close

Enter

Log in using OpenID

10. lipnja - June 10th

embedDownload
ŽUPNI LIST
HRVATSKE ŽUPE PREČISTOG SRCA MARIJINA
GODINA 51 BROJ 24/2204
10. LIPNJA 2012.
TJELOVO SVETKOVINA PRESV.
TIJELA i KRVI ISUSOVE
Prvo čitanje
Izlazak 24, 3-8
Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve odredbe. A sav puk
odgovori u jedan glas: »Sve riječi što ih Gospodin reče vršit ćemo.« Tada Mojsije popiše sve
riječi Gospodnje. A ujutro podrani te podigne žrtvenik na podnožju brda i dvanaest stećaka za
dvanaest plemena Izraelovih. Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da
žrtvuju Gospodinu junce kao žrtve pomirnice. Mojsije uhvati krv; polovicu krvi ulije u
posude, a polovicu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno
pročita, a narod uzvrati: »Sve što je Gospodin rekao izvršit ćemo i poslušat ćemo.« Mojsije
potom uzme krvi te poškropi narod govoreći: »Ovo je krv Saveza koji Gospodin sada s vama
sklapa na temelju svih ovih riječi.« Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam
Psalam 116, 12-13.15.16b-18
Pripjev: Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.
Što da uzvratim Gospodinu
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja
i zazvati ime Gospodnje.
Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Tvoj sam sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.
Drugo čitanje
Hebrejima 9,11-15
Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo: Krist se pojavi kao veliki svećenik budućih dobara pa po većem i savršenijem šatoru –
nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja – i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe
jednom zauvijek u svetinju i nađe vječno otkupljenje. Doista, ako već poškropljena krv jaraca
i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću, koliko će više krv Krista
– koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih
djela, na službu Bogu živomu! A radi ovoga je posrednik novoga saveza: da po smrti za
otkupljenje prekršajâ iz starog saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu.
Riječ Gospodnja.
Pjesma prije evanđelja
Ivan 6, 51
Aleluja! Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin;
tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Aleluja!
Evanđelje
Marko 14,12-16.22-26
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa: »Gdje hoćeš
blagovati pashu, da odemo i pripravimo?« On pošalje dvojicu učenika i rekne im: »Idite u
grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uše, recite
domaćinu: ‘Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim
učenicima?’ I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje
nam pripravite.« Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu. I dok su
blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: »Uzmite, ovo je tijelo
moje.« I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili.
A on im reče: »Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam,
ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – piti u kraljevstvu
Božjem.« Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Riječ Gospodnja.
ODREĐENE MISE
Danas u 9:00 sati: + Ivan Lončarić
Danas u 10:00 sati: + Tona i Mate Crnica
Danas u 11:15 sati: + Franjo Dudaš
Ponedjeljak: + Franjo Banović
Utorak: po nakani Inde Uljević
Srijeda: + + Ante Akrap
Srijeda, 7:00 p.m: + Ante Mustapić
Četvrtak: + fra Bone Prcela
Petak: + Ana Ramušćak za sretan put unuke Tammy
Petak 7:00 p.m: + Tomislav Dragoja
Subota: + Zdravko Stojčić
Subota navečer: + Božo Perak
Nedjelja, 17. lipnja 9:00 sati: + svi pok. u obitelji Pastro
Nedjelja, 17. lipnja 10:00 sati: + Tonko Mustapić
