close

Enter

Log in using OpenID

Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen

embedDownload
Beratungszentrum
für Migranten
und Migrantinnen
Arbeitsmarktpolitische
Betreuungseinrichtung
AuslBG bks 1 / 2012
Nesamostalni rad stranaca u Austriji
Rad stranaca u Austriji je reguliran/regulisan
(Ausländerbeschäftigungsgesetz - AuslBG).
Zakonom
o
zapošljavanju
stranaca
tin
ne
n
Poslodavac može zaposliti stranca samo ako mu po zakonu nije potrebna radna dozvola ili ako
posjeduje odgovarajuću dozvolu za nesamostalni rad. (npr. Arbeitserlaubnis, Befreiungsschein,
Freizügigkeitsbestätigung, Rot-Weiß-Rot Karte Plus, Daueraufenthalt – EG“ itd.) ili mu je od Zavoda
za zapošljavanje (AMS-a) izdata dozvola o nakanjenoj (planiranoj) djelatnosti.
ig
ra
n
Koje su osobe izuzete iz Zakona o zapošljavanju stranaca
M
(pravo na rad bez radne dozvole)
Be
ra
tu
n
gs
ze
nt
ru
m
fü
rM
ig
ra
n
te
n
un
d
• Bračni partneri1 i maloljetna neudata/neoženjena djeca austrijskih državljana (uključujući posvojenu
djecu i pastorke) ukoliko imaju pravo na nastanjenje.
• Državljani članica Evropskog ekonomskog prostora (EWR)/švicarski državljani i njihovi članovi
porodice2 na osnovu EU-smjernice3 o slobodnom zapošljavanju.
• Osobe sa priznatim statusom azila (izbjeglice po konvenciji) ili boravakom na osnovu zaštite od
deportacije u matičnu zemlju (subsidiärer Schutz).
• Osobe na osnovu njihove djelatnosti kao naučnici, istraživači ili posebna rukovodeća radna snaga,
kao i njihovi bračni partneri1 i djeca.
• Ostale posebne grupe zanimanja (npr. diplomati, izvjestitelji stranih medija, dušobrižnici priznatih
vjerskih zajednica, odaslanici stranih firmi itd.).
• Određene djelatnosti sa obaveznim punim osiguranjem (npr. njegovateljice u privatnim
kućanstvima, raznositeljima reklama i dostavljačima dnevnih novina), ako su državljani Bugarske ili
Rumunije.
• Neke vremenski ograničene djelatnosti čiji je početak obavezan prijaviti AMS-u. To su djelatnosti
koje obično obavljaju mladi ljudi, kao što su volonterstvo, ferijalna praksa itd.
Gore navedene osobe ili grupe zanimanja su izuzete iz Zakona o zapošljavanju i nije im potrebna
radna dozvola ali im se na zahtjev AMS može izdati “potvrda o izuzeću” (Ausnahmebestätigung). Ova
potvrda nije obavezna, ali se preporučuje, jer je većina posladavaca zahtjeva pri stupanju u radni
odnos.
Napomena:
1. Odredbe ovog zakona, koje važe za bračne patnere isto tako važe i za registrirane partnere istog spola.
2. Članovi porodice nezavisno od njihova državljanstva su bračni partneri (također i registriranii partneri istog spola), bračna i
vanbračna djeca (uključujući pastorke i posvojenu djecu) ukoliko nisu navršili 21. godinu života, ako ih dotični državljanin izdržava.
To isto važi i za roditelje i roditelje bračnog partnera.
3. EU – smjernica o slobodnom zapošljavanju ne samo da važi za 27 EU države nego i za Island, Liechtenstein, Norvešku i
Švicarsku. Za Bugarsku i Rumuniju i dalje važe prijelazne odredbe. Državljani ovih zemalja nesamostalnu djelatnost u načelu ne
smiju obavljati bez radne dozvole, jedino ako su članovi porodice EWR-a/švicarskih ili austrijskih državljana.
Austrisjki državljani za njihove članove porodice mogu profitirati od EU smjernice ako su po njenim propisima sami više od 3
mjeseca boravili u jednoj od 27 EU zemalja i ponovo se vratili u Austriju.
Pravo na rad na osnovu boravišnog naslova
Pravo na rad na području cijele Austrije, bez dodatne radne dozvole, imaju stranci ako su u posjedu:
•
•
Dozvole za trajni boravak (“Daueraufenthalt - EG”) ili
“Crveno-bijele-crvene - kartice plus”
Pravo na rad se ima i sa slijedećim boravišnim titulama, koje su bile izdate i važnost im još nije istekla:
