
Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora
imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drngove bijaše svladao san.
Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka
koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu:
»Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu
Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.
Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Usavši u oblak, oni se
prestrašiše, a glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik!
Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i
nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli. Riječ Gospodnja.
ODREĐENE MISE
Danas 9:00 sati: +Josephine Wong
Danas 10:00 sati + Stjepan Tomas
Danas 11:15 sati: + Ivo i Evica Josipović
Ponedjeljak 8:00 a.m: + Ivan Zubić
Utorak: + Zlatko Shwartz
Srijeda: + Zorka Zubić
Četvrtak: + Ivo Petrenovć (DPMH)
Petak: + Ana i Josip Starčević
Subota: + Frane Buneta (DPMH)
Subota 6:00 sati navečer: + Katica Pleše
Nedjelja 3. ožujka 9:00 sati: + Cristina i Angelo Mastromonaco
Nedjelja 3. ožujka 10:00 sati: + Krševan i Danica Kršlović
Nedjelja 3. ožujka 11:15 sati: + Toni i Ivka Švorinić
JOŠ SU DALI SLUŽITI SVETE MISE
Ob. Franjo Mihalić za + Franu Buneta (2 mise)
Fanita Barčot na svoju nakanu za Maria Barčot
Milo i Vesna Arbulić za + Franu Buneta
Ob. Ante Prlić za + Vinka Majića
Ljube Ramljak na čast Gospe od brze pomoći za svoju obitelj
Ljube Ramljak za zrdavlje Ljubice
Ljube Ramljak na svoju nakanu
N.N. Na svoju nakanu
Ob. Dragana Šimić za + Ivana kasića
Ob. Dragana Šimić za + Blaža Šimića i Maru Krezić
Ob. Dragana Šimić za + Stanka Petrovića
N.N. na čast bl. Marije Petković za zdravlje Ane
Ob. Marko Udovičić za + Mariju Marić
Ob. Mara Udovičić za sve svoje pokojne
Ob. Vlado Balen za + Franu Buneta
Ob. Ivan Tabak za + Franu Buneta
Danica kanjer za + Vlatka Crnkovića
Danica Kanjer za + Elizabetu Zadravec
Lucija Kaurinović i djeca za + Martina Kaurinovića
Lucija Kaurinović i djeca za + Josipa Kaurinovića
Lucija Kurinović i djeca za + Zdravka Kažulin (2 mise)
Ivka Kafadar za + Matu Kafadar
HDZ Vancouver za + Franu Buneta
Hrvatsko Kanadski Kongres za + Franu Buneta
Ob. Nevenko Vidović za + Miru Marković
N.N. na čast Majke Božje na svoju nakanu
Ob. Rajko Panović za + Mariju Panović
Ob. Bratanić za + Franu Buneta
N.N. na svoju nakanu (10 misa)
Katica Šulentić za + tetu Anu Maričić
Katica Šulentić za + Ivicu i Bebu Rončević
Mile Šulentić za + rod. Petra i Kaju
Ob. Mile i Ivka Račić za + Anu Maričić (2 mise)
Ob. Mile i Ivka Račić za + Josipa Maričića
Mira Jurlina i obitelj za sve svoje pokojne
Mira Jurlina za + sestru Ljubicu
Milan Jurlina i obitelj za sve svoje pokojne
Mira i Mile Jurlina za + Anu Maričić
Časne sestre za + sestru Jozefinu
Ob. Dino Lupetin za + Martina Ernečića (3 mise)
BIBLIJA SRIJEDOM
NAVČER U 7:00 SATI
Ob. Dino Lupetin za obitelj Ernečić (5 misa)
Ob. Helen Štark za + Franu Buneta
Stipe i Anica na čast Gospi za svoju obitelj
Ruža Buneta i kćerke Angela i Marija za + Franu (5 misa)
KRŠTENJA
Po sakramentu krštenja koje primiše u našoj crkvi pridružiše nam se u vjeri:
Subota 16. veljače:
VALENTINA KATINIĆ
Roditelji: Miroslav Katinić i Karolina Carasco Clevelenad.
Datum i mjesto rođenja: 20. travnja 2012. New Westminster, B.C.
Kuma: Renata Katinić
U nedjelju 17. veljače:
DOMINIK FRANE IVAN ČIRKO
Roditelji: Ivan Čirko i Mary Banovac
Datum i mjesto rođenja: 8. rujna 2012. Surrey, B.C.
Kum: Michael Banovac
Čestitamo!
SAKRAMENTI U NAŠOJ CRKVI
Znamo datume:
Prva pričest u nedjelju 28. travnja,
Potvrda u nedjelju 5. svibnja.