Nedjelja, 17. lipnja 11:15 sati: + Stjepan Radić i h. branitelji
JOŠ SU DALI SLUŽITI
SVETE MISE
Inda Uljević na svoju nakanu (2 mise)
Časne sestre za duše u čistilištu (10
misa)
Ob. Mladić za sve svoje pokojne
Ob. Mladić na svoju nakanu
Grgo i Ljubica Topić za + oca Juru
Topića
Ljubica i Grgo Topić za + oca Draguta
Basar
Ljubica i Grgo Topić za + Katicu
Antunović
Dragan Levar na čast Majke Božje
Jelica Marković na čast sv. Ante za
sretan put djeci
Tereza Alexander za zdravlje Ante Cvitanovića i cijele
obitelji Marija Milosavić za + Marka Brkan
Marija Milosavić za sve svoje pokojne
Marija Milosavić na svoju nakanu
Marija Perković za + brata Nedjeljka Tijardovića
Marija Perković za + Nedjeljku Pavela
Ivanka Goluža na čast sv. Ante na svoju nakanu
Ivanka Gluža na čast Bl. Djevice Marije na svoju nakanu
Ob. Mato Marić na čast sv. Ante na svoju nakanu
Ob. Žarko i Anica Zlomislić za + rod. Roziku i Stjepana Levar
Ob. Žarko i Anica Zlomislić na čast Bl. Djevice Marije na
Stipe Bulić za + majku Anicu Bulić
Ob. Marko Milanović za + Josipa Furlan (2 mise)
Ob. Mile Semren na čast Bl. Djevice Marije na svoju nakanu
Ob. Mile Semren na čast sv. Ante na svoju nakanu // (4 mise)
Antonijeta Đurković za + Mihu i Đuru Đurković
Antonijeta Đurković za + Anu i Mihu Đurković
Antonijeta Đurković za + Pavu i Ivana Kurtjak
Matija Funtek za zdravlje
Marija Funtek na čast sv. Ante
Ob. Jele Miljanović za + Katicu Antunović (2 mise)
Mare Lulić za + baku Evu Jurković
Ob. Mirko i Mare Lulić za + Stipu Bašića
MISNA ČITANJA
Danas čitaju:
10:00 sati: Ante Bajić i Antonija Prpić
11:15 sati: Mirjana Srdanović i Ankica Brkić
U nedjelju 17. lipnja čitaju:
10:00 sati: Josipa Bebić i Angela Dasović
11:15 sati: Anamarija Bašura i Marija Šerka
KRŠTENJA
Po krštenju koje primiše u našoj crkvi pridružiše nam se u
vjeri:
U subotu 2. lipnja:
ADAM MAKSEN KATINIĆ
Sn Toma Steve Katinića i Tera-Lyn r. Sprung. Adam je rođen
5. ožujka 2012 u New Westminsteru, B.C.
Kumovi: Tony i Lily Vukasović
ANTE MILAN POCRNIĆ
Sin Ivana Pocrnića i Kristine r. Milić. Ante je rođen 16.
veljače 2012. u Vancouveru, B.C.
Kumovi: Anthony i Sandra Drlje
U nedjelju 3. lipnja krštena je:
DANIELLA ROSA HEĆIMOVIĆ
Kćerka Marka Blaža Hećimovića i Laure r. Parrotta. Daniella
je rođena 22. prosinca 2011. u Vancouveru, B.C.
Kumovi: Katica Hećimović i Danny Parrotta.
Čestitamo!
NPOVIJED
IVAN KRAPIĆ iz naše župe i
A N A M A R I A
VERUNICA in
Edmontona odredili su
sklopiti kršćanski
brak. Ovo im je treća
napovijed. Vjenčanje
će biti u subotu 16. lipnja u Edmontonu.
PRESVETO SRCE
ISUSOVO
Crkva promiče pobožnost prema Presv.
Srcu Isusovu. Pobožnosti su prethodile
privatne objave koje imaju svoje
korijenje u Svetom pismu. Sjećamo se
Isus je rekao: “Učite se od mene jer
sam blaga i ponizna srca” (Mt 11:29).
Ovom pobožnošću ne častimo organ
Isusova tijela nego Isusovu osobu. A
njegova osoba može se obuhvatiti
jednom jedinom rječju LJUBAV!
Isus je svoju ljubav pokazao
najviše umirući za nas. Svatko od
nas može kazati: Umro je za
mene!
Svetkovina Srca Isusova redovito
dolazi u petak nakon presv.
Trojstva. To je u slijedeći petak 15.
lipnja. Mise u našoj crkvi su u 8:00 sati
ujutro i u 7:00 sati navčer.
PREČISTO SRCE
MARIJINO
Dan nakon svetkovine srca Isusova
slavi se blagdan Prečistog Srca
Marijina. Kako je naša župa posvećena
Prečistom Srcu Marijinu, pozvani smo
svečano slaviti
Marijinu ljubav
koju ima prema
Bogu i prema
nama ljudima. Tu
ljubav simbolizira
njezino prečisto
srce. Nažalost taj
blagdan
je
pomičan, pa se nije
ustalila proslava u našoj župi.
Blagdan ćemo prenijet i svečano
proslaviti u slijdeću nedjelju 17. lipnja.