•
•
•
Dozvola o nastanjenju “neograničena” (Niederlassungbewilligung – unbeschränkt) ili
Dokaz o nastanjenju (Niederlassungsnachweis)
Sve neograničene boravišne titule.
Petogodišnja radna dozvola - Befreiungsschein
ne
n
(rok važenja 5 godina i važi za cijelu Austriju)
ig
ra
n
tin
Uvjeti/uslovi za izdavanje:
un
d
1. 5-godišnji legalan rad u posljednih 8 godina ILI
M
Legalan boravak u Austriji i
ig
ra
n
te
n
2. završetak pune posljedne školske godine obaveznog školovanja u Austriji i jedan od roditelja u
posljednjih 5 godina najmanje 3 godine bio zaposlen u Austriji (u slučaju smrti jednog roditelja
3-godišnje zaposlenje nije potrebno) ILI
ru
m
fü
rM
3. Strani državljani, kojima kao članovima porodice austrijskih državljana, po Zakonu o
zapošlavanju stranaca, nije bila potrebna radna dozvola i ako su iz određenih razloga izgubili
to svojstvo (razvod braka, punoljetnost, prestanak prava na izdržavanje …) ILI
gs
ze
nt
4. Bračni partneri1 ili neoženja/neudata maloljetna djeca nakon 12 mjeseci legalnog boravka ako
osoba na osnovu koje su nastanjeni posjeduje petogošnju dozvolu za rad (Befreiungsschein).
Be
ra
tu
n
Ova radna dozvola se produžuje ako je stranac i dalje legalno nastanjen u Austriji i dokaže 2 ½
godine legalnog nesamostalnog rada u posljednjih 5 godina ili ispunjava gore navedene uvjete/uslove.
Dvogodišnja radna dozvola - Arbeitserlaubnis
(rok važenja 2 godine i važi samo za dotičnu pokrajinu)
Uvjeti/uslovi za izdavanje:
Legalano nastanjenje u Austriji i
1. 12 mjeseci legalnog rada u posljednjih 14 mjeseci ILI
2. Bračni partneri1 i neoženjena/neudata maljoljetna djeca, nakon 12 mjeseci legalnog boravka,
ako
osoba na osnovu koje su nastanjeni posjeduje dvogodišnju radnu dozvolu
(Arbeitserlaubnis).
Za produžetak ove radne dozvole potrebno je legalno nastanjene i legalan nestamostalni rad od 18
mjeseci u posljednja 24 mjeseca ili ispunjavanje gore navedenih uvjeta/uslova.
Za koga poslodavac može dobiti jednogodišnju dozvolu za zapošljavanje
(Beschäftigungsbewilligung)?
(Rok važenja najduže 1 godinu i važi samo za dotičnog poslodavca i radno mjesto)
Za stranca koji nema radne dozvole, poslodavac regionalnoj službi Zavoda za zapošljavanje (AMS),
može podnijeti zahtjev za izdavanje jednogodišnje radne dozvole (Beschäftigungsbewilligung).
Za podnošenje zahtjeva stranac mora imati odgovarajuću boravišnu dozvolu a poslodavac se mora
pridržavati radno-pravnih propisa i propisa o socijalnom osiguranju. Osim toga u postupku se
provjerava, da li je poslodavac kod podnošenja zahtjeva otpustio starije zaposlene ili da li je sam
stranac ili poslodavac napravio prekršaj zbog ilegalnog rada u posljednjih 12 mjeseci.
ig
ra
n
tin
ne
n
Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje jednogodišnje radne dozvole (Beschäftigungsbewilligung),
Zavod za zapošljavanje (AMS) mora provjeriti da li za to otvoreno radno mjesto može posredovati
odgovarajuće nezaposlene osobe (u prvom redu nezaposlene korisnike novčane naknade). Ukoliko
AMS u evidenciji ima takvu osobu, ona će biti posredovana firmi. Izdavanje radne dozvole je moguće
samo onda, ako AMS ne može posredovati odgvarajuću radnu snagu. Za određene osobe ova
provjera otpada (npr. stranci koji imaju posebnu zaštitu, učenici i studenti do određenog broja
sedmičnih sati, umjetnici itd.).
te
n
un
d
M
Godišnje se može izdati samo ograničen broj radnih dozvola (Beschäftigungsbewilligung), pri čemu
slijedeće osobe imaju prioritet:
porodici,
pod
određenim
rM
ig
ra
n
 Nastanjeni/ne stranci/strankinje ugroženi/ne nasiljem u
uvjetima/uslovima, ukoliko dalji zajednički život više nije moguć;
fü
 Stranci koji imaju posebnu zaštitu po § 69a “Zakona o nastanjenu i boravku”;