Oba sakramenta bit će podjeljeni na misi u 11:15 sati. Za potvrdu nam dolazi nadbiskup
Miller.
Potvrđenici, u slijedeću subotu 2. ožujka imaju druženje s kandidatima iz St. Helen’s crkve.
Nitko ne smije izostati.
KORIZMENA ISPOVIJED
Tri dana za redom smo imali ispovijed od 7 do 9 sati navečer. Bilo je predviđeno da dođu
posebno oni koji su taj sakramenat zanemarili pa se nisu duže vremena ispovijedali. Nitko nije
došao. Znači li to da u našoj župnoj zajednici nema takvih...!? Ili su odredili još koju godinu
odgoditi svoj povratak!? Bojim se da je ovo drugo po srijedi.
Uskrs je pred vratima, a jedna crkvena zapovijed glasi najmanje se jednom godišnje ispovijedi
i o Uskrsu pričesti. Kako mnogi naši vjernici vežu ispovijed i pričest zajedno, to znači da se treba
i ispovijediti o Uskrsu. Na raspolaganju smo vam svake nedjelje preko misa, a i u drugo vrijeme,
samo nazovite. Doći će nam i jedan mladi franjevac, pa ćemo imati i duhovnu obnovu. Sve ćemo
učiniti da uskrsne blagdane dočekate potpuno spremni, obnoljeni ljudi.
PUT KRIŽA
Pobožnost Križnog puta je svakog korizmenog petka u 7:00 sati navečer. Pozivamo sve, a
posebno roditelje koji djecu dovode u hrvatsku školu da nam se pridruže u pobožnosti.
KLANJANJE PRESVETOM
Slijedeća subota je prva u mjesecu, a to znači Klanjanje presvetom Oltarskom Sakramentu u
našoj crkvi. Kao i obično klanjanje započinjemo u 5 sati poslije podne, a zaključujemo
večernjom svetom misom.
Kolumbovi vitezovi
Danas nakon svetih misa vitezovi pripređuju doručak.
Večeras u 6:00 sati je “FAMILY MOVIE NIGHT”. Priređuju Vitezovi za predškolu. Bit će
zabavno. Ulaznice - dragovoljni doprinos. Započinjemo u 6:00 sati navečer.
PROJECT ADVANCE
Započeli smo Project Advance. Ovogodišnji udio naše župe je $ 24,500.00. Slijedeći članovi naše župne
zajednice pobrinuli su se da ranije započnemo:
Dragica Vrban, obitelj Slipac, Petar i Danica Madunić, Željka Ćorak, Slavko Ivanda, Antun i
Anka Rajković, Josip i Agica Radić, Ivan i Marija Udovičić, Vera Augustinović, Marko i Danica
Hećimović, Marija Puharić, Mladen i Miroslava Plečko, Marko i Dragica Dasović, Joso i
Nevenka Vidović, Anto i Danica Levarda, Dinka Maletestinić, Steve i Dragica Glavačić, Ante
i Matija Šarić, Ivan i Ana Anzulović, Mirko i Marija Šakić, Drago Hleb, Bože i Jaka Pavić, Petar
i Ružica Cvitanović, Ante i Andre Bratanić, Ivo i Mimi Švorinić, John i Eva Deutsch, Petar i
Dragica Brzica.
Ovih 27 darovatelja darovalo je svotu od $ 2,770.00. To je 11.31% od potebne svote. Na samom
smo početku, ali uz vašu darežljivost nadamo se brzo napredovati.
NAŠI POKOJNICI
_ Tomo Kovaček (82) preminuo je prošlog tjedna u našoj sredini, nakon duže bolesti koju je
strpljivo podnostio. Oplakuju ga supruga Anđea, sestra Ana i druga rodbina.
Svima njima naša iskrena kršćansk sućut. A njihov pokojnik bit će uključen u molitve naše župne
zajednice.
Molitve i sprovodni obred bit će u utoak 26. veljače u1:30 u kapeli Ocean View groblja, a pokop
u South Mausoleum.
KARITAS JE LJUBAV
Korizma je vrijeme odricanja. Svi mi nastojimo odreći se ponečega u životu. Na taj način
osnažujemo soh duh i pokazujemo Bogu da smo spremni radi njega učiniti i teže stvari. Ima
doduše i onih koji ne znaju što bi započeli, čega se odrekli. Evo im jedna izvrsna ideja. U našoj
je sredini petnaestgodišnji mladić. Došao je iz Hrvatske. Nije došao iz avanturizma, nego iz puke
potrebe. On naime gotovo ništa ne vidi, a postoji velika nada da bi ovdje mogao dobiti natrag
makar dio vida. Nažalost liječenje je vrlo skupo. Njegova obitelj nije kadra sve to snositi. Mi
bismo u vidu korizmenog odicanja mogli napraviti divne stvari....