SVETI ANTE PADOVANSKI
Već u buletinu od prošle nedjelje bilo je riječi o sv.
Anti kao svecu svega svijeta. Budući je danas
Tjelovo što je “jača” svetkovina. To sv. Antu
slavimo izvanjski u Richmondu, procesijom i
blagoslovom djece, a na sam blagdan sv. Ante u
srijedu 13. lipnja imat ćemo svete mise ujutro u
8:00 i navečer u 7:00 sati.
Kako znate danas je piknik. Mnogi su već dolje i
gledaju utakmice (neka im Bog oprosti što nisu bili
na misi). Može se slušati misa i gledati utakmica...
Sve je spremno, pođite nakon mise u Richmond.
Imamo i nekih novosti koje će mnoge obradovati...
iščekujemo”, molimo u najsvečanijem trenutku
mise.
Međutim, ako vjernik pod misom nešto drugo radi,
ne bi ga trebalo najprije osuditi, već strplivo i dobro
poučiti. Pogotovo ako se radti o djeci. Ne bi bilo
pedagoški tjerati ih iz crkve zato što razgovaraju,
osim ako se ne želi da je zamrze. Crkvu najprije
trebaju doživjeti kao kuću svoga Oca, gdje se
slobodno osjećaju i u koju rado dolaze. A onda ih
treba poučiti kako se u crkvi ponaša, što je misa i
kako da zavole u njoj aktivno sudjelovati.
NAŠI POKOJNICI
_ Vlado Picek (53) nedavno je preminuo u našoj
sredini. Molitve i sprovodna misa bit će sutra
VIJESTI IZ PREDŠKOLE
navečer u 7:00 sati u našoj crkvi. Vlado ima jednu
Naša predškola je na kraju svoje školske godine. kćerku Martinu, a rođak je i Pere Stipančića.
Sutra ujutro u 10:00 sati će imati tzv. Leap Izražavamo im iskrenu kršćansku sućut.
ceremony, na isti dan navečer ‘Graduation’.
_ Nikola Matich (83) preminuo je u Surrey. Tamo
Na blagdan sv. Ante u srijedu 13. lipnja imat će su obavljene i molitve za njega. Za sobom ostavlja
športsko natjecanje, a pošto je sv. Ante imat ćemo suprugu Lucie i sinove Tom, Bob i Dave. Svima
i blagoslov djece i ljuljana.
njima izražavamo iskrenu kršćansku sućut.
Vidimo se opet na jesen. Roditelji jeste li upisali
_ Tomislav "Ljudina" Dragoja rođen 30.
svoje dijete u hrvatsku predškolu!?
kolovoza 1979 godine, nećak Janje Maras,
preminuo je naglo u svojoj 32 godini života od
GRADUATIONS
kratke bolesti koja nas je sve ostavila u žalosti.
Mnogi mladi Hrvati i Hrvatice
Uvijek nasmijana lica i dobrog srca, Tomo je stekao
završavaju ovih dan jedan dio
mnogo prijatelja u Vancouveru posjećujući svoju
svoga školovanja. Imaju
obitelj.
Graduations. Čestitamo im na
Mi smo svi žalosni zbog tvog odlaska Tomo,
postignutom uspjehu i želimo da
počivaj u miru Božjem pored svoje Majke i Oca, a
odaberu svoj smjer za budući
mi ćemo te se uvijek sijećati vesela srca kako bi ti
život i smjelo krenu naprijed.
i htio. I molit ćemo za tebe.
Tvoja obitelj i prijatelji.
*****************************************
SUDJELOVANJE U MISI
Ako je netko tijelom prisutan na misi, a duhom
negdje drugdje, onda se ne može reći da je u
potpunosti sudjelovao u misi. Ako tijekom mise
razgovara, čita ili je pak u mislima negdje drugdje,
pa ako čak moli i neke molitve, kao napr. krunicu,
onda sliči čovjeku koji je pozvan na gozbu na kojoj
se poslužuju birana jela, a on sve to odbija, vadi iz
torbe hranu koju je sam donio i to pred svima
blaguje. Može li se za takva čovjeka reći da je bio
na gozbi? Da, premda bi slavljenik i uzvanici
voljeli da takav gost nije ni došao na gozbu. Tako
je i sa sudjelovanjem na misi.