nt
ru
m
 stranci/strankinje sa tzv. "naprednom integracijom";
gs
ze
 učenici i studenti za rad do određenog broja sedmičnih sati;
tu
n
 nastanjena omladina stranaca;
Be
ra
 stručna radna snaga državljana Bugarske i Rumunije za zanimanja u zdravstvu i njezi
odnosno za zanimanja definirana uredbom o prekoračenju kvote;
 radna snaga u okviru kontigenata za kratkoročnu potrebu (sezonski radnici);
 nesamostalni umjetnici;
 rotaciona radna snaga;
 izaslana radna snaga (Betriebsentsandte);
Radna dozvola se produžuje ako polodavac pravovremeno podnese zahtjev i za njeno izdavanje i
dalje postoje uvjeti/uslovi. Ova radna dozvola važi za jedno radno mjesto i gubi važnost kod prestanka
radnog odnosa.
Kontigenti za kratkoročno zapošljavanje stranaca (sezonska radna snaga)
(Rok važenja najduže 9 mjeseci i važi samo za dotičnog poslodavca i radno mjesto)
Za pokrivanje privremene potrebe za radnom snagom, Ministarstvo za rad, socijalno i zaštitu
potrošača, uredbom može odobriti kontigente (kvotu) za određene privredne grane, određena
zanimanja ili regiju. Za sada, u okviru ovih kontigenata radne dozvole se mogu izdati samo za
turizam, poljoprivredu, šumarstvo i pomoćnike za berbu.
ne
n
Sezonske radne dozvole se mogu izdati najduže na 6 mjeseci. Ako je osoba državljanin Bugarske ili
Rumunije i prethodne 3 godine bila zaposlena u okviru ovog kontigenta, tada se dozvola za
zapošljavanje za poljoprivredu i šumarstvo može izdati najduže na 9 mjeseci. Cjelokupni rok važenja
dozvole u posljednjih 14 mjeseci ne smije biti duži od 12 mjeseci.
Stranci, koji iz inzomstva/inostranstva prvi put zatraže sezonsku radnu dozvolu, mogu je dobiti samo
uz jednoglasnu odluku regionalne komisije Zavoda za zapošljavanje (AMS-a). Stranci u posjedu
boravišne titule imaju prednost za izdavanje sezonske radne dozvole.
un
d
M
ig
ra
n
tin
Strani državljani koji su u kalendarskim godinama 2006. do 2010., u okviru kontigenta, bile najmanje 4
mjeseca sezonski zaposlene u istoj privrednoj grani, za istu se do 30.04.2012 mogu registrirati kod
Zavoda za zapošljavanje (AMS). Za ove registirane osobe, sezonske radne dozvole mogu se izdati
najduže na 6 mjeseci, ali cjelokupni rok važenja ne smije biti duži od 10 mjeseci u kalendarskoj godini.
U postupku izdavanja sezonske dozvole se ne provjerava stanje na radnom tržištu.
ze
nt
ru
m
fü
rM
ig
ra
n
te
n
Osobama koje ne posjedu dozvolu boravka u Austriji, potrebna je „ulazna viza D“. Ove vize se na
osnovu garancije za radnu dozvolu (Sicherungsbescheinigung), koju izdaje AMS, mogu zatražiti u
austrijskom konzularnom predstavništvu u inostranstvu/inozemstvu. Osobama koje u Austriju mogu
doputovati bez obavezne ulazne vize, od policije za strance potrebna je potvrda o
nedvojbenom/nesumnjivom boravku (Unbedenklichkeitsbescheinigung).
Pažnja!!!


Be
ra
tu
n
gs
S obzirom da su navedene odredbe bitno skraćene, za detaljnije informacije obratite se Zavodu za zapošljavanje (AMS) ili kod nas u
Savjetovalište.
Skrećemo pažnju, da se i pored detaljne obrade mogu dogoditi greške i stoga za date informacije ne možemo preuzeti odgovornost.
Ostale informacije na ovu temu možete naći u našim inormativnim listovima:
Proširenje EU – pristup radnom tržištu i pravo boravka
Kriteriji za naseljavanje kvalifikovane/kvalificirane radne snage
Männer und Frauen:
1010 Wien, Hoher Markt 8/4/2
Tel: 712 56 04
http://www.migrant.at
E-Mail: [email protected]
Frauen:
1010 Wien, Marc Aurel Straße 2a/6/2/10
Tel: 982 33 08
http://www.migrant.at
E-Mail: [email protected]
Diese Publikation wird aus Mitteln des Arbeitsmarktservice und der Magistratsabteilung 17 gefördert.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content