close

Enter

Log in using OpenID

Boravišna dozvola «Član porodice/obitelji

embedDownload
INFORMACIJE
Boravišna dozvola «Član
porodice/obitelji» ­
Familienangehöriger
MA 35 – imigracija i
državljanstvo
Ova boravišna dozvola se izdaje osobama koje su vjenčane sa austrijskim
državljanom/državljankom, registriranim istospolnim parterima/partericama austrijskih
državljana/državljanki ili neoženjenoj/neudatoj malodobnoj djeci austrijskih
državljanki/državljana. Bračni odn. istospolni partneri moraju imati navršenu 21.
godinu života!
Prvi
zahtjev
se
u
pravilu
predaje
u
konzularnom
predstavništvu
(ambasada/veleposlanstvo, konzulat) Republike Austrije u inozemstvu. Državljani
Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije mogu predati zahtjev
i u Austriji, ali samo tokom/tijekom 3-mjesečnog bezviznog perioda od ulaska u
Austriju, uz uvjet/uslov da imaju nove biometrijske pasoše/putovnice (državljani
Republike Hrvatske ne moraju imati biometrijsku putovnicu!).
Dokumenti koji su potrebni pri prvom zahtjevu:
• Potpuno ispunjen formular zahtjeva
• 1 aktuelna (ne starija od 6 mjeseci) biometrijska fotografija
(3,5 cm X 4,5 cm)
• Važeći pasoš/putovnica
• Rodni list
• Ako postoji: vjenčani list, dokument o sklapanju registriranog partnerstva,
dokaz o razvodu/razvrgnuću registriranog partnerstva, rješenje o usvajanju,
smrtni list
• Ako postoji: Kopija boravišne dozvole i pasoša/putovnice od supruga/supruge
tj. partner/ice ili roditelja
• Uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 3 mjeseca (Hrvatska: izdaje
Ministarstvo pravosuđa; BiH, Srbija, Makedonija, Kosovo: izdaje MUP; Crna
Gora: izdaje Sektor kriminalističke policije)
• Ako je potrebno: Dokaz o znanju njemačkog jezika na A1 stepenu/stupnju
Svjedočanstvo ne smije/sme biti starije od godinu dana.
• Ako postoji: Zadnje svjedočanstvo/svjedodžba o završenoj srednjoj školi
(matura) ili dokaz o završenom studiju
• Dokaz o postojanju prava na boravište (stan) u Beču (ugovor o najamnini/kiriji
odn. podnajmu/podkiriji – Mietvertrag ili Untermietvertrag ili dokaz o vlasništvu
stana/nekretnine – Grundbuchauszug ili dozvola boravka u određenim
prostorijama/stanu – Wohnrechtsvereinbarung itd.)
• Dokaz o postojanju sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja u Austriji
• Dokaz o osiguranim financijskim primanjima (platne liste, ugovor o radu,
potvrda o primanju penzije/mirovine, dokaz o zagarintiranom zaposlenju itd.)
• Dokaz o redovitim financijskim izdacima (visina najamnine/kirije, komunalnih
troškova – Betriebskosten, alimentacija, kredita)
• Izvadak o postojanju/nepostojanju te visini kredita (Kreditschutzverband)
+43 1/4000 3535
+43 1/4000 99 35220
[email protected]
www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen
Ne preuzimamo garanciju za navode u ovoj informacionoj brošuri i odgovornost za eventualne greške prilikom
tiskanja/štampanja!
Stanje: 01.10.2014
strana 1 od 2
Dokumenti koji su potrebni pri produžetku boravišne dozvole:
• Potpuno ispunjen formular zahtjeva
• 1 aktuelna (ne starija od 6 mjeseci) biometrijska fotografija
(3,5 cm X 4,5 cm)
• Važeći pasoš/putovnica
• Ako je potrebno: Dokaz o znanju njemačkog jezika na A2 stepenu/stupnju
• Ako je u međuvremenu došlo do promjene ličnog/osobnog statusa: vjenčani
list, dokument o sklapanju registriranog partnerstva, dokaz o
razvodu/razvrgnuću registriranog partnerstva, rješenje o usvajanju, smrtni list
• Ako postoji: Kopija boravišne dozvole i pasoša/putovnice od supruga/supruge
tj. partner/ice ili roditelja
• Dokaz o postojanju prava na boravište (stan) u Beču (ugovor o najamnini/kiriji
odn. podnajmu/podkiriji – Mietvertrag ili Untermietvertrag ili dokaz o vlasništvu
stana/nekretnine – Grundbuchauszug ili dozvola boravka u određenim
prostorijama/stanu – Wohnrechtsvereinbarung itd.)
• Dokaz o postojanju sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja u Austriji
• Dokaz o osiguranim financijskim primanjima (platne liste, ugovor o radu,
potvrda o primanju penzije/mirovine, dokaz o zagarintiranom zaposlenju itd.)
• Dokaz o redovitim financijskim izdacima (visina najamnine/kirije, komunalnih
troškova – Betriebskosten, alimentacija, kredita)
• Izvadak o postojanju/nepostojanju te visini kredita (Kreditschutzverband)
Za pojedine vrste boravišnih dozvola se moraju priložiti drugi dokumenti koji ovdje
nisu navedeni; o tome će Vas obavijestiti Vaš referent/referentica. Dokumente koji
nedostaju možete priložiti putem pošte, faksom ili putem E-Maila.
Zahtjevi za produžetak boravišne dozvole se moraju podnjeti prije isteka važeće
boravišne dozvole. Za produžetak boravišnih dozvola su zadužene filijale
magistratskog odjeljenja 35.
Svi dokumenti moraju biti priloženi u originalu i kopiji. Većina stranih dokumenata
mora biti diplomatski ovjerena ili imati tzv. Apostile. Dokumenti koji su izdati u
Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu ne moraju biti
ovjereni.
Svi dokumenti koji nisu izdati na njemačkom ili engleskom jeziku moraju biti
prevedeni od strane prisegnutog/zakletog sudskog tumača.
Pozor/Pažnja:
Sve osobe koje su navršile 6. godinu života, moraju prilikom postavljanja zahtjeva
ostaviti otiske prstiju.
+43 1/4000 3535
+43 1/4000 99 35220
[email protected]
www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen
Ne preuzimamo garanciju za navode u ovoj informacionoj brošuri i odgovornost za eventualne greške prilikom
tiskanja/štampanja!
Stanje: 01.10.2014
strana 2 od 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content