Ispravno shvaćate da sudjelovanje u misi znači
sjedinjenje s Isusom Kristom, sjećajući se njegove
muke. Misa i jest slavlje za vjerničku zajednicu
Isusa tu prisutna, slavljenje njegove muke, smrti i
uskrsnuća. ”Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,
tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak
NASIJITE SE, ALI NE U CRKVI
KAJANJE
Došao mladić k svećeniku na ispovijed i kaže:
- Oženio sam se.
Svećenik sav u čudu... te mu uzvraća:
- Mladi gospodine, pa to nije grijeh.
Mladić odgovara svećeniku:
- Ja se svejedno kajem...
NESPORAZUM
Pričaju dva dobro nagluha penzionera:
- Eeeeej, ideš li na pecanje?
- Ma jok, idem na pecanje.
- Ahaaaa, ja mislio da ideš na pecanje.
SKORO PA ISTO
Djeca na vjeronauku raspravljala o Lotovoj ženi koja se
okrenula i pretvorila u stup od soli (Post 19:26).
Mali Ivica da pokaže kako je shvatio kaže: Moja mama
je jednom vozila pa se okrenula i završila u telefonskom
stupu.
KAKO MOŽE ZNATI?
Poznati propovjednik Billy Graham trebao propovijedati
u jednom gradu. Imao je dosta slobodna vremena i
ponese pismo na poštu. Susretne mladića i upita ga gdje
je tu pošta. Mladić mu sve lijepo objasni. Bill mu reče:
“Ako dođeš večeras na stadion pokazat ću ti put u
nebo.”
“Ne hvala!” odgovori mladić, “ti neznaš put niti do
pošte...”
ISKORISTIO PRILIKU
Mate je ukrao dva vola. Cijelo selo je to znalo, pa ih je
zanimalo da li će se ispovijediti ua Uskrs. I dođe Mate
na ispovijed. Uzelo ga dugo, ali se ispovijedio i
pričestio. Pitaju ga ljudi: “Svi mi znamo da si ukrao one
volove, kako si se ispovijedio?”
“Nadugo sam ja kazivao pratru što imam na duši, a
onda orgulje zabrujaše, pa proturih nekako i ona dva
vola.”
PROJECT ADVANCE
Abramović, Ivica
Alexander, Tereza
Alexander, Emil
Anzulović, Ivan
Augustinović, Vera
Babić, Ana
Bagarć, Stjepan
Bajić, Marija
Bajić, Ante
Balen, Vlado
Baraka, Izobel
Baras, Marko
Bartolić, Vinko
Bašić, Josip
Bašura, Ivan
Bebić, Dragan
Bilić, Marija
Bilkich, Nedo
Bjeloš, Ivo
Boček, Stjepan
Bošković, Vinko
Bošković,Nikica
Božić, Tomislav
Bratanić, Ante
Brkan, Dragan
Bubica, Mario
Bubrić, Pave
Bujas, Blaž
Bukvić, Drago (Kelowna)
Bulić, Vlado
Buneta, Frane
Burić, Ante
Burić, Šime
Burić, Tony/Irena
Burić, Vinko
Cecić, Bepo
Century Gate Constr.
Cesareo, Katica
Cigić, Franjo
Crnjak, Božo
Cruman, Ivan
Curman, Stjepan
Cvitanović, Petar
Cvitanović, Vinko
Čačić, Karlo
Čačulović, Miroslav
Čikeš, Danica
Čikeš, Ivan
Čikeš, Pave
Čirjak, Stipe/Marija
Čišija, Krešimir
Čupić, Niko
Čutura, Ljubo
Ćorak, Željka
Ćosić, Pejo
Dasović, Marko
Dasović, Nick/Angela
Dehlić, Ljubek
Deutsch, John/Eva
Didak, Dragan
Dubravčić, John
Dugandžiić, Mijat
Dujmović, Francika
Dukić, Josip
Duralia, Vlado
Dželalija, Josip
Đonlić, Stanko
Đurković,Antonieta
Erhardt, Gunnar/Ana
Fajfar, Mirko
Ferenc, Božidar
Fornasier, Maria
Gledj, Toni
Glos, David/Adriana
Gradečak, Ladislav
Grbić, Božo
Grgić, Josip/Marija
Grgić, Lucija
Gršković, Josip
Gundić, Ivan
Guy, Victor/Jasna
Havliček, Antun
Hećimović, Marko/D.