REGISTRACIJA
Statistike i adresar naše župe su u zastarjelom i skoro jadnom stanju. Želja
nam je to dovesti u red. Stoga smo napravili obrazac-formular i dijelili ga
prigodom blagoslova kuća. Mnogi su ga ispunili i povratili. Hvala im! Kod
mnogih nismo bili u blagoslovu, a vjerujemo da i među njima ima članova
naše zajednice. Osim toga fratri su u nekim obiteljima zaboravili ostaviti
obrazac.. Molimo sve one koji ga nisu primili i popunili da ga uzmu na izlazu
iz crkve. Neka ga popune i povrate. Tako zajednički radimo na uređenju
naše župe.
‘NAŠ HAJDUK’
Ne nije mi nakana promicati Hajduka, iako navijam za njega.
U našoj sredini postoji udruga pod tim nazivom. Nedavno su imali ručak na
našem zemljištu u Richmondu. Obećali su da će - ako im koji dolar ostane
darovati za popravak župnog stana i crkve. To su ovih dana i učinili, donijeli
su i predali župniku $ 530.00.
Što drugo reći nego: Hvala!
Naši najsitniji iz Predškole su imali svoj “Penny Dive”. Oni su to također
namijenili za popravke, a onda će i njima biti ljepše. Skupili su puno penija,
pa ih još nisu uspjeli pobrojiti. Vjerujem da će to uspjeti do Uskrsa.
Kad već Govorimo o obnovi, lista darovatelja je, kako vidite poredana po
abecedi, tako ne morate gubiti vid tražeći svoje ime.... Nećemo još ddugo
objavljivati sva imena u buletinu, jer bi nam oduzela cijeli buletin, objavljivat
ćemo samo najnovije, a za ostale ćemo naći prikladno mjesto i izložiti ih. Do
sada 227 darovatelja dalo je svotu od $ 81,739.00. Hvala!
FOND ZA OBNOVU
Alivojvodić F.N.
Anzulović, Ivan/Ana
Augustinović, Vera
Babić, Iva
Bagarić, Stjepan/Stanka
Bajić, Ante/Kata
Bandic, Ante/Ana
Baraka, Izabel/Vivian
Baras, Marko/MArija
Bašić, Josip/Mici
Bašura, Anamaria
Bašura, Ivan/Anka
Bebić, Dragan/Milena
Bezić, Miro/Mirjana
Bezjak, Slavica/Kathy
Bilić, Maria
Bjeloš, Ivo/Stella
Blažević, Arsen/Marija
Boček, Stjepan/Veronika
Boljubčić, Julio/Maya
Borojević, JosephHeather
Bratanić, Ante/Filka
Brzica, Pero/Dragica
Brzović, Milena
Bubica, Marijan/Antica
Bućanac, Josip
Bulić, Vlado/Ruža
Burić, Ante/Božica
Burić, Vinko/Dragica
Cigic, Tony
Crnica, Davor/Mirjana
Crnjak, Božo/Jela
Crnković, Milka
Croatian Fish&Game
Curman, Ivan/Ruzika
Curman, Monika
Curman, Stjepan/Luce
Cvitanović, Petar/Ružica
Cvitanović, Vinko/Edita
Čačić, Karlo/Nevenka
Čavrlj, Anthony
Čavrlj,Filip/Smiljana
Čerinj, Tony/Milka
Čikeš, Ivan/Mara
Čikeš, Pave/Anka
Čikeš, Robert/Andrea
Čirjak, Stjepan/Marija
Čirko, Milica
Čišija, Krešo/Mara
Čutura, Ljubo/Zlata
Čutura, Petar/Ljubica
Ćosić, Pejo/Julia
Dasović, Marko/Dragica
Dehlić, Ljubek/Mirjana
Deutsch, John/Eva
Didak, Dragan/Ljubica
Di Simo; Rick/Katarina
Došen Kathy
Dubravčić, John/Danica
Dugandžić, Mijat/Stana
Dželalija, Josip
Đonlić, Stanko
Đulabić, Stjepan/Marija
Đurković, Antonieta
Fatović, Miljenko/Elda
Glavačić, Stjepan/Dragica
Glavaš, Skender
Goluža, Stanko/Milenka
Grbić, Božo/Mladenka
Grgić, Ivan/Vesna
Grgić, Lucija
Grgić, Blaž/Diana
Gundić, Ivan/Biserka