Hedrich, Michael
Hižak, Danica
Hleb, Drago
Horvat, Štefica
Ivančić, Valentin/Senka
Ivanda, Slavko
Jajalo, Mijo
Jakić, Drago
Jakus, Miro
Jambrešić, Marija
Jelenić, Marko
Jezerinac, Ivan
Jezerinac, John
Jordan, Patrick
Jozić, Anđa
Jozić, Family
Jukčić, Ana
Jurilj, Josip
Kafadar, Ivka
Kalinić, Anka
Kanjer, Danica
Kanjer Slav
Katinić, Ilija
Kaurinović, Lucija
Kažulin, Radmila
Knežević, Robert
Kordić, Ante
Krapić, Srećko
Kresina, Aldo
Kresina, Josip
Krpan, Dujo/Angela
Kuna, Ljubo
Levarda, Anto
Levarda, Dragan
Litre, Petar
Lončar, Zdenko
Lovrić, Vlado
Luketić, Tomo
Luketić, Joso
Lukić, Josip
Lukić, Zoran
Lukić, Zoran
Lulić, Jure
Mačešić, Veljko
Madunić, Petar
Maretić, Vice
Maretić, Zvonko
Marić, Mato
Markić, Milan
Marković, Ante
Markusi, Dražen
Mećava, Ivanka
Medić, Maria
Medić, Neda
Mihalić, Joseph
Milanović, Marko
Milić, Anthony
Miljenko Matas,
Milković, Marko
Mladić, Lovro
Mustapić, Ivan
Mustapić, Slava
Napier Holdings Inc.
Nick i Dolores,
Novak, Rudi
Obradoić, Mate
Olujić, Vlado
Oman, Aaron/Daniela
Palijan, Mirjana
Panović, Rajko
Pavić, Bože
Pavlić, Mike
Pavlović, Berislav
Pavlović, Michael
Peck, Paul/Dorothy
Pejković, Marija
Perešin, Juraj
Perko, Stjepan
Pešo, Luka
Plečko, Mladen
Podnar, Ivan
Polić, Todd
Pralas, Finka
Prlić, Ante
Prpić, Ankica
Prpić, Marko
Prpić, Nikola
Puharić, Josip
Puharich, Marija
Pusić, Ivan
Pušić, Miko
Račić, Mile
Radić, Joe
Rajkovich, Antun
Rogić, Ante
Roza, Anton
Rožmarić, Mijo
Rožmarić, Zdenka
Selak, Jagoda
Semren, Mile
Slipac, Ivica
Stojak, Zdenka
Šakić, Mirko
Šarić, Ante
Šerka, Anthony
Šerka, Marija
Šerka, Paulo
Šimunac, Jakov
Šiško, Franjo
Škare, Davor
Škifić, Desanka
Špralja, Boris
Štark, Helen
Šunjić, Šime
Šušberić, Anka
Šulentić, Josip
Švorinić, Ivo
Tomas, Miro
Tomljenović, Marko
Tomljenović, Ante
Topić, Grgo
Travica, Ana
Travica, Ivanica
Trogrlić, Mirko
Udovičić, Ivan/Marija
Udovičić, Petar/Janja
Udovičić, Petar/Loretta
Vidović, Joso
Višnjak, Stjepan/Kathy
Vizcarra, Angelito
Vlašić, Franjo
Vrban, Dragica
Vukasović, Ivica
Vukušić, Ante
Zaradić, Peter
Zelenika, Barbara
Živanović, Antun
Živković, Antun
Zubić, Ivan
Žulj, Mirko
Žuvić, Paulo
228 darovatelja dalo
je svotu od $ 23,380.
To je 101.65% od
određene svote. Ali
poznato vam je da svako
župa treba pridonijeti dvije
tisuće dolara za troškove
Projecta. Mi smo znači
kratki za
$ 1,620.00.
Ponadali smo se da će se u
našoj župi pronaći 250
župljana
koji bi s lakoćom pomogli
doseći naš cilj.
Ovo je zadnji put da
objavlujemo cijelu listu
arovatelja u župnom listu.
Od saa ćemo donijeti samo
imena onih koji nam se nadam se - još pridurže...
Dakle, čekamo još 22
darovatelja.
Sima koji su velikodušno
dali svom prilog iskrena
hvala!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
243 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content