Havliček, Antun/Maria
HDZ Vancouver
Hećimović, Marko/Danica
Hećimović, Marko/Kata
Herceg, Mladen/Bojana
Hleb, Drago
Hrvatski Kongres
Iglić, Božidar/Gordana
Ivančić, Valentin/Senka
Ivanda Slavko
Ivšak, Franjo/Danica
Jakić, Drago/Brankica
Jakus, Miro/Jadranka
Jelenić, Marko/Anka
Jelić, Marko/Radojka
Jurčević, Maja
Jurilj, Josip
Jurlina, Mile/Mira
Kafadar, Ivka
Kalebić, Božo/Marija
Kanjer, Danica
Kaselj, Steve/Lanka
Katinić, Ilija/Dragica
Katinić, Ivo/Ana
Katinić, Mark/Mira
Kažulin, Radmila
Klapa ĆINO
Kordić, Anthony/Ingebord
Kovačević, Ivanka
Kovačić, George/Suzana
Kralj, Vjekoslav/Zorica
Kralj, Joe/Eva
Kraljević, Branko/
Kraljević, Velimir/Zdravka
Krapić, Srećko/Angela
Kresina, Josip
Kresina, Aldo/Ivanka
Kufner, Ruža
Kustreba, Ana
Levarda, Anto/Danica
Lovrić, Katica
Lovrić, Vlado/KAtica
Luketić, Helen
Luketić, Joso/Marica
Luketić, Tomo/Tereza
Lulic, Jure/Tonka
Madunić, Petar/Danica
Malenica, Tomislav/Marija
Maletestitnić, Dinka
Maretić, Vice/Kata
Maretić, Zvonko
Marić, Ilija/Evica
Marić, Ivan/Anđa
Marić, Mato/Mirjana
Marić, Stjepan/Ivanka
Markanović, Ruža
Markanović, Mira
Markić, Milan/Anica
Markota, Zvonko/Janja
Matas, Mile/Snježana
Matešan, Ante/Iva
Matkovic, Mile/MArica
Matković, Josip/Jela
Medić, Neda
Mihalić, Joseph
Milanović, MarkoAna
Milić, Luka/Maca
Milić, Mike/Anka
Miljanović, Jele
Milković, Marko/Marija
Milković, Milan/Vesna
Milković, Tomo/Ana
Mladinić, Jure/Ana
Mlinarić, Davor/Jozefa
Mustpic, Slava
N.N
N.N.
N.N.
N.N.
Ojurović, Ivan/Jurka
Palijan Mirjana
Pandić, Marijan
Pavić, Bože/Jaka
Pavić, Stipe/Anica
Pavlić, Mike/Barbara
Pavlić, Marijan/Anna
Pavlić, Ronald/Nancy
Pavlović, Michael/Marion
Pejković, Marija
Perović, Jelena
Petrović, Ljerka
Piljek, Stjepan/Ljiljana
Plečko, Mladen/Miroslava
Pocrnić, Petar/Marijana
Prlić, Ante/Zora
Prpić, Nikola/Marija
Prtoljan, Luka/Stane
Puharić, Marija
Pušić, Ivan/Kate
Račić, Mile/Ivka
Radić, Josip/Agica
Radio Vrh
Rajković, Antun/Anka
Ramušćak, Ana
Rogić, Nedjeljko/Ika
Rožić, Slavko/Vera
Rožmarić, Mijo/Ana
Ruk, Antun/Magalena
Rukavina, Ivan/Kata
Rukavina, Mile/Maria
Sekulić, Carole
Selak, Jagoda
Semren, Mile/Pavka
Slipac, Ivica
Smodiš, Frida
Šakić, Mirko/Marija
Šamija, Ivan/Lucija
Šangulin, Niko/Slavica
Šanitic, Ivo
Šarar, Mate/Nada
Šarić, Ante/Matija
Šerka, Marija
Šerka, Paulo/Maria
Šiško, Franjo/Ana
Škara, Mario/Nada
Škare, Davor
Šulentić, Branko/Zlata
Šulentić, Josip
Šužberić, Anka
Švorinić, Ivo/Mimi
Švorinić, Tonko/Dragica
Švorinić, Zlatko/Anđelka
Tomas, Miro/Jasna
Tomas, Stjepan/Katarina
Tomašević, Josip/Marija
Tomašić, Ivan/Štefica
Tomić, Grgur/Željka
Topić, Grgo/Ljubica
Udovičić, Petar/Janja
Ursić, Tonka
Uzelac Ann
Vidović, Joso/Nevenka
Vidović, Nevenko/Jelka
Vukelić, Pave/Ana
Vukušić, Ante/Vera
Vulama, Branko/Milena
Vuletin, Ante/Marija
Zaradić, Petar/Zrinka
Zelenika, Barbara
Zlomislić, Zarko/Anica
Zrnić, Ana
Zrno, Ante/Brenda
Zubić, Ivan/Branka
Naš Hajduk
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content